PMR446 RADIO BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMR446 RADIO BRUKSANVISNING"

Transkript

1 PMR446 RADIO BRUKSANVISNING

2 FÖRORD Vi gratulerar till Ditt köp av denna IC-F22SR PMR446 FM-radio. PMR FM-radion uppfyller den europeiska PMR446-specifikationen. Denna radio är framtagen för de användare som kräver högsta kvalitet och prestanda och utomordentlig pålitlighet under de mest krävande förhållanden. Det behövs ingen användarlicens eller ansökan. Alla 8 PMR-kanaler och Auto Scan (automatisk avsökning) är tillgängliga. 52 CTCSS-toner. 83 DTCS-toner finns också tillgängliga. Robust konstruktion. 500 mw effektivt utstrålad effekt (ERP), hög uteffekt. i

3 Två stycken inbyggda kod-squelch-system: CTCSS: Continuous Tone Coded Squelch System DTCS: Digital Tone Code Squelch CTCSS* och DTCS*-kodare/avkodare är standard och ger tyst standby. Ljudsignaler (röst) hörs endast när en signal med matchande CTCSS- eller DTCS-tonsignal tas emot - mycket praktiskt vid gruppkommunikation (se sidorna 14 och 28). * Välj CTCSS eller DTCS efter eget önskemål. Två sorters Ring -funktioner Funktionerna Smart-Ring * och Call-Ring används för smidiga och enkla stationsanrop med telefonliknande ringsignal vid uppringning. Det finns 16 olika ringsignaler att välja mellan (se sidorna 19-20). * Funktionen Smart-Ring går bara att använda när alla i din grupp använder samma CTCSS-ton på samma kanal. MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR D Sätt fast eller ta bort bälteshållaren på/från radion enligt bilden nedan. ii

4 FÖRORD LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK Den innehåller viktiga säkerhets- och handhavandebeskrivningar för stationen. VIKTIGT VARNING! Håll ALDRIG stationen så att antennen är nära ansikte eller ögon när du sänder. Stationen fungerar bäst när mikrofonen är 5 till 10 cm från din mun och stationen hålls vertikalt. VARNING! Använd ALDRIG stationen med för hög volym när du använder headset eller annan liknande utrustning. VARNING! Kortslut ALDRIG batteripolerna. TRYCK INTE IN PTT om du inte har för avsikt att sända med stationen. UNDVIK att förvara stationen i direkt solljus eller använda den i miljöer där temperaturen är lägre än 25 C eller högre än +55 C. MODIFIERA EJ stationen. UTSÄTT inte stationen för kraftigt regn och doppa ALDRIG ner den i vatten. Stationen är vattentålig, inte vattentät. Om du använder batterier/laddare av annat fabrikat än Icom kan detta påverka stationens funktion och innebära att garantin inte gäller. iii

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...i EGENSKAPER...i-ii MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR...ii VIKTIGT... iii VARNINGAR... iii INNEHÅLLSFÖRTECKNING...iv 1 RADIONS DELAR Strömbrytare, vred, knappar och kontakter Lysdiod BATTERIPAKET Utbyte av batteripaket... 4 Varningar gällande batterier... 5 Batteriladdning... 6 OBSERVERA vid laddning... 9 Batterihållare (tillbehör) GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Ta emot och sända Ställa in squelch-nivå Automatisk avsökning ( Auto Scan ) Ställa in gruppkodnummer RINGFUNKTION Smart-Ring Call-Ring ANDRA FUNKTIONER Avlyssningsfunktion Time-Out Batterisparfunktion Batteriindikering Funktioner på HM-75A (tillbehör) TEKNISKA SPECIFIKATIONER TILLBEHÖR ORDLISTA CE EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE iv

6 1 RADIONS DELAR Strömbrytare, vred, knappar och kontakter q [CH]-väljare (kanalväljare) w [VOL/ POWER] (volym/på-av) e [S-Ring /C-Ring] knapp r [PTT] t [MONI] knapp (avlyssningsknapp) Antenn y TX/RX lysdiod u Externt [SP]/[MIC] uttag (se nedan) Högtalare MIC (mikrofon) u Externt [SP]/[MIC]-uttag Ext. MIC. (mikrofon) SP MIC Ext. SP (högtalare) 1

7 q KANALVÄLJARE [CH] RADIONS DELAR 1 Vrid på vredet för att välja önskad kanal mellan kanal 1 och 15 (se sidorna 11 och 12). Välj Auto Scan -kanal nummer 16 (sidan 13). Välj Call-Ring -melodi (sidan 19). w VOLYMKONTROLL [VOL/POWER] Vrid [VOL/POWER] medurs för att sätta på/stänga av radion (ON/OFF). En lång ljudsignal hörs när radion sätts på. Vrid medurs för att öka och moturs för att minska ljudvolymen. e KNAPP FÖR SMART-RING/CALL-RING [S-Ring/C-Ring] Tryck för att sända ett Smart-Ring -anrop (sidan 19). Tryck och håll ner för att sända ett Call-Ring -anrop (sidan 19). r PTT-KNAPP [PTT] Tryck och håll ner för att sända; släpp för att ta emot. t AVLYSSNINGSKNAPP [MONI] Tryck och håll ner för att öppna brus/ton-squelchfunktionen. Tryck för att sätta på ton-squelchfunktionen. y TX/RX-LYSDIOD [LED] Röd vid sändning. Grön vid mottagning av signal eller när squelchfunktionen är öppen. Orange vid sändning/mottagning av Smart-Ring -anrop (sidan 19). Indikerar att batteriet är på väg att ta slut (sidan 3). u UTTAG FÖR EXTERN HÖGTALARE OCH MIKROFON [SP]/[MIC] Anslutning för monofon (tillbehör) som exempelvis HM-75A (sidan 23). 2

8 en Ring ATT1 ATT2 gt BATT1 gt BATT2 1 RADIONS DELAR Lysdiod TX/RX-lysdioden visar information på flera olika sätt enligt följande: (R=Rött, G=Grönt, O=Orange) [Lysmönster] TX: Blir röd vid sändning av signal. RX (upptagen): Blir grön vid mottagning av signal. Smart-Ring: Anropar eller svarar på Smart-Ring. O O Snabb/långsam avsökning: CH-avsökning eller CTCSS FIND /långsam ing G G Svagt BATT1: Du bör ladda batteriet (blinkar sakta). Svagt BATT2: Du måste ladda batteriet (blinkar snabbt). R R R R TX svagt BATT1: Svagt BATT1 upptäckt i TX-läge. TX svagt BATT2: Svagt BATT2 upptäckt i TX-läge. R R G R R R R VARNING: Svagt BATT3: Om du inte laddar batteriet efter det att varningen Svagt BATT2 visas, hörs varningssignalen för Svagt BATT3 under 15 sekunder, varefter radion stängs av automatiskt. R R R 3

9 BATTERIPAKET Utbyte av batteripaket 2 Innan du byter ut batteripaketet MÅSTE du först vrida volymvredet så långt moturs som möjligt, tills ett klick hörs, för att stänga av radion (OFF). Tryck batterifrigöraren framåt och dra sedan batteripaketet uppåt med radion riktad mot dig. D BATTERIPAKET * Drifttiden är beräknad under följande förhållanden: Batteripaket BP-208 Spänning Kapacitet Batterihållare för 6 alkaliska AA (R6) -batterier Laddningstid BC-146 BC-144, BC-119 eller BC-121 Drifttid* BP-209 7,2 V 1100 mah 12 h 1,5 h 14,5 h BP-210 7,2 V 1650 mah 18,5 h 2 h 21,5 h BP-222 7,2 V 600 mah 6,5 h 1 h 8 h TX : RX : standby = 5:5:90 Drifttiden beror på vilka alkaliska batterier som används (gäller endast BP-208). 4

10 2 BATTERIPAKET Varningar gällande batterier VARNING! Kortslut ALDRIG batteripaketets poler (eller laddningskontakterna på radion). Ström kan även flöda genom närliggande metallföremål, som exempelvis ett halsband, så var försiktig när batteripaket (eller radion) läggs i handväskor etc. Bara att bära batteripaketet tillsammans med, eller placera det nära, metallföremål som exempelvis ett halsband, kan orsaka kortslutning. Detta skadar inte bara batteripaketet, utan även radion. Elda ALDRIG upp använda batteripaket. Intern batterigas kan orsaka en explosion. Sänk ALDRIG ner batteripaketet i vatten. Om batteripaketet blir vått, måste du se till att torka det torrt INNAN det sätts in i radion. Rengör batteripolerna för att undvika rost eller glappkontakt. Det rekommenderas att batteripolerna rengörs en gång i veckan. Om ditt batteripaket inte verkar ha någon kapacitet ens när det är nyladdat, ska du ladda ur det fullständigt och sedan ladda upp det helt och hållet igen. Om batteripaketet efter detta fortfarande inte behåller laddningen (eller endast mycket lite laddning) måste ett nytt batteripaket köpas. 5

11 Batteriladdning BATTERIPAKET D Normal laddning med BC-146 Med den medföljande* laddaren BC-146 kan du utföra normal laddning av valfritt batteripaket med/utan radion. (* beroende på version) D Kombination av brickor Särskilt vid laddning av batteriet med radion: Se till att fästa mellanläggsbrickan (Bricka B/C) till adaptern (Bricka A) i den riktning som visas nedan. Fäst mellanläggsbrickan (Bricka B/C) till adaptern med markeringen riktad uppåt. 2 Kontrollera riktningen på Bricka A och Bricka B/C OBSERVERA: Tryck försiktigt på snäpplåset när du tar bort mellanläggsbrickan från adaptern. 6

12 2 BATTERIPAKET D Normal laddning med BC-146 (fortsättning) Sätt först i mellanläggsbrickan i laddaren BC-146 och sätt därefter i batteriet eller radion. Kontrollera riktningen och brickkombinationen. Undvik överladdning - Batterierna måste tas bort från laddaren för att avsluta laddningen. Batterier bör inte laddas längre än 24 timmar. Stäng av komradion (OFF) Endast BP-209, BP-210 eller BP-222 Nätadapter Kontrollera riktningen* Laddningsindikator * De markeringar på mellanläggsbrickan som går att se kan variera beroende på brickkombinationen. Se sidan 6 för mer information. 7

13 Stäng av komradion (OFF). BATTERIPAKET D Snabbladdning med BC AD-94 BC-121 (tillbehör) låter upp till 6 batteripaket laddas samtidigt. Följande krävs också: Sex stycken AD-94 (vissa versioner kräver extra AD-99-enheter) En nätadapter (kan följa med laddaren BC-121, beroende på version) 2 Nätadapter (säljs separat) AD-99 MULTI-CHARGER Laddningsindikator (varje indikator arbetar separat) D Snabbladdning med BC AD-99 Med laddaren BC-144 (tillbehör) kan du snabbladda valfria batteripaket. Följande krävs också: En AD-99 (beroende på version) En nätadapter (kan följa med laddaren BC-144, beroende på version). Stäng av komradion (OFF). Kontrollera riktningen för korrekt laddning. (Sätt i tillsammans med laddningsadaptern.)* BC-144 8

14 2 BATTERIPAKET OBSERVERA vid laddning Innan du använder radion för första gången måste batteripaketet vara fullständigt laddat för att du ska få bästa möjliga livslängd och prestanda på din utrustning. Rekommenderat temperaturintervall för laddning: +10 C till +40 C Använd bara den medföljande laddaren eller laddare du köpt separat (BC-119/BC-121/BC-144 för snabbladdning, BC-146 för normal laddning). Använd ALDRIG laddare från andra tillverkare. Batteripaketen BP-209, BP-210 och BP-222 (säljs separat) innehåller uppladdningsbara NiCd-batterier (för BP-210 NiMHbatterier) och kan laddas cirka 300 gånger. Ladda batteripaketet innan radion används för första gången och när batteripaketet blivit urladdat. Om du vill kunna ladda batteripaketet mer än 300 gånger, bör du tänka på följande saker: Undvik överladdning - Batterierna måste tas bort från laddaren för att avsluta laddningen. Batterier bör inte laddas längre än 24 timmar. Använd under normala förhållanden batteripaketet tills det är nästan fullständigt urladdat. D Batteripaketets livslängd När användningstiden börjar bli extremt kort även när batteripaketet har laddats fullständigt, behövs ett nytt batteripaket. OBSERVERA angående snabbladdare: Laddaren laddar snabbt upp batteripaketet till en bestämd nivå, inte till en fullständig nivå, för att undvika överladdning. Lämna batteripaketet i laddaren under några timmar till (upp till 15 timmar; beroende på batteripaketets skick) efter det att lysdioden blir grön, detta för att ladda batteripaketet fullständigt. 9

15 Batterihållare (tillbehör) BATTERIPAKET 2 När du använder en BP-208 BATTERIHÅLLARE tillsammans med radion ska 6 stycken AA (R6) alkaliska batterier sättas i enligt bilden nedan D VARNING Använd endast ALKALISKA batterier. Se till att alla batterier i hållaren är av samma märke, typ och kapacitet. Blanda aldrig gamla och nya batterier. Om någon av punkterna ovan inte följs kan detta orsaka brandfara eller skada radion. Elda aldrig upp använda batterier eftersom intern batterigas kan få dem att explodera. Utsätt aldrig en lös batterihållare för vatten. Om batterihållaren blir våt, torka den torr innan du använder den. 10

16 3 ANVÄNDNING Ta emot och sända LADDA batteripaketet innan du använder radion för första gången. Radion har förprogrammerats med alla PMR-frekvenskanaler och CTCSStoner. CTCSS-tonnumren kan ändras vid behov. Mottagning q Vrid vredet [VOL] medurs för att sätta på radion. w Vrid [CH]-väljaren för att välja önskad kanal. Ställ in ditt gruppkodnummer vid behov (sidorna 14-16). e Lyssna efter sändning och justera [VOL] till en lämplig ljudnivå. Lysdioden [LED] blir grön när den mottagna signalen innehåller samma CTCSS- eller DTCS-kodnummer. Om ingen sändning hörs ska du trycka och hålla ner [MONI] (avlyssning) medan du justerar [VOL]. [VOL/POWER] volym/på-av [S-Ring/C-Ring] [PTT]-sändn.knapp [MONI] avlyssn.knapp Kanalväljare Radion är nu inställd att ta emot önskade anrop på vald kanal. *mikrofon Sändning Vänta tills kanalen är fri för att undvika störning. r Tryck och håll ner [PTT] samtidigt som du talar i mikrofonen med normal röstnivå. Lysdioden [LED] lyser röd. t Släpp [PTT] för att återgå till mottagning. * VIKTIGT: För att göra din sända signal så avläsbar som möjligt ska du vänta några sekunder efter det att du tryckt in [PTT], håll mikrofonen 10 till 15 cm från munnen och tala med normal röstnivå. 11

17 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Lista med frekvenkanal/ctcss-ton (standardinställning) 3 Kanal Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr.15 Nr.16 RX/TX-Frek. (MHz)* Autoavsökning Kanalsep. Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Smal Ton (Hz)* 2 INGEN INGEN INGEN * 1 : Alla kanalfrekvenser är låsta. * 2 : CTCSS-tonfrekvenserna kan programmeras av dig. Du kan använda DTCS (Digital Tone Code Squelch) istället för CTCSS (sidan 17). 12

18 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Ställa in squelch-nivå Squelch-kretsen (brusspärren) tystar den mottagna ljudsignalen om inte signalstyrkan är stark nog. q Tryck och håll ner [PTT] och [MONI] samtidigt och sätt på radion för att komma till läget för squelch-inställning. w Tryck [S-Ring/C-Ring] för att öka squelch-nivån eller [MONI] för att minska squelch-nivån. Squelch-nivån låses efter 1 sekund. [VOL /POWER] [S-Ring /C-Ring] [PTT] [MONI] D Öppna squelch Tryck och håll ner [MONI] för att ta bort squelch-funktionen. Du kan nu ta emot vilka signaler som helst på kanalen. Tryck [MONI] för att sätta på squelch-funktionen igen. Automatisk avsökning "Auto Scan" Automatisk avsökning söker igenom kanalerna i tur och ordning från lägsta till högsta kanalnummer. Avsökningen söker efter signaler automatiskt och gör det lättare att upptäcka nya stationer för kontakt eller lyssnande. q Vrid [CH]-väljaren till kanal 16. w Avsökningen börjar automatiskt. TX/RX-lysdioden blinkar sakta i grönt. Vid mottagning av en signal stannar avsökningen tills signalen försvinner. PRAKTISK FUNKTION: Du kan beordra start/stopp av avsökningen via knappen [Mic A] på HM-75A MONOFON (tillbehör). 13

19 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Ställa in gruppkodnummer D ANVÄNDA CTCSS-TON Radion är utrustad med 52 CTCSS-toner (se nästa sida). CTCSS-användning ger kommunikation med tyst standby eftersom du bara tar emot anrop från gruppmedlemmar med samma CTCSS-ton. Du kan tilldela olika toner till kanal 1-kanal 15 oberoende av varandra. q Tryck och håll ner [PTT], [S-Ring/C-Ring] och [MONI] och vrid [VOL] för att sätta på radion. w Välj den kanal mellan 1 och 15 som du vill tilldela CTCSS-tonfrekvensen. e Tryck och håll ner [S-Ring/C-Ring] tills en ljudsignal hörs. r Tryck [PTT] det antal gånger som behövs för att välja tiotalssiffran för den önskade koden från listan. t Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se nästa sida). y Tryck [PTT] det antal gånger som behövs för att välja entalssiffran för den önskade koden från listan. u Tryck [S-Ring/C-Ring]. i Stäng av radion och sätt på den igen. [Exempel] För att tilldela tonkod nummer 28 till kanal 1: q Tryck och håll ner [PTT], [S-Ring/C-Ring] och [MONI] och vrid [VOL] för att sätta på radion. w Välj kanal 1. Tryck och håll ner [S-Ring/C-Ring] tills en ljudsignal ( pip ) hörs. e Tryck [PTT] två gånger för att välja tiotalssiffran för önskad kod. r Tryck [S-Ring/C-Ring] och sedan [PTT] åtta gånger för att välja entalssiffran för den önskade koden. t Tryck [S-Ring/C-Ring]. En lång ljudsignal och 3 korta ljudsignaler hörs. y Stäng av radion och sätt på den igen. 3 14

20 15 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING CTCSS-tonkodlista : EIA/TIA standardkod (Rekommenderade.) Frekv. AV * Frekv Nr *Reserverad för "Smart-Ring"-funktion Lista med kvittenssignaler Tryck [PTT] ingen gång 1 (en gång) 2 (två gånger) 3 (tre gånger) 4 (fyra gånger) Enkel tonstöt Kvittenssignal Längre ton Frekv Tryck [PTT] 5 (fem gånger) 6 (sex gånger) 7 (sju gånger) 8 (åtta gånger) 9 (nio gånger) Frekv (Enhet: Hz) Kvittensssignal

21 D FUNKTIONEN "CTCSS FIND" GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Denna radio kan hitta CTCSS-tonfrekvensen i den mottagna signalen. Genom att övervaka en signal som sänds från den andra stationen kan du fastställa tonfrekvensen som krävs för att kommunicera. Denna funktion är mycket användbar när du ska kommunicera med stationer med okänt CTCSS-kodnummer. CTCSS FIND avsöker alla CTCSS-koder och stoppar när en tonkod hittas. q Tryck och håll ner [S-Ring/C-Ring] och [MONI] och vrid [VOL] för att sätta på radion. w Välj önskad kanal mellan 1 och 15 som du vill tilldela CTCSS-tonkoden. e Tryck och håll ner [S-Ring/C-Ring] tills en ljudsignal ( pip ) hörs. CTCSS FIND börjar avsöka koden. r CTCSS FIND stoppar när tonkoden hittas. t Tryck [S-Ring/C-Ring] för att fastställa tonkodnummer. y Stäng av radion och sätt på den igen. 3 D Sätta på/stänga av ton-squelch-funktionen Tryck och håll ner [MONI] för att stänga av ton-squelch-funktionen. Du kan nu ta emot alla signaler på en kanal när du tar emot den andra gruppens signal. Tryck [MONI] för att sätta på ton-squelch-funktionen igen. Du kan nu endast ta emot signaler som stämmer med din gruppkod. 16

22 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING D ANVÄNDA DTCS-KOD Denna radio är utrustad med 83 DTCS-koder. DTCS-användning ger kommunikation med tyst standby eftersom du bara tar emot anrop från gruppmedlemmar med samma DTCS-nummer. Du kan tilldela olika nummer till kanal 1-kanal 15 oberoende av varandra. q Tryck och håll ner [PTT], [S-Ring/C-Ring] och [MONI]. Vrid [VOL] för att sätta på radion. w Välj den kanal mellan 1 och 15 som du vill tilldela DTCS-koden. e Tryck och håll ner [MONI] tills en ljudsignal ( pip ) hörs. r Tryck [PTT] det antal gånger som behövs för att välja hundratalssiffran för det önskade kodnumret. t Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15). y Tryck [PTT] det antal gånger som behövs för att välja tiotalssiffran för det önskade kodnumret. u Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15). i Tryck [PTT] det antal gånger som behövs för att välja entalssiffran för det önskade kodnumret. o Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15).!0 Tryck [PTT] en gång till om du vill använda läget Inverse (omkastad).!1 Tryck [S-Ring/C-Ring] för att avsluta inställningen. En bekräftelseton hörs (se sidan 15).!2 Stäng av radion och sätt på den igen. 17

23 [Exempel] För att tilldela kod 261I (Inverse) till kanal 12: GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING 3 q Tryck och håll ner [PTT], [S-Ring/C-Ring] och [MONI]. Vrid [VOL] för att sätta på radion. w Välj kanal 12. e Tryck och håll ner [MONI] tills en ljudsignal ( pip ) hörs. r Tryck [PTT] två gånger för att välja hundratalssiffran för kodnumret. t Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15). y Tryck [PTT] sex gånger för att välja tiotalssiffran för kodnumret. u Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15). i Tryck [PTT] en gång för att välja entalssiffran för kodnumret. o Tryck [S-Ring/C-Ring]. En bekräftelseton hörs (se sidan 15).!0 Tryck [PTT] en gång till för att använda läget Inverse (omkastad). Du kan hoppa över steg 10 om du vill använda läget Normal.!1 Tryck [S-Ring/C-Ring] för att avsluta inställningen. En bekräftelseton hörs (se sidan 15).!2 Stäng av radion och sätt på den igen. DTCS-kodlista (EIA/TIA-standardkod)

24 4 RINGFUNKTION Smart-Ring Ringfunktionen har en svarsfunktion. Därigenom kan du veta om ett anrop har nått en medlem i din grupp eller inte även om användaren är tillfälligt borta från radion. D Använda funktionen Smart-Ring (se motstående sida) q Ställ in samma kanal och CTCSS-ton* på alla radioapparater i din grupp. w Tryck [S-Ring/C-Ring] för att skicka Smart-Ring -anropet. När en medlem i din grupp svarar på anropet avger radion ljudsignaltoner var 30:e sekund och TX/RX-indikatorn blinkar med orange färg. Tryck [MONI] för att ta bort ringsignalen och indikeringen. När inget svar kommer tillbaka sänder radion korta ljudsignaler för att visa att kommunikationen misslyckats. e Tryck [PTT] för att svara på anropet och stoppa ljudsignalerna och blinkandet. * OBSERVERA: Denna funktion går bara att använda när den anropade stationen använder samma CTCSS-ton och samma kanal som du. Call-Ring Sänder förhandsvald rington till dina gruppmedlemmar. D Välja Call-Ring -melodi q Tryck och håll ner [PTT] och [S-Ring/C-Ring] och vrid [VOL] för att sätta på radion. En provmelodi spelas. w Vrid [CH]-väljaren för att välja ringmelodi. Tryck [S-Ring/C-Ring] för att höra den valda melodin en gång till. e Stäng av radion för att bekräfta valet av melodi. 19

25 Smart-Ring operation RINGFUNKTION 4 tryck [S-Ring/C-Ring] Piro Piro Svar tillbaka (automatiskt) Piro Piro Kommunikation D Anropa dina gruppmedlemmar med Call-Ring -melodi Genom att trycka och hålla ner [S-Ring/C-Ring] sänds en rington utan att du trycker på [PTT]. Ringtonen sänds medan knappen [S-Ring/C-Ring] hålls nertryckt. Samma rington kommer från gruppstationernas högtalare. 20

26 5 ANDRA FUNKTIONER Avlyssningsfunktion Avlyssningsfunktionen låter dig öppna radions squelch manuellt för att kontrollera om en kanal är upptagen eller inte. Radion har 2 lägen för mottagningsstandby: D Ljudläge Detta läge tystar ljud BARA när det inte finns någon bärvåg. Du kan ta emot (eller avlyssna) alla signaler på en kanal. Tryck och håll ner [MONI]-knappen för att ta bort squelch-funktionen för Alla signaler tas emot Endast signaler med rätt ton tas emot CTCSS- eller DTCS-ton. Alla ljudtystningsfunktioner tas bort när du trycker på knappen [MONI]. D Tyst läge Detta läge tystar ALLA signaler förutom de som är riktade till dig. Därför bör du kontrollera en kanals tillstånd (upptagen eller ej) med avlyssningsfunktionen innan du börjar sända. Tryck på knappen [MONI] och släpp genast upp den för att välja tyst läge. Time-Out Radion har en time-out -funktion. Denna funktion förhindrar kontinuerliga, utdragna sändningar. Timern stänger automatiskt av sändningen 3 minuter efter det att den börjat. En varningssignal hörs 10 sekunder innan gränsen har nåtts. Slutsignalen hörs 5 gånger för att tillkännage slutet på sändningen. 21

27 n ing Energisparfunktion ANDRA FUNKTIONER Batterisparfunktionen minskar strömuttaget. Batterisparfunktionen sätts automatiskt på när ingen funktion ut förts och ingen signal tagits emot under 5 sekunder. Indikering att batteriet håller på att ta slut TX/RX-lysdioden visar 4 nivåer av Svagt G batteri enligt nedanstående. Om varningen Svagt batteri visas under användning bör du ladda eller byta batteriet. O O R 5 ngsam Varningssignaler g G G Svagt BATT1: Du bör ladda batteriet (blinkar sakta). TT1 R R Svagt BATT2: Du måste ladda batteriet (blinkar snabbt). TT2 R R R R TX svagt BATT1: Svagt BATT1 upptäckt i TX-läge. t BATT1 R R TX svagt BATT2: Svagt BATT2 upptäckt i TX-läge. t BATT2 R R R R I omgivningar med extremt låga temperaturer (runt -20 C) kan batteriet laddas ur snabbt (gäller särskilt alkaliska batterier). Om detta inträffar rekommenderar vi att du laddar batteriet, eller byter ut batterierna, när varningen Svagt batteri (batteriet på väg att ta slut) visas under användning. 22

28 5 ANDRA FUNKTIONER Funktioner på HM-75A (tillbehör) HM-75A (tillbehör) låter dig skicka Smart-Ring/Call-Ring -anrop, öppna squelch etc. en bit från radion. Knapparna på HM-75A fungerar enligt följande: Knapp Tryck Tryck och håll ner Mic UP (upp) Mic DOWN (ner) Mic A Mic B Skickar Smart-Ring. Sätter på tonsquelch. Start/Stopp avsökn. B. --- Skickar Call-Ring. Stänger av tonsquelch VARNING: Vid anslutning av HM-75A till radion måste du se till att radion är avstängd, annars fungerar eventuellt inte radion korrekt Mic A Mic UP (upp) Mic B Mic Down (ner) 23

29 ALLMÄNT SPECIFIKATIONER Frekvensområde : 446, ,09375 MHz Läge : F3E (FM) Antal kanaler : 8 (simplex) Strömförsörjning : 7.2 V (R6x6) or BP-222 Strömförbrukning : Cirka 0.6 A Omgivningstemperatur : 25 C to +55 C Antal CTCSS-frekvenser : 38 Storlek : 54 mm(b) x 128 mm(h) x 37 mm(d) (exklusive utstående delar) Vikt : 317g (inkl. BP-222 NiCd-batterier) SÄNDARE Uteffekt Anslutning för extern mikrofon MOTTAGARE : Mindre än 500 mw ERP (effektivt utstrålad effekt) : 3-ledare 2,5 mm (d) / 2,2 kω Känslighet : Mindre än 26,5 dbµv/m (20 db SINAD) LF-uteffekt : Mer än 500 mw vid 5% (vid 7,2 V DC) distorsion vid 8 Ω belastning Anslutning för extern : 2-ledare 3,5 mm (d) / 8 Ω högtalare 24

30 7 TILLBEHÖR Tillbehör D BATTERIPAKET BP-208 TOMKASSETT Med denna kan en uppsättning lösa batterier (t.ex. alkaliska) användas för radions strömförsörjning. Plats för 6 stycken AA (R6) -batterier. BP-209 NiCd-BATTERIPAKET 7,2 V / 1100 mah NiCd-batteripaket, räcker för mer än 12 timmars drift. BP-210 NiMH-BATTERIPAKET 7,2 V / 1650 mah NiMH-batteripaket, räcker för cirka 18,5 timmars drift. BP-222 NiCd-BATTERIPAKET 7,2 V / 600 mah NiCd-batteripaket, räcker för cirka 6,5 timmars drift (samma som följer med vid leverans). D LADDARE BC-119 BORDSLADDARE + AD-94 (#11) För snabbladdning av batteripaket. En nätadapter följer med laddaren. Laddningstid 1,5 till 2 timmar. BC-121 MULTILADDARE + AD-94 (#11) För snabbladdning av upp till 6 batteripaket samtidigt. En nätadapter följer eventuellt med, beroende på version. Sex AD-94- enheter (#11) krävs. Laddningstid 1,5 till 2 timmar. AD-99 LADDNINGSADAPTER BC-144 BORDSLADDARE För snabbladdning av BP-209 (NiCd), BP-210 (NiMH) och BP-222 (NiCd). BC-146 BORDSLADDARE För normal laddning av BP-209 (NiCd), BP-210 (NiMH) och BP-222 (NiCd). 25

31 TILLBEHÖR D ÖVRIGA TILLBEHÖR HM-46L/HM-75A/HM-131L MONOFON Kombinerad högtalare-mikrofon som du använder med radion hängande i ditt bälte. HM-75A har programmerbara funktionsknappar; Mic UP (upp), Mic DOWN (ner), Mik A, Mik B. HM-131L har fuktsäker konstruktion. SP-13 ÖRONMUSSLA Ger tydlig ljudåtergivning i bullrig omgivning. MB-68 BÄLTESHÅLLARE Samma som följer med radion. MB-74 BÄLTESHÅLLARE Exklusiv bälteshållare med "krokodilklämma". VS-1L VOX/PTT-BOX VS-1SL har en PTT-växlare och VOX-funktion. VS-1SL måste användas med ett headset från Icom, som HS-94, etc. HS-94 HEADSET En hörlur/mikrofon som går att hänga på örat. HS-94 måste användas tillsammans med VS-1SL VOX/PTT-BOX. 7 26

32 8 ORDLISTA Vad är squelch (brusspärr)? En squelch-krets (bruskrets) låter dig tysta oönskat brus när ingen signal tas emot och släppa fram ljudet när signaler kommer. Detta ger tyst standby. Knappen [MONI] tar bort squelchinställningen. Detta är användbart när du vill lyssna på svaga signaler som inte når över squelch-tröskeln. Kommunikationsräckvidd IC-F22SR är konstruerad för att maximera prestandan och förbättra överföringsräckvidden i fält. Den absolut viktigaste faktorn vad gäller överföringsräckvidd (kommunikationskraft) är dock den omgivande miljön. Dessa radioapparater är baserade på siktlinjeprincipen ( line of sight ) och därför är överföringsräckvidden beroende av i vilken grad du kan se motparten. Stora betongbyggnader och kraftigt lövverk eller sändning inifrån en byggnad eller ett fordon minskar räckvidden. Optimal räckvidd: vidsträckta, öppna ytor utan hinder Medelräckvidd: stora byggnader eller träd blockerar siktlinjen ( line of sight ) Minimal räckvidd: bergsområden eller områden med kraftigt lövverk 27

33 ORDLISTA Vad är CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)? CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) möjliggör kommunikation med tyst standby. Endast signaler som innehåller din gruppkod öppnar squelch-funktionen. Den tar bekvämt bort oönskat ljud och är användbar vid gruppanvändning eller säkerhetsrelaterade aktiviteter där oönskad sändning kan vara ett problem. Observera att CTCSS-gruppläge inte är privat - vem som helst kan ta emot anropen. IC-F22SR är utrustad med maximalt 52 tonkoder för CTCSSanvändning. När man väljer en kod gäller den för alla 8 kanaler. Varje tryckning av [PTT] lägger din gruppkod ovanpå din sända signal och endast signaler med samma kod kan öppna din egen squelch-funktion. För att tillfälligt höra alla signaler (inklusive brus) ska du trycka och hålla ner [MONI]. Använd inte CTCSS om du vill kunna höra signaler på alla kanaler. 8 Automatisk sökning ("Auto Scan") + Smart-Ring Den automatiska sökningen ( Auto Scan ) söker efter signaler automatiskt och gör det lättare att hitta nya stationer för kontakt eller lyssnande. MEN eftersom funktionen bara kontrollerar varje kanal under en liten stund är radions svarstillförlitlighet vid Smart-Ring -anrop reducerad. Använd någon av kanalerna 1-15 när du och din grupp ska använda funktionen Smart-Ring. I annat fall kan det hända att Smart-Ring -funktionen misslyckas med att svara på anropet. 28

34 9 CE Om CE CE-versioner av IC-F22SR med CE -symbolen på serienummerlappen följer de tillämpliga kraven i det europeiska direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning 1999/5/EG. Denna varningssymbol visar att utrustningen arbetar i icke-harmoniserade frekvensband och/eller kan lyda under licensvillkor i landet där den används. Se till att kontrollera att du har rätt version av radion eller rätt programmering, så att den följer de nationella licenskraven. 29

35 CE 9 We Icom Inc. Japan , Kamiminami, Hirano-ku Osaka , Japan Declare on our sole responsability that this equipment complies with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test Suite measurements have been performed. Kind of equipment: UHF PMR TRANSCEIVER Type-designation: ic-f22sr Version (where applicable): This compliances is based on conformity with the following harmonised standards, specifications or documents: i) EN (August 1992) + A11: 1997 ii) EN (March 2001) iii) EN v1.2.1 (February 1999) iv) v) DECLARATION OF CONFORMITY 0168 DŸsseldorf 31th July 2001 Place and date of issue Icom (Europe) GmbH Himmelgeister stra e 100 D DŸsseldorf Authorized representative name T. Maebayashi General Manager Signature 30

36 Generalagent för Icom i Skandinavien Swedish Radio Supply AB Box 208, KARLSTAD Telefon Fax Swedish Radio Supply AB / Icom IC-F22SR ver 1.0

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ DC-31/155 Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.se Lafayette Radio AB 2006 DC 31-155 M3+ instbok.indd 1 06-02-06 16.32.44 HUR DU ANVÄNDER DIN RADIO Mottagning Vrid volymen

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

BRUKSANVISNING. ProHunt Basic 2. JAKTRADIO för 155 MHz. Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide

BRUKSANVISNING. ProHunt Basic 2. JAKTRADIO för 155 MHz. Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide BRUKSANVISNING ProHunt Basic 2 JAKTRADIO för 155 MHz Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide FÖRORD Tack för att du köpte en ProHunt Basic 2 jaktradio! LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner... 3 I förpackningen skall följande finnas... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Tillbehör: BRUKSANVISNING. ProHunt F34. JAKTRADIO FÖR 155 MHz

Tillbehör: BRUKSANVISNING. ProHunt F34. JAKTRADIO FÖR 155 MHz Tillbehör: BRUKSANVISNING ProHunt F34 JAKTRADIO FÖR 155 MHz FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt F34 jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA

Läs mer

ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz

ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt Advanced jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

STOR KÖPGUIDE: Påslagen och i funktion, helt tryckvattentät IP68. 42 Jaktjournalen Juli -09

STOR KÖPGUIDE: Påslagen och i funktion, helt tryckvattentät IP68. 42 Jaktjournalen Juli -09 STOR KÖPGUIDE: 31:orna lever och När jägarna fick jaktradio på 155 MHz-bandet fanns en känsla av att de äldre 31:orna skulle gå i graven. Så har inte blivit fallet, många jägare håller fast vid sin jaktradio

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Jaktradio. 10 apparater av modell 155 MHz testade!

Jaktradio. 10 apparater av modell 155 MHz testade! Jaktradio 10 apparater av modell 155 MHz testade! Ett viktigt moment i den jakt som utövas idag runt om i landet är just kommunikationen mellan jaktdeltagare. Intresset och tekniken att förfina denna kommunikation

Läs mer

Zodiac PA5500c. Owner s Manual. Svensk bruksanvisning för Zodiac PA5500c

Zodiac PA5500c. Owner s Manual. Svensk bruksanvisning för Zodiac PA5500c Zodiac PA5500c Owner s Manual Svensk bruksanvisning för Zodiac PA5500c Innehåll Packa upp och installera. Att använda (mottaga/sända). Batteriinstallation. Översikt 4 Beskrivning av displaypanel.. Beskrivning

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Bruksanvisning för Milestone 310

Bruksanvisning för Milestone 310 Bruksanvisning för Milestone 310 Vi gratulerar till köpet av detta elektroniska fickminne av mycket hög kvalitet, tillverkat av Bones GmbH i Schweiz. Milestone har en mycket hög ljudkvalitet, är enkel

Läs mer

DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com

DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com Swedish DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

SmartCat Pejlare M500 användarmanual

SmartCat Pejlare M500 användarmanual SmartCat Pejlare M500 användarmanual När du läser denna svenska användarmanual, bör du ha din engelska användarmanual bredvid dig för att få hjälp av bilderna. 1. Introduktion SmartCat Pejlare M500 består

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! Utility Radio U1 Bruksanvisning OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! VARNING! För att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas för fukt! THE LIGHTNING

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

ZODIAC TEAM PRO COMBIPACK. Levereras med 1st Team Pro 31, 1st Team Pro 155, 1st batteri, 1st snabb bordsladdare, 1st öronmussla och 1st bältesclips.

ZODIAC TEAM PRO COMBIPACK. Levereras med 1st Team Pro 31, 1st Team Pro 155, 1st batteri, 1st snabb bordsladdare, 1st öronmussla och 1st bältesclips. JAKTRADIO ZODIAC TEAM PRO Zodiac Team Pro är jaktradio serien med stora möjligheter i ett litet format. Radions chassi är robust och stryktåligt, handhavandet enkelt med stora belysta knappar och belyst

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik.

I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik. Manual Baufeng UV-5R Rubriker * Nollställa radion * Generell menyhantering * Grundinställningar * Manuell programmering Nollställa radion I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Radiovakt Bruksanvisning

Radiovakt Bruksanvisning Art. Nr.: 1306 xx Funktion en reagerar på värmerörelser som utlöses av personer, djur eller föremål. När det är tillräckligt mörkt sänder den ett radiotelegram, som utvärderas av alla bryt- och dimmeraktorer

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Bruksanvisning jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BLUETOOTH -HEADSETSYSTEM

ANVÄNDARHANDBOK BLUETOOTH -HEADSETSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HEADSETSYSTEM 0 0 0 VÄLKOMMEN FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Denna bruksanvisning innehåller instruktioner om hur du installerar och använder Plantronics

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer