Moderna trähus det nya sättet att bygga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderna trähus det nya sättet att bygga"

Transkript

1 Moderna trähus det nya sättet att bygga Kommunal Teknik 2009 Hållbar stadsutveckling och livsmiljö 30 september 2009 Anders Jonsson

2 Sveriges Träbyggnadskansli - en koncentration av erfarenheter: Inom kansliet och med anknytning till branschorganisationerna har vi samlade erfarenheter av träbyggnadsfrågor som sträcker sig tillbaka till de första flervåningsbyggena i mitten av 1990-talet. Vi erbjuder givetvis Era organisationer också våra resurser för hur ni kan bidra till träbyggnadsutveckling. Niclas Svensson: Hans-Eric Johansson:

3 Erfarenheter från vida världen Leonardo viadukten Moelven Norge

4 Modernt träbyggande - framtidens byggande

5 Vad är modernt träbyggande?

6 Jo, det handlar om organisation, logistik och process inte om materialval!

7 Sveriges Träbyggnadskansli Två politiska kärnfrågor: 2012 Två politiska kärnfrågor Klimatpåverkan Industriell utveckling

8 Koldioxidbalanser vid produktion av byggnader 1. Fossila koldioxidutsläpp från energianvändning vid produktion och distribution av byggmaterial samt för uppförande och rivandet av byggnader 2. Substitution av fossilt bränslen med restprodukter från skogsavverkning, träbearbetning och rivningsmaterial 3. Koldioxidbalanser för cementreaktioner (kalcinering & karbonatisering) 4. Kollagring i träprodukter

9 Mer än dubbelt så mycket som globala flygtrafiken

10 I form av ett normalhus I form av ett lågenergihus

11 Koldioxidbalanser för produktion av ett fyravåningshus med 16 lägenheter och 1190 m 2 boyta Case-study building: Wood frame Reference building: Reinforced-concrete frame Construction cost 19.1 MSEK 2004 Hypothetical building with identical size and function Estimated construction cost 19.9 MSEK 2004

12 Ne tco 2 e mis s io n ( tc). Kolbalans vid produktion av byggnader med trä- och betongstomme över en 100 års livscykel W ood fram e Conc rete fram e Fossil fuel for C eme nt B ioma ss for Fore st stock B uilding stock T ota l m ateria l produc tion re ac tions fossil fuel repla ce ment change change

13 Ökade nettoutsläpp av CO2 över hundra år om huset byggs med betongstommar i stället för trästommar Fossila bränslen (kol) som ersätts med biobränsle Fossila bränslen som används i materialproduktion Cement reaktioner Kollager i byggnad Källa: Gustavsson, L., Pingoud, K. and Sathre, R Carbon dioxide balance of wood substitution: comparing concrete- and wood-framed buildings. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 11(3):

14 1000 Kostnadsfördelar energi och koldioxidemissioner vid produktion av trähus jämfört med betonghus Ersättning av fossila bränslen (kol) med bioenergi Energi och cementreaktioner för materialproduktion Inga skatter Industriella skatter Sociala kostnader för koldioxidutsläpp* (550 ppm) * Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006 Sociala kostnader för koldioxidutsläpp* (BAU)

15 Industriellt producerade passivhus i massivträ

16 Ståthållaren 74 bostäder 5 punkthus i 5 våningar Inflyttning 2008/2009 Tomträtt cirka 80 kr/m 2

17 Moderna trähus i massivträ

18 Hög prefabriceringsgrad

19 Kategorihusbyggande

20 Påbyggnader

21 Anläggningar

22 Integrerade system

23

24 Stora spann

25 FLERBOSTADSHUS London, England

26 Kommersiella fastigheter

27

28 Industriellt byggande

29 Elementbyggande

30 Volymbyggande

31 Pelar/balkbyggande

32

33 Träelement TRÄSTOMME KERTOPELARE OCH BALKAR TRÄBASERAD E BJÄLKLAG KASETTBJÄLKLAG I KERTOTRÄ FASADELEMENT YTTERVÄGGSELEMENT HAR BÄRANDE STOMME, ISOLERING, FÖNSTER, INVÄNDIG VÄGGBEKLÄDNAD FASADYTTERPANEL KUNINGASPALKKI KLUVET LIMTRÄ HALVSPONTPROFIL FASADGALLER THERMOWOOD VÄRMEBEHANDLAT TRÄ 33

34 Storskaligt byggande

35 Leverantörer från hela Sverige står bakom Sveriges Träbyggnadskansli/Trästad 2012 Lindbäcks Bygg Moelven Byggmodul Moelven Töreboda Martinsons Group KLH Scandinavia MHM Scandinavia Setra Group Lelånghus Derome Götenehus Finndomo Ekologibyggarna LB Hus

36 Produktionskapaciteten har snabbt byggts ut Prognos 2011 Lindbäcks:300 lght Myresjö: 100 lght Lindbäcks:400 lght Moelven: 200 lght Finndomo 100 lght Lindbäcks: 650 lght Moelven: 300 lght Finndomo: 100 lght Martinsons: 100 lght Plusshus 50 lght Övriga (egen regi mm) 100 lght Lindbäcks:800 lght Moelven: 300 lght Martinsons:250 lght KLH: 100 lght Derome: 150 lght Setra: 50 lght Övriga (egen regi mm) 200 lght Lindbäcks:1000 lght Moelven:200 lght Martinsons:400 lght KLH: 300 lght Setra: 300 lght Derome: 200 lght Övriga: (egen regi mm) 300 lght Under de kommande åren med lågt bostadsbyggande kan det industrialiserade trähusbyggandet bli marknadsledande för flerfamiljshus.

37 Vad är då skillnaden? Den traditionella byggindustrin är organiserad efter skråmodellen Exempel på en produktionsprocess i byggindustrin. att bygga ett badrum Yrkeskategori Arbetsmoment leverantör Betongarbetare 2 egen Rörläggare 2 underentr Mattläggare 1 underentr Kakelsättare 1 underentr Målare 1 underentr Elektriker 2 underentr Snickare 2 egen

38 Ett annat sätt att producera samma produkt. Integrerad IT-design Golvtillverkning Plattläggaren Väggar och beslagning

39 Sammansättning Produktionsplatsen Kvalitetskontroll Leverans

40 Arbetstiden är ungefär 5% av den tid som åtgår med traditionell skråbaserad byggmetod.. Slutmontering

41 Drivkrafter för framtidens utveckling. Samhällets behov av boende och verksamhetslokaler till priser som brukarna kan efterfråga utan mellanliggande subventioner.. Apartment price index KPI, (RPI, retail price index) Detta är ingen omöjlighet men kräver en effektiv process i alla led från produktion till drift..

42 Drivkrafter för framtidens utveckling. Vi har nu fler ungdomar på väg ut i eget boende än vi haft sedan krigsårgångarna..

43 Drivkrafter för framtidens utveckling. S m åhus F lerbostadshus De flesta barn i Sverige föds till småhusboende. vi flyttar till flerbostadshus som första egna hem. vi flyttar till och lever som familj i ett småhus vi rör oss så småningom mot flerbostadsboende när barnen flugit ut..

44 Drivkrafter för framtidens utveckling. År 1920 Förändrade värderingar och livsmönster Barndom Befrielsetid Frihetstid Ansvarsår Ålderdom År 1960 År 2000 År 2040 (Källa: Kairos Future) ålder

45 År 1920 År 1960 Drivkrafter för framtidens utveckling. Åren i livsfaser där man i hög grad lever singel eller utan hemmavarande barn ökar Barndom Befrielsetid Frihetstid Ansvarsår Ålderdom År 2000 År 2040 Livstid och livsstil där boende i flerfamiljshus dominerar Behovet av mindre lägenheter ökar långt över tillgången i det befintliga bostadsbeståndet ålder

46 Det nya Byggandet

47 Vidareutveckling av industriellt och klimatanpassat träbyggande i den hållbara staden

48 Mål med Trästad 2012 Skapa attraktiva stadsdelar som markerar Sveriges ledande ställning i Europa ifråga om hållbart byggande baserat på industriella byggsystem med förnybart stommaterial och med kostnadseffektiv drift/underhåll, modern arkitektur och effektiva funktionslösningar

49 Sponsorer Region Västra Götaland, Skövde, Trollhättan, Borås SP Trätek, Region Kalmar, Länsstyrelsen Kronoberg, Regionförbundet S:a Småland Västervik, Växjö, Eksjö Växjö Universitet Länsstyrelsen Dalarna, Mora, Orsa, Falun, Älvdalen, Leksand Högskolan Dalarna Länsstyrelsen BD, Länsstyrelsen AC, Region Västerbotten, Kalix, Piteå, Skellefteå, Umeå, Lycksele LTU

50 Konceptutveckling Stadsdelsförnyelse Kategoribyggnader Integration anpassning förtätning Hållbart byggande och boende

51 Exempel Ungdomsboende, +55, äldreboende Lågenergihus, passivhus, kretsloppshus Påbyggnader, kompletteringsbyggande Stadsdelsförnyelse Nya stadsdelar som förenar byggande-fövaltningservice-infrastruktur i ett kretsloppstänkande Bygga prisvärt

52 Kunskapsstafett 9 stafettpinnar Introduktion till det moderna träbyggandet Träbyggandet i modern stadsplanering nya koncept Kvalitet (ljud,fukt,brand,beständighet) Klimat, miljö, energi Industrialiserat byggande Utformning och estetik Förvaltning; underhåll/drift och anpassningsbarhet Upphandling samspel beställare/leverantör nya kluster Den moderna Trästaden

53 Klusterutveckling Nya leverantörsgrupper Nya samarbetsformer Nya upphandlingssätt

54 Verksamhetsplan Fyra budkavlar mötesstafetter Budkavle 1 syftar till att identifiera, inventera, bedöma och kvalificera alla de intressanta och realistiska koncept som finns i den egna kommunen (med omnejd). I processen ska naturligtvis alla bedömningar med relevans för projektets inriktning effektivitet, hållbarhet, estetik och funktionsduglighet redovisas. Budkavle 2 avser de möten som utgör slutpunkten på den process som Budkavle 1 utgjort. I denna fas redovisas vilka koncept man valt, varför och hur man avser att genomföra konceptet Budkavle 3 redovisar erfarenheterna från genomförandefasen nya metoder, ny teknik, nya samverkansformer och analys av effekter ifråga om stadsmiljöutveckling och klimat/miljö/energi Budkavle 4 redovisar resultat av genomförda insatser och reflekterar över framtiden

55 Bygga billiga och bra Bygga klimatsmart Bygga attraktiva stadsmiljöer

56 1900-tal Exploatering

57 2000-tal Förnyelse

58

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 VAD ÄR MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK? 2 www.trabyggnadskansliet.se Skid transportled Branäs Sweden VÄRLDEN BÖRJAR FÖRSTÅ! 5 www.trabyggnadskansliet.se

Läs mer

Träbyggnadsboom i Sverige

Träbyggnadsboom i Sverige Träbyggnadsboom i Sverige Niclas Svensson Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli Sveriges Träbyggnadskansli Niclas Svensson Sveriges Träbyggnadskansli Vad är modernt träbyggande? Jo, det handlar om

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

BYGGMETODER HÖGA HUS I TRÄ

BYGGMETODER HÖGA HUS I TRÄ BYGGMETODER HÖGA HUS I TRÄ Det moderna träbyggandet av flervåningshus i Sverige har idag en 10-procentig marknadsandel. Nu börjar allt fler inse att det går utmärkt att använda trästomme och KL-trä även

Läs mer

Prefabricerat trähusbyggande med moduler

Prefabricerat trähusbyggande med moduler ISRN B-2013/36-SE Examensarbete 15 hp November 2013 Prefabricerat trähusbyggande med moduler För- och nackdelar samt förslag på vidareutveckling Johanna Elfström Ayushi Singh PREFABRICERAT TRÄHUSBYGGANDE

Läs mer

handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä

handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä 2 Redaktörer och författare: Anders Gustafsson och Per-Erik Eriksson, SP Trä, Susanne Engström, Luleå Tekniska Universitet, Tina Wik,

Läs mer

Kom och inspireras! Cirka. utställare. Kalle Morae13u.0s0 Underhåller söndag. Willy Björkmaagnen. Eskil Erlandstser Landsbygdsminin gästar mässan på

Kom och inspireras! Cirka. utställare. Kalle Morae13u.0s0 Underhåller söndag. Willy Björkmaagnen. Eskil Erlandstser Landsbygdsminin gästar mässan på r e b m e t p e s ättvik 9-11 R a s s ä m Trä & bygg.00 10.00-16 G A D N Ö S.00-17.00 0 1 G A D R R JETT 130 K -17.00 LÖ L 0 I B.0 9 N 0 E G G L A PPET FRED R, HELA HE K Ö 0 9 K : I É V R T T T N RENA,

Läs mer

Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret.

Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret. Det virtuella Luleå En stads attraktionskraft byggs upp av de verksamheter staden erbjuder samt den känsla av utveckling som staden kan förmedla. Detta skapas i gränssnittet mellan kommun, näringsliv,

Läs mer

Tid för trä. Tolv temasidor: Anders passiva hus av trä. Yvonnes plantor har matsäck spår och hållbarhet. spårar betesbovarna. håller kollen på kol-

Tid för trä. Tolv temasidor: Anders passiva hus av trä. Yvonnes plantor har matsäck spår och hållbarhet. spårar betesbovarna. håller kollen på kol- 1 2010 tidning för holmen skogs intressenter Tolv temasidor: Tid för trä 6 8 17 18 Lars håller kollen på kol- Anders passiva hus av trä Göran spårar betesbovarna Yvonnes plantor har matsäck spår och hållbarhet

Läs mer

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Dialogmöte Hållbart byggande genom ökad samverkan i Norra Sverige Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Luleå 2014-02-26 Christer André, projektledare IUC Norrbotten AB LTU är huvudman i samverkan

Läs mer

CBBT-projekt 2008-06-09. Erik Serrano CBBT. Goodrace

CBBT-projekt 2008-06-09. Erik Serrano CBBT. Goodrace 2008-06-09 Erik Serrano CBBT Goodrace CBBT-projekt För närvarande är 16 delprojekt beslutade inom ramen för CBBT (se tabell nästa sida). Av dessa är tio projekt (projekt nr. 2007-003 2007-011 samt 2007-016)

Läs mer

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga.

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Industriellt byggande är framtidens naturliga val. Byggnadsstommar i trä är i sig är självklart ingen nyhet, utan det har använts sedan urminnes tider.

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Miljöbedömning IsoTimber väggsystem

Miljöbedömning IsoTimber väggsystem Sid 1 (11) Miljöbedömning IsoTimber väggsystem Referensmiljöer för framtidens produkter 2012-06-17 FÖRFATTARE: Tomas Östberg Sid 1 (11) i Sammanfattning Med projektet Referensmiljöer för framtidens produkter

Läs mer

Skogsindustriernas hållbarhetsskrift 2012 Skogsindustrin motorn i en hållbar bioekonomi

Skogsindustriernas hållbarhetsskrift 2012 Skogsindustrin motorn i en hållbar bioekonomi Skogsindustriernas hållbarhetsskrift 2012 Skogsindustrin motorn i en hållbar bioekonomi 2 Skogsindustrin i Sverige Är världens näst största exportör sammanlagt av papper, pappersmassa och sågade trävaror.

Läs mer

TEMA: Bostadsbristen. Hur ska vi göra för att få fram de bostäder som behövs i bostadsbristens

TEMA: Bostadsbristen. Hur ska vi göra för att få fram de bostäder som behövs i bostadsbristens Så kan vi minska Hur ska vi göra för att få fram de bostäder som behövs i bostadsbristens Sverige? På följande temasidor visar vi exempel på hur man kan lösa problemet. Vi berättar om den Norska modellen

Läs mer

nytt från Martinsons slår upp portarna i Robertsfors Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas lantbruk nr 2/09

nytt från Martinsons slår upp portarna i Robertsfors Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas lantbruk nr 2/09 nytt från nr 2/09 En tidning om att ta vara på alla värden hos Västerbottens skogar Martinsons slår upp portarna i Robertsfors Nya kunder lockas av svenska trävaror Trä ett naturligt val på Stenhallas

Läs mer

Hållbart byggande med betong

Hållbart byggande med betong Hållbart byggande med betong En rapport från Betongforum Utgiven av Betongforum www.betongforum.se Form: Bob Reklambyrå Foto sid 20, Riccardo Palombo Hållbart byggande med betong Detta dokument har tagits

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer

Okad träanvändning i bostadsbyggandet

Okad träanvändning i bostadsbyggandet 1 k mm 11 Okad träanvändning i bostadsbyggandet E n a n a l y s av b o s t a d s m a r k n a d e n o c h d e s s aktörer i Europa o c h förslag till åtgärder för att ö k a träanvändningen i bostadsbyggandet.

Läs mer

Det nya sättet att bygga hus och byggnader i trä speglar samtiden genom innovativ arkitektur och design.

Det nya sättet att bygga hus och byggnader i trä speglar samtiden genom innovativ arkitektur och design. Holmen Årsredovisning 212 Trä gör nytta för klimatet Trä sparar pengar Växande träd och träprodukter binder kol under hela sin livslängd. Detta faktum, till sammans med den kontinuerliga ökningen av virkesförrådet

Läs mer

Välkommen! Hur hade vi det innan? Läs gärna våra berättelser här! Vi lånar Emmas och Hugos lägenhet!

Välkommen! Hur hade vi det innan? Läs gärna våra berättelser här! Vi lånar Emmas och Hugos lägenhet! Bygg mera nu! Välkommen! bygg mera nu smart housing småland/träregion småland Välkommen till oss, välkommen till Emmas och Hugos lägenhet! 48 kvadrat för två. Vi delar på kök och badrum och har varsitt

Läs mer

Projektkatalo; Trä- och byggprogrammet Beviljade projekt VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Projektkatalo; Trä- och byggprogrammet Beviljade projekt VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM Projektkatalo; Trä- och byggprogrammet Beviljade projekt VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM Förord Vid regeringskonferensen i Skellefteå februari 1997 presenterades ett program för utveckling av svensk skogsnäring.

Läs mer

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken.

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. BYGG STORT och spännande i trä Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. Introduktion till Nationella träbyggnadsstrategins FORTBILDNINGSPROGRAM. VÄXJÖ UNIVERSITET. OMSLAGSBILD:

Läs mer

Skogen i Skolan INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR LÄRARE OCH ELEVER

Skogen i Skolan INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR LÄRARE OCH ELEVER TIDNINGEN Skogen i Skolan INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR LÄRARE OCH ELEVER NR 2 2009 Sveriges bästa skolskog! Återkomsten Caroline vill arbeta med unga i skogen. Plantera! Låt trä ersätta stål och betong.

Läs mer

nytt från Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå nr 2/10

nytt från Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå nr 2/10 nr 2/10 nytt från Aktuellt från Sveriges största privata träförädlingsindustri Stomleverans och montage stor succé Limträ naturligt i norsk multiarena Unik träbro byggs i Skellefteå Prenumerera på Nytt

Läs mer

Klimatplan för Örebro kommun

Klimatplan för Örebro kommun Klimatplan för Örebro kommun Antagen av kommunfullmäktige 23 juni 2010. Klimatplan för Örebro kommun Antagen av kommunfullmäktige 23 juni 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning...6

Läs mer

Fritt fram. Johan, Jerry och Adam ger draghjälp i Bastuträsk. Ulrika och Stefan trivs i sitt nya, gamla hus

Fritt fram. Johan, Jerry och Adam ger draghjälp i Bastuträsk. Ulrika och Stefan trivs i sitt nya, gamla hus 3 2010 tidning för holmen skogs intressenter Fritt fram när vandringshindren tas bort 12 Julian och Ray ser framtiden ljus för trä i Storbritannien 6 8 Leif ger klara besked om skogens roll för klimatet

Läs mer

Höga hus med trästomme i Göteborg - attityd och teknik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Höga hus med trästomme i Göteborg - attityd och teknik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Höga hus med trästomme i Göteborg - attityd och teknik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet högskoleingenjörs Byggingenjör TOBIAS HELLSBORN & RASMUS NILSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Mot ett energismart Falun 2050

Mot ett energismart Falun 2050 falun.se/falunframat En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Mot ett energismart Falun 2050 Kortversion av Faluns Energi- och klimatprogram 1 Inledning Kommunalrådet

Läs mer