Juniorsoldaternas löften

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juniorsoldaternas löften"

Transkript

1 U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005

2

3 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel på hur du kan lägga upp en samling utifrån det som står i det rosa häftet Juniorsoldaternas löften undervisningsmaterial, utgivet Du är fri att lägga upp undervisningen som du vill, men det har kommit in önskemål om färdigskriva samlingar och därför kommer detta ut. Allt i detta material passar inte alla åldrar mellan 7-13 år, men använd det du vet passar dina barn. sida 3

4 Förberedelse för juniorsoldatinvigning, del 1 Denna samling är en introduktion till löftena och kommer att ta upp tre begrepp: Tro, Förändrat liv och Jag vill. TRO Läs Mark 10:46-52 om Bartimaios. Fråga barnen varför Bartimaios ropade på Jesus. Låt dem ge olika förslag. Titta på vers nr 52 igen. Vad säger Jesus? Jo, att Bartimaios trodde. Bartimaios ropade på Jesus därför att han trodde att Jesus kunde göra honom frisk. Om inte Bartimaios hade trott det skulle han inte ha ropat på Jesus. Ta fram en stol. Sätt dig inte på en gång. Prata om att det är bra med stolar, t ex att sitta på när man vill vila benen, att stå på för att hämta något och att ha när man ska bygga kojor. Om jag bara tittar på stolen och inte sätter mig på den, så är den inte till någon nytta. Jag kan ju aldrig veta om den håller, men jag tror det och litar på det, så därför sätter jag mig. Sätt dig nu. Va skönt, den höll! (norska: stole = lita på). sida 4

5 Prata om och jämför med att det fungerar på samma sätt med att tro på Gud. Att tro på Gud är att lita på att han är Gud och att han kan allt det som det står om i Bibeln. Om vi aldrig vågar lita på att Gud finns och pröva honom, så händer det ju inget (stå vid sidan om stolen). Men om vi vågar säga till Gud att vi litar på att han finns och om vi lär känna honom, så ska vi se att det håller (sätt dig på stolen). Det är svårt för Gud att göra saker för oss, om vi inte ger honom en chans, tror på honom och litar på honom. Han vill inte tränga sig på oss, men när vi tror på honom kan han göra mycket för oss. Fråga barnen om de tror på Gud. Låt dem berätta när de började tro på Gud och hur det är att tro på honom. Är det lätt? Svårt? Spännande? Varför? Det finns fler bilder att använda för att förklara vad tro är. Beroende på vilken ålder dina barn är i kan de ta till sig dessa bilder. Om du vill ge ytterligare ett exempel kan du ta det med vinden som man inte ser, men vet att den finns. Fråga barnen om hur man skulle kunna förklara vind för någon som inte vet vad vind är (använd fantasin om en plats där människor aldrig känt vinden). När de gett sina förslag kan du jämföra med Gud. Vi kan inte se vinden/gud. Båda är osynliga. Vi vet att vinden finns genom att den påverkar t ex träd, segel, håret m m. Vi vet att Gud finns genom att han påverkar människor på olika sätt. Ge exempel: människor blir glada, tröstade, friska, börjar göra saker för andra m m. Avsluta delen om tro med att slå upp och läsa 1 Joh 4: sida 5

6 FÖRÄNDRAT LIV Dela in barnen i grupper och låt dem på en lapp få skriva ord som stämmer in på en juniorsoldat (vad och hur en JS är) och varför man ska bli en juniorsoldat. Sammanfatta vad grupperna har sagt. Är ni inte så många behöver ni inte dela in er i grupper. Läs Luk 19:1-10 eller låt barnen dramatisera berättelsen. Samtala om följande: Vem var Sackaios? Vad tyckte andra människor om honom? Varför ville han träffa Jesus? Varför valde Jesus att stanna under Sackaios träd? Vad händer med Sackaios när han möter Jesus? Vad gör han? Vad säger Jesus att han har för uppgift i vers 10? (frälsa, rädda människor) Sammanfatta berättelsen om Sackaios genom att säga att när människor möter Jesus och börjar tro på honom, så förändras deras liv. Jesus är god och när han flyttar in i våra hjärtan kan inte det som är dumt, fel eller ont finnas kvar där. Den människa som möter Jesus vill ju bli som Jesus är. Det är vad som hände med Sackaios! sida 6

7 Om ni hinner kan du dela ut lappar med motsatsord. Titta på de dåliga sidorna först. Låt sedan de som har dess motsats ställa sig framför respektive dåligt ord. Det som är rent och bra tar över det dåligas plats (ex mörker - ljus, kärlek hat, själviskhet omtanke, lögn sanning, avundsjuka uppmuntran). Fundera tillsammans på om ni kommer på några andra i Bibeln som blev förändrade när de mötte Jesus. Det finns kanske också någon nu levande människa som någon av er känner till. Ställ barnen i en ring och ta fram en sopkvast. Låt barnen hålla i kvasten, en i taget, och säga något som Jesus behöver städa ut ur våra liv/hjärtan. (dumma tankar, skitsnack, det dumma vi gör, det vi ljuger om). Berätta för barnen att Gud förlåter oss när vi ber om förlåtelse. Avsluta passet om förändrat liv genom att säga: att bli en Jesu soldat förändrar livet! Man blir lik Jesus, gör bra saker för andra och sig själv. Där en Jesus soldat finns, där finns Jesu och där kan hur mycket bra som helst hända. JAG VILL Dela ut JS-löftena på ett papper. Läs de tre punkterna högt. Fråga barnen hur varje mening börjar (- Jag vill ). Fråga barnen vad de gör om de vill något riktigt mycket. Vad gör de om det inte går bra? Prata om att göra sitt allra bästa och hur bra det sida 7

8 känns. Ibland misslyckas man och då ska man inte ge upp, utan man får en andra chans. Berätta om att när man blir en juniorsoldat vill man försöka göra en del saker. Alla människor har fått en fri vilja av Gud. Om man vill får man tro på Gud och lyda honom. Om man inte vill tro på Gud så gör man inte det. En juniorsoldat vill tro på Gud och låter Gud bestämma och låter honom jobba med hans/hennes vilja. sida 8

9 Förberedelse för juniorsoldatinvigning, del 2 Denna samling tar upp punkt nummer 1 i löftet: Jesus, bibeln och bön. JAG och GUD - Jag vill lära känna Jesus bättre genom att läsa bibeln, be, lyssna till honom och följa hans råd. Börja med att läsa punkt 1 i JS-löftet högt tillsammans. JESUS Dela ut var sin bild (se nedan) till barnen. De ska titta/fokusera på de fyra små punkterna i mitten av bilden under 30 sekunder. Därefter blundar de och ser ja, vem? Alla klarar inte detta första gången, utan får pröva efteråt igen. Förklara att detta naturligtvis inte är Jesus på riktigt, men att han skulle kunna ha sett ut ungefär så här när han gick på jorden. sida 9

10 Dela in barnen i några grupper. Låt dem få fundera ut en berättelse eller händelse som handlar om Jesus i Nya testamentet. Helt kort ska de sedan dramatisera denna utan ord och övriga grupper får gissa. (Ex Jesus stillar stormen, Jesu död på korset, Jesus botar en kvinna som rör vid hans mantel, Jesus välsignar barnen, Jesus besöker Sackaios). Dela in barnen i två grupper. Ge följande bibelord till grupp 1, som handlar om Jesus människan, vår vän. Låt dem fundera på vad dessa verser säger att Jesus var. Luk 2:40,52 - Barn Matt 4:2 - Hungrig Joh 19:28 - Törstig Joh 4:6 Trött Joh 11:33-35 Han grät, kände sorg Mark 3:5 Blev arg Den andra gruppen får följande bibelord, som handlar om Jesus Gud vår frälsare. sida 10

11 Joh 1:1-2 - Ordet = Gud Kol 2:9 - Gud i mänsklig gestalt Joh 20:28 - Tomas säger: Du är Gud! Samla ihop grupperna och läs alla bibelord högt. Berätta att Jesus var en människa och levde precis som vi gör. Det är bra att veta det. Vi kan komma till honom med allt vi känner och upplever och han vet hur det är! Jesus är vår allra bäste vän. Berätta också att många tror att Jesus bara var en människa, men vi tror att Jesus också är Gud! Visa en bild på den nyfödde Jesus i stallet. Fråga varför de tror att Gud måste bli en människa. Förklara att: Människan hade glömt, struntat i Gud och vänt honom ryggen. Människan hade gjort och gjorde dumheter = synd. Jesus kom för att visa/berätta vem Gud är. Jesus kom för att visa/berätta att Gud älskar människan. Jesus kom för att dö för oss, förlåta våra synder. Det kunde inte människan själv göra. Låt barnen slå upp Joh 3:16 och läsa högt. Ett bra redskap är att använda, när man berättar om detta, är Broillustrationen. Ställ upp barnen på ett led. Låt förste man vara John. De andra följer efter John och gör de rörelser John gör. Byt John efter stund. sida 11

12 Tala om att detta att bli en juniorsoldat handlar om att vilja följa Jesus och göra som han skulle ha gjort i olika situationer. Ta upp exempel från barnens vardag, där de kan fundera ut vad Jesus skulle ha gjort. Fundera över om det är lätt eller svårt att lyda Jesus. Dela gärna ut armband som är vävda med bokstäverna WWJD (What Would Jesus Do). De får bära detta om de vill göra som Jesus skulle ha gjort i olika situationer. Fråga om barnen vet vad en som följer Jesus kallas (lärjunge). Fråga hur många lärjungar Jesus hade när han levde på jorden. (12) Fråga hur många han har nu? (massor!). BIBELN Låt barnen ställa sig upp. Fråga hur det känns att stå på ett ben. Kan man stå utan ben? Det är bra att ha två ben. Nu ska ni få två B:n som en juniorsoldat ska stå på och använda. Det första B:et är BIBELN. Gör en bibeltävling. Exempel: 1. Dela upp gruppen i tre grupper. Ledaren säger en bibelvers och den grupp som först hittar versen och läser den högt vinner ett poäng. 2. Ledaren skriver bibelböckernas namn på lappar och delat ut en uppsättning till varje lag. Lägg bibelböckerna i oordning. Tävla i grupper om vilket lag som lägger bibelböckerna i rätt ordning Lär känna Bibeln. Titta i den röda tjocka JS-pärmen som säkert finns i bokhyllan på kåren. I den finns en bokhylla som man kan klippa och sida 12

13 klistra för att lära sig hur Bibeln är uppdelad. Gör detta tillsammans, gärna i större format än A4. Prata om: Gamla testamentet 39 böcker, Nya testamentet 27 böcker, Indelningen i: Lagen, Historia, Poesi, Profeterna, Evangelier, Brev och Profetia. Fråga barnen varför de ska läsa Bibeln. Varför är det vikigt? Hur ofta ska man göra det? När ska man göra det? Vad gör man om man inte förstår det man läser? Säkert kommer detta upp: Bibeln är Guds ord. Vi lär känna Gud när vi läser Bibeln. Vi lär känna andra människor som också tror på Gud när vi läser Bibeln. Vi lär oss hur Gud vill att vi ska leva när vi läser Bibeln. Vi ska försöka läsa Bibeln varje dag. Börja t ex med Barnens Bibel eller Handbok för livet. När vi inte förstår kan vi be till Gud att han hjälper oss att förstå. Vi kan också fråga någon annan kristen vän, ledare eller officeren på kåren om hjälp. BÖNEN Gör detta igen: Låt barnen ställa sig upp. Fråga hur det känns att stå på ett ben. Kan man stå utan ben? Det är bra att ha två ben. Det första B:et var? BIBELN. Det andra B:et är Bönen. sida 13

14 Istället för att prata om bön, ska ni testa några olika kreativa bönesätt. När ni gjort det ska ni fundera på vilka sorters böner ni har bett. 1. Låt barnen gå iväg i lokalerna eller utomhus och hämta något som får dem att tänka på Gud. Visa för varandra och berätta varför ni tänker på Gud när ni ser detta. Sjung en lovsång som upphöjer Guds namn, t ex Välkommen till denna plats. Låt barnen be högt: Jag älskar dig Gud för att du är. 2. Prata om hur skönt det känns när man tar mod till sig och berättar för någon när man gjort något dumt. Det kan kännas jobbigt innan, men gör man det kan man få förlåtelse och släppa det som varit jobbigt. Håller de med? Dela ut lappar och låt barnen skriva ner saker de vill be Gud om förlåtelse för eller saker de vill ändra på i sina liv. Släng dessa lappar i en tunna med vatten (glömskans hav). Be tillsammans på det sätt ni vill. 3. Sätt en stor skål med popcorn på golvet. Ställ er i en ring runt omkring denna skål. Prata om hur det går till när man poppar popcorn, hur det låter osv. Berätta att ni nu ska be popcornböner till Gud där ni tackar för olika saker. Ibland ber bara en och ibland råkar flera be samtidigt (precis som när man poppar popcorn.). Börja meningen med Tack Gud för 4. Förbered tre stationer där barnen kan gå runt själva och be. Säg att de nu kan få be för det som de själva vill be för: saker de vill ha hjälp med, saker de önskar av Gud, människor de lovat be för osv. På en station kan det finnas lappar och pennor. Här får de skriva ner sina böner och lägga i en låda. På den andra stationen får de tända ett värmeljus och be för det de vill, t ex en vän. På den tredje stationen får de bara sitta och vara tysta och lyssna om Gud vill säga något till dem. sida 14

15 När ni bett färdigt kan du sammanfatta och säga att bön är att samtala med Gud. Vi kan prata med Gud och Gud kan prata med oss. Fråga vilka olika sorters böner vi bett under detta pass: Tillbedjan att prisa Gud. Bekännelse att be om förlåtelse. Tacksägelse att tacka Gud. Bönfallning att be till Gud för sig själv och andra. Lyssnande att lyssna vad Gud vill säga. Vi ska helst, precis som med att läsa Bibeln, be varje dag. Vi kan be var som helst, men det kan vara bra att ha ett bestämt ställe och en bestämd tid, så att man inte glömmer bort att be. sida 15

16 Förberedelse för juniorsoldatinvigning, del 3 Denna samling tar upp punkt nummer 2 i löftet: Föräldrarna, familjen och vännerna. JAG, FAMILJEN OCH VÄNNERNA Jag vill lyda mina föräldrar, glädja min familj och vara en bra vän. Börja med att läsa punkt 2 i JS-löftet högt tillsammans. FÖRÄLDRARNA OCH FAMILJEN En undersökning. Namnge tre hörn i rummet med JA, Nej och VET INTE. Du ställer frågor och barnen går till det hörn som stämmer in på dem. Ställ alla möjliga frågor: Har du tre syskon? Heter din mamma Anna? Tycker du om blodpudding? Gillar du att städa ditt rum? Diskar du fler än två gånger i veckan? Är du storsyster? Kan din mormor köra bil? Har du stökigt i garderoben? Vet du när din pappa fyller år? o s v. Prata med barnen om detta med att lyda sina sida 16

17 föräldrar. Är det lätt - varför? Svårt - varför? Behöver man alltid tycka lika? Vad är svårast att komma överens om: Veckopengens storlek. Vilka TV-program jag ska titta på. När det är min tur att diska. När jag ska komma hem. Städningen av mitt rum. När jag ska lägga mig. Vilka kläder jag ska ha. Vilka kompisar jag väljer. Bordsskicket. Musiken jag lyssnar på. Frisyren. Det står om detta i Bibeln! Slå upp 2 Mos 20:12, Ef 6:1-3. Prata om vad att visa aktning betyder. Jo, att respektera någon. Fråga varför barnen tror att föräldrarna bestämmer si eller så? Slå även upp Ef 6:4. Det står något till era föräldrar också. Dela ut papper, pennor och kritor. Låt barnen rita eller skriva en hälsning hem till sina föräldrar. (Om något av barnen inte lever med någon av sina föräldrar kan han/hon skriva till någon annan vuxen.) sida 17

18 Fråga barnen om hur de kan glädja sina syskon. Låt alla bestämma sig för en sak de kan göra under veckan för sina syskon eller sina föräldrar. VÄNNERNA Låt ett av barnen lägga sig på ett stort papper på golvet. Rita av konturerna av barnet. Låt alla barn skriva på pappret innanför konturerna hur en bra vän ska vara. Prata om det. Är det lätt eller svårt att vara en bra vän? Slå upp Gyllene Regeln. Skriv den på pappret. Matt 7:12. Prata om vad detta betyder. Prata om varför det är så viktigt att vara en bra vän när man är en juniorsoldat. Exempel: Vi ska ju vara som Jesus är. När andra ser oss, ser de Jesus i oss. Det är viktigt att vara ett föredöme för andra, att visa hur man kan leva på ett bra sätt. sida 18

19 Förberedelse för juniorsoldatinvigning, del 4 Denna samling tar upp punkt nummer 3 i löftet: Världen runt omkring oss. JAG OCH VÄRLDEN RUNT OMKRING Jag vill berätta om kärleken från Gud och göra det jag kan för att hjälpa andra. Börja med att läsa punkt 3 i JS-löftet högt tillsammans. MISSIONSBEFALLNINGEN I ANDRA LÄNDER OCH HEMMA Ta fram en jordglob, kanske t o m en uppblåsbar. En karta kan också gå bra. Bolla jordgloben mellan er (om den är uppblåsbar) och låt den som får jordgloben berätta vilket land de har höger tumme på. Om ni har sida 19

20 en kartbok kan ni bläddra och någon säga stopp och se var ni hamnar. Fundera på om ni vet något om länderna ni får fram. Kristna borde vara världsbäst på geografi! Varför? Jo, därför att Jesus har sagt att vi ska gå ut i hela världen och berätta för människor om Gud. Slå upp Matt 28:19-20 och läs högt. Fråga barnen varför det är så viktigt för Jesus att vi ska ut i hela världen. (Alla behöver en chans att få lära känna Gud.) Fråga barnen om hur de kan hjälpa till så att barn i andra länder får lära känna Gud. Exempel: Ge pengar till Frälsningsarméns missionärer (förklara vad en missionär är). Ge pengar till Frälsningsarmén i andra länder. Åka tillsammans med sin ungdomsgrupp till ett annat land och träffa barnen där. Ge pengar till dom som översätter biblar till språk som inte har en bibel ännu. Vara fadder och skriva brev till fadderbarn och berätta om Gud. Jobba utomlands när man blir äldre. Ta fram några urklipp ur t ex Stridsropet eller andra kristna tidningar och titta på vad Frälsningsarmén gör i andra länder. Gör ev ett kollage. sida 20

21 Berätta att det inte bara är vuxna som ska berätta om Jesus. Slå upp Jer 1:7 och läs ett exempel på att Gud vill att unga människor också ska göra det. Ingen kan säga att man är för ung. Fråga barnen om de har några vänner som inte tror på Jesus. Det är inte bara viktigt att vara en bra vän, utan också att dela sin tro med sina vänner. Be dom skriva ner namnet på sinavänner och be sedan för dom tillsammans. Gör ev också ett fint bönekort med namnen på som de kan lägga i sin bibel. Vi ska inte bara be för våra vänner. Vi kan göra saker så att våra vänner lär känna Jesus. Ja, t ex vad kan man göra då? Låt barnen ge förslag på vad de kan göra så att deras vänner lär känna Gud. Prata om hur det skulle vara att testa dom här sakerna: lätt, svårt, spännande, jobbigt. Påminn om att Gud är med dem och hjälper dem. I den rosa boken som Niclas Hallman skrivit om JS-löftet finns ett förslag om att genomföra ett evangelisationsprojekt tillsammans. Gör det som en bra avslutning på JS-förberedelserna som ni nu haft tillsammans. Planera tillfällen då ledare och barn kan genomföra ett evangelisationsprojekt tillsammans. Detta är ett utmärkt sätt att låta barnen praktisera allt som undervisas för dem. Utnyttja inte barnen i evangelisationen genom att låta dem uppträda och arbeta. Gör det som ett samarbete. Låt era utåtriktade satsningar bli tillfällen då olika åldrar arbetar tillsammans. Låt barnen få lära av dina handlingar lika ofta som de skall lära sig av dina ord. När vi går ut med evangeliet till människor utanför kyrkan uppstår de tillfällen då relationen till Gud utvecklas som mest. Ansträng dig att hitta en jämn balans i att låta barnen undervisas och i att själva praktisera sin kärlekstro; att lära känna Gud och göra honom känd! Låt barnen träna sig i att göra kristendom och inte bara höra sida 21

22 kristendom. Utåtriktade satsningar kan innebära att evangelisera på gatorna, besöka sjuka, hjälpa gamla med speciella saker. (N iclas Hallman) Avsluta samlingen med att berätta att varje dag blir många människor runt hela vår jord frälsta. Det blir fest i himlen varje gång en människa blir frälst. Tänk vad de festar i himlen! Till sist Nu är det dags att låta barnet ta ställning till att bli en juniorsoldat. Prata med var och en personligt i detta läge. Det är bra att frälsningsofficeren som ska hålla i invigningen finns med i detta samtal. Läs igenom punkterna i löftet ännu en gång. Poängtera att om detta är hans/hennes vilja, att göra sitt bästa för att leva efter detta, kan han/ hon bli en juniorsoldat. Be tillsammans. Det är viktigt att föräldrarna blir informerade och godkänner att barnet blir juniorsoldat. Det kan göras vid t ex ett hembesök. Gud välsigne dig i ditt arbete för barnen! Materialet skrivet våren 2005 av Elisabeth Hjerpe, frälsningsofficer sida 22

23

24 F rälsningsarméns Ungdomsenhet2005

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR MÅLGRUPP 8-12 ÅR AKTIVITETS TIPS ETT LEDARMATERIAL MED TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM I DIN BARN- ELLER UNGDOMSGRUPP VILL ARBETA MED INSAMLING, SOLIDARITET OCH INTERNATIONELLA RELATIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Salt Lake City, Utah Kommentarer och förslag angående lektionsboken

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Hur blir jag attraktiv och omtyckt? Hur hittar jag den rätte? Gifta sig - går det inte lika bra att vara sambo? Hur får man ett förhållande att

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Så funkar det! ADHD. Gunilla Carlsson Kendall Agneta Hellström

Så funkar det! ADHD. Gunilla Carlsson Kendall Agneta Hellström Så funkar det! ADHD Gunilla Carlsson Kendall Agneta Hellström Innehållsförteckning Bruksanvisning...4 Emma och Erik... 5 Den här boken... 7 Människor är olika... 8 Så här fungerar din hjärna... 9 Fundera

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR ANNA EHDE MALMBERG OCH ROLF HAMARK 1 2007 Datatext Anna Ehde Malmberg, Hamark Produktion Layout: Datatext Anna Ehde Malmberg Materialet

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Frihetsgudinnor. av Patrik Bergner. efter en idé av Ursula Fogelström. Personer: Inger, 45-65 år Katarina, 25-35 år Francine, 22-32 år

Frihetsgudinnor. av Patrik Bergner. efter en idé av Ursula Fogelström. Personer: Inger, 45-65 år Katarina, 25-35 år Francine, 22-32 år Frihetsgudinnor av Patrik Bergner efter en idé av Ursula Fogelström Personer:, 45-65 år, 25-35 år, 22-32 år Jönköping hösten -94 -2- Akt 1 Ett rum utan fönster. En dörr. Möbler, böcker, spel, kortlekar,

Läs mer