Digital systemkamera Läs det här först

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital systemkamera Läs det här först"

Transkript

1 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats Sony Corporation

2 Kontroll av medföljande tillbehör Numret inom parentes anger antalet delar. BC-VM10 Batteriladdare (1) Videokabel (1) Nätkabel (1) Axelrem med okularlock och fjärrkontrollklips (1) Återuppladdningsbart batteripaket NP- FM500H (1) Husskydd (1) (påsatt på kameran) Trådlös fjärrkontroll (fjärrkontroll) (1) USB-kabel (1) Lock till tillbehörsskon (1) (påsatt på kameran) Ögonmussla (1) (påsatt på kameran) CD-ROM (applikationsprogram för α- kamera) (1) Bruksanvisning: Läs det här först (det här häftet) (1) Bruksanvisning: Bruksanvisning/ Felsökning (1) 2

3 Bruksanvisningens innehåll Den här bruksanvisningen Beskriver hur man ställer in kameran och de grundläggande manövrerna för tagning/uppspelning. Gör klart kameran och ta bilder på enklaste sätt. Kontroll av medföljande tillbehör Gör klart batteripaketet Montera ett objektiv Sätta i ett minneskort (medföljer ej) Slå på kameran/ställ klockan Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget) Antalet bilder som går att lagra Hur man håller kameran Super SteadyShot-funktionen Skärpa Användning av blixten Justering av okularets dioptriinställning Titta på/radera bilder Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) Bekanta dig med kameran Ta bilder med dina favoritinställningar t Hur man använder tagningsfunktionerna Spela upp bilder med dina favoritinställningar t Hur man använder uppspelningsfunktionerna Använd olika tagnings/uppspelningsfunktioner med hjälp av menyn t Hur man använder menyerna Anslut kameran till en dator eller skrivare Kopiera dina bilder till en dator och redigera dem på olika sätt t Hur man använder kameran tillsammans med en dator Skriv ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en skrivare (gäller endast PictBridge-kompatibla skrivare) t Utskrift av bilder 3

4 Gör klart batteripaketet 1 Sätt i batteripaketet. Tryck in batteripaketet tills det klickar till. 2 Sätt i nätkabeln. Batteriladdare CHARGE-lampa Nätkabel 3 Till ett vägguttag Tänd: Uppladdning Släckt: Färdig (normal uppladdning) Om man fortsätter att ladda upp batteripaketet i ytterligare en timme tills det är helt uppladdat (full uppladdning) varar laddningen något längre. Anslut batteriladdaren till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten. Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när uppladdningen är färdig, och ta av batteripaketet från batteriladdaren. Tiden som det tar att ladda upp ett helt urladdat batteripaket (medföljer) vid en temperatur på 25 C. Uppladdningen kan ta längre tid under somliga förhållanden. Helt uppladdat Cirka 235 min. Normalt uppladdat Cirka 175 min. 4 Sätt i det uppladdade batteripaketet. Skjut spärren i pilens riktning och öppna locket till batterifacket. Spärr Håll spärren undantryckt med kanten på batteripaketet och tryck in det så långt det går. Stäng locket. 4

5 Att observera angående batteripaketet Använd endast batteripaket av typen NP-FM500H. Observera att batteripaketen NP-FM55H, NP-FM50 och NP-FM30 inte går att använda. Användning av nätadaptern/laddaren Det går att ansluta kameran till ett vägguttag med hjälp av nätadaptern/laddaren AC- VQ900AM (medföljer ej). t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 162) För att kontrollera den återstående batterinivån LCD-skärm Ställ POWER-knappen på ON och kontrollera nivån på LCD-skärmen. Nivån visas med procentsiffrorna. Den visade nivån är eventuellt inte rätt under vissa förhållanden. Batterinivå Batteriet slut Hög Låg Det går inte längre att ta bilder. För att ta ut batteripaketet Skjut spärren i pilens riktning. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet. Kontrollera att kameran är avstängd innan du tar ut batteripaketet. Spärr För att använda kameran utomlands Strömkällor Det går att använda kameran, batteriladdaren och nätadaptern/laddaren AC-VQ900AM (medföljer ej) i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V 240 V växelström, 50/60 Hz. Om stickkontakten inte passar i vägguttaget [b] så använd en stickkontaktsadapter [a] som finns i handeln. Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel på kameran. 5

6 Montera ett objektiv 1 Ta av husskyddet från kameran och det bakre skyddet från objektivet. Husskydd Bakre skydd Utsätt inte kamerans insida för damm eller vattendroppar. Om damm kommer in i kameran utför du [Rengöringsläge] (t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 122)) och tar bort dammet med en blåsborste som finns i handeln. 2 Sätt på objektivet. Orange indexmärken Sätt på objektivet genom att passa ihop de orange indexmärkena på objektivet och kameran. Vrid objektivet medurs tills det klickar till i låst läge. Tryck inte på objektivfrigöringsknappen när du sätter på ett objektiv. Ta inte i för hårt när du sätter på ett objektiv. När du fotograferar utan blixt rekommenderar vi att du använder en objektivkåpa för att undvika att bilderna påverkas av oönskat ljus. Se bruksanvisningen som medföljer objektivet för närmare detaljer om hur den ska monteras. 6

7 För att ta av objektivet Tryck in objektivfrigöringsknappen så långt det går och vrid objektivet moturs tills det stannar. Objektivfrigöringsknapp Sätt på skyddet på objektivet och husskyddet (eller ett annat objektiv) på kameran efter att du tagit av objektivet. Se till att det inte kommer in damm i kameran när du byter objektiv! Om det kommer in damm eller skräp i kameran och det hamnar på bildsensorns yta (den del av kameran som fungerar som film) kan det komma med i bilderna beroende på tagningsförhållandena. Denna kamera är försedd med en dammskyddsfunktion för att förhindra att det kommer damm på bildsensorn. Tänk dock på följande saker när du sätter på eller tar av ett objektiv. Undvik att byta objektiv på dammiga ställen. Låt alltid ett objektiv eller husskyddet vara påsatt när du lägger undan kameran. Ta bort allt damm från husskyddet innan du sätter på det på kameran. Om det kommer in damm eller skräp i kameran så välj [Rengöringsläge] på Inställningsmenyn och rengör bildsensorn med en blåsborste som finns i kameraaffärer. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 122) 7

8 Sätta i ett minneskort (medföljer ej) Minneskort som går att använda i den här kameran Memory Stick Duo CompactFlash/ Microdrive Det går att använda ett Memory Stick Duo -minneskort, ett CompactFlash-kort (CF-kort) eller en Microdrive som minneskort. Innan det går att använda ett minneskort måste det formateras i den här kameran. Annars kan det hända att minneskortet inte fungerar ordentligt. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 112) För mer information om minneskortet t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 158) Sätta i ett minneskort Memory Stick Duo Kontaktsida Sätt i ett minneskort så lång det går tills ett klick hörs. Öppna locket till minneskortplatsen. CompactFlash/Microdrive Kontaktsida Fel riktning Kontaktsida Framsida Stäng locket. För in ett minneskort med kontaktsidan inåt (kontaktsidan har ett antal små hål). Kontaktsida Var försiktig så att du inte kommer i kläm med fingrarna när du öppnar locket. För in ett minneskort rakt in genom att trycka mitt på det. Tryck inte på kanterna på minneskortet. Var försiktig med åt vilket håll du för in ett minneskort. Om du för in det åt fel håll kan det orsaka fel. 8

9 Vid tagning med ett Memory Stick Duo Du måste ställa in [Minneskort] på [Memory Stick] i anvisningarna nedan efter att du slagit på kameran. Inställningsmenyn. Följ Multiväljare MENU-knapp 1 Tryck på MENU. 2 Ställa in med multiväljaren. Flytta multiväljaren åt höger för att välja [ ] t [2] och tryck sedan på mitten. 3 Tryck på MENU för att stänga av menyn. Flytta multiväljaren uppåt och ställ in [Minneskort] på [Memory Stick] och tryck sedan på mitten. För att ta bort minneskortet Utmatningsknapp för CF-kortet Läsnings/skrivningslampa 1 Öppna locket till minneskortplatsen. 2 Memory Stick Duo : Tryck en gång på Memory Stick Duo. CompactFlash/Microdrive: Tryck ned utmatningsknappen för CF-kortet. Det kan hända att minneskortet är varmt när det precis har använts. Var försiktig när du tar i det. När läsnings/skrivningslampan lyser Ta aldrig ut minneskortet eller batteripaketet, och stäng aldrig av kameran. Då kan data bli förstörda. CompactFlash/Microdrive Vi har kontrollerat att de fungerar i princip, men vi kan inte garantera att alla funktioner fungerar ordentligt på alla sorters CF-kort/Microdrivar. En Microdrive är en lätt och kompakt hårddisk som följer normerna för CompactFlash Typ II. För mer information om minneskortet t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 159) 9

10 Slå på kameran/ställ klockan 2 Ställ in klockan med multiväljaren. I vilken riktning som multiväljaren flyttas visas med v/v/ b/b 1 Ställ in POWERknappen på ON genom att skjuta den i pilens riktning. v: Flytta uppåt V: Flytta nedåt b: Flytta åt vänster B: Flytta åt höger Tryck på mitten för att verkställa. 1 Bekräfta att [OK] är valt och tryck på mitten på multiväljaren. Om du vill ställa in klockan senare väljer du [Ångra] med V och tryck sedan mitt på multiväljaren. 2 Välj respektive punkt med b/b och ställ in siffervärdet med v/v. 3 Upprepa steg 2 för att ställa in övriga punkter. [ÅÅÅÅ/MM/DD] representar ordningen år, månad, dag. Det går att ändra den ordningen med v/v. 4 Tryck på mitten av multiväljaren. 5 När du har kontrollerat att [OK] är valt, trycker du på mitten på multiväljaren. Tryck på MENU om du ångrar dig. 10

11 För att ändra datum- och klockinställningen Se Bruksanvisning/Felsökning (sidan 119). Välj [Datum/klockinst] på Inställningsmenyn och följ anvisningarna i steg 2-2 till -5. När kameran slås på Om klockan inte är ställd visas Ställ in datum & klocka? varje gång kameran slås på. För att stänga av kameran Skjut POWER-knappen i pilens riktning till läget OFF. Sätt på linsskyddet. Om du tar av objektivet så förvara alltid kameran med husskyddet påsatt. Strömbesparingsläget (kameran stängs av nästan helt om den inte används) Om man inte trycker på några knappar på kameran på ungefär 5 sekunder släcks tagningsinformationen på LCD-skärmen. Om man inte trycker på några knappar på kameran på ungefär 3 minuter går den över till strömbesparingsläget och stängs av nästan helt (strömbesparingsläget). För att lämna strömbesparingsläget räcker det med att göra något med kameran, t.ex. trycka ner avtryckaren halvvägs. Det går att ändra tiden innan dessa funktioner aktiveras (standardinställningarna är [5 s]/[3 min]). t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 117) Ändring av språkinställningen Det går att ändra vilket språk som ska användas för meddelanden som visas på skärmen. Gör på nedanstående sätt för att ändra språkinställningen. 1 Tryck på MENU för att visa menyn. 2 Välj [ ] t [1] med b/b på multiväljaren. 3 Välj [ Språk] med v/v på multiväljaren. och tryck sedan på mitten av den. 4 Välj önskat språk med v/v på multiväljaren. och tryck sedan på mitten av den. 11

12 Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget) I det helautomatiska läget ställs kamerans huvudfunktioner in automatiskt. I det läget går det lätt att ta bilder och låta kameran sköta sig själv. Om man vill går det dock att ändra alla inställningarna. 1 Ställ in lägesratten på AUTO. 2 Håll greppet och titta in i sökaren. Motivet i fältet (de 11 sensorerna i skärpeinställningsområdet) fokuseras. Grepp 3 Om du använder ett zoomobjektiv så vrid på zoomringen innan du komponerar bilden. 4 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden. Slutaren klickar till. Skärpeindikator (Visar autofokusens tillstånd (sidan 15)) Sensor för skärpeinställning (Lyser rött tillfälligt för att markera den punkt som skärpan ställs in för.) Bilden visas inte på LCD-skärmen förrän den är färdiglagrad. Använd sökaren för att kontrollera bilden. Efter tagningen visas den tagna bilden i två sekunder på LCD-skärmen. Det går att ändra visningstiden. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 108) Medan bilden håller på att lagras lyser läsnings/skrivningslampan. Ta aldrig ut minneskortet och stäng inte av kameran medan denna lampa lyser. 12

13 Antalet bilder som går att lagra Så fort man sätter i ett minneskort i kameran och ställer POWERknappen på ON visas antalet bilder som går att lagra (med de nuvarande inställningarna) på LCD-skärmen. För att identifiera de olika informationspunkterna på LCD-skärmen t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 17) Hur många bilder som går att lagra varierar beroende på minneskortets kapacitet, bildstorleksinställningen och bildkvalitetsinställningen. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 21) Om 0 blinkar gult, betyder det att minneskortet är fullt. Sätt i ett annat minneskort, eller radera bilder på det nuvarande minneskortet (sidan 8, 18). Eftersom datamängden är olika för varje bild, kan det hända att antalet lagringsbara bilder inte ändras efter tagningen. Hur man håller kameran Håll kameran stadigt för att förhindra att bilderna blir suddiga på grund av att händerna rör sig. Vi rekommenderar även att du slår på Super SteadyShot-funktionen (sidan 14). Håll kameran stadigt med höger hand, håll armbågarna längs sidorna, och stöd objektivet med vänster handflata. Ta ett steg framåt med ena foten för att stabilisera överkroppen. Det går även att stödja sig genom att luta sig mot en vägg eller sätta armbågen på ett bord. Vid tagning på mörka ställen utan blixt, vid makrotagningar eller när man använder ett teleobjektiv, uppstår det lätt skakningar som kameran inte kan kompensera för. Stäng i så fall av Super SteadyShotfunktionen och stabilisera kameran på något lämpligt sätt, t.ex. genom att montera den på stativ. 13

14 Super SteadyShot-funktionen 1 Kontrollera att (Super SteadyShot)-omkopplaren är inställd på ON för att aktivera den här funktionen. 2 Tryck ner avtryckaren halvvägs, och tryck sedan ner den helt. (varning för kameraskakning)- indikatorn (Super SteadyShot)- omkopplare Super SteadyShot-skala Super SteadyShot-skala Denna skala visas när Super SteadyShot-funktionen är aktiverad. Ju högre värde (upp till 5) på skalan, desto kraftigare kameraskakningar. När Super SteadyShot-funktionen är avstängd visas inte skalan. (Varning för kameraskakning)-indikatorn Denna indikator blinkar oavsett om Super SteadyShot-funktionen är påslagen eller avstängd. Indikatorn markerar risken för kameraskakningar med utgångspunkt från slutartiden och brännvidden. Om indikatorn blinkar, minskar du risken för skakningsoskärpa genom att ställa in (Super SteadyShot)-omkopplaren på ON eller genom att använda den inbyggda blixten eller ett stativ. Det kan hända att Super SteadyShot-funktionen inte fungerar ordentligt när kameran precis har slagits på, när motivet precis har kommit in i bildramen, eller om man trycker ner avtryckaren helt utan att först stanna halvvägs. Vänta tills mätaren på Super SteadyShot-skalan sjunkit och tryck sedan långsamt ner avtryckaren. Eftersom Super SteadyShot-funktionen är mindre effektiv i följande fall, monterar du kameran på ett stativ. Vid tagning av ett motiv som är mycket nära. Vid tagning av ett rörligt motiv. Vid tagning med en slutartid på 1/4 sekund och däröver, som är vanliga vid nattagningar. Stäng av Super SteadyShot-funktionen om du använder ett stativ, eftersom den inte fungerar ordentligt i det fallet. Super SteadyShot-funktionen kan minska effekten av kameraskakningar motsvarande ungefär 2,5 till 4 slutartidssteg. 14

15 Skärpa Det finns 11 sensorer inom skärpeinställningsområdet för att låsa skärpan för motivet. Tryck ner avtryckaren halvvägs. Sensorn i skärpeinställningsområdet lyser rött tillfälligt för att markera vilken punkt som skärpan ställs in för. Skärpeinställningsområde Sensor i skärpeinställningsområdet Skärpeindikator Skärpeindikator När man håller i spaken och tittar i sökaren eller trycker ner avtryckaren halvvägs startar autofokussystemet. Skärpeindikatorn i sökaren visar autofokussystemets tillstånd. Skärpeindikator z tänd tänd tänd z blinkar Tillstånd Skärpan låst. Redo att ta bilden. Skärpan bekräftad. Skärpeinställningspunkten följer ett rörligt motiv. Redo att ta bilden. Skärpeinställningen pågår fortfarande. Det går inte att utlösa slutaren. Det går inte att ställa in skärpan. Slutaren är låst. Om motivet är närmare än näravståndet för det använda objektivet går det inte att bekräfta skärpeinställningen. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt från kameran. Det går att utlösa slutaren för hand även om indikatorn blinkar. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 99) 15

16 Användning av blixten Dra upp den inbyggda blixten med fingret. Kameran startar blixten, när blixten är uppdragen, om mängden av ljus inte är tillräcklig i det helautomatiska läget (AUTO). Tryck ner blixten med fingret när den inte behövs. Håll inte i kameran genom att ta tag i blixten. Om du vill vara säker på att blixten utlöses, ställer du in blixtläget på t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 70) (Fyllnadsblixt). Blixtindikatorer i sökaren blinkar: Blixten håller på att laddas upp. Det går inte att utlösa slutaren medan den här indikatorn blinkar. tänd: Blixten är uppladdad och redo att avfyras. Blixtområde Bländare Blixtområdet beror på bländarinställningen och ISOkänslighetsinställningen. I följande tabell visas det ungefärliga blixtområdet när ISO-känsligheten är inställd på [AUTO] i det helautomatiska läget (AUTO). ISO-känslighet t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 61) Den inbyggda blixten är avsedd att användas tillsammans med objektiv med en brännvidd på minst 16 mm. Bländare Blixtområde F2, m F4 1,4 8,6 m F5,6 1 6 m 16

17 Att observera när den inbyggda blixten används Vid tagning med den inbyggda blixten kan det hända att objektivet blockerar en del av blixtljuset så att det uppstår en skugga i den undre delen av bilden. Tänk på följande: Se till att motivet befinner sig på minst 1 meters avstånd vid tagningen. Ta av objektivkåpan. Justering av okularets dioptriinställning Dioptrijusteringsratt Ögonmussla Ställ in dioptrijusteringsratten i förhållande till din syn så att indikatorerna syns så tydligt som möjligt i sökaren. Vrid ratten mot + om du är långsynt, eller mot om du är närsynt. Riktningen syns på ratten om man tar av ögonmusslan. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 41) Att rikta kameran mot ljuset gör det lättare att justera dioptriinställningen. 17

18 Titta på/radera bilder För att visa bilder 1 Tryck på (uppspelning). 2 Välj en bild med b/b på multiväljaren. Det går lätt att se nästa/föregående bild genom att vrida den främre eller bakre styrratten. Främre styrratt Bakre styrratt (förstora)-knapp (index)-knapp DISP (visningssätt)-knapp (radera)-knapp För att återgå till tagningsläget Tryck en gång till på (uppspelning). Tryck ner avtryckaren halvvägs. För att radera bilder 1 Visa den bild som du vill radera och tryck på (radera). 2 Välj [Radera] med v och tryck på mitten på multiväljaren. För att avbryta raderingen Välj [Ångra] och tryck på mitten på multiväljaren. 18

19 Det går att använda följande funktioner medan du visar bilder. Ändra visningen med DISP (visningssätt)-knappen. Visa en lista med bilder på indexskärmen med (index)-knappen. Förstora bilder med (förstora)-knappen. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 80, 81, 83) 19

DSLR-A200. Digital systemkamera Handledning

DSLR-A200. Digital systemkamera Handledning Digital systemkamera Handledning Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. DSLR-A200 VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt

Läs mer

DSLR-A300/A350. Digital systemkamera Handledning

DSLR-A300/A350. Digital systemkamera Handledning Digital systemkamera Handledning Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. DSLR-A300/A350 VARNING Utsätt inte kameran för regn eller

Läs mer

Din manual SONY ALPHA DSLR-A200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2365904

Din manual SONY ALPHA DSLR-A200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2365904 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ALPHA DSLR-A200. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ALPHA DSLR-A200 instruktionsbok

Läs mer

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller

Läs mer

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. DSLR-A230

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. DSLR-A230 Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. DSLR-A230 VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för

Läs mer

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-287-950-93(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Förbereda kameran Fotografera och visa bilder Bruksanvisning till α A-fattning Ta bilder som passar ditt motiv Användning av tagningsfunktionerna Användning

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-281-655-41 (1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Handledning A-fattning Förbereda kameran Innan du börjar använda kameran Bildtagning Användning av tagningsfunktionen Användning av uppspelningsfunktionen

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-420-757-92(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Förbereda kameran Fotografera och visa bilder Bruksanvisning till α A-fattning Ta bilder som passar ditt motiv Användning av tagningsfunktionerna Använda

Läs mer

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Digital systemkamera Handledning

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Digital systemkamera Handledning Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Digital systemkamera Handledning VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv Digitalkamera med utbytbart objektiv Förbereda kameran Fotografera och visa bilder Handledning A-fattning Ta bilder som passar ditt motiv Användning av tagningsfunktionerna Användning av uppspelningsfunktionerna

Läs mer

DSLR-A100. Läs det här först (separat häfte) Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning.

DSLR-A100. Läs det här först (separat häfte) Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning. 2-689-106-51 (1) Innan du börjar använda kameran Hur man använder tagningsfunktionerna Digital systemkamera Bruksanvisning/ Felsökning 100 DSLR-A100 Hur man använder uppspelningsfunktionerna Hur man använder

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv Digitalkamera med utbytbart objektiv Handledning A-fattning Förbereda kameran Innan du börjar använda kameran Bildtagning Användning av tagningsfunktionen Användning av uppspelningsfunktionen Ändring av

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-459-706-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α A-fattning Förberedelser för att använda kameran Tagning och uppspelning av bilder Tagning med lämpliga inställningar för olika

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv Digitalkamera med utbytbart objektiv Förbereda kameran Fotografera och visa bilder Handledning A-fattning Ta bilder som passar ditt motiv Hur man använder tagningsfunktionerna Användning av uppspelningsfunktionerna

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

EF-S18-200mm f/ IS

EF-S18-200mm f/ IS EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-200mm f/3,5-5,6 IS är ett zoomobjektiv med hög förstoring och höga prestanda. Det är utrustat

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-275-491-42(1) NEX-C3 Digitalkamera med utbytbart objektiv Handledning E-fattning Förbereda kameran Behärska grundläggande funktioner Användning av inspelningsfunktioner Användning av uppspelningsfunktioner

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-314-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T2 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

Digital stillbildskamera Digitaalikamera

Digital stillbildskamera Digitaalikamera 4-43-379-22() Digital stillbildskamera Digitaalikamera DSC-W80/W90 Handledning SE Käyttöopas FI 2009 Sony Corporation Svenska VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Digital stillbildskamera Digitaalikamera

Digital stillbildskamera Digitaalikamera 4-30-25-22() Digital stillbildskamera Digitaalikamera DSC-W270/W275/W290 Handledning SE Käyttöopas SEFI 2009 Sony Corporation Svenska VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Din manual SONY DSLR-A330

Din manual SONY DSLR-A330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSLR-A330. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EF-S10-22mm f/ USM

EF-S10-22mm f/ USM EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S10-22mm f/3,5-4,5 USM är ett lätt och kompakt ultravidvinkelobjektiv med optik med höga prestanda.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-469-856-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α E-fattning Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE ILCE-3000 om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-WX1 2009 Sony Corporation 4-150-181-91(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-453-049-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE NEX-3N Anmärkningar om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H7/H9 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-437-009-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Exempelfoto Meny Register 2012 Sony Corporation SE NEX-6/NEX-5R Anmärkningar om användningen av kameran Använda bruksanvisningen

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

EF24-70mm f/4l IS USM

EF24-70mm f/4l IS USM EF24-70mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF24-70mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med hög prestanda, för användning med EOS-kameror. Objektivet har

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Fotografering med digital systemkamera

Fotografering med digital systemkamera Fotografering med digital systemkamera Vad är en systemkamera? Som namnet antyder är det en kamera som ingår i ett system med t.ex. objektiv, filter, blixtar och mellanringar. Till skillnad från kompaktkameror,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

EF-S17-55mm f/2.8 IS USM

EF-S17-55mm f/2.8 IS USM EF-S17-55mm f/2.8 IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S17-55mm f/2,8 IS USM är ett standardzoomobjektiv med stor bländare och höga prestanda som är utrustat

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-472-075-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Angående NEX-5T Register (NEX-5T) Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE NEX-6/NEX-5R/NEX-5T Angående NEX-5T NEX-5T

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H3 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W150/W170 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/ SWE. Bruksanvisning

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/ SWE. Bruksanvisning MACRO PHOTO LENS MP-E 65mm f/2.8 1-5 SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons makroobjektiv MP-E 65mm f/2,8 1-5x är ett makroobjektiv med hög förstoringsgrad som kan förstora motiv

Läs mer

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nya funktionerna i den här uppdatering av den fasta programvaran, och hur de fungerar, beskrivs här. Läs mer i Handledning. 2011 Sony Corporation A-E1L-100-91(1) Funktioner

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-R10. Om du inte är säker

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-N1. Digital Still Camera

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-N1. Digital Still Camera Digital Still Camera Bruksanvisning/Felsökning Käyttö- ja vianmääritysopas SE FI DSC-N1 Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Tätä

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-438-655-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α A-fattning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Innehåll 2 Introduktion till funktioner... 9 Före användning Att observera när

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-438-657-41(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Handledning A-fattning SLT-A99/SLT-A99V VARNING Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar. VIKTIGA

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer