WOW! DU HAR GJORT DET IGEN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WOW! DU HAR GJORT DET IGEN."

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2012

2

3 WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. 3 Sedan många år har Sverige legat i täten vad gäller miljöengagemang i allmänhet och återvinning i synnerhet. Nu börjar man dessutom ana ett förfinat återvinningsbeteende. De mindre produkterna hittar i större utsträckning tillbaka och blir en del av kretsloppet där de omvandlas till nytt råmaterial och används i nyproduktion. Produkter som inte längre fungerar eller används ska tillbaka till återvinningen, där de gör större nytta än hemma i byrålådan. Återvinningshelgen genomfördes även 2012 och resultatet bekräftar vårt nya återvinningsbeteende vi lämnar fler små och medelstora hushållsapparater till återvinning än tidigare år. Svenskens engagemang av elektronikåtervinning är stort och vi återvann nästan fyra gånger mer uttjänt elektronik än det mål som finns i EU:s direktiv på 4kg/invånare. Vi samlade in ton, vilket motsvarar 15,47 kg/invånare. Det fina resultatet är förstås tack vare allt arbete som gjorts på Sveriges kommuner, engagemanget hos våra kunder och leverantörer samt att vi alla tar ett individuellt ansvar för att göra rätt. Så sträck på er. Sverige ligger i topp tack vare er!

4 2012 I SAMMANDRAG 4 Insamlingen Insamlingsstatistiken visar att svenskarna fått ett nytt återvinningsbeteende under Allt fler små och medelstora hushållsapparater, lampor och batterier återvinns. Elektronikåtervinningen engagerar och under 2012 samlade El-Kretsens system in drygt ton, vilket motsvarar 15,47kg/invånare. Statistiken från 2012 visar att allt mer elektronik följer med på återvinningsturerna. Under 2012 återvanns 13 procent fler små och medelstora hushållsapparater så som vattenkokare och symaskiner, 13 procent fler batteridrivna lampor, exempelvis ficklampor, ljusslingor och pannlampor, 18 procent fler fjärrkontroller och 14 procent fler portabla verktyg. Kring ljuskällorna syns skiftet från glödlampor till lågenergilampor tydligt. Glödlamporna blir färre och ersättarna dyker upp allt oftare, dock i lägre takt då dessa har längre livslängd. Återvinningshelgen Årets stora kampanj Återvinningshelgen genomfördes för tredje året i rad. En kampanj med syfte att belysa vikten av återvinning av framför allt de mindre produkterna. Under helgen september samlade hela Sverige ihop sin uttjänta elektronik och tog farväl av gamla förbrukade och oanvända mobiltelefoner, radiobilar och hushållsapparater på sin insamlingsplats. Läs mer om Återvinningshelgen längre fram i rapporten, under rubriken Marknadsaktiviteter. Kundseminarier Under året genomfördes två kundseminarier, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Ämnet för dagen var lagstiftning och deklarationsportalen. Intresset var stort, deltagarantalet högt och publiken hade ett flertal bra frågor som bidrog till ett intressant seminarium. Mobilappen Appen ÅTERVINN byggdes om inför Återvinningshelgen och fick fler funktioner. Bland annat visas nu samtliga insamlingsplatser för elektronik och batterier, inte som tidigare, bara återvinningscentraler. Sökfunktionen utvecklades och förfinades samtidigt som vi gjorde det möjligt att på enklare sätt dela och sprida appen till nya återvinnare. Läs mer om mobilappen längre fram i rapporten, under rubriken Marknadsaktiviteter. Undersökning av Sveriges Elavfallsinsamling Under 2012 genomförde vi en omfattande undersökning av hur Sveriges elavfallsinsamling ser ut. Alla landets kommuner deltog i undersökningen genom att besvara en enkät. Resultatet visar att utöver de 600 återvinningscentralerna i landet finns närmare insamlingsplatser för småelektronik, batterier och ljuskällor och batteriholkar/batterirör. Dessutom har 1,5 miljoner hushåll tillgång till fastighetsnära insamling (FNI). Detta blir ett utmärkt underlag i vår fortsatta strävan att utveckla Sveriges elavfallsinsamling tillsammans med kommunerna. Lagstiftning och utredning WEEE-direktivet genomgick under slutet av 2012 en revidering. Direktivet kommer i framtiden att ingå i svensk lagstiftning i form av en förordning och arbetet med anpassningen till vårt svenska regelverk kommer att pågå under Slutresultatet blir klart i början av Under 2012 genomfördes en avfallsutredning om producentansvar på förpackningar och tidningar. Det slutliga förslaget ska presenteras under 2013 och vi vet i nuläget inte om utredningen kommer att påverka producentansvaret för elektronik och batterier. Belysningskampanj Tillsammans med Avfall Sverige genomförde El-Kretsen en belysningskampanj under namnet Tack och hej. Vi säger tack till glödlampan för den tid som varit, och hej till alla nya lamptekniker som kommit i dess ställe. Kampanjen fokuserade inte bara ljuskällor, utan inkluderade även batterier och andra småelsprodukter. Tack och hejkampanjen pågick under september-december och syntes bland annat i dagspress och på olika webbsidor. Läs mer om Tack och hej-kampanjen längre fram i rapporten, under rubriken Marknadsaktiviteter. Kommunerna El-Kretsens och Sveriges kommuner enades under 2012 att fortsätta sitt nära samarbete. Glädjande av många anledningar, inte minst för att kommunerna känner de lokala förutsättningarna bäst och därför har många bra idéer som kan leda till ökad tillgänglighet och återvinning. Samarbetet är också en viktig förutsättning vid utveckling och kommunikation av våra gemensamma budskap i samband med Återvinningshelgen och Belysningskampanjen som genomfördes under året. Batteriinformationsföreningen BIF Ett samlingsorgan med producentansvar för batterier bildades under 2012 av El-Kretsen, Elektronikåtervinningsföreningen och BlyBatteriRetur. Föreningen har i nuläget elva medlemmar och kommer att ta nationella informationsinitiativ och hjälpa producenterna i deras arbete med informationsansvaret. Medlemmar i BIF: Batteriföreningen Bil Sweden BlyBatteriRetur BBF Elektriska Hushållsapparat Leverantörer EHL ElektronikBranschen El-Kretsen Elektronikåtervinningsföreningen EÅF IT & Telekomföretagen, Leksaksbranschen Leverantörföreningen för elektriska handverktyg LEH MobilTeleBranschen MTB Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel

5 ÅTERVINNINGEN TOTALT 2012 MATERIAL TON DIVERSE ELEKTRONIK VITVAROR KYLSKÅP OCH FRYSAR LYSRÖR GLÖDLAMPOR 413 LED-LAMPOR 7 LÅGENERGILAMPOR 646 BATTERIER TOTALT ÅTERVUNNET I JÄMFÖRELSE 5 ÅTERVUNNET (VIKT I TON) STORA HUSHÅLLSAPPARATER SMÅ HUSHÅLLSAPPARATER IT-, TELEKOMMUNIKATIONS OCH KONTORSUTRUSTNING HEMUTRUSTNING (TV-, AUDIO- OCH VIDEOUTRUSTNING) BELYSNINGSUTRUSTNING ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA VERKTYG LEKSAKER SAMT FRITIDS- OCH SPORTUTRUSTNING MEDICINTEKNISK UTRUSTNING ÖVERVAKNINGS- OCH KONTROLLUTRUSTNING BATTERIER ÖVRIGT (EJ PRODUCENTANSVARSMATERIAL) TOTALT

6 ÅTERVUNNET 2012 I KATEGORIER Diagrammen visar en genomsnittlig återvinningsmängd av respektive material, i procent. Detta baseras på 1000 kg inlämnat gods för respektive kategori. 6 DIVERSE ELEKTRONIK TOTALT MATERIAL KG/TON % BILDSKÄRMSGLAS ,0% JÄRN ,8% PLAST ,0% KOPPAR 54 5,4% ALUMINIUM 36 3,6% ÖVRIGA METALLER 5 0,5% SILVER 0,058 0,006% GULD 0,0049 0,0005% PALADIUM 0,0023 0,0002% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,5% ENERGIÅTERVINNING 63 6,3% TOTAL % DIVERSE ELEKTRONIK ** MATERIAL KG/TON % JÄRN ,0% PLAST ,0% KOPPAR 63 6,3% ALUMINIUM 62 6,2% ÖVRIGA METALLER 10 1,0% SILVER 0,116 0,012% GULD 0,0099 0,001% PALADIUM 0,0046 0,0005% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,5% ENERGIÅTERVINNING 70 7,0% TOTAL % TV OCH MONITORER MATERIAL KG/TON % BILDSKÄRMSGLAS ,0% PLAST ,0% JÄRN 65 6,5% KOPPAR 45 4,5% ALUMINIUM 10 1,0% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,5% ENERGIÅTERVINNING 55 5,5% TOTAL % * Med icke återvinningsbara material menas främst restprodukter från återvinningsprocessen, exempelvis slagg efter förbränning. ** TV och monitorer ingår ej i denna tabell. *** Lågenergilampor, lysrör och kvicksilverlampor. **** Kategorin batterier är en sammanslagning av samtliga batterityper med olika kemiska sammansättningar.

7 VITVAROR KYLSKÅP OCH FRYSAR BATTERIER **** MATERIAL KG/TON % JÄRN ,0% ALUMINIUM 21 2,1% KOPPAR 15 1,5% NICKEL 5 0,5% PLAST 4 0,4% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,3% ENERGIÅTERVINNING 92 9,2% TOTAL % MATERIAL KG/TON % JÄRN ,0% PLAST ,0% ALUMINIUM 27 2,7% KOPPAR 20 2,0% FREON 9 0,9% GLAS 7 0,7% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* 26 2,6% ENERGIÅTERVINNING 91 9,1% TOTAL % MATERIAL KG/TON % JÄRN ,2% ZINK ,2% BLY 37 3,7% NICKEL 31 3,1% KADMIUM 19 1,9% LITHIUM 6 0,6% ÖVRIGA METALLER 3 0,3% KOBOLT 3 0,3% ALUMINIUM 2 0,2% ICKE ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL* ,3% ENERGIÅTERVINNING ,2% TOTAL % 7 GASURLADDNINGSLAMPOR *** ICKE GASURLADDNINGSLAMPOR MATERIAL KG/TON % GLAS ,5% ALUMINIUM ,1% ENERGIÅTERVINNING ,0% LYSPULVER 24 2,4% TOTAL % MATERIAL KG/TON % GLAS ,0% ALUMINIUM ,0% ENERGIÅTERVINNING 50 5,0% TOTAL %

8 VÄGEN TILLBAKA 8 Hur går det egentligen till när en brödrost förvandlas till en elektrisk leksak, eller när en återvunnen tv dyker upp igen, förklädd till kaffebryggare? När man lämnar in sina gamla elektronikprodukter på kommunens återvinningscentral tar våra transportörer det vidare till en återvinningsanläggning där det plockas isär i sina olika beståndsdelar, för att slutligen komma tillbaka till produktionen igen, som nya råvaror. Då sluts cirkeln och vi återvinnare har på ett konkret sätt bidragit till att spara på jordens ändliga resurser. Så här går det till El-produkter, batterier och ljuskällor som lämnas in på en återvinningscentral, till en lokal småelsinsamling, i ett batterirör eller på en fastighetsnära insamlingsplats transporteras vidare till någon av de 20-talet återvinningsanläggningar som är upphandlade av El-Kretsen. Här lossas och registreras produkterna inför förbehandlingen som innebär att produkterna sorteras och demonteras. I demonteringen tar man bort miljöfarliga ämnen och komponenter som kräver särskilt omhändertagande. Varje material separeras för att återvinnas i processer som är anpassade till respektive material. Plast för sig, metall för sig. Därefter kan de olika fraktionerna förädlas till nya råvaror eller energi. Förbehandlingen regleras i lagstiftningen och i avtalen mellan El-Kretsen och återvinningsföretagen. Här definieras vilka ämnen och komponenter som måste demonteras och hur stor andel av en produkt som ska återvinnas. Insamlingsplatser Sverige ligger högt när det gäller att erbjuda konsumenter kostnadsfria inlämningsplatser för uttjänt elektronik. Här finns 600 återvinningscentraler som tar emot sju olika fraktioner: Diverse elektronik TV & monitorer Kyl & frys Stora vitvaror Ljuskällor Lysrör Bärbara batterier Vidare finns insamlingsplatser för småelektronik, batterier, ljuskällor och cirka batteriholkar och batterirör. Dessutom har 1,5 miljoner hushåll tillgång till någon form av fastighetsnära insamling (FNI) i närheten av sin bostad. Förutom detta nät av kostnadsfria inlämningsplatser finns även privata hämtplatser, företag och organisationer, där El-Kretsen hämtar elektronik och batterier för att sedan köra det direkt till återvinning. I appen ÅTERVINN hittar du numer alla insamlingsalternativen - både återvinningscentraler, batteriholkar, batterirör och småelsinsamlingar. Sveriges kommuner adderar regelbundet nya insamlingsplatser för återvinning av uttjänt elektronik. Ökad tillgänglighet ger ökad återvinning!

9 Transportörer När återvinningscentralen eller den privata hämtplatsen lagerrapporterar till El-Kretsens system skickas också ett meddelande till den ansvariga transportören som har i uppdrag att sköta logistiken mellan insamlingsplatsen och återvinningsanläggningen. Varje transportör arbetar på uppdrag av El-Kretsen inom ett visst geografiskt område och för en viss fraktion. Transportören hämtar fulla burar och boxar som de kör till återvinningsanläggningen. Chauffören läser av lastbäraren, buren eller boxen med en streckkod som skannas vid hämtning och registreras i El-Kretsens system. Vi kan alltså följa varje transport från insamlingsplats till återvinningsanläggning. Framme vid återvinningsanläggningen läses lastbäraren av igen för att säkerställa att all elektronik som samlas in i El-Kretsens system också omhändertas på ett miljöriktigt sätt, och att inget insamlat försvinner på vägen. Återvinningsanläggning De certifierade återvinningsanläggningarna är upphandlade av El-Kretsen utifrån teknisk kompetens, pris och geografiskt läge. På återvinningsanläggningen demonteras och behandlas all inlämnad elektronik och sorteras slutligen för att återföras till produktionen som nytt råmaterial. Det är en oerhört viktig process som ger oss möjlighet att utnyttja samma material gång efter annan. På så sätt kan vi spara på miljön och bidra till ett fungerande kretslopp. Alla återvinningsanläggningar rapporterar till El-Kretsen hur mycket de har omhändertagit och behandlat under året samt hur mycket behandlad volym varje materialtyp genererat. Se mer i tabellerna för återvinningskategorier. Alla produkter är värda att återvinnas. Särskilt de som innehåller guld och silver. 9 Systemet blir ett självspelande piano när allt rapporteras till Hämplatsportalen. Tack vare rapportering från insamlingsplatser och transportörer skapas smidig återvinningslogistik. Att återvinna råmaterial ur uttjänta produkter kostar mindre än att bryta nytt material.

10 RÄTT SORTERING A OCH O 10 Vardagselektronik innehåller både material som kan återvinnas till nya råvaror eller energi och giftiga ämnen som kan vara skadliga för naturen. Det ställer höga krav på förbehandling och återvinning. Processen måste vara både miljövänlig och resurseffektiv. Inför demonteringen delas produkterna in i fem kategorier eftersom varje kategori återvinns på olika sätt. Här kan du läsa om hur. Och vad som förvandlas till nya råvaror eller ny energi. Diverse elektronik Produktgruppen diverse elektronik står för över hälften av den totala vikten som återvinns. Här ingår TV-apparater, mobiler, mikrovågsugnar, dammsugare, leksaker, verktyg och mycket mer. Många produkter inom kategorin behandlas i samma processer. Andra sorteras ut för särskild behandling. TV-apparater måste förbehandlas manuellt medan andra produkter kan förbehandlas i automatiska processer. Vissa produkter innehåller PCB som måste demonteras innan metalldelarna återvinns, såsom batterier, kvicksilverreläer och kondensatorer. När de miljöfarliga ämnena tagits bort kan metalldelarna återvinnas. På smältverk återvinns koppar, aluminium och järn som råvaror i nya produkter. De mest värdefulla råvarorna hittar vi på kretskorten i datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter. På dessa finns både guld och silver. Vissa plaster och glas kan materialåtervinnas och de plaster, tyg och trä som inte går att ta tillvara återvinns till fjärrvärme eller energi. Rökgaserna renas och eventuella föroreningar fångas upp. Stora vitvaror Kategorin stora vitvaror består mest av diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar. Dessa kan innehålla kondensatorer med miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB. Därför plockas vissa delar bort för hand innan vitvaran tuggas sönder i fragmenteringsanläggningen som separerar metallerna. De olika metallerna återvinns för att användas i nya produkter. Vitvaror innehåller mest stål, men även aluminium och koppar. Kylskåp och frysar Gamla kylskåp och frysar innehåller freoner som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret. Därför omhändertas freonerna i två steg. Först punkteras kylkretsen och köldmediet sugs ut med vakuum. Därefter demonteras kompressorn och systemet töms på olja. De två stegen genomförs i en sluten process för att tillvarata freonen i isolering. När freonerna och oljan är borta separeras metaller och plaster för återvinning till nya produkter. Freonerna destrueras vid väldigt hög temperatur eller omvandlas till saltvatten. Ljuskällor I lysrör och lågenergilampor finns lyspulver, som innehåller kvicksilver. Därför har återvinningen av lysrör och lågenergilampor som främsta syfte att omhänderta kvicksilvret på ett säkert sätt. Det görs genom att man driver ut kvicksilvret ur lyspulvret. Processen genomförs endast på Nordic Recycling i Hovmantorp, dit El-Kretsen skickar alla insamlade ljuskällor. Här krossas lamporna i ett slutet system och tvättas sedan i en vätska som oxiderar och binder kvicksilvret. Lyspulver och kvicksilver frigörs ur vätskan och fångas upp i slutna behållare. Efter separeringsprocessen sänds det renade glaset till glasåtervinning där det smälts ner och återvinns vid nytillverkning av glasflaskor. Metall- och elektronikavfall går till specialiserade återvinningsföretag som återvinner metaller och plast. I samma process behandlas även glöd- och LED-lampor. Raka lysrör över 60 cm behandlas i en speciell maskin som avlägsnar ändarna och blåser rent lamporna. I gruppen ljuskällor ingår alla typer av smålampor. Batteriåtervinning I Sverige är vi bra på att återvinna uttjänta batterier. Men vad händer egentligen med de inlämnade batterierna? Alla batterier måste återvinnas, inga batterier får deponeras. Så står det i regelverket. Det är batteriets kemiska innehåll som avgör vilken förbehandling som är aktuell. De flesta batterityper går att materialåtervinna genom nedsmältning och destillation. UPPHANDLINGAR Kylskåp och frysar Under 2012 upphandlade El-Kretsen förbehandling av uttjänta kylskåp och frysar samt transporter mellan insamlingsplatser och förbehandlingsanläggningar. Upphandlingarna genomfördes som en öppen anbudstävlan för alla anbudsgivare som uppfyllde gällande miljö- och kvalitetskrav. Till förbehandlingsupphandlingen inkom anbud från svenska, norska och danska återvinningsföretag som behandlar kylmöbler i särskilda anläggningar där man specialiserat sig på att avlägsna freonet på ett säkert sätt. Utslagsgivande för upphandlingen var, utöver kvalitet och miljö, även teknisk kompetens, geografisk belägenhet och pris. De nya avtalen är treåriga och tecknades med fem företag: H.J. Hansen i Odense, Revac i Hova, Skrotfrag i Järna, Stena Technoworld i Halmstad och Svensk Freonåtervinning i Lövsta. I transportupphandlingen tecknades avtal med 11 transportföretag: Akka Frakt, Gotlands ÅC, Hagéns Åkeri, Halmstad Bärarelag, Iljjer Frakt, Lessebo ÅC, Kristianstad Renhållning, M4 Gruppen, Nora Lindefrakt, Ragn-Sells och Sita. Utöver vägtransporter kommer årligen ca av kylmöblerna att fraktas med tåg från Örnsköldsvik till Stena Technoworld i Halmstad.

11 UPPTAGNINGSOMRÅDEN 2012 Återvinningen är uppdelad i fem olika kategorier, fraktioner. Kartorna nedan visar var den insamlade elektroniken inom varje fraktion omhändertas och av vilken samarbetspartner. 11 DIVERSE ELEKTRONIK Bodens kommun Jönköpings kommun KS Recycling: Malmö Kuusakoski: Skellefteå Kuusakoski: Spånga Kuusakoski: Timrå Kuusakoski: Vetlanda Lindberg & Son: Forsbacka SRS*: Katrineholm Stena Techworld: Bräcke-Hoby Stena Techworld: Vänersborg Stena Techworld: Västerås Uppsala kommun Örnsköldsviks kommun STORA VITVAROR Ragn-Sells: Västerås Stena: Huddinge Kuusakoski: Gävle Lantz: Norrköping Stena: Malmö Skrotfrag: Oskarshamn Kuusakoski: Karlshamn Kuusakoski: Stenkullen Kuusakoski: Skellefteå Sorterarna: Kristianstad KYL OCH FRYS Stena: Halmstad (Örnsköldsvik) Revac: Hova SFÅ: Lövsta Skrotfrag: Järna Stena: Halmstad H. J. Hansen: Odense BATTERIER Akkuser OY: Nivala (Fi) Renova: Göteborg LJUSKÄLLOR Samtliga insamlade ljuskällor återvinns av Nordic Recycling: Hovmantorp. * Sims Recycling Solutions

12 MARKNADSMATERIAL Mobilappen Den uppfräschade appen ÅTERVINN blev enklare att dela och fick betydligt fler insamlingsplatser att välja mellan. Från att tidigare endast visat de 600 återvinningscentraler kan man nu se småelsinsamling och batteriholkar. Allt för att underlätta för återvinnare. Vägbeskrivningar och öppettider finns kvar och det finns utförlig information om vilka typer av elavfall som kan återvinnas på respektive insamlingsplats. Genom att inkludera både batteriholkar, batterirör samt annan småelsinsamling har vi nu mångdubblat insamlingsalternativen för allmänheten i appen. Nu är det ännu lättare att återvinna! Belysningskampanjen Kampanjen Tack och hej som Avfall Sverige genomförde tillsammans med El-Kretsen omfattade ljuskällor, batterier och andra småelsprodukter och pågick under september-december. Förutom annonsering i dagspress och banners på olika webbsidor genomfördes även en bloggutmaning tillsammans med IKEA som ledde till en utnämning av bästa återvinningslösning i hemmet. Dessutom genomfördes en på-stan-aktivitet i Stockholm, Göteborg och Malmö, där man delade ut återvinningskärl och en ny halogenlampa till alla som passerade förbi. Du kan söka både på postnummer och område. Eller så väljer du produkt under Guidad Sökning. Återvinningshelgen För tredje året i rad genomfördes Återvinningshelgen i hela landet. Många lokala inslag från kommuner och lokala aktörer bidrog till en lyckad återvinningshelg september. Särskilt bra gick insamlingen av de mindre elprodukterna. Information om kampanjen gick ut till kommunerna i god tid före kampanjstart för att möjliggöra egna initiativ. Alla återvinningscentraler fick gröna återvinningströjor tillsammans med en presentation av kampanjen. Vid två tillfällen involverade vi producenterna med kampanjinformation. Kampanjwebben omarbetades från grunden och kompletterades med intressant och nyttig statistik. För att nå ut till allmänheten annonserades kampanjen på utomhustavlor, genom mobilannonser och på internet. Dessutom förfinades appen ÅTERVINN som nu omfattar Sveriges alla insamlingsplatser och intressant återvinningsfakta. Vald insamlingsplats visar dig öppettider, vägbeskrivning och vilka produkter du kan återvinna. Du kan även själv ladda upp en bild på insamlingsplatsen. Närliggande insamlingsplatser visas på kartan.

13

14 ÄGARE KUNDER STYRELSE ElektronikBranschen SDH Svensk Dagligvaruhandel Kunder produkt 1497 st Anslutningsavtal för produkter, WEEE-direktivet. Ordförande: Bo Thunberg 14 Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbunds Service AB EHL Elektriska Hushållsapparat Leverantörer SRL Sveriges Radio- och Hemelektronikleverantörer IT & Telekomföretagen Brandvarnargruppen CANT Centrala Antennföreningen LEH Leverantörsföreningen för Elektriska Handverktyg LLB Branschföreningen Ljud, Ljus & Bild för professionellt bruk MTB MobilTeleBranschen SLF Sjukvårdens Leverantörsförening (Swedish Medtech) KEPA Branschföreningen för Kontorsartiklar, Emballage, Pappersprodukter & Angränsande produktområden Leksaksbranschen E.L. Elmateriel Leverantörernas förening Föreningen Hemljus Belysningsbranschen KTF Organisation AB (Intressentbransch: IIH Branschför. för Industriell och Institutionell Hygien) Kunder batteri 864 st Anslutningsavtal för batterier, batteridirektivet. Finansiell garanti 864st Avtal för finansiell garanti, kopplat till WEEE-direktivet. Rapporteringsavtal produkt 1316 st Rapporteringsavtal batteri 649 st Rapporteringsavtal för att El-Kretsen ska göra den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket. Anslutna kunder inom respektive kategori, WEEE-direktivet: 1) Stora Hushållsapparater 117 st 2) Små Hushållasapparater 316 st 3) IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning 462 st 4) Hemutrustning (TV, audio- och videoutrustning) 253 st 5) Belysningsutrustning 427 st 6) Elektriska och elektroniska verktyg 163 st 7) Leksaker samt fritids- och sportutrustning 151 st 8) Medicinteknisk utrustning 228 st 9) Övervaknings- och kontrollutrustning 147 st 10) Batterier ) Produkt saknas 50 Styrelseledamöter: Klas Elm Elektronikbranschen Mats Holme MTB Matts Spångberg EHL Per Baummann Svensk Dagligvaruhandel Magnus Frantzell Belysningsbranschen Thomas Hedin Samsung Styrelsesuppleanter: Anders Appelqvist CANT Ulf Gustafsson Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Branschorganisationen Svensk Elektronik Leverantörsföreningen för Primärbatterier Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli

15

16 Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm Tel: E-post:

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Hushållen ska enligt gällande lagstiftning källsortera

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Sortera mer i Härnösand!

Sortera mer i Härnösand! Sortera mer i Härnösand! Det är bra att sortera sopor. Här får du veta varför det är bra, vad som händer med allt som samlas in i Härnösand och var du kan lämna ditt sorterade avfall. Svenskarna återvinner

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Medvind för vindkraft

Medvind för vindkraft ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Medvind för vindkraft Nu gäller det att komma bort från beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av CO2. Läs mer

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter

Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter INSTITUTIONEN FÖR TEMATISK UTBILDNING OCH FORSKNING EXAMENSARBETE C-UPPSATS Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter Amanda Engman Linköpings Universitet,

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Samla elavfall. Här hamnar ditt elskrot. fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! tidning från ditt lokala elföretag

Samla elavfall. Här hamnar ditt elskrot. fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! tidning från ditt lokala elföretag Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 1-2009 årgång 63 Samla elavfall Här hamnar ditt elskrot nummer 1:2009 1 fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! Foto: Stefan

Läs mer

Förebygga avfall med kretsloppsparker

Förebygga avfall med kretsloppsparker RAPPORT Förebygga avfall med kretsloppsparker Maria Ljunggren Söderman, David Palm och Tomas Rydberg B1958 Februari 2011 Rapporten godkänd: 2011-02-03 John Munthe Forskningschef Organisation IVL Svenska

Läs mer

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida Nordisk Nr 2 2013 nordic car recycling Nytt namn, ny logga, ny hemsida ÅDALENS NYA IMAGE Lyckad minimässa på årsmötet Filippa sätter kunden i centrum Auktorisation på prov Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik SMED Rapport Nr 2013:113 Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik med fokus på bygg- och rivningsavfall 2013-02-18 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Per Edborg, SCB Malin

Läs mer

i soppåsen! allt hör inte hemma Vi producerar massor av sopor men Så blir den konstnärliga utsmyckningen på Nya Raketskolan

i soppåsen! allt hör inte hemma Vi producerar massor av sopor men Så blir den konstnärliga utsmyckningen på Nya Raketskolan Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 1 2012 Nu renoverar vi Simhallsbadet Skolan satsar på teknik och naturvetenskap Kirunabostäder energisparar Så blir den konstnärliga utsmyckningen

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer