S:t Sigfrids 5/10 KUNGÖRELSER. Taxen. Janssons frestelse. Ljusen tänds igen på allhelgona. Mitten 4 5. Läs allt om Församlingsvalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Sigfrids 5/10 KUNGÖRELSER. Taxen. Janssons frestelse. Ljusen tänds igen på allhelgona. Mitten 4 5. Läs allt om Församlingsvalet"

Transkript

1 5/10 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Janssons frestelse 7 Läs allt om Församlingsvalet Anekdoterna, intervjuerna, bakgrunden Så röstar kändisarna Var på plats när det händer Mitten 4 5 Ljusen tänds igen på allhelgona 3 Taxen Här ser du en tax. Den är för lång. Den ryms inte i bilden. Bakändan blir utanför. Vi som tittar på bilden vet nog hur en tax ser ut. Vi vet att där finns en svans. Fast den inte syns. Taxen är så lång, att svansen inte syns. Det där som du ser ovanför taxen, vad är det? Det är stort och runt. Kan det vara månen? Det är inte månen. Det är ett hjärta. Men så stort att hela hjärtat inte ryms i bilden. Det hjärtat är så stort så det ryms inte ens i hela världen. Därför syns bara en liten del på vår bild. Du gissade rätt. Guds hjärta är så stort. Han älskar oss alla. Taxens svans ser du inte. Den är ändå där. Guds hjärta ser du inte heller. Det finns ändå för oss. Taxen är för lång för vår bild. Guds hjärta är för stort för vår bild. Det är bra så.

2 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör: Helene Liljeström Redaktion: Viktor Djupsjöbacka, Fjalar Lundell Tryckt på Silverprint i Nickby 18. årgången Oktober /10 Mera kan du läsa i Internet. Adressen är sibbosvenskaforsamling.fi. Församlingsvalet Med gemensamma krafter Kandidatlista för församlingsrådet, och nummer i valet 27 Anders Backström, ekonomiplanerare 28 Maria Bergdahl, IT-projektchef 29 Ann-Lis Biström, diakonissa, studerande 30 Rainer Boman, chaufför 31 Thomas Ekström, specialungdomsarbetare 32 Gun-Britt Eriksson, huvudbokförare 33 Margareta Granberg, pensionär 34 Olle Granqvist, telekommunikationsmontör 35 Henrik Holmedahl, kriminalöverkonstapel i.a. 36 Hanna Kivelä, personalchef 37 Kurt Krogell, jordbr., chaufför 38 Hans Lampenius, ingenjör 39 Christel Lindblad, projektledare 40 Vidar Lindqvist, tekniker 41 Caj-Gustav Lydman, pensionär, ekon.dir. 42 Thure Malmberg, journalist 43 Ville Nikkanen, restaurangchef 44 Astrid Packalén, specialbarnträdgårdslärare 45 Maria Westerlund, klasslärare 46 Hans Wickholm, pensionär 47 Gustav Wikström, folkskollärare 48 Monica Wilenius, ekonomisekreterare 49 Nils Wirtanen, kanslichef, vicehäradshövding 50 Carola Åström, ekonomisekreterare 24 kandidater, 12 av dem skall väljas Samarbete och gemenskap Kandidatlista för gemensamma kyrkofullmäktige, och nummer i valet 2 Anders Backström, ekonomiplanerare 3 Maria Bergdahl, IT-projektchef 4 Ann-Lis Biström, diakonissa, studerande 5 Rainer Boman, chaufför 6 Gun-Britt Eriksson, huvudbokförare 7 Margareta Granberg, pensionär 8 Olle Granqvist, telekommunikationsmontör 9 Henrik Holmedahl, kriminalöverkonstapel i.a. 10 Hanna Kivelä, personalchef 11 Kurt Krogell, jordbr., chaufför 12 Hans Lampenius, ingenjör 13 Christel Lindblad, projektledare 14 Barbro Lindqvist, merkonom, servicerådgivare 15 Vidar Lindqvist, tekniker 16 Caj-Gustav Lydman, pensionär, ekon.dir. 17 Thure Malmberg, journalist 18 Ville Nikkanen, restaurangchef 19 Astrid Packalén, specialbarnträdgårdslärare 20 Hans Wickholm, pensionär 21 Gustav Wikström, folkskollärare 22 Monica Wilenius, ekonomisekreterare 23 Kimmo Virtanen, företagare 24 Nils Wirtanen, kanslichef, vicehäradshövding 25 Carola Åström, ekonomisekreterare 26 Sven-Gustav Åström, reservdelschef 25 kandidater, 13 av dem skall väljas 2

3 Konfirmandlägren och dagskriftskolan 2011 Alla konfirmandläger hålls på Nilsasgården Sportlov: , konfirmation Juni 1: , konfirmation Juni 2: , konfirmation Augusti: 2 8.8, konfirmation Dagskriftskola under vårterminen, konfirmation Ljuständning i gudstjänsten på alla helgons dag Dagen då man alldeles särskilt minns avlidna anhöriga och besöker deras gravar är Alla helgons dag, som i år infaller Gudstjänsten i Sibbo kyrka den dagen kl 12 är en högtid då man får minnas. I mässan läser vi namnet och tänder ett ljus för var och en av våra församlingsmedlemmar som har avlidit under året sedan senaste allhelgonadag. Gudstjänsten leds av Heidi Jäntti. Övriga medverkande, se sid. 6. Under nattvarden i gudstjänsten påminner Gud oss om att Han har spänt en bro mellan livet på jorden och himlens värld. Han lyfter också bördor av oss. Till kyrkan är alla välkomna. De flesta av oss har någon som vi vill minnas den dagen. Efter gudstjänsten hålls en samling för sörjande i Kyrkoby församlingshem. I ett särskilt brev inbjuder vi anhöriga till de församlingsmedlemmar som avlidit under året till denhär samlingen. Inbjudan sänds till den av de anhöriga som i samband med begravningen uppgavs som kontaktperson. Vi hoppas att den personen låter budet gå vidare till alla som berörs. Församlingen bjuder på kaffe och ett kort program. Lägren kostar 80, dagskriftskolan är gratis. Första söndagen i advent deltar alla konfirmander med föräldrar i mässan i Sibbo kyrka kl 12. Efter gudstjänsten blir det information om vad det betyder att gå i skriba, och om startsöndagarna, gudstjänstbesöken och uppdelningen av konfirmanderna på de olika grupperna. Hur många konfirmander har församlingen år 2011? Säkert vet man först när anmälningarna kommit in.vi har ca 120 egna medlemmar i konfirmandåldern. Vissa väljer att gå i skriftskola i finska församlingen. Därifrån får vi andra deltagare i stället. Så kommer konfirmander från orterna kring Sibbo, framför allt Träskända. Dessutom har vi ofta med någon av våra medlemmar som är bosatt utomlands. Månne det inte slutar med ca 130. Amigo Choral är kören som planerar att hålla konsert Det har varit hinder på vägen. Men nu ryktas det att konserten hålls i Wessmansalen. Håll utkik efter annonser för säkerhets skull. är tradition. Senaste år fyllde vi två bussar på vår decemberutfärd till det exotiska Helsingfors, med julmarknad, lunch på banken, och träff med Stefan. I år går utfärden, ja vart? Anne vet, men hon säger inte ännu. Dagen är bestämd: onsdagen den åttonde. December förstås. Veckan efter sista femeuroslunchen (1.12). Veckan före pensionärsjulfesten (15.12). Kolla annonser, sedan. Decemberutfärden Sänd julglädje till sjöfararna Finlands Sjömanskyrka erbjuder allmänheten att sända julpaket till sjöfararna. Paketen förmedlar julstämning hemifrån till dem som firar julen på havet. Paketen skickas senast till Sjömanskyrkan i Nordsjö, Proviantg 4, HELSINGFORS. Man kan också ge en penninggåva. Med pengarna gör sjömanskyrkan julpaket. Betala in gåvan till sjömanskyrkans konto Sampo Meddelande: Julgåva till sjöfarare. 3

4 Astatestet Egentligen finns hon på listan... Asta Ståhl har varit förtroendevald i vår församling i många år. Men nu stiger hon åt sidan, och finns alltså inte med på kandidatlistan. Egentligen finns hon nog ändå, på sitt sätt. För som valmansföreningens ombudsman har hon dragit lasset när det gällt att förmå församlingsmedlemmar att ställa upp som kandidater. Medhjälpare har hon nog haft, men mycket av ansvaret har alltså vilat på henne. Asta är nöjd: i vartdera valet finns tillräckligt många kandidater, i församlingsrådsvalet rentav högsta tillåtna antal. Det ligger ett imponerande arbete bakom dethär det tackar vi Asta och hennes medhjälpare för. Vad har du upplevt under din tid som förtroendevald? Jag har fått delta i det intressanta nordiska samarbetet mellan församlingarna på våra vänorter. Och i Stiftsdagarna i Jakobstad för något år sedan. Församlingsförbundet ordnade ett Förtroendeforum som kryssning till Tallinn. Under resan kom många intressanta synpunkter. Bland annat frågade man sig hur vi som lekmän kan hjälpa till i församlingarna i ekonomiskt kärva tider. Ja, och så har jag varit med om att välja biskop, en viktig uppgift. I församlingen har jag behövts. Bland annat var jag med om att dra verksamheten för daglediga, som kallades Café Blå Rummet. Där fick folk träffas för en pratstund. Man såg att det var viktigt. Gemenskapen har varit viktig Jag har fått ut mycket av gemenskapen. En hel del har jag delat med andra, till exempel på de pilgrimsvandringar jag har deltagit i. Sådant passar mig jag är en naturmänska. Jag är tacksam för mycket som jag har fått under de här åren. Och nu har det varit fint att samla kandidater till vår kandidatlista. Det har blivit nya kontakter och givande samtal. Det gjorde jag 4

5 gärna. Också i fortsättningen vill jag vara till nytta i församlingens liv, där jag kan. Jag ställer gärna upp. Men nu hoppas jag att de nyvalda tar sitt ansvar, och aktivt deltar i sammanträdena, på samma sätt som vi har gjort i avgående församlingsrådet. Kandidattestet Vi lät Asta Ståhl svara på fyra av kandidattestets frågor. Hur kandidaterna svarar på samma frågor och de övriga frågorna kan man läsa på församlingsvalets webbplats. Alla svarar olika, någon gruppdisciplin gäller inte i dethär sammanhanget. Meningen är att röstaren skall få hjälp med att hitta en kandidat med åsikter som man omfattar. Så här svarade Asta. Svaren hon valde är med kursiv stil: För mig är den viktigaste orsaken att höra till kyrkan a) rätt till dop, vigsel och kyrklig begravning, b) kyrkan gör ett gott jobb bland nödlidande, c) kyrkan svarar på mina andliga behov, d) kyrkan stöder den kristna fostran i hemmen, e) kyrkan är en del av livet som finländare, f) kyrkan sköter om begravningsplatserna, g) kyrkan upprätthåller kulturhistoriskt värdefulla byggnader, h) kyrkan lyfter fram den kristna traditionen bakom de kyrkliga helgerna, i) möjligheten att bli fadder, j) kontakten till övriga församlingsmedlemmar Är Bibeln för dig a) Guds ord bokstavligen, b) Guds ord med utrymme för tolkning, c) goda livsråd för det egna livet Vilken är din inställning till registrerade partnerskap och en kyrklig välsignelse av dem? a) Jag är för välsignelse, b) Jag är inte för välsignelse, men en bönestund är lämplig, c) Jag är varken för välsignelse eller bönestund, men sexuella minoriteter är välkomna i församlingen, d) Jag accepterar inte homosexualitet Får man utöva kristen tro i skolor och daghem? Ja, svarar Asta på det, lärare som hon är. Vad gäller valet? Vid församlingsvalet väljs församlingsrådet (12 personer) och svenska församlingens representanter i gemensamma kyrkofullmäktige (13 personer). Mandatperioden är fyra år. Det är fråga om två val, med röstsedlar i olika färg. Valen förrättas samtidigt. Församlingsrådet skall tillsammans med kyrkoherden (och prästerna) leda församlingens verksamhet. Viss verksamhet leder kyrkoherden ensam. Församlingsrådet har andligt och ekonomiskt ansvar. Rådet väljer stiftets lekmannarepresentanter i kyrkomötet och stiftsfullmäktige, också därför är det viktigt vilka som väljs in i rådet Gemensamma kyrkofullmäktige besluter om den kyrkliga samfälligheten. Ansvaret är förvaltningsmässigt och ekonomiskt. Gemensamma kyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet (det operativa organet inom samfälligheten). Det valet förrättas inte nu. Förhandsröstning ordnas i församlingarnas ämbetshus på pastorsexpeditionen, Stora byvägen 1, under tiden kl Förhandsröstning anordnas också i affärer: måndag 1.11 kl i Söderkulla, S-Market, tisdag 2.11 kl i Söderkulla, K-Supermarket, torsdag 4.11 kl i Nickby, K-Supermarket Basilika, fredag 5.11 kl i Nickby, S-Market. Förhandsröstning ordnas i Sibbo gymnasium onsdag 3.11 kl Röstberättigade i andra församlingar kan förhandsrösta i affärerna och i gymnasiet. Kan man förhandsrösta någon annanstans? Det kan man i vilken församling som helst i Finland under samma vecka, men då måste man själv veta sin kandidats nummer. Förhandsröstning på anstalter under överenskomna tider samma vecka (1 5.11) på Åldringshemmet, på Hälsocentralens bäddavdelning, och i servicehuset Linda. Hemmaröstning är endast för personer som inte kan komma till ett röstningstillfälle. Hemmaröstning anordnas vid behov kl 9 20, och 5.11 kl Den som vill rösta hemma, eller en annan person, skall anmäla om saken per tfn (09) (pastorsexp.) under tiden kl Röstberättigade är församlingsmedlemmar som är minst 16 år. Den som är bosatt utomlands kan inte rösta. Ett kandidattest öppnar Där får man veta vad kandidaterna tänker i aktuella kyrkliga frågor. På hittar man testet. Den egentliga valdagen är söndag Röstning ordnas i Sibbo kyrka kl Kaffe bjuds åt dem som röstar. Samma kväll räknas rösterna. Ett valbiträde finns på plats Den som har svårigheter att rösta kan få hjälp. Också under förhandsröstningen finns det någon som kan hjälpa till. Hunger. Något att bita i? Valinsamlingen under församlingsvalet stöder Kyrkans Utlandshjälps arbete för att övervinna hungern. Ungefär en miljard människor lider av extrem hunger. Matfrågan är inte olöslig. Kyrkans Utlandshjälps kampanj Hunger. Något att bita i? påminner om att maten räcker till åt alla, om vi bara vill. Med de insamlade medlen stärker man lokalt och hållbart jordbruk i utvecklingsländerna. Insamlingsbössor finns i vallokalerna, under förhandsröstningen och på valdagen. Man kan också betala direkt till (Nordea). I meddelandefältet skriver man Valinsamling. 5

6 Ett andra hem i höst: kyrkan Reformationsdagen Sibbo kyrka: mässa kl 12 Fjalar Lundell, Lauri Palin söndagen efter pingst Sibbo kyrka: mässa kl 12 Heidi Jäntti, Anders Ekberg Servicehuset Linda: gudstjänst kl 14 Heidi Jäntti, Anders Ekberg 6.11 Alla helgons dag Sibbo kyrka: mässa kl 12 Heidi Jäntti, Anders Ekberg, Lauri Palin, Ann-Christine Wiik. Ljuständning för de församlingsmedlemmar som avlidit sedan senaste allhelgonadag. Samling för sörjande efteråt i Kyrkoby församlingshem. Musikprogram, kaffeservering söndagen efter pingst Sibbo kyrka: psalmsångsgudstjänst kl 12 Fjalar Lundell, Anders Ekberg, Lauri Palin, kyrkokören. Kyrkkaffe i kyrkan Uppbrottets söndag Sibbo kyrka: mässa kl 12 Katja Korpi, Anders Ekberg, Fjalar Lundell. Ungdomar medverkar med musik. Församlingsvalet inleds i kyrkan efter gudstjänsten kl 13.30, kyrkkaffe i kyrkan Kristi konungaväldes söndag Sibbo kyrka: mässa kl 12 Heidi Jäntti,Lauri Palin söndagen i advent Sibbo kyrka: mässa för alla åldrar kl 12, präster och kantorer. Körsång. De nya konfirmanderna deltar, med familjer. Information om skriftskolan efteråt i kyrkan. Diakoniauktion blir det torsdag kl 19 i Kyrkoby församlingshem. Damerna i diakonikretsen ser till att standarden är hög som vanligt. Publiken fyller salen, också som vanligt. Fjalar Lundell inleder. Som vanligt. Kyrkobröderna är den äldre av två kretsar för män i vår församling den andra är Vikings Veranda. Kyrkobrödragruppen samlas fredagkvällar. Nästa gång träffas man kl 19 i Café Blå Rummet i Kyrkoby församlingshem. Fjalar Lundell inleder samtalet med ett anförande. Rubriken är Den som ser sig om (Luk 9:61). 6 Sibbo kyrkas processionskors hade tjänat ut, och ersätts nu av ett nytt i samma stil. Legendariske Snickarn, Karl Henrik Boxström alltså, är på slutrakan med korset, som nu skall köras in av konfirmander och körer och andra. Björk är materialet, furu var det gamla.

7 Jag blev genast intresserad av Bibeläventyret, för då är det inte bara en som står och pratar, utan alla får vara med och göra bibelberättelserna som drama. Man behöver inte kunna berättelserna från förut. Men ofta har barnen hört dem och ropar jag vill vara Kungen eller jag vill vara Jona. Tempot ska också vara högt så intresset hålls uppe. Vi arbetar oss genom Bibeln med alla sinnen. I den stora Bibel jag har med finns det överraskning- Fyrklöverbarnen firas Födelsedagsfesten för årets fyraåringar brukar firas på hösten. Så blir det i år igen. Födelsedagsbarnen är välkomna, med mammor och pappor och syskon och mor- och farföräldrar och andra som är viktiga för barnet. Festen hålls söndag kl 14 i Kyrkoby församlingshem. Måltidsgemenskap Katja Korpi är med, och Isabella Munck. Något gott att äta blir det också. Och program. Kyrkvandringar för förskolor ordnas två gånger. Fredagarna och samlas man i Sibbo kyrka kl 9. Närmare om dethär berättar Katja Korpi eller Isabella Munck. Ung mässa är en ungdomsgudstjänst på kvällstid. Sådan hålls en gång per termin, och är nog öppen också för intresserade vuxna. Nästa unga mässa hålls onsdag kl 19 i Sibbo kyrka. Med är bl.a. Heidi Jäntti, Milja Westerlund, Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist, Lauri Palin och för musiken ett Bänd av ungdomar. Från femeuroslunchen i Kyrkoby församlingshem Belåtna miner: köttbullar och chokladpudding, kaffe, solsken och trivsam gemenskap. Varannan onsdag kl 12, följande gånger 20.10, 3.11, Bibeläventyret ar för varje bok. Bibeln blir något roligt med mycket att utforska. Bibeläventyret är för barn i årskurs 3 5. Det går som en röd tråd genom Bibeln. Vi berättar oss igenom bibeln, med rörelser, stödord, bilder, drama, trolleri och rap. Barnen lär sig den bibliska geografin när vi lägger ut kartan i klassen. Äventyret gör sig bäst i det välkända klassrummet. Äventyren är egentligen två: i det första går vi igenom Gamla testamentet från början och fram till profetiorna om Messias. I det andra går vi igenom Nya testamentet, och följer Jesus i evangelierna, liknelserna och undren. Paulus skeppsbrott och sådant är också med. Bibeläventyret kommer från Sverige och bygger på ett vuxenmaterial som heter Vandra genom Bibeln. I Svenskfinland har ca 50 instruktörer utbildats de senaste åren. I vår församling är det jag, Isabella Munck, eller Kjell Lönnqvist som kommer med Bibeläventyret till sibboskolorna. I Salpar skola har det under de senaste veckorna varit äventyrligt med Gamla testamentet. Läs mera på Bella 7

8 Svansen där bak Val och braxen Länge sedan du predikade för oss alla djur i Storskogen, sa jag mått förebrående, när jag mötte min vän Gamla Prästen, han som bor på berget. Sant, suckade Gamla P. Men det är så mycket nu när vi skall ha val i församlingen. Ett sådant val är väl lätt som en plätt. Ni har ju bara en kandidat, sa jag. Vad menar du? Gamla P såg mera förvirrad ut än vanligt. För det finns ju bara en Gud, sa jag som visste. Gamla P skrattade hest. Nej, Gud behöver vi förstås inte välja. Det är väl mera Han som väljer oss. Men vi väljer dem som skall ta ansvar i församlingen under fyra år framåt. Se till att allt fungerar så att Guds ärenden till oss mänskor når fram, och Hans vilja kan ske. Gamla präster pratar sådär konstigt ibland.det betyder väl ungefär att mänskorna skall tro på Gud och vara som folk. Sådant ställer mänskorna till med val för. Mänskor är konstiga. Men vi djur i Storskogen är inte sämre. Vi hade ockå val här nyligen. Nu menar jag inte det valet vi hade i somras, då vi valde Miss och Mister Storskog. Vem som blev Mr Storskog förbjuder min blygsamhet mej att berätta. Men lokaltidningen SS (Sipoon Suurmetsä) skrev att vinnarens ädla profil när han ylar mot fullmånen gjorde honom till självklar segrare. Den högstämda men fria översättningen är min. Nej, nyligen valde vi dem som skall svara för fredlig samlevnad 8 Personalen Anders Ekberg, kantor Patrik Frisk, ungdomsarb Heidi Jäntti, kaplan Katja Korpi, församlingspastor Helene Liljeström, kyrkoherde, kontraktsprost Eva Lindberg, barnledare Kjell Lönnqvist, ungdomsarb.led Isabella Munck, barnledare Lauri Palin, tf. kantor Carola Rantti, husmor på Nilsasgården Milja Westerlund, diakon Ann-Christine Wiik, diakon Pastorsexpeditionen (St. byvägen 1) må-fr kl Monica Mård, förs.sekreterare, Elisabet Lundström, släktforskare Ekonomikontoret (St. byvägen 1) må-fr kl Sirkka Toukomies, ekonomichef, Jarmo Sivén, fastighetschef, Inger Bergdahl, kanslisekreterare mellan olika djurarter och en välkomnande miljö för invandrare (också för den enerverande tjattriga och rysligt spräckliga gåsen där vid Fiskträsk). Jag som bara äter fisk uppmanades av många att ställa upp. Jag funderade länge. Men så tänkte jag att kan Christel besluta sej för riksdagen kan jag ställa upp för storskogsrådet. Och så blev det. En bild av mej (i profil) med en braxen (skräpfisk, säger de) mellan tänderna hängde flera veckor på var och varannan tallstam. Och jag förväntades visa upp mej och min profil, dock utan braxen, i en massa olika sammanhang. Något som strider mot min blygsamma natur. Men vad kan man, det är valkansliet som bestämmer. Kansliet leddes av min vän Ekorren, och ni vet ju hurudan han är. Sedan gick det snett. Ett utbrett valfusk gissar jag. För jag blev inte invald. Och ändå visade SS:s dörröppningsintervjuer under valdagen entydigt att jag var favoriten. Politik är outgrundlig. Inte rumsren för Topeliussalen, det håller jag med kulturhöjdarna i vår kommun om. tjänstledig Du blev ju ändå suppleant, sa Ekorren. Så du får nog lov att jobba för den fredliga samlevnaden i Skogen. Vad anser ni, kära läsare? Måste jag, bara för att jag är suppleant? Gammelvargen Missionslunch är ett sätt att vara tillsammans i församlingen. Tillställningen passar både små och stora. Så var det också på Mikaelidagen efter familjemässan. Vid lunchen talade missionär Andrej Heikkilä (bilden) medryckande om sitt arbete i Keltto och en rad andra orter, somliga mycket avlägsna, men alla i Ryssland.

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Alla helgons dag 6 Församlingen på Facebook 7 Konfirmand 2014 8 Föräldrar och barn i KakaoClubben www.sibbosvenskaforsamling.fi 5/2013 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Bakom Guds rygg? Eller inför dina ögon? Gemensamt Ansvar 2015 www.sibbosvenskaforsamling.fi 1/2015 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör:

Läs mer

S:t Sigfrids 1/12 KUNGÖRELSER

S:t Sigfrids 1/12 KUNGÖRELSER 1/12 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Åsnan donerades till församlingen och intog sin plats i julkrubban i Sibbo kyrka på trettondagen Prästgården återuppstår i sin fulla prakt 5 Lyckoslanten finns den? 2 Kaffestunden

Läs mer

S:t Sigfrids 6/08 KUNGÖRELSER. Kyrkans port är öppen. Din snabbguide genom jultiden. Topelius går på fest. Händer som spelar sid 4 5. sid 3.

S:t Sigfrids 6/08 KUNGÖRELSER. Kyrkans port är öppen. Din snabbguide genom jultiden. Topelius går på fest. Händer som spelar sid 4 5. sid 3. 6/08 S:t Sigfrids KUNGÖRELSER Din snabbguide genom jultiden sid 3 Topelius går på fest sid 7 Kyrkans port är öppen Händer som spelar sid 4 5 och klockorna ringer till julgudstjänst. Herdarna på Betlehems

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09 I nöd och lust Kärleken firas i vigselakten I vigseln firas kärleken Att gifta sig är ett viktigt steg i livet och blir en oförglömlig upplevelse för de

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

När ett barn dör Mina armar värkte av saknad sid 10

När ett barn dör Mina armar värkte av saknad sid 10 Det finns en frihet i att ge av sitt överflöd sid 2 P2B Torsdag 18.8.2011 nr 33 Lösnummer 1,10 May Wikström Birthe Wingren Spelar teater och murar kakelugnar sid 3 Alpha är bra men uppföljning behövs sid

Läs mer

Reform drabbar lokalplanet

Reform drabbar lokalplanet 6 ledaren. Bra journalistik lyfter fram det vardagsviktiga så att vi inte kan förneka det. Det kan kyrkan också göra. Sidan 2 TORSDAG 9 Februari. Nr 6/2012 Vad ska du bli när du blir stor? Bilaga om utbildning

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar.

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2013 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. sid 3 Som barnmorska i östafrika Öppet

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2013 1 Bön På måndagar kl. 13.00 finns det möjlighet för alla som vill att samlas till bön på

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013 SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN LENA HAGMAN SOFIA LINDSTEDT JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade!

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade! Kyrktidningen Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013 Förslag att skapa kyrkligt centrum i Bergshamra! Ett förslag har kommit upp att sälja Länna prästgård och att Länna, Blidö, Riala pastorat

Läs mer

I Juha Sipiläs Finland står kyrkan ännu mitt i byn

I Juha Sipiläs Finland står kyrkan ännu mitt i byn 19 Sid 2 LEDAREN: Katastrofhjälp kräver kunskap och koordinering. Den har sina problem, men aldrig så stora att det är skäl att stänga plånboken. TORSDAG 7 MAJ. NR 19/2015 Hjälp Nepal! Sidan 5 Går skriba

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Tema: Växande 2 Rotade i Kristus Jesus Rötter är en förutsättning för trädgårdens och skogens liv och växande. Också i mänskligt liv spelar rötter och rottrådar

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer