Utbildningar och medlemsträffar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar och medlemsträffar"

Transkript

1 Utbildningar och medlemsträffar HÖSTEN

2 Man kan inte utbilda sig till personlig assistent men personliga assistenter behöver utbildning Independent Living innebär att personer med funktionsnedsättningar själva bestämmer hur de vill leva sina liv. Det finns inga experter på hur det är att leva med funktionsnedsättningar. Var och en är sin egen expert på sitt eget liv. Därför finns det heller inga generella kurser i hur en bra personlig assistent ska vara. Varje assistansanvändare är unik, och därför är varje assistentjobb unikt. Varje assistansanvändare bestämmer själv vilka egenskaper och kunskaper som är viktiga att just hans eller hennes assistenter har. Naturligtvis behöver de flesta personliga assistenter lära sig saker för att kunna göra ett bra jobb. Ju mer kvalificerad personlig assistans, desto mer kunskap behövs. Den största delen av kunskaperna får man redan som nyanställd. I JAG har vi en utbildningsgaranti som ger medlemmarna möjlighet att låta nya assistenter gå dubbelt med en erfaren assistent så länge som behövs. Det är en helt nödvändig introduktion för att alls kunna arbeta som personlig assistent. Ofta ställer arbetet som assistent i JAG stora krav också på förmågan att förstå och till och med att förutse medlemmens reaktioner och att kunna leva sig in i hans eller hennes situation. Då behöver assistenten inte bara praktiska utan också teoretiska kunskaper om olika funktionshinder och de sätt att få stöd som medlemmen valt. Medlemmarna i Brukarkooperativet JAG har möjlighet att prioritera medel för fortbildning för sina personliga assistenter. JAG-medlemmar har också förmånen att kunna utnyttja vårt stora utbud av egna kvalificerade utbildningar i olika ämnen. Allt i våra tillgängliga kurslokaler i Stockholms city, ett stenkast från Centralstationen. Alla kurser erbjuds till självkostnadspris och med rese- och hotellbokningsservice av vår egen personal. Utbudet av kurser utvecklas och förändras från termin till termin, för att svara mot de behov som medlemmar och företrädare uttrycker för oss. Förutom assistentutbildningar erbjuds fortbildning och stöd till servicegaranter och gode män, kamratstöd och handledning individuellt eller i grupp. JAGmedlemmarna själva är alltid mycket välkomna som deltagare, på alla kurser. Stiftelsen JAG står för kostnader för resa och eventuella övernattningar i samband med kurserna för kooperativets medlemmar. Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG Medlemmarna i JAG ska kunna få stimulerande upplevelser och erfarenheter på ett tryggt sätt. JAG ordnar därför festliga medlemsträffar och spännande medlemsresor för den som vill uppleva små eller stora äventyr i gemenskap med andra JAGmedlemmar och på ett tryggt sätt. Vi har samlat alla höstens JAG-utbildningar och JAG-aktiviteter i denna katalog. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett så komplett program och så många intressanta, kunniga, erfarna och duktiga föreläsare. Välkommen till JAG hösten 2011! Foto: Walter Hirsch JAG-kalendern hösten September oktober november december Bingo & brunch Höstlov på JAG SG-kurs: Assistansmiljö Höstlov på JAG SG-kurs: Rehabilitering Höstlov på JAG SG-kurs: Rekrytering JAG-dag II SG-kurs: Misskötsamhet Assistanskurs: Välbefinnande Oktoberfest Assistanskurs: Välbefinnande Assistanskurs: Kvalificerad omv Assistanskurs: Välbefinnande Gröna festen JAG-resa Strasbourg Assistanskurs: Kvalificerad omv Assistanskurs: Kvalificerad omv Freedom Drive Strasbourg JAG-dag SG-kurs SG-kurs Medlemsträff Skåne Medlemsträff Sundsvall Assistanskurs: Autism Assistanskurs: Autism Assistanskurs: Autism Kultur för allas Kulturvecka Medlemsträff Göteborg Medlemsträff Avesta Medlemsträff Piteå Medlemsträff Piteå JAG-dag JAG-dag SG-kurs SG-kurs Togaparty JAG-resa Lanzarote Medlemsträff Uddevalla Medlemsträff Uddevalla Assistanskurs: Kommunikation Assistanskurs: Kommunikation Assistanskurs: Kommunikation SG: Utveckla ditt ledarskap II Kurs för bemanningsansvariga JAG-dag Vinter-rave JAGs kurslokaler hittar du i hörnet Klara Södra och Klara Västra Kyrkogata, mitt i centrala Stockholm, endast några minuters promenad från T-centralen, Centralstationen och Arlanda Express. 2 3

3 Utbildningar för personliga assistenter Utbildningar för personliga assistenter Assistanskurser (3 dagar) Assistanskurs oktober: Fördjupningskurs på temat autism Sista anmälningsdag 23/9! Många av JAGs medlemmar har utöver den praktiska och teoretiska introduktionen även behov av fortbildning för sina assistenter. Det kan till exempel vara information om vad en viss funktionsnedsättning innebär, metoder för rörelseträning och skötsel av tekniska hjälpmedel eller utbildning i alternativa kommunikationsmetoder för assistenter till personer som behöver assistans med kommunikation. Genom det fortbildningsprogram som medlemmarna kan erbjuda sina assistenter inom ramen för assistansersättningen får de flesta av JAGs assistenter möjlighet till kompetensutveckling inom sitt yrke. Examination och deltagarbevis För att få deltagarbevis efter genomförd kurs måste deltagarna lämna in en examinationsuppgift. Syftet är att stimulera deltagarna till att efter kursen repetera samt reflektera över inne hållet i föreläsningarna. Examinationen består av två delar; dels en kort skriftlig redogörelse av föreläsningarna, dels ett samtal med servicegaranten kring om och i så fall hur assistentens nya kunskaper kan leda till att brukarens assistans kan utvecklas eller förbättras. Kursinformation Kursavgiften är 6 000:- per person. I priset ingår måltider enligt programmet, resekostnader och vid behov logi i dubbelrum på hotell nära kurslokalen. Lön utgår med 8 timmar per kursdag. Varje kursdag serveras för- och eftermiddagskaffe samt lunch i anslutning till kurslokalerna. JAGs medlemmar är alltid välkomna att delta på JAGs utbildningar. Stiftelsen JAG står för kostnaden för de medlemmar som önskar deltaga. Reskostnader, kost och logi för den assistent som ger assistans till medföljande medlem betalas av medlemmens assistansomkostnader. Blankett för kursanmälan och resebeställning hittar du på JAGs hemsida För mer information om JAGs utbildningar, kontakta Lotta Wellmar, tel eller e-post Tisdag 18 oktober Kursregistrering och frukostbuffé från kl Inledning Vems behov styr? Susanne Jessen talar om livskvalitet och vikten av att assistenten alltid lyssnar på brukaren för att möjliggöra självbestämmande. Susanne har i många år arbetat som pedagog samt pedagogisk handledare i olika autismverksamheter för både barn och vuxna Att arbeta som personlig assistent hos en person med autism Anette Endom, servicegarant, rådgivare och styrelseledamot i JAG, berättar om sin son Victor Endom och hur livet förändrades när han fick personlig assistans genom JAG Tydliggörande pedagogik och bildkommunikation Kerstin Söderlund, lärare och servicegarant i JAG, berättar om sin son Richard Kostenius som har både Downs syndrom och autism. Richard har fått högre livskvalitet sedan han börjat använda olika kommunikationshjälpmedel, bland annat enkla bildspel där han själv är huvudperson och rösterna som talar är välbekanta för honom. Richard använder numera datorn varje dag. Genom bildspelen har inlärningen av nya assistenter, nya miljöer och nya kommunikationsbilder blivit lättare. Rickards ökade förståelse av bilder har förbättrat hans livsmiljö och underlättar för hans assistenter. Som bonus har Richard fått en extra fritidssysselsättning. Onsdag 19 oktober heldagsföreläsning kl : Autism i vardagen ett praktiskt arbetssätt anpassat för personer med autism Henrik Bärzen, hand ledare vid Törn gårdens autismcenter, går igenom hur man bygger upp personligt anpassade strukturer och rutiner för personer med autism. Han kommer också att tala om hur stress kan påverka, olika samtalstekniker och hur man kan bemöta utmanande beteenden och etiskt förhållningssätt i arbetet. Vad bör den personliga assistenten tänka på? Hur kan assistenten förebygga och hantera till exempel rädsla och ångest hos både medlemmen och sig själv? Hur kan assistenten ha en framgångsrik kommunikation med medlemmen kring dessa situationer? Även här en person som är jätteduktig på att före läsa. Föreläsningen var jätteintressant och gav väldigt mycket... Mycket som började snurra i huvudet efteråt. Från utvärdering av Susanne Jessens föreläsning på JAGs assistanskurs november 2010 Torsdag 20 oktober heldagsföreläsning kl : Hantering av problemskapande beteende Vad kan den personliga assistenten göra när medlemmen vägrar, skriker, slår omkring sig eller skadar sig själv? En föreläsning om varför det händer, hur assistenten kan hjälpa medlemmen att undvika problemskapande situationer och hur assistenten ska agera när dessa situationer uppstår. Föreläsningen utgår från lågaffektivt bemötande och fokuserar på metod hur personerna runt medlemmen hanterar olika vardagssituationer inte medlemmens beteende i sig. Bo Hejlskov är leg psykolog och arbetar med utbildning och handledning kring hantering av problemskapande beteende. Hans metoder utgår från neuro psykologi, stressforskning och affektteori och han arbetar både med utåtagerande och självskadande beteende Avslutning 4 5

4 Utbildningar för personliga assistenter Utbildningar för personliga assistenter Assistanskurs 8 10 november: Kvalificerad omvårdnad Sista anmälningsdag 14/10! Tisdag 8 november Kursregistrering och frukostbuffé från kl Inledning En vanlig sjukgymnast med ovanlig spetskompetens Håkan Svensson, Sveriges förste och hittills ende legitimerade sjukgymnast med cp-skada, delar med sig av självlärd och vetenskapligt beprövad kunskap i en unik kombination, från förhållningssätt till hur man kan arbeta förebyggande vid spasticitet Kvalificerad personlig assistans vad betyder det? Gruppdiskussion Andning och funktionsnedsättning Cecilia Mårtensson och Peter Enlund talar om anatomi och fysiologi för lungor och andningsvägar. De tar också upp hur hur assistenten kan hjälpa till samt vilka hjälpmedel som finns. Cecilia Mårtensson och Peter Enlund är båda leg sjukgymnaster inom habiliteringen. Båda har tidigare arbetat vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där de arbetade med svårt sjuka och nyopererade. De har båda lång erfarenhet av att arbeta med personer med andningsproblematik. Numera arbetar Cecilia och Peter som Kunskapsbärare inom andning på Habilitering & Hälsa vilket innebär att de är behjäpliga till andra sjukgymnaster inom organisationen med frågor kring andning. Onsdag 9 november kl : A1 Epilepsi behandling och egna erfarenheter med Bo Wiksten, docent och Charlotta Bergman, epilepsisköterska för vuxna, samt Åke Björnwall, civilingenjör med egna erfarenheter. A2 Munhälsans betydelse för en god allmänhälsa Marie Lenreus, tand hygienst och hälsopedagog, pratar om vad som skiljer en frisk mun från en sjuk med dålig funktion och hur man kan utföra god munvård (med assistans). kl : B1 Näring och hälsa för personer med epilepsi Maj-Britt Eriksen, utbildad närings terapeut och sjuksköterska har lång erfarenhet av frågeställningar kopplade till kost, näring och livsstil. Föreläsningen ger råd om kost och näringstillskott, stress och betydelsen av avspänning, återhämtning och vila. Även små förändringar kan spela roll för välmående, stämningsläge och anfallsfrekvens. B2 Cerebral pares ett mångfacetterat tillstånd Föreläsning med Monica von Heijne, överläkare och ansvarig för vuxenhabiliteringen vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken DSAB och en av Sveriges främsta auktoriteter på området. Mycket av det han sa väckte tankar hos mig som assistent som jag inte tänkt tidigare. Hur viktig jag egentligen är och vilket fantastiskt förtroende jag fått av min brukare, att få vara hennes assistent. Från utvärdering av Håkan Svenssons föreläsning på JAGs assistanskurs april 2011 Torsdag 10 november Kan smärta vara en förklaring till förändringar i beteende hos personer med funktionsnedsättningar? Margareta Lunde- Martinson, LSS-sjuksköterska, talar om hur man kan tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation och bli bättre på att tyda brukarens signaler Medicinsk omvårdnad och medicinska aspekter på orsaker till omfattande funktionsnedsättningar med Ann-Kristin Ölund, överläkare vid barnhabiliteringen med specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi Avslutning Assistanskurs november: Kommunikation Tisdag 22 november Kursregistrering och frukostbuffé från kl Inledning Assistans med glans Bengt Elmén, socionom, författare, utbildningskonsult och assistansanvändare pratar om att ta ansvar, kommunikation och relationer Assistenten som mänskligt kommunikationshjälpmedel Gruppdiskussion kl : A1 Ljudmiljöns påverkan på kommunikationen ur ett hörselperspektiv Inger Tillberg, hörselpedagog, talar om kommunikation både ur socialt och fysiskt perspektiv. A2 Nycklar till kommunikation Tänk dig att allt är kommunikation, allt det du upplever, tycker, tänker och känner. Vem bär ansvaret för vad resultatet blir? Carin Öhman, kommunikolog, arbetar med förändring på individ-, grupp- och organisationsnivå. Onsdag 23 november kl : B1 Kommunikation med tecken och kroppsspråk Hur man kan hitta olika kommunikationssätt genom att blanda tecken och sitt eget kroppsspråk med Solveig Tillander, pedagog med inriktning mot tecken språk. Max 25 personer. B2 Konsekvenser av synnedsättning och visuella perceptionssvårigheter Helena Andersson, arbetsterapeut med inriktning mot synhabilitering. kl : C1 Kommunicera mera! Funktions nedsättningen kan påverka både tal, språk, andning och ätande. Med Eva Lundälv, leg logoped. C2 Kroppskommunikation Kristina Pettersson, leg psykoterapeut, dans- och rörelseterapeut, pratar om kroppsrörelser som ordlösa signalsystem i vår dagliga, mellanmänskliga kommunikation. Ett väldigt aktuellt ämne vad det gäller min brukare, passade mig perfekt. Inspirerande och rolig föreläsning. Från utvärdering av Hanne Uddlings föreläsning på JAGs assistanskurs maj 2011 Sista anmälningsdag 28/10! Torsdag 24 november kl : D1 Beröring och rörelse på vägen till kommunikation Det igenkännbara ger trygghet och öppnar upp kommunikationen. Cia Klinta, speciallärare och utbildare inom taktil stimulering, berättar om beröring. Teori och praktik. Max 20 deltagare. D2 Att underlätta kommunikation Vi kommunicerar så snart vi möter en annan människa, både medvetet och omedvetet. Hur kan man träna upp sin kommunikationsförmåga? Med Hanne Uddling, leg logoped Avslutning 6 7

5 Utbildningar för personliga assistenter Utbildningar för personliga assistenter Assistanskurs 6 8 december: Välbefinnande Tisdag 6 december Kursregistrering och frukostbuffé från kl 8.45 Onsdag 7 december kl : Sista anmälningsdag 11/11! Torsdag 8 december kl : JAG-dag I Alla personliga assistenter som anställs i JAG erbjuds att gå en introduktionskurs under en dag på JAGs kansli i Stockholm. Där får de kunskap om förhållningssätt och bemötande, lagar och regler samt generell information om vad som kännetecknar personlig assistans enligt LSS och JAGs verksamhet Inledning Från CP till entreprenör Sonny Persson, entreprenör och en av grundarna av CP-trottoaren, föreläser om sitt liv Assistans till välbefinnande och trygghet Gruppdiskussion kring hur den personliga assistenten kan öka medlemmens trygghet och därmed välbefinnandet Kultur för alla Att få skapa på sitt eget unika sätt. Mats Lindberg, konstnär, pedagog och projektledare, berättar och inspirerar om möjligheter, metoder och olika kulturprojekt som JAG dragit igång. Mats som arbetar inom JAG, har många års erfarenhet av konstnärliga/pedagogiska processer med barn och vuxna. Mycket bra föreläsning. Tillfälle att prata och dela ideer och matfrågor med varandra. Från utvärdering av Birgitta Bergströmers föreläsning på JAGs assistanskurs oktober 2010 A1 Stresshantering för brukare och assistent Kristina Pettersson, leg psykoterapeut, dans- och rörelseterapeut ger deltagarna kunskap om hur man kan förebygga stress och lära sig se stressens olika uttryck. A2 Åh, så gott! Matglädje för alla med Birgitta Bergströmer, leg dietist med specialutbildning inom sockerberoende, vegetarisk och ekologisk mat samt friskvårdskonsult kl : B1 Var rädd om kropp och själ Eva Söderberg, ergonomiutbildad leg sjukgymnast och Levande Verkstad pedagog talar om hur man kan förebygga belastningsskador och arbeta för en säker assistansmiljö. B2 Massage i vardagen Det finns många stunder när man kan ge avslappnande massage i vardagen; när man väntar på färdtjänsten kan handmassage passa bra, framför TV:n kan fotmassage vara skönt, innan man somnar kan ansiktsoch huvudmassage vara rogivande, eller att man tar en stund efter kvällsbadet och ger massage inför nattens sömn. Raija Nilosdotter, yoga-, ansiktsoch huvudmassör, håller i denna denna föreläsning/workshop där deltagarna får träna i par. De kommer att jobba sittande på stol och på golvet och får lära sig att ge massage som man kan ge i soffan, i rullstolen, på britsen eller på golvet. Deltagarna får både ge och ta emot massage på händer, fötter, ansikte och huvud. Max 16 personer. C1 Workshop i liggande dans Dansens och rörelsens betydelse för kommunikation och välbefinnande. Max 20 deltagare. Med Kristina Pettersson, leg psykoterapeut och dans- och rörelseterapeut. C2 Hur bemöta vissa olika faser? Under denna föreläsning tar Margareta Lunde-Martinson upp välbefinnande utifrån olika frågeställningar: Depressioner och ångest, hur märks detta hos brukaren? Att åldras, vad innebär det? Vad händer i kroppen? Föreläsaren Margareta Lunde- Martinson arbetar som sjuksköterska inom omsorgen i Uddevalla kommun Att coacha till en aktiv fritid En meningsfull och aktiv fritid är viktigt för att må bra, både ur ett fysiskt perspektiv i form av motion men även ur ett socialt perspektiv när vi känner samvaro med andra. Personer med funktionsnedsättning deltar mer sällan i fritidsaktiviteter jämfört med den övriga befolkningen. En anledning till detta är att man möter fler hinder än andra och att man behöver stöd och hjälp att överbrygga dessa. Ewa Rolén, leg sjukgymnast och psykoterapeut och Therese Rykatkin, arbets terapeut, är coacher i Livsstilsprojektet och vill att personer med funktionsnedsättning ska stöttas i att bli mer aktiva på sin fritid Avslutning Hålltider Kursen börjar kl 9.30 och slutar kl Kursregistrering och frukostbuffé från kl hösten augusti 20 september 13 oktober 15 november 14 december Människosyn och grundläggande värderingar Serviceformen personlig assistans JAGs ideologi, verksamhet och organisation Den personliga assistentens yrkesroll Förhållningssätt, bland annat tystnadspikt Lön utbetalas för åtta timmar. JAG-dag II För assistenter som arbetat inom JAG i minst ett år och deltagit i JAG-dagen. Kursledare är Lena Roos. Max 20 deltagare. Hålltider JAG-dag II börjar kl 9.30 och slutar kl Kursregistrering och frukostbuffé från kl hösten oktober JAG-dag II är en fördjupningskurs för personliga assistenter som syftar till att stärka den personliga assistenten i dennes yrkesroll samt att förtydliga assistentens uppdrag. Tonvikten kommer att läggas vid grundläggande frågor om kvalitet och trygghet i assistansen. Under eftermiddagen kommer deltagarna att delas i två grupper, beroende på om assistenten jobbar hos ett barn eller en vuxen medlem. Kursavgift kr/person. I priset ingår måltider enligt programmet, ev resa och logi i dubbelrum. Sista anmälningsdag 9/9. Lön utbetalas för åtta timmar. Varje kursdag serveras för- och eftermiddagskaffe samt lunch i JAGs trevliga och tillgängliga café, i anslutning till kurslokalerna. Information om kursanmälan och resebeställning finns på JAGs hemsida Foto: Walter Hirsch 8 9

6 Utbildningar för personliga assistenter Utbildningar för personliga assistenter Utbildningar för servicegaranter Utbildningsgaranti praktisk introduktionsutbildning Information om sina arbetsuppgifter får assistenten av medlemmen och hans eller hennes servicegarant, som är arbetsledare för assistenterna. Under den första tiden efter anställningen behöver assistenten dessutom praktisk introduktion i arbetet av någon av medlemmens mer erfarna assistenter. Utbildningsgaranti För att medlemmen ska vara garanterad att alla nyanställda assistenter kan ges nödvändig introduktionsutbildning, även om personalomsättningen periodvis skulle bli oväntat hög, erbjuder JAG en introduktionsgaranti. Den innebär att Stiftelsen JAG åtar sig att stå för lönekostnaden för en utbildare under introduktionstiden vid varje tillfälle då en ny assistent anställs av JAG för medlemmens räkning. Hur lång introduktionstid som krävs för att en ny assistent ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter är olika för olika medlemmar. Utbildningsgarantin kan därför tecknas på olika nivåer, där varje intervall om 40 timmars praktisk introduktion belastar medlemmens assistansekonomi med 1,50 kr per assistanstimme. För mer information om JAGs utbildnings garanti vid praktisk introduktionsutbildning, kontakta din rådgivare. Grundkurs för serviegaranter (2 dagar) Alla servicegaranter, även de som haft sitt uppdrag en längre tid, bör gå denna kurs regelbundet för att uppdatera sina kunskaper och få information om nyheter och förändringar. hösten september (sista anmälningsdag 26/8) november (sista anmälningsdag 21/10) Hålltider Varje kurstillfälle är två dagar. Första kursdagen börjar kl 9.30 och slutar Första dagen serveras frukostbuffé från kl Den andra kursdagen pågår kl Rollerna i den personliga assistansen Servicegaranti Ledarskap Rekrytering Anställningsvillkor och arbetstid Assistansmiljö Max 25 deltagare. JAG betalar resa, måltider i programmet samt ev logi. Lön utgår under utbildningen. Nyhet! Kurs för bemanningsansvariga Ondag 30 november (sista anmälningsdag 4/11) Denna utbildning riktar sig till assistenter som har bemanningsansvar i assistansen, men inte är servicegaranter. Kursen inleds med en genomgång av vad bemanningsuppdraget innebär, som till exempel ansvarsfördelning. Deltagarna får en inblick i lagar och regler kring arbetstider, schemaläggning, assistansmiljö, semester och ledighet. Vi kommer även in på kommunikation och ledarskap. JAG betalar resa, måltider i programmet samt ev logi. Lön utgår under utbildningen

7 Utbildningar för servicegaranter Utbildningar för servicegaranter Fördjupningskurser ledarskap Fördjupningskurser metod och kvalitet Misskötsamhet För att delta i denna fördjupning bör man tidigare ha deltagit i fördjupningskursen Utveckla ditt ledarskap! Torsdag 6 oktober (sista anmälningdag 9/9) Deltagarna får kunskap om hur man ska hantera misskötsamhet och eventuellt avslut av anställning på grund av personliga skäl. Fallbeskrivningar varvas med gruppdiskussioner. Lagstiftning, regelverk och praxis Arbetsgivarens, servicegarantens och den anställdes ansvar Hur går man praktiskt tillväga? Skäl till avslut Fallgropar Kursen leds av Ingrid Kjellberg. Nyhet! Utveckla ditt ledarskap II Tisdag 29 november kl (sista anmälningdag 4/11) Max 20 deltagare. Kursen vänder sig till dig som tidigare har deltagit i kursen Utveckla ditt ledarskap och är en direkt uppföljning på denna. Deltagarna kommer inför denna kursdag att få förbereda egna case baserade på självupplevda situationer eller konflikter som upplevts som svårlösta. Under dagen tar vi oss an dessa situationer och hittar lösningar utifrån de verktyg och strategier som vi lärt oss. Kursledare är Lotta Wellmar och Lena Roos. JAG betalar resa, måltider enligt programmet samt ev logi i samband med samtliga servicegarantutbildningar på JAGs kansli. Lön utgår under utbildningen. En god miljö för medlem och assistent Personlig assistans av god kvalitet förutsätter att den utförs på ett sätt som både medlem och assistent upplever som tryggt och bra. Där har servicegaranten en naturlig och viktig roll! Syftet med denna kurs är att ge servicegaranten inspiration och kunskap om hur han eller hon kan arbeta för att lösa olika frågor i arbetsmiljön. Torsdag 1 december kl (sista anmälningdag 4/11) Under dagen ges tillfälle till diskussioner i grupp om svårigheter och lösningar utifrån kursdeltagarnas egna frågeställningar. Medlemmens självbestämmande i assistansen JAGs ansvar enligt arbetsmiljöreglerna Hur arbetsmiljöarbetet är organiserat i JAG: arbetsgivarens, medlemmens, servicegarantens och assistentens roll Metoder, hjälpmedel och stöd? Olika assistanssituationer Kursledare: Ingrid Kjellberg, rådgivare på JAG. Rehabilitering vid sjukdom För att delta i denna fördjupning bör man tidigare ha deltagit i fördjupningskursen En god miljö för medlem och assistent. Fredag 2 december kl (sista anmälningdag 4/11) Under denna fördjupningskurs kommer deltagarna att få kunskap om när det är aktuellt med en rehabutredning och hur man i sådana fall ska gå tillväga. Föreläsningen varvas med gruppdiskussioner. Arbetsgivaren, servicegarantens och den anställdes ansvar Lagstiftning När det finns skäl att starta en rehab-utredning Rehab-utredningens gång Ingrid Kjellberg, ansvarig rådgivare för personalfrågor, är kursledare. Tel: E-post: Rekrytering av personliga assistenter JAG bistår på olika sätt vid rekrytering av assistenter men det är medlemmen och servicegaranten som väljer ut rätt person. Att lyckas med rekryteringen av nya assistenter är grunden för att kunna känna sig trygg med sin assistans och upprätthålla en god kvalitet. Tisdag 4 oktober kl (sista anmälningdag 9/9) Deltagarna kommer att fördjupa sig inom följande områden: Upprätta en kravprofil Urvalsprocessen, övning Ett första utforskande samtal Anställningsintervju, övning Referenstagning Varje kursdag serveras för- och eftermiddagskaffe samt lunch i JAGs trevliga och tillgängliga café, i anslutning till kurslokalerna. Information om kursanmälan och resebeställning finns på JAGs hemsida Under en innehållsrik dag får deltagarna fördjupade kunskaper i rekryteringsteknik och tillgång till olika verktyg som strukturerar upp hela rekryteringsprocessen för att den ska bli så effektiv som möjligt. Christer Ekström, rekryteringsansvarig på JAGs kansli, är kursledare. Tel: E-post: Varje kursdag serveras för- och eftermiddagskaffe samt lunch i JAGs trevliga och tillgängliga café, i anslutning till kurslokalerna. Information om kursanmälan och resebeställning finns på JAGs hemsida

8 Rådgivning och handledning Medlemsaktiviteter Rådgivning I tillägg till det ordinarie fortbildningsprogrammet erbjuds Brukarkooperativet JAGs medlemmar stöd i form av rådgivning och handledning till både medlem, service garant och assistent. Det grundläggande syftet med all rådgivning och handledning är att ge förutsättningar för medlemmen att skapa bästa möjliga assistans och uppnå delaktighet och självbestämmande i sitt eget liv. Genom ett kontinuerligt stöd från rådgivare och handledare kan medlemmen, med stöd av eventuell god man, tydligare formulera det förhållningssätt som man vill ska genomsyra servicegarantens och assistenternas arbete. Handledning Ibland uppstår tillfällen då man behöver extra stöd för att upprätthålla kvaliteten i assistansen. Man kan behöva klargöra rollfördelningen, förbättra den psykosociala arbetsmiljön eller förebygga konflikter och missförstånd. Utöver de ordinarie rådgivarna finns på JAG en handledare som kan ge förstärkt stöd i regelbundna samtal; Lena Roos. Lena Roos är socionom och jurist och har under många år arbetat som rådgivare på JAG med både allmän och juridisk inriktning. Utöver detta har hon även haft många uppdrag som handledare/ coach i enskilda assistanser samt som föreläsare inom JAGs kursverksamhet. Lena ansvarar även för Varje medlem i Brukarkooperativet JAG har en egen grupp av rådgivare på JAGs kansli som man vänder sig till i olika frågor. I gruppen ingår en jurist, en personaladministratör/rekryterare, en medlemsekonom samt en löneadministratör. Flera av JAGs rådgivare är själva servicegarant och/eller företrädare till en medlem i Brukarkooperativet JAG. Juridiskt stöd Genom JAGs erfarna juridiska rådgivare har medlemmarna i Brukarkooperativet JAG tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning i alla frågor som rör den personliga assistansen. krishantering inom JAG med stödsamtal, exempelvis vid dödsfall. Kamratstöd Skulle du eller din legala företrädare vilja vara med i en samtalsgrupp för att utveckla assistansen? Kontakta din medlemsrådgivare eller Lena Roos. Lena Roos, tel e-post Regionala rådgivare För dig som önskar stöd med lokal anknytning så har JAG flera regionala rådgivare runt om i landet. Det är personer som själva är servicegaranter eller företrädare och har lång erfarenhet av de problem och utmaningar som man kan ställas inför i assistansen. Höstlov på JAG 1 3 november Under höstlovet erbjuder JAG ett fullspäckat program på JAGs kansli tisdag till torsdag för höstlovslediga JAGmedlemmar med föräldrar, syskon och assistenter som är sugna på musiklek, pyssel, bad och bus. Vi kommer bland annat att besöka Palatset, ett nytt tillgängligt upplevelsehus fullt av kultur för barn och unga som öppnar i gamla riksarkivets lokaler på Riddarholmen i höst, och på torsdag får vi besök av några häxor som hjälper till med sminkningen inför Halloween-partyt. Hålltider Tisdag: Musikverkstad Sagoläsning Workshop Massage i vardagen med Raija Nilosdotter Palatset Onsdag: Musikverkstad Sagoläsning Samtalsgrupp för föräldrar med Lena Roos Eriksdalsbadet (mellan doppen bjuder vi på frukt, jogurt, saft och bullar) Torsdag: Musikverkstad Sagoläsning Workshop Kommunikation med tecken och kroppsspråk med Solveig Tillander Halloween-party med godis och tårta Höstlovsaktiviteterna riktar sig mot barn och ungdomar 0 16 år. Varje dag finns fika och frukt framdukat. Ingen lunch kommer att serveras men det går bra att äta medhavd lunchmatsäck i JAGs café. Ta gärna på bekväma och oömma kläder! G, K och M län: Anita Ek tel F, H, N och O län: Ewa Sahlström tel S, T, W och X län: Nina Spennare tel Z, AC och BD län: Harriet Halin tel Y län: Ann-Christin Pettersson tel Anmälningsblankett med rese- och hotellbeställning hittar du på JAGs hemsida Vid deltagande i workshop/föräldragrupp utbetalas utbildningslön för två timmar. För medlemmar i Brukarkooperativet JAG som inte bor i Stockholm står Stiftelsen JAG för kostnader för resa och boende. För mer information och anmälan, kontakta Lotta Wellmar, tel eller e-post 14 15

9 Medlemsaktiviteter Medlemsaktiviteter Medlemsträffar runt om i landet Träffar på JAGs kansli Stiftelsen JAG anordnar regelbundet träffar och fester med olika teman exklusivt för Brukarkooperativet JAGs medlemmar i JAGs lokaler på Klara Södra Kyrkogata 1 i Stockholm. Medlemsträffarna ger möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och umgås under lättsamma former. Medlemsträffar på JAGs kansli hösten 2011: Fredag 9/9 kl Lördag 1/10 kl Fredag 7/10 kl Fredag 18/11 kl Fredag 16/12 kl Gröna festen Bingo & Brunch Oktoberfest Togaparty med 70-talskänsla Vinter-rave Höstens medlemsträffar kommer att fokusera på aktuella hot mot assistansreformen och hur JAGs medlemmar kan agera men självklart kommer det även att finnas tid att ta upp andra frågor, inte minst hur assistansen kan utvecklas. Rådgivare från JAGs servicegrupper kommer att finnas på plats och möjlighet finns att boka individuell rådgivning under dagen. Budgeterade assistansmedel kan användas för eventuella kostnader för boende och logi samt lön till assistenter som deltar i utbildning/handledning. Dalby tisdag 27 september kl Dalby bibliotek, Allégatan 1 Rådgivning kan bokas med servicegrupp 2. Anmälan senast 20/9 till regional rådgivare Anita Ek, tel eller e-post Sundsvall torsdag 13 oktober kl Sidsjö Hotel, Arthur Engbergsväg 11 Rådgivning kan bokas med servicegrupp 3. Anmälan senast 6/10 till regional rådgivare Ann-Christin Pettersson, tel eller e-post Göteborg tisdag 25 oktober kl Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 Rådgivning kan bokas med servicegrupp 4. Anmälan senast 20/10 till regional rådgivare Ewa Sahlström, tel eller e-post Avesta torsdag 27 oktober kl Köket i gränden, Polérvägen 10, Koppardalen Rådgivning kan bokas med servicegrupp 5. Anmälan senast 20/10 till regional rådgivare Nina Spennare, tel eller e-post Med reservation för ändringar! Pite Havsbad, Piteå lördag söndag oktober Helgträff som startar med lunch lördag och avslutas med lunch på söndag. Under helgen erbjuds både individuell rådgivning och handledning med servicegrupp 3 samt flera workshops. Möjlighet finns att utnyttja hotellets spa, äventyrsbad och relaxavdelning. Anmälan senast 1/10 till regional rådgivare Harriet Halin, tel eller e-post Uddevalla, lördag-söndag november Bohusgården Hotell & Konferens, Nordens väg 6 Helgträff som startar med lunch lördag och avslutas med lunch på söndag. Under helgen erbjuds både individuell rådgivning och handledning med servicegrupp 4 samt flera workshops. Möjlighet finns att utnyttja hotellets bad och relaxavdelning. Anmälan senast 1/11 till regional rådgivare Ewa Sahlström, tel eller e-post Kontakta respektive servicegrupp för att boka rådgivning eller handledning på plats i samband med medlemsträffen! Grupp 1 Christer Ekström Grupp 2 Anna Strimbold Grupp 3 Agneta Scherman Grupp 4 Cecilia Wiestål Grupp 5 Anette Ärlerud Foto: Walter Hirsch Bjud med en kompis! Känner du andra som har stora funktions - nedsättningar och som gillar dans, musik och fest? Till Oktoberfesten den 7/10 har du möjlighet att bjuda med en god vän, även om han eller hon inte är medlem i JAG. Anmäl dig på tel eller e-post: så att vi vet hur många som kommer! Aktuell information om medlemsträffar hittar du alltid på JAGs hemsida Träffpunkter Boden Träffpunkt Norr som står öppet för alla medlemmar i Brukarkooperativet JAG. Kontaktperson är Harriet Halin, tel , e-post Mora Kontaktperson: Britt Jonasson, tel e-post 16 17

10 Medlemsaktiviteter Utbildningar för alla intresserade JAGs måndagsföreläsningar 19 september En vanlig sjukgymnast... med ovanlig spetskompetens Självlärd och vetenskapligt beprövad kunskap som blandas i en unik kombination och spänner från förhållningssätt till hur man kan arbeta förebyggande vid spasticitet. Håkan Svensson ger konkreta tips när det gäller kommunikationen mellan assistansanvändare och assistent med målsättningen att alla ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv utifrån sina förutsättningar. Håkan Svensson, Sveriges förste och hittills ende legitimerade sjukgymnast med cp-skada. Tid: Måndagar kl Plats: JAG, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm (ingång från hörnet). JAGs måndagsföreläsningar riktar sig till personliga assistenter, personal inom handikappomsorg, beslutsfattare, studieförbund och handikapporganisationer. Varje föreläsning kostar 480 kr. Ett häfte om 10 föreläsningar kostar kr. I samband med föreläsningen serveras kaffe, te, fikabröd och frukt. Som vanligt vid JAGs utbildningar deltar medlemmar i Brukarkooperativet JAG utan kostnad. För mer information, kontakta Lotta Wellmar, tel , e-post Prova på att resa med JAG JAGs medlemsresor ger möjlighet att under trygga former njuta av äventyr, främmande länder och nya upplevelser i gemenskap med andra medlemmar i Brukarkooperativet JAG. På varje resa finns en reseledare från JAG med på plats som kan hjälpa till om det uppstår praktiska svårigheter eller andra problem som måste lösas. På JAGs resor har du också tillfälle att lära känna andra medlemmar i JAG och få nya vänner. Höstens resor, som går till Rhodos och Lanzarote, är fullbokade. När det gäller reseprogrammet våren 2012 planeras resor till Gran Canaria med avresa 10 mars samt till Barcelona i maj och Mallorca i juni. I september 2012 styr vi kosan mot Kreta, på denna resa erbjuds även en ledarskapsutbildning för JAGs servicegaranter. För mer information om JAGs medlemsresor och prisuppgifter, kontakta Raija Nilosdotter, tel eller skicka e-post till 26 september Munhälsans betydelse för allmänhälsan Marie Lenreus pratar om vad som skiljer en frisk mun från en sjuk med dålig funktion, muntorrhet, tandkötts inflammationer, karies och frakturer och redogör för när man behöver konsultera tandhygienst eller tandläkare. Hon berättar också om hur man kan utföra god munvård hemma (med assistans), tandvårdstödsintyg och annan behandling och hur kan man få det. Marie Lenreus, legitimerad tand hygienist och hälsopedagog, med kand i odontologisk profylaktik. 3 oktober Assistans med glans Inspirationsföreläsning om hur man kan bli bättre på personlig assistans genom att lära sig om ansvar, kommunikation och relationer. Bengt Elmén, socionom, författare och utbildningskonsult. Bengt använder själv personlig assistans. 10 oktober Var rädd om kropp och själ! Belastningsergonomi när man assisterar i vardagliga aktiviteter Som personlig assistent assisterar man ofta den assistansberättigade personen i vardagliga aktiviteter utifrån hans eller hennes individuella behov. Oavsett vilken aktivitet som utförs så måste man förebygga belastningsskador och arbeta för en säker assistansmiljö. Eva Söderberg tar upp allt från lagtext till praktisk verklighet olika pusselbitar som påverkar kropp och själ. Föreläsningen trollar inte bort krävande situationer men vill öka medvetenheten om att god arbetsmiljö och kvalificerad personlig assistans hör ihop. Eva Söderberg, ergonomiutbildad sjukgymnast och levande verkstad-pedagog. 14 november Goda matvanor vid natt- och skiftarbete För den som arbetar på nätter och oregelbundna tider kan det vara extra viktigt att ta hand om sin kropp och äta rätt. Kroppen är inte inställd på att äta under natten men man kan underlätta matsmältningen genom att välja rätt mat. Birgitta Bergströmer ger tips och råd om hur man kan äta och dricka för att må bra, kunna vara alert när man arbetar oregelbundna tider och hålla sig frisk. Birgitta Bergströmer, legitimerad dietist med specialutbildning inom sockerberoende, vegetarisk och ekologisk mat samt friskvårdskonsult. 28 november Att underlätta kommunikation Vi kommunicerar så snart vi möter någon annan människa, både medvetet och omedvetet. Hur ser kommunikationen ut och hur kan man träna upp sin kommunikationsförmåga? Hanne Uddling, legitimerad logoped, har arbetat inom habiliteringen sedan 1990 med barn och vuxna som har kommunikationssvårigheter, samt ät- och svälj problematik. 12 december Meningsfullt liv och livskvalitet Vems behov styr i vardagen? Hur kan den personliga assistenten stötta assistansanvändaren så att assistansen blir ett verktyg för självbestämmande och kontroll? Susanne Jessen berättar om hur assistenten kan bidra till meningsfullhet och livskvalitet. Susanne Jessen har i många år arbetat som pedagog i olika autism verksamheter för barn och vuxna. Hon arbetar också som pedagogisk hand ledare inom UtbildningsCenter Autism och utbildar i pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism

11 JAG är en ideell riksorganisation för människor med omfattande funktionsnedsättningar i behov av beslutstöd. JAGs assistanskooperativ anordnar kvalificerad personlig assistans med servicegaranti över hela landet, utan vinstintresse. JAG bedriver en omfattande utbildningsverksamhet, i första hand riktad till medlemmarnas servicegaranter och personliga assistenter. JAG är arbetsgivare för omkring personliga assistenter i hela Sverige. Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1 Postadress: Box 16145, Stockholm Tel: Fax: E-post: Jämlikhet Assistans Gemenskap 20

Nu bjuder vi in till ett 20-årskalas som räcker hela året!

Nu bjuder vi in till ett 20-årskalas som räcker hela året! kurser, medlemsträffar och resor 2012 Nu bjuder vi in till ett 20-årskalas som räcker hela året! I JAG är det du som medlem som står i fokus. I JAGs assistanskooperativ är du inte kund utan medlem med

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 Några ord om GIL:s utbildningar Vad kännetecknar en bra utbildning? Hur många deltagare det är som har gått utbildningen? Hur dyr utbildningen är? Hur erfarna och kompetenta

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

JAG säger nej till försämringar av personlig assistans!

JAG säger nej till försämringar av personlig assistans! MEDLEMSTIDNING FÖR FÖRENINGEN JAG OCH BRUKARKOOPERATIVET JAG. NR 1 2 2011 JAG säger nej till försämringar av personlig assistans! Framgång för JAG i Norge Bilder från årsmötet och sommarveckan! Innehåll

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Tema: Grav utvecklingsstörning

Tema: Grav utvecklingsstörning En tidning från Habilitering & Hälsa Nr 1 2011 Tema: Grav utvecklingsstörning Ansvarig utgivare har ordet: Våra VIP-kunder Innehåll Stör mig inte nu mamma 3-5 Teamarbetet viktigt kring personer med de

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

www.goteborg.se/eldorado

www.goteborg.se/eldorado UTBILDNING VÅR 2015 UTBILDNING HÖST 2015 www.goteborg.se/eldorado Kunskaps- & värdegrund På Eldorado utgår vi från individens intressen och resurser det som motiverar och fungerar. Individens egen aktivitet

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats.

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. RESURSNYTT ser dina resurser #5 Tema: Utbildning och personlig utveckling Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. Lasse börjar sina arbetsdagar med mindfulness LEDARE

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet TEMA: Folkhögskolor Hjärnskadekurser hotade # 4 2014 www.hjarnkraft.se Jag skäms inte för att jag har en hjärnskada. Jag är stolt att jag har orkat lära

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer