Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009"

Transkript

1 Nr B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L På besök hos finska förbundet SPIMFABs 1 000e sanering Olika gasbränslen Tema: Glass & konfektyr Glöm inte kursen för biluthyrare! Arbetsrätt och a-kassa

2 B&B INNEHÅLL Nr 2 Årgång 75 Mars 2009 Omslagsbild: Glass och godis i salig blandning, passande bild för detta nummers tema... Om inget annat anges svarar redaktören för text och bild. Redaktion Rolf Karlsson, redaktör Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz 4 Ledaren PDF 6 Bensin&Butik besöker Finland PDF 10 Från Fast food-mässan 12 Tillverka etanolen hemma PDF 12 SPIMFABs tusende sanering PDF 14 Oljebolagsuppstickare i Borås, Paroy Energi PDF 16 Statoils stationer får sluten kontanthantering PDF 17 Inget är nytt under solen... I nästa nummer: 18 Vi reder ut gasbegreppen PDF Sid 40 Norskt system för enklare släputhyrning Från CRS och IFFE Han kör på gengas Tema Dryck & snacks samt förstås mycket mer intressant läsning! 20 Etanol har sin plats i drivmedelsfloran PDF 22 Fortum PDF 24 Nostalgitripp i Älvsbyn PDF 26 Mekonomens nya koncept - MEGA 28 Integrerat kassasystem är att föredra 30 Bilistiska sidan från auto motor & sport 32 Aktuella notiser Sid 12 Tema: Glass & konfektyr 36 Nytändning för Cloetta 38 Klings glass stora i Västsverige Sid Världens största chokladgodis till Sverige - M&M 42 Nu kommer ekologiskt godis Auto motor & sport förser oss med sidan 30. Svensk Bensinhandels sidor 44 Vi erbjuder obligatorisk biluthyrarkurs 45 Vi svarar på frågor om arbetsrätt och A-kassa 46 Nya medlemmar Sid 6 47 Leverantörsregister Sid 42 Sid 10 Svensk Bensinhandel vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensinstation som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med oljebolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträkningar och uppsägningar. Branschinformation ges via tidningen Bensin&Butik, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder omfattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

3 B&B LEDAREN När elbilen kommer skall vi stå RUSTADE FÖR FRAMTIDEN Våra förtroendevalda politiker stiftade 2005 en tokig och oansvarig lag nämligen att reglera tillhandahållandet av förnybara drivmedel genom den så kallade pumplagen. Vi kan nu se konsekvensen av att välja fel väg. Vår bransch har byggt upp en infrastruktur för att tillhandahålla förnybart bränsle för nära 500 miljoner kronor. En investering få annars hade gjort, och få någonsin kommer att få avkastning på. Från och med början av 2007 till dags datum har runt 500 försäljningsställen fått stänga sin verksamhet. Huvudorsaken är att stationerna inte varit lönsamma, men man skall ha mycket klart för sig att pumplagen direkt bidragit med att minst 100 stationer fått kasta in handuken på grund av investeringskravet och att minst 100 stationer till kommer gå samma väg. Regeringen tycks ha fått detta helt om bakfoten och hävdar att nedläggningarna enbart beror på oljebolagens lönsamhetskrav. Sverige kommer att tappa sin närservice på många orter runt om i glesbygden och detta har regeringen medverkat till. Svensk Bensinhandel har flera gånger lämnat förslag på ett ansvarsfullt sätt att hantera frågan och senast har till och med två länsstyrelser hänvisat till samma förslag utan gehör. År 2007 utgjorde det förnybara bränslet cirka 4 % av det totala drivmedlet och av detta var 40 % låginblandning i bensin. Från toppnoteringen har i dagarna SPI noterat en försäljningsnedgång på 80 % av E85. Det bevisar bara att konsumenter i huvudsak handlar aktningsvärt när det behagar dem inte på grund av att det står en etanolpump på näst intill varje station. Svensk Bensinhandel och alla beröra myndigheter försökte stoppa denna tokiga lag utan framgång. Nu när vi resignerat och står inför faktum kommer nästa styrning från regeringen. Energimyndigheten utreder på uppdrag av regeringen om Sverige skall inför ett kvotsystem för biodrivmedel. Det kan innebära att distributörer av drivmedel åläggs en skyldighet att leverera en viss andel biodrivmedel i förhållande till försäljningen av fossila drivmedel. Vi hoppas att regeringen och EU kommer tillåta att detta sker genom låginblandning och att branschen inte belastat med ännu än kostsam och ogörlig pålaga. Etanolens framtid tycks inte längre vara utstakad. Även om Joakim Säll (som ni kan läsa om på sidan 20) tror att etanolen har kommit för att stanna och växa har regeringen redan hunnit vända blad. Maud Olofsson kallade till sig de tre stora energijättarna för att diskutera hur Sverige skall kunna erbjuda el till framtidens fordonspark. Och Maud är inte ensam Bil Sweden och många andra tunga aktörer tror att elbilens intåg kommer ske om bara några år. Själv valde jag att ringa Fortum för några veckor sedan då jag sett flera annonser där en grön stolpe stått mitt i en stadsmiljö tillsammans med texten Här vill vi bygga en mack. Mig veterligen finns det ännu mycket få elbilar som kan och behöver tanka i Sverige (ca 300 enligt Fortum). Men tanken slog mig omedelbart är det något vi missat? Kanske inte än, men ganska snart om vi inte är vakna. Fortum har satt upp hundratals elladdstolpar, regeringen vill ta upp samtal om framtidens infrastruktur för elbilar och McDonald s har installerat elladdstolpar på sina restauranger. En otänkbar framtid vore ju att bilisten om 15 år åker till McDonald s för att tanka och äta. Att en annan aktör går in i vårt segment och tar över vår marknad Vi måste därför skapa en tidig förberedelse. Redan nu kan man skönja att elbilar har en större potential än E85 någonsin haft - eller kommer att få. Om fler aktörer kommer erbjuda möjligheten att tanka, då skall vi alltid vara det självklara valet och det val där man som bilist får den bästa servicen! Idag går en elbil cirka 20 mil på en laddning. Det som inte finns än är batterier som kan snabbladdas - idag behöver bilarna laddas flera timmar. Men när vi har en räckvidd på mil och dessutom kan snabbladda bilen på 5-10 minuter kommer elmotorn att konkurrera ut explosionsmotorn. Det här är ingen utveckling som vi kan eller ska förhindra det är en utveckling vi skall ta till oss och utnyttja. Robert Dimmlich, VD TS kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Annonsbokning och material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C, Stockholm Tel , fax Register och prenumeration Susanne Forslund, tel Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryckning Trydells tryckeri Box Laholm Verkställande direktör: Robert Dimmlich Box 1763, Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel , fax Bankgiro Nummer 3 kommer den 4 maj. Manus till redaktionen senast den 6 april. Prenumerationspris för 2009 helår 500:, lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen.

4 6 Mika Hokkanen, VD för Bensiinikauppiaat, eller Finlands Bensin- och trafikservicehandlarförbund.

5 B&B Reportage I vår serie om systerförbund har turen kommit till Finlands BENSIN- OCH TRAFIK- SERVICEHANDLARFÖRBUND Nu tar vi pulsen på vårt östra grannland i vår serie om branschen i andra länder. Detta blir tredje landet vi besöker. Först var vi i Norge, sedan Danmark och nu är det alltså Finland som kommer under luppen. Det känns lite speciellt att resa till Finland även om det bara är med färjan mellan Stockholm och Helsingfors. På färjan är det dubbla språk som gäller; allt som sägs på finska kommer sedan på svenska och all text har båda språken. Men väl framme i Helsingfors blir det värre, och man inser att man inte förstår ett endaste skvatt av finska. Det har sin förklaring i att svenska, danska, norska, engelska och tyska alla tillhör den så kallade germanska språkgruppen och har mycket gemensamt både i fråga om ord och grammatik. Finskan däremot tillhör den finsk-ugriska språkgruppen och är släkt med ungerskan och har inget alls gemensamt med svenska eller för all del inte heller med latinet som studerades i svenska skolor ända in på 70-talet och som också har spillt över på de germanska språken. Därför känner man sig språkligt handikappad i vårt östra grannland, trots att vi ligger så nära varandra och har till och med haft en gemensam historia. Jag upplever det jobbigt att inte förstå ett ord av vad folk säger eller inte kunna vare sig läsa eller tolkar skyltar. Men det spelar nu mindre roll för detta besök eftersom båda mina intervjuoffer talar utmärkt engelska! Vi är förstås remissorgan i de statliga utredningar som berör branschen. VD värd Det är finska förbundets VD Mika Hokkanen som blir redaktörens värd, och vi börjar dagen på förbundskontoret beläget på Helsingfors paradgata Mannerheimintle 40. Mika själv har varit på förbundet sedan hösten 2006, och vi inleder samtalet med att prata lite om förbundets historia. - FBF (förbundets officiella förkortning, red anm) bildades 1961 eftersom handlarna ville ge större eftertryck åt sina åsikter, både gentemot oljebolagen och samhället, berättar Mika. Var för sig hade de inte mycket att komma med, men tillsammans blev de starka. Idag har vi cirka 500 medlemmar. Totalt i Finland räknar vi med ungefär stationer varav 900 är automater, 150 är oljebolagsdrivna och 150 tillhör kooperationen. Återstår alltså 800 som drivs av handlare, vilket innebär att vi har 300 presumtiva medlemmar att värva. Tre skäl Jag ber Mika berätta hur värvningsarbetet går till och vilka argument som används. Slutligen vill jag också veta hur medlemsavgiften beräknas. - Vi tar det sista först eftersom det är enklast, börjar Mika. Vi har bara en avgift, och den är då förstås lika för alla. Idag är den 400 Euro men det finns en möjlighet för vår styrelse att reducera den avgiften i speciella fall som regleras i våra stadgar. Om en handlare driver en lite station och inte har några anställda kan styrelsen minska avgiften, men det avgörs från fall till fall. Förbundet besöker alla nya handlare och berättar om vilka fördelar som forts på nästa sida 7

6 erbjuds, och vi trycker extra hårt på några punkter: För det första bevakar vi våra medlemmars intresse gentemot politiker och beslutsfattare i samhället. Vi får alltid vara med och påverka i frågor som är av intresse för våra medlemmar, och jag vill påstå att vi i många fall också får gehör för dem. Vi är förstås remissorgan i de statliga utredningar som berör branschen. För det andra arbetar vi med avtalsfrågor och arbetsrätt, och en stor del av min arbetstid går till dessa frågor. Jag är jurist och har tidigare arbetat med just detta, en förutsättning för att klara det här jobbet. Vi bistår också våra medlemmar i andra juridiska spörsmål, men då med hjälp av annan juridisk expertis. Vi driver dem också genom rättsmaskineriet om medlemmen så begär, och om det gäller frågor av principiellt viktig natur är vi också med och stöttar medlemmen ekonomiskt. För det tredje vill vi höja statusen i branschen. Det gör vi dels genom vårt lobbyarbete, men vi har också en yrkesutbildning för stationspersonal. Utbildningen går över tre terminer och varvas med arbete på stationen. Den första kullen går ut nu till våren, och de kommer att bli de första certifierade inom branschen. Med ett sådant certifikat kommer de att bli attraktiva på många fler områden inom handeln, och det är ett sätt att höja statusen i yrket. Erfarenheterna hittills är också mycket goda. För det fjärde informerar vi våra medlemmar kontinuerligt. Vår tidning Bensiiniuutiset kommer med nio nummer om året och går till alla bensinstationer, inte bara till våra medlemmar. Vår hemsida har en öppen del och en medlemsdel som uppdateras nära nog dagligen. Vid viktigare frågor går vi också ut med mail direkt till medlemmen. Regional verksamhet I Finland finns fortfarande en regional indelning, i det här fallet i 20 distrikt. De har dock ingen del i den demokratiska processen, utan verksamheten har en klart social karaktär i form av träffar, gemensamma resor etc. Handlarna för de olika oljebolagen har precis som här egna föreningar, och FBF har ett nära samarbete med dem. Tio i styrelsen Ytterst leds verksamheten förstås av en medlemsvald styrelse, och i Finland består den av tio personer. Ordförande och vice ordförande väljs på ett år och resterande åtta väljs på två år, fyra åt gången. På så sätt uppnås både kontinuitet och nytänkande. I statuterna sägs också att alla oljebolag på marknaden skall vara representerade i styrelsen. - Det sista är mycket viktigt, anser Mika. Tät kontakt med oljebolagen och dess handlarföreningar är ett måste för att vi skall hänga med i utvecklingen och jobba med rätt saker. Finska oljebolag I Finland finns fem oljebolag som säljer drivmedel, och av dessa är det bara två som också finns i Sverige, St 1 och Shell. De övriga är Neste oil, Seo och Teboil. Hur marknadsandelarna ser ut kan du se i faktarutan, och jag ber Mika kommentera den finska marknaden. Ser den ut som i Sverige eller är det något som skiljer? Så snart jag ställt frågan hör jag hur dum den var. - Jag kan tyvärr inte relatera till den svenska eftersom jag inte kan den tillräckligt bra, men jag kan berätta om den finska, säger Mika. Till de fem oljebolagen kommer ytterligare en aktör, ABC, kooperationens bolag som säljer drivmedel via egna stationer men som köper sitt drivmedel från Neste. Eftersom de driver stationerna själva kan vi inte värva några medlemmar där. Teboil är en finsk variant av ryska Lukoil, och Esso köptes för två år sedan av St 1 och ABC. JET finns inte längre i Finland, utan den kedjan köptes av Teboil som profilerade om stationerna till just Teboil. I Finland är debatten om miljöbränslen mycket begränsad, och det är ytterst få stationer som säljer förnybara bränslen som etanol, biodiesel eller biogas. Aktuella frågor Jag undrar också vilka frågor som är mest aktuella för det finska förbundet för närvarande. - Jag skulle säga två saker, säger Mika. För det första gäller det en EU-förordning som kan bli aktuell när det gäller tobak som säger att all tobak alltid skall förvaras så den inte syns för konsumenten, och dessutom bakom lås och bom. Man kan tycka vad man vill om tobak i sig, men detta förslag skulle försvåra den dagliga driften för våra medlemmar, och jag tvivlar på att den skulle minska konsumtionen i någon större utsträckning. För det andra diskuteras också att släppa på gruppundantaget, något som skulle vara förödande för mindre bilverkstäder. I Finland är det vanligt att kombinera bensinstation och bilverkstad så många av våra medlemmar skulle i så fall drabbas. Vi slåss för att inget av dessa förslag skall gå igenom! Svenska förhållanden Under vårt samtal glider vi ofta in på situationen i Sverige eftersom Mika ofta frågar hur vi har det. Han ser mycket förvånad ut när jag berättar om det indirekta besittningsskyddet, något som inte alls finns i Finland. Han förfasas också över att oljebolagen tar över ägandet av bränslelagret, men tror att så också kommer att ske i hans hemland. Pasi Supperi Jag hade som önskemål att besöka två finska medlemmar, en större och en mindre. Halva min önskan blev uppfylld, och när vi känner att vi pratat färdigt om förbundsfrågorna sätter vi oss i bilen för att köra en mil norrut, till Vantaa där Pasi Supperi driver en större Teboil-station som säljer nära 3 miljoner liter, 50/50 i fördelning bensin/diesel. Pasis restaurang upptar större delen av butiksytan. Till höger skymtar disken med menytavlan. 8

7 Menytavlor på finska - och det är inte mycket man förstår som svensk. Eftersom Pasi har restaurang serverars rätterna på riktig tallrik - och med pommes om så önskas. - Här i Helsingforsområdet finns bara större stationer, förklarar Mika. Dessutom blir det mycket enklare för dig att intervjua medlemmen om han talar antingen svenska eller engelska, och Pasi talar en utmärkt engelska. För att också besöka en mindre station räcker det inte med den enda dag som vi avsatt för det här besöket. Större station var det! När vi kliver ur bilen vid Pasis station måste jag hålla med om att vi kommit till en station modell större. Vi har redan kommit överens om att äta lunch vid stationen, och jag förväntade mig något lätt som en smörgås eller en sallad. Men större delen av butiksutrymmet upptas av en restaurang med 100 sittplatser. Själva butiksytan är betydligt mindre och domineras av kioskvaror. Ett antal spelautomater står uppställda på rad liksom en spelavdelning med lotto och andra statliga spel. Finland har precis som vi ett statligt monopol på spelandet. - Station och restaurang är en vanlig kombination för Teboils större stationer, berättar Pasi. Vi serverar dagens buffé mellan 10 och 16, och jag har mellan 150 och 200 lunchgäster om dagen. Utanför buffétid kan kunderna välja bland rättterna på våra menytavlor, och sittplatser finns det gott om. Inga ståbord här, inte! Verkstad Till stationen hör också en verkstad med två mekplatser, och jag frågar Pasi om det fortfarande är vanligt med bilverkstad på bensinstationer. - Absolut, åtminstone för Teboils stationer, svarar han. Jag har just gått med i verkstadskedjan Autoasi och får reservdelsleveranser upp till tre gånger om dagen, så de delar vi beställer på morgonen får vi senare på eftermiddagen. Därför kan vi klara de flesta reparationer under dagen, något som kunderna uppskattar. Vi är inte specialiserade på något särskilt bilmärke, men har ett samarbete med Volvo och Toyota här i stan. Biltvätt Till stationen hör också en biltvätt, i Pasis fall en Teboilprofilerad Christlmaskin. - Vi gör mellan och tvätt om året, och biltvätten är ett viktigt ben i företaget, menar Pasi. Dessvärre är den väderberoende, men det gäller ju alla biltvättar. Resultatmässigt kan stationen delas in i butik, restaurang, verkstad och biltvätt och de bidrar ungefär lika mycket till verksamhetens resultat. På bränslet blir det inte många kronor i vinst! Centrala koncept När vi går runt i butiken undrar jag hur mycket av varuutbudet Pasi får bestämma själv och hur mycket som Teboil bestämmer centralt. - Jag kan inte ange någon procentsats, men jag måste följa Teboils koncept, svarar han. Men utöver det har jag frihet att själv ta in varor av lokal karaktär. Jag känner mig inte särskilt tvångsstyrd i butiken, utan det som Teboil kräver är varor som jag skulle haft ändå. Jag tycker att Teboil är bra att jobba ihop med. Egen renovering Pasi har nyligen renoverat sin station, en stor investering som han tagit själv trots att han inte äger fastigheten; det gör Teboil. - Men mitt avtal säger att jag får vara kvar som hyresgäst så länge jag sköter mig, förklarar han. Skulle jag missköta något får jag en varning och en chans att rätta till det. Teboil kan inte kasta ut mig enbart för att byta hyresgäst, så därför känner jag mig trygg med min investering. Jag har inte tänkt sluta med stationen än på många år! Född in i verksamheten Precis som i Sverige är det vanligt med generationsskiften i Finland, och så var situationen också för Pasi. - Min far tog den här stationen när jag var tio år, så jag har följt den under lång tid, berättar han. Min far har inget intresse för stationen längre, men min mor är en relativt flitig besökare. Dock jobbar inte min egen fru här. Jag tycker att det räcker med att vi träffas varenda kväll, men jag vet att många av mina kollegor ofta har sina fruar involverade i företaget. Om fem år? Jag avslutar samtalet med Pasi med att fråga hur hans verksamhet ser ut om fem år och om han fortfarande är bensinhandlare då, - Om fem år, svarar han. Ja, då går jag säkert kvar här och driver min verksamhet ungefär som idag. Jag har inga planer på att avveckla företaget eller börja jobba med något annat. Som bensinhandlare har jag stor egen frihet och ett mycket omväxlande jobb. Jag har 14 anställda varav en är ansvarig för restaurangen och en för verkstaden. Generellt kan man säga att det är svårare att anställa folk till butiken än till restaurang och verkstad, så jag välkomnar förbundets satsning på utbildning och har också en anställd med i den kull som blir klar till våren. Avslutningsvis vill jag sända ett stort tack till både Mika Hokkanen och Pasi Supperi för en intressant och givande dag i Helsingfors! MARKNADSANDELAR i % Bensin Diesel Neste 27,3 41,8 ABC 23,4 9,3 Teboil 18,5 26,2 Shell 14,2 12,1 St1 14,0 8,9 Seo 2,7 1,7 Så här ser den ut, Pasis Teboilstation strax utanför Helsingfors - med ett skärmtak som behöver repareras... 9

8 Fyra tvättplatser finns också på Paroy-anläggningen i Kinna. Var skall VD Thomas Roy tanka om inte på en Paroy-anläggning? B&B Oljebolag Det lilla bolaget som etablerar sig där de stora lägger ner - PAROY ENERGI Mackdöden sprider sin mörka skugga över vårt land, men som bekant är det ofta så att det som är negativt för vissa kan medföra fördelar för andra. De platser som de stora bolagen lämnar kan vara lönsamma lägen för de mindre. På så sätt har Paroy Energi fått en ny verksamhet i företaget bensinförsäljning. Bensin&Butik träffar Hans Paréus och Thomas Roy på bolagets kontor i Borås i mitten av februari, och det är lokalt i Sjuhäradsbygden som Paroy har sin verksamhet. Bolaget startade våren 1999, men det är vare sig duvungar eller nybörjare som driver företaget. - Nej, både Hans och jag har lång erfarenhet av branschen, säger Thomas. Jag har växt upp i den eftersom min far också jobbade i branschen, och därför har jag fått prova på allt möjligt genom åren. Jag har faktiskt inte jobbat med något annat än oljeprodukter i hela mitt liv! Tillhörde Shell Mellan 1988 och 1999 var Thomas VD för Paroys företrädare, ett mindre oljebolag som opererade lokalt i Sjuhäradsbygden. Det var Shell som ägde bolaget på den tiden, och Shell är ett bolag som är så långt ifrån lokal representation man över huvud taget kan komma. - Grundidén tycker jag fortfarande var lysande, säger Thomas. En stark, internationell ägare som opererar lokalt via mindre företag med den ack så viktiga lokala förankringen. Men så bytte man strategi, något som alla de stora oljebolagen gjort lite då och då de senaste åren. Och det är inga små, fina justeringar det är fråga om utan tvära kast, från den ena ytterligheten till den andra. Så kör man några år, byter till ytterligare en ny strategi och så kommer osäkerheten tillbaka. För mig blev situationen allt mer ohållbar, mina händer som VD kändes bakbundna eftersom alla viktiga beslut togs centralt. Förtroendefullt samtal blev lösningen En dag lättade sig Thomas och Hans för varandra, och det visade sig att de båda hade precis samma inställning till den rådande situationen. Sporrade av varandra tog de saken i egna händer och bildade Paroy tillsammans våren Det var en oerhörd befrielse, säger både Hans och Thomas. Nu kunde vi driva bolaget med vår egen syn på hur verksamheten skulle se ut och inte tvingas svara kunderna med något som vi själva inte stod för. Vi har stärkt vår position allt mer på vår lokala marknad här runt Borås, så vi känner verkligen att vi gjorde rätt den där dagen för snart tio år sedan. Eldningsolja och diesel De produkter som Paroy jobbar med i första hand är eldningsolja och diesel, men bensin och andra drivmedel har vuxit sig starkare den senaste tiden. - Vår grundfilosofi är att vara nära våra kunder, och till de större åkerierna levererar vi direkt till deras egna cisterner, det vi kallar bulk inom branschen, säger Thomas. För åkarna har vi också byggt upp mindre anläggningar där de tankar med våra kort, men dessa är bara för åkeribranschen och inte för vanliga konsumenter. Men i takt med att de större bolagen lägger ner stationer på orter där vi kan göra vinst har vi också kompletterat vårt utbud med små, effektiva automatstationer för vanliga bilister där vi säljer diesel, bensin och i förekommande fall också E85. Eget kort Paroy har inga bemannade stationer vilket betyder att kunderna måste tanka med kort. Precis som de stora bolagen har också Paroy tagit fram ett eget kort som förstås fått heta Paroy-kortet. - Man kan betala med bankkort på alla våra anläggningar, men vi vill ändå erbjuda våra kunder ett Paroy-kort, förklarar Hans. Dels kan vi ge rabatter via kortet och dels kommunicerar vi med våra kortkunder minst en gång i månaden när fakturan kommer. Vi tror också att vi knyter våra kunder närmare oss med ett Paroy-kort. För kunden är det dessutom enkelt eftersom han inte behöver bry sig om att kolla hur mycket pengar han har på kontot eftersom vi fakturerar månadsvis och skickar fakturan i god tid före månadsskiftet när de flesta andra räkningar också skall betalas. Eldningsolja en bra affär Tvärt emot vad man kan tro är fortfarande eldningsolja något som Paroy tjänar pengar på, ytterligare ett exempel på ett mindre bolags större flexibilitet. - Eldningsolja minskar i volym, men finns fortfarande kvar som produkt, säger Thomas. Men de större bolagen slår igen sina depåer vilket ger oss en större möjlighet inom vårt närområde. De större bolagens sätt att behandla mindre kunder är också till fördel för oss som kan vara betydligt mer flexibla när det gäller leveranser. Jag skulle tippa 14

9 Så här ser den ut, Paroys mönsteranläggning i Kinna. Dieselcisternen på 40 kubik blir en utmärkt reklampelare... att eldningsoljan kommer att minska även för oss, men i en ganska lagom takt. En typisk eldningsoljekund för oss idag är det äldre paret som fortfarande har kvar sin oljepanna och som planerar att bo kvar i sitt betalda hus ännu en tid. De vill inte investera de det kostar att byta värmesystem utan lämnar det till nästa ägare. Började med Uno-X Bensinleveranser började Paroy med när en Uno-X-station i området ringde och undrade om det gick att få bensinleverans. Paroy nappade på förslaget, och idag är den anläggningen en i Paroy-nätet. - Jag kan inte säga varför stationen ville att vi skulle leverera, men vi åtog oss uppdraget och på så sätt kom vi in i bensinvärlden, säger Thomas. Ryktet måste ha spridit sig, för det kom fler förfrågningar och idag är den typen av frågor inte längre ovanliga. Vi har ingen färdig plan på hur vår etablering skall se ut, utan vi bedömer varje fall för sig. Ibland tar vi över den befintliga stationen, ibland bygger vi helt nya. Idag har vi 12 stationer enbart för tung trafik och 10 för privatbilismen. Samarbete med Preem Sedan några år tillbaka samarbetar också Paroy med Preem och är numera certifierad Preem Partner. Det innebär att de har tillgång till alla Preems produkter. - Vi är ett litet bolag och behöver tillgång till ett större bolags produkter men hanterade på vårt sätt, säger Thomas. Vi tycker att Preem fungerar bra som partner, och att det är så man skall samarbeta med de stora. Priskrigen av ondo för alla Både Hans och Thomas tycker att de priskrig som florerade för några år sedan var det värsta som kunde hända branschen och att efterdyningarna fortfarande sitter i. - Tänk vilka enorma belopp bolagen vräkt iväg för att priskriga, säger Thomas med förundran i rösten. Att driva en bra affär var inget som betydde något utan en större marknadsandel var viktigare. Det är väl ingen konst att öka sin marknadsandel om man skänker bort sina varor! Ett litet bolag som vårt har ingen möjlighet att priskriga på det sättet. VI måste ha svarta siffror på sista raden, annars får vi packa ihop vår verksamhet. Det värsta med allt detta är att kunderna tror att det finns stora marginaler i branschen. Ingen är väl så dum att han säljer en vara under inköpspris? Alltså måste vinstmarginalen vara stor! Tack och lov har detta minskat i omfattning, och jag är säker på att också konsumenten blev förvirrad av dessa stora prisändringar. Ett jämnt pris över tid tror jag gynnar alla, både oss som oljebolag och konsumenten. Utökningstakt? Hur tänker ett litet bolag när det gäller att bli större? Vill man öka långsamt och täcka allt större delar av landet eller vill man bli så bra som möjligt på sin egen lokala marknad? - För vår del är det absolut det senare, fastslår både Hans och Thomas. Vårt område är Sjuhäradsbygden, och där vill vi vara ett attraktivt alternativ till de stora bolagen. Vi kommer säkert att etablera oss på fler platser, men vi har inget mål i siffror det får framtiden utvisa. Vi står fast vid vår modell att se varje etablering för sig och göra bedömningar utifrån det. Det är möjligt för oss med vår lokalkännedom, men jag förstår att stora bolag inte kan agera så. Kanske har vi mellan 20 och 30 anläggningar om fem år och framför allt hoppas jag att vi har en riktigt fin automatstation här i Borås. Det är något vi saknar idag! Biltvätt också När vi sätter oss i bilen på väg mot Kinna för att ta några bilder på anläggningen där berättar Thomas att de också satsat på en biltvätt på den platsen, en utomhusanläggning från Kärcher med fyra tvättbås. - Det har gått riktigt bra, och vi har planer på att utöka vår tvättverksamhet ytterligare, berättar han. Kunderna uppskattar att kunna tvätta själva, snabbt, enkelt och billigt, precis vad vi erbjuder. Cistern som reklampelare När vi kommer fram till Kinna ser man på långt håll Paroys logga på en stor, vit cylinder. Det är den tunga trafikens dieselcistern, 40 kubik ovan jord, och den blir en utmärkt reklampelare. Runt hela anläggningen finns odlade träd och buskar samt stensättningar, och det ger ett snyggt och prydligt intryck. - På Kinnaanläggningen har vi valt att ta emot både tung trafik och bilister, och det fungerar där tack vare stora ytor. Vi är också måna om att ge ett bra intryck för alla kunder. Vi har idag en kontaktperson per anläggning, men vi är inne på att istället anställa en person på heltid som tar hand om alla våra automater. Han skall också kunna reparera mindre fel och ha enklare reservdelar med sig. På så sätt kommer kunderna att få möta samma standard på alla våra anläggningar. Bensin&Butik har alltid hävdat vikten av lokal anpassning, men då främst menat varuutbudet i butik. Paroy har tagit resonemanget ett steg längre och driver ett helt energibolag med den lokala anpassningen som affärsidé. De första tio åren tyder på att de valt rätt väg. 15

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009 Ny serie: Femte benet test Nr 3 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Det blev St1 De öppnade ny mack Hur blir det med sjömackarna? Tema: Drycker

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr 5 2009 HÖGTFLYGANDE PLANER FÖR ST1 TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

Läs mer

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2014 Okq8 i fjugesta är årets station vår bransch ett föredöme i kundbemötande snusförsäljningen en framgång för statoil i åhus tobak tack för

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

Biltvätt SMITNINGAR RASTA I ÖDESHÖG AFFÄRSUTVECKLING TEMA DEBATT I MEDIERNA IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN NY ARTIKELSERIE

Biltvätt SMITNINGAR RASTA I ÖDESHÖG AFFÄRSUTVECKLING TEMA DEBATT I MEDIERNA IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN NY ARTIKELSERIE BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & #2 2015 SMITNINGAR DEBATT I MEDIERNA RASTA I ÖDESHÖG IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN AFFÄRSUTVECKLING NY ARTIKELSERIE TEMA Biltvätt En revolutionerande

Läs mer

Bakom kulisserna hos Gallerix

Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise focus BRANSCHTIDNINGEN FÖR SVERIGES FRANCHISETAGARE #1 MARS 2015 Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise eller inte? Pengar att spara på nobelpris-innovation Med utökat rättsskydd! Med utökat

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

SERVICEHANDELSDAGARNA

SERVICEHANDELSDAGARNA BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & #3 2015 QSTARS NYA TRAILAR VD MARIA HADD OM NYSATSNINGAR FEM TON FIKTIVA TUNGMETALLER DUMPADE PÅ MYNTTORGET VI MANIFESTERADE MÄNGDEN TUNGMETALLER

Läs mer

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 VI Mycket har förändrats sedan OK startades men fördelarna med gemensamt ägande är lika stora nu som då. Det är vi som är OK. AR OK OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:?

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:? förnybar energi förnybar energi & ENERGiEFFEKtiviSERiNG Nummer 4/2013 tema:? Få makroekonomiska nyheter skapar lugn på marknaden. Att producera förnybar el kan tyckas svårt nog. Men utöver det gäller det

Läs mer

För biogas i Gävleborg och Dalarna

För biogas i Gävleborg och Dalarna M e d g a s i ta n k e n För biogas i Gävleborg och Dalarna 2 B I O G A S M I T T Biogas framtidens bränsle i Dalarna och Gävleborg Innehåll 2 LEDARE 3 BiogasMitt - Biogasplattformen i dalarna och gävleborg

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindkraft tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto:

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer