S:t Sigfrids 5/10 KUNGÖRELSER. Taxen. Janssons frestelse. Ljusen tänds igen på allhelgona. Mitten 4 5. Läs allt om Församlingsvalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Sigfrids 5/10 KUNGÖRELSER. Taxen. Janssons frestelse. Ljusen tänds igen på allhelgona. Mitten 4 5. Läs allt om Församlingsvalet"

Transkript

1 5/10 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Janssons frestelse 7 Läs allt om Församlingsvalet Anekdoterna, intervjuerna, bakgrunden Så röstar kändisarna Var på plats när det händer Mitten 4 5 Ljusen tänds igen på allhelgona 3 Taxen Här ser du en tax. Den är för lång. Den ryms inte i bilden. Bakändan blir utanför. Vi som tittar på bilden vet nog hur en tax ser ut. Vi vet att där finns en svans. Fast den inte syns. Taxen är så lång, att svansen inte syns. Det där som du ser ovanför taxen, vad är det? Det är stort och runt. Kan det vara månen? Det är inte månen. Det är ett hjärta. Men så stort att hela hjärtat inte ryms i bilden. Det hjärtat är så stort så det ryms inte ens i hela världen. Därför syns bara en liten del på vår bild. Du gissade rätt. Guds hjärta är så stort. Han älskar oss alla. Taxens svans ser du inte. Den är ändå där. Guds hjärta ser du inte heller. Det finns ändå för oss. Taxen är för lång för vår bild. Guds hjärta är för stort för vår bild. Det är bra så.

2 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör: Helene Liljeström Redaktion: Viktor Djupsjöbacka, Fjalar Lundell Tryckt på Silverprint i Nickby 18. årgången Oktober /10 Mera kan du läsa i Internet. Adressen är sibbosvenskaforsamling.fi. Församlingsvalet Med gemensamma krafter Kandidatlista för församlingsrådet, och nummer i valet 27 Anders Backström, ekonomiplanerare 28 Maria Bergdahl, IT-projektchef 29 Ann-Lis Biström, diakonissa, studerande 30 Rainer Boman, chaufför 31 Thomas Ekström, specialungdomsarbetare 32 Gun-Britt Eriksson, huvudbokförare 33 Margareta Granberg, pensionär 34 Olle Granqvist, telekommunikationsmontör 35 Henrik Holmedahl, kriminalöverkonstapel i.a. 36 Hanna Kivelä, personalchef 37 Kurt Krogell, jordbr., chaufför 38 Hans Lampenius, ingenjör 39 Christel Lindblad, projektledare 40 Vidar Lindqvist, tekniker 41 Caj-Gustav Lydman, pensionär, ekon.dir. 42 Thure Malmberg, journalist 43 Ville Nikkanen, restaurangchef 44 Astrid Packalén, specialbarnträdgårdslärare 45 Maria Westerlund, klasslärare 46 Hans Wickholm, pensionär 47 Gustav Wikström, folkskollärare 48 Monica Wilenius, ekonomisekreterare 49 Nils Wirtanen, kanslichef, vicehäradshövding 50 Carola Åström, ekonomisekreterare 24 kandidater, 12 av dem skall väljas Samarbete och gemenskap Kandidatlista för gemensamma kyrkofullmäktige, och nummer i valet 2 Anders Backström, ekonomiplanerare 3 Maria Bergdahl, IT-projektchef 4 Ann-Lis Biström, diakonissa, studerande 5 Rainer Boman, chaufför 6 Gun-Britt Eriksson, huvudbokförare 7 Margareta Granberg, pensionär 8 Olle Granqvist, telekommunikationsmontör 9 Henrik Holmedahl, kriminalöverkonstapel i.a. 10 Hanna Kivelä, personalchef 11 Kurt Krogell, jordbr., chaufför 12 Hans Lampenius, ingenjör 13 Christel Lindblad, projektledare 14 Barbro Lindqvist, merkonom, servicerådgivare 15 Vidar Lindqvist, tekniker 16 Caj-Gustav Lydman, pensionär, ekon.dir. 17 Thure Malmberg, journalist 18 Ville Nikkanen, restaurangchef 19 Astrid Packalén, specialbarnträdgårdslärare 20 Hans Wickholm, pensionär 21 Gustav Wikström, folkskollärare 22 Monica Wilenius, ekonomisekreterare 23 Kimmo Virtanen, företagare 24 Nils Wirtanen, kanslichef, vicehäradshövding 25 Carola Åström, ekonomisekreterare 26 Sven-Gustav Åström, reservdelschef 25 kandidater, 13 av dem skall väljas 2

3 Konfirmandlägren och dagskriftskolan 2011 Alla konfirmandläger hålls på Nilsasgården Sportlov: , konfirmation Juni 1: , konfirmation Juni 2: , konfirmation Augusti: 2 8.8, konfirmation Dagskriftskola under vårterminen, konfirmation Ljuständning i gudstjänsten på alla helgons dag Dagen då man alldeles särskilt minns avlidna anhöriga och besöker deras gravar är Alla helgons dag, som i år infaller Gudstjänsten i Sibbo kyrka den dagen kl 12 är en högtid då man får minnas. I mässan läser vi namnet och tänder ett ljus för var och en av våra församlingsmedlemmar som har avlidit under året sedan senaste allhelgonadag. Gudstjänsten leds av Heidi Jäntti. Övriga medverkande, se sid. 6. Under nattvarden i gudstjänsten påminner Gud oss om att Han har spänt en bro mellan livet på jorden och himlens värld. Han lyfter också bördor av oss. Till kyrkan är alla välkomna. De flesta av oss har någon som vi vill minnas den dagen. Efter gudstjänsten hålls en samling för sörjande i Kyrkoby församlingshem. I ett särskilt brev inbjuder vi anhöriga till de församlingsmedlemmar som avlidit under året till denhär samlingen. Inbjudan sänds till den av de anhöriga som i samband med begravningen uppgavs som kontaktperson. Vi hoppas att den personen låter budet gå vidare till alla som berörs. Församlingen bjuder på kaffe och ett kort program. Lägren kostar 80, dagskriftskolan är gratis. Första söndagen i advent deltar alla konfirmander med föräldrar i mässan i Sibbo kyrka kl 12. Efter gudstjänsten blir det information om vad det betyder att gå i skriba, och om startsöndagarna, gudstjänstbesöken och uppdelningen av konfirmanderna på de olika grupperna. Hur många konfirmander har församlingen år 2011? Säkert vet man först när anmälningarna kommit in.vi har ca 120 egna medlemmar i konfirmandåldern. Vissa väljer att gå i skriftskola i finska församlingen. Därifrån får vi andra deltagare i stället. Så kommer konfirmander från orterna kring Sibbo, framför allt Träskända. Dessutom har vi ofta med någon av våra medlemmar som är bosatt utomlands. Månne det inte slutar med ca 130. Amigo Choral är kören som planerar att hålla konsert Det har varit hinder på vägen. Men nu ryktas det att konserten hålls i Wessmansalen. Håll utkik efter annonser för säkerhets skull. är tradition. Senaste år fyllde vi två bussar på vår decemberutfärd till det exotiska Helsingfors, med julmarknad, lunch på banken, och träff med Stefan. I år går utfärden, ja vart? Anne vet, men hon säger inte ännu. Dagen är bestämd: onsdagen den åttonde. December förstås. Veckan efter sista femeuroslunchen (1.12). Veckan före pensionärsjulfesten (15.12). Kolla annonser, sedan. Decemberutfärden Sänd julglädje till sjöfararna Finlands Sjömanskyrka erbjuder allmänheten att sända julpaket till sjöfararna. Paketen förmedlar julstämning hemifrån till dem som firar julen på havet. Paketen skickas senast till Sjömanskyrkan i Nordsjö, Proviantg 4, HELSINGFORS. Man kan också ge en penninggåva. Med pengarna gör sjömanskyrkan julpaket. Betala in gåvan till sjömanskyrkans konto Sampo Meddelande: Julgåva till sjöfarare. 3

4 Astatestet Egentligen finns hon på listan... Asta Ståhl har varit förtroendevald i vår församling i många år. Men nu stiger hon åt sidan, och finns alltså inte med på kandidatlistan. Egentligen finns hon nog ändå, på sitt sätt. För som valmansföreningens ombudsman har hon dragit lasset när det gällt att förmå församlingsmedlemmar att ställa upp som kandidater. Medhjälpare har hon nog haft, men mycket av ansvaret har alltså vilat på henne. Asta är nöjd: i vartdera valet finns tillräckligt många kandidater, i församlingsrådsvalet rentav högsta tillåtna antal. Det ligger ett imponerande arbete bakom dethär det tackar vi Asta och hennes medhjälpare för. Vad har du upplevt under din tid som förtroendevald? Jag har fått delta i det intressanta nordiska samarbetet mellan församlingarna på våra vänorter. Och i Stiftsdagarna i Jakobstad för något år sedan. Församlingsförbundet ordnade ett Förtroendeforum som kryssning till Tallinn. Under resan kom många intressanta synpunkter. Bland annat frågade man sig hur vi som lekmän kan hjälpa till i församlingarna i ekonomiskt kärva tider. Ja, och så har jag varit med om att välja biskop, en viktig uppgift. I församlingen har jag behövts. Bland annat var jag med om att dra verksamheten för daglediga, som kallades Café Blå Rummet. Där fick folk träffas för en pratstund. Man såg att det var viktigt. Gemenskapen har varit viktig Jag har fått ut mycket av gemenskapen. En hel del har jag delat med andra, till exempel på de pilgrimsvandringar jag har deltagit i. Sådant passar mig jag är en naturmänska. Jag är tacksam för mycket som jag har fått under de här åren. Och nu har det varit fint att samla kandidater till vår kandidatlista. Det har blivit nya kontakter och givande samtal. Det gjorde jag 4

5 gärna. Också i fortsättningen vill jag vara till nytta i församlingens liv, där jag kan. Jag ställer gärna upp. Men nu hoppas jag att de nyvalda tar sitt ansvar, och aktivt deltar i sammanträdena, på samma sätt som vi har gjort i avgående församlingsrådet. Kandidattestet Vi lät Asta Ståhl svara på fyra av kandidattestets frågor. Hur kandidaterna svarar på samma frågor och de övriga frågorna kan man läsa på församlingsvalets webbplats. Alla svarar olika, någon gruppdisciplin gäller inte i dethär sammanhanget. Meningen är att röstaren skall få hjälp med att hitta en kandidat med åsikter som man omfattar. Så här svarade Asta. Svaren hon valde är med kursiv stil: För mig är den viktigaste orsaken att höra till kyrkan a) rätt till dop, vigsel och kyrklig begravning, b) kyrkan gör ett gott jobb bland nödlidande, c) kyrkan svarar på mina andliga behov, d) kyrkan stöder den kristna fostran i hemmen, e) kyrkan är en del av livet som finländare, f) kyrkan sköter om begravningsplatserna, g) kyrkan upprätthåller kulturhistoriskt värdefulla byggnader, h) kyrkan lyfter fram den kristna traditionen bakom de kyrkliga helgerna, i) möjligheten att bli fadder, j) kontakten till övriga församlingsmedlemmar Är Bibeln för dig a) Guds ord bokstavligen, b) Guds ord med utrymme för tolkning, c) goda livsråd för det egna livet Vilken är din inställning till registrerade partnerskap och en kyrklig välsignelse av dem? a) Jag är för välsignelse, b) Jag är inte för välsignelse, men en bönestund är lämplig, c) Jag är varken för välsignelse eller bönestund, men sexuella minoriteter är välkomna i församlingen, d) Jag accepterar inte homosexualitet Får man utöva kristen tro i skolor och daghem? Ja, svarar Asta på det, lärare som hon är. Vad gäller valet? Vid församlingsvalet väljs församlingsrådet (12 personer) och svenska församlingens representanter i gemensamma kyrkofullmäktige (13 personer). Mandatperioden är fyra år. Det är fråga om två val, med röstsedlar i olika färg. Valen förrättas samtidigt. Församlingsrådet skall tillsammans med kyrkoherden (och prästerna) leda församlingens verksamhet. Viss verksamhet leder kyrkoherden ensam. Församlingsrådet har andligt och ekonomiskt ansvar. Rådet väljer stiftets lekmannarepresentanter i kyrkomötet och stiftsfullmäktige, också därför är det viktigt vilka som väljs in i rådet Gemensamma kyrkofullmäktige besluter om den kyrkliga samfälligheten. Ansvaret är förvaltningsmässigt och ekonomiskt. Gemensamma kyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet (det operativa organet inom samfälligheten). Det valet förrättas inte nu. Förhandsröstning ordnas i församlingarnas ämbetshus på pastorsexpeditionen, Stora byvägen 1, under tiden kl Förhandsröstning anordnas också i affärer: måndag 1.11 kl i Söderkulla, S-Market, tisdag 2.11 kl i Söderkulla, K-Supermarket, torsdag 4.11 kl i Nickby, K-Supermarket Basilika, fredag 5.11 kl i Nickby, S-Market. Förhandsröstning ordnas i Sibbo gymnasium onsdag 3.11 kl Röstberättigade i andra församlingar kan förhandsrösta i affärerna och i gymnasiet. Kan man förhandsrösta någon annanstans? Det kan man i vilken församling som helst i Finland under samma vecka, men då måste man själv veta sin kandidats nummer. Förhandsröstning på anstalter under överenskomna tider samma vecka (1 5.11) på Åldringshemmet, på Hälsocentralens bäddavdelning, och i servicehuset Linda. Hemmaröstning är endast för personer som inte kan komma till ett röstningstillfälle. Hemmaröstning anordnas vid behov kl 9 20, och 5.11 kl Den som vill rösta hemma, eller en annan person, skall anmäla om saken per tfn (09) (pastorsexp.) under tiden kl Röstberättigade är församlingsmedlemmar som är minst 16 år. Den som är bosatt utomlands kan inte rösta. Ett kandidattest öppnar Där får man veta vad kandidaterna tänker i aktuella kyrkliga frågor. På hittar man testet. Den egentliga valdagen är söndag Röstning ordnas i Sibbo kyrka kl Kaffe bjuds åt dem som röstar. Samma kväll räknas rösterna. Ett valbiträde finns på plats Den som har svårigheter att rösta kan få hjälp. Också under förhandsröstningen finns det någon som kan hjälpa till. Hunger. Något att bita i? Valinsamlingen under församlingsvalet stöder Kyrkans Utlandshjälps arbete för att övervinna hungern. Ungefär en miljard människor lider av extrem hunger. Matfrågan är inte olöslig. Kyrkans Utlandshjälps kampanj Hunger. Något att bita i? påminner om att maten räcker till åt alla, om vi bara vill. Med de insamlade medlen stärker man lokalt och hållbart jordbruk i utvecklingsländerna. Insamlingsbössor finns i vallokalerna, under förhandsröstningen och på valdagen. Man kan också betala direkt till (Nordea). I meddelandefältet skriver man Valinsamling. 5

6 Ett andra hem i höst: kyrkan Reformationsdagen Sibbo kyrka: mässa kl 12 Fjalar Lundell, Lauri Palin söndagen efter pingst Sibbo kyrka: mässa kl 12 Heidi Jäntti, Anders Ekberg Servicehuset Linda: gudstjänst kl 14 Heidi Jäntti, Anders Ekberg 6.11 Alla helgons dag Sibbo kyrka: mässa kl 12 Heidi Jäntti, Anders Ekberg, Lauri Palin, Ann-Christine Wiik. Ljuständning för de församlingsmedlemmar som avlidit sedan senaste allhelgonadag. Samling för sörjande efteråt i Kyrkoby församlingshem. Musikprogram, kaffeservering söndagen efter pingst Sibbo kyrka: psalmsångsgudstjänst kl 12 Fjalar Lundell, Anders Ekberg, Lauri Palin, kyrkokören. Kyrkkaffe i kyrkan Uppbrottets söndag Sibbo kyrka: mässa kl 12 Katja Korpi, Anders Ekberg, Fjalar Lundell. Ungdomar medverkar med musik. Församlingsvalet inleds i kyrkan efter gudstjänsten kl 13.30, kyrkkaffe i kyrkan Kristi konungaväldes söndag Sibbo kyrka: mässa kl 12 Heidi Jäntti,Lauri Palin söndagen i advent Sibbo kyrka: mässa för alla åldrar kl 12, präster och kantorer. Körsång. De nya konfirmanderna deltar, med familjer. Information om skriftskolan efteråt i kyrkan. Diakoniauktion blir det torsdag kl 19 i Kyrkoby församlingshem. Damerna i diakonikretsen ser till att standarden är hög som vanligt. Publiken fyller salen, också som vanligt. Fjalar Lundell inleder. Som vanligt. Kyrkobröderna är den äldre av två kretsar för män i vår församling den andra är Vikings Veranda. Kyrkobrödragruppen samlas fredagkvällar. Nästa gång träffas man kl 19 i Café Blå Rummet i Kyrkoby församlingshem. Fjalar Lundell inleder samtalet med ett anförande. Rubriken är Den som ser sig om (Luk 9:61). 6 Sibbo kyrkas processionskors hade tjänat ut, och ersätts nu av ett nytt i samma stil. Legendariske Snickarn, Karl Henrik Boxström alltså, är på slutrakan med korset, som nu skall köras in av konfirmander och körer och andra. Björk är materialet, furu var det gamla.

7 Jag blev genast intresserad av Bibeläventyret, för då är det inte bara en som står och pratar, utan alla får vara med och göra bibelberättelserna som drama. Man behöver inte kunna berättelserna från förut. Men ofta har barnen hört dem och ropar jag vill vara Kungen eller jag vill vara Jona. Tempot ska också vara högt så intresset hålls uppe. Vi arbetar oss genom Bibeln med alla sinnen. I den stora Bibel jag har med finns det överraskning- Fyrklöverbarnen firas Födelsedagsfesten för årets fyraåringar brukar firas på hösten. Så blir det i år igen. Födelsedagsbarnen är välkomna, med mammor och pappor och syskon och mor- och farföräldrar och andra som är viktiga för barnet. Festen hålls söndag kl 14 i Kyrkoby församlingshem. Måltidsgemenskap Katja Korpi är med, och Isabella Munck. Något gott att äta blir det också. Och program. Kyrkvandringar för förskolor ordnas två gånger. Fredagarna och samlas man i Sibbo kyrka kl 9. Närmare om dethär berättar Katja Korpi eller Isabella Munck. Ung mässa är en ungdomsgudstjänst på kvällstid. Sådan hålls en gång per termin, och är nog öppen också för intresserade vuxna. Nästa unga mässa hålls onsdag kl 19 i Sibbo kyrka. Med är bl.a. Heidi Jäntti, Milja Westerlund, Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist, Lauri Palin och för musiken ett Bänd av ungdomar. Från femeuroslunchen i Kyrkoby församlingshem Belåtna miner: köttbullar och chokladpudding, kaffe, solsken och trivsam gemenskap. Varannan onsdag kl 12, följande gånger 20.10, 3.11, Bibeläventyret ar för varje bok. Bibeln blir något roligt med mycket att utforska. Bibeläventyret är för barn i årskurs 3 5. Det går som en röd tråd genom Bibeln. Vi berättar oss igenom bibeln, med rörelser, stödord, bilder, drama, trolleri och rap. Barnen lär sig den bibliska geografin när vi lägger ut kartan i klassen. Äventyret gör sig bäst i det välkända klassrummet. Äventyren är egentligen två: i det första går vi igenom Gamla testamentet från början och fram till profetiorna om Messias. I det andra går vi igenom Nya testamentet, och följer Jesus i evangelierna, liknelserna och undren. Paulus skeppsbrott och sådant är också med. Bibeläventyret kommer från Sverige och bygger på ett vuxenmaterial som heter Vandra genom Bibeln. I Svenskfinland har ca 50 instruktörer utbildats de senaste åren. I vår församling är det jag, Isabella Munck, eller Kjell Lönnqvist som kommer med Bibeläventyret till sibboskolorna. I Salpar skola har det under de senaste veckorna varit äventyrligt med Gamla testamentet. Läs mera på Bella 7

8 Svansen där bak Val och braxen Länge sedan du predikade för oss alla djur i Storskogen, sa jag mått förebrående, när jag mötte min vän Gamla Prästen, han som bor på berget. Sant, suckade Gamla P. Men det är så mycket nu när vi skall ha val i församlingen. Ett sådant val är väl lätt som en plätt. Ni har ju bara en kandidat, sa jag. Vad menar du? Gamla P såg mera förvirrad ut än vanligt. För det finns ju bara en Gud, sa jag som visste. Gamla P skrattade hest. Nej, Gud behöver vi förstås inte välja. Det är väl mera Han som väljer oss. Men vi väljer dem som skall ta ansvar i församlingen under fyra år framåt. Se till att allt fungerar så att Guds ärenden till oss mänskor når fram, och Hans vilja kan ske. Gamla präster pratar sådär konstigt ibland.det betyder väl ungefär att mänskorna skall tro på Gud och vara som folk. Sådant ställer mänskorna till med val för. Mänskor är konstiga. Men vi djur i Storskogen är inte sämre. Vi hade ockå val här nyligen. Nu menar jag inte det valet vi hade i somras, då vi valde Miss och Mister Storskog. Vem som blev Mr Storskog förbjuder min blygsamhet mej att berätta. Men lokaltidningen SS (Sipoon Suurmetsä) skrev att vinnarens ädla profil när han ylar mot fullmånen gjorde honom till självklar segrare. Den högstämda men fria översättningen är min. Nej, nyligen valde vi dem som skall svara för fredlig samlevnad 8 Personalen Anders Ekberg, kantor Patrik Frisk, ungdomsarb Heidi Jäntti, kaplan Katja Korpi, församlingspastor Helene Liljeström, kyrkoherde, kontraktsprost Eva Lindberg, barnledare Kjell Lönnqvist, ungdomsarb.led Isabella Munck, barnledare Lauri Palin, tf. kantor Carola Rantti, husmor på Nilsasgården Milja Westerlund, diakon Ann-Christine Wiik, diakon Pastorsexpeditionen (St. byvägen 1) må-fr kl Monica Mård, förs.sekreterare, Elisabet Lundström, släktforskare Ekonomikontoret (St. byvägen 1) må-fr kl Sirkka Toukomies, ekonomichef, Jarmo Sivén, fastighetschef, Inger Bergdahl, kanslisekreterare mellan olika djurarter och en välkomnande miljö för invandrare (också för den enerverande tjattriga och rysligt spräckliga gåsen där vid Fiskträsk). Jag som bara äter fisk uppmanades av många att ställa upp. Jag funderade länge. Men så tänkte jag att kan Christel besluta sej för riksdagen kan jag ställa upp för storskogsrådet. Och så blev det. En bild av mej (i profil) med en braxen (skräpfisk, säger de) mellan tänderna hängde flera veckor på var och varannan tallstam. Och jag förväntades visa upp mej och min profil, dock utan braxen, i en massa olika sammanhang. Något som strider mot min blygsamma natur. Men vad kan man, det är valkansliet som bestämmer. Kansliet leddes av min vän Ekorren, och ni vet ju hurudan han är. Sedan gick det snett. Ett utbrett valfusk gissar jag. För jag blev inte invald. Och ändå visade SS:s dörröppningsintervjuer under valdagen entydigt att jag var favoriten. Politik är outgrundlig. Inte rumsren för Topeliussalen, det håller jag med kulturhöjdarna i vår kommun om. tjänstledig Du blev ju ändå suppleant, sa Ekorren. Så du får nog lov att jobba för den fredliga samlevnaden i Skogen. Vad anser ni, kära läsare? Måste jag, bara för att jag är suppleant? Gammelvargen Missionslunch är ett sätt att vara tillsammans i församlingen. Tillställningen passar både små och stora. Så var det också på Mikaelidagen efter familjemässan. Vid lunchen talade missionär Andrej Heikkilä (bilden) medryckande om sitt arbete i Keltto och en rad andra orter, somliga mycket avlägsna, men alla i Ryssland.

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Alla helgons dag 6 Församlingen på Facebook 7 Konfirmand 2014 8 Föräldrar och barn i KakaoClubben www.sibbosvenskaforsamling.fi 5/2013 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Glimtar från året som gått Välsignad Jul och Gott Nytt År! www.sibbosvenskaforsamling.fi 6/2014 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör:

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Bakom Guds rygg? Eller inför dina ögon? Gemensamt Ansvar 2015 www.sibbosvenskaforsamling.fi 1/2015 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör:

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser www.sibbosvenskaforsamling.fi 2/2015 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör: Charlotte Steffansson Ansvarig utgivare: Helene Liljeström

Läs mer

S:t Sigfrids 1/09 KUNGÖRELSER. Badrumsspegel. Återanvänd prästen. Rockkonsert Paddington. Luncherna, med läcker 10 sidors matbilaga! sid 4.

S:t Sigfrids 1/09 KUNGÖRELSER. Badrumsspegel. Återanvänd prästen. Rockkonsert Paddington. Luncherna, med läcker 10 sidors matbilaga! sid 4. 1/09 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Kalla handen visas ännu på staketet. Skylten byts snart ut mot Öppna famnen vid församlingarnas ämbetshusbygge. sid 4 Återanvänd prästen sid 5 Rockkonsert Paddington sid 5

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Varför kyrka? 2 Flyttfågel som vill landa 4-5 Ettornas välsignelse 8 Välsignelse inför skolstarten i Sibbo kyrka www.sibbosvenskaforsamling.fi 4/2013 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad

Läs mer

S:t Sigfrids 2/13. Glad Påsk!

S:t Sigfrids 2/13. Glad Påsk! 2/13 Glad Påsk! S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Bland vargar och ja-sägare 3 Anmälan till barnlägren 4 I fyran Går man i fyran som jag är man för stor för att vara påskhäxa. Enligt mej alltså, Jannike i fyran.

Läs mer

S:t Sigfrids 1/12 KUNGÖRELSER

S:t Sigfrids 1/12 KUNGÖRELSER 1/12 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Åsnan donerades till församlingen och intog sin plats i julkrubban i Sibbo kyrka på trettondagen Prästgården återuppstår i sin fulla prakt 5 Lyckoslanten finns den? 2 Kaffestunden

Läs mer

S:t Sigfrids 3/08 KUNGÖRELSER. Lejon. Söndagsöppet hela sommaren. Ingenting nytt under vårsolen. Nå, men då ska vi prata ärtsoppa.

S:t Sigfrids 3/08 KUNGÖRELSER. Lejon. Söndagsöppet hela sommaren. Ingenting nytt under vårsolen. Nå, men då ska vi prata ärtsoppa. 3/08 Ingenting nytt under vårsolen. Nå, men då ska vi prata ärtsoppa. S:t Sigfrids KUNGÖRELSER sid 5 Läs fortsättningen på vår serie om Mänskoöden i Sibbo sid 4 Sedan senast har Gammelvargen råkat ut för

Läs mer

S:t Sigfrids 5/12 KUNGÖRELSER. Skriver julkort. God Jul! Med julens händelsekalender. Firar 90-åringen 7. Aj katten! 2, 3, 6, 7, 8

S:t Sigfrids 5/12 KUNGÖRELSER. Skriver julkort. God Jul! Med julens händelsekalender. Firar 90-åringen 7. Aj katten! 2, 3, 6, 7, 8 5/12 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER God Jul! Med julens händelsekalender 3 Firar 90-åringen 7 Aj katten! 2, 3, 6, 7, 8 Gammalt och nytt till jul 4 5 Skriver julkort Elmar är tidigt uppe. Bagerijobbet är sådant.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

S:t Sigfrids 1/10 KUNGÖRELSER. Högläsning. Unna dig litet saffranstid. Den som kunde lämna litet eftervärme 3. Prata mjukt med männen också

S:t Sigfrids 1/10 KUNGÖRELSER. Högläsning. Unna dig litet saffranstid. Den som kunde lämna litet eftervärme 3. Prata mjukt med männen också 1/10 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Den som kunde lämna litet eftervärme 3 Prata mjukt med männen också 4 De hittas i varsitt startfält 4 Unna dig litet saffranstid 7 Högläsning Ethel minns hur Werner brukade

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Bröllop i sommar? 4-5 Westerlings i Kathmandu 7 Gravgårdstalko 8 Sonja och Johan Back gifte sig i Sibbo kyrka 15.2.2014. Läs mer om bröllop på s. 4-5. Foto: Mette Bergh www.sibbosvenskaforsamling.fi

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

S:t Sigfrids 6/08 KUNGÖRELSER. Kyrkans port är öppen. Din snabbguide genom jultiden. Topelius går på fest. Händer som spelar sid 4 5. sid 3.

S:t Sigfrids 6/08 KUNGÖRELSER. Kyrkans port är öppen. Din snabbguide genom jultiden. Topelius går på fest. Händer som spelar sid 4 5. sid 3. 6/08 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Din snabbguide genom jultiden sid 3 Topelius går på fest sid 7 Kyrkans port är öppen Händer som spelar sid 4 5 och klockorna ringer till julgudstjänst. Herdarna på Betlehems

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

S:t Sigfrids 3/13 KUNGÖRELSER. Därför. Frivilligarbete. terminsstart. Sommarens konfirmationer, var hålls de? Sommarprogrammet

S:t Sigfrids 3/13 KUNGÖRELSER. Därför. Frivilligarbete. terminsstart. Sommarens konfirmationer, var hålls de? Sommarprogrammet 3/13 Ny informationssekreterare Frivilligarbete på terminsstart 5 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Sommarens konfirmationer, när och var hålls de? 6 Sommarprogrammet har du här och önskan om en trevlig sommar

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

S:t Sigfrids 1/08. Femtåget KUNGÖRELSER. Vad sysslar de med? sid 6. sid 5. Gemensamt Ansvar Info och inbetal ningskort sid 3

S:t Sigfrids 1/08. Femtåget KUNGÖRELSER. Vad sysslar de med? sid 6. sid 5. Gemensamt Ansvar Info och inbetal ningskort sid 3 1/08 Gammalt talesätt från Sibbo: Bonga marthor som Edvin på kyrkmuren Edvin i Motlutet firar namnsdag med att bonga marthor. I all välmening alltså, inte springer han efter kjoltyg, inte. Men det har

Läs mer

S:t Sigfrids 2/12 KUNGÖRELSER. Järnmannen. Paketet. Här tänds påskljuset. Klubb medverkade. på kyndelsmässodagen. GAinbetalningskort.

S:t Sigfrids 2/12 KUNGÖRELSER. Järnmannen. Paketet. Här tänds påskljuset. Klubb medverkade. på kyndelsmässodagen. GAinbetalningskort. 2/12 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER 7 Järnmannen 4 5 Här tänds påskljuset. Kungens Klubb medverkade i predikan på kyndelsmässodagen. GAinbetalningskort inne i tidningen 3 Paketet Bra att det blev Herbert som

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 April - juni 2007 April +STILLA VECKAN+ 2 Måndag Stora Måndagen: Timbönerna

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

S:t Sigfrids 1/13 KUNGÖRELSER

S:t Sigfrids 1/13 KUNGÖRELSER 1/13 Varsågod: Tidningen komplett med GAkortet S:t Sigfrids KUNGÖRELSER 4 Gick sista bussen? 7 Drömmaren Werner vaknar förvirrad ur drömmen. Att snövintern kan ge drömmar begriper han. Varje dag ut med

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Sommargrupper i Skara 2016

Sommargrupper i Skara 2016 Konfirmand 2015-2016 Hej! Nu är det dags! Till hösten drar vi igång ett nytt spännande år med konfirmationsläsning. Under konfirmandtiden får du möjligheten att träffa nya vänner, lära dig mer om kyrkan

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer