WOW! DU HAR GJORT DET IGEN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WOW! DU HAR GJORT DET IGEN."

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2012

2

3 WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. 3 Sedan många år har Sverige legat i täten vad gäller miljöengagemang i allmänhet och återvinning i synnerhet. Nu börjar man dessutom ana ett förfinat återvinningsbeteende. De mindre produkterna hittar i större utsträckning tillbaka och blir en del av kretsloppet där de omvandlas till nytt råmaterial och används i nyproduktion. Produkter som inte längre fungerar eller används ska tillbaka till återvinningen, där de gör större nytta än hemma i byrålådan. Återvinningshelgen genomfördes även 2012 och resultatet bekräftar vårt nya återvinningsbeteende vi lämnar fler små och medelstora hushållsapparater till återvinning än tidigare år. Svenskens engagemang av elektronikåtervinning är stort och vi återvann nästan fyra gånger mer uttjänt elektronik än det mål som finns i EU:s direktiv på 4kg/invånare. Vi samlade in ton, vilket motsvarar 15,47 kg/invånare. Det fina resultatet är förstås tack vare allt arbete som gjorts på Sveriges kommuner, engagemanget hos våra kunder och leverantörer samt att vi alla tar ett individuellt ansvar för att göra rätt. Så sträck på er. Sverige ligger i topp tack vare er!

4 2012 I SAMMANDRAG 4 Insamlingen Insamlingsstatistiken visar att svenskarna fått ett nytt återvinningsbeteende under Allt fler små och medelstora hushållsapparater, lampor och batterier återvinns. Elektronikåtervinningen engagerar och under 2012 samlade El-Kretsens system in drygt ton, vilket motsvarar 15,47kg/invånare. Statistiken från 2012 visar att allt mer elektronik följer med på återvinningsturerna. Under 2012 återvanns 13 procent fler små och medelstora hushållsapparater så som vattenkokare och symaskiner, 13 procent fler batteridrivna lampor, exempelvis ficklampor, ljusslingor och pannlampor, 18 procent fler fjärrkontroller och 14 procent fler portabla verktyg. Kring ljuskällorna syns skiftet från glödlampor till lågenergilampor tydligt. Glödlamporna blir färre och ersättarna dyker upp allt oftare, dock i lägre takt då dessa har längre livslängd. Återvinningshelgen Årets stora kampanj Återvinningshelgen genomfördes för tredje året i rad. En kampanj med syfte att belysa vikten av återvinning av framför allt de mindre produkterna. Under helgen september samlade hela Sverige ihop sin uttjänta elektronik och tog farväl av gamla förbrukade och oanvända mobiltelefoner, radiobilar och hushållsapparater på sin insamlingsplats. Läs mer om Återvinningshelgen längre fram i rapporten, under rubriken Marknadsaktiviteter. Kundseminarier Under året genomfördes två kundseminarier, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Ämnet för dagen var lagstiftning och deklarationsportalen. Intresset var stort, deltagarantalet högt och publiken hade ett flertal bra frågor som bidrog till ett intressant seminarium. Mobilappen Appen ÅTERVINN byggdes om inför Återvinningshelgen och fick fler funktioner. Bland annat visas nu samtliga insamlingsplatser för elektronik och batterier, inte som tidigare, bara återvinningscentraler. Sökfunktionen utvecklades och förfinades samtidigt som vi gjorde det möjligt att på enklare sätt dela och sprida appen till nya återvinnare. Läs mer om mobilappen längre fram i rapporten, under rubriken Marknadsaktiviteter. Undersökning av Sveriges Elavfallsinsamling Under 2012 genomförde vi en omfattande undersökning av hur Sveriges elavfallsinsamling ser ut. Alla landets kommuner deltog i undersökningen genom att besvara en enkät. Resultatet visar att utöver de 600 återvinningscentralerna i landet finns närmare insamlingsplatser för småelektronik, batterier och ljuskällor och batteriholkar/batterirör. Dessutom har 1,5 miljoner hushåll tillgång till fastighetsnära insamling (FNI). Detta blir ett utmärkt underlag i vår fortsatta strävan att utveckla Sveriges elavfallsinsamling tillsammans med kommunerna. Lagstiftning och utredning WEEE-direktivet genomgick under slutet av 2012 en revidering. Direktivet kommer i framtiden att ingå i svensk lagstiftning i form av en förordning och arbetet med anpassningen till vårt svenska regelverk kommer att pågå under Slutresultatet blir klart i början av Under 2012 genomfördes en avfallsutredning om producentansvar på förpackningar och tidningar. Det slutliga förslaget ska presenteras under 2013 och vi vet i nuläget inte om utredningen kommer att påverka producentansvaret för elektronik och batterier. Belysningskampanj Tillsammans med Avfall Sverige genomförde El-Kretsen en belysningskampanj under namnet Tack och hej. Vi säger tack till glödlampan för den tid som varit, och hej till alla nya lamptekniker som kommit i dess ställe. Kampanjen fokuserade inte bara ljuskällor, utan inkluderade även batterier och andra småelsprodukter. Tack och hejkampanjen pågick under september-december och syntes bland annat i dagspress och på olika webbsidor. Läs mer om Tack och hej-kampanjen längre fram i rapporten, under rubriken Marknadsaktiviteter. Kommunerna El-Kretsens och Sveriges kommuner enades under 2012 att fortsätta sitt nära samarbete. Glädjande av många anledningar, inte minst för att kommunerna känner de lokala förutsättningarna bäst och därför har många bra idéer som kan leda till ökad tillgänglighet och återvinning. Samarbetet är också en viktig förutsättning vid utveckling och kommunikation av våra gemensamma budskap i samband med Återvinningshelgen och Belysningskampanjen som genomfördes under året. Batteriinformationsföreningen BIF Ett samlingsorgan med producentansvar för batterier bildades under 2012 av El-Kretsen, Elektronikåtervinningsföreningen och BlyBatteriRetur. Föreningen har i nuläget elva medlemmar och kommer att ta nationella informationsinitiativ och hjälpa producenterna i deras arbete med informationsansvaret. Medlemmar i BIF: Batteriföreningen Bil Sweden BlyBatteriRetur BBF Elektriska Hushållsapparat Leverantörer EHL ElektronikBranschen El-Kretsen Elektronikåtervinningsföreningen EÅF IT & Telekomföretagen, Leksaksbranschen Leverantörföreningen för elektriska handverktyg LEH MobilTeleBranschen MTB Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel

5 ÅTERVINNINGEN TOTALT 2012 MATERIAL TON DIVERSE ELEKTRONIK VITVAROR KYLSKÅP OCH FRYSAR LYSRÖR GLÖDLAMPOR 413 LED-LAMPOR 7 LÅGENERGILAMPOR 646 BATTERIER TOTALT ÅTERVUNNET I JÄMFÖRELSE 5 ÅTERVUNNET (VIKT I TON) STORA HUSHÅLLSAPPARATER SMÅ HUSHÅLLSAPPARATER IT-, TELEKOMMUNIKATIONS OCH KONTORSUTRUSTNING HEMUTRUSTNING (TV-, AUDIO- OCH VIDEOUTRUSTNING) BELYSNINGSUTRUSTNING ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA VERKTYG LEKSAKER SAMT FRITIDS- OCH SPORTUTRUSTNING MEDICINTEKNISK UTRUSTNING ÖVERVAKNINGS- OCH KONTROLLUTRUSTNING BATTERIER ÖVRIGT (EJ PRODUCENTANSVARSMATERIAL) TOTALT

6 ÅTERVUNNET 2012 I KATEGORIER Diagrammen visar en genomsnittlig återvinningsmängd av respektive material, i procent. Detta baseras på 1000 kg inlämnat gods för respektive kategori. 6 DIVERSE ELEKTRONIK TOTALT MATERIAL KG/TON % BILDSKÄRMSGLAS ,0% JÄRN ,8% PLAST ,0% KOPPAR 54 5,4% ALUMINIUM 36 3,6% ÖVRIGA METALLER 5 0,5% SILVER 0,058 0,006% GULD 0,0049 0,0005% PALADIUM 0,0023 0,0002% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,5% ENERGIÅTERVINNING 63 6,3% TOTAL % DIVERSE ELEKTRONIK ** MATERIAL KG/TON % JÄRN ,0% PLAST ,0% KOPPAR 63 6,3% ALUMINIUM 62 6,2% ÖVRIGA METALLER 10 1,0% SILVER 0,116 0,012% GULD 0,0099 0,001% PALADIUM 0,0046 0,0005% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,5% ENERGIÅTERVINNING 70 7,0% TOTAL % TV OCH MONITORER MATERIAL KG/TON % BILDSKÄRMSGLAS ,0% PLAST ,0% JÄRN 65 6,5% KOPPAR 45 4,5% ALUMINIUM 10 1,0% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,5% ENERGIÅTERVINNING 55 5,5% TOTAL % * Med icke återvinningsbara material menas främst restprodukter från återvinningsprocessen, exempelvis slagg efter förbränning. ** TV och monitorer ingår ej i denna tabell. *** Lågenergilampor, lysrör och kvicksilverlampor. **** Kategorin batterier är en sammanslagning av samtliga batterityper med olika kemiska sammansättningar.

7 VITVAROR KYLSKÅP OCH FRYSAR BATTERIER **** MATERIAL KG/TON % JÄRN ,0% ALUMINIUM 21 2,1% KOPPAR 15 1,5% NICKEL 5 0,5% PLAST 4 0,4% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,3% ENERGIÅTERVINNING 92 9,2% TOTAL % MATERIAL KG/TON % JÄRN ,0% PLAST ,0% ALUMINIUM 27 2,7% KOPPAR 20 2,0% FREON 9 0,9% GLAS 7 0,7% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* 26 2,6% ENERGIÅTERVINNING 91 9,1% TOTAL % MATERIAL KG/TON % JÄRN ,2% ZINK ,2% BLY 37 3,7% NICKEL 31 3,1% KADMIUM 19 1,9% LITHIUM 6 0,6% ÖVRIGA METALLER 3 0,3% KOBOLT 3 0,3% ALUMINIUM 2 0,2% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,3% ENERGIÅTERVINNING ,2% TOTAL % 7 GASURLADDNINGSLAMPOR *** ICKE GASURLADDNINGSLAMPOR MATERIAL KG/TON % GLAS ,5% ALUMINIUM ,1% ENERGIÅTERVINNING ,0% LYSPULVER 24 2,4% TOTAL % MATERIAL KG/TON % GLAS ,0% ALUMINIUM ,0% ENERGIÅTERVINNING 50 5,0% TOTAL %

8 VÄGEN TILLBAKA 8 Hur går det egentligen till när en brödrost förvandlas till en elektrisk leksak, eller när en återvunnen tv dyker upp igen, förklädd till kaffebryggare? När man lämnar in sina gamla elektronikprodukter på kommunens återvinningscentral tar våra transportörer det vidare till en återvinningsanläggning där det plockas isär i sina olika beståndsdelar, för att slutligen komma tillbaka till produktionen igen, som nya råvaror. Då sluts cirkeln och vi återvinnare har på ett konkret sätt bidragit till att spara på jordens ändliga resurser. Så här går det till El-produkter, batterier och ljuskällor som lämnas in på en återvinningscentral, till en lokal småelsinsamling, i ett batterirör eller på en fastighetsnära insamlingsplats transporteras vidare till någon av de 20-talet återvinningsanläggningar som är upphandlade av El-Kretsen. Här lossas och registreras produkterna inför förbehandlingen som innebär att produkterna sorteras och demonteras. I demonteringen tar man bort miljöfarliga ämnen och komponenter som kräver särskilt omhändertagande. Varje material separeras för att återvinnas i processer som är anpassade till respektive material. Plast för sig, metall för sig. Därefter kan de olika fraktionerna förädlas till nya råvaror eller energi. Förbehandlingen regleras i lagstiftningen och i avtalen mellan El-Kretsen och återvinningsföretagen. Här definieras vilka ämnen och komponenter som måste demonteras och hur stor andel av en produkt som ska återvinnas. Insamlingsplatser Sverige ligger högt när det gäller att erbjuda konsumenter kostnadsfria inlämningsplatser för uttjänt elektronik. Här finns 600 återvinningscentraler som tar emot sju olika fraktioner: Diverse elektronik TV & monitorer Kyl & frys Stora vitvaror Ljuskällor Lysrör Bärbara batterier Vidare finns insamlingsplatser för småelektronik, batterier, ljuskällor och cirka batteriholkar och batterirör. Dessutom har 1,5 miljoner hushåll tillgång till någon form av fastighetsnära insamling (FNI) i närheten av sin bostad. Förutom detta nät av kostnadsfria inlämningsplatser finns även privata hämtplatser, företag och organisationer, där El-Kretsen hämtar elektronik och batterier för att sedan köra det direkt till återvinning. I appen ÅTERVINN hittar du numer alla insamlingsalternativen - både återvinningscentraler, batteriholkar, batterirör och småelsinsamlingar. Sveriges kommuner adderar regelbundet nya insamlingsplatser för återvinning av uttjänt elektronik. Ökad tillgänglighet ger ökad återvinning!

9 Transportörer När återvinningscentralen eller den privata hämtplatsen lagerrapporterar till El-Kretsens system skickas också ett meddelande till den ansvariga transportören som har i uppdrag att sköta logistiken mellan insamlingsplatsen och återvinningsanläggningen. Varje transportör arbetar på uppdrag av El-Kretsen inom ett visst geografiskt område och för en viss fraktion. Transportören hämtar fulla burar och boxar som de kör till återvinningsanläggningen. Chauffören läser av lastbäraren, buren eller boxen med en streckkod som skannas vid hämtning och registreras i El-Kretsens system. Vi kan alltså följa varje transport från insamlingsplats till återvinningsanläggning. Framme vid återvinningsanläggningen läses lastbäraren av igen för att säkerställa att all elektronik som samlas in i El-Kretsens system också omhändertas på ett miljöriktigt sätt, och att inget insamlat försvinner på vägen. Återvinningsanläggning De certifierade återvinningsanläggningarna är upphandlade av El-Kretsen utifrån teknisk kompetens, pris och geografiskt läge. På återvinningsanläggningen demonteras och behandlas all inlämnad elektronik och sorteras slutligen för att återföras till produktionen som nytt råmaterial. Det är en oerhört viktig process som ger oss möjlighet att utnyttja samma material gång efter annan. På så sätt kan vi spara på miljön och bidra till ett fungerande kretslopp. Alla återvinningsanläggningar rapporterar till El-Kretsen hur mycket de har omhändertagit och behandlat under året samt hur mycket behandlad volym varje materialtyp genererat. Se mer i tabellerna för återvinningskategorier. Alla produkter är värda att återvinnas. Särskilt de som innehåller guld och silver. 9 Systemet blir ett självspelande piano när allt rapporteras till Hämplatsportalen. Tack vare rapportering från insamlingsplatser och transportörer skapas smidig återvinningslogistik. Att återvinna råmaterial ur uttjänta produkter kostar mindre än att bryta nytt material.

10 RÄTT SORTERING A OCH O 10 Vardagselektronik innehåller både material som kan återvinnas till nya råvaror eller energi och giftiga ämnen som kan vara skadliga för naturen. Det ställer höga krav på förbehandling och återvinning. Processen måste vara både miljövänlig och resurseffektiv. Inför demonteringen delas produkterna in i fem kategorier eftersom varje kategori återvinns på olika sätt. Här kan du läsa om hur. Och vad som förvandlas till nya råvaror eller ny energi. Diverse elektronik Produktgruppen diverse elektronik står för över hälften av den totala vikten som återvinns. Här ingår TV-apparater, mobiler, mikrovågsugnar, dammsugare, leksaker, verktyg och mycket mer. Många produkter inom kategorin behandlas i samma processer. Andra sorteras ut för särskild behandling. TV-apparater måste förbehandlas manuellt medan andra produkter kan förbehandlas i automatiska processer. Vissa produkter innehåller PCB som måste demonteras innan metalldelarna återvinns, såsom batterier, kvicksilverreläer och kondensatorer. När de miljöfarliga ämnena tagits bort kan metalldelarna återvinnas. På smältverk återvinns koppar, aluminium och järn som råvaror i nya produkter. De mest värdefulla råvarorna hittar vi på kretskorten i datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter. På dessa finns både guld och silver. Vissa plaster och glas kan materialåtervinnas och de plaster, tyg och trä som inte går att ta tillvara återvinns till fjärrvärme eller energi. Rökgaserna renas och eventuella föroreningar fångas upp. Stora vitvaror Kategorin stora vitvaror består mest av diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar. Dessa kan innehålla kondensatorer med miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB. Därför plockas vissa delar bort för hand innan vitvaran tuggas sönder i fragmenteringsanläggningen som separerar metallerna. De olika metallerna återvinns för att användas i nya produkter. Vitvaror innehåller mest stål, men även aluminium och koppar. Kylskåp och frysar Gamla kylskåp och frysar innehåller freoner som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret. Därför omhändertas freonerna i två steg. Först punkteras kylkretsen och köldmediet sugs ut med vakuum. Därefter demonteras kompressorn och systemet töms på olja. De två stegen genomförs i en sluten process för att tillvarata freonen i isolering. När freonerna och oljan är borta separeras metaller och plaster för återvinning till nya produkter. Freonerna destrueras vid väldigt hög temperatur eller omvandlas till saltvatten. Ljuskällor I lysrör och lågenergilampor finns lyspulver, som innehåller kvicksilver. Därför har återvinningen av lysrör och lågenergilampor som främsta syfte att omhänderta kvicksilvret på ett säkert sätt. Det görs genom att man driver ut kvicksilvret ur lyspulvret. Processen genomförs endast på Nordic Recycling i Hovmantorp, dit El-Kretsen skickar alla insamlade ljuskällor. Här krossas lamporna i ett slutet system och tvättas sedan i en vätska som oxiderar och binder kvicksilvret. Lyspulver och kvicksilver frigörs ur vätskan och fångas upp i slutna behållare. Efter separeringsprocessen sänds det renade glaset till glasåtervinning där det smälts ner och återvinns vid nytillverkning av glasflaskor. Metall- och elektronikavfall går till specialiserade återvinningsföretag som återvinner metaller och plast. I samma process behandlas även glöd- och LED-lampor. Raka lysrör över 60 cm behandlas i en speciell maskin som avlägsnar ändarna och blåser rent lamporna. I gruppen ljuskällor ingår alla typer av smålampor. Batteriåtervinning I Sverige är vi bra på att återvinna uttjänta batterier. Men vad händer egentligen med de inlämnade batterierna? Alla batterier måste återvinnas, inga batterier får deponeras. Så står det i regelverket. Det är batteriets kemiska innehåll som avgör vilken förbehandling som är aktuell. De flesta batterityper går att materialåtervinna genom nedsmältning och destillation. UPPHANDLINGAR Kylskåp och frysar Under 2012 upphandlade El-Kretsen förbehandling av uttjänta kylskåp och frysar samt transporter mellan insamlingsplatser och förbehandlingsanläggningar. Upphandlingarna genomfördes som en öppen anbudstävlan för alla anbudsgivare som uppfyllde gällande miljö- och kvalitetskrav. Till förbehandlingsupphandlingen inkom anbud från svenska, norska och danska återvinningsföretag som behandlar kylmöbler i särskilda anläggningar där man specialiserat sig på att avlägsna freonet på ett säkert sätt. Utslagsgivande för upphandlingen var, utöver kvalitet och miljö, även teknisk kompetens, geografisk belägenhet och pris. De nya avtalen är treåriga och tecknades med fem företag: H.J. Hansen i Odense, Revac i Hova, Skrotfrag i Järna, Stena Technoworld i Halmstad och Svensk Freonåtervinning i Lövsta. I transportupphandlingen tecknades avtal med 11 transportföretag: Akka Frakt, Gotlands ÅC, Hagéns Åkeri, Halmstad Bärarelag, Iljjer Frakt, Lessebo ÅC, Kristianstad Renhållning, M4 Gruppen, Nora Lindefrakt, Ragn-Sells och Sita. Utöver vägtransporter kommer årligen ca av kylmöblerna att fraktas med tåg från Örnsköldsvik till Stena Technoworld i Halmstad.

11 UPPTAGNINGSOMRÅDEN 2012 Återvinningen är uppdelad i fem olika kategorier, fraktioner. Kartorna nedan visar var den insamlade elektroniken inom varje fraktion omhändertas och av vilken samarbetspartner. 11 DIVERSE ELEKTRONIK Bodens kommun Jönköpings kommun KS Recycling: Malmö Kuusakoski: Skellefteå Kuusakoski: Spånga Kuusakoski: Timrå Kuusakoski: Vetlanda Lindberg & Son: Forsbacka SRS*: Katrineholm Stena Techworld: Bräcke-Hoby Stena Techworld: Vänersborg Stena Techworld: Västerås Uppsala kommun Örnsköldsviks kommun STORA VITVAROR Ragn-Sells: Västerås Stena: Huddinge Kuusakoski: Gävle Lantz: Norrköping Stena: Malmö Skrotfrag: Oskarshamn Kuusakoski: Karlshamn Kuusakoski: Stenkullen Kuusakoski: Skellefteå Sorterarna: Kristianstad KYL OCH FRYS Stena: Halmstad (Örnsköldsvik) Revac: Hova SFÅ: Lövsta Skrotfrag: Järna Stena: Halmstad H. J. Hansen: Odense BATTERIER Akkuser OY: Nivala (Fi) Renova: Göteborg LJUSKÄLLOR Samtliga insamlade ljuskällor återvinns av Nordic Recycling: Hovmantorp. * Sims Recycling Solutions

12 MARKNADSMATERIAL Mobilappen Den uppfräschade appen ÅTERVINN blev enklare att dela och fick betydligt fler insamlingsplatser att välja mellan. Från att tidigare endast visat de 600 återvinningscentraler kan man nu se småelsinsamling och batteriholkar. Allt för att underlätta för återvinnare. Vägbeskrivningar och öppettider finns kvar och det finns utförlig information om vilka typer av elavfall som kan återvinnas på respektive insamlingsplats. Genom att inkludera både batteriholkar, batterirör samt annan småelsinsamling har vi nu mångdubblat insamlingsalternativen för allmänheten i appen. Nu är det ännu lättare att återvinna! Belysningskampanjen Kampanjen Tack och hej som Avfall Sverige genomförde tillsammans med El-Kretsen omfattade ljuskällor, batterier och andra småelsprodukter och pågick under september-december. Förutom annonsering i dagspress och banners på olika webbsidor genomfördes även en bloggutmaning tillsammans med IKEA som ledde till en utnämning av bästa återvinningslösning i hemmet. Dessutom genomfördes en på-stan-aktivitet i Stockholm, Göteborg och Malmö, där man delade ut återvinningskärl och en ny halogenlampa till alla som passerade förbi. Du kan söka både på postnummer och område. Eller så väljer du produkt under Guidad Sökning. Återvinningshelgen För tredje året i rad genomfördes Återvinningshelgen i hela landet. Många lokala inslag från kommuner och lokala aktörer bidrog till en lyckad återvinningshelg september. Särskilt bra gick insamlingen av de mindre elprodukterna. Information om kampanjen gick ut till kommunerna i god tid före kampanjstart för att möjliggöra egna initiativ. Alla återvinningscentraler fick gröna återvinningströjor tillsammans med en presentation av kampanjen. Vid två tillfällen involverade vi producenterna med kampanjinformation. Kampanjwebben omarbetades från grunden och kompletterades med intressant och nyttig statistik. För att nå ut till allmänheten annonserades kampanjen på utomhustavlor, genom mobilannonser och på internet. Dessutom förfinades appen ÅTERVINN som nu omfattar Sveriges alla insamlingsplatser och intressant återvinningsfakta. Vald insamlingsplats visar dig öppettider, vägbeskrivning och vilka produkter du kan återvinna. Du kan även själv ladda upp en bild på insamlingsplatsen. Närliggande insamlingsplatser visas på kartan.

13

14 ÄGARE KUNDER STYRELSE ElektronikBranschen SDH Svensk Dagligvaruhandel Kunder produkt 1497 st Anslutningsavtal för produkter, WEEE-direktivet. Ordförande: Bo Thunberg 14 Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbunds Service AB EHL Elektriska Hushållsapparat Leverantörer SRL Sveriges Radio- och Hemelektronikleverantörer IT & Telekomföretagen Brandvarnargruppen CANT Centrala Antennföreningen LEH Leverantörsföreningen för Elektriska Handverktyg LLB Branschföreningen Ljud, Ljus & Bild för professionellt bruk MTB MobilTeleBranschen SLF Sjukvårdens Leverantörsförening (Swedish Medtech) KEPA Branschföreningen för Kontorsartiklar, Emballage, Pappersprodukter & Angränsande produktområden Leksaksbranschen E.L. Elmateriel Leverantörernas förening Föreningen Hemljus Belysningsbranschen KTF Organisation AB (Intressentbransch: IIH Branschför. för Industriell och Institutionell Hygien) Kunder batteri 864 st Anslutningsavtal för batterier, batteridirektivet. Finansiell garanti 864st Avtal för finansiell garanti, kopplat till WEEE-direktivet. Rapporteringsavtal produkt 1316 st Rapporteringsavtal batteri 649 st Rapporteringsavtal för att El-Kretsen ska göra den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket. Anslutna kunder inom respektive kategori, WEEE-direktivet: 1) Stora Hushållsapparater 117 st 2) Små Hushållasapparater 316 st 3) IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning 462 st 4) Hemutrustning (TV, audio- och videoutrustning) 253 st 5) Belysningsutrustning 427 st 6) Elektriska och elektroniska verktyg 163 st 7) Leksaker samt fritids- och sportutrustning 151 st 8) Medicinteknisk utrustning 228 st 9) Övervaknings- och kontrollutrustning 147 st 10) Batterier ) Produkt saknas 50 Styrelseledamöter: Klas Elm Elektronikbranschen Mats Holme MTB Matts Spångberg EHL Per Baummann Svensk Dagligvaruhandel Magnus Frantzell Belysningsbranschen Thomas Hedin Samsung Styrelsesuppleanter: Anders Appelqvist CANT Ulf Gustafsson Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Branschorganisationen Svensk Elektronik Leverantörsföreningen för Primärbatterier Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli

15

16 Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm Tel: E-post:

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL RESURS

FRÅN AVFALL TILL RESURS FRÅN AVFALL TILL RESURS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om El-Kretsen 2-3 Producentansvar 4-5 Logistik 6-7 Förbehandling 8-9 Kylskåp och frysar 10-11 Hanteringen av freon 12 Stora vitvaror 14-15 Diverse elektronik

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Sorteringsguide. Hantering av elektriska och elektroniska apparater för värme och kyla

Sorteringsguide. Hantering av elektriska och elektroniska apparater för värme och kyla Sorteringsguide Hantering av elektriska och elektroniska apparater för värme och kyla Apparater som är hushållsprodukter och omfattas av producentansvar Denna anvisning ska användas av personal, som tar

Läs mer

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) Sorteringsguide för företag Reglerna kring avfallshanering är många och det är inte lätt för företag eller annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

2013 I SAMMANDRAG. Leksaksbranschen Leverantörföreningen för elektriska handverktyg LEH MobilTeleBranschen MTB Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel

2013 I SAMMANDRAG. Leksaksbranschen Leverantörföreningen för elektriska handverktyg LEH MobilTeleBranschen MTB Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel VERKSAMHETEN 2013 TACK! 3 I år vågar vi oss på att skryta lite. För trenden fortsätter: Svenskarna lämnar in allt fler elprodukter till återvinning. Vi tror att vårt arbete våra informationsinsatser tillsammans

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Waste is what is left when imagination fails

Waste is what is left when imagination fails Waste is what is left when imagination fails Forskargruppen Industriell Materialåtervinning startade Januari 2007 genom en donation från Stena Metall 5 seniora forskare och 9 doktorander + 2 associerade

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Vad är farligt avfall?

Vad är farligt avfall? Om farligt avfall Vad är farligt avfall? Farligt avfall är material som innehåller ämnen som är farliga för hälsa eller miljö. Detta gör att det måste tas omhand på rätt sätt. Om det kommer ut i naturen

Läs mer

Sortera mer i Härnösand!

Sortera mer i Härnösand! Sortera mer i Härnösand! Det är bra att sortera sopor. Här får du veta varför det är bra, vad som händer med allt som samlas in i Härnösand och var du kan lämna ditt sorterade avfall. Svenskarna återvinner

Läs mer

EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster

EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster Bakgrund Högre råvarupriser Andelen plast ökar i elektronik och i fordon Hårdare krav på återvinning av ingående material

Läs mer

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT SOM DET LÅTER. HOS OSS LÄMNAR DU DET HELT GRATIS. SKITDÅLIGT OM DET HÄR HAMNAR FEL. FARLIGT I DIN BOSTAD. Det finns en anledning till att elavfall och farligt avfall räknas

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland.

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland. Högskolan i Borås Institutionen Ingenjörshögskolan Mikael Skrifvars 2005-10-27 SLUTRAPPORT Återvinning av fiberkompositer en ekonomisk analys P6/03 Utfört hösten 2003 hösten 2005 vid Högskolan i Borås

Läs mer

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga)

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga) 1. Hur gammal är du?. Är du man eller kvinna?. Vilket postnummerområde bor du i?. Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen

Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen Miljösamverkan Västra Götaland Upptaktsdagar om farligt avfall 2003-08-25 Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen Jessica Christiansen, utredare RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen Aktuellt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Hushållen ska enligt gällande lagstiftning källsortera

Läs mer

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll En liten handbok om Farligt avfall För hushåll Röda sopor = Farligt avfall Vad har avfallshanterarna i din kommun och Apoteket gemensamt? Vi tar emot farligt avfall vi kallar det för röda sopor. Om vi

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 3 - Macro - 03 Varunamn Skagen rund Glans Skagen rund Natur Skagen rund Vit Skagen

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Sorteringsguide. Hitta rätt i avfallsdjungeln

Sorteringsguide. Hitta rätt i avfallsdjungeln Bild: FTI AB Bild: FTI AB Hitta rätt i avfallsdjungeln Vägvisare till källsortering Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs och mycket går att återvinna. När material

Läs mer

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna anmäla ditt företag och rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den här guiden.

Läs mer

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet.

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING 7 3. BAKGRUND 8 3.1 Direktivet 8 3.2 Naturvårdsverkets uppdrag 9 3.3 Samarbete under utredningsprocessen

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning. BRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor - Tonerkassetter - Bläckpatroner - Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Läs mer

Vad händer sedan? - om återvinning. Lunds Renhållningsverk

Vad händer sedan? - om återvinning. Lunds Renhållningsverk Vad händer sedan? - om återvinning Lunds Renhållningsverk Varför sortera och återvinna? Argumentet för att återvinna är, och har länge varit, att vi måste hushålla med våra resurser. Så är det fortfarande.

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Miljö. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen.

Miljö. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Nästa miljöredovisning utkommer i juni 2000. MÅRTEN Ensbovägen, Box 159, 581

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

En vägledning för exportörer av begagnade varor

En vägledning för exportörer av begagnade varor information fakta EN VÄGLEDNING FÖREXPORTÖRER AV BEGAGNADE PRODUKTER DECEMBER 2010 En vägledning för exportörer av begagnade varor Den här guiden innehåller information som kan vara bra att känna till

Läs mer

Vi kommer under hösten att publicera ytterligare en film på vår hemsida, den kommer att handla om batterier, både inbyggda såväl som lösa.

Vi kommer under hösten att publicera ytterligare en film på vår hemsida, den kommer att handla om batterier, både inbyggda såväl som lösa. Minnesanteckningar Medlemsmöte ICT Det var 34 stycken som deltog på ICT mötet där Per Ängerheim från Naturvårdsverket, Mårten Sundin från Repa och Sverker Sjölin från Stena Metall var inbjudna som externa

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer