S:t Sigfrids Kungörelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Sigfrids Kungörelser"

Transkript

1 S:t Sigfrids Kungörelser Bakom Guds rygg? Eller inför dina ögon? Gemensamt Ansvar /2015

2 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör: Charlotte Steffansson Ansvarig utgivare: Helene Liljeström Pärmbild: Olivia Biström Tryckt på Silverprint i Nickby 23. årgången Februari 2015 Mera kan du läsa på Internet. Adressen är sibbosvenskaforsamling.fi Hitta oss också på Facebook under Sibbo svenska församling Möjligheter Det är en svår men viktig konst att lära sig att se möjligheterna i livet. Vi är ofta rätt duktiga på att se risker och svårigheter. Det är knappast bara jag som ofta oroar mig för mycket i livet, både smått och stort. Just nu händer det så mycket ledsamt i världen att det mesta vi möter i media handlar om farligheter, risker och hot. Under höstens församlingsvalkampanj uppmuntrades vi att tro på det goda. Den tron skall vi inte lämna bakom oss. Också under det här året får vi fortsätta att tro på det goda och öva oss i att se möjligheterna hellre än svårigheterna. Jag tror att vi då befrias och får nya krafter. Både i det personliga livet, i vår egen församling och kyrka, och också när det gäller samhällsfrågor. Vad kan vi göra med de resurser vi har? Också om vi är tvungna att leva mera sparsamt när det gäller våra ekonomiska resurser än tidigare, kanske vi har andra rikedomar som vi kan utnyttja. Det gäller bara att upptäcka det vi har. Vi mår kanske inte bäst av en ständig tillväxt med överflöd, brådska och stress. En lugnare livsrytm där vi har tid för varandra och ser möjligheter tillsammans kan ge oss ny livskvalitet. Kyrkan är inte bara en institution som mänskor lämnar genom utskrivning. Vi får lätt en sådan bild av rapporteringen i media. Kyrkan är en levande gemenskap av människor som vill leva i öppenhet och kärlek inför Gud och medmänskorna. Bristfälliga människor, som vill se de möjligheter Gud ger. Sårbara människor, som vill dela Guds gåvor i kärlek. I vårt kristna språk finns ord som visar på nya möjligheter. Ett sådant ord är nåd (gratia). Gud öppnar möjligheter för oss i livet. Den omsorgen ger han oss gratis. Helene Liljeström kyrkoherde 2 S:t Sigfrids Kungörelser

3 HÄNDELSEKALENDER Barn och familjer Söndagsskola Söndagar kl 12 i Kyrkoby församlingshem, samtidigt som högmässan i Sibbo kyrka. För barn från 4 år och uppåt. Alla barn är välkomna, också om man inte har varit med förut. Vid familjemässor deltar söndagsskolan i kyrkan. Dagklubben För barn mellan 3-5 år. Kyrkoby församlingshem Måndagar kl 9-12 Söderkulla församlingssal Tisdagar kl 9-12 Isabella Munck. KakaoClubben En klubb för föräldrar och barn som är hemma under dagarna och vill träffa andra i samma livssituation över frukost, lek och sång. Träffarna hålls fredagar kl 9:30-11:30 i Kyrkoby församlingshem. Obs! Sportlovsledigt Isabella Munck. Småbarnskyrka Fredag 6 februari kl. 10 i Sibbo kyrka. En gudstjänst med rörelsesånger för barn under skolåldern. Isabella Munck, Camilla Ekholm. Kungens klubb En klubb för ungdomar i åldern 11+. Vi samlas i Kyrkoby församlingshem varannan måndag kl 15:30 (jämna veckor). Isabella Munck, Kjell Lönnqvist. Barnkören Barnkören för elever i åk 1-3 övar onsdagar kl 13:15-14:00 i Kyrkoby församlingshem. Lauri Palin. Ungdomar Ungdomssamlingar Öppet hus i Prästgården onsdagar från kl 14 framåt, programmet börjar kl 18:30. Kom också med i Facebookgruppen PRG. Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist. Samtalsgrupper Vikings veranda En samtalsgrupp för män. Hålls den andra måndagen i månaden kl 19 på Prästgården. Patrik Frisk. Kvinnor mitt i livet Öppen diskussionsgrupp för kvinnor i alla åldrar. Gruppen träffas 12.2, 26.3 samt 23.4 kl 18:30 på Prästgården. Katja Korpi. Samtalsgruppen på Linda Samtalsgruppen på Linda träffas 10.2, 10.3, 7.4 och 5.5 kl Kom med och samtala en stund på dagen. En öppen grupp där vi talar om sådant som är aktuellt och intressant. Ann-Christine Wiik. Övrig verksamhet Kyrkokören Övningar torsdagar kl 19 i Kyrkoby församlingshem. Lauri Palin. Äldre i Söderkulla Träff i Manna (Hälsov. 2) med andakt, diskussion och sång onsdagarna 18.2, 18.3 samt 29.4 kl Katja Korpi. Gudstjänstgrupper Kom med och planera, utforma och förverkliga mässan tillsammans med andra. Grupperna som planerar mässan träffas torsdagar kl. 18 i Kyrkoby församlingshem innan mässan följande vecka. Grupperna är öppna, men anmäl gärna intresse innan planeringen. Bibelstudier Bibelstudier med Stefan Djupsjöbacka om Markusevangeliet, onsdagarna 18.2, 18.3, 8.4 samt 13.5 kl 18 i Norra Paipis bykyrka. För närståendevårdare Kaffe fredagarna 6.2 och 8.5 kl på Prästgården. Anmälan behövs inte. Lunch 13.3 kl 12 i Kyrkoby församlingshem. Anmälningar till Ann-Christine Wiik eller Ann- Lis Biström. Sjueurosluncher Lunch för daglediga till en kostnad av 7 euro. Hålls varannan onsdag kl 12 i Kyrkoby församlingshem (udda veckor). Orgellunch Ta en paus mitt i dagen och njut av orgelmusik. Eftersom det är lunchtid bjuder vi också på soppa. Om du vill vara ekologisk kan du ta en egen skål med. Tisdag 3.2 kl 12 i Sibbo kyrka. Kaffekören Kör som samlas över kaffe och sång. Övningar torsdagarna 12.2, 12.3, 9.4 och 7.5 kl 10:30 i Prästgården. Camilla Wiksten-Rönnbacka. S:t Sigfrids Kungörelser 3

4 Gudstjänstgrupperna är öppna grupper som träffas torsdagkvällar för att tillsammans planera gudstjänsten veckan därpå. I grupperna diskuteras söndagens tema och deltagarna får själv framföra åsikter och önskemål om gudstjänstens utformning. Marika Belkin är en av de församlingsmedlemmar som under hösten har medverkat i en gudstjänstgrupp. Jag läste om planeringstillfället för grupperna och bestämde mig för att komma med eftersom det gav möjligheten att själv få medverka i gudstjänsten berättar hon. Marika valde att vara med i en gudstjänstgrupp som planerade en familjemässa. I gruppen funderade vi över hur man gör en mässa så barnvänlig som möjligt berättar hon. Musiken, och framför allt barnkörens uppträdande, var viktigt för gruppen, och de fokuserade på att välja bekanta och ofta sjungna psalmer, samt föreslog att all musik skulle spelas på piano. Viktigt för gruppen var också att ge barnen möjligheten att röra på sig. Trosbekännelsen gjordes med gester, och vi föreslog offergång så att alla fick gå och ge sin kollekt säger Marika. Marika är nöjd över hur idéerna togs emot. Så gott som allt som vi diskuterade i gruppen 4 S:t Sigfrids Kungörelser Gudstjänstgrupper - kom med! Marika Belkin med dottern Sara förverkligades under gudstjänsten berättar hon. Det var spännande att komma till kyrkan på söndag och se hur gudstjänsten utformades. Medlemmar i grupperna kan välja att delta med olika uppgifter under gudstjänsten; läsa bibeltexter, bära upp kollekten, sjunga eller be. Idéer om nya uppgifter tas också varmt emot. Under familjemässan hade Marika som uppgift att välkomna folk vid dörren och dela ut psalmböcker och mässblad, samt att hjälpa till med kyrkkaffet efteråt. Det är trevlig att se när andra församlingsmedlemmar deltar i mässan säger Marika. Men fast man är med och planerar gudstjänsten behöver man inte ha en uppgift på söndagen fortsätter hon. Man kan också bara vara med och planera och dela sina åsikter. Marika kommer själv att delta i planeringstillfället den 8 februari i Prästgården där man får anmäla intresse till en eller flera grupper. Det är lättare att komma med när man får välja det datum som passar en själv bäst. Jag rekommenderar alla intresserade att komma med. Text och foto: C. Steffansson Gudstjänstgruppernas startsöndag Söndagen 8 februari firar vi familjemässa tillsammans i Sibbo kyrka kl 12. Efter mässan träffas vi i Prästgården för att dricka kaffe och planera vårterminens gudstjänstgrupper. Du får möjligheten att höra mer om grupperna samt att anmäla intresse. Detta planeringstillfälle passar både dig som har varit med förut, och för dig som detta är helt nytt - alla är varmt välkomna med!

5 Gudstjänster Nya grupper 8.2 Kyndelsmässodagen Sibbo kyrka: familjemässa kl 12 Alla medarbetare i församlingen deltar. Barnkör. Startsöndag för gudstjänstgrupper. Kyrkkaffe och samling efter mässan i Prästgården. Ingen söndagsskola. Onsdag 11.2 Sibbo kyrka: kvällsmässa kl 18: Fastlagssöndagen Helene Liljeström, Camilla Wiksten-Rönnbacka Första söndagen i fastan Camilla Ekholm, Lauri Palin Andra söndagen i fastan Norra Paipis bykyrka: mässa kl 10 Helene Liljeström, Camilla Wiksten-Rönnbacka. Helene Liljeström, Camilla Wiksten-Rönnbacka. Torsdag 5.3 Servicehuset Linda: Veckomässa kl 14 Fredag 6.3 Servicehuset Elsie: Veckomässa kl 10: Tredje söndagen i fastan Camilla Ekholm, Lauri Palin, Patrik Frisk Fjärde söndagen i fastan Katja Korpi, Lauri Palin Marie bebådelsedag Sibbo kyrka: familjemässa kl 12 Helene Liljeström, Camilla Ekholm, Lauri Palin, Barnkör. Marthornas kyrksöndag. Marthorna samlas efteråt i Prästgården. Kom med och skapa vår nya grupp! Vi ämnar pyssla och lära av varandra och andra medan vi umgås och samtalar om livet. Vi träffas i Prästgården kl. 17:30-19:30 måndagarna 2.2, 16.2, 2.3, 16.3, 20.4, 4.5 och Välkommen med ditt pyssel, stickning eller virkning! Hälsningar, Ann-Lis ( ). Sorgegrupp Att förlora en kär människa som stått en nära, är något av det mest smärtsamma man kan vara med om. Det tar tid att bearbeta förlusten och att lära sig leva på nytt. När det gäller sorgearbetet är delandet av tankar, känslor och minnen med andra betydelsefullt. I en sorgegrupp kan vi stöda varandra och hjälpas åt att bearbeta förlusten. I vår erbjuder församlingen möjlighet till en sorgegrupp. Vi kommer att samlas på onsdagkvällar. Mera information ger kaplan Camilla Ekholm tel eller Gruppen leds av en präst och diakoniarbetare. Samtalsgruppen är inte tänkt som en krisgrupp i samband med dödsfall, utan det bör ha passerat en viss tid innan du deltar. Om du inte vill/kan delta i en grupp, erbjuder diakoner och präster även enskilda samtal. Kontaktuppgifter hittar du på s. 8 eller på vår hemsida. S:t Sigfrids Kungörelser 5

6 GEMENSAMT ANSVAR 2015 stöder frivilligarbete och barns skolgång Hjälp till Haiti Insamlingsmålen för GAinsamlingen i år handlar om stöd för frivilligarbete och för barns skolgång. För några år sedan drabbades befolkningen på Haiti av en förödande jordbävning. I samband med hjälpinsatserna för återuppbyggnaden av samhället på Haiti gjorde Kyrkans Utlandshjälp bl.a. en satsning på byggandet av skolor som skulle vara trygga också i utsatta förhållanden förorsakade av jordbävningar och orkaner. Genom årets GA-insamling kan man under de närmaste åren fortsätta att bygga miljövänliga och trygga skolor på Haiti. Elektriciteten fås från solpaneler och biogasen som utvinns från wc-avfall kan användas t.ex. i skolornas kök. 6 S:t Sigfrids Kungörelser Närmare 80 procent av barnen på Haiti inleder sin skolgång men endast en fjärdedel av dem fortsätter till högstadiet. De fattiga familjerna har inte någon möjlighet att bekosta barnens skolgång. Många barn tvingas alltså sluta skolan alltför tidigt. Utbildningen ger förutsättningar för uppbyggnad och utveckling av samhället på Haiti. Landet behöver unga och driftiga krafter, som kan skapa en produktiv företagsverksamhet och service samt en fungerande och jämlik samhällsstruktur. Minst 60 % av de insamlade medlen går till katastrofhjälp i utlandet. (Församlingen ger ytterligare sin egen andel på 10 % till katastrofhjälpen). Bild från Haiti: Minna Elo Helhjärtat här hemma 20 % av medlen används för att stöda frivilligarbetet genom projektet Helhjärtat. Helhjärtat är en nättjänst för frivillig hjälp. Tjänsten samlar olika typer av frivilligarbete som finns tillgängliga på olika orter. Det handlar om att koordinera frivilliginsatserna inom olika organisationer och se till att insatserna möter de behövande. Genom insamlingen hoppas man kunna utvidga verksamheten till hela landet. Med hjälp av insamlingen kan man stöda dem härhemma som är ensamma, sjuka eller har ekonomiska problem. 10 % av insamlingsmedlen går via kyrkan till direkt ekonomisk hjälp till människor i svårigheter. Du hittar ett inbetalningskort för insamlingen i tidningen. Kom ihåg att skriva referensnumret om du gör en inbetalning. Hela församlingen sjunger! Stöd GA-kampanjen genom sång! Söndagen 15 mars kl 16 ordnas ett allsångstillfälle i Kyrkoby församlingshem med både gamla och nya favoritsånger. Kollekten går till GA-insamlingen, och det finns även möjligheten att köpa produkter till förmån för Gemensamt Ansvar. Kom med och sjung!

7 Här kan jag påverka! Det är fredagkväll, och efter en lång dag fylld av diskussioner, seminarier och möten med ungdomar från hela Borgå stift sätter jag mig ned med fyra av ombuden från Sibbo; Claes Backström, Oscar Mansén, Tove Ljungqvist och Ville Poutanen. Majoriteten av dem har varit med på Ungdomens Kyrkodagar förut och stolta över att få representera församlingen i år igen. Det är intressant att vara med och besluta om ärenden, få diskutera med andra och föra fram sin åsikt säger Tove. UK är en bra introduktion till politik, berättar Ville. Vi får vara med och påverka och bestämma i ärenden som rör oss ungdomar. I år har det sänts in flera aktuella diskussionsinitiativ och motioner som ombuden ska diskutera och ta ställning till. Under dagen har de suttit med i olika utskott och diskuterat bl.a. könsneutral äktenskapsstiftning och unisex sovsalar. Det är dock eftermiddagens diskussion i plenum om församlingens andakts- och gudstjänstarbete i skolorna som väcker mest diskussion vid vårt bord ikväll. Ombuden är överens om att det är bra att församlingen syns i skolorna. Det är församlingens ansikte utåt, resonerar Oscar men andakterna får inte bli för abstrakta. Skolandakterna skulle kunna planeras tillsammans med eleverna, och man skulle kunna fråga dem vad de vill ha säger Ville. När det kommer till religionsundervisning i skolan delas dock åsikterna. Några tycker att den ska fortsätta i sin nuvarande form, andra tycker att den skulle kunna slås samman med andra skolämnen. Det är bra att läsa igenom motionerna på förhand och fundera vad ens egen åsikt är säger Tove. Under UK är det många ärenden som behandlas, och många som vill komma till tals. Trots att det kan vara svårt att stå upp och framföra sin åsikt är ombuden frimodiga. Det är också bra att följa aktivt med i diskussionerna och fråga sig hur ställer jag mig till det här eller vad är min åsikt i frågan säger Ville. Här lär man sig mer om beslutsfattande berättar Claes, och man får själv vara med och bestämma. På UK kan man påverka, man är inte bara en droppe i havet inflikar Ville. Förutom att vara en påverkningskanal är UK också en social samling för ungdomarna i Ungdomens Kyrkodagar (UK) kan liknas vid en liten riksdag för ungdomar i Borgå stift. Aktuella motioner och diskussionsämnen behandlas både i utskott och plenum. Dessutom ordnas seminarier och diskussions- och temagrupper under dagarna. UK samlar drygt 200 deltagare från hela Svenskfinland under tre dagar. UK hålls vanligtvis på Lärkkulla i Karis. Konfirmerade församlingsmedlemmar i åldern år kan väljas som församlingens ombud. Från Sibbo församling väljs 6 ombud. Borgå stift. Under dagarna får man ta del i olika verkstäder, seminarier och kvällsprogram eller bara hänga i caféet och träffa nya människor. Man får perspektiv på andra människors liv, och lär sig mer om hur saker fungerar i andra delar av landet berättar ombuden. UK är ett utmärkt tillfälle att se vad som är på gång i stiftet, och ett ställe där framtidens kyrka tar form. Sibbos ombud är överens: vi rekommenderar att man kommer med och påverkar!. C. Steffansson Ombud från Sibbo församling: f.v. Ida Granfelt, Tove Ljungqvist, Claes Backström, Oscar Mansén och Ville Poutanen. Längst bak ungdomsarbetsledare Kjell Lönnqvist. S:t Sigfrids Kungörelser 7

8 Tack från diakonin Diakonin tackar ödmjukast ALLA, stora som små, för donationerna inför julutdelningen! Tack till Stefan! Församlingen vill rikta ett stort tack till Stefan Djupsjöbacka som har jobbat som församlingspastor under hösten. Stefan fortsätter att synas i församlingens verksamhet också under vårterminen som bibelstudiehållare i Norra Paipis bykyrka. Morgonandakt Inled din vecka i stillhet och gemenskap med en morgonandakt och en kaffestund i Sibbo kyrka måndagen 23 mars kl 07:00. Personalen Ann-Lis Biström, tf. diakonissa Camilla Ekholm, kaplan Patrik Frisk, ungdomsarb Katja Korpi, församlingspastor Helene Liljeström, kyrkoherde Kjell Lönnqvist, ungdomsarb.led Isabella Munck, ansvarig för barnverksamheten Lauri Palin, tf. kantor Carola Rantti, husmor på Nilsasgården Charlotte Steffansson, informationssekreterare Ann-Christine Wiik, diakon Pastorsexpeditionen (St. byvägen 1) må fr kl 9-12 (09) Monika Mård, förs.sekreterare, Kristina Holm, kanslist Ekonomikontoret (St. byvägen 1) må fr kl 9-12 (09) Jenna Rask-Backman, ekonomichef In Memoriam Vi minns med stor tacksamhet och saknad vår mångåriga medarbetare i församlingen Lisbeth Bettan Steffansson, som lämnade livet här på jorden på nyårsaftonen. Bettan inledde sin församlingstjänst i februari 1964 som ungdomsledare och till arbetet hörde både juniorverksamhet och skriftskola. Senare blev hon kanslist på pastorsexpeditionen, en uppgift som hon skötte ända till sin pensionering i november Missionsarbetet låg Bettans hjärta nära och hon fungerade bl.a. som församlingens missionssekreterare under flera år. Hon var aktiv inom Kyrkans Ungdom i Sibbo och i pilgrimsverksamheten i församlingen. Bettans engagemang i församlingens liv var helgjutet och starkt och hon ställde villigt upp där hennes insats behövdes. Det går inte att kort beskriva alla de olika sammanhang där hon med sin person och sina insatser bidrog till att arbeta för Guds rike. Den stora skara som deltog i hennes avskedshögtid i Sibbo kyrka låter oss ana att vi är många som har berörts av hennes liv och hennes död. Vi bevarar det ljusa minnet av Bettan och deltar i de anhörigas sorg. 8 S:t Sigfrids Kungörelser Helene Liljeström