Digital systemkamera Läs det här först

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital systemkamera Läs det här först"

Transkript

1 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats Sony Corporation

2 Kontroll av medföljande tillbehör Numret inom parentes anger antalet delar. BC-VM10 Batteriladdare (1) Videokabel (1) Nätkabel (1) Axelrem med okularlock och fjärrkontrollklips (1) Återuppladdningsbart batteripaket NP- FM500H (1) Husskydd (1) (påsatt på kameran) Trådlös fjärrkontroll (fjärrkontroll) (1) USB-kabel (1) Lock till tillbehörsskon (1) (påsatt på kameran) Ögonmussla (1) (påsatt på kameran) CD-ROM (applikationsprogram för α- kamera) (1) Bruksanvisning: Läs det här först (det här häftet) (1) Bruksanvisning: Bruksanvisning/ Felsökning (1) 2

3 Bruksanvisningens innehåll Den här bruksanvisningen Beskriver hur man ställer in kameran och de grundläggande manövrerna för tagning/uppspelning. Gör klart kameran och ta bilder på enklaste sätt. Kontroll av medföljande tillbehör Gör klart batteripaketet Montera ett objektiv Sätta i ett minneskort (medföljer ej) Slå på kameran/ställ klockan Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget) Antalet bilder som går att lagra Hur man håller kameran Super SteadyShot-funktionen Skärpa Användning av blixten Justering av okularets dioptriinställning Titta på/radera bilder Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) Bekanta dig med kameran Ta bilder med dina favoritinställningar t Hur man använder tagningsfunktionerna Spela upp bilder med dina favoritinställningar t Hur man använder uppspelningsfunktionerna Använd olika tagnings/uppspelningsfunktioner med hjälp av menyn t Hur man använder menyerna Anslut kameran till en dator eller skrivare Kopiera dina bilder till en dator och redigera dem på olika sätt t Hur man använder kameran tillsammans med en dator Skriv ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en skrivare (gäller endast PictBridge-kompatibla skrivare) t Utskrift av bilder 3

4 Gör klart batteripaketet 1 Sätt i batteripaketet. Tryck in batteripaketet tills det klickar till. 2 Sätt i nätkabeln. Batteriladdare CHARGE-lampa Nätkabel 3 Till ett vägguttag Tänd: Uppladdning Släckt: Färdig (normal uppladdning) Om man fortsätter att ladda upp batteripaketet i ytterligare en timme tills det är helt uppladdat (full uppladdning) varar laddningen något längre. Anslut batteriladdaren till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten. Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när uppladdningen är färdig, och ta av batteripaketet från batteriladdaren. Tiden som det tar att ladda upp ett helt urladdat batteripaket (medföljer) vid en temperatur på 25 C. Uppladdningen kan ta längre tid under somliga förhållanden. Helt uppladdat Cirka 235 min. Normalt uppladdat Cirka 175 min. 4 Sätt i det uppladdade batteripaketet. Skjut spärren i pilens riktning och öppna locket till batterifacket. Spärr Håll spärren undantryckt med kanten på batteripaketet och tryck in det så långt det går. Stäng locket. 4

5 Att observera angående batteripaketet Använd endast batteripaket av typen NP-FM500H. Observera att batteripaketen NP-FM55H, NP-FM50 och NP-FM30 inte går att använda. Användning av nätadaptern/laddaren Det går att ansluta kameran till ett vägguttag med hjälp av nätadaptern/laddaren AC- VQ900AM (medföljer ej). t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 162) För att kontrollera den återstående batterinivån LCD-skärm Ställ POWER-knappen på ON och kontrollera nivån på LCD-skärmen. Nivån visas med procentsiffrorna. Den visade nivån är eventuellt inte rätt under vissa förhållanden. Batterinivå Batteriet slut Hög Låg Det går inte längre att ta bilder. För att ta ut batteripaketet Skjut spärren i pilens riktning. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet. Kontrollera att kameran är avstängd innan du tar ut batteripaketet. Spärr För att använda kameran utomlands Strömkällor Det går att använda kameran, batteriladdaren och nätadaptern/laddaren AC-VQ900AM (medföljer ej) i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V 240 V växelström, 50/60 Hz. Om stickkontakten inte passar i vägguttaget [b] så använd en stickkontaktsadapter [a] som finns i handeln. Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel på kameran. 5

6 Montera ett objektiv 1 Ta av husskyddet från kameran och det bakre skyddet från objektivet. Husskydd Bakre skydd Utsätt inte kamerans insida för damm eller vattendroppar. Om damm kommer in i kameran utför du [Rengöringsläge] (t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 122)) och tar bort dammet med en blåsborste som finns i handeln. 2 Sätt på objektivet. Orange indexmärken Sätt på objektivet genom att passa ihop de orange indexmärkena på objektivet och kameran. Vrid objektivet medurs tills det klickar till i låst läge. Tryck inte på objektivfrigöringsknappen när du sätter på ett objektiv. Ta inte i för hårt när du sätter på ett objektiv. När du fotograferar utan blixt rekommenderar vi att du använder en objektivkåpa för att undvika att bilderna påverkas av oönskat ljus. Se bruksanvisningen som medföljer objektivet för närmare detaljer om hur den ska monteras. 6

7 För att ta av objektivet Tryck in objektivfrigöringsknappen så långt det går och vrid objektivet moturs tills det stannar. Objektivfrigöringsknapp Sätt på skyddet på objektivet och husskyddet (eller ett annat objektiv) på kameran efter att du tagit av objektivet. Se till att det inte kommer in damm i kameran när du byter objektiv! Om det kommer in damm eller skräp i kameran och det hamnar på bildsensorns yta (den del av kameran som fungerar som film) kan det komma med i bilderna beroende på tagningsförhållandena. Denna kamera är försedd med en dammskyddsfunktion för att förhindra att det kommer damm på bildsensorn. Tänk dock på följande saker när du sätter på eller tar av ett objektiv. Undvik att byta objektiv på dammiga ställen. Låt alltid ett objektiv eller husskyddet vara påsatt när du lägger undan kameran. Ta bort allt damm från husskyddet innan du sätter på det på kameran. Om det kommer in damm eller skräp i kameran så välj [Rengöringsläge] på Inställningsmenyn och rengör bildsensorn med en blåsborste som finns i kameraaffärer. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 122) 7

8 Sätta i ett minneskort (medföljer ej) Minneskort som går att använda i den här kameran Memory Stick Duo CompactFlash/ Microdrive Det går att använda ett Memory Stick Duo -minneskort, ett CompactFlash-kort (CF-kort) eller en Microdrive som minneskort. Innan det går att använda ett minneskort måste det formateras i den här kameran. Annars kan det hända att minneskortet inte fungerar ordentligt. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 112) För mer information om minneskortet t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 158) Sätta i ett minneskort Memory Stick Duo Kontaktsida Sätt i ett minneskort så lång det går tills ett klick hörs. Öppna locket till minneskortplatsen. CompactFlash/Microdrive Kontaktsida Fel riktning Kontaktsida Framsida Stäng locket. För in ett minneskort med kontaktsidan inåt (kontaktsidan har ett antal små hål). Kontaktsida Var försiktig så att du inte kommer i kläm med fingrarna när du öppnar locket. För in ett minneskort rakt in genom att trycka mitt på det. Tryck inte på kanterna på minneskortet. Var försiktig med åt vilket håll du för in ett minneskort. Om du för in det åt fel håll kan det orsaka fel. 8

9 Vid tagning med ett Memory Stick Duo Du måste ställa in [Minneskort] på [Memory Stick] i anvisningarna nedan efter att du slagit på kameran. Inställningsmenyn. Följ Multiväljare MENU-knapp 1 Tryck på MENU. 2 Ställa in med multiväljaren. Flytta multiväljaren åt höger för att välja [ ] t [2] och tryck sedan på mitten. 3 Tryck på MENU för att stänga av menyn. Flytta multiväljaren uppåt och ställ in [Minneskort] på [Memory Stick] och tryck sedan på mitten. För att ta bort minneskortet Utmatningsknapp för CF-kortet Läsnings/skrivningslampa 1 Öppna locket till minneskortplatsen. 2 Memory Stick Duo : Tryck en gång på Memory Stick Duo. CompactFlash/Microdrive: Tryck ned utmatningsknappen för CF-kortet. Det kan hända att minneskortet är varmt när det precis har använts. Var försiktig när du tar i det. När läsnings/skrivningslampan lyser Ta aldrig ut minneskortet eller batteripaketet, och stäng aldrig av kameran. Då kan data bli förstörda. CompactFlash/Microdrive Vi har kontrollerat att de fungerar i princip, men vi kan inte garantera att alla funktioner fungerar ordentligt på alla sorters CF-kort/Microdrivar. En Microdrive är en lätt och kompakt hårddisk som följer normerna för CompactFlash Typ II. För mer information om minneskortet t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 159) 9

10 Slå på kameran/ställ klockan 2 Ställ in klockan med multiväljaren. I vilken riktning som multiväljaren flyttas visas med v/v/ b/b 1 Ställ in POWERknappen på ON genom att skjuta den i pilens riktning. v: Flytta uppåt V: Flytta nedåt b: Flytta åt vänster B: Flytta åt höger Tryck på mitten för att verkställa. 1 Bekräfta att [OK] är valt och tryck på mitten på multiväljaren. Om du vill ställa in klockan senare väljer du [Ångra] med V och tryck sedan mitt på multiväljaren. 2 Välj respektive punkt med b/b och ställ in siffervärdet med v/v. 3 Upprepa steg 2 för att ställa in övriga punkter. [ÅÅÅÅ/MM/DD] representar ordningen år, månad, dag. Det går att ändra den ordningen med v/v. 4 Tryck på mitten av multiväljaren. 5 När du har kontrollerat att [OK] är valt, trycker du på mitten på multiväljaren. Tryck på MENU om du ångrar dig. 10

11 För att ändra datum- och klockinställningen Se Bruksanvisning/Felsökning (sidan 119). Välj [Datum/klockinst] på Inställningsmenyn och följ anvisningarna i steg 2-2 till -5. När kameran slås på Om klockan inte är ställd visas Ställ in datum & klocka? varje gång kameran slås på. För att stänga av kameran Skjut POWER-knappen i pilens riktning till läget OFF. Sätt på linsskyddet. Om du tar av objektivet så förvara alltid kameran med husskyddet påsatt. Strömbesparingsläget (kameran stängs av nästan helt om den inte används) Om man inte trycker på några knappar på kameran på ungefär 5 sekunder släcks tagningsinformationen på LCD-skärmen. Om man inte trycker på några knappar på kameran på ungefär 3 minuter går den över till strömbesparingsläget och stängs av nästan helt (strömbesparingsläget). För att lämna strömbesparingsläget räcker det med att göra något med kameran, t.ex. trycka ner avtryckaren halvvägs. Det går att ändra tiden innan dessa funktioner aktiveras (standardinställningarna är [5 s]/[3 min]). t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 117) Ändring av språkinställningen Det går att ändra vilket språk som ska användas för meddelanden som visas på skärmen. Gör på nedanstående sätt för att ändra språkinställningen. 1 Tryck på MENU för att visa menyn. 2 Välj [ ] t [1] med b/b på multiväljaren. 3 Välj [ Språk] med v/v på multiväljaren. och tryck sedan på mitten av den. 4 Välj önskat språk med v/v på multiväljaren. och tryck sedan på mitten av den. 11

12 Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget) I det helautomatiska läget ställs kamerans huvudfunktioner in automatiskt. I det läget går det lätt att ta bilder och låta kameran sköta sig själv. Om man vill går det dock att ändra alla inställningarna. 1 Ställ in lägesratten på AUTO. 2 Håll greppet och titta in i sökaren. Motivet i fältet (de 11 sensorerna i skärpeinställningsområdet) fokuseras. Grepp 3 Om du använder ett zoomobjektiv så vrid på zoomringen innan du komponerar bilden. 4 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden. Slutaren klickar till. Skärpeindikator (Visar autofokusens tillstånd (sidan 15)) Sensor för skärpeinställning (Lyser rött tillfälligt för att markera den punkt som skärpan ställs in för.) Bilden visas inte på LCD-skärmen förrän den är färdiglagrad. Använd sökaren för att kontrollera bilden. Efter tagningen visas den tagna bilden i två sekunder på LCD-skärmen. Det går att ändra visningstiden. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 108) Medan bilden håller på att lagras lyser läsnings/skrivningslampan. Ta aldrig ut minneskortet och stäng inte av kameran medan denna lampa lyser. 12

13 Antalet bilder som går att lagra Så fort man sätter i ett minneskort i kameran och ställer POWERknappen på ON visas antalet bilder som går att lagra (med de nuvarande inställningarna) på LCD-skärmen. För att identifiera de olika informationspunkterna på LCD-skärmen t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 17) Hur många bilder som går att lagra varierar beroende på minneskortets kapacitet, bildstorleksinställningen och bildkvalitetsinställningen. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 21) Om 0 blinkar gult, betyder det att minneskortet är fullt. Sätt i ett annat minneskort, eller radera bilder på det nuvarande minneskortet (sidan 8, 18). Eftersom datamängden är olika för varje bild, kan det hända att antalet lagringsbara bilder inte ändras efter tagningen. Hur man håller kameran Håll kameran stadigt för att förhindra att bilderna blir suddiga på grund av att händerna rör sig. Vi rekommenderar även att du slår på Super SteadyShot-funktionen (sidan 14). Håll kameran stadigt med höger hand, håll armbågarna längs sidorna, och stöd objektivet med vänster handflata. Ta ett steg framåt med ena foten för att stabilisera överkroppen. Det går även att stödja sig genom att luta sig mot en vägg eller sätta armbågen på ett bord. Vid tagning på mörka ställen utan blixt, vid makrotagningar eller när man använder ett teleobjektiv, uppstår det lätt skakningar som kameran inte kan kompensera för. Stäng i så fall av Super SteadyShotfunktionen och stabilisera kameran på något lämpligt sätt, t.ex. genom att montera den på stativ. 13

14 Super SteadyShot-funktionen 1 Kontrollera att (Super SteadyShot)-omkopplaren är inställd på ON för att aktivera den här funktionen. 2 Tryck ner avtryckaren halvvägs, och tryck sedan ner den helt. (varning för kameraskakning)- indikatorn (Super SteadyShot)- omkopplare Super SteadyShot-skala Super SteadyShot-skala Denna skala visas när Super SteadyShot-funktionen är aktiverad. Ju högre värde (upp till 5) på skalan, desto kraftigare kameraskakningar. När Super SteadyShot-funktionen är avstängd visas inte skalan. (Varning för kameraskakning)-indikatorn Denna indikator blinkar oavsett om Super SteadyShot-funktionen är påslagen eller avstängd. Indikatorn markerar risken för kameraskakningar med utgångspunkt från slutartiden och brännvidden. Om indikatorn blinkar, minskar du risken för skakningsoskärpa genom att ställa in (Super SteadyShot)-omkopplaren på ON eller genom att använda den inbyggda blixten eller ett stativ. Det kan hända att Super SteadyShot-funktionen inte fungerar ordentligt när kameran precis har slagits på, när motivet precis har kommit in i bildramen, eller om man trycker ner avtryckaren helt utan att först stanna halvvägs. Vänta tills mätaren på Super SteadyShot-skalan sjunkit och tryck sedan långsamt ner avtryckaren. Eftersom Super SteadyShot-funktionen är mindre effektiv i följande fall, monterar du kameran på ett stativ. Vid tagning av ett motiv som är mycket nära. Vid tagning av ett rörligt motiv. Vid tagning med en slutartid på 1/4 sekund och däröver, som är vanliga vid nattagningar. Stäng av Super SteadyShot-funktionen om du använder ett stativ, eftersom den inte fungerar ordentligt i det fallet. Super SteadyShot-funktionen kan minska effekten av kameraskakningar motsvarande ungefär 2,5 till 4 slutartidssteg. 14

15 Skärpa Det finns 11 sensorer inom skärpeinställningsområdet för att låsa skärpan för motivet. Tryck ner avtryckaren halvvägs. Sensorn i skärpeinställningsområdet lyser rött tillfälligt för att markera vilken punkt som skärpan ställs in för. Skärpeinställningsområde Sensor i skärpeinställningsområdet Skärpeindikator Skärpeindikator När man håller i spaken och tittar i sökaren eller trycker ner avtryckaren halvvägs startar autofokussystemet. Skärpeindikatorn i sökaren visar autofokussystemets tillstånd. Skärpeindikator z tänd tänd tänd z blinkar Tillstånd Skärpan låst. Redo att ta bilden. Skärpan bekräftad. Skärpeinställningspunkten följer ett rörligt motiv. Redo att ta bilden. Skärpeinställningen pågår fortfarande. Det går inte att utlösa slutaren. Det går inte att ställa in skärpan. Slutaren är låst. Om motivet är närmare än näravståndet för det använda objektivet går det inte att bekräfta skärpeinställningen. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt från kameran. Det går att utlösa slutaren för hand även om indikatorn blinkar. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 99) 15

16 Användning av blixten Dra upp den inbyggda blixten med fingret. Kameran startar blixten, när blixten är uppdragen, om mängden av ljus inte är tillräcklig i det helautomatiska läget (AUTO). Tryck ner blixten med fingret när den inte behövs. Håll inte i kameran genom att ta tag i blixten. Om du vill vara säker på att blixten utlöses, ställer du in blixtläget på t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 70) (Fyllnadsblixt). Blixtindikatorer i sökaren blinkar: Blixten håller på att laddas upp. Det går inte att utlösa slutaren medan den här indikatorn blinkar. tänd: Blixten är uppladdad och redo att avfyras. Blixtområde Bländare Blixtområdet beror på bländarinställningen och ISOkänslighetsinställningen. I följande tabell visas det ungefärliga blixtområdet när ISO-känsligheten är inställd på [AUTO] i det helautomatiska läget (AUTO). ISO-känslighet t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 61) Den inbyggda blixten är avsedd att användas tillsammans med objektiv med en brännvidd på minst 16 mm. Bländare Blixtområde F2, m F4 1,4 8,6 m F5,6 1 6 m 16

17 Att observera när den inbyggda blixten används Vid tagning med den inbyggda blixten kan det hända att objektivet blockerar en del av blixtljuset så att det uppstår en skugga i den undre delen av bilden. Tänk på följande: Se till att motivet befinner sig på minst 1 meters avstånd vid tagningen. Ta av objektivkåpan. Justering av okularets dioptriinställning Dioptrijusteringsratt Ögonmussla Ställ in dioptrijusteringsratten i förhållande till din syn så att indikatorerna syns så tydligt som möjligt i sökaren. Vrid ratten mot + om du är långsynt, eller mot om du är närsynt. Riktningen syns på ratten om man tar av ögonmusslan. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 41) Att rikta kameran mot ljuset gör det lättare att justera dioptriinställningen. 17

18 Titta på/radera bilder För att visa bilder 1 Tryck på (uppspelning). 2 Välj en bild med b/b på multiväljaren. Det går lätt att se nästa/föregående bild genom att vrida den främre eller bakre styrratten. Främre styrratt Bakre styrratt (förstora)-knapp (index)-knapp DISP (visningssätt)-knapp (radera)-knapp För att återgå till tagningsläget Tryck en gång till på (uppspelning). Tryck ner avtryckaren halvvägs. För att radera bilder 1 Visa den bild som du vill radera och tryck på (radera). 2 Välj [Radera] med v och tryck på mitten på multiväljaren. För att avbryta raderingen Välj [Ångra] och tryck på mitten på multiväljaren. 18

19 Det går att använda följande funktioner medan du visar bilder. Ändra visningen med DISP (visningssätt)-knappen. Visa en lista med bilder på indexskärmen med (index)-knappen. Förstora bilder med (förstora)-knappen. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 80, 81, 83) 19

DSLR-A200. Digital systemkamera Handledning

DSLR-A200. Digital systemkamera Handledning Digital systemkamera Handledning Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. DSLR-A200 VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt

Läs mer

DSLR-A300/A350. Digital systemkamera Handledning

DSLR-A300/A350. Digital systemkamera Handledning Digital systemkamera Handledning Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. DSLR-A300/A350 VARNING Utsätt inte kameran för regn eller

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-420-757-92(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Förbereda kameran Fotografera och visa bilder Bruksanvisning till α A-fattning Ta bilder som passar ditt motiv Användning av tagningsfunktionerna Använda

Läs mer

DSLR-A100. Läs det här först (separat häfte) Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning.

DSLR-A100. Läs det här först (separat häfte) Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning. 2-689-106-51 (1) Innan du börjar använda kameran Hur man använder tagningsfunktionerna Digital systemkamera Bruksanvisning/ Felsökning 100 DSLR-A100 Hur man använder uppspelningsfunktionerna Hur man använder

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-459-706-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α A-fattning Förberedelser för att använda kameran Tagning och uppspelning av bilder Tagning med lämpliga inställningar för olika

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T2 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-469-856-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α E-fattning Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE ILCE-3000 om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-WX1 2009 Sony Corporation 4-150-181-91(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-453-049-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE NEX-3N Anmärkningar om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-437-009-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Exempelfoto Meny Register 2012 Sony Corporation SE NEX-6/NEX-5R Anmärkningar om användningen av kameran Använda bruksanvisningen

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H7/H9 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-472-075-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Angående NEX-5T Register (NEX-5T) Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE NEX-6/NEX-5R/NEX-5T Angående NEX-5T NEX-5T

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-438-655-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α A-fattning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Innehåll 2 Introduktion till funktioner... 9 Före användning Att observera när

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W150/W170 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY

Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY Kapitel sju Makro Hur du kan ta riktigt närgånga bilder Om du brukar säga att det är de små detaljerna som gör det, då

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-205-82(1) SE Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp uppe till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida. Detta

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Hur man justerar skärmen

Hur man justerar skärmen Hur man justerar skärmen Vrid knappen [SEL] och välj Motion Picture. Detta läge gör att du kan justera displayens ljusstyrka, ändra knapp-belysning och stänga av/starta displayen. Tryck på [DISP] under

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Sök här Hitta det du söker i: i Innehållsförteckning 0 vi x Hitta poster med hjälp av funktioner eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 ii v Vet du vad du vill göra

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion

Innehållsförteckning. Introduktion Teknisk guide Sv Introduktion Den här Tekniska guiden beskriver i detalj de fotografiska tekniker som använts för att skapa två av de mer tekniskt avancerade bilderna i broschyren till D800/D800E. Här

Läs mer

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA! Gratulerar! Vi tackar det förtroende du visat genom att välja Prima NOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer