Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC?"

Transkript

1 Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell VI GER MER IGEN Vad då för PVC? ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2009 Också gårdar kan spara genom att sortera Var sak har sin plats på avfallsstationen TIDTABEL FÖR MILJÖBILEN YRJ

2 VI GER MER IGEN 2/2009 Behövs kommunala avfallshanteringstjänster? Beredningen av en totalrevidering av avfallslagen har lett till en hetsig diskussion om kommunernas ansvar och rollen som producent av avfallstjänster. Avfallstjänsterna har traditionellt ingått i den infrastruktur som kommunerna organiserar. Avfallslagen påför kommunerna ett stort ansvar för avfallshanteringen. Under de senaste tio åren har kommunerna enat sina krafter och grundat gemensamma organisationer för avfallsservice. Ett exempel på detta är vårt eget bolag, Åbonejdens Avfallsservice Ab. Vi är ett kommunägt bolag och fungerar öppet och ansvarsfullt på samma sätt som våra delägare. Som ett aktiebolag kan vi agera flexibelt inom de ramar som aktiebolagslagen ställer och vi betalar skatt precis som alla andra företag. Kommunernas avfallshanteringsorganisationer har utvecklats till kunskapscentra där avfallsrådgivningens och avfallshanteringens ex- I detta nummer Nyheter Läsarfrågan...5 Plasten i hushållen mestadels brännbart avfall...8 Bygg- och grovavfall till Topila sorteringscentral... 9 Hemmets sorteringsguide En gårds avfallshantering bygger på sortering Onödiga prylar gör dig inte lycklig Tidtabellen för miljöbilen Yrjö...16 perttjänster bygger på kontinuerlig utbildning. Likaså har de privata bolag som säljer tjänster åt de kommunala organisationerna utvecklat sitt kunnande och de vill ha en allt större andel av avfallstjänsternas affärsverksamhet. Under beredningen av avfallslagens totalrevidering har man satt mycket arbete på att reda ut ansvarsfördelningen mellan de kommunala och privata aktörerna. Alternativens ytterligheter är att kommunerna har totalansvaret för avfallshanteringen eller att avfallshanteringen sköts helt på marknadens villkor. Det nuvarande systemet rör sig i gränsområdet för dessa ytterligheter; kommunerna har utsetts till ansvariga för boendets och den offentliga sektorns avfall. Avfallsservice är miljövård och det begränsar såväl individens som marknadens handlingsfrihet. De kommunala avfallshanteringsbolagen är i toppklass när det gäller att producera ansvarsfulla tjänster. På den privata sektorn uppkommer det effektiv återvinningsindustri. Tillsammans utgör dessa en helhet av avfallsservicetjänster som belastar miljön så lite som möjligt och som gynnar konsumenterna. Det finns arbete för alla experter, men det behövs någon som bär helhetsansvaret och säkrar kontinuiteten. Kommunernas ansvar och deras ställning bör stärkas och göras klarare i totalrevideringen av avfallslagen. Kommunala avfallshanteringstjänster behövs! Markku Lehtokari verkställande direktör Var sak har sin plats på avfallsstationen 6 7 Händelsekalender 4.10 Mikkelin Markkinat, Lundo Kom till rådgivningstältet för att diskutera med rådgivarna! Energisparveckan TSJ och projektet KELAA! vill under den nationella temaveckan uppmärksamma energisparandet Återvinningsveckan Öppningskarneval vid Åbo Ekotorgs förnyade butik på Rieskalähdevägen. På programmet står rådgivning, tävlingar, öppningserbjudanden samt annat roligt för hela familjen. Välkomna! och Avfallsrådgivningstältet finns på Salutorget Avfallsstationerna håller öppet på lördagen klo Martinsdagarna, S:t Mårtens TSJ:s gröna rådgivningstält deltar i torgevenemanget Skolorna firar Nordisk klimatdag. Svenskspråkig rådgivare: Tuuli Meriläinen eller Information om temaveckornas och de olika tillställningarnas program finns på adressen www. tsj.fi. Var skulle du vilja träffa oss? Tipsa oss om olika jippon eller boka en avfallsrådgivare till din egen tillställning på tfn TIDTABEL FÖR MILJÖBILEN YRJ Kontakta Åbonejdens Avfallsservice Ab:s (TSJ) avfallsrådgivning på tfn eller e-post: VI GER MER IGEN 2/2009 ges ut på finska och svenska. Tidningen delas ut till alla hem i regionen enligt den språkpreferens som anmälts till posten. Båda språkversionerna av tidningen kan beställas på tfn (lsa,msa) och UTGIVARE Åbonejdens Avfallsservice/Ab Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ), Formansgatan 2, ÅBO, växel , fax , CHEFREDAKTÖR Päivi Mikkola REDAK- TION Åbonejdens Avfallsservice, Tuuli Meriläinen och OSG Viestintä LAYOUT OSG Viestintä UPP- LAGA st TRYCKERI PunaMusta Oy Tidningen är tryckt på Novapress-papper som uppfyller EMAS-systemets kriterier. BEKANTA DIG MED tidtabellen i slutet AV TIDNINGEN OCH SPARA DEN. 2

3 VI GER MER IGEN 2/2009 KLARAs avfallsservicetjänster fortgår och utvecklas i skärgården som förr. Håll Skärgården Ren rf. koncentrerar sig i fortsättningen på att organisera avfallsservicetjänster för båtfolket. TSJ har köpt KLARA Åbonejdens Avfallsservice Ab har av Håll Skärgården Ren rf köpt hela aktiekapitalet i företaget KLARA Skärgårdens Renhållning Ab. Skärgårdskommunernas samgång satte fart på företagsköpet. För Åbonejdens Avfallsservice var företagsköpet ett naturligt steg i utvecklingen av servicen som erbjuds ägarkommunerna. Både Åbonejdens Avfallsservice och KLARA har ett tätt samarbete med kommunerna, KLARA framförallt i Åbolands skärgård. KLARAs företagsnamn och företagsmärke är mycket välkända. Personalen vid KLARA är mycket kunnig och Åbonejdens Avfallsservice får mycket ny kunskap på köpet, konstaterar verkställande direktör Markku Lehtokari vid Åbonejdens Avfallsservice. Företagsköpet säkrar också att KLARAs service i skärgården fortsätter och utvecklas, säger Lehtokari. I och med att affären har rotts i hamn kan Håll Skärgården Ren rf. koncentrera sig ännu mera på sin grunduppgift, dvs. att åt båtfarare Väntan fortsätter i Tarvasjoki Småavfallsstationen i Tarvasjoki väntar ännu på miljötillstånd. Tillståndet för stationen överklagades och nu startar miljötillståndsförfarandet på nytt. Byggandet av den nya stationen kan således inledas tidigast våren TSJ beklagar dröjsmålet. erbjuda avfallsservicetjänster och information om båtlivets miljöfrågor. Samarbetet med KLARA fortsätter också efter företagsköpet, berättar generalsekreterare Esko Sorakunnas från Håll Skärgården Ren rf. Åbonejdens Avfallsservice Ab:s omsättning är cirka 19 M. KLARA omsätter cirka 1,5M. KLARA verkar i Väståboland (inte i Pargas) samt på Åland i Brändö, Kumlinge och Vårdö. Gemensam avfallstidning för skärgården utkommer på hösten Invånarna och de fritidsbosatta på KLARAs verksamhetsområde får under hösten hem en ny avfallstidning som tar upp aktuella avfallsfrågor i skärgården. Tidningen ska delas ut i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Skärgårdens förhållanden ställer sina egna krav på organiseringen av avfallshanteringen och den skiljer sig mycket från avfallshanteringen på det övriga verksamhetsområdet. Därför satte vi omedelbart igång med att utveckla en tidning som kan betjäna skärgården, berättar kontaktchef Päivi Mikkola från Åbonejdens Avfallsservice. I det första numret bekantar vi oss med avfallshanteringens vardag i skärgården och sätter oss in i sorteringen av brännbart avfall och deponiavfall, en sortering som nu tagits i bruk också på KLARAs område. Återvinningspunkternas och infotavlornas utseende kommer också att ändras vartefter de byts ut efter behov. Spara papper be om en e-faktura! Från och med början av oktober är det möjligt att sköta all betalningstrafik med TSJ helt elektroniskt. Konsumentkunder kan ingå ett avtal om e-faktura i sin nätbank och får då avfallsräkningen direkt till sin nätbank. Pappersräkningar behövs inte längre! E-faktureringsmöjligheten gäller TSJ:s avfallstransportkunder på området med centralt konkurrensutsatt avfallstransport, d.v.s. Masko, Virmo, Nådendal, Nousis, Reso och Vahto-området samt de kunder som använder regionala avfallspunkter i Pargasområdet. Firmor som kan motta elektroniska fakturor får räkningarna direkt till sitt ekonomisystem i elektronisk form. TSJ kan också själv ta emot elektroniska räkningar. Adressen för den elektroniska fakturan kan meddelas till Småföretag, som använder nätbank, kan också ingå ett avtal om e-faktura. Noggrannare instruktioner om e-faktureringen sänds till alla TSJ:s kunder med oktoberräkningen! Tilläggsuppgifter också från kundtjänst, tfn (mån-fre 9-16). 3

4 VI GER MER IGEN 2/2009 Återvinningspunkterna dyker upp som svampar ur jorden Återvinningspunkterna förnyas i snabb takt. I år har punkterna uppdaterats redan i sju kommuner, sammanlagt ska 20 återvinningspunkter förnyas. TSJ utför arbetet i samarbete med sina ägarkommuner. På adressen kan du behändigt se återvinningspunkterna på en karta. Kartprogrammet hittar du genom att klicka på kartbilden på hemsidans högra sida. Återvinningspunkterna i Åbo finns också på kartan eftersom deras skötsel i början av september överfördes på TSJ, berättar områdesplanerare Sirkku Nurminen från TSJ. Byggplanerna som ännu låg på skrivbordet i början av året har redan under sommaren förverkligats i Aura, S:t Mårtens och Tarvasjoki. Lundo fick en ny punkt och tre punkter byggs ännu i höst. I Rusko kommun inleddes förnyelsearbetet i Vahto centrum, där två nya återvinningspunkter redan blivit klara. I kommunens centrum byggs en ny punkt i slutet av året. Det arbete som inleddes med återvinningspunkterna i Pargas i fjol blir klart i år eftersom markägarförhållandena och byggmöjligheterna för de två sista punkterna nu retts ut. I S:t Karins läggs nu sista handen vid för- TSJ förnyar återvinningspunkter på sitt verksamhetsområde. I somras byggdes nya punkter i Aura, S:t Mårtens och Tarvasjoki. nyelsearbetet genom att i år förnya återvinningspunkterna i Pikisområdet. I Virmo inleds uppdateringen i slutet av året med punkten vid busstationen. Också i Åbo kommer återvinningspunkterna att uppdateras under de närmaste åren. Planeringen inleddes hösten 2007 med en invånarundersökning. Stadens och TSJ:s representanter har berett ett förslag som ännu ska diskuteras. Med buss in i avfallets värld Hundratals skolelever deltar under Återvinningsveckan i TSJ:s bussrundturer och bekantar sig med avfallsfrågor. Rundturen går till Oriketo avfallsförbränningsverk, Toppå avfallscentral och områdets återvinningscentraler. Under rundturen bekantar eleverna sig med regionens avfallshantering och lagstiftningen, materialflödet och miljöfrågor. En viktig målsättning är att ungdomarna motiveras till avfallssortering och miljömedveten konsumtion. Vid Oriketo avfallsförbränningsverk ser undgomarna avfallsbunkern och de får fundera på hur man av avfall kan värma våra batterier. Vid Toppå avfallscentral kan man se hur lastbilarna vägs, eleverna bekantar sig med återvinningsstationen och med sorteringen av byggavfall. Denna höst ingår också ett besök vid Lundo Kisällikellari eller Återvinningscentralen i S:t Karins, där eleverna diskuterar hur uppkomsten av avfall kan förhindras samt hur gamla saker kan få ett nytt hem. Elever på skolans högre grundnivå får turvis delta i TSJ:s rundturer. I höst deltar alla 7 9 klassister från Lundo, Pöytis, Tarvasjoki, Aura och S:t Karins. Från Åbo deltar på våren skolornas sjätteklassister som en del av Miljöstigsprojektet. Toppås deponiområde blir större Deponiområdet vid Toppå avstjälpningsplats utvidgas i år och nästa år med sammanlagt 3,2 hektar. Av denna yta står 1,8 hektar klar i slutet av oktober. Det nuvarande deponiområdet från år 2008 håller på att bli fullt och därför behövs tilläggskapacitet. Det nya områdets bottenkonstruktion ligger i det gamla deponiområdets sluttning, intill det nuvarande deponiområdet, berättar utvecklingschef Kalle Karsten från TSJ. Områdets bottenkonstruktioner utgör samtidigt sluttäckning för den underliggande gamla deponin. Moderna avstjälpningsplatser är säkra och konstruktionerna täta. Lakvattnet samlas upp i täckdiken och leds till avloppsreningsverket och deponigaserna samlas upp med ett rörsystem. Deponigaserna används för att producera fjärrvärme. I bottenkonstruktionernas stödskikt finns grus, i tätskiktet lera och ett töjbart plastskikt (LLDPE) och i skyddsskiktet grus. Fyllnadsvolymen för det nya området är cirka kubik och Karsten beräknar att det ska räcka till för minst två år. Arbetet Kalle Karsten och Patrik Jalonen (t.h.), som inledde sitt arbete som driftchef i augusti, kontrollerar hur byggandet av den nya deponin framskrider. kostar cirka 2 miljoner euro. Som byggentreprenör fungerar Ekokem-Palvelu Oy. 4

5 YMPÄRISTÖAUTO YRJÖN AIKATAULUT VI GER MER IGEN 2/2009 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO TIEDOTTAA 2/2008 Suomalainen jätehuolto on vierasta maahanmuuttajille s.12 UUTISIA 2 SEKAJÄTTEEN KERÄYS LOPETAAN VUODEN 2009 ALUSSA 4 KELAA!-HANKE ETENEE 5 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO 5 VUOTTA 6 EI RUOKAA ROSKIIN 8 LAJITTELUOHEET 10 IN INDIA WASTE ISSUES ARE PRACTICALLY NEVER DISCUSSED 12 YMPÄRISTÖAUTO YRJÖN AIKATAULU 13 ÄRISTÖA T VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 1/2009 Miljöfostran har slagit rot i S:t Marie ungdomsgård Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell Effektivare avfallstransporter med ruttstyrning i realtid Invånarnas sortering underlättas med information och en åskådlig avfallspunkt Disponent Tiia Kallio: Via de uppdaterade nätsidorna och Vi ger mer igen-tidningen förmedlar TSJ information om bland annat verksamhetsområdets avfallsservice, sortering och återvinning. Vi ger mer igen -tidningen informationskälla Intresset för sortering växer Enligt en undersökning utförd våren 2009 är avfallssortering en del av vardagen för allt fler. Informationen om avfallsservicen är tillräcklig och tidningen Vi ger mer igen har en nöjd läsarkrets. Åbonejdens avfallsservice har avfallsstationer som ger bra och allt bättre service år för år. Pappret sorteras nästan alltid Enligt undersökningen har det blivit fortsatt vanligare att sortera: tre av fyra säger att de alltid sorterar soporna. Omkring en femtedel uppger att de sorterar då och då, medan ett par procent av respondenterna säger att de aldrig sorterar. Liksom tidigare år sorterar folk mest papper, glas och problemavfall. Omkring tre fjärdedelar sorterar metall och elskrot. Sorteringen av glas, metall och insamlingskartong har blivit vanligare sedan Den största enskilda orsaken till att man inte kan sortera så mycket som man önskar är bristfälliga utrymmen för sortering och förvaring i hemmet. Även antalet som upplever sorteringen som besvärlig har minskat från förra undersökningen. Tillräckligt med information Allt fler, närmare bestämt 60 procent, av invånarna i det undersökta området har fått information om avfallssortering, återvinning och avfallshantering via Åbonejdens avfallsservice och mer än 50 procent i tidningen Vi ger mer igen. Tidningen är den klart populäraste av våra informationskanaler. I medierna, såsom tidningar, tv och radio, har varannan fått information. Omkring en tredjedel har fått information på återvinningscentralerna och ekotorgen, och nästan en tredjedel på husbolagens och boendeföreningarnas möten. Betydelsen av sådana möten har dock minskat under de två senaste åren. Konsumenterna anser att det är bra att få information i de nuvarande kanalerna. På samma sätt som i förra undersökningen upplever två tredjedelar att de fått tillräcklig information i avfalls- och återvinningsfrågor och drygt en fjärdedel skulle önska mer information. Bara några procent är ointresserade av information om de här frågorna. Avfallsstationerna får tack Undersökningen ställde också en fråga om hur nöjda de svarande är med avfallshanteringen i kommunen och i sitt eget hus och med de allmänna återvinningspunkterna. Respondenterna är nöjda med servicen. De är nöjdare med avfallshanteringen i sitt eget hus eller husbolag och återvinningspunkterna i småhusområdena än för två år sedan. Fler än tidigare, dvs. omkring var fjärde invånare i Åbo och närliggande kommuner, har besökt avfallscentralen i Toppå under det senaste året. Även antalet besökare på Isosuo avfallsstation har ökat något jämfört med De svarande upplever kundservicen på Toppå och Isosuo som rätt god och andelen som är mycket nöjda med servicen har stigit i jämn takt sedan Taloustutkimus undersökning av våra sorteringsvanor, tillgången på information om avfallsservicen samt hur väl sophämtningen och avfallsservicen fungerar görs vartannat år i Åbo, Reso, Nådendal, S:t Karins och Lundo. De som svarade bestod av 857 invånare i åldern år i Åboregionen. Källa: Taloustutkimus Oy, Åbo Idag, våren 2009, Avfallshantering och företag i branschen.? Fråga eller ge artikelförslag. Vi svarar på denna spalt. Gamla CD- och DVDskivor energi eller trädgårdsprydnader Under årens lopp har det samlats många CD-skivor hemma och på kontoret som det inte längre finns någon användning för. Vad är skivorna tillverkade av och i vilken soptunna ska de slängas? CD- och DVD-skivorna är brännbart avfall och ur dem kan man utvinna energi vid förbränningsverket. CDskivorna består till största del av plast och bör inte placeras i kärlen för returmetall. Skiktet av aluminium i skivorna är så tunt att det inte gör någon skada vid avfallsförbränningsverket. CD-skivornas fodral är också brännbart avfall och det samma gäller för de flesta DVD-skivors fodral. Om du trots allt hittar beteckningen PVC 03 på fodralet hör det till deponiavfallet. CD- och DVD-skivor kan också återvinnas! Häng upp skivorna med snöre i bärbuskarna så hålls bärtjuvar på avstånd. Skivorna är vackra också som julgransprydnader utomhus eller inomhus, antingen som hela eller klippta i bitar. avfallsrådgivningen tfn

6 VI GER MER IGEN 2/2009 Var sak har sin plats på avfallsstationen En släpvagn till en personbil kan rymma många slags sorterat avfall, varav det mesta är återvinnbart. Henrik Kronholm har packat bland annat renoverings- och deponiavfall på sitt lass. På Toppå avfallscentral har var sak sin egen plats. När man kommer till porten vid Toppå avfallscentral tar lastbilar kurs mot vägningen, medan småkunder styr sina paketbilar eller personbilar och släpvagnar mot en egen port. Först anmäler man sig och berättar vad lasset innehåller. Nina Frimodig går tillsammans med Henrik Kronholm igenom avfallsfraktionerna på lasset. Mottagningen kostar 12,50 euro för sängen, 10 euro för asbesten och 6 euro för soppåsarna med deponiavfall. Elektronikskrot från hushåll tas emot avgiftsfritt. Resten av lasset, omkring en halv kubikmeter, består bl.a. av planglas, papp och rent trä. Detta avfall tas som sorterat emot avgiftsfritt av småkunder. Som osorterat skulle avfallet ha tagits emot som deponiavfall och avgiften debiterats därefter. Det var väldigt bra sorterat, säger Frimodig och tackar. 6 Småkunder visas från porten till sorteringsstationen, där varje avfallsfraktion har sin egen plats. Om man sorterar avfallet färdigt är priset lägre och det är behändigt att tömma lasset. Personalen på avfallsstationen hjälper till med att lossa och bära lasten, och instruerar dem som kommer med avfall. Jorma Näätä hjälper Henrik Kronholm bära resårsängen. Soffor, sängar och andra skrymmande möbler är avgiftsbelagda. Om möblerna är i fin kondition, kan man bjuda ut dem till en återvinningscentral. El- och elektronikskrot läggs i sina egna containers. Elskrot är t.ex. it-apparater, småelektronik, armaturer, lysrör, energisparlampor, kylapparater och hushållsapparater. Elskrot mottas avgiftsfritt.

7 VI GER MER IGEN 2/2009 Jorma Näätä ger handledning i sortering: löstagna elledningar går till metallinsamlingen tillsammans med en gammal eltavla. En elkabel som lösgjorts från en elapparat hör till elskrot. Asbest som kan påträffas i gamla hus ska förpackas i plast, separat från annat avfall. Asbesten grävs ner på avstjälpningsplatsen på ett separat område. Deponiavfall är allt sådant avfall som inte kan utnyttjas som energiavfall eller som inte kan brännas vid avfallsförbränningsanläggningen i Oriketo. I hushållen uppkommer endast små mängder sådant avfall. Närmare anvisningar för sortering av brännbart avfall och deponiavfall finns på mittuppslaget i denna tidning. Utöver Toppå avfallscentral i Åbo betjänas småkunder av avfallsstationerna Isosuo i Reso och Rauhala i Pargas. Till det avgiftsfria avfallet hör metall, glas, kartong, papper, papp, elskrot, rent trä, betong- och stenmaterial, planglas utan fönsterbågar samt problemavfall, dvs. största delen av det avfall som lämnas på avfallsstationen. Henrik Kronholm renoverar som bäst. Om man bara orkar sortera byggavfallet, uppkommer det inte mycket avgiftsbelagt renoveringsavfall. Planglas såsom fönsterglas och speglar förs till en annan container än annat returglas. Fönsterglas utan bågar tas emot avgiftsfritt. Nästan allt avfall kan utnyttjas genom materialåtervinning eller energiutvinning. På Toppå avfallsstation får soffor och sängar ett förlängt liv. På sorteringsfältet har Åbonejdens avfallsservice en grävmaskin som lätt och behändigt tar loss stoppning och fjädrar från stommen med sin materialhanteringsskopa. Stoppningen bränns och blir energi, fjädrarna går till metallinsamlingen. Sängen som Henrik Kronholm fört till Toppå dumpas inte på avstjälningsplatsen, utan kan återvinnas helt och hållet. 7

8 VI GER MER IGEN 2/2009 PVC används mest i byggmaterial Hushållens plaster mestadels brännbart avfall Det är i princip lätt att sortera ut avfall som går till deponi, eftersom man lätt känner igen material som inte brinner, såsom porslin, sand och spegelglas, och kan säga att det är olämpligt för förbränning. Men när det gäller plast är många förbryllade vad då PVC? 8 Vardagliga plastförpackningar kan man lägga i den egna avfallsbehållaren även vid egnahemshus, eftersom avfallsförbränningsanläggningen kan hantera de flesta plastsorter utan att de avger skadliga ämnen. Rena plaster ger vid förbränning i allmänhet upphov till bara koldioxid och vatten, men till exempel färg- och tillsatsämnen i förpackningsplast samt matrester och annan smuts kan bilda giftiga föreningar. Därför måste förbränningen ske i tillräckligt hög temperatur, varför man inte får bränna plastavfall hemma i värmeugnar eller bastuugnar. PVC eller polyvinylklorid är däremot en plast som inte lämpar sig för förbränning ens i avfallsförbränningsanläggningar, eftersom den innehåller klor, poängterar Tuuli Meriläinen, informatör på Åbonejdens avfallsservice. Märkning underlättar sortering Som tur är uppkommer PVC-avfall bara sporadiskt i vardagliga bestyr. De vanligaste PVC-produkterna i hushållen är regnkläder, duschgardiner, uppblåsbara leksaker, vaxdukar, mappar, plastfickor, kreditkort och vinylskivor. Tidigare instruerades hushållen att lägga blisterförpackningar för tabletter i deponiavfallet, men PVC är allt mer sällsynt som tillverkningsmaterial för sådana, så numera kan de läggas i det vanliga brännbara avfallet. PVC som hör hemma i deponiavfallet blir allt lättare att känna igen av att märkning har blivit vanligare. Tecknet för PVC är en triangel som innehåller numret 03. Om märkningen saknas kan man göra ett test: klar plast som blir vit när man böjer den är med rätt stor säkerhet PVC. På dagliga förpackningar för livsmedel, kos- metik och tvättmedel behöver man inte leta efter märkning, eftersom de alla kan läggas i det brännbara avfallet På arbetsplatsen stöter man på PVC oftare. Det används i byggmaterial, exempelvis i plastmattor och -tapeter, lister, elkablar, rör och slangar. Mjuk PVC kan steriliseras, varför den används mycket i sjukhus- och hygienprodukter. Av skyddshandskarna är vinylhandskarna i PVC, som namnet antyder, medan övriga engångshandskar kan läggas bland brännbart avfall, berättar Tuuli Meriläinen. Nya trädgårdsmöbler av PVC Petrus Kurppa studerar miljövård vid Finlands fiskeri- och miljöinstitut i Pargas och har gjort sitt examensarbete om användningen av PVC i olika produktgrupper. I förpackningar verkar användningen av PVC minska allt mer. De producenter som har besvarat enkäten försöker ersätta PVC med andra plastsorter av miljöskäl, berättar Kurppa. I vissa andra produktgrupper ökar rentav användningen av PVC. Det har till exempel kommit ut många trädgårdsmöbler tillverkade av PVC på marknaden och fasadmaterial för egnahem. Plaståtervinningen är en utmaning Vissa rena och homogena plastsorter som samlas in inom industrin och handeln kan sorteras efter sort och färg och användas på nytt som råvara. Lite mer varierande returplast kan användas vid tillverkning av bland annat plastplankor och hushållsartiklar, snören, hinkar och förpackningsfilm. Till exempel rena gödselsäckar från lantbruket kan återvinnas. Plasten får sämre egenskaper för varje återvinning, så den kan inte återvinnas i oändlighet, konstaterar Meriläinen. Att återvinna plastavfall och använda det i nytillverkning av plastvaror är problematiskt, eftersom det är svårt att separera olika plastsorter från varandra och det uppkommer lite avfall av de enskilda sorterna. Plastavfall från hushåll kan inte heller användas av industrin på grund av de orenheter det innehåller. Hushållen kan skicka läskflaskor till återvinning, då de har ett eget återvinningssystem. För merparten av allt plastavfall är energiutvinning för närvarande det enda alternativet, säger Tuuli Meriläinen.

9 VI GER MER IGEN 2/2009 Bygg- och grovavfallet till Topila sorteringscentral Vid sorteringscentret Topila sorteras bygg- och renoveringsavfall och annat blandat grovavfall effektivt. Eftersom största delen av avfallet kan återvinnas minskar mängen avfall som deponeras märkbart. Regnrocken är PVC-plast, stövlarna gummi och vattenkannan polyetenplast. Endast regnrocken är deponiavfall. Deponiavfall är obrännbart eller skadligt avfall Deponiavfallet har en egen insamlingsbehållare vid rad- och höghus. De som bor i småhus kan föra deponiavfall till avfallsstationerna när de har andra ärenden att uträtta. Även småhus kan skaffa en egen behållare för deponiavfall vid sidan av behållaren för brännbart avfall. Man kan också skaffa en gemensam behållare tillsammans med grannarna. Till deponiavfallet hör endast sådant avfall som stör förbränningen eller inte brinner, såsom glas- och porslinskärl (t.ex. ugnsformar, dricksglas och kaffepannor) keramik söndriga speglar, fönster- och hyllglas glödlampor (ej lysrör eller energisparlampor) PVC (t.ex. regnkläder, vaxdukar, mappar, plastfickor, uppblåsbara lek saker och madrasser, ledningar och rör) blomjord och kattsand Det är meningen att bara sådant avfall som inte kan återvinnas ska deponeras på avstjälpningsplatsen. Matrester och biologiskt nedbrytbart avfall hör i dagens läge inte hemma på avstjälpningsplatsen, eftersom de ger upphov till utsläpp av metangas, som påskyndar klimatförändringen. Plaströr, lastpallar, lister, mineralull, wcstolar och möbler... Att sortera blandat bygg- och renoveringsavfall samt grovavfall kan förefalla som en omöjlig uppgift, men på sorteringsfältet Topila på Toppå avfallscentral kan man återvinna över 95 procent av dessa lass. Full aktivitet råder från morgon till kväll på det knappa en hektar stora området. Avfallet sorteras både med maskiner och för hand, berättar serviceansvarige Hannu Haanpää från Åbonejdens Avfallsservice. Största delen, ca 40 procent av det återvunna materialet, är trä, papp, förpackningsplast och träbaserade skivor som krossas och används för energiproduktion. Planglaset sorteras skilt och kan användas som råmaterial för tillverkningen av glasull. Wc-stolarna och övrigt porslin krossas och transporteras till en tegelfabrik som använder krossen i tegeltillverkningen. Ur högarna plockas också bildäcken och de far vidare till bildäcksåtervinning. PVC-plast, gipsskivor och mineralull ägnar sig inte för energiproduktion. Efter krossning kan materialet ändå utnyttjas som sluttäckningsmaterial på avstjälpningsplatsen och ersätter på så sätt annat täckmaterial, berättar servicechef Juha Hämäläinen från TSJ Företagstjänster. På fältet behandlas också lastflak från småkunder samt källsorterat energiavfall från handel och företag. Energiavfallet krossas och levereras till industrin som stödbränsle, säger Hämäläinen. Ännu för ett år sedan begravdes alla möbler på deponiområdet men nu tas även de isär och materialet återvinns. Att demontera möbler med en stor grävmaskin är en riktig teknikgren. En duktig maskinförare kan dock separera största På sorteringsfältet sorteras avfallet med maskiner och för hand. Endast en bråkdel av avfallet behöver längre deponeras. delen av metallen ur t.ex. en soffa. Stoppning och trädelar går till energiproduktion. Endast en bråkdel till deponi Före år 2008 dumpades allt bygg- och renoveringsavfall samt andra skrymmande föremål på deponiområdet. Tack vare sorteringen minskar belastningen på avstjälpningsplatsen och knappast något avfall större än sopsäckar behöver längre deponeras. Vi drar stor nytta av sorteringen, konstaterar Hämäläinen. Högst fem procent av det avfall som kommer till sorteringsfältet förblir outnyttjat. Men för till exempel bitumenprodukter söker vi som bäst lämplig behandling. Nya ansikten på TSJ Företagstjänster TSJ:s företagstjänster har förstärkts det senaste året. Laura Lindeman inledde i början av året sitt arbete som sekreterare för företagstjänsterna. Toni Harjula började som försäljare och miljöexpert hösten Till Tonis arbetsuppgifter hör planering och uppföljning av avfallshanteringsplaner för företag, Laura svarar på frågor som rör bland annat företagsfaktureringen. 9

10 Hemmets sorteringsguide Det sorterade avfallet hör hemma i fastighetens eller återvinningspunktens avfallskärl Rad- och höghusen har egna insamlingskärl för returmetall, returglas och returpapper. I många höghus insamlas också returkartong. Återvinningspunkternas kärl för returmetall, returglas, returpapper och i vissa kartong betjänar småhusägarna. Brännbart avfall och deponiavfall Brännbart avfall insamlas vid alla bostadsfastigheter. Insamlingen av blandavfall upphörde på hela TSJ:s verksamhetsområde i slutet av år Det före detta blandavfallet blir brännbart avfall då det icke brännbara deponiavfallet och PVCplasterna sorteras skilt. Av det brännbara avfallet produceras fjärrvärme vid avfallsförbränningsverket. Alla fastigheter med minst fyra lägenheter bör på gården ha ett eget avfallskärl för deponiavfall. De som bor i egnahem och parhus kan själva föra deponiavfallet till avfallsstationerna. Små fastigheter kan också skaffa ett eget eller med grannen gemensamt avfallskärl för deponiavfall. BRÄNNBART AVFALL Hemmets icke-återvinningsbara brännbara avfall: plastpåsar och förpackningar, t.ex. kaffepåsar, margarinförpackningar och tvättmedelsflaskor styroxförpackningar smutsiga kartong-, papp- och pappersförpackningar blöjor och andra hygienprodukter städavfall, t.ex. dammsugarpåsar trasiga kläder och skor träbaserat torrströ för husdjur CD-skivor, videokassetter och kassetter matrester och växtdelar ifall det vid fastigheten inte finns ett separat insamlingskärl för bioavfall eller en kompost DEPONIAVFALL Enbart avfall som inte brinner eller som stör förbränningen: alla glasformar och porslinskärl, keramikföremål trasiga speglar, fönster- och hyllglas glödlampor (inte lysrör eller energisparlampor) mylla och kattsand PVC-plast såsom regnkläder, vaxdukar, mappar, plastfickor, uppblåsbara leksaker och madrasser, ledningar och rör PVC-förpackningar känner du igen på symbolen här intill. - Matresterna hör inte hemma på avstjälpningsplatsen! RETURMETALL sköljda konserv- och metallburkar aluminiumformar och aluminiumfolie metallock och kapsyler stekpannor tomma aerosolburkar utan tryck, tomma målburkar små maskindelar - Stora metallföremål bör föras till avfallsstationerna (kontaktuppgifterna på tidningens baksida). - Dryckesburkar i aluminium bör föras till butikernas returautomater. RETURGLAS Förpackningsglas: tomma glasburkar och glasflaskor - Till returglaset hör inte glaskärl, spegelglas, keramik, prydnadsföremål, glödlampor, fönsterglas, vindrutor från bilar - De pantbelagda glasflaskorna ska föras till flaskinsamlingen eller Alko. RETURPAPPER dagstidningar och tidskrifter reklam kuvert telefonkataloger trasiga böcker utan pärmar kopieringspapper och ritpapper - Till returpappret hör inte papp, bruna papperskassar, förpackningskartong eller presentpapper. - Se till att varken plastkassar eller snören följer med. Information about waste disposal in EnglisH is available at

11 Avfallsrådgivning (lsa, msa) Avfall som bör skötas självständigt Mottagningsplatsernas kontaktuppgifter på tidningens baksida. RETURKARTONG Ren wellpapp och kartong: mjölk-, surmjölks- och saftförpackningar yoghurt- och glassförpackningar av kartong fling-, kex- och sötsaksförpackningar engångstallrikar och -muggar samt omslagspapper tomma äggförpackningar och kartonghylsor socker- och mjölkpaket papplådor - Lägg kartongen bland det brännbara avfallet om det inte finns ett kartonginsamlingskärl nära hemmet. - Skölj ur förpackningarna och låt dem rinna ur, platta till dem och packa dem tätt i varandra BIOAVFALL Bioavfallet är brännbart avfall ifall det inte finns ett separat kärl för bioavfall vid fastigheten. matrester skal av frukter och grönsaker kaffesump (filterpåsen kan sättas i komposten) teblad, tepåsar hushållspapper blomjord och växtdelar PROBLEMAVFALL Hushållens problemavfall mottas avgiftsfritt mätare som innehåller kvicksilver olja, oljefilter och annat avfall innehållande olja kylar-, broms- och kopplingsvätskor målfärg, lack, lim och lösningsmedel bekämpningsmedel framkallnings- och fixerbad kemikalier med orangefärgat varningstecken mätare som innehåller kvicksilver TSJ:s mottagningsplatser: Toppå avfallscentral, Isosuo och Rauhala avfallsstationer, Åbo och Reso Ekotorg, återvinningscentralerna i S:t Karins och Pargas, Liedon Kisällikellari i Lundo samt miljöbilen Yrjö. Apoteken mottar mediciner och febertermometrar. Batterier och ackumulatorer kan returneras till försäljarna och TSJ:s mottagningsplatser (se ovan). Fyrverkeripjäser och nödraketer bör returneras till försäljarna eller till polisen. EE-SKROT Hela maskiner tas emot avgiftsfritt. kylanordningar spisar, tvättmaskiner televisioner, stereoapparater ADB-utrustning småelektronik, t.ex. telefoner, eltandborstar, rakapparater och elvispar belysningsarmaturer, lysrör och energisparlampor Mottagningsplatser: Toppå avfallscentral, Isosuo och Rauhala avfallsstationer, Ekokaarina, Liedon Kisällikellari, Åbo och Reso Ekotorg samt Åbo Ekosmedja. - Återvinningscentralerna och ekotorgen återvinner användbara elapparater. STORA FÖREMÅL Mottagningsplatser: Toppå avfallscent ral, Isosuo och Rauhala avfallsstationer. Metallföremålen tas emot avgiftsfritt En behandlingsavgift debiteras för madrasser, möbler och andra föremål: små 7,50, stora 12,50. - Återvinningscentralerna och ekotorgen tar emot användbara möbler i gott skick. För övriga debiteras en hanteringsavgift. - Gamla bildäck kan föras till däckhandeln, varifrån de skickas för återvinning. För löstagningen av fälgarna debiteras en avgift. DEPONIAVFALL Mottagningsplatser: Toppå avfallscentral, Isosuo och Rauhala avfallsstationer: deponiavfall 24 /m 3, 6 /avfallspåse småhusets deponiavfall 1 /avfallspåse BYGGAVFALL Mottagningsplatser: Toppå avfallscent ral, Isosuo och Rauhala avfallsstationer. rent obehandlat trä, impregnerat trä (under 1 m 3 ), metall, rena marksubstanser, betong-, kakel- eller tegelkross (under 150 mm) tas emot avgiftsfritt en behandlingsavgift debiteras för målat, lackat och ytbehandlat trä samt träbaserade skivor, 7,50 /m 3 lavoarer 5, wc-stolar 10 energiavfall 18 /m 3 för blandat byggavfall debiteras 24 /m 3 för asbestavfall debiteras 10 för < 100 kg Avfall från trädgård och gårdsplan Mottagningsplatser: Toppå avfallscent ral, Isosuo och Rauhala avfallsstationer. ren halkbekämpningssand, ris och kvistar tas avgiftsfritt emot av småenhetskunder för övrigt hopräfsat trädgårdsavfall (t.ex. löv) debiteras 5 /m 3, d.v.s. 1 /sopsäck Äpplen 1,50 /40 l, d.v.s. 1 5 ämbar. - På grund av risk för övervikt och att avfallskärlet går sönder får städavfallet inte läggas i blandavfallskärlet. Sand och vått trädgårdsavfall stör också avfallsförbränningsanläggningens funktion.

12 VI GER MER IGEN 2/2009 Genom att effektivera sorteringen vid gården kan mängden deponiavfall minskas. Johanna Suokivi (t.h.) och avfallsrådgivare Miia Jylhä från Åbonejdens avfallsservice går tillsammans igenom hur gården kunde effektivera sorteringen och på det sättet göra avfallshanteringen billigare. En gårds avfallshantering bygger på sortering I dagens läge ser man inte längre olovliga avstjälpningsplatser och gamla jordbruksmaskiner som står och skräpar på bakgårdarna på landsbygden. Att minska mängden avfall, sortera och återvinna är numera vardagsrutiner på gårdarna. Ett besök på en svinfarm i Rusko visade att man kan minska avfallskostnaderna genom att effektivera sorteringen. Johanna Suokivi är husmor på Heikkilä gård i Hujala och berättar att de har satsat på svinuppfödning. Åkrarna är utarrenderade. Som i annan företagsverksamhet uppstår det olika slags avfall beroende på vilken produktionsinriktning gården har. Det vanligaste avfallsproblemet på gårdarna är plastprodukter som gödselsäckar. På en svinfarm ger närmast dunkar och andra förpackningar upphov till plastavfall. För oss är aerosolflaskor förargligast. Varje dag tömmer vi också ett stort antal små flaskor i glas och plast. Specialavfall och gummihandskar är också en stor del. Vi följer också noggranna bestämmelser när vi hanterar kadaver och det finns ett eget system för slam, räknar Johanna Suokivi upp. Svinfodret går direkt i silon, medan fodret för smågrisarna är förpackat i stora papperssäckar. Sågspån som används som torrströ är förpackat i plastbalar. Effektivare avfallsåtervinning Johanna Suokivi och avfallsrådgivare Miia Jylhä från Åbonejdens avfallsservice går tillsammans igenom hur gården kunde effektivera sorteringen och på det sättet göra inbesparingar i kostnaderna för avfallshantering. Eftersom avfallsåtervinningen utvecklas hela tiden, förändras också anvisningarna. Den vanliga glasinsamlingen lämpar sig numera bara för flask- och burkglas; glaskärl godkänns inte längre. Små injektionsflaskor som används i vården, av både människor och djur, är dock inte lämpliga för insamlingen på grund Eftersom avfallsåtervinningen utvecklas hela tiden, förändras också anvisningarna. av korken. De måste läggas bland deponiavfallet. Om det blir kvar läkemedel i flaskorna ska de sparas separat och föras till insamlingen för problemavfall. Eftersom fodersäckar har två papperslager med ett förstärkande mellanlager i plast är de inte lämpliga för pappersinsamlingen. De kan ändå lämnas i den separata insamlingen för kartong och användas för energiutvinning, så de behöver inte deponeras på avstjälpningsplatsen. Plastfilm och plastdunkar som inte kan returneras är också lämpliga för energifraktionen. Man kan skaffa en separat insamlingsbehållare för energifraktionen eller själv för avfallet till avfallsstationerna Isosuo, Toppå och Rauhala, berättar Miia Jylhä. Tomma aerosolflaskor kan läggas i metallinsamlingen, så de behöver inte heller längre hanteras som deponiavfall. 12

13 VI GER MER IGEN 2/2009 Den spillolja som uppkommer på lantgårdar kan man föra till oljebilen, som besöker kommunerna tillsammans med miljöbilen Yrjö varje år. Ren spillolja sugs upp ur tunnor direkt i oljebilens tank. Yrjö kan ta emot bara små mängder spillolja i exempelvis dunkar. Större mängder spillolja hämtas direkt på gården. Den som har mer än 400 liter spillolja i lager kan beställa hämtning på numret Hjälp med planeringen Heikkilä gård har för närvarande 6 avfallsbehållare på 600 liter, som töms med två veckors mellanrum. Papp, kartong och metall har vi sorterat ur redan i åratal. Jag kör regelbundet lass med lysrör, dunkar och skrymmande varor som gamla hushållsmaskiner på släpvagnen till Toppå. De som arbetar på Heikkilä svinfarm sorterar olika avfallsfraktioner i berömvärd grad redan nu, men för en del av de fraktioner som kan gå till energiutvinning har gården betalat högre pris i onödan. God planering hjälper en att hålla kostnaderna för hanteringen nere, konstaterar Miia Jylhä och påpekar att man kan gör upp en avfallshanteringsplan med hjälp av en expert från Åbonejdens avfallsservice. Bara lite deponiavfall En lantgård ger också upphov till hushållsavfall. Johanna Suokivi berättar att det går åt mycket mat i en familj med fem barn. Matrester och förpackningar blir över som avfall. Det uppkommer mycket avfall i en stor familj. Jag är inte så förtjust i kompostering av biologiskt avfall, men vi sorterar ur flaskor, konservburkar och insamlingspapper och för det till insamlingsbehållarna. I Åboregionen kan man lägga matrester i behållaren för brännbart avfall och därmed låta dem gå till förbränning i Oriketo. Om fastigheten har en insamlingsbehållare för deponiavfall, ska man inte lägga matrester i den, eftersom biologiskt nedbrytbart avfall inte hör hemma på avstjälpningsplatsen. Johanna Suokivi tycker att Ruskoborna inte helt har tagit till sig sorteringen av avfallet i brännbart avfall och deponiavfall, som har gällt sedan årsskiftet. Det behövs alltjämt mer information. När man separerar brännbart avfall från deponiavfall märker man att det uppkommer rätt lite avfall som går till avstjälpningsplatsen, berättar Miia Jylhä. Det är bra att veta att man kan kalla på en fackmänniska från Åbonejdens avfallsservice som på ort och ställe ser över och funderar ut avfallshanteringslösningar för ett företag. På en gård är det lika viktigt som på andra företag. Det är alltid bra att söka kostnadsinbesparingar och planering av avfallshanteringen kan också skona miljön, resonerar Johanna Suokivi. Johanna Suokivi berättar att Ruskoborna håller på att lära sig att separera deponiavfall och brännbart avfall. Hon tycker att invånarna på landsbygden känner sitt ansvar också i avfallsfrågor och håller sig inte längre med olovliga avstjälpningsplatser i skogen. Miia Jylhä (t.v.) och Johanna Suokivi går igenom hur mycket avfall som transporterats från Heikkilä gård. Andelen energiavfall vid gården kan ökas. Heikkilä gård föder upp grisar. Smågrisarna längtar efter suggans och värmelampans värme. Det vanligaste avfallet på en gård: Inom Åbonejdens avfallsservice område är de vanligaste avfallsbehållarna på en gård behållare för brännbart avfall och för deponiavfall och vid behov separata behållare för papp, kartong, energifraktion, små metallföremål och glas. GÖDSELSÄCKAR I PLAST: olika organisationer ordnar insamling då och då energifraktion eller brännbart avfall, om ingen insamling ordnas. FODERSÄCKAR: insamlingskartong eller energifraktion man kan skaffa en behållare till fastigheten eller föra till avfallsstationen. REN SPILLOLJA: i dunkar till miljöbilen Yrjö den ambulerande oljebilen suger upp ur tunnor hämtning på fastigheten, då mängden uppgår till minst 400 liter, tfn VÄXTSKYDDSMEDEL: problemavfall för till miljöbilen Yrjö eller en avfallsstation. GAMLA JORDBRUKSMASKINER: till mottagare för metallskrot. LYSRÖR: för till miljöbilen Yrjö eller en avfallsstation till uppsamlingsställen för elskrot. SMÅ METALLFÖREMÅL OCH GLAS, BYGG- OCH TRÄAVFALL, HUSHÅLLSAVFALL: se anvisningarna för avfallssortering på mittuppslaget i denna tidning. (Avfallslagstiftningen innehåller särskilda bestämmelser för avfallshantering när det gäller flytgödsel och döda djur.) 13

14 VI GER MER IGEN 2/2009 Den fjärde musikpicknicken lockade en rekordpublik till Kuppisparken. Åbonejdens avfallsservice bjöd på pjäsen Snöslask, som berättar om vikten av att förebygga avfall och om återvinningsknep på ett sätt som intresserar barn Lyckan kräver inga onödiga prylar Snövit drömmer om saker hon inte behöver och beställer alla möjliga varor från Krims & Krams. Vad är nu detta har Snövit blivit alldeles tokig? 14

15 VI GER MER IGEN 2/2009 Pjäsen Snöslask som Åbonejdens avfallsservice bjuder på tystar ner barnfamiljerna på musikpicknick i Kuppisparken. Den konsumtionskritiska dockteatern bygger sin berättelse på den mer än välbekanta sagan om Snövit. I den här versionen gör Snövit misstaget att låta sig lockas med i en farlig konsumtionsfest av sin styvmor. Musikpicknicken som arrangeras i början av augusti har lockat hundratals musik- och teatervänner till parken. Solen gassar från en molnfri himmel. Familjerna breder ut sin filtar på gräsmattan, ställer fram sin mat och deras minsta står framför scenen och diggar. Stojet mojnar när pjäsen börjar och barnen följer Snövits spännande äventyr i varornas värld. Prylarnas underland I början av pjäsen älskar Snövit sin gamla fåtölj och återanvänder syltburkar. Hon förstår att man inte behöver omge sig med så många saker för att vara lycklig. Den avundsjuka styvmodern avskyr Snövit, som har ett hjärta av guld. Hon skulle också vilja ha ett sådant, men de säljer ju inga hjärtan av guld i affärerna. I stället köper hon allt hon ser i affärerna och för hennes skull bygger de nya fabriker som tillverkar helt nya varor. Till slut är himlen täckt av svart rök och Snövit blir Snöslask, lika glupsk som sin styvmor. När de tittar i spegeln i pjäsen Snöslask frågar de inte vem som skönast i landet är, utan vem som mest uti landet har. Snövits styvmor inbillar sig att man kan dö av brist på prylar och den stackars Snövit får samma habegär under hennes inflytande. Ingendera förstår att de gör slut på världens naturresurser och orsakar en allvarlig klimatförändring. Och onödiga varor ger upphov till onödigt avfall. Det blir både roligt och lite spännande att följa kapprustningen mellan styvmodern och Snövit, och man får en tankeställare. Till slut drunknar nämligen styvmodern i sina egna prylar. När fabrikerna inte längre behöver tillverka nya varor på löpande band, blir luften ren "Barnen håller på att växa upp till en ny generation som förstår betydelsen av att förebygga uppkomsten av avfall och att sortera." och Snöslask blir åter Snövit. Dramat får ett lyckligt slut, som tur är, för Snövit lär sig att det finns mycket trevligare saker i livet än den ständiga hamstringen. Man behöver inte konsumera mycket för att bli lycklig. Niklas Vaulanen (8 år) tycker att det roligaste i pjäsen var de fantasifulla figurerna, till exempel mobil- och ketchupdockorna. Det var en bra pjäs, säger Niklas. Ska vi leka sortering? Åbonejdens avfallsservice har också arrangerat en sorteringslek i Kuppisparken. Avfallsrådgivare Anu Syrjänen har en väska med olika sorters skräp. Frivilliga får sortera skräpet och lägga det i rätt fack med hjälp av Anu. Bröderna Christian Wertti (10 år) och Sebastian Wertti (8 år) funderar tillsammans på var en burk med lösningsmedel hör hemma. Burken har ett orangefärgat varningsmärke, som talar om att ämnet är giftigt. Var kan det då höra hemma, säger Anu som en vink. Burken hamnar helt riktigt bland problemavfallet och nästa sak blir en glödlampa, som pojkarna i samråd lägger bland deponiavfallet, vilket också är helt korrekt. Det var ganska lätt att sortera, konstaterar bröderna som avslutning på leken och Anu räcker dem en reflex vardera som pris. Vilja Hiltunen (8 år) sorterar hastigt och lustigt en glasburk, en chokladkartong, en yoghurtburk och ett kuvert, och lägger dem i rätt behållare. När hon kommer till en trasig badboll får hon fundera lite. Till badleksaker används PVC-plast, som Dramat Snöslask får ett lyckligt slut, som tur är, för Snövit lär sig att det finns mycket trevligare saker i livet än den ständiga hamstringen. Vilja Hiltunen tar sig en skarp funderare på vad som hör hemma var i sorteringsleken. inte kan brännas ens på en avfallsförbränningsanläggning, säger Anu och Vilja förstår vinken och lägger badbollen bland deponiavfallet. Det allra svåraste var att veta vad som är deponiavfall, konstaterar Vilja till slut. Vilja har sett pjäsen Snöslask i skolan och hon tycker att den är trevlig. Kunskap hindrar att avfall uppkommer Åbonejdens avfallsservice har i ett år åkt runt till skolor och daghem i regionens kommuner med pjäsen Snöslask. En stor del av ettorna och tvåorna i Åboskolorna har sett pjäsen, som ingår i skolornas program för miljöfrågor. Det är alltså inget att undra över, att barnen klarar av att lätt och behändigt lägga sopor i rätt behållare i sorteringsleken. De vet också att man ska försöka hindra att det uppkommer avfall. Jag önskar att folk kunde förhålla sig positiva till sortering. Man ska inte tappa sugen, bara för att man inte alltid vet vilket skräp som hör hemma var. Det finns mycket information på nätet och man kan alltid ringa till servicetelefonen vid Åbonejdens avfallsservice och be om råd. Inställningen till sortering har förändrats under de senaste åren och rådgivningen börjar så småningom ge resultat. Anu är glad över att det inte är mer än några procent av det dagliga avfallet i hushållen som måste föras till avstjälpningsplatsen. Barnen håller på att växa upp till en ny generation som förstår betydelsen av att förebygga uppkomsten av avfall och att sortera, säger Anu. Snöslaskdramat turnerar i skolornas 1 och 2 klasser. Turnén inleds på hösten i skolorna i Nådendal och S:t Karins samt i nejdens svenskspråkiga skolor.. Information har sänts direkt till skolorna. Till publikevemang kan man höra sig för om dockteatern på tfn

16 TIDTABEL FÖR MILJÖBILEN YRJ VI GER MER IGEN 2/ MILJÖBILEN YRJÖS TIDTABELL En avfallsrådgivare är anträffbar på de hållplatser som är märkta med symbolen i tidtabellen. På de hållplatser som är märkta med symbolen o finns även en oljebil på plats som kan suga upp spillolja av god kvalitet ur tunnor. Yrjö kan ta emot bara små mängder spillolja i exempelvis dunkar. Större mängder olja hämtas på gården. Den som har mer än 400 liter olja i lager kan beställa hämtning på numret Farligt avfall från hemmet mottas avgiftsfritt av Yrjö-bilen och vid de fasta mottagningsplatserna: Toppå avfallscentral Isosuo avfallsstation, Reso Rauhala avfallsstation, Pargas Återvinningscentralen i S:t Karins Liedon Kisällikellari, Lundo Pargas Återvinningscentral Reso Ekotorg Åbo Ekotorg SE BAKSIDAN FÖR KONTAKTINFORMATION OCH ÖPPETTIDER VID DE OLIKA VERKSAMHETSSTÄLLENA. Problemavfall innehåller ämnen, som redan i små mängder är skadliga eller farliga för naturen och människan. Problemavfall bör inte blandas med annat avfall - det bör sorteras skilt och föras till problemavfallsinsamlingen. Man bör aldrig sätta problemavfall i en vanlig avfallsbehållare, hälla i avloppet eller bränna. Problemavfall är bl.a.: mätare som innehåller kvicksilver kraftiga rengörings-medel spillolja oljefilter och oljetrassel bensin, brännolja, petroleum kylar-, broms- och kopplingsvätskor målarfärg, lack, lim, lösningsmedel bekämpningsmedel fotograferingskemikalier kemikalier med orangefärgat varningstecken mediciner bör föras till apoteken ackumulatorer och batterier kan också returneras till försäljarna gasflaskor för engångsbruk Lysrör och energisparlampor kan föras till insamlingen för EE-skrot samt insamlingsplatserna för problemavfall. Fyrverkeripjäser och nödraketer bör returneras till försäljaren eller polisen. PÅFYLLBA- RA GASFLASKOR RETURNERAS TILL FÖRSÄLJAREN. GIFTIGT HÄLSOSKADLIGT OXIDERANDE FRÄTANDE BRANDFARLIGT MILJÖFARLIGT AURA KUUSKOSKI Urpontie 2, Asemanseutu skola ONS SIMOLA Vanha Tampereentie 153, skolan ONS S:T KARINS ÄMBODA Kauppatie/Puistotie ONS ONS TIS ONS CENTRUM Isännänkatu, servicecentret för åldringar ONS ONS TIS ONS HADVALA Hadvalantie, kyrkans parkering TOR HEPOJOKI Hepojoentie 477, gamla skolan TOR TOR Hovirinta Hovirinnantie 5, Euromarket ONS ONS KIRISMÄKI Hakapellontie, Kirismäen puisto TOR TOR LITTOIS Tallakatu, Littois allaktivitetshus ONS ONS TIS ONS Niemenkulma Niemenkulmantie 130, skolan TOR NUNNA Littoistentie/Nunnantie TOR TOR PIKIS KYRKBY gamla kommunhusets parkering TOR PIISPANRISTI Kairiskulmantie 3, Prisma ONS ONS TIS ONS PUOSTA Pallokuja, planen TOR TOR RAVATTULA Reivikatu, Citymarket ONS ONS TIS ONS Runko Rungontie, planen TOR SALVELA Mäenpääntie/Männistöntie TOR TOR TEPPALA Koskentie, kommunens lager TOR TOR LUNDO CENTRUM Keskustie, torget ONS TOR ILMARINEN Vanha Tampereentie 868, Siwa ONS TOR LUNDO STATION Poikojantie, servicestationen ONS TOR LITTOIS Sippaantie 74, K-Extra ONS Loukinainen Loukinaistentie/Hämeentie, servicestationen ONS Rauhakylä Pahkantie 1, skyddstaket för återvinning ONS TOR YLISKULMA Liedonperäntie 7, baren ONS TOR VÄSTÅBOLAND Attu Storstrandsvägen/Attuvägen TOR ERSBY Simonby vägskäl ONS TIS LIELAX Backasplan ONS TOR ONS PARGAS SÖDRA CENTRUM Skolgatan ONS TIS PARGAS SÖDRA CENTRUM Sarlingatan, föreningshuset TOR ONS PARGAS NORRA CENTRUM, Strandvägen, St1 ONS TOR TIS med avfallsrådgivare o med oljebil

17 VI GER MER IGEN 2/2009 Sattmark Caféet TOR SKRÄBBÖLE Ungdomsgården Baracken TOR ONS Söderby Kyrksundsgatan, K-Supermarket TOR TENNBY Tennstopet, Sale ONS ONS ÖSTERBY Österbyvägen, Eeros handel ONS S:T MÅRTENS CENTRUM Härkätie 723, biblioteket LÖR o MÅN TOR OLLILA Härkätie 1406, Nurmi Oy LÖR o MÅN TOR PRUNKILA Uudentalon kalustohalli LÖR o MÅN TOR MASKO CENTRUM Keskuskaari, köpcentret TOR TOR HUMIKKALA Marjatie, planen TOR TOR KALLELA Askaistentie 228, idrottsplanens parkering TOR LÖR o LEMO CENTRUM Koulutie, skolan TOR LÖR o MÄKSMÄKI Teollisuustie TOR TOR NIEMENKULMA Ohensaarentie, planen TOR TOR PIUHA Tanilantie, planen TOR TOR SEIKELÄ Aarnentie, Seikelä skola TOR TOR VIRMO CENTRUM Kirkkokatu 8, busstationen TOR MÅN KALELA Unholantie/Maulantie TOR MÅN KARJALANKYLÄ Karjalankyläntie 114, skolan TOR MÅN KETELINEN Valtasentie, brandstationen TOR MÅN KIVIKYLÄ Palolaistentie/Kivikyläntie TOR MÅN LAAJOKI Gamla skolan TOR MÅN Mietois kyrkby brandstationen TOR MÅN Mietois kyrkby Tavastilantie, Tavastila skola LÖR o TOR MÅN PYHE servicestationen LÖR o TOR MÅN PYHE Pyhäntie, Maamiesseurantalo TOR MÅN TARVAINEN Tarvainens skola TOR MÅN Virmo station Opintie, skolan TOR MÅN NÅDENDAL CENTRUM Tullikatu, torget TOR ONS ONS GAMLA STADEN Fleminginkatu TOR ONS ONS GULLRANDA Västäräkinkuja TOR ONS ONS Haapala Haapalan Saaristotie, bryggan ONS HORJA Iskolantie, skolan ONS MÅN ISKOLA Iskolantie/Salapellontie ONS MÅN ONS JÄRVENSUU Lossintie, avloppsreningsverket ONS MÅN ONS Karvetti Rautakatu 7, stadens depåer TOR ONS ONS KARVETTI Ruonan yhdystie, Ukko-Pekka TOR ONS ONS KIRKONSALMI Paltteentie, återvinningsstället ONS MÅN MASKULAINEN Maskulaisentie 2, brandkårshuset ONS LÖR o MÅN POIKKO Rymättyläntie, återvinningsstället ONS LÖR o MÅN RUONA Pirttiluodontie, båthamnen TOR ONS ONS RUONA Kurkelankatu TOR RÖÖLÄ Rööläntie, hamnen ONS LÖR o MÅN TAIMO Nuhjalantie, köpcentret TOR VÄINÖLÄ Teljentie, planen TOR NOUSIS CENTRUM Torikuja, Nousis torg LÖR o TOR FALKENBERG Valpperintie, skolan TOR KOLJOLA Vahdontie, sportplanen TOR NUTTURLA Makasiiniteatteris parkering LÖR o TOR Ojankulma bussvändplatsen TOR med avfallsrådgivare o med oljebil 17

18 VI GER MER IGEN 2/2009 PÖYTIS Auvainen Auvaistentie, skolan MÅN Haveri Vuoritie, Haveri skola MÅN Karinainen Väliläntie, Karinais skola MÅN Kyrkbyn Pöytis kyrkby, K-butiken MÅN Kumila Kumilantie, Kaulanperä skola MÅN KYRÖ Ollilantie, servicestationen MÅN Rahkio Ollilantie, gamla skolan MÅN RIIHIKOSKI Yläneentie, servicestationen MÅN Tilkkainen Nahilantie, Heikinsuo skola MÅN RESO IHALA Konsantie 16, Ihala skola TOR KAANAA Kotilokuja, Kaanaa postkontor ONS ONS PETÄSMÄKI Honkakatu 3, Pirkon-Tupa TOR TIKANMAA Kapponkatu 17, Tikanmaa köpcentrum ONS ONS VAISAARI Eeronkuja, framför brandstationen ONS ONS VAISAARI Karrinkatu, Vaisaari parkering TOR VARPPEENSEUTU Varppeenaukio ONS ONS VENHE Voudinkatu 5, Raisio-Center ONS TOR RUSKO CENTRALORTEN Vahdontie, S-market LÖR o MÅN JÄRVIJOKI Lavamäentie/Järvijoentie MÅN LÄHTEENMÄKI Viherkuja/Viherkulma MÅN LAVAMÄKI Lavamäki bystuga MÅN MERTTELÄ Vahdontie, gamla mejeriet LÖR o MÅN SILVOLA Valpperintie 294 MÅN VAHTO CENTRUM, Reningsverket MÅN TARVASJOKI CENTRUM Hämeen Härkätie 623, kommunkansliet MÅN TOR PÄIVÄRINNE Urheilutie, simhallen LÖR o MÅN TOR YRJÄNKYLÄ Autokeitaantie 1, avloppsreningsverket LÖR o MÅN TOR ÅBO BATTERIHAGEN Kanslersvägen/Ladugårdsgatan TOR TOR BECKHOLMEN Beckplan ONS TOR BJÖRKAS S-market TOR TOR CENTRUM Östra Strandgatan 70 MÅN TOR CENTRUM Östra Strandgatan/Sotalaisgatan MÅN TOR CENTRUM Salutorget MÅN ONS CENTRUM Tranebrunnsplan MÅN TOR CENTRUM Mannerheimparken MÅN ONS CENTRUM Port Arthur, K-affären MÅN ONS CENTRUM Trätorget MÅN ONS CENTRUM Fabriksgatan/Biskopsgatan MÅN TOR CENTRUM Varvsplan MÅN ONS CENTRUM Georgsgatan MÅN TOR FYRSTRANDEN S-market ONS TOR FÄRJSTRANDEN Snabbköpet TOR TOR HALLIS Påvegatan/Hektogatan ONS TOR HALLIS S-market ONS TOR HARITTU Egentliga Finlands gata/åbolandsgatan TOR TOR HARLAX Medvinden/Sidovinden ONS TOR HEPOKULTA Varkkabergsgatan/Jaktkällgatan MÅN MÅN ONS HIRVENSALO Återvinningsstället vid slalombacken ONS ILPOIS Laukkälls parkering TOR ONS ISPOIS Ispois parkväg/ispois ringväg MÅN MÅN ONS ISPOIS Karlavägen 7 MÅN MÅN ONS JAHN Gamla Littoisvägen/Ylännegatan ONS TOR JYRKKÄLÄ Jyrkkälägatan 2 TOR TOR JÄKÄRLÄ Allaisgatan/Haihuvägen ONS TIS JÄKÄRLÄ Brandkårshuset ONS TIS KAERLA Riitasuogatan/Toukolagatan ONS TOR ONS KAKSKERTA Harjattulavägen/Brinkhallsvägen TOR TOR KAKSKERTA Kakskertahusets parkering TOR TOR KAKSKERTA Kyrkans parkering TOR TOR med avfallsrådgivare o med oljebil

19 VI GER MER IGEN 2/2009 KAKSKERTA Vapparvägen/Myllykylävägen TOR TOR KASTU Loukasplan MÅN MÅN ONS KOHMO Kohmovägen/Rödjegränden ONS TOR KRÅKKÄRRET Akseli kiinteistöpalvelut/varissuokontoret ONS ONS KRÅKKÄRRET Suurpäägatan/Detmars gränd ONS KUPPIS Citymarket TOR ONS KUPPIS Fotbollsstadion TOR TOR KURALA Gamla Tavastlandsvägen/Virmuvägen ONS TOR KÄHÄRI Satakuntavägen, Paalupaikka MÅN MÅN ONS KÄRSÄMÄKI Sportplanen ONS TOR ONS LAUKKAVUORI Sädesärlestigen, simhallen TOR TOR LAUSTIS Skrivarplan ONS ONS LAUSTIS Rådsgatan 7, skolan ONS ONS LILLHEIKKILÄ Uittamovägen/Kommunalsjukhusvägen MÅN MÅN TOR LUOLAVUORI Ollongatan/Utmarksvägen TOR ONS LÅNGBACKA Manhattan MÅN MÅN ONS LÅNGBACKA Pitkämäkigatan/Isotalostigen MÅN MÅN ONS MOISIO Moisio servicestation ONS TIS MÄLIKKÄLÄ Euromarket TOR MÅN TOR MÄLIKKÄLÄ Brädbärarevägen/Isolerarkröken TOR MÅN ONS NORRSTAN Skolgatan 29, servicestationen MÅN MÅN ONS NORRSTAN Kähärivägen, Kähäri plan MÅN MÅN ONS NUMMIS Ekvägen 1 ONS TOR TOR NÄTTINUMMI Auroragatan/Finbergsgatan TOR MÅN ONS NÄTTINUMMI Gretas gata, simhallen TOR MÅN ONS ORINIEMI Hästbjörksvägen TOR TOR OXBACKA Okgatan/Vidjelänksgränden TOR ONS PAHANIEMI Suikkilavägen/Aunelavägen TOR TOR PANSIO Pansio park TOR TOR PATIS Auvaismäkivägens korsning ONS TIS PATIS Paavola skola ONS TIS PATIS Vahtovägens korsning ONS TIS PELTOLA Åbo yrkesinstitut TOR ONS PERNO Paavolaplan TOR MÅN TOR PERNO Perno skola TOR MÅN TOR PERNO Öselgatan 10 TOR MÅN TOR PETRELIUS simhallen TOR TOR PARKBACKEN Höjdplan MÅN MÅN TOR PARKBACKEN Regementsvägen/Parkbacksgatan MÅN MÅN TOR RAUNISTULA S:t Marie brandkårshus ONS TOR RAUNISTULA Raunistulavägen/Virusmäkivägen ONS TOR RUNOSBACKEN Muntersgatan 4 ONS TOR ONS RUNOSBACKEN Runosmarket ONS TOR ONS RUOHONPÄÄ Vakka-Suomivägen/Lukoilavägen TOR MÅN ONS RÄNTÄMÄKI Prisma ONS TOR RÄNTÄMÄKI Hamarogatan/Ringbrynjegatan ONS TOR SATAVA Kakskertavägen 679, gamla posten TOR TOR SATAVA Båthamnen TOR TOR STORHEIKKILÄ Karlavagnsplan TOR MÅN TOR SUIKKILA Göteborgsgatan/Konstanzagatan TOR ONS SVALBERGA Hännikkögatan 22 ONS TOR SVALBERGA Örngatan 2 ONS ONS TALLBACKEN Kommunalsjukhusvägen/Toivolagatan TOR TOR TORTINMÄKI Auravägens korsning ONS TIS UITTAMO Sporrgatans parkering MÅN MÅN ONS UITTAMO Rusthållsbrinken MÅN MÅN ONS VÄSTRA CENTRUM Citymarket TOR ONS VÄTTI Jölliplan MÅN MÅN ONS YLIKYLÄ Gamla Wäinö Aaltonens skola ONS TOR ÖSTERÅS Fägatan/Pääskyvuorigatan ONS TOR med avfallsrådgivare o med oljebil 19

20 VI GER MER IGEN 2/2009 JULKINEN TIEDOTE, JAETAAN KAIKKIIN TALOUKSIIN Avfallsrådgivning (lsa, msa) OFFENTLIGT MEDDELANDE, DELAS UT TILL ALLA HUSHÅLL. ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE AB Formansgatan 2, 3 vån, ÅBO tfn öppet mån fre kl Avfallsrådgivning Avfallstransporternas kundservice: TOPPÅ AVFALLSCENTRAL Långholmsgränden 7, Åbo tfn Öppet mån fre kl ISOSUO AVFALLSSTATION Isosuontie 5, Reso tfn Öppet mån kl , tis fre kl RAUHALA AVFALLSSTATION Sydmovägen 173, Pargas tfn Öppet mån kl , tis fre kl TIDTABELLEN FÖR MILJÖBILEN YRJÖ Tfn EKOKAARINA, SER-HALLI Asianajajankatu 2 4, S:t Karins. tfn (02) Öppet mån tor kl , fre kl KAARINAN KIERRÄTYSKESKUS Koristontie 1 tfn Öppet mån fre kl LIEDON KISÄLLIKELLARI Teollisuuskuja 2 A, Lundo tfn (02) Öppet mån, ons, tor kl. 8 16, tis kl. 8 19, fre kl PARGAS ÅTERVINNINGSCENTRAL Bergvägen 6 tfn Öppet mån, ons kl. 9 16, tis, tor kl. 9 17, fre kl RESO EKOTORG Purokatu 10 tfn (02) Öppet mån fre kl. 9 18, lör kl ÅBO EKOTORG Kyrkovägen 10 tfn Öppet mån fre kl. 9 18, lör kl Nuppulavägen 30 (ej problemavfall) Tfn Öppet mån fre kl Rieskalähdevägen 74, tfn Öppet mån fre kl ÅBO EKOSMEDJA Rieskalähdevägen 74, Åbo tfn Öppet mån fre kl Om du vill ha tidningen på finska/svenska, ring tfn eller mejla oss på så skickar vi den till dig. Haluatko lehden suomeksi/ruotsiksi, soita puh tai lähetä viesti niin lähetämme sen sinulle. Tappat bort återvinningspunkten? Var finns närmaste avfallsstation? Nu kan du med hjälp av vår kartfunktion söka upp återvinningspunkternas och de andra avfallsmottagningsplatsernas lägen. Du kan söka mottagningsplatser som finns nära din adress eller i hela kommunen. Du kan också välja om du på kartan vill se återvinningspunkterna eller t.ex. mottagningsplatserna för problemavfall. Allt detta på adressen PS: Återvinningspunkter och avfallsstationer i övriga delar av landet hittar du på den finskspråkiga webbadressen

ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013

ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013 ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013 SORTERINGEN AV HEMMETS AVFALL Hör HeMMA i FASTigHeTenS AvFAllSkärl eller FörS Till ÅTervinningSpunkTen METALL sköljda konserv- och metallburkar aluminiumformar och

Läs mer

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen?

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen? Avfallsguide 2016 SOMMAREN FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! Närmaste återvinningspunkt hittar du på: www.kierratys.info Insamlingen av återvinningsavfall förbättras i västra och östra Nyland,

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Plastbaserat avfall och textilier

Plastbaserat avfall och textilier ENERGIAJÄTTEET = ENERGIAVFALL Jätetynnyrin teksti ENERGIAJÄTE = ENERGIAVFALL Plastbaserat avfall och textilier - Plastförpackningar från livsmedel, t.ex. burkar, påsar, askar, omslag och underlag - Plastprodukter

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Välkommen med ditt avfall

Välkommen med ditt avfall Välkommen med ditt avfall Så här sorterar du Schampoflaskan blir en diskborste, tvättmedelspaketet en skokartong och syltburken byter skepnad till en läskflaska. När du källsorterar ditt avfall sparar

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall. hämtning av hushållsavfall. Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning:

Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall. hämtning av hushållsavfall. Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning: 1 Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall eller befrielse från hämtning av hushållsavfall Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning: Antal månader per år som fastigheten nyttjas: Antal personer

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Jag är Sälle Säl och jag bor i Östersjön. Jag har mitt hem i Finland, men mina artkompisar bor överallt i Östersjöområdet. Det är bra för mig och dig

Jag är Sälle Säl och jag bor i Östersjön. Jag har mitt hem i Finland, men mina artkompisar bor överallt i Östersjöområdet. Det är bra för mig och dig Jag är Sälle Säl och jag bor i Östersjön. Jag har mitt hem i Finland, men mina artkompisar bor överallt i Östersjöområdet. Det är bra för mig och dig och alla de människor och djur som lever i Östersjöområdet

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA VÄLKOMMEN TILL MILJÖRUMMET ditt avfall är inget skräp Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan de tas

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Bostäder med en person inskriven 20,00 24,80 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00 47,12 Rad- och

Läs mer

Sorterings- guide Lemlands kommun

Sorterings- guide Lemlands kommun SAMHÄLLSINFORMATION Sorterings- guide Lemlands kommun Här får du tips om hur du skall källsortera innan du går till Din återvinningsstation. Tänk dig för när du ska slänga avfallet. Det som hamnar i soporna

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Allmänt om källsortering

Allmänt om källsortering Allmänt om källsortering Några saker kan vara bra att tänka på när du sorterar: Sortera förpackningen utifrån det material den består mest av. Ett exempel: en juicepaket med aluminiumfilm på insidan sorteras

Läs mer

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart avfall Använd papperspåsen så här: Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet Vik ut påsen, platta till

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

D Dator elektronikavfall ÅVC Diesel farligt avfall ÅVC Däck (utan fälg) återvinningsbart Inköpsstället

D Dator elektronikavfall ÅVC Diesel farligt avfall ÅVC Däck (utan fälg) återvinningsbart Inköpsstället Sorteringsguide ÅVC = återvinningscentral, finns i Brånan, Side och Ljundalen Återvinningsstation = producenternas insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Avfall kategori lämnas till A Aceton

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Medverka till en bättre miljö

Medverka till en bättre miljö Medverka till en bättre miljö Sopsorteringsguide från Skarpnäck samfällighetsförening Kartonger i sopnedkastet - är det något problem? Vi informerar om vår sopsug och varför du bör sopsortera. Följande

Läs mer

SORTERA DINA SOPOR RÄTT

SORTERA DINA SOPOR RÄTT SORTERA DINA SOPOR RÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt s er t or s Olika sopor SORTERA SÅ HÄR Följ pilen och se vad i dina sopor som ska sorteras ut och var det ska lämnas. Som du snart

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

EKOAVGIFTER 01.05.2013

EKOAVGIFTER 01.05.2013 EKOAVGIFTER Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016 Kretsloppsanpassad avfallshantering Verksamheter Utgiven maj 2016 Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och

Läs mer

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige 8.11.2005, 106. Pargas

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Alla sopor är inte skräp

Alla sopor är inte skräp Alla sopor är inte skräp Alla sopor är inte skräp Returmaterial och restavfall Inom de flesta av LKFs bostadsområden finns källsorteringsutrymmen. Där kan du sortera returpapper, förpackningar av kartong,

Läs mer

Sorteringsguide. Information till hushållen om avfallshantering och källsortering

Sorteringsguide. Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Sorteringsguide Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Det gröna Poseidon Vår målsättning är att göra det så lätt som möjligt för våra hyresgäster att lämna sitt avfall på ett

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

- ett miljöföretag i Almgruppen

- ett miljöföretag i Almgruppen - ett miljöföretag i Almgruppen Returpappercentralen i Uppsala Villingegatan 2, 753 23 Uppsala Telefon 018-18 65 50 Fax 018-18 65 59 E-pst info@returpappercentralen.se www.returpappercentralen.se Öppettider

Läs mer

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet.

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Nu börjar vi källsortera! Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att svara på frågor

Läs mer

Nu skrotar vi skräpet SKROTA SKRÄPET. En sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad. goteborg.se/kretsloppochvatten

Nu skrotar vi skräpet SKROTA SKRÄPET. En sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad. goteborg.se/kretsloppochvatten SKROTA SKRÄPET En sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad goteborg.se/kretsloppochvatten Gör en insats för miljön förebygg och sortera avfallet! Göteborg ska bli en föregångare i miljöfrågor

Läs mer

TSJ 2011. TSJ:s transportservice transporterar hemmets skrymmande avfall. Återvinningsgraden av samhällsavfall steg redan till målet på 95 %

TSJ 2011. TSJ:s transportservice transporterar hemmets skrymmande avfall. Återvinningsgraden av samhällsavfall steg redan till målet på 95 % Vi guidar till sortering Bra saker återanvänds 10 15 TSJ 2011 TSJ:s transportservice transporterar hemmets skrymmande avfall Återvinningsgraden av samhällsavfall steg redan till målet på 95 % Åbonejdens

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer

MILJÖPÄRM. 2011 05 02 v.1 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

MILJÖPÄRM. 2011 05 02 v.1 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL MILJÖPÄRM 2011 05 02 v.1 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Innehållsförteckning Kontaktlista 3 Producentansvar 4 Materialslag Aluminiumburkar 5 Avfall, sorterbart 6 Brännbart avfall 2 sid 7 Glasförpackningar,

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 3 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering)

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering) Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 5A Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning

SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning Ansvar, hantering, sortering och stadens regelverk Detta är en broschyr om hur avfallet från SKBs hushåll ska hanteras, stort som smått. En del av avfallet

Läs mer

Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset)

Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset) Avfallshantering Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset) Anmälan om ankomst Fartyget bör skicka en ifylld anmälningsblankett senast

Läs mer

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A Sorteringsguiden Avfall Sorteras som Lämnas till A Aluminiumfolie Metallförpackning ÅVS Aluminiumform Metallförpackning ÅVS Apelsinskal Matavfall Bruna kärlet Aska Restavfall Gröna kärlet B Bananskal Matavfall

Läs mer

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att www.hsr.se Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att man inte skräpar ned. Det mår vi bättre av

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen:

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen: RENT OCH OBEHANDLAT TRÄ Engångspallar, pallkragar & trälådor Formvirke (utan betongrester) Masonit och limträ Obehandlat och omålat trä* Snickerier Virke EJ Målat, lackat och behandlat trä Papper Plaster

Läs mer

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt Välkommen, här får Du kretsloppsinformation Med Din hjälp vid sorteringen bidrar Du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det Du kastar kan gå in i ett kretslopp. Vi arbetar enligt

Läs mer

Sammanfattning. Innehållsförteckning

Sammanfattning. Innehållsförteckning 2016-02-12 11241 1 (21) Sammanfattning Guiden är till för att all personal på ett enkelt sätt ska kunna sortera avfallet rätt enligt lagar och förordningar samt lokala krav. En god källsortering är en

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

Information om befrielse från hämtning av hushållsavfall. BMB har att bedöma om befrielse kan medges eller ej. Bedömning görs utifrån:

Information om befrielse från hämtning av hushållsavfall. BMB har att bedöma om befrielse kan medges eller ej. Bedömning görs utifrån: Sidan 1 av 8 ANSÖKAN BMB Befrielse från hämtning av hushållsavfall Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Information om befrielse från

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i villa!

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen!

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Dina matrester blir biogas och biogödsel Av alla sopor du slänger är nästan hälften matrester, det kan vara till exempel potatisskal, fiskben eller kaffesump.

Läs mer

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 AVFALLSTAXA 1 (11) AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 Kommunal avfallsavgift 1. Allmänt Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan Stormossen ) kommuners verksamhetsområde (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro,

Läs mer

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium.

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. KÄLLSORTERING 1 Tänkvärt Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. 1 ton plastförpackningar = 1 050 liter eldningsolja =

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall.

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Återvinningscentral Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Vi tittar ner i containrar på en återvinningscentral där man lagt avfall av olika slag. På en återvinningscentral tar

Läs mer

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor - Tonerkassetter - Bläckpatroner - Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Läs mer