Minnesanteckningar HFSU gymnasienätverk. Karlskoga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar HFSU gymnasienätverk. Karlskoga 2010-03-12"

Transkript

1 Minnesanteckningar HFSU gymnasienätverk Karlskoga Bregårdsskolan Elisabeth Nielsen, rektor på Bregårdsskolan hälsade alla välkomna och berättade om de tre temaåren som skolan arbetar utifrån. Det handlar om att ha en röd tråd genom elevernas gymnasieår med fokus på elevernas välbefinnande och hälsa. De tre temana är: Våga vara stark, Själ och hjärta, Kärlek och lust Våga vara stark (årets tema) Lena Turesson informerade om årets temaår. De använde likabehandlingsarbetet som grund i deras utvecklingsarbete tillsammans med resultat från enkätundersökningen Liv och hälsa ung 05, 07, 09. Bibliotekarien har gjort en våga vara stark hylla fullt med litteratur inom ämnet Årskurs 3 elever blev erbjudna att jobba med temaåret som ett projektarbete. Skolan får finansiellt stöd av Rotary och ligger bl.a. bakom en film som nu har visats för alla elever. De har också sökt pengar för jämställdhetsarbetet från skolverket Personalen 15 av 35 fick möjlighet att delta i en JGL utbildning (jämställdhet, göra, lära) Eleverna Elin Sjökvist och Lisa Holm på samsocial (årskurs 3) presenterade sitt projektarbete. De började i årskurs 2 då handledaren informerade om detta tema år. Det gjorde först en enkät innehållande frågor om elevernas önskemål inför temaåret Våga vara stark. Svaren hade fokus området inom droger, kriminalitet, sex och relationer De planerade att göra två temadagar utifrån elevernas ovanstående svar Projektgruppen hade en önskan att bjuda in Olle Waller samlevnadsexpert från kanal 5 denna önskan blev uppfylld. De har löpande letat sponsorer och mycket tid och energi har gått åt till just detta. De fick stöd från bl.a. Arena reklam och butiken Husmusen. De har även fått en del uppmärksamhet i massmedia Temadag 1: 26/1 halvdag Benny Sehlberg från Föräldraföreningen mot narkotika informerade om sina erfarenheter som missbrukare. Ungdomsledare från Österledskyrkan i Karlskoga pratade om misshandel och hur man kan må efter en sådan händelse. Projektgruppen genomförde även olika typer av värderingsövningar Temadag 2: 28/1 heldag Denna heldag hade fokus på sex och relationer Olle Waller föreläste först för eleverna i cirka en timme sedan genomförde projektgruppen en talkshow tillsammans med Olle på scenen som utgick ifrån de frågor som de hade fått in från tidigare elevenkät. Projektgruppen anordnade även en frågesport inom området och Butiken Husmusen sponsrade vinster bl.a. presentkort Ungdomsmottagningen informerade om sin verksamhet Även denna dag genomförde projektgruppen olika värderingsövningar 1

2 JGL - Jämställdhet Göra Lära Lasse Flemström lärare i idrott och hälsa informerade om skolans arbete inom området jämställdhet. Bakgrund till utvecklingsarbetet inom området jämställdhet började när man insåg att tjejerna hade avsevärt mycket bättre betyg än vad killarna, vilket inte är unikt för Bregårdsskolan men skillnaden var något större än i övriga landet Pengar söktes från skolverket och skolan blev beviljade medel Flera programsamordnare och personalen från hälsorådet gick Försvarshögskolans JGL-utbildningen (3 grunddagar plus uppföljning) med fokus på genus och jämställdhet men även arbetsmarknad De fick läxa inför uppföljningsdagen som kommer att ske under våren där de nu kommer att se över hur det verkligen ser ut på olika nivåer? Fokus områden Hur resonerar politikerna när de gör beslut har de genusperspektiv? Hur ser klassrumssituationen ut vad det gäller bemötande talutrymme. Detta genomförs genom observationsstudier? - finns det skillnad i talutrymmet förekommer härskartekniker Elevhälsan sitter med tidtagarur vilka får mest tid killar eller tjejer? Kostnader får olika program mer ekonomiska resurser? Utbud av individuella val finns det skillnader i första handsval och finns det val för alla? Idrottslektionerna ser man också över vad det gäller bemötande och tidsutrymma Utbildningsdag för hela personalen med Torbjörn Messing Mälardalens högskola. Syfte med arbetet är att minska skillnaderna i betyg mellan killar och tjejer IVAS Individuella programmet Asperger enhet Lotta Klav Lindstedt & Anna Berndt ämneslärare inom IVAS informerade om Bregårdskolans arbete med elever med Asperger diagnos. Detta arbete startade hösten 2006 pga. att de tidigare haft 4 elever med asbergersyndrom som gick inom ordinarie program, vilket inte alltid var oproblematiskt. Idag har skolan 10 elever och 4 personal inom IVAS. De flesta av dessa 10 kommer att gå ett fjärde år för att få godkända resultat. Det finns två spår, ett praktiskt och ett teoretiska där viss del av undervisningen sker i de ordinarie programmen och klasserna. Viss undervisning sker på IVAS. Skolan lägger ner mycket tid på elevernas sociala kompetens och har också mycket föräldrakontakter. Natasha Anderberg Tobakspreventiva enheten (TPE) på Örebro läns landsting arbetar med både behandling och utbildningsverksamhet. Natasha informerade om sitt arbete som just nu är att fördjupa kunskap och skriva rapport om Vattenpipa. Vattenpipa en rök utan risk? Arbetet började för 4-5 år sedan när TPE var ute och pratade tobak på skolorna. Då fick eleverna frågan om vad de ville veta omkring området tobak. Många frågor kom upp kring området vattenpipa men det fanns väldigt lite fakta framtaget om området. Natasha fick senare ett uppdrag från folkhälsoinstitutet att göra en fördjupning i området kring vattenpipa och också skriva en rapport som ska vara klar i höst. Denna sammanställning innefattar kunskapsläget, statistik och analyser kring den regionala statistiken och dess eventuella samband med andra riskfaktorer. Sammanställningen kommer även innehålla länsstyrelsens arbete med kartläggning, tillgänglighetsbegränsning och samtal med ungdomar kring frågeställningar som - Hur tänker ungdomarna kring 2

3 vattenpipa? Natasha presenterade även historik, fakta, statistik, effekter på hälsan, framtida risker, vad gör vi? För mer information se presentationen. Anna Sandberg Anna är folkhälsoutvecklare och projektledare för det tobaksförebyggande arbetet i norra länsdelens folkhälsoteam. Projektet har två fokusspår, dels skolan och dels familjecentralerna. Det långsiktiga målet är att verka för en tobaksfri uppväxt genom att skapa högre prioritet och tydligare strukturer för det tobaksförebyggande arbetet inom verksamheterna. Presentationens syfte och innehåll: Varför är det viktigt att jobba med detta område? Fakta kring ungas tobaksbruk och beroende Vilka styr- och stöddokument finns? Hur kan man arbeta konkret? Viktiga utgångspunkter: Varför börjar ungdomar röka? Vad möjliggör och underlättar ungdomars rökande? Tobaksindustrins påverkan, risk- och skyddsfaktorer Konkreta metoder och arbetssätt Stöttning från andra aktörer Tips på metoder och material Deltagarna diskuterar erfarenheter inom området: Är det ett vanligt förekommande problem angående rökning på skolgårdar? - Summering efter diskussion visade att de representerade skolorna som medverkade menar att det är vanligt förekommande problem på nästan alla skolor. Fortsatt diskussion Hur ser jag som rektor och lärare på uppdraget? Hinder? Möjligheter? Behov? Sammanfattning av diskussionen: Försöka få en gemensam syn på skolan - då skolorna ofta är sektoriserade - det spretar. Viktigt att prata om dessa frågor på klasstid eller annan tid hur kan vi lösa det här problemet så det inte blir något som personalgruppen har bestämt. Det kan vara bra att erbjuda t.ex. gratis nikotinläkemedel. (obs 18 års åldersgräns) Hur samverkar skolan med föräldrarna? Några tar exempelvis upp tobaksbruket vid utvecklingssamtalet. Några har kontaktat föräldrarna vid annat tillfälle. Ett tips kan vara att diskutera tobak med elever ur ett miljö- eller solidaritetsperspektiv transporter?, var tar fimparna vägen?, vill man att ens kompis ska få i sig rök (passivt)? Eller vill man smitta av sitt rökande på andra? osv. 3

4 Avslutningsvis handlar det om att arbeta för: Ett gott skolklimat Ta fram policy i det tobaksförebyggande eller helst hela de hälsofrämjande arbetet Att policyn åtföljs av enhetliga rutiner för hur personalen ska agera om en elev använder exempelvis tobak. En undervisning om hälsa och levnadsvanor där man använder flera olika metoder, arbetar ämnesövergripande och inriktar sig på såväl fakta som känslor och attityder Diskussion kring en förändring i lagen - Förslag från första juli att tobaksförsäljningsställen som säljer tobak till minderåriga ska få indraget tillstånd i 6 månader som en tydlig konsekvens. Se Annas bifogade presentationsbilder samt hennes kartläggning av rökning på skolgårdar. Mia Schultz Tandhygienist från Folktandvårdens folkhälsoenhet - jobbar med uppsökande verksamhet riktat till skolorna. Uppdraget kring uppsökande arbetet har utökats och är nu tillgänglig även för länets gymnasieskolor. Mia har kollegor i alla länsdelar. Mia berättade bl.a. om hur de har arbetat i förskoleklass, 4:an och 7:an och hur de kan stötta skolorna. Enheten finns tillgänglig för framtida stöd inom området. Se vidare Mias bifogad presentation. Teman Avslutningsvis diskuterades även olika teman inför kommande träffar? 1. Ett förslag från Kent Rohlén, Tullängen var: Vad ska vi ha skolidrotten till? ej direkt föreläsning utan mer gruppdiskussioner Matens betydelse för hälsan vad är det vi stoppar i oss? Tullängen är gärna värd vid en framtida träff. 2. Pihlskolan är också gärna värd nästa gång 3. Risbergska skolan i Örebro har även ett önskemål om att få presentera sitt FaRarbete (Fysisk aktivitet på recept) på en framtida träff. Nästa träff Datum för nästa träff blir den 24 september och värdskola blir Pihlskolan i Hällefors. Tid är ej bestämt men ett förslag var att vi avsätter lite längre tid tex 9-14 så vi får tid för diskussion. Arrangörsgruppen återkommer med mer information kring nästa träff per mejl. Antecknat av Marie Cesares Olsson och Fredric Welander 4

5 Litteratur- och rapporter mm Tonåringar och tobak, Maria Nilsson Promoting health in adolescent - preventing the use of tobacco, Maria Nilsson Umeå Tobaksfri gymnasieskola Tobaksavvänjning med ungdomar Filmtips Tobakens barn (2007) Sven Irving Lärarhandledning till Tonbakens barn Food inc (2008) Robert Kenner om den amerikanska skräpmatsindustrin 5

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen 1 Rapport från Kickoff med tobaksuppdraget 30-31 augusti 2010 på Kungsholmen Deltagare Bollnäs Jessica Ulvhag, folkhälsostrateg Gävle Johnny Gustavsson, drogsamordnare Kristina Mattson, skolsköterska Hofors

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger En dokumentation av fyra länsvisa konferenser Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Södermanland Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger Nya rön om skolans möjligheter att förebygga ohälsa och drogmissbruk.

Läs mer

Att vara ung i Lindesbergs kommun. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Lindesbergs kommun. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Lindesbergs kommun Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Sammanfattning Syfte och metod I september 2008 beslutade Kommunstyrelsen att avsätta medel för genomförandet av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan PROJEKTPLAN FÖR Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan Mars 2013 juni 2015 Innehåll 1 Omvärldsanalys 2 Intressentanalys 2.1 Projektgruppen/vägledarna som arbetar operativt 2.2 Ledningen

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer