NYHETSBREV FRÅN URBACT November 09 # 01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV FRÅN URBACT November 09 # 01"

Transkript

1 NYHETSBREV FRÅN URBACT November 09 # 01

2 2 NYHETSBREV FRÅN URBACT Krisens följder för städer - En resa till svenska städer Fördjupning: Den ekonomiska krisens följder för städernas ekonomi Lär dig mer om utveckling av forskningsbyar i krisens nuvarande kontext: lärdomar från erfarenheten hos städer involverade i URBACT-projektet REDIS. Städer över hela Europa har insett att en robust kunskapsinfrastruktur är en viktig ekonomisk tillgång i dagens ekonomi. De har utvecklat en rad verktyg för att ge sin kunskapsekonomi en skjuts framåt: policyer för att attrahera kompetens, för att utveckla kunskapskluster eller för att främja kunskapsöverföring mellan universitet och näringsliv. Städernas övergång till en kunskapsekonomi : hur slår den ekonomiska krisen? Det framgår tydligt att rikspolitikens svar på krisen och graden av FoU-investeringar har avgörande betydelse för städerna. För det första: I den här krisen finns det anledning till optimism, eftersom några länder, t.ex. Tyskland och Frankrike, har aviserat en ökning av FoU-satsningar som ett led i sina ekonomiska räddningspaket. Men i en inte alltför avlägsen framtid måste regeringarna höja skatterna eller skära i sina utgifter för att sänka skulderna. Detta kan utgöra ett hot mot stora kunskapsbaserade program. För det andra: Krisens följder varierar inte bara mellan olika länder, utan också mellan olika städer. Det finns tecken på att industriella regioner drabbas särskilt hårt på grund av sitt stora exportberoende och världshandelns kollaps. Men även om tidiga signaler från Storbritannien och Nederländerna tyder på att diversifierade kunskapsstäder kommer att klara sig genom krisen bättre än industriella regioner, är det för tidigt att dra några tydliga slutsatser.

3 3 För det tredje: Om lågkonjunkturen håller i sig och privatägda företag måste minska kostnaderna, kan detta föra det positiva med sig att samarbetet ökar mellan det offentliga och det privata i utvecklingen av gemensamma projekt. Hur påverkas projekt i forskningsstadsdelar på lokal nivå? Omstruktureringen av stadsdelar till forskningskvarter är en viktig komponent i integrerad hållbar stadsutveckling i ett antal europeiska städer. Under det senaste årtiondet har kunskapskvarter eller kreativa stadsdelar införlivats i stadsbilden till skillnad från i 70- och 80-talens projekt, då forskningsbyar byggdes upp på åkermark utanför städerna. Krisens inverkan på utvecklingen av städernas kunskapsstadsdelar beror på andelen offentliga och privata investeringar i projekten, allt enligt erfarenheter dragna i de städer som är partner i REDIS. I projekt där den privata sektorn är mer involverad, t.ex. i Newcastle, är det mer sannolikt med förseningar eller nergraderingar, eftersom privata investorer reagerar negativt på högre fasta kostnader och lägre förväntade vinster. I de fall då det offentliga står för den största investeringen är krisens inverkan mindre kännbar, som t.ex. i Magdeburg och Bialystok. Slutsatser: faktiska följder av krisen och den offentliga sektorns ökade roll Krisen har märkbara följder för städernas kunskapsekonomier, deras politik och deras projekt, men dessa följder varierar stort mellan olika städer. De huvudsakliga skillnaderna är omfattningen av FoU-investeringar på nationell nivå och städernas ekonomiska karaktär, oavsett om de har en industriell prägel eller driver mer diversifierade kunskapsbaserade aktiviteter. Och slutligen, på projektnivå, har en vanlig trend observerats under lågkonjunkturen, nämligen tendensen hos den offentliga sektorn att ta över den privata sektorns roll som pådrivare av utvecklingsprojekt. Sammanfattning av analysen av Willem van Winden Läs hela artikeln av Willem Van Winden, REDIS huvudexpert på URBACT:s webbplats Läs mer om nätverket REDIS: Reportage: Stadsexkursion till Sveriges mittpunkt Mot bakgrund av Sveriges ordförandeskap i EU och förberedelserna inför den årliga URBACT-konferensen i Stockholm får du här upptäcka Södertälje, Herrljunga och Malmö. Du får en inblick i städernas personligheter och vilka utmaningar de står inför: ett bra sätt att skaffa sig en känsla för den svenska stadskulturen. Visste du att Björn Borg är född i Södertälje? Staden ligger i Stockholmsregionen och har en ytterst internationell prägel: Av stadens invånare har 40 % utländsk bakgrund, och det finns stora turkiska, syriska, libanesiska och irakiska grupper. Södertälje har ensamt tagit emot fler irakiska flyktingar än USA och Kanada tillsammans. Södertälje Anders Bäcklander vid Samhällsbyggnadskontoret var vår ciceron. Södertälje är en vägkorsning, ett kommunikationsnav på tröskeln till landets mest dynamiska region. Hamnen är en av regionens största. Vi har en väldigt levande stadskärna, internationella företag och högre utbildning av god kvalitet. Södertälje är med i URBACT RegGov (http://urbact.eu/en/projects/disadvantagedneighbourhoods/reg-gov/homepage/), som arbetar för att förbättra samarbetet mellan städer och regioner med ett mål om integrerad utveckling i missgynnade stadsdelar. På och 1970-talet expanderade den lokala industrin, och staden

4 4 växte kraftigt. Stadens fysionomi kom att präglas av det statliga miljonprogrammet, som skulle bygga en miljon bostäder på tio år. De här stadsdelarna består av tätt befolkade byggnader. En av våra stora utmaningar i dag är att på ett bra sätt omvandla de här områdena och integrera dem med resten av staden, förklarar Anders. Vilka två saker kritiserar han i Södertälje? Vissa infrastrukturer är alltför visuellt dominanta, och kollektivtrafiken är inte tillräckligt tilltalande. Vad gillar han med staden? Gamla stan, dess närhet till vattnet, och den vackra omgivande landsbygden. Herrljunga Herrljunga är mest känt för sin cider, som är den mest framgångsrika i hela landet. Den lilla staden, med en befolkning på bara 9 300, växte fram kring en järnvägsknutpunkt i början av nittonhundratalet och är fortfarande en viktig förbindelse. Kommunutvecklare Elin Liljebäck säger: Det är bara en timme med tåg till Göteborg och fem olika universitet. Runt 1,5 miljoner människor kan ta sig till Herrljunga på mindre än en timme! Staden deltar i URBACT-projektet Urban N.O.S.E. (http://urbact.eu/en/projects/human-capitalentrepreneurship/urban-nose/homepage/), som syftar till att stödja utvecklingen av sociala företag. Två branschsektorer dominerar Herrljungas ekonomi: produktion och omstrukturering inom lantbruket samt tillverkande industri. Den ideella sektorn är mycket dynamisk. Den har massor av icke-statliga och frivilligorganisationer men få företag. Vår utmaning är att bredda framtidsutsikterna för entreprenöriella aktiviteter, så att entreprenörerna uppmuntras att investera i den icke-vinstdrivande sektorn, förklarar Elin. Vad riktar hon kritik mot i sin egen stad? Vi har fortfarande inte utnyttjat våra möjligheter till fullo, t.ex. vårt förmånliga geografiska läge och vårt entreprenöriella klimat. Kanske har det att göra med bristande självförtroende bland invånarna. Vad tycker Elin är bäst med Herrljunga? Känslan av att ha nära till allt, inte bara geografiskt, utan också tack vare styrkan i våra sociala nätverk. Människor tar hand om varandra och är väldigt engagerade i stadens utveckling. also thanks to the strength of our social networks. People look out for each other and are very involved in the development of their city. Malmö Den spektakulära bostadsskrapan på bilden är Turning Torso, Skandinaviens högsta byggnad. Den byggdes i Malmö år 2005 och förkroppsligar stadens fantastiska energi. Bertil Nilsson säger att Malmö genomgår en omvandling, från att ha varit en industristad till att vara en kunskapsstad. De gamla industrierna har ersatts av investeringar i ny teknik medicinteknik, miljöteknik, datateknik och digitala medier samt utbildningsprogram på hög nivå. Malmö högskola, som slog upp portarna 1998, har i dag studenter. Vi har också en synnerligen välutvecklad infrastruktur, som gör staden väldigt tillgänglig, och en attraktiv och dynamisk miljö för entreprenörer. Malmö deltar i URBACT-projektet CoNet (http://urbact.eu/en/projects/disadvantagedneighbourhoods/conet/homepage/), där man undersöker befintliga metoder att stärka stadsdelarnas social sammanhållning. Detta är i praktiken Sveriges mest kosmopolitiska stad. Bertil säger att de invånarna har 164 nationaliteter och talar runt 100 olika språk. En tredjedel av befolkningen är första eller andra generationens invandrare. Ändå ökar den sociala och geografiska segregationen, och staden försöker att bättre förstå problemen och komma fram till effektivare och mer hållbara lösningar. Bertil tycker det är synd att det i Malmö är många unga människor som exkluderas ur samhället för att de har slutat skolan och har svårt att hitta jobb. Han bekymrar sig också för osäkerheten som råder i vissa stadsdelar, kriminaliteten och knarkhandeln.. Vad tycker han om i sin stad? Grönområdena och parkerna. Jag tycker verkligen om stadsdelssatsningen Ekostaden Augustenborg och kan knappt bärga mig tills jag får se den nya botaniska trädgården som staden har beslutat att anlägga. Framförallt älskar jag kraften och potentialen i vårt mångkulturella samhälle..

5 5 Läs mer på main/news-and-events/view-one/urbact- news/?entryid=4879 om du vill veta mer om resans övriga anhalter i Umeå, Göteborg, Lidingö, Karlskrona och Solna.

6 6 URBACT NYHETER URBACT:s årliga konferens i Stockholm Den årliga URBACT-konferensen hålls i Stockholm onsdagen den 25 november 2009 (08:00 17:15) på Factory Nacka Strand Stockholm, en bilfabrik från 1900-talets början Mot bakgrund av den ekonomiska nedgången och den miljömässiga osäkerheten kommer man i URBACT-projekten (http://urbact.eu/?id=336) att diskutera utmaningarna i integrerad hållbar stadsutveckling (http://urbact.eu/?id=395). De interaktiva temaworkshoparna kommer att ha fokus på innovation och kreativitet, humankapital och entreprenörskap, städer och demografisk förändring, bevarandet eller skapandet av stadsidentiteter, ledningsmodeller, nydaning i eftersatta stadsdelar, införandet av Leipzigstadgan samt städernas svar på den ekonomiska krisen. Du är välkommen att delta! Du hittar mer information på Nya URBACT-projekt på gång! Den andra begäran om aktivitetsförslag (call for proposals) för upprättandet av tolv nya temanätverk och tre nya arbetsgrupper stängdes fredagen den 25 september 2009 klockan 12:00. Denna begäran var avsedd att stödja europeiska städer i strävan att hantera två stora aktuella utmaningar: den ekonomiska krisen och dess konsekvenser samt klimatförändringar och deras följder. Alla nya projekt har anknytning till någon eller båda dessa utmaningar. I slutet av november finns en förteckning över godkända projekt på URBACT:s webbplats. Dessa nya URBACT-projekt, som just har gått in i utvecklingsfasen, måste fullfölja partnerskapet. Vi kommer att publicera huvudpartnerns kontaktinformation online. På så sätt kan du kontakta dem om du vill engagera dig i URBACT och bli en partner i något av dessa projekt. Läs mer om varför du bör bli projektpartner i URBACT II och hur blir man partner i URBACT Alla länkar går till URBACTS:s webbplats, där informationen finns på engelska och franska.

7 URBACT är ett europeiskt program för utbyte och lärande som arbetar för att främja hållbar stadsutveckling. I URBACT samarbetar ett stort antal europeiska städer i projekt för att dela och förverkliga erfarenheter. Varje URBACT-projekt fokuserar på en specifik urban fråga, t ex att ta tillvara på positiv potential hos ungdomar, sociala bostadsfrågor eller att ta hänsyn till det kulturella arvet vid stadsutveckling. URBACT möjliggör utveckling av lösningar för utmaningar i det urbana samhället som andra städer kan omvandla till sitt eget sammanhang.

NYHETSBREV FRÅN URBACT. Februari 10

NYHETSBREV FRÅN URBACT. Februari 10 NYHETSBREV FRÅN URBACT Februari 10 # 04 2 NYHETSBREV FRÅN URBACT Samarbete mellan stad och landsbygd, förnybar energi i städerna Fördjupning: Fungerande samarbete mellan stad och landsbygd: en utmaning

Läs mer

Ett hållbart Botkyrka. startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat till deklarationen Ålborg +10

Ett hållbart Botkyrka. startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat till deklarationen Ålborg +10 Ett hållbart Botkyrka startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat till deklarationen Ålborg +10 Innehåll Ett hållbart Botkyrka...3 Hållbarhetens tre dimensioner...3 Kopplingen mellan

Läs mer

Strategidokument för hållbar tillväxt i Örnsköldsvik 2012-2015

Strategidokument för hållbar tillväxt i Örnsköldsvik 2012-2015 Strategidokument för hållbar tillväxt i Örnsköldsvik 2012-2015 INLEDNING Örnsköldsviks kommun har under många år jobbat aktivt med utvecklingsfrågor. Näringsliv och offentlig sektor har samverkat framgångsrikt

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå en fördjupning och uppdatering 2013 med fokus på globalisering, mångfald och integration Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Globaliseringen är i dag en del av

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Bilaga 1. Värmlandsstrategin 2014-2020. Underlagsmaterial

Bilaga 1. Värmlandsstrategin 2014-2020. Underlagsmaterial Bilaga 1 Underlagsmaterial Så växte visionen fram Så skapades Värmlandsstrategin Grundläggande perspektiv Trender och skeenden som påverkar Värmland Värmlands möjligheter och utmaningar Värmlandsstrategin

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Europa 2020-strategin och Skåne Nordost Olika nivåer, samma mål.

Europa 2020-strategin och Skåne Nordost Olika nivåer, samma mål. 1 EU-kontor Europa 2020-strategin och Skåne Nordost Olika nivåer, samma mål. www.skanenordost.se/eukontor Tommy Bengtsson Praktikant HT2010 EU-kontor Skåne Nordost Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Ursprungligen publicerad av OECD på engelska med titeln: OECD Territorial Reviews, Småland-Blekinge, Sverige 2012 2012 OECD Alla rättigheter förbehålles. 2012

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Världen tittar på Småland/Blekinge Småland och Blekinge har gemensamt uppdragit OECD att utföra en Territorial Review över de fyra regionerna. Rapporten beskriver

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Ursprungligen publicerad av OECD på engelska med titeln: OECD Territorial Reviews, Småland-Blekinge, Sverige 2012 2012 OECD Alla rättigheter förbehålles. 2012

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Nulägesbeskrivning och målbild för Fyrbodalskommunerna

Nulägesbeskrivning och målbild för Fyrbodalskommunerna Roland Lexén 2013-08-31 Nulägesbeskrivning och målbild för Fyrbodalskommunerna Från ett av Europas fattigaste länder till ett av världens rikaste Sveriges industrialisering påbörjas sent i förhållande

Läs mer

FLYTTRO, FLYTTPARADOX OCH LIVSFASEKVATION

FLYTTRO, FLYTTPARADOX OCH LIVSFASEKVATION FLYTTRO, FLYTTPARADOX OCH LIVSFASEKVATION Om unga presumtiva flyttare, stannare och återvändare i Kalmar län och Eksjö kommun. Mats Trondman Carolin Andersson Centrum för kultursociologi Institutionen

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

NYA MÖJLIGHETER Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020

NYA MÖJLIGHETER Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 1 NYA MÖJLIGHETER Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 2 » Innehåll Förord 4 Sammanfattning 6 Det här är RUS 7 Från RUP till RUS 10 RUS i ett sammanhang 12 Strategi 16 Målområde: Stärkta

Läs mer

NYHETSBREV FRÅN URBACT

NYHETSBREV FRÅN URBACT NYHETSBREV FRÅN URBACT Januari 10 # 03 2 NYHETSBREV FRÅN URBACT Stadsutveckling och aktiv inkludering av människor ur alla generationer Fördjupning: Dilemman med integrerade områdesbaserade program för

Läs mer

Den pulserande regionen. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Den pulserande regionen. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Den pulserande regionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Remissutgåva februari 2010 Förord Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet

Läs mer

Förnyelse för framtiden. en rapport om lokal och regional omställning

Förnyelse för framtiden. en rapport om lokal och regional omställning Förnyelse för framtiden en rapport om lokal och regional Sammanfattning Kockums varvskran var under flera decennier ett landmärke för industristaden Malmö. Varvet lades ner och kranen flyttades så småningom

Läs mer

Analys Steg 3 Intervjuer. av: Christoffer Ahlgren

Analys Steg 3 Intervjuer. av: Christoffer Ahlgren Analys Steg 3 Intervjuer av: Christoffer Ahlgren Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Analys... 4 Slutsatser... 20 2 Sammanfattning Analysen grundar sig på 24 intervjuer utförda under november och

Läs mer

En värld av möjligheter

En värld av möjligheter En värld av möjligheter Globaliseringen som en möjlighet... 3 En värld av möjligheter... 4 Vad är globalisering?... 4 Jobb, miljö och etik... 5 Globaliseringen och jobben... 6 Vilka sektorer är drabbade

Läs mer

UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ÖREBROREGIONEN

UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ÖREBROREGIONEN UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ÖREBROREGIONEN Förord Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för människor

Läs mer

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Utveckling Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Slagsta strand s resurser Närhet TTill illl Sto tockho llm lyser bland de övriga gästgivaregårdarna som nordstjärnan på himlafästet.

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Ledarskap, finna den rätta balansen Jag har tillbringat en stor del av sommaren på resande fot i Asien, just nu skrivande stund är jag i Taipei, Taiwan. Det är alltid roligt att besöka Asien, speciellt

Läs mer

Regionalpolitik recept mot avfolkning?

Regionalpolitik recept mot avfolkning? Regionalpolitik recept mot avfolkning? LILLEMOR SAHLBERG När den yngre delen av befolkningen flyttar från landsbygd och småorter och de kvarboende blir allt äldre, utarmas service och välfärd. Politiskt

Läs mer