NORRA LÄNKEN. 30 depåer i Region Öst. Mötesplats under jord. stoppar stölder sid 4. Fem år i skidbacken för Cramo Järpen sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRA LÄNKEN. 30 depåer i Region Öst. Mötesplats under jord. stoppar stölder sid 4. Fem år i skidbacken för Cramo Järpen sid 3"

Transkript

1 CRAMO 30 depåer i Region Öst sid 6 12 ID06 stoppar stölder sid 4 Fem år i skidbacken för Cramo Järpen sid 3 NORRA LÄNKEN Mötesplats under jord sid 9 #1/2009 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN CRAMO

2 det har aldrig varit mer rätt att hyra än nu Erik Bengtsson vd Cramo Sverige AB Att hyra utrustning och maskiner hjälper allt fler företag att anpassa kostymen efter de projekt som är på gång. Ett talande exempel är Asplunds Bygg i Örebro, (sid 11), som övergivit en egen maskinpark för att hyra in allt från stora kranar till mindre handverktyg. Trots nedgången inom byggsektorn ser vi flera ljuspunkter i branschen. Långsiktiga infrastrukturprojekt har ökat efterfrågan på våra anläggningsmaskiner. Cramo är med och slutför bygget av väg 73 till Nynäshamn en väg som samtidigt blir startskottet till nya projekt - bland annat en containerhamn och en gashamn i Nynäshamn (sid 8). Norra länken i Stockholm är ett annat stort väg- och tunnelprojekt där Cramo bidrar med stora etableringar och anläggningsmaskiner (sid 9). Det nya ROT-avdraget har redan skapat optimism bland hantverkare och mindre företag och givit våra depåer nya kunder. Flera företag har till och med nyanställt medarbetare i år. Cramos förtroende och goda kundrelationer är ett kapital som inte byggts upp i en handvändning. Det är en ovärderlig tillgång, särskilt i svåra tider. Min efterträdare som regionchef i Öst, Lars Celsing, som jag vill hälsa välkommen, säger i sin intervju på sid 6, att Cramos goda kundrelationer var ett av skälen till att han valde att flytta till oss. Vi arbetar hela tiden hårt för att ses som ett naturligt förstaval hos våra kunder, och vi strävar efter ständiga förbättringar. För att säkerställa att vi blir bättre gör vi uppföljningar och mäter kundnöjdhet, effektivitet i våra processer m.m. Vi vill att alla depåer och alla medarbetare skall ha en vilja att bli ännu bättre på det de gör. För att stimulera detta har vi i region Öst för första gången utsett Årets depå. Det blev depån i Nacka, och i motiveringen sägs att man där med små medel skapat en typisk Cramoanda som kan sammanfattas med kunden i centrum, ordning och reda och kul på jobbet! Med den inställningen ser vi ljust på Cramo 2009! Innehåll #1/09 Jubel i Nacka sid 7 Fukt i en 1200-talskyrka ring Cramo sid 10 Hornstull får en ny profil sid World Cup-avtal i Åre 4 ID06 på allt fler byggen 5 CramoSkolan på webben Tema Öst: 6 Ny regionschef på plats 7 Årets depå i Öst Nacka 8 Fyra nya projekt i Nynäshamn 9 Etableringar kring Norra länken 10 Depåinvigning i Norrköping 11 Asplunds Bygg valde Cramo 12 Bokning via webben kundbesök på en dag 16 Byggmaskinmässan i Göteborg omslagsbilden: Per Eriksson, platschef för östra tunnelbygget i Norra länken och Cramos Roland Svensson i den nyöppnade arbetstunneln. se sid 9. Foto: Håkan Lindgren Cramo sverige AB, torshamnsgatan 35, kista Tel , Fax Internet: E-post: cramo.com redaktör/ansv UTG: Anders collman Produktion: Citat journalistgruppen AB projektledare: hans axelsson AD: Åsa Hansson tryck: arkpressen, västerås, 2009 Tidningen Cramo Contact når våra kunder. Den kommer ut fyra gånger om året. Om du vill ha ett eget nummer hem i din brevlåda, faxa då namn och adress till oss på faxnummer , eller registrera dig via vår hemsida. 2 Cramo Contact 1/09

3 Håkan Lindgren Hans Eriksson depåchef. Ny depå i Värtan Med förvärvet av Lidingö Hyrcenter i Stockholms Frihamn har Cramo öppnat den nya depån Värtan med adress Värtavägen 53 på Gärdet. Lidingö Hyrcenter startades 1991 av Hans Eriksson, som nu blir depåchef i de nya lokalerna. Depån håller öppet månd-fred Tel Mikael Johansson, depåchef i Järpen, har jobb i Årebackarna de närmaste fem åren. Cramo tecknar femårigt World Cup-avtal i Åre Cramo kommer att svara för arrangemangen kring alla World Cup-tävlingar i Åre de närmaste fem åren. Det är nybildade World Cup Åre AB som tecknat det långa avtalet, som depån i Järpen får på sin lott. Närmast väntar världscupfinalen mars. Just nu läggs sista handen inför årets världscupsfinal. Bodar och containrar monteras och kablar dras för el och värme. Det är depåchefen i Järpen Mikael Johansson och hans medarbetare som arbetar i backarna. Tidigare har vi förhandlat inför varje säsong, men nu var vi överens om att Cramo går in som Technical Supplier under en betydligt längre period. Det underlättar planeringen både för oss och arrangörerna. Efter Cramos uppmärksammade insats vid VM 2007 under ledning av dåvarande depåchefen i Östersund Mats Eskilsson har det aldrig varit någon tvekan om vem som skulle få kontraktet. Då fraktade 80 långtradare bland annat 130 bodar och 400 elcentraler och elverk för tv-team, strålkastare och tidtagningssystem till Åre. En World Cup-final med en budget på 24 miljoner kan givetvis inte jämföras med VM här 2007 med en budget då på 500 miljoner. Men uppdraget för oss är i stort sett detsamma men i mindre skala, säger Mats Eskilsson. Avtalet har förhandlats fram av distriktschefen i mellersta Tävlingsprogram mars i Åre Onsd 11 mars Störtlopp Dam/Herr Torsd 12 mars Super-G Dam/Herr Fred 13 mars Slalom Dam/Storslalom Herr Lörd 14 mars Storslalom Dam/Slalom Herr Sönd 15 mars - Nationstävlingar Norrland Stefan Brink och Åres Olle Rolén. WC-finalen blir ett av de större idrottsevenemangen i Sverige i år. Tjugo deltagande nationer har anmält drygt aktiva och ledare. Antalet funktionärer blir cirka 600 varav de flesta från Jämtland. Mediabevakningen är också stor med närmare 500 ackrediterade journalister från svensk och internationell press, radio och tv. SVT och sex internationella tv-bolag finns på plats. Arrangörerna räknar med besökare under veckan. På Cramos tävlingsprogram i år står ytterligare en världscuptävling i Åre. Det är damernas världscup 12 och 13 december. Hans Axelsson Martin Holmgren ny vice president Martin Holmgren, 41, chef för Fleet Management, har utsetts till vice President i i Cramos koncernledning. Han efterträder Mats Stenholm, som går i pension. Martin Holmgren, anställdes i Cramo Sverige 2003 som produktområdeschef. Han kom då från Telia Mobile. Anderstorp i topp Mystery Shopper är en kvalitetsuppföljning där en okänd person gör ett oanmält besök på depåerna för att kontrollera att det ser snyggt och ordentligt ut, att personalen är välkomnande och serviceinriktade samt att mottagningskontroll, utlämning och administration följer Cramos rutiner. Den senaste mätningen gjordes i november Maximalt kunde en depå få 100 poäng. Högsta poäng fick depån i Anderstorp. 1. Cramo Anderstorp, 97 p 2. Cramo Värnamo, Cramo Västerås, Cramo Huddinge, Cramo Vemdalen, Cramo Borås, Cramo Helsingborg, Cramo Kiruna, Cramo Lund Nord, Cramo Eskilstuna, 86 Cramo Contact 1/09 3

4 ID06 stoppar obehöriga på bygget Cramo levererar utrustning för elektronisk närvaroförteckning till ett flertal byggarbetsplatser i Sverige. Jourdepåerna hos Cramo i Stockholm och Göteborg bygger också på legitimation med ID06-kort. Idag finns det i Sverige ett 80-tal arbetsplatser som använder sig av ID06-kort för elektronisk närvaroförteckning. De flesta har valt att hägna in arbetsplatsen med staket och grindar och har på så sätt försett arbetsplatsen med ett skalskydd. På uppdrag av JM Entreprenad svarar Cramo för inhägnad vid ett omfattande renoverings- och tillbyggnadsprojekt i Sundbyberg. På begäran av beställaren har alla rotationsgrindar och slaggrindar utrustats för ID06-passage. Här var det verkligen befogat med en effektiv inpasseringskontroll, då vi har etableringen på andra sidan gatan. Vi springer ut och in hela dagarna och därtill kommer alla leveranser till bygget, säger Tommy Hultgren, som är arbetsledare och en av de ansvariga för att ID06-systemet fungerar. ID06 har utarbetats av byggbranschen gemensamt för att höja branschens anseende och försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet. Systemet började användas i slutet av 2007, men slog igenom först under förra året, säger Cramos säljare Ronnie Johansson. Det här är det första bygget där beställaren krävt obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning för att försvåra för obehöriga att visats på arbetsplatsen. För att kortet ska bli giltigt på en specifik arbetsplats måste ID06-kortet registreras på arbetsplatsen där också aktuella behörigheter läggs in såsom tillåtna tider på arbetsplatsen. Vi har idag 181 personer på bygget, berättar Tommy Hultgren. När vi började hade bara en firma av ett 20-tal underentreprenörer registrerat sina medarbetare i ID06-systemet, trots att vi skrivit in det i avtalen med dem. Så idag har jag 58 tillfälliga kort utlånade, men det blir bättre för varje dag Tommy Hultgren avsätter mellan en och två timmar om dagen för att registrera nya medarbetare som kommer till bygget, notera anhöriga och aktuella telefonnummer. Håkan Lindgren För in- och utpassering läggs kortet mot grindens läsare. Det är viktigt att poängtera att ID06 inte är till för att kontrollera arbetstider, vilka många misstänkte i början, säger Tommy Hultgren. Visst finns det barnsjukdomar fortfarande, men erfarenheterna är övervägande positiva. Vi har stängt bygget för obehöriga och dagtidstjuvarna är borta helt. Jag vet också hela tiden vilka som finns inne på bygget om något skulle hända. Planeringen innan systemet installeras är viktig, konstaterar både Tommy Hultgren och Ronnie Johansson. Cramo och byggaren måste på ett tidigt stadium gå igenom logistik och placering av grindar. Tillträde till Cramos obemannade jourdepåer baseras på att företaget som vill teckna abonnemang är anslutet till ID06. Vid porten till jourdepån sätts ID06-kortet in i en läsare där den personliga koden knappas in. Sedan är det bara att kliva in och hämta de maskiner man vill hyra. Maskinerna som hämtas registreras automatiskt på den som öppnat depån. För mer information se eller kontakta närmaste säljare hos Cramo. Hans Axelsson Tommy Hultgren hos JM Entreprenad är arbetsledare vid renoveringen av Skatteverkets hus i Sundbyberg, där alla som vistas på arbetsplatsen har ID06-legitimation. Paketerbjudande från Cramo Cramo erbjuder ett komplett paket av ID06 för närvaroregistrering samt för att säkra bygget. steg 1: Elektronisk NärvAroregistrering, EN steg 2: EN och Skalskydd (in- och utpassering med ID06 genom grindar) steg 3: EN och Säker förvaring (ID06-lås på kontor, bodar och container) steg 4: EN, Skalskydd och Säker förvaring 4 Cramo Contact 1/09

5 Boka utbildning via nätet Under 2008 utbildade Cramo cirka kunder i någon av de utbildningar som erbjuds genom CramoSkolan. I början av februari i år öppnades en bokningstjänst på webben som erbjuder kunderna möjligheten att boka sin utbildning online. Den nya tjänsten fyller flera funktioner, berättar Jon Lundback, ansvarig för den externa CramoSkolan. Framför allt hoppas vi att våra kunder lättare ska kunna se vilka kurser vi erbjuder, vad de innehåller, när olika kurstillfällen äger rum samt även ge dem möjlighet att själva kunna boka sig eller lämna intresseanmälan för att gå på en kurs. Givetvis kan kunderna, liksom tidigare, boka sig på kurser genom att kontakta någon av våra depåer. CramoSkolan har funnits i många år och fungerat väl för såväl internutbildning som kursarrangör för kunder. Framför allt är det lift- och ställningsutbildningar som har efterfrågats. Nästa steg är att bredda utbudet, ett arbete som kommer att påbörjas under våren. Att möta våra kunders efterfrågan och erbjuda dem flera nya utbildningar, det är viktigt för oss. Framför allt nu när vi ser att behovet av liftutbildningarna minskar något, säger Jon Lundback. Jon Lundback. Inom Cramo finns en vision om att även kunna erbjuda interaktiva utbildningar på webben. Ofta är det brist på tid som hindrar kunden att gå en utbildning. Vi måste titta på alla möjligheter att göra utbildningarna effektivare för våra kunder. Kan man förkorta utbildningstiden genom att exempelvis kombinera olika separata utbildningar, eller traditionell lärarledd utbildning med egen interaktiv utbildning, så är detta intressant. Samtidigt får ju också kursdeltagaren större möjlighet planera sin egen tid och gå utbildningen när det passar var och en. Jon Lundback konstaterar att den här kombinationen redan finns i branschen. För Cramo gäller det nu att först undersöka vilka fler utbildningar de ska erbjuda i CramoSkolan och som nästa steg fundera på vilka av dessa som eventuellt kan göras effektivare. Annica Ahlberg-Valdna Fortfarande är lift- och ställningsutbildningarna mest efterfrågade. thomas lundstedt Succé för Cramo i fjällen Första maj förra året lämnade Mats Eskilsson depåchefsjobbet i Östersund för att satsa på en ny depå i Vemdalen. Cramo hade inte haft någon direkt uthyrningsverksamhet i Härjedalen tidigare. Det var Östersund och Ljusdal som fick leverera till fjällprojekten. Uthyrningen har utvecklats långt över mina vildaste förväntningar, berättar en glad Mats Eskilsson, som i dagarna också tack vare sina tidigare erfarenheter av skidarrangemang medverkat till ett femårsavtal med World Cup Åre AB. Ett uppdrag som går till depån i Järpen. Jag tyckte att jag gjorde en glädjekalkyl när vi startade i Vemdalen. Det visar sig nu att den låg under hälften av vad vi omsatte förra året. Satsningen på sommarturism i regionen sker förutom kring Funäsdalen också i området kring Vemdalsskalet, Björnrike och Klövsjö, där mellan fyra och fem tusen bäddar planeras i stugor och lägenheter de närmaste åren. Vi har varit med och renoverat en fäbodvall, ett kraftverk i Hede, en skilodge och en skicamp i Lofsdalen bland annat. Efterfrågan gäller annars mest traditionell bygguthyrning, bodar och containrar. Vi hyr också ut mycket tung ställningsutrustning, säger Mats Eskilsson. Och det går som sagt bra för den lilla depån i Vemdalen, där Mats arbetar tillsammans med sonen Jens. Vi startade från noll, och efter de första åtta månaderna hade vi omsatt 4,5 miljoner kronor. Det är inte dåligt! Hans Axelsson För knappt ett år sedan öppnade Mats Eskilsson depån i Vemdalen. Cramo Contact 1/09 5

6 Region ÖST Möt vår nye regionchef Efter sju år som marknadschef på Swebus byter nu Lars Celsing jobb och blir ny regionchef Öst. Han efterträder Erik Bengtsson, som tillträtt som vd för Cramo Sverige AB. För mig är Cramo ett intressant bolag, det är välskött och med ett stort kundfokus, konstaterar den nye regionchefen. Cramo har ett rakt språk och en kultur som är sund. Det är helt enkelt ett jordnära företag. Under sin karriär har han bland annat varit verksam i entreprenadföretag, och arbetat inom statliga Samhallkoncenen. Efter en kortare mellanlandning på tre år inom ett managementföretag kom han 2002 till Swebus. Eller som han konstaterar tillbaka till verkligheten. Att bli rekryterad och byta jobb i en lågkonjuktur fick honom att fundera lite, men en sak som lockade var den goda relationen som Cramo har med sina kunder. Jag kommer från en bransch med mycket låg lönsamhet, där uppnås vinst genom goda relationer med kunder och tilläggsaffärer. Att då komma till ett företag som Cramo där det är en självklarhet i kulturen känns mycket lockande. Han tror tyvärr att vi bara sett början på lågkonjunkturen och den finansiella krisen. Båda kommer att gå djupare och vara längre än vad vi tidigare upplevt. Därför är det nödvändigt att parera. Han förklarar det så här: om när det gäller att bygga skolor, dagis och serviceboende. Det är inte längre ekonomiskt försvarbart att bygga fast sig i byggnader. - Jag tror på situationsanpassat byggande. När demografin ändras i ett bostadsområde kan Cramo snabbt komma in med moduler med långa avtalstider. Visserligen är marginalerna lägre, men vi har stora möjligheter att skapa tilläggsavtal i takt med att behoven förändras. Redan efter första kontakten kändes Cramo som ett genuint företag med en affärsdriven organisation. Inga beslut får ta för lång tid. Det vi kan förbättra ytterligare är snabbare och felfria processer mot kunden, från beställning till leverans. Tung industri använder sig ofta av Toyota-modellen som bland annat innebär att göra rätt redan från början. Även om Cramo inte är en tung industri kan vi lära av dem som lyckats bra med att vässa sina processer. Annica Ahlberg-Valdna Lars Celsing kommer närmast från Swebus, där han varit marknadschef. Annica Ahlberg-Valdna Inte bara vi utan våra kunder möter allt tuffare krav, vilket i sig bör stimulera ett nytt beteende. Ett sådant exempel är att göra mer beställningar via nätet. Jag menar inte att Cramo ska bli en nätaffär, men ett väl fungerande system som hjälper till med bokning och beställning kan bli en del av den personliga relationen mellan oss och kunderna. En annan effekt av vikande investeringar i byggbranschen är att beläggningsgraden minskar. Vi liksom många andra måste självklart anpassa oss inför en vikande konjuktur men vi måste samtidigt göra oss startklara inför den konjukturuppgång som kommer, anser Lars Celsing. Nu mer än någonsin gäller det att fatta de rätta besluten och stå beredd när det vänder. Det finns en fortsatt utvecklingspotential i Mälardalsregionen. Redan pågår stora infrastrukturprojekt och politikerna talar om att starta flera, bland annat för att stimulera sysselsättningen. Där ska Cramo vara med. Jag tror även att kommuner måste börja tänka Region Öst omfattar distrikten Stockholm/ Uppland, Västmanland/ Närke och Östergötland/ Gotland. Nya depåer har i år öppnats i Nyköping och på Gärdet/Värtan i Stockholm. 6 Cramo Contact 1/09

7 Vi är Årets depå 2008! Trots nästan helt ny personalstyrka har depån i Nacka utsetts till Årets depå 2008 inom Region Öst. Vi var alla blåbär i början av året, men hungriga och bra på att jobba i grupp. Hyresguiden var vår bibel hemma på kvällarna, säger en stolt depåchef Nicklas Häggström. Håkan Lindgren Region ÖST - Nackadepån har under 2008 fortsatt prestera på topp med kunden i fokus, trots att man bytt så gott som all personal. De har visat att det med små medel går att skapa Cramoanda om man verkligen vill, säger distriktschefen för södra Stockholm Anders Nielsen-Holm. Ledord för depån har varit kunden i centrum, ordning och reda och kul på jobbet! Fyra av depåns fem medarbetare har anställts under Depåchefen Nicklas Häggström kom för ett år sedan från OKQ8, där han var butikschef. Efter en vakans erbjöds även Erdem Bozatli från OKQ8 jobb som innesäljare. Ny innesäljare blev också Robert Förutom äran belönas gänget i Nacka med en resa till Cramo i Estland. Fr v Nicklas Häggström, Karim Sedighi, Erdem Bozatli, Andreas Thorsson och Robert Haraldsson. Haraldsson, tidigare väktare. En helt ny bransch för oss, men alla var engagerade och ville serva kunderna på bästa sätt, säger Nicklas Häggström. Äldst i gården är serviceteknikern/innesäljaren Andreas Thorsson, som kom till Cramo Men med mina 25 år är jag samtidigt yngst i gänget, konstaterar han glatt. Senast anställd, för åtta månader sedan, är serviceteknikern Karim Sedighi, med en maskiningenjörsexamen från Iran i bagaget. Depån är inte specialiserad utan tillhandahåller allt i handhållna byggmaskiner. Vi har hållit omsättningen 2008 trots att vi nästan var ett helt nytt team. Och det ser bra ut även de första månaderna i år, säger Nicklas Häggström. Ham- marby Sjöstad är visserligen snart färdigbyggd, men vi har kunder över hela Nacka och Värmdölandet och en hel del på Lidingö. Det nya ROT-avdraget har redan medfört många nya kunder och skapat en stor optimism bland de mindre företagen. Flera har till och med nyanställt i år. Så på Nackadepån ser vi jätteljust på 2009! Hans Axelsson Nytt säljteam i Stockholm/Uppland Håkan Lindgren Distrikt Västmanland/Närke 6 depåer Enköping, Västerås, Köping, Örebro, Eskilstuna och Strängnäs. Distriktschef: Jesper Gräf, Örebro. Distrikt Stockholm/Uppland Distrikt Östergötland/Gotland 10 depåer Norrköping, Linköping, Motala, Mjölby, Visby, ny depå i Nyköping, Finspång, Katrineholm, Flen och Västervik. Distrikschef: Magnus Johansson, Norrköping. Säljarna i distrikt Stockholm/Uppland arbetar sedan årsskiftet efter en mer geografisk uppdelning för att på så sätt närmare kunna serva kunden. Arbetet samordnas nu också av en försäljningschef, Samuel Augsburger, som tillsammans med halva teamet finns på depån i Huddinge. Där finns fr v Ronnie Johansson, Roland Svensson, Lena Jonsson, Thomas Larsson och Samuel Augsburger. I Uppsala finns Anders Pettersson, vid Järfälladepån Jimmy Barwich och Thore Alfredsson, i Södertälje Niklas Wirsand och i Bredden Yngve Gustavsson. 7 depåer i norr Norrtälje, Uppsala Norr, Uppsala Syd, Bredden, Täby, Bromma och Järfälla. Järfälla är också centraldepå för Anläggning och Cramo entreprenadmaskiner med förare samt Cramo safety och uthyrning av fallskydd i hela Sverige. Distriktschef Norr: Christer Hernvall. 7 depåer i syd Kungsholmen, ny depå Värtan, Nacka, Huddinge, Länna, Södertälje och Nynäshamn. Byggetableringscentra i Jordbro, liftcenter i Upplands Väsby. Distriktschef Syd: Anders Nielsen-Holm. Cramo Contact 1/09 7

8 Region ÖST Väg 73 startskottet för nya Nynäshamnsprojekt Håkan Lindgren Gryt och avfarten mot Söderby brygga är en av de sista trafikplatserna i etapp 1. Sedan följer Cramo och Christer Bjurling, t v, med ansvarige arbetsledaren för Svevia Christer Dahlberg till den sista etappen och sju brobyggen innan man når Nynäshamn. Fyra stora projekt väntar Cramo i Nynäshamn. Det började för två år sedan med dåvarande Vägverket Produktion och första etappen av väg 73. Cramo har nu tecknat avtal med Svevia, fd Vägverket Produktion, om den femte och sista etappen av väg 73 mellan Ösmo och Nynäshamn med byggstart i mars. Entreprenaden för Svevia omfattar cirka 6 km motorväg, sju broar och tre trafikplatser. Den totala anbudssumman är 350 milj kr. I juni 2011 ska allt vara klart. Nya väg 73 byggs i fem etapper. I den första etappen har Cramo till Vägverket levererat anläggningsmaskiner, byggmaskiner, el, belysning och gjututrustning. Cramo medverkar med etableringar och maskiner både till den andra etappen, som byggs av NCC, och den tredje som byggs av Skanska. Till etapp fyra och Veidekke levererar Cramo gjututrustning till nio brogjutningar. Och i dagarna inleds samarbetet med Svevia på den sista etappen. Jag besöker kunderna ute på de fem vägavsnitten minst en gång i veckan. På så sätt kan vi hela tiden ligga steget före och få fram den utrustning som behövs i god tid, säger Christer Bjurling, Cramoombud och depåchef i Nynäshamn, tidigare depåchef i Länna. Bygget av väg 73 är ett stort projekt i regionen. När vägen är klar blir den också startskottet och förutsättningen för fyra andra stora projekt, där Cramo redan är involverade: den nya containerterminalen som förväntas tas i drift 2012; Totalt ska 1,8 km ny kaj byggas i Nynäshamn. Containerterminalen Norviksudde svarar för 800 meter. Terminalen förväntas tas i drift 2012 och då också bli en omlastningshamn för vidare transporter österut. det nya oljeraffinaderiet, som NCC bygger och som ska stå klart 2020; den nya gashamnen som NCC börjar bygga i mars, och företagsbyn Nynäshamn Business Park i Ericssons tidigare lokaler, där Cramo redan finns på plats med anläggningsmaskiner, byggmaskiner och liftar. Det är viktigt att Cramo ses som en samarbetspartner i stora och långsiktiga projekt som dessa. Nynäshamn är av tradition ett starkt NCC-fäste och vårt nya avtal med NCC Roads har redan involverat oss i projekten här i Nynäshamn, säger Christer Bjurling. Stefan Olsson AB, som är ombud för Cramo och där Christer Bjurling är delägare, har också planer för depån. Byggnaden bli större och gårdsytan jämnas ut för att ge en stor skyltyta mot den nya Nynäsvägen. Jag fyller 45 i år, men räknar med att ha fullt upp tills jag pensioneras, konstaterar Christer Bjurling entusiastikt. Det är också så roligt att få vara med under den här gigantiska tillväxten på orten. Hans Axelsson 8 Cramo Contact 1/09

9 Bostäder och kontor från Cramo vid Norra länken Region ÖST I öster mynnar Norra länkens tunnlar strax nordost om Ryttarstadion. Körbanorna går därefter cirka 700 meter ovan jord fram till Lidingövägen, där en ny trafikplats byggs vid Hjorthagen ska allt vara klart. Norra länken sträcker sig mellan Karlberg och Värtan och har en anslutning till Roslagsvägen vid universitetet. Länken blir cirka 5 km, varav den cirka 1 km långa sträckan mellan Karlberg och Norrtull redan är byggd och tagen i trafik. Till största delen går Norra länken i tunnlar under mark. Kostnaderna beräknades till 11,6 miljarder kronor i 2007 års prisnivå. Staten (Vägverket) svarar för 75 procent av finansieringen och Stockholms stad för 25 procent. Byggstarten skedde 2006 och enligt planerna öppnas Norra Länken för trafik i slutet av Cramo finns med både i Bellevuparken och vid Veidekkes etablering vid anslutningen till Roslagsvägen vid Stockholms universitet. Det senaste avtalet avser den östra delen Projektchefen Jan-Åke Eriksson hos Hochtief leder arbetet med Norra länkens östra del från projektkontoret i Cramos etablering vid Hjorthagen. både ovan jord och i tunnlar. Byggentreprenörer är tyska Hochtief Construction Ag och Oden. Jan-Åke Eriksson är chef för projekten: Vi har hållit på i ungefär ett år nu och ska vara klara ovan jord och med den nedgrävda delen i november Då har vi hållit på i ungefär tre år utifrån den etablering vi byggt upp här nedanför Hjorthagen, berättar han. Här finns både projektkontor och en bostadscamp för personalen från Tyskland. Upphandling pågår också för en trafikplats vid Hjorthagen som ska knyta samman Norra länken med hamnen, lokalvägnätet och Lidingövägen. Arbetet beräknas starta under året och pågå fram till Norra länken öppnas. Vi har redan anläggningsmaskiner på plats, men tillkommer också trafikplatsen förlängs vårt engagemang, säger Cramos säljare Roland Svensson. I Lill-Jansskogen på Djurgårdsförvaltningens mark mynnar arbetstunneln till projekt NL35 Bergtunnlar Värtan. Här finns platschefen Per Eriksson med en Cramoetablering som mest liknar en fjällby med modulerna draperade längs skogsslänten. Djurgårdsförvaltningen tillåter inte att vi tar bort minsta gren, varför vi fått såga hål i däck och trappor där träd och kvistar sticker upp, säger Per Eriksson. Här finns förutom bodetableringen fläkt, värme och el/belysning från Cramo ner i arbetstunneln. Senare kompletteras med liftar, vältar och anläggningsmaskiner. Vi tar upp cirka kubikmeter om dagen från de fyra tunnlar vi borrar åt båda håll från arbetstunneln. Vi har nu kommit cirka 200 meter åt varje håll mot mynningen åt Lidingöhållet och åt väster, där vi ska möta Veidekkes gäng som borrar från Roslagstullshållet. I slutet av 2015 släpps trafiken på. Hans Axelsson Håkan Lindgren Borrningarna från Värtan möter på halva vägen borrningarna från universitetet Cramos Roland Svensson inspekterar Djurgårdsförvaltningens träd som sticker upp genom bodetableringens däck. Cramo Contact 1/09 9

10 Region ÖST Minikran lyfte medeltidskyrka När kyrkan i Överselö på Stallarholmen i Södermanland skulle renoveras var en av de främsta utmaningarna att lyckas lyfta undan de 800- åriga gravhällarna i golvet. BMAB hittade lösningen hos Cramo en elektrisk minikran från Maeda. Örjan Gustavsson Kyrkan, som är byggd på 1200-talet, har länge haft fuktproblem. Byggföretaget BMAB i Köping fick uppdraget att ta upp golvet, gräva ur och gjuta en ny platta. I samband med det behövde fem gamla gravhällar i kalksten lyftas undan. Det fanns inga bra idéer från beställarna om hur det skulle gå till, men jag hade sett en visningsmaskin på Cramo i Köping och insåg att den var perfekt för jobbet, säger Jesper Forssell på BMAB. Kranen, som heter Maeda MC 104, är liten och smidig och har fördelen att den kan drivas med el, vilket är avgörande i den känsliga medeltidsmiljön. Kranen går dessutom på larvfötter som ger en bra viktfördelning på resten av golvet när hällarna, som väger mellan 500 kg och 700 kg styck, ska lyftas. Kranen lyfter lika mycket som den väger och det är imponerande hur bra den jobbar. Vi fick också beröm av länsstyrelse och länsmuseet för hur vi lyckades lyfta bort hällarna utan att det blev ett enda märke på dem. Nu vill de använda vårt jobb med kranen som referens för andra liknande arbeten och det är ju smickrande, säger Jesper Forssell. Jobbet inleddes i höstas med att de fem hällarna och de delar av trägolvet som låg direkt på jord lyftes undan. Då visade det sig att det fanns en tidigare okänd gravkrypta under altaret. Därefter har golvet grävts ur och en cementplatta gjutits på platsen. Arbetet ska vara klart under våren Jesper Forssell berättar att BMAB gör flera kyrkorenoveringar per år och många gånger krävs speciella lösningar. Då har han mycket hjälp från Cramo. Fakta Maeda MC 104 Mått: (LxBxH) 1,98x0,60x1,30 m Bom: 5,50 m Max lyftkapacitet: 995 kg Drift: Bensin eller el. Går på larvfötter Produktnummer: Vi har väldigt bra dialog med depån hemma i Köping. När det är känsliga objekt där vi behöver specialmaskiner är personalen alltid väldig hjälpsam och får alltid fram det vi behöver ha, säger han. Lars-Magnus Kihlström Depåinvigning i Nyköping Cramos vd Erik Bengtsson invigde den nya depån i Nyköping. Cramo Nyköping/Oxelösund Alnöleden 1, Nyköping Tel: Fax: Öppet: vardagar Depåchef: Linda Rehn Sedan årsskiftet är Maskinhuset Hyrliftar nytt ombud för Cramo i Nyköping-Oxelösund. Maskinhuset har tidigare mest hyrt ut liftar, men nu utökar vi med Cramos hela sortiment av bygg- och anläggningsmaskiner. Och Nyköping/Oxelösund är en viktig och växande marknad, säger Maskinhusets Tony Vestman. Cramos vd Erik Bengtsson var på plats för att klippa bandet till de nya lokalerna på Arnöleden 1 i Nyköping. Ombuden bidrar till Cramos tillväxt. Vi uppskattar riktiga entreprenörer och i Tony Vestman har vi en sådan med verklig drivkraft och ambition. Depåchef är Linda Rehn och två nya medarbetare har anställts så att man totalt nu är sju personer i depån. 10 Cramo Contact 1/09

11 Att hyra utrustning gör bygget enklare Region Syd Att hyra in utrustning och maskiner förenklar byggprocessen och hjälper lokala byggföretag att anpassa kostymen efter hur många och hur stora projekt som är igång. Nyckeln till att det ska fungera är en hög servicenivå, och det har Cramo, säger Ulf Boudrie, platschef vid Asplunds Bygg i Örebro AB som är ett av de dominerande lokala byggföretagen i regionen. Det senaste decenniet har inneburit flera förändringar för företaget, inte minst kring hur man förhåller sig till att köpa respektive hyra den utrustning som krävs vid större projekt. För snart tio år sedan ombildades företaget och då skapades det renodlade byggföretaget Asplunds Bygg. Tidigare fanns också fastighetsförvaltning inom företaget, men den flyttades ut till ett separat bolag. Ungefär samtidigt fattades också beslutet att dra ner på den egna maskinutrustningen och att istället hyra delar av den utrustning som behövs vid de olika byggprojekten. Förr hade företaget ett stort internt förråd som innehöll allt från stora lyftkranar till mindre handverktyg. Då arbetade fem personer på förrådet och I södra Örebro bygger Asplunds Bygg i två fastigheter sammanlagt 52 bostadsrättslägenheter. Vid bygget används bland annat kranar, bodar, hissar, sågcontainer, armeringsanläggning, belysningsmaster och olika handverktyg från Cramo. vi hade två lastbilar som användes för att köra ut redskap och maskiner till byggplatserna, berättar Ulf Boudrie. I dag är förrådet rejält bantat och innehåller främst mindre handverktyg. Större utrustning hyrs oftast in till projekten. Är det något vi behöver så fixar Cramo det i princip samma dag från sin depå här i Örebro. Vid bygget av Brf Oasen i Örebro finns i dag två kranar, nio byggbodar, två hissar, byggtorkar, en sågcontainer och en armeringsstation, som samtliga hyrs från Cramo. Det blir ett både enklare och billigare förfaringssätt för vår del. Att ha en massa dyr utrustning som låg oanvänd i egna förråd skulle i dessa tider kännas lite osäkert och då finns det en extra trygghet i att hyra in utifrån de behov vi har just nu. Ett exempel som Ulf Boudrie nämner är just lyftkranarna. Tidigare hade vi egna kranar som skulle besiktas och kontrolleras innan vi satte igång nya projekt, och den kompetensen var vi tvungna att hyra in. Nu slipper vi den biten och får istället bra grejer direkt på plats. Även om det finns fler uthyrare att välja mellan anlitas Cramo i första hand. I och med att vi skriver avtal för till exempel ett helt byggprojekt så får vi bra priser. Under ett projekt kan det hända att jag pratar med Cramo flera gånger om dagen och då är det viktigt att den personliga kontakten och servicen fungerar bra, säger Ulf Boudrie. Ola Westberg Greger Tallroth Är det något vi behöver så fixar Cramo det i princip samma dag från sin depå här i Örebro, säger Ulf Boudrie, platschef vid Asplunds Bygg i Örebro AB. Asplunds Bygg AB Grundades 1931 i samband med uppförandet av en Konsumbutik i Krylbo. Sedan dess har verksamheten vuxit och Asplunds Bygg är i dag ett av de största byggföretagen i Örebroregionen renodlades byggverksamheten då bolaget delades upp i ett fastighetsförvaltningsbolag och ett byggföretag; Asplunds Bygg i Örebro AB. Asplunds Bygg i Örebro AB ingår i en koncern med verksamhet i Falköping, Skövde, Jönköping samt i Norge. I Örebro har företaget ca 100 anställda och en årsomsättning på ungefär 250 miljoner kronor. Cramo Contact 1/09 11

12 Region ÖST Värmande projekt i Norrköping Det här är ett projekt som kommer att löpa under trefyra år, berättar Magnus Johansson som är Cramos distriktschef Östergötland- Gotland. Kunden är E.ON Värme Sverige AB som bygger en ny kraftvärmeanläggning på Händelöverket i Norrköping. mikael Martinz Cramos uppdragsgivare är E.ON Värme Sverige AB som kontrakterat konsultföretaget WSP Management som projekt- och byggledare för det nya värmeverket som beräknas tas i drift nästa höst. Enligt E.ON ska den första ångan släppas på den 10 oktober klockan år Hanna Holmberg är byggledare från WSP Management och tillika Cramos kontaktperson. Byggbodarna och kontorslokalerna ställdes upp i september i fjol och under nästa år kommer cirka 500 man jobba här, berättar hon. WSP Management ingår i WSP Sverige AB och är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med cirka medarbetare världen över. Vi har etablerat flexibodar för 300 byggnadsjobbare och ett 20-tal PK2000-bodar som ska användas som projektkontor, fortsätter Magnus Johansson som gärna beskriver de prydliga Ett 20-tal bodar utgör projektkontor med egna entréer. Därtill kommer flexibodar för omkring 300 byggnadsarbetare. Hanna Holmberg är konsultföretaget WSP:s byggledare vid värmeverket här tillsammans med Cramos distriktschef Magnus Johansson. kontorslokalerna som har fått egna entrér. Magnus Johansson konstaterar att det är en fördel att Cramo kom in i ett tidigt skede i projektet. Ytterligare ett plus är att det är ett långsiktigt projekt, vilket är en fördel i dessa dagar av osäkerhet på bygg- och fastighetsmarknaden. Den nya anläggningen kommer att förbränna avfall och minska koldioxidutsläppen från Händelö med mer än ton per år. Investeringen i Norrköping uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. Annica Ahlberg-Valdna Nu har kunderna hittat webben Fler och fler kunder upptäcker fördelarna med Cramos hemsida. Den gör det möjligt att skaffa produktinformation och göra bokningsförfrågan via webben när som helst på dygnet. Idag får produktvisningen träffar per månad och trenden pekar uppåt. Tjänsten lanserades för snart två år sedan som ett komplement och ett alternativ till mer traditionella sätt att boka bygg- och anläggningsutrustning. På Cramos hemsida kan man lätt söka information om alla sorters maskiner och utrustning och få uppgifter om produktdata och priser innan man skickar en bokningsförfrågan till sin Cramodepå. Kunderna tycker att det är smidigt att kunna lägga sina beställningar via webben. Sökverktyget gör det enkelt att söka i katalogen och få information om produkterna. Webben är ju öppen även utanför kontorstid och det gör att allt fler utnyttjar möjligheten att skicka sin förfrågan elektroniskt, säger Gunilla Hellström som är webbansvarig på Cramo. Webbplatsen har en produktvisning som motsvarar Cramos tryckta produktkatalog och webbtjänsten har också byggts ut och finns nu i alla de elva länder där Cramo har verksamhet. För att lägga en beställning via webben behöver man bara gå till Cramos webbsida, och välja fliken Maskinuthyrning. Antingen klickar man sig sedan fram bland produktgrupperna i vänsterkanten, eller så söker man direkt i sökrutan efter den produkt man är intresserad av. När man valt de produkter man vill hyra klickar man på fliken Lista för valda produkter och därefter knappen Gör en bokningsförfrågan och skickar iväg formuläret till sin Cramodepå. Depån återkommer därefter med exakt prisuppgift och besked om produkterna finns tillgängliga vid tidpunkten man önskar. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra webbtjänster. Målet är att vi ska ha branschens bästa hemsida, säger Gunilla Hellström. Lars-Magnus Kihlström 12 Cramo Contact 1/09

13 350 kundbesök på en dag Tisdagen den 20 januari var det Cramo för hela slanten i Göteborg. Under sex timmar besökte 37 Cramomedarbetare 350 företag. Säljattacken gemomfördes av lo kala säljare förstärkta med säljare, depåchefer och distriktschefer från hela landet som fanns på plats med anledning av Cramos medverkan på Byggmaskinmässan i Göteborg. Tre team ledda av Magnus Brunander, Robert Karlsson och Joakim Cannerheim, alla säljare i Göteborg, besökte industriområden i Göteborg för att göra minienkäter och fånga upp idéer för fortsatt kundbearbetning. Ytterligare ett syfte med säljattacken var att berätta om Cramos alla depåer i Göteborg och presentera de kommande jouröppna verksamheterna på depåerna i Hisings-Kärra och Marieholm. Trots att besöken var oannonserade var Cramos representanter mycket välkomna. Bara i några få fall blev det nobben. Nu vidtar arbetet med att analysera enkäterna. Nästa steg blir att komma tillbaka till företagen med lösningar på de frågor som ställts. Dessutom väntar en mängd återbesök. Det här var inte första gången idén med säljattacker genomfördes. Både i Umeå och i Stockholm har man gjort den här typen av massiva insatser med gott resultat. Fortsättning följer på andra orter. Mats Jarmer Magnus Brunander, säljare Göteborg, drog ut med ett team på 13 medarbetare för att besöka potentiella kunder. ISS är en dansk global koncern inom fastighetsförvaltning, städning, kontor och trafiktjänster. Här har Cramo mycket att erbjuda. Magnus Johansson, distriktschef i Gävle, hälsade på hos ISS, Sveriges och Nordens största tjänstekoncern. mats jarmer Nästa stop blev hos NCC Roads, som arbetar med produktion och tjänster kring vägar. De har redan ett utvecklat samarbete med Cramo i flera projekt. Team Brunander från vänster Ronnie Johansson, Gunnar Persson, Tobias Wood, Magnus Brunander, Ola Florin, Andreas Westerlund, Anna-Lena Berg, Mats Johansson. Sittande Peter Hansson och Tobias Wretefelt. Mats Johansson har besökt Alucrom, en av Sveriges största entreprenörer inom blästringsoch målningsarbeten, med huvudkontor i Göteborg. Cramo Contact 1/09 13

14 Från första spadtaget till in Nu är JM:s bygge vid Hornstull i Stockholm igång. Cramo finns på plats från start med el, värme och bodar. I kommande nummer berättar vi om Cramos service under byggets olika skeden. Håkan Lindgren JM och Cramo har haft ett samarbetsavtal sedan år 2000 och fyra år senare uppgraderades det till ett strategiskt avtal, vilket innebar en ökad uthyrningsvolym inom i stort sett Cramos hela sortiment. Bostadsrättsföreningen Hornsplan byggs av JM-företaget AB Borätt, som också säljer lägenheterna. De två huskropparna är på tio våningar varav åtta ovan mark. I gatuplanet byggs lokaler för caféer, restauranger och butiker. Snittpriset på lägenheterna i storlekar om 1 5 r o k ligger på kr/kvm. I norr och öster ligger husen mot Långholmsgatan och Hornsgatan medan de i söder har balkonger och uteplatser mot vattnet och båtbryggorna nere vid Årstaviken. Bygget vid Hornstull har planerats i flera år. Flera överklaganden från bland andra boende i grannhuset har fördröjt byggstarten och logistiken och trafiken kring byggarbetsplatsen har krävt detaljerade förberedelser. Jag tog första kontakten med Cramo i Jordbro redan förra våren, för att boka etableringen berättar JM:s platschef Jonas Heving. Sex nya personalbodar P6000 finns redan på plats och en andra våning med ytterligare sex tillkommer när det blir dags att börja med stommen. Det är trångt kring arbetsplatsen, varför halva bodarna står på stadens mark. För det betalar vi en kvarts miljon i hyra, en kostnad man kanske inte tänker på vid ett bygge i trång stadsmiljö, säger Jonas Heving. Vanligtvis vänds bodarnas fönster mot byggarbetsplatsen, men här har man gjort tvärtom och fått utsikt ner mot Hornstulls strand och Årstaviken. Fram till juni pågår schaktarbeten där kubikmeter ska fraktas bort för att ge plats för garaget i två plan. Hösten 2010 Cramo vid Hornstull del 1 Den 5 februari 2009 togs det första spadtaget. Hösten 2010 blir det inflyttning i de 66 lägenheterna i Brf Hornsplan på Söder i Stockholm. JM hyr maskiner och utrustning av Cramo. Vi kommer att följa bygget och Cramos uppdrag i kommande nummer av Cramo Contact. Februari 2009 Hornstull är hårt trafikerad med korsningen Långholmsgatan-Hornsgatan och uppfarten till Liljeholmsbron. Någon möjlighet till transport in på byggområdet finns inte. Under den nu pågående schaktningen körs massorna ut till höger på Hornsgatan. Men när arbetet med stommen inleds kommer bussfilen från Liljeholmsbron att avlysas varje dag från kl 9.30 till 15. Då får vi samla leveranserna till den tiden mellan rusningstrafiken morgon och kväll. All vår trafik körs in från Liljeholmsbron och lossningen sker sedan med en kran som står inne på byggets gård, säger Jonas Heving. Under schaktningsarbetena görs geotekniska undersökningar dagligen och prover tas på olika nivåer för analys inför eventuella saneringsåtgärder. Några sådana har inte behövts ännu, men det finns andra överraskningar under markytan. En dag stod vi plötsligt inför Borätts bostäder på Hornsplan Typ av hus: 2 lamellhus, 7 vån bostäder Antal lägenheter: 66 st, 1-5 rum o kök, kvm Arkitekt: Erséus Arkitekter Byggherre: AB Borätt JM:s platschef Jonas Heving visar Cramos Ronnie Johansson modellen med med balkonger och gården mot Årstaviken. ett betongfundament 35 meter långt och 11 meter djupt, berättar Jonas Heving. Det visade sig vara spårvagnsplattformen för linje 4, som hade hållplats här och en undergång till de intilliggande busshållplatserna. Förutom framdragningen av el och värme finns idag bodetableringen och flaggstänger från Cramo på plats. På platskontoret på andra sidan Långholmsgatan sitter Jonas Heving tillsammans med ett tiotal medarbetare. Här finns också visnings- och försäljningslokaler alla med möbler och inredning hyrd från Cramo. Vi kommer närmast att installera elektronisk närvaroredovisning till arbetsplatsen enligt ID06-modellen, berättar Cramos säljare Ronnie Johansson. När arbetet med stommen påbörjas installeras också Combi 14 Cramo Contact 1/09

15 flyttning Två jourdepåer i Göteborg Göteborg kommer som andra ort i landet efter Stockholm (Kungsholmen) att kunna erbjuda service dygnet runt i obemannade jourdepåer. Hisings-Kärra har redan öppnat och vid Marieholmsdepån i centrala Göteborg öppnar jourdepån i dagarna. Till skillnad från depån i Stockholm är de nya jourdepåerna uppbyggda i var sin container där entrén vänts mot en öppning i inhägnaden kring den ordinarie depån. Smartlift lyfter fönster Den nya glasliften Smartlift 250 lyfter fönster och glaspartier på upp till 250 kg. Den är självgående och hanterar alla led från att exempelvis transportera ett större fönster på byggarbetsplatsen till själva monteringen. Smartlift använder fyra stora sugkoppar för att hålla fast fönster, glaspartier, branddörrar och andra liknande objekt. Den är också enkel att köra in i skåpbilens lastutrymme. Vagnar för kort boende Safe fallskydd på varje våning. Till sommaren kommer drygt hundra hantverkare, tjänstemän, entreprenörer och konsulter att vara inblandade i hela projektet. Målet är att garaget ska vara klart till semestrarna så att vi kan börja med stommen i sommar, säger Jonas Heving. Vi vill komma igång med huset Fortsättning följer i nästa nummer av Cramo Contact. Hans Axelsson Bodarna har vänts för att erbjuda utsikt mot vattnet och båtbryggorna nere vid Årstaviken. Cramo Sverige har nu även boendevagnar för fyra personer till uthyrning. De har två sovrum, garderober, kök, dusch och wc och yttermåtten 7.30 x 2.48 m. Vagnarna levereras fullt utrustade med möbler, vitvaror och porslin. De lämpar sig mycket väl som evakueringsboende vid renoveringar eller som annat temporärt boende. Cramo Contact 1/09 15

16 B Sverige porto betalt Cramo AB, Kista mats jarmer Roadshowtrailern såg gigantisk ut inne i mässhallen 27 m lång och 4 m hög med servering på taket. Cellorock och mingel i Göteborg Cramos monter kom att dominera Byggmaskinmässan i Göteborg i januari och blev den naturliga mötesplatsen. Drygt 500 gäster samlades i montern under kundkvällen, då det bjöds på både buffé och den lettiska musikgruppen Melo-M, som spelade rock på cello. I bästa hårdrockstil dammade de av Daddy Cool, Ghostbusters och Come Together och avslutade med Final countdown på ett sätt som ingen hört tidigare. Mikael Grundström, försäljningschef i Göteborg, hälsade gästerna välkomna och regionchefen Tobias Wood berättade om Cramo med tonvikt på logistiken och tillgängligheten i Region Väst. Han avslöjade också att två jourdepåer kommer att öppnas i Hisings-Kärra och Marieholm. Liksom under höstens turné var trailern fylld med en mängd byggmaskiner och information om CramoSkolan och Cramos arbetsmiljösatsningar. På utsidan representerade två kompaktlastare och en vibrorplatta Cramos anläggningssortiment. Uppenbarligen trivdes mässbesökarna i Cramos monter, då det serverades drygt koppar kaffe, burkar läsk och varmkorvar. Mats Jarmer Den lettiska musikgruppen Melo-M bjöd på rock på cello.

Tolv kilometer tågtunnel hos Banverket

Tolv kilometer tågtunnel hos Banverket Tolv kilometer tågtunnel hos Banverket sid 10 Tummen upp för liftarna sid 5 Totaluppdrag i Region Syd sid 6 13 Cramo på Kilimanjaro sid 16 #4/2009 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN CRAMO var du än befinner

Läs mer

SCHAKTA UTAN ATT SMUTSA NER!

SCHAKTA UTAN ATT SMUTSA NER! CRAMO BYGGBOOM I MALMÖ: BODAR MED MATSAL FÖR 250 MAN sid 14 DEPÅSTOPP: MILJÖ-CRAMARNA PÅ HISINGEN sid 8 13 000 BODAR OCH MODULER I CRAMOS FLOTTA sid 4 KÄNSLIGT UPPDRAG I UPPSALA DOMKYRKA: SCHAKTA UTAN

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken Kontakt Nr 1 2010 Nyheter från Midroc Electro AB Lars Lohman går och går Ministerbesök i Sandviken Automation expanderar Emil & Anna Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken Midroc LULEÅ LER framgångar

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler VÄSTERVIK NR 12 EN INSPIRATIONSTIDNING OM BO & BYGG MISSA INTE BoDagen Västervik 25/4 Utställare på Stora Torget Massor av villavisningar av mäklare LÄS MER PÅ SID 3 Ulf och Anette bygger emot konstens

Läs mer

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25 L ä n e t s l e d a n d e a f f ä r s m a g a s i n w w w. n a r i n g s l i v. t o nummer 1.2011 Pris: 35kr ` Näringsliv 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Ulf Steringers tuffa resa pizzeria från restaurangimperium

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

Bara billiga byggvaror. Årsredovisning

Bara billiga byggvaror. Årsredovisning Bara billiga byggvaror 2011 Årsredovisning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20 Byggmaxaktien 27 Flerårsöversikt

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion

För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion Biogasbil naturlig på matmässa Oktober 2009 www.insidenr.se Kristianstad skapar ny avdelning för kommunikation och tillväxt Företagsnätverk fångar upp hela Blekinge

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 2 JUNI 2010 UNG OCH LOVANDE Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O Logistikansvarig ser fördelar med trånga

Läs mer

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN nr 2 november säsongen 2013-14 GERREMO- PRISET SLAO 2020: SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN TEMA >> Investeringar SATSA PÅ EN DAMM SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

sätt färg på det öppna landskapet

sätt färg på det öppna landskapet Postens gruppreklam till kontor t i d n i n g e n o m d e t a k t i v a n ä r i n g s l i v e t p r i s 2 5 : - n r 1 / 2 0 1 1 Duktiga nätverkare lyssnar Bakslag för den "gröna" linjen Här finns Sveriges

Läs mer

NR1 2012. Lyftande bröder från slätta. Pyssel & slöjd. i fler egna butiker. styrs från skara. För och om företagare i Skaraborg

NR1 2012. Lyftande bröder från slätta. Pyssel & slöjd. i fler egna butiker. styrs från skara. För och om företagare i Skaraborg För och om företagare i Skaraborg NR1 2012 Lyftande bröder från slätta Pyssel & slöjd i fler egna butiker Gigantiskt Bygge styrs från skara MÄRKNING PÅ EXPORT Chokladdoppade päron i dag. Stolar i massiv

Läs mer