Eventkalender. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eventkalender. Version 2.0 2012.03.07"

Transkript

1 Eventkalender Version.0.0.0

2 Jan eb ars April aj Juni Juli Aug ept kt Nov Dec Varje år är vi involverade i en mängd olika händelser på koncern-, affärs-, lands-, regions-, avdelnings- och kontorsnivå. I denna kalender hittar du ett urval av de händelser under som är viktiga för koncernledningen att ha kännedom om. Genom denna eventkalender säkerställer vi planeringen av våra aktiviteter och att händelserna inte kolliderar med övriga evenemang i och utanför banken. Jan eb ars April aj Juni Juli Aug ept kt Nov Dec eddela gärna om det sker några förändringar eller om det tillkommer/utgår event som wedbank är involerade i. Kalendern kommer att uppdateras kvartalsvis Kontakt: Jenny tröm

3 Vårt engagemang ör att säkerställa att vi bevakar och följer upp årets händelser har varje event en ansvarig avdelning hos wedbank, som kan kontaktas om det finns några frågor eller funderingar kring vårt engagemang. Återkommande rapporter Nedan är information om marknadspåverkande händelser som är återkommande varje månad under året. örkortningar I kalendern använder vi oss av följande förkortningar: A = Asset anagement BB BK = Baltic Banking = Bankkontor, vensk bankrörelse = öretagsmarknad, vensk bankrörelse GB = Group Business upport HR IR = Group Human Resource = Investor Relations C&I = arge Corporates and Institutions C PB B = idcorp, vensk bankrörelse = Private Banking, vensk bankrörelse = vensk bankrörelse E = mall edium Enterprises En av veriges snabbaste konjunkturindikator som tas fram varje månad gemensamt av ilf och wedbanks Ekonomiska sekretariat. mkring 0 inköpschefer inom tillverkningsindustrin deltar. Publiceras den första vardagen i varje månad kl 0.0. Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. består av två delar: företag och hushåll. Evenemang som anordnas på koncernnivå av Group Event markeras med orange platta. Ikonförklaring ör att lättare kunna hitta bland årets händelser ser du förklarande ikoner bredvid varje event. CB finansmarknadsstatistik På uppdrag av Riksbanken samlar CB in och sammanställer finansmarknadsstatistik. tatistiken bygger på rapportering från monetära finansinstitut (I) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). = wedbank-evenemang = Branschinformation = Högtids- och minnesdagar = Kultur & Idrott = Politiska händelser = amhällsinformation

4 Januari 0 Nyårsdagen tjänster rettondedagsafton rettondedag jul Guldbollen: vinnarna presenteras Årlig intern konferens samt nyårsevent, Estland, BB Idrottsgalan, tockholm, Ericsson Globe 0 Kvällsföreläsning EU:s ekonomiska och politiska utveckling Extended management meeting, GB unchföreläsning EU:s ekonomiska och politiska utveckling Näringslivsgala, Åseda, ödra regionen Barack bama håller tate of the Union-tal I Cross-Country kiing World Cup, tepää, jan, Estland, BB Intern konferens, itauen, BB Presidentval, inland, :a omgången Kinesiskt nyår, Kaninens år övergår till Drakens år Etikseminarium, ca 0 Inst.-kunder och prospects bjuds in, A Nordea, årsbokslut Ekonomiskt forum Davos, jan CB, inansmarknadsstatistik edarmöte vensk bankrörelse, jan feb, Upplands Väsby, InfraCity / Årlig intern konferens och nyårsfest, Estland, BB Intern konferens med föreläsningar av inbjudna talare, ledning m.fl., ca 00 deltagare i Kosmos Cinema Hall. På kvällen nyårsfest för samtliga anställda, ca 00 personer. / Idrottsgalan, tockholm, Ericsson Globe wedbank är sponsor samt delar ut wedbanks idrottsstipendium för barn- och ungdomsverksamhet. 0 personer bjuds in från PB, C&I och idcorp. öreläsning EU:s ekonomiska och politiska utveckling med ats Hallgren, journalist och utrikeskorrespondent på vd, Gävle, ellersta regionen / Kvällsföreläsning för PB- och Premium kunder. / unchföreläsning för företagskunder. / Näringslivsgala, olkets Hus, Åseda, ödra regionen Näringlivsgala med föreläsningar och prisutdelning av Årets företagare, Årets nystartare samt Årets butik. wedbank, öretagarna och Kommunen bjuder gemensamt in samtliga företag i kommunen. Ca 00 deltagare. / Intern konferens, itauen, BB Intern konferens för samtliga medarbetare i itauen. Resultatgenomgång, priscermoni för bästa anställd samt konsert. otalt ca 0 personer. -/ I Cross-Country kiing World Cup, tepää, Estland, BB Vinterns största event i Estland med de bästa skidåkarna i världen, från länder och tusentals åskadare. wedbank är tillsammans med försäkringsföretaget ERG de största lokala sponsorerna. inbjudna gäster, PB & företagskunder. -/ Ekonomiskt forum Davos Det årliga mötet samlas under temat he Great ransformation: haping New odels där ledare återgår till sina kärnsyften, att definiera hur framtiden ska se ut, samla intressenter kring visionen och inspirera sina institutioner att realisera framtidsbilden. /-/ edarmöte vensk bankrörelse, Upplands Väsby, InfraCity Ca ledare inom vensk bankrörelse möts under två dagar för att nätverka och diskutera strategiska frågor i verige under temat Kundupplevelse.

5 ebruari 0 Kontaktdagarna, arbetsmarknadsdag, Uppsala Universitet, HR König udwig auf, feb, PB tjänster elodifestivalen, deltävling, Växjö Båtmässa, feb, Göteborg Presidentval, inland, :a omgången eminarium om skuldsättning och sparande, Nemessalen, B EB, årsbokslut ramtidskommissionen Bortom, Rosenbad, tockholm Danske Bank, årsbokslut DnB Nor, årsbokslut tarta eget, 0 feb, I, Utvärdering av stabilitetsåtgärder (Q, ), rapport elodifestivalen, deltävling, Göteborg, candinavium wedbank, årsbokslut Hjärtedagen, tockholm, Nalen Uniaden, Arbetsmarknadsdag, Umeå, HR Handelsbanken, årsbokslut itauens jälvständighetsdag, helgdag Riksbanken Beslut om reporäntan från penningpolitiska mötet CB, parbarometern, Q elodifestivalen, deltävling, eksand, egera Arena Planerat nyval, Grekland U-mässa, tockholm, Region tockholm Kallelse till Årsstämman mars Baltic anagement eeting, Riga, BB Estlands jälvständighetsdag elodifestivalen, deltävling, almö almö Näringslivsgala, wedbank tadium CB, inansmarknadsstatistik HalvVasan, ora kundaktivitet, B kottdag portlov v. Göteborg, v. kåne, v. tockholm. -/ König udwig auf, yskland, berammergau, PB ängdskidlopp i berammergau i Bayern, yskland, Private Banking åker med kunder. /-0/ elodifestivalen wedbank är huvudsponsor till elodifestivalen från och med. wedbank bjuder in kunder till Göteborg, almö och tockholm. parbankerna bjuder in kunder till övriga orter. Deltävling : Växsjö / Deltävling : Göteborg / Deltävling : eksand / Deltävling : almö / Andra chansen: Nyköping / inal: tockholm 0/ / eminarium om skuldsättning och sparande, Nemessalen, B eminarium om svenskarnas bolån, skulder och sparande. Deltar gör bland andra ichael Wolf, Catrin ransson, Ylva Yngveson, Jonas Erikson och Annie ööf, Centerns partiordförande. / Hjärtedagen, Alla hjärtans dag, tockholm, Nalen Vad: Genom att spara i ideella fonder har wedbanks kunder skänkt miljoner kronor till goda ändamål som delas ut till de utvalda organisationerna på Hjärtedagen. otalt har våra kunder skänkt 0 miljoner kronor under år. Årets talare är: eo Razzak, ocial Entreprenör samt Anders Johnson, näringslivshistoriker, författare och samhällsdebattör. oderator: Alice Bah Kuhnke. Varför: arkera de CR-satsningar som wedbank gör. Visa för stakeholders att sparandet även främjar ideella organisationer. Vilka: rganisationer och kunder. / Ung öretagsamhetsmässa, tockholmsmässan, Region tockholm wedbank delar ut pris för bästa affärsplan samt medverkar i monter. / Baltic anagement eeting, Riga, atvia Radisson Blu Hotel, BB Planerade event i februari datum ej fastställda: idcorp frukostträff, ema: Ekonomiska läget, Västra regionen

6 ars 0 0 Båtmässa, mars, tockholm, Prisceremoni för de 00 bästa kontorsmedarbetarna, Estland, BB Vasaloppet, ora Presidentval, Ryssland ramtidens arbetsmarknad, tockholm, Bromma Gymnasium tjänster öretagspresentation för Aktiespararna upertisdagen primärval i delstater i UA Ekonomernas dagar, Arbetsmarknadsdag, tockholms universitet, HR Internationella Kvinnodagen rukostmöte, Region tockholm Kapitalmarknadsdagar, mars, Åre itauens jälvständighetsdag Invigning kontor arbella, PB uxemburg och astighetsbyrån Affärsresa till Volvo-Geely, Kina, mars, C, Västra regionen 0 enior anagement orum, mars, tockholm, Nemessalen Vårdagjämning ångfaldsseminarium i samarbete med Veckans Affärer, H, Group HR HR-frukost med Dilsa Demirbag-ten, H Unga Jobb Värmland CB, inansräkenskaper, Q ocial Responsibility Day U-mässa, ellersta regionen I, Kreditmarknadsbarometern, Q -finaler i bandy, mars, Uppsala ommartid börjar wedbanks Årsstämma, tockholm CB, inansmarknadsstatistik eed orum, B Hållbarhetspriset, final tockholm, Energy ummit, slo, C&I organ tanley European inancials Conference, ondon, anagement deltar, IR.0 Earth Hour portlov v.0 Idre, Norra Hälsingland, Norrbotten, Jämtlands län, Västerbotten, Västernorrlands län, v. Jokkmokk. / ramtidens arbetsmarknad, Bromma Gymnasium, tockholm ramtidens arbetsmarknad för elever och föräldrar i samarbete med Aktiespararna och Arbets förmedlingen med ichael Wolf, Angeles Bermudez-vankvist och Günther årder. / öretagspresentation för Aktiespararna, Ronneby Brunn, ödra regionen / rukostmöte Kommunikation i motvind, Region tockholm Cirka 0 prioriterade företagskunder inom idcorp och E samt Premium-kunder bjuds in. -/ Kapitalmarknadsdagar, Åre, Norra regionen Neutral arena för kapital och finansiering som sammanför utvalda företag med ett omfattande nätverk av potentiella investerare/finansiärer. wedbank deltar som partner. 0/ elodifestivalen, final, tockholm, Ericsson Globe Region tockholm bjuder in ca 00 företagskunder inom idcorp. -/ Affärsresa Volvo-Geely, Kina, C, Västra regionen -/ wedbank enior anagement orum, tockholm, Nemessalen Vad: Koncernens ledarmöte. Varför: Ett forum för att förankra vår strategi samt säkerställa att delarna i organisationen stärker helheten. yftet är även att vara ett förankringsforum, och inte ett beslutsforum. Vilka: 0 nyckelpersoner med representanter ur alla affärsområden. / ångfaldsseminarium i samarbete med Veckans Affärer, H, Group HR / Kundevent hos Ekerö möbler, Region tockholm Gäst Per orberg m.fl. wedbank, astighetsbyrån och Juristbyrån är på plats. VD, C och styrelseordförande från prioriterade företagskunder, Affluentkunder samt prospects inom samma segment är inbjudna. Ca 00 pers närvarar. / Unga Jobb Värmland, Karlstad 00 företag träffar 000 jobbsökande ungdomar under en dag i Karlstad. wedbank och Region Värmland i samarbete med Handelskammaren, öretagarna, he Paper Province, Compare, tål och verkstad, he Packaging Arena och Arbetsförmedlingen i Värmland. / ocial Responsibility Day ema: ångfald i näringslivet. / Ung öretagsamhetsmässa, andviken Kundevent för PB och företagskunder under U-mässan. Catrin ransson föreläser. / wedbanks Årsstämma, tockholm, Dansens Hus, start kl.00. / Kundevent med eed orum, wedbank Hamngatans lokaler, Region thlm Nystartade företag får möjlighet att pitcha för sin produkt/tjänst inför investerare. Ca 0 före tagskunder och privata investerare bjuds in. / wedbanks hållbarhetspris, final, Nemessalen, Genom priset lyfter vi fram duktiga företag som förenar hög tillväxt med hållbart företagande. / Energy ummit, slo, C&I /.0 Earth Hour WW:s klimatmanifestation som wedbank deltar i för fjärde året i rad. Planerade event i mars datum ej fastställda: GB Roadshow, interna infomation möten på samtliga hemmamarknader Kapitalmarknadsdag, ca 00 Inst.- kunder och prospects är inbjudna, A

7 April 0 tjänster kärtorsdagen ångfredagen Påskafton Påskdagen Annandag påsk Ägarplaneringsresa, C och PB, ellersta regionen Regeringen, Ekonomiska vårpropositionen presenteras senast april 0 Kundevent hos Ekerö möbler Riksbanken Beslut om reporäntan från penningpolitiska mötet Presidentval, rankrike EB, delårsrapport Q Nordea, delårsrapport Q wedbank, delårsrapport Q Dreamers & Doers, Handelsbanken, delårsrapport Q Valborgsmässoafton CB, inansmarknadsstatistik Påsklov v. respektive v.. / Kundevent hos Ekerö möbler, Region tockholm Kvällsevent hos Ekerö möbler. amma upplägg som /. / wedbank, delårsrapport Q / Dreamers & Doers good är ett kvinnligt nätverk med syfte att inspirera och ge extra energi i vardagen till kvinnor mitt i livet. Bland annat ordnas det good-kvällar där inspiratörer, coacher och spännande personligheter talar om livets olika vägar. Nätverket finns i tockholm, Göteborg och almö. wedbank är med och sponsrar dagseventet Dreamers & Doers ett event för kvinnliga egenföretagare.. Planerade event i april datum ej fastställda: ansering av wedbank och astercards kortkampanj rån och med årsskiftet är astercard wedbanks nya huvudleverantör av korttjänster. I april maj lanseras kortkampanjen som ska etablera det nya samarbetet med astercard. Kampanjen går under wedbanks koncept ivet under eken på strategin A World Beyond Cash.

8 aj 0 örsta maj illväxtdagarna, invigningsmingel, almö, oderna useet illväxtdagarna, almö illväxtdagarna, almö tjänster Ishockey -V, maj Affärsresa Kina, samarrangemang med Volvo PV, maj, UB Global inancial ervices Conference, maj, New York, anagement deltar, IR riendsdagen, tockholm, kansen i Ung öretagsamhet, maj, Älvsjömässan 0 Kristi himmelsfärds dag inal i Champions eague, yskland, ünchen V-final i ishockey, Helsingfors New Ways of Working CB, parbarometern, Q kuldinvesterarmöte med ichael Wolf, C&I New Ways of Working Pingstafton Pingstdagen ors dag Annandag pingst CB, inansmarknadsstatistik Riksbanken Rapporten inansiell tabilitet publiceras New Ways of Working -/ illväxtdagarna, wedbank och parbankerna, lagthuset, almö Vad: Ett forum för fri debatt kring lokal och regional tillväxt i hela verige. Varför: En arena för ekonomer, entreprenörer, politiker och samhällsdebattörer. Ambitionen är att samla de som har kunskap, engagemang och idéer som ger fler nya jobb och som får fler företag att växa. Vilka: Politiker, samhällsdebattörer, organisationer, företagsledare och studenter. äs mer på -/ Ishockey-V veriges matcher i tockholm, Ericsson Globe: / verige Norge / verige jeckien / verige Danmark / verige yskland / verige Ryssland oto: ravel Gate weden / verige Italien / verige ettland / Kvartsfinaler, tockholm och Helsingfors / emifinaler, Helsingfors / Bronsmatch och final, Helsingfors / riendsdagen, tockholm, kansen ör åttonde året i rad samlas 000 ungdomar från hela landet på riendsdagen på kansen. I år har vi varit en av riends huvudsponsorer. -/ i Ung öretagsamhet, Älvsjömässan Utställning med produkter från företag skapade av veriges gymnasister. wedbank är huvudsponsor. Arrangör: Ung öretagsamhet. -/ New Ways of Working Uppföljningsmöten om nya huvudkontoret i undbyberg med ichael Wolf. Planerade event i maj datum ej fastställda: Etikseminarium, ca 0 Inst.-kunder och prospects inbjudna, A rukostträff, tema Export samt besök i Göteborgs hamn, Västra regionen Kundfrukost, tema Entreprenörskap, ca 0 företagskunder inom idcorp och E samt Premiumkunder, hålls i wedbank Hamngatans lokaler, Region tockholm

9 Juni 0 I, Kreditmarknadsbarometern, Q tockholm arathon tjänster Världsmiljödagen veriges Nationaldag weden Rock, juni, C Nordea asters, juni, Bro Hof Kolegiada, itauen, BB otbolls-e, juni juli, Polen och Ukraina Rysslands jälvständighetsdag U pen i golf för herrar Goldman achs ixteenth European inancials Conference, Bryssel, IR otbolls-e, verige England, två resor till Ukraina arrangeras av wedbank 0 CB, inansräkenskaper, Q idsommarafton idsommardagen tadium ports Camp, juni juli, Norrköping Wimbledon, tennis, juni juli Borgeby fältdagar, juni Ice Breakers Golftävling, Örnsköldsvik CB, inansmarknadsstatistik / weden Rock, juni, C Årlig rockfestival som har ägt rum i ölvesborg sedan. / Kolegiada Årlig träff där alla 00 medarbetare i itauen samlas, BB /-/ otbolls-e i Polen och Ukraina veriges gruppspelsmatcher i grupp D, Kiev: / verige Ukraina / verige England / verige rankrike / verige England Group Event anordnar en resa med ichael Wolf och viktigaste kunderna till matchen verige England i Ukraina. / verige England B anordnar en resa med ca 0 kunder till matchen verige England i Ukraina. /-/ tadium ports Camp, Norrköping veriges största upplevelse- och sportläger på Himmelstalund i Norrköping. Över 000 ungdomar från hela verige deltar. wedbank är en av huvudsponserna. / Ice Breakers Golftävling, Örnsköldsvik PB uxemburg bjuder in ca 0 kunder och ishockeyspelare till golftävling. Planerade event i juni datum ej fastställda: Regional KC-träff, Norra regionen Internt möte med alla kontorschefer i Norra regionen. amiljedag för alla anställda, ca 00 personer, Estland, BB oto: UEA oto: tadium

10 Juli 0 Almedalsveckan, juli, Visby wedbankseminarium, Almedalsveckan UA:s nationaldag tjänster Riksbanken Beslut om reporäntan alsterbo Horse how, juli Victoriadagen, Borgholm EB, delårsrapport Q 0 0 Handelsbanken, delårsrapport Q Nordea, delårsrapport Q wedbank, delårsrapport Q CB, inansmarknadsstatistik Konjukturbarometern, juli aug, ondon Bruce pringsteen, juli, Göteborg, Ullevi -/ Almedalsveckan Vad: Vi håller i seminarier kring aktuella finansiella frågor och knyter kontakter under våra middagar. Varför: Vara på plats och visa engagemang i aktuella och självklara tillställningar. Vilka: Politiker, organisationer och institutioner. / wedbanks egna seminarium hålls som vanligt på Visby hotell / wedbank, delårsrapport Q /-/, ondon Planerade event i juli datum ej fastställda: ommarmingel, ettland, BB ommarmingel för VIP företagskunder och Private Banking-kunder där personer närvarar. Interna sommardagar i Estland, ca 00 personer, BB oto: Almedalsveckan oto: ondon

11 Augusti 0 tjänster andskamp verige Brasilien, olna, Råsunda 0 DN Galan, tockholm, tadion KEK, aug, almöässan Ukrainas jälvständighetsdag Östersjöfestivalen, aug sep CB, inansmarknadsstatistik Nomura Conference, ondon, anagement deltar, IR Östersjöfestivalen, wedbankseminarium Baltic Economy CB, parbarometern, Q -/, ondon Private Banking håller i kundaktiviteter under i ondon. örsta kundresan går augusti. -/, ondon Private Banking håller i kundaktiviteter under i ondon. Andra kundresan går augusti. / andskamp verige Brasilien, olna, Råsunda Avslutningsmatch på Råsunda. När wedbank Arena står klar, rivs Råsunda efter år som veriges nationarena för fotboll. -/ KEK, almöässan, almö KEK behandlar ämnen som är intressanta för såväl tjänstemän som förtroendevalda inom kommunerna, landstingen och regionerna i verige. pännvidden på seminarierna är stor men tonvikten ligger på ekonomi och styrning. wedbank närvarar med monter mm. /-/ Östersjöfestivalen, Berwaldhallen, tockholm Östersjöfestivalen verkar i syfte att skapa en bättre framtid för Östersjöregionen. örutom klassisk musik är festivalens hörnstenar engagemanget för Östersjöns känsliga miljö och att med musiken som utgångspunkt agera för ett altruistiskt ledarskap. wedbank är sponsor av festivalen och anordnar i år även ett seminarium under temat Baltic Economy den 0 augusti. Planerade event i augusti datum ej fastställda: oto: veriges Radio ommarmingel, Estland, BB ommarmingel för VIP företagskunder och Private Banking-kunder där 000 personer närvarar.

12 eptember 0 Älgjaktssäsongen startar i Norrland tjänster enior anagement orum, sep Riksbanken Beslut om reporäntan från penningpolitiska mötet V-kval fotboll: verige Kazakstan I, Kreditmarknadsbarometern, Q wedbank Economic utlook eminar 0 UB Global inancial ervices Conference, tockholm, IR Regeringen, Budgetpropositionen CB, inansräkenskaper, Q samt definitiv Bank of America errill ynch European Bank & Insurance CE Conference, anagement deltar, IR Konjukturbarometern Euroinance, sep CB, inansmarknadsstatistik / Älgjaktssäsongen startar i Norrland tart :e september i Norrland och :e oktober i övriga verige. -/ wedbank enior anagement orum, tockholm, Nemessalen Vad: Koncernens ledarmöte. Varför: Ett forum för att förankra vår strategi samt säkerställa att delarna i organisationen stärker helheten. yftet är även att vara ett förankringsforum, och inte ett beslutsforum. Vilka: 0 nyckelpersoner med representanter ur alla affärsområden. / wedbank Economic utlook Vad: eminarium med wedbanks globala nätverk av ekonomer och konjunkturexperter. Varför: yfta fram interna konjunkturexperter och ekonomer. yfta den viktiga roll wedbank har i att informera och sia om framtiden. Vilka: tora företag, organisationer och våra nätverk. -/ Euroinance, International Cash and reasury anagement, onaco, C&I Cirka 0 deltagare på konferensen i onaco. wedbank anordnar även middag med kunder. Planerade event i september datum ej fastställda: Ägarseminarium, uxemburg, C, PB Affärsresa, Baltikum, Näringslivsdag, jungby, ödra regionen Information Day, Estland, BB rukostträff för idcorp med tema illväxt, Västra regionen

13 ktober 0 0 tjänster Älgjaktssäsongen startar i Götaland och vealand Internationella lickadagen tarta eget-mässa, okt, V-kval fotboll: äröarna verige V-kval fotboll: verige yskland 0 Elmia dla, okt, Jönköping, kog och antbruk wedbank, delårsrapport Q Nordea, delårsrapport Q Konjukturbarometern Riksbanken Beslut om reporäntan från penningpolitiska mötet EB, delårsrapport Q Handelsbanken, delårsrapport Q Invigning wedbank Arena ommartid slutar Höstlov v. i hela verige. /0 Älgjaktssäsongen startar i Götaland och vealand tart :e september i Norrland och :e oktober i övriga verige. /0 otboll V-kval: verige yskland /0 wedbank, delårsrapport Q /0 Invigning wedbank Arena kandinaviens första premiumarena där wedbank är huvudsponsor. wedbank Arena ska bli världsledande på liveupplevelser. Här arrangeras de främsta och största evenemangen inom internationella fotbollsmatcher, sporter, konserter och shower. Plats för sittande gäster vid idrott och upp till 000 gäster vid konserter. Kundevenemang kommer att anordnas under invigningen. Planerade event i oktober datum ej fastställda: oto: wedbank Arena Affärsresa, UA, C, Västra regionen Affärsresa, Kina, Investeringskonferens med 00 deltagare, ettland, BB Kapitalmarknadsdag, ca 00 Inst.-kunder och prospects, A GB Roadshow, interna informationsmöten på samtliga hemmamarknader Home Center event, itauen, BB Hus & Hem-event dit cirka 000 kunder bjuds in. Banken informerar om sina privattjänster. öreläsningar och utställningar om inredning, trädgård m.m. Rum, Göteborg samt almö, PB Rum är ett eventkoncept framtaget för de ca 0 viktigaste Private Bankingkunderna. Event med mat, musik och spännande gäster i unika lokaler.

14 November 0 Alla helgons dag tjänster Presidentvalet, UA Guldgalan, Östersund venska Bankföreningens årsmöte, oderna useet, tockholm wedbank ummit, 0 nov, Istanbul ars dag Invigningsmatch wedbank Arena otboll: andskamp verige England CB, parbarometern, Q 0 usikevenemang, wedbank Arena ettlands jälvständighetsdag rdf./vd-konferens parbankerna N:s klimatmöte CP, Qatar CB, inansmarknadsstatistik Konjukturbarometern Riksbanken inansiell stabilitetsrapport : publiceras Höstlov v. i hela verige. / Presidentvalet, UA :e presidentvalet i ordningen. I valet väljs elektorskollegiets ledamöter. De ska i sin tur välja UA:s president och vicepresident. Elektorernas val av president och vice president görs formellt december. amtidigt som presidentvalet hålls kommer även ledamöter till UA:s senat att väljas och hela representanthuset till den :e kongressen. Elva delstater skall dessutom vardera välja guvernör och ledamöter till sin lagstiftande församling. / Guldgalan, Östersund En hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Jämtlands län. wedbank är huvudarrangör, Östersund, Norra regionen. 0-/ wedbank ummit, Istanbul öte med näringslivets främsta ledare där wedbank markerar samarbeten och skapar en position på viktiga politiska arenor. I år hålls mötet i Istanbul. / Invigningsmatch webank Arena, otboll: andskamp verige England Invigningsmatch på veriges nya nationalarena för fotboll med plats för sittande gäster vid idrott. Planerade event i november datum ej fastställda: oto: wedbank Arena Umeågalan, Norra regionen Inspiration, nätverkande och hyllning av Umeås näringsliv. Ca 00 deltagare. wedbank är huvudpartner. Umeå, Norra regionen. Näringslivsdag, Halmstad, ödra regionen, Näringsliv, kommun och högskola Kundfrukost, tema: Östersjörapporten Ca 0 företagskunder inom idcorp och E samt Premiumkunder är inbjudna. Hålls i wedbank Hamngatans lokaler, Region tockholm. Nordic pen, Estland, BB Guldklubban, Utmärkelsen förtjänstfullt ordförandeskap.

15 December 0 0 :a advent tjänster : advent Nobeldagen :e advent 0 Riksbanken - Beslut om reporäntan CB, inansräkenskaper, Q :e advent Julafton Juldagen Annandag jul Nyårsafton Planerade event i december datum ej fastställda: Årsavslutning och akrokonferens Årsavslutning och akrokonferens för VIP öretagskunder och Private Banking-kunder där 00 personer närvarar, Estland, BB. Julevent där alla 00 medarbetare samlas, ettland, BB Julevent, 000 medarbetare med familjer, Estland, BB rukostträff, idcorp, tema Hållbarhet/iljö, Västra regionen

16 Anteckningar

17

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin.

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin. Möten för tillväxt En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin i samarbete med Svensk'Turism'AB 17 augusti 2012 Vi ber inte om några

Läs mer

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24 UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013 VARFÖR EN ÅRSRAPPORT? Med sina två universitet, sjukhus och Svenska kyrkan har Uppsala en lång tradition av värdskap för kongresser och konferenser. Värdskapet, stadens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Konkurrensen om att ta hem ett idrottsevent eller locka turister till den egna kommunen blir allt hårdare. Flera kommuner har därför startat

Läs mer

ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10

ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10 GÖTEBORG & CO VERKSAMHETEN 2013 ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10 STARKA RESE ANLEDNINGAR LOCKAR RESENÄRER...13 ETT

Läs mer

Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING

Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING 2011 innehållsförteckning Introduktion sid 1 VD:s tankar om hållbarhet sid 2 Bankens organisation sid 5 Hållbarhet för oss sid 6 FN:s 10 principer sid 8 Ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global!

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! rtstidningar i Väst AB ger ut lokala morgontidningar i Kungsbacka, ölndal, Kungälv, tenungsund, jörn och rust. ed en annons i våra tidningar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Sidan 12. Fotbolls-VM 2006 bollar med miljarderna

Sidan 12. Fotbolls-VM 2006 bollar med miljarderna ANNONS HELA DENNA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPORT & AFFÄRER ANNONS Sport & Affärer Nummer 1 2006 ARENAN en mötesplats med möjligheter Sedan urminnes tider har arenan varit en viktig mötesplats, vagga

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R

C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R 2 3 INNEHÅLL TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER OCH SAMHÄLLSANSVAR Välkommen...sid 3 Program...sid 4 7 Om våra talare...sid 8 9 Kunskapsstråket...sid 10

Läs mer

Månadskostnad vid företagsleasing 5 925 SEK (alla företagspriser ExKl moms). Grundpris 540 000 sek, första förhöjd hyra 100 000 sek, restvärde 52%,

Månadskostnad vid företagsleasing 5 925 SEK (alla företagspriser ExKl moms). Grundpris 540 000 sek, första förhöjd hyra 100 000 sek, restvärde 52%, S A M M A N F Ö R I D R O T T, K U L T U R O C H N Ä R I N G S L I V 2 014 the key to an extraordinary life is quite literally a key. the absolute opposite of Ordinary introducing the new ghibli from 675

Läs mer

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2012 näringslivsgala Årets vinnare Kreativa tjänsteföretag SID 4 Värdefullt skrot SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap

Läs mer

idrottskommuner 2011

idrottskommuner 2011 Nr 3 2011 www.sportaffarer.se Så tillverkas SM-guld Guldsmeden Håkan Loob bjuder på framgångsrecepten. Sid 18 Vasaloppet Varumärket som växer worldwide. Sid 24 Sveriges främsta idrottskommuner 2011 Sport

Läs mer

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Årsredovisning 2012. - med redovisning av bankens utlåning. ekologiskt - socialt - kulturellt

Årsredovisning 2012. - med redovisning av bankens utlåning. ekologiskt - socialt - kulturellt Årsredovisning 2012 - med redovisning av bankens utlåning ekologiskt - socialt - kulturellt Innehållsförteckning 3 Ekobanken i korthet 4 Nyckeltal och grafer 6 Styrelseordförande Ulla Herlitz Ekobanken

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer