WOW! DU HAR GJORT DET IGEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WOW! DU HAR GJORT DET IGEN."

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2012

2

3 WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. 3 Sedan många år har Sverige legat i täten vad gäller miljöengagemang i allmänhet och återvinning i synnerhet. Nu börjar man dessutom ana ett förfinat återvinningsbeteende. De mindre produkterna hittar i större utsträckning tillbaka och blir en del av kretsloppet där de omvandlas till nytt råmaterial och används i nyproduktion. Produkter som inte längre fungerar eller används ska tillbaka till återvinningen, där de gör större nytta än hemma i byrålådan. Återvinningshelgen genomfördes även 2012 och resultatet bekräftar vårt nya återvinningsbeteende vi lämnar fler små och medelstora hushållsapparater till återvinning än tidigare år. Svenskens engagemang av elektronikåtervinning är stort och vi återvann nästan fyra gånger mer uttjänt elektronik än det mål som finns i EU:s direktiv på 4kg/invånare. Vi samlade in ton, vilket motsvarar 15,47 kg/invånare. Det fina resultatet är förstås tack vare allt arbete som gjorts på Sveriges kommuner, engagemanget hos våra kunder och leverantörer samt att vi alla tar ett individuellt ansvar för att göra rätt. Så sträck på er. Sverige ligger i topp tack vare er!

4 2012 I SAMMANDRAG 4 Insamlingen Insamlingsstatistiken visar att svenskarna fått ett nytt återvinningsbeteende under Allt fler små och medelstora hushållsapparater, lampor och batterier återvinns. Elektronikåtervinningen engagerar och under 2012 samlade El-Kretsens system in drygt ton, vilket motsvarar 15,47kg/invånare. Statistiken från 2012 visar att allt mer elektronik följer med på återvinningsturerna. Under 2012 återvanns 13 procent fler små och medelstora hushållsapparater så som vattenkokare och symaskiner, 13 procent fler batteridrivna lampor, exempelvis ficklampor, ljusslingor och pannlampor, 18 procent fler fjärrkontroller och 14 procent fler portabla verktyg. Kring ljuskällorna syns skiftet från glödlampor till lågenergilampor tydligt. Glödlamporna blir färre och ersättarna dyker upp allt oftare, dock i lägre takt då dessa har längre livslängd. Återvinningshelgen Årets stora kampanj Återvinningshelgen genomfördes för tredje året i rad. En kampanj med syfte att belysa vikten av återvinning av framför allt de mindre produkterna. Under helgen september samlade hela Sverige ihop sin uttjänta elektronik och tog farväl av gamla förbrukade och oanvända mobiltelefoner, radiobilar och hushållsapparater på sin insamlingsplats. Läs mer om Återvinningshelgen längre fram i rapporten, under rubriken Marknadsaktiviteter. Kundseminarier Under året genomfördes två kundseminarier, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Ämnet för dagen var lagstiftning och deklarationsportalen. Intresset var stort, deltagarantalet högt och publiken hade ett flertal bra frågor som bidrog till ett intressant seminarium. Mobilappen Appen ÅTERVINN byggdes om inför Återvinningshelgen och fick fler funktioner. Bland annat visas nu samtliga insamlingsplatser för elektronik och batterier, inte som tidigare, bara återvinningscentraler. Sökfunktionen utvecklades och förfinades samtidigt som vi gjorde det möjligt att på enklare sätt dela och sprida appen till nya återvinnare. Läs mer om mobilappen längre fram i rapporten, under rubriken Marknadsaktiviteter. Undersökning av Sveriges Elavfallsinsamling Under 2012 genomförde vi en omfattande undersökning av hur Sveriges elavfallsinsamling ser ut. Alla landets kommuner deltog i undersökningen genom att besvara en enkät. Resultatet visar att utöver de 600 återvinningscentralerna i landet finns närmare insamlingsplatser för småelektronik, batterier och ljuskällor och batteriholkar/batterirör. Dessutom har 1,5 miljoner hushåll tillgång till fastighetsnära insamling (FNI). Detta blir ett utmärkt underlag i vår fortsatta strävan att utveckla Sveriges elavfallsinsamling tillsammans med kommunerna. Lagstiftning och utredning WEEE-direktivet genomgick under slutet av 2012 en revidering. Direktivet kommer i framtiden att ingå i svensk lagstiftning i form av en förordning och arbetet med anpassningen till vårt svenska regelverk kommer att pågå under Slutresultatet blir klart i början av Under 2012 genomfördes en avfallsutredning om producentansvar på förpackningar och tidningar. Det slutliga förslaget ska presenteras under 2013 och vi vet i nuläget inte om utredningen kommer att påverka producentansvaret för elektronik och batterier. Belysningskampanj Tillsammans med Avfall Sverige genomförde El-Kretsen en belysningskampanj under namnet Tack och hej. Vi säger tack till glödlampan för den tid som varit, och hej till alla nya lamptekniker som kommit i dess ställe. Kampanjen fokuserade inte bara ljuskällor, utan inkluderade även batterier och andra småelsprodukter. Tack och hejkampanjen pågick under september-december och syntes bland annat i dagspress och på olika webbsidor. Läs mer om Tack och hej-kampanjen längre fram i rapporten, under rubriken Marknadsaktiviteter. Kommunerna El-Kretsens och Sveriges kommuner enades under 2012 att fortsätta sitt nära samarbete. Glädjande av många anledningar, inte minst för att kommunerna känner de lokala förutsättningarna bäst och därför har många bra idéer som kan leda till ökad tillgänglighet och återvinning. Samarbetet är också en viktig förutsättning vid utveckling och kommunikation av våra gemensamma budskap i samband med Återvinningshelgen och Belysningskampanjen som genomfördes under året. Batteriinformationsföreningen BIF Ett samlingsorgan med producentansvar för batterier bildades under 2012 av El-Kretsen, Elektronikåtervinningsföreningen och BlyBatteriRetur. Föreningen har i nuläget elva medlemmar och kommer att ta nationella informationsinitiativ och hjälpa producenterna i deras arbete med informationsansvaret. Medlemmar i BIF: Batteriföreningen Bil Sweden BlyBatteriRetur BBF Elektriska Hushållsapparat Leverantörer EHL ElektronikBranschen El-Kretsen Elektronikåtervinningsföreningen EÅF IT & Telekomföretagen, Leksaksbranschen Leverantörföreningen för elektriska handverktyg LEH MobilTeleBranschen MTB Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel

5 ÅTERVINNINGEN TOTALT 2012 MATERIAL TON DIVERSE ELEKTRONIK VITVAROR KYLSKÅP OCH FRYSAR LYSRÖR GLÖDLAMPOR 413 LED-LAMPOR 7 LÅGENERGILAMPOR 646 BATTERIER TOTALT ÅTERVUNNET I JÄMFÖRELSE 5 ÅTERVUNNET (VIKT I TON) STORA HUSHÅLLSAPPARATER SMÅ HUSHÅLLSAPPARATER IT-, TELEKOMMUNIKATIONS OCH KONTORSUTRUSTNING HEMUTRUSTNING (TV-, AUDIO- OCH VIDEOUTRUSTNING) BELYSNINGSUTRUSTNING ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA VERKTYG LEKSAKER SAMT FRITIDS- OCH SPORTUTRUSTNING MEDICINTEKNISK UTRUSTNING ÖVERVAKNINGS- OCH KONTROLLUTRUSTNING BATTERIER ÖVRIGT (EJ PRODUCENTANSVARSMATERIAL) TOTALT

6 ÅTERVUNNET 2012 I KATEGORIER Diagrammen visar en genomsnittlig återvinningsmängd av respektive material, i procent. Detta baseras på 1000 kg inlämnat gods för respektive kategori. 6 DIVERSE ELEKTRONIK TOTALT MATERIAL KG/TON % BILDSKÄRMSGLAS ,0% JÄRN ,8% PLAST ,0% KOPPAR 54 5,4% ALUMINIUM 36 3,6% ÖVRIGA METALLER 5 0,5% SILVER 0,058 0,006% GULD 0,0049 0,0005% PALADIUM 0,0023 0,0002% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,5% ENERGIÅTERVINNING 63 6,3% TOTAL % DIVERSE ELEKTRONIK ** MATERIAL KG/TON % JÄRN ,0% PLAST ,0% KOPPAR 63 6,3% ALUMINIUM 62 6,2% ÖVRIGA METALLER 10 1,0% SILVER 0,116 0,012% GULD 0,0099 0,001% PALADIUM 0,0046 0,0005% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,5% ENERGIÅTERVINNING 70 7,0% TOTAL % TV OCH MONITORER MATERIAL KG/TON % BILDSKÄRMSGLAS ,0% PLAST ,0% JÄRN 65 6,5% KOPPAR 45 4,5% ALUMINIUM 10 1,0% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,5% ENERGIÅTERVINNING 55 5,5% TOTAL % * Med icke återvinningsbara material menas främst restprodukter från återvinningsprocessen, exempelvis slagg efter förbränning. ** TV och monitorer ingår ej i denna tabell. *** Lågenergilampor, lysrör och kvicksilverlampor. **** Kategorin batterier är en sammanslagning av samtliga batterityper med olika kemiska sammansättningar.

7 VITVAROR KYLSKÅP OCH FRYSAR BATTERIER **** MATERIAL KG/TON % JÄRN ,0% ALUMINIUM 21 2,1% KOPPAR 15 1,5% NICKEL 5 0,5% PLAST 4 0,4% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,3% ENERGIÅTERVINNING 92 9,2% TOTAL % MATERIAL KG/TON % JÄRN ,0% PLAST ,0% ALUMINIUM 27 2,7% KOPPAR 20 2,0% FREON 9 0,9% GLAS 7 0,7% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* 26 2,6% ENERGIÅTERVINNING 91 9,1% TOTAL % MATERIAL KG/TON % JÄRN ,2% ZINK ,2% BLY 37 3,7% NICKEL 31 3,1% KADMIUM 19 1,9% LITHIUM 6 0,6% ÖVRIGA METALLER 3 0,3% KOBOLT 3 0,3% ALUMINIUM 2 0,2% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,3% ENERGIÅTERVINNING ,2% TOTAL % 7 GASURLADDNINGSLAMPOR *** ICKE GASURLADDNINGSLAMPOR MATERIAL KG/TON % GLAS ,5% ALUMINIUM ,1% ENERGIÅTERVINNING ,0% LYSPULVER 24 2,4% TOTAL % MATERIAL KG/TON % GLAS ,0% ALUMINIUM ,0% ENERGIÅTERVINNING 50 5,0% TOTAL %

8 VÄGEN TILLBAKA 8 Hur går det egentligen till när en brödrost förvandlas till en elektrisk leksak, eller när en återvunnen tv dyker upp igen, förklädd till kaffebryggare? När man lämnar in sina gamla elektronikprodukter på kommunens återvinningscentral tar våra transportörer det vidare till en återvinningsanläggning där det plockas isär i sina olika beståndsdelar, för att slutligen komma tillbaka till produktionen igen, som nya råvaror. Då sluts cirkeln och vi återvinnare har på ett konkret sätt bidragit till att spara på jordens ändliga resurser. Så här går det till El-produkter, batterier och ljuskällor som lämnas in på en återvinningscentral, till en lokal småelsinsamling, i ett batterirör eller på en fastighetsnära insamlingsplats transporteras vidare till någon av de 20-talet återvinningsanläggningar som är upphandlade av El-Kretsen. Här lossas och registreras produkterna inför förbehandlingen som innebär att produkterna sorteras och demonteras. I demonteringen tar man bort miljöfarliga ämnen och komponenter som kräver särskilt omhändertagande. Varje material separeras för att återvinnas i processer som är anpassade till respektive material. Plast för sig, metall för sig. Därefter kan de olika fraktionerna förädlas till nya råvaror eller energi. Förbehandlingen regleras i lagstiftningen och i avtalen mellan El-Kretsen och återvinningsföretagen. Här definieras vilka ämnen och komponenter som måste demonteras och hur stor andel av en produkt som ska återvinnas. Insamlingsplatser Sverige ligger högt när det gäller att erbjuda konsumenter kostnadsfria inlämningsplatser för uttjänt elektronik. Här finns 600 återvinningscentraler som tar emot sju olika fraktioner: Diverse elektronik TV & monitorer Kyl & frys Stora vitvaror Ljuskällor Lysrör Bärbara batterier Vidare finns insamlingsplatser för småelektronik, batterier, ljuskällor och cirka batteriholkar och batterirör. Dessutom har 1,5 miljoner hushåll tillgång till någon form av fastighetsnära insamling (FNI) i närheten av sin bostad. Förutom detta nät av kostnadsfria inlämningsplatser finns även privata hämtplatser, företag och organisationer, där El-Kretsen hämtar elektronik och batterier för att sedan köra det direkt till återvinning. I appen ÅTERVINN hittar du numer alla insamlingsalternativen - både återvinningscentraler, batteriholkar, batterirör och småelsinsamlingar. Sveriges kommuner adderar regelbundet nya insamlingsplatser för återvinning av uttjänt elektronik. Ökad tillgänglighet ger ökad återvinning!

9 Transportörer När återvinningscentralen eller den privata hämtplatsen lagerrapporterar till El-Kretsens system skickas också ett meddelande till den ansvariga transportören som har i uppdrag att sköta logistiken mellan insamlingsplatsen och återvinningsanläggningen. Varje transportör arbetar på uppdrag av El-Kretsen inom ett visst geografiskt område och för en viss fraktion. Transportören hämtar fulla burar och boxar som de kör till återvinningsanläggningen. Chauffören läser av lastbäraren, buren eller boxen med en streckkod som skannas vid hämtning och registreras i El-Kretsens system. Vi kan alltså följa varje transport från insamlingsplats till återvinningsanläggning. Framme vid återvinningsanläggningen läses lastbäraren av igen för att säkerställa att all elektronik som samlas in i El-Kretsens system också omhändertas på ett miljöriktigt sätt, och att inget insamlat försvinner på vägen. Återvinningsanläggning De certifierade återvinningsanläggningarna är upphandlade av El-Kretsen utifrån teknisk kompetens, pris och geografiskt läge. På återvinningsanläggningen demonteras och behandlas all inlämnad elektronik och sorteras slutligen för att återföras till produktionen som nytt råmaterial. Det är en oerhört viktig process som ger oss möjlighet att utnyttja samma material gång efter annan. På så sätt kan vi spara på miljön och bidra till ett fungerande kretslopp. Alla återvinningsanläggningar rapporterar till El-Kretsen hur mycket de har omhändertagit och behandlat under året samt hur mycket behandlad volym varje materialtyp genererat. Se mer i tabellerna för återvinningskategorier. Alla produkter är värda att återvinnas. Särskilt de som innehåller guld och silver. 9 Systemet blir ett självspelande piano när allt rapporteras till Hämplatsportalen. Tack vare rapportering från insamlingsplatser och transportörer skapas smidig återvinningslogistik. Att återvinna råmaterial ur uttjänta produkter kostar mindre än att bryta nytt material.

10 RÄTT SORTERING A OCH O 10 Vardagselektronik innehåller både material som kan återvinnas till nya råvaror eller energi och giftiga ämnen som kan vara skadliga för naturen. Det ställer höga krav på förbehandling och återvinning. Processen måste vara både miljövänlig och resurseffektiv. Inför demonteringen delas produkterna in i fem kategorier eftersom varje kategori återvinns på olika sätt. Här kan du läsa om hur. Och vad som förvandlas till nya råvaror eller ny energi. Diverse elektronik Produktgruppen diverse elektronik står för över hälften av den totala vikten som återvinns. Här ingår TV-apparater, mobiler, mikrovågsugnar, dammsugare, leksaker, verktyg och mycket mer. Många produkter inom kategorin behandlas i samma processer. Andra sorteras ut för särskild behandling. TV-apparater måste förbehandlas manuellt medan andra produkter kan förbehandlas i automatiska processer. Vissa produkter innehåller PCB som måste demonteras innan metalldelarna återvinns, såsom batterier, kvicksilverreläer och kondensatorer. När de miljöfarliga ämnena tagits bort kan metalldelarna återvinnas. På smältverk återvinns koppar, aluminium och järn som råvaror i nya produkter. De mest värdefulla råvarorna hittar vi på kretskorten i datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter. På dessa finns både guld och silver. Vissa plaster och glas kan materialåtervinnas och de plaster, tyg och trä som inte går att ta tillvara återvinns till fjärrvärme eller energi. Rökgaserna renas och eventuella föroreningar fångas upp. Stora vitvaror Kategorin stora vitvaror består mest av diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar. Dessa kan innehålla kondensatorer med miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB. Därför plockas vissa delar bort för hand innan vitvaran tuggas sönder i fragmenteringsanläggningen som separerar metallerna. De olika metallerna återvinns för att användas i nya produkter. Vitvaror innehåller mest stål, men även aluminium och koppar. Kylskåp och frysar Gamla kylskåp och frysar innehåller freoner som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret. Därför omhändertas freonerna i två steg. Först punkteras kylkretsen och köldmediet sugs ut med vakuum. Därefter demonteras kompressorn och systemet töms på olja. De två stegen genomförs i en sluten process för att tillvarata freonen i isolering. När freonerna och oljan är borta separeras metaller och plaster för återvinning till nya produkter. Freonerna destrueras vid väldigt hög temperatur eller omvandlas till saltvatten. Ljuskällor I lysrör och lågenergilampor finns lyspulver, som innehåller kvicksilver. Därför har återvinningen av lysrör och lågenergilampor som främsta syfte att omhänderta kvicksilvret på ett säkert sätt. Det görs genom att man driver ut kvicksilvret ur lyspulvret. Processen genomförs endast på Nordic Recycling i Hovmantorp, dit El-Kretsen skickar alla insamlade ljuskällor. Här krossas lamporna i ett slutet system och tvättas sedan i en vätska som oxiderar och binder kvicksilvret. Lyspulver och kvicksilver frigörs ur vätskan och fångas upp i slutna behållare. Efter separeringsprocessen sänds det renade glaset till glasåtervinning där det smälts ner och återvinns vid nytillverkning av glasflaskor. Metall- och elektronikavfall går till specialiserade återvinningsföretag som återvinner metaller och plast. I samma process behandlas även glöd- och LED-lampor. Raka lysrör över 60 cm behandlas i en speciell maskin som avlägsnar ändarna och blåser rent lamporna. I gruppen ljuskällor ingår alla typer av smålampor. Batteriåtervinning I Sverige är vi bra på att återvinna uttjänta batterier. Men vad händer egentligen med de inlämnade batterierna? Alla batterier måste återvinnas, inga batterier får deponeras. Så står det i regelverket. Det är batteriets kemiska innehåll som avgör vilken förbehandling som är aktuell. De flesta batterityper går att materialåtervinna genom nedsmältning och destillation. UPPHANDLINGAR Kylskåp och frysar Under 2012 upphandlade El-Kretsen förbehandling av uttjänta kylskåp och frysar samt transporter mellan insamlingsplatser och förbehandlingsanläggningar. Upphandlingarna genomfördes som en öppen anbudstävlan för alla anbudsgivare som uppfyllde gällande miljö- och kvalitetskrav. Till förbehandlingsupphandlingen inkom anbud från svenska, norska och danska återvinningsföretag som behandlar kylmöbler i särskilda anläggningar där man specialiserat sig på att avlägsna freonet på ett säkert sätt. Utslagsgivande för upphandlingen var, utöver kvalitet och miljö, även teknisk kompetens, geografisk belägenhet och pris. De nya avtalen är treåriga och tecknades med fem företag: H.J. Hansen i Odense, Revac i Hova, Skrotfrag i Järna, Stena Technoworld i Halmstad och Svensk Freonåtervinning i Lövsta. I transportupphandlingen tecknades avtal med 11 transportföretag: Akka Frakt, Gotlands ÅC, Hagéns Åkeri, Halmstad Bärarelag, Iljjer Frakt, Lessebo ÅC, Kristianstad Renhållning, M4 Gruppen, Nora Lindefrakt, Ragn-Sells och Sita. Utöver vägtransporter kommer årligen ca av kylmöblerna att fraktas med tåg från Örnsköldsvik till Stena Technoworld i Halmstad.

11 UPPTAGNINGSOMRÅDEN 2012 Återvinningen är uppdelad i fem olika kategorier, fraktioner. Kartorna nedan visar var den insamlade elektroniken inom varje fraktion omhändertas och av vilken samarbetspartner. 11 DIVERSE ELEKTRONIK Bodens kommun Jönköpings kommun KS Recycling: Malmö Kuusakoski: Skellefteå Kuusakoski: Spånga Kuusakoski: Timrå Kuusakoski: Vetlanda Lindberg & Son: Forsbacka SRS*: Katrineholm Stena Techworld: Bräcke-Hoby Stena Techworld: Vänersborg Stena Techworld: Västerås Uppsala kommun Örnsköldsviks kommun STORA VITVAROR Ragn-Sells: Västerås Stena: Huddinge Kuusakoski: Gävle Lantz: Norrköping Stena: Malmö Skrotfrag: Oskarshamn Kuusakoski: Karlshamn Kuusakoski: Stenkullen Kuusakoski: Skellefteå Sorterarna: Kristianstad KYL OCH FRYS Stena: Halmstad (Örnsköldsvik) Revac: Hova SFÅ: Lövsta Skrotfrag: Järna Stena: Halmstad H. J. Hansen: Odense BATTERIER Akkuser OY: Nivala (Fi) Renova: Göteborg LJUSKÄLLOR Samtliga insamlade ljuskällor återvinns av Nordic Recycling: Hovmantorp. * Sims Recycling Solutions

12 MARKNADSMATERIAL Mobilappen Den uppfräschade appen ÅTERVINN blev enklare att dela och fick betydligt fler insamlingsplatser att välja mellan. Från att tidigare endast visat de 600 återvinningscentraler kan man nu se småelsinsamling och batteriholkar. Allt för att underlätta för återvinnare. Vägbeskrivningar och öppettider finns kvar och det finns utförlig information om vilka typer av elavfall som kan återvinnas på respektive insamlingsplats. Genom att inkludera både batteriholkar, batterirör samt annan småelsinsamling har vi nu mångdubblat insamlingsalternativen för allmänheten i appen. Nu är det ännu lättare att återvinna! Belysningskampanjen Kampanjen Tack och hej som Avfall Sverige genomförde tillsammans med El-Kretsen omfattade ljuskällor, batterier och andra småelsprodukter och pågick under september-december. Förutom annonsering i dagspress och banners på olika webbsidor genomfördes även en bloggutmaning tillsammans med IKEA som ledde till en utnämning av bästa återvinningslösning i hemmet. Dessutom genomfördes en på-stan-aktivitet i Stockholm, Göteborg och Malmö, där man delade ut återvinningskärl och en ny halogenlampa till alla som passerade förbi. Du kan söka både på postnummer och område. Eller så väljer du produkt under Guidad Sökning. Återvinningshelgen För tredje året i rad genomfördes Återvinningshelgen i hela landet. Många lokala inslag från kommuner och lokala aktörer bidrog till en lyckad återvinningshelg september. Särskilt bra gick insamlingen av de mindre elprodukterna. Information om kampanjen gick ut till kommunerna i god tid före kampanjstart för att möjliggöra egna initiativ. Alla återvinningscentraler fick gröna återvinningströjor tillsammans med en presentation av kampanjen. Vid två tillfällen involverade vi producenterna med kampanjinformation. Kampanjwebben omarbetades från grunden och kompletterades med intressant och nyttig statistik. För att nå ut till allmänheten annonserades kampanjen på utomhustavlor, genom mobilannonser och på internet. Dessutom förfinades appen ÅTERVINN som nu omfattar Sveriges alla insamlingsplatser och intressant återvinningsfakta. Vald insamlingsplats visar dig öppettider, vägbeskrivning och vilka produkter du kan återvinna. Du kan även själv ladda upp en bild på insamlingsplatsen. Närliggande insamlingsplatser visas på kartan.

13

14 ÄGARE KUNDER STYRELSE ElektronikBranschen SDH Svensk Dagligvaruhandel Kunder produkt 1497 st Anslutningsavtal för produkter, WEEE-direktivet. Ordförande: Bo Thunberg 14 Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbunds Service AB EHL Elektriska Hushållsapparat Leverantörer SRL Sveriges Radio- och Hemelektronikleverantörer IT & Telekomföretagen Brandvarnargruppen CANT Centrala Antennföreningen LEH Leverantörsföreningen för Elektriska Handverktyg LLB Branschföreningen Ljud, Ljus & Bild för professionellt bruk MTB MobilTeleBranschen SLF Sjukvårdens Leverantörsförening (Swedish Medtech) KEPA Branschföreningen för Kontorsartiklar, Emballage, Pappersprodukter & Angränsande produktområden Leksaksbranschen E.L. Elmateriel Leverantörernas förening Föreningen Hemljus Belysningsbranschen KTF Organisation AB (Intressentbransch: IIH Branschför. för Industriell och Institutionell Hygien) Kunder batteri 864 st Anslutningsavtal för batterier, batteridirektivet. Finansiell garanti 864st Avtal för finansiell garanti, kopplat till WEEE-direktivet. Rapporteringsavtal produkt 1316 st Rapporteringsavtal batteri 649 st Rapporteringsavtal för att El-Kretsen ska göra den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket. Anslutna kunder inom respektive kategori, WEEE-direktivet: 1) Stora Hushållsapparater 117 st 2) Små Hushållasapparater 316 st 3) IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning 462 st 4) Hemutrustning (TV, audio- och videoutrustning) 253 st 5) Belysningsutrustning 427 st 6) Elektriska och elektroniska verktyg 163 st 7) Leksaker samt fritids- och sportutrustning 151 st 8) Medicinteknisk utrustning 228 st 9) Övervaknings- och kontrollutrustning 147 st 10) Batterier ) Produkt saknas 50 Styrelseledamöter: Klas Elm Elektronikbranschen Mats Holme MTB Matts Spångberg EHL Per Baummann Svensk Dagligvaruhandel Magnus Frantzell Belysningsbranschen Thomas Hedin Samsung Styrelsesuppleanter: Anders Appelqvist CANT Ulf Gustafsson Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Branschorganisationen Svensk Elektronik Leverantörsföreningen för Primärbatterier Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli

15

16 Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm Tel: E-post:

ÅTERVINNING AV ELEKTRONIKSKROT FORTSÄTTER ATT ENGAGERA

ÅTERVINNING AV ELEKTRONIKSKROT FORTSÄTTER ATT ENGAGERA VERKSAMHETEN 2014 ÅTERVINNING AV ELEKTRONIKSKROT FORTSÄTTER ATT ENGAGERA Återvinning av elektronikskrot fortsätter att engagera och ligger högt på dagordningen, inte bara hos oss på El-Kretsen. Konsumtionsmönster,

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÅR KRETS

VÄLKOMMEN IN I VÅR KRETS VERKSAMHETEN 2010 VÄLKOMMEN IN I VÅR KRETS I år firar vi mer än en miljon ton återvunnen elektronik. Det började 2001 med att näringslivet tog initiativet att samla in förbrukad elektronik för att organisera

Läs mer

tack! för att så bra.

tack! för att så bra. Verksamheten 2011 tack! för att du är så bra. Det går bra nu! Under hela 2011 har det hänt saker som stärker vår verksamhet. Det märks tydligt att medvetenheten ökat och att svensken i allmänhet blivit

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17 Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 28 & 29 Senast uppdaterad 211-2-17 Sålda mängder EE-produkter (i kg) år 29 år 28 97 18 57 99 957 155

Läs mer

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2014 Retur och EOS Retur och EOS är kommunala verksamheter inom socialtjänstens regi. Verksamheterna

Läs mer

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2013 Retur och EOS Retur och EOS är kommunala verksamheter inom socialtjänstens regi. Verksamheterna

Läs mer

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2012 Retur och EOS är kommunala verksamheter inom socialtjänstens regi. Verksamheterna erbjuder en

Läs mer

ÖSTHAMMARS KOMMUN -EHPSAV EH Hamnen Tullbacken, Öregrund Harvik Karl Kihlboms väg, Österbybruk ICA Tema Kommunparkeringen, Östhammar Sandika (Länsö), Östhammar Bilaga 5, TN 69/2011 Sidan 16 av 76 016 (26)

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Under verksamhetsåret har Återvinningen certifierats och ingår nu i vårt miljöcertifikat.

Under verksamhetsåret har Återvinningen certifierats och ingår nu i vårt miljöcertifikat. Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2011 Retur och EOS är kommunala verksamheter inom socialtjänstens regi. Verksamheterna erbjuder en

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

Retur har sedan 1995 förbehandlat 10 000 ton elektiska och elektroniska produkter.

Retur har sedan 1995 förbehandlat 10 000 ton elektiska och elektroniska produkter. Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2010 Retur är en kommunal verksamhet under socialtjänsten. Verksamheten erbjuder arbetsinriktad rehabilitering

Läs mer

En av världens största materialåtervinnare

En av världens största materialåtervinnare Håkan Schede Sims Group En av världens största materialåtervinnare Återvinner mer än 9 miljoner ton material/år 3 100 anställda 124 anläggningar i Europa, USA, Asien och Australien (huvudkontor i Sydney)

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter;

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA VÄLKOMMEN TILL MILJÖRUMMET ditt avfall är inget skräp Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan de tas

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Environmental Protection Agency Updated

Environmental Protection Agency Updated Statistics from the Swedish EE & battery register WEEE Compiled by Lars Eklund lars.eklund@naturvardsverket.se +46 10 69 81 224 Environmental Protection Agency Updated 2014-09-03 Sammanfattning 2013 Insamlingsmål

Läs mer

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se Elektronikavfall http://www.umu.se/lokal/verksamhet/el-avfall.html Hemsidan http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/hms2index.html Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

SYFTE MED VERKSAMHETEN. Att hjälpa producenter att uppfylla producentansvaret för elektronik och batterier

SYFTE MED VERKSAMHETEN. Att hjälpa producenter att uppfylla producentansvaret för elektronik och batterier AGENDA SYFTE MED VERKSAMHETEN Att hjälpa producenter att uppfylla producentansvaret för elektronik och batterier VILKA ÄR AKTÖRER Producent EU El-Kretsen Miljödepartementet Kommun Naturvårdsverket Transportör

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox Information om insamling av farligt avfall och el-avfall i miljöbox Tyresö kommun har ett system med fastighetsnära hämtning av miljöboxar till ett begränsat antal enfamiljshus i Trollbäcken. Här kan du

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

Hyra av lastbärare - för verksamheter

Hyra av lastbärare - för verksamheter Hyra av lastbärare - för verksamheter Vad gör vi? El-Kretsens är ett insamlingssystem vars huvuduppgift är att samla in konsumentelektronik och batterier via kommunernas återvinningscentraler. Systemet

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL RESURS

FRÅN AVFALL TILL RESURS FRÅN AVFALL TILL RESURS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om El-Kretsen 2-3 Producentansvar 4-5 Logistik 6-7 Förbehandling 8-9 Kylskåp och frysar 10-11 Hanteringen av freon 12 Stora vitvaror 14-15 Diverse elektronik

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Kartläggning av avfallets väg från insamling till slutbehandling

Kartläggning av avfallets väg från insamling till slutbehandling 1 (13) 2014-10-16 VA- och avfallsenheten Kartläggning av avfallets väg från insamling till slutbehandling Avfall Ton Det hushållsavfall som produceras i hushåll och verksamheter i Nacka samlas framförallt

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Hyra av lastbärare -för verksamheter

Hyra av lastbärare -för verksamheter Hyra av lastbärare -för verksamheter Vad gör vi? El-Kretsens är ett insamlingssystem vars huvuduppgift är att samla in konsumentelektronik och batterier via kommunernas återvinningscentraler. Systemet

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall.

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Återvinningscentral Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Vi tittar ner i containrar på en återvinningscentral där man lagt avfall av olika slag. På en återvinningscentral tar

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

Remissyttrande beträffande Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag om uppföljning av producentansvaret rapport 5237 Samla in återvinn!

Remissyttrande beträffande Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag om uppföljning av producentansvaret rapport 5237 Samla in återvinn! Återvinningsindustrierna Svenska Åkeriförbundet Miljödepartementet Enheten för kretslopp och näringsliv 103 33 Stockholm M2002/2325/Kn Remissyttrande beträffande Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Den som gräver en grop...

Den som gräver en grop... Den som gräver en grop... I dolda bygg- och rörisoleringar finns det 4 gånger så mycket freon som i landets alla kylskåp! Detta avfall måste återvinnas för miljön och vår framtids skull! FREON SKADAR OZONSKIKTET

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Sorteringsguide för avfall och återvinningsmaterial åt företagskunder

Sorteringsguide för avfall och återvinningsmaterial åt företagskunder Sorteringsguide för avfall och återvinningsmaterial åt företagskunder Vårt samhälle producerar väldigt mycket avfall kan som efter bearbetning kan användas som råvara till nytt material. Källsortering

Läs mer

Förbehandling av elavfall

Förbehandling av elavfall Förbehandling av elavfall Vägledning för tillämpning av föreskrifterna (2005:10) om insamling, förbehandling och återvinning av elavfall. Mer information: På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/vagledning-elavfall-forbehandling

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet.

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Nu börjar vi källsortera! Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att svara på frågor

Läs mer

2015 i sammandrag. Ny förordning. Kommunsamarbetet Elretur. Omfattande certifieringskrav

2015 i sammandrag. Ny förordning. Kommunsamarbetet Elretur. Omfattande certifieringskrav Verksamheten 2015 1 Ett år i förändring Det är ingen slump att avfallshierarkin gestaltas av en trappa. Strävan uppåt präglar mångt och mycket av det miljöarbete som sker i Sverige. Just förbättringsarbetet

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

PRODUCENTANSVAR elektriska och elektroniska apparater

PRODUCENTANSVAR elektriska och elektroniska apparater PRODUCENTANSVAR elektriska och elektroniska apparater 6.3.2008 1 Producentansvar Kräver att producenter av elektriska och elektroniska produkter ansvarar för återanvändning och avfallshantering av det

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall BILAGA 2 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall Paragrafen gäller anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i Mellanskåne, som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Miljökontoret informerar om: Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Detta informationsblad riktar sig till verksamhetsutövare. Informationen är inte heltäckande och ytterligare information finns

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium.

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. KÄLLSORTERING 1 Tänkvärt Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. 1 ton plastförpackningar = 1 050 liter eldningsolja =

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Utredning om gemensamma datakällor för avfallsslagen Batterier, Uttjänta fordon samt genomgång av EEregistret

Utredning om gemensamma datakällor för avfallsslagen Batterier, Uttjänta fordon samt genomgång av EEregistret SMED Rapport Nr 24 2009 Utredning om gemensamma datakällor för avfallsslagen Batterier, Uttjänta fordon samt genomgång av EEregistret som datakälla Åsa Stenmarck, IVL Elisabet Kock, IVL På uppdrag av Naturvårdsverket

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Detta standardavtal tillsammans med av parterna påtecknade bilagor är samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt

Läs mer

Avfall till deponiska uppfylla de krav på renhet som tillämplig enligt lag för att få deponeras.

Avfall till deponiska uppfylla de krav på renhet som tillämplig enligt lag för att få deponeras. Bilaga 4 - Sorteringsfraktioner och kvalitetskrav Avfall till deponi Avfall till deponi är det som blir kvar när trä, metaller, brännbart avfall, konstruktionsmaterial och olika typer av farligt avfall

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-04-21 1 Vad är cirkulär ekonomi? En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Sorteringsguide. Hantering av elektriska och elektroniska apparater för värme och kyla

Sorteringsguide. Hantering av elektriska och elektroniska apparater för värme och kyla Sorteringsguide Hantering av elektriska och elektroniska apparater för värme och kyla Apparater som är hushållsprodukter och omfattas av producentansvar Denna anvisning ska användas av personal, som tar

Läs mer

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden TROLLHÄTTAN ENERGI Avfallsguiden Här kommer information om hur sopsorteringen fungerar i Trollhättan. Trollhätteborna är bäst i Sverige på att sortera sitt avfall, men vi kan fortfarande bli bättre. Ju

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Avfallskonferansen 2007, Bodø, Norge

Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Avfallskonferansen 2007, Bodø, Norge Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Avfallskonferansen 2007, Bodø, Norge Taina Noopila, 6.6.2007 Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Kort om Ekokem Eliminering av skadliga

Läs mer

Svensk Glasåtervinning 30 ÅR I PLANETENS TJÄNST.

Svensk Glasåtervinning 30 ÅR I PLANETENS TJÄNST. Svensk Glasåtervinning 30 ÅR I PLANETENS TJÄNST. HISTORIA Materialet glas har funnits i ungefär 9000 år och redan 100 år f. Kr. kom tillverkningen av glas i modern mening igång. Inte heller återvinning

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Återvinning och kretslopp

Återvinning och kretslopp Återvinning och kretslopp Här finns bilder som visar miljöfarligt avfall och hur det sorteras på en en återvinningscentral. Vad är det som har kastats? Använd bilderna för prata om hur man sorterar miljöfarligt

Läs mer