Tvingad att ingå behandling?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvingad att ingå behandling?"

Transkript

1 Internasjonal oversikt over tvangsbehandling knyttet til rus Magnus Israelsson Institutionen för socialt arbete Mittuniversitetet Östersund Tvingad att ingå behandling? Personligt lidande eller fysiska symptom Social och extern press Rättsväsendets reaktion mot förseelser 1

2 Tvångsvård Missbrukarens fria vilja har ingen betydelse Han/hon är genom lag tvingad att underkasta sig vård/behandling Olika typer av tvång Paternalistiskt Har beslutskapacitet men detta är ovidkommande Presumerat Saknar beslutskapacitet Preventivt Fara för sig själv, andra människor eller samhället Homeriskt Har beslutskapacitet och ger ett initialt samtycke, men kan kvarhållas om personen senare vill avbryta behandlingen Kriminalrättsligt Döms till vård/behandling för begångna brott 2

3 Olika typer av lagstiftning Kriminalrättslig lagstiftning Kriminaliserat bruk, missbruk eller innehav för eget bruk Brott relaterade till bruk/missbruk Brott begångna av en missbrukare men inte direkt relaterade till personens bruk/missbruk Sociallagstiftning Speciallagar Rehabiliterande syfte Mentalhälsovårdslagstiftning Akuta omständigheter Längre rehabiliterande syfte Varför så olika? Variationer i länders karaktäristika? missbruksepidemiologi eller resurser att hantera sådana problem symptom på variationer i politiska system eller i medborgerliga rättigheter demografiska förutsättningar eller välfärd kulturellt eller historiskt förflutet 3

4 WHO:s översikter 1962 missbruk och beroende är ett moraliskt problem missbruk och beroende är ett hälsoproblem 1986 fortfarande stora skillnader i vilken typ av lagstiftning som reglerar den frivilliga samt tvångsvård/behandling av missbrukare 1999 fortfarande många länder med straffrättslig inriktning i sin lagstiftning medan andra hade anpassat sin lagstiftning i enlighet med WHO:s rekommendationer WHO Expert Committee on Mental Health 1967 Lagstiftningen bör erkänna att en person som är beroende av alkohol eller andra droger är sjuk Medicinska och folkhälsoexperter bör medverka i utformningen av sådan lagstiftning Adekvat vård och rehabilitering av drogberoende, om nödvändigt, bör försäkras genom vård av medicinska myndigheter, vilka också bör administrera denna vård alltifrån diagnos till rehabilitering Förebyggande arbete och behandling av beroende av alkohol och andra droger bör så långt som möjligt integreras med samhällets hälso- och välfärdstjänster 4

5 Repressiva och restitutiva samhällen Rättsutvecklingen kan återspegla övrig samhällsutveckling Sociala avvikelser hanteras annorlunda av samhällen som nått olika utvecklingsnivå Från repression till restitution dvs. från straff och social exkludering till rehabilitering och social integration Durkheim (1933).The Division of Labour in Society. Free Press, New York Variabler 90 länder från alla kontinenter Lagtyp: akut civil tvångsvård rehabiliterande civil tvångsvård kriminalrättslig tvångsvård Etiskt perspektiv: paternalistiskt presumerat preventivt Homeriskt Kriminalrättsligt Kriminaliserat bruk, missbruk eller innehav? BNP per capita Medianålder Alkoholkonsumtion Konsumtion av cannabis, opiater, kokain, amfetamin och ecstasy Förenta Nationernas Human Development Index (HDI) Freedom House rankningar av political rights och civil liberties Kolonialhistoria Huvudsaklig religion Legislativ tradition: civil/non-communist law civil/ communist law common law Muslim law 5

6 Resultat 81 % (73) av 90 länder hade någon sorts tvångsvårdslagstiftning ang. missbrukare kriminalrättslig tvångsvård 47 % (42) akut civil tvångsvård 27 % (24) rehabiliterande civil tvångsvård 48 % (43) Kriminalrättslig tvångsvård Vårdtid: 14 dagar till fem år samt odefinerad tid, median tre år Tidigare underordning av annan stat samt influens av civil/communist law och mer missbruk av cannabis och amfetamin minskar sannolikheten Kriminalisering av bruk, missbruk och innehav för personligt bruk ökar sannolikheten för kriminalrättslig tvångsvård Afrika och Sydamerika 6

7 Akut civil tvångsvård Mentalhälsovårdslagstiftning Presumerat etiskt perspektiv Vårdtid: åtta timmar till sex månader, median en månad Beslut fattas av hälso/sjukvårdande myndighet Ekonomiskt starkare länder (BNP) med högre medianålder, högre välfärd (HDI), högre alkoholkonsumtion, förekomst av civil/communist law ökar sannolikheten Oceanien och Europa Rehabiliterande civil tvångsvård Sociallagstiftning Paternalistiskt etiskt perspektiv Vårdtid: en månad till tre år samt odefinierad tid, median ett år Beslut fattas oftast av domstol Ekonomiskt starkare länder med högre medianålder liksom länder som tidigare varit dominerade av Sovjetunionen ökar sannolikheten Europa, Oceanien och Asien 7

8 Konklusion Rikare västländer/forna östblocket har i större utsträckning en mer restitutiv hållning i sin lagstiftning men även det moraliska inslaget, kriminalrättslig tvångsvård, existerar I utvecklingsländer är det i större utsträckning fortfarande det moraliska, repressiva, perspektivet som dominerar Europa Stora skillnader Enbart frivillig behandling Extensiva tvingande åtgärder Kriminalisering avkriminalisering Vissa likheter Välfärdsnivå Drogepidemiologi EU:s inriktning mot en gemensam policy 8

9 No law on compulsory care/treatmentlaw on civil commitmentlaw on civil commitment + penal law Penal law No law on compulsory care/treatment Law on civil commitment Law on civil commitment + penal law Penal law Lag om civil tvångsvård Fjorton länder har någon form av civil tvångsvård Tre har endast rehabiliterande omhändertaganden med stöd av sociallagstiftning Två har endast akut omhändertagande med stöd av mentalhälsovårdslag Två har endast längre tids omhändertagande med stöd av mentalhälsovårdslag Övriga har både akut och längre tids omhändertagande med stöd av mentalhälsovårdslag + i två fall även i kombination med sociallagstiftning 9

10 Förändring av lag sedan 1999 Fem har reviderat/kompletterat sin lagstiftning ang. civil tvångsvård Ett land har infört kriminalrättsligt tvång och tre har reviderat tidigare kriminalrättslig lagstiftning Två har helt avskaffat tvingande åtgärder Ett har förändrat den principiella målgruppen för tvångsåtgärderna 10

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Europarådets fördragsserie nr 210 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Istanbul den 11 maj 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

VAD RELIGIONS- FRIHeT INNEBÄR OCH NÄR DEN FÅR BEGRÄNSAS

VAD RELIGIONS- FRIHeT INNEBÄR OCH NÄR DEN FÅR BEGRÄNSAS VAD RELIGIONS- FRIHeT INNEBÄR OCH NÄR DEN FÅR BEGRÄNSAS EN LATHUND om religionsfrihet svenska missionsrådet Svenska missionsrådet Tryck: 2010 Omslag: En gatuförsäljare visar en hinduisk staty i Dhaka,

Läs mer

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Första sidan ur regeringens handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Handlingsplanen för narkotikapolitiken slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet för att få ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

DÖDLIGT VÅLD. Sammanfattning. Dödligt våld. Lars Westfelt

DÖDLIGT VÅLD. Sammanfattning. Dödligt våld. Lars Westfelt DÖDLIGT VÅLD Lars Westfelt Sammanfattning Under de senaste 20 åren har det årligen i Sverige skett i genomsnitt 95 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Antalet har

Läs mer

OGYAKARTA RINCIPERNA

OGYAKARTA RINCIPERNA OGYAKARTA RINCIPERNA Principer om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet Y Den engelska versionen är bindande. Officiella

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 8 (2006) Barnets rätt till skydd mot kroppslig bestraffning och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning (bl.a. artikel 19, 28.2 och 37) Översättning

Läs mer

Sub-Saharan African experiences. Solomon Rataemane, Department of Psychiatry, University of Limpopo, Sydafrika.

Sub-Saharan African experiences. Solomon Rataemane, Department of Psychiatry, University of Limpopo, Sydafrika. World Psychiatric Association International Congress arrangerades 1-5 sept 2010 i Beijing av WPA med 134 medlemsländer. Den hade temat "Global psychiatry at the frontier: sharing the future". Resursenheten/AIR

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

13 Viktiga slutledningar och rekommendationer

13 Viktiga slutledningar och rekommendationer Utdrag ur rapporten Harm reduction in nicotine addiction Helping peope who can t quit publicerad i oktober 2007 av Royal College of Physicians, London översatt av Patrick Wingren i mars 2009 13 Viktiga

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PSYKIATRISK VÅRD OBEROENDE AV PATIENTENS VILJA OCH PATIENTENS RÄTTSSKYDD VID FATTANDET AV VÅRDBESLUTET

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PSYKIATRISK VÅRD OBEROENDE AV PATIENTENS VILJA OCH PATIENTENS RÄTTSSKYDD VID FATTANDET AV VÅRDBESLUTET FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PSYKIATRISK VÅRD OBEROENDE AV PATIENTENS VILJA OCH PATIENTENS RÄTTSSKYDD VID FATTANDET AV VÅRDBESLUTET Avhandling pro gradu i förvaltningsrätt Handledare: Professor Olli Mäenpää Juris

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

har kommit överens om följande artiklar.

har kommit överens om följande artiklar. Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 1 Konventionsstaterna, som anser att, i överensstämmelse med principerna i Förenta nationernas stadga, erkännandet av det inneboende

Läs mer

Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna

Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2014 Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna Insatser år 2013 SVERIGES Statistics Sweden. OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst samt övriga

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

Barns självbestämmanderätt

Barns självbestämmanderätt UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 hp Handledare: Kerstin Asplund Barns självbestämmanderätt i frågor om medicinsk vård och behandling Sofie Westlin Innehållsförteckning

Läs mer

Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen?

Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen? Örebro universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap C Självständigt arbete 15 hp Våren 2008 Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen?

Läs mer

OM VÅLD OCH ALKOHOL I NÄRA RELATIONER

OM VÅLD OCH ALKOHOL I NÄRA RELATIONER Skål för familjen OM VÅLD OCH ALKOHOL I NÄRA RELATIONER 3. 4. 6. 10. 11. Förord Kaos i huvudet När den man Bättre på barnhem Livsgnistan tillbaka litar på slår 12. 14. 15. 16. 18. Blött samhälle = Samtal

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Vi Gröna ser mångfald som någonting positivt. Vi är inte rädda för samhällsförändringar, och vi stöder inkludering i form av dialog, inte tvång.

Vi Gröna ser mångfald som någonting positivt. Vi är inte rädda för samhällsförändringar, och vi stöder inkludering i form av dialog, inte tvång. Europa är en migrationskontinent Både den fria rörligheten och friheten att stanna på en plats är mänskliga rättigheter. Migranter har format kulturer och samhällen genom historien och kommer att fortsätta

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Rättspsykiatri ur ett regionalt perspektiv. Enkel översikt som grund för ställningstaganden om framtida behov av revisionsgranskning

Rättspsykiatri ur ett regionalt perspektiv. Enkel översikt som grund för ställningstaganden om framtida behov av revisionsgranskning Rättspsykiatri ur ett regionalt perspektiv Enkel översikt som grund för ställningstaganden om framtida behov av revisionsgranskning Landstinget Dalarna Revisionskontoret September 2014 2 Innehållsförteckning

Läs mer