Digital systemkamera Läs det här först

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital systemkamera Läs det här först"

Transkript

1 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats Sony Corporation

2 Kontroll av medföljande tillbehör Numret inom parentes anger antalet delar. BC-VM10 Batteriladdare (1) Videokabel (1) Nätkabel (1) Axelrem med okularlock och fjärrkontrollklips (1) Återuppladdningsbart batteripaket NP- FM500H (1) Husskydd (1) (påsatt på kameran) Trådlös fjärrkontroll (fjärrkontroll) (1) USB-kabel (1) Lock till tillbehörsskon (1) (påsatt på kameran) Ögonmussla (1) (påsatt på kameran) CD-ROM (applikationsprogram för α- kamera) (1) Bruksanvisning: Läs det här först (det här häftet) (1) Bruksanvisning: Bruksanvisning/ Felsökning (1) 2

3 Bruksanvisningens innehåll Den här bruksanvisningen Beskriver hur man ställer in kameran och de grundläggande manövrerna för tagning/uppspelning. Gör klart kameran och ta bilder på enklaste sätt. Kontroll av medföljande tillbehör Gör klart batteripaketet Montera ett objektiv Sätta i ett minneskort (medföljer ej) Slå på kameran/ställ klockan Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget) Antalet bilder som går att lagra Hur man håller kameran Super SteadyShot-funktionen Skärpa Användning av blixten Justering av okularets dioptriinställning Titta på/radera bilder Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) Bekanta dig med kameran Ta bilder med dina favoritinställningar t Hur man använder tagningsfunktionerna Spela upp bilder med dina favoritinställningar t Hur man använder uppspelningsfunktionerna Använd olika tagnings/uppspelningsfunktioner med hjälp av menyn t Hur man använder menyerna Anslut kameran till en dator eller skrivare Kopiera dina bilder till en dator och redigera dem på olika sätt t Hur man använder kameran tillsammans med en dator Skriv ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en skrivare (gäller endast PictBridge-kompatibla skrivare) t Utskrift av bilder 3

4 Gör klart batteripaketet 1 Sätt i batteripaketet. Tryck in batteripaketet tills det klickar till. 2 Sätt i nätkabeln. Batteriladdare CHARGE-lampa Nätkabel 3 Till ett vägguttag Tänd: Uppladdning Släckt: Färdig (normal uppladdning) Om man fortsätter att ladda upp batteripaketet i ytterligare en timme tills det är helt uppladdat (full uppladdning) varar laddningen något längre. Anslut batteriladdaren till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten. Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när uppladdningen är färdig, och ta av batteripaketet från batteriladdaren. Tiden som det tar att ladda upp ett helt urladdat batteripaket (medföljer) vid en temperatur på 25 C. Uppladdningen kan ta längre tid under somliga förhållanden. Helt uppladdat Cirka 235 min. Normalt uppladdat Cirka 175 min. 4 Sätt i det uppladdade batteripaketet. Skjut spärren i pilens riktning och öppna locket till batterifacket. Spärr Håll spärren undantryckt med kanten på batteripaketet och tryck in det så långt det går. Stäng locket. 4

5 Att observera angående batteripaketet Använd endast batteripaket av typen NP-FM500H. Observera att batteripaketen NP-FM55H, NP-FM50 och NP-FM30 inte går att använda. Användning av nätadaptern/laddaren Det går att ansluta kameran till ett vägguttag med hjälp av nätadaptern/laddaren AC- VQ900AM (medföljer ej). t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 162) För att kontrollera den återstående batterinivån LCD-skärm Ställ POWER-knappen på ON och kontrollera nivån på LCD-skärmen. Nivån visas med procentsiffrorna. Den visade nivån är eventuellt inte rätt under vissa förhållanden. Batterinivå Batteriet slut Hög Låg Det går inte längre att ta bilder. För att ta ut batteripaketet Skjut spärren i pilens riktning. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet. Kontrollera att kameran är avstängd innan du tar ut batteripaketet. Spärr För att använda kameran utomlands Strömkällor Det går att använda kameran, batteriladdaren och nätadaptern/laddaren AC-VQ900AM (medföljer ej) i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V 240 V växelström, 50/60 Hz. Om stickkontakten inte passar i vägguttaget [b] så använd en stickkontaktsadapter [a] som finns i handeln. Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel på kameran. 5

6 Montera ett objektiv 1 Ta av husskyddet från kameran och det bakre skyddet från objektivet. Husskydd Bakre skydd Utsätt inte kamerans insida för damm eller vattendroppar. Om damm kommer in i kameran utför du [Rengöringsläge] (t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 122)) och tar bort dammet med en blåsborste som finns i handeln. 2 Sätt på objektivet. Orange indexmärken Sätt på objektivet genom att passa ihop de orange indexmärkena på objektivet och kameran. Vrid objektivet medurs tills det klickar till i låst läge. Tryck inte på objektivfrigöringsknappen när du sätter på ett objektiv. Ta inte i för hårt när du sätter på ett objektiv. När du fotograferar utan blixt rekommenderar vi att du använder en objektivkåpa för att undvika att bilderna påverkas av oönskat ljus. Se bruksanvisningen som medföljer objektivet för närmare detaljer om hur den ska monteras. 6

7 För att ta av objektivet Tryck in objektivfrigöringsknappen så långt det går och vrid objektivet moturs tills det stannar. Objektivfrigöringsknapp Sätt på skyddet på objektivet och husskyddet (eller ett annat objektiv) på kameran efter att du tagit av objektivet. Se till att det inte kommer in damm i kameran när du byter objektiv! Om det kommer in damm eller skräp i kameran och det hamnar på bildsensorns yta (den del av kameran som fungerar som film) kan det komma med i bilderna beroende på tagningsförhållandena. Denna kamera är försedd med en dammskyddsfunktion för att förhindra att det kommer damm på bildsensorn. Tänk dock på följande saker när du sätter på eller tar av ett objektiv. Undvik att byta objektiv på dammiga ställen. Låt alltid ett objektiv eller husskyddet vara påsatt när du lägger undan kameran. Ta bort allt damm från husskyddet innan du sätter på det på kameran. Om det kommer in damm eller skräp i kameran så välj [Rengöringsläge] på Inställningsmenyn och rengör bildsensorn med en blåsborste som finns i kameraaffärer. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 122) 7

8 Sätta i ett minneskort (medföljer ej) Minneskort som går att använda i den här kameran Memory Stick Duo CompactFlash/ Microdrive Det går att använda ett Memory Stick Duo -minneskort, ett CompactFlash-kort (CF-kort) eller en Microdrive som minneskort. Innan det går att använda ett minneskort måste det formateras i den här kameran. Annars kan det hända att minneskortet inte fungerar ordentligt. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 112) För mer information om minneskortet t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 158) Sätta i ett minneskort Memory Stick Duo Kontaktsida Sätt i ett minneskort så lång det går tills ett klick hörs. Öppna locket till minneskortplatsen. CompactFlash/Microdrive Kontaktsida Fel riktning Kontaktsida Framsida Stäng locket. För in ett minneskort med kontaktsidan inåt (kontaktsidan har ett antal små hål). Kontaktsida Var försiktig så att du inte kommer i kläm med fingrarna när du öppnar locket. För in ett minneskort rakt in genom att trycka mitt på det. Tryck inte på kanterna på minneskortet. Var försiktig med åt vilket håll du för in ett minneskort. Om du för in det åt fel håll kan det orsaka fel. 8

9 Vid tagning med ett Memory Stick Duo Du måste ställa in [Minneskort] på [Memory Stick] i anvisningarna nedan efter att du slagit på kameran. Inställningsmenyn. Följ Multiväljare MENU-knapp 1 Tryck på MENU. 2 Ställa in med multiväljaren. Flytta multiväljaren åt höger för att välja [ ] t [2] och tryck sedan på mitten. 3 Tryck på MENU för att stänga av menyn. Flytta multiväljaren uppåt och ställ in [Minneskort] på [Memory Stick] och tryck sedan på mitten. För att ta bort minneskortet Utmatningsknapp för CF-kortet Läsnings/skrivningslampa 1 Öppna locket till minneskortplatsen. 2 Memory Stick Duo : Tryck en gång på Memory Stick Duo. CompactFlash/Microdrive: Tryck ned utmatningsknappen för CF-kortet. Det kan hända att minneskortet är varmt när det precis har använts. Var försiktig när du tar i det. När läsnings/skrivningslampan lyser Ta aldrig ut minneskortet eller batteripaketet, och stäng aldrig av kameran. Då kan data bli förstörda. CompactFlash/Microdrive Vi har kontrollerat att de fungerar i princip, men vi kan inte garantera att alla funktioner fungerar ordentligt på alla sorters CF-kort/Microdrivar. En Microdrive är en lätt och kompakt hårddisk som följer normerna för CompactFlash Typ II. För mer information om minneskortet t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 159) 9

10 Slå på kameran/ställ klockan 2 Ställ in klockan med multiväljaren. I vilken riktning som multiväljaren flyttas visas med v/v/ b/b 1 Ställ in POWERknappen på ON genom att skjuta den i pilens riktning. v: Flytta uppåt V: Flytta nedåt b: Flytta åt vänster B: Flytta åt höger Tryck på mitten för att verkställa. 1 Bekräfta att [OK] är valt och tryck på mitten på multiväljaren. Om du vill ställa in klockan senare väljer du [Ångra] med V och tryck sedan mitt på multiväljaren. 2 Välj respektive punkt med b/b och ställ in siffervärdet med v/v. 3 Upprepa steg 2 för att ställa in övriga punkter. [ÅÅÅÅ/MM/DD] representar ordningen år, månad, dag. Det går att ändra den ordningen med v/v. 4 Tryck på mitten av multiväljaren. 5 När du har kontrollerat att [OK] är valt, trycker du på mitten på multiväljaren. Tryck på MENU om du ångrar dig. 10

11 För att ändra datum- och klockinställningen Se Bruksanvisning/Felsökning (sidan 119). Välj [Datum/klockinst] på Inställningsmenyn och följ anvisningarna i steg 2-2 till -5. När kameran slås på Om klockan inte är ställd visas Ställ in datum & klocka? varje gång kameran slås på. För att stänga av kameran Skjut POWER-knappen i pilens riktning till läget OFF. Sätt på linsskyddet. Om du tar av objektivet så förvara alltid kameran med husskyddet påsatt. Strömbesparingsläget (kameran stängs av nästan helt om den inte används) Om man inte trycker på några knappar på kameran på ungefär 5 sekunder släcks tagningsinformationen på LCD-skärmen. Om man inte trycker på några knappar på kameran på ungefär 3 minuter går den över till strömbesparingsläget och stängs av nästan helt (strömbesparingsläget). För att lämna strömbesparingsläget räcker det med att göra något med kameran, t.ex. trycka ner avtryckaren halvvägs. Det går att ändra tiden innan dessa funktioner aktiveras (standardinställningarna är [5 s]/[3 min]). t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 117) Ändring av språkinställningen Det går att ändra vilket språk som ska användas för meddelanden som visas på skärmen. Gör på nedanstående sätt för att ändra språkinställningen. 1 Tryck på MENU för att visa menyn. 2 Välj [ ] t [1] med b/b på multiväljaren. 3 Välj [ Språk] med v/v på multiväljaren. och tryck sedan på mitten av den. 4 Välj önskat språk med v/v på multiväljaren. och tryck sedan på mitten av den. 11

12 Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget) I det helautomatiska läget ställs kamerans huvudfunktioner in automatiskt. I det läget går det lätt att ta bilder och låta kameran sköta sig själv. Om man vill går det dock att ändra alla inställningarna. 1 Ställ in lägesratten på AUTO. 2 Håll greppet och titta in i sökaren. Motivet i fältet (de 11 sensorerna i skärpeinställningsområdet) fokuseras. Grepp 3 Om du använder ett zoomobjektiv så vrid på zoomringen innan du komponerar bilden. 4 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden. Slutaren klickar till. Skärpeindikator (Visar autofokusens tillstånd (sidan 15)) Sensor för skärpeinställning (Lyser rött tillfälligt för att markera den punkt som skärpan ställs in för.) Bilden visas inte på LCD-skärmen förrän den är färdiglagrad. Använd sökaren för att kontrollera bilden. Efter tagningen visas den tagna bilden i två sekunder på LCD-skärmen. Det går att ändra visningstiden. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 108) Medan bilden håller på att lagras lyser läsnings/skrivningslampan. Ta aldrig ut minneskortet och stäng inte av kameran medan denna lampa lyser. 12

13 Antalet bilder som går att lagra Så fort man sätter i ett minneskort i kameran och ställer POWERknappen på ON visas antalet bilder som går att lagra (med de nuvarande inställningarna) på LCD-skärmen. För att identifiera de olika informationspunkterna på LCD-skärmen t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 17) Hur många bilder som går att lagra varierar beroende på minneskortets kapacitet, bildstorleksinställningen och bildkvalitetsinställningen. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 21) Om 0 blinkar gult, betyder det att minneskortet är fullt. Sätt i ett annat minneskort, eller radera bilder på det nuvarande minneskortet (sidan 8, 18). Eftersom datamängden är olika för varje bild, kan det hända att antalet lagringsbara bilder inte ändras efter tagningen. Hur man håller kameran Håll kameran stadigt för att förhindra att bilderna blir suddiga på grund av att händerna rör sig. Vi rekommenderar även att du slår på Super SteadyShot-funktionen (sidan 14). Håll kameran stadigt med höger hand, håll armbågarna längs sidorna, och stöd objektivet med vänster handflata. Ta ett steg framåt med ena foten för att stabilisera överkroppen. Det går även att stödja sig genom att luta sig mot en vägg eller sätta armbågen på ett bord. Vid tagning på mörka ställen utan blixt, vid makrotagningar eller när man använder ett teleobjektiv, uppstår det lätt skakningar som kameran inte kan kompensera för. Stäng i så fall av Super SteadyShotfunktionen och stabilisera kameran på något lämpligt sätt, t.ex. genom att montera den på stativ. 13

14 Super SteadyShot-funktionen 1 Kontrollera att (Super SteadyShot)-omkopplaren är inställd på ON för att aktivera den här funktionen. 2 Tryck ner avtryckaren halvvägs, och tryck sedan ner den helt. (varning för kameraskakning)- indikatorn (Super SteadyShot)- omkopplare Super SteadyShot-skala Super SteadyShot-skala Denna skala visas när Super SteadyShot-funktionen är aktiverad. Ju högre värde (upp till 5) på skalan, desto kraftigare kameraskakningar. När Super SteadyShot-funktionen är avstängd visas inte skalan. (Varning för kameraskakning)-indikatorn Denna indikator blinkar oavsett om Super SteadyShot-funktionen är påslagen eller avstängd. Indikatorn markerar risken för kameraskakningar med utgångspunkt från slutartiden och brännvidden. Om indikatorn blinkar, minskar du risken för skakningsoskärpa genom att ställa in (Super SteadyShot)-omkopplaren på ON eller genom att använda den inbyggda blixten eller ett stativ. Det kan hända att Super SteadyShot-funktionen inte fungerar ordentligt när kameran precis har slagits på, när motivet precis har kommit in i bildramen, eller om man trycker ner avtryckaren helt utan att först stanna halvvägs. Vänta tills mätaren på Super SteadyShot-skalan sjunkit och tryck sedan långsamt ner avtryckaren. Eftersom Super SteadyShot-funktionen är mindre effektiv i följande fall, monterar du kameran på ett stativ. Vid tagning av ett motiv som är mycket nära. Vid tagning av ett rörligt motiv. Vid tagning med en slutartid på 1/4 sekund och däröver, som är vanliga vid nattagningar. Stäng av Super SteadyShot-funktionen om du använder ett stativ, eftersom den inte fungerar ordentligt i det fallet. Super SteadyShot-funktionen kan minska effekten av kameraskakningar motsvarande ungefär 2,5 till 4 slutartidssteg. 14

15 Skärpa Det finns 11 sensorer inom skärpeinställningsområdet för att låsa skärpan för motivet. Tryck ner avtryckaren halvvägs. Sensorn i skärpeinställningsområdet lyser rött tillfälligt för att markera vilken punkt som skärpan ställs in för. Skärpeinställningsområde Sensor i skärpeinställningsområdet Skärpeindikator Skärpeindikator När man håller i spaken och tittar i sökaren eller trycker ner avtryckaren halvvägs startar autofokussystemet. Skärpeindikatorn i sökaren visar autofokussystemets tillstånd. Skärpeindikator z tänd tänd tänd z blinkar Tillstånd Skärpan låst. Redo att ta bilden. Skärpan bekräftad. Skärpeinställningspunkten följer ett rörligt motiv. Redo att ta bilden. Skärpeinställningen pågår fortfarande. Det går inte att utlösa slutaren. Det går inte att ställa in skärpan. Slutaren är låst. Om motivet är närmare än näravståndet för det använda objektivet går det inte att bekräfta skärpeinställningen. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt från kameran. Det går att utlösa slutaren för hand även om indikatorn blinkar. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 99) 15

16 Användning av blixten Dra upp den inbyggda blixten med fingret. Kameran startar blixten, när blixten är uppdragen, om mängden av ljus inte är tillräcklig i det helautomatiska läget (AUTO). Tryck ner blixten med fingret när den inte behövs. Håll inte i kameran genom att ta tag i blixten. Om du vill vara säker på att blixten utlöses, ställer du in blixtläget på t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 70) (Fyllnadsblixt). Blixtindikatorer i sökaren blinkar: Blixten håller på att laddas upp. Det går inte att utlösa slutaren medan den här indikatorn blinkar. tänd: Blixten är uppladdad och redo att avfyras. Blixtområde Bländare Blixtområdet beror på bländarinställningen och ISOkänslighetsinställningen. I följande tabell visas det ungefärliga blixtområdet när ISO-känsligheten är inställd på [AUTO] i det helautomatiska läget (AUTO). ISO-känslighet t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 61) Den inbyggda blixten är avsedd att användas tillsammans med objektiv med en brännvidd på minst 16 mm. Bländare Blixtområde F2, m F4 1,4 8,6 m F5,6 1 6 m 16

17 Att observera när den inbyggda blixten används Vid tagning med den inbyggda blixten kan det hända att objektivet blockerar en del av blixtljuset så att det uppstår en skugga i den undre delen av bilden. Tänk på följande: Se till att motivet befinner sig på minst 1 meters avstånd vid tagningen. Ta av objektivkåpan. Justering av okularets dioptriinställning Dioptrijusteringsratt Ögonmussla Ställ in dioptrijusteringsratten i förhållande till din syn så att indikatorerna syns så tydligt som möjligt i sökaren. Vrid ratten mot + om du är långsynt, eller mot om du är närsynt. Riktningen syns på ratten om man tar av ögonmusslan. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 41) Att rikta kameran mot ljuset gör det lättare att justera dioptriinställningen. 17

18 Titta på/radera bilder För att visa bilder 1 Tryck på (uppspelning). 2 Välj en bild med b/b på multiväljaren. Det går lätt att se nästa/föregående bild genom att vrida den främre eller bakre styrratten. Främre styrratt Bakre styrratt (förstora)-knapp (index)-knapp DISP (visningssätt)-knapp (radera)-knapp För att återgå till tagningsläget Tryck en gång till på (uppspelning). Tryck ner avtryckaren halvvägs. För att radera bilder 1 Visa den bild som du vill radera och tryck på (radera). 2 Välj [Radera] med v och tryck på mitten på multiväljaren. För att avbryta raderingen Välj [Ångra] och tryck på mitten på multiväljaren. 18

19 Det går att använda följande funktioner medan du visar bilder. Ändra visningen med DISP (visningssätt)-knappen. Visa en lista med bilder på indexskärmen med (index)-knappen. Förstora bilder med (förstora)-knappen. t Bruksanvisning/Felsökning (sidan 80, 81, 83) 19

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer