Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang"

Transkript

1 Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning vid fullmäktige, verksamhetsberättelse för 2014, verksamhetsmål för 2015, resultat- och balansräkning för 2014, budget för 2015, valberedningens förslag. Anna Junlén [ ] 1

2 Innehållsförteckning Ombud s 3 Förslag dagordning årsmöte 2015 s 4 Verksamhetsberättelser s 5 Styrelsen s 5 Sektorer/grupper Bruks och lydnadsgruppen s 10 Hundägarutbildningssektorn s 11 Rallylydnadsgruppen s 12 Rasutvecklingssektorn s 13 Tjänstehundssektorn s 14 Tåmegruppen s 15 Ungdomsgruppen s 16 Verksamhetsmål s 17 Styrelsen s 17 Sektorer/grupper Bruks och lydnadsgruppen s 19 Hundägarutbildningssektorn s 19 Rallylydnadsgruppen s 20 Rasutvecklingssektorn s 22 Tjänstehundssektorn s 22 Tåmegruppen s 23 Ungdomsgruppen s 24 Styrelsens slutord s 25 Medlemsstatistik Bilaga 1 Sammanställning av behovsanalys Bilaga 2 Resultat och balansräkning för 2014 Bilaga 3 Budget för 2015 Bilaga 4 Valberedningens förslag Bilaga 5 Revisionsberättelse Bilaga 6 2

3 Röstfördelning vid 2015 års Distriktsfullmäktige Antal röster Antal röster BRUKSHUNDKLUBBAR Arjeplog BK 2 Åbyn/Byske BK 2 Arvidsjaur BHK 2 Åsele BHK 2 BHK Malmen 2 Älvsbyn BHK 2 Boden BK 2 Överkalix BK 2 Haparanda BK 2 Holmsund BK 2 Jokkmokk BHK 2 Kalix BK 2 Kiruna BK 2 Lappmarken BK 2 Luleå BK 5 Lycksele BHK 2 Malå BK 2 Nordmaling BHK 2 Norsjö BK 2 Piteå BK 4 Skellefteå BK 5 Sorsele BHK 2 Storuman BK 2 Umeå BHK 7 Vilhelmina BHK 2 Vännäs BHK 2 3

4 Förslagen föredragningsordning till fullmäktige 2015 för SBK. 1. Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro - och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans - och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans - och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: a. mål b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår och d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt Val av valberedning enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt 12. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 4

5 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Sammansättning I distriktsstyrelsen har från och med årsmötet den 2 mars 2014 ingått följande ledamöter: Styrelse för ÖND t.o.m Ordförande Sekreterare Kassör Vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Styrelse för ÖND fr.o.m Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarieledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Maud Sjölin Anna Junlén Angelica Ingesson Elin Strömbäck Per-Olov Eriksson Charlotta Oskarsson Madelen Seger Anita Skoog Ida Jonasson Elin Strömbäck Maud Sjölin Per-Olov Eriksson Charlotta Oskarsson Madelen Seger Anna Junlén Anita Skoog Ida Jonasson Revisorer Ordinarie revisorer Suppleanter Susanne Eriksson Rune Berglund Carola Nilsson Ingela Petterson Sektor och kommittéansvariga Hundägarutbildningssektorn Rasutvecklingssektorn Tjänstehundssektorn Bruks och Lydnadsgruppen Tåmegruppen Ungdomsgruppen Valberedning Carina Josefsson Elisabeth Malm Greta Sköld Karin Sejnell PO Eriksson Charlotta Oskarsson Maria Åström 5

6 Styrelsen för Övre Norrlands Distrikt av Svenska Brukshundklubben avger härmed sin utvärdering av verksamheten Allmän översikt I år har vi fortsatt arbetet med att hitta strukturer för vår organisation, det är en pågående process som ska vara klar 2014 i enlighet med förbundsstyrelsens beslut. Under 2014 har styrelsen på grund av yttre omständigheter på valberedningens inrådan strukturerats om. Kassören valde att avgå och sekreteraren att byta roll. Valberedningen i samråd med revisorerna rekommenderade kvarvarande ledamöter en förvaltande funktion fram till fullmäktige Detta innebar att de planerade konferenserna uteblivit under verksamhetsåret. I målstyrningens anda utvärderar vi alltid våra genomförda verksamheter och försöker göra våra stora möten och konferenser bättre och bättre. Det är viktigt för oss att lokalklubbarna får ut så mycket som möjligt av de möteshelger vi arrangerar. Vårt stora arrangemang har under 2014 lockat många deltagare. Fullmäktige 2014 hölls på Pite Havsbad och konferensanläggning och lockade 23 delegater och 10 gäster, var av fyra stycken från Skellefteå HU. Detta var det första fullmäktige utan HU delegater. Under fullmäktigehelgen genomfördes en stadgeutbildning med Ola Folkesson från stadgegruppen i SBK. Organisation/Möten Medlemsutveckling 2014 Den 31 december 2015 hade antalet medlemmar i vårt distrikt ökat med 255 medlemmar, kan vi vara på väg att bryta en negativ trend? Som det ser ut är det många av våra klubbar som tagit rekryteringsarbetet på allvar, vilket vi från distriktsstyrelsen är mycket glada över. Norrbotten har ökat med 114 medlemmar och Västerbotten har ökat med 141 medlemmar. Luleå BK är den klubb vars medlemsutveckling varit mest positiv under 2014 de har ökat med 115 medlemmar. Antalet brukshundklubbar inom distriktet var vid årets slut 26 stycken. För mer specifik medlemsstatistik statistik se bilaga 1. Distriktsfullmäktige 2014 Distriktsfullmäktige hölls den 1-2 mars 2014 på konferensanläggningen Pite Havsbad. Antalet närvarande ombud var 23 stycken för SBK; Arjeplog, Kalix, Luleå, Norsjö, Piteå, Skellefteå, Umeå, Åbyn- Byske och Älvsbyn Sammanlagt var 45 deltagare närvarande, med distriktsstyrelse och gäster inräknade. 6

7 Styrelsemöten 2014 Distriktsstyrelsen har under 2014 avhållit sju protokollförda möten, var av ett var konstituerande och två VU möten. Centrala konferenser och uppdrag SBK:s Organisationskonferens den Scandic Star Sollentuna Hotell deltog Per Olov Eriksson, Anna Junlén, PO Wallmark, Monica Eriksson, Greta Sköld. Från SBK:s valberedning deltog Roffa Asplund. SBK:s regelkonferens representerades ÖND av Lena Plym Forshell, Jessica Wallbing (bruks) och Cecilia Lundgren (lydnad). Karin Sejnell deltog som konferensordförande (bruks). RAS/RUS konferens i Sollentuna deltog David Lundgren. SBK:s kongress Scandic Hotel Sollentuna deltog Anna Junlén, PO Eriksson, Maud Sjödin och Angelica Ingesson. PO Wallmark representerade Sfr, Roffa Asplund som sammankallande i SBK:s valberedning samt Karin Sejnell som kongressordförande. Distriktet har under året varit representerade i följande utskott och kommittéer; Kennelfullmäktige Karin Sejnell som representant för SBK Förbundsstyrelsen Johan Lindahl Utskottet för Organisation Föreningscoach Roffa Asplund Utskottet för Avel och hälsa Johan Lindahl Föreningskommitté SKK Maud Sjölin 7

8 Utvärdering I september 2014 gick distriktsstyrelsen över i en förvaltande position, vilket leder till att de uppsatta målen inte kan utvärderas i samma mån som tidigare år. Distriktsstyrelsen har förvaltat de dagliga funktionerna. Distriktsstyrelsens arbetsgrupper har dock arbetat vidare för att genomföra sina verksamhetsmål. Mål 1. Kommunikation och information»fastställa rutiner för kommunikation. Nytta: Det blir en konstans i informationsflödet, alla vet var man ska vända sig för att få den information man vill ha. Genom att: I varje protokoll tillföra en punkt information till lokalklubbarna. När protokoll går ut till sektorerna/grupperna finns det referenser till de paragrafer som berör dem i mejlet. Start/mål: Mätbarhet: Enkät Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer och grupper Status: Ej påbörjat»skapa forum för dialog, samarbete och kommunikation. Nytta: Vi kan ta hjälp av varandra och behöver inte uppfinna hjulet igen. Genom att: Se över vår organisationsmodell, möjliggöra för sektorerna att träffa varandra under våra ordinarie konferenshelger. Start/mål: Mätbarhet: Deltagande från sektorer och grupper. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer och grupper. Status: Påbörjat»Förebygga konflikter och utveckla värdegrunds frågor. Genom att: Vid våra utbildningar diskuteras SBK:s policy. Genomföra styrelseutbildning för lokalklubbar, med vår stadga som grund. Start/mål: Mätbarhet: Enkäter och utvärdering av utbildning. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer, grupper och utbildare. Status: Ej påbörjat 8

9 Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. Nytta: Skapa en jämn och hög kvalitet på kompetensnivån i våra funktionärsled. Fortbildning hos våra funktionärer skapar ett mervärde för att ägna sig åt ideellt arbete. Fler utbildade funktionärer ger fler utbildnings- och tävlingstillfällen för våra medlemmar, vilket i sin tur kan generera fler medlemmar. Genom att: Distriktet ska möjliggöra utbildningstillfällen inom våra verksamhetsområden och på flera nivåer inom respektive utbildningskedja. Start/mål: De utbildningar som påbörjas efter 1 april 2014 och avslutas före 28 februari 2015 ska genomföras med sådan kvalitet att 75 % av deltagarna blir auktoriserade. Genomförs av: Distrikt, sektorer, grupper och utbildare. Status: Fortgående arbete, för utvärdering se respektive sektor alternativt grupp. Mål 3. Distriktet ska ha en ekonomi i balans med stabil likviditet ska distriktet redovisa ett resultat enligt budget. Nytta: Vi är ett välfungerande distrikt som har medel att erbjuda sina medlemmar utbildningar och konferenser oberoende av tillfälliga ekonomiska förändringar. Genom att: Nogsamt planera för långsiktiga verksamhetsmål och noggrant överväga ekonomiska beslut samt följa planerad budget. Mätbarhet: Planerad verksamhet genomförs som budgeterat. Förutom den kontroll som genomförs av årsmötet och av årsmötet valda revisorer, så ska distriktsstyrelsen följa upp budgeterad verksamhet på så väl detalj- som på helhetsnivå. Genomförs av: Styrelsen, sektorer och grupper. Status: Regelbunden kontroll. Mål 4. Målstyrning ska vara implementerat hos lokalklubbarna före 2014 års slut. Ett delmål är att få fler lokalklubbar att delta vid våra arrangerade utbildningar i området. Nytta: Vi hjälper lokalklubbarna att komma igång. Mätbarhet: Återknytning till lokalklubbarna. Genomförs av: Styrelsen Status: Målet ej uppnått. Summering distriktsstyrelsen 2014 har varit ett år där distriktsstyrelsen arbetat med att fastställa lokalklubbarnas behov av hjälp från distriktet. Detta har vi gjort genom att ta personlig kontakt med våra kontaktklubbar samt att vi skickade ut en enkät, som de allra flesta lokalklubbar svarat på. En sammanställning av behovsanalysen kan ni se i bilaga 2. Då styrelsen gått in i en förvaltande roll under 2014 har färdigställandet av behovsanalysen varit i fokus. 9

10 Arbetet kring hur vår organisation ska se ut fortskrider och sakta men säkert arbetar vi fram en modell som ska passa oss. Verksamhetskonferensen som genomfördes i slutet av 2013 var mycket lyckad och sektorerna uttryckte önskemål om att få fortsätta ha den här typen av konferens. Bruks och lydnadsgruppen Sammansättning Bruks- och Lydnadsgruppen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammansättning Karin Sejnell Jessica Wallbing Maria Åström Lena Plym Forshell Niklas Westerlund Cecilia Lundgren Pia Sävenberg Sammankallande, domaransvarig Västerbotten Domar- och licensansvarig Norrbotten Utbildningskordinator Utbildningskordinator Projekt Adjungerad i lydnadsprovsfrågor Licensansvarig Västerbotten och adjungerad i IPO frågor Möten Två protokollförda möten samt en oansenlig mängd planeringsmöten via telefon, FB och mail. Utbildning Tävlingsledarutbildning Bruks med 11 elever har genomförts under våren vid tre utbildningshelger med avslutande examination. Av dessa har 7 st genomfört sin praktiktjänstgöring och därmed blivit auktoriserade. Domarutbildning med 4 aspiranter har genomförts. Dessa har under sommaren bakdömt vid flertal tillfällen samt blivit godkända vid teoretiskt prov. Praktiskt prov blev inställt pga. sjukdom. Lydnadsdomarutbildning har genomförs med 3 aspiranter. 2 skyddsfiguranter, en har blivit auktoriserad samt 1 som har blivit återauktoriserad. 2 auktoriserade som tävlingsledare i lydnad. Konferenser; regionala och centrala Regional domarkonferens har genomförts i april i Skellefteå med 20-tal deltagare. Skyddskonferens har genomförts i Piteå. Vid den centrala regelkonferensen representerades ÖND av Lena Plym Forshell, Jessica Wallbing (bruks) och Cecilia Lundgren (lydnad). 10

11 Tävlingar DM har genomförts med Umeå BK som arrangör DM-mästare i Skydds blev Anders Bergström, Piteå med Lindjax Exit, Malinois DM-mästare i Spår blev Susanne Högdal Umeå med Somollis Skott, Border Collie I övriga DM grenar kunde ingen mästare koras enligt gällande statuter SM bruks och IPO arrangerades av Sörmlandsdistriktet på Nynäshamns IP Från ÖND var Karin Sejnell uttagen som domare och Fredrik Lundgren som reservfigurant skydds. Från ÖND deltog följande: placering inom parentes Skyddshundsgruppen: Anna-Karin Nilsson, Piteå (15) Spårhundsgruppen: Susanne Högdahl, Umeå (bröt) och Lisa Edvardsson, Umeå (bröt) IPO: Magnus Englund, Umeå (3) Lydnads SM arrangerades av Mellannorrlands distrikt i Sollefteå Från ÖND vad Cecilia Lundgren uttagen som domare. Från ÖND deltog följande: placering inom parentes. Mona Andersson Lycksele (26) Nina Näslund Malå (38) Eva Andersson Umeå (43) Måluppföljning Mål 1 Kommunikation och information Vi har tagit fram mallar för inbjudan och anmälan till utbildning Inga verksamhetsmöten har hållits i distriktet Vi har tagit upp etiska och värdegrundsfrågor vid funktionärsutbildningarna. Mål 2 Ekonomi i balans. Uppföljningen av ekonomin har ej gått att genomföra på ett bra sätt då vi ej fått ekonomiska rapporter. I övrigt har målen uppnåtts. Hundägarutbildningssektorn Sammansättning HUS sektorn har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Carina Josefsson Annika Lindström Möten Sektorn har haft möten och mejlkontakt löpande under verksamhetsåret. 11

12 Utbildning Sektorn har stöttat lokalklubbarna i deras utbildningsverksamhet. Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Åsele BK: 7 nya instruktörer Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Åbyn-Byske BK: 11 nya instruktörer. Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Vännäs. Specialkurs sök erbjuden men ej genomförd då deltagarantalet blev för litet. Rallylydnadsgruppen Sammansättning Rallygruppen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Iren Olofsson Möten Kontakt med styrelsen har hållits via mejl. Aktiviteter Under året var en enda aktivitet inplanerad, Rallydomarutbildning. Intresset var svagt så utbildningen lades till framtiden. En intresserad erbjöds att åka på utbildning arrangerad av annat distrikt men pga flytt blev detta ej aktuellt. I övrigt har ansvarig varit ett stöd för lokalklubbar i deras ambition att utbilda funktionärer. Dels hållit i utbildningen eller hjälpt till med arrangemanget men i huvudsak ansvarat för registrering i SBKtavling skett. Också åkt till klubbar för att informera och inspirera fler klubbar till att ha kurser i Rallylydnad. Rallylydnadens egen sida på hemsidan har blivit omstrukturerad och arbetet fortsätter med att lägga ut aktuell information. Utbildning Inom distriktet har 7 tävlingssekreterare och 9 skrivare utbildats under året. Tävling 2 deltagare från distriktet deltog i SM Rallylydnad 2014 i Sundsvall. Eva Andersson Umeå BK med pumin Maktez Mrokk Okk som kom på en fjärde plats. Iren Olofsson Nordmalings BHK med tollaren Duck Tail s Tjalssa av Collin Antal tävlingsdagar under 2014 har varit 25 dagar: Totalt antal startande är 1164 st. Antal ansökta klasser: NKL 22 st, FKL 22 st, AKL 20 st samt MKL 14 st. Klubbar som genomfört tävlingarna är Kalix LKK 4 st., Bodens HU 4 st., Piteå BHK 3st, Umeå HU 2st, Åbyn-Byske BHK 2 st., Umeå BHK 4 st. samt Nordmalings BHK 4 st. Kvalitén på tävlande har varit god. Klass Antal startande Antal kvalificerande lopp Procent 12

13 NKL ,50 % kval. FKL ,70 % kval. AKL % kval. MKL ,80 % kval. Utvärdering I övrigt fortsätter arbetet att utöka antalet personer i sektorn för att under kommande år kunna ha en mer aktiv sektor. Rasutvecklingssektorn Sammansättning Rus-sektor har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Elisabeth Malm Birgitta Fransson Camilla Karlsson Martina Östlund Möten Kontakt har hållits via mail och telefon. Utbildning ÖND-rus har under 2014 utbildat 15 nya figuranter enligt den nya utbildningsformen. 23 figuranter och 9 testledare har uppdaterats enligt nya direktiv. David Lundgren representerade distriktet vid Ras-Rus-konferensen i november. Aktiviteter Under 2014 har i ÖND:s lokalklubbars regi, 124 hundar av 33 olika raser beskrivits vid 19 MH. 40 hundar av 11 olika raser har gjort MT (7 tillfällen). Utställningar (?st) har genomförts. Tre exteriörbeskrivningar har hållits med 40 hundar. Utvärdering Den ekonomiska redovisningen av årets aktiviteter är inte klar. I verksamhetsplanen var tanken att det skulle vara 3 utbildningshelger av nya funktionärer under hösten. Vi mäktade bara med en helg (tyvärr eftersom det var 31 intresseanmälningar). Uppdatering av hemsidan är inte gjord. Verksamheten har fungerat hyfsat trots brist på deltagare i sektorn. Det som inte fungerat är den ekonomiska redovisningen. 13

14 Tjänstehundsektorn FM Sammansättning Tjänstehundsektorn har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Greta Sköld sekreterare Carola Nordlund, ledamot Björn Järverud, ledamot och visionär Johan Lindahl, webbansvarig Peder Nimrodsson, som tagit time-out fr.o.m. hösten 2014 Möten Under 2014 har sektorn endast haft två fysiska möten, några telefonmöten och kontakt via mail. I början av året gjordes uppdelningen att Björn Järverud och Greta Sköld skulle engagera sig i arrangemanget av Försvarsmaktsmästerskapen FMM-14, och Johan Lindahl samt Carola Nordlund driva annan utbildning och pilotprojekt. Utbildning/genomförda uppdrag KU hundbefäl vinter Pilotutbildning hundförare hemvärn Ungdomsläger 3 patrullhundskurser fördelade på Gällivare, Luleå, Skellefteå där Skellefteåkursen var försökskurs. Totalt 16 ekipage startade kurs, 14 till prov och 11 godkända. De tre ekipagen som är kvar är alla aktuella för att gå upp för prov på nytt. Alla har genomfört GU-F, 2 är redan i förbandet. Varken provledarutbildning eller kontrollantutbildning arrangerades i distriktet under 2014 på grund av uteblivet uppdrag. Tävling Luleå arrangerade DM för tjänstehundar, och sektorn arrangerade sedan det stora mästerskapet i Boden. FMM-14 (Försvarsmaktsmästerskapen för patrullhundar) med 30 deltagare från hela landet. Kalix arrangerade en tävling i bruksprov patrull. Utvärdering Gällande genomförda aktiviteter kan sektorn konstatera och att det som legat planerat i stort är genomfört. Det som vi behöver lägga fokus på är information ut till klubbarna och som ett led i det en uppstart av hemsidan. Uppdragen från centrala SBK är uppfyllda, avseende rekrytering har sektorn arrangerat både uppvisningar samt informationskvällar och medverkat i media för att sprida mer information om brukshundklubben, ÖND samt tjänstehund i synnerhet. 14

15 Målet att ha tjänstehundar från distriktet som deltar i SM för brukshundar har uppfyllts både 2013 samt Målet att locka fler ungdomar till att bli intresserade av tjänstehund har uppnåtts tack vare prova-på lägret under höstlovet. Tåmegruppen Lägerledningen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Per Olov Eriksson, Skellefteå Lena Plym Forshell, Skellefteå Karin Sejnell, Skellefteå Maude Sjölin, Skellefteå Möten Gruppen har haft 2protokollförda möten, ett telefonmöte samt ett antal planeringsmöten. Utbildning Lägret genomfördes med 2 sökgrupper, 4 spårgrupper, 1 skyddsgrupp samt 2 lydnadsgrupper. Totalt deltog 49 elever samt 1 lärare som var 2013 års lotterivinnare. Av dessa kom 34 st, 69 %, från distriktet vad det 75 % från distriktet. Utvärdering av lägret: Samtliga lärare lämnade utvärdering samt ca 85 % av eleverna. Där framgår det att man överlag var väldigt nöjd med lägret och lärarna. Utvärdering av målen Mål 1 - ökad kompetens hos våra funktionärer. Delvis uppfyllt, vi har genomfört en föreläsningskväll. Vi har inte upplyst lokalklubbarna om at de kan skicka funktionärer och bekosta deras deltagande. Mål 2 - Ekonomi i balans Målet uppfyllt. 15

16 Ungdomsgruppen Sammankallande: Charlotta Oskarsson Madelen Seger Amanda Backefalk Elin Strömbäck Möten Ungdomsgruppen har under 2014 haft fyra möten, samtliga via en chattfunktion på internet. Utbildning Vi har genomfört det planerade Brukslägret (spår) den Juli på Luleå Bhk med gott resultat. Det var endast 6 deltagare; vi hade väntat oss fler men lyckades ändå få budgeten att hålla! Vi hade två instruktörer. I spår hade vi Victoria Lindahl från Luleå Brukshundsklubb och i lydnad hade vi Jenny Bergström. Utvärdering 1. Kommunikation och information Kommunikationen med medlemmarna har främst skett via sociala medier, det är där vi känner att vi når ut till vår målgrupp. Målen har inte uppnåtts då vi inte hittat ett bra sätt att få kontakt med eller skapa en kommunikation med ungdomarna. 2. Ökad kompetens och kvalitet i distriktet Målet har uppnåtts då det planerade brukslägret genomfördes. 3. En ekonomi i balans Målet har uppnåtts då vi höll den budget vi satt samt har lämnat in kvitton och kommunicerat så gott vi kunnat med kassören. 16

17 Mål 2015 Distriktet för Övre Norrland Under de senaste åren har distriktsstyrelsen beslutat sig för att göra en riktad satsning varje år. Vi har satsat på fortbildning av allmänlydnadsinstruktörer 2012 och organisation satsade distriktsstyrelsen på att utbilda regionala funktionärer ligger vår satsning på kommunikationen mellan distrikt och lokalklubbar, samt på utbildning av styrelsefunktionärer. Mål 1. Kommunikation och information»fastställa rutiner för kommunikation. Nytta: Det blir en konstans i informationsflödet, alla vet var man ska vända sig för att få den information man vill ha. Genom att: I samband med utskicket av mötesprotokollet informeras lokalklubbarna kortfattat om dess innehåll. Start/mål: Mätbarhet: Enkät Genomförs av: Distriktsstyrelsen»Skapa forum för dialog, samarbete och kommunikation. Nytta: Vi kan ta hjälp av varandra och behöver inte uppfinna hjulet igen. Genom att: Se över vår organisationsmodell, möjliggöra för sektorerna att träffa varandra under våra ordinarie konferenshelger. Start/mål: Mätbarhet: Deltagarantal. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer och grupper.»förebygga konflikter och utveckla värdegrunds frågor. Genom att: Vid våra utbildningar diskuteras SBK:s policy. Genomföra styrelseutbildning för lokalklubbar, med vår stadga som grund. Start/mål: Mätbarhet: Enkäter och utvärdering av utbildning. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer, grupper och vårt studieförbund, Studiefrämjandet. Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. 17

18 Nytta: Skapa en jämn och hög kvalitet på kompetensnivån bland våra auktoriserade funktionärer. Fortbildning hos våra funktionärer skapar ett mervärde för att ägna sig åt ideellt arbete. Fler utbildade funktionärer ger fler utbildnings- och tävlingstillfällen för våra medlemmar, vilket i sin tur kan generera fler medlemmar. Genom att: Distriktet ska möjliggöra utbildningstillfällen inom våra verksamhetsområden och på flera nivåer inom respektive utbildningskedja. Start/mål: Mätbarhet: Utbildningar ska genomföras med sådan kvalitet att 75 % av deltagarna blir auktoriserade. Genomförs av: Distriktets sektorer. Mål 3. Distriktet ska ha en ekonomi i balans med stabil likviditet ska distriktet redovisa budgeterat resultat. Nytta: Vi är ett välfungerande distrikt som har medel att erbjuda sina medlemmar utbildningar och konferenser oberoende av tillfälliga ekonomiska förändringar. Genom att: Nogsamt planera för långsiktiga verksamhetsmål och noggrant överväga ekonomiska beslut samt följa planerad budget. Involvera förtroendevalda revisorer fortlöpande under året med adekvata handlingar. Mätbarhet: Planerad verksamhet genomförs som budgeterat. Förutom den kontroll som genomförs av årsmötet och av årsmötet valda revisorer, så ska distriktsstyrelsen följa upp budgeterad verksamhet på så väl detalj- som på helhetsnivå. Genomförs av: Styrelsen, sektorer, grupper och revisorer. Mål 4. Målstyrning ska vara implementerat hos lokalklubbarna. Nytta: För att lokalklubbarna ska följa SBK:s stadga samt för att utveckla lokalklubbarnas verksamhet. Genom att: Ge fortsatt stöttning och handledning. Mätbarhet: Begära in lokalklubbarnas årsmöteshandlingar. Start/mål: 2015 till 2016 Genomförs av: Styrelsen Mål 5. Genomlysa organisationsstrukturen. Nytta: Hitta bättre arbetssätt inom distriktsorganisationen Genom att: Undersöka konsekvensen av organisationsförändringar. Mätbarhet: Dialog med sektorer. Start/mål: 2015 till 2017 Genomförs av: Distriktsstyrelsen 18

19 Bruks och lydnadsgruppen Mål 1. Kommunikation och information Dessa mål ska uppnås genom att: Skicka ut två infoblad, ett på våren och ett på hösten till lokalklubbar och distriktsfunktionärer. Mätbarhet: Enkät tillsammans med distriktsstyrelsen Mål 2. Ökad kompetens hos våra funktionärer och... Dessa mål ska uppnås genom att: Genomföra funktionärsutbildningar av absoluta toppklass inom tävlingsområdet. Mätbarhet: Deltagarna svarar på utvärdering. 100 % av de som genomfört utbildningarna ska bli auktoriserade. Mål 3. En ekonomi i balans. Detta mål ska uppnås genom att: Vi kontinuerligt följer upp vår ekonomi. Att vi är kontrollerar vilken budget vi satt på ett arrangemang innan vi startar upp det. Att vi alltid redovisar våra utgifter och inkomster så som kassören vill. Hundägarutbildning Mål 1. Kommunikation och information Dessa mål ska uppnås genom att: Ta fram mallar för inbjudan till utbildning samt för anmälan till utbildning. Delta i samtliga verksamhetsmöten i distriktet. Vid varje funktionärsutbildning ska vi ta upp etiska och värdegrundsfrågor. Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. Dessa mål ska uppnås genom att: Genomföra utbildningar av god kvalitet. Fördjupade kunskapen inom sektorn genom deltagande vid central konferens. 19

20 Utvärdering av våra utbildningar för att själva utvecklas och förbättras. Vi i gruppen har kontinuerliga möten under verksamhetsåret för att kunna genomföra utbildningarna. Stötta lokalklubbarna i deras utbildningsverksamhet. Mål 3. En ekonomi i balans. Detta mål ska uppnås genom att: Vi kontinuerligt följer upp vår ekonomi. Att vi är kontrollerar vilken budget vi satt på ett arrangemang innan vi startar upp det. Att vi alltid redovisar våra utgifter och inkomster så som kassören vill. Rallylydnadsgruppen Rallylydnadsgruppen har beslutat sig för en riktad satsning under att utbilda regionala funktionärer som behövs för att utveckla rallylydnadsverksamheten inom distriktet. Att under jobba för att ALLA lokalklubbar inom distriktet ska kunna erbjuda sina medlemmar möjligheten att träna och tävla rallylydnad kommer satsningen att bilda en grupp inom ÖND att fortskrida. Gruppen ska aktivt arbeta för att utveckla och stötta rallylydnadsverksamheten ute i lokalklubbarna samt på distrikts och centralnivå hålla sig a jour över aktuell information. Arbeta för att en domarutbildning samt en instruktörsutbildning sker senast under Mål 1. Kommunikation och information»fastställa rutiner för kommunikation. Nytta: Det blir en konstans i informationsflödet, alla vet var man ska vända sig för att få den information man vill ha. Genom att: Hålla webbsidan med aktuell information som klubbarna behöver för att bedriva verksamhet gällande rallylydnad. Mot styrelsen skall information ske fortlöpande rörande gruppens verksamhet. Start/mål: Mätbarhet: Enkät, obligatorisk rapport till varje styrelsemöte. Genomförs av: Rallygruppen»Skapa forum för dialog, samarbete och kommunikation. Nytta: Vi kan ta hjälp av varandra och behöver inte uppfinna hjulet igen. 20

21 Genom att: Delta vid den årliga sektorkonferensen med aktuellt program efter önskemål från medlemmarna. Start/mål: Mätbarhet: Genomförs av: Rallygruppen»Förebygga konflikter och utveckla värdegrunds frågor. Genom att: Vid våra utbildningar diskuteras SBK:s policy. Hålla funktionärsutbildningar enligt gällande kursplaner där funktionärens roll/ansvar diskuteras. Start/mål: Mätbarhet: Enkäter och utvärdering av utbildning. Genomförs av: Rallygruppen Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. Nytta: Skapa en jämn och hög kvalitet på kompetensnivån i våra funktionärsled. Fortbildning hos våra funktionärer skapar ett mervärde för att ägna sig åt ideellt arbete. Fler utbildade funktionärer ger fler utbildnings- och tävlingstillfällen för våra medlemmar, vilket i sin tur kan generera fler medlemmar. Genom att: Rallygruppen skall erbjuda utbildningar efter lokalklubbarnas behov. Stötta klubbar som arrangerar utbildningar med råd och tips. Erbjuda möjligheter till vidareutveckling och uppdatering av funktionärsrollerna. Start/mål: De utbildningar som påbörjas efter 1 april 2015 och avslutas före 28 februari 2016 ska genomföras med sådan kvalitet att 75 % av deltagarna blir auktoriserade. Genomför av: Rallygruppen Mål 3. Distriktet ska ha en ekonomi i balans med stabil likviditet ska distriktet redovisa ett resultat enligt budget. Nytta: Vi är ett välfungerande distrikt som har medel att erbjuda sina medlemmar utbildningar och konferenser oberoende av tillfälliga ekonomiska förändringar. Genom att: Rallygruppen noggrant planerar och genomför utbildningar efter den budget man planerat. Har en dialog med kassör för att försäkra sig att budget hålls. Mätbarhet: Planerad verksamhet genomförs som budgeterat. Genomförs av: Rallygruppen. 21

Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt

Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt Övre Norrlands Distrikt av SBK Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Carin Josefsson 2016-01-27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 4 5 mars 2017 Förslag till dagordning vid fullmäktige,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb

Nordmalings Brukshundklubb 2016-10-03 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Anette Arenborn, sekreterare Jouni Isoaho, kassör Elin Dalsfelt, ledamot

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2005-02-19 Kl 13.00. Hotell Lappland, Lycksele

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2005-02-19 Kl 13.00. Hotell Lappland, Lycksele ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2005-02-19 Kl 13.00. Hotell Lappland, Lycksele 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Per Persson

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå.

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. 1(5) Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Närvarande: Birgitta Forsberg (BF) ordf., Marcus Hjortsberg (MH) v. ordf., Margareta

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsplan 2014

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsplan 2014 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

Svenska Riesenschnauzerklubben

Svenska Riesenschnauzerklubben Svenska Riesenschnauzerklubben SBK:s rasklubb/avelsavdelning för Riesenschnauzer Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens medlemsmöte 2016-07- 19 Kopparbo 1 Mötets öppnande Hans Gunnarsson hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Övergripande verksamhetsplan för distriktet: Arbeta för utvecklad och förbättrad samverkan med och mellan lokalklubbar, rasklubbar, distriktets hundungdom,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Gnesta/Trosa BK Kl 19.00-21.00 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Cecilia Trehn, vice ordförande Anders Ahlström, kassör Gullevi Bergqvist, sekreterare Ola Hansson, ledamot Ingela Falk

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 2 Datum: 2015-03- 10 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Medlemsmöte Datum: 13-05- 08 kl. 18:30 Plats: Klubbstugan Gälltofta Dagordning: 1: Mötets öppnande Ordförande hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. 2: Fastställande av röstlängden

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer