\b entuno. Ebry. södro or-ncdet. SIG]ISKÄ CE lil E ]ITGI UTE R I ET C '. Å V. Oo-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "\b entuno. Ebry. södro or-ncdet. SIG]ISKÄ CE lil E ]ITGI UTE R I ET C '. Å V. Oo-"

Transkript

1 \b entuno. Ebry södro or-ncdet Oo- ^^ '. Å V 0 o SIG]ISKÄ CE lil E ]ITGI UTE R I ET C

2 orjenlerjngsplon Foderbi ( utb.77-78) E K E B Y 'i i norra södra U.ltan,lnnYbailo/ra/nn I 'r,1ir].,..!..i :^rr., -,r. Hpl,.;.., L-- r(> rgu,1rutrap1n/ us/nll elfutrrfo," fr L 9t"c/tl,rlm

3 \bllentuno konnnnun ligger 25 km norr om StockhoLm. ca invånare och ökar med Kommunen har omkrinq 850 för närvarande per år. Kom munikationer Restiden med tåg, Roslagsbanan, från Vallentuna Centrum in tili Stockholms City är 32 min, med buss 60I titl Sveavägen 45 min. Service och skolor Den kommunala såvä1 som kommersi-ella servicen är koncentrerad tii1 Tuna Torg. Här finns ex.vis livsmedelsaffärer, olika specialbutj-ker, restaurang, post, apotek och bibliotek. Närmaste 1åg- och mellanstadieskola är Ekebyskolan. Hammarbacksskolan med [ögstadium har delvis t'agits i bruk hösten L976 och kommer att vara helt färdigställd L977. Y Rekreation Inom kommunen finns stora sammanhängande ströv- och friluftsområden. Kvarnbadet har en tempererad 50 m simbassäng. Vid idrottsplatsen finns ishall och elljusspår. Sodro Ekeby Ekebyområdet är beläget delen uppföres f.n. ett med 70 st hus utgör en och stadsplaneid6er. ca 2 km nordväst om Tuna Torg.. f norra. grupphusonr.råde, om r'67 ::3g htis.; gödrä Ekeby fortsättning på detta med sam4.a fustyper Försäljning,.1;,\.,! :1.. r,r ii' :r"l ',:.. Husen kommer att förrnedlas genomi:våilentuha kdmmunio.ch genom PKbankens "Mitt hem". Entrepnenören komnier att' anv!'sa' två'i'hus. Fördelningen av husen finns ang'iven;på situat,iöiisplänen: :ii Information PKbanken, umitt ya],lentuna hem", Skånska Cemqntgijuterietr kommun,.(inger Vesteflund) (Ca:rl-Johan Hane) tel' 0 8/" I 'J,. tei 0761/?8100 te1 '08/2375'00.,..;, :.: l Arkitekter : Byggherre ' Entreprenör: "i. l': ' ' Småhusbyrån AB och Ark. SAR Lena Nyberg AB Mälarhus AB Skånska Cementgjuteriet Denna broschyr utgör endast en illustration till entreprenörens åtaganden, vars omfattning framgår av kontraktshandlingarna.

4 IttttL r rr tl

5 siluolionsp on området innehåiler 70 st hus uppdelade i 5 st mindre, individuellt utformade bostadsgrupper. Husgrupperingen Grupperna är idömässigt lika uppbyggda. I varje grupp ligger husen samlade runt en större gemensamhetsyta med planteringar och en småbarnslekplats, mdblerad med sandlåda, lekredskap och soffor. Traf iken Samtliga grupper är bilfria med gemensamma biluppställningsplatser på korta qångavstånd och med körbar gångväg fram till varje husentrö. Till varje hus finns I garageplats och totalt finns 51 öppna bilplatser. Hustyperna Området innehåller 3 olika hustyper, som ligger blandade inom grupperna. Husens exteriör har samordnats i fasadspråk, volymsuppbyggnad och detaljutformning. Taken har betongtakpannor och fasaderna är i täckmåiad stående träpanei. Varje bostadsgrupp kommer att ges en för gruppen sammanhåtlande och karaktäristisk utvändig färgsättning. A 12 st ffl ll-t rarl B3 l--t H II r...-l F{ ffi H 7st C 21st rl'l l-lj 1 plan JKOK 97,7 m2 v y I L/2 plan 4Rok 139,1 ^2 v y L L/ z plan 6Rok L62,7 m- v y s avser spegelvänd hustyp Kvartersgården I områdets nordöstra d.el vid det allmänna nordsydliga gångstråket ligger den gemensamma kvartersgården. Denna innehålfer dels en större samlingslokal med pentry, dels en avdelning med bastu, ornklädnadsrum öch duschar. Husfördelning vid försäljning: o hus som förmedlas genom a hus som förmedlas genom kommunen PI(banken Hus nr 82 och 84 förmedlas Cementgjuteriet genom Skånska

6 hustyp A 1 - plans vinkelhus 97,7 m2 vån. yta ö sk. 1 :1OO

7 Groventrön igränden Från hallen finns trädgården en neutral utgång till o '? Fasaden mot gångvägen

8 hu$yp E plans radhus 139,1 m'vån. yta,., F?^ldf-', 1:,-J.-"- " t11 i f 1'' fn Den möblerbara n E kr" ^t >W; tak I.. 1 b//åd 'l3o ma Bottenplan 82 sk.1:2oo Botten plan 81 sk. 1:1OO

9 öote W övre p lan mm [] övre plan sk. 1 :1OO "t \t Fasaden mot gångvägen

10 husfyp e 1 1/2-plans kedjehus 162,7 m2 vån. yta H+-- Bottenplan c2 sk. 1 :2OO Bottenplan Cl

11 fransk balkong dörr till uteplats och kökets Ovre plan sk. 1:1OO.y.y -- -\-k-l-/ -\...V /t-',/"''* /- /' *- 0,OV,.O

12 kvorlersgord141,8 m2 vån. yta v ht # sg. 1 : 1OO

13 v v Omklädnadsrummet intill bastun Storstugan med plats lek. klubbmöten och för motion och f ester.!,' f'/ ''w tta 7t, a-(- -ro^ o0 o 0 Y/ ',;"i rfy h\,,..\li, lo\,.l) l;i ' 't.{ 'irj\ il,, h', ::'yr"'\il1 I. ilri,.4 :i ;F+'hi$H; ).ṭ,) -! o Midsommardans vid kvartersgården

14 kor'tfottod leknisk beskrivni n9 BOSTADSHUS Grund 100 mm betongplatta på grusbäd.d 20 mm sand plastfolie 50 mm cellplast 16 mm spånskiva Ytterväggar 13 mm gips plastfolie 120 mm mineralull mellan reglar vindpapp 22 mm panel på spikläkt Innerväggar 70 alt 95 nm reglar 13 mm gips på båda sidor 70 mm mineralull mellan förråd och vardagsrum i hustyp A Lägenh.skilj. väggar per vägghalva: 2xl3 mm gips plastfolie 70 mm mineralull mellan reglar Yttertak board alt 20 mm råspont bärlaikt betongtakpannor övrigt Fönster- och dörrsnickerier laseras på fabrik. Mekanisk ventilation. Uppvärmning med direktverkande elradiatorer. Anslutning till centralantenn. Tomrör för rikstelefon, 3 anslutningspunkter. rönnåo o GARAGE Förråd hustyp A: Vägg- och takkonstruktion lika bostadshusets. Golv av ståtslipad betong. Förråd hustyp B o C samt garage: Golv i förråd betong, i garage asfalt, väggar av regelstomme med panel lika bostadshusens. Tak betongtakpannor. Vipportar i garage. v bo Mellanbjälklag 9 mm gips glespanel 220 mm trtibj älkar 22 mm spånskiva Vindsbjälklag 9 mm gips plastfolie glespanel 210 mm mineralull mellan bjälkar ENSKILD TOMTMARK Entrögånq avgrusas. Uteplats betongplattor ca l-5 m2. övrig tomt grovplaneras. SAMFÄLLD KVARTERSMARK Naturmarken avses bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Kompletterande gräsytor utföres hel-t färdiga. Nyplantering av ca 70 tråd och 700 m2 Ytor med buskar. Såtjaren förbehålj-er sig rätten till smärre åindringar samt att i den töpande produktionen göra detalj- och även konstruktionsförändringar i sarnråd med myndigheter utan förbindelse att utföra motsvarande ändringar på redan färdigställda hus" v

15 runnsbeskrivni n9 UTRYMME GOLV väccan TAK INREDNING Hall och kapprum Plastfiltmatta Tapet Målat Högskåp enl rj.tn. Kapphylla i kapprum. WC -dusch Plastmatta Vävplast Må1at Spegel, handdukshängare, toalettpappershåilare. Badrum Plastmatta Vävplast uåiat Badrumsskåp, handdukshängare toalettpappershå11are. v v Tvätt KöK Vardagsrum Plastmatta -^++ tltd L ud^ Plastfil-t- Plastfiltmatta Vävplast Tapet Tapet Målat Målat Målat Tvättbänk, tvåttmaskin, torkskåp 400 I varmvattenberedare. Fabriksmålade skåpsnickerier i kontinental standard. Spis, spiskåpa med inbyggd belysning, kyllsval, frys. Sovrum Plastfiltmatta Tapet Målat Högskåp enligt ritn. Plastfiltmatta Ktädkammare Måtat Målat Klädstånger. Förråd A- hus Betong obehandlad gips obehandlad gips Jordat eluttag, belysning. Förråd B-o C-hus Betong Jordat eluttag, belysning Sopbehå11are. I Garage Asfalt,Jordat eluttag för motorvärmare, belysning. Y Sockel, dörrkarmar Innertrappa av furu och -foder i brun plast. Innerdörrblad gråmålade, steg belagda med nåifiltmatta..(

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet, studera

Läs mer

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Bofakta vä x j ö öjabypa r k e n Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Öjabyparken i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Vitsippan Ekhaga! 1. Läs

Läs mer

Bostadsfakta. Dalgången

Bostadsfakta. Dalgången Bostadsfakta Dalgången Bild: 3D House AB Totalentreprenör: Järntorget Bostad AB, Landsvägen 47, Box 1267, 172 25 Sundbyberg. Telefon: 08-705 39 50. Telefax: 08-82 39 50, E-post: info@jarntorget.se. Hemsida:

Läs mer

Gudö Park. Kedjehus i Haninge. Familjeidyll lite söder om söder

Gudö Park. Kedjehus i Haninge. Familjeidyll lite söder om söder Gudö Park Kedjehus i Haninge Familjeidyll lite söder om söder Hitta hem lite söder om Stockholm Nära till natur och badsjö. Och bara 20 minuter till stan! Lite söder om Söder i Haninge kommun, växer ett

Läs mer

3 rum och kök, 86,5 m 2 plan 2

3 rum och kök, 86,5 m 2 plan 2 Brf Mårtens Hus Kollegievägen 2-216 3 rum och kök, 86,5 m 2 plan 2 Mårtens Hus är en bostadsrättsförening i Lunds östra delar. I ett lugnt och barnvänligt område. Nära till allt; Lunds centrum, naturen,

Läs mer

Brf Stationsparken VÄXJÖ

Brf Stationsparken VÄXJÖ Brf Stationsparken VÄXJÖ tänk dig en morgonpromenad runt sjön en solig lördag. en snabb dusch hemma, sen lite shopping på stan och en kaffe på favoritkaféet. välkommen till brf stationsparken växjös charmigaste

Läs mer

Grönkulla Trädgårdsstad. Bara tre minuter från tunnelbanan.

Grönkulla Trädgårdsstad. Bara tre minuter från tunnelbanan. Grönkulla Trädgårdsstad Bara tre minuter från tunnelbanan. Såhär har vi planerat Grönkulla Trädgårdsstad V N S Ö Adress Benämning M 2 Tomt M 2 Pris Ryttmästarvägen 14 16 18 20 22 26 257 171 200 223 246

Läs mer

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 6 Garantier och försäkringar...

Läs mer

vårt nya bostadsområde ullna park ger hela familjen det bästa av t vå världar. en trygg och bekväm närmiljö men också närhet

vårt nya bostadsområde ullna park ger hela familjen det bästa av t vå världar. en trygg och bekväm närmiljö men också närhet Brf Ullna Park TÄBY vårt nya bostadsområde ullna park ger hela familjen det bästa av t vå världar. en trygg och bekväm närmiljö men också närhet till cit ylive t. den framväxande trädgårdsstaden innebär

Läs mer

Kvibergs terrasser. löjtnanten

Kvibergs terrasser. löjtnanten vibergs terrasser brf Etapp 0 löjtnanten Livet på kvibergs terrasser Så många soltimmar får du en stadsdel på tillväxt Ditt nya liv Är på balkongen parkliv i stadsmiljö se solen gå upp till frukostkaffet

Läs mer

Brf Lindarnas Park. Beckomberga - idyllen i Bromma

Brf Lindarnas Park. Beckomberga - idyllen i Bromma Brf Lindarnas Park Beckomberga - idyllen i Bromma Beckomberga - idyllen i Bromma Nya bostadsfrön bland äldre träd Beckomberga är ett väletablerat, nybyggt område med gröna oaser för både unga och gamla.

Läs mer

Villa BoKlok Källö Trädgårdsstad ditt nya hem!

Villa BoKlok Källö Trädgårdsstad ditt nya hem! Villa BoKlok Källö Trädgårdsstad ditt nya hem! Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte erbjuds i detta projekt. Exempel

Läs mer

mer tid att leva och bo

mer tid att leva och bo Trollskogen Bromma En central bostad ger mer tid att leva och bo Trollskogen Järntorget bygger Brf Trollskogen med 105 stycken ljusa och vackra bostadsrätter fördelade på sex trapphus samt två lokaler.

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2 BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS & INNEHÅLL Området...sid. Planlösningar ROK...sid. ROK...sid. 9 ROK... sid. 7 Våningsplan...sid. Fasader...sid. 6 Borätt original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2 stockholm gustavsberg BOADSFAKTA Porslinskvarteren Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar rum & kök...sid. 3 rum & kök... sid. rum & kök...sid. 3 5 rum & kök... sid. 36 Våningsplan...sid. Fasadritningar...

Läs mer

MODERN BOSTADSRÄTT I DUVKULLEN

MODERN BOSTADSRÄTT I DUVKULLEN MODERN BOSTADSRÄTT I DUVKULLEN Kolonilotter Badplats Köpcentrum Brokindsleden Skola Äldreboende Badplats Förskola Skola Duvkullen 2 nya flerbostadshus. Livsmedelsbutik Skola Fotbollsplaner Skola Köpcentrum

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

Storseglet. Henriksdalshamnen

Storseglet. Henriksdalshamnen Storseglet Henriksdalshamnen Områdesbeskrivning Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Området är ett mycket lyckat exempel på modern stadsutveckling. Dess unika blandning

Läs mer

Brf. veidekkebostad.se

Brf. veidekkebostad.se 24 RADHUS, RYDEBÄCK, HELSINGBORG Brf havsbrisen NÄRA HEM veidekkebostad.se sov lite längre Hur underbart är det inte att vinna några minuter extra på morgonen? Och tänk så gott att hinna med frukost i

Läs mer

Nya hem med fantastisk sjöutsikt Välkommen till Bysjö strand i Åtvidaberg

Nya hem med fantastisk sjöutsikt Välkommen till Bysjö strand i Åtvidaberg Nya hem med fantastisk sjöutsikt Välkommen till Bysjö strand i Åtvidaberg Med reservation för ändringar. 1 Bysjö strand Åtvidabergs bästa läge Välkommen till ett hem som låter dig njuta av det bästa av

Läs mer

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta Bo bra må bättre Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken ett seniorboende med många möjligheter i Kapellgärdsallén Äntligen! Nu bygger vi etapp 3 i Kapellgärdsallén,

Läs mer

Designguide Leveransbeskrivning

Designguide Leveransbeskrivning Designguide Leveransbeskrivning Förverkliga dina drömmar I din hand håller du just nu Designguiden från Faluhus. Det betyder att du är ett steg närmare att förverkliga dina drömmar om ett personligt hem

Läs mer

SOLNA JÄRVASTADEN. Solvändan, etapp 2

SOLNA JÄRVASTADEN. Solvändan, etapp 2 SOA JÄRVAADE BOADSFAKTA Solvändan, etapp Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. rum & kök... sid. 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. 6 Fasadritningar... sid.

Läs mer

Moderna villor nära Vänerns vackra strand. Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad

Moderna villor nära Vänerns vackra strand. Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad Moderna villor nära Vänerns vackra strand Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad 2 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten. 3 OMRÅDET sid

Läs mer