RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun"

Transkript

1 RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun Upprättad av: Johan Bengtsson Granskad av: Michael Engström

2 RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1: Kund Stig Karlsson Entreprenad Att: Stig Karlsson Greby Grebbestad Konsult WSP Samhällsbyggnad Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm L:\5250\Stig_Karlsson_Entreprenad_Greby\3_Dokument\38_Rapport\Rgeo.doc Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Kontaktpersoner Michael Engström Tel , Johan Bentgsson Tel , (3)

3 Uppdrag WSP Samhällsbyggnad i Göteborg har på uppdrag av Stig Karlsson Entreprenad utfört en geoteknisk undersökning inför en detaljplan över fastigheterna Greby 1:3 och 1:4. Undersökningens syfte är att utreda förutsättningarna för grundläggning inom det planlagda området. Utförda undersökningar Geotekniska fältundersökningar har utförts i januari år 2009 och omfattar trycksondering, skruv- och kolvprovtagning samt vingsondering. Ett grundvattenrör har också installerats. Prover tagna med skruv- och kolvprovtagare har analyserats i WSP Göteborgs laboratorium för bestämning av jordart, vattenkvot och densitet. Vidare har CRS-försök utförts för bedömning av lerans sättningsegenskaper. Redovisning Laboratorieprotokoll Bilaga 1 (9 sidor) Beteckningsblad SGF Bilaga 2 (12 sidor) Ritnings nr Plan G Enstaka borrhål G WSP Samhällsbyggnad Avdelning Geo Göteborg Johan Bengtsson L:\5250\Stig_Karlsson_Entreprenad_Greby\3_Dokument\38_Rapport\Rgeo.doc Mall: Rapport Advanced.dot ver (3)

4 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 Bilaga: Göteborg Uppdragsnummer Tfn: / / Borrhål 4 Tfn: / Fältundersökning Fax: Labundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning / MB X Grundvattennivå 0,55 Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass m w w L S t τ fu kpa τ fu kpa ATBväg ATBväg 0,0 brun siltig sandig MULLJORD, skalrester 30 0,3 0,3 brun ngt siltig SAND, rikligt med skalrester 22 1,3 1,3 2,4 gråbrun SAND, skalrester 2,4 grå ngt siltig lerig SAND, skalrester 26 3,1 3,1 grå ngt siltig LERA 59 4,0 t/m 3 % % Kon Kon

5 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 Bilaga: Göteborg Uppdragsnummer Tfn: / / Borrhål 5 Tfn: / Fältundersökning Fax: Labundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning / MB X Grundvattennivå Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass m w w L S t τ fu kpa τ fu kpa ATBväg ATBväg 0,0 brun MULLJORD, växtrester 42 0,2 grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, 0,2 27 sandkörtlar 0,3 0,3 1,0 brun grusig SAND 1,0 rostbrun ngt siltig grusig SAND 2,0 t/m 3 % % Kon Kon

6 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 Bilaga: Göteborg Uppdragsnummer Tfn: / / Borrhål 6 Tfn: / Fältundersökning Fax: Labundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning / MB X Grundvattennivå Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass m w w L S t τ fu kpa τ fu kpa ATBväg ATBväg 0,0 brun MULLJORD, växtrester 44 0,4 grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, 0,4 35 sandkörtlar 0,6 0,6 rostbrun ngt lerig siltig SAND 19 1,0 1,0 grå ngt grusig siltig SAND 20 2,1 grå sandig lerig SILT, skalrester, enstaka 2,1 20 gruskorn 3,0 t/m 3 % % Kon Kon

7 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 Bilaga: Göteborg Uppdragsnummer Tfn: / / Borrhål 8 Tfn: / Fältundersökning Fax: Labundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning / MB X Grundvattennivå Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass m w w L S t τ fu kpa τ fu kpa ATBväg ATBväg t/m 3 % % Kon Kon 1, ,0 grå LERA, enstaka sandkörtlar, skalrester 1,55 1, > , ,0 grå LERA, enstaka sandkörtlar, skalrester 1,58 1, > , ,0 grå LERA 1,59 1, > , ,0 grå ngt siltig LERA, skalrester 1,63 1, > , ,0 grå ngt siltig LERA 1,63 1, , ,0 grå ngt sandig siltig LERA, sandskikt 1,98 1, d

8 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 Bilaga: Göteborg Uppdragsnummer Tfn: / / Borrhål 8 Tfn: / Fältundersökning Fax: Labundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning / MB X Grundvattennivå Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass m w w L S t τ fu kpa τ fu kpa ATBväg ATBväg 0,0 brun MULLJORD, växtrester 37 0,4 0,4 gråbrun siltig SAND, rikligt med skalrester 23 1,0 brun ngt grusig ngt lerig siltig SAND, rikligt 1,0 med skalrester 1,6 28 grå sandig siltig LERA, rikligt med 1,6 skalrester 2,0 46 2,0 grå ngt siltig LERA, skalrester 65 2,5 t/m 3 % % Kon Kon

9 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 Bilaga: Göteborg Uppdragsnummer Tfn: / / Borrhål 9 Tfn: / Fältundersökning Fax: Labundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning / MB X Grundvattennivå Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass m w w L S t τ fu kpa τ fu kpa ATBväg ATBväg brun ngt sandig siltig MULLJORD, 0,0 31 växtrester 0,4 0,4 grå rostfläcig ngt lerig siltig SAND 22 1,2 1,2 grå lerig siltig SAND, rikligt med skalrester 25 2,1 2,1 grå siltig LERA, sandkörtlar 48 2,5 t/m 3 % % Kon Kon

10

11

12

13 Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS) Beteckningssystem för geotekniska utredningar SGF/BGS Beteckningssystem 1 Version 2001:2

14 Redovisning i plan Sondering Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd) Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex vikt- och trycksondering) CPT-sondering Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex hejarsondering) Tillägg för djup- och bergbestämning Sondering avslutad utan att stopp erhållits Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare Sondering till förmodat berg Sondering mindre än 3 m i förmodat berg Sondering minst 3 m i förmodat berg Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax Kärnborrning minst 3 m i förmodat berg Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges. SGF/BGS Beteckningssystem 7 Version 2001:2

15 Redovisning i plan Provtagning Störd provtagning (vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare) Ostörd provtagning (vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kärnprovtagare) Provgrop. Större provgrop redovisas skalenligt. Ytlig provtagning i berg/knackprov. Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med bokstavsförkortningar enligt följande: T = annan teknisk analys P = petrografisk analys, tunnslipsanalys C = kemisk analys SGF/BGS Beteckningssystem 8 Version 2001:2

16 Redovisning i plan In situförsök Vingförsök (Vb) Dilatometerförsök (DMT) Pressometerförsök (PMT) Annan undersökning (metod anges med förkortning) SGF/BGS Beteckningssystem 9 Version 2001:2

17 Redovisning i plan Hydrogelogiska undersökningar Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål Grundvattennivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system Avslutad observation Portrycksmätning Provpumpning eller infiltrationsförsök Vattenförlustmätning i berg Brunn (grävd, sprängd eller borrad) SGF/BGS Beteckningssystem 11 Version 2001:2

18 Redovisning i sektion Beteckningar i sonderingsstapel I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande. X Fritt vatten (kod 81) Fyllningsjord (kod 30) Torv (kod 83) Torrskorpelera (kod 31) Lera och kohesionsjord (kod 37) Siltjord (kod 82) Sandjord (kod 38) X (icke bedömd jordart) (kod 36) Grusig jord (kod 39) Stenig jord och blockjord (kod 40) Friktionsjord, allmänt (kod 32, kod 33-35, 37) Moränjordar, exkl lermorän (kod 84) Genomborrat block eller sten (kod 41) Lermorän (kod 85) Bergyta (kod 94) Sondering i berg Sondering i berg avslutad (kod 95) SGF/BGS Beteckningssystem 15 Version 2001:2

19 Redovisning i sektion Avslutning av sondering Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol. Sonderingen avslutad utan att stopp erhållits (kod 90) Block eller berg (kod 93) Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt för metoden normalt förfarande (kod 91) Stopp mot sten eller block (kod 92) Stopp mot förmodat berg (kod 94) Jord-bergsondering. Sondering i förmodat berg (kod 95). Vid 3 m eller längre borrlängd i berg redovisas undre plansymbol annars övre SGF/BGS Beteckningssystem 16 Version 2001:2

20 Redovisning i sektion Trycksondering Grundsymbol i plan: (kod HM=01) Neddrivningskraften i kn när en pyramidformad spets penetrerar jorden. Stångfriktionen mäts på vissa nivåer med hjälp av en glappkoppling. Registrering av sonderingsmotstånd skall göras och redovisas minst var 0,05 m och mantelfriktionen minst varannan meter. Redovisning av sonderingsmotstånd och mantelfriktion görs i kn eller MPa. Redovisning skall omfatta alla nivåer mellan vilka vridning utförts och nivå för bedömt sondstopp. Tr anger använd metod. TR1 anger hålets identifikation anger utgångshöjd för sondering. Skrafferat intervall och vr anger att vridning utförts. Heldragen linje anger sonderingsmotstånd. Streckad linje anger mantelfriktion. Plansymbol i exemplet: TR1 SGF/BGS Beteckningssystem 19 Version 2001:2

21 Redovisning i sektion Provtagning av jord Störd provtagning, grundsymbol i plan: (kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34) Ostörd provtagning, grundsymbol i plan: (kod HM = 25, 28, 29, 30) Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln. Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med förkortning till vänster om redovisningsstapel. xx anger förlorat prov. I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τ k ) och sensitivitet (S tk ), vattenkvoter (naturlig w N, flytgräns w L ) och skrymdensitet (ρ). Förkonsolideringstryck (σ' c ) och kompressionsmodul M L, bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRSförsök. Skr Kv(StI) K Let Le CRS Le f 0 kpa (oreducerad) Vattenkvot w % Förkonsolidering ( c) CRS Le CRS sile Sa XX Sensitivitet S t Skrymdensitet t/m 3 Skjuvhållfasthet ( ) enligt: f Vattenkvot (w) och densitet ( ) M L (kpa) Konförsök Sensitivitet (S ) enligt: t Konförsök Naturlig vattenkvot Konflytgräns Skrymdensitet Plansymbol i exemplet: SGF/BGS Beteckningssystem 28 Version 2001:2

22 Redovisning i sektion Vingförsök Grundsymbol i plan: (kod HM=13) Vid vingförsök bestäms, på olika nivåer i jorden, dels det okorrigerade skjuvhållfasthetsvärdet τ v i ostört tillstånd, dels skjuvhållfasthetsvärdet τ Rv efter omrörning. Kvoten mellan skjuvhållfasthetsvärdet i ostört respektive stört tillstånd definieras som sensitiviteten S t. Värdena på τ v och S t redovisas i diagram, ofta tillsammans med resultaten från rutinundersökning av ostörda jordprover tagna med provtagare. v kpa (okorrigerad) Vb Beteckningar S tv Sensitivitet τ v Skjuvhållfasthetsvärde i ostört tillstånd ( ) Värdet är osäkert Sensitivitet S t 60 ( ) 80 Plansymbol i exemplet: SGF/BGS Beteckningssystem 32 Version 2001:2

23 Redovisning i sektion Hydrogeologiska undersökningar Grundvattenrör och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas med verklig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rörspets, filtereller portrycksmätares nivå anges. Ovanför observationsröret anges observationsperiod. Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett horisontellt streck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta observationsnivåerna redovisas enligt: GW W Rö Rf Pp grundvattenyta eller nivå andra vattennivåer och portryck öppet rör filterspets portryckmätare Uppmäts inget vatten i röret anges torrt, alternativt < nivå 18GW Pp +9.3 W W SGF/BGS Beteckningssystem 36 Version 2001:2

24 Bilaga 1 Förkortningar Bilaga 1 Förkortningar Sondering CPT Hf Jb-1, Jb-2, Jb-3 Slb Sti Tr TrP TrS Vi Vim Provning in situ DMT Kb PMT Pp Vb Provtagare Cone Penetration Test hejarsondering (t ex HfA) jord-bergsondering slagsondering sticksondering trycksondering portrycksondering spetstrycksondering viktsondering viktsondering, maskinell vridning dilatometerförsök kärnborrning pressometerförsök portryckmätning vingförsök Fo folieprovtagare Grundvattenprovtagning i öppet rör: Ba - hämtare Gl - gas lyft (blåsning, mammutpump m fl) Ml - mekanisk (centrifugal, bladder m fl) Sl - sugpump Hsa hollowstem auger Js jalusiprovtagare K kannprovtagare Kr kärnprovtagare Kv kolvprovtagare Ps provtagningsspets Sgs el Plp porluftprovtagning csgs kontinuerlig porluftprovtagning Skr skruvprovtagare Sp spadprovtagare SGF/BGS Beteckningssystem 57 Version 2001:2

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord.

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Rolf Larsson Information 15 LINKÖPING

Läs mer

Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30

Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30 Hamnstaden Lidköping Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30 2 (25) Daterad: 2014-04-30 Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport

Läs mer

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI Rapport 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRSTUDIE FÖRUTSÄTTNINGAR GEOENERGI KUND Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén.

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén. SCHAKTA SÄKERT Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kun skap om hur man utformar och utför

Läs mer

TK Geo 11. Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner

TK Geo 11. Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 11 Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner Titel: TRV Geo, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner Publikationsnummer: 2011:047 ISBN: 978-91-7467-114-8 Utgivningsdatum: Juni

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer

Information 16. Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper

Information 16. Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper SVEN KNUTSSON ROLF LARSSON MARIUS TREMBLAY ANNA-LENA

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(4) Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inm Vännäs tätrt, Vännäs kmmun, Västerbttens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Bergmaterial i väglinjen

Bergmaterial i väglinjen VTI notat 31-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Bergmaterial i väglinjen Delrapport Karl-Johan Loorents Förord Detta projekt har sin början i skadeutredningar av vägobjekt som VTI engagerats

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Information 12 Termiska egenskaper i jord och berg JAN SUNDBERG LINKÖPING 1991 Information Beställning ISSN ISRN Tryckeri Statens geotekniska

Läs mer

Obundna material. Inledning. E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning. ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel E Obundna material

Obundna material. Inledning. E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning. ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel E Obundna material ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 E E1 Obundna material Inledning E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning Detta kapitel omfattar krav som gäller vägens underbyggnad, dvs. terrassen och den del av vägkroppen

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Säkerhet vid schaktning i jord Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2015 AB Svensk Byggtjänst och

Läs mer

Eurokoder och andra Europastandarder inom geoteknikområdet

Eurokoder och andra Europastandarder inom geoteknikområdet 1(9) Eurokoder och andra Europastandarder inom geoteknikområdet Ulf Bergdahl, Statens geotekniska institut, ulf.bergdahl@swedgeo.se Dimensionering av geokonstruktioner i Sverige sker idag efter de grundläggande

Läs mer

ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER

ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER Användning av askblandningar vid: Provväg och täckning av tipp Utskriven: 2002-01-10 k:\81_2\810582\eu-rapport\eu\slutrapport\eu-rapport (2003-03-24).doc SCANDIACONSULT

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Geoteknisk bärförmåga. i Stockholm

Geoteknisk bärförmåga. i Stockholm Geoteknisk bärförmåga hos borrade injekterade pålar i åsmaterial Fältförsök: Slussen i Stockholm Torsten Fischer Examensarbete 12/03 Avd. jord- och bergmekanik Kungligaa Tekniska Högskolan Stockholm, 2012

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer