MSB 18-årsundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSB 18-årsundersökning 120815"

Transkript

1 MSB 18-årsundersökning

2 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Fördelning av svar i riket 4. Resultat 5. Jämförelser mellan län 6. Resultat per län

3 Syfte och mål med undersökningen Syftet med undersökningen är att kartlägga svenska 18-åringars inställning och kunskap om frågor som rör säkerhet och beredskap i Sverige. Målet är att skapa kommunikativt material inför höstens informationskampanj samt underlag till foldern och kunskapstestet.

4 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan 23:e juli och 9:e augusti 2012 av United Minds på uppdrag av MSB. Datainsamlingen utfördes i form av en digital enkät som gick ut till adresser vilka tillhandhållits av Rekryteringsmyndigheten. Rapporten är baserad på svaren från ett kvoterat urval med avseende på kön och län av 2789 svenskar i fyllda 18 år under Totalt 1396 män och 1393 kvinnor har svarat på enkäten.

5 Fördelning i riket av de 2789 svar som sammanställts Stockholms län 03 Uppsala län 04 Södermanlands län 05 Östergötlands län 06 Jönköpings län 07 Kronobergs län 08 Kalmar län 09 Gotlands län 10 Blekinge län 12 Skåne län 13 Hallands län 14 Västra Götalands län 17 Värmlands län 18 Örebro län 19 Västmanlands län 20 Dalarnas län 21 Gävleborgs län 22 Västernorrlands län 23 Jämtlands län 24 Västerbottens län 25 Norrbottens län Antal svar: 2789

6 RESULTAT

7 Nationellt Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 3% 10% 7% 50% 50% 97% 83% Antal svar: 2789

8 Nationellt Sammanfattning nationellt 69% Antal svar: 2789 Instämmer helt eller delvis i påståendet: Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Instämmer helt eller delvis i påståendet: Jag är medveten om vilka skyldigheter och rättigheter jag har om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. 71% 19% Svarar att de tror att det är mycket eller ganska liten risk att de kommer drabbas av: Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar. Svarar att de har mycket eller ganska lågt förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera: Krig eller krigsliknande tillstånd. 24% Vilken av följande allvarliga händelser och kriser anser du vara den värsta som har drabbat Sverige de senaste 20 åren? 1. Terrorattentatet i Stockholm (2011) (22%) 2. Tsunamin i Sydostasien (2004) (20%) 3. Estoniakatastrofen (1994) (12%) 4. Diskoteksbranden i Göteborg (1998) (10%) 5. Stormen Gudrun (2005) (7%) 6. Förorenat vatten i Östersund (2010) 7. Svininfluensan ( ) 8. Kriget i Libanon (2006) 9. Askmolnet från vulkanutbrottet på Island (2010) 25% Svarar JA på frågan om de vet var de ska vända sig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar.

9 Nationellt Sammanfattning nationellt 22% Uppger att de tror att myndigheterna där de bor har sämre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet. Uppger att det svenska försvarets viktigaste uppgift är: Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris i Sverige. 39% Vilka grupper tror de svarande prioriteras vid en räddningsinsats? 1. Barn (69%) 2. Sjuka/skadade (36%) 3. Kvinnor (27%) 4. Personer med funktionsnedsättning (23%) 5. Gamla (21%) 6. Inga, alla prioriteras lika högt (21%) 7. Män (4%) 68% Svarar att det svenska försvaret är viktigt. Vilka grupper anser de svarande bör prioriteras vid en räddningsinsats? Svarar att det svenska försvaret bör utvecklas. Antal svar: % 1. Barn (60%) 2. Sjuka/skadade (33%) 3. Inga, alla prioriteras lika högt (32%) 4. Personer med funktionsnedsättning (22%) 5. Kvinnor (20%) 6. Gamla (18) 7. Män (7%)

10 Nationellt Majoritet positiv till att arbeta ideellt om Sverige drabbas av allvarlig händelse eller kris Totalt Män Instämmer helt 23% 28% 33% Kvinnor Instämmer delvis 41% 41% 42% Varken instämmer eller instämmer ej 14% 12% 17% Håller delvis inte med Håller inte med alls Vet ej 5% 5% 5% 3% 3% 3% 8% 6% 11% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller Antal svar: 2789

11 Nationellt Statens ansvar att transportera personer hem från utlandet i händelse av kris Totalt Instämmer helt Instämmer delvis 29% 30% 27% 50% 49% 51% Män Kvinnor Varken instämmer eller instämmer ej 9% 10% 8% Håller delvis inte med Håller inte med alls Vet ej 3% 3% 3% 1% 2% % 8% 6% 10% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris när du är utomlands. Antal svar: 2789

12 Nationellt Få medvetna om skyldigheter och rättigheter om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Totalt Instämmer helt Instämmer delvis 3% 6% 10% 11% 15% 19% Män Kvinnor Varken instämmer eller instämmer ej Håller delvis inte med 16% 17% 14% 17% 16% 17% Håller inte med alls 22% 29% 35% Vet ej 18% 16% 19% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Jag är medveten om vilka skyldigheter och rättigheter jag har om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Antal svar: 2789

13 Nationellt Få vet vilket ansvar de själva respektive staten har om de drabbas av en allvarlig händelse eller kris utomlands Totalt Instämmer helt 5% 6% 3% Män Kvinnor Instämmer delvis 9% 14% 18% Varken instämmer eller instämmer ej Håller delvis inte med 16% 17% 15% 16% 17% 16% Håller inte med alls 22% 30% 37% Vet ej 19% 19% 20% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Jag vet vad som är mitt respektive svenska statens ansvar om jag råkar ut för en allvarlig händelse eller kris när jag är utomlands. Antal svar: 2789

14 Nationellt Andel som instämmer helt eller delvis i föregående påståenden Totalt 69% 74% 65% 79% 79% 78% Män Kvinnor 21% 29% 14% 19% 24% 12% Jag skulle ställa upp och Det är svenska statens arbeta ideellt om Sverige ansvar att transportera hem skulle drabbas av en allvarlig dig om du råkar ut för en händelse eller kris. allvarlig händelse eller kris när du är utomlands. Jag är medveten om vilka skyldigheter och rättigheter jag har om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Jag vet vad som är mitt respektive svenska statens ansvar om jag råkar ut för en allvarlig händelse eller kris när jag är utomlands. Antal svar: 2789

15 Nationellt Elavbrott och trafikolycka vanligast bland självupplevda händelser de senaste fem åren (Valfritt antal svarsalternativ) 16% 13% 59% 10% 7% 6% 6% Alt: Inget av ovanstående 3% 1% 1% 0% Elavbrott i mer än 24 timmar Trafikolycka Våld och övergrepp Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Brand Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Tåg-, båt- eller flygolycka Terrorism Krig eller krigsliknande tillstånd Q: Har du personligen varit med om något av följande de senaste 5 åren? Antal svar: 2789

16 Nationellt En femtedel av de tillfrågade säger sig drabbats av stormen Gudrun 2005 (Valfritt antal svarsalternativ) 20% 64% Alt: Inget av ovanstående 7% 6% 4% 1% 1% 0% 1% 4% Stormen Gudrun (2005) Svininfluensan ( ) Askmolnet från vulkanutbrottet på Island (2010) Förorenat vatten i Östersund (2010) Tsunamin i Sydostasien (2004) Terrorattentatet i Stockholm (2011) Kriget i Libanon (2006) Vill inte svara Vet ej Q: Drabbades du själv av något av följande? Antal svar: 2789

17 Nationellt Över en fjärdedel av de tillfrågade säger sig känna någon som drabbades av stormen Gudrun (Valfritt antal svarsalternativ) 28% 27% 27% 25% 27% 10% 7% 5% 4% 2% 10% Stormen Gudrun (2005) Askmolnet från vulkanutbrottet på Island (2010) Tsunamin i Sydostasien (2004) Svininfluensan ( ) Förorenat vatten i Östersund (2010) Terrorattentatet i Stockholm (2011) Kriget i Libanon (2006) Estoniakatastrofen (1994) Diskoteksbranden i Göteborg (1998) Ingen av ovanstående Vet ej Q: Känner du någon som drabbades av något av följande? Antal svar: 2789

18 Nationellt Terrorattentatet i Stockholm 2011 är vad flest uppfattar som den allvarligaste krisen Sverige genomlevt de senaste 20 åren 22% 20% 21% 12% 10% 7% 3% 3% 2% 1% Terrorattentatet i Stockholm (2011) Tsunamin i Sydostasien (2004) Estoniakatastrofen (1994) Diskoteksbranden i Göteborg (1998) Stormen Gudrun (2005) Förorenat vatten i Östersund (2010) Svininfluensan ( ) Kriget i Libanon (2006) Askmolnet från vulkanutbrottet på Island (2010) Vet ej Q: Vilken av följande allvarliga händelser och kriser anser du vara den värsta som har drabbat Sverige de senaste 20 åren? Antal svar: 2789

19 Nationellt Kvinnor uppfattar i högre grad tsunamin i Sydostasien 2004 som den allvarligaste krisen Sverige genomlevt de senaste 20 åren Män 28% 24% 24% Kvinnor 17% 15% 15% 10% 12% 8% 8% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 17% Terrorattentatet i Stockholm (2011) Tsunamin i Sydostasien (2004) Estoniakatastrofen (1994) Diskoteksbranden i Göteborg (1998) Stormen Gudrun (2005) Förorenat vatten i Östersund (2010) Svininfluensan ( ) Kriget i Libanon (2006) Askmolnet från vulkanutbrottet på Island (2010) Vet ej Q: Vilken av följande allvarliga händelser och kriser anser du vara den värsta som har drabbat Sverige de senaste 20 åren? Antal svar: 2789

20 Nationellt Risken att drabbas av brist på dricksvatten uppfattas av över två tredjedelar som ganska eller mycket liten Krig eller krigsliknande tillstånd 54% 22% Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Terrorism Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) 41% 41% 35% 30% 30% 29% Tåg-, båt- eller flygolycka Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Våld och övergrepp Elavbrott i mer än 24 timmar Brand 27% 26% 20% 19% 15% 31% 30% 29% 29% 29% Trafikolycka 5% 20% Mycket liten Ganska liten Varken liten eller stor Ganska stor Mycket stor Vet ej Q: Hur stor tror du att risken är att du personligen kommer att drabbas av följande? Antal svar: 2789

21 Nationellt Andel som svarat att de tror att det är mycket eller ganska liten risk att de kommer drabbas av följande 76% 71% 70% 65% 58% 56% 49% 48% 44% 25% Krig eller krigsliknande tillstånd Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Terrorism Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Tåg-, båt- eller flygolycka Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Våld och övergrepp Elavbrott i mer än 24 timmar Brand Trafikolycka Q: Hur stor tror du att risken är att du personligen kommer att drabbas av följande? Antal svar: 2789

22 Nationellt Över en fjärdedel uppger att de är mest rädda att drabbas av krig eller krigsliknande tillstånd 26% 20% 14% 11% 7% 6% 6% 4% 1% 0% 5% Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Trafikolycka Tåg-, båt- eller flygolycka Brand Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 2789

23 Nationellt Fler män än kvinnor väljer alternativet terrorism vid frågan om vad man är mest rädd att personligen drabbas av 32% 30% Män Kvinnor 21% 18% 16% 10% 9% 6% 8% 7% 5% 5% 6% 6% 4% 5% 2% 1% 1% % 7% 2% Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Trafikolycka Tåg-, båt- eller flygolycka Brand Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 2789

24 Nationellt Om terrorism, krig eller en naturkatastrof skulle drabba de tillfrågade är de få som vet vad de bör göra Terrorism Krig eller krigsliknande tillstånd Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Tåg-, båt- eller flygolycka Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar 12% 17% 22% 28% 35% 37% 47% Våld och övergrepp Trafikolycka 72% 77% Brand 92% Ja Nej Vet ej Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig? Antal svar: 2789

25 Nationellt Lågt förtroende för svenska myndigheter när det gäller att hantera krig, våld och terrorism Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) 11% 10% 9% 7% 5% 13% 22% 15% 12% 11% Elavbrott i mer än 24 timmar Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 4% 4% 10% 8% Tåg-, båt- eller flygolycka Brand Trafikolycka 2% 5% 2% 3% 2% 4% Mycket litet Ganska litet Varken litet eller stort Ganska stort Mycket stort Vet ej Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Antal svar: 2789

26 Nationellt Andel med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera följande 32% 24% 24% 19% 16% 14% 12% 7% 6% 5% Våld och övergrepp Krig eller krigsliknande tillstånd Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Elavbrott i mer än 24 timmar Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Tåg-, båt- eller flygolycka Trafikolycka Brand Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Antal svar: 2789

27 Nationellt Drygt en femtedel uppger att de tror att lokala myndigheter har sämre förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser än i andra delar av landet Totalt Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 22% 22% 22% Män Kvinnor 67% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 65% 70% 10% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 13% 8% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 2789

28 Nationellt De tillfrågade anser att försvarets viktigaste uppgift är att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris Totalt Män Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris i Sverige 39% 39% 39% Kvinnor Att delta i fredsbevarande insatser utomlands 28% 28% 29% Att försvara Sverige 21% 26% 15% Ingen uppfattning 12% 8% 17% Q: Vad ser du som det svenska försvarets viktigaste uppgift i dagläget? Antal svar: 2789

29 Nationellt Över två tredjedelar av de tillfrågade stämmer in i alternativet att det svenska försvaret är viktigt Totalt Det svenska försvaret är viktigt 68% 70% 65% Män Kvinnor Det svenska försvaret är varken viktigt eller oviktigt 18% 18% 18% Det svenska försvaret är oviktigt 5% 7% 4% Vet ej 9% 4% 14% Q: Välj det alternativ som stämmer bäst med din syn på det svenska försvaret. Antal svar: 2789

30 Nationellt Majoriteten av de tillfrågade stämmer in i alternativet att det svenska försvaret bör utvecklas Totalt Män Det svenska försvaret bör utvecklas 53% 59% 47% Kvinnor Det svenska försvaret bör vara som det är i dag 20% 22% 19% Det svenska försvaret bör avvecklas 6% 8% 4% Vet ej 11% 21% 30% Q: Välj det alternativ som stämmer bäst med din syn på det svenska försvaret. Antal svar: 2789

31 Nationellt En fjärdedel, färre kvinnor än män, uppger att de vet var de ska vända sig för att få information Totalt Män 70% Kvinnor 13% 54% 25% 34% 62% 16% 13% 14% Nej Ja Vet ej Nej Ja Vet ej Q: Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar? Antal svar: 2789

32 Nationellt SOS alarm vanligaste valda alternativet för att få information i händelse av en allvarig händelse eller kris 27% 23% 13% 13% 7% 5% 2% 2% 1% 8% SOS Alarm Nyhetssajter på internet Ringa eller sms:a familj/vänner Nyhetssändningar på TV Lokalradion Sociala medier (Facebook, Twitter) Kommunens webbplats Webbplatsen Annat än ovanstående: öppen Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar där du bor, vart skulle du först vända dig för att få upplysning om händelsen? (OBS! Svara ej en informationskälla du inte känner till sedan tidigare.) Vet ej Antal svar: 2789

33 Nationellt Var de svarande skulle vända sig beroende på vad de svarat på frågan: Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar? 31% 30% 25% 24% 22% 19% 12% 14% 14% 11% 11% 9% 11% 6% 6% 4% 6% 5% 4% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 9% 4% 15% SOS Alarm Nyhetssajter på internet Nyhetssändningar på TV Lokalradion Ringa eller sms:a familj/vänner Sociala medier (Facebook, Twitter) Webbplatsen e Kommunens webbplats Annat än ovanstående: öppen Vet ej Ja Nej Vet ej Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar där du bor, vart skulle du först vända dig för att få upplysning om händelsen? (OBS! Svara ej en informationskälla du inte känner till sedan tidigare.) Antal svar: 2789

34 Nationellt Annat än ovanstående: öppna svar Not: Svaren återges ordagrant som de förekommit i undersökningen Allt möjligt framförallt media och mest trovärdig för att få fram informationen jag är ute efter Anonymous Kommunens webbplats, krisinformation.se och Nyhetssajter på internet Befäl etc. Lita inte på media för dom är med svenska staten och svenska staten är ond Beror på händelsen för dom jobbar för john d rockefeller och bilderberg group fuck er Både kommunens hemsida och TV propaganda De lokala är för dåliga så jag skulle ta reda på informationen på eget sätt så Media i allmänhet som ringa min vänkrets och se om de vet något eller använda mig av min morsa medier Nyheter på både tv och radio samt Facebook och andra internet tjänster Det beror på vad det är för någon typ av kris och hur den påverkar mig Nästan alla de övre alternativen Flashback.org olika beroende på situation Flera av de ovanstående! Pappa Fråga grannen Polisen google Prata med mina grannar Google Radio Google! rrngt kommunen eller ringt polisen men inte sos google.se Snacket går I allvarliga fall SOS, men det skulle jag ej göra om det var ett långvarigt Specialradio som sätter på sig själv när nåt händer (bor vid ringhals) elavbrott Övriga internet Internet i allmänhet Jag hade valt flera av ovanstående. Jag skulle googla det jag ville veta och välja den webplats som verkade bäst Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar där du bor, vart skulle du först vända dig för att få upplysning om händelsen? (OBS! Svara ej en informationskälla du inte känner till sedan tidigare) Antal svar: 2789

35 Nationellt Över två tredjedelar tror att barn prioriteras vid en räddningsinsats (Valfritt antal svarsalternativ) 69% 36% 27% 23% 21% 21% 4% 4% Barn Sjuka/skadade Kvinnor Personer med funktionsnedsättning Gamla Inga, alla prioriteras lika högt Män Vet ej Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar, vilka grupper tror du prioriteras vid en räddningsinsats? Antal svar: 2789

36 Nationellt Män tror i högre utsträckning än kvinnor att kvinnor prioriteras i händelse av kris (Valfritt antal svarsalternativ) Män Kvinnor 69% 69% 38% 33% 34% 20% 25% 22% 24% 19% 21% 21% 4% 4% 5% 4% Barn Sjuka/skadade Kvinnor Personer med funktionsnedsättning Gamla Inga, alla prioriteras lika högt Män Vet ej Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar, vilka grupper tror du prioriteras vid en räddningsinsats? Antal svar: 2789

37 Nationellt Närmare en tredjedel svarar att de anser att alla bör prioriteras lika högt vid en räddningsinsats (Valfritt antal svarsalternativ) 60% 33% 32% 22% 20% 18% 7% 3% Barn Sjuka/skadade Inga, alla prioriteras lika högt Personer med funktionsnedsättning Kvinnor Gamla Män Vet ej Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar, vilka grupper anser du ska prioriteras vid en räddningsinsats? Antal svar: 2789

38 Nationellt Kvinnor anser i högre utsträckning än män att alla ska prioriteras lika högt vid en räddningsinsats Män (Valfritt antal svarsalternativ) 65% Kvinnor 54% 37% 29% 25% 38% 23% 21% 29% 12% 20% 16% 8% 6% 3% 2% Barn Sjuka/skadade Inga, alla prioriteras lika högt Personer med funktionsnedsättning Kvinnor Gamla Män Vet ej Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar, vilka grupper anser du ska prioriteras vid en räddningsinsats? Antal svar: 2789

39 JÄMFÖRELSER MELLAN LÄN

40 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som instämmer helt eller delvis i att de skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris 78% 76% 76% 74% 73% 71% 71% 71% 71% 70% 69% 69% 68% 68% 67% 66% 66% 65% 65% 64% 62% UPPSALA GOTLAND VÄRMLAND SÖDERMANLAND NORRBOTTEN STOCKHOLM BLEKINGE DALARNA GÄVLEBORG VÄSTRA GÖTALAND ÖREBRO VÄSTMANLAND KRONOBERG JÄMTLAND SKÅNE HALLAND VÄSTERBOTTEN ÖSTERGÖTLAND KALMAR VÄSTERNORRLAND JÖNKÖPING Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller

41 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som anger att myndigheterna där de bor har bättre respektive sämre förmåga att hantera allvarlig händelse eller kris 42% 27% 12% 25% 24% 13% 18% 19% 34% 24% 15% 30% 30% 13% 12% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 20% 31% 21% 22% 28% 31% 30% 28% 21% STOCKHOLM BLEKINGE VÄSTERBOTTEN UPPSALA SKÅNE VÄSTRA GÖTALAND VÄSTERNORRLAND KRONOBERG HALLAND NORRBOTTEN VÄRMLAND VÄSTMANLAND SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND ÖREBRO GÄVLEBORG JÄMTLAND GOTLAND DALARNA JÖNKÖPING KALMAR Bättre förmåga Sämre förmåga Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige?

42 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som stämmer in i att det svenska försvaret är viktigt 77% 76% 74% 73% 73% 73% 72% 70% 70% 69% 69% 67% 66% 66% 66% 65% 64% 62% 61% 60% 60% UPPSALA VÄSTMANLAND BLEKINGE SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND DALARNA GOTLAND VÄSTERNORRLAND JÄMTLAND GÄVLEBORG VÄSTRA GÖTALAND KALMAR SKÅNE ÖREBRO NORRBOTTEN VÄRMLAND STOCKHOLM HALLAND VÄSTERBOTTEN JÖNKÖPING KRONOBERG Q: Välj det alternativ som stämmer bäst med din syn på det svenska försvaret.

43 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som stämmer in i att det svenska försvaret bör utvecklas 60% 60% 59% 59% 58% 58% 57% 55% 55% 54% 54% 53% 52% 51% 51% 51% 51% 50% 48% 48% 47% GÄVLEBORG GOTLAND ÖSTERGÖTLAND VÄSTERNORRLAND SÖDERMANLAND VÄSTMANLAND UPPSALA ÖREBRO JÄMTLAND BLEKINGE DALARNA KALMAR KRONOBERG SKÅNE VÄSTRA GÖTALAND HALLAND NORRBOTTEN VÄRMLAND STOCKHOLM JÖNKÖPING VÄSTERBOTTEN Q: Välj det alternativ som stämmer bäst med din syn på det svenska försvaret.

44 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som ser det som försvarets viktigaste uppgift att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris 46% 46% 44% 43% 43% 42% 42% 41% 41% 40% 38% 38% 37% 37% 37% 36% 35% 35% 33% 33% 32% BLEKINGE VÄRMLAND GÄVLEBORG JÖNKÖPING GOTLAND KRONOBERG VÄSTMANLAND KALMAR VÄSTERNORRLAND SKÅNE STOCKHOLM NORRBOTTEN UPPSALA ÖSTERGÖTLAND VÄSTRA GÖTALAND VÄSTERBOTTEN DALARNA JÄMTLAND SÖDERMANLAND ÖREBRO HALLAND Q: Vad ser du som det svenska försvarets viktigaste uppgift i dagläget?

45 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som svarat att de vet var de ska vända sig för att få information om en allvarig händelse eller kris 35% 32% 29% 29% 27% 27% 26% 26% 25% 25% 25% 24% 24% 23% 22% 21% 21% 19% 18% 17% 13% BLEKINGE GÄVLEBORG JÖNKÖPING HALLAND STOCKHOLM DALARNA UPPSALA NORRBOTTEN SKÅNE ÖREBRO VÄSTRA GÖTALAND KALMAR VÄRMLAND JÄMTLAND KRONOBERG SÖDERMANLAND VÄSTMANLAND VÄSTERBOTTEN GOTLAND ÖSTERGÖTLAND VÄSTERNORRLAND Q: Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar?

46 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av en av det två alternativen krig eller terrorism 50% 47% 45% 45% 42% 42% 41% 41% 40% 40% 39% 39% 39% 36% 36% 36% 36% 35% 35% 30% 28% JÄMTLAND STOCKHOLM ÖREBRO HALLAND VÄSTMANLAND VÄSTERNORRLAND ÖSTERGÖTLAND VÄSTRA GÖTALAND UPPSALA VÄSTERBOTTEN VÄRMLAND GÄVLEBORG SKÅNE BLEKINGE SÖDERMANLAND KALMAR NORRBOTTEN DALARNA GOTLAND KRONOBERG JÖNKÖPING Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

47 Krig eller krigsliknande tillstånd

48 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av krig eller krigsliknande tillstånd 37% 33% 30% 30% 29% 29% 29% 28% 28% 27% 26% 26% 25% 24% 23% 23% 22% 22% 21% 20% 18% JÄMTLAND ÖREBRO GÄVLEBORG VÄSTERNORRLAND GOTLAND HALLAND STOCKHOLM BLEKINGE VÄSTERBOTTEN KALMAR SKÅNE VÄSTRA GÖTALAND ÖSTERGÖTLAND DALARNA VÄRMLAND VÄSTMANLAND JÖNKÖPING KRONOBERG UPPSALA NORRBOTTEN SÖDERMANLAND Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

49 35% 33% 31% 29% 29% 26% 26% 26% 26% 26% 25% 24% 24% 23% 22% 22% 21% Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera krig eller krigsliknande tillstånd 18% 18% 16% 13% KALMAR JÄMTLAND ÖREBRO KRONOBERG VÄSTERNORRLAND UPPSALA ÖSTERGÖTLAND BLEKINGE VÄSTERBOTTEN STOCKHOLM VÄRMLAND GÄVLEBORG SKÅNE NORRBOTTEN VÄSTRA GÖTALAND DALARNA HALLAND SÖDERMANLAND JÖNKÖPING VÄSTMANLAND GOTLAND Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

50 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av krig eller krigsliknande tillstånd 22% 20% 20% 19% 19% 18% 18% 17% 17% 17% 16% 15% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 11% 11% BLEKINGE JÖNKÖPING SKÅNE SÖDERMANLAND NORRBOTTEN STOCKHOLM KRONOBERG VÄSTRA GÖTALAND ÖSTERGÖTLAND ÖREBRO VÄSTERNORRLAND KALMAR UPPSALA DALARNA JÄMTLAND GOTLAND HALLAND VÄRMLAND VÄSTMANLAND GÄVLEBORG VÄSTERBOTTEN Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

51 Terrorism

52 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av terrorism 19% 19% 18% 18% 16% 16% 16% 16% 15% 13% 13% 12% 12% 12% 11% 9% 9% 8% 8% 6% 6% UPPSALA VÄSTMANLAND STOCKHOLM SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND HALLAND VÄRMLAND NORRBOTTEN VÄSTRA GÖTALAND SKÅNE JÄMTLAND ÖREBRO VÄSTERNORRLAND VÄSTERBOTTEN DALARNA KALMAR GÄVLEBORG KRONOBERG BLEKINGE JÖNKÖPING GOTLAND Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

53 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera terrorism 32% 30% 30% 30% 29% 29% 27% 26% 25% 25% 25% 24% 23% 23% 22% 22% 21% 21% 19% 18% 12% JÄMTLAND ÖSTERGÖTLAND BLEKINGE ÖREBRO DALARNA VÄSTERNORRLAND GÄVLEBORG UPPSALA KALMAR VÄRMLAND SKÅNE KRONOBERG VÄSTRA GÖTALAND STOCKHOLM VÄSTERBOTTEN NORRBOTTEN VÄSTMANLAND SÖDERMANLAND JÖNKÖPING HALLAND GOTLAND Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

54 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av terrorism 17% 16% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 5% STOCKHOLM JÖNKÖPING KRONOBERG SKÅNE ÖREBRO VÄSTMANLAND NORRBOTTEN SÖDERMANLAND HALLAND VÄSTRA GÖTALAND VÄRMLAND VÄSTERNORRLAND KALMAR VÄSTERBOTTEN ÖSTERGÖTLAND BLEKINGE DALARNA GOTLAND GÄVLEBORG JÄMTLAND UPPSALA Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

55 Epidemi

56 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av en epidemi 16% 14% 14% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 8% 7% 6% VÄRMLAND SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND NORRBOTTEN GÄVLEBORG VÄSTERNORRLAND STOCKHOLM KALMAR VÄSTRA GÖTALAND ÖREBRO JÄMTLAND VÄSTERBOTTEN GOTLAND UPPSALA KRONOBERG DALARNA SKÅNE HALLAND VÄSTMANLAND BLEKINGE JÖNKÖPING Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

57 25% 23% 22% 22% 21% Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera en epidemi 20% 20% 20% 19% 19% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 16% 15% 15% 13% 12% KALMAR JÄMTLAND ÖSTERGÖTLAND UPPSALA STOCKHOLM VÄRMLAND ÖREBRO DALARNA SKÅNE VÄSTRA GÖTALAND NORRBOTTEN GÄVLEBORG KRONOBERG BLEKINGE VÄSTMANLAND VÄSTERNORRLAND GOTLAND JÖNKÖPING VÄSTERBOTTEN HALLAND SÖDERMANLAND Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

58 33% 33% 32% 32% 31% 31% 31% 30% 29% 29% 29% 29% 27% 27% 26% 25% 25% 24% 22% 22% Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av en epidemi 16% SKÅNE ÖREBRO KRONOBERG VÄSTERBOTTEN JÖNKÖPING BLEKINGE NORRBOTTEN HALLAND STOCKHOLM VÄSTMANLAND VÄSTERNORRLAND VÄSTRA GÖTALAND SÖDERMANLAND DALARNA UPPSALA ÖSTERGÖTLAND VÄRMLAND JÄMTLAND GOTLAND KALMAR GÄVLEBORG Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

59 Naturkatastrof

60 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av en naturkatastrof 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% SKÅNE KALMAR VÄRMLAND DALARNA GÄVLEBORG UPPSALA JÖNKÖPING HALLAND JÄMTLAND GOTLAND ÖSTERGÖTLAND VÄSTRA GÖTALAND VÄSTMANLAND VÄSTERBOTTEN KRONOBERG BLEKINGE ÖREBRO VÄSTERNORRLAND NORRBOTTEN STOCKHOLM SÖDERMANLAND Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

61 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län % 11% 11% 8% Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera en naturkatastrof 24% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 14% BLEKINGE ÖSTERGÖTLAND SKÅNE VÄSTERNORRLAND UPPSALA ÖREBRO DALARNA KRONOBERG VÄRMLAND STOCKHOLM HALLAND JÄMTLAND VÄSTERBOTTEN SÖDERMANLAND NORRBOTTEN GOTLAND GÄVLEBORG VÄSTRA GÖTALAND KALMAR VÄSTMANLAND JÖNKÖPING Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

62 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av en naturkatastrof 29% 27% 25% 25% 25% 23% 23% 23% 23% 22% 21% 21% 20% 20% 20% 19% 18% 18% 17% 17% 17% KRONOBERG HALLAND BLEKINGE SKÅNE DALARNA ÖSTERGÖTLAND VÄRMLAND STOCKHOLM VÄSTRA GÖTALAND ÖREBRO JÖNKÖPING KALMAR GÄVLEBORG VÄSTERBOTTEN NORRBOTTEN UPPSALA SÖDERMANLAND GOTLAND VÄSTMANLAND VÄSTERNORRLAND JÄMTLAND Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

63 Elavbrott i mer än 24 timmar

64 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av ett elavbrott i mer än 24 timmar 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ÖREBRO UPPSALA KALMAR BLEKINGE DALARNA VÄSTERNORRLAND JÄMTLAND VÄSTERBOTTEN NORRBOTTEN STOCKHOLM SKÅNE SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND JÖNKÖPING KRONOBERG GOTLAND HALLAND VÄSTRA GÖTALAND VÄRMLAND VÄSTMANLAND GÄVLEBORG Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

65 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera ett elavbrott i mer än 24 timmar 25% 22% 18% 18% 17% 15% 15% 14% 13% 13% 13% 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 8% 8% 5% ÖSTERGÖTLAND KRONOBERG SKÅNE VÄSTERNORRLAND BLEKINGE VÄSTRA GÖTALAND JÄMTLAND NORRBOTTEN GOTLAND SÖDERMANLAND HALLAND GÄVLEBORG JÖNKÖPING VÄSTMANLAND DALARNA STOCKHOLM VÄRMLAND UPPSALA KALMAR ÖREBRO VÄSTERBOTTEN Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

66 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av ett elavbrott i mer än 24 timmar 56% 55% 53% 52% 51% 51% 50% 49% 49% 48% 47% 47% 46% 46% 45% 45% 45% 42% 42% 40% 38% KRONOBERG BLEKINGE GOTLAND NORRBOTTEN ÖSTERGÖTLAND DALARNA VÄSTERNORRLAND GÄVLEBORG JÄMTLAND JÖNKÖPING SÖDERMANLAND SKÅNE VÄSTERBOTTEN VÄSTRA GÖTALAND HALLAND ÖREBRO VÄSTMANLAND STOCKHOLM VÄRMLAND KALMAR UPPSALA Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

67 Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar

68 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 4% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BLEKINGE UPPSALA JÖNKÖPING VÄSTMANLAND SKÅNE GOTLAND STOCKHOLM SÖDERMANLAND KRONOBERG KALMAR VÄSTRA GÖTALAND ÖREBRO ÖSTERGÖTLAND HALLAND VÄRMLAND DALARNA GÄVLEBORG VÄSTERNORRLAND JÄMTLAND VÄSTERBOTTEN NORRBOTTEN Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

69 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 21% 21% 17% 15% 14% 14% 14% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 4% JÄMTLAND VÄSTERNORRLAND KRONOBERG BLEKINGE ÖSTERGÖTLAND DALARNA SKÅNE VÄSTRA GÖTALAND VÄSTERBOTTEN GOTLAND SÖDERMANLAND NORRBOTTEN STOCKHOLM UPPSALA VÄRMLAND JÖNKÖPING ÖREBRO VÄSTMANLAND KALMAR GÄVLEBORG HALLAND Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

70 Antal svar: Stockholms län 400, Skåne län och Västra Götalands län 300, Gotlands län 89, övriga län 100. Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 54% 51% 43% 43% 42% 42% 41% 40% 39% 39% 39% 36% 36% 36% 35% 34% 34% 34% 33% 30% 26% VÄRMLAND JÄMTLAND GÄVLEBORG VÄSTERNORRLAND SÖDERMANLAND HALLAND ÖREBRO BLEKINGE GOTLAND ÖSTERGÖTLAND VÄSTMANLAND VÄSTRA GÖTALAND DALARNA NORRBOTTEN KALMAR JÖNKÖPING KRONOBERG SKÅNE VÄSTERBOTTEN STOCKHOLM UPPSALA Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

71 Resultat per län

72 Stockholms län

73 Stockholms län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 6% 10% 7% 50% 50% 94% 83% Antal svar: 400

74 Stockholms län Krig eller krigsliknande tillstånd skrämmer mest 29% 20% 18% 12% 7% 5% 3% 2% 1% 1% 3% Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Tåg-, båt eller flygolycka Brand Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Trafikolycka Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 400

75 Stockholms län Över en fjärdedel tror att myndigheterna där de bor har bättre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 12% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 61% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 27% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 400

76 Uppsala län

77 Uppsala län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 5% Vet ej 50% 50% 12% 7% 1% 95% 80% Antal svar: 100

78 Uppsala län Krig eller krigsliknande tillstånd skrämmer mest 21% 19% 19% 11% 9% 5% 5% 3% 3% 1% 4% Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Trafikolycka Tåg-, båt eller flygolycka Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Brand Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 100

79 Uppsala län Över tre fjärdedelar överens om att myndigheterna har lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 13% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 77% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 10% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 100

80 Södermanlands län

81 Södermanlands län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 5% Vet ej 50% 50% 9% 10% 1% 95% 80% Antal svar: 100

82 Södermanlands län Krig eller krigsliknande tillstånd skrämmer mest 18% 18% 18% 14% 12% 9% 6% 1% 1% 0% 3% Våld och övergrepp Terrorism Krig eller krigsliknande tillstånd Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Trafikolycka Brand Tåg-, båt eller flygolycka Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 100

83 Södermanlands län Nära en tredjedel svarar att myndigheterna där de bor har sämre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 31% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 63% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 6% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 100

84 Östergötlands län

85 Östergötlands län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 3% 10% 4% 50% 50% 97% 86% Antal svar: 100

86 Östergötlands län Krig eller krigsliknande tillstånd skrämmer mest 25% 16% 14% 13% 9% 7% 6% 4% 0% 0% 6% Krig eller krigsliknande tillstånd Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Våld och övergrepp Trafikolycka Brand Tåg-, båt eller flygolycka Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Elavbrott i mer än 24 timmar Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 100

87 Östergötlands län Över en femtedel uppger att de tror att myndigheterna där de bor har sämre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 21% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 73% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 6% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 100

88 Jönköpings län

89 Jönköpings län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 2% 12% 50% 50% 10% 98% 78% Antal svar: 100

90 Jönköpings län Våld eller övergrepp det som flest uppger vara mest rädda att drabbas av 27% 22% 12% 7% 6% 6% 6% 5% 3% 0% 6% Våld och övergrepp Krig eller krigsliknande tillstånd Trafikolycka Brand Tåg-, båt eller flygolycka Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 100

91 Jönköpings län Över en fjärdedel uppger att de tror att myndigheterna där de bor har sämre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 28% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 69% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 3% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 100

92 Kronobergs län

93 Kronobergs län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 1% 11% 5% 50% 50% 99% 84% Antal svar: 100

94 Kronobergs län Våld eller övergrepp det som flest uppger vara mest rädda att drabbas av 24% 22% 16% 11% 8% 7% 5% 3% 1% 0% 3% Våld och övergrepp Krig eller krigsliknande tillstånd Trafikolycka Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Terrorism Brand Tåg-, båt eller flygolycka Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 100

95 Kronobergs län Över en femtedel uppger att de tror att myndigheterna där de bor har sämre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 24% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 68% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 8% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 100

96 Kalmars län

97 Kalmars län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 2% 9% 4% 50% 50% 98% 87% Antal svar: 100

98 Kalmars län Krig eller krigsliknande tillstånd skrämmer mest 27% 20% 12% 9% 9% 7% 6% 3% 1% 1% 5% Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Trafikolycka Terrorism Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Tåg-, båt eller flygolycka Brand Elavbrott i mer än 24 timmar Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 100

99 Kalmars län Över en femtedel uppger att de tror att myndigheterna där de bor har sämre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 21% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 76% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 3% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 100

100 Gotlands län

101 Gotlands län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 2% 3% 1% 48% 52% 98% 96% Antal svar: 89

102 Gotlands län Krig eller krigsliknande tillstånd skrämmer mest 29% 20% 11% 10% 7% 6% 4% 10% 1% 1% 0% Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Trafikolycka Tåg-, båt eller flygolycka Terrorism Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Brand Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 100

103 Gotlands län Över en tredjedel uppger att de tror att myndigheterna där de bor har sämre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 42% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 54% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 4% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 100

104 Blekinge län

105 Blekinge län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 5% 11% 5% 50% 50% 95% 84% Antal svar: 100

106 Blekinge län Krig eller krigsliknande tillstånd skrämmer mest 28% 26% 10% 8% 7% 6% 4% 4% 3% 1% 3% Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Brand Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Tåg-, båt eller flygolycka Trafikolycka Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 100

107 Blekinge län En fjärdedel uppger att de tror att myndigheterna där de bor har sämre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 25% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 62% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 13% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 100

108 Skåne län

109 Skåne län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 3% 8% 9% 50% 50% 97% 83% Antal svar: 300

110 Skåne län Krig eller krigsliknande tillstånd skrämmer mest 26% 24% 13% 10% 8% 7% 5% 4% 1% % 3% Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Trafikolycka Brand Tåg-, båt eller flygolycka Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 300

111 Skåne län Närmare en femtedel uppger att de tror att myndigheterna där de bor har sämre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 18% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 72% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 9% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 300

112 Hallands län

113 Hallands län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 3% 9% 50% 50% 11% 97% 80% Antal svar: 100

114 Hallands län Krig eller krigsliknande tillstånd skrämmer mest 29% 19% 16% 10% 9% 5% 5% 3% 0% 0% 4% Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Terrorism Tåg-, båt eller flygolycka Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Brand Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Trafikolycka Elavbrott i mer än 24 timmar Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 100

115 Hallands län Över tre fjärdedelar överens om att myndigheterna har lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris som andra delar av landet Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 15% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 77% Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 8% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 100

116 Västra Götalands län

117 Västra Götalands län Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 3% 11% 7% 50% 50% 97% 82% Antal svar: 300

118 Västra Götalands län Krig eller krigsliknande tillstånd skrämmer mest 26% 22% 15% 12% 6% 5% 4% 4% 5% 1% 0% Krig eller krigsliknande tillstånd Våld och övergrepp Terrorism Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom) Brand Tåg-, båt eller flygolycka Trafikolycka Naturkatastrof (t.ex. översvämning, jordskred) Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Inget av ovanstående Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 300

De ekonomiska effekterna av kvinnors företag i Sverige

De ekonomiska effekterna av kvinnors företag i Sverige De ekonomiska effekterna av kvinnors i Sverige Statistik från SCB:S RAMS-databas (2006 och 2008) och Tillväxtverkets rapport Det bortglömda andet. 1 Sverige 2006 120 938 262 244 549 317 534 56 584 686

Läs mer

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll. Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll. Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009 Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009 1 Sammanfattning 35 procent av de som är sambor har pratat igenom hur de vill att ekonomin ska bli om de skulle

Läs mer

18-årsundersökning Oktober 2013

18-årsundersökning Oktober 2013 18-årsundersökning Oktober 2013 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Sammanfattning av resultat 4. Resultatredovisning 5. Mediestrategi 6. Jämförelser mellan län 7. Resultat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 oförändrad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har varit oförändrad

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2014:4 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2014:4 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Riv 65-årsgränsen och rädda liv

Riv 65-årsgränsen och rädda liv och rädda liv Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB Ni har hört det förut! Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett eftersatt område När jag trodde att vi tagit ett sjumilasteg så. Jag

Läs mer

En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader för följande län och drömmar:

En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 2 Visby, 23 november 2011 Drömbarometern 2011 Svenska folkets drömmar län för län Drömbarometern kartlägger inte bara svenska folkets livsdrömmar nationellt. Undersökningen bygger

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2009

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2009 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2009 Innehåll Sökande höstterminen 2009 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning, invandrade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014 2014-03-10 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014 Under februari månad fortsatte arbetslösheten i Stockolms län att minska. Nyinskrivna och varsel minskade

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fyra år med kapitalflytt

Fyra år med kapitalflytt Fyra år med kapitalflytt En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av fyra år med kapitalflytt till upphandlade försäkringsbolag inom tjänstepensionen ITP. Rapporten avser

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015 Fått arbete I maj fick 1 580 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I maj för ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014 Fått arbete I september påbörjade 1 391 arbetssökande någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län januari 2014 13 042 (10,0 %) 5 586 kvinnor (8,9 %) 7 456 män

Läs mer

Rapport 2013. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-02-06

Rapport 2013. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-02-06 Rapport 213 Undersökning -chefer för ambulansstationer Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 213-2-6 Bakgrund och syfte Hjärt- och Lungsjukas riksförbund vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Kalmar, 14 februari 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Ökning av antalet anmälda ferieplatser i januari månad I januari 2012 uppgick antalet nyanmälda

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 oktober 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 937 (10,3 %) 6 305 kvinnor (10,6 %) 6 632 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av augusti 2013 Under augusti månad fortsatte antalet inskrivna arbetslösa i Stockholms län att öka något, både som antal och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget januari 2014

Arbetsmarknadsläget januari 2014 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget januari 2014 47 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen påbörjade 47 000 personer någon form av arbete under januari. Det är drygt

Läs mer

Konjunkturen i Östra Mellansverige i regionalt perspektiv

Konjunkturen i Östra Mellansverige i regionalt perspektiv Konjunkturen i Östra i regionalt perspektiv Privata näringslivet, fjärde kvartalet 212-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 -2 Stockholm Östra Småland med öarna Hela landet Sydsverige Västsverige Norra Mellersta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2015 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Därför måste storstadsregionerna fortsätta att växa!

Därför måste storstadsregionerna fortsätta att växa! Därför måste storstadsregionerna fortsätta att växa! Befolkningsutvecklingen i Stockholms län och riket år 1800 2010, index: 1800=100 1400 Stockholms andel av rikets befolkning: 1880: 7 % 2010: 22 % 1200

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv

Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv Privata näringslivet, fjärde kvartalet 212-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 -2 Stockholm Östra Småland med öarna Hela landet Sydsverige Västsverige Norra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län mars 2012 8 896 (9,4 %) 3 854 kvinnor (8,8 %) 5 042 män (10,0 %)

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2010

Nystartade företag första kvartalet 2010 Nystartade företag första kvartalet 2010 Innehållsförteckning Ökning i antal nystartade företag första kvartalet 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2009 kvartal 1 2010 efter branschgrupp

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016 Allt fler personer går till arbete Antalet personer som gått

Läs mer

Företagsamheten 2014 Örebro län

Företagsamheten 2014 Örebro län Företagsamheten 2014 Örebro län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Kvartalsstatistik från Strama. kvartal 3, 2008

Kvartalsstatistik från Strama. kvartal 3, 2008 Kvartalsstatistik från Strama Antibiotika som förskrivs på recept: kvartal 3, 2008 Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, inkl. glidande medelvärde för 12 månader. Antibiotika

Läs mer

Samtliga svaranden 76 st 1. Hur länge har du varit medlem i Föreningen för Kommunal statistik och planering, ksp? Mindre än ett år 18.

Samtliga svaranden 76 st 1. Hur länge har du varit medlem i Föreningen för Kommunal statistik och planering, ksp? Mindre än ett år 18. Samtliga svaranden 76 st 1. Hur länge har du varit medlem i Föreningen för Kommunal statistik och planering, ksp? Mindre än ett år 18.4% (14) 1-5 år 17.1% (13) 6-10 år 9.2% (7) Mer än 10 år 38.2% (29)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016 Fler övergångar till arbete i juli 2016 jämfört med juli 2015 Under juli påbörjade 498

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%) 6 120 kvinnor (7,6%) 7 470 män (8,1%) 3 900 unga 18-24 år

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av mars 2012 2012-04-16 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av mars 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser är fortsatt högt i Stockholms län. Totalt anmäldes under mars månad

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2015. Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2015. Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2015 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Mark Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västerbottens län

Företagsamheten 2014 Västerbottens län Företagsamheten 2014 Västerbottens län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västerbottens län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västerbottens län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-04-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Så når vi miljömålen i Jämtlands län! 9-10 februari 2016, Östersund.

Så når vi miljömålen i Jämtlands län! 9-10 februari 2016, Östersund. Så når vi miljömålen i Jämtlands län! 9-10 februari 2016, Östersund. Jimmy Nilsson, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen Jämtlands län, jimmy.nilsson@lansstyrelsen.se Miljömålen 1 generationsmål 16 nationella

Läs mer

Om undersökningen. Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 10 april 2014. Sammantaget har 3300 intervjuer genomförts.

Om undersökningen. Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 10 april 2014. Sammantaget har 3300 intervjuer genomförts. Om undersökningen Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 1 april 14. Sammantaget har 33 intervjuer genomförts. intervjuer har genomförts i Sifo:s telefonbuss, en omnibusundersökning där frågorna

Läs mer

Special. Allt fler säljer innan de köper. Mäklarna om vad som styr flytten. Unga vuxna dominerar marknaden för ettor

Special. Allt fler säljer innan de köper. Mäklarna om vad som styr flytten. Unga vuxna dominerar marknaden för ettor Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Allt fler säljer innan de köper Mäklarna om vad som styr flytten Unga vuxna dominerar marknaden för ettor Mäklarsamfundet

Läs mer

Studieomdöme, behörighet och avbrott. i folkhögskolan 2008-2009

Studieomdöme, behörighet och avbrott. i folkhögskolan 2008-2009 Studieomdöme, behörighet och avbrott i folkhögskolan 2008-2009 Folkhögskolorna utfärdar grundläggande behörighet för högskolestudier efter bedömning av dels antalet studieår, dels kunskaper i kärnämnen.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

Arbetskraftsinvandring. Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna

Arbetskraftsinvandring. Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna Arbetskraftsinvandring Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna Rekryteringsförsök senaste 6 månaderna. F1. Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste 6 månaderna?

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Årsredovisningen exkluderar de personer som omkom under katastrofen i Sydostasien i december 2004. 119 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 -

Årsredovisningen exkluderar de personer som omkom under katastrofen i Sydostasien i december 2004. 119 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - Drunkningsolyckor Årsredovisningen exkluderar de personer som omkom under katastrofen i Sydostasien i december 1 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets statistik har 1 personer omkommit

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2014

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2014 Regeringsbeslut III:6 2015-03-05 S2013/8788/FS Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2014 1 bilaga

Läs mer

Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-2002

Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-2002 Kapitel 4: Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd 1 Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-2002 Utdrag från rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden (SCB, 2004) Tabellunderlag till kapitel

Läs mer

11 september. Andreas Mångs, Analysavdelningen. 612 fler än för 24. samma period ökat med 18,4. Arbetsförmedlingen

11 september. Andreas Mångs, Analysavdelningen. 612 fler än för 24. samma period ökat med 18,4. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 september 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, augusti 2013 12 624 (7,3 %) 5 948 kvinnor (7,4

Läs mer

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter Solna 2010-01-26 Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter Uppdrag Valmyndigheten skall årligen redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt särskilt kommentera hur

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2013 Blekinge, april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2013 Kraftig ökning av antalet varsel på en fortsatt svag arbetsmarknad Det går fortsatt trögt för svensk ekonomi.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna. Rapporter insända januari 2002 och januari 2003. gällande barn födda 1999 och år 2000

Vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna. Rapporter insända januari 2002 och januari 2003. gällande barn födda 1999 och år 2000 Vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna Rapporter insända januari 2002 och januari 2003 gällande barn födda 1999 och år 2000 Sammanställning i juni 2003 Marianne Bergström och Victoria Romanus

Läs mer

Förutsättningar och utmaningar för tillväxt. Arbetsmarknaden Skåne efter krisen Företagande Ekonomisk tillväxt

Förutsättningar och utmaningar för tillväxt. Arbetsmarknaden Skåne efter krisen Företagande Ekonomisk tillväxt Förutsättningar och utmaningar för tillväxt Arbetsmarknaden Skåne efter krisen Företagande Ekonomisk tillväxt jan-10 jan-11 Finanskrisen Varsel januari 1992 till mars 2011 för Skåne och riket. Säsongsjusterade

Läs mer

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska Ungefär en tredjedel av de som bor i de fyra nordligaste länen (34 procent) vill ha någon form av nya regioner (figur

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 28 maj 2015 Kontakt på Novus: Freja Blomdahl +46 76 262 04 53 freja.blomdahl@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Utbildningsstatistik 1 (8) Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%) 5 940 kvinnor (7,4 %) 6 620 män (7,4 %) 3 710 unga 18-24 år

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg UVI hos äldre kvinnor Diagnostiska problem Hög prevalens av ABU Kroniska urinvägsbesvär är vanliga

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlstad Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 91 690 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 66,7% av de tillfrågade. I Karlstad

Läs mer

Strama Västmanland. Antibiotikagrupper Slutenvård Västmanland DDD/100 vårddagar Källa: Xplain Apoteket AB. www.ltv.se 1

Strama Västmanland. Antibiotikagrupper Slutenvård Västmanland DDD/100 vårddagar Källa: Xplain Apoteket AB. www.ltv.se 1 Antibiotikagrupper Slutenvård Västmanland DDD/ vårddagar 50,0 45,0 40,0 DDD per vårddagar 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 sulfa & trim makrolider, linkosamider övriga antibiotika kinolonderivat tetracykliner

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03 Rapport 18-årsundersökning MSB 1-11-03 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen 4 Slutsatser Resultat Tillit och informationsinhämtning 11 Om det inträffar en kris 26 Risk och oro för den egna säkerheten

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Del 1. Grundfakta Halland En rapport från Regionkontoret 2015 Inledning Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att säkerställa

Läs mer

PM 2015-12-03 5.1.3 2015:348 1 (9)

PM 2015-12-03 5.1.3 2015:348 1 (9) PM 2015-12-03 1 (9) Gymnasial lärlingsutbildning leder till anställning Skolverkets Lärlingscentrum genomförde hösten 2015 en undersökning för att studera i vilken utsträckning elever som gått en gymnasial

Läs mer

ANALYSERAR 2002:6. Mötet med försäkringskassan

ANALYSERAR 2002:6. Mötet med försäkringskassan ANALYSERAR 2002:6 Mötet med försäkringskassan Kundundersökning 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete I huvudsak

Läs mer

Lågt socialt deltagande 70-74 75-79 65-69. Ålder

Lågt socialt deltagande 70-74 75-79 65-69. Ålder Sociala relationer Personer med täta sociala relationer, eller starka band till familj eller omgivning lever längre och har bättre hälsa samt en ökad förmåga att återhämta sig från sjukdom än socialt isolerade

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 4, 2010

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 4, 2010 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 4, 2010 Bilder 2-10 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 2. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län mars 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län mars 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län mars 2016 Färre övergångar till arbete I mars 2016 påbörjade 1 062 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

UNGA LÄSARE. Enkätrapportering

UNGA LÄSARE. Enkätrapportering UNGA LÄSARE Enkätrapportering Rapport nummer 8 April 26, 2016 Enkätrapportering - Unga Läsare Under senhösten 2015 genomfördes en enkätstudie med unga vuxna som studerar på Högskolan i Halmstad. Enkäten

Läs mer

Drunkningsolyckor. 134 människor drunknade

Drunkningsolyckor. 134 människor drunknade Drunkningsolyckor 4 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets statistik har 4 svenska medborgare omkommit i vatten- och isolyckor under. Det är åtta fler än under 2001 då 12 personer omkom.

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt?

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt? VÄRDERINGSÖVNINGAR Vad är Svenskt? Typ av övning: Avstamp till diskussion. Övningen belyser hur svårt det är att säga vad som är svenskt och att normen vad som anses vara svenskt ändras med tiden och utifrån

Läs mer

Mångfald och utveckling av uthålliga innovationsmiljöer

Mångfald och utveckling av uthålliga innovationsmiljöer Mångfald och utveckling av uthålliga innovationsmiljöer En uthållig innovationsmiljö: En region eller plats där företagen visar god konkurrenskraft och gör upprepade FoU-satsningar, vilket bidrar till

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2014

Influensarapport för vecka 9, 2014 rapport för 9, 2014 Denna rapport publicerades den 6 mars 2014 och redovisar influensaläget 9 (24/2 2/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Kvalitetsregister ECT Kvalitetsregisterkonferens Skånsk kvalitetskraft Kristianstad 2016-05-11 Martin Hultén Chefläkare Psykiatri Skåne Elektrokonvulsiv behandling (ECT) Används vid svåra psykiska sjukdomar,

Läs mer

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist Moralfrågor Undersökning: Moralfrågor Projektnummer: 3251970 Uppdragsgivare: Vår Bostad Tid för fältarbete: 24 april - 7 maj 1996 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Män och kvinnor 15 år och äldre

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Göteborg Maj 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Kännedomsundersökning 2015

Kännedomsundersökning 2015 1 Om undersökningen Genomförande Bakgrund TNS Sifo har i flera år genomfört en kännedomsundersökning på uppdrag av KRAV. Undersökningen genomfördes i år på samma sätt som 11-14, förutom att några extra

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län augusti 2016: 9 511 (6,2%) 5 194 män (6,6%) 4 317 kvinnor (5,8%) 1 678 unga 18-24 år (9,3%)

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Lastbilsförares bältesanvändning - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Resultat av intervjuer med lastbilsförare... 4 Resultat av bältesobservationer...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008

FINLAND I EUROPA 2008 Intervju- och undersökningstjänster A FINLAND I EUROPA 2008 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV Intervju- och undersökningstjänster B FINLAND I EUROPA 2008 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV GS1. Här beskrivs kortfattat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Januari. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 666 605 (+0,3%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Januari. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 666 605 (+0,3%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 666 605 (+0,3%) Ersättningstagare: 9 504 (1,4%) Deltagare i program: 4 660 (0,7%) Antal arbetslösa: 14 164 (2,1%) AEA kommenterar: Enligt arbetsförmedlingens siffror

Läs mer

Behovet av regionala analyser och att mäta kompetens

Behovet av regionala analyser och att mäta kompetens Behovet av regionala analyser och att mäta kompetens Enheten för statistik om Utbildning och Arbete SCB Anna Eriksson Ann-Charlotte Larsson Marit Jorsäter 2012-11-01 Statistik vid SCB Utbildningsstatistik

Läs mer

KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN. Rapport september 2003. 1

KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN. Rapport september 2003. 1 KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN Rapport september 2003. 1 Välkommen till Telias kommunikationsbarometer för företag Telias kommunikationsbarometer för företag är en återkommande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Johan Strandroth Trafikverket Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Johan Strandroth Trafikverket Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap Effekten av dubbdäck i olyckor med dödlig utgång samt nyttan av antisladdsystem (ESP) Johan Strandroth Trafikverket Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap Matteo Rizzi Vectura Monash

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2016. Rapport 2016:7

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2016. Rapport 2016:7 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2016 Rapport 2016:7 Halvårsrapport januari - juni 2016 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer