Alex Giles, sommarvikarie. Alla visste att det var mitt första allvarliga larm och de var fantastiska mot mig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alex Giles, sommarvikarie. Alla visste att det var mitt första allvarliga larm och de var fantastiska mot mig"

Transkript

1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORGS PERSONALTIDNING NUMMER 4/2011 Nära inpå reaktioner på forskning om brandmän Rätten att inte bli diskriminerad Bästa sommarbilden har korats! Alla visste att det var mitt första allvarliga larm och de var fantastiska mot mig Alex Giles, sommarvikarie I detta nummer: Fyra reseskildringar Karlstad, Frankrike, Oslo och Helsingfors!

2 Inledaren för några månader sedan och dessutom hos oss eftersom avhandlingen kommer från Göteborgs universitet. Sommaren är kort... Nu är många av oss tillbaka på arbetet efter årets sommarsemester. Vädret har varit ömsom vin och ömsom vatten men vilan var efterlängtad. Nu känns det stimulerande att se fram mot en innehållsrik och positiv höst. Vi har precis avslutat höstens första ledningsgruppsmöte där vi sammanställt listan över höstens större arbetsuppgifter och projekt, en lista som innehåller det mesta från ett nytt RITS-avtal till att påbörja arbetet med ett nytt ekonomisystem. Det finns att ta tag i!! Jag fick för ett tag sedan tjuvtitta på resultatet från medarbetarenkäten. Glädjande är att svarsfrekvensen för andra mätningen i rad är hög och att vårt NMI, dvs nöjd medarbetarindex, fortsätter att stiga för femte mätningen i följd. Trivseln på arbetsplatsen får det högsta betyget i enkäten vilket är särskilt roligt att läsa. Vi återkommer med en bredare presentation av enkäten framöver. Jag bli riktigt ledsen och känner definitivt inte igen mig när vissa kritiserar över vår yrkeskår avseende baksidan på vårt mansdominerade yrke. En forskningsrapport av Mathias Ericson, med bakgrundsmaterial från början av 2000-talet, grundat på observationer och elva intervjuer med brandmän, släpptes nyligen och innehöll en hel del redovisning av vår manskultur och vårt sociala uppträdande. Rapporten tolkades i Expressen med en vinkling som jag har svårt att ta till mig. Efter 40 år inom räddningstjänsten, i skiftgång och på dagtid, känner jag inte igen den värld som rapporten och artikeln vill förmedla. Det må vara att vi under lång tid varit ett mansdominerat yrke där en särskild kultur vuxit fram. Det är sannolikt att det i en sådan grupp uppstår företeelser, Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. WEBB E-POST NÄSTA MANUSSTOPP 21september skämt eller språkbruk som inte är önskvärda. Detta måste vi gemensamt arbeta för att ta bort. Men att som vissa kritiker presenterar brandmannakollektivet som en grupp asociala individer utan förmåga till ett modernt uppförande, gör att jag som en del av räddningstjänsten känner mig kränkt. Även inom det nationella mångfaldsarbetet raljeras det ibland om de svenska brandmännens brist på vilja till utveckling vilket knappast för denna viktiga fråga inom räddningstjänsten framåt. Visst finns det ibland ett motstånd till förändring inom räddningstjänsten såväl som i samhället i övrigt. Men i det stora hela tror jag inte svensk räddningstjänst hade mött den uppskattning och aktning i samhället om kritikerna haft rätt. När jag gör ovanstående reflektion är det viktigt att än en gång understryka att svensk räddningstjänst måste arbeta vidare med att förbättra mångfalden bland sina anställda. Detta är ett måste för att behålla förtroendet i samhället, för att ytterligare utveckla kvalitén, och för att leva upp till samhällets krav på en modern räddningstjänst. Som sagt, nu är det dags att kavla upp ärmarna och ta sig an alla de viktiga frågor som ligger framför oss. Hösten ser onekligen intressant ut. ANSVARIG UTGIVARE Nils Andréasson REDAKTÖR Anna Dyne REDAKTION Disa Halldörsdottir, Kristina Johnsén, Peter Sevestedt, Thomas U Andersson, Ann-Sofie Jergill, Sven-Erik Pedersen, Camilla Ronstad, Josefine Hybring, Jonas Lindahl, Jörgen Uhrbom, Hans-Olof Allgulin, Erik Skåpdal. TRYCK Trydells Tryckeri AB Nils Andréasson, Direktör Göteborg 19 augusti 2011 FOTO FRAMSIDAN Alex Giles. Foto: Anna Dyne TIPSA OSS! Vi tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Anna Dyne eller någon i redaktionen. Du får skriva under signatur när du skickar material till tidningen, men du måste uppge ditt namn. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och har möjlighet att korta insänt material. Det snackas om en artikel i Expressen från i somras som ger en bild av brandmän som inte är så positiv. Flera av våra brandmän har reagerat på artikeln och hört av sig till ledningen. MIA DAHLSTRÖM, KOMMUNIKATIONSCHEF PÅ RSG, VAD HANDLAR DET HÄR OM? Precis innan sommaren kom en avhandling skriven av genusvetaren Mathias Ericson på Göteborgs Universitet. Avhandlingen heter Nära inpå Maskulinitet, intimitet och gemenskap i brandmäns arbetslag. Ericson har genom att vistas på ett antal räddningstjänster runt om i landet studerat hur män på brandstationer ser på bl.a. den traditionellt mansdominerade kulturen och kvinnliga brandmän. Avhandlingen är full av citat från intervjuer med brandmännen Ericson träffat och flera visar på en rädsla att få in kvinnor på arbetsplatsen som man tror skulle förstöra den gemenskap man har på stationen. Vissa oroar sig också för hur kvinnor skulle reagera på sexistiska skämt som förekommer i jargongen på stationen. Just de här delarna i avhandlingen har en journalist på Expressen valt att lyfta fram i en artikel under sommaren. Med rätta har vissa av våra anställda reagerat på artikeln för man känner inte igen sig i beskrivningen. Man känner sig orättvist anklagade, kränkta och förtalade. HAR DU SJÄLV LÄST AVHANDLINGEN? Ja, vi har några exemplar på Kommunikationsstaben och läste den innan sommaren och bevakade om den skulle få någon uppmärksamhet i medierna och eventuellt generera några frågor från journalister till oss. Det blev bara några notiser och inget med den vinklingen som Expressen valt i den här artikeln. Det jag tycker är olyckligt är att intervjuerna som citeras i avhandlingen är gjorda 2002 och Det ligger Ericson lågt med i avhandlingen. HUR REAGERAR DU PÅ INNEHÅLLET? Det jag tycker är olyckligt är att intervjuerna som citeras i avhandlingen är gjorda 2002 och Det ligger Ericson lågt med i avhandlingen och jag tror inte att journalisten har uppmärksammat detta. Mycket har hänt inom räddningstjänsten på dessa nästan tio år. De som jobbat länge hos oss säger att dessa värderingar och åsikter inte fanns här hos oss ens då. De som är intervjuade är naturligtvis anonyma, men vad vi vet har han inte pratat med personal från RSG. Tyvärr kan man få intrycket när man läser artikeln att intervjuerna är gjorda TÄNKER LEDNINGEN AGERA PÅ NÅ- GOT SÄTT GENTEMOT FORSKAREN ELLER JOURNALISTEN? Eftersom personalen av förståeliga skäl har reagerat på artikeln så har vi diskuterat detta i ledningsgruppen. Reaktionerna var samma som hos personalen på utryckningen. Vi känner inte igen oss i den här bilden och är bekymrade över att fördomar om brandmän och kulturen på stationerna befästs. Men vi har också konstaterat att både journalister och forskare är fria att skriva vad de vill. Så måste det få vara i ett demokratiskt samhälle. Brandmän har sagt det som återges i avhandlingen det får vi ju utgå ifrån att det sedan inte är brandmän från RSG och dessutom tio år sedan är olyckligt. Journalisten har egentligen bara återgett det som Ericson skrivit. Att ta en journalist i örat för något de skrivit är ofta lönlöst och kan skapa nya större problem. Vi får försöka jobba med att få fram en mer rättvisande bild av vilka värderingar vi står för på andra sätt. NU ARBETAR MATHIAS ERICSSON MED EN NY UTREDNING PÅ UPPDRAG FRÅN MSB SOM HANDLAR OM ATT UTVÄRDERA SMO-UTBILDNINGEN, GÖR HAN DEN HÄR HOS OSS? Jo, det är riktigt. I det arbetet följer han ett antal personer med SMO-utbildning som arbetar hos oss. Det är alltså en annan inriktning på den studien än i hans avhandlingsarbete. Personalavdelningen har fortlöpande kontakt med Ericson och de har informerat honom om reaktionerna på hans avhandling. De kommer även att fortsätta arbeta tillsammans med Ericson för att dra nytta av många bra och intressanta saker som också finns i avhandlingen. Det arbetet informerar personalavdelningen mer om i höst. Anna Dyne

3 Hela gänget som utexaminerades från dykeriet den 10 juni 2011, med personal och examinator Pia Johansson. Examen på dykeriet Den 10 juni examinerades 16 färska anläggningsdykare vid utbildningsavdelningens dyk ar skola på Färjenäs. DETTA VAR DEN TREDJE anläggningsdykarutbildningen som avslutades, efter två år vid dykarskolan på Färjenäs och vid Utbildningsförvaltningens lokaler på Lindholmen. Den, enligt avtal, sista anläggningsdykarutbildningen påbörjas i höst, och avslutas våren EXAMINATOR VAR PIA JOHANSSON, skådespelare från Stockholms Stadsteater, känd från bl.a. På minuten i radio och i TV4:s Parlamentet. Pia är fjärde generationen av dykare i sin släkt, så förfrågan om hennes närvaro som examinator var självklar. Detta blev ett minne inte bara för studenterna, utan även för oss alla på dykarskolan och UA/Färjenäs. Tack Pia för din värme, kunskap och insats! Trygga bad För första gången har RSG gjort tillsyner på våra medlemskommuners iordningsställda badplatser. TILLSYNERNA GENOMFÖRDES av Morgan Grundén, Erland Gustafsson och Janne Severinsson under maj och juni. En person från ansvarig förvaltning i respektive medlemskommun deltog vid tillsynerna. Bryggor och stegar ligger i vattnet från den 15 maj till den 15 september. Dessa ska vara säkra och i gott skick under hela säsongen. I Göteborg kontrolleras detta två gånger i veckan av kommunen, berättar Janne Severinsson, brandinspektör på Team Norr. Vi tittar även på livräddningsutrustning som livbojar och livräddningshakar. Om badplatsen har livräddningsbåt ska den vara hel och säker. Informationstavlor, grillplats, skyltar angående dykförbud och vattendjup är också något som kontrolleras liksom tillgängligheten för räddningstjänsten och ambulansen. Innan badsäsongen startar besiktigas bottenförhållande och fasta bryggor av dykare. Som en extra säkerhetsåtgärd har Gårdastyrkan under sommaren gjort övningsdyk på några av våra badplatser. Resultatet av tillsynerna ska sammanställas, för att då få en bild av hur det ser ut på våra badplatser. Annika Boberg Foto: Janne Carlsson Notiser RSG med i nätverket Svensk Dykning inom svenskt dykeri finns nätverket Svensk dykning. nätverket är en bred sammanslutning där samtliga myndigheter och organisationer med koppling till dykning är representerade. nätverkets syfte är att genom samordning verka för ett optimalt nyttjande av befintliga dykresurser inom landet. Säkerhets- och skadeförebyggande frågor är prioriterade, bland annat har gruppen enats om en plattform för en gemensam grundutbildning för yrkesdykare i Sverige. Dessutom ska nätverket se på möjligheterna att samutnyttja resurser vid större insatser. nätverket träffas vid två tillfällen per år. Kraftiga skyfall ledde till mer än 300 larm Söndagen den 14 augusti kom ett kraftigt regnväder in över göteborg. Största nederbörden föll över kungsbacka, Mölndal och sydvästra göteborg. De rikliga skyfallen ledde till översvämningar i flera villor. Även idrottsanläggningar, vägar och viadukter svämmade över. Från klockan 19 fram till midnatt hade rsg mer än 300 ärenden gällande översvämning. Privatpersoner uppmätte ca 70 mm regn mellan klockan Elektroniks blankett för beställning till förrådet nu finns en elektronisk blankett för beställningar till Centralförrådet. Blanketten är en ifyllnadsbar pdf där ett antal fält är tvingande. Blanketten har en fast e-postadress vilket gör att när du trycker på skicka formulär i högra hörnet, hamnar du i Lotus och blanketten skickas automatiskt till Centralförrådets brevlåda. Blanketten hittar du på insidan på centralförrådets sida. köpbeteendet inom vårt förbund håller på att ses över. i väntan på detta är den elektroniska blanketten en tillfällig lösning. Dan Hedberg Janne Severinsson RSG, Gert-Ove Andersson Idrott och föreningsförvaltningen, Lauri Perälä verksamhetsansvarig Park och Natur

4 Ensamma mammor och barn besökte Gårda Vi hade lyckats med uppdraget. Vi var alla lite klokare och mycket gladare! Marcus Örnroth Organisationen Fryshuset har flera sociala projekt varav barn till ensamma mammor är en. Räddningstjänsten knöt kontakt med detta projekt vid Fryshusets ungdomskonferens på Burgårdens konferenscenter i januari. MAN ENADES DÅ om att ett besök hos Räddningstjänsten skulle kunna utgöra en av de många aktiviteter som projektet företar sig. Aktiviteterna syftar till att sätta krydda på vardagen och ge barnen och mammorna positiva minnen och nyvunna kunskaper. LÖRDAGEN DEN 28 MAJ fick Gårda brandstation besök av 32 nyfikna mammor och barn. De dryga två timmarna fylldes av en blandning av både information, skratt och praktiska övningar. En kort presentation av dagen och brandmannens klädsel samt rökdykarpaket följdes av en titt på utrustningen i en modern brandbil. Därefter letade vi tillsammans upp en brandpost som vi beslog för att sedan lägga ut slang och spruta vatten i tvätthallen. I duggregnet förevisades hur man släcker brand i kläder och hur man korrekt agerar vid brand på spisen. Lagom frusna och fuktiga samlades vi i lektionssalen igen för att med stor aptit gemensamt avnjuta en fika med saft, kaffe och bulle. EFTER EN MYCKET TREVLIG och lärorik diskussion om dagens besök var det dags för den utlovade överraskningen. Alla barnen fick varsin Flammytidning och klistermärke och mammorna fick var sin brandvarnare, förutsatt att de lovade att sätta upp den. Med tanke på motivationsnivån då vi skildes åt, sitter sannolikt alla brandvarnarna redan på plats! Marcus Örnroth SMO-koordinator, Gårda Bli en av oss! Ledningscentralen står inför en fortsatt stor utveckling. Vi kommer under hösten och vintern rekrytera flertalet nya Larm- och ledningsoperatörer till vår verksamhet. Är du intresserad och vill veta mera är du välkommen till en informationskväll. Tid och plats kommer att presenteras i Brandscoopets oktobernummer. Peter Sommar Driftchef

5 Rätten att inte bli diskriminerad RSG är en offentligt finansierad verksamhet i ett samhälle som står för demokratiska principer med en värdegrund byggd på de mänskliga rättigheterna. Genom att gå i Regnbågsparaden visar vi som organisation aktivt att vi ställer upp på dessa grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, säger Per Hassling på PA, sedan många år engagerad i mångfaldsfrågor. Brandkårens MC-resa till Karlstad Årets resa gick av stapeln sista helgen i maj. Vi var sjutton från Göteborg och totalt 48 personer med Stockholmare och Boråsare. SKYDDET MOT DISKRIMINERING är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Att gå i Prideparaden i Stockholm eller delta Regnbågsfestivalen i Göteborg är inte att ta ställning för eller emot HBTQ-personer eller att nödvändigtvis uttrycka en sexuell preferens. Att gå i paraden betyder att vi som organisation aktivt visar att vi ställer upp på de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Detta är rättigheter som våra förfäder kämpat och stridit för, som folk dör för i dag i Syrien och Libyen. Detta är inte rättigheter som när de en gång erövras är för evigt självklara, utan vi måste hela tiden visa var vi står. Därför är det viktigt att vi som en samhällsfinansierad institution står upp för de grundläggande principerna. Vi tar ställning för en räddningstjänst för alla och RSG som en arbetsplats för alla. I en utryckningssituation tänker brandmannen inte vanligtvis på vem han eller hon räddar. Etnicitet, sexuell läggning kön eller religion spelar inte någon roll i den aktuella situationen. Därför blir vi så kränkta och förvånade när vi blir anklagade för att inte göra vårt jobb under diskoteksbranden på Backaplan, när vi blir anklagade för att vara rasiser, när det kastas glåpord och sten efter oss. Självklart gör vi inte någon skillnad på folk och folk. Men för många av de drabbade på Backaplan var diskriminering, social utsatthet och utanförskap något de upplevde i vardagen. Dödsbranden blev bara ännu en bekräftelse på detta utanförskap. Så, det som för oss är en självklarhet kanske inte är lika självklart för en utsatt minoritetsgrupp. Därför ska vi vara med i regnbågsparken, gå i paraden och också vara med på Hammarkullekarnevalen. Därför ska vi sträva aktivt efter större mångfald, tolerans och jämställdhet på vår arbetsplats. När HBTQ-festivalsgeneralen Tasso Stafilidis räknar upp deltagande organisationer på Götaplatsen och applåderna tilltar i styrka när Räddningstjänsten Storgöteborg nämns så säger det mig att det var särskilt viktigt och välkommet att vi gick med i paraden. Vi är 850 anställda på RSG. Ingen, mig veterligen, är öppet homosexuell. Det är osannolikt att vi alla är heterosexuella på RSG. Det betyder att ett antal av våra arbetskamrater, av någon anledning, troligen lever med en hemlighet som de inte vill eller känner sig bekväm med att dela med sig av till sina arbetskamrater. Första året i Prideparaden i Stockholm kom en brandingenjör ut som öppet homosexuell. Att se honom gå i tåget, se den glädje han visade över att för första gången i sitt arbetsliv kunna leva öppet och sant övertygande mig om att det är nödvändigt att uttala att RSG är en arbetsplats för alla. Alla är välkomma oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning. Sammanfattningsvis: genom att delta i HBTQfestivalen och gå i Regnbågsparaden visar vi inåt att vi vill, och strävar efter att vara, en öppen välkomnande arbetsplats där alla ska kunna vara så öppna med sina liv som man själv väljer utan att behöva frukta att bli diskriminerade eller utfrysta. Utåt visar vi att vi självklart står upp för den grundläggande mänskliga rättligheten att inte bli diskriminerad. Inte för att vi tvivlar på det själva utan för att alla andra ska känna sig säkra på att vi är en räddningstjänst för alla. Per Hassling Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller politisk eller annan uppfattning. ur FN:s konvention om de mänskliga rättligheterna. VI STARTADE FRÅN GÅRDA OCH KÖRDE västra sidan av Göta älv upp till Trollhättan för att möta Boråsarna. Vädret var på vår sida med sol och lite värme. Färden fortsatte till akvedukten i Håverud där lunch intogs. På smala vägar med en hel del kurvor fortsatte färden genom Brudsvängen, en populär MC-väg. Karavanen fortsatte vidare mot Karlstad där skulle vi bo på Bomstads camping. Senare på kvällen var det samkväm med en kär gammal rätt pyttipanna inklusive allt. Ägarna var förvarnade att det var brandisar som skulle äta så de hade laddat upp rejält med mat så ingen gick därifrån hungrig i alla fall. På campingen kunde vi basta och bubbla i ett stort bubbelkar. Allt ingick i priset. Under natten och tidig morgon regnade det. Många var skeptiska att åka en längre sväng, men så kom solen fram och vi åkte iväg vid halv tio-tiden. Vår guide på vägarna var Henrik Kindberg. Som alltid när Borås är arrangör vet man att det blir en bit grusväg, men denna gång var den lång, drygt sju kilometer, och det var många av oss som fick kämpa med våra stora tunga customhojar i gruset. Leriga och svettiga tog vi oss igenom denna pärs. Stockholmarna ringde hem och sa att nu hade de kört på grusväg (har dom inga i Stockholm?) Färden fortsatte sedan vidare in i mörkaste Värmland och via serpentinvägar till södra Värmlands högsta berg, Tossebergsklätten 342 meter högt, väl där var det lunch och lite vandring i omnejden. Tidningen Värmlands Nyheter var där och gjorde ett reportage om oss. Efter lunch var det fina MC-vägar tillbaks till stugorna. Sista kvällen tillsammans var det en lite festligare middag. Nästa år är Stockholm arrangör. Vart resan går får vi reda på nästa vinter. Så välkomna alla som åker hoj oavsett märke, för att få ett gött tjöt med andra brandisar. Janne Lundvall Lag 4 Öjersjö

6 ... med bankett NBS Nordiska studiedagar... VI MÖTTE VÅRA DELEGATER i god tid på måndagsmorgonen. När alla var på plats inledde Förbundsdirektör/räddningschef Nils Andréasson 2011 års studiedagar med att hålla ett, av delegaterna mycket uppskattat, välkomsttal. Efter detta hälsade förbundsdirektions nya ordförande, Ingrid Andreae, delegaterna välkomna till Göteborg. Sedan höll Lars Magnusson ett anförande om hot och våld som är mycket aktuellt hos oss. Eftermiddagen ägnades åt att diskutera och jämföra löner och arbetsförhållanden. På kvällen bröts språkbarriärer och det rockades loss till vårt egna duktiga brandband. Ett stort tack till pensionärsföreningen som hjälpte till under kvällen. DAG 2: Bussen kom tidigt för transport till Volvo. Här fick vi träffa Bengt Lökensgård, som är utredare på haverikommissionen. För att få ett samband mellan deras arbete och vad som kommer att ske i framtiden fick vi en guidad tur på krockbanan. Det är sällan man ser vuxna män gråta av lycka men när kosan styrde till Volvos testbana och fri tillgång till att få köra bilar som kostar en förmögenhet, så brast det för vissa norrmän. bild på en känd plats i stan och fick sedan ta sig dit och lösa ett problem, som våra pensionärer vakade över, få en ny ledtråd och sen vidare till nästa plats. Rundvandring slutade på Dicksonskapalatset där stadens borgmästare tog emot oss, bjöd på lunch och visade oss runt i dessa fantastiska lokaler. DAG 4: Annordnades det en minimässa på Färjenäs. Det var som att komma till ett dukat bord allt var fixat och iordningställt för en lyckad dag. Tack till personalen på Färjenäs och alla andra som ställde upp och visade vår räddningstjänst från den ljusa sidan. Kvällen avslutades med en bankett och avslutningstal som sig bör. Flaggan lämnades över till Bergen som arrangerar MBS STYRELSEN VILL PASSA PÅ att tacka arbetsledning och alla volontärer som gjort dessa dagar minnesvärda, TACK! Planeringen av studiedagar har gjorts av framförallt styrelsen för Göteborgs Brandpersonals Studiekassa: Per-Albin Halldin, Fredrik Rosqvist och Peter Johansson. Guiderna för de olika länderna Robert Johansson och Greger Eriksson (Stockholm) Daniel Kjelkvik och Jan Bergström. Peter Carlsson och Kenneth Fagerman. Joakim Hallenberg och Andre Vinasco (tolk Disa Halldörsdottir) Jonas Berntsson och Johan Eriksson (Oslo) Patrik Svanfors och Andreas Jorstedt (Bergen) Tillsyn A på Färjenäs I oktober börjar en kurs i Tillsyn A på Färjenäs. Kursen genomförs i RSG:s regi, men kursplanen är helt i linje med MSB:s planer. KURSEN SKA BIDRA TILL att ge deltagarna förutsättning för att kunna utföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor på enklare objekt. Exempel är förskolor, mindre butiker, campingplatser och bensinstationer. Till hjälp har RSG en konsult, Rune Eriksson, tidigare SRV. Övriga lärare är inlånade från Utvecklingsavdelningen och Teamen. Ett inslag i utbildning är en praktikperiod där teamens brandinspektörer ställer upp som handledare. Kursdeltagarna är en blandning av befäl och brandmän från stationerna. För att kunna få en mix av blivande tillsynförrättare och för att kunna lyfta fram olika diskussioner och syn på brandskydd deltar fyra deltagare från andra räddningstjänster i regionen. UA s målsättning är att vid nästa tillfälle kunna genomföra kursen helt själva, kanske någon gång under Erik Isaksson Chef Utbildningsavdelningen DAG 3: Delegaterna delades in i lag och fick gå en rundvandring i vår vackra stad. De fick en Styrelsen NBS Foto: Dan E Nielsen

7 Alex För Alex Giles, en av våra sommarvikarier på RSG, var valet enkelt. Alex sökte jobb på RSG för att klasskompisarna på SMO-utbildningen i Revinge pratade om att det var bra. EFTER TESTER OCH INTERVJUER blev Alex antagen som poolvikarie. Samtidigt som han började introduktionsutbildningen i Göteborg fick han besked om att han fått fast arbete som brandman på Räddningstjänsten Syd. Jag kunde arbeta här under sommaren och sedan fortsätta i Malmö, det passade mig bra, eftersom jag är skåning och kommer från Lund, säger Alex. Alex har arbetat på Lundby och Gårda. Det han lärt sig i skolan har han nu fått prova på i verkliga livet. Jag är ny i yrket och hade en hel del förväntningar när jag började. Vikariatet på RSG har varit över förväntan, framförallt har jag fått insyn i yrket. I skolan utgår man alltid från det värsta scenariot, så ser det inte alltid ut i verkligheten, säger Alex. ALEX HAR BLIVIT VÄLDIGT BRA MOTTAGEN av arbetskamraterna på RSG tycker han själv. De har verkligen tagit emot mig med öppna armar, trots att jag kan vara lite rapp i käften. Det förväntas att man tar egna initiativ och är intresserad på alla områden. Både i gymmet, ute på olycksplats, vid övning och när det ska fixas mat. Samtidigt är det en del av yrket att värna om varandra. Jag tror att man vinner mycket på att ta tag i saker men samtidigt vara ödmjuk, säger Alex. ETT MINNE SOM ALEX TAR MED SIG är när han åkte på sitt första riktigt allvarliga larm. Jag och en kille kom fram först till en av de skadade. Jag kände mig lugn, att jag kunde hantera situationen och hjälpa till. Jag gjorde inget som ingen annan hade klarat av, men jag kände mig som rätt man på rätt plats, det var ett kvitto för mig att jag har valt rätt yrke. När vi kom tillbaka på stationen samlades arbetslaget och vi gick igenom vad vi hade gjort. Alla visste att det var mitt första allvarliga larm och de var fantastiska mot mig. Att våga stå på sig, säga det man tycker och göra saker för att man vill och inte för att bli omtyckt är några av de saker som Alex kommer att ta med sig från sin tid på RSG. SMC-övning i Norrköping Efter lång tids planering tillsammans med räddningstjänsterna i Stockholm och Norrköping, är vi äntligen på väg till Norrköpings Oljehamn för att öva med SM:s storskaliga släckutrustning. VI HAR FÅTT TILLSTÅND ATT ÖVA på Preems depå där scenariot är att det brinner i en cistern och att även en närstående cistern hotas av antändning. Vi startar från Torslandabrandstation, med Bruno Borvander och första laget. Med oss har vi två lastväxlare och två släp med skumvätska. Tanken är att personalen ska få chansen att övningsköra med bil och släp. När vi kommer fram till oljehamnen i Norrköping börjar vi att tillsammans med SMC Stockholm göra oss redo att starta vårt släckförsök. Det tar någon timme att rigga upp utrustningen, därefter kör vi igång pumpar och kanoner. När vi tycker att vi har hittat en bra träffbild så att släckmedlet gör bäst verkan är det dags att avbryta övningen. Innan vi har anlänt till platsen har man övat den interna organisationen i hamnen, bland annat har utrymningsorganisationen övats. Vi passar också på att se om larmkedjan för att aktivera SMC fungerar. Dag två handlar om att plocka in vår utrustning och att förbereda oss för hemresan. Övningsledningen har ett möte på Norrköpings brandstation där vi går igenom sådant som kan förbättras till nästa gång. Därefter startar vi hemresan mot Göteborg, med nya erfarenheter i bagaget. Vill passa på att tacka alla inblandade som har bidragit till att övningen kunde genomföras på ett bra sätt. Tord Johansson IVPA nu även i Kungsbacka och Frillesås Sedan den 1 juni finns nu även IVPA i Kungsbacka och Frillesås. Detta är ett led i det samverkansavtal som RSG har tecknat med Region Halland. AVTALET INNEBÄR ATT RSG bistår ambulanssjukvården i Kungsbacka kommun med första hjälpen vid livshotande tillstånd i väntan på ambulans, i de fall där räddningstjänsten kan vara snabbare på plats än ambulansen. De främsta målgrupperna är patienter med hjärtstillestånd, medvetslöshet samt andningssvårigheter. Personalen på Kungsbacka heltid och Frillesås har genomgått en grundläggande sjukvårdsutbildning samt även utbildning i D-HLR inklusive användning av defibrillator/hjärtstartare. Utbildningen har omfattat tre heldagar och har förutom de teoretiska momenten också inneburit åtta timmars ambulanspraktik. I samband med införandet av IVPA i Kungsbacka kommun, så har RSG:s interna IVPAinstruktion reviderats och återfinns i sin senaste version i vår verksamhetshandbok. Glenn Grimhage Enhetschef Team Syd PÅ SIN FRITID tränar Alex Metode naturelle, med mottot Be strong to be useful, träningsformerna baseras på tio olika basala träningsmoment. Allt går ut på att man själv ska bli stark och smidig för att då kunna hjälpa andra. Kombinationen av det och en stark vilja att hjälpa till gjorde att valet till brandman var enkelt. Jag har även arbetat med biståndsarbete och rest runt som volontärarbetare till olika delar av världen. Fysisk aktivitet plus viljan att hjälpa andra slogs ihop och det blev lika med brandman, valet var självklart, säger Alex. ALEX GILES Ålder: 26 Bakgrund: Alex håller på med Parkour, han har arbetat som Acrobat. Han har även varit stuntman för BMW, Lewis, Nokia, Reebook och SVT. Anna Dyne Henrik Winqvist och Anders Nordlander från Kungsbacka i de nya IVPA-overallerna

8 Lindomes Lag 2 har haft ett utbyte med en styrka från den franska orten Cagnes Sur Mer. Här berättar styrkeledare Fredrik Hansson om båda besöken. Frankrike Sverige Torsdag den 5 maj åkte Lindome lag 2 till Cagnes Sur Mer som ligger 15 km väster om Nice i södra Frankrike. Där blev vi mottagna av vår värd Walter Galot som körde oss till brandstationen för inkvartering. Efter en rundvandring på stationen åt vi ett kvällsmål tillsammans med utryckningspersnonalen, tillagat av stationens egen kökspersonal. Trötta efter en lång resdag somnade vi alla gott i våra sängar. Brandslangar och ormar Brandstationen i Cagnes Sur Mer är en heltidsstation bemannad med minst 25 brand- och ambulansmän. Utöver denna minimistyrka tjänstgör ett varierande antal volontärbrandmän varje pass. I utryckningsområdet bor invånare men sommartid ökar antalet boende kraftigt. Förutom brand- och ambulanslarm åker man också på en del servicelarm såsom hjälp till hemtjänst och hjälp till invånarna med borttagande av ormar! Personalen arbetar dygn och stationen har totalt ca 35 larm per pass. Förutom brand- och ambulanslarm åker man också på en del servicelarm såsom hjälp till hemtjänst och hjälp till invånarna med borttagande av ormar! Frankrike Sverige 2 0 Vår andra dags förmiddag tillbringade vi i den gamla byn Saint Paul där vi tittade på de vackra byggnaderna och de kända konstgallerierna. På eftermiddagen guidade Walter oss i Cannes och Antibes och därefter var det innefotbollsmatch mellan Frankrike Sverige där vi till slut stod som segrare. Kvällen avslutades med middag på en väldigt mysig restaurang tillsammans med Walter och hans familj. På lördag morgon var det uttagningstester av blivande livräddare på stranden i Cagnes Sur Mer. Walter var ansvarig för vattenövningarna som bl.a. bestod av simning, bogsering av nödställd och fridykning till tio meters djup i det 16-gradiga vattnet! Vi prövade några av momenten dock iförda lånade våtdräkter. Eftermiddagen ägnades åt att kolla brandbilarna och dess utrustning och efter det ännu en vinst för oss i innefotboll. På kvällen bjöd stationen oss på middag på en typisk fransk restaurang belägen på landsbygden en bit utanför Cagnes Sur Mer. Monaco På söndagen var vi på en marknad i gamla Nice och sedan åkte vi till Monaco. Där fick vi special transport upp till det kungliga slottet för en stunds fotografering. Måndag morgon var det dags för hemfärd och mycket glada och tacksamma över fransmännens gästfrihet lämnade vi södra Frankrike och begav oss hem mot Göteborg. Onsdagen kväll den 13 juli anlände fem brandmän från Cagnes Sur Mer till Landvetter där Dan Kellberg tog emot för vidare transport till inkvartering på Gårda brandstation. Där blev det en rundvandring på stationen och en visning av ledningscentralen. Pyttipanna och sill Torsdag morgon började med att lag 3 från Mölndal och Lindome förevisade losstagning med kättingmodellen på Flabäcks övningsfält. Denna metod hade fransmännen inte sett tidigare och de tyckte den var mycket intressant. Efter detta var det dags för Eije Berggren att visa den förträffliga framkomligheten med vår bandvagn och Polaris terrängmotorcykel på övningsbanan på Flabäck. Lunchen, som var typisk svensk, intogs på Lindome brandstation och bestod av pyttipanna med stekta ägg och rödbetor. Efter önskemål hade vi även införskaffat sill och skorpor som de gärna ville provsmaka. Mätta och belåtna styrde vi mot Lerums övningsfält där Lerumsstyrkan förevisade gasolövningscontainern på deras övningsfält. Efter önskemål hade vi även införskaffat sill och skorpor som de gärna ville provsmaka. Att kunna genomföra den här typen av släcktekniksövningar på ett miljövänligt sätt var de mycket imponerade av. Tur med båt och bandvagn Fredag morgon började med ett besök på Frölundastationen och en förevisning av stationen och bl. a. skärsläckaren med alla dess möjligheter. Sen var det dags för en tur med Frölundas båt ut i södra skärgården som tyvärr denna dag inte visade upp sitt allra bästa väder. Förmiddagen rundades av med lunch på Restaurang Jungman Jansson och på eftermiddagen bjöds det på en bandvagnstur i Lindomeskogarna, där vi hade turen att träffa på en livs levande älg vilket var väldigt populärt! Middagen intogs på kvällen hemma hos Fredrik Hansson med familj. Mätta och belåtna lämnades fem trötta fransmän på Gårda för välbehövlig nattvila. Lördagens program bestod av en tur med Paddan, Lisebergsbesök och middag på hotell Gothia. Genuint intresserade På söndagen hade våra gäster fri tid att gå på stan innan det var dags att bege sig till Landvetter för hemfärd. Några dagar med många intressanta besök och aktiviteter var till ända. Glada över fransmännens genuina intresse för hur vi jobbar med vår utrustning och våra metoder kunde vi pusta ut och summera weekendens aktiviteter. Ett stort tack till alla inom RSG som varit oss behjälpliga vid detta besök, ingen nämnd ingen glömd! Lindome lag 2 genom Fredrik Hansson Styrkeledare

9 Den här texten skrevs sex veckor innan de tragiska händelserna i Oslo den 22 juli Resan vittnar om starka band mellan Sveriges och Norges brandförsvar, värt att tänka på i dessa tider. Museiföreningens Bertil Söderberg skickar ett vykort och berättar om veteranbrandbilsträffen som hölls i Oslo den 3 5 juni NÄR VI VAR I ULRICEHAMN FÖRRA ÅRET och deltog i veteranbrandbilsrallyt så kom jag att tala med deltagarna från Brannmuseet i Oslo. De berättade då att Oslo Brann- og redningsetaten fyller 150 år 2011 som Nordens äldsta kår med heltidsanställda brandmän. Vi blev då inbjudna att delta i det rally som skulle köras i Oslo i början av juni Vi hade varit med i rallyt som gick till Köpenhamn för några år sedan och nu lockade Oslo oss. På hösten beslöt vi att resa till Oslo. Redan i Ulricehamn fick vi veta att det kunde vara problem att få in en veteranbil i Norge som var lastad på ett flak. Att köra bilen över gränsen var däremot inget problem. Vi var i kontakt med svenska tullen och det fanns inga undantag om detta. Till slut löstes det genom att svenska tullen i Svinesund hjälpte oss bara vi skaffade ett intyg om att vi var inbjudna till Oslo. Kaare Brandsjö, som rest med stockholmarna, hade med sig en gammal fin läderkask som han en gång fått i Göteborg och som han nu överlämnade till Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborg. Stort tack till Kaare för den fina gåvan som vi inte hade något exemplar av tidigare. Kaare Brandsjö, som rest med stockholmarna, hade med sig en gammal fin läderkask som han en gång fått i Göteborg och som han nu överlämnade till Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborg. Stort tack till Kaare för den fina gåvan som vi inte hade något exemplar av tidigare. Vid ca körde den första bilen ut från torget på Oslos gator och så småningom kom vi till Briskeby brandstation. Där fick vi goda baguetter som lunch och man kunde även tävla med att pumpa/spruta vatten i en spann som strålföraren försökte fylla på bästa tid. Rundturen gick vidare till Folkmuseet på Bygdöy där vi med de äldsta fordonen fick köra in i friluftsmuseet för att visa bilarna i den gamla miljön. Därefter körde vi till Huvudbrandstationen, där de öppna bilarna garagerades inför rallyt nästkommande dag. På kvällen var det samkväm på Brannmuseet beläget i den gamla brandstationen Grönland byggd redan 1865 för de heltidsanställda brandmännen. Här möttes vi av musik från kårens egen blåsorkester inne på stationens gård där vi undfägnades med god mat och dryck. Sent på kvällen kände vi oss ganska trötta, vi hade ju varit uppe tidigt denna dag, och promenerade till vandrarhemmet Anker hostel där vi var inkvarterade. En lång dag var till ända men vi såg med förväntan fram mot morgondagen som var höjdpunkten på hela arrangemanget i Oslo. Kortege genom Oslo till Rådhusplatsen Lördagen den 4 juni samlades de äldsta fordonen vid Stortorget för att köra först i paraden. Blåsorkestern var på plats framför Domkyrkan och folk började strömma till inför paraden. Kortegen, med en hästdragen stege som första ekipage, gick från Stortorget klockan via Domkyrkan och längs Karl Johans gata, där mycket folk samlats för att se de närmare 50 fordonen ta sig ner till Rådhusplatsen vid hamnen under salut från kanonerna på Akers fästning. Noggrant ställdes bilarna upp på kajen, och under de ca fyra timmar vi var där hade säkert bortåt tiotusen människor beskådat alla fordonen. Vår öppna bil var populär att sitta upp i och många foton togs med barn vid ratten och med brandhjälm påtagen. Vädret var de bästa tänkbara med blå himmel och drygt 20 grader varmt. Oslo Brann- og redningsetaten hade uppvisning och vi fick bl. a. se räddningsdykare i aktion i hamnbassängen, en demonstration av hur man ska agera vid trafik olyckor, med mera. Efter hand packade vi ihop och tog oss åter till Huvudbrandstationen. Väl där kördes bilen in i garaget på gården. Åter till Anker hostel för vaskning och ombyte inför kvällens bankett. Festmiddag i vagnhallen På kvällen var det uppdukat i vagnhallen på Huvudbrandstationen. När vi närmade oss spreds grilldoften från den stora kolgrillen ute på gården och det kändes bra att få sätta sig ned Noggrant ställdes bilarna upp på kajen och under de ca fyra timmar vi var där hade säkert bortåt tio tusen människor beskådat alla fordonen. vid borden och invänta tills det var vår tur att ställa oss i matkön. Underhållning med musik och sång gavs under tiden. Sedan var det en del tal och överlämnande av presenter. Jag hade fått uppdraget att för BHS räkning överlämna vårt standar till 150-årsjubilaren,som mottogs av brandchefen. Efter ännu en sen kväll promenerade vi i den ljumma juninatten till vårt vandrarhem där vi vid en närbelägen krog tog en öl och summerade dagarna två. Hemfärd Efter frukost checkade vi ut och körde ner till Stortorget. Där åkte vi med spårvagn (skulle ha varit en veteranspårvagn) till Trikkehallen vid Majorstua vagnhallen för Oslos veteranspårvagnar och bussar, en imponerande samling. Vi hade vår bil med oss så vi valde att inte åka vagn ner till Stortorget igen utan avreste mot Göteborg, dit vi kom på eftermiddagen och lastade ur. Så skildes vi åt med många trevliga minnen från vistelsen i Oslo. Ett stort tack till Oslo Brann og- redningsetaten samt Brannmuseet för ett mycket trevligt arrangerat jubileumsrally. Ett litet tips för er som tänker besöka Oslo kontakta gärna Brannmuseet för ett besök. Öppet onsdagar mellan och eller efter avtal. Bertil Söderberg Mot Oslo Torsdagen den 2 juni lastades veteranbilen (Mölndalsbilen) på lastbilen som började färden mot Smedstad brandstation med övernattning på vägen. Följande dag var det dags för oss övriga att stiga upp tidigt för redan klockan skulle vi avresa. I Ödsmål träffade vi den andra bilen och så gjorde vi sällskap på resan. Klockan ankom vi till Smedstad brandstation. Vi körde sedan ner till Youngstorget, där vår veteranbil redan fanns på plats, och de av oss som skulle bemanna brandbilen bytte snabbt om till tidsenlig larmklädsel. Klockan var det officiell invigning och mycket folk hade samlats på torget för att beskåda de många fordonen. Efter invigningstalet visade man upp två nya frimärken som Posten gav ut till Brandväsendets jubileum och man kunde köpa förstadagsstämplade brev med de nya frimärkena. Gåva från Kaare Brandsjö till Göteborg. Foto Stefan Bergsten. Uppställning på Rådhusplatsen. Foto Bertil Söderberg

10 Nordiska Brandmästerskapen Helsingfors augusti 2011 Personalnytt Jag vill tacka för mina år som brandman. Två bonusår har nu passerat, ett val som jag inte har ångrat. Eller som min namne Ove Thorbjörnsson, också pensionär, myntade har man haft ett krävande arbete har man möjlighet att gå hem tidigare om man vill. SAMMANLAGT BLEV DET 48 DELTAGARE till detta Nordiska, både aktiva och turister. Fotbollsturneringen började med segrar i första dagens spel. Först mot Köpenhamn, 2 1 och sedan Espoo med 8 0. På torsdagen följde match mot Stockholm, som också hade chans att gå till final, men det blev vinst med 2-1 och därmed finalspel för sjätte gången i följd. I finalen mötte vi Helsingfors som hade ett starkt och välspelande lag och det blev förlust med 3-1. Det var en vinst som de väntat på, för Helsingfors har inte vunnit Nordiska sedan I terränglöpningen vann Göran Fransson 10 km och Bo Carlsson på en bronsplats. Detta var Görans 31:a medalj under alla de år han har varit med och tävlat i fotboll och löpning. Göteborgarna tog en hedrande andraplats i fotbollen. Thomas Tyson Andersson tog en bronsplakett i spjut. De övriga som deltog i övriga grenar klarade sig bra men fick inga medaljer, utan bara äran att vara med. I drakbåtspaddlingens mixade lag, med elva stycken i varje båt, var det ett lag som var lite bättre än de andra och vann samtliga fyra heat. Vi hade några fantastiska dagar med blandad väderlek och, hoppas jag, oförglömliga minnen. Vi avslutande med en guidad tur i Helsingfors under fredagen innan det var dags att ta båten hem igen. Ett stort tack till samtliga deltagare för dessa dagar. Reidar Johansson Foto: Gunnar Lindahl Thomas Tyson Andersson tog en bronsplakett i spjut. Rickard Örtegrens vikariat och förlängning som informationsdesigner på kommunikationsstaben går mot sitt slut. Då hans kunnande ligger i texten och formens värld, bad vi honom skriva något om sitt år hos oss. VID FÖRSTA ANBLICK kan RSG te sig som en strikt arbetsplats för en utomkomling som jag, en skäggig designer därtill hur skulle han kunna känna sig hemma här?! Men en arbetsplats utgörs i slutändan av de människor som vistas där, och det tog inte lång tid för mig att upptäcka att RSG är fyllt av människor som bryr sig om varandra på ett sätt som jag tror blivit mindre vanligt idag. Och på en arbetsplats där samtalen vid fikat lätt kan växla från jobb till familj till hejdlöst trams och tillbaka igen, är det bra svårt att inte trivas. Utöver mina fina kollegor på kommunikationsstaben: Jonas, Anna och Anna, Annika och Mia, och den första tiden även Erik Isaksson, har ni varit allt för många för att nämna vid namn som verkligen har fått mig att trivas, med gott tjöt och spännande jobbprojekt. Om det är något jag ångrar är det att jag inte tog mig tid att åka ut på stationerna, fast jag flera gånger hade anledning och ibland fick förfrågan. Jag får väl skylla på vikariatets natur: fokus ligger alltid mer här och nu och mer sällan på det långsiktiga. Jobbmässigt har det varit en utvecklande tid, att jobba med språk och form i en organisation som verkar i fältet mellan myndighet och service bjuder på många utmaningar. Ibland kan det vara ack så små val som gör skillnad: vill vi som organisation möta barn och ungdom eller vill vi möta barn och ungdomar? Enskilt gör detta och hundratals liknande val inte så stor skillnad. Men tillsammans bildar de den ton med vilken vi förmedlar oss med det samhälle vi är en del av. När jag nu lämnar RSG är jag mycket glad över att mina tankar och åsikter på detta plan har tagits till- vara på så väl, inte minst i arbetet med det nya handlingsprogrammet och årsredovisningen för 2010 som troligtvis är på väg till tryck när du läser det här. Trots flytten till Stockholm lämnar jag inte RSG helt och hållet jag kommer att jobba med Brandscoopet på distans, främst med layouten. Dessutom kommer det eventuellt andra små projekt längre fram, så jag kommer nog att synas i korridorerna på Gårda då och då och förhoppningsvis även ute bland alla er jag ännu inte träffat. Tills dess, ha det gott och tack för den här tiden! På nya tjänster Thomas Andersson, Stabschef LC. Peter Engström, Stabschef LC. Johan Hellsing, Insatsledare på Team Norr. Rolf Persson, Insatstekniker TA Charlotte Andrén, Larmutredare Team Syd Tack och hälsningar Tack alla ni som uppvaktade och hörde av er till mig i samband med min pensionering. Tillställningen i Skatås uppskattade jag verkligen. Hans Olsson Tack för all uppvaktning på min 75-årsdag. Uno Rydenskog Stort tack till pensionärsföreningen för uppvaktningen på min 80-årsdag. Ralph Johansson (fd Rj) Rickard Örtegen Jag vill även tacka alla på RSG för den tiden jag fick tillsammans med er, ingen nämnd ingen glömd. Ett särskilt tack till Kortedalastation där jag alltid känner mig välkommen. Sänder även en hälsning till Skatåsgänget och övriga i vår fantastiska pensionärsförening med förhoppning om många fortsatta trevliga år tillsammans. Jubilarer och pensionärer 50-åringar Lars Jacobsson 13 september Hans Dyne 27 september Larry Jönsson 15 oktober Pensionärer Jan Hamberg Thomas Augustsson Lars-Olof Pettersson Thommy Gustavsson fd. 218 Owe Christell Ett varmt tack till Er alla som hedrade minnet av Karl-Ejnar Nilsson och tillsammans med oss tog avsked av honom vid begravningsgudstjänsten i Lundby Gamla Kyrka. Tack även för blommor, brev och telefonsamtal till hemmet. Lill Ami Anders Lars Ola Lotta Johan Tack alla arbetskamrater, både gamla och nya, för blommor, tal och resan till Väderöarna vid min pensionering. Arne Ekelund (Ed)

11 avsändare: räddningstjänsten Storgöteborg Box göteborg POSTTIDNING B Så har vi utsett de vinnande bidragen i vår sommarbildstävling! Bakom de vinnande bilderna låg, utan inbördes placering, Johannes Hofdell, Lennart Liljeroth och Marcus Örnroth Grattis Johannes, Lennart och Marcus ni har vunnit varsin biobiljett! Bilden är på min dotter Malin, jag tycker den utstrålar, sol, sommar, bad och glädje. Lennart Bilden är på mig när jag semesterslappar. Den är inskickad av mig, men min sambo Helena har tagit den. Johannes Min son Adam har gjort ett strandhugg på en liten ö väster om Råö utanför Onsala. Marcus

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Dagbok. från. resan till Brno 2008

Dagbok. från. resan till Brno 2008 Dagbok från resan till Brno 2008 Vi som åkte var: Johanna Engström Nora Ericsson Olga Fürst Värild Linnéa Gahm Charlie Hillbom Linda Holmström Sofie Holmström Angelica Härnlöv Johanna Larsson Prinz Felicia

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting!

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! 20/7 2014 Vi åkte från Kuben kl. 01:00 söndag morgon. Busschauffören stannade i Västerås för att ta en bensträckare men

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April 2012 Årssekvensnummer 2012002483 Göteborg 2012-09-21 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Onsdag 27/11. Torsdag 28/11

Onsdag 27/11. Torsdag 28/11 Onsdag 27/11 Klockan 16:30 samlades 24 glada studenter utanför stationen i resecentrum, alla taggade inför en grym resa till storstaden København. Tåget var ett par minuter sent vilket varken gjorde till

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Folksam cup 2016 Smålandslaget 2016 D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson Elisabet Mikkelsen Alma Haag Elsa Melin H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Ludwig Axelsson Fabian Flaa Melker Elofsson Loke Östangård

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000

FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000 FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000 Rapport: Tor Eriksson, Örebro Foto: Tor Eriksson, Örebro, och Christer Nilsson, Karlstad Fredagen den 14 januari Vinter betyder att vi bekantar oss med något

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7

Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7 Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7 Strax före kl. sju på lördagmorgonen samlades 47 förväntansfulla resenärer på Gärdes parkering. Nu var det äntligen dags för årets höjdpunkt och ordningssamma

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Sparringseminarium i Norge

Sparringseminarium i Norge Sparringseminarium i Norge Trondheim, 24-26 februari 2006 Text: Swavek Dydiszko På en personlig inbjudan från Master Per Andresen åkte jag till Norge för att träna med den norska organisationen NTNs bästa

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 28 maj Solen skiner från en klarblå himmel denna morgon när 47 förväntansfulla medlemmar ska ge sig ut på resa till Lofoten med Högbergs

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

EC2EL Europaresa! Ons 13/5

EC2EL Europaresa! Ons 13/5 EC2EL Europaresa! Ons 13/5 Vi samlades på resecentrum kl 07:10 ovanför rulltrappan, för att senare när alla anlänt dela ut biljetter och pengar till mat. Kl 07:25 ankom tåget i tid och vi åkte förväntansfulla

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

OBS! Bilden är tagen från en annat träningstillfälle

OBS! Bilden är tagen från en annat träningstillfälle Nu har det gått nästan en månad sedan vi hade vårt träningsläger för nya P03 på Ekäng, ÖSK s klubbhus. 12 stycken killar kunde vara med tillsammans med tränarna Rasmus och Joel samt föräldrarna/lagledarna

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Resa med SPF Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo.

Resa med SPF Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo. Resa med SPF 2016-09-12--13. Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo. Dag 1. Gemensam samling vid bussterminalen i Ulricehamn kl.06.00. Första etappen som bestod av tre blandade ressällskap som skulle

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs Universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs Universitet Praktikrapport Utvecklingsavdelningen, Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda, Göteborgs Stad Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 30hp HT 2013 Kvalificerad arbetspraktik med

Läs mer

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG ORGANISATION RSGs brandstationer Beredskapspersonal 150 st Elva heltidsstationer Angered Lundby Gårda Kortedala Torslanda Frölunda Mölndal Lindome

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015 Det här brevet skulle ha kommit för några veckor sedan, men det har liksom inte funnits tid till att sätta sig ner och skriva det då det har

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1 Liege Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Belgian Open - Visé, Sida!1 Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Resan började tidigt fredag morgon med att Mario och jag tog varsitt morgonflyg till Bryssel.

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 24 juni - fredag 1 juli

barnhemmet i muang mai fredag 24 juni - fredag 1 juli barnhemmet i muang mai fredag 24 juni - fredag 1 juli Det har hänt mycket den senaste veckan. Vi har firat midsommar. Bridget Delay från Unicef har jobbat med oss i två dagar. Mitt i Hjärtat och Happy

Läs mer

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT Blandade resultat Nu var det riktigt länge sedan jag fick iväg någon rapport om hur skoteråkandet går för min del. Jag kan väl säga att det varit mer än fullt upp med arbete, familj, garagetid och träning/tävling.

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Ordföranden har ordet När jag sitter och skriver detta är det vårdagjämning, exakt på klockslaget! Inne är det varmt och gott, men

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat Träff 2014-07-12 kommer vi att arrangera en träff för medlemmar i alla nordiska klubbar i Marstrand. Marstrand är omskrivet ända sedan 1200-talet

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i Det har varit NYP-träff i Skåneland i helgen 14-16 sept 2011 Nätverk för yngre yrkesverksamma med Parkinson träffades på Sundsgården i Helsingborg med ett program fullt av bra information och roliga inslag.

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Logg från Älva. Elevlogg: Skepp och hoj där hemma i det kalla Sverige! Datum: Elevloggare: Christoffer H. Personalloggare: Frida J

Logg från Älva. Elevlogg: Skepp och hoj där hemma i det kalla Sverige! Datum: Elevloggare: Christoffer H. Personalloggare: Frida J Logg från Älva Datum: 140329 Elevloggare: Christoffer H. Personalloggare: Frida J Position: Hamnen i Agadir Segelsättning: Inga segel alls. Fart: Inget här heller. Kurs: Mot stranden långt bort i fjärran.

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 REJSEDAGBOG VED GUIDE MIKAEL ANDERSSON OCH FREDRIK LÖFBERG FRA SVERIGES MOTORCYKLISTER, SOM I SAMARBEJDE MED SMYRIL LINE REJSTE PÅ GRUPPETUR TIL FÆRØERNE I AUGUST

Läs mer

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Äntligen var det dags för den efterlängtade visningen av Agda Clara Anderssons tavlor. Jag har i nästan två års tid letat tavlor. Med hjälp av tips från Tåbybor och även

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge INBJUDAN Postskidan i Borlänge 9 februari 2008 Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge Varmt välkommen till Borlänge! Vi välkomnar Er till ett underbart skiddistrikt

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer