Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista Mer att upptäcka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka"

Transkript

1 Teknik, matematik och data Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka

2 Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vill du beställa ett utvärderingsexemplar gör du det enklast på studentlitteratur.se. Pia Johansson Förlagsassistent Mikael Blomberg Marknadsansvarig Karin Hogman Marknadsassistent

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Vinnande vetande Att följa med i tiden är ett av Studentlitteraturs signum och en drivkraft i all vår utgivning inte minst inom teknik. Bland årets nyheter finner du titlar inom bl.a. fordonsteknik, optimeringslära och miljö tre områden i stark utveckling. Att kombinera aktuell forskning och vetenskap med god pedagogik är en annan självklar målsättning för vår utgivning. De digitala stöden är bra exempel på detta. Om du inte redan har provat kanske det är dags? Studentlitteratur vill vara ett stöd för både lärare och studenter, med kurslitteratur som underlättar både i undervisningssituationen och i inlärningsmomentet. Hör gärna av dig med synpunkter och idéer, och glöm inte att du kan beställa utvärderingsexemplar på studentlitteratur.se. Karolina Aplander Förläggare Teknik, Matematik och Statistik Tekn.dr i organisk kemi och civilingenjör i kemiteknik Innehåll Byggteknik 2 Elektronik och datorteknik 4 Fysik och kemi 5 IT och programmering 6 Maskinteknik 8 Matematik 10 Matematisk statistik och statistik 14 Medieteknik 16 Miljöteknik och marklära 16 Optimeringslära 18 Pedagogik och studieteknik 20 Projektledning 22 Signalbehandling 23 Verksamhetsutveckling och kvalitet 24 Titelregister 26 Författarregister 28 Jens Fredholm Förläggare Teknik, Verksamhetsutveckling, IT, Yrkesliv Ekon.mag. marknadsföring, Fil.kand. organisationssociologi Omslagsfoto: Niclas Bomgren Tryck: JMS Mediasystem 2011 Idé & grafisk form: First Flight

4 Byggteknik Grundläggande om installationssystem WARFVINGE, C DAHLBLOM, M Projektering av VVS-installationer VVS-installationernas viktigaste uppgift är att skapa ett gott inneklimat i byggnader vilket sker med systemen för värme, ventilation och komfortkyla. För vår bekvämlighet behövs dessutom tapp- och spillvattensystem. Att få alla VVS-system att fungera väl och energieffektivt i samverkan med hus och brukare är en komplex uppgift, som kräver att VVSprojektören har en helhetssyn. Boken är i huvudsak skriven för studenter på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Den kan också läsas av yrkesverksamma som vill förstå bakgrunden till VVS-projektörens val av system, beslut om storlek och placering av rör, kanaler, ventilationsanordningar i rummet, värmare etc. 314 s 2010 Art.nr ISBN CATARINA WARFVINGE är universitetslektor i Installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola och Energi- och miljöchef på Bengt Dahlgren AB. MATS DAHLBLOM är universitetsadjunkt i Installationsteknik på Lunds Tekniska Högskola med ett förflutet både som byggkonsult och VVS-projektör. DAHLBLOM, O OLSSON, K-G Strukturmekanik Modellering och analys av ramar och fackverk Ny lärobok i grundläggande strukturmekanik modellering och analys av ramar och fackverk med tre utgångspunkter; kunskap om den grundläggande strukturmekanikens teoribyggnad, färdighet i att modellera och analysera strukturer samt förmåga att värdera och effektivisera konstruktionsutformningar. Genom lärobokens övningsuppgifter och med stöd av datorprogrammet Matlab/CALFEM konstruerar studenter under en kurs cirka 30 egna datorprogram. Boken vänder sig i första hand till högskole- och civilingenjörsstudenter på kandidatnivå. För högskoleingenjörsstudenter som vill läsa en mer avgränsad kurs rekommenderar vi att kapitel 1 6 läses. HANSSON, P PÄRLETUN, L G Kom igång med AutoCAD 2010 Boken gör det enkelt att komma igång med AutoCAD i både 2D och 3D. AutoCADs användargränssnitt förklaras ingående. Därefter följer en steg-försteg inlärning av programmets olika delar. Först behandlas tvådimensionell ritning, alltifrån linjer, cirklar och text till måttsättning och symbolbibliotek. Därefter beskrivs tredimensionell modellering med tonvikt på solidmodeller. Läsaren får lära sig att hantera AutoCADs nya menysystem som består av s.k. bandmenyer (eng. ribbons) och programmets många dialogrutor. 544 s 2009 Art.nr ISBN s 2010 Art.nr ISBN

5 Byggteknik Ny upplaga Ny upplaga ISAKSSON, TORD M. FL. Byggkonstruktion Denna bok behandlar grundläggande konstruktionsteknik med inriktning mot byggnader och anläggningar. Inledningsvis beskrivs principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion samt de vanligaste bärande elementen i byggnadsstommar, samt olika stabiliseringsmetoder för stommar. Vidare redovisas grundläggande egenskaper hos konstruktionsmaterialen stål, trä och betong. Dimensionering i brottgränstillståndet av konstruktionselement behandlas kapitelvis med avseende på böjmoment, tvärkraft, normalkraft samt kombination av normalkraft och moment. boken vänder sig i första hand till studenter på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad samt bygginriktningar på högskolornas ingenjörslinjer. boken är baserad på eurokod med nationella val enligt boverkets eks. Andra upplagan 560 s 2010 Art.nr ISBN ISAKSSON, T MÅRTENSSON, A Byggkonstruktion Regel- och formelsamling boken är framtagen tillsammans med boken Byggkonstruktion och kan användas på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad samt bygginriktningar på högskolornas ingenjörslinjer men även fristående av den praktiskt verksamme ingenjören. boken är baserad på eurokod med nationella val enligt boverkets eks. Andra upplagan 166 s 2010 Art.nr ISBN PETERSSON, BENGT-ÅKE Byggnaders klimatskärm Fuktsäkerhet, energieffektivitet, beständighet boken beskriver hur man utgående från definierade funktionskrav för byggnadsdelar bygger upp en byggnads klimatskärm och samtidigt uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet. Genom att utformningen relaterar till funktionskrav öppnas möjligheter för nytänkande och kreativa lösningar för såväl material som utföranden. 306 s 2009 Art.nr ISBN PETERSSON, BENGT-ÅKE Tillämpad byggnadsfysik boken behandlar tillämpningen av byggnadsfysikens värme, fukt och luft i husbyggnader och dess väggar, tak och grunder, anpassad till nya svenska normer och eu:s direktiv om husbyggande, energihushållning och beständighet. boken går igenom byggnadsfysikalisk dimensionering och hur den utifrån formulerade funktionskrav, belastningar och beräkningar leder fram till korrekta och funktionsdugliga konstruktionslösningar, där övergripande mål som komfort, hälsa, energieffektivitet och god beständighet tas tillvara. I boken erbjuds också ett stort antal övningar med fullständiga lösningar. Fjärde upplagan 536 s 2009 Art.nr 7789 ISBN Kommande PERSSON, MATS Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt boken ger läsaren en praktisk handbok i att genomföra effektiva och kvalitetssäkrade projekt. boken följer den internationella standarden enligt PMbOK tillsammans med övningar och exempel baserade på byggar-svenska begrepp och är avsedd både för yrkesverksamma och studerande inom universitet/ högskola och KY-utbildningar. Art.nr ISBN

6 Byggteknik SANDIN, KENNETH Praktisk Byggnadsfysik Ämnesområdet byggnadsfysik innefattar traditionellt kunskaper om hur man utformar byggnadsdelar och anslutningar mellan byggnadsdelar för att klara kraven på värmeisolering, fuktsäkerhet och lufttäthet. I denna bok behandlas främst de värme- och fukttekniska kraven. Boken vänder sig till studenter på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, arkitektur, lantmäteri samt brandingenjörslinjen. Dessutom kan valda delar vara till stor nytta för yrkesverksamma arkitekter, konsulter, entreprenörer, byggherrar och förvaltare. 205 s 2010 Art.nr ISBN SANDIN, KENNETH Praktisk Byggnadsfysik Övningsbok Övningsboken till Praktisk Byggnadsfysik innehåller ett antal räkneuppgifter som är direkt kopplade till huvudboken. De flesta räkneuppgifterna har en praktisk inriktning för att ge förståelse för olika byggnadsfysikaliska fenomen. Till samtliga räkneuppgifter finns fullständiga lösningar. I många fall kommenteras även svaren på uppgifterna. 76 s 2010 Art.nr ISBN Alltid aktuell HYDÉN, CHRISTER (RED.) Trafiken i den hållbara staden Boken behandlar grunderna för planering och utformning av ett hållbart trafiksystem. Den är främst avsedd för grundkurser inom trafikteknik och trafikplanering och förutsätter inte några särskilda förkunskaper. Den passar därför som en allmän introduktion för alla med intresse i ämnet. Först beskrivs kort trafikens uppkomst, omfattning och betydelse. Därefter behandlas hur trafiken planeras, olika färdmedels egenskaper och vilka negativa effekter trafiken medför. Miljö- och säkerhetseffekter av trafik behandlas specifikt. 498 s 2008 Art.nr ISBN Symbolerna visar att boken har ett digitalt stöd till hjälp för dig och dina studenter. Lätt att använda inför, under och efter lektionerna. Välkommen in i den digitala lärovärlden. Elektronik och datorteknik BENGTSSON, LARS Mikrocontrollers från assembler till RTOS Boken beskriver konstruktion av mikrodatorer med hjälp av mikrocontrollers. En mikrocontroller är en komplett mikrodator som innehåller cpu, minne och I/O-enheter i samma chip. Vi visar hur de programmeras och hur de i detalj ska kopplas i hårdvara för olika tillämpningar. Boken riktar sig till nybörjare på högskolenivå, men är även lämplig för självstudier för yrkesverksamma ingenjörer samt vid yrkesutbildningar utan högskolematematik. 358 s 2009 Art.nr ISBN MOLIN, BENGT Analog elektronik Boken behandlar konstruktion och dimensionering av analoga elektronikkopplingar. Den har en top-down-uppläggning i presentationen av ämnet. Efter ett inledande avsnitt om förstärkares systemegenskaper behandlas den ideala operationsförstärkaren och hur man konstruerar förstärkare med hjälp av operationsförstärkare. Slutligen går boken ned på komponentnivå och beskriver förstärkare uppbyggda med transistorer. I denna andra upplaga av boken har författaren gjort en total översyn av bokens innehåll. Dessutom har avsnitten om MOS-transistorer stärkts eftersom dessa är dominerande i dagens uppbyggnad av integrerade kretsar. Analog elektronik är avsedd att vara en inledande bok på högskolenivå. Andra upplagan 568 s 2009 Art.nr 7331 ISBN

7 Fysik och kemi ELLERVIK, ULF Märkning av kemikalier Sedan den 20 januari 2009 gäller förordningen (eg) nr 1272/2008 för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. förordningen kallas ClP (Classification, labelling and Packaging) och använder det globalt harmoniserade systemet (GHS) för märkning av kemikalier. fram till 1 juni 2015 kommer dock ClP och den äldre förordningen, KIfS 2005:7, att gälla parallellt. Den här affischen sammanställer på ett lättöverskådligt sätt de olika märkningarna Art.nr ISBN HARALDSSON, ANNA Säkerhet i laboratoriemiljö Den här boken vänder sig till studenter vid universitet och högskola som läser den första grundläggande kemikursen och till gymnasieelever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen. boken går systematiskt igenom säkerheten på ett laboratorium samt hur en laboratorieutrustning ska användas. Ca 60 s 2011 Art.nr ISBN NORDHOLM, STURE M.FL. Kvantmekanik för kemister På spaning efter atomers egenskaper och molekylers bindningar Detta är en bok för dig som vill förstå kemins byggstenar atomer och molekyler. boken förklarar hur atomer bildas av elektroner i orbitaler runt kärnor som leder till periodicitet i egenskaper och reaktivitet samt struktur och bindningar hos molekyler. en djup fysikalisk förståelse grundas på kvantmekanikens lagar. Matematiken finns med i enkel form. avsedd för dig som läser kemi på universitetets andra år, men är intressant även för studenter och lärare på alla nivåer. Alltid aktuell NORDLING, C ÖSTERMAN, J Physics Handbook for Science and Engineering This is a single volume which summarizes the entire world of physics. an important learning tool for the student, an invaluable reference for the professional. In the Physics Handbook you can quickly locate any data and formulae you need. The tables in the eighth edition comprise extensive nuclear data, including binding energy, half-life, fission product yileds, cross-sections, decay modes, and decay energies of numerious nuclides. Åttonde upplagan 504 s 2006 Art.nr 1657 ISBN Alltid aktuell STERNER, OLOV Förgiftningar och miljöhot boken vänder sig till dig som av någon anledning är intresserad av varför en viss kemikalie ger skadliga effekter på människa och miljö. Den täcker allt från narkotika och växthusgaser till bekämpningsmedel och asfalt, och utnyttjar det kemiska språket som ett verktyg för att förklara hur ett ämnes kemiska struktur ger det egenskaper som medför att ämnet påverkar det kemiska maskineri som utgör basen för allt liv. förutom att de resonemang som förs i boken låter dig förstå mekanismerna för skadliga ämnens verkan ger de dig samtidigt en chans att förutsäga vad en kemikalie med en viss kemisk struktur kan tänkas ge för effekt, innan någon exponerats för den. Andra upplagan 384 s 2010 Art.nr 8029 ISBN Ny upplaga 256 s 2009 Art.nr ISBN

8 IT och programmering Djupt och grundläggande om Java Ny upplaga SKANSHOLM, JAN Java direkt med Swing Java direkt vänder sig till alla som vill lära sig att programmera. Som titeln anger vill Java direkt ge läsaren möjlighet att lära sig att programmera i Java direkt, utan att gå vägen via andra programspråk. Den teknik som används i boken baserar sig på det objektorienterade tänkandet, där man delar upp program i självständiga moduler, s.k. objekt. Boken beskriver emellertid också vanlig, traditionell programmering och visar de olika konstruktioner som ingår i det programmeringstekniska hantverket. Till Java hör även ett omfattande bibliotek med standardklasser. Dessa standardklasser beskrivs i boken och de används för att skapa de objekt, som programmen byggs upp av. Speciellt utnyttjas klasserna i biblioteket Swing för att konstruera program med tilltalande, moderna användargränssnitt. Denna upplaga av boken baserar sig på version 6.0 av Java 2 Platform, Standard Edition. Sjätte upplagan 768 s 2010 Art.nr 6796 ISBN JAN SKANSHOLM är tekn. dr. och universitetslektor i datalogi vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet. Han har mångårig erfarenhet av programmeringsundervisning och är författare till läroböcker om Java, C#, C, C++, Ada, Unix och X. BRANDT, PEDER Förvaltningsstyrning Boken visar hur en genomtänkt förvaltningsstyrning kan utformas och tillämpas. Förvaltningsstyrningen är indelad i strategisk, taktisk och operativ styrning, där en viktig komponent är återkopplingen till strategier och planer. Boken lämpar sig som kurslitteratur för högskolestuderande och yrkesutbildningar samt för yrkesverksamma som vill lära sig mer om fövaltningsstyrning. 262 s 2010 Art.nr ISBN FALK, JOHAN Börja med Drupal smart webbpublicering med open source Drupal är ett av de mest använda publiceringsverktygen (CMS) med öppen källkod. Med Drupal går det snabbt och enkelt att bygga både enkla och avancerade webbplatser utan att skriva en enda rad kod. Därför används Drupal till allt från personliga hemsidor till sociala mötesplatser, intranät och webbportaler för storföretag. I denna bok får du lära dig grunderna i Drupal 6 genom två handfasta exempel på webbprojekt: en wiki och ett fotogalleri. De beskrivs steg för steg i både text och bild. 160 s 2010 Art.nr ISBN

9 IT och programmering FRANK, CHRISTER Introduktion till Kryptografi Boken är en introduktion till de grundläggande principerna för kryptografi. Den är primärt avsedd att vara en kursbok alternativt fördjupningsbok för dem som studerar datasäkerhet och/ eller datakommunikation på högskolenivå. Innehållet förutsätter grundläggande kunskaper i sannolikhetslära, speciellt stokastisk variabel. 160 s 2011 Art.nr ISBN LUNELL, HANS Datorn i världen, världen i datorn Introduktion till dataoch informationsteknik Boken förklarar hur datorsystem är uppbyggda och fungerar samt hur och varför information lagras i och hanteras av datasystem i vårt samhälle. Vidare beskrivs utveckling av och egenskaper hos program och dess historiska bakgrund. Slutligen beskrivs samspelet i vårt samhälle mellan teknik, arbetsliv, lagstiftning och integritet. Boken riktar sig i första hand till den som vill förstå datatekniken, utan att för den skull bli tekniker. Möjlighet till fördjupning ges löpande genom faktarutor med avsikt att tillfredsställa även den mer tekniskt bevandrade läsaren. KULLBERG, OLLE Ett första steg i Scala Scala är språket som många menar har potential att konkurrera ut Java. Scala har statisk typning men tillåter ändå programmering på hög nivå med hjälp av en smart kombination av objektorientering och funktionell programmering. Scala ägs inte av ett företag och finns därför för både JVM och CLR (VM-en för.net). Scala är även tätt integrerat med Java och exekverar snabbt. Boken är avsedd för studerande och yrkesverksamma som vill få en introduktion till Scala. Ingen förkunskap inom funktionell programmering är nödvändig för att förstå bokens innehåll. 304 s 2011 Art.nr ISBN LUNDBERG, DAVID IT och affärsnytta Konsten att lyckas med investeringar i IT I denna bok presenteras en heltäckande modell för att identifiera, värdera och realisera affärsnytta i IT-satsningar. Modellen kallas 5-modellen efter de tre grundstenarna, Förändringar, Effekter och Mätning (FEM). Boken tar också upp viktiga områden för att nå maximal affärsnytta. Andra upplagan 250 s 2009 Art.nr ISBN Ca 360 s 2011 Art.nr ISBN SONESSON, HÅKAN IT- och informationssäkerhetshandboken Boken ger läsaren de nödvändiga kunskaper som krävs för att driva ett sunt informationssäkerhetsarbete. Boken beskriver allt ifrån definition av en säkerhetspolicy till hur förebyggande säkerhetsarbete bedrivs och planeras och skydd av verksamheten mot skadlig kod, hackerattacker, insiders och oplanerade tekniska avbrott. Boken ger därtill läsaren viktiga grundstenar, både inom administrativ och teknisk säkerhet. Boken lämpar sig som kurslitteratur för högskolestuderande och yrkesutbildningar samt för yrkesverksamma som vill lära sig mer om IToch informationssäkerhet. Symbolerna visar att boken har ett digitalt stöd till hjälp för dig och dina studenter. Lätt att använda inför, under och efter lektionerna. Välkommen in i den digitala lärovärlden. Ca 200 s 2011 Art.nr ISBN

10 Maskinteknik Metodik för produktframtagning SÄFSTEN, KRISTINA M.FL. Effektiv produktframtagning Analys och hantering av osäkerhet, komplexitet och spridning Osäker teknik och osäker marknad, komplexitet i produkter och i produktion, samt geografiskt spridda projekt med många inblandade parter innebär en rad utmaningar att hantera i samband med produktframtagning. I denna bok diskuteras olika utmaningar och hur dessa kan hanteras i produktframtagningsprocessen. boken presenterar en konkret och lättanvänd metod, interfacemetoden, som på ett proaktivt sätt stödjer analys och hantering av osäkerhet, komplexitet och spridning i samband med produktframtagning. Med hjälp av interfacemetoden kan du snabbt och enkelt få en bild över vilka utmaningar ditt produktutvecklingsprojekt står inför. Metoden leder fram till en handlingsplan som gör det möjligt att eliminera risker och agera förebyggande. boken kan med fördel läsas av yrkesverksamma som vill effektivisera sin produktframtagning. Den är dessutom lämplig för studenter och lärare vid universitet och högskolor som är verksamma inom produktframtagningsområdet. 165 s 2010 Art.nr ISBN KRISTINA SÄFSTEN är teknologie doktor och arbetar som universitetslektor i Produktionsystem vid Tekniska Högskolan i Jönköping. NICOLETTE LAKEMOND är docent i Industriell organisation och arbetar som universitetslektor vid Linköpings Universitet. GLENN JOHANSSON är docent och arbetar som universitetslektor i Integrerad produkt- och produktionsutveckling vid Tekniska Högskolan i Jönköping. THOMAS MAGNUSSON är teknologie doktor och arbetar som universitetslektor i Industriell organisation vid Linköpings Universitet. FORSMAN, DANIEL Konstruera med Pro/ ENGINEER Wildfire 4.0 del 1 Produktutveckling och grundläggande CAD Denna bok belyser några viktiga frågor: Hur passar CaD in i produktutvecklingsprocessen? Vilka olika sätt finns det att utveckla produkter med CaD? Hur arbetar man smartast? I del ett är beskrivningen av hur produktutveckling går till förbättrad. Den innehåller omfattande checklistor och konstruktionstips samt nya och förbättrade CaD-övningar: bottom-up- och Top-Down-konstruktion, montering, mekanismer, plåtkonstruktion, fotorealistiska bilder och ritningar. boken kan fungera som en grundläggande bok i produktutveckling. 592 s 2009 Art.nr ISBN FORSMAN, DANIEL Konstruera med Pro/ ENGINEER Wildfire 4.0 del 2 Beräkningar och flexibilitet Mycket inom produktutveckling och konstruktion handlar om att ställa rätt frågor och besvara dem på ett säkert sätt. Hur kan beräkningsmetoderna användas på ett klokt sätt? Kan man verkligen lita på beräkningarna? andra vanliga problem gäller hur man gör mångsidiga, flexibla produkter, som kan svara mot olika behov. Del två innehåller teori och övningar för hållfasthetsberäkning med finita element- Metoden (fem) samt för kinetisk simulering. Den beskriver hur layouter kan styra en konstruktion och förenkla Top-Down-strategin. I boken finns också övningar för rör- och slangdragning, familjetabeller och programmering. 472 s 2009 Art.nr ISBN

11 Maskinteknik HELLGREN, JONAS Nya tider nya fordon Teknik för framdrivning av morgondagens fordon boken beskriver de stora och pågående förändringarna inom fordonsteknik och lämpar sig som kurslitteratur för högskolestuderande och yrkesutbildningar. De inledande kapitlen förklarar de bakomliggande drivkrafterna, exempelvis risken för växthuseffekt, som framtvingar fordonstekniska förändringar. Tyngdpunkten ligger därefter på alternativ framdrivningsteknik. I boken beskrivs olika varianter av el-, hybrid-, plug-in-hybrid- och bränslecellsfordon samt komponenter unika för dessa fordonstyper. elmaskiner och litium-jon-batterier är axplock av sådana komponenter. boken avslutas med en prognos om vilka tekniker för fordonsframdrivning som kommer att vara betydande i framtiden. 154 s 2010 Art.nr ISBN JARFORS, ANDERS E W M.FL. Tillverkningsteknologi boken ger grundläggande kunskap om de viktigaste processerna, maskinerna och systemen för tillverkning inom verkstadsindustrin. Verkstadsindustrin står för hälften av Sveriges export, och är alltså fundamentalt viktig för landets ekonomi. boken försöker även ge en förståelse för sambanden mellan konstruktion, tillverkning och produktegenskaper. Stor vikt har också lagts vid att visa vad som sker i materialen under framställningsprocesserna. boken är avsedd att användas för grundläggande utbildning av blivande civilingenjörer inom områdena material- och maskinteknik. Den lämpar sig även för yrkesverksamma ingenjörer, som önskar bredda sitt kunnande inom tillverkningstekniken. Fjärde upplagan 637 s 2010 Art.nr 7199 ISBN Ny upplaga Bär din idé hela vägen? Tävla om kurslitteraturpriset och totalt kr. 9

12 Matematik lär dig linjär algebra med Manga! TAKAHASHI, SHIN Linjär algebra som Manga bokens pedagogiska begrepp presenteras i ett grafiskt format, vilket gör det enklare att förstå den underliggande betydelsen. Det svåraste inom matematik är inte att förstå hur man sätter in värden i en given formel, utan varför man ska välja en viss formel, eller ett visst tillvägagångssätt, när man möter en viss typ av problem. Linjär algebra som Manga koncentrerar sig nästan uteslutande på att ge praktiska exempel, för att sedan presentera hur matematik kan appliceras på det givna exemplet. boken riktar sig främst till nyblivna studenter till de tekniska högskolorna och gymnasiestudenter som förbereder sig inför universitetet. 264 s 2011 Art.nr ISBN SHIN TAKAHASHI föddes 1972 i Niigata, och gick på Kyuushuus konstuniversitets tekniska fakultet (idag Kyuushus Universitet) där han tog en magisterexamen inom informationsteknologi. Efter att ha arbetat som analytiker och seminarieledare arbetar han nu som författare. INGELSTAM, ERIK M.FL. TEFYMA Handbok för grundläggande teknisk fysik, fysik och matematik Denna handbok innehåller de mest grundläggande symbolerna och begreppen inom de flesta ingenjörsutbildningarna. boken riktar sig till studenter på de tekniska högskolorna men även till yrkesverksamma inom de tekniska områdena. Fjärde upplagan 136 s 2009 Art.nr ISBN DIEHL, STEFAN Inledande geometri för högskolestudier Denna bok är tillkommen för att underlätta överbryggningen mellan gymnasieskolan och högskolans tekniska utbildningar. Den kan med fördel integreras i en första analyskurs vid högskolan, men kan även studeras enskilt, till exempel i slutet av gymnasieskolan. boken består av fyra kapitel: Plan geometri, Trigonometri, Rymdgeometri och analytisk geometri. Innehållet är delvis bekant från gymnasieskolan medan framställningen är gjord på ett högskolemässigt sätt. 117 s 2010 Art.nr ISBN MATEMATISKA INSTITUTIONEN Inledande geometri för högskolestudier övningar boken innehåller övningar med lösningar till läroboken Inledande geometri för högskolestudier. 41 s 2010 Art.nr ISBN

13 Matematik Ny upplaga JÖNSSON, PER MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap boken behandlar programmering och beräkningar i Matlab och vänder sig till en bred grupp av användare. bokens inledande del behandlar Matlabs inbyggda kommandon samt grunderna i programmering. alla viktiga begrepp som variabler, tilldelningssatser, if-satser, loopar och programstruktur tas upp och diskuteras i detalj. Grafik beskrivs ingående tillsammans med metoder och kommandon för att hantera digitala bilder, videofilmer och ljud. Den andra delen av boken är inriktad på tillämpningar inom matematik. bland annat behandlas matrisräkning, optimering, modellering av data, fourieranalys av signaler och bilder, integraler och differentialekvationer. för att öka bokens användbarhet har ett kapitel om GNU Octave, ett fritt program liknande Matlab, adderats. boken innehåller ett stort antal övningsuppgifter med fullständig lösning, och lämpar sig därför väl för självstudier. Tredje upplagan 442 s 2010 Art.nr ISBN LEMURELL, STEFAN Linjär algebra från en geometrisk utgångspunkt boken har som utgångspunkt vektoralgebra i planet och rummet. Därifrån går man vidare till matriser och linjära avbildningar med fortsatt mål att förankra den linjära algebran i geometrin. Grunderna för lösning av linjära ekvationssystem gås igenom liksom begreppet determinant. allmänna baser samt egenvärden och egenvektorer behandlas grundligt. boken avslutas med en överblick av den linjära algebrans användbarhet i samband med grafer. boken vänder sig i första hand till studenter på ingenjörs- och naturvetarprogram på universitet och högskolor. Tillsammans med webbplatsen fungerar den också väl för självstudier för den som vill lära sig grunderna inom linjär algebra. 297 s 2010 Art.nr ISBN Alltid aktuell ANDERSSON, LENNART M.FL. Linjär algebra med geometri boken inleds med ett fylligt kapitel som behandlar geometriska vektorer, linjer och plan samt andragradskurvor. De följande avsnitten som behandlar matriser, linjära avbildningar, linjära ekvationssystem, determinanter samt egenvärden och egenvektorer, bygger i hög grad på detta första kapitel. Två nyskrivna kapitel behandlar basbyten, diagonalisering och kvadratiska former samt ger en inledning till den abstrakta teorin för vektorrum. Andra upplagan 487 s 1999 Art.nr 3224 ISBN DUNKELS, ANDREJS M.FL. Mot bättre vetande i matematik I denna bok får du möjlighet att repetera viktiga moment ur kursen i matematik från grundskolan och gymnasieskolan men även få en genomgång av moment som inte längre ingår i gymnasiets matematikkurser, men som krävs för att klara studierna i matematik vid högskola och universitet. boken beskriver bl.a. allmän räknefärdighet, ekvationer, polynom, olikheter, rötter, potenser och logaritmer, trigonometri, kurvritning, derivator och integraler. I boken finns många övningar och blandade uppgifter. Tredje upplagan 214 s 2002 Art.nr 3225 ISBN DUNKELS, ANDREJS M.FL. Derivator, integraler och sånt... boken är omarbetad och täcker grunderna av envariabelanalysen. Stor vikt läggs vid numeriska metoder, som presenteras där de naturligt hör hemma. Den spänner över ett stort område av matematiken och nöjer sig därför ibland med att förklara och belysa sammanhang snarare än att alltid ge logiskt oantastliga bevis. De många lösta exemplen bidrar till att illustrera teorin. Till varje kapitel hör vidare ett stort antal övningsuppgifter. Andra upplagan 654 s 2000 Art.nr 3226 ISBN

14 Matematik Ny upplaga Ny upplaga PERSSON, A BÖIERS, L-C Analys i en variabel Denna bok behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel. Den innehåller också en introduktion till de komplexa talen. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. I den tredje upplagan har författarna lagt sig vinn om att förnya texten och anpassa den till dagens studenter. Fler exempel har tillkommit för att ytterligare belysa teorin. Tredje upplagan 523 s 2010 Art.nr 3134 ISBN MATEMATISKA INSTITUTIONEN Övningar i Analys i en variabel Boken innehåller övningar med lösningar till läroboken Analys i en variabel. Sjätte upplagan 323 s 2010 Art.nr ISBN Alltid aktuell PERSSON, A BÖIERS, L-CH Analys i flera variabler Boken behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler. Speciellt ingår studiet av vektorvärda funktioner, s.k. vektoranalys. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. För att underlätta förståelsen av tredimensionella förhållanden har särskild omsorg ägnats figurerna. Många tillämpningar i tekniska och naturvetenskapliga ämnen diskuteras. Tredje upplagan 439 s 2005 Art.nr 2692 ISBN MATEMATISKA INSTITUTIONEN Övningar i Analys i flera variabler Åttonde upplagan 190 s 2007 Art.nr ISBN RODHE, S SOLLERVALL, H Matematik för ingenjörer Matematik för ingenjörer är speciellt avsedd för studenter på ingenjörsprogrammen. Boken presenterar matematiken på ett enklare sätt än de traditionella högskoleböckerna. Många bilder ger den studerande möjligheter att få en djupare förståelse av matematiken, utan att behöva tränga in för långt i den matematiska labyrinten. Många lösta exempel ger läsaren omsorgsfulla förklaringar, så att hon kan slippa irrgångarna och snabbare kan hitta lösningar till alla övningar boken har att erbjuda. Sjätte upplagan 568 s 2010 Art.nr ISBN TENGSTRAND, ANDERS Linjär algebra med vektorgeometri Denna bok riktar sig till nybörjare i matematik vid universitet och högskolor. Den är indelad i tre delar. Den första delen behandlar linjära ekvationssystem och matriser och den andra vektorgeometri i planet och rummet. Den tredje delen innehåller en framställning av teorin för linjära rum och den har samma disposition som den andra om vektorgeometri. I boken finns ungefär 150 genomräknade exempel och över 300 övningar med svar. Många av dem är hämtade från tillämpningarna. Läroboken täcker den första kursen i linjär algebra vid tekniska högskolor och universitet. Genom sin uppbyggnad kan den också användas på högskoleingenjörsutbildningarna där man t.ex. kan koncentrera sig på de båda första delarna. Övningsbok kan beställas separat. Andra upplagan 390 s 2005 Art.nr 4677 ISBN

15 Matematik Alltid aktuell RÅDE, L WESTERGREN, B Mathematics Handbook for Science and Engineering The book presents in a lucid and accessible form classical areas of mathematics like algebra, geometry and analysis and also areas of current interest like discrete mathematics, probability, statistics, opitmization, computer science and numerical analysis. Femte upplagan 562 s 2003 Art.nr 2505 ISBN SPARR, GUNNAR Linjär algebra Denna bok behandlar de grundläggande momenten inom linjär algebra: linjära ekvationssystem, vektorer, matriser, determinanter och egenvärden. begrepp och teori illustreras av ett stort antal genomräknade exempel. framställningen strävar efter att bygga upp såväl algebraisk som geometrisk förståelse. boken är avsedd för en inledande kurs i linjär algebra vid universitet, tekniska högskolor och ingenjörsutbildningar. Andra upplagan 271 s 1997 Art.nr 1975 ISBN SPARR, G SPARR, A Kontinuerliga system ledmotivet i denna bok är partiella differentialekvationer. framställningen fokuserar på de grundläggande ekvationer som uppträder inom klassisk fysik och teknik. Stor vikt läggs vid de tre stegen i kedjan: uppställande av modell, analytiska lösningsmetoder och tolkning av lösningen i förhållande till modellen. Några ytterligare matematiska hjälpmedel som behövs, Hilbertrum, speciella funktioner och distributionsteori, behandlas också. Andra upplagan 414 s 2000 Art.nr 7003 ISBN Din bok är bara några klick bort Gå in på studentlitteratur.se eller maila till Du kan också ringa till oss på Gitte Gullstrand Kundservice 13

16 Matematisk statistik och statistik Statistics for life Science Statistics for Life Science 1 The book starts with an overview of descriptive statistics, probability and probability distributions. Statistical inference for one and two samples is covered, as well as inference on proportions. The design of biological experiments is discussed. analysis of variance in several situations is also covered: completely randomized designs, block designs, latin squares, and factorial experiments. Some models with random factors and mixed models are also covered such as one-way, twoway and split-plot designs. a chapter on model diagnostics is included as well as a chapter on methods for deciding the sample size before data are collected. 344 s 2011 Art.nr ISBN Statistics for Life Science 2 The book includes some advanced topics that are not normally included in introductory texts, such as general linear models, generalized linear models, and mixed models for analysis of repeated-measures data, and a section on methods for clinical trials. The book starts with chapters on simple and multiple linear regression. The concept of general linear models, including covariance analysis, is introduced through the use of dummy variables. General nonlinear regression models are discussed. Methods for non-normal data are covered in several chapters: one chapter on nonparametric methods; one chapter on analysis of contingency tables, and one chapter on generalized linear models. Our treatment of the analysis of repeated-measures data is based on the concept of mixed linear models. finally, some topics relevant for clinical trials are discussed such as early stopping, equivalence studies and dose-finding studies. This is a series of two books in statistics for students majoring in biology, ecology, medicine, nursing, agronomy, pharmacology and other life sciences. The emphasis is on methods for drawing conclusions from biological data. Most of the examples and exercises use real data from published research. Analyses are illustrated with printouts from the SAS and Minitab packages. Each chapter includes a number of exercises with solutions. Supplementary material is available at the book s home page. ULF OLSSON is professor in statistics at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. He has many years of experience in teaching statistics to students in biology, agronomy, medicine and pharmacology and has given several biostatistics courses for postgraduate statistics students. 324 s 2011 Art.nr ISBN JOGRÉUS, CLAES Matematisk statistik med tillämpningar boken behandlar sannolikhetsteori samt statistisk teori och metodik med betoning av områden som är relevanta för ingenjörer och naturvetare. Stokastiska processer i både diskret som kontinuerlig tid introduceras, liksom grundläggande tillförlitlighetsteori och köteori. Simulering behandlas i samband med praktiska exempel på statistisk modellering. Programvaran SPSS används i många beräkningar. ett stort antal övningsuppgifter med svar eller lösningar ökar bokens användbarhet. 336 s 2009 Art.nr ISBN DAHMSTRÖM, KARIN Från datainsamling till rapport att göra en statistisk undersökning Denna femte upplaga är en kraftigt utökad och helt aktualiserad genomgång av de olika stegen i en statistisk undersökning. begreppet statistisk undersökning är nu utvidgat till att även omfatta grunderna i experiment, kvasiexperiment och epidemiologi samt kvalitativa undersökningar. boken är i första hand avsedd för undersökningsmetodik och urvalsmetoder men kan också rekommenderas som en metodbok för studerande i allt från grundkurser till forskarnivå. Femte upplagan 496 s 2011 Art.nr 3423 ISBN Ny upplaga 14

17 Matematisk statistik och statistik Alltid aktuell Alltid aktuell BLOM, GUNNAR M.FL. Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar Bok C Denna bok, som är en omarbetning av en tidigare bok av Gunnar blom, behandlar de grundläggande delarna av sannolikhetsteorin och statistikteorin. De många lösta exemplen i texten underlättar läsningen. övningsproblem med svar avslutar flertalet kapitel. boken är avsedd för kurser av olika slag men är också lämplig för självstudier. Femte upplagan 426 s 2005 Art.nr 359 ISBN KÖRNER, S WAHLGREN, L Statistisk dataanalys Nyheter i den fjärde upplagan är avsnitt om relativa risker, oddskvoter och logistisk regression. Här presenteras statistik med exempel och praktiska tillämpningar och utan onödig krånglig matematik. De övningsuppgifter som finns i varje kapitel är väl strukturerade. Till många av övningarna kan läsaren ladda ner fullständiga lösningar från bokens hemsida. Därför fungerar boken bra även för den som vill lära sig statistik på egen hand. Datorn är ofta ett självklart verktyg. boken visar hur man tolkar resultaten från de båda statistikprogrammen SPSS och Minitab. Statistik upplevs av många som svårt och tråkigt. Med denna bok visar författarna ännu en gång att statistik både kan vara lätt och roligt. WAHLGREN, LARS SPSS steg för steg en bok för dig som vill utföra statistisk analys med ett modernt statistikprogram. Med hjälp av ett stort antal bilder leds läsaren steg för steg från diagram och enkel tabellanalys till hypotesprövning, X2-test, ickeparametriska metoder och avancerad hantering av datafiler. I boken analyseras autentiska datamaterial, som kan laddas hem från förlagets webbplats och användas i undervisningen eller för egna övningar. Andra upplagan 188 s 2008 Art.nr ISBN VÄNNMAN, KERSTIN Matematisk statistik boken är uppbyggd kring ett stort antal exempel. Den behandlar beskrivande statistik, inkl. lådagram, enkla sannolikhetsresonemang, några vanligt förekommande fördelningar samt olika läges- och spridningsmått. Vidare behandlas punktskattningar, konfidensintervall, test och fördelningspapper. Till varje kapitel finns ett stort antal övningsuppgifter med svar och dessutom ett separat kapitel med blandade övningar av varierande svårighetsgrad. Andra upplagan 337 s 2002 Art.nr 3218 ISBN Fjärde upplagan 466 s 2006 Art.nr 2052 ISBN KÖRNER, S WAHLGREN, L Praktisk statistik Detta är en introduktion till de metoder man använder för att samla in, redovisa och tolka statistik. boken ger ett grundläggande statistiskt ordförråd och behandlar utförligt med många exempel och övningar de begrepp som förekommer. Därför är boken speciellt lämplig inte bara för introducerande kurser i statistik utan också i andra ämnen, där statistiska uppgifter spelar en väsentlig roll. Tredje upplagan 252 s 2002 Art.nr 3917 ISBN

18 Medieteknik Konsten att berätta med ljud RYLANDER, P E ANDREASSON, C Berätta med ljud Att spela in, redigera och mixa i datorn boken ger läsaren inspiration men också vägledning i konsten att spela in för musik, radio och film. I takt med att möjligheterna att göra en professionell inspelning ökat har behovet av kunskap också ökat. boken tar bland annat upp val av utrustning, mikrofonteknik, inspelning, redigering, mixa ljud och mastering. Andra upplagan 430 s 2009 Art.nr ISBN PER ERIK RYLANDER har under trettiofem års tid arbetat med ljud och oljud i olika former. Är från början ljudtekniker, men arbetar sedan många år också som konsult och utbildare inom området. CLAES ANDREASSON har trettio års erfarenhet som radiojournalist, i första hand för Sveriges Radio. I sjutton år har han arbetat som fristående producent i Kalifornien. Miljöteknik och marklära ERIKSSON, JAN M.FL. Marklära boken är en uppdatering av den tidigare utgivna Wiklanders marklära (Studentlitteratur 2005). Huvudsyftet med uppdateringen har varit att komplettera de markbiologiska avsnitten. Denna upplaga ger en utförlig behandling av ämnena markkemi och markbiologi. boken riktar sig främst till högskolestudenter inom agronomi, miljövetenskap, landskapsarkitektur, skogsvetenskap, geovetenskap, grön biologi m.m. för att läsaren ska få så stor behållning av boken som möjligt rekommenderas förkunskaper i allmän kemi motsvarande den grundläggande nivån inom kandidatprogrammen på svenska högskolor. 352 s 2011 Art.nr ISBN INGRI, JOHAN Från berg till hav introduktion till miljögeokemi boken ger läsaren grunderna i miljögeokemi och är även skriven med avsikt att skapa ett intresse för vidare studier i geokemi. Texten kräver en viss baskunskap i kemi och till viss del geologi, men förhoppningen är att även utan kunskaper i kemi och geologi, så ska det vara möjligt att efter det inledande kapitlet förstå den centrala roll som geokemi har, eller borde ha, i miljöutbildningar och praktiskt miljöarbete av olika slag. boken kan användas i en grundkurs i miljögeokemi eller som bredvidläsning på en rad miljöutbildningar på universitetsnivå men också som ett komplement och intresseväckare för geokemi i kemiundervisningen på gymnasienivå. boken vänder sig också till konsulter och olika myndighetspersoner som arbetar med vattenkvalitet och klimatfrågor. 232 s 2011 Art.nr ISBN

19 Miljöteknik och marklära Kommande PYRKO, JUREK M.FL. Energi och miljö i samspel ÖBERG, TOMAS Miljöriskanalys Miljöriskanalys omfattar, riskbedömning, riskkommunikation och riskhantering. I boken introduceras den teori och de metoder som är grundläggande för att hantera risk och beslutsproblem inom miljöområdet. Olika nyckelbegrepp förklaras ingående och terminologin har anpassats till de senaste harmoniseringsförslagen. bokens syfte är att förmedla och utveckla kunskaper om riskanalytiska metoder med tillämpning inom miljöområdet. boken vänder sig till såväl universitetsstuderande som yrkesverksamma inom miljö och hälsa. 352 s 2009 Art.nr ISBN boken, författad av en grupp forskare och lärare vid lunds Universitet lth, består av två delar. Delen Utgångspunkter avhandlar visionen om hållbar utveckling och ansvarigt samhällsbyggande, lokala och globala miljöproblem i ett historiskt perspektiv, växthuseffekten och hypoteser om global uppvärmning, kretslopp, försörjningssäkerhet och förnuftig resurshantering samt livscykelanalys. andra delen energiteknik i miljöperspektiv går igenom effektiv energiomvandling, kärnkraft, vatten- och vindkraft, bioenergi, solenergi, geotermi och slutligen effektiv energihushållning. boken riktar sig i första hand till studenter vid tekniska fakulteter. 352 s 2010 Art.nr ISBN Kommande AMMENBERG, JONAS Miljömanagement boken handlar om miljö- och hållbarhetsarbete med huvudsyftet att belysa frågor av relevans för förståelse, analys och styrning av företags och andra organisationers miljöarbete. Inledningsvis berörs viktiga omvärldsfaktorer, med orienterande kapitel om miljökunskap, -lagstiftning, -politik, -ekonomi och -etik. Därefter finns mer fördjupade kapitel om ledningssystem, där framför miljöledningssystem berörs ingående. avslutningsvis finns några kapitel om verktyg och strategier i miljö- och hållbarhetsarbete. I den andra upplagan av boken har samtliga kapitel uppdaterats och strukturen till viss del förändrats. Viktiga skillnader är att fokus till viss del flyttats från miljödimensionen till bredare hållbarhetsarbete. Kapitlen om miljöpolitik och miljölagstiftning har breddats och fördjupats. I övrigt har fördjupningsnivån jämnats ut, då den tidigare stora tyngdpunkten på miljöledningssystem reducerats, samtidigt som andra områden lyfts fram. Andra upplagan Ca 340 s 2011 Art.nr ISBN BROHAMMER, GÖRAN Den gröna oceanen miljöanpassad produktutveckling boken beskriver tre viktiga perspektiv inom miljöanpassad produktutveckling med affärsfokus. De tre perspektiven är företagsledarens, produktutvecklarens samt kundens. boken ger exempel på strategiska och praktiska metoder baserade på ett helhetstänkande som bottnar i ett livscykelperspektiv, dock utvecklat till något mer än vad som vanligen omfattas i vanlig livscykelanalys. boken vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig mer om hur miljöanpassade produkter leder till fler affärer och marknadsandelar samt till studenter inom produktutveckling och marknadsföring. Ca 100 s 2011 Art.nr ISBN

20 Optimeringslära Nu även på engelska LUNDGREN, JAN M.FL. Optimization This book is primarily aimed to be used in optimization courses at universities, engineering schools and business schools. It can be used by engineers, economists and others who work with optimization applications and optimization theory. The book describes how optimization models can be formulated and includes basic optimization theory, solution methods and practical use of the solver in excel and the modeling language ampl. The areas covered in the book are linear programming, network optimization, nonlinear optimization, integer programming and dynamic programming. Models and methods are illustrated with a large number of examples and figures. This is the english version of the Swedish book Optimeringslära (2008). The two versions are equivalent to each other and can easily be used in the same course for teaching in both english and Swedish. There is also a supplementary exercise book (versions in both english and Swedish with a large number of exercises and solutions. 537 s 2010 Art.nr ISBN HENNINGSSON, MATHIAS M.FL. Optimization Exercises This exercise book is a supplement to the book Optimization, written by the same authors. In an earlier Swedish version of the book (2003) some exercises were included directly in the book. We have now moved these exercises to an independent book and substantially increased the number of exercises. Most exercises have detailed solutions while the remaining at least have short answers. The exercise book includes questions in the areas of linear programming, network optimization, nonlinear optimization, integer programming and dynamic programming and on the use of the solver in excel and the modeling language ampl. 260 s 2010 Art.nr ISBN MATHIAS HENNINGSSON is an associate professor in Optimization at the Division of Production Economics, Linköping University. His research is focused on optimization applications, in particular in the process industry. JAN LUNDGREN is a professor in Traffic Informatics at the Division of Communications and Transport Systems, Linköping University. His research is focused on optimization applications, in particular within the area of transport, traffic and production planning. MIKAEL RÖNNQVIST is a professor in Management Science at the Norwegian School of Economics and Business Administration. His research is focused on applications and development of decision support systems for different industrial sectors, in particular the forest industry. PETER VÄRBRAND is a professor in Optimization at the Department of Science and Technology, Linköping University. His research is focused on applications arising in the areas of logistics, transportation and telecommunication. The authors have all more than fifteen years of experience in teaching, course development and education planning in the area of optimization. 18

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp Kurs-PM Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Björn Mattsson och Anders Olsson Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY105 Syftet med kursen Syftet

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2011 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Teknik, matematik och data

Teknik, matematik och data UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Teknik, matematik och data 2010 Kvantmekanik för kemister för dig som vill förstå kemins byggstenar NYHETSKATALOG Senaste nytt från Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad

Läs mer

Endimensionell analys fr.o.m. ht 2007

Endimensionell analys fr.o.m. ht 2007 Endimensionell analys fr.o.m. ht 2007 Med start ht 2007 ges en ny kurs i Endimensionell analys om 15 (nya) hp. Förändringen syftar till att underlätta övergången från gymnasium till högskola och till att

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.

Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. Kurskod: MATMAT02a Kursen matematik 2a omfattar punkterna 1 7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Kommentar Begrepp i kursen matematik 2a Metoder för beräkningar vid budgetering. Budgetering

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare Arbetsmarknadsdag 2014-11-04 Lars Johansson, företagsrådgivare Ett av alla teknikföretag Gemensam nämnare? I en globaliserad värld är kreativitet Sveriges styrka En miljon jobb och nästan hela exporten

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK Henrik Sandberg (hsan@kth.se) Reglerteknik EES Osquldas väg 10, plan 6 Dagens program Kursinformation Reglerteknik konsten att styra Inledande

Läs mer

Kursplan Grundläggande matematik

Kursplan Grundläggande matematik 2012-12-06 Kursplan Grundläggande matematik Grundläggande matematik innehåller tre delkurser, sammanlagt 600 poäng: 1. Delkurs 1 (200 poäng) GRNMATu, motsvarande grundskolan upp till årskurs 6 2. Delkurs

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin lad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur?

Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur? Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur? En pågående Lerning Study av Per Selin Johan Larsson Varför programmering? Är det mindre viktigt att förstå digitala byggstenar i den digitala

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Matematik 5000 Kurs 1a röd lärobok eller motsvarande., ISBN 978-91-27-42156-1. Prövningen är skriftlig, eventuellt kompletterad med en muntlig del

Matematik 5000 Kurs 1a röd lärobok eller motsvarande., ISBN 978-91-27-42156-1. Prövningen är skriftlig, eventuellt kompletterad med en muntlig del prövning matematik 1a Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövningen avser Kurskod Matematik 1a MATMAT01a Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövningsutformning Bifogas Matematik 5000

Läs mer

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007 Konstnärliga uttryck Kurser i Vadstena sommaren 2007 Bygga historisk utställning, 5 poäng Kursen vänder sig till både yrkesverksamma inom utställningsområdet och studenter på linjer som har utställningsmediet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow Matematik i Gy11 110912 Susanne Gennow Var finns matematik? Bakgrund Nationella utredning 2003 PISA 2009 TIMSS Advanced 2008 Skolinspektionens rapporter Samband och förändring åk 1 3 Olika proportionella

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs Introduktion till kursen och programmering Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 2 september 2014 Översikt Kursinformation Personal Kursmål Upplägg

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Kvantmekanik II, 7,5 hp (FK5012) HT 2015

Kvantmekanik II, 7,5 hp (FK5012) HT 2015 2015-09-29 Kvantmekanik II, 7,5 hp (FK5012) HT 2015 Innehåll: Fördjupad kunskap om grundläggande begrepp och metoder inom icke-relativistisk kvantmekanik: osäkerhetsprincipen; Dirac-notation; rörelsemängdsmoment,

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling TE - Berzeliusskolan Centralt innehåll för inriktnings- och fördjupningskurser för Design och produktutveckling på Berzeliusskolan Mer utförlig

Läs mer

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 Administration 2 Administration B Fakta, Johansson, Westerlind ISBN: 91 47 06325-4, och Administration B Uppdrag,

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Studiehandledning. kurs Matematik 1b

Studiehandledning. kurs Matematik 1b Studiehandledning kurs Matematik 1b Innehållsförteckning Inledning och Syfte... 1 Ämnesplan för ämnet matematik... 1 Ämnets syfte... 1 Centralt innehåll... 2 Problemlösning... 2 Taluppfattning, aritmetik

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Institutionen för teknik och naturvetenskap Michael Hörnquist, 1 februari 2013 TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Kursinformation 2013 Mål och innehåll Kursens mål och förväntade läranderesultat enligt

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Två kurser i en 5DV105 - Programmeringsteknik med Python och MATLAB Programmeringsteori Föreläsningar om Python Färdighetsövning Laborationer i Python 5DV106 - Programmering i Python Praktisk

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren

Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren Publicerad med tillstånd av Nämnaren Thomas Lingefjärd Geogebra i gymnasieskolan En tilltalande egenskap med Geogebra är att programmet kan användas tvärs över stora delar av utbildningssystemets matematikkurser.

Läs mer

Studienämnden Data 2012 13

Studienämnden Data 2012 13 Studienämnden Data 2012 13 Verksamhetsberättelse 3 2013-02-28 Christoffer Öjeling Emil Bryngelsson Daniel Toom Ordförande Vice Ordförande Arr-chef Öjeling, Bryngelsson, Toom SND Verksamhetsrapport 3 1

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Multiplicera 7med A λ 1 I från vänster: c 1 (Av 1 λ 1 v 1 )+c 2 (Av 2 λ 1 v 2 )+c 3 (Av 3 λ 1 v 3 ) = 0

Multiplicera 7med A λ 1 I från vänster: c 1 (Av 1 λ 1 v 1 )+c 2 (Av 2 λ 1 v 2 )+c 3 (Av 3 λ 1 v 3 ) = 0 Diagonalisering Anm. Begreppet diagonaliserbarhet är relevant endast för linjära avbildningar mellan rum av samma dimension, d.v.s. sådana som representeras av kvadratiska matriser. När vi i fortsättningen

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer