PMR446 RADIO BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMR446 RADIO BRUKSANVISNING"

Transkript

1 PMR446 RADIO BRUKSANVISNING

2 FÖRORD Vi gratulerar till Ditt köp av denna IC-F22SR PMR446 FM-radio. PMR FM-radion uppfyller den europeiska PMR446-specifikationen. Denna radio är framtagen för de användare som kräver högsta kvalitet och prestanda och utomordentlig pålitlighet under de mest krävande förhållanden. Det behövs ingen användarlicens eller ansökan. Alla 8 PMR-kanaler och Auto Scan (automatisk avsökning) är tillgängliga. 52 CTCSS-toner. 83 DTCS-toner finns också tillgängliga. Robust konstruktion. 500 mw effektivt utstrålad effekt (ERP), hög uteffekt. i

3 Två stycken inbyggda kod-squelch-system: CTCSS: Continuous Tone Coded Squelch System DTCS: Digital Tone Code Squelch CTCSS* och DTCS*-kodare/avkodare är standard och ger tyst standby. Ljudsignaler (röst) hörs endast när en signal med matchande CTCSS- eller DTCS-tonsignal tas emot - mycket praktiskt vid gruppkommunikation (se sidorna 14 och 28). * Välj CTCSS eller DTCS efter eget önskemål. Två sorters Ring -funktioner Funktionerna Smart-Ring * och Call-Ring används för smidiga och enkla stationsanrop med telefonliknande ringsignal vid uppringning. Det finns 16 olika ringsignaler att välja mellan (se sidorna 19-20). * Funktionen Smart-Ring går bara att använda när alla i din grupp använder samma CTCSS-ton på samma kanal. MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR D Sätt fast eller ta bort bälteshållaren på/från radion enligt bilden nedan. ii

4 FÖRORD LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK Den innehåller viktiga säkerhets- och handhavandebeskrivningar för stationen. VIKTIGT VARNING! Håll ALDRIG stationen så att antennen är nära ansikte eller ögon när du sänder. Stationen fungerar bäst när mikrofonen är 5 till 10 cm från din mun och stationen hålls vertikalt. VARNING! Använd ALDRIG stationen med för hög volym när du använder headset eller annan liknande utrustning. VARNING! Kortslut ALDRIG batteripolerna. TRYCK INTE IN PTT om du inte har för avsikt att sända med stationen. UNDVIK att förvara stationen i direkt solljus eller använda den i miljöer där temperaturen är lägre än 25 C eller högre än +55 C. MODIFIERA EJ stationen. UTSÄTT inte stationen för kraftigt regn och doppa ALDRIG ner den i vatten. Stationen är vattentålig, inte vattentät. Om du använder batterier/laddare av annat fabrikat än Icom kan detta påverka stationens funktion och innebära att garantin inte gäller. iii

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...i EGENSKAPER...i-ii MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR...ii VIKTIGT... iii VARNINGAR... iii INNEHÅLLSFÖRTECKNING...iv 1 RADIONS DELAR Strömbrytare, vred, knappar och kontakter Lysdiod BATTERIPAKET Utbyte av batteripaket... 4 Varningar gällande batterier... 5 Batteriladdning... 6 OBSERVERA vid laddning... 9 Batterihållare (tillbehör) GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Ta emot och sända Ställa in squelch-nivå Automatisk avsökning ( Auto Scan ) Ställa in gruppkodnummer RINGFUNKTION Smart-Ring Call-Ring ANDRA FUNKTIONER Avlyssningsfunktion Time-Out Batterisparfunktion Batteriindikering Funktioner på HM-75A (tillbehör) TEKNISKA SPECIFIKATIONER TILLBEHÖR ORDLISTA CE EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE iv

6 1 RADIONS DELAR Strömbrytare, vred, knappar och kontakter q [CH]-väljare (kanalväljare) w [VOL/ POWER] (volym/på-av) e [S-Ring /C-Ring] knapp r [PTT] t [MONI] knapp (avlyssningsknapp) Antenn y TX/RX lysdiod u Externt [SP]/[MIC] uttag (se nedan) Högtalare MIC (mikrofon) u Externt [SP]/[MIC]-uttag Ext. MIC. (mikrofon) SP MIC Ext. SP (högtalare) 1

7 q KANALVÄLJARE [CH] RADIONS DELAR 1 Vrid på vredet för att välja önskad kanal mellan kanal 1 och 15 (se sidorna 11 och 12). Välj Auto Scan -kanal nummer 16 (sidan 13). Välj Call-Ring -melodi (sidan 19). w VOLYMKONTROLL [VOL/POWER] Vrid [VOL/POWER] medurs för att sätta på/stänga av radion (ON/OFF). En lång ljudsignal hörs när radion sätts på. Vrid medurs för att öka och moturs för att minska ljudvolymen. e KNAPP FÖR SMART-RING/CALL-RING [S-Ring/C-Ring] Tryck för att sända ett Smart-Ring -anrop (sidan 19). Tryck och håll ner för att sända ett Call-Ring -anrop (sidan 19). r PTT-KNAPP [PTT] Tryck och håll ner för att sända; släpp för att ta emot. t AVLYSSNINGSKNAPP [MONI] Tryck och håll ner för att öppna brus/ton-squelchfunktionen. Tryck för att sätta på ton-squelchfunktionen. y TX/RX-LYSDIOD [LED] Röd vid sändning. Grön vid mottagning av signal eller när squelchfunktionen är öppen. Orange vid sändning/mottagning av Smart-Ring -anrop (sidan 19). Indikerar att batteriet är på väg att ta slut (sidan 3). u UTTAG FÖR EXTERN HÖGTALARE OCH MIKROFON [SP]/[MIC] Anslutning för monofon (tillbehör) som exempelvis HM-75A (sidan 23). 2

8 en Ring ATT1 ATT2 gt BATT1 gt BATT2 1 RADIONS DELAR Lysdiod TX/RX-lysdioden visar information på flera olika sätt enligt följande: (R=Rött, G=Grönt, O=Orange) [Lysmönster] TX: Blir röd vid sändning av signal. RX (upptagen): Blir grön vid mottagning av signal. Smart-Ring: Anropar eller svarar på Smart-Ring. O O Snabb/långsam avsökning: CH-avsökning eller CTCSS FIND /långsam ing G G Svagt BATT1: Du bör ladda batteriet (blinkar sakta). Svagt BATT2: Du måste ladda batteriet (blinkar snabbt). R R R R TX svagt BATT1: Svagt BATT1 upptäckt i TX-läge. TX svagt BATT2: Svagt BATT2 upptäckt i TX-läge. R R G R R R R VARNING: Svagt BATT3: Om du inte laddar batteriet efter det att varningen Svagt BATT2 visas, hörs varningssignalen för Svagt BATT3 under 15 sekunder, varefter radion stängs av automatiskt. R R R 3

9 BATTERIPAKET Utbyte av batteripaket 2 Innan du byter ut batteripaketet MÅSTE du först vrida volymvredet så långt moturs som möjligt, tills ett klick hörs, för att stänga av radion (OFF). Tryck batterifrigöraren framåt och dra sedan batteripaketet uppåt med radion riktad mot dig. D BATTERIPAKET * Drifttiden är beräknad under följande förhållanden: Batteripaket BP-208 Spänning Kapacitet Batterihållare för 6 alkaliska AA (R6) -batterier Laddningstid BC-146 BC-144, BC-119 eller BC-121 Drifttid* BP-209 7,2 V 1100 mah 12 h 1,5 h 14,5 h BP-210 7,2 V 1650 mah 18,5 h 2 h 21,5 h BP-222 7,2 V 600 mah 6,5 h 1 h 8 h TX : RX : standby = 5:5:90 Drifttiden beror på vilka alkaliska batterier som används (gäller endast BP-208). 4

10 2 BATTERIPAKET Varningar gällande batterier VARNING! Kortslut ALDRIG batteripaketets poler (eller laddningskontakterna på radion). Ström kan även flöda genom närliggande metallföremål, som exempelvis ett halsband, så var försiktig när batteripaket (eller radion) läggs i handväskor etc. Bara att bära batteripaketet tillsammans med, eller placera det nära, metallföremål som exempelvis ett halsband, kan orsaka kortslutning. Detta skadar inte bara batteripaketet, utan även radion. Elda ALDRIG upp använda batteripaket. Intern batterigas kan orsaka en explosion. Sänk ALDRIG ner batteripaketet i vatten. Om batteripaketet blir vått, måste du se till att torka det torrt INNAN det sätts in i radion. Rengör batteripolerna för att undvika rost eller glappkontakt. Det rekommenderas att batteripolerna rengörs en gång i veckan. Om ditt batteripaket inte verkar ha någon kapacitet ens när det är nyladdat, ska du ladda ur det fullständigt och sedan ladda upp det helt och hållet igen. Om batteripaketet efter detta fortfarande inte behåller laddningen (eller endast mycket lite laddning) måste ett nytt batteripaket köpas. 5

11 Batteriladdning BATTERIPAKET D Normal laddning med BC-146 Med den medföljande* laddaren BC-146 kan du utföra normal laddning av valfritt batteripaket med/utan radion. (* beroende på version) D Kombination av brickor Särskilt vid laddning av batteriet med radion: Se till att fästa mellanläggsbrickan (Bricka B/C) till adaptern (Bricka A) i den riktning som visas nedan. Fäst mellanläggsbrickan (Bricka B/C) till adaptern med markeringen riktad uppåt. 2 Kontrollera riktningen på Bricka A och Bricka B/C OBSERVERA: Tryck försiktigt på snäpplåset när du tar bort mellanläggsbrickan från adaptern. 6

12 2 BATTERIPAKET D Normal laddning med BC-146 (fortsättning) Sätt först i mellanläggsbrickan i laddaren BC-146 och sätt därefter i batteriet eller radion. Kontrollera riktningen och brickkombinationen. Undvik överladdning - Batterierna måste tas bort från laddaren för att avsluta laddningen. Batterier bör inte laddas längre än 24 timmar. Stäng av komradion (OFF) Endast BP-209, BP-210 eller BP-222 Nätadapter Kontrollera riktningen* Laddningsindikator * De markeringar på mellanläggsbrickan som går att se kan variera beroende på brickkombinationen. Se sidan 6 för mer information. 7

13 Stäng av komradion (OFF). BATTERIPAKET D Snabbladdning med BC AD-94 BC-121 (tillbehör) låter upp till 6 batteripaket laddas samtidigt. Följande krävs också: Sex stycken AD-94 (vissa versioner kräver extra AD-99-enheter) En nätadapter (kan följa med laddaren BC-121, beroende på version) 2 Nätadapter (säljs separat) AD-99 MULTI-CHARGER Laddningsindikator (varje indikator arbetar separat) D Snabbladdning med BC AD-99 Med laddaren BC-144 (tillbehör) kan du snabbladda valfria batteripaket. Följande krävs också: En AD-99 (beroende på version) En nätadapter (kan följa med laddaren BC-144, beroende på version). Stäng av komradion (OFF). Kontrollera riktningen för korrekt laddning. (Sätt i tillsammans med laddningsadaptern.)* BC-144 8

14 2 BATTERIPAKET OBSERVERA vid laddning Innan du använder radion för första gången måste batteripaketet vara fullständigt laddat för att du ska få bästa möjliga livslängd och prestanda på din utrustning. Rekommenderat temperaturintervall för laddning: +10 C till +40 C Använd bara den medföljande laddaren eller laddare du köpt separat (BC-119/BC-121/BC-144 för snabbladdning, BC-146 för normal laddning). Använd ALDRIG laddare från andra tillverkare. Batteripaketen BP-209, BP-210 och BP-222 (säljs separat) innehåller uppladdningsbara NiCd-batterier (för BP-210 NiMHbatterier) och kan laddas cirka 300 gånger. Ladda batteripaketet innan radion används för första gången och när batteripaketet blivit urladdat. Om du vill kunna ladda batteripaketet mer än 300 gånger, bör du tänka på följande saker: Undvik överladdning - Batterierna måste tas bort från laddaren för att avsluta laddningen. Batterier bör inte laddas längre än 24 timmar. Använd under normala förhållanden batteripaketet tills det är nästan fullständigt urladdat. D Batteripaketets livslängd När användningstiden börjar bli extremt kort även när batteripaketet har laddats fullständigt, behövs ett nytt batteripaket. OBSERVERA angående snabbladdare: Laddaren laddar snabbt upp batteripaketet till en bestämd nivå, inte till en fullständig nivå, för att undvika överladdning. Lämna batteripaketet i laddaren under några timmar till (upp till 15 timmar; beroende på batteripaketets skick) efter det att lysdioden blir grön, detta för att ladda batteripaketet fullständigt. 9

15 Batterihållare (tillbehör) BATTERIPAKET 2 När du använder en BP-208 BATTERIHÅLLARE tillsammans med radion ska 6 stycken AA (R6) alkaliska batterier sättas i enligt bilden nedan D VARNING Använd endast ALKALISKA batterier. Se till att alla batterier i hållaren är av samma märke, typ och kapacitet. Blanda aldrig gamla och nya batterier. Om någon av punkterna ovan inte följs kan detta orsaka brandfara eller skada radion. Elda aldrig upp använda batterier eftersom intern batterigas kan få dem att explodera. Utsätt aldrig en lös batterihållare för vatten. Om batterihållaren blir våt, torka den torr innan du använder den. 10

16 3 ANVÄNDNING Ta emot och sända LADDA batteripaketet innan du använder radion för första gången. Radion har förprogrammerats med alla PMR-frekvenskanaler och CTCSStoner. CTCSS-tonnumren kan ändras vid behov. Mottagning q Vrid vredet [VOL] medurs för att sätta på radion. w Vrid [CH]-väljaren för att välja önskad kanal. Ställ in ditt gruppkodnummer vid behov (sidorna 14-16). e Lyssna efter sändning och justera [VOL] till en lämplig ljudnivå. Lysdioden [LED] blir grön när den mottagna signalen innehåller samma CTCSS- eller DTCS-kodnummer. Om ingen sändning hörs ska du trycka och hålla ner [MONI] (avlyssning) medan du justerar [VOL]. [VOL/POWER] volym/på-av [S-Ring/C-Ring] [PTT]-sändn.knapp [MONI] avlyssn.knapp Kanalväljare Radion är nu inställd att ta emot önskade anrop på vald kanal. *mikrofon Sändning Vänta tills kanalen är fri för att undvika störning. r Tryck och håll ner [PTT] samtidigt som du talar i mikrofonen med normal röstnivå. Lysdioden [LED] lyser röd. t Släpp [PTT] för att återgå till mottagning. * VIKTIGT: För att göra din sända signal så avläsbar som möjligt ska du vänta några sekunder efter det att du tryckt in [PTT], håll mikrofonen 10 till 15 cm från munnen och tala med normal röstnivå. 11

17 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Lista med frekvenkanal/ctcss-ton (standardinställning) 3 Kanal Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr.15 Nr.16 RX/TX-Frek. (MHz)* Autoavsökning Kanalsep. Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Ton (Hz)* 2 INGEN INGEN INGEN * 1 : Alla kanalfrekvenser är låsta. * 2 : CTCSS-tonfrekvenserna kan programmeras av dig. Du kan använda DTCS (Digital Tone Code Squelch) istället för CTCSS (sidan 17). 12

18 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Ställa in squelch-nivå Squelch-kretsen (brusspärren) tystar den mottagna ljudsignalen om inte signalstyrkan är stark nog. q Tryck och håll ner [PTT] och [MONI] samtidigt och sätt på radion för att komma till läget för squelch-inställning. w Tryck [S-Ring/C-Ring] för att öka squelch-nivån eller [MONI] för att minska squelch-nivån. Squelch-nivån låses efter 1 sekund. [VOL /POWER] [S-Ring /C-Ring] [PTT] [MONI] D Öppna squelch Tryck och håll ner [MONI] för att ta bort squelch-funktionen. Du kan nu ta emot vilka signaler som helst på kanalen. Tryck [MONI] för att sätta på squelch-funktionen igen. Automatisk avsökning "Auto Scan" Automatisk avsökning söker igenom kanalerna i tur och ordning från lägsta till högsta kanalnummer. Avsökningen söker efter signaler automatiskt och gör det lättare att upptäcka nya stationer för kontakt eller lyssnande. q Vrid [CH]-väljaren till kanal 16. w Avsökningen börjar automatiskt. TX/RX-lysdioden blinkar sakta i grönt. Vid mottagning av en signal stannar avsökningen tills signalen försvinner. PRAKTISK FUNKTION: Du kan beordra start/stopp av avsökningen via knappen [Mic A] på HM-75A MONOFON (tillbehör). 13

19 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Ställa in gruppkodnummer D ANVÄNDA CTCSS-TON Radion är utrustad med 52 CTCSS-toner (se nästa sida). CTCSS-användning ger kommunikation med tyst standby eftersom du bara tar emot anrop från gruppmedlemmar med samma CTCSS-ton. Du kan tilldela olika toner till kanal 1-kanal 15 oberoende av varandra. q Tryck och håll ner [PTT], [S-Ring/C-Ring] och [MONI] och vrid [VOL] för att sätta på radion. w Välj den kanal mellan 1 och 15 som du vill tilldela CTCSS-tonfrekvensen. e Tryck och håll ner [S-Ring/C-Ring] tills en ljudsignal hörs. r Tryck [PTT] det antal gånger som behövs för att välja tiotalssiffran för den önskade koden från listan. t Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se nästa sida). y Tryck [PTT] det antal gånger som behövs för att välja entalssiffran för den önskade koden från listan. u Tryck [S-Ring/C-Ring]. i Stäng av radion och sätt på den igen. [Exempel] För att tilldela tonkod nummer 28 till kanal 1: q Tryck och håll ner [PTT], [S-Ring/C-Ring] och [MONI] och vrid [VOL] för att sätta på radion. w Välj kanal 1. Tryck och håll ner [S-Ring/C-Ring] tills en ljudsignal ( pip ) hörs. e Tryck [PTT] två gånger för att välja tiotalssiffran för önskad kod. r Tryck [S-Ring/C-Ring] och sedan [PTT] åtta gånger för att välja entalssiffran för den önskade koden. t Tryck [S-Ring/C-Ring]. En lång ljudsignal och 3 korta ljudsignaler hörs. y Stäng av radion och sätt på den igen. 3 14

20 15 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING CTCSS-tonkodlista : EIA/TIA standardkod (Rekommenderade.) Frekv. AV * Frekv Nr *Reserverad för "Smart-Ring"-funktion Lista med kvittenssignaler Tryck [PTT] ingen gång 1 (en gång) 2 (två gånger) 3 (tre gånger) 4 (fyra gånger) Enkel tonstöt Kvittenssignal Längre ton Frekv Tryck [PTT] 5 (fem gånger) 6 (sex gånger) 7 (sju gånger) 8 (åtta gånger) 9 (nio gånger) Frekv (Enhet: Hz) Kvittensssignal

21 D FUNKTIONEN "CTCSS FIND" GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Denna radio kan hitta CTCSS-tonfrekvensen i den mottagna signalen. Genom att övervaka en signal som sänds från den andra stationen kan du fastställa tonfrekvensen som krävs för att kommunicera. Denna funktion är mycket användbar när du ska kommunicera med stationer med okänt CTCSS-kodnummer. CTCSS FIND avsöker alla CTCSS-koder och stoppar när en tonkod hittas. q Tryck och håll ner [S-Ring/C-Ring] och [MONI] och vrid [VOL] för att sätta på radion. w Välj önskad kanal mellan 1 och 15 som du vill tilldela CTCSS-tonkoden. e Tryck och håll ner [S-Ring/C-Ring] tills en ljudsignal ( pip ) hörs. CTCSS FIND börjar avsöka koden. r CTCSS FIND stoppar när tonkoden hittas. t Tryck [S-Ring/C-Ring] för att fastställa tonkodnummer. y Stäng av radion och sätt på den igen. 3 D Sätta på/stänga av ton-squelch-funktionen Tryck och håll ner [MONI] för att stänga av ton-squelch-funktionen. Du kan nu ta emot alla signaler på en kanal när du tar emot den andra gruppens signal. Tryck [MONI] för att sätta på ton-squelch-funktionen igen. Du kan nu endast ta emot signaler som stämmer med din gruppkod. 16

22 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING D ANVÄNDA DTCS-KOD Denna radio är utrustad med 83 DTCS-koder. DTCS-användning ger kommunikation med tyst standby eftersom du bara tar emot anrop från gruppmedlemmar med samma DTCS-nummer. Du kan tilldela olika nummer till kanal 1-kanal 15 oberoende av varandra. q Tryck och håll ner [PTT], [S-Ring/C-Ring] och [MONI]. Vrid [VOL] för att sätta på radion. w Välj den kanal mellan 1 och 15 som du vill tilldela DTCS-koden. e Tryck och håll ner [MONI] tills en ljudsignal ( pip ) hörs. r Tryck [PTT] det antal gånger som behövs för att välja hundratalssiffran för det önskade kodnumret. t Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15). y Tryck [PTT] det antal gånger som behövs för att välja tiotalssiffran för det önskade kodnumret. u Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15). i Tryck [PTT] det antal gånger som behövs för att välja entalssiffran för det önskade kodnumret. o Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15).!0 Tryck [PTT] en gång till om du vill använda läget Inverse (omkastad).!1 Tryck [S-Ring/C-Ring] för att avsluta inställningen. En bekräftelseton hörs (se sidan 15).!2 Stäng av radion och sätt på den igen. 17

23 [Exempel] För att tilldela kod 261I (Inverse) till kanal 12: GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING 3 q Tryck och håll ner [PTT], [S-Ring/C-Ring] och [MONI]. Vrid [VOL] för att sätta på radion. w Välj kanal 12. e Tryck och håll ner [MONI] tills en ljudsignal ( pip ) hörs. r Tryck [PTT] två gånger för att välja hundratalssiffran för kodnumret. t Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15). y Tryck [PTT] sex gånger för att välja tiotalssiffran för kodnumret. u Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15). i Tryck [PTT] en gång för att välja entalssiffran för kodnumret. o Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15).!0 Tryck [PTT] en gång till för att använda läget Inverse (omkastad). Du kan hoppa över steg 10 om du vill använda läget Normal.!1 Tryck [S-Ring/C-Ring] för att avsluta inställningen. En bekräftelseton hörs (se sidan 15).!2 Stäng av radion och sätt på den igen. DTCS-kodlista (EIA/TIA-standardkod)

24 4 RINGFUNKTION Smart-Ring Ringfunktionen har en svarsfunktion. Därigenom kan du veta om ett anrop har nått en medlem i din grupp eller inte även om användaren är tillfälligt borta från radion. D Använda funktionen Smart-Ring (se motstående sida) q Ställ in samma kanal och CTCSS-ton* på alla radioapparater i din grupp. w Tryck [S-Ring/C-Ring] för att skicka Smart-Ring -anropet. När en medlem i din grupp svarar på anropet avger radion ljudsignaltoner var 30:e sekund och TX/RX-indikatorn blinkar med orange färg. Tryck [MONI] för att ta bort ringsignalen och indikeringen. När inget svar kommer tillbaka sänder radion korta ljudsignaler för att visa att kommunikationen misslyckats. e Tryck [PTT] för att svara på anropet och stoppa ljudsignalerna och blinkandet. * OBSERVERA: Denna funktion går bara att använda när den anropade stationen använder samma CTCSS-ton och samma kanal som du. Call-Ring Sänder förhandsvald rington till dina gruppmedlemmar. D Välja Call-Ring -melodi q Tryck och håll ner [PTT] och [S-Ring/C-Ring] och vrid [VOL] för att sätta på radion. En provmelodi spelas. w Vrid [CH]-väljaren för att välja ringmelodi. Tryck [S-Ring/C-Ring] för att höra den valda melodin en gång till. e Stäng av radion för att bekräfta valet av melodi. 19

25 Smart-Ring operation RINGFUNKTION 4 tryck [S-Ring/C-Ring] Piro Piro Svar tillbaka (automatiskt) Piro Piro Kommunikation D Anropa dina gruppmedlemmar med Call-Ring -melodi Genom att trycka och hålla ner [S-Ring/C-Ring] sänds en rington utan att du trycker på [PTT]. Ringtonen sänds medan knappen [S-Ring/C-Ring] hålls nertryckt. Samma rington kommer från gruppstationernas högtalare. 20

26 5 ANDRA FUNKTIONER Avlyssningsfunktion Avlyssningsfunktionen låter dig öppna radions squelch manuellt för att kontrollera om en kanal är upptagen eller inte. Radion har 2 lägen för mottagningsstandby: D Ljudläge Detta läge tystar ljud BARA när det inte finns någon bärvåg. Du kan ta emot (eller avlyssna) alla signaler på en kanal. Tryck och håll ner [MONI]-knappen för att ta bort squelch-funktionen för Alla signaler tas emot Endast signaler med rätt ton tas emot CTCSS- eller DTCS-ton. Alla ljudtystningsfunktioner tas bort när du trycker på knappen [MONI]. D Tyst läge Detta läge tystar ALLA signaler förutom de som är riktade till dig. Därför bör du kontrollera en kanals tillstånd (upptagen eller ej) med avlyssningsfunktionen innan du börjar sända. Tryck på knappen [MONI] och släpp genast upp den för att välja tyst läge. Time-Out Radion har en time-out -funktion. Denna funktion förhindrar kontinuerliga, utdragna sändningar. Timern stänger automatiskt av sändningen 3 minuter efter det att den börjat. En varningssignal hörs 10 sekunder innan gränsen har nåtts. Slutsignalen hörs 5 gånger för att tillkännage slutet på sändningen. 21

27 n ing Energisparfunktion ANDRA FUNKTIONER Batterisparfunktionen minskar strömuttaget. Batterisparfunktionen sätts automatiskt på när ingen funktion ut förts och ingen signal tagits emot under 5 sekunder. Indikering att batteriet håller på att ta slut TX/RX-lysdioden visar 4 nivåer av Svagt G batteri enligt nedanstående. Om varningen Svagt batteri visas under användning bör du ladda eller byta batteriet. O O R 5 ngsam Varningssignaler g G G Svagt BATT1: Du bör ladda batteriet (blinkar sakta). TT1 R R Svagt BATT2: Du måste ladda batteriet (blinkar snabbt). TT2 R R R R TX svagt BATT1: Svagt BATT1 upptäckt i TX-läge. t BATT1 R R TX svagt BATT2: Svagt BATT2 upptäckt i TX-läge. t BATT2 R R R R I omgivningar med extremt låga temperaturer (runt -20 C) kan batteriet laddas ur snabbt (gäller särskilt alkaliska batterier). Om detta inträffar rekommenderar vi att du laddar batteriet, eller byter ut batterierna, när varningen Svagt batteri (batteriet på väg att ta slut) visas under användning. 22

28 5 ANDRA FUNKTIONER Funktioner på HM-75A (tillbehör) HM-75A (tillbehör) låter dig skicka Smart-Ring/Call-Ring -anrop, öppna squelch etc. en bit från radion. Knapparna på HM-75A fungerar enligt följande: Knapp Tryck Tryck och håll ner Mic UP (upp) Mic DOWN (ner) Mic A Mic B Skickar Smart-Ring. Sätter på tonsquelch. Start/Stopp avsökn. B. --- Skickar Call-Ring. Stänger av tonsquelch VARNING: Vid anslutning av HM-75A till radion måste du se till att radion är avstängd, annars fungerar eventuellt inte radion korrekt Mic A Mic UP (upp) Mic B Mic Down (ner) 23

29 ALLMÄNT SPECIFIKATIONER Frekvensområde : 446, ,09375 MHz Läge : F3E (FM) Antal kanaler : 8 (simplex) Strömförsörjning : 7.2 V (R6x6) or BP-222 Strömförbrukning : Cirka 0.6 A Omgivningstemperatur : 25 C to +55 C Antal CTCSS-frekvenser : 38 Storlek : 54 mm(b) x 128 mm(h) x 37 mm(d) (exklusive utstående delar) Vikt : 317g (inkl. BP-222 NiCd-batterier) SÄNDARE Uteffekt Anslutning för extern mikrofon MOTTAGARE : Mindre än 500 mw ERP (effektivt utstrålad effekt) : 3-ledare 2,5 mm (d) / 2,2 kω Känslighet : Mindre än 26,5 dbµv/m (20 db SINAD) LF-uteffekt : Mer än 500 mw vid 5% (vid 7,2 V DC) distorsion vid 8 Ω belastning Anslutning för extern : 2-ledare 3,5 mm (d) / 8 Ω högtalare 24

30 7 TILLBEHÖR Tillbehör D BATTERIPAKET BP-208 TOMKASSETT Med denna kan en uppsättning lösa batterier (t.ex. alkaliska) användas för radions strömförsörjning. Plats för 6 stycken AA (R6) -batterier. BP-209 NiCd-BATTERIPAKET 7,2 V / 1100 mah NiCd-batteripaket, räcker för mer än 12 timmars drift. BP-210 NiMH-BATTERIPAKET 7,2 V / 1650 mah NiMH-batteripaket, räcker för cirka 18,5 timmars drift. BP-222 NiCd-BATTERIPAKET 7,2 V / 600 mah NiCd-batteripaket, räcker för cirka 6,5 timmars drift (samma som följer med vid leverans). D LADDARE BC-119 BORDSLADDARE + AD-94 (#11) För snabbladdning av batteripaket. En nätadapter följer med laddaren. Laddningstid 1,5 till 2 timmar. BC-121 MULTILADDARE + AD-94 (#11) För snabbladdning av upp till 6 batteripaket samtidigt. En nätadapter följer eventuellt med, beroende på version. Sex AD-94- enheter (#11) krävs. Laddningstid 1,5 till 2 timmar. AD-99 LADDNINGSADAPTER BC-144 BORDSLADDARE För snabbladdning av BP-209 (NiCd), BP-210 (NiMH) och BP-222 (NiCd). BC-146 BORDSLADDARE För normal laddning av BP-209 (NiCd), BP-210 (NiMH) och BP-222 (NiCd). 25

31 TILLBEHÖR D ÖVRIGA TILLBEHÖR HM-46L/HM-75A/HM-131L MONOFON Kombinerad högtalare-mikrofon som du använder med radion hängande i ditt bälte. HM-75A har programmerbara funktionsknappar; Mic UP (upp), Mic DOWN (ner), Mik A, Mik B. HM-131L har fuktsäker konstruktion. SP-13 ÖRONMUSSLA Ger tydlig ljudåtergivning i bullrig omgivning. MB-68 BÄLTESHÅLLARE Samma som följer med radion. MB-74 BÄLTESHÅLLARE Exklusiv bälteshållare med "krokodilklämma". VS-1L VOX/PTT-BOX VS-1SL har en PTT-växlare och VOX-funktion. VS-1SL måste användas med ett headset från Icom, som HS-94, etc. HS-94 HEADSET En hörlur/mikrofon som går att hänga på örat. HS-94 måste användas tillsammans med VS-1SL VOX/PTT-BOX. 7 26

32 8 ORDLISTA Vad är squelch (brusspärr)? En squelch-krets (bruskrets) låter dig tysta oönskat brus när ingen signal tas emot och släppa fram ljudet när signaler kommer. Detta ger tyst standby. Knappen [MONI] tar bort squelchinställningen. Detta är användbart när du vill lyssna på svaga signaler som inte når över squelch-tröskeln. Kommunikationsräckvidd IC-F22SR är konstruerad för att maximera prestandan och förbättra överföringsräckvidden i fält. Den absolut viktigaste faktorn vad gäller överföringsräckvidd (kommunikationskraft) är dock den omgivande miljön. Dessa radioapparater är baserade på siktlinjeprincipen ( line of sight ) och därför är överföringsräckvidden beroende av i vilken grad du kan se motparten. Stora betongbyggnader och kraftigt lövverk eller sändning inifrån en byggnad eller ett fordon minskar räckvidden. Optimal räckvidd: vidsträckta, öppna ytor utan hinder Medelräckvidd: stora byggnader eller träd blockerar siktlinjen ( line of sight ) Minimal räckvidd: bergsområden eller områden med kraftigt lövverk 27

33 ORDLISTA Vad är CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)? CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) möjliggör kommunikation med tyst standby. Endast signaler som innehåller din gruppkod öppnar squelch-funktionen. Den tar bekvämt bort oönskat ljud och är användbar vid gruppanvändning eller säkerhetsrelaterade aktiviteter där oönskad sändning kan vara ett problem. Observera att CTCSS-gruppläge inte är privat - vem som helst kan ta emot anropen. IC-F22SR är utrustad med maximalt 52 tonkoder för CTCSSanvändning. När man väljer en kod gäller den för alla 8 kanaler. Varje tryckning av [PTT] lägger din gruppkod ovanpå din sända signal och endast signaler med samma kod kan öppna din egen squelch-funktion. För att tillfälligt höra alla signaler (inklusive brus) ska du trycka och hålla ner [MONI]. Använd inte CTCSS om du vill kunna höra signaler på alla kanaler. 8 Automatisk sökning ("Auto Scan") + Smart-Ring Den automatiska sökningen ( Auto Scan ) söker efter signaler automatiskt och gör det lättare att hitta nya stationer för kontakt eller lyssnande. MEN eftersom funktionen bara kontrollerar varje kanal under en liten stund är radions svarstillförlitlighet vid Smart-Ring -anrop reducerad. Använd någon av kanalerna 1-15 när du och din grupp ska använda funktionen Smart-Ring. I annat fall kan det hända att Smart-Ring -funktionen misslyckas med att svara på anropet. 28

34 9 CE Om CE CE-versioner av IC-F22SR med CE -symbolen på serienummerlappen följer de tillämpliga kraven i det europeiska direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning 1999/5/EG. Denna varningssymbol visar att utrustningen arbetar i icke-harmoniserade frekvensband och/eller kan lyda under licensvillkor i landet där den används. Se till att kontrollera att du har rätt version av radion eller rätt programmering, så att den följer de nationella licenskraven. 29

35 CE 9 We Icom Inc. Japan , Kamiminami, Hirano-ku Osaka , Japan Declare on our sole responsability that this equipment complies with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test Suite measurements have been performed. Kind of equipment: UHF PMR TRANSCEIVER Type-designation: ic-f22sr Version (where applicable): This compliances is based on conformity with the following harmonised standards, specifications or documents: i) EN (August 1992) + A11: 1997 ii) EN (March 2001) iii) EN v1.2.1 (February 1999) iv) v) DECLARATION OF CONFORMITY 0168 DŸsseldorf 31th July 2001 Place and date of issue Icom (Europe) GmbH Himmelgeister stra e 100 D DŸsseldorf Authorized representative name T. Maebayashi General Manager Signature 30

36 Generalagent för Icom i Skandinavien Swedish Radio Supply AB Box 208, KARLSTAD Telefon Fax Swedish Radio Supply AB / Icom IC-F22SR ver 1.0

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING JAKTRADIO FÖR 155 MHz FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

BRUKSANVISNING VHF MARINRADIO

BRUKSANVISNING VHF MARINRADIO BRUKSANVISNING VHF MARINRADIO I HÄNDELSE AV NÖD Om ni behöver assistans, kontakta kuststation på kanal 16. REKOMMENDATIONER Om radion kommer i kontakt med saltvatten rekommenderar vi att den tvättas av

Läs mer

BRUKSANVISNING. ProHunt Basic 2. JAKTRADIO för 155 MHz. Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide

BRUKSANVISNING. ProHunt Basic 2. JAKTRADIO för 155 MHz. Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide BRUKSANVISNING ProHunt Basic 2 JAKTRADIO för 155 MHz Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide FÖRORD Tack för att du köpte en ProHunt Basic 2 jaktradio! LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET

Läs mer

Tillbehör: BRUKSANVISNING. ProHunt F34. JAKTRADIO FÖR 155 MHz

Tillbehör: BRUKSANVISNING. ProHunt F34. JAKTRADIO FÖR 155 MHz Tillbehör: BRUKSANVISNING ProHunt F34 JAKTRADIO FÖR 155 MHz FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt F34 jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA

Läs mer

ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz

ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt Advanced jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner... 3 I förpackningen skall följande finnas... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Laddning 4 använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...5 Kanalval...5 Displaybelysning...5

Läs mer

BRUKSANVISNING. VHF MARINE TRANSCEIVER im503 KONTROLLMIKROFON HM-134

BRUKSANVISNING. VHF MARINE TRANSCEIVER im503 KONTROLLMIKROFON HM-134 BRUKSANVISNING VHF MARINE TRANSCEIVER im503 KONTROLLMIKROFON HM-134 FÖRORD IC-M503EURO är en vidareutveckling av ICOM's marinmodell IC-M501EURO. Skillnaderna ligger i att IC-M503EURO har dels en intercomfunktion

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

BRUKSANVISNING. VHF MARIN TRANSCEIVER MED INBYGGD DSC im421

BRUKSANVISNING. VHF MARIN TRANSCEIVER MED INBYGGD DSC im421 BRUKSANVISNING VHF MARIN TRANSCEIVER MED INBYGGD DSC im421 FÖRORD Tack för att ni valde en Icomprodukt. IC-M421 marinradio är konstruerad med Icoms höga krav på kvalité och användarvänlighet. Med rätt

Läs mer

Ägarens handbok PRO-74 100 kanaler VHFIUHF/Air/800 MHz Scanner. RadioShack

Ägarens handbok PRO-74 100 kanaler VHFIUHF/Air/800 MHz Scanner. RadioShack Ägarens handbok PRO-74 100 kanaler VHFIUHF/Air/800 MHz Scanner Läs igenom instruktionerna innan apparaten används. RadioShack Funktioner Med scannern RadioShack PRO-74 100-Channel VHF/UHF/Air/800 MHz kan

Läs mer

Two-Way Radios. Quick Start Guide. XT460 Display model

Two-Way Radios. Quick Start Guide. XT460 Display model Two-Way Radios Quick Start Guide XT460 Display model INNEHÅLL Innehåll...................................... 1 Säkerhet..................................... 2 SÄKERHETSINFORMATION för batterier och laddare......................................

Läs mer

Användningsanvisningar KX-UDT111. DECT Bärbar Telefon. Modellnr.

Användningsanvisningar KX-UDT111. DECT Bärbar Telefon. Modellnr. Användningsanvisningar DECT Bärbar Telefon Modellnr. KX-UDT111 Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och spara den

Läs mer

Version 1.1 INSTRUKTIONSBOK

Version 1.1 INSTRUKTIONSBOK Version 1.1 INSTRUKTIONSBOK FÖRORD Tack för att Du köpt den här fina Icom produkten. ID-E880 VHF/UHF DIGITAL TRANSCEIVER är konstruerad med Icoms överlägsna teknologi och hantverksskicklighet och kombinerar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Revision 1.0

INSTRUKTIONSBOK. Revision 1.0 INSTRUKTIONSBOK Revision 1.0 FÖRORD Tack för att Du har köpt den här Icom produkten. IC-E2820 DUAL BAND FM TRANS- CEIVER är konstruerad och byggd med Icoms överlägsna teknik och hantverkskunnande. Med

Läs mer

Bruksanvisning Unitron udirect 2

Bruksanvisning Unitron udirect 2 Bruksanvisning Unitron udirect 2 Tack Tack för att du väljer Unitron udirect 2. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

Bruksanvisning. till Freedom Hybrid ljudprocessor med bakom-örat, Mini bakom-örat och kroppsburna alternativ

Bruksanvisning. till Freedom Hybrid ljudprocessor med bakom-örat, Mini bakom-örat och kroppsburna alternativ Svenska Bruksanvisning till Freedom Hybrid ljudprocessor med bakom-örat, Mini bakom-örat och kroppsburna alternativ Symboler Observera Viktig information eller råd om användning. För enklare och säkrare

Läs mer

Användningsanvisningar

Användningsanvisningar Användningsanvisningar Modellnr DECT Bärbar Telefon KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom denna handbok innan du börjar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ DC-31/155 Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.se Lafayette Radio AB 2006 DC 31-155 M3+ instbok.indd 1 06-02-06 16.32.44 HUR DU ANVÄNDER DIN RADIO Mottagning Vrid volymen

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

icom Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icom Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icom Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0692-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008

Läs mer

N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning

N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning INNEHÅLL 1. Snabbguide 3 2. Kort beskrivning av systemet 3 3. Detaljerad beskrivning av systemet 4 3.1. Hur mottagaren installeras och används 4 3.2 Den handhållna

Läs mer

PADWICO 938. Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38

PADWICO 938. Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38 938 PADWICO 938 Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38 Tack för att du har valt vår 938 babyvakt. Din apparat har tillverkats och testats under största

Läs mer

Bruksanvisning. Conference Microphone DC-20. Sverige 1

Bruksanvisning. Conference Microphone DC-20. Sverige 1 Bruksanvisning Conference Microphone DC-20 Sverige 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Conference Microphone DC-20 4 Funktioner - Laddställ 5 Funktioner

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer