Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen på Karlslunds herrgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård"

Transkript

1 Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen på Karlslunds herrgård Inledning: Marie Cesares Olsson samordnare av nätverket hälsar alla välkomna till höstens nätverksträff nummer två och berättar bakgrund och tidigare träffars innehåll då det medverkade några nya deltagare som ska känna sig extra välkomna. Dagens träff handlar om hur vi utvecklar arbetet angående barngrupper i regionen och att vi idag ska jobba med metoden Open Space. Marie Gustafsson, utvecklingsledare inom social välfärd vid Region förbundet kommer att guida oss under förmiddagen och inleder med att förklara tillvägagångssättet. Open Space Open Space är en annorlunda mötesform där fyra principer och en lag tjänar som ledstjärnor för arbetet. Det egna engagemanget och ansvarstagandet är nyckeln till ett rikt deltagande. De fyra principerna är: Vilka som än kommer är rätt personer Vad som än händer är det enda som kunde hända När det börjar är rätt tid När det är slut så är det slut En lag: Använd fötterna! (Lagen om rörlighet) Varje deltagare fick sedan skriva upp ett eller flera ämnen efter frågeställningen Det här tycker jag är det viktigaste att jobba vidare med för att utveckla barngruppsverksamheten i Örebroregionen?. Dessa ämnen sattes sedan upp på Marknadsplatsen en tavla med en viss grupp och tidsindelning. Varje person hade sedan valmöjligheten att välja en grupp där ämnet fortsattes att diskuteras. Sammanställning Nedan presenteras de ämnena som lyftes fram vid första diskussionen och som sedan jobbades vidare med under förmiddagen. Därefter presenteras alla gruppdiskussionerna (ordagrant från gruppens minnesanteckningar). Dock ej ämnena 7 och 10 då de ej fick några deltagare. 1 Samverkan, samverkan mellan kommunerna 2 Återträffar, kontakt med avslutade grupper, ungdomar 3 Att få balans i busiga grupper mellan nonsensprat och det som är planerat 4 Vem kan vara gruppledare? Rekrytera gruppledare 5 Uppstart av barngrupper 6 Lekar och övningar för tonåringar 7 Små barn i grupp 8 Rekrytering, rekrytera tonåringar 9 Arbete med föräldrar, föräldrakontakter 10 Lovverksamhet 11 Hur får vi till en kontinuerlig verksamhet som inte bygger på eldsjälar? / Barn i sorg grupper? 1

2 1. Samverkan, samverkan mellan kommunerna Marie Forslund Marit Äng, Eva Häggström, Linda Kjellberg Geschwind, Camilla Rapp, Sonja Hermansson, Cecilia Grahn-Ekman, Anna-Karin Landström Jobbar med familjen + barn tillsammans i grupp Att kunna samverka hela länet för att kunna få dessa grupper Andra lösningar när kommunerna behöver köpa platser, enklare lösningar vad det gäller ekonomi, avtal, policy. Samverkan med andra aktörer som exempelvis studieförbunden, svenska kyrkan. Fungerar bra. Viktigt med rätt utbildning av ledare. Beardslee familjeintervention 2. Återträffar Marit Äng Elisabeth Eriksson, Ida Broman, Monica Rosén, Eva Häggman Karlskoga provad 3 återträffar i somras, få kom. Både för tidigare grupper och pågående. Alla åldrar. Nu i jul planeras en träff då har man tänkt att ringa innan. Örebro har haft för vuxengrupper. Inte för barn/ungdom ännu Ide: länsläger för barn och ungdomar?! 3. Att få balans i busiga grupper Jenni Strand Eva Häggman, Monica Rosén, Elisabeth Eriksson, Marit Äng Fika direkt Göra sina egna mackor varva ner släcka ner, tända ljus Regler och tystnadsplikt och lyssnarplikt Sänk kraven på gruppledarna Praktiska övningar t.ex. bilder Fri lek mellan övningar Läs stund Bara de som håller i t.ex. ett gossedjur får prata Barnen väljer tema (vid ett eller fler tillfällen) Avslappningstävling Bra böcker handledning Boxboll 2

3 4. Vem kan vara gruppledare, rekrytering, kvalifikationer Katarina Axelsson & Ida Broman Madeleine Holm För att kunna gå på utbildning ska man kunna jobba med det OK från organisationen Det ska finnas ett intresse från den som utbildar sig Få information från andra gruppledare, veta vad uppgifter kräver Ha auskulterat i barngrupp vid något tillfälle för att få förståelse för vad det handlar om. Kunna vara flexibel i många situationer Krav från ledning att man ska jobba med grupper om man går utbildning De som jobbar som gruppledare, träffar tilltänkta gruppledare innan de går utbildning, som en anställningsintervju. Kriterier för gruppledare Gruppledarutbildning Förståelse för problematiken Kunskap förståelse av pedagogiken Kunskap om psykisk ohälsa, missbruk Kunskap om övriga stödinsatser för familjer 5. Uppstart av barngruppsverksamhet Johnny Östergren Josefin Dimberg, Jakob Enlöf, Sonja Hermansson Syfte Förankring i alla led Möjlighet till samverkan med skola, socialtjänst, familjens hus, Stegen Utbildning Rekrytering Tydlig planering & utvärdering 3

4 6. Lek & övningar för tonåringar Marit Äng Lena Bergman, Anna-Karin Landström, Linda Kjellberg Geschwind Kasta boll/ärtpåsar i kastschema Heta stolen värderingsövningar Alla samtidigt Oavslutade meningar Samhallsmedicin, övningsbank? Isblomman, film En dag i taget Hur ska bra föräldrar vara Hur blir dom när dom är i sin sjukdom (skriv på tavlan) Burken med frågor Snabbporträtt Skilda världar spelet (frågor) En dag när min förälder blev sjuk Frankenstein 8. Rekrytering, Rekrytering av tonåringar Lena Bergman Linda Kjellberg Geschwind, Johnny Östergren, Camilla Rapp, Sonja Hermansson, Jakob Enlöf, Jennie Strand, Marie Forslund Isblomma har visats för all personal i Hällefors kommun Teater Bengtsson på dörren för alla mellan och högstadieelever (Stegen, Laxå) där kunde barngruppsledare presentera sig för elever och lärare. Hur motivera föräldrar och barn Socialtjänsten, samarbeta för att få kontakt med familjer Benny Haag har varit i Laxå på föräldramöten Ej förstärka skammen genom att förutsätta att man ska gå i grupp i en annan kommun. Dags att öppna upp och våga prata om detta. Hur många av de som arbetar med missbruk arbetar mot anhöriga? Hur mycket arbete krävs för rekryteringen i jämförelse med att arbeta med grupper! Ny lag 1/ Landstinget uppmärksamma barn med behov av råd och stöd Fältassistenterna viktiga för rekrytering av tonåringar 4

5 9. Arbeta med föräldrar/föräldrakontakter Initiativtagare Marit Äng Eva Häggman, Cecilia Grahn-Ekman, Monica Rosén, Katarina Axelsson Ser olika ut, beroende på barnen 1 ggr/termin Innan gruppstart Föräldrarna med vid grupptillfälle, deltar i verksamheten. Barnen bjuder in den de vill Föräldragrupper 11. Hur får kontinuitet i barngrupper även sorgegrupper Eva Häggström Katarina Axelsson, Madeleine Holm, Josefin Dimberg, Jenni Strand, Elisabeth Eriksson, Ida Broman, Anna-Karin Landström Minnesanteckningar: Väldigt sårbart Bygger på enskilda eldsjälar Projektpengar Bra för att komma igång Samordnande projektledare Bra för att komma igång Ny hälso- och sjukvårdslag kommer skyldighet att ge barn stöd Samverkan med kyrkan, en bra samverkanspartner Kvinnohuset 1,75 tjänst som fokuserar på barn och mammastöd Trappan metoden enskilt och i grupp Viktigt med samverkan Viktigt att förankra verksamheten uppåt 5

6 Prioritering Vid återsamlingen efter dialogpassen fick var och en fundera en stund vad det gäller prioritering angående de viktigaste ämnena/teman att jobba vidare med för att utveckla barngruppsverksamheten i Örebroregionen. Efter sammanställning blev resultatet följande: Ämnena 1, 8 och 11 som handlar om samverkan, rekrytering och kontinuitet är de viktigaste områdena som fortsatt bör diskuteras i nätverket men också med andra berörda aktörer. Ämnena 7 och 10 diskuterades inte. 1 Samverkan, samverkan mellan kommunerna IIIIIIIIIIIII 8 Rekrytering, rekrytera tonåringar IIIIIIIII 11 Hur får vi till en kontinuerlig verksamhet som inte bygger på eldsjälar? / Barn i sorg grupper? IIIIIIIII 2 Återträffar, kontakt med avslutade grupper, ungdomar III 3 Att få balans i busiga grupper mellan nonsensprat och det som är planerat I 4 Vem kan vara gruppledare? Rekrytera gruppledare IIIIII 5 Uppstart av barngrupper IIII 6 Lekar och övningar för tonåringar III 7 Små barn i grupp 9 Arbete med föräldrar, föräldrakontakter IIIIIIII 10 Lovverksamhet Summering Förmiddagen avslutades med en kort summering om vad deltagarna tyckte om dagen och Open Space metoden och vad de tar med sig hem: Barnen får bjuda in föräldrar till en träff Tema familjen lyft då upp! Att får vara del av en stor grupp och ser fram emot fortsatta nätverkst4räffar Open Space positivt Upplägget bra Att dela erfarenheter är viktigt Kändes först jättejobbigt men sen blev det väldigt bra. Fått kött på benen för att start gruppverksamhet Mycket kunskaper finns att ta vara på Bra upplägg man blir inte trött Givande att kunna sätta ord på sitt arbete Familjeträffar tack för tipset Viktigt att jobba vidare med prioriteringar hemma och att Montin får ta del av detta Bra att ta eget ansvar Tack för att av konkreta tips angående busiga grupper Anhörig pengar Står i fasen att starta många tips Kontinuitet och verksamhet som håller över tid. Avslut Marie C O tackar för idag och hälsar alla välkomna till Nätverksträff III den 27/1 kl Temat för nästa träff är- Hur arbetar man med psykisk sjukdom. Vid pennan Marie Cesares Olsson: tele , 6

Nätverksträff I - Barn med krångel i familjen 100908 på Karlslunds herrgård

Nätverksträff I - Barn med krångel i familjen 100908 på Karlslunds herrgård Nätverksträff I - Barn med krångel i familjen 100908 på Karlslunds herrgård Inledning Marie Cesares Olsson från Regionförbundet hälsade alla välkommen och informerade om bakgrunden till dessa nätverksträffar

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås?

En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås? En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås? Det handlar om Kärlek i Västerås under perioden mars 2011 till juni 2012. Sammanställd av Maria Thisell, projektledare. Förord Det

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats.

Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats. 1 (5) Under projekt Barnintroduktions gång har föräldrastödsverksamhet genomförts i Strömsunds och Bergs kommuner, dessutom har projektet tagit del av arbetet med den föräldragrupp som Familjecentralen

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning Anhörigstöd i Sala Bilaga till Delrapport Kartläggning Rapport biståndshandläggning Rapport särskilda boenden LSS Rapport stödgruppsverksamhet för barn Marie Erlandsson Ek 2012-01-18 Innehåll 1. Biståndsbedömning

Läs mer

Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län

Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län FoU-rapport 2012/3 Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län Ann Nilsson SUF Kunskapscentrum Illustrationen på omslaget är gjord av Elisabet Alphonse.

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer