Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista Mer att upptäcka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka"

Transkript

1 Teknik, matematik och data Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka

2 Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vill du beställa ett utvärderingsexemplar gör du det enklast på studentlitteratur.se. Pia Johansson Förlagsassistent Mikael Blomberg Marknadsansvarig Karin Hogman Marknadsassistent

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Vinnande vetande Att följa med i tiden är ett av Studentlitteraturs signum och en drivkraft i all vår utgivning inte minst inom teknik. Bland årets nyheter finner du titlar inom bl.a. fordonsteknik, optimeringslära och miljö tre områden i stark utveckling. Att kombinera aktuell forskning och vetenskap med god pedagogik är en annan självklar målsättning för vår utgivning. De digitala stöden är bra exempel på detta. Om du inte redan har provat kanske det är dags? Studentlitteratur vill vara ett stöd för både lärare och studenter, med kurslitteratur som underlättar både i undervisningssituationen och i inlärningsmomentet. Hör gärna av dig med synpunkter och idéer, och glöm inte att du kan beställa utvärderingsexemplar på studentlitteratur.se. Karolina Aplander Förläggare Teknik, Matematik och Statistik Tekn.dr i organisk kemi och civilingenjör i kemiteknik Innehåll Byggteknik 2 Elektronik och datorteknik 4 Fysik och kemi 5 IT och programmering 6 Maskinteknik 8 Matematik 10 Matematisk statistik och statistik 14 Medieteknik 16 Miljöteknik och marklära 16 Optimeringslära 18 Pedagogik och studieteknik 20 Projektledning 22 Signalbehandling 23 Verksamhetsutveckling och kvalitet 24 Titelregister 26 Författarregister 28 Jens Fredholm Förläggare Teknik, Verksamhetsutveckling, IT, Yrkesliv Ekon.mag. marknadsföring, Fil.kand. organisationssociologi Omslagsfoto: Niclas Bomgren Tryck: JMS Mediasystem 2011 Idé & grafisk form: First Flight

4 Byggteknik Grundläggande om installationssystem WARFVINGE, C DAHLBLOM, M Projektering av VVS-installationer VVS-installationernas viktigaste uppgift är att skapa ett gott inneklimat i byggnader vilket sker med systemen för värme, ventilation och komfortkyla. För vår bekvämlighet behövs dessutom tapp- och spillvattensystem. Att få alla VVS-system att fungera väl och energieffektivt i samverkan med hus och brukare är en komplex uppgift, som kräver att VVSprojektören har en helhetssyn. Boken är i huvudsak skriven för studenter på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Den kan också läsas av yrkesverksamma som vill förstå bakgrunden till VVS-projektörens val av system, beslut om storlek och placering av rör, kanaler, ventilationsanordningar i rummet, värmare etc. 314 s 2010 Art.nr ISBN CATARINA WARFVINGE är universitetslektor i Installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola och Energi- och miljöchef på Bengt Dahlgren AB. MATS DAHLBLOM är universitetsadjunkt i Installationsteknik på Lunds Tekniska Högskola med ett förflutet både som byggkonsult och VVS-projektör. DAHLBLOM, O OLSSON, K-G Strukturmekanik Modellering och analys av ramar och fackverk Ny lärobok i grundläggande strukturmekanik modellering och analys av ramar och fackverk med tre utgångspunkter; kunskap om den grundläggande strukturmekanikens teoribyggnad, färdighet i att modellera och analysera strukturer samt förmåga att värdera och effektivisera konstruktionsutformningar. Genom lärobokens övningsuppgifter och med stöd av datorprogrammet Matlab/CALFEM konstruerar studenter under en kurs cirka 30 egna datorprogram. Boken vänder sig i första hand till högskole- och civilingenjörsstudenter på kandidatnivå. För högskoleingenjörsstudenter som vill läsa en mer avgränsad kurs rekommenderar vi att kapitel 1 6 läses. HANSSON, P PÄRLETUN, L G Kom igång med AutoCAD 2010 Boken gör det enkelt att komma igång med AutoCAD i både 2D och 3D. AutoCADs användargränssnitt förklaras ingående. Därefter följer en steg-försteg inlärning av programmets olika delar. Först behandlas tvådimensionell ritning, alltifrån linjer, cirklar och text till måttsättning och symbolbibliotek. Därefter beskrivs tredimensionell modellering med tonvikt på solidmodeller. Läsaren får lära sig att hantera AutoCADs nya menysystem som består av s.k. bandmenyer (eng. ribbons) och programmets många dialogrutor. 544 s 2009 Art.nr ISBN s 2010 Art.nr ISBN

5 Byggteknik Ny upplaga Ny upplaga ISAKSSON, TORD M. FL. Byggkonstruktion Denna bok behandlar grundläggande konstruktionsteknik med inriktning mot byggnader och anläggningar. Inledningsvis beskrivs principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion samt de vanligaste bärande elementen i byggnadsstommar, samt olika stabiliseringsmetoder för stommar. Vidare redovisas grundläggande egenskaper hos konstruktionsmaterialen stål, trä och betong. Dimensionering i brottgränstillståndet av konstruktionselement behandlas kapitelvis med avseende på böjmoment, tvärkraft, normalkraft samt kombination av normalkraft och moment. boken vänder sig i första hand till studenter på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad samt bygginriktningar på högskolornas ingenjörslinjer. boken är baserad på eurokod med nationella val enligt boverkets eks. Andra upplagan 560 s 2010 Art.nr ISBN ISAKSSON, T MÅRTENSSON, A Byggkonstruktion Regel- och formelsamling boken är framtagen tillsammans med boken Byggkonstruktion och kan användas på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad samt bygginriktningar på högskolornas ingenjörslinjer men även fristående av den praktiskt verksamme ingenjören. boken är baserad på eurokod med nationella val enligt boverkets eks. Andra upplagan 166 s 2010 Art.nr ISBN PETERSSON, BENGT-ÅKE Byggnaders klimatskärm Fuktsäkerhet, energieffektivitet, beständighet boken beskriver hur man utgående från definierade funktionskrav för byggnadsdelar bygger upp en byggnads klimatskärm och samtidigt uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet. Genom att utformningen relaterar till funktionskrav öppnas möjligheter för nytänkande och kreativa lösningar för såväl material som utföranden. 306 s 2009 Art.nr ISBN PETERSSON, BENGT-ÅKE Tillämpad byggnadsfysik boken behandlar tillämpningen av byggnadsfysikens värme, fukt och luft i husbyggnader och dess väggar, tak och grunder, anpassad till nya svenska normer och eu:s direktiv om husbyggande, energihushållning och beständighet. boken går igenom byggnadsfysikalisk dimensionering och hur den utifrån formulerade funktionskrav, belastningar och beräkningar leder fram till korrekta och funktionsdugliga konstruktionslösningar, där övergripande mål som komfort, hälsa, energieffektivitet och god beständighet tas tillvara. I boken erbjuds också ett stort antal övningar med fullständiga lösningar. Fjärde upplagan 536 s 2009 Art.nr 7789 ISBN Kommande PERSSON, MATS Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt boken ger läsaren en praktisk handbok i att genomföra effektiva och kvalitetssäkrade projekt. boken följer den internationella standarden enligt PMbOK tillsammans med övningar och exempel baserade på byggar-svenska begrepp och är avsedd både för yrkesverksamma och studerande inom universitet/ högskola och KY-utbildningar. Art.nr ISBN

6 Byggteknik SANDIN, KENNETH Praktisk Byggnadsfysik Ämnesområdet byggnadsfysik innefattar traditionellt kunskaper om hur man utformar byggnadsdelar och anslutningar mellan byggnadsdelar för att klara kraven på värmeisolering, fuktsäkerhet och lufttäthet. I denna bok behandlas främst de värme- och fukttekniska kraven. Boken vänder sig till studenter på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, arkitektur, lantmäteri samt brandingenjörslinjen. Dessutom kan valda delar vara till stor nytta för yrkesverksamma arkitekter, konsulter, entreprenörer, byggherrar och förvaltare. 205 s 2010 Art.nr ISBN SANDIN, KENNETH Praktisk Byggnadsfysik Övningsbok Övningsboken till Praktisk Byggnadsfysik innehåller ett antal räkneuppgifter som är direkt kopplade till huvudboken. De flesta räkneuppgifterna har en praktisk inriktning för att ge förståelse för olika byggnadsfysikaliska fenomen. Till samtliga räkneuppgifter finns fullständiga lösningar. I många fall kommenteras även svaren på uppgifterna. 76 s 2010 Art.nr ISBN Alltid aktuell HYDÉN, CHRISTER (RED.) Trafiken i den hållbara staden Boken behandlar grunderna för planering och utformning av ett hållbart trafiksystem. Den är främst avsedd för grundkurser inom trafikteknik och trafikplanering och förutsätter inte några särskilda förkunskaper. Den passar därför som en allmän introduktion för alla med intresse i ämnet. Först beskrivs kort trafikens uppkomst, omfattning och betydelse. Därefter behandlas hur trafiken planeras, olika färdmedels egenskaper och vilka negativa effekter trafiken medför. Miljö- och säkerhetseffekter av trafik behandlas specifikt. 498 s 2008 Art.nr ISBN Symbolerna visar att boken har ett digitalt stöd till hjälp för dig och dina studenter. Lätt att använda inför, under och efter lektionerna. Välkommen in i den digitala lärovärlden. Elektronik och datorteknik BENGTSSON, LARS Mikrocontrollers från assembler till RTOS Boken beskriver konstruktion av mikrodatorer med hjälp av mikrocontrollers. En mikrocontroller är en komplett mikrodator som innehåller cpu, minne och I/O-enheter i samma chip. Vi visar hur de programmeras och hur de i detalj ska kopplas i hårdvara för olika tillämpningar. Boken riktar sig till nybörjare på högskolenivå, men är även lämplig för självstudier för yrkesverksamma ingenjörer samt vid yrkesutbildningar utan högskolematematik. 358 s 2009 Art.nr ISBN MOLIN, BENGT Analog elektronik Boken behandlar konstruktion och dimensionering av analoga elektronikkopplingar. Den har en top-down-uppläggning i presentationen av ämnet. Efter ett inledande avsnitt om förstärkares systemegenskaper behandlas den ideala operationsförstärkaren och hur man konstruerar förstärkare med hjälp av operationsförstärkare. Slutligen går boken ned på komponentnivå och beskriver förstärkare uppbyggda med transistorer. I denna andra upplaga av boken har författaren gjort en total översyn av bokens innehåll. Dessutom har avsnitten om MOS-transistorer stärkts eftersom dessa är dominerande i dagens uppbyggnad av integrerade kretsar. Analog elektronik är avsedd att vara en inledande bok på högskolenivå. Andra upplagan 568 s 2009 Art.nr 7331 ISBN

7 Fysik och kemi ELLERVIK, ULF Märkning av kemikalier Sedan den 20 januari 2009 gäller förordningen (eg) nr 1272/2008 för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. förordningen kallas ClP (Classification, labelling and Packaging) och använder det globalt harmoniserade systemet (GHS) för märkning av kemikalier. fram till 1 juni 2015 kommer dock ClP och den äldre förordningen, KIfS 2005:7, att gälla parallellt. Den här affischen sammanställer på ett lättöverskådligt sätt de olika märkningarna Art.nr ISBN HARALDSSON, ANNA Säkerhet i laboratoriemiljö Den här boken vänder sig till studenter vid universitet och högskola som läser den första grundläggande kemikursen och till gymnasieelever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen. boken går systematiskt igenom säkerheten på ett laboratorium samt hur en laboratorieutrustning ska användas. Ca 60 s 2011 Art.nr ISBN NORDHOLM, STURE M.FL. Kvantmekanik för kemister På spaning efter atomers egenskaper och molekylers bindningar Detta är en bok för dig som vill förstå kemins byggstenar atomer och molekyler. boken förklarar hur atomer bildas av elektroner i orbitaler runt kärnor som leder till periodicitet i egenskaper och reaktivitet samt struktur och bindningar hos molekyler. en djup fysikalisk förståelse grundas på kvantmekanikens lagar. Matematiken finns med i enkel form. avsedd för dig som läser kemi på universitetets andra år, men är intressant även för studenter och lärare på alla nivåer. Alltid aktuell NORDLING, C ÖSTERMAN, J Physics Handbook for Science and Engineering This is a single volume which summarizes the entire world of physics. an important learning tool for the student, an invaluable reference for the professional. In the Physics Handbook you can quickly locate any data and formulae you need. The tables in the eighth edition comprise extensive nuclear data, including binding energy, half-life, fission product yileds, cross-sections, decay modes, and decay energies of numerious nuclides. Åttonde upplagan 504 s 2006 Art.nr 1657 ISBN Alltid aktuell STERNER, OLOV Förgiftningar och miljöhot boken vänder sig till dig som av någon anledning är intresserad av varför en viss kemikalie ger skadliga effekter på människa och miljö. Den täcker allt från narkotika och växthusgaser till bekämpningsmedel och asfalt, och utnyttjar det kemiska språket som ett verktyg för att förklara hur ett ämnes kemiska struktur ger det egenskaper som medför att ämnet påverkar det kemiska maskineri som utgör basen för allt liv. förutom att de resonemang som förs i boken låter dig förstå mekanismerna för skadliga ämnens verkan ger de dig samtidigt en chans att förutsäga vad en kemikalie med en viss kemisk struktur kan tänkas ge för effekt, innan någon exponerats för den. Andra upplagan 384 s 2010 Art.nr 8029 ISBN Ny upplaga 256 s 2009 Art.nr ISBN

8 IT och programmering Djupt och grundläggande om Java Ny upplaga SKANSHOLM, JAN Java direkt med Swing Java direkt vänder sig till alla som vill lära sig att programmera. Som titeln anger vill Java direkt ge läsaren möjlighet att lära sig att programmera i Java direkt, utan att gå vägen via andra programspråk. Den teknik som används i boken baserar sig på det objektorienterade tänkandet, där man delar upp program i självständiga moduler, s.k. objekt. Boken beskriver emellertid också vanlig, traditionell programmering och visar de olika konstruktioner som ingår i det programmeringstekniska hantverket. Till Java hör även ett omfattande bibliotek med standardklasser. Dessa standardklasser beskrivs i boken och de används för att skapa de objekt, som programmen byggs upp av. Speciellt utnyttjas klasserna i biblioteket Swing för att konstruera program med tilltalande, moderna användargränssnitt. Denna upplaga av boken baserar sig på version 6.0 av Java 2 Platform, Standard Edition. Sjätte upplagan 768 s 2010 Art.nr 6796 ISBN JAN SKANSHOLM är tekn. dr. och universitetslektor i datalogi vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet. Han har mångårig erfarenhet av programmeringsundervisning och är författare till läroböcker om Java, C#, C, C++, Ada, Unix och X. BRANDT, PEDER Förvaltningsstyrning Boken visar hur en genomtänkt förvaltningsstyrning kan utformas och tillämpas. Förvaltningsstyrningen är indelad i strategisk, taktisk och operativ styrning, där en viktig komponent är återkopplingen till strategier och planer. Boken lämpar sig som kurslitteratur för högskolestuderande och yrkesutbildningar samt för yrkesverksamma som vill lära sig mer om fövaltningsstyrning. 262 s 2010 Art.nr ISBN FALK, JOHAN Börja med Drupal smart webbpublicering med open source Drupal är ett av de mest använda publiceringsverktygen (CMS) med öppen källkod. Med Drupal går det snabbt och enkelt att bygga både enkla och avancerade webbplatser utan att skriva en enda rad kod. Därför används Drupal till allt från personliga hemsidor till sociala mötesplatser, intranät och webbportaler för storföretag. I denna bok får du lära dig grunderna i Drupal 6 genom två handfasta exempel på webbprojekt: en wiki och ett fotogalleri. De beskrivs steg för steg i både text och bild. 160 s 2010 Art.nr ISBN

9 IT och programmering FRANK, CHRISTER Introduktion till Kryptografi Boken är en introduktion till de grundläggande principerna för kryptografi. Den är primärt avsedd att vara en kursbok alternativt fördjupningsbok för dem som studerar datasäkerhet och/ eller datakommunikation på högskolenivå. Innehållet förutsätter grundläggande kunskaper i sannolikhetslära, speciellt stokastisk variabel. 160 s 2011 Art.nr ISBN LUNELL, HANS Datorn i världen, världen i datorn Introduktion till dataoch informationsteknik Boken förklarar hur datorsystem är uppbyggda och fungerar samt hur och varför information lagras i och hanteras av datasystem i vårt samhälle. Vidare beskrivs utveckling av och egenskaper hos program och dess historiska bakgrund. Slutligen beskrivs samspelet i vårt samhälle mellan teknik, arbetsliv, lagstiftning och integritet. Boken riktar sig i första hand till den som vill förstå datatekniken, utan att för den skull bli tekniker. Möjlighet till fördjupning ges löpande genom faktarutor med avsikt att tillfredsställa även den mer tekniskt bevandrade läsaren. KULLBERG, OLLE Ett första steg i Scala Scala är språket som många menar har potential att konkurrera ut Java. Scala har statisk typning men tillåter ändå programmering på hög nivå med hjälp av en smart kombination av objektorientering och funktionell programmering. Scala ägs inte av ett företag och finns därför för både JVM och CLR (VM-en för.net). Scala är även tätt integrerat med Java och exekverar snabbt. Boken är avsedd för studerande och yrkesverksamma som vill få en introduktion till Scala. Ingen förkunskap inom funktionell programmering är nödvändig för att förstå bokens innehåll. 304 s 2011 Art.nr ISBN LUNDBERG, DAVID IT och affärsnytta Konsten att lyckas med investeringar i IT I denna bok presenteras en heltäckande modell för att identifiera, värdera och realisera affärsnytta i IT-satsningar. Modellen kallas 5-modellen efter de tre grundstenarna, Förändringar, Effekter och Mätning (FEM). Boken tar också upp viktiga områden för att nå maximal affärsnytta. Andra upplagan 250 s 2009 Art.nr ISBN Ca 360 s 2011 Art.nr ISBN SONESSON, HÅKAN IT- och informationssäkerhetshandboken Boken ger läsaren de nödvändiga kunskaper som krävs för att driva ett sunt informationssäkerhetsarbete. Boken beskriver allt ifrån definition av en säkerhetspolicy till hur förebyggande säkerhetsarbete bedrivs och planeras och skydd av verksamheten mot skadlig kod, hackerattacker, insiders och oplanerade tekniska avbrott. Boken ger därtill läsaren viktiga grundstenar, både inom administrativ och teknisk säkerhet. Boken lämpar sig som kurslitteratur för högskolestuderande och yrkesutbildningar samt för yrkesverksamma som vill lära sig mer om IToch informationssäkerhet. Symbolerna visar att boken har ett digitalt stöd till hjälp för dig och dina studenter. Lätt att använda inför, under och efter lektionerna. Välkommen in i den digitala lärovärlden. Ca 200 s 2011 Art.nr ISBN

10 Maskinteknik Metodik för produktframtagning SÄFSTEN, KRISTINA M.FL. Effektiv produktframtagning Analys och hantering av osäkerhet, komplexitet och spridning Osäker teknik och osäker marknad, komplexitet i produkter och i produktion, samt geografiskt spridda projekt med många inblandade parter innebär en rad utmaningar att hantera i samband med produktframtagning. I denna bok diskuteras olika utmaningar och hur dessa kan hanteras i produktframtagningsprocessen. boken presenterar en konkret och lättanvänd metod, interfacemetoden, som på ett proaktivt sätt stödjer analys och hantering av osäkerhet, komplexitet och spridning i samband med produktframtagning. Med hjälp av interfacemetoden kan du snabbt och enkelt få en bild över vilka utmaningar ditt produktutvecklingsprojekt står inför. Metoden leder fram till en handlingsplan som gör det möjligt att eliminera risker och agera förebyggande. boken kan med fördel läsas av yrkesverksamma som vill effektivisera sin produktframtagning. Den är dessutom lämplig för studenter och lärare vid universitet och högskolor som är verksamma inom produktframtagningsområdet. 165 s 2010 Art.nr ISBN KRISTINA SÄFSTEN är teknologie doktor och arbetar som universitetslektor i Produktionsystem vid Tekniska Högskolan i Jönköping. NICOLETTE LAKEMOND är docent i Industriell organisation och arbetar som universitetslektor vid Linköpings Universitet. GLENN JOHANSSON är docent och arbetar som universitetslektor i Integrerad produkt- och produktionsutveckling vid Tekniska Högskolan i Jönköping. THOMAS MAGNUSSON är teknologie doktor och arbetar som universitetslektor i Industriell organisation vid Linköpings Universitet. FORSMAN, DANIEL Konstruera med Pro/ ENGINEER Wildfire 4.0 del 1 Produktutveckling och grundläggande CAD Denna bok belyser några viktiga frågor: Hur passar CaD in i produktutvecklingsprocessen? Vilka olika sätt finns det att utveckla produkter med CaD? Hur arbetar man smartast? I del ett är beskrivningen av hur produktutveckling går till förbättrad. Den innehåller omfattande checklistor och konstruktionstips samt nya och förbättrade CaD-övningar: bottom-up- och Top-Down-konstruktion, montering, mekanismer, plåtkonstruktion, fotorealistiska bilder och ritningar. boken kan fungera som en grundläggande bok i produktutveckling. 592 s 2009 Art.nr ISBN FORSMAN, DANIEL Konstruera med Pro/ ENGINEER Wildfire 4.0 del 2 Beräkningar och flexibilitet Mycket inom produktutveckling och konstruktion handlar om att ställa rätt frågor och besvara dem på ett säkert sätt. Hur kan beräkningsmetoderna användas på ett klokt sätt? Kan man verkligen lita på beräkningarna? andra vanliga problem gäller hur man gör mångsidiga, flexibla produkter, som kan svara mot olika behov. Del två innehåller teori och övningar för hållfasthetsberäkning med finita element- Metoden (fem) samt för kinetisk simulering. Den beskriver hur layouter kan styra en konstruktion och förenkla Top-Down-strategin. I boken finns också övningar för rör- och slangdragning, familjetabeller och programmering. 472 s 2009 Art.nr ISBN

11 Maskinteknik HELLGREN, JONAS Nya tider nya fordon Teknik för framdrivning av morgondagens fordon boken beskriver de stora och pågående förändringarna inom fordonsteknik och lämpar sig som kurslitteratur för högskolestuderande och yrkesutbildningar. De inledande kapitlen förklarar de bakomliggande drivkrafterna, exempelvis risken för växthuseffekt, som framtvingar fordonstekniska förändringar. Tyngdpunkten ligger därefter på alternativ framdrivningsteknik. I boken beskrivs olika varianter av el-, hybrid-, plug-in-hybrid- och bränslecellsfordon samt komponenter unika för dessa fordonstyper. elmaskiner och litium-jon-batterier är axplock av sådana komponenter. boken avslutas med en prognos om vilka tekniker för fordonsframdrivning som kommer att vara betydande i framtiden. 154 s 2010 Art.nr ISBN JARFORS, ANDERS E W M.FL. Tillverkningsteknologi boken ger grundläggande kunskap om de viktigaste processerna, maskinerna och systemen för tillverkning inom verkstadsindustrin. Verkstadsindustrin står för hälften av Sveriges export, och är alltså fundamentalt viktig för landets ekonomi. boken försöker även ge en förståelse för sambanden mellan konstruktion, tillverkning och produktegenskaper. Stor vikt har också lagts vid att visa vad som sker i materialen under framställningsprocesserna. boken är avsedd att användas för grundläggande utbildning av blivande civilingenjörer inom områdena material- och maskinteknik. Den lämpar sig även för yrkesverksamma ingenjörer, som önskar bredda sitt kunnande inom tillverkningstekniken. Fjärde upplagan 637 s 2010 Art.nr 7199 ISBN Ny upplaga Bär din idé hela vägen? Tävla om kurslitteraturpriset och totalt kr. 9

12 Matematik lär dig linjär algebra med Manga! TAKAHASHI, SHIN Linjär algebra som Manga bokens pedagogiska begrepp presenteras i ett grafiskt format, vilket gör det enklare att förstå den underliggande betydelsen. Det svåraste inom matematik är inte att förstå hur man sätter in värden i en given formel, utan varför man ska välja en viss formel, eller ett visst tillvägagångssätt, när man möter en viss typ av problem. Linjär algebra som Manga koncentrerar sig nästan uteslutande på att ge praktiska exempel, för att sedan presentera hur matematik kan appliceras på det givna exemplet. boken riktar sig främst till nyblivna studenter till de tekniska högskolorna och gymnasiestudenter som förbereder sig inför universitetet. 264 s 2011 Art.nr ISBN SHIN TAKAHASHI föddes 1972 i Niigata, och gick på Kyuushuus konstuniversitets tekniska fakultet (idag Kyuushus Universitet) där han tog en magisterexamen inom informationsteknologi. Efter att ha arbetat som analytiker och seminarieledare arbetar han nu som författare. INGELSTAM, ERIK M.FL. TEFYMA Handbok för grundläggande teknisk fysik, fysik och matematik Denna handbok innehåller de mest grundläggande symbolerna och begreppen inom de flesta ingenjörsutbildningarna. boken riktar sig till studenter på de tekniska högskolorna men även till yrkesverksamma inom de tekniska områdena. Fjärde upplagan 136 s 2009 Art.nr ISBN DIEHL, STEFAN Inledande geometri för högskolestudier Denna bok är tillkommen för att underlätta överbryggningen mellan gymnasieskolan och högskolans tekniska utbildningar. Den kan med fördel integreras i en första analyskurs vid högskolan, men kan även studeras enskilt, till exempel i slutet av gymnasieskolan. boken består av fyra kapitel: Plan geometri, Trigonometri, Rymdgeometri och analytisk geometri. Innehållet är delvis bekant från gymnasieskolan medan framställningen är gjord på ett högskolemässigt sätt. 117 s 2010 Art.nr ISBN MATEMATISKA INSTITUTIONEN Inledande geometri för högskolestudier övningar boken innehåller övningar med lösningar till läroboken Inledande geometri för högskolestudier. 41 s 2010 Art.nr ISBN

13 Matematik Ny upplaga JÖNSSON, PER MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap boken behandlar programmering och beräkningar i Matlab och vänder sig till en bred grupp av användare. bokens inledande del behandlar Matlabs inbyggda kommandon samt grunderna i programmering. alla viktiga begrepp som variabler, tilldelningssatser, if-satser, loopar och programstruktur tas upp och diskuteras i detalj. Grafik beskrivs ingående tillsammans med metoder och kommandon för att hantera digitala bilder, videofilmer och ljud. Den andra delen av boken är inriktad på tillämpningar inom matematik. bland annat behandlas matrisräkning, optimering, modellering av data, fourieranalys av signaler och bilder, integraler och differentialekvationer. för att öka bokens användbarhet har ett kapitel om GNU Octave, ett fritt program liknande Matlab, adderats. boken innehåller ett stort antal övningsuppgifter med fullständig lösning, och lämpar sig därför väl för självstudier. Tredje upplagan 442 s 2010 Art.nr ISBN LEMURELL, STEFAN Linjär algebra från en geometrisk utgångspunkt boken har som utgångspunkt vektoralgebra i planet och rummet. Därifrån går man vidare till matriser och linjära avbildningar med fortsatt mål att förankra den linjära algebran i geometrin. Grunderna för lösning av linjära ekvationssystem gås igenom liksom begreppet determinant. allmänna baser samt egenvärden och egenvektorer behandlas grundligt. boken avslutas med en överblick av den linjära algebrans användbarhet i samband med grafer. boken vänder sig i första hand till studenter på ingenjörs- och naturvetarprogram på universitet och högskolor. Tillsammans med webbplatsen fungerar den också väl för självstudier för den som vill lära sig grunderna inom linjär algebra. 297 s 2010 Art.nr ISBN Alltid aktuell ANDERSSON, LENNART M.FL. Linjär algebra med geometri boken inleds med ett fylligt kapitel som behandlar geometriska vektorer, linjer och plan samt andragradskurvor. De följande avsnitten som behandlar matriser, linjära avbildningar, linjära ekvationssystem, determinanter samt egenvärden och egenvektorer, bygger i hög grad på detta första kapitel. Två nyskrivna kapitel behandlar basbyten, diagonalisering och kvadratiska former samt ger en inledning till den abstrakta teorin för vektorrum. Andra upplagan 487 s 1999 Art.nr 3224 ISBN DUNKELS, ANDREJS M.FL. Mot bättre vetande i matematik I denna bok får du möjlighet att repetera viktiga moment ur kursen i matematik från grundskolan och gymnasieskolan men även få en genomgång av moment som inte längre ingår i gymnasiets matematikkurser, men som krävs för att klara studierna i matematik vid högskola och universitet. boken beskriver bl.a. allmän räknefärdighet, ekvationer, polynom, olikheter, rötter, potenser och logaritmer, trigonometri, kurvritning, derivator och integraler. I boken finns många övningar och blandade uppgifter. Tredje upplagan 214 s 2002 Art.nr 3225 ISBN DUNKELS, ANDREJS M.FL. Derivator, integraler och sånt... boken är omarbetad och täcker grunderna av envariabelanalysen. Stor vikt läggs vid numeriska metoder, som presenteras där de naturligt hör hemma. Den spänner över ett stort område av matematiken och nöjer sig därför ibland med att förklara och belysa sammanhang snarare än att alltid ge logiskt oantastliga bevis. De många lösta exemplen bidrar till att illustrera teorin. Till varje kapitel hör vidare ett stort antal övningsuppgifter. Andra upplagan 654 s 2000 Art.nr 3226 ISBN

14 Matematik Ny upplaga Ny upplaga PERSSON, A BÖIERS, L-C Analys i en variabel Denna bok behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel. Den innehåller också en introduktion till de komplexa talen. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. I den tredje upplagan har författarna lagt sig vinn om att förnya texten och anpassa den till dagens studenter. Fler exempel har tillkommit för att ytterligare belysa teorin. Tredje upplagan 523 s 2010 Art.nr 3134 ISBN MATEMATISKA INSTITUTIONEN Övningar i Analys i en variabel Boken innehåller övningar med lösningar till läroboken Analys i en variabel. Sjätte upplagan 323 s 2010 Art.nr ISBN Alltid aktuell PERSSON, A BÖIERS, L-CH Analys i flera variabler Boken behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler. Speciellt ingår studiet av vektorvärda funktioner, s.k. vektoranalys. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. För att underlätta förståelsen av tredimensionella förhållanden har särskild omsorg ägnats figurerna. Många tillämpningar i tekniska och naturvetenskapliga ämnen diskuteras. Tredje upplagan 439 s 2005 Art.nr 2692 ISBN MATEMATISKA INSTITUTIONEN Övningar i Analys i flera variabler Åttonde upplagan 190 s 2007 Art.nr ISBN RODHE, S SOLLERVALL, H Matematik för ingenjörer Matematik för ingenjörer är speciellt avsedd för studenter på ingenjörsprogrammen. Boken presenterar matematiken på ett enklare sätt än de traditionella högskoleböckerna. Många bilder ger den studerande möjligheter att få en djupare förståelse av matematiken, utan att behöva tränga in för långt i den matematiska labyrinten. Många lösta exempel ger läsaren omsorgsfulla förklaringar, så att hon kan slippa irrgångarna och snabbare kan hitta lösningar till alla övningar boken har att erbjuda. Sjätte upplagan 568 s 2010 Art.nr ISBN TENGSTRAND, ANDERS Linjär algebra med vektorgeometri Denna bok riktar sig till nybörjare i matematik vid universitet och högskolor. Den är indelad i tre delar. Den första delen behandlar linjära ekvationssystem och matriser och den andra vektorgeometri i planet och rummet. Den tredje delen innehåller en framställning av teorin för linjära rum och den har samma disposition som den andra om vektorgeometri. I boken finns ungefär 150 genomräknade exempel och över 300 övningar med svar. Många av dem är hämtade från tillämpningarna. Läroboken täcker den första kursen i linjär algebra vid tekniska högskolor och universitet. Genom sin uppbyggnad kan den också användas på högskoleingenjörsutbildningarna där man t.ex. kan koncentrera sig på de båda första delarna. Övningsbok kan beställas separat. Andra upplagan 390 s 2005 Art.nr 4677 ISBN

15 Matematik Alltid aktuell RÅDE, L WESTERGREN, B Mathematics Handbook for Science and Engineering The book presents in a lucid and accessible form classical areas of mathematics like algebra, geometry and analysis and also areas of current interest like discrete mathematics, probability, statistics, opitmization, computer science and numerical analysis. Femte upplagan 562 s 2003 Art.nr 2505 ISBN SPARR, GUNNAR Linjär algebra Denna bok behandlar de grundläggande momenten inom linjär algebra: linjära ekvationssystem, vektorer, matriser, determinanter och egenvärden. begrepp och teori illustreras av ett stort antal genomräknade exempel. framställningen strävar efter att bygga upp såväl algebraisk som geometrisk förståelse. boken är avsedd för en inledande kurs i linjär algebra vid universitet, tekniska högskolor och ingenjörsutbildningar. Andra upplagan 271 s 1997 Art.nr 1975 ISBN SPARR, G SPARR, A Kontinuerliga system ledmotivet i denna bok är partiella differentialekvationer. framställningen fokuserar på de grundläggande ekvationer som uppträder inom klassisk fysik och teknik. Stor vikt läggs vid de tre stegen i kedjan: uppställande av modell, analytiska lösningsmetoder och tolkning av lösningen i förhållande till modellen. Några ytterligare matematiska hjälpmedel som behövs, Hilbertrum, speciella funktioner och distributionsteori, behandlas också. Andra upplagan 414 s 2000 Art.nr 7003 ISBN Din bok är bara några klick bort Gå in på studentlitteratur.se eller maila till Du kan också ringa till oss på Gitte Gullstrand Kundservice 13

16 Matematisk statistik och statistik Statistics for life Science Statistics for Life Science 1 The book starts with an overview of descriptive statistics, probability and probability distributions. Statistical inference for one and two samples is covered, as well as inference on proportions. The design of biological experiments is discussed. analysis of variance in several situations is also covered: completely randomized designs, block designs, latin squares, and factorial experiments. Some models with random factors and mixed models are also covered such as one-way, twoway and split-plot designs. a chapter on model diagnostics is included as well as a chapter on methods for deciding the sample size before data are collected. 344 s 2011 Art.nr ISBN Statistics for Life Science 2 The book includes some advanced topics that are not normally included in introductory texts, such as general linear models, generalized linear models, and mixed models for analysis of repeated-measures data, and a section on methods for clinical trials. The book starts with chapters on simple and multiple linear regression. The concept of general linear models, including covariance analysis, is introduced through the use of dummy variables. General nonlinear regression models are discussed. Methods for non-normal data are covered in several chapters: one chapter on nonparametric methods; one chapter on analysis of contingency tables, and one chapter on generalized linear models. Our treatment of the analysis of repeated-measures data is based on the concept of mixed linear models. finally, some topics relevant for clinical trials are discussed such as early stopping, equivalence studies and dose-finding studies. This is a series of two books in statistics for students majoring in biology, ecology, medicine, nursing, agronomy, pharmacology and other life sciences. The emphasis is on methods for drawing conclusions from biological data. Most of the examples and exercises use real data from published research. Analyses are illustrated with printouts from the SAS and Minitab packages. Each chapter includes a number of exercises with solutions. Supplementary material is available at the book s home page. ULF OLSSON is professor in statistics at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. He has many years of experience in teaching statistics to students in biology, agronomy, medicine and pharmacology and has given several biostatistics courses for postgraduate statistics students. 324 s 2011 Art.nr ISBN JOGRÉUS, CLAES Matematisk statistik med tillämpningar boken behandlar sannolikhetsteori samt statistisk teori och metodik med betoning av områden som är relevanta för ingenjörer och naturvetare. Stokastiska processer i både diskret som kontinuerlig tid introduceras, liksom grundläggande tillförlitlighetsteori och köteori. Simulering behandlas i samband med praktiska exempel på statistisk modellering. Programvaran SPSS används i många beräkningar. ett stort antal övningsuppgifter med svar eller lösningar ökar bokens användbarhet. 336 s 2009 Art.nr ISBN DAHMSTRÖM, KARIN Från datainsamling till rapport att göra en statistisk undersökning Denna femte upplaga är en kraftigt utökad och helt aktualiserad genomgång av de olika stegen i en statistisk undersökning. begreppet statistisk undersökning är nu utvidgat till att även omfatta grunderna i experiment, kvasiexperiment och epidemiologi samt kvalitativa undersökningar. boken är i första hand avsedd för undersökningsmetodik och urvalsmetoder men kan också rekommenderas som en metodbok för studerande i allt från grundkurser till forskarnivå. Femte upplagan 496 s 2011 Art.nr 3423 ISBN Ny upplaga 14

17 Matematisk statistik och statistik Alltid aktuell Alltid aktuell BLOM, GUNNAR M.FL. Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar Bok C Denna bok, som är en omarbetning av en tidigare bok av Gunnar blom, behandlar de grundläggande delarna av sannolikhetsteorin och statistikteorin. De många lösta exemplen i texten underlättar läsningen. övningsproblem med svar avslutar flertalet kapitel. boken är avsedd för kurser av olika slag men är också lämplig för självstudier. Femte upplagan 426 s 2005 Art.nr 359 ISBN KÖRNER, S WAHLGREN, L Statistisk dataanalys Nyheter i den fjärde upplagan är avsnitt om relativa risker, oddskvoter och logistisk regression. Här presenteras statistik med exempel och praktiska tillämpningar och utan onödig krånglig matematik. De övningsuppgifter som finns i varje kapitel är väl strukturerade. Till många av övningarna kan läsaren ladda ner fullständiga lösningar från bokens hemsida. Därför fungerar boken bra även för den som vill lära sig statistik på egen hand. Datorn är ofta ett självklart verktyg. boken visar hur man tolkar resultaten från de båda statistikprogrammen SPSS och Minitab. Statistik upplevs av många som svårt och tråkigt. Med denna bok visar författarna ännu en gång att statistik både kan vara lätt och roligt. WAHLGREN, LARS SPSS steg för steg en bok för dig som vill utföra statistisk analys med ett modernt statistikprogram. Med hjälp av ett stort antal bilder leds läsaren steg för steg från diagram och enkel tabellanalys till hypotesprövning, X2-test, ickeparametriska metoder och avancerad hantering av datafiler. I boken analyseras autentiska datamaterial, som kan laddas hem från förlagets webbplats och användas i undervisningen eller för egna övningar. Andra upplagan 188 s 2008 Art.nr ISBN VÄNNMAN, KERSTIN Matematisk statistik boken är uppbyggd kring ett stort antal exempel. Den behandlar beskrivande statistik, inkl. lådagram, enkla sannolikhetsresonemang, några vanligt förekommande fördelningar samt olika läges- och spridningsmått. Vidare behandlas punktskattningar, konfidensintervall, test och fördelningspapper. Till varje kapitel finns ett stort antal övningsuppgifter med svar och dessutom ett separat kapitel med blandade övningar av varierande svårighetsgrad. Andra upplagan 337 s 2002 Art.nr 3218 ISBN Fjärde upplagan 466 s 2006 Art.nr 2052 ISBN KÖRNER, S WAHLGREN, L Praktisk statistik Detta är en introduktion till de metoder man använder för att samla in, redovisa och tolka statistik. boken ger ett grundläggande statistiskt ordförråd och behandlar utförligt med många exempel och övningar de begrepp som förekommer. Därför är boken speciellt lämplig inte bara för introducerande kurser i statistik utan också i andra ämnen, där statistiska uppgifter spelar en väsentlig roll. Tredje upplagan 252 s 2002 Art.nr 3917 ISBN

18 Medieteknik Konsten att berätta med ljud RYLANDER, P E ANDREASSON, C Berätta med ljud Att spela in, redigera och mixa i datorn boken ger läsaren inspiration men också vägledning i konsten att spela in för musik, radio och film. I takt med att möjligheterna att göra en professionell inspelning ökat har behovet av kunskap också ökat. boken tar bland annat upp val av utrustning, mikrofonteknik, inspelning, redigering, mixa ljud och mastering. Andra upplagan 430 s 2009 Art.nr ISBN PER ERIK RYLANDER har under trettiofem års tid arbetat med ljud och oljud i olika former. Är från början ljudtekniker, men arbetar sedan många år också som konsult och utbildare inom området. CLAES ANDREASSON har trettio års erfarenhet som radiojournalist, i första hand för Sveriges Radio. I sjutton år har han arbetat som fristående producent i Kalifornien. Miljöteknik och marklära ERIKSSON, JAN M.FL. Marklära boken är en uppdatering av den tidigare utgivna Wiklanders marklära (Studentlitteratur 2005). Huvudsyftet med uppdateringen har varit att komplettera de markbiologiska avsnitten. Denna upplaga ger en utförlig behandling av ämnena markkemi och markbiologi. boken riktar sig främst till högskolestudenter inom agronomi, miljövetenskap, landskapsarkitektur, skogsvetenskap, geovetenskap, grön biologi m.m. för att läsaren ska få så stor behållning av boken som möjligt rekommenderas förkunskaper i allmän kemi motsvarande den grundläggande nivån inom kandidatprogrammen på svenska högskolor. 352 s 2011 Art.nr ISBN INGRI, JOHAN Från berg till hav introduktion till miljögeokemi boken ger läsaren grunderna i miljögeokemi och är även skriven med avsikt att skapa ett intresse för vidare studier i geokemi. Texten kräver en viss baskunskap i kemi och till viss del geologi, men förhoppningen är att även utan kunskaper i kemi och geologi, så ska det vara möjligt att efter det inledande kapitlet förstå den centrala roll som geokemi har, eller borde ha, i miljöutbildningar och praktiskt miljöarbete av olika slag. boken kan användas i en grundkurs i miljögeokemi eller som bredvidläsning på en rad miljöutbildningar på universitetsnivå men också som ett komplement och intresseväckare för geokemi i kemiundervisningen på gymnasienivå. boken vänder sig också till konsulter och olika myndighetspersoner som arbetar med vattenkvalitet och klimatfrågor. 232 s 2011 Art.nr ISBN

19 Miljöteknik och marklära Kommande PYRKO, JUREK M.FL. Energi och miljö i samspel ÖBERG, TOMAS Miljöriskanalys Miljöriskanalys omfattar, riskbedömning, riskkommunikation och riskhantering. I boken introduceras den teori och de metoder som är grundläggande för att hantera risk och beslutsproblem inom miljöområdet. Olika nyckelbegrepp förklaras ingående och terminologin har anpassats till de senaste harmoniseringsförslagen. bokens syfte är att förmedla och utveckla kunskaper om riskanalytiska metoder med tillämpning inom miljöområdet. boken vänder sig till såväl universitetsstuderande som yrkesverksamma inom miljö och hälsa. 352 s 2009 Art.nr ISBN boken, författad av en grupp forskare och lärare vid lunds Universitet lth, består av två delar. Delen Utgångspunkter avhandlar visionen om hållbar utveckling och ansvarigt samhällsbyggande, lokala och globala miljöproblem i ett historiskt perspektiv, växthuseffekten och hypoteser om global uppvärmning, kretslopp, försörjningssäkerhet och förnuftig resurshantering samt livscykelanalys. andra delen energiteknik i miljöperspektiv går igenom effektiv energiomvandling, kärnkraft, vatten- och vindkraft, bioenergi, solenergi, geotermi och slutligen effektiv energihushållning. boken riktar sig i första hand till studenter vid tekniska fakulteter. 352 s 2010 Art.nr ISBN Kommande AMMENBERG, JONAS Miljömanagement boken handlar om miljö- och hållbarhetsarbete med huvudsyftet att belysa frågor av relevans för förståelse, analys och styrning av företags och andra organisationers miljöarbete. Inledningsvis berörs viktiga omvärldsfaktorer, med orienterande kapitel om miljökunskap, -lagstiftning, -politik, -ekonomi och -etik. Därefter finns mer fördjupade kapitel om ledningssystem, där framför miljöledningssystem berörs ingående. avslutningsvis finns några kapitel om verktyg och strategier i miljö- och hållbarhetsarbete. I den andra upplagan av boken har samtliga kapitel uppdaterats och strukturen till viss del förändrats. Viktiga skillnader är att fokus till viss del flyttats från miljödimensionen till bredare hållbarhetsarbete. Kapitlen om miljöpolitik och miljölagstiftning har breddats och fördjupats. I övrigt har fördjupningsnivån jämnats ut, då den tidigare stora tyngdpunkten på miljöledningssystem reducerats, samtidigt som andra områden lyfts fram. Andra upplagan Ca 340 s 2011 Art.nr ISBN BROHAMMER, GÖRAN Den gröna oceanen miljöanpassad produktutveckling boken beskriver tre viktiga perspektiv inom miljöanpassad produktutveckling med affärsfokus. De tre perspektiven är företagsledarens, produktutvecklarens samt kundens. boken ger exempel på strategiska och praktiska metoder baserade på ett helhetstänkande som bottnar i ett livscykelperspektiv, dock utvecklat till något mer än vad som vanligen omfattas i vanlig livscykelanalys. boken vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig mer om hur miljöanpassade produkter leder till fler affärer och marknadsandelar samt till studenter inom produktutveckling och marknadsföring. Ca 100 s 2011 Art.nr ISBN

20 Optimeringslära Nu även på engelska LUNDGREN, JAN M.FL. Optimization This book is primarily aimed to be used in optimization courses at universities, engineering schools and business schools. It can be used by engineers, economists and others who work with optimization applications and optimization theory. The book describes how optimization models can be formulated and includes basic optimization theory, solution methods and practical use of the solver in excel and the modeling language ampl. The areas covered in the book are linear programming, network optimization, nonlinear optimization, integer programming and dynamic programming. Models and methods are illustrated with a large number of examples and figures. This is the english version of the Swedish book Optimeringslära (2008). The two versions are equivalent to each other and can easily be used in the same course for teaching in both english and Swedish. There is also a supplementary exercise book (versions in both english and Swedish with a large number of exercises and solutions. 537 s 2010 Art.nr ISBN HENNINGSSON, MATHIAS M.FL. Optimization Exercises This exercise book is a supplement to the book Optimization, written by the same authors. In an earlier Swedish version of the book (2003) some exercises were included directly in the book. We have now moved these exercises to an independent book and substantially increased the number of exercises. Most exercises have detailed solutions while the remaining at least have short answers. The exercise book includes questions in the areas of linear programming, network optimization, nonlinear optimization, integer programming and dynamic programming and on the use of the solver in excel and the modeling language ampl. 260 s 2010 Art.nr ISBN MATHIAS HENNINGSSON is an associate professor in Optimization at the Division of Production Economics, Linköping University. His research is focused on optimization applications, in particular in the process industry. JAN LUNDGREN is a professor in Traffic Informatics at the Division of Communications and Transport Systems, Linköping University. His research is focused on optimization applications, in particular within the area of transport, traffic and production planning. MIKAEL RÖNNQVIST is a professor in Management Science at the Norwegian School of Economics and Business Administration. His research is focused on applications and development of decision support systems for different industrial sectors, in particular the forest industry. PETER VÄRBRAND is a professor in Optimization at the Department of Science and Technology, Linköping University. His research is focused on applications arising in the areas of logistics, transportation and telecommunication. The authors have all more than fifteen years of experience in teaching, course development and education planning in the area of optimization. 18

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

Kursplan. Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01

Kursplan. Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01 Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kursplan Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Inriktning matematik/matematikdidaktik för de

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT)

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) 120 högskolepoäng Avancerad nivå Two-year Masters Program in Mathematical Sciences

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Inledande matematik M+TD

Inledande matematik M+TD Introduktionsföreläsning p. 1/13 Introduktionsföreläsning Inledande matematik M+TD Stig Larsson http://www.math.chalmers.se/ stig Matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT Matematik HEM KURSER SKRIV UT MA200 - Matematik A 110 poäng inrättad 1994-07 SKOLFS: 1994:9 et för kursen är att ge de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer i privatliv

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2015/309 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Matematiska vetenskaper, masterprogram,

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

FYSIKPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

FYSIKPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-26/2009 Sida 1 (7) FYSIKPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Physics Programme, 180 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Kursplan MD2022. Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2

Kursplan MD2022. Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2 Sida 1(6) Kursplan Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2 Mathematics III 30 Credits*, First Cycle Level 2 Lärandemål Det övergripande målet för kursen är att den studerande ska vidga och fördjupa

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA OCH DIFFERENTIALEKVATIONER, M0031M VT-16

LINJÄR ALGEBRA OCH DIFFERENTIALEKVATIONER, M0031M VT-16 LINJÄR ALGEBRA OCH DIFFERENTIALEKVATIONER, M0031M VT-16 Denna kurs innehåller fyra olika delar: komplexa tal, linjär algebra, differentialekvationer och en laboration i Matlab. Vi börjar med en introduktion

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas, såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår BML131 ht 2013 1 BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår Syfte och organisation Matematiken på basåret läses i två obligatoriska kurser; under första halvan av hösten BML131 (Matematik

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2.

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2. GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor Program in Mathematics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i

Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i grundskolan och innebär breddning och fördjupning av ämnet. Utbildningen

Läs mer

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp Kurs-PM Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Björn Mattsson och Anders Olsson Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY105 Syftet med kursen Syftet

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Datavetenskapligt program, N1COS

Datavetenskapligt program, N1COS Ansökan om fortsatta studier inom program, hösten 2015 Datavetenskapligt program, N1COS Inför varje termin måste du söka till de kurser du vill gå. Sista datum för ansökan till höstens kurser är den 15

Läs mer

Programmering. Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik. Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.

Programmering. Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik. Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers. Programmering Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.se 2015-09-24 Hur många från Datavetenskap? Datateknik? Informationsteknik? Översikt

Läs mer

Matematik och statistik NV1, 10 poäng

Matematik och statistik NV1, 10 poäng UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Höstterminen 2006 Matematik och statistik NV1, 10 poäng Välkommen till Matematiska institutionen och kursen Matematik och statistik NV1, 10p. Kursen består

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

6. a) Visa att följande vektorer är egenvektorer till matrisen A = 0 2 0 0 0 0 1 1, och ange motsvarande

6. a) Visa att följande vektorer är egenvektorer till matrisen A = 0 2 0 0 0 0 1 1, och ange motsvarande MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA5 Vektoralgebra TEN2 Datum: juni 25 Skrivtid: 3

Läs mer

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet)

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet) UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut 2008-06-30 för Tekniskt basår 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet) Start ht 2008 1 Inledning 1.1 Bakgrund Att ge kompletterande utbildning

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker, Kemi Ämnets syfte Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö.

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Kursinformation, ETE499 8 hp MATEMATIK H Högskoleförberedande matematik

Kursinformation, ETE499 8 hp MATEMATIK H Högskoleförberedande matematik Kursinformation, ETE499 8 hp MATEMATIK H Högskoleförberedande matematik Fristående matematikkurs vid ITN (Institutionen för Teknik och Naturvetenskap i Norrköping) en förberedande matematikkurs inför kurser

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i materialteknik, 180 högskolepoäng. Material Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i materialteknik, 180 högskolepoäng. Material Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 45/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i materialteknik, 180 högskolepoäng Material Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Paragrafer: 1-9. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson:

Paragrafer: 1-9. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson: 1 Tid: Kl. 13.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Tomas Wahnström ordförande Agnes Nagy ledamot via Skype Malin Bengtsson ledamot Britt-Lis Johnsson sekreterare Paragrafer:

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000

Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000 2011-12-21 Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000 Kurs 1a och 2a i Gy 2011 jämfört med kurs A och B i Gy 2000 Poängomfattningen har ökat från 150 poäng

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2016/574 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Mathematical Sciences, Master s Programme, 120 credits Avancerad nivå/ Second cycle

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1.3

Centralt innehåll. I årskurs 1.3 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer

Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning

Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning Program september 2017 09.30 Styrdokumentsförändringar och presentation av moduler 10.15 Paneldebatt: Varför ska våra elever lära sig programmering?

Läs mer

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp Master of Science in Industrial Engineering and Management, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och musik och samhälle Nyhet! PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

MATEMATIK 5.5 MATEMATIK

MATEMATIK 5.5 MATEMATIK 5.5 TETIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010

Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010 Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010 Inför varje termin måste du söka till de kurser du vill gå. Sista datum för ansökan är den 15oktober. För

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Valinformation för IT2

Valinformation för IT2 Välkommen till Valinformation för IT2 inför valet av valbara kurser till nästa läsår måndag 7 april kl 15.15-16.00 i HB3 Välkomna! Wolfgang Ahrendt Anette Järelöw Börje Johansson Programansvarig Studievägledare

Läs mer

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Kunskapskrav Ma 2a Namn: Gy Betyg E D Betyg C B Betyg A 1. Begrepp Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1023/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, 180 högskolepoäng Inriktningar: - Produktutveckling

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet matematik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet matematik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan. Matematik

Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan. Matematik Matematik Matematiken har en mångtusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den har utvecklats ur människans praktiska behov och hennes naturliga nyfikenhet och lust att utforska. Matematisk verksamhet

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Managing Technology & Business Projects, 120 poäng. Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Managing Technology & Business Projects, 120 poäng. Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS Dnr: 893/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Managing Technology & Business Projects, 120 poäng Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik 4 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod MATMAT04 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Valfri aktuell lärobok för kurs Matematik 4 Skriftligt prov (4h) Muntligt prov Bifogas Provet består av två delar.

Läs mer

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Utbildningsplan Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Ladokkod: TGMAI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings-

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Hej, jag heter Ingela Johansson och hälsar dig välkommen till kursen Programutveckling med Java. Den är på 7.5

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket LEGO MINDSTORMS Education EV3 Förmågorna i ämnet Teknik Arbetet med EV3 ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: -

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: - Dnr: HS 2014/146 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: SGITD Beslut om fastställande: - - Programmets benämning: IT-design Study programme in IT-Design Högskolepoäng:

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/217 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 higher education credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25 sp Språk och

Läs mer

Matematikerprogrammet, 180 högskolepoäng Applied Mathematics Programme, 180 credits

Matematikerprogrammet, 180 högskolepoäng Applied Mathematics Programme, 180 credits Dnr: 2014/2308 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Matematikerprogrammet, 180 högskolepoäng Applied Mathematics Programme, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan Fastställd

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik infromation Matematik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA c4 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MATEMATIK, 120-160

Läs mer

MATEMATIK 3.5 MATEMATIK

MATEMATIK 3.5 MATEMATIK 3.5 TETIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1053/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N erprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Physics, 180

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2011 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

ämnesområden. Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

ämnesområden. Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband. MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer