MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura"

Transkript

1 MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1

2 Några tips och råd innan du börjar mura 2

3 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den här broschyren ger dig först och främst anvisningar för att mura med Leca Murblock. Med Weber Gullex Murbruk M 2,5 klarar du de allra flesta murningar. Det är ett fabriksblandat bruk som du bara behöver tillsätta vatten. Mer information hittar du i produktguiden som finns på sista sidan i den här broschyren. Tar du dig an projekt där det finns speciella krav på täthet, hållfasthet och värmebeständighet, bör du rådfråga din byggmaterialhandlare om val av produkt. Vatten Torrbruk Borrmaskin och visp Gör en ritning Innan du börjar mura, bör du göra en ritning eller ett arbetsschema. Att mura på fri hand är svårt. Redskap och verktyg Ska du blanda en mindre mängd bruk, behöver du borrmaskin med visp för att blanda bruk, skottkärra, hink och skyffel. Ska du blanda större mängder bruk, behöver du en tombola, dvs en stor blandare. För murningsarbetet behöver du murarsnöre, murslev, vattenpass, lodlina och lod, snörslå, rätskiva, yxa och såg för att dela blocken och en rätkäpp. En murlåda underlättar arbetet eftersom den lägger på bruket jämnt och i rätt tjocklek. Blanda bruk Det är viktigt att blanda bruket enligt anvisningarna på förpackningen. För mycket vatten ger ett för svagt bruk. Minskar du mängden vatten, blir bruket för starkt och kan i värsta fall skapa spänningar som resulterar i sprickor i den murade konstruktionen. Blandat bruk ska användas inom ett par timmar. Observera att du inte kan tillsätta mer vatten för att göra bruket lösare. Det bästa murarvädret Uppehåll, vindstilla och mellan +5 C och +25 C. Så lyder en perfekt murarväderprognos. En grundregel är att aldrig mura när det är kallare än +5 C. Mura heller inte i regn eftersom du då riskerar att bruket inte torkar som det ska. Undvik också att mura i direkt solsken eller i blåst eftersom bruket kan torka för snabbt (för att skydda murverket, kan du täcka det med plast eller en presenning). Mura med förskjutning Ska du mura en rak sträcka, exempelvis en mur, arbetar du lager för lager, från ena änden till den andra. Konstruktionen blir starkare om du förskjuter varje lager en halv sten. Snåla inte på bruket Det är viktigt att lägga på rikligt med bruk. Lägg blocket på plats och vrid på det så att bruket fyller ut fogen. För att få murverket i våg och lod, använder du ett murarsnöre (se under avsnittet Mura en torpargrund). Var särskilt noga med att de första blocken kommer rätt. Jämna till fogarna När du murat några lager, jämnar du till fogarna med ett speciellt fogverktyg. Bruksresterna på stenarna eller blocken tar du bort med en rotborste när bruket torkat men inte hunnit stelna. Vill du ha en fog i färg, använder du Färgat Murbruk B. Putsa Murverk av Leca Murblock grundas med Base 103 Rödgrund. Putsar du sommartid, ska du skugga den putsade ytan så att den inte torkar för snabbt. Putsguide finns på plastemballaget och på Vatten Torrbruk 3

4 Mura med Leca Lättklinker är bränd expanderad lera. Leca Murblock tillverkas av Leca Lättklinker, cement, sand och vatten. Produkter av lättklinker har många goda egenskaper; de är lätta, starka och isolerande. De är också lätta att bearbeta och att arbeta med. Tack vare att blocken är relativt stora, går det snabbt att mura. Murverket bildar en tung stomme som lagrar både fukt och värme. Det har god isolerförmåga och är dessutom brandoch frostbeständigt. Torpargrund Tänk på att det krävs en riktig grundläggning för att undvika förskjutningar. I tjälfarlig mark måste konstruktionen vila på frostfritt djup ( cm beroende på var i Sverige du bor), i annat fall minst 30 cm. Gör så här 1) Spänn murarsnören mellan profilerna (se illustrationen här intill) och loda in murverkets hörn. Markera murlivet. 2) Sätt profiler i hörnen och förankra dem ordentligt med hjälp av strävor. 3) Markera första skiftets överkant på profilerna (det sk anläggningsskiftet). Höjden är lika med blockets höjd plus liggfog. Liggfogen är vanligen 1 cm och bör inte vara mer än 2 cm tjock. Väg av med hjälp av vattenpass och rätskiva. Ju noggrannare du är här, desto enklare blir det fortsatta arbetet. Spänn murarsnören mellan markeringarna. 4) Kontrollera att markeringarna är rätt gjorda genom att sätta ut block i hörnen. 5) Sätt första skiftet Leca Murblock och justera dem så att de exakt följer murarsnörena i både våg och lod. 6) Markera övriga skift på profilerna. Varje skift är lika med blockhöjden plus vald tjocklek för liggfogen. 7) Spänn upp murarsnöret skift för skift efterhand som du murar. Om du spänner murarsnöret några millimeter utanför murlivet, undviker du att rubba snörets läge under murningsarbetet. Kila t ex en spik under snöret vid varje hörn. Armering För att stärka och stabilisera murverket, kan det armeras. Armeringen läggs mellan första och andra skiftet samt mellan näst sista och sista skiftet. Normalt armeras mellan var tredje skift samt över och under öppningar. Använd Bi-stål till armering. Bi 40 är obehandlat, Bi 40E är epoxibelagt och Bi 37R är rostfritt. Väljer du obehandlad armering, ska den ha ett täckskikt inåt och utåt på minst 50 mm. Vid skarvning ska överlappningen vara minst 50 cm. I murverk som är 15 cm eller smalare, är det lämpligt att armera med ett Bistål. I bredare murverk, lägger man två Bistål i liggfogen. Vid armering i hörn, klipps den inre tråden av och bockas så att den går runt hörnet. Vid armering av U- eller sulblock knackas material bort så att ursparningen går runt hörnen. Öppna ursparningar tätas genom att sätta brädor mot blockändarna. Brädorna hålls på plats av lite fyllning medan du gjuter. Därefter tas de bort. Rörelsefogar och glidskikt Långa eller höga murar kan behöva avdelas med vertikala rörelsefogar för att förhindra sprickbildning. Glidskikt av grundmurspapp eller plåt placeras under murverket i till exempel källarytterväggar för villor och garage. Mer information om detta finns i broschyren Ditt hus & din trädgård från Weber. Den finns att ladda ned på Ståltråd överkant grundmur Boken Bygga grund, som kan beställas från Svensk Byggtjänst, innehåller utförlig översikt över olika grundläggningsmetoder. Markering murskift och fog Betonggrund Lodrät hörnstolpe 4

5 Torpargrund Bygg upp stommen Diagonalmått Järntråd 1-1,5 m Grundens begränsningslinje Vågrät bräda Stödsträva Lodrät stolpe Lodad hörnlinje Diagonal stödsträva Mura Skorstensfundament Sandbädd Inspektionslucka i golv eller mur Grundmur med putsad utsida Luftpassage 5

6 Friggebod Friggeboden som du murar med Leca Murblock blir stabilare och motståndskraftigare än den du bygger med trä reglar och gips. Dessutom är det enklare. Stommen utgör både ytter- och innervägg ar som du sedan putsar. Du murar i princip som i anvisningarna för torpargrund här intill. Trappa När du murar trappan med Leca Murblock behöver du ingen form för själva trappan. För gjutformen till bottenplattan gräver du ur cm djupt beroende på markförhållandena. Börja med att lägga ut ett cm tjockt bärlager av tex Leca Lättklinker och gjut bottenplattan med cm Finbetong C32/40 (se Webers broschyr Gjuta som finns på Tänk på att en betongplatta alltid ska ha armering. Leca Murblock kan ligga cm under mark. Ovanpå dem gör du en 20 mm pågjutning med Finbetong C32/ 40 och klär hela trappan med tex skiffer eller klinker som du fäster med fäst massa och fogbruk godkända för användning utomhus. Pågjutning, 20 mm Gjuten och armerad bottenplatta Takstol Armerat balkblock Slammad eller putsad yta Bjälklag alt. gjuten betongplatta Bergdubb eller betongsula 150 mm 300 mm Plansteg Sättsteg Skifferplattor Bärlager 6

7 Weber Gårdshus är ett robust hus med friggebodsmått, massor av ljus, rymd och möjligheter. Formgivare: Ernst Kirchsteiger. 7

8 Jordkällare Jordkällaren är en perfekt plats för frukt, rotsaker och annat som mår bäst av att förvaras källarsvalt. Här regleras temperaturen av marken och det cm isolerande jordlager som täcker källaren. På sommaren hålls värmen ute och på vintern är temperaturen alltid över 0 C. Jordkällaren bör grävas ned cm och dräneras ordentligt. 1 Ventilationsrör 8 2 Jordtäckning 9 Avjäning 3 Plastfolie 10 Armeringsjärn 1 4 Markisolerskiva 11 Betonggrundmur 5 Bjälklagsblock 12 Gruskross 6 Geotextil 13 Dräneringsrör 2 7 Fuktisolering 14 Luft

9 Kakel Slammad yta Leca Murblock Singelbädd eller betongsula Ca 850 mm Första murskift murskift Singelbädd eller betongsula Lodlinje Natursten Bruk Arbetsskiva i furu Armeringsjärn Grillgaller, kolgaller och asklåda Sprängsten/ fyllning Jord Singelbädd Putsa ytan för att undvika frostsprängning Leca Lättklinker mm Stödmur Gräv ur till frostfritt djup, i tjälfarlig mark cm beroende på var i Sverige du bor, i annat fall minst 30 cm. Gör sedan en bädd av singel. Mura Leca Murblock och armera mellan skiften så att du får en stabil stomme. Fyll upp med sprängsten på insidan av muren. Som beklädnad av stödmuren väljer du stenar efter tycke och smak; runda, fyrkantiga eller oregelbundna. Lämplig produkt för murning av natursten är Cementbruk A. Utegrill En stationär utegrill blir ett extrakök och en given samlingsplats i väntan på en god måltid. Brukar du ha många matgäster, kan det vara en god idé att göra en extrabred grill eller två grillfack intill varandra. Gräv ut till cirka 30 cm djup och gör en singelbädd eller betongsula som grund för grillen som du murar med Leca Murblock. Observera att vi här har utgått från murblockets längd, vilket både underlättar arbetet och är materialbesparande. Kompost och odlingsbädd Enligt samma principer som utegrillen, kan du mura en kompost eller varför inte upphöjda odlingsbäddar. Att odlingen kommer upp en bit från marken har många fördelar. Hungriga sniglar får svårt att ta sig upp, jorden värms tidigare på våren så att du kan komma igång med odlingarna och så slipper du böja knän och rygg när du ska rensa. Putsa ovansidan och bäddens sidor för att undvika frostsprängning. Trädgårdsbänk/eller stol En ny sittplats kan förvandla en outnyttjad vrå i trädgården till ett nytt favorittillhåll. Trädgårdsbänken som du murar med Leca Murblock är både robust och underhållsfri. Börja med att gjuta en betongsula med Grovbetong C32/40. Slamma bänkens sidor med Base 133 Putsbruk B Hand. Furu 34x95 mm Betongsula Slammade 200x200x600 mm Puts 15 mm Betongsula Du kan måla direkt på murverk av Leca Murblock om du använder en cement- eller silikatfärg (silikatfärgen har egenskaper som gör att den binds ihop med underlaget). Var extra noga med att ta bort bruksspill på blockytorna om du ska måla. 9

10 Mura eldfast tegel Ska du mura i den öppna spisen eller ute grillen, ska du använda ett eldfast tegel och ett bruk som klarar höga tempe raturer. Eldfast Bruk är en specialprodukt som klarar temperaturer upp till 1300 C. Laga skorsten Vid reparation av fogar eller fastmurning av stenar i skorstenen är det viktigt att använda ett murbruk som klarar stora temperaturväxlingar. Välj Base 224 Putsoch murbruk C. Innan du börjar elda efter reparationen kanske en skorstensfejarmästare måste inspektera det färdiga resultatet. När du arbetar på taket, är det förstås också viktigt att du tänker på din egen säkerhet och ser till att du har exempelvis säkerhetslina och en arbetsplatta. Mura en vägg av glasblock Med glasblock skapar du en praktisk rumsavskiljande vägg som släpper igenom ljus men hindrar såväl insyn som fukt. Materialet är idealiskt för exempelvis badrum och bastu. När du murar och fogar glasblocken, använder du Webers specialbruk Murbruk för glasblock. En fog i avvikande färg kan vara dekorativt. I så fall väljer du Color 815 Flexfog som finns i ljusgrått, mellangrått, antracit och beige. Bild in Arbetsplatta Säkerhetslina Glasblock Ska du mura med andra material än Leca eller tegel? I Webers breda sortiment finns material för murning och fogning av i stort sett alla material. Ska du till exempel göra en rumsavskiljare eller vägg av glasblock, använder du Webergs specialbruk Murbruk för glasblock. Vill du ha en färgad fog, tillsätter du Color 815 Flexfog. Ca 5 mm Fog 5-10 mm djup Murbruk för glasblock 10

11 Välj produkt och beräkna åtgången Produktguide Olika material kräver olika typer av bruk. Här ser du Webers rekommendationer. Är du osäker? Fråga din byggvaruhandlare. Betongsten Fasadhålsten Natursten (hårt material) Glasblock/betongglas Kalksandsten Skorstensmurning Putsa inomhus Gullex Murbruk M 2,5 eller Base 222 Mur- och putsbruk B Gullex Murbruk M 2,5 eller Cementbruk A (där hög hållfasthet krävs) Färgat Murbruk B Cementbruk A Murbruk för glasblock Färgat Murbruk B Kalksandsten Base 224 Puts- och Murbruk C Gypsum Naturgips Så mycket bruk går det åt Beräkningen här gäller Gullex Murbruk M 2,5 vid murning av väggar. Murstensformat (l x b x h), cm Väggtjocklek Torrbruk ca kg/m 2 59x12x19 12 cm 25 59x15x19 15 cm 30 59x19x19 19 cm 40 59x25x19 25 cm 50 59x29x19 29 cm 60 Kalksandsten 25x10x6,5 ½ sten 50 Tegel 25x12x6,2 ½ sten sten 130 Beklädnadssten 25x6x6,2 6 cm 35 Betongblock 40x20x16,5 20 cm 50 40x30x6,5 30 cm 65 En säck med 25 kilo Gullex Murbruk M 2,5 ger cirka 15 liter färdigt bruk. 7 säckar á 25 kilo ger 100 liter färdigt bruk. Observera att volymen i säckarna varierar för olika Weber-produkter. Den här trycksaken gör inte anspråk på att presentera kompletta bygganvisningar. Här visas endast principer för hur olika arbeten kan utföras. Eftersom slutresultatet är beroende av en rad faktorer, till exempel underliggande konstruktion, kan Weber inte ta konstruktionsansvar för de olika exemplen. 11

12 Juni Saint-Gobain Byggprodukter AB Box 415, Norra Malmvägen 76, Sollentuna Telefon: , Fax: Webbplats:

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. Med Weber Gypsum

Läs mer

PUTSA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inom- eller utomhus

PUTSA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inom- eller utomhus PUTSA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inom- eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. När det gäller att

Läs mer

Ditt hus & Din trädgård

Ditt hus & Din trädgård - en bra grund att stå på Ditt hus & Din trädgård Många idéer med LECA-produkter Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med LECA Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

GJUTA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska gjuta eller laga betong

GJUTA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska gjuta eller laga betong GJUTA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska gjuta eller laga betong 1 Några tips och råd innan du börjar gjuta Betong har många goda egenskaper. Till exempel har den hög hållfasthet och klarar stora

Läs mer

GJUTA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska gjuta eller laga betong

GJUTA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska gjuta eller laga betong GJUTA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska gjuta eller laga betong 1 Några tips och råd innan du börjar gjuta Betong har många goda egenskaper. Till exempel har den hög hållfasthet och klarar stora

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Ge dina godsaker en förvaringsplats

Ge dina godsaker en förvaringsplats Jordkällare Finja Betong Ge dina godsaker en förvaringsplats Bygg själv en gedigen, funktionell jordkällare Ett rätt val! Bygg din jordkällare in i en backe med valvat tak precis som man gjorde förr, men

Läs mer

Mura din trädgårdsmur.

Mura din trädgårdsmur. Mura din trädgårdsmur. Ett rätt val! Bygg din egen personliga trädgårdsmur som passar ihop med huset. Finja Lättklinkerblock murat med Finja Murbruk B och putsad med Finja Cementbruk A borgar för en underhållsfri

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Murbruk delas in i hydrauliska och ickehydrauliska bruk. De hydrauliska härdar genom att reagera med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett icke hydrauliskt

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

PUTSNING BRUKSANVISNING

PUTSNING BRUKSANVISNING Hjälp vid PUTSNING BRUKSANVISNING Allmänt En grundregel vid all putsning är att du alltid skall ha det starkaste skiktet innerst och svagare ju längre ut du putsar. På detta sätt får du den bästa samverkan

Läs mer

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus Platon Xtra Med System Platon har du alltid full handlingsfrihet att välja innerbeklädnad

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att du alltid ska ha det starkaste skiktet innerst och svagare ju längre ut du putsar. På detta sätt får du den bästa samverkan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mura ditt stall. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered för

Läs mer

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt.

Läs mer

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker En friggebod rätt placerad kan ge huset och fastigheten nya möjligheter. Tillsammans med bostadshuset kan det ge en skyddad uteplats, odlingsyta,

Läs mer

Gårdshuset Arbetsinstruktion

Gårdshuset Arbetsinstruktion Gårdshuset Arbetsinstruktion Steg för steg Med en portion händighet bygger man Gårdshuset mestadels på egen hand. Till vissa moment, exempelvis grundläggning, putsning och läggning av takplåten, kan det

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Bygga garage med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Att bygga ett garage är att planera för, inte bara din bil utan även för de förrådsutrymmen du kan behöva. Bygger man med Leca DSM-byggblock är det

Läs mer

Montering Fuktspärrsmatta på grund.

Montering Fuktspärrsmatta på grund. Ers. FST 109 Utg. maj 06 FST 605 Montering Fuktspärrsmatta på grund. Inledning. Källare är idag tyvärr inte speciellt vanligt att man bygger i småhus, orsaken kan vara de fuktproblem som man kan råka ut

Läs mer

Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Monteringsanvisning för fuktskydd på källarvägg.

Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Monteringsanvisning för fuktskydd på källarvägg. Black Line Black Line Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Monteringsanvisning för fuktskydd på källarvägg. Inledning... Källare är idag tyvär inte speciellt vanligt att man

Läs mer

GJUTNING BRUKSANVISNING

GJUTNING BRUKSANVISNING Hjälp vid GJUTNING BRUKSANVISNING Allmänt Betong får du om du blandar cement, ballast och vatten. Betong delas i hållfasthetsklasser (K) efter 28 dygns hållfasthet på en standardiserad provkub, K30 = 30

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Weber Attefallshus. Ett stenhus av Leca Block på 25 m 2 för bra boende året om

Weber Attefallshus. Ett stenhus av Leca Block på 25 m 2 för bra boende året om Weber Attefallshus Ett stenhus av Leca Block på 25 m 2 för bra boende året om 1 2 Weber Attefallshus Weber Attefallshus är ett 25 m 2 stort stenhus med möjligheter till ett bra boende året om. Takhöjden

Läs mer

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund Innehåller bygglovshandlingar för din grund Bästa grunden för just ditt hus! Isolera grunden med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Välj mellan Normalgrund, Stark grund och

Läs mer