NYHETSBREV Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV Nr 1-2 2012"

Transkript

1 NYHETSBREV Nr Innehåll Inledning... 1 Styrelse... 2 NäPFo:s hemsidor... 2 Information och konferenser... 2 Fortsatt forskning kring förbränningsegenskaper hos pellets... 2 Nya råvarukällor för pelletsproduktion potentialer och totala miljöeffekter... 3 World Pellets Elmia Jönköping maj Pellets Årsmöte... 4 Medlemsavgift Forskning och projekt... 5 Energy reduction in wood fuel pellet production... 5 Global marknad för träpellets växer fram... 6 Inledning Vårt andra år som förening har gått fort och varit intensivt för alla i styrelsen. Därför har vi tyvärr inte hunnit skicka något nyhetsbrev tidigare i år men nu är det äntligen dags. Nästa årsmöte kommer att hållas i samband med Pellets 2013 i Falun. Vi hoppas att många kan komma på mötet för att vara med att bestämma föreningens verksamhet i framtiden. Jag kommer också att sluta som ordförande eftersom jag inte hinner vara den ordförande som jag skulle vilja vara. Därför är det extra viktigt att vara med och välja. Vi önskar er alla en trevlig jul och gott nytt år! Styrelsen genom Katja Hagström

2 Styrelse Styrelsen har 2012 bestått av följande personer: Namn Post Telefonnummer E-postadress Katja Hagström Ordförande Magnus Ståhl Vice ordförande Maria Perzon Sekreterare Johan Vinterbäck Kassör Hampus Mörner Ordinarie Jonas Höglund Suppleant NäPFo:s hemsidor Nätverkets hemsidor finns på Tips om hur innehållet kan utvecklas mottages tacksamt. Information och konferenser Fortsatt forskning kring förbränningsegenskaper hos pellets SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tillsammans med Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet och SLU beviljats 4,6 MSEK de kommande 2,5 åren från Energimyndigheten till fortsatt forskning kring förbränningsegenskaper hos pellets. Projektet syftar till att åstadkomma framtida kvalitetssäkrade och konkurrenskraftiga bränslekedjor för pellets. Forskningsarbetet kommer fokusera på de komplexa kopplingarna mellan förbränning och askkemi för moderna råvaror, och hur kunskapen kring detta kan nyttogöras i användandet, samt hur produktionsspecifika parametrar, t.ex. ythårdhet och kornstorlek, inverkar på förbränningen av pellets. /Sven Hermansson 2

3 Nya råvarukällor för pelletsproduktion potentialer och totala miljöeffekter SLU Energi och teknik har beviljats 2 Mkr kr i stöd mellan till forskning om potentialer och miljöeffekter i ett livscykelperspektiv för nya råvarukällor för pelletsproduktion. Finansiär är Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprogram Bränsleprogrammet Hållbarhet. Projektet syftar till att utreda och redovisa miljömässiga förutsättningar för pelletsproduktion med alternativa råmaterial i Sverige och i andra länder. Dessutom ska produktionskedjor för pellets identifieras, nationellt och internationellt, som kan väntas vara framgångrika när olika hållbarhetskriterier och certifieringssystem blir allt mer styrande på bioenergimarknaden. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Pelletsplattformen. /Charlotta Porsö World Pellets Elmia Jönköping maj I samband med konferens och världsutställningen World Bioenergy 2012, (WB12), genomfördes i slutet på maj för andra gången World Pellets på Elmia i Jönköping. Konferensen genomfördes som ett separat programspår av WB 12 som totalt lockade ca 650 besökare från världens alla hörn. Första dagen lades fokus på det globala flödet och den ökande handeln av pellets över världen. USA och Kanadas enorma kapacitetsutbyggnader var en stående diskussionspunkt. Under de två efterföljande dagarna kantades programmet av aktuell forskning inom ämnena alternativa råvaror, lagringsproblematik och innovation. Att döma av vilka länder som var representerade inom forskningspassen, och inskickade abstracts innan konferensen, framstår fortfarande Europa som den världsdel där den största delen av forskning kring pellets för energiändamål bedrivs. World Bioenergy genomförs återigen /Hampus Mörner Pellets 2013 Besök Sveriges största pelletskonferens i Falun Tillsammans med PelletsFörbundet står Svebio som arrangör för konferensen. Samarbetspartners är Stora Enso och Falu Energi & Vatten. Intressanta studiebesök till bioenergikombinatet i Falun och till Grycksbo Paper kommer att erbjudas deltagarna. Falun och Grycksbo Som besökare ges man möjlighet att välja mellan ett besök hos Falu Energi & Vatten, som nyligen integrerat pelletsproduktion med kraftvärmeproduktion. Den årliga produktionskapaciteten från bioenergikombinatet uppgår till ca ton pellets. Alternativt finns det möjlighet att besöka Arctic Papers pappersanläggning i Grycksbo, där man sedan en tid tillbaka har konverterat bort sin oljeanvändning och gått över till så kallad pulverförbränning av pellets. Den årliga förbrukningen av pellets uppgår till ca ton. 3

4 Priser, marknad och hållbarhet Det efterföljande konferensprogrammet har ett stort fokus på konvertering och användning av pellets kantat med aktuell politik, innovation och forskning. En rad stora omställningar från kol till pellets runt om i Europa är att vänta framöver, vilket kan komma att få effekt på flödena av pellets runt om i världen. Även det högaktuella ämnet hållbarhetskriterier för fasta biobränslen finns med i programmet. En rad internationella talare är inbjudna för att behandla dessa ämnen. Fanny Pomme-Langue, tidigare anställd på EU- kommissionen och numera på den europeiska bioenergiföreningen Aebiom, kommer att berätta om det senaste inom hållbarhetsfrågan. Från Argus Media kommer Brodie Govan att tala under temat handelsflöden och prisutveckling. Pelletsbranschens egna branschorganisation, PelletsFörbundet kommer även att presentera många av de aktiviteter som genomförts under det gånga året. Utöver namnbyte och framtagning av en kvalitetscertifiering har samarbetet med utrustningsleverantörer stärkts ytterligare. Boka plats på utställningen Succén med utställning fortsätter, där man som företag kan boka en utställaryta för att erhålla exponering. Utställningen ger möjlighet för många aktörer att visa upp sina tjänster och produkter. Konferensen gästas årligen av cirka 200 personer. Alla på något sätt aktiva eller relaterade till pelletsbranschen, vilket ger stora möjligheter att knyta viktiga kontakter och ha givande diskussioner. Svebio, PelletsFörbundet, Stora Enso och Falu Energi & Vatten hälsar välkommen till Pellets 2013 den januari! /Hampus Mörner Årsmöte Årsmötet kommer att hållas i samband med Pellets 2013 och vi hoppas att många kan komma. En fråga som var uppe på förra mötet var vilken roll föreningen ska ha och att välja ny ordföraande. Kom gärna och diskutera detta med oss i styrelsen. Välkommen! Kontakta gärna valberedningen om ni har några förslag (Karin Granström, Raida Jirjis, Bengt- Erik Löfgren, Medlemsavgift 2012 En liten påminnelse från kassören till de som ännu inte betalt in medlemsavgifterna för 2012 att göra detta så fort som möjligt. 100:- kr insättes på bg Glöm inte att ange ditt namn och e-postadress 4

5 Forskning och projekt Energy reduction in wood fuel pellet production The production and use of wood-fuel pellets, preferably made from sawdust or shavings, have increased significantly worldwide in recent years. The increased use of biomaterials has resulted in raw material competition and higher raw material prices. The cost of raw material together with the energy demanding process of drying the bio fuels represents the main cost factor in pellet production. The current pelletizing technology also demands energy and it is therefore of uttermost importance to decrease the energy used and the cost throughout the wood fuel pellet chain. Additionally, there are increased demands on pellet quality due to increased trade and use of pellets by small-scale customers. Therefore, decreasing the energy used in pelletizing should be done without affecting the quality of pellets negatively. One solution is to use additives, which in turn can be used for different purposes. Partly, they are used to facilitate the use of new raw materials to increase the raw material base, and partly, they are used to decrease the energy use in the pelletizing process. They are also used to increase quality parameters such as pellets durability. Consequently, it is necessary to do research that systematically investigates the consequences of using additives. However, the cost of the additive used has to be accounted for, especially since the raw material cost already is a main cost factor in pellet production. In this work, it is investigated how different kind of additives affect the energy use of the pelletizing equipment and also how it affects the durability of pellets. At the Department of Energy, Environmental and Building Technology at Karlstad University, Karlstad, Sweden, a small industrial pellet production unit is located. During production, the load current, the die pressure and the die temperature were measured along with other important parameters. The additives tested were rapeseed cake (a residual product from the production of chemically unmodified oil refined from cold-pressed rape oil), Kraft lignin and four different starch grades, i.e., native wheat starch, oxidized cornstarch, native potato starch, and oxidized potato starch. The results show that the energy consumption decreased using rapeseed cake and all of the starch grades but was unaffected by the increased use of Kraft lignin. The oxidized cornstarch showed the best result; when 2.8% of cornstarch was added, the average energy consumption was reduced by 14%. Regarding durability, the amount of fines increased with increasing rapeseed cake in the wood fuel pellets, contrary to what was intended. Pellets produced using 1 4% of Kraft lignin show that an increased amount of Kraft lignin in the pellets increased their mechanical durability. The results also show that dry lignin yields pellets with higher durability as compared to wet lignin. The best results were showed using various percentages ( % on dry solids (% ds).) of different kinds of starch; it shows that starch increases the durability of the pellets significantly, already at 0.7% starch. Oxidized starches increase the durability more than native starches, and the best results were obtained by adding oxidized cornstarch. In conclusion it can be seen that using oxidized cornstarch as an additive during pellet production not only decrease the energy used the most but also produce the pellets with highest durability. /Magnus Ståhl 5

6 Global marknad för träpellets växer fram Sverige dominerar inte längre på träpelletsmarknaden i dag är den global, och den största produktionen finns i Nordamerika. Detta innebär också att priserna på träpellets nu sätts på en internationell marknad. Marknaden för flis är å andra sidan huvudsakligen inhemsk. Det visar Olle Olsson i en avhandling från SLU om hur marknaden för trädbränslen har utvecklats under de senaste tjugo åren. Intresset för trädbränslen har ökat kraftigt under senare år, inte minst genom EU:s politik för energi och klimat. Olle Olsson från SLU har i sitt doktorsarbete undersökt marknadsutvecklingen för trädbränslen. Genom att analysera tidsserier av priser har han kunnat dra slutsatser om vilka faktorer som påverkar trädbränslepriserna. En tydlig slutsats är att marknaden för träpellets på några få år har förändrats drastiskt. För några år sedan var Sverige världens största producent, och konsument, av träpellets. Idag dominerar USA och Kanada produktionen, och utanför London finns ett enskilt kraftverk som på årsbasis eldar lika mycket pellets som hela Sverige. Marknaden för pellets håller på att utvecklas mot att bli mer utpräglat internationell. Det kan man se på vilka faktorer som påverkar de priser som svenska storförbrukare betalar. Internationella faktorer verkar vara viktigare än vad som händer inom landets gränser. Däremot är marknaden för oförädlade trädbränslen som flis i huvudsak nationell, säger Olle Olsson. När det gäller prisutvecklingen på trädbränslen såväl pellets som flis i Sverige, visar det sig att påverkan från oljepriset har varit överraskande svag. En viktigare faktor har varit utvecklingen i skogsindustrin i sin helhet, beroende på att produktion av trädbränslen i hög grad sker i samband med avverkningar eller produktion av sågade trävaror. Kopplingen till skogsindustrin kunde ses tydligt i efterdyningarna av finanskrisen Då sjönk priserna på olja, kol och gas som en sten medan priserna på trädbränslen låg stilla eller snarare steg. Anledningen var att sågverksindustrin drabbades hårt av den globala krisen, och när det sågas färre plank så kommer det också ut mindre volymer spån och bark på marknaden. Detta ledde till något av en bristsituation och högre priser, säger Olle Olsson Tekn. lic. Olle Olsson, Skogsmästarskolan, SLU, Skinnskatteberg, försvarade sin doktorsavhandling Wood fuel markets in Northern Europe: price formation and internationalization Länk till avhandlingen: 6

NYHETSBREV Nr 1 2010

NYHETSBREV Nr 1 2010 NYHETSBREV Nr 1 2010 Innehåll Inledning... 1 Styrgruppen... 1 NäPFo:s hemsida... 2 Information... 2 Anslag... 2 Kunskapssammanställning för arbetsmiljöverket... 2 Forskning... 2 Disputation - Improving

Läs mer

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson AgriFood Economics Centre Bränsle för ett bättre klimat marknad och politik

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Framtida möjligheter med nya drivmedel

Framtida möjligheter med nya drivmedel Framtida möjligheter med nya drivmedel. I denna rapport utvärderas samtliga 87 åtgärder inom distribution och användning av alternativa fordonsdrivmedel, som fått stöd från de lokala investeringsprogrammen

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion ANLÄGGNINGS- OCH FÖRBRÄNNINGSTEKNIK 1132 Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion Annamaria Sandgren, Emma Ekdahl, Kerstin Sernhed, Erica Lindström Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-"%2

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-%2 Konsumtionens klimatpåverkan RAPPORT s./6%-"%2 Konsumtionens klimatpåverkan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB,

Läs mer

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla jenny gode linus hagberg erik särnholm ulrik axelsson jonas fejes

Läs mer

Styrmedlens betydelse för en grön omställning av näringslivet

Styrmedlens betydelse för en grön omställning av näringslivet Rapport 2014:02 Styrmedlens betydelse för en grön omställning av näringslivet En fallstudie om den svenska skogsindustrin Skogsindustrins gröna omställning är exempel på en sektor som ställt om till att

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Working paper/pm 2011:16 Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Stigande råvarupriser är ett återkommande tema i ekonomiska prognoser och politiska debatter. Denna rapport

Läs mer

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06 Rapport 2013:06 Regional tillväxt 2013 en rapport om regional tillväxt och utveckling En liten ekonomi som Sverige behöver nyttja de resurser som finns på bästa sätt för att bygga ett starkt och hållbart

Läs mer

Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin

Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin D 861 Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin Johannes Morfeldt, Semida Silveira, Tomas Hirsch, Susanne Lindqvist, Magnus Pettersson, Jan Pettersson och Alena Nordqvist Kommitté 98404 publicerad

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Can biofuels be used to balance variations in electricity production? A literature study Daniel Nilsson 2 400

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP De svenska utsläppen minskar stadigt - 16 procent mellan 1990 och 2011 De svenska utsläppen av klimatgaser minskade

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Potentialen för värmepumpar som utnyttjar industriell spillvärme. Slutrapport från förstudie Energimyndighetens program Effsys

Potentialen för värmepumpar som utnyttjar industriell spillvärme. Slutrapport från förstudie Energimyndighetens program Effsys Potentialen för värmepumpar som utnyttjar industriell spillvärme Slutrapport från förstudie Energimyndighetens program Effsys Cecilia Gabrielii Institutionen för värmeteknik och maskinlära Chalmers tekniska

Läs mer

Arbetsrapport R2006:005. Grön offentlig upphandling i Japan och USA

Arbetsrapport R2006:005. Grön offentlig upphandling i Japan och USA Arbetsrapport R2006:005 Grön offentlig upphandling i Japan och USA Lärdomar för Sverige Eva Ahlner Susanna Hurtig Izumi Tanaka ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

Skogs- och energibolagens attityd till förnybara drivmedel vid upphandling av transporttjänster i norra Sverige

Skogs- och energibolagens attityd till förnybara drivmedel vid upphandling av transporttjänster i norra Sverige Skogs- och energibolagens attityd till förnybara drivmedel vid upphandling av transporttjänster i norra Sverige Forestry and energy companies' attitude to renewable fuels for transport services in Northern

Läs mer

Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport. - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export

Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport. - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export Rapport 2010:13 Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export Med denna rapport ger sig Tillväxtanalys in i frågor

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Rapport 2011:13 Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 2 (121 ) Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Konsumentverket 2011 Utredare: Cathrin Lundqvist och Karin Echeverri 3

Läs mer

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme UPTEC STS 12 018 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme Med hänsyn till elprisets variationer Lovisa Jönsson Amelie Parrow Abstract Lönsamhetsanalys

Läs mer