Matematik och statistik NV1, 10 poäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matematik och statistik NV1, 10 poäng"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Höstterminen 2006 Matematik och statistik NV1, 10 poäng Välkommen till Matematiska institutionen och kursen Matematik och statistik NV1, 10p. Kursen består av två delar: Matematik, 7 poäng. Statistik, 3 poäng. De två delarna har separat undervisning och separat examination. I detta papper ges information om kursen. Om du inte finner svar på dina frågor här, fråga gärna! Information om matematikdelen kommer även att finnas på hemsidan 1 Kursinnehåll 1.1 Matematik inger/nv/nv.html ANALYS: Funktioner. Gränsvärden och kontinuitet. Derivator och integraler med tillämpningar. Enkla differentialekvationer (separabla och linjära av första ordningen). LINJÄR ALGEBRA: Linjära ekvationssystem. Gausselimination. Matriser och determinanter. Tillämpningar på populationsmodeller. 1.2 Statistik SANNOLIKHETSTEORI: Permutationer och kombinationer. Binomialsatsen. Sannolikhetsbegreppet, stokastisk variabel, väntevärde. Normal-, binomial-, exponential- och Poissonfördelningen. STATISTISK INFERENS: Punktskattning, konfidensintervall, hypotesprövning. Regression. Icke-parametriska metoder. Beskrivande statistik. 2 Kurslitteratur 2.1 Matematik Rodhe S. och Sigstam I. Naturlig Matematik. Studentlitteratur 2006 (eller Kub 2002). Ekstig K. och Dyrelius A-L. Problemsamling I och II till Matematik och statistik NV1. Kompendier till självkostnadspris. Repetitionsuppgifter i Matematik (utdelas). Formelsamling (utdelas). 2.2 Statistik Jonsson D. och Norell L. Ett stycke statistik. Studentlitteratur 2006 (eller Kub 2002). Formelsamling (utdelas). 1

2 3 Undervisning All undervisning sker i pass om 2 45 minuter. 3.1 Undervisning i matematik Matematikdelan har 53 pass som fördelas på ca 27 föreläsningar, 6 räkneövningar samt 20 lektioner. Lärare Inger Sigstam. På föreläsningarna går vi igenom nytt material och visar exempel. I början av kursen ges på föreläsningstid ett baskunskapsprov omfattande grundläggande kunskaper från gymnasiet. Avsikten med baskunskapsprovet är att ni ska repetera gymnasiematematiken och komma igång med studierna i matematik. Baskunskapsprovet är frivilligt och ingår inte i examinationen. Det är en service till er, som hjälper er att se om ni har några kunskapsluckor, och vad ni behöver repetera och öva på själva för att på ett bra sätt följa med på kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna vid baskunskapsprovet. På räkneövningarna repeterar vi och löser problem. På lektionerna arbetar ni själva eller i smågrupper om 3-4 personer med att lösa övningsuppgifter. All undervisning deltar man i frivilligt. Vid aktivt deltagande i lektionerna kan man dock få användbara bonuspoäng, se nedan. 3.2 Undervisning i statistik Statistikdelen har 20 undervisningspass. Lärare Fredrik Jonsson. Mer information ges i samband med första föreläsningen i statistik. 4 Examination Kursen avslutas med skriftliga tentamina: Statistik: Onsdagen den 11 januari Matematik: Onsdagen den 18 januari För alla skriftliga tentamina i matematik gäller att man måste anmäla sig senast 14 dagar före tentan. Anmälan görs på institutionens hemsida Där kan du också kontrollera tid och plats för tentan. Omtentamen arrangeras i juni och augusti Examination av matematikdelen För aktivt deltagande i lektionerna kan man få bonuspoäng enligt följande: 1. Redovisningsuppgifter. Vid ca ett lektionspass per vecka finns möjlighet att redovisa en uppgift för klassen. Uppgifterna, två till varje sådant tillfälle, delas ut på föreläsningen, och man förbereder sig och löser uppgifterna före den aktuella lektionen. När lektionen börjar får de som förberett sig och vill visa lösningen på någon eller båda uppgifterna på tavlan anteckna sig på en lott. Sedan bestäms genom lottdragning vem eller vilka som får visa uppgifterna på tavlan. Det kommer sammanlagt att bli 18 redovisningsuppgifter. Den som har gjort redovisningsuppgifter får 1 bonuspoäng. Den som har gjort redovisningsuppgifter får 2 bonuspoäng. 2

3 För att få skriva upp sig för redovisning krävs att man har förberett sig före lektionen, man har tänkt igenom uppgiften och har några tankar att presentera om problemet. Om man har löst uppgiften men det visar sig att man gjort ett mindre misstag någonstans, så rättas det till vid redovisningen, och det gör ingenting för själva bonuspoängen. Om man däremot har skrivit upp sig och det märks att man inte har tänkt igenom problemet så förlorar man all möjlighet till bonuspoäng. 2. Inlämningsuppgifter Vi kommer att ha två inlämningsuppgifter. Varje inlämningsuppgift innehåller tre problem av samma svårighetsgrad som uppgifter på en tentamen, och de kommer att rättas på samma sätt som tentamensuppgifter rättas. Varje problem ger maximalt 5 poäng. Varje inlämningsuppgift ger därför maximalt 15 poäng. För att bli godkänd på inlämningsuppgiften krävs minst 10 poäng. Varje godkänd inlämningsuppgift ger 1 bonuspoäng. Sammanlagt går det alltså att erhålla max 4 bonuspoäng. Bonuspoängen får användas endast vid det ordinarie tentamenstillfället den 18 januari Bonuspoängen inräknas då i tentamenspoängen, så att det blir något lättare att uppnå betygsgränserna. 4.2 Examination av statistikdelen Information ges av lärare i statistik. 5 Sammanlagt betyg på hela kursen G För att få betyget Godkänd på kursen Matematik och statistik NV1 krävs godkänt resultat, dvs. minst 18 av 40 möjliga poäng, på både statistiktentan och matematiktentan. VG För att få betyget Väl godkänd på kursen Matematik och statistik NV1 krävs att man är godkänd och att det vägda medelvärdet av tentamensresultaten uppgår till minst 28 poäng. Det vägda medelvärdet X räknas fram på följande sätt: X = 0.7M + 0.3S där M är poängen på matematiktentan, och S är poängen på statistiktentan. 3

4 6 Detaljerad plan för matematikdelen Föreläsningarna och räkneövningarna i matematik planeras enligt följande schema (där F betyder föreläsning, och R betyder repetition/räkneövning): Vecka Dag Innehåll Avsnitt 44. må 30/10 F1 Repetition: De fyra räknesätten, potenser. H, 1.5 ti 31/10 F2 Logaritmer. Algebra. H, on 1/11 F3 Andragradsekvationen. Kvadratkomplettering. H, 4.5 Trigonometri. to 2/11 F4 Baskunskapsprov. Logik må 6/11 F5 Mängdlära. Olikheter, absolutbelopp, intervall , ti 7/11 F6 Räta linjens ekvation. Komplexa tal to 9/11 F7 Talföljder och serier , 2.5 fr 10/11 F8 Funktioner, Invers må 13/11 F9 Elementära funktioner , ti 14/11 F10 Trigonometriska formler och arcusfunktioner on 16/11 R1 Repetition och problemlösning to 16/11 F11 Gränsvärde , 5.5 fr 17/11 Mer om gränsvärden 47. må 20/11 F12 Kontinuitet. 5.3 ti 21/11 F13 Rationella funktioner. Asymptoter. 5.4 Derivata: definition och enkla regler on 22/11 F14 Derivata: kedjeregeln, derivata av invers funktion, logaritmisk derivering, implicit derive- ring, högre derivator. to 23/11 F15 Tillämpning av derivata: Max, min, grafritning l Hospitals regel. fr 24/11 R2 Repetition och problemlösning. fr 24/11 F16 Primitiva funktioner. Partiell integration må 27/11 F17 Variabelsubstitution ti 28/11 F18 Bestämd integral. Integralkalkylens huvudsats on 29/11 F19 Bestämda integraler och areor to 30/11 F20 Generaliserade integraler fr 1/12 F21 Integraler av rationella funktioner må 4/12 F22 Tillämpning av integraler. 12 ti 5/12 R3 Repetition och problemlösning. to 7/12 F23 Differentialekvationer. Separabel ekvation fr 8/12 F24 Linjär diff.ekvation av 1:a ordningen må 11/12 F25 Linjära ekvationssystem on 13/12 F26 Matriser. Determinanter to 14/12 F27 Egenvärden och egenvektorer, tilllämpning på populationsmodeller. fr 15/12 R4 Repetition och problemlösning. 2. fr 12/1 R5 Repetition och problemlösning. 3. ti 16/1 R6 Repetition och problemlösning. Mindre ändringar och förskjutningar i schemat kan förekomma. 4

5 Lektionerna i matematik planeras enligt följande: Lektion 1: De fyra räknesätten, potenser, logaritmer, algebraiska uttryck. Avsnitt: Övningar: Rep.häftet: valfria uppgifter i avsnitt 1 4. Boken: Testproblem 8, sid 37. Testproblem 9, sid 40. Testproblem 11 och 12, sid 43. Övning 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.22, 1.24ac, 1.25, 1.26ac, 1.27a. Lektion 2: Sinus, cosinus, tangens. Logik och mängdlära. Avsnitt: 4.5, , Övningar: Rep.häftet: Avsnitt 5. Boken: Testproblem 3 och 4, sid 11. Övn 0.5, 0.10, 0.11, 0.18 sid Lektion 3: Intervall, absolutbelopp, olikheter. Avsnitt: Övningar: Testproblem 4 och 5 sid 34. Fundering och diskussion 1.3, sid 34. Testproblem 6 och 7 sid 35. Övningar sid 52: 1.1, 1.4(lite knepigare), 1.5ace, 1.6ab, 1.7ac, 1.8, 1.9aefi, 1.10, 1.11, Lektion 4: Räta linjen. Komplexa tal. Talföljder och serier. Avsnitt: 1.8, 1.9, , 2.5. Övningar: Testproblem 13 och 14, sid 48. Övningar sid 54: 1.29, 1.30, 1.31, 1.39, 1.40, Testproblem 15 och 16 sid 51. Övningar sid 56: 1.43, 1.44, 1.45, Testproblem 1 och 2 sid 61, testproblem 3 och 4 sid 67, testproblem 5 och 6 sid 71. Övningar sid 84: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7ab, 2.8, 2.9, 2.13, Lektion 5: Funktionsbegreppet. Polynom, exponential- och logaritmfunktionerna. Avsnitt: , Övningar: Testproblem 1 och 2 sid 94. Testproblem 3 sid 97. Testproblem 4 sid 101. Övningar sid 102: 3.1acdfh, 3.4abdf, 3.5, 3.7abc, 3.8, 3.10abcd, Testproblem 1a, 2b och 3 sid 114. Testproblem 4 sid 116. Testproblem 5 och 6 sid 120. Övningar sid 137: 4.1ab, 4.2ab, 4.3ab, 4.4ab, 4.5a, 4.7ab, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, Lektion 6: Trigonometri. Avsnitt: Övningar: Testproblem 7, 8, 9 sid 130. Testproblem 11 sid 133. Testproblem 12 och 13 sid 136. Övningar sid 139: 4.18abde, 4.19, 4.22, 4.24, 4.26, 4.28, 4.29, 4.33, 4.34, Lektion 7: Gränsvärde. Avsnitt: , 5.5. Övningar: Testproblem 1 och 2 sid 149. Testproblem 3 och 4 sid 153. Testproblem 9 sid 163. Övningar sid 164: 5.1, 5.2abce, 5.3abc, 5.4abcd, 5.5abcd, 5.6abc, 5.7ace, 5.16acef. Lektion 8: Kontinuitet. Rationella funktioner. Asymptoter. Avsnitt: Övningar: Testproblem 5 och 6, sid 156, testproblem 7 och 8, sid 160. Övningar sid 165: 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14abcf, Lektion 9: Derivata. Produkt och kvotreglerna. Kedjeregeln. Avsnitt: Övningar: Testproblem 2 och 3, sid 173. Testproblem 4 och 5, sid 180. Testproblem 6 och 7, sid 184. Övningar sid 193: 6.1ac, 6.2, 6.3, 6.4abc, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11, 6.14, 6.16, Lektion 10: Derivata av invers. Logaritmisk derivata. Högre derivator. Avsnitt:

6 Övningar: Testproblem 8 och 9, sid 187. Testproblem 10, sid 189. Testproblem 11, sid 193. Övningar sid 196: 6.19, 6.20, 6,21, 6.24, 6.25, 6.27ad, 6.28abc. Lektion 11: Tillämpning av derivata. l Hospitals regel. Avsnitt: Övningar: Testproblem 1, 2, 3, sid 207. Testproblem 4 sid 210. Testproblem 5 sid 213. Övningar sid 214: 7.1acdegi, 7.2acdegi, 7.3b, 7.4ac, 7.5ac, 7.6, 7.7adegh, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11abcd, Lektion 12: Primitiv funktion. Partiell integration. Variabelsubstitution. Avsnitt: Övningar: Testproblem 1, 2 sid 235. Testproblem 3 sid 240. Testproblem 4 sid 247. Testproblem 5 sid 250. Övningar sid 250: 9.1adgh, 9.2abcfk, 9.3abc, 9.4bcefhi, 9.5cdfh, 9.6abc, 9.7, 9.8, 9.9. Lektion 13: Bestämd integral och areor. Avsnitt: Övningar: Testproblem 2a sid 265. Testproblem 4 sid 271. Testproblem 5 sid 276. Testproblem 7 och 8 sid 285. Övningar sid 294: 10.3, 10.4, 10.6abcfg, , 10.12, Lektion 14: Generaliserade integraler. Avsnitt: Övningar: Testproblem 9 och 10, sid 290. Övningar sid 295: 10.5, 10.6d, Lektion 15: Kap 11. Att integrera rationella funktioner. Övningar: Testproblem 1 och 2, sid 302. Testproblem 3 sid 306. Testproblem 4 sid 309. Övningar sid 309: , 11.9bde, Lektion 16: Kap 12. Tillämpning av integraler. Övningar: Testproblem 2 och 3, sid 318. Testproblem 4 sid 320. Testproblem 5c sid 322. Övningar sid 327: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.7, 12.8a, Lektion 17: Avsnitt Differentialekvationer. Övningar: Testproblem 3 och 4 sid 337. Testproblem 7 och 8 sid 345. Testproblem 9 och 10 sid 350. Övningar sid 389: 13.2, 13.4, 13.5, 13.9, 13.6, 13.8, 13.10, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.17, 13.19, 13.35, 13.36, 13.38, Lektion 18: Linjära ekvationssystem, matriser och matrisinvers. Determinanter. Avsnitt: Övningar: Testproblem 1, sid 401. Testproblem 2, sid 405. Testproblem 3, sid 410. Testproblem 4, sid 414. Övningar sid 422: 14.1ace, 14.2acef, 14.3, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9, 14.10abde, Lektion 19: Populationsmodeller. Egenvärden och egenvektorer. Avsnitt: Övningar: Testproblem 5, sid 416. Testproblem 6, sid 421. Övningar sid 422: 14.15, Lektion 20: Repetition och problemlösning. Inger Sigstam 27 oktober

Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2013.

Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2013. Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2013. Kursansvarig och examinator: Staffan Lundberg, TVM. Telefon: 0920-49 18 69. Rum: E 882. E-post: lund@ltu.se Lärare

Läs mer

Studiehandledning M0038M Matematik I Differentialkalkyl Lp 1, 2016

Studiehandledning M0038M Matematik I Differentialkalkyl Lp 1, 2016 Studiehandledning M0038M Matematik I Differentialkalkyl Lp 1, 2016 Kursansvarig/Examinator: Staffan Lundberg, TVM Telefon: 0920-49 18 69 Rum: E882 E-post: Lärare i Skellefteå: Eva Lövf, tfn. 0910-58 53

Läs mer

Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2012.

Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2012. Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2012. Kursansvarig och examinator: Staffan Lundberg, TVM. Telefon: 0920-49 18 69. Rum: E 882. E-post: lund@ltu.se Lärare

Läs mer

ENVARIABELANALYS, ht 2003 (version 17 nov) Kursansvarig: tel ,

ENVARIABELANALYS, ht 2003 (version 17 nov) Kursansvarig: tel , ENVARIABELANALYS, ht 2003 (version 17 nov) Kursansvarig: Georgi.Tchilikov@ide.hh.se, tel.035-167124, http://www.hh.se/staff/getc Ett försök till "strukturering" av innehållet (skrivet i första hand med

Läs mer

91MA11/7, 92MA11/7 Matematik 1 - Delkurs: Algebra, 7,5 hp Kurs-PM vt 2015

91MA11/7, 92MA11/7 Matematik 1 - Delkurs: Algebra, 7,5 hp Kurs-PM vt 2015 91MA11/7, 92MA11/7 Matematik 1 - Delkurs: Algebra, 7,5 hp Kurs-PM vt 2015 Johan Thim All kursinformation finns också på www.liu.se/utbildning/program/amneslarare-gy/student/termin-2/matematik-91ma11 www.liu.se/utbildning/program/amneslarare7-9/student/termin-2/matematik-91ma17

Läs mer

KURSPROGRAM TILL KURSEN DIFFERENTIAL- OCH INTEGRALKALKYL II: 5B1106, DEL 1, FÖR F, HT 2001

KURSPROGRAM TILL KURSEN DIFFERENTIAL- OCH INTEGRALKALKYL II: 5B1106, DEL 1, FÖR F, HT 2001 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK Per Sjölin KURSPROGRAM TILL KURSEN DIFFERENTIAL- OCH INTEGRALKALKYL II: 5B1106, DEL 1, FÖR F, HT 2001 Kursledare: Per Sjölin, rum 3632, Lindstedtsvägen 25, tel 790 7204, pers@math.kth.se.

Läs mer

Planering Matematik II Period 3 VT Räkna själv! Gör detta före räkneövningen P1. 7, 17, 21, 37 P3. 29, 35, 39 P4. 1, 3, 7 P5.

Planering Matematik II Period 3 VT Räkna själv! Gör detta före räkneövningen P1. 7, 17, 21, 37 P3. 29, 35, 39 P4. 1, 3, 7 P5. Avsnitt 1, Inledning ( Adams P1,P3,P4, P5) Genomgång och repetition av grundläggande begrepp. Funktion, definitionsmängd, värdemängd. Intervall. Olikheter. Absolutbelopp. Styckvis definierade funktioner.

Läs mer

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår BML131 ht 2013 1 BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår Syfte och organisation Matematiken på basåret läses i två obligatoriska kurser; under första halvan av hösten BML131 (Matematik

Läs mer

Kursinformation, ETE499 8 hp MATEMATIK H Högskoleförberedande matematik

Kursinformation, ETE499 8 hp MATEMATIK H Högskoleförberedande matematik Kursinformation, ETE499 8 hp MATEMATIK H Högskoleförberedande matematik Fristående matematikkurs vid ITN (Institutionen för Teknik och Naturvetenskap i Norrköping) en förberedande matematikkurs inför kurser

Läs mer

TATM79 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2015

TATM79 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2015 TATM79 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2015 Fredrik Andersson Mikael Langer Johan Thim All kursinformation finns också på courses.mai.liu.se/gu/tatm79 Innehåll 1 Kursinnehåll 2 1.1 Reella och komplexa

Läs mer

TATA79 Inledande matematisk analys (6hp)

TATA79 Inledande matematisk analys (6hp) Inledande matematisk analys (6hp) Kursinformation HT 2016 Examinator: David Rule Innehåll 1 Kursinnehåll 2 1.1 Grundlägande koncept och verktyg........................ 2 1.2 Geometri och reela tal...............................

Läs mer

Förord till läraren. 1. Mer praktisk information

Förord till läraren. 1. Mer praktisk information 10 Förord till läraren Förord till studenten innehåller praktisk information om bokens uppbyggnad. Det gäller exempel, teknikproblem, bevis, dialoger, rekommenderade övningar, matematiska fortsättningar,

Läs mer

Sannolikhet och statistik 1MS005

Sannolikhet och statistik 1MS005 UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Jesper Rydén Matematisk statistik Sannolikhet och statistik 1MS005 2013 08 28 Sannolikhet och statistik 1MS005 Kurshemsida: http://www2.math.uu.se/ jesper/sos13.html

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp Statistiska institutionen VT2011 Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp MOMENTETS INNEHÅLL Momentet ger studenten kunskap om ett antal olika statistiska modeller och hur

Läs mer

LMA515 Matematik, del B Sammanställning av lärmål

LMA515 Matematik, del B Sammanställning av lärmål LMA515 Matematik, del B Sammanställning av lärmål Lärmål för godkänt Funktion, gränsvärde, kontinuitet, derivata. Förklara begreppen funktion, definitionsmängd och värdemängd, och bestämma (största möjliga)

Läs mer

Kursinformation, TNIU19 Matematisk grundkurs fo r byggnadsingenjo rer, 6 hp

Kursinformation, TNIU19 Matematisk grundkurs fo r byggnadsingenjo rer, 6 hp Kursinformation, TNIU19 Matematisk grundkurs fo r byggnadsingenjo rer, 6 hp Grundläggande matematik för ingenjörsstudenter vid Byggnadsteknisk utbildning en förberedande matematikkurs inför kursen Envariabelanalys

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri

SF1624 Algebra och geometri SF1624 Algebra och geometri Första föreläsningen Mats Boij Institutionen för matematik KTH 26 oktober, 2009 Översikt Kurspresentation Komplexa tal Kursmålen Efter genomgången kurs ska studenten vara förtrogen

Läs mer

SF1646, Analys i era variabler, 6 hp, för I1, läsåret 2007.2008.

SF1646, Analys i era variabler, 6 hp, för I1, läsåret 2007.2008. SF1646, Analys i era variabler, 6 hp, för I1, läsåret 2007.2008. Anders Karlsson, Inst för Matematik, KTH January 22, 2008 Kursinnehåll: Grundläggande kurs i di erential- och integralkalkyl i era variabler.

Läs mer

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005 Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005 Examinator: Magnus Ekh (mekh@am.chalmers.se), tele: 7723479 Kurspoäng: 3 Kurslitteratur: "Grundläggande hållfasthetslära", Hans Lundh, KTH, Stockholm. "Exempelsamling

Läs mer

Planering Analys 1, höstterminen 2011

Planering Analys 1, höstterminen 2011 Nr 1 Matematikcentrum Matematik NF Planering Analys 1, höstterminen 2011 Program Anders Olofsson Kurslitteratur: Adams RA, Essex C, Calculus a complete course, sjunde upplagan, 2010 (A). Gamla tentor delas

Läs mer

Linjär algebra och geometri 1

Linjär algebra och geometri 1 UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Ryszard Rubinsztein Oswald Fogelklou Linjär algebra och geometri 1 för K1, W1, KandKe1 Höstterminen 2008 Kurslitteratur H.Anton, C.Rorres, Elementary Linear

Läs mer

Linjär algebra och geometri I

Linjär algebra och geometri I UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Anders Johansson Linjär algebra och geometri I för Energi, Ma-kand., Frist. Höstterminen 2010 Kurslitteratur H. Anton, C. Rorres, Elementary Linear Algebra

Läs mer

SF1646, Analys i flera variabler, 6 hp, för CBIOT1 och CKEMV1, VT 2009.

SF1646, Analys i flera variabler, 6 hp, för CBIOT1 och CKEMV1, VT 2009. SF1646, Analys i flera variabler, 6 hp, för CBIOT1 och CKEMV1, VT 2009. Kurt Johansson, Inst för Matematik, KTH 2 mars 2009 Kursinnehåll: Grundläggande kurs i differential- och integralkalkyl i flera variabler.

Läs mer

Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng.

Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng. STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2005 Statistiska institutionen 2005-08-29 MC Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng. KURSBESKRIVNING

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH BI HT 2015, DELKURS B1, 8 HP

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH BI HT 2015, DELKURS B1, 8 HP LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH BI HT 2015, DELKURS B1, 8 HP Kurskod: FMAA05 Kurschef:, rum 545 Matematiska Institutionen. Tel. 046-222 0553. Email: magnusa@maths.lth.se

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C OCH D HT 2016, DELKURS B1, 8 HP

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C OCH D HT 2016, DELKURS B1, 8 HP LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C OCH D HT 2016, DELKURS B1, 8 HP Kurskod: FMAA05 Kurschef: Magnus Aspenberg, rum 545 Matematiska Institutionen. Tel.

Läs mer

SF1658 Trigonometri och funktioner, 7.5 högskolepoäng, ht Kurs-PM SF1658

SF1658 Trigonometri och funktioner, 7.5 högskolepoäng, ht Kurs-PM SF1658 SF1658 Trigonometri och funktioner, 7.5 högskolepoäng, ht 2008 Kurs-PM Kursens syfte Att överbrygga mellan gymnasiekursen Matematik C och de första kurser i matematik som ges på KTHs civilingenjörsprogram,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR I OCH L HT 2012, DELKURS B1, 8 HP

LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR I OCH L HT 2012, DELKURS B1, 8 HP LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR I OCH L HT 2012, DELKURS B1, 8 HP Kurskod: FMAA05 Kurschef: Magnus Aspenberg, rum 343 Matematiska Institutionen. Tel.

Läs mer

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT Matematik HEM KURSER SKRIV UT MA200 - Matematik A 110 poäng inrättad 1994-07 SKOLFS: 1994:9 et för kursen är att ge de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer i privatliv

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp Statistiska institutionen HT 2014 Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp Kursen består av fyra moment: 1. Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen, 6 hp 2. Inlämningsuppgift

Läs mer

Transformmetoder. Kurslitteratur: Styf/Sollervall, Transformteori för ingenjörer, 3:e upplagan, Studentlitteratur

Transformmetoder. Kurslitteratur: Styf/Sollervall, Transformteori för ingenjörer, 3:e upplagan, Studentlitteratur UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Transformmetoder Kurslitteratur: Styf/Sollervall, Transformteori för ingenjörer, 3:e upplagan, Studentlitteratur AB. Kontakt: Föreläsare och kursansvarig:

Läs mer

Kursstart. Kursen startar tisdagen den 10 oktober kl i sal MA236 i MIT-huset. Schemat kan erhållas från matematiska institutionens hemsida.

Kursstart. Kursen startar tisdagen den 10 oktober kl i sal MA236 i MIT-huset. Schemat kan erhållas från matematiska institutionens hemsida. Kursinformation för Komplex analys, 3p, ht 2006. Civ.ing. (Teknisk Fysik) Ingår som ett moment i kursen Fysikens matematiska metoder, 10p. Ulf Backlund Kursstart Kursen startar tisdagen den 10 oktober

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH N HT 2014, DELKURS A1, 5 HP

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH N HT 2014, DELKURS A1, 5 HP LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH N HT 2014, DELKURS A1, 5 HP Kurskod: FMAA01 Kurschef: Magnus Aspenberg, rum 343 Matematiska Institutionen.

Läs mer

ÄMAD01, Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 högskolepoäng Mathematics with Didactics 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄMAD01, Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 högskolepoäng Mathematics with Didactics 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄMAD01, Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 högskolepoäng Mathematics with Didactics 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Faktiska förkunskapskrav för vissa behörigheter

Faktiska förkunskapskrav för vissa behörigheter Malmö högskola / Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum 1(5) Mars 2016 Faktiska förkunskapskrav för vissa behörigheter Ersättning för behörighetskursen Engelska B En del utbildningar anger Engelska B

Läs mer

TEN2, ( 3 hp), betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F. TEN2 omfattar Laplace-, Fourier- och z-transformer samt Fourierserier

TEN2, ( 3 hp), betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F. TEN2 omfattar Laplace-, Fourier- och z-transformer samt Fourierserier Kurs-PM MATEMATIK 2 (7.5 hp) P4, HF1000, ( tidigare 6H3011) Kursansvarig: Armin Halilovic, http://www.sth.kth.se/armin E-Mail armin@sth.kth.se rum 5046, Campus Haninge KURSFORDRINGAR: Examination: Godkända

Läs mer

Kursinformation och lektionsplanering BML402

Kursinformation och lektionsplanering BML402 Kursinformation och lektionsplanering Matematik specialisering för basår, 7 hp. Syfte och organisation Kursen är valbar och bygger vidare på tidigare matematikkurser på basåret. Syftet är att ge en god

Läs mer

Välkommen till MVE340 Matematik B för Sjöingenjörer. Kursinnehåll i stora drag. Kurslitteratur MVE Carl-Henrik Fant MV, Chalmers 1

Välkommen till MVE340 Matematik B för Sjöingenjörer. Kursinnehåll i stora drag. Kurslitteratur MVE Carl-Henrik Fant MV, Chalmers 1 Välkommen till MVE340 Matematik B för Sjöingenjörer Carl-Henrik Fant E-post: carl-henrik.fant@chalmers.se Tel: 772 35 57 Kontor: L3037 i matematikhuset, Johanneberg Kursinnehåll i stora drag Funktioner

Läs mer

KURSPLAN. Matematik/matematikdidaktik för de senare skolåren och gymnasiet

KURSPLAN. Matematik/matematikdidaktik för de senare skolåren och gymnasiet Dnr: MSI 06/07:61 Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) KURSPLAN Matematik/matematikdidaktik för de senare skolåren och gymnasiet Mathematics/ Mathematical Didactics in Later School Years

Läs mer

Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000

Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000 2011-12-21 Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000 Kurs 1a och 2a i Gy 2011 jämfört med kurs A och B i Gy 2000 Poängomfattningen har ökat från 150 poäng

Läs mer

Examination: En skriftlig tentamen den 15 mars samt möjlighet till en omtentamen. Tider och lokaler meddelas senare.

Examination: En skriftlig tentamen den 15 mars samt möjlighet till en omtentamen. Tider och lokaler meddelas senare. Kursprogram till Linjär algebra II, SF1604, för D1, vt12. Kursledare och föreläsare: Olof Heden Lindstedtsvägen 25 rum 3641 Tel:790 62 96 (mobil: 0730 547 891) e-post: olohed@math.kth.se Övningar: grupp

Läs mer

Välkommen till Matematik 3 för lärare!

Välkommen till Matematik 3 för lärare! Välkommen till Matematik 3 för lärare! Nu: Statistik för lärare + Linjär algebra + datorlabbar Antagen? Registrerad? För er som läser första ämnet nu (MAxx eller FYMA): Hållbar Utveckling med Människan

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Kursmål och pluggtips Institutionen för matematik KTH Kursmål Kursmålen står på sidan Kursplan mm (länk i menyn). De anger vad man ska kunna för att bli godkänd på kursen. I den här pdf:en går jag igenom

Läs mer

SF1624 ALGEBRA OCH GEOMETRI FÖR CINTE OCH CMIEL KURS-PM HT09

SF1624 ALGEBRA OCH GEOMETRI FÖR CINTE OCH CMIEL KURS-PM HT09 SF1624 ALGEBRA OCH GEOMETRI FÖR CINTE OCH CMIEL KURS-PM HT09 1. KURSPLAN 1.1. Kursens mål. Efter genomgången kurs ska studenten vara förtrogen med grundläggande algebra och linjär algebra. Det innebär

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Matematik. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Matematik. Kursplan Dnr: FL 2008/5 Lärarutbildningsnämnden Matematik Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2008-09-09 och gäller från höstterminen 2008 vid Karlstads

Läs mer

MA/PROGR. www.kunda.nu/dennis VUXENUTBILDNINGEN. 2011-01-17 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson

MA/PROGR. www.kunda.nu/dennis VUXENUTBILDNINGEN. 2011-01-17 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson MA/PROGR. VT-2011 VUXENUTBILDNINGEN 2011-01-17 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson www.kunda.nu/dennis S i d a 2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 KURSLITTERATUR... 3 BOKHANDEL PÅ INTERNET... 4 DENNIS... 5 SCHEMA VT-2011...

Läs mer

Kursprogram kursen ETE325 Linjär Algebra, 8 hp, vt 2016.

Kursprogram kursen ETE325 Linjär Algebra, 8 hp, vt 2016. LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska Institutionen Vladimir Tkatjev Kursprogram kursen ETE325 Linjär Algebra, 8 hp, vt 2016. Kursperiod: 18 januari 18 maj Examinator och föreläsare: Vladimir Tkatjev: B-huset,

Läs mer

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter Magnus Jacobsson och Inger Sigstam Matematiska institutionen 1. Introduktion Matematik på grundnivå är till stor del ett övningsämne, man lär sig matematik

Läs mer

Matematik 1B. Taluppfattning, aritmetik och algebra

Matematik 1B. Taluppfattning, aritmetik och algebra Matematik 1a Centralt innehåll Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier

Läs mer

Nystart i matematik vid LTH. Gunnar Sparr

Nystart i matematik vid LTH. Gunnar Sparr Nystart i matematik vid LTH Gunnar Sparr Plan för presentationen 1. Bakgrund 2. Vad vi vill 3. Ny kurs i endimensionell analys 1. Kursinnehåll 2. Färdighetsprov 3. Kommunikation, redovisning 4. Utvärdering

Läs mer

Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp

Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp Statistiska institutionen HT 2011 Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp Kursen består av två moment: 1. Statistisk teori med tillämpningar I 2. Statistisk teori med tillämpningar

Läs mer

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow Matematik i Gy11 110912 Susanne Gennow Var finns matematik? Bakgrund Nationella utredning 2003 PISA 2009 TIMSS Advanced 2008 Skolinspektionens rapporter Samband och förändring åk 1 3 Olika proportionella

Läs mer

Uppföljning av diagnostiskt prov Repetition av kursmoment i TNA001-Matematisk grundkurs.

Uppföljning av diagnostiskt prov Repetition av kursmoment i TNA001-Matematisk grundkurs. Uppföljning av diagnostiskt prov 06-0- Repetition av kursmoment i TNA00-Matematisk grundkurs. Reella tal, intervall, räta linjer, cirklar Faktorsatsen, faktoriseringar, polynomekvationer Olikheter Ekvationer

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2009/2010

TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2009/2010 TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2009/2010 Examinator och föreläsare Carl-Henrik Fant E-post: carl-henrik.fant@chalmers.se Tel: 772 3557, kontor: Matematik L 3037 Övningsledare: ML11: Staffan Hägglund ML12:

Läs mer

Kommentarer till uppbyggnad av och struktur för ämnet matematik

Kommentarer till uppbyggnad av och struktur för ämnet matematik 2011-06-10 Kommentarer till uppbyggnad av och struktur för ämnet matematik Likheter och skillnader jämfört med den gamla kursplanen Ämnesplanen i gymnasieskola 2011 (Gy 2011) har en ny struktur jämfört

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA OCH DIFFERENTIALEKVATIONER, M0031M VT-16

LINJÄR ALGEBRA OCH DIFFERENTIALEKVATIONER, M0031M VT-16 LINJÄR ALGEBRA OCH DIFFERENTIALEKVATIONER, M0031M VT-16 Denna kurs innehåller fyra olika delar: komplexa tal, linjär algebra, differentialekvationer och en laboration i Matlab. Vi börjar med en introduktion

Läs mer

Matematiska och systemtekniska institutionen Dnr 2008/214-514 KURSPLAN

Matematiska och systemtekniska institutionen Dnr 2008/214-514 KURSPLAN Matematiska och systemtekniska institutionen Dnr 2008/214-514 KURSPLAN Matematik/matematikdidaktik för de senare skolåren och gymnasiet Mathematics/ Mathematical Didactics in Later School Years and Upper

Läs mer

Matematik 4 för basår, 8 högskolepoäng Föreläsnings- och lektionsplanering

Matematik 4 för basår, 8 högskolepoäng Föreläsnings- och lektionsplanering Matematik 4 för basår, 8 högskolepoäng Föreläsnings- och lektionsplanering Kursboken innehåller uppgifter på tre nivåer, a,b och c, i stigande svårighetsgrad. Efter varje kapitel finns en bra sammanfattning,

Läs mer

Lektioner Datum Lokal Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Avsnitt

Lektioner Datum Lokal Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Avsnitt Föreläsning 8.15-10.00 Lektioner 10.15-12.00 Datum Lokal Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Avsnitt ons-3-dec Hörsal G C: 5.1-5.2 tor-4-dec Hörsal G N210 A302 A303 MC413 C: 5.3-5.4 fre-5-dec Hörsal G C: 2.10,

Läs mer

MA/NK HT-2011. www.kunda.nu/dennis VUXENUTBILDNINGEN. 2011-09-08 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson

MA/NK HT-2011. www.kunda.nu/dennis VUXENUTBILDNINGEN. 2011-09-08 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson MA/NK HT-2011 VUXENUTBILDNINGEN 2011-09-08 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson www.kunda.nu/dennis S i d a 2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 KURSLITTERATUR... 3 NÅGRA BOKHANDLARE PÅ INTERNET... 4 DENNIS... 5 MA/NK

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng

Läs mer

Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i

Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i grundskolan och innebär breddning och fördjupning av ämnet. Utbildningen

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Lösningsförslag v1.1. Högskolan i Skövde (SK) Svensk version Tentamen i matematik

Lösningsförslag v1.1. Högskolan i Skövde (SK) Svensk version Tentamen i matematik Lösningsförslag v1.1 Högskolan i Skövde (SK) Svensk version Tentamen i matematik Kurs: MA15G Matematisk Analys MA13G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 1-8-8 kl 8.3-13.3 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel

Läs mer

Uppföljning av diagnostiskt prov HT-2016

Uppföljning av diagnostiskt prov HT-2016 Uppföljning av diagnostiskt prov HT-0 Avsnitt Ungefärligen motsvarande uppgifter på diagnosen. Räknefärdighet. Algebra, ekvationer, 8 0. Koordinatsystem, räta linjer 8 0. Funktionerna ln och e.. Trigonometri

Läs mer

5.6 Matematik. Bedömning

5.6 Matematik. Bedömning 5.6 Matematik På grund av matematikens ställning i vår kultur behöver vi kompetens att förstå, använda och producera information i matematisk form. Matematiken spelar en viktig eller rent av avgörande

Läs mer

Studiehandledning SF1661 Perspektiv på Matematik HT2014, Civilingenjör och lärare åk 1

Studiehandledning SF1661 Perspektiv på Matematik HT2014, Civilingenjör och lärare åk 1 Hans Thunberg, KTH Matematik Studiehandledning SF1661 Perspektiv på Matematik HT2014, Civilingenjör och lärare åk 1 Undervisningen på kursen ges i form av föreläsningar och övningar. Vid övningarna, där

Läs mer

Förord. Stockholm i juni Luciano Triguero

Förord. Stockholm i juni Luciano Triguero Förord Behovet av ett praktiskt inriktat läromedel i matematik med möjlighet att använda datorbaserad beräkningsteknik har varit ledstjärnan vid tillkomsten av denna bok. Boken kombinerar matematikens

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

En Guide till hur man Pluggar för Tentan. 1 Hur man Läser Matte.

En Guide till hur man Pluggar för Tentan. 1 Hur man Läser Matte. En Guide till hur man Pluggar för Tentan. 1 Hur man Läser Matte. Att läsa matte är en väldigt aktiv process. Det handlar inte om att bara skumma texten. Att läsa matte är att aktivt återskapa och internalisera

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Matematik. Programgruppens förslag till kursplan för Matematik (10) Dnr 2004:3064

Matematik. Programgruppens förslag till kursplan för Matematik (10) Dnr 2004:3064 Styrmedel/Styrdokument Programgruppen NV 2005-12-20 1 (10) Matematik Utbildningen i ämnet Matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande grundskolans och innebär såväl breddning som fördjupning av ämnet.

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik D Kurskod Ma 104 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Muntligt prov Inlämningsuppgift Kontakt med examinator Övrigt Valfri aktuell lärobok för kurs Matematik D t.ex.

Läs mer

Ämnesplaner för matematik grundskolan enligt Lgr11 och gymnasieskolan enligt Gy11

Ämnesplaner för matematik grundskolan enligt Lgr11 och gymnasieskolan enligt Gy11 Ämnesplaner för matematik grundskolan enligt Lgr11 och gymnasieskolan enligt Gy11 I ämnesplanen för grundskolans matematik har tidigare ering markerats om det är Matematik eller en högre kurs eller momentet

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas, såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Institutionen för teknik och naturvetenskap Michael Hörnquist, 1 februari 2013 TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Kursinformation 2013 Mål och innehåll Kursens mål och förväntade läranderesultat enligt

Läs mer

Samverkan mellan Polhemskolan i Lund och Matematiska Institutionen på Lunds Universitet

Samverkan mellan Polhemskolan i Lund och Matematiska Institutionen på Lunds Universitet Dnr: 006: 649 LUNDS KOMMUN Polhemskolan 009-0-04 Till Skolverket/Myndigheten för skolutveckling Lund 009-0-03 Samverkan mellan Polhemskolan i Lund och Matematiska Institutionen på Lunds Universitet Redovisning

Läs mer

Integration av numeriska metoder i kemiteknikutbildningen. Claus Führer, Matematikcentrum Michaël Grimsberg, Inst. för Kemiteknik

Integration av numeriska metoder i kemiteknikutbildningen. Claus Führer, Matematikcentrum Michaël Grimsberg, Inst. för Kemiteknik Integration av numeriska metoder i kemiteknikutbildningen Claus Führer, Matematikcentrum Michaël Grimsberg, Inst. för Kemiteknik 3:e pedagogiska inspirationskonferensen LTH, 31 maj 2005 Inledning Ny utbildningsplan

Läs mer

Studiehandledning SF1661 Perspektiv på Matematik HT2015, Civilingenjör och lärare åk 1

Studiehandledning SF1661 Perspektiv på Matematik HT2015, Civilingenjör och lärare åk 1 Hans Thunberg, KTH Matematik Studiehandledning SF1661 Perspektiv på Matematik HT2015, Civilingenjör och lärare åk 1 Undervisningen på kursen ges i form av föreläsningar och övningar. Vid övningarna, där

Läs mer

Matematik 4 Kap 3 Derivator och integraler

Matematik 4 Kap 3 Derivator och integraler Matematik 4 Kap 3 Derivator och integraler Konkretisering av ämnesplan (länk) http://www.ioprog.se/public_html/ämnesplan_matematik/struktur_ämnesp lan_matematik/struktur_ämnesplan_matematik.html Inledande

Läs mer

Teorifrå gor kåp

Teorifrå gor kåp Teorifrå gor kåp. 2.2 5.2 Funktioner och dess grafer 1) Vad är en funktion? 2) Vad är den naturliga definitionsmängden ge några eempel 3) Vad är en värdemängd? 4) Vad är en sammansatt funktion? 5) Varför

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MATEMATIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Kursplan. Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01

Kursplan. Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01 Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kursplan Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Inriktning matematik/matematikdidaktik för de

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Fastställd av Nämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Fastställd av Nämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen KURS MA200L Matematik och logiskt tänkande II 31-60 högskolepoäng Mathematics and mathematical thought processes II 31-60 higher education credits

Läs mer

HÅLLFASTHETSLÄRA I2 MHA051

HÅLLFASTHETSLÄRA I2 MHA051 2001-10-18:anek HÅLLFASTHETSLÄRA I2 MHA051 Kursinformation höstterminen 2001 Institutionen för Teknisk Mekanik / Department of Applied Mechanics SAMMANFATTNING Kursen Hållfasthetslära för I2 ges av Institutionen

Läs mer

Tentamen i Matematik 1 HF aug 2012 Tid: Lärare: Armin Halilovic

Tentamen i Matematik 1 HF aug 2012 Tid: Lärare: Armin Halilovic Tentamen i Matematik HF70 6 aug 0 Tid: 3. 7. Lärare: Armin Halilovic Hjälpmedel: Formelblad (Inga andra hjälpmedel utöver utdelat formelblad.) Fullständiga lösningar skall presenteras på alla uppgifter.

Läs mer

Tentamen i Matematik 1 DD-DP08

Tentamen i Matematik 1 DD-DP08 Tentamen i Matematik DD-DP08 (Kursnummer HF90) 2009-03-2, kl. 3:5-7:00 Hjälpmedel: endast bifogat formelblad. Till samtliga inlämnade uppgifter fordras fullständiga lösningar. Svaren ska alltid förkortas

Läs mer

2. Förklara vad ekvationen 4x(x + 1) = 8y + 11 beskriver, och gör en skiss av detta.

2. Förklara vad ekvationen 4x(x + 1) = 8y + 11 beskriver, och gör en skiss av detta. MMA Matematisk grundkurs TEN Datum: 4 mars 00 Skrivtid: timmar Hjälpmedel: Penna, linjal och radermedel Denna tentamen TEN består av nio stycken om varannat slumpmässigt ordnade uppgifter som vardera kan

Läs mer

Studenters förhållningssätt till lärande i en nätbaserad överbryggande matematikkurs

Studenters förhållningssätt till lärande i en nätbaserad överbryggande matematikkurs Studenters förhållningssätt till lärande i en nätbaserad överbryggande matematikkurs tikk Presentation vid Nationellt möte Mattebron Stockholms universitet 2012 11 12 Presentation ti av mig Gymnasielärare

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009 Kursbeskrivning Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Allmänt Kursen består av två moment: Moment 1. Grundläggande statistisk teori, 12hp.

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik 4 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod MATMAT04 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Valfri aktuell lärobok för kurs Matematik 4 Skriftligt prov (4h) Muntligt prov Bifogas Provet består av två delar.

Läs mer

Kursplan MD2022. Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2

Kursplan MD2022. Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2 Sida 1(6) Kursplan Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2 Mathematics III 30 Credits*, First Cycle Level 2 Lärandemål Det övergripande målet för kursen är att den studerande ska vidga och fördjupa

Läs mer

Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov

Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov År Startvecka 2013 2 Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov Vecka Lektion (2h) Datum Kapitel Avsnitt 2 Ti 08-jan Kap 1: Räta linjen

Läs mer

ED1110 VEKTORANALYS 4,5 hp

ED1110 VEKTORANALYS 4,5 hp Fusionplasmafysik Skolan för Elektro- och Systemteknik KTH, Teknikringen 31 Lorenzo Frassinetti - Jan Scheffel KURS-PM HT 2011 ED1110 VEKTORANALYS 4,5 hp (utgör även delmoment 1) i kursen SI1143 Matematisk

Läs mer

Studiehandledning till. MMA121 Matematisk grundkurs. Version 2012-09-03

Studiehandledning till. MMA121 Matematisk grundkurs. Version 2012-09-03 Studiehandledning till MMA Matematisk grundkurs läsåret 0/ Version 0-09-0 Kursinformation för MMA Mål Avsikten med kursen MMA Matematisk grundkurs är att ge grundläggande kunskaper i matematik, av betydelse

Läs mer

Modul 1 Mål och Sammanfattning

Modul 1 Mål och Sammanfattning Institutionen för Matematik SF1625 Envariabelanalys Läsåret 2016-2017 Lars Filipsson Modul 1 Mål och Sammanfattning 1. Reella tal. 1. MÅL FÖR MODUL 1 Känna till talsystememet och kunna använda notation

Läs mer

Andelar och procent Fractions and Percentage

Andelar och procent Fractions and Percentage Sida 1 av 20 Kursplan Uttagen: Inrättad: 2010-09-03 Andelar och procent Fractions and Percentage Högskolepoäng: 1.0 Kurskod: 5MA098 Ansvarig enhet: Matematik och Matematisk statistik SCB-ämne: Matematik

Läs mer

Gymnasiets nationella prov och KTHs förkunskapskrav en matematisk kulturklyfta?

Gymnasiets nationella prov och KTHs förkunskapskrav en matematisk kulturklyfta? Gymnasiets nationella prov och KTHs förkunskapskrav en matematisk kulturklyfta? Hans Thunberg, KTH Matematik thunberg@mathkthse Sammanfattning Det nationella provsystemet har bl a som uppgift att tydliggöra

Läs mer