VI GER MER IGEN. Familjen Teräntö sorterar metallavfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI GER MER IGEN. Familjen Teräntö sorterar metallavfall"

Transkript

1 VI GER Information about waste disposal in English is available at MER IGEN PARGAS ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 1/2012 Skärgårdens avfallsservice förnyas Gemensam avfallsnämnd förbereds Rauhala avfallscentral betjänar M BILEN YRJÖS TIDTABELL Familjen Teräntö sorterar metallavfall

2 Ledare Tack för samarbetet Den kommunala avfallshanteringen har under de senaste åren varit föremål för en uppmärksamhet som har varit större än dess betydelse. Nu finns det en utbredd förståelse för att avfallshantering är en kunskapsgren och att arbetet är fackmässigt. Enligt lagen är hanteringen av avfall från bosättning offentlig service som ska produceras på kommunernas ansvar. Kommunerna i Åboregionen har ordnat serviceproduktionen genom att grunda Åbonejdens avfallsservice Ab. Bolaget har fått uppdraget av sina ägare och har skött det. De mål som staten och ägarkommunerna satt upp har företaget nått och i många avseenden rentav överträffat. Delägarna och invånarna i Åboregionen har varit nöjda med bolagets service och vi har haft arbetsro. Vi har kunnat sätta fokus på att utveckla servicen. På grund av min höga ålder är det dags att jag lämnar ledningen av bolaget och förbereder mig för det tredje livet. Jag vill framföra ett tack till våra kunder, våra samarbetspartners, vår personal och vår förvaltning. Det är med tillfredsställelse och sinnesro som jag överlämnar uppgiften till min efterträdare. Markku Lehtokari, verkställande direktör fram till sommaren 2012 I denna tidning: Inte riktigt runt knuten, men nära Nyheter Det långsamma livet och materialeffektivitet var teman för TSJ:s konstutställning... 5 Hemmets sorteringsguide Metallavfall till återvinning Farligt avfall och Yrjö-bilens tidtabell Kontaktuppgifterna VI GER MER IGEN PARGAS 1/2012-tidningen har distribuerats till områdets invånare oaddresserat och till stugägarna addresserat. Den adresserade utdelningens adresskälla: Åbonejdens Avfallsservice Ab, kundregistret, Formansgatan 2, Åbo. Tidningen kan beställas på tfn (lsa/msa) och UTGIVARE Åbonejdens Avfallsservice Ab (TSJ), Formansgatan 2, ÅBO, växel , CHEFREDAKTÖR Päivi Mikkola REDAKTION Åbonejdens Avfallsservice, Tuuli Meriläinen och OS/G Viestintä LAYOUT OS/G Viestintä, UPPLAGA st TRYCKERI PunaMusta Oy Tidningen är tryckt på Galerie Fine Silk-papper som uppfyller EMAS-systemets kriterier. ( 2 VI GER MER IGEN PARGAS )

3 Nyheter Certifierad verksamhet Framför önskemål om fartygsinsamlingens tidtabell Den populära skrotinsamlingen som utförs med fartyg i den yttre skärgården äger i år rum i början av juli. Om du på din holme har stora mängder metallskrot, el- och elektronikskrot samt farligt avfall som borde avhämtas kan du komma med tidtabellsönskemål. Fartyget kan lägga till vid holmar som har en stor och stadig brygga, t.ex. en förbindelsebåtsbrygga. Insamlingen sker i samarbete med Håll Skärgården Ren rf. Dylika insamlingar har arrangerats redan i 18 år. Tidtabellsönskemål kan riktas till Cati Huhta, tfn (må-fre 9-16) eller cati. I december 2011 fick TSJ ta emot certifikat för kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete. Utvecklingen av verksamhetssystemet och certifieringen var ett av årets mest centrala projekt. På bild Tomi Kasurinen (t.v.), TSJ:s verkställande direktör Markku Lehtokari, utvecklingsingenjör Tuula Salminen samt utvecklingschef Kalle Karsten. Kommunerna förbereder en gemensam avfallsnämnd Förändringar i öppettiderna Avfallslagen som träder i kraft i maj förutsätter att kommunerna grundar gemensamma beslutande organ i områden med kommunala avfallsbolag. Åbonejdens Avfallsservice Ab ägs av fjorton kommuner och således bör kommunerna gemensamt grunda en avfallsnämnd. Avfallsnämnden sköter om uppgifter som hör till den kommunala avfallsservicetjänstemannen. Till avfallsnämndens uppgifter hör bland annat uppdateringen av avfallshanteringsbestämmelserna och beviljandet av undantag. Nämnden godkänner också avfallstaxan och behandlar anmärkningar gällande avfallsavgifterna samt besluter om avfallsservicens servicenivå och transportsystemet. Kommunerna i Åbonejden har utsett sina representanter till den arbetsgrupp som förbereder grundandet av en gemensam avfallsnämnd. Ordförande för arbetsgruppen är Åbo stads miljöchef Mikko Jokinen. Arbetsgruppen skisserar upp avtals- och ledningspraxis som kommunerna därefter godkänner. Målsättningen är att avfallsnämnden inleder sitt arbete då den nya avfallslagen träder i kraft Tilläggsuppgifter: arbetsgruppens sekreterare, miljöingenjör Fredrik Klingstedt, Åbo stads miljö- och planläggningsbyrå, tfn Vid årsskiftet ändrades öppettiderna för en del av TSJ:s mottagningsplatser. Rauhala är i år stängd på torsdagar och lördagsöppet flyttades till de sista lördagarna i april och september. Sommarlördagsöppet har slopats på grund av att kunderna varit så få. Också skärgårdens sorteringsstationer har nya öppetider. De nya öppettiderna och mottagningsplatsernas kontaktuppgifter på mittuppslaget i denna tidning. Jukka Heikkilä blir verkställande direktör för TSJ Åbonejdens Avfallsservice Ab:s styrelse har valt diplomingenjör Jukka Heikkilä till ny verkställande direktör för Åbonejdens Avfallsservice Ab. Heikkilä inleder sitt arbete som verkställande direktör sommaren Den nuvarande vd:n Markku Lehtokari fortsätter med specialuppgifter inom ledningen till årets slut då han går i pension. Jukka Heikkilä övergår till TSJ från Rouskis Ab i Saloregionen där han var verkställande direktör i 12 år. ( VI GER MER IGEN PARGAS 3 )

4 Nyheter Skärgårdens avfallsservice förnyas tas egna kärl i bruk? TSJ utvecklar skärgårdens avfallsservice i samarbete med Pargas stad och invånarna. Diskussionstillfällen arrangeras i sommar i alla före detta skärgårdskommuner. Målet är att förbättra servicenivån och fördela avfallsservicens kostnader mer jämlikt. TSJ har som grund för diskussionen sammanställt en plan över hur avfallsservicen i skärgården kunde se ut i framtiden. I planeringsarbetet har huvudöarna och den yttre skärgården behandlats separat. Uppdelningen grundar sig på att huvudöarnas avfallsservice sköts med bil och den yttre skärgårdens avfallsservice med servicefartyg. För tillfället för invånarna sitt brännbara avfall till gemensamma regionala insamlingspunkter. På samma plats finns kärl för returpapper, -glas och -metall. Bristen med det nuvarande systemet är att alla deltar i kostnaderna enligt samma prislista utan möjlighet att påverka avfallsavgiften genom att sortera flitigt, berättar områdesplanerare Cati Huhta från TSJ. Kärlen får också ta emot en del avfall som inte hör hemma där, som till exempel elskrot, farligt avfall och byggavfall. Städningen ökar kostnaderna märkbart. Eget kärl eller ett gemensamt? Störst möjligheter att inverka på avfallsmängderna och avgifterna har man då avfallskärlet för brännbart hushållsavfall finns på den egna gården. Tömningsintervallet för ett eget kärl är 2-8 veckor beroende på avfallsmängd. Genom att sortera flitigt och kompostera bioavfallet spar man in på avfallsavgifterna. Ett med grannarna eller vägens delägare gemensamt kimppa-kärl är ett bra alternativ i områden där sopbilen inte når ända fram. Tömningsavgifterna delas upp mellan alla delägare enligt överenskommelse. Kärlet kan vara låsbart. Återvinningspunkterna får större kärl Nätverket för återvinningsbart avfall förnyas också till en logistiskt fungerande enhet med 20 punkter som täcker Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Insamlingsplatserna för returglas, -metall och -papper placeras på sådana platser där folk också annars rör sig. Till exempel i kyrkobyarna i närheten av butiker och annan service, vid centrala vägkorsningar eller i närheten av färjor, berättar Huhta. De nuvarande kärlen byts ut till nya större kärl. De mindre öarna som blir utanför huvudöarna använder också i fortsättningen regionala insamlingsplatser för det brännbara och återvinningsbara avfallet. Enligt Huhta är det möjligt att dessa regionala insamlingsplatser får lås så att bara de som anmält sig som användare kan använda kärlen. Den yttre skärgården och Iniö som förr På Iniö hålls det nuvarande systemet kvar. Detta beror på att det på grund av färjtidtabellerna finns så lite tid för tömningen av avfallskärl. Även i den yttre skärgården kvarstår det nuvarande systemet för insamling av avfall i samarbete med Håll Skärgården Ren rf. och rederierna. TSJ har 30 gemensamma punkter med Håll Skärgården Ren. Föreningens servicefartyg sköter om tömningarna under sommaren, vintertid sköts de av förbindelsebåtarna. I den yttre skärgården har TSJ också ett tiotal egna avfallspunkter. Diskussionstillfällen för invånarna Informations- och diskussionstillfällen kring avfallsservicesystemet är nästa steg i utvecklingsarbetet. TSJ vill höra invånarnas åsikter om den nya planen och hoppas på att få ställningstagande utvecklingsförslag. Diskussionstillfällen arrangeras på sommaren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Som det ser ut nu kan det nya systemet tas i bruk i januari 2014, säger Huhta. Före det står vi inför mycket informationsspridnings-, utrednings- och planeringsarbete. I skärgården finns det för tillfället insamlingsplatser för både brännbart avfall och återvinningsbart avfall. ( 4 VI GER MER IGEN PARGAS )

5 Text: Johanna Pelto-Timperi Bild: Timo Jakonen Bakom Svansång skymtar verket Kassialma som kom på delad tredje plats. Den nästan viktlösa klänningen har skapats av Anu Corin. Verket Friend or Foe på parkbänken är byggt av avfall och naturmaterial. CellConstruct-verket på golvet har skapats av Mikko Leppänen. Outi Vihlmans verk "Du är vad du konsumerar". Svansång vann TSJ:s konsttävling Syftet med Skapa förebyggande verk-tävlingen som TSJ arrangerade år 2011 var att reflektera över uppkomsten av avfall och överflödig konsumtion. Nyckelord för tävlingen var bland annat slow life, materialeffektivitet och förenkling. Med tävlingen vill TSJ stöda den kreativa och fräscha användningen av återvunnet material inom formgivning och konst. Till tävlingen inbjöds alla studerande inom formgivning och konst. Tävlingsbidragen var sammanlagt över 30 stycken varav 12 gick vidare. De färdiga verken ställdes ut i oktober i den gamla Turbinhallen i Åbo. Första pris vanns av Ilkka Piirainen med verket Svansång. På delad tredje plats kom Anu Corin med verket Kassialma samt Outi Vihlman med Push the button. Mera bilder på ww.tsj.fi/ hem. Försök ger kunskap Att arbeta med plast var en ny erfarenhet för skulptör Ilkka Piirainen. Piirainen tog hem förstapris i tävlingen Skapa förebyggande verk. Svansång var ett så stort projekt att jag under arbetets gång hann lära mig hur man kan bearbeta plast. En del av de kanistrar som behövdes för verket hittade han i omgivningen: i diken, i skogen, längs vägrenen. Svanen skapade han hemma på gårdsplanen i Raunistula, byggandet tog en månad. Att han vann första pris och 3000 euro kom som en överraskning för honom. Då man arbetar är man så nära inpå verket att man inte ser det som andra ser det. Vännerna var fundersamma då jag jobbade på bland kanistrarna dagarna långa. De började till sist hämta fler kanistrar åt mig som jag fogade in i svanen. Piirainens arbestrum avslöjar att han är intresserad av att arbeta med skrot och återvunnet material, speciellt metall. Han besöker inte återvinningscentraler utan säger att han hittar materialen än här, än där, lite överallt. Piirainen utexamineras i vår och hans examensutställning består av ställningstagande verk som han fogat samman av olika typer av skrot. Verken lyfter fram bitar av historien som till exempel Ungernrevolten och de krig som förs på grund av oljan. Jag använder bland annat den rostiga ramen av en gammal Ungersk motorcykel samt oljekanistrar. Piirainens examensutställning hålls i Konstakademins Köysigalleria Verket Svansång som vann TSJ:s konsttävling ställs i sommar ut på Toppå avfallscentral. Ilkka Piirainen som vann konsttävlingen bearbetar skrotfynd och återvunnet material. ( VI GER MER IGEN PARGAS 5 )

6 Hemmets sorteringsguide Avfallsrådgivning (lna, msa) Det sorterade avfallet hör hemma i fastighetens eller återvinningspunktens avfallskärl Rad- och höghusen har egna insamlingskärl för returmetall, returglas och returpapper. I många höghus insamlas också returkartong. Återvinningspunkternas kärl för returmetall, returglas, returpapper och i vissa kartong betjänar småhusägarna. Brännbart avfall och deponiavfall Brännbart avfall insamlas vid alla bostadsfastigheter. Av det brännbara avfallet produceras fjärrvärme vid avfallsförbränningsverket. Alla fastigheter med minst fyra lägenheter bör på gården ha ett eget avfallskärl för deponiavfall. De som bor i egnahem och parhus kan själva föra deponiavfallet till avfallsstationerna. Små fastigheter kan också skaffa ett eget eller med grannen gemensamt avfallskärl för deponiavfall. Problemavfallet är farligt avfall I samband med kommande avfallslagsreform kommer namnet på problemavfall att ändras till farligt avfall. Det nya namnet beskriver avfallets kvalitet bättre: farligt avfall är skadligt eller giftigt för människan och miljön. Varningsmärkena för kemikalier ska också ändras: den orangfärgade bottnen blir vit. Farligt avfall kommer att insamlas vid nuvarande problemavfallsmottagningsplatser. BRÄNNBART AVFALL Hemmets icke-återvinningsbara brännbara avfall: plastpåsar och förpackningar, t.ex kaffepåsar, margarinförpackningar och tvättmedelsflaskor styroxförpackningar smutsiga kartong-, papp- och pappersförpackningar blöjor och andra hygienprodukter städavfall, t.ex. dammsugarpåsar trasiga kläder och skor träbaserat torrströ för husdjur CD-skivor, videokassetter och C-kassetter matrester och växtdelar ifall det vid fas - tig heten inte finns ett separat insam lingskärl för bioavfall eller en kompost DEPONIAVFALL Enbart avfall som inte brinner eller som stör förbränningen: alla glasformar och porslinskärl, keramikföremål trasiga speglar, fönster- och hyllglas glödlampor (inte lysrör eller energisparlampor) mylla och kattsand aska, väl förpackad och nerkyld PVC-plast såsom regnkläder, vaxdukar, mappar, plastfickor, uppblåsbara leksaker och madrasser PVC-förpackningar känner du igen på symbolen här intill. Matrester eller annat bioavfall hör inte hemma på avstjälpningsplatsen! RETURMETALL sköljda konserv- och metallburkar aluminiumformar och aluminiumfolie metallock och kapsyler stekpannor tomma aerosolburkar utan tryck, tomma målburkar små maskindelar Stora metallföremål bör föras till sorteringsstationerna (kontaktuppgifterna på tidningens baksida). Dryckesburkar i aluminium bör föras till butikernas returautomater. RETURGLAS Endast förpackningsglas: tomma glasburkar och glasflaskor avlägsna lock och korkar. Till returglaset hör inte glaskärl, spegelglas, keramik, prydnadsföremål, glödlampor, fönsterglas, vindrutor från bilar De pantbelagda glasflaskorna ska föras till flaskinsamlingen eller Alko. RETURPAPPER dagstidningar och tidskrifter reklam kuvert telefonkataloger trasiga böcker utan pärmar kopieringspapper och ritpapper Till returpappret hör inte papp, bruna papperskassar, förpackningskartong eller presentpapper. Se till att varken plastkassar eller snören följer med. ( 6 VI GER MER IGEN PARGAS )

7 Transportera avfallet till rätt mottagning! Avfallscentralerna och sorteringsstationerna tar emot avfall från hushållen, kommunerna och den offentliga sektorn. Priserna gäller avfall som hämtats med paketbil, personbil eller släpkärra. STORA FÖREMÅL Mottagningsplatser: Toppå och Rauhala avfallscentraler, sorteringsstationerna i Korpo och Houtskär, Mörttilä samt Nagus Mobilinsamling. metallföremål tas emot avgiftsfritt. zsmutsiga metalltunnor (200 liter) 35 e/st. zmadrasser och stoppade möbler: 7,50 e/st, stora möbler 12,50 e/st zpulversläckare 5 e/st. RETURKARTONG Ren wellpapp och kartong: mjölk-, surmjölks- och saftförpackningar yoghurt- och glassförpackningar av kartong fling-, kex- och sötsaksförpackningar engångstallrikar och -muggar samt omslagspapper tomma äggförpackningar och kartonghylsor socker- och mjölkpaket papplådor Skölj ur förpackningarna och låt dem rinna ur, platta till dem och packa dem tätt i varandra. Lägg kartongen bland det brännbara avfallet om det inte finns ett kartonginsamlingskärl nära hemmet. BIOAVFALL matrester skal av frukter och grönsaker kaffesump (filterpåsen kan sättas i komposten) teblad, tepåsar hushållspapper blomjord och växtdelar Bioavfall är brännbart avfall ifall det inte finns ett separat kärl för bioavfall eller en kompost vidfastigheten, mylla är deponiavfall. Mottagningsplatsernas kontaktuppgifter på mittuppslaget. FARLIGT AVFALL, dvs. problemavfall Hushållens farliga avfall mottas avgiftsfritt mätare som innehåller kvicksilver olja, oljefilter och annat avfall innehållande olja kylar-, broms- och kopplingsvätskor målfärg, lack, lim och lösningsmedel bekämpningsmedel framkallnings- och fixerbad kemikalier med helt i orange eller i rött och vitt varningstecken TSJ:s mottagningsplatser: Toppå och Rauhala avfallscentraler, sorteringsstationerna i Korpo och Houtskär, Mörttilä på Utö samt miljöbilen Yrjö. zapoteken mottar mediciner och febertermometrar. zbatterier och ackumulatorer kan returneras till försäljarna och TSJ:s mottagningsplatser (se ovan). zfyrverkeripjäser och nödraketer bör returneras till försäljarna eller till polisen. EE-SKROT Icke-demonterade maskiner tas emot avgiftsfritt. zkylapparater zspisar, tvättmaskiner ztelevisioner, stereoapparater zadb-utrustning zsmåelektronik, t.ex. telefoner, eltandborstar, rakapparater och elvisplar zbelysningsarmaturer, lysrör och energisparlampor Mottagningsplatser: Toppå och Rauhala avfallscentraler, sorteringsstationerna i Korpo och Houtskär, Mörttilä på Utö samt Nagus Mobilinsamling. Återvinningscentralerna och ekotorgen tar emot användbara möbler i gott skick. Gamla bildäck kan föras till däckhandeln. För lös tagningen av fälgarna debiteras en avgift. DEPONIAVFALL Mottagningsplatser: Toppå och Rauhala avfallscentraler, sorteringsstationerna i Korpo och Houtskär, Mörttilä på Utö samt Nagus Mobilinsamling. deponiavfall 29 e/m 3 eller 5,80 e/200 l säck småhusets deponiavfall 1,50 e/avfallspåse BYGGAVFALL Mottagningsplatser:Toppå och Rauhala avfallscentraler, sorteringsstationerna i Korpo och Houtskär, Mörttilä på Utö samt Nagus Mobilinsamling. Skärgårdens sorteringsstationer tar inte emot asbest, jordmassor eller räfsavfall. zlastpallar, impregnerat trä (under 1 m 3 ), metall och rent planglas tas emot utan avgift zträavfall och träbaserade skivor, 7,50 e/m 3 zbitumenavfall, t.ex. takfilt 29 e/m 3 zlavoarer 5 e, wc-stolar 10 e zbetongavfall 12 e/m 3 ztegel 12 e/m 3 zplattor och kakel 29 e/m 3 zplast 12e/m 3 eller 2,40 e/200 liters säck zbrännbart avfall 22 e/m 3 eller 4,40 e/200 liters säck zdeponiavfall 29 e/m 3 eller 5,80 e/200 liters säck zfönster med fönsterbågar 2,50 e/st. zgipsskivor 29 e/m 3 Avfall från trädgård och gårdsplan Mottagningsplatser: Toppå och Rauhala avfallscentraler. zren halkbekämpningssand, ris och kvistar tas avgiftsfritt emot av småenhetskunder zför övrigt hopräfsat trädgårdsavfall (t.ex. löv) debiteras 5 e/m 3 zäpplen 31,50 e/m 3 På grund av risk för övervikt och att avfallskärlet går sönder får städavfallet inte läggas i kärlet för brännbart avfall. Sand och vått trädgårdsavfall stör också avfallsförbränningsanläggningens funktion. ( VI GER MER IGEN PARGAS 7 )

8 Ann-Marie och Sami Teräntö bor på Satava i Åbo och betraktar sortering av hushållsavfall som en naturlig vardagsaktivitet och inte som något extra besvär. Metall och annat återvinnbart avfall för de vid behov från köket till ett mellanlager vid den överbyggda bilplatsen och därifrån till återvinningspunkten. För oss är det en lätt sak, för vi kan föra avfall till tre olika återvinningspunkter. Någon av dem ligger alltid i rätt riktning, funderar Ann- Marie och Sami Teräntö. Det är ledsamt om metall hamnar i fel behållare. Det kan störa återvinningsprocessen och eventuellt förorena miljön. Det grämer dem att återvinningspunkterna missbrukas. Särskilt den vid slalombacken i Hirvensalo har mycket saker som inte hör hemma där. Återvinningspunkten i Harlax är i allmänhet snygg. Till punkten vid bybutiken i Satava kan man inte föra kartong, så den besöker de mer sällan. Metall har evigt kretslopp Ann-Marie Teräntö började jobba som kundservicesekreterare på Åbonejdens avfallsservice i november. Hon tycker det är roligt när kunderna är intresserade av sortering och ringer för att fråga vart de kan föra avfall och vad som händer med det efteråt. Det kommer förfrågningar om små metallföremål också. Jag tycker det är viktigt att veta att det sorterade materialet går till återvinning. Metall är det bra att separera, eftersom det har ett evigt kretslopp metall kan alltid smältas ner på nytt. Samtidigt sparar man jungfruliga råvaror. Som biolog har det viss betydelse för mig hur man kan skona natur och spara naturresurser. Jag hoppas att människor inser att det sorterade avfallet faktiskt återvinns och att sortering inte är onödigt. Hela familjens sak Familjen Teräntö flyttade in i ett egnahemshus i Satava för tre år sedan. Fastän det tidigare var så lätt att bara föra återvinnbart avfall till höghusets avfallsskjul, har det inte varit svårt i egnahemshuset heller. Man måste bara organisera saker och ting. Barnen i familjen, Ada på 3,5 år och Noa på 1,5 år, hjälper till med sorteringen. Åtminstone för Ada är sopsorteringens metallfack redan välbekant. Metallavfall till återvinning Familjen Teräntö har en egen plats för sorterat, återvinnbart avfall i sitt nyrenoverade kök. Mest tar de vara på papper, kartong och glas för återvinning, men behållaren för små metallföremål fyller de regelbundet på med konservburkar, lock, aluminiumformar och på vintern även med värmeljushållare. Fem kilo av var och en Avfallsservicens områdesplanerare Sirkku Nurminen konstaterar att det är viktigt att separera all metall för den goda återvinnbarheten. Särskilt aluminium är det bra att ta tillvara, eftersom det kräver mycket mindre energi att återvinna aluminium än att ta fram den ur naturresurser. Aluminium förorenar också förbränningspannorna, eftersom det smälter och fastnar på väggarna i pannorna. Det är också bra att separera tunt aluminium för metallinsamlingen, såsom aluminiumfolier och -formar, värmeljusbehållare och lock från yoghurtburkar och margarinaskar, berättar Sirkku. TSJ har omkring 430 ställen för metallinsamling vid återvinningspunkterna. Rad- och höghus har egna behållare för metall i avfallsskjulen. Hushållen förde totalt cirka ton små metallföremål till sådana behållare i fjol, vilket utgör cirka fem kilo per invånare i regionen. TSJ:s avfallscentraler och sorteringsstationer tar flitigt emot större metallföremål, totalt cirka 890 ton i fjol. Åbonejdens avfallsservice Bra att aluminiet tas tillvara Enligt Ann-Marie Teräntö är det inte onödigt att sortera utan tvärtemot mycket viktigt. organiserar även ambulerande jippon för metallåtervinning i kommunerna under maj juni. De ger också glädjande mycket metall. I fjol gav den insamlingen ett byte på närmare 120 ton på sex ställen. Sirkku Nurminen lovar att det blir jippon för metallinsamling också i år, på samma sätt som i fjol, då företaget samtidigt tog emot elskrot, stora hushållsmaskiner och bilbatterier. Information om tidsschemat för insamlingen läggs ut i lokaltidningar och på TSJ:s webbsidor på

9 Bra avfallskärl underlättar sorteringen hemma. Det sorterade avfallet som till exempel småmetallerna kan behändigt föras till återvinningspunkterna. Sami Teräntö besöker Haarla återvinningspunkt på väg till arbetet. Många fördelar med återvinning Den metall som familjen Teräntö separerar går från Åbo till Kuusakoskis fabriker i Heinola för vidareförädling. Eftersom metaller kan återvinnas i det närmaste obegränsat, kan materialet från en tom konservburk komma igen exempelvis i familjens nya bil eller en gaffel i rostfritt stål. Försäljningsdirektör Markku Raita på Kuusakoski Oy understryker vilken betydelse hushållens källsortering har för metallåtervinningen, fastän de största volymerna kommer från industrin. Någon kan tänka att hemma hos oss blir metallavfallet inte mer än tio ananasburkar per år, så det har ingen betydelse. Men om en människa ger upphov till ett kilo metallavfall per år och vi multiplicerar det med fem miljoner, så har vi redan fått ihop fem miljoner kilo metall. Om vi multiplicerar det med alla européer, blir slutsumman 200 miljoner kilo, redovisar Markku Raita. Metallavfallet hör i varje fall inte hemma på avstjälpningsplatsen. Sparar naturresurser och energi Metallåtervinning är förnuftigt i många avseenden. Återvinning sparar naturresurser, eftersom man då behöver mindre jungfruliga råvaror. Återvinning är också miljövänligt, för den ger mindre behov av gruvdrift och den energi som den förbrukar. Det finns också ett industriellt och kostnadseffektivt sätt att separera återvinningsmetall. Därtill finns det en marknad för återvunna råvaror. Att till exempel använda återvunnen aluminium som råvara förbrukar bara 5 procent av den energi som går åt för att framställa jungfruligt aluminium. Finland har ett redan utbyggt och välfungerande nätverk för uppsamling. Kuusakoski får varje år ett antal miljoner kilo metall från de små föremål som hushållen separerar. Insamlingen av skrotmetall från hushållen är mångsidig, eftersom allt från kattmatsburkar, kastruller och pannor till cyklar, takplåtar och rostiga spikar passar för återvinning. Mottagningen av metall är avgiftsfri. Metallen rengörs och sorteras Först körs skrotmetallen genom en stor kross, för att de olika materialen ska skiljas åt. Därefter separeras stål från krosset med en magnet och görs till en egen produkt. Sedan separeras magnesium, aluminium, kopparmetaller och rostfritt stål som egna produkter. Zink och bly går från Heinola till vidareförädling. De metaller som separeras i Heinola fortsätter sin resa till stål- och gjuteriindustrin, där de bli råvara. Aluminium smälts ner hos Kuusakoski och gjuts till aluminiumtackor, som går till gjuteriindustrin som råvara. Omkring 80 procent av det aluminium som förädlas i Heinola går på export. Kuusakoskis omsättning uppstår till cirka två tredjedelar utanför vårt lands gränser. Återvinningen av skrotmetall bygger på effektiv separering och förädling. Till exempel kan rostfritt stål genom förädlingen bli en skinande kylskåpsdörr eller det inre i en diskmaskin. Kuusakoskis Heinolafabriker tar årligen emot 25 miljoner kilo aluminium. Det återvunna aluminiet förädlas enligt användningsområde. Av aluminiumtackorna på bild tillverkas delar för till exemepel flygplan eller mobiltelefoner. ( VI GER MER IGEN PARGAS 9 )

10 Inte riktig Annastina Sarlin tar två färjor för att komma till Rauhala avfallscentral. Nagu besöks också regelbundet av sorteringsstationen på hjul. Rolf Tervonen tog emot Annastina Sarlins farliga avfall. Miljöbilen Yrjö stannar i Vikom i Nagu enligt Mobilens tidtabell. Naguborna har inte helt vant sig vid att sorteringsstationen är stängd, men har ända hittat vägarna till såväl Rauhala avfallscentral som Mobilen, dvs. den ambulerande sorteringsstationen. Även nagubon Annastina Sarlin beklagar att sorteringsstationen i Nagu stängdes. Nu kräver transporten av deponiavfall mer planering och organisering, eftersom det är trettio kilometer och två färjor till Rauhala avfallscentral i Pargas. Verksamheten vid sorteringsstationen i Nagu upphörde i början av 2011, eftersom det inte hade gått att förnya miljötillståndet. Driftskostnaderna för stationen var också så höga, att inga rimliga avfallsavgifter hade kunnat täcka dem längre. Tidigare har kommunen gett verksamheten finansiellt stöd. Vi har en släpvagn och åker till Pargas av andra orsaker också, så det här går bra, om man planerar städdagarna på förhand och gör upp tidtabell för resorna, berättar Annastina medan hon lossar ett avfallslass vid Rauhala avfallscentral. De som inte har bil eller släpvagn har svårare att ordna transport ända till Pargas. Särskilt för äldre nagubor är Rauhala ganska långt borta. Annastina Sarlin besöker Rauhala för andra gången. På lasset ligger många slags varor som de har samlat ur sina egna vrår och från mammas hem, eftersom hon ska flytta. Till containern för kylapparater ska hon föra ett vanligt kylskåp och ett gaskylskåp, bland elskrotet slänger hon gamla monitorer och en spelare, och i datorinsamlingen en centralenhet. Till metallinsamlingen går trasiga solstolar och en saftmaja, medan målarfärg och oljefilter hör till farligt avfall. En gammal boj skvallrar om att vi rör oss i skärgården. Lätt att ta sig till Rauhala Fastän det snöar och blåser kallt, är det rätt livligt på Rauhala avfallscentral. Folk lossar elskrot och metall från paketbilar och släpvagnar. Många kommer med sorterat byggavfall. Rolf Tervonen är föreståndare på avfallscentralen och berättar att de får besök av mer än hundra bilar de brådaste dagarna. De livligaste dagarna är måndag och fredag både på sommaren och på vintern. Nu är centralen stängd på torsdagar, då personalen håller jour på sorteringsstationen i Korpo. Vi sträckte ut öppettiderna på måndagar ända till sju på kvällen, för att folk ska hinna hit efter jobbet, berättar Rolf. Ingen har ondgjort sig över stängningen i Nagu för Rauhalapersonalen. Rolf säger att ( 10 VI GER MER IGEN PARGAS )

11 t runt knuten, men nära Det är väldigt snyggt här. Annastina Sarlin kom med en släpvagn avfall till Rauhala avfallscentral. Något egentligt deponiavfall fanns det inte på lasset, för elskrot, metall och IT-utrustning kan återvinnas. kunderna är nöjda över att de kan föra allt avfall till en och samma plats. Rauhala tar emot allt slags avfall, även farligt avfall, dvs. problemavfall. Här är det lätt att köra med bilen från ställe till ställe. Annastina Sarlin ger beröm för den mångsidiga servicen på Rauhala och för att personalen hjälper till med att lossa lasset och visar vägen till rätt container. Stora, tunga föremål skulle hon inte kunna lossa ensam. Det är lätt att ta sig till Rauhala, då det ligger nära huvudvägen. Det är också väldigt snyggt här. Insamlingsbilen och Yrjö åker runt Enligt Annastina uppkommer det varierande mängder av deponiavfall. Farligt avfall som batterier, oljehaltigt avfall och målarfärg uppkommer ändå regelbundet. Och elskrot blir det, när hushållsapparater går sönder. I Nagu är det tätt mellan insamlingsplatserna, dit man kan föra brännbart avfall samt metall, papper och glas för återvinning. Tomflaskor förs till butiken och det finns även ställen för batterier. I skärgården har nästan alla en kompost. Det samlas alla möjliga saker i knutarna och det behövs städdagar. Då skulle det vara bra att kunna föra skräpet till ett mottagningsställe genast, men nu måste man fundera på förhand på transporten. Mobilen, dvs. den mobila sorteringsstationen, besöker Nagu hela 11 gånger i år. I juli under den livligaste säsongen för sommargäster kommer Mobilen till Nagu varje tisdag. På våren stannar Mobilen och miljöbilen Yrjö för farligt avfall vid hållplatsen i Vikom måndag 9.4, tisdag 15.5, 12.6, 3.7, 10.7, 17.7, och På hösten är besöksdagarna 28.8, 9.10 och Exakta tider finns på sidan 12. Bilarna tar emot samma slags avfall som sorteringsstationerna. Avfall kan också föras till Korpo sorteringsstation. I skärgården finns sorteringsstationer även i Houtskär, Iniö och Mörttilä. Toppå avfallscentral i Åbo betjänar också alla. Pargas återvinningscentral tar emot användbara saker. Från återvinningscentralen kan man också beställa transport till Rauhala avfallscentral mot avgift. Öppettider och kontaktinformation finns på sidan 12. ( VI GER MER IGEN PARGAS 11 )

12 MILJÖBILEN YRJÖS TIDTABELL ATTU Storstrandsvägen/Attuvägen, återvinningspunkten ONS ERSBY, Simonby vägskäl, återvinningspunkten ONS TOR ONS ONS GRANVIK Granviksvägen, förbindelsebåtens brygga ONS NORRA CENTRUM Strandvägen, St1 ONS TOR LÖR o ONS ONS KÅRLAX Kårlaxvägen, återvinningspunkten ONS LIELAX Backasplan, återvinningspunkten ONS ONS NILSBY Nilsbybågen, återvinningspunkten TOR ONS ONS SATTMARK Caféet ONS SKRÄBBÖLE Ringvägen 1, återvinningspunkten ONS TOR ONS ONS TENNBY Tennbyvägen 29, Sale, återvinningspunkten ONS TOR ONS ONS NaGU Vikom (intill pressen vid Skärgårdsvägen) MÅN TIS TIS TIS TIS TIS TIS TIS TIS TIS Rauhala avfallscentral Sydmovägen 173, Pargas tfn mån 12 19, tis, ons och fre kl , tor stängt ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE AB Formansgatan 2, 3 vån, ÅBO tfn öppet mån fre kl TSJ:s servicenummer (pvm, mpm) Toppå avfallscentral Långholmsgränden 7, Åbo tfn mån fre Avfallscentralerna håller också öppet lördagarna 28.4 och 29.9 kl PARGAS ÅTERVINNINGSCENTRAL Bergvägen 6, tfn Öppet mån 12-20, tis-tor 9-17, fre samt den första lör varje månad kl Skärgårdens sorteringsstationer Korpo Sorteringsstation Öppen varje torsdag kl samt lördagarna 7.4 och 1.9 kl Tilläggsuppgifter: Cati Huhta, tfn Houtskärs sorteringsstation är öppen tisdagar kl Vintertid ( samt ) håller stationen öppet tisdagar kl endast mot beställning. Ring in din beställning senast fredag före öppethållningsdag, tfn Stationen är därtill öppen lördagarna 7.4 samt 1.9 kl Iniö mottagningspunkt Mottagning av el- och elektronikskrot, möbler och farligt avfall bredvid kommunens områdeskontor. Anmälning Harri Eloranta, tfn Sorteringsstationen Mörttilä, Utö öppettiderna meddelas på butikens anslagstavla Stationsskötare: Aaro Kantonen, tfn Pargas återvinningscentral i nya händer Ansvaret för Pargas återvinningscentral övergick i början av året från TSJ till Kaarinan Työttömät ry. Mobilen I NAGU NaGU Vikom (mellanlastningsstationen vid Skärgårdsvägen) MÅN TIS TIS TIS TIS TIS TIS TIS TIS TIS Mobilen tar emot bl.a. möbler, elapparater samt släpkärrslass med byggavfall. Tilläggsuppgifter och priser: och länkarna Avfallsmottagning och Nagu mobila sorteringsstation. Pargas återvinningscentral spelar en viktig roll som främjare av återvinningsverksamhet såväl som en arbetsplats för sysselsatta. De nya reglerna för sysselsättning ändrades år 2011 så att TSJ inte längre kan anställa arbetskraft med sysselsättningsstöd. Genom att överföra återvinnings- och sysselsättningsverksamheten till Kaarinan Työttömät kan verksamheten vid centralen med säkerhet fortsätta och verksamheten kan utvecklas enligt de ursprungliga principerna för återvinningscentraler. Återvinningscentralens dragare Jan-Egon Aaltonen fortsätter sitt arbete som tidigare och centralens öppettider är de samma fram till årets slut. TSJ sköter också i fortsättningen om städningen och servicen av Pargas återvinningspunkter. TSJ erjuder transporttjänst för saker och avfall som ska till Rauhala avfallscentral eller återvinning. Återvinningscentralen tar emot saker i gott skick som till exempel möbler, fungerande elapparater och övrigt lösöre från hemmen. Pargas Återvinningscentral, Bergvägen 6, Pargas. Obs! Nytt telefonnummer: Öppettiderna uppe på denna sida. Transportbeställningar och prisförfrågningar: Jan-Egon Aaltonen, tfn ( 12 VI GER MER IGEN PARGAS )

ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013

ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013 ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013 SORTERINGEN AV HEMMETS AVFALL Hör HeMMA i FASTigHeTenS AvFAllSkärl eller FörS Till ÅTervinningSpunkTen METALL sköljda konserv- och metallburkar aluminiumformar och

Läs mer

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen?

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen? Avfallsguide 2016 SOMMAREN FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! Närmaste återvinningspunkt hittar du på: www.kierratys.info Insamlingen av återvinningsavfall förbättras i västra och östra Nyland,

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Plastbaserat avfall och textilier

Plastbaserat avfall och textilier ENERGIAJÄTTEET = ENERGIAVFALL Jätetynnyrin teksti ENERGIAJÄTE = ENERGIAVFALL Plastbaserat avfall och textilier - Plastförpackningar från livsmedel, t.ex. burkar, påsar, askar, omslag och underlag - Plastprodukter

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall. hämtning av hushållsavfall. Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning:

Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall. hämtning av hushållsavfall. Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning: 1 Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall eller befrielse från hämtning av hushållsavfall Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning: Antal månader per år som fastigheten nyttjas: Antal personer

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A Sorteringsguiden Avfall Sorteras som Lämnas till A Aluminiumfolie Metallförpackning ÅVS Aluminiumform Metallförpackning ÅVS Apelsinskal Matavfall Bruna kärlet Aska Restavfall Gröna kärlet B Bananskal Matavfall

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet.

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Nu börjar vi källsortera! Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att svara på frågor

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset)

Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset) Avfallshantering Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset) Anmälan om ankomst Fartyget bör skicka en ifylld anmälningsblankett senast

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) 19 Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av återanvändning i Helsingfors HEL 2015-001175 T 00 00 03 Beslutsförslag Föredragandens

Läs mer

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige 8.11.2005, 106. Pargas

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Bostäder med en person inskriven 20,00 24,80 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00 47,12 Rad- och

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Sorterings- guide Lemlands kommun

Sorterings- guide Lemlands kommun SAMHÄLLSINFORMATION Sorterings- guide Lemlands kommun Här får du tips om hur du skall källsortera innan du går till Din återvinningsstation. Tänk dig för när du ska slänga avfallet. Det som hamnar i soporna

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA VÄLKOMMEN TILL MILJÖRUMMET ditt avfall är inget skräp Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan de tas

Läs mer

Alla sopor är inte skräp

Alla sopor är inte skräp Alla sopor är inte skräp Alla sopor är inte skräp Returmaterial och restavfall Inom de flesta av LKFs bostadsområden finns källsorteringsutrymmen. Där kan du sortera returpapper, förpackningar av kartong,

Läs mer

Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC?

Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC? Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell VI GER MER IGEN Vad då för PVC? ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2009 Också gårdar kan spara genom att sortera Var sak har sin plats på avfallsstationen

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

D Dator elektronikavfall ÅVC Diesel farligt avfall ÅVC Däck (utan fälg) återvinningsbart Inköpsstället

D Dator elektronikavfall ÅVC Diesel farligt avfall ÅVC Däck (utan fälg) återvinningsbart Inköpsstället Sorteringsguide ÅVC = återvinningscentral, finns i Brånan, Side och Ljundalen Återvinningsstation = producenternas insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Avfall kategori lämnas till A Aceton

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 16 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

- ett miljöföretag i Almgruppen

- ett miljöföretag i Almgruppen - ett miljöföretag i Almgruppen Returpappercentralen i Uppsala Villingegatan 2, 753 23 Uppsala Telefon 018-18 65 50 Fax 018-18 65 59 E-pst info@returpappercentralen.se www.returpappercentralen.se Öppettider

Läs mer

Allmänt om källsortering

Allmänt om källsortering Allmänt om källsortering Några saker kan vara bra att tänka på när du sorterar: Sortera förpackningen utifrån det material den består mest av. Ett exempel: en juicepaket med aluminiumfilm på insidan sorteras

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 3 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering)

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering) Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 5A Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016 Kretsloppsanpassad avfallshantering Verksamheter Utgiven maj 2016 Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Sorteringsguide. Information till hushållen om avfallshantering och källsortering

Sorteringsguide. Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Sorteringsguide Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Det gröna Poseidon Vår målsättning är att göra det så lätt som möjligt för våra hyresgäster att lämna sitt avfall på ett

Läs mer

SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning

SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning Ansvar, hantering, sortering och stadens regelverk Detta är en broschyr om hur avfallet från SKBs hushåll ska hanteras, stort som smått. En del av avfallet

Läs mer

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall.

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Återvinningscentral Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Vi tittar ner i containrar på en återvinningscentral där man lagt avfall av olika slag. På en återvinningscentral tar

Läs mer

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden TROLLHÄTTAN ENERGI Avfallsguiden Här kommer information om hur sopsorteringen fungerar i Trollhättan. Trollhätteborna är bäst i Sverige på att sortera sitt avfall, men vi kan fortfarande bli bättre. Ju

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 AVFALLSTAXA 1 (11) AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 Kommunal avfallsavgift 1. Allmänt Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan Stormossen ) kommuners verksamhetsområde (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro,

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger

Läs mer

SORTERA DINA SOPOR RÄTT

SORTERA DINA SOPOR RÄTT SORTERA DINA SOPOR RÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt s er t or s Olika sopor SORTERA SÅ HÄR Följ pilen och se vad i dina sopor som ska sorteras ut och var det ska lämnas. Som du snart

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart avfall Använd papperspåsen så här: Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet Vik ut påsen, platta till

Läs mer

Nu skrotar vi skräpet SKROTA SKRÄPET. En sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad. goteborg.se/kretsloppochvatten

Nu skrotar vi skräpet SKROTA SKRÄPET. En sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad. goteborg.se/kretsloppochvatten SKROTA SKRÄPET En sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad goteborg.se/kretsloppochvatten Gör en insats för miljön förebygg och sortera avfallet! Göteborg ska bli en föregångare i miljöfrågor

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL

HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL HITTA RÄTT I HANDBOKEN INLEDNING SID 4 5 KOMPOSTERBART SID 6 BRÄNNBART SID 7 ELEKTRONIK SID 8 GROVAVFALL SID 8 FARLIGT AVFALL SID 9 BATTERIER SID 9 TIDNINGAR OCH RETURPAPPER

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium.

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. KÄLLSORTERING 1 Tänkvärt Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. 1 ton plastförpackningar = 1 050 liter eldningsolja =

Läs mer

Välkommen med ditt avfall

Välkommen med ditt avfall Välkommen med ditt avfall Så här sorterar du Schampoflaskan blir en diskborste, tvättmedelspaketet en skokartong och syltburken byter skepnad till en läskflaska. När du källsorterar ditt avfall sparar

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

EKOAVGIFTER 01.05.2013

EKOAVGIFTER 01.05.2013 EKOAVGIFTER Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Jag är Sälle Säl och jag bor i Östersjön. Jag har mitt hem i Finland, men mina artkompisar bor överallt i Östersjöområdet. Det är bra för mig och dig

Jag är Sälle Säl och jag bor i Östersjön. Jag har mitt hem i Finland, men mina artkompisar bor överallt i Östersjöområdet. Det är bra för mig och dig Jag är Sälle Säl och jag bor i Östersjön. Jag har mitt hem i Finland, men mina artkompisar bor överallt i Östersjöområdet. Det är bra för mig och dig och alla de människor och djur som lever i Östersjöområdet

Läs mer

Sopsortera - ett enkelt problem?

Sopsortera - ett enkelt problem? Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Sveriges natur och naturtillgångar Övningar till kapitel 5

Sveriges natur och naturtillgångar Övningar till kapitel 5 Sveriges natur och naturtillgångar Övningar till kapitel 5 I Läsförståelse Läs faktarutorna 1 och 2 i kapitlet Sveriges natur och naturtillgångar och besvara frågorna muntligt med fullständiga meningar.

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att www.hsr.se Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att man inte skräpar ned. Det mår vi bättre av

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B

BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B Sida 1 av 6 BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B Bakgrund SRV återvinning AB har tillsammans med kommunen beslutat att avsluta insamlingen av icke

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1 2 Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här FÅR DU REDA PÅ hur du SKA sortera avfallet. Innehållsförteckning ELAVFALL...5

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer