4.Ventilation. Generellt. 5. Rörsystem. 6. Elektriska system. 2. Skrov. 7. Säkerhet & navigationsutrustning. 3. Däcksutrustning, tankar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4.Ventilation. Generellt. 5. Rörsystem. 6. Elektriska system. 2. Skrov. 7. Säkerhet & navigationsutrustning. 3. Däcksutrustning, tankar"

Transkript

1 Svenska Anytec 747 CAB Manual 2013

2 b.

3 INNEHÅLL 1. Generellt 4.Ventilation 1.1. Huvuddimensioner 1.2. Kapaciteter 1.3. Prestanda 1.4. CE-direktivet 1.5. Allmänt underhåll 1.6. Vinteruppläggning Trailer transport (V) Lyft med stroppar 1.7. Garanti 4.1. Ventilation 2. Skrov 2.1. Skrov 2.2. Däck 2.3. Fendring 5. Rörsystem 5.1. Brandsläckning 5.2. Länssystem 5.3. Bränslesystem 5.4. Styrning 5.5. Kylvattensystem 6. Elektriska system 6.1. Generellt 7. Säkerhet & navigationsutrustning 7.1. Säkerhetsutrustning 3. Däcksutrustning, tankar 3.1. Ankring 3.2. Förtöjning 3.3. Master, flaggkäpp 3.4. Räcken 3.5. Tankar 3.6. Målning, korrosionsskydd 3.7. Fönster / Rutor Taklucka 3.8. Stegar & halkskydd 3.9. Inredning & dörrar 3.9. Styrplats Huvudmotor Trimplan 1.

4 Vi gratulerar till er nya båt och tackar för det förtroende ni visat återförsäljare och tillverkare Förvara denna manual på ett lämpligt ställe så att ni vid behov snabbt kan minimera eventuella problem eller risker. Tillverkare Anytec Boats AB Storgatan 16 SE Örnsköldsvik Sweden Tel: Introduktion Denna manual har tagits fram för att hjälpa dig att använda din båt på ett säkert och komfortabelt sätt. Den innehåller detaljer om båten, medföljande utrustning, system och information angående dess användande. Vänligen läs denna manual noggrant, försäkra dig och samtliga användare om hur båten, motor och utrustning fungerar. Följande förkortningar har använts: F = Fara U = Observera V = Varning 2.

5 1. Generell beskrivning Båten är en hyttbåt i första hand tänkt att verka för privat bruk och fritid. Invändigt i hytten är båten försedd med stolar för förare och navigatör. Passagerare sitter på soffor i aktern och i extraordinära fall kan en passagerare sitta ute på sits framför hytten. 747 CAB har dörrar i centrum av hyttens för och akter. OBSERVERA! I taket på hytten finns en taklucka för att förbättra sikten vid angörande av brygga och navigering i lägre farter. Vi rekommenderar därför att luckan undviks att öppnas i farter över 10 knop. Styrplatsen är utrustad med justerbara fotstöd för bästa kör komfort. Utvändiga däcksytor är försedda med durklåt. Räcken och förtöjningspollare är tillverkade av aluminium. 747 CAB har en normal gummireling. Båten är av typ enskrov och helt byggd i marinaluminium. Skrov samt andra delar på båten är dimensionerade efter att båten skall användas i privat och fritidsmässig trafik. Båten är konstruerad och byggd enligt normer för ett CE godkännande i kategori C.C Huvuddimensioner Lmax, längd över allt 8,08 m LH, skrov längd 7,58 m LWL, längd i vattenlinje 6,20 m Bmax, bredd över allt 2,55 m Tmax, djupgående fullastad, utan drev 0,55 m Tmax, djupgående fullastad, inkl. drev 1,04 m Ha, fri höjd, vattenyta ankarlanterna ~2,36 m 21 grader ( ) 350 liter 1x225 (1x300) kw (hk) m Lt, vikt olastad (exkl. motor o bränsle) m MTL, Maxlast (passagerare, packning och motor) m LDC, Vikt inkl maxlast β, bottenvinkel akterut Bränsle (bensin) Motor effekt (max) CL, max antal personer 8 Porta Potti Tillval 0 liter Färskvattentank N/A - liter Rekomenderat batteri installeras av återförsäljare 140 Ah Landström (A.C.) 230 V 12 V Förbrukning ombord (D.C.) 3.

6 1.2. Kapaciteter En maximal total last på 940 har använts vid stabilitetskontrollen. Besättningsvikt (8 x 75 /person) Motor (max) 260 Maximalt rekommenderad last (inkl. motor) 940 Maximalt rekommenderad last (exkl. motor) 680 Bensin Proviant & personlig utrustning Maximal total last ( ) Följande data ska gälla för att ovanstående last ska accepteras Båtens egenvikt, olastad, Batteri, 31. Livflotte, 70. Övrigt, 30. Egenvikt med utrustning Radio, navigations & radarutrustning. Utrustning för säkert användande ska finnas ombord. Dynor på sina platser. All standardutrustning ombord Prestanda Vikt vid fartprov ska motsvara följande: Vikt olastad Besättning 150 (2 personer). Bränsle 80 (min 70 - max 140 liter bensin). MP, vikt vid fartprov = 2150 Prover som är utförda med ovanstående vikt har resulterat i en fart på 49,5 knop med 1x300 hk. Fartprovet ska utföras i skyddade vatten med en vindstyrka på <=3m/s CE-direktivet Denna båt uppfyller kraven för kategori C, med en besättningsbegränsning på 8 personer i enlighet med ISO Båtar inom denna kategori är konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan uppgå till och med Beaufort force 6 (motsvarar 13.8 m/s) med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m, under förutsättning att: besättningen har tillräcklig utbildning och erfarenhet gällande handhavandet av både båt och utrustning. Användare av denna båt ska uppmärksamma att: All besättning ska få nödvändig träning Båten inte belastas med större vikt än av tillverkaren rekommenderade maximalt last Vatten i kölområdet (slagvatten) ska hållas till ett minimum Stabiliteten reduceras av vikter som placeras högt upp I hårt väder ska luckor, takventiler & dörrar hållas stängda för att minimera risken för vatten inträn gning Stabiliteten kan reduceras om man drar eller lyfter tunga vikter med hjälp av kran eller bom Körning i vågor kan kraftigt påverka stabiliteten 4.

7 1.5. Allmänt underhåll För den utrustning s.s. motor, utrustning etc. hänvisar vi till de manualer som följer med dessa. Anytec förespråkar en kontinuerlig översyn av båtens skick ut & invändigt. Då det idag finns kontamineringar i både luft och vatten så rekommenderar Anytec regelbunden tvättning av skrov / överbyggnad. Se även till att båtens bottenfärg är i gott skick. Denna båt är behandlad med vårt patenterade ytbehandlingssystem Anytec M-400. Ytbehandlingen berör samtliga aluminiumytor ovanför vattenlinjen och stärker aluminiumets redan goda egenskaper. M-400 blir kemiskt bunden till aluminiumen efter appliceringen då ytbehandlingen tar hand om de många fria jonerna i aluminiumen som normalt sett bildar oxider. Detta resulterar i en glasliknande sköld som skyddar mot såväl saltvatten som UV-strålar. Sammantaget innebär det här att båten blir oerhört lättvättad. Rent vatten och ett skonsamt tvättmedel är allt som behövs för att hålla den behandlade aluminiumen i fint skick. Tvätta båten helst på land. Undvik kraftig borstning, andvänd gärna högtrycksspruta. Undvik alltför starka lösningar/tvättmedel. För att rostfria detaljer skall stå emot angrepp så skall dessa detaljer poleras minst en gång per år med lämpligt polermedel avsett för rostfria material. Kontrollera med jämna mellanrum elektriska funktioner. Länspumpens funktion kontrolleras genom att starta och stanna denna med brytaren. Se till att pumpen slutar jobba efter kontroll och att den manuella länspumpen är effektiv ända emot akterspegeln. Ta gärna för vana att använda den. Anytec rekommenderar att lyfta upp båten minst en gång per säsong för att tvätta bort beväxtning som fastnat på bottenskrovet för att bibehålla prestanda. Båten kan tappa upp till 10% av normal prestanda vad gäller fart p.g.a beväxtning vilket även medför ökad bränsleförbrukning. U- tänk alltid på miljön. V - Regelbundna kontroller. Anytec rekommenderar att Ni minst en gång varje månad går över nedan angivna punkter, ta för vana att lyfta på motorkåpa / lucka regelbundet. Tar bara några minuter men kan spara båtdagar. Bränsle ledningar och dess anslutningar Hydral ledningar med anslutningar Batterier, vattennivån & kabelskor Oljenivåer motor / växelhus Säkerhetsutrustning Länspumpar Styrning 1.6.Vinteruppläggning Vinterförvaring av motor, se motortillverkares manual. Tvätta båten utvändigt och invändigt Töm båten på utrustning, verktyg mm. Ta ur, ladda och förvara batteriet i ett torrt, ventilerat utrymme och fritt från frost (U). Om batteriet är kvar i båten, lyft av kablar från polerna. Smörj styrutrustningen (U) Länsa båten från allt vatten och skydda den från nederbörd (U) Skruva ur bottenpluggen / dyvikan Byt alltid ut slitna komponenter (V). Exempelvis offeranoder, gäller även motor/er. Ta ur dynor och andra textilier som kan mögla. Impregnera fasta inredningsdetaljer med anti-mögel medel. Sörj för god ventilationsörj för god ventilation. 5.

8 Trailertransport (V) Kontrollera att centerrullarna bär kölen på ett korrekt sätt och justera sidostöden så att de förhindrar all sidorörelse. Glöm ej att säkra båten med spännband. Lasta ejutrustning i båten vid trailertransport Lyft med stroppar Justera lyftstropparnas placering så att båten hänger horisontellt (i balans) när den lyfts. Se till att det finns skydd mellan stroppar och båt där så behövs. Om så inte sker kan båtens fender ta skada(u). Stå ej under hängande båt (F) Garanti För medföljande / monterad utrustning hänvisar vi till respektive underleverantör. Anytec Boats AB lämnar 24 månaders garanti på utförd produktion. Vid större skador på skrov eller plåtdelar ta kontakt med din återförsäljare för konsultering. Görs inte detta och inom skälig tid vid upptäckt av skada / fel så gäller ej garanti. Framställan om garanti / reklamation görs skriftligt. Garantiarbeten utföres hos Återförsäljare eller tillverkare om ej annat avtalats. För övrigt så följer vi gällande KKL. ( Konsumentköplagen ) 2. Skrov 2.1. Skrov Skrovet byggs i aluminium med kölförstyvning, tvärgående spant och längsgående förstyvningar. Bottenplåtarna har en tjocklek av 4 mm, fribord 4 mm. Skrovet är uppbyggt av följande kvalitet: Plåtar: EN AW-5083-H321 Profiler: EN AW-6082-T6 2.2 Däck Däcket byggs i aluminium med tvärgående och längsgående profiler. Däcket och överbyggnad byggs i aluminium av följande kvalitet: Plåtar: EN AW-5754-H22 Profiler: EN AW-6082-T6 2.3 Fendrering Båten är försedd med en D-list i gummi. Behandla gummilisten minst en gång per år med lämpligt medel för underhåll av gummi. U- vid skada ska reparation ske omgående. Ta kontakt med din återförsäljare för mer information. 3. Däcksutrustning, tankar 3.1 Ankring Se regelbundet över infästningar av ankare, schackel och lina. Om ankaret fastnar i botten måste ankarlinan läggas fast i en pollare innan man försiktigt försöker dra loss ankaret med hjälp av motorkraft. Ankarspel finns att köpa som tillbehör. Kontakta din återförsäljare för mer information. 3.2 Förtöjning Elasticitet och brottslast är viktiga faktorer vid val av tågvirke. Beroende på knopar och splitsar så kan brottslasten minska med 20-50%. För att öka livslängden andvänd förtöjningsfjädrar som ryckdämpare. Skölj linorna med färskvatten och förvara dem torrt innan vinterförvaring. 6.

9 3.3. Master, flaggkäpp Kontrollera alltid master med jämna mellanrum, leta efter glapp eller sprickor Räcken Kontrollera räckenas infästen minst en per säsong Tankar Båten har bränsletank på 350 liter. På grund av tankens form kan det förekomma differens från mätare till verklighet. Vi föreslår därför att man t.ex. fyller på 43 l, 87 l och 175 l ( halvtank ) och fullt ifall man misstänker felaktig visning för att se hur mätaren står. Båten skall ligga i våg vid test. Gör därefter lämpliga markering för ovanstående nivåer. U- kontrollera tankar med anslutningar regelbundet 3.6. Målning, korrosionsskydd Båten är från fabriken målad med Interlux Trilux 33. Vid bättringsmålning av bottenfärgen rekomenderar vi Interlux Trilux AF Hard. Har skada uppstått så att aluminium ses genom grundfärgen så måste detta åtgärdas med ny bottenfärg Fönster / Ruta Se till att fönster / ruta är rengjorda samt ge akt på sprickor och andra skador som kan försämra sikten. Rutor är limmade och tillverkade av härdat glas. Byt ut skadade rutor omgående Taklucka I taket på hytten finns en skjutbar taklucka för ljusinsläpp och för att förbättra sikten vid angörande av brygga eller navigering i lägre farter. Takluckan har tre fasta öppna lägen som kan låsas för användande under färd. Luckans skall endast öppnas, justeras eller stängas i farter under 10 knop. V- Förvissa dig alltid om att luckan är låst i ett fast läge efter justering av positionen genom att kontrollera låsningen ligger an spåret i luckramen och dra försiktigt i luckan. Luckan måste vara i något av de tre låsbara lägena som finns på luckramen om den skall vara öppen under färd. Låsspår Kontroll av låsning Låsmekanism 3.8. Stegar & halkskydd Håll ytor rena från löst material, kontrollera funktionen och byt ut vid skada. 7.

10 3.9. Inredning & dörrar Båten har en dörrar i för och akter på kabinen. Kontrollera regelbundet funktionen av tätning och låsbarhet. U- dörrar skall alltid vara stängda vid färd Styrplats Hytten är tillvekad av Aluminium och stolarna är vattenavvisande. Anytec rekommenderar alltid stolsskydd och kapell när båten ej är i bruk. Förarens utsikt från förarplatsen kan begränsas pga stor trimvinkel hos båten samt andra faktorer nämnda nedan: Last och lastens placering. Snabb acceleration. Fartökning från deplacementsfart till planing. Sjöförhållanden. Regn och vattenstänk. Mörker och dimma. Störande belysning. Personer eller utrustning i siktfältet. U- kontrollera stolarnas och stativens funktion med jämna mellanrum U- ge akt på instrumenten Huvudmotor Bestycka båten med maximalt 1x300 Hk. För skötsel, underhåll och drift se separat manual från motortill-verkare. Rigglängden är lång och Anytec rekommenderar dubbla muttrar vid motormontering. Efter ca 20 timmar körning så skall kontroll av motormontering och efterdragning av motorbultar ske. Viktigt för båtens totala prestanda är att hissning av motor samt propeller val är korrekt så motorns varvtal ligger inom föreskrivna gränser. Tala med Er återförsäljare om något inte stämmer. U- iaktta varsamhet och visa hänsyn när det gäller avgasutsläpp och motorljud i hamnen. Bränslespill och oljespill får ej lämnas på sjön utan åtgärd. För övrig data och skötselråd se separat manual från din motorleverantör Trimplan Båten är utrustad med trimplan som standard och dessa manövereras via panelen på styrpulpeten. Gör tester vid drift av båt för att lära dig hur trimplan & båt reagerar. Anytec rekommenderar att man använder trimplanen vid sidsjö, motsjö och förskjuten last. För drift och underhåll av trimplan hänvisar vi till manual för dessa. 4.Ventilation Stuvar & skrov är ventilerade och skadade ventiler bör bytas ut omgående. Hytten är ventilerad i taket och har defroster öppningar mot framrutorna. 8.

11 5. Brandsläckning 5.1. Brandsläckning Brandsläckningsutrustningen består av 1st handsläckare av typen pulver som sitter monterad under handsk-facket på babord sida. U- kolla med jämna mellanrum att brandsläckaren har full effekt. Det är ägarens/användarens ansvar: Att se till att brandsläckningsutrustningen fungerar. Att se till att besättningen vet var brandsläckningsutrustningen finns samt hur den ska användas. V- Se till att aldrig Blockera säkerhetsfunktioner. Exempelvis brytare till elsystemet, huvudbrytare. Modifiera något av båtens system (särskilt bränslesystemet eller båtens elektriska system). Fylla bränsletanken när motorn är igång eller i närheten av öppen låga. Röka när ni hanterar bränslen av något slag. U - Bränsletanken är placerad under akterdäck. Skulle en brand uppstå i detta utrymme finns det en brandlucka installerad för att snabbt kunna spruta in brandsläckningsmedel med brandsläckaren i utrymmet. Brandluckan är placerad på väggen mot motorbrunnen. Försäkra dig om att du vet var brandluckan är placerad. 9.

12 5.2. Länssystem Systemet består av två elektriska länspumpar med automatiskt nivåbrytare. Länssytemet är placerat i aktern och tar hand om vatten som överstiger 10 liter. Länspump går även att köra manuellt, brytare är placerade på pulpeten till vänster om ratten. Båten är utrustad med en manuell handpump där slang ligger mot botten och akterspegel som gör det möjligt att tömma båten på allt vatten. Om du tar upp båten på land skruvar du bort dyvikan i aktern. Glöm ej att sätta tillbaka dyvikan efter tömning. Båten är självlänsande med raka aluminiumrör som ligger i nivå med durken och går rakt genom aktern. En monterad PVC-slang fungerar som backventil. Denna slang skall alltid vara i nerfällt läge vid stillaliggande och vid körning. V- om inte PVC-slangen till självläns är i nerfällt läge så vattenfyller man båten som kan orsaka skador, kontrollera regelbundet att skräp eller annat inte har åkt in i PVC-slangen och kan orsaka stopp. Detta gäller speciellt under hösten när löv mm faller ner. U- Kontrollera med jämna mellanrum funktionen hos pumparna. Rensa insugningssilarna från smuts och skräp. Viktigt att kontrollera att strömbrytaren brutit strömtillförseln till pumpen så den inte fortsätter att jobba utan vatten eller efter kontroll. V- Den kombinerade kapaciteten hos länssystemet är inte dimensionerat för att klara länsning av båten om skrovet skulle bli skadat Bränslesystem Systemet består av en bränsletank, avluftning och påfyllning. För bästa funktion så ge akt på spill eller lukt. Inspektionsluckan för tank är monterad i mitten mellan sofforna i aktern på kabinen. Bränslefilter är mon-terade i utrymmet under motorbrunnen. För service och underhåll sker åtkomst via inspektionsluckan i motorbrunnen Styrning Hydraulstyrning är standard för motorer upp till 1x300 hk. Anytec rekommenderar att båten utrustas med power assist. Detta för att erhålla tillräcklig styvhet i styrsystemet vid hög fart. För skötsel och underhåll se manual. Annan olja än föreskrivet får ej användas Kylvattensystem Kylvatten tas in genom riggen, var aktsam med att tilta ut motorn för långt under gång så att intaget kommer över vattenytan. V- Motorn har ett skvallerrör som hjälper dig att kontrollera att vatten pumpas ut och motorn kyls. 10.

13 6. Elektriska System 6.1. Generellt 12v för motorer, manöver och förbrukning. Huvudströmbrytare är placerad i soffan. Val av batteri är angivet av motortillverkaren. Två extra offeranoder är monterade på akterspegeln. Offeranoderna ska bytas när de är mer än 50 procent förbrukade. U- Tänk på att det alltid finns lite ström ut i skrovet på grund av motorn, se därför till att huvudbry-tare är frånslagen när motor är avslagen, moderna motorer med data kan behöva ström med jämna mellan rum, kontrollera därför motorleverantörens rekommendationer. Du ska alltid Kontrollera batterier och laddningen innan användning. Kontrollera eventuella lukter. Koppla loss och ta ur batterierna vid vinterförvaring eller annan långtidsförvaring. Kontrollera navigationsljusens funktion innan körning på natten. Se till att alltid ha reservlampor till lanternorna. Se till att aldrig Arbeta med elinstallationer när systemet är strömsatt. Modifiera elsystemet eller elritningar utan att först konsultera en marinelektriker. Byta ut eller modifiera säkringar till andra amperetal än de som är beräknade. Installera eller byta ut elektriska komponenter till komponenter som har större ampere än existerande säkring. Lämna båten obevakad med huvudbrytarna påslagna. Men kom ihåg att länspumpar och larm alltid vara påslagna. V- tänk på att jordfel är båtens värsta fiende. Nya instrument och liknande kräver att du jordar på ett korrekt sätt. V- OBS! Jord får aldrig tas i skrovet. Installationen måste isoleras från skrovet på både plus- och minus-sidan. 11.

14 7. Säkerhet & navigationsutrustning 7.1. Säkerhetsutrustning Försäkra dig om att du har all nödvändig säkerhetsutrustning ombord före avfärd. Flytvästar. Nödraketer. Brandsläckare. Ankare med lina. Linor till förtöjning. Lämplig kommunikation. U- se över brandsläckare och brandsläckningssystem kontinuerligt. F- under färd ska ombordvarande personer befinna sig på säker plats. V- Manöver Manöveregenskaperna över 42 knop är begränsade och plötsliga svängar kan göra att man förlorar kontrol-len över båten. Minska farten innan skarpa girar görs, är motor uttrimmad så trimma även in före skarp manöver. Använd inte denna båt med större motor än vad som är föreskrivet på den i båten placerade CE skylten. Kör inte båten med negativ motorvinkel (stäv neråt) vid höga farter. Båten kan då kränga över åt sidan. Instabilitet kan uppstå vid svängar. Kör inte med maxfart när du är i högt trafikerade vatten eller vid väder & sjöförhållanden med reducerad sikt, stark vind eller stora vågor. Var observant på väjningsregler. Se till att alltid ha tillräcklig distans för att stanna eller manövrera om det skulle behövas för att undvika kollision. V- Självlänsar Självlänsens slappslangar i aktern skall alltid vara i nerfällt läge när båten ligger i hamn, vid fart genom vattnet eller när båten är upptagen för vintern. Om inte så vattenfyller Ni båten. Kontrollera även att drän-eringsrör är fria från nedfall eller dyligt. Vi rekommenderar Er att en gång per månad kontrollera funktionen av länspumpen. ANYTEC BOATS AB önskar er alla många härliga stunder ute i skärgården. Skrovidentitetsbetäckning: placerad på aktern LV ANY74 _ 12.

15 13. Data ANYTEC 747 CAB 747 CAB ANYTEC

16 Noteringar 14.

17

18

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK 1 (49) Yamarin 80 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK 2 (49) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 80 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt Yamarin! Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert

Läs mer

Säkerhetshandbok. if båtförsäkring 2010. Säkerhetshandbok If båtförsäkring 2010 1

Säkerhetshandbok. if båtförsäkring 2010. Säkerhetshandbok If båtförsäkring 2010 1 Säkerhetshandbok if båtförsäkring 2010 Säkerhetshandbok If båtförsäkring 2010 1 Innehållsförteckning Sjövärdighet 4 Förtöjning 4 Förtöjningslinor 4 Ryckdämpning/Nötskydd 4 Förtöjningsbeslag 5 Förtöjning

Läs mer

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association)

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association) ISSN 1650-2760 SPECIAL Ett specialmedlemsblad utgivet av Skandinaviska Gummibåtsklubben 5:e uppl. 2002 Skandinaviska Gummibåtsklubben (Scandinavian Inflatable Boat Association) Råd, tips, service, och

Läs mer

FÖRORD. Lycka till och mycket nöje med Albin 78.

FÖRORD. Lycka till och mycket nöje med Albin 78. FÖRORD Denna guide avser att ge en kortfattad handledning i hur Albin 78 skall användas och skötas. I huvudsak har medtagits sådant som är speciellt för Albin 78. Vi ber Er också noggrannt studera de separata

Läs mer

Kontrollera före färd

Kontrollera före färd SLÄPVAGNS- HANDBOK Medlem i Släpvagnshandboken gäller för modeller fr.o.m 2001 Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel. Kontrollera före färd - att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 BÄTTRE BADRUM SV INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 Art.nr. RSK.nr - MS100 Installations- och bruksanvisning för massagesystem 1 20141113-1.1 Innehåll: -Besiktning, uppackning och installation

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår skyldighet

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

ett berikande magasin från ryds båtar 2013 F SOM I FRAMTID

ett berikande magasin från ryds båtar 2013 F SOM I FRAMTID ett berikande magasin från ryds båtar 2013 F SOM I FRAMTID FAKTA RYDS BÅTFÖRSÄKRING Försäkringen gäller i sjön året runt Nyvärdesersättning de första två åren En bättre försäkring för din Rydsbåt Om båten

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet,

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SALTSJÖN - MÄLARENS 2005-04-22 BÅTFÖRBUND SJÖSÄKERHET Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste åren drabbats av i genomsnitt 50 dödsfall varje år. Detta är en minskning av antalet dödsfall jämfört med

Läs mer

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326L X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar,

Läs mer

användarmanual CYKLAR SEDAN 1990

användarmanual CYKLAR SEDAN 1990 användarmanual CYKLAR SEDAN 1990 Ökad cykelkraft med din nya elassisterade cykel. Grattis. Du har just gjort ett klokt val för hälsa och miljö. Marvil Emotion är ett utmärkt transportmedel som ger bra

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 SE INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 GRATTIS TILL ER NYA HUSBIL. Vi gratulerar till ert val av husbil. Ett val som ni inte behöver ångra då det är vår fulla övertygelse att KABE Travel

Läs mer

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol att använda och sköta en elrullstol Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ursprunglig författare: Robert Nyström Textrevidering: Lars Wärnberg, HI Ansvarig informatör: Anna Karbin-Lund, HI Original: Svensk

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm!

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm! ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 5 Förtöjning Som erfaren båtägare känner du till»att rätt angöra en brygga«. För att vara på den säkra sidan, ta del av våra rekommendationer som tar upp det du bör tänka på. Läs

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer