Din manual ALPINE DVA-5205P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual ALPINE DVA-5205P http://sv.yourpdfguides.com/dref/1080094"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ALPINE DVA-5205P. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart. ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR. Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar. ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV () JORD. (Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN. annat fall kan olyckor lätt inträffa. KOMBINERA INTE VIDEOTITTANDE OCH BILKÖRNING. HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM. Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER FRÄMMANDE FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL. Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen. BLOCKERA INTE VENTILATIONSÖPPNINGAR ELLER VÄRMEPANELER. Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till brand. 142 Försiktighetsåtgärde Försiktigt Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här, efterson det kan leda till skador på parson eller egendom. ANVÄND INTE NYA OCH GAMLA BATTERIER SAMTIDIGT. SÄTT I BATTERIERNA MED POLERNA VÄNDA ÅT RÄTT HÅLL. Kontrollera noggrant att batteripolerna (+ och ) vänds åt korrekt håll enligt angivna anvisningar vid isättning av batterier. Batterier som är spruckna eller som läcker batterisyra kan orsaka brand eller personskada. AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR. I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå. Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation. 143 Försiktighetsåtgärde Temperatur Försäkra dig om att temperaturen i bilen ligger mellan - 10 C och +60 C innan du sätter på anläggningen. Kondens Ibland kan det hända att ljudet från CD-spelaren låter konstigt p g a kondensbildning. Ta ur skivan ur spelaren om detta händer, och vänta cirka en timme tills fukten har avdunstat. Skadade CD-skivor Försök inte spela spräckta, skeva eller skadade skivor. Detta kan orsaka allvarliga skador på spelarens mekaniska delar. Underhåll Försök inte reparera apparaten själv om det uppstår några problem. Lämna in den till din Alpine-återförsäljare eller närmaste Alpine Servicestation för service. Gör aldrig något av följande Ta inte tag i, eller dra ut skivan medan indragningsautomatiken håller på att dra in den i spelaren. Försök inte lägga i en skiva i anläggningen när den är avstängd. Lägga i skivor Spelaren kan bara spela en skiva i taget. Ladda inte flera skivor på samma gång. Försäkra dig om att etiketten är vänd uppåt innan du lägger i skivan. Spelaren matar automatiskt ut felvända skivor. Ljudet kan hoppa om du spelar skivor under körning på ojämn väg, men detta kan inte orsaka repor på skivan eller skada spelaren. Skivor med oregelbunden form Det går inte att använda skivor med ojämn form eller ojämna kanter i den här spelaren. Ytter- och innerkanterna måste vara jämna och släta. Om du försöker spela oregelbundet formade skivor kan spelaren ta skada. Nya skivor För att förhindra att skivan fastnar matar spelaren automatiskt ut felvända eller oregelbundet formade skivor. Om en ny skiva matas ut direkt efter att du lagt i den bör du känna efter med fingret i mitthålet och längs ytterkanten. Om du känner små bulor eller ojämnheter kan dessa orsaka att skivan inte matas in som den skall. Ta bort ojämnheterna genom att gnugga mitthålet och ytterkanten med en kulspetspenna eller liknande och lägg sedan i skivan igen. Val av installationsplats DVA-5205P får inte installeras på platser som utsätts för: Direkt solljus eller stark värme Hög luftfuktighet eller väta Mycket damm Kraftiga vibrationer 144 INNEHÅLL Försiktighetsåtgärde Varning och Försiktigt Innehåll Egna inställningar Ändra Ai-NET-inställningarna Egna inställningar Ändra H.U. CONTROL-inställningarna Snabbguide Om DVD-skivor..... DVD-skivor som kan spelas på anläggningen.... När du använder fjärrkontrollen..... Lägga i och ta ut DVD- och CD-skivor..... Sätta på och stänga av apparaten..... Byta mellan NTSC- och PAL-läge..... Ställa in ljudstyrkan...

3 . Spela DVD-skivor..... Sluta spela Snabbsökning framåt/bakåt. Söka början på kapitel eller spår... Stillbild (paus).. Spela en ruta i taget.. Slow-motion Använda en digital ljudprocessor (tillval) Använda en digital ljudprocessor (tillval) Justera den parametriska equalizern Justera surroundinställningarna Lagra surroundinställningarna Hämta surroundinställningarna. 184 Justera tidskompenseringen 185 Använda Pro Logic-läget 185 ADJUST - Justera högtalarinställningen ADJUST - Justera ljudbilden ADJUST - Mixa de bakre ljudkanalerna ADJUST - Tidskompensering för centerhögtalaren..

4 . 189 ADJUST - Tidskompensering för de bakre högtalarna ADJUST - Skapa ett kraftfullt ljud på låg ljudstyrka ADJUST - Justera högtalarnivån MODE - Justera ljudstyrka, fader och balans MODE - Justera subwoofern MODE - Urkoppling av ljudjusteringsfunktionerna Praktiska funktioner Söka med titelnummer Söka direkt med kapitel- eller titelnummer Söka med hjälp av spelad tid Kapitel/spår/titelrepetition Byta ljudspår Byta bildvinkel Byta språk på textremsan Visa textremsor

5 161 Visa status för skivan. 161 Sätta på/stänga av videoutgången Styra spelaren från huvudenheten (CDA-7865R) Styra spelaren från huvudenheten Styra spelaren med huvudenhetens fjärrkontroll SET UP Övrigt Ändra grundinställningarna Terminologi..... Lista över språkkoder.... Lista över landskoder.

6 ... Om det uppstår problem. Tekniska data... Tangenter på fjärrkontrollen Ändra grundinställningarna (installation) Ändra språkinställningarna Byta inställningar för TV-skärmen Byta landskodsinställning Ställa in barnskyddsnivån Byta samplingsfrekvens Ändra inställning för digitala utsignaler Ändra inställningar för indikeringslamporna Egna inställningar Välja textinformation för hörselskadade Om DVD-skivor Om DVD-skivor Audio-CD och DVD-skivor har spår där digitala data är lagrade. Datan är lagrad som mikroskopiska gropar, och groparna läses sedan av med en laserstråle när skivan spelas. På DVD-skivor är spåren och groparna lagrade dubbelt så tätt jämfört med CD-skivor. En DVD-skiva rymmer alltså mycket mer data på mindre utrymme. DVD-skivor har också möjlighet till en rad andra finesser. Multiple audio* (sid 159) Upp till åtta olika språk kan läggas in på en film. Du väljer språk med fjärrkontrollen. Textningsläge* (sid 160) Textremsor på upp till 32 språk kan läggas in på filmen. Du väljer språk på textremsan med fjärrkontrollen. Flera bildvinklar* (sid 160) Om DVD-skivan innehåller scener som är inspelade ur flera olika bildvinklar kan du välja den vinkel du vill se scenen ur med fjärrkontrollen. Interaktiv handling* Den här funktionen kan användas om filmen har spelats in med t ex flera olika slut. Du kan då välja handling och se flera olika versioner av samma film. Hur detta görs varierar från DVD-skiva till DVD-skiva. Dialogrutor där du väljer handlingen visas under filmen. Följ helt enkelt instruktionerna i bild. CD-ROM Minsta bitlängd 0,9 µm 1,2 mm Spårmellanrum 1,6 µm DVD Minsta bitlängd 0,6 mm 0,9 µm 0,6 mm Spårmellanrum 0,74 µm En 12-cm DVD-skiva rymmer en långfilm eller cirka fyra timmars musik. Dessutom ger DVD-skivor skarp bildkvalitet och klara färger tacka vare en horisontell bildupplösning på över 500 linjer (jämfört med mindre än 300 linjer för ett VHS-band). Genom att ansluta en digital audioprocessor (PXAH510, tillval) kan du återskapa dynamiken och närvaron på en riktig bio med Dolby Digital 5.1kanals surround. Observera: * Funktionerna för språkval, textning, bildvinkel m m varierar från DVD-skiva till DVD-skiva. Se instruktionerna som följer med skivan för närmare anvisningar. 146 DVD-sfickan. - Håll fjärrkontrollen undan mat, fukt och smuts. - Lägg inte fjärrkontrollen i direkt solljus. + + Stäng locket Skjut in locket i pilens riktning tills det klickar till. Observera: Använd två AA-batterier. Varning UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN. annat fall kan olyckor lätt inträffa. 148 Lägga i och ta ut DVD- och CD-skivor Lägga i och ta ut DVD- och CD-skivor Sätt på apparaten innan du lägger i eller tar ur en skiva. (Se sid 150 "Sätta på och stänga av apparaten. ") DVD Video CD CD Lägga i skivor Tryck försiktigt in luckan och skjut den nedåt. Stäng luckan. Kom ihåg att stänga luckan för att förhindra att det kommer in damm i spelaren. POW POW ER ER OPEN OPEN vor Tryck på " s " medan du tittar. +0/ CD Tips Med PRE-STOP-funktionen (endast DVD, Video-CD) När PRE-STOP-funktionen används lagras det ställe där du slutar spela i minnet, och skivan fortsätter sedan från samma ställe nästa gång. Tryck på " s " en gång medan du tittar. "PRE-STOP" visas på displayen. +0/ Här visas mer information om apparatens funktioner. Tryck på " : " medan PRE- STOP visas. 150 Byta mellan NTSC- och PAL-läge Ställa in ljudstyrkan Byta mellan NTSCoch PAL-läge Välj videoläget NTSC eller PAL beroende på vilken typ av TV du har och hur DVDskivan är inspelad. Ställa in ljudstyrkan Ljudet behöver bara ställas in vid anslutning till den digitala ljudprocessorn (PXA- H510) Håll in "NTSC/PAL" under minst fem sekunder. Vrid kodratten åt höger eller vänster. POWER NTSC/PAL Vrid den åt höger för att öka ljudnivån. Vrid den åt vänster för att minska ljudnivån. DN VOL Observera: PAL är standard och du behöver inte ändra denna inställning.

7 Apparaten ställs in på PAL på fabriken. Rätt bildsystem måste vara valt. Annars visas följande meddelande och skivan spelas då inte: "VIDEO SIGNAL SYSTEM IS NOT CORRECT". VOL U P Observera: Justera i stället ljudet på den andra apparaten om du har anslutit en AiNET-produkt (huvudenhet) förutom den digitala ljudprocessorn (PXA-H510), eller om du ansluter enbart den här apparaten till en TV. Tips Använda DVD Video CD siffertangenterna. CD Här beskrivs hur du använder siffertangenterna och "+10"-tangenten. För att mata in 10: Tryck en gång på "+10" och sedan på "0". För att mata in 16: Tryck en gång på "+10" och sedan på "6". För att mata in 23: Tryck två gånger på "+10" och sedan på "3". * Numret ökar med 10 varje gång du trycker på "+10"-tangenten. 151 Spela DVD-skivor Spela DVDskivor ENT DVD Video CD CD Försiktigt Alla funktioner är inte aktiverade DISP MENU SET SOURCE SLOW LIST GO TO TITLE CHG för alla DVD-skivor, och kan då inte användas. DVD-funktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen fungerar inte på alla DVDskivor. Se anvisningarna som följer med den aktuella DVD-skivan för mer information om vilka funktioner som stöds. Fingeravtryck på skivorna kan försämra avspelningen betydligt. Ta ut skivan om det uppstår några problem och kontrollera om det är några fingeravtryck på spelsidan. Rengör skivan vid behov. Tryck på en tangent i taget när du använder fjärrkontrollen.

8 Om du trycker på flera tangenter samtidigt kan olika typer av fel uppstå. Om du stänger av apparaten eller tändningen under spelningen, eller om du byter till en annan videokälla, fortsätter avspelningen från samma ställe när du sätter på spelaren igen. Spelpositionsminnet nollställs om du tar ut DVD-skivan eller trycker på återställningstangenten. Tryck på " : ". DVD-skivan spelas. SOURCE SLOW 0 9 UP +10 Om en meny visas DVD Video CD På DVD- och CD-skivor med avspelningskontroll (PBC) kan det hända att menyer visas under avspelningen. Gör då på följande sätt för att välja alternativ och fortsätta spela. Observera: På vissa skivor kan man också ta fram menyer genom att hålla in "MENU" eller "TITLE" (under minst två sekunder). 152 Sluta spela DVD-meny Använd "joysticken" eller siffertangenterna ("0" "9" och "+10") för att välja önskat alternativ, och tryck sedan på "ENT" eller " : " ANGLE Sluta spela DVD Video CD CD Tryck på stopptangenten för att avbryta avspelningen. Spelpositionen lagras i minnet UP +10 SUB T. ON/OFF. AUDIO Tryck på " s " medan du tittar. ENT eller +0/ 7 8 OP/ CL 0 ENT eller SOURCE SLOW Tips Med PRE-STOP-funktionen (endast DVD, Video-CD) När PRE-STOP-funktionen används lagras det ställe där du slutar spela i minnet, och skivan fortsätter sedan från samma ställe nästa gång. Tryck på " s " en gång medan du tittar. "PRE-STOP" visas på displayen. Observera: På vissa DVD-skivor går det inte att välja alternativ på menyerna med siffertangenterna ("0" "9" och "+10"). +0/ Video CD-meny Använd siffertangenterna ("0" "9" och "+10") för att välja önskat alternativ, och tryck sedan på "ENT" eller " : " ANGLE Tryck på " : " medan PRE-STOP visas. Avspelningen startar från samma ställe där du avbröt. SOURCE SLOW UP +10 SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 Koppla ur PRE-STOP-funktionen Tryck antingen på " s " igen medan PRESTOP visas eller ta ut DVD-skivan och stäng av apparaten eller tändningen så att minnet raderas. ENT eller SOURCE SLOW Observera: På vissa skivor kan den spelposition som lagras avvika något. Om du stänger av tändningen eller byter till en annan videokälla startar avspelningen från början av skivan nästa gång. Observera: Menyn visas inte när PBCfunktionen är avstängd. Tryck i så fall på "MENU" för att sätta på PBC-funktionen. 153 Snabbsökning framåt/bakåt Söka början på kapitel eller spår Snabbsökning framåt/bakåt Spela en skiva och håll in " 7;; " bakåtsökning eller " ::7 " under drygt två sekunder. SOUR CE DVD Video CD CD A.PROC,-.-)6 MUTE eller SLO W A. PROC 426 DEFEAT Tryck på " : " för att fortsätta spela som vanligt. SOURCE SLOW Observera: Inget ljud hörs under snabbsökning framåt eller bakåt. För DVD-skivor och videocd-skivor med avspelningskontroll (PBC) kan menyn visas igen under snabbsökningen. Söka början på DVD kapitel eller spår Spela en skiva och tryck på " 7;; " bakåtsökning eller " ::7 ". Kapitlet/spåret växlar varje gång du trycker kort på tangenten. Det nya kapitlet eller spåret spelas. A.PROC Video CD CD eller,-.-) Stillbild (paus) Spela en ruta i taget Slow-motion ::7: Tryck på den här tangenten för att spela från början av nästa kapitel eller spår. 7;;: Tryck på den här tangenten för att spela från början av det kapitel eller spår som spelas. Observera: Alla DVD-skivor har inte kapitel. Spela en ruta i taget Tryck på " 77 / 77: " i pausläget. Bilden växlar en ruta i taget varje gång du trycker på tangenten. DVD Video CD MUTE Mer information "Kapitel" är kortare avsnitt i en film eller en melodi. "Spår" är avsnitt av en film eller melodier på video- och musikcd-skivor. Tryck på " : " för att fortsätta titta som vanligt. SOURCE SLOW Observera: Inget ljud hörs när en ruta i taget spelas upp. Stillbild (paus) Spela en skiva och tryck en gång på " 77 / 77: ". DVD Video CD CD Slow-motion Spela en DVD-skiva och håll in "SLOW" under minst två sekunder. DVD Video CD MUTE SOURCE SLOW Tryck på " : " för att fortsätta titta som vanligt. SOURCE SLOW Tryck på " : " för att fortsätta titta som vanligt. SOURCE SLOW Observera: Inget ljud hörs när stillbilden visas. Avspelningen fortsätter när stillbilden har visats i cirka fem minuter. Det kan då uppstå ett kort ljudeller bildavbrott, men detta är inte något fel. Observera: Under slow motion-avspelning kan avspelningens hastighet ändra sig eller nästa bild kan visas. Detta beror dock på skivan och innebär inte att någonting är fel. Inget ljud hörs i slow-motionläget. Slow-motion fungerar inte för diabildsläget. 155 Söka med titelnummer Söka med titelnummer ENT LIST GO TO TITLE DVD Använd den här funktionen för att snabbt hitta på DVD-skivan med hjälp av DVDmenyn. Spela en DVD-skiva och tryck på "GO TO". Läget växlar varje gång du trycker på tangenten. Välj "TITLE". DISP MENU SET LIST GO TO TITLE BAND RTN.OU V T TITLE CHAPT TIME Normal avspelning Slå in numret för önskad titel med siffertangenterna ("0" "9") ANGLE SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 DN CLR (Om du väljer titelnummer 1) 0 9 Observera: Den här funktionen kan inte användas på skivor som inte har några titelnummer lagrade.

9 "+10"-tangenten används inte vid inmatning av titelnummer. Använd siffertangenterna "0" till "9". Tryck på "CLR" för att radera den sista siffran i titelnumret. Håll in "CLR" i minst två sekunder om du vill radera alla titelnummer. Tryck på "RTN" för att stänga av titelsökningsläget och fortsätta titta som vanligt. 156 Söka direkt med kapitel- eller titelnummer Tryck på "ENT". Avspelning en börjar från det titelnummer du väljer. Observera: Den här funktionen kan inte används på skivor som inte har några kapitelnummer lagrade. "+10"-tangenten används inte vid inmatning av kapitel- eller spårnummer. Använd siffertangenterna "0" till "9". Tryck på "CLR" för att radera den sista siffran i titelnumret. Håll in "CLR" i minst två sekunder om du vill radera alla titel- och spårnummer. Tryck på "RTN" för att stänga av titel-/ spårsökningsläget och fortsätta titta/spela som vanligt. På videoskivor med avspelningskontrollfunktion (PBC) går det inte att söka direkt med spårnummer om PBC-funktionen är på. Tryck på "MENU" för att stänga av PBC-funktionen. ENT DVD Söka direkt med kapiteleller titelnummer Video CD CD Tryck på "ENT". Avspelningen börjar från det valda kapitel- eller spårnumret. Använd den här funktionen för att snabbt fortsätta till början på ett kapitel eller spår på skivan. ENT Spela en skiva och tryck på "GO TO". Läget växlar varje gång du trycker på tangenten. Välj "CHAPT" eller "TRACK". LIST GO TO TITLE DVD-video TITLE Video CD/CD TRACK TIME Normal avspelning CHAPT TIME Normal avspelning Slå in numret för önskat kapitel eller spår med siffertangenterna ("0" "9") ANGLE SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 (Om du väljer kapitelnummer 12) 157 Söka med hjälp av spelad tid Söka med hjälp av spelad tid ENT LIST GO TO DVD Video CD CD Använd den här funktionen för att söka upp ett avsnitt genom att ange den spelade tiden. Spela en skiva och tryck på "GO TO". Läget växlar varje gång du trycker på tangenten. Välj "TIME". DISP MENU SET TITLE BAND RTN.OU V T LIST GO TO TITLE RPT DISC DVD-video TITLE Video CD/CD TRACK TIME Normal avspelning CHAPT TIME Normal avspelning Slå in den tid där du vill starta avspelningen med siffertangenterna ("0" "9"). 3 AUDIO ANGLE SUB T. ON/OFF. AUDIO 8 OP/ CL 0 DN CLR (Om du väljer 1 timme och 30 minuter) 0 9 Observera: Slå in timsiffrorna först, sedan minuterna och sist sekunderna. "+10"-tangenten används inte vid inmatning av spelad tid. Använd siffertangenterna "0" till "9". Tryck på "CLR" för att radera den sista siffran i det inlagda numret. Håll in "CLR" under minst två sekunder för att radera alla valda siffror. Tryck på "RTN" för att stänga av tidssökningsläget och fortsätta spela som vanligt. På DVD-skivor varierar sökprecisionen från skiva till skiva. På videoskivor med avspelningskontrollfunktion (PBC) går det inte att söka med hjälp av speltiden om PBC-funktionen är på. Tryck på "MENU" för att stänga av PBC-funktionen. 158 Kapitel/spår/titelrepetition Byta ljudspår Tryck på "ENT". Avspelningen börjar från den valda tiden. Byta ljudspår ENT DVD Video CD På DVD-skivor med flera ljudlägen eller flera ljudspår kan du byta ljudläge under avspelningen. Spela en skiva och håll in "AUDIO" under drygt två sekunder. Ljudet växlar mellan de olika audiolägena varje gång du AUDIO trycker på tangenten. 3 Kapitel/spår/ titelrepetition DVD Video CD CD Använd den här funktionen för att spela titlar, kapitel eller spår på skivan flera gånger. Spela en skiva och tryck på "RPT". Repetitionsläget växlar varje gång du trycker på den här tangenten. DVD Kapitel Titel Repetering urkopplad Observera: Det språk som är valt som standard ställs in när du sätter på apparaten eller byter skiva. Om standardspråket inte finns med på skivan ställs i stället standardspråket för den aktuella skivan in. På en del skivor går det inte att byta ljudspår under avspelningen. Det kan ta ett tag innan ljudspåret växlar. RPT DISC VideoCD-skivor med multiplex audio Spela skivan och håll in "AUDIO" under drygt två sekunder. Kapitlet spelas flera gånger. Titeln spelas flera gånger. Avspelningen fortsätter som vanligt. (fabriksinställning) 3 AUDIO Sammansättningen av höger och vänster kanaler växlar varje gång du håller in tangenten. LL Video CD CD Spår Skiv Repetering urkopplad Spåret spelas flera gånger. Hela skivan spelas flera gånger. (fabriksinställning) Observera: Spår-/skivrepetitionsläget kan inte användas på videocd-skivor med avspelningskontroll (PBC). Tryck på "MENU" för att stänga av PBCfunktionen. 159 Byta bildvinkel Byta språk på textremsan Byta bildvinkel DVD På DVD-skivor med scener som är tagna från olika bildvinklar kan du byta vinkel under avspelningen. ENT DISP MENU SET SOURCE SLOW LIST GO TO TITLE Spela en DVD-skiva och 5 håll in "ANGLE" under drygt två sekunder. ANGLE Bildvinkeln växlar mellan de vinklar som finns inspelade på skivan varje gång du trycker på tangenten. DISP. TUNER Observera: Det kan ta ett tag innan bildvinkeln växlar. Bildvinkeln växlar på ett av två sätt, beroende på hur skivan är inspelad. - Sömlöst : Vinkeln växlar mjukt. - Ej sömlöst : När bildvinkeln ändras visas först en stillbild och sedan den nya bildvinkeln.

10 2 ON/OFF Byta språk på textremsan DVD 1 SUB T. På DVD-skivor som har textremsor på olika språk lagrade kan du byta språk medan skivan spelas. 5 ANGLE Spela en DVD-skiva och håll in "SUB T." under drygt två sekunder. 1 SUB T. Språket på textremsan växlar mellan de språk som finns lagrade på skivan varje gång du håller in tangenten. 0 9 UP +10 Observera: Det kan ta ett tag innan språket på textremsan växlar. Det språk som är valt som standard ställs in när du sätter på apparaten eller byter skiva. Om standardspråket inte finns med på skivan ställs i stället standardspråket för den aktuella skivan in. 160 Visa textremsor Visa status för skivan Visa textremsor DVD På DVD-skivor med inspelade textremsor kan du välja om textremsan skall visas i bild eller inte. Visa status för skivan DVD Spela en skiva och håll in " ON/OFF" under drygt två sekunder. 2 ON/OFF Gör så här för att ta fram status (titelnummer, kapitelnummer m m) för den DVD-skiva du tittar på, och visa informationen på skärmen. Den visade textremsan tas bort respektive visas varje gång du trycker på tangenten. Spela en skiva och tryck DISP. TUNER på "DISP.". Skivan status visas. Observera: På vissa DVD-skivor visas textremsorna även om du väljer "OFF"-läget. Aktuellt titelnummer TV-system (NTSC eller PAL) Driftläge Med menyn Tips På en del skivor kan du byta språk, bildvinkel och textremsa på menyn. Språk på textremsan Bildvinkelnummer Tryck på "MENU" eller "TITLE" (under drygt två sekunder), välj önskat alternativ och tryck sedan på "ENT". DISP MENU SET LIST GO TO TITLE Kapitelnummer Språk Repetitionsläge (endast under repetition) Ljudinspelningssystem eller ENT Använd joysticken eller siffertangenterna ("0" "9" och "+10") för att välja språk eller bildvinkel och tryck sedan på "ENT" eller ":" ANGLE Tryck på "DISP." en gång till för att stänga av visningen. DISP. TUNER UP +10 SUB T. ON/OFF. AUDIO ENT eller 7 8 OP/ CL 0 ENT eller SOURCE SLOW 161 Visa status för skivan Visa status för skivan Video CD CD Gör så här för att ta fram status (melodinummer m m) för den videocd eller musikcd du spelar, och visa informationen på skärmen. Spela en skiva och tryck DISP. TUNER på "DISP.". Skivans status visas. BAND RTN V.O UT Avspelningskontroll (PBC) ON/OFF (endast videocd) TV-system (NTSC eller PAL) Typ av skiva (CD: musikcd (VCD: videocd) Aktuellt spårnummer Spelad tid av det aktuella spåret DISP. TUNER Driftläge Repetitionsläge (standardinställning - disc repeat) Observera: För musikcd-skivor visas spelstatus även om du inte trycker på "DISP. "tangenten. Tryck på "DISP." en gång DISP. TUNER till för att stänga av visningen. 162 Sätta på/stänga av videoutgången Sätta på/stänga av videoutgången (Endast om du har anslutit till CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R) Om du har anslutit den här apparaten till CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R + TME- M750 (extra bildskärm för baksätet) kan du titta på DVD-video oberoende av vad som visas på CVA-1005R/IVAM700R/IVA-C800R. Du kan t ex titta på en DVD-video på skärmen i baksätet samtidigt som en navigeringskarta visas på CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Om du väljer en audiokälla, används ljudanläggningen för att spela ljudet från CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Använd RCA-kontakterna bakpå din DVA5205P för att ansluta ljudet till skärmen i baksätet. Observera: Nivån från den här utgången är fast. För att kunna justera ljudnivån måste du ha en förförstärkare med volymkontroll. Ställ AUX OUT på "Selecting Rear Monitor" på CVA-1005R/IVAM700R/IVA-C800R på AUX 1. Byt källa på CVA-1005R/IVAM700R/IVA-C800R till MD, CD, radio e d. RATING LEVEL Ställ in barnskyddsnivån. OUT Väljer digitalutgången. Välj vilket språk som skall visas på textremsorna i bilden. MENU LANGUAGE Välj vilket språk som skall visas på menyerna (titelmeny o s v). Välj önskat språk med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Språkinställningsfönstret visas. Visar aktuella inställningar. AUDIO (Språk i högtalarna) SUBTITLE (Språk på textremsorna) Observera: Om skivan inte innehåller det språk du väljer ställs skivans standardspråk in. Språkvalen ställs in på fabriken: Ljudspråk: ORIGINAL Språk på textremsan: AUTO Menyspråk: AUTO Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. SET UP MENU LANGUAGE (menyspråk) Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET 165 SET UP Byta inställningar för TV-skärmen Byta inställningar för TV-skärmen Gör så här för att ställa in bildformatet efter den TV-skärm du använder. ENT DISP MENU SET BAND Välj "TV SCREEN" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. RTN V.O UT Välj alternativ med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT DN CLR 4 : 3 LETTERBOX Välj det här formatet om du har en konventionell TV med aspektförhållandet 4:3 (vanlig TV-bild). Det kan då bli svarta kanter i bildens över- och underkanter. Bredden på kanterna beror på filmens ursprungliga aspektförhållande : 3 PAN-SCAN Välj det här formatet om du har en konventionell TV med aspektförhållandet 4:3. Bilden fyller då upp hela skärmen. information finns i skivfodralet.). sedan in det nya lösenordet (fyra siffror). går inte ut genom den optiska kabeln.

11 Läget ON ställs in på fabriken. Ljudsignalerna på skivan konverteras till 48 khz/16 bitar (för DVD) eller 44,1 khz (för videocd och CD) linjära PCM-signaler. 172 Ändra inställning för digitala utsignaler Visar aktuella inställningar. SET UP Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. Ljudutsignal/optiskt digitalljud Skiva Ljudformat för inspelningen Inställning för digitala utsignaler AUTO LPCM Dolby Digital AUTO LPCM Linjärt PCM (48 khz) LPCM Linjärt PCM (96 khz) LPCM Video-CD CD MPEG Linjärt PCM AUTO eller LPCM AUTO eller LPCM AUTO AUTO Nedkonvertering Optiskt digitalljud (när en digital ljudprocessor är ansluten) ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON eller OFF ON eller OFF DTS DTS X X Dolby Digital Dolby Digital LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (48kHz/16bit) X LPCM (44,1kHz) LPCM (44,1kHz) Analogt ljud (Ai-NET, RCA) DVD DTS X X X X O O O O O O O O O O O O O O SET UP 173 SET UP Ändra inställningar för indikeringslamporna Ändra inställningar för indikeringslamporna ENT Gör så här för att välja om indikeringslamporna på apparaten skall lysa eller inte. DISP MENU SET BAND Välj "LED INDICATOR" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. RTN V.O UT Välj "ON" eller "OFF" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT ON Indikeringslamporna lyser och indikerar apparatens status. "ON" ställs in på fabriken före leveransen. OFF Indikeringslamporna är släckta. Om du väljer "OFF"-läget lyser indikeringslamporna inte ens när apparaten är på. Visar aktuella inställningar. Observera: Tryck på "RTN" för att återvända till föregående fönster. 174 Egna inställningar - Välja textinformation för hörsel- SET UP skadade Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET Flytta joysticken upp eller ner för att välja "ON" eller "OFF", och tryck sedan på "ENT". ENT ENT Egna inställningar Välja textinformation för hörselskadade DVD innehåller extra information för hörselskadade, s k "closed captions", som beskriver scener mer utförligt för personer med nedsatt hörsel. Du kan välja om funktionen skall vara på eller av. Välj "CUSTOM SETUP" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. Flytta joysticken upp eller ner för att välja "CLOSED CAPTIONS", och tryck sedan på "ENT". ON Extra information visas. OFF Ingen extra information visas. Funktionen ställs in på "OFF" på fabriken före leveransen. Visar aktuella inställningar. ENT ENT Observera: Lägg märke till att den extra informationen inte är samma sak som titlar. Tryck på "RTN" för att återvända till föregående. SET UP Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET 175 SET UP Egna inställningar - Ändra Ai- NET-inställningarna Egna inställningar Ändra Ai-NETinställningarna ENT Ai-NET-inställningarna används för att välja hur ljudet från anslutna Ai- NETenheter skall återges. DISP MENU SET BAND RTN V.O UT Välj "CUSTOM SETUP" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. Välj "Ai-NET SETUP" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT Välj "DVD" eller "CD" med joysticken och tryck på "ENT". ENT ENT 176 Egna inställningar - Ändra Ai-NETinställningarna DVD Välj "DVD" om du har anslut till CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Du kan nu styra funktionen med hjälp av huvudmenyn på CVA-1005R/IVA-M700R/ IVA-C800R. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer CVA-1005R/IVA-M700R/ IVA-C800R. "DVD" ställs in på fabriken före leveransen. CD Välj "CD" om du har anslutit en annan "AiNET-enhet" (huvudenhet) än CVA-1005R/ IVA-M700R/IVA-C800R (exempel: CVA1000R). Styr funktionen från huvudenheten. Mer information finns i avsnittet "Styra spelaren från huvudenheten" (sid 196). Visar aktuella inställningar. SET UP Håll in "SET" under drygt två sekunder. Inställningarna lagras och installationsläget avslutas. DISP MENU SET Stäng av tändningen och sätt sedan på den igen. Observera: Situationer då DVDskivor inte kan spelas på CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R Då "DVD" inte visas på skärmmenyn på CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R Då DVD-skivor inte kan spelas även när AUX1 har valts Detta beror på att DVA-5205P:s Ai-NET-inställning står på "CD". Använd tillvägagångssättet nedan för att ändra inställningen. 1. Ta ut skivan ur DVA-5205P. 2. Stäng av strömmen på DVA-5205P och CVA1005R/IVA-M700R/IVA-C800R. Välj "AUX1" bland alternativen under V. SEL. Egna inställningar Ändra H.U. CONTROLinställningarna ENT DISP MENU SET BAND Om du har anslutit den här apparaten till en Ai-NET-kompatibel huvudenhet eller en Ai-NETkompatibel AV-huvudenhet (CVA-1005R/IVA-M700R/IVA-C800R), måste du ställa in apparaten så att du kan styra den från huvudenheten. RTN V.O UT Välj "CUSTOM SETUP" under "Ändra grundinställningarna (installation)" på sid 164. Flytta joysticken upp eller ner för att välja H.U. CONTROL, och tryck på "ENT". ENT ENT Flytta joysticken upp eller ner för att välja "ON" eller "OFF", och tryck på "ENT". ENT ENT 178 Egna inställningar - Ändra H.U. CONTROL-inställningarna ON Apparaten går att styra från en Ai-NETkompatibel huvudenhet eller en Ai-NETkompatibel AV-huvudenhet (CVA-1005R/ IVA- M700R/IVA-C800R).

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING

T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna symbol indikerar att det finns farlig spänning inuti produkten, som utgör en risk för elstöt eller personskador.

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

ADVANCED NAVI STATION INA-W910R. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ADVANCED NAVI STATION INA-W910R. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Din manual NAD T775 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245593

Din manual NAD T775 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245593 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE BRUKSANVISNING 2012 JVC KENWOOD Corporation Swedish/00 (KEE) Innehåll Före användning...3 Hur apparaten

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Bruksanvisning Blu-ray spelare

Bruksanvisning Blu-ray spelare Bruksanvisning Blu-ray spelare BluTechVision Interactive 233 33997.050 Snabbinstruktion Förberedelse TV-användning BluTechVision Interactive-användning Slå på/av apparat kort tryckning Lägg in skiva Knapp

Läs mer