Eventkalender. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eventkalender. Version 2.0 2012.03.07"

Transkript

1 Eventkalender Version.0.0.0

2 Jan eb ars April aj Juni Juli Aug ept kt Nov Dec Varje år är vi involverade i en mängd olika händelser på koncern-, affärs-, lands-, regions-, avdelnings- och kontorsnivå. I denna kalender hittar du ett urval av de händelser under som är viktiga för koncernledningen att ha kännedom om. Genom denna eventkalender säkerställer vi planeringen av våra aktiviteter och att händelserna inte kolliderar med övriga evenemang i och utanför banken. Jan eb ars April aj Juni Juli Aug ept kt Nov Dec eddela gärna om det sker några förändringar eller om det tillkommer/utgår event som wedbank är involerade i. Kalendern kommer att uppdateras kvartalsvis Kontakt: Jenny tröm

3 Vårt engagemang ör att säkerställa att vi bevakar och följer upp årets händelser har varje event en ansvarig avdelning hos wedbank, som kan kontaktas om det finns några frågor eller funderingar kring vårt engagemang. Återkommande rapporter Nedan är information om marknadspåverkande händelser som är återkommande varje månad under året. örkortningar I kalendern använder vi oss av följande förkortningar: A = Asset anagement BB BK = Baltic Banking = Bankkontor, vensk bankrörelse = öretagsmarknad, vensk bankrörelse GB = Group Business upport HR IR = Group Human Resource = Investor Relations C&I = arge Corporates and Institutions C PB B = idcorp, vensk bankrörelse = Private Banking, vensk bankrörelse = vensk bankrörelse E = mall edium Enterprises En av veriges snabbaste konjunkturindikator som tas fram varje månad gemensamt av ilf och wedbanks Ekonomiska sekretariat. mkring 0 inköpschefer inom tillverkningsindustrin deltar. Publiceras den första vardagen i varje månad kl 0.0. Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. består av två delar: företag och hushåll. Evenemang som anordnas på koncernnivå av Group Event markeras med orange platta. Ikonförklaring ör att lättare kunna hitta bland årets händelser ser du förklarande ikoner bredvid varje event. CB finansmarknadsstatistik På uppdrag av Riksbanken samlar CB in och sammanställer finansmarknadsstatistik. tatistiken bygger på rapportering från monetära finansinstitut (I) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). = wedbank-evenemang = Branschinformation = Högtids- och minnesdagar = Kultur & Idrott = Politiska händelser = amhällsinformation

4 Januari 0 Nyårsdagen tjänster rettondedagsafton rettondedag jul Guldbollen: vinnarna presenteras Årlig intern konferens samt nyårsevent, Estland, BB Idrottsgalan, tockholm, Ericsson Globe 0 Kvällsföreläsning EU:s ekonomiska och politiska utveckling Extended management meeting, GB unchföreläsning EU:s ekonomiska och politiska utveckling Näringslivsgala, Åseda, ödra regionen Barack bama håller tate of the Union-tal I Cross-Country kiing World Cup, tepää, jan, Estland, BB Intern konferens, itauen, BB Presidentval, inland, :a omgången Kinesiskt nyår, Kaninens år övergår till Drakens år Etikseminarium, ca 0 Inst.-kunder och prospects bjuds in, A Nordea, årsbokslut Ekonomiskt forum Davos, jan CB, inansmarknadsstatistik edarmöte vensk bankrörelse, jan feb, Upplands Väsby, InfraCity / Årlig intern konferens och nyårsfest, Estland, BB Intern konferens med föreläsningar av inbjudna talare, ledning m.fl., ca 00 deltagare i Kosmos Cinema Hall. På kvällen nyårsfest för samtliga anställda, ca 00 personer. / Idrottsgalan, tockholm, Ericsson Globe wedbank är sponsor samt delar ut wedbanks idrottsstipendium för barn- och ungdomsverksamhet. 0 personer bjuds in från PB, C&I och idcorp. öreläsning EU:s ekonomiska och politiska utveckling med ats Hallgren, journalist och utrikeskorrespondent på vd, Gävle, ellersta regionen / Kvällsföreläsning för PB- och Premium kunder. / unchföreläsning för företagskunder. / Näringslivsgala, olkets Hus, Åseda, ödra regionen Näringlivsgala med föreläsningar och prisutdelning av Årets företagare, Årets nystartare samt Årets butik. wedbank, öretagarna och Kommunen bjuder gemensamt in samtliga företag i kommunen. Ca 00 deltagare. / Intern konferens, itauen, BB Intern konferens för samtliga medarbetare i itauen. Resultatgenomgång, priscermoni för bästa anställd samt konsert. otalt ca 0 personer. -/ I Cross-Country kiing World Cup, tepää, Estland, BB Vinterns största event i Estland med de bästa skidåkarna i världen, från länder och tusentals åskadare. wedbank är tillsammans med försäkringsföretaget ERG de största lokala sponsorerna. inbjudna gäster, PB & företagskunder. -/ Ekonomiskt forum Davos Det årliga mötet samlas under temat he Great ransformation: haping New odels där ledare återgår till sina kärnsyften, att definiera hur framtiden ska se ut, samla intressenter kring visionen och inspirera sina institutioner att realisera framtidsbilden. /-/ edarmöte vensk bankrörelse, Upplands Väsby, InfraCity Ca ledare inom vensk bankrörelse möts under två dagar för att nätverka och diskutera strategiska frågor i verige under temat Kundupplevelse.

5 ebruari 0 Kontaktdagarna, arbetsmarknadsdag, Uppsala Universitet, HR König udwig auf, feb, PB tjänster elodifestivalen, deltävling, Växjö Båtmässa, feb, Göteborg Presidentval, inland, :a omgången eminarium om skuldsättning och sparande, Nemessalen, B EB, årsbokslut ramtidskommissionen Bortom, Rosenbad, tockholm Danske Bank, årsbokslut DnB Nor, årsbokslut tarta eget, 0 feb, I, Utvärdering av stabilitetsåtgärder (Q, ), rapport elodifestivalen, deltävling, Göteborg, candinavium wedbank, årsbokslut Hjärtedagen, tockholm, Nalen Uniaden, Arbetsmarknadsdag, Umeå, HR Handelsbanken, årsbokslut itauens jälvständighetsdag, helgdag Riksbanken Beslut om reporäntan från penningpolitiska mötet CB, parbarometern, Q elodifestivalen, deltävling, eksand, egera Arena Planerat nyval, Grekland U-mässa, tockholm, Region tockholm Kallelse till Årsstämman mars Baltic anagement eeting, Riga, BB Estlands jälvständighetsdag elodifestivalen, deltävling, almö almö Näringslivsgala, wedbank tadium CB, inansmarknadsstatistik HalvVasan, ora kundaktivitet, B kottdag portlov v. Göteborg, v. kåne, v. tockholm. -/ König udwig auf, yskland, berammergau, PB ängdskidlopp i berammergau i Bayern, yskland, Private Banking åker med kunder. /-0/ elodifestivalen wedbank är huvudsponsor till elodifestivalen från och med. wedbank bjuder in kunder till Göteborg, almö och tockholm. parbankerna bjuder in kunder till övriga orter. Deltävling : Växsjö / Deltävling : Göteborg / Deltävling : eksand / Deltävling : almö / Andra chansen: Nyköping / inal: tockholm 0/ / eminarium om skuldsättning och sparande, Nemessalen, B eminarium om svenskarnas bolån, skulder och sparande. Deltar gör bland andra ichael Wolf, Catrin ransson, Ylva Yngveson, Jonas Erikson och Annie ööf, Centerns partiordförande. / Hjärtedagen, Alla hjärtans dag, tockholm, Nalen Vad: Genom att spara i ideella fonder har wedbanks kunder skänkt miljoner kronor till goda ändamål som delas ut till de utvalda organisationerna på Hjärtedagen. otalt har våra kunder skänkt 0 miljoner kronor under år. Årets talare är: eo Razzak, ocial Entreprenör samt Anders Johnson, näringslivshistoriker, författare och samhällsdebattör. oderator: Alice Bah Kuhnke. Varför: arkera de CR-satsningar som wedbank gör. Visa för stakeholders att sparandet även främjar ideella organisationer. Vilka: rganisationer och kunder. / Ung öretagsamhetsmässa, tockholmsmässan, Region tockholm wedbank delar ut pris för bästa affärsplan samt medverkar i monter. / Baltic anagement eeting, Riga, atvia Radisson Blu Hotel, BB Planerade event i februari datum ej fastställda: idcorp frukostträff, ema: Ekonomiska läget, Västra regionen

6 ars 0 0 Båtmässa, mars, tockholm, Prisceremoni för de 00 bästa kontorsmedarbetarna, Estland, BB Vasaloppet, ora Presidentval, Ryssland ramtidens arbetsmarknad, tockholm, Bromma Gymnasium tjänster öretagspresentation för Aktiespararna upertisdagen primärval i delstater i UA Ekonomernas dagar, Arbetsmarknadsdag, tockholms universitet, HR Internationella Kvinnodagen rukostmöte, Region tockholm Kapitalmarknadsdagar, mars, Åre itauens jälvständighetsdag Invigning kontor arbella, PB uxemburg och astighetsbyrån Affärsresa till Volvo-Geely, Kina, mars, C, Västra regionen 0 enior anagement orum, mars, tockholm, Nemessalen Vårdagjämning ångfaldsseminarium i samarbete med Veckans Affärer, H, Group HR HR-frukost med Dilsa Demirbag-ten, H Unga Jobb Värmland CB, inansräkenskaper, Q ocial Responsibility Day U-mässa, ellersta regionen I, Kreditmarknadsbarometern, Q -finaler i bandy, mars, Uppsala ommartid börjar wedbanks Årsstämma, tockholm CB, inansmarknadsstatistik eed orum, B Hållbarhetspriset, final tockholm, Energy ummit, slo, C&I organ tanley European inancials Conference, ondon, anagement deltar, IR.0 Earth Hour portlov v.0 Idre, Norra Hälsingland, Norrbotten, Jämtlands län, Västerbotten, Västernorrlands län, v. Jokkmokk. / ramtidens arbetsmarknad, Bromma Gymnasium, tockholm ramtidens arbetsmarknad för elever och föräldrar i samarbete med Aktiespararna och Arbets förmedlingen med ichael Wolf, Angeles Bermudez-vankvist och Günther årder. / öretagspresentation för Aktiespararna, Ronneby Brunn, ödra regionen / rukostmöte Kommunikation i motvind, Region tockholm Cirka 0 prioriterade företagskunder inom idcorp och E samt Premium-kunder bjuds in. -/ Kapitalmarknadsdagar, Åre, Norra regionen Neutral arena för kapital och finansiering som sammanför utvalda företag med ett omfattande nätverk av potentiella investerare/finansiärer. wedbank deltar som partner. 0/ elodifestivalen, final, tockholm, Ericsson Globe Region tockholm bjuder in ca 00 företagskunder inom idcorp. -/ Affärsresa Volvo-Geely, Kina, C, Västra regionen -/ wedbank enior anagement orum, tockholm, Nemessalen Vad: Koncernens ledarmöte. Varför: Ett forum för att förankra vår strategi samt säkerställa att delarna i organisationen stärker helheten. yftet är även att vara ett förankringsforum, och inte ett beslutsforum. Vilka: 0 nyckelpersoner med representanter ur alla affärsområden. / ångfaldsseminarium i samarbete med Veckans Affärer, H, Group HR / Kundevent hos Ekerö möbler, Region tockholm Gäst Per orberg m.fl. wedbank, astighetsbyrån och Juristbyrån är på plats. VD, C och styrelseordförande från prioriterade företagskunder, Affluentkunder samt prospects inom samma segment är inbjudna. Ca 00 pers närvarar. / Unga Jobb Värmland, Karlstad 00 företag träffar 000 jobbsökande ungdomar under en dag i Karlstad. wedbank och Region Värmland i samarbete med Handelskammaren, öretagarna, he Paper Province, Compare, tål och verkstad, he Packaging Arena och Arbetsförmedlingen i Värmland. / ocial Responsibility Day ema: ångfald i näringslivet. / Ung öretagsamhetsmässa, andviken Kundevent för PB och företagskunder under U-mässan. Catrin ransson föreläser. / wedbanks Årsstämma, tockholm, Dansens Hus, start kl.00. / Kundevent med eed orum, wedbank Hamngatans lokaler, Region thlm Nystartade företag får möjlighet att pitcha för sin produkt/tjänst inför investerare. Ca 0 före tagskunder och privata investerare bjuds in. / wedbanks hållbarhetspris, final, Nemessalen, Genom priset lyfter vi fram duktiga företag som förenar hög tillväxt med hållbart företagande. / Energy ummit, slo, C&I /.0 Earth Hour WW:s klimatmanifestation som wedbank deltar i för fjärde året i rad. Planerade event i mars datum ej fastställda: GB Roadshow, interna infomation möten på samtliga hemmamarknader Kapitalmarknadsdag, ca 00 Inst.- kunder och prospects är inbjudna, A

7 April 0 tjänster kärtorsdagen ångfredagen Påskafton Påskdagen Annandag påsk Ägarplaneringsresa, C och PB, ellersta regionen Regeringen, Ekonomiska vårpropositionen presenteras senast april 0 Kundevent hos Ekerö möbler Riksbanken Beslut om reporäntan från penningpolitiska mötet Presidentval, rankrike EB, delårsrapport Q Nordea, delårsrapport Q wedbank, delårsrapport Q Dreamers & Doers, Handelsbanken, delårsrapport Q Valborgsmässoafton CB, inansmarknadsstatistik Påsklov v. respektive v.. / Kundevent hos Ekerö möbler, Region tockholm Kvällsevent hos Ekerö möbler. amma upplägg som /. / wedbank, delårsrapport Q / Dreamers & Doers good är ett kvinnligt nätverk med syfte att inspirera och ge extra energi i vardagen till kvinnor mitt i livet. Bland annat ordnas det good-kvällar där inspiratörer, coacher och spännande personligheter talar om livets olika vägar. Nätverket finns i tockholm, Göteborg och almö. wedbank är med och sponsrar dagseventet Dreamers & Doers ett event för kvinnliga egenföretagare.. Planerade event i april datum ej fastställda: ansering av wedbank och astercards kortkampanj rån och med årsskiftet är astercard wedbanks nya huvudleverantör av korttjänster. I april maj lanseras kortkampanjen som ska etablera det nya samarbetet med astercard. Kampanjen går under wedbanks koncept ivet under eken på strategin A World Beyond Cash.

8 aj 0 örsta maj illväxtdagarna, invigningsmingel, almö, oderna useet illväxtdagarna, almö illväxtdagarna, almö tjänster Ishockey -V, maj Affärsresa Kina, samarrangemang med Volvo PV, maj, UB Global inancial ervices Conference, maj, New York, anagement deltar, IR riendsdagen, tockholm, kansen i Ung öretagsamhet, maj, Älvsjömässan 0 Kristi himmelsfärds dag inal i Champions eague, yskland, ünchen V-final i ishockey, Helsingfors New Ways of Working CB, parbarometern, Q kuldinvesterarmöte med ichael Wolf, C&I New Ways of Working Pingstafton Pingstdagen ors dag Annandag pingst CB, inansmarknadsstatistik Riksbanken Rapporten inansiell tabilitet publiceras New Ways of Working -/ illväxtdagarna, wedbank och parbankerna, lagthuset, almö Vad: Ett forum för fri debatt kring lokal och regional tillväxt i hela verige. Varför: En arena för ekonomer, entreprenörer, politiker och samhällsdebattörer. Ambitionen är att samla de som har kunskap, engagemang och idéer som ger fler nya jobb och som får fler företag att växa. Vilka: Politiker, samhällsdebattörer, organisationer, företagsledare och studenter. äs mer på -/ Ishockey-V veriges matcher i tockholm, Ericsson Globe: / verige Norge / verige jeckien / verige Danmark / verige yskland / verige Ryssland oto: ravel Gate weden / verige Italien / verige ettland / Kvartsfinaler, tockholm och Helsingfors / emifinaler, Helsingfors / Bronsmatch och final, Helsingfors / riendsdagen, tockholm, kansen ör åttonde året i rad samlas 000 ungdomar från hela landet på riendsdagen på kansen. I år har vi varit en av riends huvudsponsorer. -/ i Ung öretagsamhet, Älvsjömässan Utställning med produkter från företag skapade av veriges gymnasister. wedbank är huvudsponsor. Arrangör: Ung öretagsamhet. -/ New Ways of Working Uppföljningsmöten om nya huvudkontoret i undbyberg med ichael Wolf. Planerade event i maj datum ej fastställda: Etikseminarium, ca 0 Inst.-kunder och prospects inbjudna, A rukostträff, tema Export samt besök i Göteborgs hamn, Västra regionen Kundfrukost, tema Entreprenörskap, ca 0 företagskunder inom idcorp och E samt Premiumkunder, hålls i wedbank Hamngatans lokaler, Region tockholm

9 Juni 0 I, Kreditmarknadsbarometern, Q tockholm arathon tjänster Världsmiljödagen veriges Nationaldag weden Rock, juni, C Nordea asters, juni, Bro Hof Kolegiada, itauen, BB otbolls-e, juni juli, Polen och Ukraina Rysslands jälvständighetsdag U pen i golf för herrar Goldman achs ixteenth European inancials Conference, Bryssel, IR otbolls-e, verige England, två resor till Ukraina arrangeras av wedbank 0 CB, inansräkenskaper, Q idsommarafton idsommardagen tadium ports Camp, juni juli, Norrköping Wimbledon, tennis, juni juli Borgeby fältdagar, juni Ice Breakers Golftävling, Örnsköldsvik CB, inansmarknadsstatistik / weden Rock, juni, C Årlig rockfestival som har ägt rum i ölvesborg sedan. / Kolegiada Årlig träff där alla 00 medarbetare i itauen samlas, BB /-/ otbolls-e i Polen och Ukraina veriges gruppspelsmatcher i grupp D, Kiev: / verige Ukraina / verige England / verige rankrike / verige England Group Event anordnar en resa med ichael Wolf och viktigaste kunderna till matchen verige England i Ukraina. / verige England B anordnar en resa med ca 0 kunder till matchen verige England i Ukraina. /-/ tadium ports Camp, Norrköping veriges största upplevelse- och sportläger på Himmelstalund i Norrköping. Över 000 ungdomar från hela verige deltar. wedbank är en av huvudsponserna. / Ice Breakers Golftävling, Örnsköldsvik PB uxemburg bjuder in ca 0 kunder och ishockeyspelare till golftävling. Planerade event i juni datum ej fastställda: Regional KC-träff, Norra regionen Internt möte med alla kontorschefer i Norra regionen. amiljedag för alla anställda, ca 00 personer, Estland, BB oto: UEA oto: tadium

10 Juli 0 Almedalsveckan, juli, Visby wedbankseminarium, Almedalsveckan UA:s nationaldag tjänster Riksbanken Beslut om reporäntan alsterbo Horse how, juli Victoriadagen, Borgholm EB, delårsrapport Q 0 0 Handelsbanken, delårsrapport Q Nordea, delårsrapport Q wedbank, delårsrapport Q CB, inansmarknadsstatistik Konjukturbarometern, juli aug, ondon Bruce pringsteen, juli, Göteborg, Ullevi -/ Almedalsveckan Vad: Vi håller i seminarier kring aktuella finansiella frågor och knyter kontakter under våra middagar. Varför: Vara på plats och visa engagemang i aktuella och självklara tillställningar. Vilka: Politiker, organisationer och institutioner. / wedbanks egna seminarium hålls som vanligt på Visby hotell / wedbank, delårsrapport Q /-/, ondon Planerade event i juli datum ej fastställda: ommarmingel, ettland, BB ommarmingel för VIP företagskunder och Private Banking-kunder där personer närvarar. Interna sommardagar i Estland, ca 00 personer, BB oto: Almedalsveckan oto: ondon

11 Augusti 0 tjänster andskamp verige Brasilien, olna, Råsunda 0 DN Galan, tockholm, tadion KEK, aug, almöässan Ukrainas jälvständighetsdag Östersjöfestivalen, aug sep CB, inansmarknadsstatistik Nomura Conference, ondon, anagement deltar, IR Östersjöfestivalen, wedbankseminarium Baltic Economy CB, parbarometern, Q -/, ondon Private Banking håller i kundaktiviteter under i ondon. örsta kundresan går augusti. -/, ondon Private Banking håller i kundaktiviteter under i ondon. Andra kundresan går augusti. / andskamp verige Brasilien, olna, Råsunda Avslutningsmatch på Råsunda. När wedbank Arena står klar, rivs Råsunda efter år som veriges nationarena för fotboll. -/ KEK, almöässan, almö KEK behandlar ämnen som är intressanta för såväl tjänstemän som förtroendevalda inom kommunerna, landstingen och regionerna i verige. pännvidden på seminarierna är stor men tonvikten ligger på ekonomi och styrning. wedbank närvarar med monter mm. /-/ Östersjöfestivalen, Berwaldhallen, tockholm Östersjöfestivalen verkar i syfte att skapa en bättre framtid för Östersjöregionen. örutom klassisk musik är festivalens hörnstenar engagemanget för Östersjöns känsliga miljö och att med musiken som utgångspunkt agera för ett altruistiskt ledarskap. wedbank är sponsor av festivalen och anordnar i år även ett seminarium under temat Baltic Economy den 0 augusti. Planerade event i augusti datum ej fastställda: oto: veriges Radio ommarmingel, Estland, BB ommarmingel för VIP företagskunder och Private Banking-kunder där 000 personer närvarar.

12 eptember 0 Älgjaktssäsongen startar i Norrland tjänster enior anagement orum, sep Riksbanken Beslut om reporäntan från penningpolitiska mötet V-kval fotboll: verige Kazakstan I, Kreditmarknadsbarometern, Q wedbank Economic utlook eminar 0 UB Global inancial ervices Conference, tockholm, IR Regeringen, Budgetpropositionen CB, inansräkenskaper, Q samt definitiv Bank of America errill ynch European Bank & Insurance CE Conference, anagement deltar, IR Konjukturbarometern Euroinance, sep CB, inansmarknadsstatistik / Älgjaktssäsongen startar i Norrland tart :e september i Norrland och :e oktober i övriga verige. -/ wedbank enior anagement orum, tockholm, Nemessalen Vad: Koncernens ledarmöte. Varför: Ett forum för att förankra vår strategi samt säkerställa att delarna i organisationen stärker helheten. yftet är även att vara ett förankringsforum, och inte ett beslutsforum. Vilka: 0 nyckelpersoner med representanter ur alla affärsområden. / wedbank Economic utlook Vad: eminarium med wedbanks globala nätverk av ekonomer och konjunkturexperter. Varför: yfta fram interna konjunkturexperter och ekonomer. yfta den viktiga roll wedbank har i att informera och sia om framtiden. Vilka: tora företag, organisationer och våra nätverk. -/ Euroinance, International Cash and reasury anagement, onaco, C&I Cirka 0 deltagare på konferensen i onaco. wedbank anordnar även middag med kunder. Planerade event i september datum ej fastställda: Ägarseminarium, uxemburg, C, PB Affärsresa, Baltikum, Näringslivsdag, jungby, ödra regionen Information Day, Estland, BB rukostträff för idcorp med tema illväxt, Västra regionen

13 ktober 0 0 tjänster Älgjaktssäsongen startar i Götaland och vealand Internationella lickadagen tarta eget-mässa, okt, V-kval fotboll: äröarna verige V-kval fotboll: verige yskland 0 Elmia dla, okt, Jönköping, kog och antbruk wedbank, delårsrapport Q Nordea, delårsrapport Q Konjukturbarometern Riksbanken Beslut om reporäntan från penningpolitiska mötet EB, delårsrapport Q Handelsbanken, delårsrapport Q Invigning wedbank Arena ommartid slutar Höstlov v. i hela verige. /0 Älgjaktssäsongen startar i Götaland och vealand tart :e september i Norrland och :e oktober i övriga verige. /0 otboll V-kval: verige yskland /0 wedbank, delårsrapport Q /0 Invigning wedbank Arena kandinaviens första premiumarena där wedbank är huvudsponsor. wedbank Arena ska bli världsledande på liveupplevelser. Här arrangeras de främsta och största evenemangen inom internationella fotbollsmatcher, sporter, konserter och shower. Plats för sittande gäster vid idrott och upp till 000 gäster vid konserter. Kundevenemang kommer att anordnas under invigningen. Planerade event i oktober datum ej fastställda: oto: wedbank Arena Affärsresa, UA, C, Västra regionen Affärsresa, Kina, Investeringskonferens med 00 deltagare, ettland, BB Kapitalmarknadsdag, ca 00 Inst.-kunder och prospects, A GB Roadshow, interna informationsmöten på samtliga hemmamarknader Home Center event, itauen, BB Hus & Hem-event dit cirka 000 kunder bjuds in. Banken informerar om sina privattjänster. öreläsningar och utställningar om inredning, trädgård m.m. Rum, Göteborg samt almö, PB Rum är ett eventkoncept framtaget för de ca 0 viktigaste Private Bankingkunderna. Event med mat, musik och spännande gäster i unika lokaler.

14 November 0 Alla helgons dag tjänster Presidentvalet, UA Guldgalan, Östersund venska Bankföreningens årsmöte, oderna useet, tockholm wedbank ummit, 0 nov, Istanbul ars dag Invigningsmatch wedbank Arena otboll: andskamp verige England CB, parbarometern, Q 0 usikevenemang, wedbank Arena ettlands jälvständighetsdag rdf./vd-konferens parbankerna N:s klimatmöte CP, Qatar CB, inansmarknadsstatistik Konjukturbarometern Riksbanken inansiell stabilitetsrapport : publiceras Höstlov v. i hela verige. / Presidentvalet, UA :e presidentvalet i ordningen. I valet väljs elektorskollegiets ledamöter. De ska i sin tur välja UA:s president och vicepresident. Elektorernas val av president och vice president görs formellt december. amtidigt som presidentvalet hålls kommer även ledamöter till UA:s senat att väljas och hela representanthuset till den :e kongressen. Elva delstater skall dessutom vardera välja guvernör och ledamöter till sin lagstiftande församling. / Guldgalan, Östersund En hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Jämtlands län. wedbank är huvudarrangör, Östersund, Norra regionen. 0-/ wedbank ummit, Istanbul öte med näringslivets främsta ledare där wedbank markerar samarbeten och skapar en position på viktiga politiska arenor. I år hålls mötet i Istanbul. / Invigningsmatch webank Arena, otboll: andskamp verige England Invigningsmatch på veriges nya nationalarena för fotboll med plats för sittande gäster vid idrott. Planerade event i november datum ej fastställda: oto: wedbank Arena Umeågalan, Norra regionen Inspiration, nätverkande och hyllning av Umeås näringsliv. Ca 00 deltagare. wedbank är huvudpartner. Umeå, Norra regionen. Näringslivsdag, Halmstad, ödra regionen, Näringsliv, kommun och högskola Kundfrukost, tema: Östersjörapporten Ca 0 företagskunder inom idcorp och E samt Premiumkunder är inbjudna. Hålls i wedbank Hamngatans lokaler, Region tockholm. Nordic pen, Estland, BB Guldklubban, Utmärkelsen förtjänstfullt ordförandeskap.

15 December 0 0 :a advent tjänster : advent Nobeldagen :e advent 0 Riksbanken - Beslut om reporäntan CB, inansräkenskaper, Q :e advent Julafton Juldagen Annandag jul Nyårsafton Planerade event i december datum ej fastställda: Årsavslutning och akrokonferens Årsavslutning och akrokonferens för VIP öretagskunder och Private Banking-kunder där 00 personer närvarar, Estland, BB. Julevent där alla 00 medarbetare samlas, ettland, BB Julevent, 000 medarbetare med familjer, Estland, BB rukostträff, idcorp, tema Hållbarhet/iljö, Västra regionen

16 Anteckningar

17

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept!

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! Precis som du, vill vi att det skall vara enkelt att köpa en annons och att den annonsen ger dig så bra resultat som möjligt. När vi

Läs mer

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global!

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! rtstidningar i Väst AB ger ut lokala morgontidningar i Kungsbacka, ölndal, Kungälv, tenungsund, jörn och rust. ed en annons i våra tidningar

Läs mer

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept!

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! Precis som du, vill vi att det skall vara enkelt att köpa en annons och att den annonsen ger dig så bra resultat som möjligt. När vi

Läs mer

Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost!

Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost! Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost! Kungälvs-Posten är en prenumererad tidning med utgivning på tisdag och fredag. En tisdag i varje månad har vi, då delas tidningen ut till

Läs mer

Välkommen till Mölndals-Posten vi når dina kunder till frukost!

Välkommen till Mölndals-Posten vi når dina kunder till frukost! Välkommen till ölndals-posten vi når dina kunder till frukost! ölndals-posten är en prenumererad tidning med utgivning varje onsdag. En onsdag i varje månad distribueras tidningen till alla i ölndals kommun,

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering! Allt du behöver veta för att planera din annonsering! RDAG 0 KBER 0 årgång kungsbackas gratistidning Christian kommunens starkaste brandsoldat idorna Kungsbacka dåligt på snabbt bredband Bara tio procent

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!!

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!! De unga entreprenörerna! Wallumni - Anders Walls stiftelses stipendienätverk Kenneth Alness 58år!!!! Vad är Wallumni? Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

RiddarPosten Priory of the Kingdom of Sweden

RiddarPosten Priory of the Kingdom of Sweden Copyright OSMTH of the Kingdom of Sweden Oktober 2012 OSMTH Priorat Sverige Vi har nu blivit uppgraderade till Priorat och är nu 40 medlemmar och ca 40 postulanter. Prognosen för medlemsantalet är ca 100

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

NUTIDSTEST JANUARI 2012

NUTIDSTEST JANUARI 2012 NUTIDSTEST JANUARI 2012 Block 1 Fråga 1 Den 21 januari var det tio år sedan det mest uppmärksammade hedersmordet i Sverige begicks. Vad hette flickan som mördades? 1 Fadime Sahindal x Abbas Rezai 2 Pela

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS SÅ GÅR EN PROAM-DAG TILL: 12 UNIKA TIMMAR PÅ GOLF- BANAN 10:00 Ni hälsas välkomna till en vacker och välpreparerad golfarena där SGF Partner Group tar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

För supporters på plats

För supporters på plats För supporters på plats För alla svenska supporters som vill uppleva EM-slutspelet på plats i Österrike och Schweiz, men som inte fått biljetter, är de åtta Fan parks som sätts upp i värdstäderna ett bra

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

Scandic Alvik Stockholm Alvik Friends kväll 2015-10-27 alvik@scandichotels.com

Scandic Alvik Stockholm Alvik Friends kväll 2015-10-27 alvik@scandichotels.com Vi vill gärna träffa dig på våra stamgästkvällar. Här är datumen för planerade kvällar som du kan anmäla dig till. Vi ses! We want to hang out with you! See which dates and hotels you can sign up for our

Läs mer

Höst 2015 (uppdateras kontinuerligt)

Höst 2015 (uppdateras kontinuerligt) Vi vill gärna träffa dig på våra stamgästkvällar. Här är datumen för planerade kvällar som du kan anmäla dig till. Vi ses! We want to hang out with you! See which dates and hotels you can sign up for our

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Under året 2006 har vi haft en klart ökad aktivitet när det gäller arrangemang på biblioteket. Detta redovisas nedan i den kronologiska

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Länsförsäkringar har ett samhällsengagemang inom en mängd olika områden eftersom frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan

Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan Dubblerade antalet möten, men bibehöll kvaliteten Hör Kristina Havik från Statoil Fuel and Retail berätta om erfarenheterna från Underhåll 2014.

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer