BATTERIER OCH ELAVFALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BATTERIER OCH ELAVFALL"

Transkript

1 BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

2 Inledning Bakgrund Som tillsynsmyndighet ska Naturvårdsverket följa upp att producenter av batterier lever upp till sitt informationsansvar. Producenter har haft detta ansvar sedan 1 januari Insamlingsnivåer för batterier påverkas av insamlingen av elavfall. Studien omfattar därför både batterier och elavfall. Syfte med undersökningen Att följa upp batteriproducenternas informationsansvar gentemot allmänheten. Naturvårdsverket har genomfört liknande studier av allmänhetens kunskap och attityder under ett flertal år, den senaste Resultaten ska jämföras med resultaten från tidigare års undersökningar. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

3 Om undersökningen Metod: Urval: Svarande: Enkät: Enkätutformning: Enkäter via offline-rekryterad webbpanel Sveriges befolkning, 15 år och äldre 1000 st, representativa för Sveriges befolkning utifrån kön, ålder och geografi Drygt 40 frågor Enkäten har utformats utifrån underlag ifrån 2013-års undersökning, med syfte att göra en undersökning så lik den föregående som möjligt detta för att kunna jämföra resultaten mellan åren. Dock har två nya frågor tillkommit i årets undersökning. Tidpunkt: Datainsamling under april 2015 Bilagor: 1. Tabeller 2. Enkätfrågor Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

4 Sammanfattning En något större andel (75 %) än vid de senaste mätningarna nämner batterier som något man inte bör slänga i soporna. 27 %, vilket är en lika stor andel som i mätningen 2011 men en större andel än 2013, uppger att de har sett information eller reklam för insamling av batterier. Andelen som lagt märke till information eller reklam om insamling av elektriska & elektroniska produkter än i nivå med 2013 års värden (25 %). 9 % av respondenterna uppger att det händer att de ibland kastar batterierna i soporna. Resultatet är ungefär i nivå med tidigare mätningar, men en svag trend mot att inte kasta batterierna i soporna kan anas. En majoritet (79 %) uppger, precis som 2013, att de lämnar uttjänta elektriska & elektroniska produkter på återvinningscentral. De allra flesta anser, precis som 2011 och 2013, att det är viktigt med insamling av förbrukade batterier samt elektriska & elektroniska produkter. Majoriteten (84-87 %) känner sig väl informerade om var man bör lämna förbrukade batterier samt elektriska & elektroniska produkter. Detta är i nivå med resultatet 2011 men något lägre än resultatet Drygt hälften av respondenterna uppger att de aldrig köper begagnade elektriska & elektroniska produkter, vilket är en något större andel än Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

5 om respondenterna Kön Ålder Antal barn i hushållet 100% 80% 60% 40% 20% 0% 49% 51% Man Kvinna 25% 14% 17% 12% 32% % 13% 12% 3% Civilstånd Boendeform Utbildning 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6% 24% 63% 6% 1% 27% 22% 3% 46% 3% 9% 39% 51% 1% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

6 om respondenterna 100% 80% 60% 40% 20% 0% 18% 20% Under 175 tkr Inkomst/år tkr 29% tkr 12% 21% tkr Kan inte säga/ej svar Riksområde (NUTS-indelning) 22% 17% 9% 15% 20% 9% 4% 6% 100% Sysselsättning 80% 60% 40% 20% 0% 24% 24% 5% 28% 12% 0% 1% 2% 3% 1% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

7 Resultat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

8 Produkter som inte bör slängas i soporna Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen? (öppen fråga) Övrig information: Exempel på fritextsvar. Total n: Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

9 Produkter som inte bör slängas i soporna Olika varianter av batterier, glas, plast och metall är de vanligaste svaren bland respondenterna angående produkter som inte bör slängas i soporna. De fyra första kategorierna var desamma i 2010 och 2013 års mätningar. Batterier Glas/glasflaskor/glasburkar mm Metall/metallförpackningar/konserver/plåt/aluminium mm Plast/plastförpackningar mm Tidningar Elektronik/elapparater/elprodukter mm Papper/pappersförpackningar Kartong/wellpapp Glödlampor Färg/målarburk mm Kemikalier/lösningsmedel/farliga vätskor mm Övriga lampor/lysrör mm Medicin/läkemedel Mat/matavfall/kompost Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen? (öppen fråga) Övrig information: Flera svar möjliga. Total n: Övriga kategorier uppgavs av färre än 10 %. 36% 33% 32% 29% 25% 22% 18% 14% 13% 11% 59% 56% 66% 75% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

10 Produkter som inte bör slängas i soporna trendanalys Grafen visar andelen respondenter som uppgivit batterier som något som inte bör slängas i soporna. Årets resultat på 75 % är något högre än i de senaste mätningarna. 100% 80% 60% 53% 48% 57% 60% 55% 54% 55% 66% 83% 67% 74% 75% 68% 67% 40% 20% 0% Övrig information: Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen? (öppen fråga) Observera att tidsrymden skiljer sig åt mellan mätpunkterna. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

11 Information eller reklam om produkter som inte bör slängas i soporna 39 % av respondenterna har under det senaste halvåret lagt märke till information eller reklam för insamling/återvinning av produkter som ej bör slängas i soporna. Detta är en något lägre andel än tidigare år. Ja 39% 40% 43% 51% Nej Vet ej 19% 16% 16% 16% 42% 44% 41% 34% Övrig information: Total n (2015): Har du, under de senaste halvåret lagt märke till någon information eller reklam för insamling/återvinning av produkter som ej bör slängas i soporna? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

12 Information eller reklam om produkter som inte bör slängas i soporna Det vanligaste är att ha sett information/reklam om insamling av pantflaskor och dylikt (35%). Detta är en kraftig ökning sedan 2013, då det var 20 %. 31 % har sett information/reklam om insamling av batterier, vilket också är en ökning sedan 2013, då det var 18 %. Vid mätningen 2010 var det 29 %. Panta mera/pantburk/-flaska/returburk/pet-flaska etc Batterier Glas/glasflaskor Elektronik Kompost/matavfall Lampor, lysrör mm Plast Metall Papper/pappersförpackningar Färg/kemikalier etc Läkemedel/medicin Tidningar Vet ej Övrig information: 13% 10% 7% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 9% 35% 31% För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga) Övriga kategorier har nämnts av färre än 5 %. Flera svar möjliga. Total n: 391 (de som lagt märke till information/reklam). Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

13 Information eller reklam för insamling av batterier 27 % av respondenterna har lagt märke till information eller reklam för insamling av batterier under det senaste halvåret. Detta bryter den sjunkande trend som uppvisats i de senaste tre mätningarna. Ja Nej Vet ej Övrig information: Total n (2015): % 18% 27% 35% 15% 11% 12% 15% 59% 71% 61% 50% Har du lagt märke till någon information eller reklam för insamling av batterier under det senaste halvåret? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

14 Information eller reklam för insamling av elektriska & elektroniska produkter 25 % av respondenterna har lagt märke till information eller reklam för insamling av elektriska och elektroniska produkter under det senaste halvåret. Detta är en lägre andel än i mätningarna år 2010 och 2011, men lika stor andel som Ja Nej Vet ej 25% 25% 30% 39% 59% 62% 56% 47% 16% 13% 13% 14% Övrig information: Total n (2015): Har du lagt märke till någon information eller reklam för insamling av elektriska och elektroniska produkter under det senaste halvåret? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

15 Samtal om insamling av batterier 32 % av respondenterna anger att de har pratat med någon om insamling av batterier hemma, i skolan, på jobbet eller någon annanstans. Detta är en något lägre andel än i tidigare mätningar. Ja 32% 37% 36% 38% Nej Vet ej 4% 2% 2% 3% 64% 61% 62% 59% Övrig information: Total n (2015): Har du pratat med någon om insamling av batterier hemma, i skolan, på jobbet eller någon annanstans? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

16 Samtal om insamling av elektriska & elektroniska produkter 25 % av respondenterna anger att de har pratat med någon om insamling av elektriska & elektroniska produkter hemma, i skolan, på jobbet eller någon annanstans. Detta är en lägre andel än i tidigare mätningar. Ja 25% 38% 33% 34% Nej Vet ej 5% 3% 3% 4% 70% 59% 64% 62% Övrig information: Total n (2015): Har du pratat med någon om insamling av elektriska och elektroniska produkter hemma, i skolan, på jobbet eller någon annanstans? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

17 Hantering av uttjänta batterier Liksom i mätningen 2013 så är de vanligaste sätten för respondenterna att hantera ickefungerande batterier att lämna dem i batteriholk (59 %) eller på återvinningscentral (39 %). Andelen som uppger att de kastar batterier i soporna är 3 %. Detta är i nivå med 2013, 2011 och 2010, då 4 % uppgav att de kastar batterier i soporna. 2 % uppger Annat, vilket bl a är lämnar på arbetsplatsen eller sparar dem hemma. Övrig information: Lämnar i batteriholk Lämnar på återvinningscentral Lämnar i insamling i direkt anslutning till där jag bor (soprum, återvinningsrum etc.) Lämnar i batteriinsamling i butik Slänger i soporna (brännbara avfallet) Annat Vet ej 3% 4% 2% 1% 1% 1% 21% 18% 15% 13% 39% 43% Vad gör du med dina batterier när de inte fungerar längre? 59% 52% Flera svar möjliga. Total n (2015): Frågan ändrades år 2013 från att vara öppen till att ha fasta alternativ, varför jämförelser mot tidigare mätningar bör göras med försiktighet Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

18 Hantering av uttjänta batterier Andelen respondenter som uppger att de ibland slänger batterier i soporna är ungefär i nivå med tidigare års mätningar (9 %), men en svag trend mot att inte kasta batterierna i soporna kan anas. Respondenter som är 60 år eller äldre utmärker sig genom att bara 2 % svarar att det händer att de kastar batterier i soporna, vilket är lägre än i övriga åldersgrupper där det är %. Ja Nej Vet ej 9% 11% 10% 13% 2% 1% 2% 2% 89% 88% 87% 85% Övrig information: Total n (2015): Händer det att du ibland kastar batterierna i soporna, dvs i det brännbara avfallet? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

19 Hantering av uttjänta batterier Hur ofta respondenterna gör sig av med batterier har inte varierat särskilt mycket mellan mätningarna det vanligaste är att göra sig av med batterier 1-4 gånger per år. 100% 80% 60% 40% 20% % Aldrig 1 gång/år 2 ggr/år 3 ggr/år 4 ggr/år 5 ggr/år 6 ggr/år Varje månad Övrig information: Total n (2015): Ungefär hur ofta brukar du göra dig av med batterier? Vet ej Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

20 Hantering av uttjänta batterier De vanligaste anledningarna till att inte göra sig av med batterier oftare är att man samlar eller sparar dem hemma och slänger när det blivit tillräckligt många batterier/när man ändå ska till ett insamlingsställe, eller att förbrukningen av batterier inte är så stor. Resultaten är i nivå med 2013 års värden. Samlar/sparar hemma och slänger senare Förbrukar inte så mycket batterier 36% 32% Använder uppladdningsbara 10% Använder få produkter med batterier 5% Vet ej 14% Övrig information: Hur kommer det sig att du inte gör dig av med batterier oftare? (öppen fråga) Total n: 593. Frågan ställdes enbart till dem som svarat att de lämnar batterier 3 ggr/år eller mer sällan. Flera svar möjliga. Övriga kategorier uppgavs av mindre än 5 %. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

21 Hantering av uttjänta elektriska & elektroniska produkter Liksom i mätningen 2013 är det i 2015 års mätning en stor majoritet av respondenterna (79 %) som uppger att de lämnar uttjänta elektriska och elektroniska produkter på återvinningscentral. 2 % anger Annat, vilket bl a är lämnar till farligt avfall-bilen eller säljer. Respondenter i Stockholm och Sydsverige uppger återvinningscentral i mindre utsträckning, och insamling i direkt anslutning till deras boende i större utsträckning, än respondenter i övriga landet. Lämnar på återvinningscentral Lämnar i insamling i direkt anslutning till där jag bor (soprum, återvinningsrum etc) Lämnar i insamling i butik Slänger i soporna (brännbara avfallet) Annat Vet ej 19% 16% 6% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 79% 83% Vad gör du med elektriska och elektroniska produkter som du inte kan använda längre? Övrig information: Flera svar möjliga. Total n (2015): Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

22 Hantering av uttjänta elektriska & elektroniska produkter Hur ofta respondenterna gör sig av med elektriska & elektroniska produkter har inte varierat särskilt mycket mellan mätningarna det vanligaste är att göra sig av med sådana produkter 1-2 gånger per år. 100% 80% 60% 40% 20% % Aldrig 1 gång/år 2 ggr/år 3 ggr/år 4 ggr/år 5 ggr/år 6 ggr/år Varje månad Övrig information: Total n (2015): Vet ej Ungefär hur ofta brukar du göra dig av med elektriska och elektroniska produkter? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

23 Hantering av uttjänta elektriska & elektroniska produkter Vanligaste anledningarna till att inte slänga elektriska & elektroniska produkter oftare är att det inte finns behov, att det samlas hemma och slängs senare/när man har fler saker att slänga och att man sällan har produkter som går sönder. Vidare verkar vissa ställa sig frågande till denna undersökningsfråga eftersom behovet av att slänga produkter styrs av hur ofta man har trasiga/byter ut produkter, vilket som regel är väldigt sällan. Kanske upplevs frågan som att det är önskvärt att slänga oftare trots att man inte har behov/något att slänga. Inget behov/har inga fler produkter att kasta/behöver ej kasta oftare Samlar hemma och kastar flera samtidigt senare Går sällan sönder/håller länge/köper bra kvalitet/används till de går sönder Låg konsumtion/förbrukning av sådana produkter Vet ej 24% 19% 18% 11% 14% Hur kommer det sig att du inte gör dig av med elektriska och elektroniska produkter oftare? (öppen fråga) Övrig information: Total n: 765. Frågan ställdes enbart till dem som svarat att de lämnar sådana produkter 3 ggr/år eller mer sällan. Övriga kategorier färre än 5 %. Flera svar möjliga. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

24 Hantering av uttjänta batterier/ elektriska & elektroniska produkter De allra flesta av de respondenter som tagit ställning anser att det är viktigt med insamling av batterier samt elektriska & elektroniska produkter. Resultatet är i nivå med 2011 och 2013 års värden. Personer över 60 år anser i något högre utsträckning än yngre åldersgrupper att insamling av batterier och elektriska & elektroniska produkter är viktigt. Kvinnor anser i något högre utsträckning än män att insamling av batterier och elektriska & elektroniska produkter är viktigt. Hur pass viktigt tycker du att det är med insamling av förbrukade batterier? Hur pass viktigt tycker du att det är med insamling av elektriska & elektroniska produkter? Övrig information: 96% 97% Hur pass viktigt tycker du att det är med insamling av förbrukade batterier? - - insamling av elektriska och elektroniska produkter? 3% 2% 2% 1% Viktigt (5-7) Svar 4 Ej viktigt (1-3) Total n (2015): Andel som svarat Vet ej är 2 % på respektive fråga. Medelvärde ,6 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

25 Produkter man kan byta batterier på själv Kan du nämna två olika produkter som du själv kan byta batterier på? (öppen fråga) Övrig information: Exempel på fritextsvar. Total n: Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

26 Produkter man kan byta batterier på själv Merparten av respondenterna har uppgett två stycken produkter som de själva kan byta batterier på. De vanligaste svaren är fjärrkontroller, ficklampor och klockor. Resultatet är till största del i nivå med mätningarna 2013 och 2010, med förändringar främst bland kategorier som uppges av färre än 10 % - ordningen på de fyra produkter som hamnar överst är konstant. Fjärrkontroll/TV-dosa Ficklampa Olika typer av klockor (väggur mm) Brandvarnare/brandlarm Radio/CD/mp3 etc Datortillbehör Leksaker Telefoner (t ex bärbara) Lampor och ljusslingor (ej ficklampa) Vet ej 13% 11% 9% 8% 7% 6% 6% 27% 25% 43% Övrig information: Kan du nämna två olika produkter som du själv kan byta batterier på? (öppen fråga) Total n: Övriga kategorier har uppgetts av färre än 5 %. Flera svar möjliga. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

27 Produkter man inte kan byta batterier på själv Kan du också nämna två olika produkter som du själv inte kan byta batterier på? Övrig information: Exempel på fritextsvar. Total n: Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

28 Produkter man inte kan byta batterier på själv De vanligaste svaren gällande vilka produkter man själv inte kan byta batterier på är armbandsur och andra klockor samt iphone/mobiltelefon. Andelen som svarar mobiltelefon eller iphone har ökat något sedan 2013 och i mätningen 2010 nämns dessa överhuvudtaget inte bland de vanligaste svaren. Armbandsur toppade listan både 2013 och Armbandsur och andra klockor iphone/mobiltelefon 18% 23% Dator/datortillbehör Eltandborste Bil/bilbatteri/bilnycklar Rakapparat 8% 8% 6% 5% Vet ej 38% Kan du också nämna två olika produkter som du själv inte kan byta batterier på? (öppen fråga) Övrig information: Total n: Övriga kategorier har uppgetts av färre än 5 %. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

29 Känna sig informerad om var man bör slänga batterier/ el. produkter De allra flesta av de respondenter som tagit ställning känner sig väl informerade när det gäller var man bör lämna förbrukade batterier samt elektriska & elektroniska produkter. Resultatet är något lägre än i mätningen år Yngre känner sig överlag mindre informerade än äldre. Det finns en tendens till att kvinnor känner sig något mer informerade än män. Medelvärde Hur pass informerad känner du att du är när det gäller var man bör lämna förbrukade batterier? 87% 7% 6% 6,1 6,3 6,1 Hur pass informerad känner du att du är när det gäller var man bör lämna förbrukade elektriska och elektroniska produkter? 84% 8% 8% 6,0 6,3 6,0 Övrig information: Väl informerad (5-7) Svar 4 Ej informerad (1-3) Hur pass informerad känner du att du är när det gäller var man bör lämna förbrukade batterier? - förbrukade elektriska och elektroniska produkter) Total n (2015): Andel som svarat Vet ej är 1 % på respektive fråga. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

30 Hantering av produkter med batteri man inte själv kan byta Av de tillfrågade är det totalt ca 40 % som uppger att de lämnar sina produkter för återvinning om de själva inte kan byta batterier. Många nämner också att de kontaktar butik, återförsäljare eller liknande för att få hjälp eller få batteriet bytt. Lämnar på/åker till återvinningscentral Återvinning/elektronikåtervinning mm Lämnar för byte/batteribyte/byte i butik/verkstad mm Kontaktar inköpsställe/leverantör/återförsäljare mm Lämnar på/åker till återvinningsstation Frågar någon om hjälp/tar hjälp Vet ej 20% 13% 13% 12% 6% 5% 15% Vad gör du med en produkt som innehåller ett batteri som du själv inte kan byta, när batteriet slutat fungera? (öppen fråga) Övrig information: Flera svar möjliga. Total n: Övriga kategorier uppges av färre än 5 %. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

31 Tillgång till fastighetsnära insamling Andelen respondenter (23 %) som uppger att de har tillgång till en så kallad fastighetsnära insamling är ungefär i nivå med tidigare års mätningar. I Stockholm är det fler än i övriga landet som uppger att de har tillgång till fastighetsnära insamling. Ja Nej Vet ej 6% 4% 4% 5% 23% 24% 24% 26% 71% 72% 72% 69% Övrig information: Total n (2015): Har du tillgång till någon insamling av elektriska och elektroniska produkter i direkt anslutning till där du bor dvs. en sk fastighetsnära insamling? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

32 Insamling av elektriska & elektroniska produkter i kommunen Drygt två av tre av de respondenter som tagit ställning upplever att insamlingen av elektriska & elektroniska produkter fungerar bra i deras kommun. Dock har relativt många, 19 %, inte någon uppfattning i frågan. Resultatet är i nivå med resultatet 2011 men något lägre än vid 2013 års mätning. Yngre respondenter är överlag något mer kritiska än de äldre. Hur upplever du att insamlingen av elektriska och elektroniska produkter fungerar i din kommun? 69% 16% 15% Medelvärde ,2 5,4 5,2 Bra (5-7) Svar 4 Dåligt (1-3) Hur upplever du att insamlingen av elektriska och elektroniska produkter fungerar i din kommun? Övrig information: Total n (2015): Andel som svarat Vet ej är 19 %. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

33 Inköp av begagnade elektriska & elektroniska produkter Drygt hälften av respondenterna uppger att de aldrig köper begagnade elektriska och elektroniska produkter. Detta är en något större andel än i mätningen Äldre respondenter och kvinnor uppger i högre grad än yngre och män att de aldrig köper begagnade elektriska och elektroniska produkter. Aldrig 54% 49% Det har hänt någon enstaka gång Någon gång per år 8% 6% 35% 44% Flera gånger per år 2% 2% Övrig information: Total n (2015): Hur ofta köper du begagnade elektriska och elektroniska produkter idag? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

34 Inköp av begagnade elektriska & elektroniska produkter Liksom i mätningen 2013 så är det främst på Blocket, via kompisar, släkt eller familj eller i etablerade second handbutiker som inköp av begagnade elektriska & elektroniska produkter sker. 9 % anger Annat, vilket bl a är loppis, auktioner, via Facebook eller musikaffär. Yngre använder Blocket och Tradera i större utsträckning än äldre. Blocket Kompisar/släkt/familj Etablerade second handbutiker/företag Tradera Annan annonsmarknad Annat, nämligen: 47% 46% 42% 48% 30% 31% 22% 18% 13% 7% 9% 7% Övrig information: Var köper du begagnade elektriska och elektroniska produkter om du gör det? Flera svar möjliga. Total n (2015): 456. Frågan ställdes till de personer som uppger att de har köpt begagnade elektriska eller elektroniska produkter. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

35 Anledningar att inte köpa begagnade elektriska & elektroniska produkter Liksom i mätningen 2013 så är anledningen till att inte köpa begagnade elektriska & elektroniska produkter främst osäkerheten kring om den kommer att fungera. 4 % anger Annat, vilket bl a är att det är mer miljövänligt att köpa nytt, att man vill ha något modernt eller att man inte hittar den produkt man vill ha begagnad. Jag är inte säker på att den kommer att fungera, eller hur länge den kommer att fungera Jag vill ha garanti på varan Jag vet inte om den är säker att använda ur elsäkerhetssynpunkt Jag vill inte ha någonting som någon annan har haft Priset 20% 19% 11% 13% 6% 6% 4% 4% 54% 54% Annat, nämligen: 4% 5% Övrig information: Total n (2015): Vad är mest avgörande om du väljer att inte köpa begagnade elektriska och elektroniska produkter? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

36 Inköp av begagnade elektriska & elektroniska produkter Nästan fyra av tio uppger att de inte kan tänka sig att köpa någon begagnad elektrisk/ elektronisk produkt. Detta och övriga svarsalternativ är i nivå med 2013 års värden. 2 % har svarat Annat, vilket bl a är laddare, lampor och filmkamera. Vad gäller samtliga produkter så gäller generellt att yngre och män kan tänka sig att köpa begagnade produkter i större utsträckning än äldre och kvinnor. TV Musikspelare (Stereoanläggning, MP3-spelare etc) Små hushållsapparater (elvisp, mixer etc) Mobiltelefon Dator Stora hushållsapparater (tvättmaskin, kyl, frys etc) Surfplatta Komponenter till elektronik Annat, nämligen Ingen 27% 29% 26% 27% 25% 20% 23% 22% 22% 22% 21% 21% 17% 16% 14% 11% 2% 5% 38% 39% Vilken/vilka typer av begagnade elektriska och elektroniska produkter kan du tänka dig att köpa? Övrig information: Flera svar möjliga. Total n (2015): Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

37 Användning av elektriska & elektroniska produkter De allra flesta använder, alltid (29 %) eller oftast (67 %), sina elektriska & elektroniska produkter tills de går sönder. Detta är i nivå med 2013 års värden. Ja, alltid 29% 27% Ja, oftast 67% 69% Nej, jag slänger/byter ofta ut dem tidigare 4% 4% Övrig information: Total n (2015): Använder du dina elektriska och elektroniska produkter tills de går sönder? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

38 Att byta ut elektriska & elektroniska produkter i förtid De produkter som främst byts ut innan de gått sönder är mobiltelefon, dator och TV. Andelen som uppger att de byter ut sina produkter i förtid har ökat något för samtliga kategorier sedan mätningen år % anger Annat, vilket t ex är gräsklippare, brandvarnare och datorkomponenter. Övrig information: Mobiltelefon Dator TV Surfplatta Musikspelare (Stereoanläggning, MP3-spelare etc) Små hushållsapparater (elvisp, mixer etc) Stora hushållsapparater (tvättmaskin, kyl, frys etc) Annat, nämligen Ingen 43% 37% 32% 29% 12% 5% 10% 9% 9% 7% 9% 6% 2% 1% 15% 26% 62% 58% Vilka elektriska och elektroniska produkter byter du i förtid dvs innan de gått sönder? Flera svar möjliga. Total n (2015): 713. Frågan ställdes till de personer som inte alltid använder sina elektriska & elektroniska produkter tills de gått sönder Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

39 Att byta ut elektriska & elektroniska produkter i förtid Anledningarna till att byta ut elektriska & elektroniska produkter i förtid är främst att man vill köpa en ny innan den gamla går sönder och att den senaste modellen har nya och bättre funktioner. 18 % svarar Annan anledning, vilket bl a är behov av bättre batterier/bättre prestanda, eller att man fått en ny produkt. I de 18 procenten ingår även respondenter som tidigare svarat att de oftast använder produkter tills de går sönder, som här uppger att de sällan byter produkter i förtid. Jag vill köpa en ny innan den gamla går sönder eftersom jag inte vill vara utan Den senaste modellen har nya och bättre funktioner 38% 37% Det är en abonnemangsfråga Jag får en ny till lägre pris om jag förlänger avtalet Jag vill ha senaste modellen Annan anledning, nämligen 15% 10% 9% 18% Övrig information: Varför byter du elektriska och elektroniska produkter i förtid? Flera svar möjliga. Total n: 713. Frågan ställdes till de personer som inte alltid använder sina elektriska & elektroniska produkter tills de gått sönder. Frågan ställdes ej år Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

40 Lagning av elektriska & elektroniska produkter Liksom i mätningen 2013 så är det främst stora hushållsapparater och datorer som lagas om de går sönder. 3 % anger Annat, vilket bl a är alla produkter som det är ekonomiskt försvarbart att laga eller produkter man kan laga själv. Stora hushållsapparater (tvättmaskin, kyl, frys etc) Dator Vilken/vilka typer av elektriska och elektroniska produkter lagar du om de går sönder? Övrig information: Flera svar möjliga. Total n (2015): TV Mobiltelefon Musikspelare (Stereoanläggning, MP3-spelare etc) Små hushållsapparater (elvisp, mixer etc) Surfplatta Annat, nämligen Ingen 28% 29% 28% 23% 14% 14% 13% 15% 12% 7% 3% 4% 26% 25% 48% 50% 44% 47% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

41 Anledningar att inte laga elektriska & elektroniska produkter Främsta anledningen till att inte laga sina trasiga elektriska & elektroniska produkter är att det är för dyrt att laga, billigare att köpa nytt (76 %). 2 % anger Annat, vilket bl a är att man inte behöver produkten längre eller att den är så gammal att det inte är lönt att laga den. Det går inte att laga den 20% Det är för dyrt att laga, billigare att köpa en ny 76% Jag vill ha senaste modellen 1% Annat, nämligen 2% Övrig information: Vad är mest avgörande om du väljer att inte laga dina trasiga elektriska och elektroniska produkter? Total n: Denna fråga ställdes ej i 2013 års mätning, Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

42 Avstånd till insamlingsställe Nästan hälften av respondenterna uppger att de har mindre än fem kilometer till närmaste insamlingsställe för elektriska & elektroniska produkter. Detta är i nivå med 2013 års resultat. I åldersgruppen år är det 24 % som uppger att de inte vet hur långt det är till närmaste insamlingsställe, vilket är en betydligt högre andel än i övriga åldersgrupper. Mindre än fem km 5 km-2 mil 46% 48% 39% 40% 2-5 mil Mer än fem mil Vet ej 7% 5% 1% 0% 8% 7% Övrig information: Total n (2015): Hur långt från ditt hem finns närmaste insamlingsställe för elektriska och elektroniska produkter? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

43 RAPPORTEN ÄR FRAMTAGEN AV: Elin Josefson Kvalitetsgranskning: Susan Lorentzen Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga)

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga) 1. Hur gammal är du?. Är du man eller kvinna?. Vilket postnummerområde bor du i?. Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

RESULTAT: Allmänheten. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

RESULTAT: Allmänheten. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency RESULTAT: Allmänheten Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen eller återvinningsstationer? Q1. Vilka olika produkter

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox Information om insamling av farligt avfall och el-avfall i miljöbox Tyresö kommun har ett system med fastighetsnära hämtning av miljöboxar till ett begränsat antal enfamiljshus i Trollbäcken. Här kan du

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i villa, småhus eller radhus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

www.hudiksvallsbostader.se

www.hudiksvallsbostader.se Sophantering... Sopsortera för en bättre miljö! Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas.

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A Sorteringsguiden Avfall Sorteras som Lämnas till A Aluminiumfolie Metallförpackning ÅVS Aluminiumform Metallförpackning ÅVS Apelsinskal Matavfall Bruna kärlet Aska Restavfall Gröna kärlet B Bananskal Matavfall

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se Elektronikavfall http://www.umu.se/lokal/verksamhet/el-avfall.html Hemsidan http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/hms2index.html Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Läs mer

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna anmäla ditt företag och rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den här guiden.

Läs mer

SORTERA DINA SOPOR RÄTT

SORTERA DINA SOPOR RÄTT SORTERA DINA SOPOR RÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt s er t or s Olika sopor SORTERA SÅ HÄR Följ pilen och se vad i dina sopor som ska sorteras ut och var det ska lämnas. Som du snart

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning Hushåll och energieffektiva lampor En undersökning om kunskap, attityder och användning Förord Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg. Kretsloppskontoret. Resultat, sammanfattning och slutsatser

Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg. Kretsloppskontoret. Resultat, sammanfattning och slutsatser Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg för Kretsloppskontoret Resultat, sammanfattning och slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2012-05-10 IMA MARKNADSUTVECKLING

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Småhus - Framtida avfallshantering

Småhus - Framtida avfallshantering Sida 1 Vertikal procent 7 Dec 2007 KOMMUN BOR I KÖN HUSHÅLLS- HUSHÅLLS- STORLEK SAMMANS. Dan- Jär- Sol- Sun- Uppl Val- Fri- Rad/ de- fä- Lid- len- Sol- dby- ands len- stå. kedj Kvi- 1 2 3- Har Ej TOTAL

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den

Läs mer

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning Helene Personne Avfall 08-508 465 72 helene.personne@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-12-15 Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22 Julhandeln på internet i Sverige 2013 2013-12-22 E-julklappar för 4,2 miljarder kronor PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2000 konsumenter om de har e-handlat julklappar i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Plockanalys av hushållsavfall i Tyresö kommun Hur vi använder oss av naturens resurser nu och i framtiden är

Läs mer

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete 1 Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete Innehåll 3 Om projektet 7 Erfarenhet 13 Kunskap 20 Attityd och påverkan 2 3 BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

Läs mer

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Plockanalys av hushållsavfall i Tyresö kommun Hur vi använder oss av naturens resurser nu och i framtiden är

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Sopsortera - ett enkelt problem?

Sopsortera - ett enkelt problem? Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden TROLLHÄTTAN ENERGI Avfallsguiden Här kommer information om hur sopsorteringen fungerar i Trollhättan. Trollhätteborna är bäst i Sverige på att sortera sitt avfall, men vi kan fortfarande bli bättre. Ju

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013 E-julhandeln i Sverige 2 Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2 PostNord tar tempen på e-julhandeln Svenskarna har redan e-handlat julklappar för drygt miljard kronor Den 24-25

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Vatten, el eller bredband

Vatten, el eller bredband Vatten, el eller bredband vad är viktigast? Februari 2014 Höga krav på bredbandsleverantörerna men låg kännedom om vad man själv kan påverka Svenskarna har höga förväntningar på sin bredbandsleverantör.

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer