Juniorsoldaternas löften

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juniorsoldaternas löften"

Transkript

1 U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005

2

3 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel på hur du kan lägga upp en samling utifrån det som står i det rosa häftet Juniorsoldaternas löften undervisningsmaterial, utgivet Du är fri att lägga upp undervisningen som du vill, men det har kommit in önskemål om färdigskriva samlingar och därför kommer detta ut. Allt i detta material passar inte alla åldrar mellan 7-13 år, men använd det du vet passar dina barn. sida 3

4 Förberedelse för juniorsoldatinvigning, del 1 Denna samling är en introduktion till löftena och kommer att ta upp tre begrepp: Tro, Förändrat liv och Jag vill. TRO Läs Mark 10:46-52 om Bartimaios. Fråga barnen varför Bartimaios ropade på Jesus. Låt dem ge olika förslag. Titta på vers nr 52 igen. Vad säger Jesus? Jo, att Bartimaios trodde. Bartimaios ropade på Jesus därför att han trodde att Jesus kunde göra honom frisk. Om inte Bartimaios hade trott det skulle han inte ha ropat på Jesus. Ta fram en stol. Sätt dig inte på en gång. Prata om att det är bra med stolar, t ex att sitta på när man vill vila benen, att stå på för att hämta något och att ha när man ska bygga kojor. Om jag bara tittar på stolen och inte sätter mig på den, så är den inte till någon nytta. Jag kan ju aldrig veta om den håller, men jag tror det och litar på det, så därför sätter jag mig. Sätt dig nu. Va skönt, den höll! (norska: stole = lita på). sida 4

5 Prata om och jämför med att det fungerar på samma sätt med att tro på Gud. Att tro på Gud är att lita på att han är Gud och att han kan allt det som det står om i Bibeln. Om vi aldrig vågar lita på att Gud finns och pröva honom, så händer det ju inget (stå vid sidan om stolen). Men om vi vågar säga till Gud att vi litar på att han finns och om vi lär känna honom, så ska vi se att det håller (sätt dig på stolen). Det är svårt för Gud att göra saker för oss, om vi inte ger honom en chans, tror på honom och litar på honom. Han vill inte tränga sig på oss, men när vi tror på honom kan han göra mycket för oss. Fråga barnen om de tror på Gud. Låt dem berätta när de började tro på Gud och hur det är att tro på honom. Är det lätt? Svårt? Spännande? Varför? Det finns fler bilder att använda för att förklara vad tro är. Beroende på vilken ålder dina barn är i kan de ta till sig dessa bilder. Om du vill ge ytterligare ett exempel kan du ta det med vinden som man inte ser, men vet att den finns. Fråga barnen om hur man skulle kunna förklara vind för någon som inte vet vad vind är (använd fantasin om en plats där människor aldrig känt vinden). När de gett sina förslag kan du jämföra med Gud. Vi kan inte se vinden/gud. Båda är osynliga. Vi vet att vinden finns genom att den påverkar t ex träd, segel, håret m m. Vi vet att Gud finns genom att han påverkar människor på olika sätt. Ge exempel: människor blir glada, tröstade, friska, börjar göra saker för andra m m. Avsluta delen om tro med att slå upp och läsa 1 Joh 4: sida 5

6 FÖRÄNDRAT LIV Dela in barnen i grupper och låt dem på en lapp få skriva ord som stämmer in på en juniorsoldat (vad och hur en JS är) och varför man ska bli en juniorsoldat. Sammanfatta vad grupperna har sagt. Är ni inte så många behöver ni inte dela in er i grupper. Läs Luk 19:1-10 eller låt barnen dramatisera berättelsen. Samtala om följande: Vem var Sackaios? Vad tyckte andra människor om honom? Varför ville han träffa Jesus? Varför valde Jesus att stanna under Sackaios träd? Vad händer med Sackaios när han möter Jesus? Vad gör han? Vad säger Jesus att han har för uppgift i vers 10? (frälsa, rädda människor) Sammanfatta berättelsen om Sackaios genom att säga att när människor möter Jesus och börjar tro på honom, så förändras deras liv. Jesus är god och när han flyttar in i våra hjärtan kan inte det som är dumt, fel eller ont finnas kvar där. Den människa som möter Jesus vill ju bli som Jesus är. Det är vad som hände med Sackaios! sida 6

7 Om ni hinner kan du dela ut lappar med motsatsord. Titta på de dåliga sidorna först. Låt sedan de som har dess motsats ställa sig framför respektive dåligt ord. Det som är rent och bra tar över det dåligas plats (ex mörker - ljus, kärlek hat, själviskhet omtanke, lögn sanning, avundsjuka uppmuntran). Fundera tillsammans på om ni kommer på några andra i Bibeln som blev förändrade när de mötte Jesus. Det finns kanske också någon nu levande människa som någon av er känner till. Ställ barnen i en ring och ta fram en sopkvast. Låt barnen hålla i kvasten, en i taget, och säga något som Jesus behöver städa ut ur våra liv/hjärtan. (dumma tankar, skitsnack, det dumma vi gör, det vi ljuger om). Berätta för barnen att Gud förlåter oss när vi ber om förlåtelse. Avsluta passet om förändrat liv genom att säga: att bli en Jesu soldat förändrar livet! Man blir lik Jesus, gör bra saker för andra och sig själv. Där en Jesus soldat finns, där finns Jesu och där kan hur mycket bra som helst hända. JAG VILL Dela ut JS-löftena på ett papper. Läs de tre punkterna högt. Fråga barnen hur varje mening börjar (- Jag vill ). Fråga barnen vad de gör om de vill något riktigt mycket. Vad gör de om det inte går bra? Prata om att göra sitt allra bästa och hur bra det sida 7

8 känns. Ibland misslyckas man och då ska man inte ge upp, utan man får en andra chans. Berätta om att när man blir en juniorsoldat vill man försöka göra en del saker. Alla människor har fått en fri vilja av Gud. Om man vill får man tro på Gud och lyda honom. Om man inte vill tro på Gud så gör man inte det. En juniorsoldat vill tro på Gud och låter Gud bestämma och låter honom jobba med hans/hennes vilja. sida 8

9 Förberedelse för juniorsoldatinvigning, del 2 Denna samling tar upp punkt nummer 1 i löftet: Jesus, bibeln och bön. JAG och GUD - Jag vill lära känna Jesus bättre genom att läsa bibeln, be, lyssna till honom och följa hans råd. Börja med att läsa punkt 1 i JS-löftet högt tillsammans. JESUS Dela ut var sin bild (se nedan) till barnen. De ska titta/fokusera på de fyra små punkterna i mitten av bilden under 30 sekunder. Därefter blundar de och ser ja, vem? Alla klarar inte detta första gången, utan får pröva efteråt igen. Förklara att detta naturligtvis inte är Jesus på riktigt, men att han skulle kunna ha sett ut ungefär så här när han gick på jorden. sida 9

10 Dela in barnen i några grupper. Låt dem få fundera ut en berättelse eller händelse som handlar om Jesus i Nya testamentet. Helt kort ska de sedan dramatisera denna utan ord och övriga grupper får gissa. (Ex Jesus stillar stormen, Jesu död på korset, Jesus botar en kvinna som rör vid hans mantel, Jesus välsignar barnen, Jesus besöker Sackaios). Dela in barnen i två grupper. Ge följande bibelord till grupp 1, som handlar om Jesus människan, vår vän. Låt dem fundera på vad dessa verser säger att Jesus var. Luk 2:40,52 - Barn Matt 4:2 - Hungrig Joh 19:28 - Törstig Joh 4:6 Trött Joh 11:33-35 Han grät, kände sorg Mark 3:5 Blev arg Den andra gruppen får följande bibelord, som handlar om Jesus Gud vår frälsare. sida 10

11 Joh 1:1-2 - Ordet = Gud Kol 2:9 - Gud i mänsklig gestalt Joh 20:28 - Tomas säger: Du är Gud! Samla ihop grupperna och läs alla bibelord högt. Berätta att Jesus var en människa och levde precis som vi gör. Det är bra att veta det. Vi kan komma till honom med allt vi känner och upplever och han vet hur det är! Jesus är vår allra bäste vän. Berätta också att många tror att Jesus bara var en människa, men vi tror att Jesus också är Gud! Visa en bild på den nyfödde Jesus i stallet. Fråga varför de tror att Gud måste bli en människa. Förklara att: Människan hade glömt, struntat i Gud och vänt honom ryggen. Människan hade gjort och gjorde dumheter = synd. Jesus kom för att visa/berätta vem Gud är. Jesus kom för att visa/berätta att Gud älskar människan. Jesus kom för att dö för oss, förlåta våra synder. Det kunde inte människan själv göra. Låt barnen slå upp Joh 3:16 och läsa högt. Ett bra redskap är att använda, när man berättar om detta, är Broillustrationen. Ställ upp barnen på ett led. Låt förste man vara John. De andra följer efter John och gör de rörelser John gör. Byt John efter stund. sida 11

12 Tala om att detta att bli en juniorsoldat handlar om att vilja följa Jesus och göra som han skulle ha gjort i olika situationer. Ta upp exempel från barnens vardag, där de kan fundera ut vad Jesus skulle ha gjort. Fundera över om det är lätt eller svårt att lyda Jesus. Dela gärna ut armband som är vävda med bokstäverna WWJD (What Would Jesus Do). De får bära detta om de vill göra som Jesus skulle ha gjort i olika situationer. Fråga om barnen vet vad en som följer Jesus kallas (lärjunge). Fråga hur många lärjungar Jesus hade när han levde på jorden. (12) Fråga hur många han har nu? (massor!). BIBELN Låt barnen ställa sig upp. Fråga hur det känns att stå på ett ben. Kan man stå utan ben? Det är bra att ha två ben. Nu ska ni få två B:n som en juniorsoldat ska stå på och använda. Det första B:et är BIBELN. Gör en bibeltävling. Exempel: 1. Dela upp gruppen i tre grupper. Ledaren säger en bibelvers och den grupp som först hittar versen och läser den högt vinner ett poäng. 2. Ledaren skriver bibelböckernas namn på lappar och delat ut en uppsättning till varje lag. Lägg bibelböckerna i oordning. Tävla i grupper om vilket lag som lägger bibelböckerna i rätt ordning Lär känna Bibeln. Titta i den röda tjocka JS-pärmen som säkert finns i bokhyllan på kåren. I den finns en bokhylla som man kan klippa och sida 12

13 klistra för att lära sig hur Bibeln är uppdelad. Gör detta tillsammans, gärna i större format än A4. Prata om: Gamla testamentet 39 böcker, Nya testamentet 27 böcker, Indelningen i: Lagen, Historia, Poesi, Profeterna, Evangelier, Brev och Profetia. Fråga barnen varför de ska läsa Bibeln. Varför är det vikigt? Hur ofta ska man göra det? När ska man göra det? Vad gör man om man inte förstår det man läser? Säkert kommer detta upp: Bibeln är Guds ord. Vi lär känna Gud när vi läser Bibeln. Vi lär känna andra människor som också tror på Gud när vi läser Bibeln. Vi lär oss hur Gud vill att vi ska leva när vi läser Bibeln. Vi ska försöka läsa Bibeln varje dag. Börja t ex med Barnens Bibel eller Handbok för livet. När vi inte förstår kan vi be till Gud att han hjälper oss att förstå. Vi kan också fråga någon annan kristen vän, ledare eller officeren på kåren om hjälp. BÖNEN Gör detta igen: Låt barnen ställa sig upp. Fråga hur det känns att stå på ett ben. Kan man stå utan ben? Det är bra att ha två ben. Det första B:et var? BIBELN. Det andra B:et är Bönen. sida 13

14 Istället för att prata om bön, ska ni testa några olika kreativa bönesätt. När ni gjort det ska ni fundera på vilka sorters böner ni har bett. 1. Låt barnen gå iväg i lokalerna eller utomhus och hämta något som får dem att tänka på Gud. Visa för varandra och berätta varför ni tänker på Gud när ni ser detta. Sjung en lovsång som upphöjer Guds namn, t ex Välkommen till denna plats. Låt barnen be högt: Jag älskar dig Gud för att du är. 2. Prata om hur skönt det känns när man tar mod till sig och berättar för någon när man gjort något dumt. Det kan kännas jobbigt innan, men gör man det kan man få förlåtelse och släppa det som varit jobbigt. Håller de med? Dela ut lappar och låt barnen skriva ner saker de vill be Gud om förlåtelse för eller saker de vill ändra på i sina liv. Släng dessa lappar i en tunna med vatten (glömskans hav). Be tillsammans på det sätt ni vill. 3. Sätt en stor skål med popcorn på golvet. Ställ er i en ring runt omkring denna skål. Prata om hur det går till när man poppar popcorn, hur det låter osv. Berätta att ni nu ska be popcornböner till Gud där ni tackar för olika saker. Ibland ber bara en och ibland råkar flera be samtidigt (precis som när man poppar popcorn.). Börja meningen med Tack Gud för 4. Förbered tre stationer där barnen kan gå runt själva och be. Säg att de nu kan få be för det som de själva vill be för: saker de vill ha hjälp med, saker de önskar av Gud, människor de lovat be för osv. På en station kan det finnas lappar och pennor. Här får de skriva ner sina böner och lägga i en låda. På den andra stationen får de tända ett värmeljus och be för det de vill, t ex en vän. På den tredje stationen får de bara sitta och vara tysta och lyssna om Gud vill säga något till dem. sida 14

15 När ni bett färdigt kan du sammanfatta och säga att bön är att samtala med Gud. Vi kan prata med Gud och Gud kan prata med oss. Fråga vilka olika sorters böner vi bett under detta pass: Tillbedjan att prisa Gud. Bekännelse att be om förlåtelse. Tacksägelse att tacka Gud. Bönfallning att be till Gud för sig själv och andra. Lyssnande att lyssna vad Gud vill säga. Vi ska helst, precis som med att läsa Bibeln, be varje dag. Vi kan be var som helst, men det kan vara bra att ha ett bestämt ställe och en bestämd tid, så att man inte glömmer bort att be. sida 15

16 Förberedelse för juniorsoldatinvigning, del 3 Denna samling tar upp punkt nummer 2 i löftet: Föräldrarna, familjen och vännerna. JAG, FAMILJEN OCH VÄNNERNA Jag vill lyda mina föräldrar, glädja min familj och vara en bra vän. Börja med att läsa punkt 2 i JS-löftet högt tillsammans. FÖRÄLDRARNA OCH FAMILJEN En undersökning. Namnge tre hörn i rummet med JA, Nej och VET INTE. Du ställer frågor och barnen går till det hörn som stämmer in på dem. Ställ alla möjliga frågor: Har du tre syskon? Heter din mamma Anna? Tycker du om blodpudding? Gillar du att städa ditt rum? Diskar du fler än två gånger i veckan? Är du storsyster? Kan din mormor köra bil? Har du stökigt i garderoben? Vet du när din pappa fyller år? o s v. Prata med barnen om detta med att lyda sina sida 16

17 föräldrar. Är det lätt - varför? Svårt - varför? Behöver man alltid tycka lika? Vad är svårast att komma överens om: Veckopengens storlek. Vilka TV-program jag ska titta på. När det är min tur att diska. När jag ska komma hem. Städningen av mitt rum. När jag ska lägga mig. Vilka kläder jag ska ha. Vilka kompisar jag väljer. Bordsskicket. Musiken jag lyssnar på. Frisyren. Det står om detta i Bibeln! Slå upp 2 Mos 20:12, Ef 6:1-3. Prata om vad att visa aktning betyder. Jo, att respektera någon. Fråga varför barnen tror att föräldrarna bestämmer si eller så? Slå även upp Ef 6:4. Det står något till era föräldrar också. Dela ut papper, pennor och kritor. Låt barnen rita eller skriva en hälsning hem till sina föräldrar. (Om något av barnen inte lever med någon av sina föräldrar kan han/hon skriva till någon annan vuxen.) sida 17

18 Fråga barnen om hur de kan glädja sina syskon. Låt alla bestämma sig för en sak de kan göra under veckan för sina syskon eller sina föräldrar. VÄNNERNA Låt ett av barnen lägga sig på ett stort papper på golvet. Rita av konturerna av barnet. Låt alla barn skriva på pappret innanför konturerna hur en bra vän ska vara. Prata om det. Är det lätt eller svårt att vara en bra vän? Slå upp Gyllene Regeln. Skriv den på pappret. Matt 7:12. Prata om vad detta betyder. Prata om varför det är så viktigt att vara en bra vän när man är en juniorsoldat. Exempel: Vi ska ju vara som Jesus är. När andra ser oss, ser de Jesus i oss. Det är viktigt att vara ett föredöme för andra, att visa hur man kan leva på ett bra sätt. sida 18

19 Förberedelse för juniorsoldatinvigning, del 4 Denna samling tar upp punkt nummer 3 i löftet: Världen runt omkring oss. JAG OCH VÄRLDEN RUNT OMKRING Jag vill berätta om kärleken från Gud och göra det jag kan för att hjälpa andra. Börja med att läsa punkt 3 i JS-löftet högt tillsammans. MISSIONSBEFALLNINGEN I ANDRA LÄNDER OCH HEMMA Ta fram en jordglob, kanske t o m en uppblåsbar. En karta kan också gå bra. Bolla jordgloben mellan er (om den är uppblåsbar) och låt den som får jordgloben berätta vilket land de har höger tumme på. Om ni har sida 19

20 en kartbok kan ni bläddra och någon säga stopp och se var ni hamnar. Fundera på om ni vet något om länderna ni får fram. Kristna borde vara världsbäst på geografi! Varför? Jo, därför att Jesus har sagt att vi ska gå ut i hela världen och berätta för människor om Gud. Slå upp Matt 28:19-20 och läs högt. Fråga barnen varför det är så viktigt för Jesus att vi ska ut i hela världen. (Alla behöver en chans att få lära känna Gud.) Fråga barnen om hur de kan hjälpa till så att barn i andra länder får lära känna Gud. Exempel: Ge pengar till Frälsningsarméns missionärer (förklara vad en missionär är). Ge pengar till Frälsningsarmén i andra länder. Åka tillsammans med sin ungdomsgrupp till ett annat land och träffa barnen där. Ge pengar till dom som översätter biblar till språk som inte har en bibel ännu. Vara fadder och skriva brev till fadderbarn och berätta om Gud. Jobba utomlands när man blir äldre. Ta fram några urklipp ur t ex Stridsropet eller andra kristna tidningar och titta på vad Frälsningsarmén gör i andra länder. Gör ev ett kollage. sida 20

21 Berätta att det inte bara är vuxna som ska berätta om Jesus. Slå upp Jer 1:7 och läs ett exempel på att Gud vill att unga människor också ska göra det. Ingen kan säga att man är för ung. Fråga barnen om de har några vänner som inte tror på Jesus. Det är inte bara viktigt att vara en bra vän, utan också att dela sin tro med sina vänner. Be dom skriva ner namnet på sinavänner och be sedan för dom tillsammans. Gör ev också ett fint bönekort med namnen på som de kan lägga i sin bibel. Vi ska inte bara be för våra vänner. Vi kan göra saker så att våra vänner lär känna Jesus. Ja, t ex vad kan man göra då? Låt barnen ge förslag på vad de kan göra så att deras vänner lär känna Gud. Prata om hur det skulle vara att testa dom här sakerna: lätt, svårt, spännande, jobbigt. Påminn om att Gud är med dem och hjälper dem. I den rosa boken som Niclas Hallman skrivit om JS-löftet finns ett förslag om att genomföra ett evangelisationsprojekt tillsammans. Gör det som en bra avslutning på JS-förberedelserna som ni nu haft tillsammans. Planera tillfällen då ledare och barn kan genomföra ett evangelisationsprojekt tillsammans. Detta är ett utmärkt sätt att låta barnen praktisera allt som undervisas för dem. Utnyttja inte barnen i evangelisationen genom att låta dem uppträda och arbeta. Gör det som ett samarbete. Låt era utåtriktade satsningar bli tillfällen då olika åldrar arbetar tillsammans. Låt barnen få lära av dina handlingar lika ofta som de skall lära sig av dina ord. När vi går ut med evangeliet till människor utanför kyrkan uppstår de tillfällen då relationen till Gud utvecklas som mest. Ansträng dig att hitta en jämn balans i att låta barnen undervisas och i att själva praktisera sin kärlekstro; att lära känna Gud och göra honom känd! Låt barnen träna sig i att göra kristendom och inte bara höra sida 21

22 kristendom. Utåtriktade satsningar kan innebära att evangelisera på gatorna, besöka sjuka, hjälpa gamla med speciella saker. (N iclas Hallman) Avsluta samlingen med att berätta att varje dag blir många människor runt hela vår jord frälsta. Det blir fest i himlen varje gång en människa blir frälst. Tänk vad de festar i himlen! Till sist Nu är det dags att låta barnet ta ställning till att bli en juniorsoldat. Prata med var och en personligt i detta läge. Det är bra att frälsningsofficeren som ska hålla i invigningen finns med i detta samtal. Läs igenom punkterna i löftet ännu en gång. Poängtera att om detta är hans/hennes vilja, att göra sitt bästa för att leva efter detta, kan han/ hon bli en juniorsoldat. Be tillsammans. Det är viktigt att föräldrarna blir informerade och godkänner att barnet blir juniorsoldat. Det kan göras vid t ex ett hembesök. Gud välsigne dig i ditt arbete för barnen! Materialet skrivet våren 2005 av Elisabeth Hjerpe, frälsningsofficer sida 22

23

24 F rälsningsarméns Ungdomsenhet2005

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften Frälsningsarméns Ungdomsenhet 2004 Introduktion av Juniorsoldaternas löften Hur motiverar vi svenska barn och ungdomar till medlemskap

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

Berättarstunden. Termin 5: Bibellabbet. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial. Innehåll Termin 5 Bibellabbet

Berättarstunden. Termin 5: Bibellabbet. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial. Innehåll Termin 5 Bibellabbet Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 5: Bibellabbet Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 5 Bibellabbet Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion 6

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om. Hon är en ganska ensam tjej som gärna vill hänga med de coola tjejerna Anna och Sara. På lunchrasten frågar Anna och Sara om vill

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR MÅLGRUPP 8-12 ÅR AKTIVITETS TIPS ETT LEDARMATERIAL MED TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM I DIN BARN- ELLER UNGDOMSGRUPP VILL ARBETA MED INSAMLING, SOLIDARITET OCH INTERNATIONELLA RELATIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Lika barn leka häst. 33 dagar kvar

Lika barn leka häst. 33 dagar kvar Lika barn leka häst 33 dagar kvar Det ligger i kontaktboken. Brevet. Det vibrerar som ett flygplan gör, precis innan det ska sticka iväg på startbanan för att kunna lyfta. Brevet från fröken till mammis

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Frågor och svar. En dum dag sidan 1

Frågor och svar. En dum dag sidan 1 En dum dag sidan 1 Frågor och svar Kapitel 1 1. Hur känner sig flickan när hon vaknar? Hon känner sig jättearg. 2. Rita en bild på hur flickan ser ut och känner sig när hon är arg. Måla med starka färger!

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer