Årsmöteshandlingar. RSMH Stockholms läns distrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. RSMH Stockholms läns distrikt"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar RSMH Stockholms läns distrikt Pumpan 19 april 2011

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT 2010 STYRELSE... 2 REVISORER... 2 ANSTÄLLDA INOM DISTRIKTET... 3 LOKALFÖRENINGARNA... 3 LOKALFÖRENINGSUTVECKLING OCH SERVICE... 3 HANDIKAPPSAMVERKAN OCH EXTERNA KONTAKTER... 4 INTRESSEPOLITIK... 4 SJUKVÅRDENS ORGANISATION... 4 ALLMÄNT... 4 MPA... 4 PSYKOTERAPI... 4 PSYKIATRINS VECKA... 5 PERSONLIGT OMBUD... 5 HJÄLPMEDELSAMBASSADÖRER... 5 REPRESENTATION... 5 SEMINARIER OCH KONFERENSER... 5 SAMVERKAN MED VÅRD OCH SOCIALTJÄNST... 5 VILKA FRÅGOR BÖR DET LÄGGAS EN STÖRRE VIKT VID I DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET... 5 VERKSAMHET... 5 RÖSTRÄTT... 5 RSMH KVINNORUM... 6 UNGDOMSVERKSAMHET... 6 NÄRSTÅENDE... 6 KULTUR OCH FRITID... 6 STUDIER... 6 INFORMATION... 7 REPRESENTANTSKAPET... 7 EKONOMI... 7 REPRESENTATION... 7 SLUTORD... 8 EKONOMISK REDOVISNING PER DEN RESULTATRÄKNING... 9 BALANSRÄKNING... 9 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR BUDGET MOTION SOLNA SUNDBYBERG STYRELSENS SVAR PÅ MOTION STYRELSENS UNDERSKRIFTER Använda förkortningar SLL: Stockholms läns landsting MPA: Medicinskt programarbete PO: Personligt ombud HSU: Hälso- och sjukvårdsutskottet LS: Landstingsstyrelsen BV: Beställare vård NSP: Norra Stockholms psykiatri BUP: barn- och ungdomspsykiatrin Kp: Kontaktperson RUS: Riksförbundet Unga för Social hälsa KHR: Kommunalt Handikappråd HSO: Handikappföreningarnas Samarbetsorgan ABF: Arbetarrörelsens Bildningsförbund 1

4 STYRELSE Ordinarie Ami Rohnitz Lennart Håwestam Carl-Ejnar Blesser Carita Mandelin Anneli Westling Pia Olsson Arne Arenteg Ansvarsområde Ordförande, AU, IPU, Rösträtt, hemsida, kp med Kvinnorum och Ledningsgruppen för personliga ombud (Stadsmissionen) AU, IPU, hemsida och framtidsgrupp Kassör, AU, integration, Ledningsgruppen för personliga ombud (Stadsmissionen) och hemsida Vice ordförande, AU, IPU, Arbetsmarknad, Livsval ers, ALFA ers Närstående, Rösträtt; hjälpmedel, Region 4 TOP, information och Ledningsgruppen för personliga ombud (Stadsmissionen) Integration och hjälpmedel AU, IPU, integration och framtid Ersättare Seppo Mälkki Stefan Mitlid IPU, information, Radio Tokholm, Arbetsmarknad, framtidsgrupp, ungdom, Kp med RUS, Livsval ord, ALFA ord Studier Elsa Jerström Agneta Bagge Anita Thisell Tomas Hedborg Adjungerad ledamot Magnus Sundgren En person från RUS IPU IPU och framtid IPU och hjälpmedel IPU Styrelse Styrelsen har under året haft 10 sammanträden Arbetsutskottet (AU) har under året haft 8 sammanträden Intressepolitiska utskottet (IP) har under året haft 7 separata sammanträden. RSMH Kvinnorum Kerstin Björkman, sammankallande REVISORER Auktoriserad ordinarie BDO Stockholm AB Förtroendevald ordinarie Herta Fischer Auktoriserad ersättare Förtroendevald ersättare BDO Stockholm AB Inger Gotto VALBEREDNING Doris Dahlin, RSMH Kungsholmen (sammankallande) Herta Fischer, RSMH Solna-Sundbyberg Gunnar Hagberg, RSMH Gläntan Vaito Luomala, RSMH I samma båt Kim Johansson, RSMH Västerort 2

5 ANSTÄLLDA INOM DISTRIKTET Följande personer har under året varit anställda på distriktskansliet: Hans Marcusson (heltid) Anita Nömm (deltid) Christer Jerström (heltid) Björn Schnürer (deltid) Håkan Jarmar (deltid) fr o m september 2010 Anställda inom lokalföreningarna inom Stockholms län: Bo Liljekvist, RSMH Förgät-mig-ej, Carina Nilsson, RSMH Förgät-mig-ej Berit Rosdahl, RSMH Kungsholmen t o m november 2010 Ulrika Nilsson RSMH Söder Om Söder LOKALFÖRENINGARNA Inom distriktet finns följande lokalföreningar verksamma den 31 december Föreningens namn Antal betalande per den 31/ RSMH Upplands-Väsby 15 RSMH Ringen, Södermalm 20 RSMH Solna-Sundbyberg 19 RSMH Järva-Regnbågen, Rinkeby-Kista 32 RSMH Roslagen, Norrtälje 30 RSMH Du-och-jag, Nacka-Värmdö 35 RSMH Mälaröarna, Ekerö 48 RSMH Gläntan, Tyresö 62 RSMH Västerort, Bromma 22 RSMH Förgät-mig-ej, Södertälje 67 RSMH Järfälla 12 RSMH Värmekällan, Sollentuna 41 RSMH Kungsholmen 51 RSMH Solbergagården/Bra-å-ha, Älvsjö 66 RSMH Respons, Norsborg 73 RSMH Havsbandet; Haninge 20 RSMH Carpe Diem, Östermalm 38 RSMH SOS, Söder om Söder, Farsta 170 RSMH I-samma-båt, Danderyd 96 RSMH Hamnen, Nynäshamn 10 RSMH Rekyl, Tumba 13 LOKALFÖRENINGSUTVECKLING OCH SERVICE Vid årets slut fanns 21 lokalföreningar inom distriktet. RSMH Österåker och RSMH Söder har lagts vilande. Medlemsantalet per den var 940. Verksamheten gentemot föreningar har genomförts genom besök på lokalföreningarna. Enskilda medlemmar och lokalt förtroendevalda har kontaktat kansliet antingen per telefon eller genom besök för att diskutera stadge-, ekonomi- och föreningstekniska frågor. Vidare har under året med hjälp av projektmedel arbetats intensivt med de åtta föreningarna inom Stockholms stad bl a genom olika träffar för de förtroendevalda. Dessutom har kansliet hjälpt till med bl a med ekonomihantering, bokföring, redovisningar och ansökningar. Möten har dessutom hållits med tjänstemännen på Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ett återhämtnings- och sysselsättningsprojekt i träfflokal Lotsen på Östermalm har startat under 2008 av RSMH förbundet efter en överenskommelse med Östermalm sdn i samverkan med RSMH Carpe Diem. Arbetet fortsatte under Distriktets förtroendevalda och kansliet har biträtt lokalföreningarna med bl a skrivelser till kommunala myndigheter samt underlag för kontakter med och uppvaktningar av kommuner och lokala politiker. Den personaladministrativa servicen har minskat p g a att föreningarna, främst av ekonomiska skäl, varit tvungna att 3

6 säga upp personal de senaste åren. Detta har gett utrymme för att öka servicen med ekonomihantering, speciellt bokföring, redovisningar och ansökningar. HANDIKAPPSAMVERKAN OCH EXTERNA KONTAKTER Distriktets representanter inom HSO Stockholms län har varit delaktiga i arbetet med att tillämpa den modell för samverkan mellan SLL och länets handikapporganisationer, som har fortsatt att gälla under Under 2010 var RSMH Stockholms Läns distrikt representerade i flera av de olika samverkansråden. Se under rubriken Representation sid 7. Distriktet har dessutom representation både som ordinarie ledamot och som ersättare i styrelsen samt dessutom representation i ett flertal arbetsgrupper. Se under rubriken Representation sid 7. Inom HSO Stockholms län har man under 2010 arbetat med delaktighet, tillgänglighet och bemötande, Dessutom har man arbetat fram program för hälso- och sjukvårdsfrågor och program för hjälpmedelsfrågor. Man har även lagt fokus på arbetsmarknadsfrågorna. HSO Stockholm stad har under verksamhetsåret fortsatt arbetet mot stadens planerade konkurrensutsättning av verksamheter för våra grupper. Man genomförde en kulturfestival på ABF-huset under hösten RSMH Stockholms läns distrikt är via representanter engagerade i styrelsearbetet. RSMH är representerat i flera av de kommunala handikappråden samt i flera av de lokala och centrala handikappråden i Stockholm. Information till de lokala representanterna har lämnats genom distriktet, antingen skriftligt eller också vid gemensamma träffar. Distriktet har också varit representerat i referensgrupper hos Länsstyrelsen och Stadsmissionen och olika samverkansprojekt mellan vård och socialtjänst, även inom övriga kommuner i Stockholms län. INTRESSEPOLITIK Sjukvårdens organisation Under 2010 har förändringar genomförts vad gäller sjukvårdens organisation inom Stockholms läns landsting. Privatiseringar har genomförts och nedskärningar har gjorts inom flera för oss aktuella områden under året. Trots utökade medel till psykiatrin måste ärendet bevakas för att använda medlen på ett så optimalt sätt som möjligt med olika behandlingsformer som passar individen. Allmänt Samverkan enligt 8 HSL med berörda organisationer, RSMH med flera, förväntas ske fortlöpande såväl under översynen som inför beslut om åtgärder och därav följande förändringar inom psykiatrin. Vi är positiva till ett mer differentierat vårdutbud. Bland annat har vi sedan länge framfört önskemål om mellanvårdsformer och mindre enheter för de nyinsjuknade. Allmänpsykiatrin har sedan länge varit föremål för ekonomiskt betingade inskränkningar och verksamheter har urholkats. Slutenvårdsplatserna har minskat varav följt att man skriver ut patienter i förtid. Detta har ofta lett till återinskrivning endast kort tid efter utskrivningen - ofta med stöd av LPT. De eventuella effektivitetsvinster som kan åstadkommas genom olika slag av åtgärder förväntas överföras till andra, nu underförsörjda delar av allmänpsykiatrin. Vi ser positivt på att ytterligare utbyggnad av psykiatrin utreds. Vi noterar också med tillfredställelse att man riktar särskild uppmärksamhet på de unga vuxnas situation i vården. MPA Under 2009 bereddes distriktet möjlighet att lämna synpunkter på det Regionala vårdprogrammet Ångestsyndrom som har publicerats under Styrelsen anser att det viktigt att fortsätta att följa programarbetet och fortsätta bevaka arbetet för att vinna utrymme för våra åsikter inom MPA i psykiatri. Psykoterapi Utökad tillgång till psykoterapi har varit ett av de viktiga kraven under Styrelsen har på olika sätt arbetat för att psykoterapi skall användas som en mer utbredd behandlingsform som fler får ta del av. 4

7 Psykiatrins vecka RSMH Stockholms läns distrikt var representerat i samband med psykiatrins vecka på olika sjukhus under hösten Ingen central planering med RSMH-deltagande under 2010 förekom. Personligt ombud Frågan om personligt ombud har även under verksamhetsåret 2010 varit en viktig intressepolitisk fråga att bevaka. Distriktets styrelse har varit representerat i Länsberedningsgruppen för PO hos Länsstyrelsen. Efter att PO i Stockholm har konkurrensutsatts har distriktet engagerat sig i ledningsgruppsarbete med Stadsmissionen. Distriktet har haft fortlöpande kontakter med handläggarna på Länsstyrelsens sociala enhet för att lämna information om aktuella PO-frågor inom länet samt för att få del av information som Länsstyrelsen tillhandahåller. Socialstyrelsen har publicerat rapporter och utvärderingar om verksamheten med PO. Dessa rapporter visar att PO-verksamheten är viktig för klienterna men också att kommunerna som satsar medel på verksamheten också gör ekonomiska vinster på detta. Distriktet har medverkat vid Länsstyrelsens utbildningar av ombud. Distriktet har fortsatt en diskussion om brukarstyrda verksamheter och upphandling av verksamheter riktade till psykiskt funktionshindrade. Hjälpmedelsambassadörer Distriktet har två hjälpmedelsambassadörer. Föreläsningar har hållits om bl a kognitiva hjälpmedel. Ambassadörerna har också visat en film om hjälpmedel för RSMH:s medlemmar, på KHR, för personal och brukare inom kommunens olika verksamheter, för personliga ombud, på psykosmottagningar och samverkansgrupper. Man har dessutom tillgång till en hjälpmedelsväska som lånats ut till hjälpmedelsambassadörer från andra brukarföreningar. Representation Distriktet har under året träffat ett flertal företrädare för SLL och Stockholms stad för att föra fram RSMH:s krav i olika frågor. Inför valet 2010 genomfördes träffar med företrädare för partierna i SLL. Seminarier och konferenser Distriktet har varit närvarande och medverkat vid många seminarier och konferenser t ex kring allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, boendefrågor, arbete och sysselsättning. Samverkan med vård och socialtjänst Ett EU-projekt om Patientutbildning genomförs tillsammans med Södra psykiatrin SPO. Brukarinflytandesamordnare har inrättats. Distriktet har sammanträffat med dessa vid några tillfällen. Brukarrådet på S:t Göran har RSMH-representation. Inom Södra psykiatrin finns också RSMH-representation. Se sid 7 Vilka frågor bör det läggas en större vikt vid i det intressepolitiska arbetet Under hösten har intressepolitiska utskottet drivit ett arbete för att prioritera vad som kommer fram i olika intressepolitiska sammanhang, t ex i handikapp- och brukarråd. Ett underlag har tagits fram och vid ett seminarium i december bekräftades att underlaget i allt väsentligt kan ligga som ett generellt underlag för agerandet i landstinget och i de olika kommunerna och stadsdelarna. Nästa steg är nu att utskottet måste börja ställa krav i enlighet med detta underlag på de samverkansinstanser man ingår i. VERKSAMHET Rösträtt Stockholms del av Nätverket Rösträtt har under 2010 arrangerat möten för människor som hör röster samt anhöriga och andra intresserade. Nätverket har en egen ledningsgrupp. Sammankomsterna har skett i form av en självhjälpsgrupp att ge stöd i att förstå och hantera sina inre röster och har ordnats i distriktets lokaler. Nätverket har under det gångna året fortsatt också med den utåtriktade verksamheten. Rösträtt har ordnat informationsträffar bl a för anställda inom kommun och landsting samt RSMH:s lokalföreningar. Man har också medverkat vid seminarier och informerat i olika utbildningssammanhang. Sådana tillfällen har inneburit, förutom möjligheten att ge viktig information, också en möjlighet att påverka och bilda opinion. Dessutom har de vid ett flertal tillfällen hjälp andra aktörer att starta egna rösthörargrupper enligt samma koncept. Rösträtt har under året varit verksamma i Stockholm, Södertälje och Norrtälje, med totalt tre träffar/månad. Sedan 2006 celebrerar nätverket 14 september, den internationella rösthörardagen. Rösträtt ingår även i det internationella nätverket Intervoice. Distriktets ordförande är invald i styrelsen för nätverket. 5

8 RSMH KvinnoRum Speciella aktiviteter som vänder sig till enbart kvinnor inom RSMH Stockholms läns distrikt under namnet KvinnoRum. KvinnoRum är ett nätverk där alla kvinnor inom RSMH Stockholms läns distrikts lokalföreningar, som så önskar, kostnadsfritt kan vara medlemmar och deltaga i dess verksamhet. Målsättningen är att skapa en mötesplats för kvinnor i olika åldrar med skiftande bakgrund. Att skapa en verksamhet där kvinnors behov och intressen står i fokus kan vara ett sätt att öka kvinnors delaktighet både i sina egna liv och i samhällslivet. Strävan är att ge kvinnor möjlighet till personligt växande, medvetandehöjning och gemenskap. Förhoppningen är att RSMH KvinnoRums verksamhet ska förmedla hopp, självrespekt och en tilltro till den egna förmågan att kunna påverka och förändra sin livssituation. Årets finansiering har skett genom ABF och aktivitetsbidrag från kurser som genomförts i samarbete med ABF och fondmedel från Radiofonden / Victoriafonden. Deltagarna finansierar också själva delvis vissa kurser. Lokalföreningar och RSMH Stockholms Läns Distrikt samt Örjan Wallert har också bidragit genom att gratis ställa lokaler till förfogande. Aktiviteter under året: Kurser : Nervösa Damteatern ledd av dramapedagog Lill-Marit Bugge. Stensnäs kursgård : Seminarium ( 6-7/4 ) Seglarö :Vårterminsavslutning hos Göran Wallert Besökta föreställningar : Stadsteatern: Harper Örjan Wallerts ateljé: Genrep Lill-Marit Bugge Boulevardteatern: COOL återkomsten Egna Uppträdanden: Pumpan: Julcabaréet ( pubik ca 50 st ) Gästföreläsare : Dennis Romanovski: Performance Per Gottfredsson: Improvisation Martina Wessman : Dans Örjan Wallert: Konstseminarium Andra aktiviteter: Målningskurs ledd av Annmari Nyzell Planering och genomförande av resa till Skagen ( 26 juni- 3 juli ) Ungdomsverksamhet Under 2010 har RUS-gruppen hos RSMH Carpe Diem fortsatt med sin filmcirkel. Man har även haft lördagskaféer riktade till ungdomar. Man har fortsatt att lägga ut information på psykiatrienheter i området, kontaktat behandlingshem och mottagningar. Lotsen har tillhandahållit lokaler för verksamheten. RSMH I-samma-båt har också genomfört en verksamhet för ungdomar. Föreningen har bland sina medlemmar utsett en samordnare som tillsammans med ungdomarna tagit fram ett rikt utbud av sammankomster, utflykter och kulturaktiviteter för ungdomar. Verksamheten planeras och fastställs på stormöten med hela gruppen. Under 2010 har RSMH-ungdomar medverkat vid olika informationstillfällen, bl. a ställt upp i mediesammanhang vid flera tillfällen. Närstående Många närstående ringer till distriktet för att prata om sin egen situation och många av dem önskar att också komma i kontakt med andra närstående. Vid behov kan kansliet hänvisa dessa personer till andra inom organisationen som har erfarenhet av att informera och stödja personer som har närstående som drabbats av t ex psykos eller depression. RSMH-information ges till anhöriga vid anhörigutbildning på psykosmottagningar. Kultur och fritid Kultur och fritidsaktiviteter har genomförts på lokalföreningarna. Studier Utbildning i föreningsteknik för förtroendevalda i lokalföreningarna har anordnats vid två tillfällen på distriktets kansli. Dessutom har representanterna i handikappråd och samverkansgrupper bjudits in till ett flertal utbildningstillfällen. Flera utbildningstillfällen genomfördes också under året. Där diskuterades bl a följande teman: Psykiatri, psykoterapi och människosyn RSMH:arens personliga ekonomi Psykiatri och psykoterapi, möten och utmaningar 6

9 Samverkan och arbete inom handikappråd RSMH:s framtid. Ett Arvsfondsprojekt i samverkan med föreningen Liv i Sverige slutfördes i början av Ett avslutande häfte färdigställdes. Två böcker som gavs ut under 2009, nämligen Man kan bli galen för mindre och Nästan 100 har spridits på olika sätt. Distriktets styrelse och kanslipersonal har deltagit i olika informationsträffar och seminarier som anordnats av bl a ABF Stockholms län, RSMH Riks, HSO Stockholm och HSO Stockholms län samt Stockholms läns landsting. Information Informationsverksamheten har under 2010 fungerat ungefär som tidigare år. Både styrelse och kanslipersonal har informerat i olika utbildningssammanhang. Information har getts av kansliet till bl a elever vid olika vårdlinjer. Vid några tillfällen har elever fått information på distriktets kansli. Distriktet har även bistått lokalföreningarna vid informationer. Vid några tillfällen har information getts till olika politiker och tjänstemän. Distriktets förtroendevalda har medverkat vid många seminarier och konferenser med föredrag och även i paneldebatter. Bokbord har ordnats vid några tillfällen, oftast i samarbete med någon av våra lokalföreningar, så som exempelvis i samband med Psykiatrins vecka. Vi har informerat på träfflokaler vid flera tillfällen. Distriktet har även förmedlat kontakt mellan olika massmedia och medlemmar eller förtroendevalda inom vår organisation. Distriktets egna förtroendevalda har ställt upp för intervjuer i både dagstidningar och olika facktidningar samt radio och TV. Under 2010 har kopior av våra viktigaste intressepolitiska skrivelser översänts, förutom till respektive mottagare, även för kännedom till andra viktiga instanser, som enskilda politiker och politiska partier på olika nivåer, den psykiatriska professionen i SLL, chefstjänstemän inom BV och kommuner samt media. Fortlöpande har kopior naturligtvis översänts till våra lokalföreningar. REPRESENTANTSKAPET Ett representantskap ordnades den 26 oktober Bo Ardström från RSMH talade om förberedelsearbetet inför kongressen Många frågor ställdes till honom av deltagarna. Förutom de stadgeenliga frågorna behandlades också flera övriga frågor som de närvarande ombuden tog upp under mötet. EKONOMI Styrelsen har även under verksamhetsåret 2010 fortsatt med att arbeta för att stabilisera ekonomin. Styrelsen riktar ett varmt tack till samtliga våra bidragsgivare för deras omtanke och generositet! REPRESENTATION RSMH Förbundsrådet Carita Mandelin Elsa Jerström Styrelsen för HSO Sthlm:s län Lennart Håwestam HSO Stockholms stad Carl-Ejnar Blesser Lennart Håwestam Stockholms läns landsting, samverkansråd via HSO HSN-förvaltning Lennart Håwestam SL Färdtjänsten Carl-Ejnar Blesser Brukarråd, S:t Göran Brukarråd, Psykiatrin södra Brukarråd, Psykiatrin nordväst Pia Olsson Lars Norrman Kristina Sörensen Berhan Berhe Magnus Axelsson Arne Arenteg Anneli Westling 7

10 Lennart Håwestam Brukarråd, Psykiatrin nordost Herta Fischer Kerstin Lindkvist Kommunala handikappråden (mandatperiod 07-10) (eller motsvarande) Ekerö Maj Bredin ord Henrik Dahlstrand ers Haninge Ann-Katrine Stålstierna ord Nynäshamn Lena Stålklinga ers Sollentuna Kerstin Svanström ers Sundbyberg Herta Fischer ord Tyresö Jonny Eriksson ers Täby Anneli Westling ord Vallentuna Håkan Andersson ers Österåker Ninna Karlsson ord Annat samverkansorgan eller motsvarande Handikappföreningars samorgan Norrtälje Inger Gotto ord Nämnd- och stadsdelsanknutna handikappråd inom Stockholms stad (mandatperiod 07-10) Kommunstyrelsens hkr Carita Mandelin ord Socialtjänst- och Arbetsmarknadsnämnds hkr Carl-Ejnar Blesser ord Hässelby-Vällingby hkr Katarina Sundberg ord Bromma-Västerled hkr Katarina Sundberg ord Kungsholmen hkr Bertil Sten ers Södermalm hkr Carl-Ejnar Blesser ord Älvsjö hkr Yngve Engström ers Hägersten Liljeholmen hkr Kerstin Hållbus ord Skärholmen hkr Seppo Mälkki ord Spånga Tensta hkr Pia Olsson ord Rinkeby Kista hkr Pia Olsson ord Fastighetsbolagens hkr Seppo Mälkki ord Fastighetsnämndens hkr Seppo Mälkki ord SLUTORD Effekterna av neddragningar och omorganisationer inom såväl det psykiatriska vårdområdet som socialtjänsten har blivit allt tydligare. Under 2010 har en utförsäljning av psykiatrin till privata intressen i länet fortsatt, vilket har oroat många av medlemmarna. Landstinget har ännu inte tagit till sig olika utredningar, bl a Ambition och Ansvars uppmaning att öka resurserna till psykiatrin. Psykiatrins andel av sjukvårdens resurser fortsätter att minska. Beslutsfattarna verkar inte fullt ut förstå vilka enorma kostnader obehandlad psykisk sjukdom orsakar. Medan den psykiska ohälsan stadigt ökar är läget för den psykiatriska vården och omsorgen akut. Förutsättningarna för människor att återhämta sig försämras snarare än tvärtom. Sedan 2003 har staten satsat 5 miljarder kr på psykiatrin i form av projektmedel, bl a miltonpengar för kompetenshöjning till personal och ökad samverkan, till landsting och kommuner. Dessa nya medel har väldigt 8

11 sällan märkts av i vården. I vården märker man inte av att budgeten har ökat. Nedskärningarna fortsätter. Långsiktighet och tydliga mål för psykiatrisatsningarna saknas. Psykoterapi som sjukvårdande behandling är minst lika eftersatt som psykologiskt/psykoterapeutiskt krisstöd. Psykoterapin har fortfarande en svag ställning inom hälso- och sjukvården. Den medicinskt inriktade behandlingen har kommit att dominera den psykiatriska vården samtidigt som psykologiskt inriktad behandling fått mindre utrymme. Trycket på distriktsstyrelsen och kansliet, såväl när det gäller service till våra olika föreningar som när det gäller relationerna till landsting och kommuner, har ökat. Styrelsen tackar medlemmar, förtroendevalda och anställda inom de lokala föreningarna samt kansliets personal, som alla på olika sätt bidragit till att våra frågor uppmärksammats under verksamhetsåret EKONOMISK REDOVISNING PER DEN RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Anslag och bidrag , ,00 Övriga rörelseintäkter , ,94 Summa rörelseintäkter , ,94 Rörelsens kostnader Personalkostnader , ,71 Övriga rörelsekostnader , ,94 Avskrivning inventarier 6 740, ,50 Summa rörelsekostnader , ,15 Rörelseresultat , ,79 Finansiella intäkter Ränteintäkter 403,27 0,00 Räntekostnader, avgifter , ,79 Resultat efter finansiella poster , ,00 Bokslutsdispositioner Årets resultat , ,00 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Inventarier 9 748,50 0,00 Summa anläggningstillgångar 9 748,50 0,00 Omsättningstillgångar Kortsiktiga fordringar , ,00 Övriga fordringar , ,00 Likvida medel Kassa, bank , ,40 Summa likvida medel , ,40 Summa tillgångar , ,40 Eget kapital och skulder Eget kapital Tidigare års resultat , ,79 Personalfond 0,00 Årets resultat , ,00 Summa eget kapital , ,79 9

12 Skulder Upplupna kostnader, förutb intäkter , ,06 Upplupna semesterlöner, distriktet , ,00 Upplupna semesterlöner, lokalför (Not 1) , ,00 Personalskatter , ,25 Projektmedel (Not 2) , ,57 Lokalföreningars överskott (Not 3) , ,73 Summa skulder , ,61 Summa eget kapital och skulder , ,40 Not 1 Lokalföreningars semesterlönereserv Kungsholmen 8 316, ,00 Förgät-mig-ej 8 297, ,00 SoS 6 352, ,00 Summa , ,00 Not 2 Projekt- och reserverade medel Kvinnoverksamhet 0, ,00 Skrivarprojektet , ,00 Fondbidrag för resor 1 000, ,00 Kulturkaféer 6 668, ,57 Reserverade anordnarmedel ,00 Summa , ,57 Not 3 Lokalföreningars överskott på distriktet Kungsholmen 6 664, ,25 Järfälla 256,88 0,00 Förgät-mig-ej , ,00 Värmekällan , ,33 Havsbandet , ,61 RSMH SoS , ,84 Märsta 9 459, ,00 Fyrklövern 1 971, ,88 Österåker ,00 Summa , ,73 10

13 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2011 Intressepolitiskt arbete Distriktet skall tillsammans med de lokala föreningarna arbeta för att våra medlemmars rättigheter respekteras tillsammans med de lokala föreningarna arbeta för att lyfta fram aktuella och angelägna intressepolitiska frågor till beslutsfattarna inom både landstinget och kommunerna fortsätta arbetet med att uppvakta politiska partier i SLL bevaka planerade förändringar i vårdens och socialtjänstens organisation och informera lokalföreningarna om dessa kräva bättre tillgänglighet, och kvalitet när det gäller psykiatrisk vård, även mera utrymme för patientens delaktighet i den egna vårdsituationen arbeta speciellt för att bryta psykiatrins motstånd mot psykoterapi och arbeta mot den tilltagande medikaliseringen av den psykiatriska vården arbeta för att tekniska hjälpmedel även blir tillgängliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar bevaka översynen av de regionala vårdprogrammen inom psykiatrins område kräva utrymme för patientperspektiv och möjlighet till reell samverkan påtala omorganisationer som innebär försämringar bevaka den fortsatta hanteringen av NU-projektet inom Socialstyrelsen samt informera lokalföreningarna om denna fråga fortsätta att ställa krav på bättre resurser för de socialpsykiatriska verksamheterna bevaka omorganisationer av den kommunala servicen verka för att medlemmars rätt till bra boende och boendestöd, samt rehabilitering, arbete och sysselsättning tillgodoses arbeta för att lyfta upp frågan om tandvårdens tillgänglighet för psykiskt funktionshindrade arbeta för att väcka medias och allmänhetens intresse och empati för de som har psykisk funktionsnedsättning bevaka frågan om personliga ombud för psykiskt funktionshindrade anordna minst ett representantskap i oktober samt en till två ordförandeträffar Föreningsstöd Distriktet skall inom de ramar som anges av distriktets stadgar stödja lokalföreningarna i deras verksamhet tillhandahålla studier och gemensamma sammankomster för lokalföreningarnas förtroendevalda och medlemmar verka för att underlätta för lokalföreningarna att få tillgång till datakunskap prioritera utbildning i föreningars ekonomihantering tillhandahålla information i arbetsgivarfrågor för föreningar med anställd personal tillhandahålla verktyg för och uppmuntra föreningarna att värva nya medlemmar Framtidsfrågor Distriktet skall verka för att framtidsfrågor ständigt skall vara högt prioriterade tillhandahålla verktyg för och uppmuntra föreningarna att värva nya medlemmar Samverkansfrågor Distriktet skall fortsätta att arbeta för att RSMH skall vara aktivt representerat i de olika samverkansorganen som finns inom landstinget, kommunerna samt HSO. ordna träffar för de lokala RSMH-företrädarna. Studieverksamhet Distriktets skall fortsätta att anordna utbildningsdagar i föreningskunskap inklusive bidragsfrågor informera lokalföreningarna om möjligheten till samarbete med respektive ABF-avdelning behandla viktiga intressepolitiska frågor inom distriktets studieverksamhet Ungdomsverksamhet Distriktet skall fortsätta att bevaka och agera i frågor som handlar om barn- och ungdomars psykiatriska vård 11

14 verka för att ungdomar både vill och kan bli medlemmar i RSMH samverka med RUS-distriktet tillhandahålla verktyg för och uppmuntra föreningarna att värva nya medlemmar Nätverket Rösträtt Distriktet skall fortsätta att stödja Rösträtt planera aktiviteter kring Rösträtt inom distriktet arbeta för att hitta bra finansiering för denna verksamhet. Etniska frågor Distriktet skall arbeta för att göra RSMH känt bland länets invandrare som har kontakt med den öppna eller slutna psykiatriska vården arbeta för att hjälpa lokalföreningar att ta emot medlemmar med olika etnisk och kulturell bakgrund. bevaka och uppmärksamma de speciella problem som invandrare med psykiska funktionshinder kan ha. Information Distriktet skall fortsätta med den utåtriktade informationsverksamheten i samverkan med lokalföreningarna vidareutveckla distriktets hemsida och informationsmaterial söka bidrag för utökad informationsverksamhet Fritidsverksamhet Distriktet skall under året anordna en länsgemensam utflykt. Dessutom uppmuntra till utflykter på lokalföreningsnivå. Ekonomi Distriktet skall samverka med de övriga organisationerna inom HSO Stockholms län för att lyfta fram behovet av årlig kompensation för pris- och lönehöjningar arbeta vidare för att i någon form kunna permanenta verksamheten med föreningsutveckling som bedrivs i projektform sedan hösten 2005 med stöd från HSN och Stockholms stad. Om sökt anslag ej erhålles anpassas tjänstgöringsgraden, alternativt söks någon form av arbetsmarknadsstöd. 12

15 Budget Budgetförslag för verksamhetsåret 2011 Intäkter Landstingsstyrelsens förvaltning HSN Stockholms stad, Socialtjänstförv ABF AMS lönebidrag Ersättning för PA Övrigt 1500 Anordnarbidrag Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Hyra och övriga lokalkostnader Sammanträden, styrelsekonferenser, resor, representation Information, kurser, konferenser, prenumerationer Kontorskostnader, administration Revision, årsmöte, repskapet, medl avg Inventarier (tel växel, teknik mm) Medlemsutflykt Studier Räntor, avgifter 3000 Övrigt 5000 Överskott Summa kostnader

16

17

18

19

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Minnesanteckningar från utbildningstillfället om Brukarinflytande RSMH Riks Örnsberg 2012-02- 02

Minnesanteckningar från utbildningstillfället om Brukarinflytande RSMH Riks Örnsberg 2012-02- 02 Minnesanteckningar från utbildningstillfället om Brukarinflytande RSMH Riks Örnsberg 2012-02- 02 Förtroendevalda från Stockholms läns distrikts olika föreningar samlades 2012-02- 02 till sammankomst på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 Årsredogörelse Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 1 Vad hände 2013? När man blickar tillbaka på vad som hänt under 2013 så är vi nöjda med vad vi gjort under året. Mycket av vårt

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SAMMANFATTNING Genom HSO Västerbotten arbetar medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd i frågor som rör dess medlemmar. HSO Västerbotten arbetar och företräder grupper med funktionsnedsättning,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8)

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8) 1(8) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:9 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m.fl. (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms län Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

STADGAR FÖR DISTRIKTET

STADGAR FÖR DISTRIKTET STADGAR FÖR DISTRIKTET Antagna vid RSMHs kongress 13-15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet 1(9) Årsredovisning för Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet Räkenskapsåret 2008-09-01 -- 2009-08-31 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Redovisningsprinciper

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 och framåt Handikappföreningarna Sörmland är en demokratiskt, politiskt och religiös obunden ideell samarbetsorganisation bestående av läns- och regiontäckande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Samverkan med handikapporganisationer

Samverkan med handikapporganisationer 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Samverkan med handikapporganisationer Datum Fredagen den 13 november 2009, kl 14.00-16.00 Plats Närvarande Ej närvarande Landstingshuset,

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 på lättläst. Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren

Verksamhetsplan 2017 på lättläst. Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren Verksamhetsplan 2017 på lättläst Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren 2017-2018 Förbundsstämman 2017 Förbundsstämman 2017 ska vara i Brastad, utanför Lysekil 19 21 maj. Då beslutar

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING STADGAR FÖR LOKALFÖRENING Antagna vid RSMHs kongress 13 15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Till ideella organisationer Del 1.

Till ideella organisationer Del 1. Sidan 1 av 7 Till ideella organisationer Del Föreningens namn: Blodcancerföreningen i Stockholms Län Adress: c/o Lise-lott Eriksson Marielundsvägen 16A 17892 Adelsö Föreningen startade år: 1982 Telefon:

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Psykisk ohälsa - vanligare än man tror Det finns undersökningar som visar att 25 % av befolkningen vid något tillfälle i livet kommer att drabbas av

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7 Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2010 Antagen 2009-10-24 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:29 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m.fl. (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin Föredragande

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer