Din manual ALPINE DVA-5205P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual ALPINE DVA-5205P http://sv.yourpdfguides.com/dref/1080094"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ALPINE DVA-5205P. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart. ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR. Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar. ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV () JORD. (Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN. annat fall kan olyckor lätt inträffa. KOMBINERA INTE VIDEOTITTANDE OCH BILKÖRNING. HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM. Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER FRÄMMANDE FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL. Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen. BLOCKERA INTE VENTILATIONSÖPPNINGAR ELLER VÄRMEPANELER. Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till brand. 142 Försiktighetsåtgärde Försiktigt Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här, efterson det kan leda till skador på parson eller egendom. ANVÄND INTE NYA OCH GAMLA BATTERIER SAMTIDIGT. SÄTT I BATTERIERNA MED POLERNA VÄNDA ÅT RÄTT HÅLL. Kontrollera noggrant att batteripolerna (+ och ) vänds åt korrekt håll enligt angivna anvisningar vid isättning av batterier. Batterier som är spruckna eller som läcker batterisyra kan orsaka brand eller personskada. AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR. I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå. Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation. 143 Försiktighetsåtgärde Temperatur Försäkra dig om att temperaturen i bilen ligger mellan - 10 C och +60 C innan du sätter på anläggningen. Kondens Ibland kan det hända att ljudet från CD-spelaren låter konstigt p g a kondensbildning. Ta ur skivan ur spelaren om detta händer, och vänta cirka en timme tills fukten har avdunstat. Skadade CD-skivor Försök inte spela spräckta, skeva eller skadade skivor. Detta kan orsaka allvarliga skador på spelarens mekaniska delar. Underhåll Försök inte reparera apparaten själv om det uppstår några problem. Lämna in den till din Alpine-återförsäljare eller närmaste Alpine Servicestation för service. Gör aldrig något av följande Ta inte tag i, eller dra ut skivan medan indragningsautomatiken håller på att dra in den i spelaren. Försök inte lägga i en skiva i anläggningen när den är avstängd. Lägga i skivor Spelaren kan bara spela en skiva i taget. Ladda inte flera skivor på samma gång. Försäkra dig om att etiketten är vänd uppåt innan du lägger i skivan. Spelaren matar automatiskt ut felvända skivor. Ljudet kan hoppa om du spelar skivor under körning på ojämn väg, men detta kan inte orsaka repor på skivan eller skada spelaren. Skivor med oregelbunden form Det går inte att använda skivor med ojämn form eller ojämna kanter i den här spelaren. Ytter- och innerkanterna måste vara jämna och släta. Om du försöker spela oregelbundet formade skivor kan spelaren ta skada. Nya skivor För att förhindra att skivan fastnar matar spelaren automatiskt ut felvända eller oregelbundet formade skivor. Om en ny skiva matas ut direkt efter att du lagt i den bör du känna efter med fingret i mitthålet och längs ytterkanten. Om du känner små bulor eller ojämnheter kan dessa orsaka att skivan inte matas in som den skall. Ta bort ojämnheterna genom att gnugga mitthålet och ytterkanten med en kulspetspenna eller liknande och lägg sedan i skivan igen. Val av installationsplats DVA-5205P får inte installeras på platser som utsätts för: Direkt solljus eller stark värme Hög luftfuktighet eller väta Mycket damm Kraftiga vibrationer 144 INNEHÅLL Försiktighetsåtgärde Varning och Försiktigt Innehåll Egna inställningar Ändra Ai-NET-inställningarna Egna inställningar Ändra H.U. CONTROL-inställningarna Snabbguide Om DVD-skivor..... DVD-skivor som kan spelas på anläggningen.... När du använder fjärrkontrollen..... Lägga i och ta ut DVD- och CD-skivor..... Sätta på och stänga av apparaten..... Byta mellan NTSC- och PAL-läge..... Ställa in ljudstyrkan...

3 . Spela DVD-skivor..... Sluta spela Snabbsökning framåt/bakåt. Söka början på kapitel eller spår... Stillbild (paus).. Spela en ruta i taget.. Slow-motion Använda en digital ljudprocessor (tillval) Använda en digital ljudprocessor (tillval) Justera den parametriska equalizern Justera surroundinställningarna Lagra surroundinställningarna Hämta surroundinställningarna. 184 Justera tidskompenseringen 185 Använda Pro Logic-läget 185 ADJUST - Justera högtalarinställningen ADJUST - Justera ljudbilden ADJUST - Mixa de bakre ljudkanalerna ADJUST - Tidskompensering för centerhögtalaren..

4 . 189 ADJUST - Tidskompensering för de bakre högtalarna ADJUST - Skapa ett kraftfullt ljud på låg ljudstyrka ADJUST - Justera högtalarnivån MODE - Justera ljudstyrka, fader och balans MODE - Justera subwoofern MODE - Urkoppling av ljudjusteringsfunktionerna Praktiska funktioner Söka med titelnummer Söka direkt med kapitel- eller titelnummer Söka med hjälp av spelad tid Kapitel/spår/titelrepetition Byta ljudspår Byta bildvinkel Byta språk på textremsan Visa textremsor

5 161 Visa status för skivan. 161 Sätta på/stänga av videoutgången Styra spelaren från huvudenheten (CDA-7865R) Styra spelaren från huvudenheten Styra spelaren med huvudenhetens fjärrkontroll SET UP Övrigt Ändra grundinställningarna Terminologi..... Lista över språkkoder.... Lista över landskoder.

6 ... Om det uppstår problem. Tekniska data... Tangenter på fjärrkontrollen Ändra grundinställningarna (installation) Ändra språkinställningarna Byta inställningar för TV-skärmen Byta landskodsinställning Ställa in barnskyddsnivån Byta samplingsfrekvens Ändra inställning för digitala utsignaler Ändra inställningar för indikeringslamporna Egna inställningar Välja textinformation för hörselskadade Om DVD-skivor Om DVD-skivor Audio-CD och DVD-skivor har spår där digitala data är lagrade. Datan är lagrad som mikroskopiska gropar, och groparna läses sedan av med en laserstråle när skivan spelas. På DVD-skivor är spåren och groparna lagrade dubbelt så tätt jämfört med CD-skivor. En DVD-skiva rymmer alltså mycket mer data på mindre utrymme. DVD-skivor har också möjlighet till en rad andra finesser. Multiple audio* (sid 159) Upp till åtta olika språk kan läggas in på en film. Du väljer språk med fjärrkontrollen. Textningsläge* (sid 160) Textremsor på upp till 32 språk kan läggas in på filmen. Du väljer språk på textremsan med fjärrkontrollen. Flera bildvinklar* (sid 160) Om DVD-skivan innehåller scener som är inspelade ur flera olika bildvinklar kan du välja den vinkel du vill se scenen ur med fjärrkontrollen. Interaktiv handling* Den här funktionen kan användas om filmen har spelats in med t ex flera olika slut. Du kan då välja handling och se flera olika versioner av samma film. Hur detta görs varierar från DVD-skiva till DVD-skiva. Dialogrutor där du väljer handlingen visas under filmen. Följ helt enkelt instruktionerna i bild. CD-ROM Minsta bitlängd 0,9 µm 1,2 mm Spårmellanrum 1,6 µm DVD Minsta bitlängd 0,6 mm 0,9 µm 0,6 mm Spårmellanrum 0,74 µm En 12-cm DVD-skiva rymmer en långfilm eller cirka fyra timmars musik. Dessutom ger DVD-skivor skarp bildkvalitet och klara färger tacka vare en horisontell bildupplösning på över 500 linjer (jämfört med mindre än 300 linjer för ett VHS-band). Genom att ansluta en digital audioprocessor (PXAH510, tillval) kan du återskapa dynamiken och närvaron på en riktig bio med Dolby Digital 5.1kanals surround. Observera: * Funktionerna för språkval, textning, bildvinkel m m varierar från DVD-skiva till DVD-skiva. Se instruktionerna som följer med skivan för närmare anvisningar. 146 DVD-sfickan. - Håll fjärrkontrollen undan mat, fukt och smuts. - Lägg inte fjärrkontrollen i direkt solljus. + + Stäng locket Skjut in locket i pilens riktning tills det klickar till. Observera: Använd två AA-batterier. Varning UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN. annat fall kan olyckor lätt inträffa. 148 Lägga i och ta ut DVD- och CD-skivor Lägga i och ta ut DVD- och CD-skivor Sätt på apparaten innan du lägger i eller tar ur en skiva. (Se sid 150 "Sätta på och stänga av apparaten. ") DVD Video CD CD Lägga i skivor Tryck försiktigt in luckan och skjut den nedåt. Stäng luckan. Kom ihåg att stänga luckan för att förhindra att det kommer in damm i spelaren. POW POW ER ER OPEN OPEN vor Tryck på " s " medan du tittar. +0/ CD Tips Med PRE-STOP-funktionen (endast DVD, Video-CD) När PRE-STOP-funktionen används lagras det ställe där du slutar spela i minnet, och skivan fortsätter sedan från samma ställe nästa gång. Tryck på " s " en gång medan du tittar. "PRE-STOP" visas på displayen. +0/ Här visas mer information om apparatens funktioner. Tryck på " : " medan PRE- STOP visas. 150 Byta mellan NTSC- och PAL-läge Ställa in ljudstyrkan Byta mellan NTSCoch PAL-läge Välj videoläget NTSC eller PAL beroende på vilken typ av TV du har och hur DVDskivan är inspelad. Ställa in ljudstyrkan Ljudet behöver bara ställas in vid anslutning till den digitala ljudprocessorn (PXA- H510) Håll in "NTSC/PAL" under minst fem sekunder. Vrid kodratten åt höger eller vänster. POWER NTSC/PAL Vrid den åt höger för att öka ljudnivån. Vrid den åt vänster för att minska ljudnivån. DN VOL Observera: PAL är standard och du behöver inte ändra denna inställning.

7 Apparaten ställs in på PAL på fabriken. Rätt bildsystem måste vara valt. Annars visas följande meddelande och skivan spelas då inte: "VIDEO SIGNAL SYSTEM IS NOT CORRECT". VOL U P Observera: Justera i stället ljudet på den andra apparaten om du har anslutit en AiNET-produkt (huvudenhet) förutom den digitala ljudprocessorn (PXA-H510), eller om du ansluter enbart den här apparaten till en TV. Tips Använda DVD Video CD siffertangenterna. CD Här beskrivs hur du använder siffertangenterna och "+10"-tangenten. För att mata in 10: Tryck en gång på "+10" och sedan på "0". För att mata in 16: Tryck en gång på "+10" och sedan på "6". För att mata in 23: Tryck två gånger på "+10" och sedan på "3". * Numret ökar med 10 varje gång du trycker på "+10"-tangenten. 151 Spela DVD-skivor Spela DVDskivor ENT DVD Video CD CD Försiktigt Alla funktioner är inte aktiverade DISP MENU SET SOURCE SLOW LIST GO TO TITLE CHG för alla DVD-skivor, och kan då inte användas. DVD-funktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen fungerar inte på alla DVDskivor. Se anvisningarna som följer med den aktuella DVD-skivan för mer information om vilka funktioner som stöds. Fingeravtryck på skivorna kan försämra avspelningen betydligt. Ta ut skivan om det uppstår några problem och kontrollera om det är några fingeravtryck på spelsidan. Rengör skivan vid behov. Tryck på en tangent i taget när du använder fjärrkontrollen.

8 Om du trycker på flera tangenter samtidigt kan olika typer av fel uppstå. Om du stänger av apparaten eller tändningen under spelningen, eller om du byter till en annan videokälla, fortsätter avspelningen från samma ställe när du sätter på spelaren igen. Spelpositionsminnet nollställs om du tar ut DVD-skivan eller trycker på återställningstangenten. Tryck på " : ". DVD-skivan spelas. SOURCE SLOW 0 9 UP +10 Om en meny visas DVD Video CD På DVD- och CD-skivor med avspelningskontroll (PBC) kan det hända att menyer visas under avspelningen. Gör då på följande sätt för att välja alternativ och fortsätta spela. Observera: På vissa skivor kan man också ta fram menyer genom att hålla in "MENU" eller "TITLE" (under minst två sekunder). 152 Sluta spela DVD-meny Använd "joysticken" eller siffertangenterna ("0" "9" och "+10") för att välja önskat alternativ, och tryck sedan på "ENT" eller " : " ANGLE Sluta spela DVD Video CD CD Tryck på stopptangenten för att avbryta avspelningen. Spelpositionen lagras i minnet UP +10 SUB T. ON/OFF. AUDIO Tryck på " s " medan du tittar. ENT eller +0/ 7 8 OP/ CL 0 ENT eller SOURCE SLOW Tips Med PRE-STOP-funktionen (endast DVD, Video-CD) När PRE-STOP-funktionen används lagras det ställe där du slutar spela i minnet, och skivan fortsätter sedan från samma ställe nästa gång. Tryck på " s " en gång medan du tittar. "PRE-STOP" visas på displayen. Observera: På vissa DVD-skivor går det inte att välja alternativ på menyerna med siffertangenterna ("0" "9" och "+10"). +0/ Video CD-meny Använd siffertangenterna ("0" "9" och "+10") för att välja önskat alternativ, och tryck sedan på "ENT" eller " : " ANGLE Tryck på " : " medan PRE-STOP visas. Avspelningen startar från samma ställe där du avbröt. SOURCE SLOW UP +10 SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 Koppla ur PRE-STOP-funktionen Tryck antingen på " s " igen medan PRESTOP visas eller ta ut DVD-skivan och stäng av apparaten eller tändningen så att minnet raderas. ENT eller SOURCE SLOW Observera: På vissa skivor kan den spelposition som lagras avvika något. Om du stänger av tändningen eller byter till en annan videokälla startar avspelningen från början av skivan nästa gång. Observera: Menyn visas inte när PBCfunktionen är avstängd. Tryck i så fall på "MENU" för att sätta på PBC-funktionen. 153 Snabbsökning framåt/bakåt Söka början på kapitel eller spår Snabbsökning framåt/bakåt Spela en skiva och håll in " 7;; " bakåtsökning eller " ::7 " under drygt två sekunder. SOUR CE DVD Video CD CD A.PROC,-.-)6 MUTE eller SLO W A. PROC 426 DEFEAT Tryck på " : " för att fortsätta spela som vanligt. SOURCE SLOW Observera: Inget ljud hörs under snabbsökning framåt eller bakåt. För DVD-skivor och videocd-skivor med avspelningskontroll (PBC) kan menyn visas igen under snabbsökningen. Söka början på DVD kapitel eller spår Spela en skiva och tryck på " 7;; " bakåtsökning eller " ::7 ". Kapitlet/spåret växlar varje gång du trycker kort på tangenten. Det nya kapitlet eller spåret spelas. A.PROC Video CD CD eller,-.-) Stillbild (paus) Spela en ruta i taget Slow-motion ::7: Tryck på den här tangenten för att spela från början av nästa kapitel eller spår. 7;;: Tryck på den här tangenten för att spela från början av det kapitel eller spår som spelas. Observera: Alla DVD-skivor har inte kapitel. Spela en ruta i taget Tryck på " 77 / 77: " i pausläget. Bilden växlar en ruta i taget varje gång du trycker på tangenten. DVD Video CD MUTE Mer information "Kapitel" är kortare avsnitt i en film eller en melodi. "Spår" är avsnitt av en film eller melodier på video- och musikcd-skivor. Tryck på " : " för att fortsätta titta som vanligt. SOURCE SLOW Observera: Inget ljud hörs när en ruta i taget spelas upp. Stillbild (paus) Spela en skiva och tryck en gång på " 77 / 77: ". DVD Video CD CD Slow-motion Spela en DVD-skiva och håll in "SLOW" under minst två sekunder. DVD Video CD MUTE SOURCE SLOW Tryck på " : " för att fortsätta titta som vanligt. SOURCE SLOW Tryck på " : " för att fortsätta titta som vanligt. SOURCE SLOW Observera: Inget ljud hörs när stillbilden visas. Avspelningen fortsätter när stillbilden har visats i cirka fem minuter. Det kan då uppstå ett kort ljudeller bildavbrott, men detta är inte något fel. Observera: Under slow motion-avspelning kan avspelningens hastighet ändra sig eller nästa bild kan visas. Detta beror dock på skivan och innebär inte att någonting är fel. Inget ljud hörs i slow-motionläget. Slow-motion fungerar inte för diabildsläget. 155 Söka med titelnummer Söka med titelnummer ENT LIST GO TO TITLE DVD Använd den här funktionen för att snabbt hitta på DVD-skivan med hjälp av DVDmenyn. Spela en DVD-skiva och tryck på "GO TO". Läget växlar varje gång du trycker på tangenten. Välj "TITLE". DISP MENU SET LIST GO TO TITLE BAND RTN.OU V T TITLE CHAPT TIME Normal avspelning Slå in numret för önskad titel med siffertangenterna ("0" "9") ANGLE SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 DN CLR (Om du väljer titelnummer 1) 0 9 Observera: Den här funktionen kan inte användas på skivor som inte har några titelnummer lagrade.

9 "+10"-tangenten används inte vid inmatning av titelnummer. Använd siffertangenterna "0" till "9". Tryck på "CLR" för att radera den sista siffran i titelnumret. Håll in "CLR" i minst två sekunder om du vill radera alla titelnummer. Tryck på "RTN" för att stänga av titelsökningsläget och fortsätta titta som vanligt. 156 Söka direkt med kapitel- eller titelnummer Tryck på "ENT". Avspelning en börjar från det titelnummer du väljer. Observera: Den här funktionen kan inte används på skivor som inte har några kapitelnummer lagrade. "+10"-tangenten används inte vid inmatning av kapitel- eller spårnummer. Använd siffertangenterna "0" till "9". Tryck på "CLR" för att radera den sista siffran i titelnumret. Håll in "CLR" i minst två sekunder om du vill radera alla titel- och spårnummer. Tryck på "RTN" för att stänga av titel-/ spårsökningsläget och fortsätta titta/spela som vanligt. På videoskivor med avspelningskontrollfunktion (PBC) går det inte att söka direkt med spårnummer om PBC-funktionen är på. Tryck på "MENU" för att stänga av PBC-funktionen. ENT DVD Söka direkt med kapiteleller titelnummer Video CD CD Tryck på "ENT". Avspelningen börjar från det valda kapitel- eller spårnumret. Använd den här funktionen för att snabbt fortsätta till början på ett kapitel eller spår på skivan. ENT Spela en skiva och tryck på "GO TO". Läget växlar varje gång du trycker på tangenten. Välj "CHAPT" eller "TRACK". LIST GO TO TITLE DVD-video TITLE Video CD/CD TRACK TIME Normal avspelning CHAPT TIME Normal avspelning Slå in numret för önskat kapitel eller spår med siffertangenterna ("0" "9") ANGLE SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 (Om du väljer kapitelnummer 12) 157 Söka med hjälp av spelad tid Söka med hjälp av spelad tid ENT LIST GO TO DVD Video CD CD Använd den här funktionen för att söka upp ett avsnitt genom att ange den spelade tiden. Spela en skiva och tryck på "GO TO". Läget växlar varje gång du trycker på tangenten. Välj "TIME". DISP MENU SET TITLE BAND RTN.OU V T LIST GO TO TITLE RPT DISC DVD-video TITLE Video CD/CD TRACK TIME Normal avspelning CHAPT TIME Normal avspelning Slå in den tid där du vill starta avspelningen med siffertangenterna ("0" "9"). 3 AUDIO ANGLE SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 DN CLR (Om du väljer 1 timme och 30 minuter) 0 9 Observera: Slå in timsiffrorna först, sedan minuterna och sist sekunderna. "+10"-tangenten används inte vid inmatning av spelad tid. Använd siffertangenterna "0" till "9". Tryck på "CLR" för att radera den sista siffran i det inlagda numret. Håll in "CLR" under minst två sekunder för att radera alla valda siffror. Tryck på "RTN" för att stänga av tidssökningsläget och fortsätta spela som vanligt. På DVD-skivor varierar sökprecisionen från skiva till skiva. På videoskivor med avspelningskontrollfunktion (PBC) går det inte att söka med hjälp av speltiden om PBC-funktionen är på. Tryck på "MENU" för att stänga av PBC-funktionen. 158 Kapitel/spår/titelrepetition Byta ljudspår Tryck på "ENT". Avspelningen börjar från den valda tiden. Byta ljudspår ENT DVD Video CD På DVD-skivor med flera ljudlägen eller flera ljudspår kan du byta ljudläge under avspelningen. Spela en skiva och håll in "AUDIO" under drygt två sekunder. Ljudet växlar mellan de olika audiolägena varje gång du AUDIO trycker på tangenten. 3 Kapitel/spår/ titelrepetition DVD Video CD CD Använd den här funktionen för att spela titlar, kapitel eller spår på skivan flera gånger. Spela en skiva och tryck på "RPT". Repetitionsläget växlar varje gång du trycker på den här tangenten. DVD Kapitel Titel Repetering urkopplad Observera: Det språk som är valt som standard ställs in när du sätter på apparaten eller byter skiva. Om standardspråket inte finns med på skivan ställs i stället standardspråket för den aktuella skivan in. På en del skivor går det inte att byta ljudspår under avspelningen. Det kan ta ett tag innan ljudspåret växlar. RPT DISC VideoCD-skivor med multiplex audio Spela skivan och håll in "AUDIO" under drygt två sekunder. Kapitlet spelas flera gånger. Titeln spelas flera gånger. Avspelningen fortsätter som vanligt. (fabriksinställning) 3 AUDIO Sammansättningen av höger och vänster kanaler växlar varje gång du håller in tangenten. LL Video CD CD Spår Skiv Repetering urkopplad Spåret spelas flera gånger. Hela skivan spelas flera gånger. (fabriksinställning) Observera: Spår-/skivrepetitionsläget kan inte användas på videocd-skivor med avspelningskontroll (PBC). Tryck på "MENU" för att stänga av PBCfunktionen. 159 Byta bildvinkel Byta språk på textremsan Byta bildvinkel DVD På DVD-skivor med scener som är tagna från olika bildvinklar kan du byta vinkel under avspelningen. ENT DISP MENU SET SOURCE SLOW LIST GO TO TITLE Spela en DVD-skiva och 5 håll in "ANGLE" under drygt två sekunder. ANGLE Bildvinkeln växlar mellan de vinklar som finns inspelade på skivan varje gång du trycker på tangenten. DISP. TUNER Observera: Det kan ta ett tag innan bildvinkeln växlar. Bildvinkeln växlar på ett av två sätt, beroende på hur skivan är inspelad. - Sömlöst : Vinkeln växlar mjukt. - Ej sömlöst : När bildvinkeln ändras visas först en stillbild och sedan den nya bildvinkeln.

10 2 ON/OFF Byta språk på textremsan DVD 1 SUB T. På DVD-skivor som har textremsor på olika språk lagrade kan du byta språk medan skivan spelas. 5 ANGLE Spela en DVD-skiva och håll in "SUB T." under drygt två sekunder. 1 SUB T. Språket på textremsan växlar mellan de språk som finns lagrade på skivan varje gång du håller in tangenten. 0 9 UP +10 Observera: Det kan ta ett tag innan språket på textremsan växlar. Det språk som är valt som standard ställs in när du sätter på apparaten eller byter skiva. Om standardspråket inte finns med på skivan ställs i stället standardspråket för den aktuella skivan in. 160 Visa textremsor Visa status för skivan Visa textremsor DVD På DVD-skivor med inspelade textremsor kan du välja om textremsan skall visas i bild eller inte. Visa status för skivan DVD Spela en skiva och håll in " ON/OFF" under drygt två sekunder. 2 ON/OFF Gör så här för att ta fram status (titelnummer, kapitelnummer m m) för den DVD-skiva du tittar på, och visa informationen på skärmen. Den visade textremsan tas bort respektive visas varje gång du trycker på tangenten. Spela en skiva och tryck DISP. TUNER på "DISP.". Skivan status visas. Observera: På vissa DVD-skivor visas textremsorna även om du väljer "OFF"-läget. Aktuellt titelnummer TV-system (NTSC eller PAL) Driftläge Med menyn Tips På en del skivor kan du byta språk, bildvinkel och textremsa på menyn. Språk på textremsan Bildvinkelnummer Tryck på "MENU" eller "TITLE" (under drygt två sekunder), välj önskat alternativ och tryck sedan på "ENT". DISP MENU SET LIST GO TO TITLE Kapitelnummer Språk Repetitionsläge (endast under repetition) Ljudinspelningssystem eller ENT Använd joysticken eller siffertangenterna ("0" "9" och "+10") för att välja språk eller bildvinkel och tryck sedan på "ENT" eller ":" ANGLE Tryck på "DISP." en gång till för att stänga av visningen. DISP. TUNER UP +10 SUB T. ON/OFF. AUDIO ENT eller 7 8 OP/ CL 0 ENT eller SOURCE SLOW 161 Visa status för skivan Visa status för skivan Video CD CD Gör så här för att ta fram status (melodinummer m m) för den videocd eller musikcd du spelar, och visa informationen på skärmen. Spela en skiva och tryck DISP. TUNER på "DISP.". Skivans status visas. BAND RTN V.O UT Avspelningskontroll (PBC) ON/OFF (endast videocd) TV-system (NTSC eller PAL) Typ av skiva (CD: musikcd (VCD: videocd) Aktuellt spårnummer Spelad tid av det aktuella spåret DISP. TUNER Driftläge Repetitionsläge (standardinställning - disc repeat) Observera: För musikcd-skivor visas spelstatus även om du inte trycker på "DISP. "tangenten. Tryck på "DISP." en gång DISP. TUNER till för att stänga av visningen. 162 Sätta på/stänga av videoutgången Sätta på/stänga av videoutgången (Endast om du har anslutit till CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R) Om du har anslutit den här apparaten till CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R + TME- M750 (extra bildskärm för baksätet) kan du titta på DVD-video oberoende av vad som visas på CVA-1005R/IVAM700R/IVA-C800R. Du kan t ex titta på en DVD-video på skärmen i baksätet samtidigt som en navigeringskarta visas på CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Om du väljer en audiokälla, används ljudanläggningen för att spela ljudet från CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Använd RCA-kontakterna bakpå din DVA5205P för att ansluta ljudet till skärmen i baksätet. Observera: Nivån från den här utgången är fast. För att kunna justera ljudnivån måste du ha en förförstärkare med volymkontroll. Ställ AUX OUT på "Selecting Rear Monitor" på CVA-1005R/IVAM700R/IVA-C800R på AUX 1. Byt källa på CVA-1005R/IVAM700R/IVA-C800R till MD, CD, radio e d. RATING LEVEL Ställ in barnskyddsnivån. OUT Väljer digitalutgången. Välj vilket språk som skall visas på textremsorna i bilden. MENU LANGUAGE Välj vilket språk som skall visas på menyerna (titelmeny o s v). Välj önskat språk med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Språkinställningsfönstret visas. Visar aktuella inställningar. AUDIO (Språk i högtalarna) SUBTITLE (Språk på textremsorna) Observera: Om skivan inte innehåller det språk du väljer ställs skivans standardspråk in. Språkvalen ställs in på fabriken: Ljudspråk: ORIGINAL Språk på textremsan: AUTO Menyspråk: AUTO Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. SET UP MENU LANGUAGE (menyspråk) Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET 165 SET UP Byta inställningar för TV-skärmen Byta inställningar för TV-skärmen Gör så här för att ställa in bildformatet efter den TV-skärm du använder. ENT DISP MENU SET BAND Välj "TV SCREEN" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. RTN V.O UT Välj alternativ med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT DN CLR 4 : 3 LETTERBOX Välj det här formatet om du har en konventionell TV med aspektförhållandet 4:3 (vanlig TV-bild). Det kan då bli svarta kanter i bildens över- och underkanter. Bredden på kanterna beror på filmens ursprungliga aspektförhållande : 3 PAN-SCAN Välj det här formatet om du har en konventionell TV med aspektförhållandet 4:3. Bilden fyller då upp hela skärmen. information finns i skivfodralet.). sedan in det nya lösenordet (fyra siffror). går inte ut genom den optiska kabeln.

11 Läget ON ställs in på fabriken. Ljudsignalerna på skivan konverteras till 48 khz/16 bitar (för DVD) eller 44,1 khz (för videocd och CD) linjära PCM-signaler. 172 Ändra inställning för digitala utsignaler Visar aktuella inställningar. SET UP Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Ljudutsignal/optiskt digitalljud Skiva Ljudformat för inspelningen Inställning för digitala utsignaler AUTO LPCM Dolby Digital AUTO LPCM Linjärt PCM (48 khz) LPCM Linjärt PCM (96 khz) LPCM Video-CD CD MPEG Linjärt PCM AUTO eller LPCM AUTO eller LPCM AUTO AUTO Nedkonvertering Optiskt digitalljud (när en digital ljudprocessor är ansluten) ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON eller OFF ON eller OFF DTS DTS X X Dolby Digital Dolby Digital LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (44,1kHz) LPCM (44,1kHz) Analogt ljud (Ai-NET, RCA) DVD DTS X X X X O O O O O O O O O O O O O O SET UP 173 SET UP Ändra inställningar för indikeringslamporna Ändra inställningar för indikeringslamporna ENT Gör så här för att välja om indikeringslamporna på apparaten skall lysa eller inte. DISP MENU SET BAND Välj "LED INDICATOR" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. RTN V.O UT Välj "ON" eller "OFF" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ON Indikeringslamporna lyser och indikerar apparatens status. "ON" ställs in på fabriken före leveransen. OFF Indikeringslamporna är släckta. Om du väljer "OFF"-läget lyser indikeringslamporna inte ens när apparaten är på. Visar aktuella inställningar. Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. 174 Egna inställningar - Välja textinformation för hörsel- SET UP skadade Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET Flytta joysticken upp eller ner för att välja "ON" eller "OFF", och tryck sedan på "ENT". ENT ENT Egna inställningar Välja textinformation för hörselskadade DVD innehåller extra information för hörselskadade, s k "closed captions", som beskriver scener mer utförligt för personer med nedsatt hörsel. Du kan välja om funktionen skall vara på eller av. Välj "CUSTOM SETUP" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. Flytta joysticken upp eller ner för att välja "CLOSED CAPTIONS", och tryck sedan på "ENT". ON Extra information visas. OFF Ingen extra information visas. Funktionen ställs in på "OFF" på fabriken före leveransen. Visar aktuella inställningar. ENT ENT Observera: Lägg märke till att den extra informationen inte är samma sak som titlar. Tryck på "RTN" för att återvända till föregående. SET UP Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET 175 SET UP Egna inställningar - Ändra Ai- NET-inställningarna Egna inställningar Ändra Ai-NETinställningarna ENT Ai-NET-inställningarna används för att välja hur ljudet från anslutna Ai- NETenheter skall återges. DISP MENU SET BAND RTN V.O UT Välj "CUSTOM SETUP" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. Välj "Ai-NET SETUP" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Välj "DVD" eller "CD" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT 176 Egna inställningar - Ändra Ai-NETinställningarna DVD Välj "DVD" om du har anslut till CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Du kan nu styra funktionen med hjälp av huvudmenyn på CVA-1005R/IVA-M700R/ IVA-C800R. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer CVA-1005R/IVA-M700R/ IVA-C800R. "DVD" ställs in på fabriken före leveransen. CD Välj "CD" om du har anslutit en annan "AiNET-enhet" (huvudenhet) än CVA-1005R/ IVA-M700R/IVA-C800R (exempel: CVA1000R). Styr funktionen från huvudenheten. Mer information finns i avsnittet "Styra spelaren från huvudenheten" (sid 196). Visar aktuella inställningar. SET UP Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET Stäng av tändningen och sätt sedan på den igen. Observera: Situationer då DVDskivor inte kan spelas på CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R Då "DVD" inte visas på skärmmenyn på CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R Då DVD-skivor inte kan spelas även när AUX1 har valts Detta beror på att DVA-5205P:s Ai-NET-inställning står på "CD". Använd tillvägagångssättet nedan för att ändra inställningen. 1. Ta ut skivan ur DVA-5205P. 2. Stäng av strömmen på DVA-5205P och CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Välj "AUX1" bland alternativen under V. SEL. Egna inställningar Ändra H.U. CONTROLinställningarna ENT DISP MENU SET BAND Om du har anslutit den här apparaten till en Ai-NET-kompatibel huvudenhet eller en Ai-NETkompatibel AV-huvudenhet (CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R), måste du ställa in apparaten så att du kan styra den från huvudenheten. RTN V.O UT Välj "CUSTOM SETUP" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. Flytta joysticken upp eller ner för att välja H.U. CONTROL, och tryck på "ENT". ENT ENT Flytta joysticken upp eller ner för att välja "ON" eller "OFF", och tryck på "ENT". ENT ENT 178 Egna inställningar - Ändra H.U. CONTROL-inställningarna ON Apparaten går att styra från en Ai-NETkompatibel huvudenhet eller en Ai-NETkompatibel AV-huvudenhet (CVA-1005R/ IVA- M700R/IVA-C800R).

12 OFF Apparaten går inte att styra från en AiNET-kompatibel huvudenhet eller en AiNET-kompatibel AV-huvudenhet (CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R). "OFF" ställs in på fabriken före leveransen. SET UP Visar aktuella inställningar. Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET SET UP 179 Använda en digital ljudprocessor (tillval) DVD Använda en digital ljudprocessor (tillval) ENT Video CD CD Om du ansluter en digital ljudprocessor (PXAH510) kan du styra den med fjärrkontrollen som medföljer DVA-5205P. Se också bruksanvisningen som medföljer PXA-H510. BAND RTN V.O UT Spela en skiva och tryck på "A. PROC". Inställningsmenyn visas. V. SEL A. PROC BAND Välj alternativ med joysticken och tryck på "ENT". A. PROC BAND Hur du fortsätter när du har valt önskat alternativ beskrivs i tabellen nedan. ENT ENT Punkt PARAMETRICEQ SURROUND Beskrivning Justerar den parametriska equalizerns bandfrekvenser, bandbredd och nivå. Välj ett av sex surroundlägen för DSP-funktionen (digital signalbehandling) beroende på vilken musik du lyssnar på. Lagra och hämta upp till sex kurvor och inställningar för den parametriska equalizern. Eliminera tidsfördröjningar som beror på avståndsskillnader mellan lyssningspositionen och de olika högtalarna. Växla mellan Dolby Digital och Pro Logic. Se sid S181 S182 PRIVATEMEMORY TIMECORRECTION DOLBY SURROUND MODE ADJUST MODE S183 S185 S185 Justera högtalarinställningar, nivåer m m. Justera ljudstyrka, fader, balans m m. S186 S Justera den parametriska equalizern Justera den parametriska equalizern Välj "PARAMETRIC-EQ" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj det band du vill justera med joysticken och tryck på "ENT". Du kan justera det frekvensband som indikeras med gult. Inställningsfönstret för den parametriska equalizern består av två sidor. Håll in "BAND" under drygt två sekunder för att växla mellan sidorna 1 och 2. Välj bandbredd (Q-FACT) med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Justera bandbredden med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ENT ENT Välj nivå (LV) med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT V. SEL A. PROC BAND Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Justera frekvensen med joysticken och tryck på "ENT". Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. ENT ENT Tryck på "A.PROC" för att stänga V. SEL fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 181 Justera surroundinställningarna Justera surroundinställningarna ENT Den här justeringen går inte att göra om Dolby Digital eller Dolby Pro Logic är aktiverat för ljudutgången på DVA-5205P. Välj "SURROUND" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. BAND RTN V.O UT Välj surroundläge med joysticken och tryck på "ENT". Det finns sex surroundlägen. ENT A. PROC BAND ENT Tryck på "ENT". Nivåvärdet (LV) blir gult. ENT Justera nivån (LV) med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT 182 Lagra surroundinställningarna Välj tiden (efterklangstiden) med joysticken och tryck på "ENT". Välj "WRITE" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ENT ENT Justera tiden med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Använd "Joystick" för att välja minnesplatsen på vilken du vill lagra inställningarna ("PRIVATEMEMORY 1" till "PRIVATEMEMORY 6"). Tryck därefter på "ENT". ENT Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND ENT DVD Lagra surroundinställningarna Video CD CD Välj "PRIVATE-MEMORY" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 183 Hämta surroundinställningarna DVD Hämta surroundinställningarna Video CD CD ENT Välj "PRIVATE-MEMORY" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Använd "Joystick" för att kalla tillbaka önskade inställningar från en minnesplats ("PRIVATEMEMORY 1" till "PRIVATEMEMORY 6"). Tryck därefter på "ENT". ENT BAND RTN V. O UT ENT A. PROC BAND Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 184 Justera tidskompenseringen Använda Pro Logic-läget DVD Video CD Justera CD tidskompenseringen Använda Pro Logic-läget DVD Video CD CD Välj "TIME-CORRECTION" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj den högtalare du vill justera med joysticken och tryck på "ENT". ENT Välj "DOLBY SURROUND MODE" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj alternativ med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ENT DOLBY DIGITAL Justera tiden med joysticken och tryck på "ENT". "DOLBY DIGITAL" väljs automatiskt om skivan är "Dolby Digital"-kompatibel och DVD-spelarens audioutgång är inställd på "AUTO".

13 DOLBY PRO LOGIC Välj "DOLBY PRO LOGIC" eller "OFF" om du spelar en Dolby Pro Logic-kompatibel skiva och DVD-spelarens audioutgång är inställd på "LPCM". Om du väljer "OFF" går det inte att justera surroundinställningarna. Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 185 ADJUST - Justera högtalarinställningen ADJUST - Justera DVD högtalarinställningen ENT Video CD CD Den här justeringen går inte att göra om du har valt Dolby Pro Logic "OFF". Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. BAND RTN UT V.O Välj vilka högtalare ("FRONT", "CENTER" eller "REAR") som skall justeras med joysticken och tryck på "ENT". ENT A. PROC BAND ENT Byt inställning med joysticken. ENT FRONT LARGE/SMALL (STOR/LITEN) CENTER OFF/LARGE/SMALL (URKOPPLAD/STOR/LITEN) REAR OFF/LARGE/SMALL (URKOPPLAD/STOR/LITEN) Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. 186 ADJUST - Justera ljudbilden Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. Välj inställning ("ON" eller "OFF") med joysticken och tryck på "ENT". A. PROC BAND ENT ENT Observera: Läget "Bi-PHANTOM" ställs automatiskt på "OFF" om du ställer centerhögtalaren på "OFF". Välj nivåläget med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ADJUST - Justera ljudbilden DVD Video CD CD Den här justeringen går inte att göra om du har valt Dolby Pro Logic "OFF". Välj nivå med joysticken och tryck på "ENT". ENT Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. ENT Välj "Bi-PHANTOM" med joysticken och tryck på "ENT". Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. ENT ENT Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 187 ADJUST - Mixa de bakre ljudkanalerna ADJUST - Mixa de bakre ljudkanalerna ENT DVD Video CD CD Använd den här funktionen för att mixa ljudet för de främre högtalarna så att det hörs i de bakre högtalarna. BAND RTN V.O UT Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj "REAR MIX" med joysticken och tryck på "ENT". ENT A. PROC BAND ENT Välj läge ("ON" eller "OFF") med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Observera: "REAR MIX"-läget ställs automatiskt på "OFF" om du väljer "OFF" för de bakre högtalarna. 188 ADJUST - Tidskompensering för centerhögtalaren Välj nivåläget med joysticken och tryck på "ENT". ADJUST - Tids- DVD Video CD CD kompensering för centerhögtalaren Kompensering är inte möjlig om du har ställt centerhögtalaren på "OFF". ENT ENT Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". Välj "CENTER DELAY" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 189 ADJUST - Tidskompensering för de bakre högtalarna ADJUST - Tids- DVD kompensering för de bakre högtalarna ENT Video CD CD Kompensering är inte möjlig om du har ställt de bakre högtalarna på "OFF". BAND Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj "REAR DELAY" med joysticken och tryck på "ENT". RTN V.O UT ENT A. PROC BAND ENT Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. 190 A. PROC BAND ADJUST - Skapa ett kraftfullt ljud på låg ljudstyrka ADJUST - Skapa ett kraftfullt ljud på låg ljudstyrka DVD Video CD CD Den här inställningen fungerar bara med utsignaler kodade i Dolby Digital. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj "LISTENING" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Välj läge med joysticken och tryck på "ENT". ENT L-NIGHT För ett kraftfullt ljud vid låga lyssningsnivåer (om du vill kompensera för kraftigt bakgrundsbuller, t ex vägbuller) STANDARD För kraftfullare ljud vid normala lyssningsnivåer MAXIMUM För normal återgivning Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 191 ADJUST - Justera högtalarnivån ADJUST - Justera högtalarnivån ENT DVD Video CD CD Välj "ADJUST" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Håll in "BAND" under drygt två sekunder för att byta ADJUSTfönster. BAND V. SEL A. PROC BAND RTN V. O UT A. PROC BAND Välj "TEST TONE" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Välj "ON" med joysticken och tryck på "ENT". Testtoner sänds från varje högtalare under två sekunder. ENT ENT Observera: Inga testtoner sänds från centerhögtalaren och de bakre högtalarna om dessa högtalare står på "OFF". 192 MODE - Justera ljudstyrka, fader och balans Välj högtalare med joysticken och tryck på "ENT". Justera så att samma ljudstyrka hörs från de olika högtalarna. MODE - Justera DVD ljudstyrka, fader och balans Video CD CD Om du har anslutit en huvudenhet med Ai-NETanslutningar kan du justera ljudstyrkan, faderinställningen och balansen med huvudenheten. ENT ENT Välj "MODE" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj den inställning du vill justera med joysticken och tryck på "ENT". ENT Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Ställ antingen "TEST TONE" på V. SEL "OFF" eller tryck på "A.PROC" när du har justerat nivåerna för alla högtalare. Fönstret för digitalprocessorn stängs och avspelningsfönstret återkommer. A. PROC BAND Justera inställningen med joysticken. ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND 193 MODE - Justera subwoofern MODE - Justera subwoofern ENT DVD Video CD CD Välj "MODE" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. BAND RTN V. O UT Välj "SUB-W" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT A. PROC BAND Välj inställning ("ON" eller "OFF") med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Observera: Subwooferinställningen går inte att justera om du har valt "OFF"-läget för subwoofern. Välj nivåläget med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT 194 MODE - Urkoppling av ljudjusteringsfunktionerna Justera nivån med joysticken och tryck på "ENT". Välj läge ("ON" eller "OFF") med joysticken och tryck på "ENT". ON : OFF : rak frekvensgång. från ENT ENT ENT ENT Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Tryck på "A. PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND Observera: Om du ställer "DEFEAT" på "ON" går det inte att använda lägena "PARAMETRIC-EQ", "SURROUND", "PRIVATE-MEMORY" eller "TIMECORRECTION". Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. MODO Urkoppling av ljudjusteringsfunktionerna DVD Video CD CD Tryck på "A.PROC" V. SEL för att stänga fönstret för den digitala ljudprocessorn och återgå till avspelningsfönstret. A. PROC BAND Välj "MODE" i beskrivningen i "Använda en digital ljudprocessor (tillval)" på sid 180. Välj "DEFEAT" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT 195 Styra spelaren från huvudenheten CDA-7865R (huvudenhet) DVA-5205P (spelare) Styra spelaren från huvudenheten Du kan också styra din DVA-5205P från en huvudenhet. I det här avsnittet beskriver vi hur du styr den från en CDA-7865R (rekommenderad huvudenhet). Observera att vissa funktioner inte kan styras direkt från DVA-5205P. Spela DVD, videocd och CD Tryck på "SOURCE" och välj läget CD (DVA-5205P). Inställningen växlar varje gång du trycker på tangenten. TUNER CD (inbyggd) CD(DVA-5205P) CHANGER * ( * bara om du har anslutit en växlare.) Strömmen till DVA-5205P slås på om du väljer CD-läget, och av om du väljer något av de andra lägena. Tryck på " pausläget. Tryck på " " för att välja " för att fortsätta spela. Observera: Skivan spelas alltid från början om du har stängt av tändningen eller bytt till en annan Ai-NETkälla. 196 Styra spelaren från huvudenheten Visa CD-titeln Tryck på "TITLE" för att ta fram CD-titeln o s v på huvudenhetens display. Tryck på "TITLE" på huvudenheten. Displayens utseende ändras varje gång du trycker på tangenten. Status Klocka Textläge Textläge Titelläge (CDA-7865R) TRACK NO. /TIME*1 Klockan Skivnamnsdisplay*2 Melodititeldisplay*2 Titeldisplay*3 Observera: *1 I läget TRACK NO./TIME visar tidsdisplayen 0:00 och ändras inte. *2 Visas vid avspelning av en CD-skiva som är textkompatibel (varierar mellan olika CD-skivor). Om CDskivan inte är textkompatibel visar displayen "NO TEXT". *3 " " visas om ingen titel är inlagd. <Funktioner som kan skötas från CDA-7865R> Omkopplare SOURCE Funktion För att sätta på och stänga av strömmen. Tryck en gång till för att byta källa. DVD-spelaren slås på om du väljer CD-läget, och är avstängd i alla andra lägen. För att växla displayläge./för att aktivera titelinmatingen. DVD: kapitelrepetition Video CD/CD: för att byta mellan spårrepetition och skivrepetition För att börja spela från början av nästa kapitel/spår.

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Innehåll 1. FINESSER. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat.

Innehåll 1. FINESSER. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. *Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. *Spara sedan bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket).

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Föreskrifter Kompatibel med PAL DVD (Video CD) och NTSC DVD (Video CD) Denna spelare kan spela skivor inspelade i PAL och NTSC format. - Ett LSI chip integrerar nu alla huvudsakliga

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211 BRUKSANVISNING DVD-30K VERS.01.KT.080211 Karaoke OBSERVERA: För att få bästa resultat då ni använder apparaten, så rekommenderar vi att ni noggrannt läser igenom hela bruksanvisningen. Spara den för framtida

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Spelaren är en Laser-produkt, klass 1. Spelaren har en synlig laser

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk Svensk Bruksanvisning Säkerhets information För att minska risken för brand och elektrisk stöt, utsätt ej

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 1. Introduktion Ett stort tack för att du har valt CARDVD3 som din DVD-spelare! Läs noggrant manualen innan du packar upp och sätter igång produkten. Om

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Digitalisering av C-Kassetter

Digitalisering av C-Kassetter Digitalisering av C-Kassetter 1. Koppla på TEAC AD-RW900 spelaren genom att trycka på POWERknappen, ett ljus antänds i spelarens skärm. 2. Välj sedan rätt inbandningskälla från Teac spelaren. Tryck på

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

MOBIL DVD SPELARE BRUKSANVISNING. Kassering av produkten och batterier ska göras efter lokala bestämmelser. SPECIFIKATIONER

MOBIL DVD SPELARE BRUKSANVISNING. Kassering av produkten och batterier ska göras efter lokala bestämmelser. SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER Kompatibilitet.DVD/CD/MP3-WMA/MPEG4/CD-R/CD-RW/JPEG Panel storlek...7 inch Frekvens....0 Hz till 0kHz Video output.. 1 Vp-p/75 Ohm, unbalanced Coaxial output...0,5 Vp-p +/- 0,1 Audio output..1vrms/10kohm

Läs mer

Innehållsförteckning...1-2. Frontpanel och bakpanel...3 Grundläggande matchande anslutning...4 Fjärrkontroll 5. Kapitel 1 Generell bruksanvisning...

Innehållsförteckning...1-2. Frontpanel och bakpanel...3 Grundläggande matchande anslutning...4 Fjärrkontroll 5. Kapitel 1 Generell bruksanvisning... Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning.....1-2 Frontpanel och bakpanel...3 Grundläggande matchande anslutning...4 Fjärrkontroll 5 Kapitel 1 Generell bruksanvisning.......6 1. Avspelning

Läs mer

DVD SPELARE TILL BILEN

DVD SPELARE TILL BILEN DVD SPELARE TILL BILEN BRUKSANVISNING Innan du ansluter, justerar eller använder denna produkt, var vänlig läs igenom hela bruksanvisningen. Var vänlig behåll denna bruksanvisning till senare bruk. Varning:

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Digitalisering av LP-skivor Apparater: Stanton T62 skivspelare, datorns centralenhet Program: MAGIX Audio Cleaning Lab 2013

Digitalisering av LP-skivor Apparater: Stanton T62 skivspelare, datorns centralenhet Program: MAGIX Audio Cleaning Lab 2013 Digitalisering av LP-skivor Apparater: Stanton T62 skivspelare, datorns centralenhet Program: MAGIX Audio Cleaning Lab 2013 Stanton T.62 LP-Skivspelarens överblick: 1. Skivmatta 2. Center 3. Huvudavbrytare

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Manual för videoredigering

Manual för videoredigering imovie- Manual för videoredigering Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen Får fritt användas och kopieras inom Stockholms län vid angivande av källan. Film Stockholm,

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning INNEHÅLLSREGISTER FUNKTIONSÖVERSIKT Kompatibel media... 4 Tillbehör... 4 Apparatens framsida... 5-6 Fjärrkontrollen... 7-8 ANSLUTNINGAR Apparatens baksida... 9 Anslutning av antennkabeln...

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

BeoCenter 2. Handbok

BeoCenter 2. Handbok BeoCenter 2 Handbok Innehåll 3 Den här handboken förklarar hur BeoCenter 2 används, och du får vägledning till systemets olika funktioner. Alla anvisningar om uttagsenheten och om hur du installerar systemet

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer