ANYTEC 750 SP MANUAL 2012 enska Sv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANYTEC 750 SP MANUAL 2012 enska Sv"

Transkript

1 Svenska ANYTEC 750 SP MANUAL 2012

2 INNEHÅLL 1. Generellt 1.1. Generell beskrivning 1.2. Huvuddimensioner 1.3. Kapaciteter 1.4. Prestanda 1.5. CE 1.6. Dokumentation 1.7. Allmänt underhåll 1.8. Vinteruppläggning 1.9. Garantier 2. Skrov 2.1. Skrov 2.2. Däck 2.3. Fendring 3.8. Stegar & trappor 3.9. Styrplats Kabiner Trimplan 4.Ventilation, värme 4.1. Ventilation 5. Rörsystem 5.1. Brandsläckning 5.2. Länssystem 5.3. Bränslesystem 5.4. Styrning 5.5. Kylvattensystem 6. Elektriska system 3. Däcksutrustning, tankar 3.1. Ankring 3.2. Förtöjning 3.3. Master, flaggkäpp 3.4. Räcken 3.5. Tankar 3.6. Målning, korrosionsskydd 3.7. Fönster b Generellt 6.2. Lanternor 7. Säkerhet & navigationsutrustning 7.1. Säkerhetsutrustning 1.

3 VI GRATULERAR TILL ER NYA BÅT och tackar för det förtroende ni visat återförsäljare och tillverkare Förvara denna manual på ett lämpligt ställe så att ni vid behov snabbt kan minimera eventuella problem eller risker. 1. GENERELL BESKRIVNING Båten är i första hand tänkt att användas för privat bruk och fritid. Invändigt är båten försedd med stolar för förare och navigatör. Passagerare får gott om plats i aktersoffan och framför styrpulpeten. Styrplatsen är utrustad med justerbara fotstöd för bästa körkomfort. Utvändiga däcksytor har durkplåt. Kraftiga räcken och förtöjningspollare i aluminium. Båten är av enskrovs-typ och helt byggd i aluminium, båten är försedd med en kraftig relingslist i gummi. Skrov samt andra delar på båten är dimensionerade för privat och fritidsmässig trafik. Båten är konstruerad och byggd enligt normer för ett CE godkännande i kategori C. Tillverkare Anytec Boats AB Storgatan 16 SE Örnsköldsvik Sweden Tel: Huvuddimensioner Lmax, längd över allt 8,08 m LH, skrov längd 8,03 m LWL, längd i vattenlinje 6,27 m Bmax, bredd över allt 2,26 m BWL, bredd i vattenlinje 1,95 m m Lt, vikt olastad inkl motor 1390 kg Tmax, djupgående fullastad, utan drev 0,55 m Tmax, djupgående fullastad, inkl. drev 0,95 m Ha, fri höjd, vattenyta ankarlanterna ~2,4 m Introduktion Denna manual har tagits fram för att hjälpa dig att använda din båt på ett säkert och komfortabelt sätt. Den innehåller detaljer om båten, medföljande utrustning, system och information angående dess användande. Vänligen läs denna manual noggrant, försäkra dig och samtliga användare om hur båten, motor och utrustning fungerar. Följande förkortningar har använts: F = Fara U = Observera V = Varning β, bottenvinkel akterut 20 grader ( ) Bränsle (bensin) 230 liter Motor effekt (max) 258 (350) kw (hk) Rigglängd 635 mm mmtl Maxlast 1111 kg mldc, Vikt inkl maxlast 2141 kg Flytkroppsvolym 1800 Dm3 CL, max antal personer 6 Start batteri 75 (115) Ah Förbrukning ombord (D.C.) 12 V 2. 3.

4 1.2. Kapaciteter Båtens totala vikt vid stabilitetskontrollen har varit 1111 kg. Besättningsvikt (75 kg/person) 450 kg Proviant & personlig utrustning 25 kg Verktyg & reservdelar 15 kg Övrigt 45 kg Flotte 50 kg Övrigt Motor 365 kg Maximalt rekommenderad last 950 kg Bensin 161 kg Maximal total last 1111 kg Följande data ska gälla för att ovanstående last ska accepteras Båtens egenvikt, olastad, 1030 kg Utrustning för säkert användande ska finnas ombord Dynor på sina platser All standardutrustning ombord 1.3. Prestanda Vikt vid fartprov ska motsvara följande: Vikt olastad 1030 kg Motor (300 hk) 307 kg Besättning 150 kg (2 personer) Bränsle 80 kg (min 58 - max 115 liter bensin). MP, vikt vid fartprov = 1558 kg Prover som är utförda med ovanstående vikt har resulterat i en fart på 59 knop. Fartprovet ska utföras i skyddade vatten med en vindstyrka på <=3m/s CE Denna båt uppfyller kraven för kategori C, med en besättningsbegränsning på 6 personer i enlighet med ISO Båtar inom denna kategori är konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan uppgå till och med Beaufort force 6 (motsvarar 13.8 m/s) med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m, under förutsättning att: besättningen har tillräcklig utbildning och erfarenhet gällande handhavandet av både båt och utrustning. Användare av denna båt ska uppmärksamma att: all besättning ska få nödvändig kunskap och träning; båten inte får belastas med större vikt än tillverkarens maximalt rekommenderade last; vatten i kölområdet (slagvatten) ska hållas till ett minimum; stabiliteten reduceras av vikter som placeras högt upp; i hårt väder ska luckor hållas stängda för att minimera risken för vatteninträngning; stabiliteten kan reduceras om man lastar båten på ett felaktigt sätt. vågor kan kraftigt påverka stabiliteten. att en okontrollerad undanmanöver i hög fart kan ge upphov till tvära kast, ge akt på varningsskylten som monterats på styrpulpeten vid körning i hög motsjö skall motor trimmas negativt (fören vinklas ner) vid medsjö skall motor trimmas ut så att fören lyfter, håll även fart genom sjön. Vid fart i hög mot och medsjö ska båten hållas i rät vinkel (90 grader) mot vågor. Det är viktigt att du lär känna båten och dess begränsningar. Ge akt på väjningskylten vid styrpulpeten. Max rattutslag bör får ej utföras i farter över 45 knop Allmänt underhåll Hänvisar till de manualer som följer båten för motor, utrustning mm. I övrigt så rekommenderar vi kontinuerlig översyn av båtens skick ut- och invändigt. Vi rekommenderar regelbunden tvättning av både skrov och överbyggnad. Tvätta hellre båten på land istället för i vattnet. Undvik kraftig borstning. Använd gärna högtrycksspruta och undvik starka lösnings- och tvättmedel. Kontrollera båtens bottenfärg regelbundet. Aluminium skapar en skyddande oxid som man inte ska polera bort. För att rostfria detaljer ska stå emot angrepp ska de poleras minst en gång per år med lämpligt polermedel för rostfritt. Se över elektriska funktioner med jämna mellanrum. Kontrollera också att länspumpen slutar jobba efter kontroll. Den manuella länspumpen är effektiv ända upp mot akterspegeln. Vi rekommenderar att lyfta båten under augusti månad för att rengöra skrovet. Båten kan i annat fall tappa upp mot 15% av sin normala prestanda vilket även innebär ökad bränsleförbrukning. Anytec rekommenderar översyn av båten och utrustning en gång per månad och alltid efter kraftigt regn eller hård blåst. Lämna inte utan tillsyn under långa perioder. U- tänk alltid på miljön Vinteruppläggning Vinterförvaring se motormanual tvätta båten utvändigt och invändigt töm båten på utrustning, verktyg och liknande ta ur batteriet, ladda det och förvara batteriet i ett torrt ventilerat utrymme som är fritt från frost (U), lyft av kablarna från polerna., om batteriet är kvar i båten. smörj styrutrustningen (U) länsa båten från allt vatten och skydda den från nederbörd (U) skruva ur bottenpluggen / dyvikan byt alltid ut slitna komponenter (V), exempelvis offeranoder. Detta gäller gäller även motor. ta ur dynor och andra textilier som kan mögla. sörj för god ventilation Trailertransport (V) Kontrollera att centerrullarna bär kölen på ett korrekt sätt och justera sidostöden så att de förhindrar all sidorörelse. Glöm ej att säkra båten med spännband. Lasta ejutrustning i båten vid trailertransport. Lyft med stroppar Justera lyftstropparnas placering så att båten hänger horisontellt (i balans) när den lyfts. Se till att det finns skydd mellan stroppar och båt där så behövs. Om så inte sker kan båtens fender ta skada(u). Stå ej under hängande båt (F)

5 1.7. Garanti För medföljande och monterad utrustning hänvisar vi till respektive underleverantör. Anytec lämnar 24 månaders garanti på utförd produktion. Vid större skador på skrov eller plåtdelar ta kontakt med din återförsäljare för konsultering. Görs inte det inom skälig tid vid upptäckt av skada eller fel gäller ej garantin. Framställan om garanti och/eller reklamation görs skriftligt. Garantiarbeten utförs hos återförsäljare eller tillverkare om annat ej avtalats. Vi följer den gällande Konsumentköplagen. V- Regelbundna kontroller Ta för vana att lyfta på motorkåpa regelbundet. Det tar bara några minuter men kan spara många båtdagar. Vi rekommenderar att du kontrollerar följande punkter minst en gång varje månad. Bränsleledningar och dess anslutningar Hydralledningar med anslutningar Batterier, vattennivån och kabelskor Oljenivåer i motor och växelhus Säkerhetsutrustning Länspumpar Styrning 2. SKROV 2.1. Skrov Skrovet byggs i aluminium med kölförstyvning, tvärgående spant och längsgående förstyvningar. Bottenplåtarna har en tjocklek av 4 mm, fribord 4 mm. Skrovet är uppbyggt av följande kvalitet: Plåtar: EN AW-5083-H321 Profiler: EN AW-6082-T6 2.2 Däck Däcket byggs i aluminium med tvärgående och längsgående profiler. Däcket och överbyggnad byggs i aluminium av följande kvalitet: Plåtar: EN AW-5754-H111 Profiler: EN AW-6082-T6 2.3 Fendrering Båten är försedd med en D-list i gummi. Behandla gummilisten minst en gång per år med lämpligt medel för underhåll av gummi. U- vid skada ska reparation ske omgående. Ta kontakt med din återförsäljare för mer information. 3. DÄCKSUTRUSTNING, TANKAR 3.1 Ankring Se regelbundet över infästningar av ankare, schackel och lina. Om ankaret fastnar i botten måste ankarlinan läggas fast i en pollare innan man försiktigt försöker dra loss ankaret med hjälp av motorkraft. 3.2 Förtöjning Elasticitet och brottslast är viktiga faktorer vid val av tågvirke. Beroende på knopar och splitsar så kan brottslasten minska med 20-50%. För att öka livslängden ska förtöjningsfjädrar användas som ryckdämpare. Under vintermånaderna ska linorna först sköljas med färskvatten och sedan förvaras på en torr plats Master, flaggkäpp Kontrollera alltid master med jämna mellanrum, leta efter glapp eller sprickor Räcken Kontrollera räckenas infästen minst en per säsong Tankar Båtens brännsletank rymmer 170 liter bränsle. På grund av tankens form kan det förekomma viss skillnad mellan mängden bränsle i tanken och vad bränslemätaren indikerar. Om du misstänker att mätaren visar fel rekommenderar vi att du fyller på 25 liter, 40 liter, 85 liter (halvtank) och sedan upp till full tank. Gör lämpliga markeringar vid dessa nivåer. Båten måste ligga i våg vid test för att säkerställa ett bra resultat. U- kontrollera tankar med anslutningar regelbundet 3.6. Målning, korrosionsskydd Båten är målad med CTW Internationals målningsprogram för aluminiumbåtar. Grundfärg: Intergard 563 Färg Klister för bottenfärg: Intergard 263 Bottenfärg: Interspeed BWO 992 Svart Skador som är så allvarliga att du ser aluminium genom grundfärgen innebär att du måste du lägga på ny grundfärg, klister och bottenfärg. Kontakta din återförsäljare för mer information om du känner dig osäker Fönster / Ruta Se till att fönster och rutor är rengjorda. Ge akt på sprickor och andra skador som kan försämra sikten. Fönstren är limmade och byggda av härdat glas Stegar & halkskydd Håll ytor rena från löst material och kontrollera deras funktion. Byt ut skadat material Styrplats Pulpeten är tillverkad i aluminium. Stolarna är vattenavvisande. När båten inte är i bruk rekommenderar vi att du alltid använder stolsskydd och pulpetkapell. Förarens utsikt från förarplatsen kan begränsas på grund båtens trimvinkel men även andra faktorer: Last och lastens placering Snabb acceleration Fartökning från deplacementsfart till planing Sjöförhållanden Regn och vattenstänk Mörker och dimma Störande belysning Personer eller utrustning i siktfältet U- kontrollera stolarnas och stativens funktion med jämna mellanrum U- ge akt på instrumenten 6. 7.

6 3.10. Huvudmotor Max 350 hk. Se separat motormanual från tillverkaren för skötsel, underhåll och drift av båtens motor. Rigglängden är extra lång. Vi rekommenderar dubbla muttrar vid motormontering. Efter ca 20 timmars körning måste en kontroll av motormonteringen ske. (OBS! efterdra motorbultar). För att säkerställa att båtens optimala prestanda bibehålls är det viktigt att kontrollera motorns hissning samt att propellervalet är korrekt. Motorns varvtal kan annars ligga utanför föreskrivna gränser. Kontakta din återförsäljare för mer information. U- iaktta varsamhet och visa hänsyn när det gäller avgasutsläpp och motorljud i hamnen. Bränslespill och oljespill får ej lämnas på sjön utan åtgärd. För övrig data och skötselråd se separat manual från din motorleverantör Trimplan Om trimplan monteras ska medföljande svarta nylondistanser användas mellan akterspegel och trimplan (för att motverka onödig korrosion). För drift och underhåll av trimplan hänvisar vi till separat manual. 4. VENTILATION Stuvutrymmen och skrov är ventilerade. Byt ut skadade ventiler. 5. BRANDSLÄCKNING 5.1. Brandsläckning Brandsläckningsutrustningen består av en handsläckare av pulvertyp som monterats i styrpulpeten. U- kolla med jämna mellanrum att brandsläckaren har full effekt. Det är ägarens/användarens ansvar: att se till att brandsläckningsutrustningen fungerar; att se till att besättningen vet var brandsläckningsutrustningen finns samt hur den ska användas; V- Se till att aldrig blockera säkerhetsfunktioner. Exempelvis brytare till elsystemet, huvudbrytare modifiera något av båtens system (särskilt bränslesystemet eller båtens elektriska system) fylla bränsletanken när motorn är igång eller i närheten av öppen låga. röka när ni hanterar bränslen av något slag Länssystem Systemet består av en elektrisk länspump med automatiskt nivåbrytare. Länssytemet är placerat i aktern och tar hand om vatten som överstiger 10 liter. Länspump går även att köra manuellt, brytare är placerade på pulpeten till vänster om ratten. Båten är utrustad med en manuell handpump där slang ligger mot botten och akterspegel som gör det möjligt att tömma båten på allt vatten. Om du tar upp båten på land skruvar du bort dyvikan i aktern. Glöm ej att sätta tillbaka dyvikan efter tömning. Båten är självlänsande med raka aluminiumrör som ligger i nivå med durken och går rakt genom aktern. En monterad PVC-slang fungerar som backventil. V- Kontrollera regelbundet att inte skräp eller annat åkt in i PVC-slangen. Detta kan orsaka blockeringar, särskilt under hösten när löven faller. U- Kontrollera pumparnas funktion regelbundet. Rensa insugssilarna från smuts och skräp. Se till att strömbrytaren brutit strömtillförseln till pumpen så att den inte fortsätter jobba utan vatten efter kontroll. V- Den kombinerade kapaciteten hos länssystemet är inte dimensionerat för att klara länsning av båten om skrovet skulle bli skadat Bränslesystem Systemet består av en bränsletank, avluftning och påfyllning. Ge akt på spill eller lukt för bästa funktion. En inspektionslucka för tanken är monterad i motorbrunnen. Bränsletanken ska alltid vara så full som möjligt. Särskilt under perioden oktober-mars då det annars kan bildas kondens i tanken. U- Kontrollera att tankens och motorbrunnens lucka återmonteras på rätt sätt med packning och tätning. Vi rekommenderar att eventuella problem åtgärdas av fackman Styrning Hydraulstyrning med kapacitet för motorer upp till 150 HK, för skötsel och underhåll se manual. Annan olja än föreskrivet får ej användas Kylvattensystem Kylvatten tas in genom riggen, var aktsam med att tilta ut motorn för långt under gång så att intaget kommer över vattenytan. V- Motorn har ett skvallerrör som hjälper dig att kontrollera att vatten pumpas ut och motorn kyls. 6. ELEKTRISKA SYSTEM 6.1. Generellt 12v för motorer, manöver och förbrukning. Huvudströmbrytare är placerad i soffan. Val av batteri är angivet av motortillverkaren. Två extra offeranoder är monterade på akterspegeln. Offeranoderna ska bytas när de är mer än 50 procent förbrukade. U- Tänk på att det alltid finns lite ström i skrovet på grund av motorn. Se därför till att huvudbrytaren är frånslagen när motorn inte är igång. Moderna motorer med data kan behöva ström med jämna mellanrum. Kontrollera motorleverantörens manual för mer information. Du ska alltid kontrollera batterier och laddningen innan användning kontrollera eventuella lukter koppla loss och ta ur batterierna vid vinterförvaring eller annan långtidsförvaring. kontrollera navigationsljusens funktion innan körning på natten. Se till att alltid ha reservlampor till lanternorna. Se till att aldrig arbeta med elinstallationer när systemet är strömsatt modifiera elsystemet eller elritningar utan att först konsultera en marinelektriker byta ut eller modifiera säkringar till andra amperetal än de som är beräknade; installera eller byta ut elektriska komponenter till komponenter som har större ampere än existerande säkring lämna båten obevakad med huvudbrytarna påslagna. Men kom ihåg att länspumpar och larm alltid vara påslagna. V- tänk på att jordfel är båtens värsta fiende. Nya instrument och liknande kräver att du jordar på ett korrekt sätt. V- OBS! Jord får aldrig tas i skrovet. Installationen måste isoleras från skrovet på både plus- och minus-sidan

7 6.2. Lanternor Båten är utrustad med lanternor enligt gällande sjövägsregler. 7. SÄKERHET & NAVIGATIONSUTRUSTNING 7.1. Säkerhetsutrustning Försäkra dig om att du har all nödvändig säkerhetsutrustning ombord före avfärd. flytvästar nödraketer brandsläckare ankare med lina linor till förtöjning lämplig kommunikation U- se över brandsläckare och brandsläckningssystem kontinuerligt. F- under färd ska ombordvarande personer befinna sig på säker plats. V- Manöver Manöveregenskaperna över 45 knop är begränsade. Plötsliga svängar kan göra att du förlorar kontrollen över båten. Minska farten innan skarpa girar. Om motorn är utvinklad bör du också trimma in före skarpa manövrar. Använd inte båten med större motor än vad som är angivet på båtens CE-skylten. Kör inte båten med negativ motorvinkel (stäv neråt) vid höga hastigheter. Båten kan då kränga över åt sidan. Instabilitet kan uppstå vid svängar. Kör inte med maxfart i trafikerade vatten eller i väder och sjöförhållanden med reducerad sikt, starka vindar eller stora vågor. Var observant på väjningsregler. Se till att alltid ha tillräcklig distans för att stanna eller manövrera om det skulle behövas för att undvika kollision. V- Självlänsar Kontrollera att dräneringsrör är fria från nedfall och dylikt. Vi rekommenderar att länspumpens funktion kontrolleras en gång per månad. ANYTEC ÖNSKAR ER ALLA många härliga stunder ute i skärgården. SKROVIDENTITETSBETÄCKNING: PLACERAD PÅ AKTERN LV ANY

8 NOTERINGAR 12.

9

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK 1 (49) Yamarin 80 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK 2 (49) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 80 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt Yamarin! Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert

Läs mer

Säkerhetshandbok. if båtförsäkring 2010. Säkerhetshandbok If båtförsäkring 2010 1

Säkerhetshandbok. if båtförsäkring 2010. Säkerhetshandbok If båtförsäkring 2010 1 Säkerhetshandbok if båtförsäkring 2010 Säkerhetshandbok If båtförsäkring 2010 1 Innehållsförteckning Sjövärdighet 4 Förtöjning 4 Förtöjningslinor 4 Ryckdämpning/Nötskydd 4 Förtöjningsbeslag 5 Förtöjning

Läs mer

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association)

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association) ISSN 1650-2760 SPECIAL Ett specialmedlemsblad utgivet av Skandinaviska Gummibåtsklubben 5:e uppl. 2002 Skandinaviska Gummibåtsklubben (Scandinavian Inflatable Boat Association) Råd, tips, service, och

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

FÖRORD. Lycka till och mycket nöje med Albin 78.

FÖRORD. Lycka till och mycket nöje med Albin 78. FÖRORD Denna guide avser att ge en kortfattad handledning i hur Albin 78 skall användas och skötas. I huvudsak har medtagits sådant som är speciellt för Albin 78. Vi ber Er också noggrannt studera de separata

Läs mer

användarmanual CYKLAR SEDAN 1990

användarmanual CYKLAR SEDAN 1990 användarmanual CYKLAR SEDAN 1990 Ökad cykelkraft med din nya elassisterade cykel. Grattis. Du har just gjort ett klokt val för hälsa och miljö. Marvil Emotion är ett utmärkt transportmedel som ger bra

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Kontrollera före färd

Kontrollera före färd SLÄPVAGNS- HANDBOK Medlem i Släpvagnshandboken gäller för modeller fr.o.m 2001 Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel. Kontrollera före färd - att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

ett berikande magasin från ryds båtar 2013 F SOM I FRAMTID

ett berikande magasin från ryds båtar 2013 F SOM I FRAMTID ett berikande magasin från ryds båtar 2013 F SOM I FRAMTID FAKTA RYDS BÅTFÖRSÄKRING Försäkringen gäller i sjön året runt Nyvärdesersättning de första två åren En bättre försäkring för din Rydsbåt Om båten

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 BÄTTRE BADRUM SV INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 Art.nr. RSK.nr - MS100 Installations- och bruksanvisning för massagesystem 1 20141113-1.1 Innehåll: -Besiktning, uppackning och installation

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol att använda och sköta en elrullstol Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ursprunglig författare: Robert Nyström Textrevidering: Lars Wärnberg, HI Ansvarig informatör: Anna Karbin-Lund, HI Original: Svensk

Läs mer

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326L X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar,

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet,

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SALTSJÖN - MÄLARENS 2005-04-22 BÅTFÖRBUND SJÖSÄKERHET Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste åren drabbats av i genomsnitt 50 dödsfall varje år. Detta är en minskning av antalet dödsfall jämfört med

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 SE INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 GRATTIS TILL ER NYA HUSBIL. Vi gratulerar till ert val av husbil. Ett val som ni inte behöver ångra då det är vår fulla övertygelse att KABE Travel

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer