Din manual ALPINE DVA-5205P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual ALPINE DVA-5205P http://sv.yourpdfguides.com/dref/1080094"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ALPINE DVA-5205P. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart. ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR. Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar. ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV () JORD. (Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN. annat fall kan olyckor lätt inträffa. KOMBINERA INTE VIDEOTITTANDE OCH BILKÖRNING. HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM. Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER FRÄMMANDE FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL. Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen. BLOCKERA INTE VENTILATIONSÖPPNINGAR ELLER VÄRMEPANELER. Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till brand. 142 Försiktighetsåtgärde Försiktigt Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här, efterson det kan leda till skador på parson eller egendom. ANVÄND INTE NYA OCH GAMLA BATTERIER SAMTIDIGT. SÄTT I BATTERIERNA MED POLERNA VÄNDA ÅT RÄTT HÅLL. Kontrollera noggrant att batteripolerna (+ och ) vänds åt korrekt håll enligt angivna anvisningar vid isättning av batterier. Batterier som är spruckna eller som läcker batterisyra kan orsaka brand eller personskada. AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR. I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå. Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation. 143 Försiktighetsåtgärde Temperatur Försäkra dig om att temperaturen i bilen ligger mellan - 10 C och +60 C innan du sätter på anläggningen. Kondens Ibland kan det hända att ljudet från CD-spelaren låter konstigt p g a kondensbildning. Ta ur skivan ur spelaren om detta händer, och vänta cirka en timme tills fukten har avdunstat. Skadade CD-skivor Försök inte spela spräckta, skeva eller skadade skivor. Detta kan orsaka allvarliga skador på spelarens mekaniska delar. Underhåll Försök inte reparera apparaten själv om det uppstår några problem. Lämna in den till din Alpine-återförsäljare eller närmaste Alpine Servicestation för service. Gör aldrig något av följande Ta inte tag i, eller dra ut skivan medan indragningsautomatiken håller på att dra in den i spelaren. Försök inte lägga i en skiva i anläggningen när den är avstängd. Lägga i skivor Spelaren kan bara spela en skiva i taget. Ladda inte flera skivor på samma gång. Försäkra dig om att etiketten är vänd uppåt innan du lägger i skivan. Spelaren matar automatiskt ut felvända skivor. Ljudet kan hoppa om du spelar skivor under körning på ojämn väg, men detta kan inte orsaka repor på skivan eller skada spelaren. Skivor med oregelbunden form Det går inte att använda skivor med ojämn form eller ojämna kanter i den här spelaren. Ytter- och innerkanterna måste vara jämna och släta. Om du försöker spela oregelbundet formade skivor kan spelaren ta skada. Nya skivor För att förhindra att skivan fastnar matar spelaren automatiskt ut felvända eller oregelbundet formade skivor. Om en ny skiva matas ut direkt efter att du lagt i den bör du känna efter med fingret i mitthålet och längs ytterkanten. Om du känner små bulor eller ojämnheter kan dessa orsaka att skivan inte matas in som den skall. Ta bort ojämnheterna genom att gnugga mitthålet och ytterkanten med en kulspetspenna eller liknande och lägg sedan i skivan igen. Val av installationsplats DVA-5205P får inte installeras på platser som utsätts för: Direkt solljus eller stark värme Hög luftfuktighet eller väta Mycket damm Kraftiga vibrationer 144 INNEHÅLL Försiktighetsåtgärde Varning och Försiktigt Innehåll Egna inställningar Ändra Ai-NET-inställningarna Egna inställningar Ändra H.U. CONTROL-inställningarna Snabbguide Om DVD-skivor..... DVD-skivor som kan spelas på anläggningen.... När du använder fjärrkontrollen..... Lägga i och ta ut DVD- och CD-skivor..... Sätta på och stänga av apparaten..... Byta mellan NTSC- och PAL-läge..... Ställa in ljudstyrkan...

3 . Spela DVD-skivor..... Sluta spela Snabbsökning framåt/bakåt. Söka början på kapitel eller spår... Stillbild (paus).. Spela en ruta i taget.. Slow-motion Använda en digital ljudprocessor (tillval) Använda en digital ljudprocessor (tillval) Justera den parametriska equalizern Justera surroundinställningarna Lagra surroundinställningarna Hämta surroundinställningarna. 184 Justera tidskompenseringen 185 Använda Pro Logic-läget 185 ADJUST - Justera högtalarinställningen ADJUST - Justera ljudbilden ADJUST - Mixa de bakre ljudkanalerna ADJUST - Tidskompensering för centerhögtalaren..

4 . 189 ADJUST - Tidskompensering för de bakre högtalarna ADJUST - Skapa ett kraftfullt ljud på låg ljudstyrka ADJUST - Justera högtalarnivån MODE - Justera ljudstyrka, fader och balans MODE - Justera subwoofern MODE - Urkoppling av ljudjusteringsfunktionerna Praktiska funktioner Söka med titelnummer Söka direkt med kapitel- eller titelnummer Söka med hjälp av spelad tid Kapitel/spår/titelrepetition Byta ljudspår Byta bildvinkel Byta språk på textremsan Visa textremsor

5 161 Visa status för skivan. 161 Sätta på/stänga av videoutgången Styra spelaren från huvudenheten (CDA-7865R) Styra spelaren från huvudenheten Styra spelaren med huvudenhetens fjärrkontroll SET UP Övrigt Ändra grundinställningarna Terminologi..... Lista över språkkoder.... Lista över landskoder.

6 ... Om det uppstår problem. Tekniska data... Tangenter på fjärrkontrollen Ändra grundinställningarna (installation) Ändra språkinställningarna Byta inställningar för TV-skärmen Byta landskodsinställning Ställa in barnskyddsnivån Byta samplingsfrekvens Ändra inställning för digitala utsignaler Ändra inställningar för indikeringslamporna Egna inställningar Välja textinformation för hörselskadade Om DVD-skivor Om DVD-skivor Audio-CD och DVD-skivor har spår där digitala data är lagrade. Datan är lagrad som mikroskopiska gropar, och groparna läses sedan av med en laserstråle när skivan spelas. På DVD-skivor är spåren och groparna lagrade dubbelt så tätt jämfört med CD-skivor. En DVD-skiva rymmer alltså mycket mer data på mindre utrymme. DVD-skivor har också möjlighet till en rad andra finesser. Multiple audio* (sid 159) Upp till åtta olika språk kan läggas in på en film. Du väljer språk med fjärrkontrollen. Textningsläge* (sid 160) Textremsor på upp till 32 språk kan läggas in på filmen. Du väljer språk på textremsan med fjärrkontrollen. Flera bildvinklar* (sid 160) Om DVD-skivan innehåller scener som är inspelade ur flera olika bildvinklar kan du välja den vinkel du vill se scenen ur med fjärrkontrollen. Interaktiv handling* Den här funktionen kan användas om filmen har spelats in med t ex flera olika slut. Du kan då välja handling och se flera olika versioner av samma film. Hur detta görs varierar från DVD-skiva till DVD-skiva. Dialogrutor där du väljer handlingen visas under filmen. Följ helt enkelt instruktionerna i bild. CD-ROM Minsta bitlängd 0,9 µm 1,2 mm Spårmellanrum 1,6 µm DVD Minsta bitlängd 0,6 mm 0,9 µm 0,6 mm Spårmellanrum 0,74 µm En 12-cm DVD-skiva rymmer en långfilm eller cirka fyra timmars musik. Dessutom ger DVD-skivor skarp bildkvalitet och klara färger tacka vare en horisontell bildupplösning på över 500 linjer (jämfört med mindre än 300 linjer för ett VHS-band). Genom att ansluta en digital audioprocessor (PXAH510, tillval) kan du återskapa dynamiken och närvaron på en riktig bio med Dolby Digital 5.1kanals surround. Observera: * Funktionerna för språkval, textning, bildvinkel m m varierar från DVD-skiva till DVD-skiva. Se instruktionerna som följer med skivan för närmare anvisningar. 146 DVD-sfickan. - Håll fjärrkontrollen undan mat, fukt och smuts. - Lägg inte fjärrkontrollen i direkt solljus. + + Stäng locket Skjut in locket i pilens riktning tills det klickar till. Observera: Använd två AA-batterier. Varning UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN. annat fall kan olyckor lätt inträffa. 148 Lägga i och ta ut DVD- och CD-skivor Lägga i och ta ut DVD- och CD-skivor Sätt på apparaten innan du lägger i eller tar ur en skiva. (Se sid 150 "Sätta på och stänga av apparaten. ") DVD Video CD CD Lägga i skivor Tryck försiktigt in luckan och skjut den nedåt. Stäng luckan. Kom ihåg att stänga luckan för att förhindra att det kommer in damm i spelaren. POW POW ER ER OPEN OPEN vor Tryck på " s " medan du tittar. +0/ CD Tips Med PRE-STOP-funktionen (endast DVD, Video-CD) När PRE-STOP-funktionen används lagras det ställe där du slutar spela i minnet, och skivan fortsätter sedan från samma ställe nästa gång. Tryck på " s " en gång medan du tittar. "PRE-STOP" visas på displayen. +0/ Här visas mer information om apparatens funktioner. Tryck på " : " medan PRE- STOP visas. 150 Byta mellan NTSC- och PAL-läge Ställa in ljudstyrkan Byta mellan NTSCoch PAL-läge Välj videoläget NTSC eller PAL beroende på vilken typ av TV du har och hur DVDskivan är inspelad. Ställa in ljudstyrkan Ljudet behöver bara ställas in vid anslutning till den digitala ljudprocessorn (PXA- H510) Håll in "NTSC/PAL" under minst fem sekunder. Vrid kodratten åt höger eller vänster. POWER NTSC/PAL Vrid den åt höger för att öka ljudnivån. Vrid den åt vänster för att minska ljudnivån. DN VOL Observera: PAL är standard och du behöver inte ändra denna inställning.

7 Apparaten ställs in på PAL på fabriken. Rätt bildsystem måste vara valt. Annars visas följande meddelande och skivan spelas då inte: "VIDEO SIGNAL SYSTEM IS NOT CORRECT". VOL U P Observera: Justera i stället ljudet på den andra apparaten om du har anslutit en AiNET-produkt (huvudenhet) förutom den digitala ljudprocessorn (PXA-H510), eller om du ansluter enbart den här apparaten till en TV. Tips Använda DVD Video CD siffertangenterna. CD Här beskrivs hur du använder siffertangenterna och "+10"-tangenten. För att mata in 10: Tryck en gång på "+10" och sedan på "0". För att mata in 16: Tryck en gång på "+10" och sedan på "6". För att mata in 23: Tryck två gånger på "+10" och sedan på "3". * Numret ökar med 10 varje gång du trycker på "+10"-tangenten. 151 Spela DVD-skivor Spela DVDskivor ENT DVD Video CD CD Försiktigt Alla funktioner är inte aktiverade DISP MENU SET SOURCE SLOW LIST GO TO TITLE CHG för alla DVD-skivor, och kan då inte användas. DVD-funktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen fungerar inte på alla DVDskivor. Se anvisningarna som följer med den aktuella DVD-skivan för mer information om vilka funktioner som stöds. Fingeravtryck på skivorna kan försämra avspelningen betydligt. Ta ut skivan om det uppstår några problem och kontrollera om det är några fingeravtryck på spelsidan. Rengör skivan vid behov. Tryck på en tangent i taget när du använder fjärrkontrollen.

8 Om du trycker på flera tangenter samtidigt kan olika typer av fel uppstå. Om du stänger av apparaten eller tändningen under spelningen, eller om du byter till en annan videokälla, fortsätter avspelningen från samma ställe när du sätter på spelaren igen. Spelpositionsminnet nollställs om du tar ut DVD-skivan eller trycker på återställningstangenten. Tryck på " : ". DVD-skivan spelas. SOURCE SLOW 0 9 UP +10 Om en meny visas DVD Video CD På DVD- och CD-skivor med avspelningskontroll (PBC) kan det hända att menyer visas under avspelningen. Gör då på följande sätt för att välja alternativ och fortsätta spela. Observera: På vissa skivor kan man också ta fram menyer genom att hålla in "MENU" eller "TITLE" (under minst två sekunder). 152 Sluta spela DVD-meny Använd "joysticken" eller siffertangenterna ("0" "9" och "+10") för att välja önskat alternativ, och tryck sedan på "ENT" eller " : " ANGLE Sluta spela DVD Video CD CD Tryck på stopptangenten för att avbryta avspelningen. Spelpositionen lagras i minnet UP +10 SUB T. ON/OFF. AUDIO Tryck på " s " medan du tittar. ENT eller +0/ 7 8 OP/ CL 0 ENT eller SOURCE SLOW Tips Med PRE-STOP-funktionen (endast DVD, Video-CD) När PRE-STOP-funktionen används lagras det ställe där du slutar spela i minnet, och skivan fortsätter sedan från samma ställe nästa gång. Tryck på " s " en gång medan du tittar. "PRE-STOP" visas på displayen. Observera: På vissa DVD-skivor går det inte att välja alternativ på menyerna med siffertangenterna ("0" "9" och "+10"). +0/ Video CD-meny Använd siffertangenterna ("0" "9" och "+10") för att välja önskat alternativ, och tryck sedan på "ENT" eller " : " ANGLE Tryck på " : " medan PRE-STOP visas. Avspelningen startar från samma ställe där du avbröt. SOURCE SLOW UP +10 SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 Koppla ur PRE-STOP-funktionen Tryck antingen på " s " igen medan PRESTOP visas eller ta ut DVD-skivan och stäng av apparaten eller tändningen så att minnet raderas. ENT eller SOURCE SLOW Observera: På vissa skivor kan den spelposition som lagras avvika något. Om du stänger av tändningen eller byter till en annan videokälla startar avspelningen från början av skivan nästa gång. Observera: Menyn visas inte när PBCfunktionen är avstängd. Tryck i så fall på "MENU" för att sätta på PBC-funktionen. 153 Snabbsökning framåt/bakåt Söka början på kapitel eller spår Snabbsökning framåt/bakåt Spela en skiva och håll in " 7;; " bakåtsökning eller " ::7 " under drygt två sekunder. SOUR CE DVD Video CD CD A.PROC,-.-)6 MUTE eller SLO W A. PROC 426 DEFEAT Tryck på " : " för att fortsätta spela som vanligt. SOURCE SLOW Observera: Inget ljud hörs under snabbsökning framåt eller bakåt. För DVD-skivor och videocd-skivor med avspelningskontroll (PBC) kan menyn visas igen under snabbsökningen. Söka början på DVD kapitel eller spår Spela en skiva och tryck på " 7;; " bakåtsökning eller " ::7 ". Kapitlet/spåret växlar varje gång du trycker kort på tangenten. Det nya kapitlet eller spåret spelas. A.PROC Video CD CD eller,-.-) Stillbild (paus) Spela en ruta i taget Slow-motion ::7: Tryck på den här tangenten för att spela från början av nästa kapitel eller spår. 7;;: Tryck på den här tangenten för att spela från början av det kapitel eller spår som spelas. Observera: Alla DVD-skivor har inte kapitel. Spela en ruta i taget Tryck på " 77 / 77: " i pausläget. Bilden växlar en ruta i taget varje gång du trycker på tangenten. DVD Video CD MUTE Mer information "Kapitel" är kortare avsnitt i en film eller en melodi. "Spår" är avsnitt av en film eller melodier på video- och musikcd-skivor. Tryck på " : " för att fortsätta titta som vanligt. SOURCE SLOW Observera: Inget ljud hörs när en ruta i taget spelas upp. Stillbild (paus) Spela en skiva och tryck en gång på " 77 / 77: ". DVD Video CD CD Slow-motion Spela en DVD-skiva och håll in "SLOW" under minst två sekunder. DVD Video CD MUTE SOURCE SLOW Tryck på " : " för att fortsätta titta som vanligt. SOURCE SLOW Tryck på " : " för att fortsätta titta som vanligt. SOURCE SLOW Observera: Inget ljud hörs när stillbilden visas. Avspelningen fortsätter när stillbilden har visats i cirka fem minuter. Det kan då uppstå ett kort ljudeller bildavbrott, men detta är inte något fel. Observera: Under slow motion-avspelning kan avspelningens hastighet ändra sig eller nästa bild kan visas. Detta beror dock på skivan och innebär inte att någonting är fel. Inget ljud hörs i slow-motionläget. Slow-motion fungerar inte för diabildsläget. 155 Söka med titelnummer Söka med titelnummer ENT LIST GO TO TITLE DVD Använd den här funktionen för att snabbt hitta på DVD-skivan med hjälp av DVDmenyn. Spela en DVD-skiva och tryck på "GO TO". Läget växlar varje gång du trycker på tangenten. Välj "TITLE". DISP MENU SET LIST GO TO TITLE BAND RTN.OU V T TITLE CHAPT TIME Normal avspelning Slå in numret för önskad titel med siffertangenterna ("0" "9") ANGLE SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 DN CLR (Om du väljer titelnummer 1) 0 9 Observera: Den här funktionen kan inte användas på skivor som inte har några titelnummer lagrade.

9 "+10"-tangenten används inte vid inmatning av titelnummer. Använd siffertangenterna "0" till "9". Tryck på "CLR" för att radera den sista siffran i titelnumret. Håll in "CLR" i minst två sekunder om du vill radera alla titelnummer. Tryck på "RTN" för att stänga av titelsökningsläget och fortsätta titta som vanligt. 156 Söka direkt med kapitel- eller titelnummer Tryck på "ENT". Avspelning en börjar från det titelnummer du väljer. Observera: Den här funktionen kan inte används på skivor som inte har några kapitelnummer lagrade. "+10"-tangenten används inte vid inmatning av kapitel- eller spårnummer. Använd siffertangenterna "0" till "9". Tryck på "CLR" för att radera den sista siffran i titelnumret. Håll in "CLR" i minst två sekunder om du vill radera alla titel- och spårnummer. Tryck på "RTN" för att stänga av titel-/ spårsökningsläget och fortsätta titta/spela som vanligt. På videoskivor med avspelningskontrollfunktion (PBC) går det inte att söka direkt med spårnummer om PBC-funktionen är på. Tryck på "MENU" för att stänga av PBC-funktionen. ENT DVD Söka direkt med kapiteleller titelnummer Video CD CD Tryck på "ENT". Avspelningen börjar från det valda kapitel- eller spårnumret. Använd den här funktionen för att snabbt fortsätta till början på ett kapitel eller spår på skivan. ENT Spela en skiva och tryck på "GO TO". Läget växlar varje gång du trycker på tangenten. Välj "CHAPT" eller "TRACK". LIST GO TO TITLE DVD-video TITLE Video CD/CD TRACK TIME Normal avspelning CHAPT TIME Normal avspelning Slå in numret för önskat kapitel eller spår med siffertangenterna ("0" "9") ANGLE SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 (Om du väljer kapitelnummer 12) 157 Söka med hjälp av spelad tid Söka med hjälp av spelad tid ENT LIST GO TO DVD Video CD CD Använd den här funktionen för att söka upp ett avsnitt genom att ange den spelade tiden. Spela en skiva och tryck på "GO TO". Läget växlar varje gång du trycker på tangenten. Välj "TIME". DISP MENU SET TITLE BAND RTN.OU V T LIST GO TO TITLE RPT DISC DVD-video TITLE Video CD/CD TRACK TIME Normal avspelning CHAPT TIME Normal avspelning Slå in den tid där du vill starta avspelningen med siffertangenterna ("0" "9"). 3 AUDIO ANGLE SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 DN CLR (Om du väljer 1 timme och 30 minuter) 0 9 Observera: Slå in timsiffrorna först, sedan minuterna och sist sekunderna. "+10"-tangenten används inte vid inmatning av spelad tid. Använd siffertangenterna "0" till "9". Tryck på "CLR" för att radera den sista siffran i det inlagda numret. Håll in "CLR" under minst två sekunder för att radera alla valda siffror. Tryck på "RTN" för att stänga av tidssökningsläget och fortsätta spela som vanligt. På DVD-skivor varierar sökprecisionen från skiva till skiva. På videoskivor med avspelningskontrollfunktion (PBC) går det inte att söka med hjälp av speltiden om PBC-funktionen är på. Tryck på "MENU" för att stänga av PBC-funktionen. 158 Kapitel/spår/titelrepetition Byta ljudspår Tryck på "ENT". Avspelningen börjar från den valda tiden. Byta ljudspår ENT DVD Video CD På DVD-skivor med flera ljudlägen eller flera ljudspår kan du byta ljudläge under avspelningen. Spela en skiva och håll in "AUDIO" under drygt två sekunder. Ljudet växlar mellan de olika audiolägena varje gång du AUDIO trycker på tangenten. 3 Kapitel/spår/ titelrepetition DVD Video CD CD Använd den här funktionen för att spela titlar, kapitel eller spår på skivan flera gånger. Spela en skiva och tryck på "RPT". Repetitionsläget växlar varje gång du trycker på den här tangenten. DVD Kapitel Titel Repetering urkopplad Observera: Det språk som är valt som standard ställs in när du sätter på apparaten eller byter skiva. Om standardspråket inte finns med på skivan ställs i stället standardspråket för den aktuella skivan in. På en del skivor går det inte att byta ljudspår under avspelningen. Det kan ta ett tag innan ljudspåret växlar. RPT DISC VideoCD-skivor med multiplex audio Spela skivan och håll in "AUDIO" under drygt två sekunder. Kapitlet spelas flera gånger. Titeln spelas flera gånger. Avspelningen fortsätter som vanligt. (fabriksinställning) 3 AUDIO Sammansättningen av höger och vänster kanaler växlar varje gång du håller in tangenten. LL Video CD CD Spår Skiv Repetering urkopplad Spåret spelas flera gånger. Hela skivan spelas flera gånger. (fabriksinställning) Observera: Spår-/skivrepetitionsläget kan inte användas på videocd-skivor med avspelningskontroll (PBC). Tryck på "MENU" för att stänga av PBCfunktionen. 159 Byta bildvinkel Byta språk på textremsan Byta bildvinkel DVD På DVD-skivor med scener som är tagna från olika bildvinklar kan du byta vinkel under avspelningen. ENT DISP MENU SET SOURCE SLOW LIST GO TO TITLE Spela en DVD-skiva och 5 håll in "ANGLE" under drygt två sekunder. ANGLE Bildvinkeln växlar mellan de vinklar som finns inspelade på skivan varje gång du trycker på tangenten. DISP. TUNER Observera: Det kan ta ett tag innan bildvinkeln växlar. Bildvinkeln växlar på ett av två sätt, beroende på hur skivan är inspelad. - Sömlöst : Vinkeln växlar mjukt. - Ej sömlöst : När bildvinkeln ändras visas först en stillbild och sedan den nya bildvinkeln.

10 2 ON/OFF Byta språk på textremsan DVD 1 SUB T. På DVD-skivor som har textremsor på olika språk lagrade kan du byta språk medan skivan spelas. 5 ANGLE Spela en DVD-skiva och håll in "SUB T." under drygt två sekunder. 1 SUB T. Språket på textremsan växlar mellan de språk som finns lagrade på skivan varje gång du håller in tangenten. 0 9 UP +10 Observera: Det kan ta ett tag innan språket på textremsan växlar. Det språk som är valt som standard ställs in när du sätter på apparaten eller byter skiva. Om standardspråket inte finns med på skivan ställs i stället standardspråket för den aktuella skivan in. 160 Visa textremsor Visa status för skivan Visa textremsor DVD På DVD-skivor med inspelade textremsor kan du välja om textremsan skall visas i bild eller inte. Visa status för skivan DVD Spela en skiva och håll in " ON/OFF" under drygt två sekunder. 2 ON/OFF Gör så här för att ta fram status (titelnummer, kapitelnummer m m) för den DVD-skiva du tittar på, och visa informationen på skärmen. Den visade textremsan tas bort respektive visas varje gång du trycker på tangenten. Spela en skiva och tryck DISP. TUNER på "DISP.". Skivan status visas. Observera: På vissa DVD-skivor visas textremsorna även om du väljer "OFF"-läget. Aktuellt titelnummer TV-system (NTSC eller PAL) Driftläge Med menyn Tips På en del skivor kan du byta språk, bildvinkel och textremsa på menyn. Språk på textremsan Bildvinkelnummer Tryck på "MENU" eller "TITLE" (under drygt två sekunder), välj önskat alternativ och tryck sedan på "ENT". DISP MENU SET LIST GO TO TITLE Kapitelnummer Språk Repetitionsläge (endast under repetition) Ljudinspelningssystem eller ENT Använd joysticken eller siffertangenterna ("0" "9" och "+10") för att välja språk eller bildvinkel och tryck sedan på "ENT" eller ":" ANGLE Tryck på "DISP." en gång till för att stänga av visningen. DISP. TUNER UP +10 SUB T. ON/OFF. AUDIO ENT eller 7 8 OP/ CL 0 ENT eller SOURCE SLOW 161 Visa status för skivan Visa status för skivan Video CD CD Gör så här för att ta fram status (melodinummer m m) för den videocd eller musikcd du spelar, och visa informationen på skärmen. Spela en skiva och tryck DISP. TUNER på "DISP.". Skivans status visas. BAND RTN V.O UT Avspelningskontroll (PBC) ON/OFF (endast videocd) TV-system (NTSC eller PAL) Typ av skiva (CD: musikcd (VCD: videocd) Aktuellt spårnummer Spelad tid av det aktuella spåret DISP. TUNER Driftläge Repetitionsläge (standardinställning - disc repeat) Observera: För musikcd-skivor visas spelstatus även om du inte trycker på "DISP. "tangenten. Tryck på "DISP." en gång DISP. TUNER till för att stänga av visningen. 162 Sätta på/stänga av videoutgången Sätta på/stänga av videoutgången (Endast om du har anslutit till CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R) Om du har anslutit den här apparaten till CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R + TME- M750 (extra bildskärm för baksätet) kan du titta på DVD-video oberoende av vad som visas på CVA-1005R/IVAM700R/IVA-C800R. Du kan t ex titta på en DVD-video på skärmen i baksätet samtidigt som en navigeringskarta visas på CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Om du väljer en audiokälla, används ljudanläggningen för att spela ljudet från CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Använd RCA-kontakterna bakpå din DVA5205P för att ansluta ljudet till skärmen i baksätet. Observera: Nivån från den här utgången är fast. För att kunna justera ljudnivån måste du ha en förförstärkare med volymkontroll. Ställ AUX OUT på "Selecting Rear Monitor" på CVA-1005R/IVAM700R/IVA-C800R på AUX 1. Byt källa på CVA-1005R/IVAM700R/IVA-C800R till MD, CD, radio e d. RATING LEVEL Ställ in barnskyddsnivån. OUT Väljer digitalutgången. Välj vilket språk som skall visas på textremsorna i bilden. MENU LANGUAGE Välj vilket språk som skall visas på menyerna (titelmeny o s v). Välj önskat språk med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Språkinställningsfönstret visas. Visar aktuella inställningar. AUDIO (Språk i högtalarna) SUBTITLE (Språk på textremsorna) Observera: Om skivan inte innehåller det språk du väljer ställs skivans standardspråk in. Språkvalen ställs in på fabriken: Ljudspråk: ORIGINAL Språk på textremsan: AUTO Menyspråk: AUTO Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. SET UP MENU LANGUAGE (menyspråk) Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET 165 SET UP Byta inställningar för TV-skärmen Byta inställningar för TV-skärmen Gör så här för att ställa in bildformatet efter den TV-skärm du använder. ENT DISP MENU SET BAND Välj "TV SCREEN" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. RTN V.O UT Välj alternativ med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT DN CLR 4 : 3 LETTERBOX Välj det här formatet om du har en konventionell TV med aspektförhållandet 4:3 (vanlig TV-bild). Det kan då bli svarta kanter i bildens över- och underkanter. Bredden på kanterna beror på filmens ursprungliga aspektförhållande : 3 PAN-SCAN Välj det här formatet om du har en konventionell TV med aspektförhållandet 4:3. Bilden fyller då upp hela skärmen. information finns i skivfodralet.). sedan in det nya lösenordet (fyra siffror). går inte ut genom den optiska kabeln.

11 Läget ON ställs in på fabriken. Ljudsignalerna på skivan konverteras till 48 khz/16 bitar (för DVD) eller 44,1 khz (för videocd och CD) linjära PCM-signaler. 172 Ändra inställning för digitala utsignaler Visar aktuella inställningar. SET UP Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Ljudutsignal/optiskt digitalljud Skiva Ljudformat för inspelningen Inställning för digitala utsignaler AUTO LPCM Dolby Digital AUTO LPCM Linjärt PCM (48 khz) LPCM Linjärt PCM (96 khz) LPCM Video-CD CD MPEG Linjärt PCM AUTO eller LPCM AUTO eller LPCM AUTO AUTO Nedkonvertering Optiskt digitalljud (när en digital ljudprocessor är ansluten) ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON eller OFF ON eller OFF DTS DTS X X Dolby Digital Dolby Digital LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (44,1kHz) LPCM (44,1kHz) Analogt ljud (Ai-NET, RCA) DVD DTS X X X X O O O O O O O O O O O O O O SET UP 173 SET UP Ändra inställningar för indikeringslamporna Ändra inställningar för indikeringslamporna ENT Gör så här för att välja om indikeringslamporna på apparaten skall lysa eller inte. DISP MENU SET BAND Välj "LED INDICATOR" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. RTN V.O UT Välj "ON" eller "OFF" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ON Indikeringslamporna lyser och indikerar apparatens status. "ON" ställs in på fabriken före leveransen. OFF Indikeringslamporna är släckta. Om du väljer "OFF"-läget lyser indikeringslamporna inte ens när apparaten är på. Visar aktuella inställningar. Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. 174 Egna inställningar - Välja textinformation för hörsel- SET UP skadade Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET Flytta joysticken upp eller ner för att välja "ON" eller "OFF", och tryck sedan på "ENT". ENT ENT Egna inställningar Välja textinformation för hörselskadade DVD innehåller extra information för hörselskadade, s k "closed captions", som beskriver scener mer utförligt för personer med nedsatt hörsel. Du kan välja om funktionen skall vara på eller av. Välj "CUSTOM SETUP" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. Flytta joysticken upp eller ner för att välja "CLOSED CAPTIONS", och tryck sedan på "ENT". ON Extra information visas. OFF Ingen extra information visas. Funktionen ställs in på "OFF" på fabriken före leveransen. Visar aktuella inställningar. ENT ENT Observera: Lägg märke till att den extra informationen inte är samma sak som titlar. Tryck på "RTN" för att återvända till föregående. SET UP Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET 175 SET UP Egna inställningar - Ändra Ai- NET-inställningarna Egna inställningar Ändra Ai-NETinställningarna ENT Ai-NET-inställningarna används för att välja hur ljudet från anslutna Ai- NETenheter skall återges. DISP MENU SET BAND RTN V.O UT Välj "CUSTOM SETUP" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. Välj "Ai-NET SETUP" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Välj "DVD" eller "CD" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT 176 Egna inställningar - Ändra Ai-NETinställningarna DVD Välj "DVD" om du har anslut till CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Du kan nu styra funktionen med hjälp av huvudmenyn på CVA-1005R/IVA-M700R/ IVA-C800R. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer CVA-1005R/IVA-M700R/ IVA-C800R. "DVD" ställs in på fabriken före leveransen. CD Välj "CD" om du har anslutit en annan "AiNET-enhet" (huvudenhet) än CVA-1005R/ IVA-M700R/IVA-C800R (exempel: CVA1000R). Styr funktionen från huvudenheten. Mer information finns i avsnittet "Styra spelaren från huvudenheten" (sid 196). Visar aktuella inställningar. SET UP Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET Stäng av tändningen och sätt sedan på den igen. Observera: Situationer då DVDskivor inte kan spelas på CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R Då "DVD" inte visas på skärmmenyn på CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R Då DVD-skivor inte kan spelas även när AUX1 har valts Detta beror på att DVA-5205P:s Ai-NET-inställning står på "CD". Använd tillvägagångssättet nedan för att ändra inställningen. 1. Ta ut skivan ur DVA-5205P. 2. Stäng av strömmen på DVA-5205P och CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Välj "AUX1" bland alternativen under V. SEL. Egna inställningar Ändra H.U. CONTROLinställningarna ENT DISP MENU SET BAND Om du har anslutit den här apparaten till en Ai-NET-kompatibel huvudenhet eller en Ai-NETkompatibel AV-huvudenhet (CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R), måste du ställa in apparaten så att du kan styra den från huvudenheten. RTN V.O UT Välj "CUSTOM SETUP" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. Flytta joysticken upp eller ner för att välja H.U. CONTROL, och tryck på "ENT". ENT ENT Flytta joysticken upp eller ner för att välja "ON" eller "OFF", och tryck på "ENT". ENT ENT 178 Egna inställningar - Ändra H.U. CONTROL-inställningarna ON Apparaten går att styra från en Ai-NETkompatibel huvudenhet eller en Ai-NETkompatibel AV-huvudenhet (CVA-1005R/ IVA- M700R/IVA-C800R).

12 OFF Apparaten går inte att styra från en AiNET-kompatibel huvudenhet eller en AiNET-kompatibel AV-huvudenhet (CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R). "OFF" ställs in på fabriken före leveransen. SET UP Visar aktuella inställningar. Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET SET UP 179 Använda en digital ljudprocessor (tillval) DVD Använda en digital ljudprocessor (tillval) ENT Video CD CD Om du ansluter en digital ljudprocessor (PXAH510) kan du styra den med fjärrkontrollen som medföljer DVA-5205P. Se också bruksanvisningen som medföljer PXA-H510. BAND RTN V.O UT Spela en skiva och tryck på "A. PROC". Inställningsmenyn visas. V. SEL A. PROC BAND Välj alternativ med joysticken och tryck på "ENT". A. PROC BAND Hur du fortsätter när du har valt önskat alternativ beskrivs i tabellen nedan. ENT ENT Punkt PARAMETRICEQ SURROUND Beskrivning Justerar den parametriska equalizerns bandfrekvenser, bandbredd och nivå. Välj ett av sex surroundlägen för DSP-funktionen (digital signalbehandling) beroende på vilken musik du lyssnar på. Lagra och hämta upp till sex kurvor och inställningar för den parametriska equalizern. Eliminera tidsfördröjningar som beror på avståndsskillnader mellan lyssningspositionen och de olika högtalarna. Växla mellan Dolby Digital och Pro Logic. Se sid S181 S182 PRIVATEMEMORY TIMECORRECTION DOLBY SURROUND MODE ADJUST MODE S183 S185 S185 Justera högtalarinställningar, nivåer m m. Justera ljudstyrka, fader, balans m m. S186 S Justera den parametriska equalizern Justera den parametriska equalizern Välj "PARAMETRIC-EQ" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj det band du vill justera med joysticken och tryck på "ENT". Du kan justera det frekvensband som indikeras med gult. Inställningsfönstret för den parametriska equalizern består av två sidor. Håll in "BAND" under drygt två sekunder för att växla mellan sidorna 1 och 2. Välj bandbredd (Q-FACT) med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Justera bandbredden med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ENT ENT Välj nivå (LV) med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT V. SEL A. PROC BAND Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Justera frekvensen med joysticken och tryck på "ENT". Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. ENT ENT Tryck på "A.PROC" för att stänga V. SEL fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 181 Justera surroundinställningarna Justera surroundinställningarna ENT Den här justeringen går inte att göra om Dolby Digital eller Dolby Pro Logic är aktiverat för ljudutgången på DVA-5205P. Välj "SURROUND" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. BAND RTN V.O UT Välj surroundläge med joysticken och tryck på "ENT". Det finns sex surroundlägen. ENT A. PROC BAND ENT Tryck på "ENT". Nivåvärdet (LV) blir gult. ENT Justera nivån (LV) med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT 182 Lagra surroundinställningarna Välj tiden (efterklangstiden) med joysticken och tryck på "ENT". Välj "WRITE" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ENT ENT Justera tiden med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Använd "Joystick" för att välja minnesplatsen på vilken du vill lagra inställningarna ("PRIVATEMEMORY 1" till "PRIVATEMEMORY 6"). Tryck därefter på "ENT". ENT Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND ENT DVD Lagra surroundinställningarna Video CD CD Välj "PRIVATE-MEMORY" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 183 Hämta surroundinställningarna DVD Hämta surroundinställningarna Video CD CD ENT Välj "PRIVATE-MEMORY" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Använd "Joystick" för att kalla tillbaka önskade inställningar från en minnesplats ("PRIVATEMEMORY 1" till "PRIVATEMEMORY 6"). Tryck därefter på "ENT". ENT BAND RTN V. O UT ENT A. PROC BAND Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 184 Justera tidskompenseringen Använda Pro Logic-läget DVD Video CD Justera CD tidskompenseringen Använda Pro Logic-läget DVD Video CD CD Välj "TIME-CORRECTION" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj den högtalare du vill justera med joysticken och tryck på "ENT". ENT Välj "DOLBY SURROUND MODE" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj alternativ med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ENT DOLBY DIGITAL Justera tiden med joysticken och tryck på "ENT". "DOLBY DIGITAL" väljs automatiskt om skivan är "Dolby Digital"-kompatibel och DVD-spelarens audioutgång är inställd på "AUTO".

13 DOLBY PRO LOGIC Välj "DOLBY PRO LOGIC" eller "OFF" om du spelar en Dolby Pro Logic-kompatibel skiva och DVD-spelarens audioutgång är inställd på "LPCM". Om du väljer "OFF" går det inte att justera surroundinställningarna. Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 185 ADJUST - Justera högtalarinställningen ADJUST - Justera DVD högtalarinställningen ENT Video CD CD Den här justeringen går inte att göra om du har valt Dolby Pro Logic "OFF". Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. BAND RTN UT V.O Välj vilka högtalare ("FRONT", "CENTER" eller "REAR") som skall justeras med joysticken och tryck på "ENT". ENT A. PROC BAND ENT Byt inställning med joysticken. ENT FRONT LARGE/SMALL (STOR/LITEN) CENTER OFF/LARGE/SMALL (URKOPPLAD/STOR/LITEN) REAR OFF/LARGE/SMALL (URKOPPLAD/STOR/LITEN) Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. 186 ADJUST - Justera ljudbilden Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. Välj inställning ("ON" eller "OFF") med joysticken och tryck på "ENT". A. PROC BAND ENT ENT Observera: Läget "Bi-PHANTOM" ställs automatiskt på "OFF" om du ställer centerhögtalaren på "OFF". Välj nivåläget med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ADJUST - Justera ljudbilden DVD Video CD CD Den här justeringen går inte att göra om du har valt Dolby Pro Logic "OFF". Välj nivå med joysticken och tryck på "ENT". ENT Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. ENT Välj "Bi-PHANTOM" med joysticken och tryck på "ENT". Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. ENT ENT Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 187 ADJUST - Mixa de bakre ljudkanalerna ADJUST - Mixa de bakre ljudkanalerna ENT DVD Video CD CD Använd den här funktionen för att mixa ljudet för de främre högtalarna så att det hörs i de bakre högtalarna. BAND RTN V.O UT Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj "REAR MIX" med joysticken och tryck på "ENT". ENT A. PROC BAND ENT Välj läge ("ON" eller "OFF") med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Observera: "REAR MIX"-läget ställs automatiskt på "OFF" om du väljer "OFF" för de bakre högtalarna. 188 ADJUST - Tidskompensering för centerhögtalaren Välj nivåläget med joysticken och tryck på "ENT". ADJUST - Tids- DVD Video CD CD kompensering för centerhögtalaren Kompensering är inte möjlig om du har ställt centerhögtalaren på "OFF". ENT ENT Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". Välj "CENTER DELAY" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 189 ADJUST - Tidskompensering för de bakre högtalarna ADJUST - Tids- DVD kompensering för de bakre högtalarna ENT Video CD CD Kompensering är inte möjlig om du har ställt de bakre högtalarna på "OFF". BAND Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj "REAR DELAY" med joysticken och tryck på "ENT". RTN V.O UT ENT A. PROC BAND ENT Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. 190 A. PROC BAND ADJUST - Skapa ett kraftfullt ljud på låg ljudstyrka ADJUST - Skapa ett kraftfullt ljud på låg ljudstyrka DVD Video CD CD Den här inställningen fungerar bara med utsignaler kodade i Dolby Digital. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj "LISTENING" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Välj läge med joysticken och tryck på "ENT". ENT L-NIGHT För ett kraftfullt ljud vid låga lyssningsnivåer (om du vill kompensera för kraftigt bakgrundsbuller, t ex vägbuller) STANDARD För kraftfullare ljud vid normala lyssningsnivåer MAXIMUM För normal återgivning Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 191 ADJUST - Justera högtalarnivån ADJUST - Justera högtalarnivån ENT DVD Video CD CD Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Håll in "BAND" under drygt två sekunder för att byta ADJUSTfönster. BAND V. SEL A. PROC BAND RTN V. O UT A. PROC BAND Välj "TEST TONE" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Välj "ON" med joysticken och tryck på "ENT". Testtoner sänds från varje högtalare under två sekunder. ENT ENT Observera: Inga testtoner sänds från centerhögtalaren och de bakre högtalarna om dessa högtalare står på "OFF". 192 MODE - Justera ljudstyrka, fader och balans Välj högtalare med joysticken och tryck på "ENT". Justera så att samma ljudstyrka hörs från de olika högtalarna. MODE - Justera DVD ljudstyrka, fader och balans Video CD CD Om du har anslutit en huvudenhet med Ai-NETanslutningar kan du justera ljudstyrkan, faderinställningen och balansen med huvudenheten. ENT ENT Välj "MODE" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj den inställning du vill justera med joysticken och tryck på "ENT". ENT Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Ställ antingen "TEST TONE" på V. SEL "OFF" eller tryck på "A.PROC" när du har justerat nivåerna för alla högtalare. Fönstret för digitalprocessorn stängs och avspelningsfönstret återkommer. A. PROC BAND Justera inställningen med joysticken. ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 193 MODE - Justera subwoofern MODE - Justera subwoofern ENT DVD Video CD CD Välj "MODE" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. BAND RTN V. O UT Välj "SUB-W" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT A. PROC BAND Välj inställning ("ON" eller "OFF") med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Observera: Subwooferinställningen går inte att justera om du har valt "OFF"-läget för subwoofern. Välj nivåläget med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT 194 MODE - Urkoppling av ljudjusteringsfunktionerna Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". Välj läge ("ON" eller "OFF") med joysticken och tryck på "ENT". ON : OFF : rak frekvensgång. från ENT ENT ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A. PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND Observera: Om du ställer "DEFEAT" på "ON" går det inte att använda lägena "PARAMETRIC-EQ", "SURROUND", "PRIVATE-MEMORY" eller "TIMECORRECTION". Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. MODO Urkoppling av ljudjusteringsfunktionerna DVD Video CD CD Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND Välj "MODE" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj "DEFEAT" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT 195 Styra spelaren från huvudenheten CDA-7865R (huvudenhet) DVA-5205P (spelare) Styra spelaren från huvudenheten Du kan också styra din DVA-5205P från en huvudenhet. I det här avsnittet beskriver vi hur du styr den från en CDA-7865R (rekommenderad huvudenhet). Observera att vissa funktioner inte kan styras direkt från DVA-5205P. Spela DVD, videocd och CD Tryck på "SOURCE" och välj läget CD (DVA-5205P). Inställningen växlar varje gång du trycker på tangenten. TUNER CD (inbyggd) CD(DVA-5205P) CHANGER * ( * bara om du har anslutit en växlare.) Strömmen till DVA-5205P slås på om du väljer CD-läget, och av om du väljer något av de andra lägena. Tryck på " pausläget. Tryck på " " för att välja " för att fortsätta spela. Observera: Skivan spelas alltid från början om du har stängt av tändningen eller bytt till en annan Ai-NETkälla. 196 Styra spelaren från huvudenheten Visa CD-titeln Tryck på "TITLE" för att ta fram CD-titeln o s v på huvudenhetens display. Tryck på "TITLE" på huvudenheten. Displayens utseende ändras varje gång du trycker på tangenten. Status Klocka Textläge Textläge Titelläge (CDA-7865R) TRACK NO. /TIME*1 Klockan Skivnamnsdisplay*2 Melodititeldisplay*2 Titeldisplay*3 Observera: *1 I läget TRACK NO./TIME visar tidsdisplayen 0:00 och ändras inte. *2 Visas vid avspelning av en CD-skiva som är textkompatibel (varierar mellan olika CD-skivor). Om CDskivan inte är textkompatibel visar displayen "NO TEXT". *3 " " visas om ingen titel är inlagd. <Funktioner som kan skötas från CDA-7865R> Omkopplare SOURCE Funktion För att sätta på och stänga av strömmen. Tryck en gång till för att byta källa. DVD-spelaren slås på om du väljer CD-läget, och är avstängd i alla andra lägen. För att växla displayläge./för att aktivera titelinmatingen. DVD: kapitelrepetition Video CD/CD: för att byta mellan spårrepetition och skivrepetition För att börja spela från början av nästa kapitel/spår.

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE

KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den engelska bruksanvisningen SID. 5 Speciella egenskaper Högre videokvalitet än med S-VHS-video och LaserDisc Högre ljudkvalitet

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt.

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773 Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning S.1 Förebyggande

Läs mer

Innehåll 1. FINESSER. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat.

Innehåll 1. FINESSER. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. *Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. *Spara sedan bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket).

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- NS30. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Föreskrifter Kompatibel med PAL DVD (Video CD) och NTSC DVD (Video CD) Denna spelare kan spela skivor inspelade i PAL och NTSC format. - Ett LSI chip integrerar nu alla huvudsakliga

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning DVP 01C In Car Video Bruksanvisning 30 1 29 28 2 7 21 24 23 18 15 19 26 14 27 8 31 32 33 34 35 36 Pin 1 +VCC (IR) 2 IR-data 3 Ground (IR signal and cable remote control) 4 Signal (cable remote control)

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven

Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven DVD 1 Handbok Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven 89/336 och 73/23. CLASS 1 LASER PRODUCT Etiketten på CD-spelaren fungerar som varning för att apparaten innehåller ett lasersystem och är

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk Svensk Bruksanvisning Säkerhets information För att minska risken för brand och elektrisk stöt, utsätt ej

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211 BRUKSANVISNING DVD-30K VERS.01.KT.080211 Karaoke OBSERVERA: För att få bästa resultat då ni använder apparaten, så rekommenderar vi att ni noggrannt läser igenom hela bruksanvisningen. Spara den för framtida

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning Innehåll Var rädd om apparaten VARNING: DEN HÄR APPARATEN FÅR INTE EXPONERAS FÖR FUKT ELLER VATTEN, PGA. RISKEN FÖR KORTSLUTNINGSBRAND OCH ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE HÖLJET (FRAM OCH BAK). APPARATEN INNEHÅLLER

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Spelaren är en Laser-produkt, klass 1. Spelaren har en synlig laser

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28 Funktioner 2 Att tänka på 3 Region 3 Vad markeringarna på skivan indikerar 4 Hur kapitlen är uppbyggda 4 Skydda din apparat från stöld 5 Vad är vad Huvudenhet 6 Fjärrkontroll 9 Bruksanvisning Innehåll

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

1. Innan du justerar ljudkvaliteten

1. Innan du justerar ljudkvaliteten 1. Innan du justerar ljudkvaliteten Funktioner som finns tillgängliga då tillvalet 5.1-kanals/AV-matrisenhet anslutits I nedanstående tabell visas de finjusteringar av ljudet du kan göra om tillvalet 5.1-

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- SR100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-73 www.facebook.com/denverelectronics Innan denna produkt ansluts, används eller justeras, läs denna bruksanvisning noggrant och

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

DVD-767 VIKTIGT. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden.

DVD-767 VIKTIGT. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. DVD-767 Bruksanvisning POWER R/L VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. Säkerhetsregler Varning Läs alla instruktioner.

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion

Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion SVENSKA Innehåll Om dessa instruktioner VARNING VARNING... 2 FÖRSIKTIGT... 2 ATT OBSERVERA... 3 Installation Slumpvis uppspelning Blanda (M.I.X.)... 12 Upprepad uppspelning... 13 Visa texten... 14 Information

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare. Svensk bruksanvisning

Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare. Svensk bruksanvisning Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning 1. Inledning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Denna DVD-spelare är en Laser-produkt, klass 1, vilket

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer