UPPGRADERA DIG PÅ BRINELLGYMNASIET SKA VUXENUTBILDNINGAR FÖR DIG SOM VILL TA NÄSTA STEG ÄRNVÄGSTE NVÄ ÄGSTEK TEKNIKER MATTE TE NIKE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPGRADERA DIG PÅ BRINELLGYMNASIET SKA VUXENUTBILDNINGAR FÖR DIG SOM VILL TA NÄSTA STEG ÄRNVÄGSTE NVÄ ÄGSTEK TEKNIKER MATTE TE NIKE"

Transkript

1 NVÄ SVENSK SKA ENGELSKA JÄRNVÄGSTEKNIKER NIKE JÄRNVÄGSTE UNDE DERSK TERS RSKA ÄGSTEK DER RSKÖTERSKA TEKNIKER MATTE TE JÄRNVÄGSTEKNIKER E KA JÄR ÄRNVÄGSTEKNIKER JÄRNVÄ ÄRNVÄGSTE ÄGST SKA BYGGARBETARE GA ARE VÄG EKNIKER UPPGRADERA DIG PÅ BRINELLGYMNASIET VUXENUTBILDNINGAR FÖR DIG SOM VILL TA NÄSTA STEG

2 BRINELLGYMNASIETS VUXENUTBILDNINGAR ALLMÄNNA ÄMNEN Vi erbjuder ett stort utbud av allmänna ämnen och ger dig möjlighet att läsa behörighetsgivande kurser för vidare studier. Tanken är att du fritt ska kunna välja de kurser som motsvarar ditt utbildningsbehov. För dig med specifika arbetsmål Utöver behörighetsgivande kurser för högskola och universitet erbjuder vi ett stort utbud av kurser som kan fördjupa, bredda och utveckla dina kunskaper inför ditt arbetsliv. Exempel på sådana kurser är IT, hälsa, teknik, ledarskap samt kurser som inriktar sig mot handel och/eller eget företagande. Välj ditt eget studieupplägg Tack vare vårt flexibla studieupplägg kan du själv välja om du vill läsa på plats i skolan eller på distans. Vi vill dock betona värdet av att läsa på plats med direkttillgång till våra kompetenta lärare, dessutom uppstår det ofta givande diskussioner studerande emellan som du får ta del av när du läser på plats. Din utbildning skräddarsys efter dina behov. Kom gärna med förslag på ditt eget unika upplägg. Du kan läsa med målsättningen att få ett komplett slutbetyg från gymnasiet. Validering Tycker du att du redan har kompetenser som motsvarar gymnasienivå inom ett eller flera ämnen, men av någon anledning saknar betyg? Då hjälper vi dig med det.vi kartlägger ditt kunnande genom intervjuer och tester och fastställer vilka kurser/kompetenser du har samt vad du eventuellt behöver komplettera med. Efter genomförd validering får du betyg på de kurser dina kunskaper motsvarar. Du kan pröva för högre betyg i alla våra kurser eller för högre betyg i en redan betygsatt kurs. Har du något övrigt behov? Tveka inte att kontakta oss.

3 ALLMÄNNA ÄMNEN Du kan läsa allt från enstaka kurser till att bedriva heltidsstudier. Vi erbjuder följande behörighetsgivande kurser: Poäng Biologi A, B Engelska A, B, C 100 Fysik A, B Historia A, B, C 100 Kemi A, B 100 Matematik A, B, C, D, E Naturkunskap A, B Samhällskunskap A, B, C 100 Svenska A, B, C Svenska 2 A, B 100 Brinellgymnasiet är ett certifi erat Teknikcollege. Det innebär att vi erbjuder industritekniska kvalitetssäkrade utbildningar. Läs mer på Vi erbjuder bland annat följande breddnings- och fördjupningskurser: Poäng/kurs Arbetsmiljö och säkerhet 50 CAD-teknik A, B, C 50 Databashantering 100 Datorkunskap A 50 Persondatorer 100 Programmering A, B, C Etik och livsfrågor 100 Filosofi A, B 50 Hälsopedagogik 50 Medicinsk grundkurs 100 Människan socialt och kulturellt 100 Projekt och företagande 50 Psykologi A, B, C 50 Webbdesign 100 Ovan beskrivs vårt grundutbud. Har du önskemål om kurser som inte anges ovan kontaktar du Nässjö Lärcenter eller Brinellgymnasiet för vidare information. Målsättningen är att så långt möjligt erbjuda de kurser som det fi nns behov av. Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande kunskaper, alternativt godkänt betyg i Sfi -kurs D, (nationellt prov). Kursstart: Hösttermin och vårtermin samt kontinuerliga intag. För ansökningshandlingar kontakta Nässjö Lärcenter på /-63/-64 eller läs mer på Om du inte är bosatt i Nässjö kommun kontaktar du först din egen kommun angående möjligheten att läsa hos oss. brinellgatan nässjö tel , , fax

4 BRINELLGYMNASIETS VUXENUTBILDNINGAR BYGGPROGRAMMET Byggprogrammet ger dig grundläggande kunskaper om olika byggprocesser inklusive nybyggnation och renovering. Programmet ges med en rad olika yrkesinriktningar och du kan efter avslutade studier förvänta dig ett praktiskt och omväxlande yrke. Efter en första introduktionsperiod på skolan är studierna upplagda enligt principen «tre veckor inne och tre veckor ute». De tre veckorna ute är så kallad arbetsplatsförlagd utbildning, APU. På skolan läser du mestadels teori och på arbetsplatsen slipar du dina praktiska kunskaper. Din lärare följer ditt arbete ute på arbetsplatsen. Upplägget möjliggörs genom ett nära samarbete med lokala byggföretag och Sveriges Byggindustrier. Genom din arbetsplatsförlagda utbildning knyter du värdefulla kontakter samtidigt som du får en verklighetsförankrad utbildning. Hållbart byggande Världen förändras och med den byggbranschen.vi är måna om att ligga i framkant och ge dig en utbildning som är aktuell när du gör entré på arbetsmarknaden. Därför är ett viktigt inslag i din utbildning avsnittet om «hållbart byggande», där du får kunskaper om hur du bygger energisnålt och med framtiden i åtanke. Studieformer Vi erbjuder olika studieformer beroende på din bakgrund samt efter dina önskemål och behov. Validering Har du redan arbetat i flera år inom byggbranschen kartlägger vi ditt kunnande genom intervjuer och tester, det vill säga vilka kurser/ kompetenser du har och vad du eventuellt behöver komplettera med. Efter genomförd validering får du betyg i de kurser dina kunskaper motsvarar. Du får också information om huruvida det finns ytterligare kurser som du behöver läsa för att kunna avlägga exempelvis yrkesteoretiska prov. Extra svenska Har du en invandrarbakgrund kan vi erbjuda extra svenskundervisning i samband med att du går en yrkesutbildning. Har du något övrigt behov? Tveka inte att kontakta oss.

5 BYGGPROGRAMMET Byggprogrammet består av 1350 poäng varav 500 läses gemensamt av alla yrkesinriktningar och 850 poäng är yrkesspecifi ka. Gemensamma kurser Poäng Datorkunskap 50 Projekt och företagande 50 Bygg och anläggningsbyggnad 150 Måleri och byggplåt 100 Rit och mätteknik 50 Arbetsmiljö och säkerhet 50 Byggkunskap 50 Du kan bland annat välja mellan följande inriktningar: Måleri Byggnadsplåtslageri Plattsättning Husbyggnad Anläggning Murning Betong Bantekniker (se särskilt informationsblad) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande kunskaper, alternativt godkänt betyg i Sfi -kurs D, (nationellt prov). Kursstart: Hösttermin och vårtermin samt kontinuerliga intag. För ansökningshandlingar kontakta Nässjö Lärcenter på /-63/-64 eller läs mer på Om du inte är bosatt i Nässjö kommun kontaktar du först din egen kommun angående möjligheten att läsa hos oss. Byggprogrammet ges i samarbete med Teknikcollege. brinellgatan nässjö tel , , fax

6 ELPROGRAMMET Behovet av utbildade elektriker och industrielektriker är stort. Våra utbildningar sker i nära samarbete med branschen och organisationen bransch- ECY. Industrielektriker återfi nns inom många industriella och tekniska sammanhang där robot- och styrteknik samt service, drift och underhåll förekommer. Elektrikern hittar du hos el- och installationsföretag, men också inom industrin och andra branscher som behöver kunnig personal inom elteknik, säkerhets- och larmsystem. Efter avslutade studier kan du förvänta dig ett praktiskt och omväxlande yrke. Våra elektrikerutbildningar är förlagda till Träcentrum. Vi har ljusa fi na lokaler och modern utrustning för praktiskt arbete med el, automation och data. I vår nyaste lokal har vi placerat en kraftfull industrirobot av nyaste modell. Du får ett yrkescertifi kat efter utbildningen när du har gjort cirka branschrelaterade arbetstimmar. Världen förändras och med den elbranschen. Vi är måna om att ligga i framkant och ge dig en utbildning som är aktuell när du gör entré på arbetsmarknaden. Därför läser du om ny teknik, förnyelsebar energi och mycket annat under utbildningstiden. Studieformer Vi erbjuder olika studieformer beroende på din grund samt efter dina önskemål och bakbehov. Validering Har du redan arbetat i fl era år inom elbranschen kartlägger vi ditt kunnande genom intervjuer och tester, det vill säga vilka kurser/kompetenser du har och vad du eventuellt behöver komplettera. Efter genomförd validering får du betyg i de kurser dina kunskaper motsvarar. Extra svenska Har du en invandrarbakgrund kan vi erbjuda extra svenskundervisning i samband med att du går en yrkesutbildning. Har du något övrigt behov? Tveka inte att kontakta oss.

7 ELPROGRAMMET Brinellgymnasiet är ett certifi erat Teknikcollege. Det innebär att vi erbjuder industritekniska kvalitetssäkrade utbildningar. Läs mer på Elprogrammet består av 1350 poäng varav 400 poäng läses gemensamt av alla inriktningar och 950 poäng är yrkesspecifi ka. Gemensamma kurser Poäng Projekt och företagande 50 Ellära A 50 Datorkunskap 50 Digitalteknik 50 Elektronik grundkurs 50 Elkunskap 100 Elarbetsmiljö och säkerhet 100 Ett urval av möjliga inriktningar: Elinstallatör Industrielektriker Servicetekniker Signaltekniker (se särskilt informationsblad) Eltekniker (se särskilt informationsblad) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande kunskaper, alternativt godkänt betyg i Sfi -kurs D, (nationellt prov). Kursstart: Hösttermin och vårtermin samt kontinuerliga intag. För ansökningshandlingar kontakta Nässjö Lärcenter på /-63/-64 eller läs mer på Om du inte är bosatt i Nässjö kommun kontaktar du först din egen kommun angående möjligheten att läsa hos oss. brinellgatan nässjö tel , , fax

8 FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING för dig som har medarbetare som önskar öka sin kompetensnivå inom ett specifikt område. Stifta bekantskap med vår moderna och kraftfulla industrirobot. Om du har medarbetare som önskar öka sin kompetensnivå inom ett specifi kt område erbjuder vi i samarbete med Träcentrum så kallade företagsanpassade utbildningar. Utbildningarna ges vid Brinellgymnasiet eller på din arbetsplats om och när det är möjligt. Vi erbjuder kurser inom en mängd områden och den studerande kan läsa för betyg eller intyg. Utbildningsnivå Vi erbjuder utbildning för personer med olika förutsättningar, bakgrund och intresse. Utbildningarna rör sig från grundläggande nivå till avancerad gymnasienivå. Studieupplägg som passar företaget Utbildningarnas upplägg är mycket fl exibelt. Dag- eller kvällstid, hel- eller halvdagar, sammanhängande eller över längre tid. Det är möjligt tack vare våra välutbildade, erfarna lärare med vana av fl exibelt lärande och vuxenundervisning. Om så önskas kommer vi gärna till er arbetsplats och bedriver utbildningen. I många fall räcker tillgång till en whiteboard och möjlighet att använda medhavd dator och projektor. Vi vill också slå ett slag för vår moderna dator- och maskinpark samt våra nyrenoverade lokaler.

9 FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING för dig som har medarbetare som önskar öka sin kompetensnivå inom ett specifikt område. Brinellgymnasiet är ett certifi erat Teknikcollege. Det innebär att vi erbjuder industritekniska kvalitetssäkrade utbildningar. Läs mer på Många av våra utbildningar ges i samarbete med Träcentrum i Nässjö. Här nedan presenteras en del av vårt utbud. Grundläggande nivå och gymnasienivå Datorkunskap Svenska Engelska Spanska Franska Tyska Matematik Breddnings och fördjupningskurser inom arbetsmiljö och säkerhet Projekt och företagande Säkra lyft Ställningsbyggnad Svetsteknik (även internationell svetsarnivå) Plåtbearbetning Träbearbetning Robot Styrteknik Reglerteknik Verktygsmakeri Paket Individ och ledarskap Friskvård och hälsa Kom gärna med egna önskemål, med största sannolikhet kan vi tillgodose dina önskningar. Gå gärna in på vår hemsida och utforska vårt utbud ytterligare. Kontakta Thomas Strand på Träcentrum, , för mer information och planering. Breddnings och fördjupningskurser inom IT och datorkunskap Databashantering Persondatorer Programmering Webbdesign Breddnings och fördjupningskurser inom hälsa Hälsopedagogik Psykologi Yrkesspecifi ka kurser inom tekniska området CNC-teknik CAD-teknik brinellgatan nässjö tel , , fax

10 INDUSTRIPROGRAMMET VERKSTADSTEKNIK Industriprogrammet med inriktning mot verkstadsteknik ger dig en bred grundutbildning inom området samt fördjupning i den inriktning du väljer. Det här är programmet för dig som är praktiskt lagd och är en god problemlösare. Industriprogrammet har ett brett kontaktnät bland regionens företag vilket du får nytta av redan under utbildningstiden. Vår målsättning är att kontakter som underlättar möjligheterna för dig att få arbete efter avslutade studier knyts. Studieformer Vi erbjuder olika studieformer beroende på din bakgrund samt efter dina önskemål och behov. Validering Har du redan arbetat fl era år inom industrin kartlägger vi ditt kunnande genom intervjuer och tester, det vill säga vilka kurser/ kompetenser du har och vad du eventuellt behöver komplettera med. Efter genomförd validering får du betyg i de kurser dina kunskaper motsvarar. Extra svenska Har du en invandrarbakgrund kan vi erbjuda extra svenskundervisning i samband med att du går en yrkesutbildning. Har du något övrigt behov? Tveka inte att kontakta oss.

11 INDUSTRIPROGRAMMET VERKSTADSTEKNIK Brinellgymnasiet är ett certifi erat Teknikcollege. Det innebär att vi erbjuder industritekniska kvalitetssäkrade utbildningar. Läs mer på Industriprogrammet består av 1350 poäng, varav 350 poäng är gemensamma för alla yrkesinriktningar och 1000 poäng är yrkesspecifi ka. Gemensamma kurser Poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 Projekt och företagande 50 Datorkunskap 50 Kvalitetsteknik 50 Produktionsprocessen 50 Styrteknik introduktion 50 Verkstadsteknisk grund 50 Du kan välja mellan följande inriktningar: Plåtteknik Svetsteknik (även IW, internationell svetsare) Skärande bearbetning Gjuteriteknik Verktygsmakare Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande kunskaper, alternativt godkänt betyg i Sfi -kurs D, (nationellt prov). Kursstart: Hösttermin och vårtermin samt kontinuerliga intag. För ansökningshandlingar kontakta Nässjö Lärcenter på /-63/-64 eller läs mer på Om du inte är bosatt i Nässjö kommun kontaktar du först din egen kommun angående möjligheten att läsa hos oss. brinellgatan nässjö tel , , fax

12 Brinellgymnasiets vuxenutbildningar Järnvägsteknik Utbildningar inom järnvägsteknik är en nyhet för den svenska gymnasieskolan. Vi vet att efterfrågan på järnvägstekniker kommer att vara stor en lång tid framöver. Självklart erbjuder Nässjö som gammal järnvägsknutpunkt utbildning inom denna sektor! Brinellgymnasiet erbjuder tre inriktningar för dig som vill arbeta som järnvägstekniker: Bantekniker du anlägger och underhåller järnväg Eltekniker du säkerställer tågens elförsörjning Signaltekniker du säkerställer att järnvägens signalsystem fungerar Stora delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd. På skolan läser du mestadels teori och på arbetsplatsen slipar du dina praktiska kunskaper. Din lärare följer ditt arbete ute på arbetsplatsen. Upplägget möjliggörs genom ett nära samarbete med lokala entreprenörer inom bygg-, el- och/eller järnvägsbranschen. Genom din arbetsplatsförlagda utbildning knyter du värdefulla kontakter samtidigt som du får en verklighetsförankrad utbildning. Studieformer Utbildningen inom järnvägsteknik är speciell och innebär att du redan under studietiden kommer att: vara på «resande fot» och följa spännande projekt i olika delar av Sverige studera/praktisera under både dag- och nattetid. En viktig förutsättning är att du har körkort, du behöver även ett läkarintyg som styrker att du inte har några sjukdomar som kan påverka din medvetandegrad och att du har tillräckligt god syn och hörsel. Validering Har du redan arbetat i flera år inom bygg eller elbranschen (som ger grunderna för utbildningarna) kartlägger vi ditt kunnande genom intervjuer och tester, det vill säga vilka kurser/kompetenser du har och vad du eventuellt behöver komplettera med. Efter genomförd validering får du betyg på de kurser dina kunskaper motsvarar. Du får också information om huruvida det finns ytterligare kurser som du behöver läsa för att kunna avlägga exempelvis yrkesteoretiska prov. Extra svenska Har du en invandrarbakgrund kan vi erbjuda extra svenskundervisning i samband med att du går en yrkesutbildning. Har du något övrigt behov? Tveka inte att kontakta oss.

13 Brinellgymnasiets vuxenutbildningar Järnvägsteknik Järnvägsteknikerutbildningarna ser lite olika ut beroende på vilken inriktning du väljer. Bantekniker Den som vill bli bantekniker ansöker till byggprogrammet och utbildas till anläggare med inriktning banteknik. Programmet består av 1350 poäng varav 500 poäng är gemensamma för alla yrken inom bygg. Resterande 850 är yrkesspecifika. Den som fullföljer sin utbildning och gör sina timmar i branschen får efter genomfört godkänt yrkesteoretiskt prov ett yrkesbevis som anläggare. Gemensamma kurser Poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 Projekt och företagande 50 Byggkunskap 50 Hus- och anläggningsbyggnad 150 Måleri och byggplåt 100 Rit- och mätteknik 50 Datorkunskap 50 Du läser också specifika kurser i banteknik och anläggning. Du utbildas både för järnväg och väg. Eltekniker och signaltekniker Den som vill bli el- eller signaltekniker söker till elprogrammet och utbildas inom el och automation. Programmet består av 1350 poäng varav 400 poäng är gemensamma för elprogrammet och 950 yrkesspecifika (1000 p för signaltekniker). Gemensamma kurser Poäng Projekt och företagande 50 Ellära A 50 Datorkunskap 50 Digitalteknik 50 Elektronik grundkurs 50 Elkunskap 100 Elarbetsmiljö och säkerhet 100 Du läser också specifika kurser i signal- och elteknik samt ett antal kurser från elprogrammet. Därmed blir du anställningsbar inom järnvägssektorn samt inom industri- och elbranschen. Har du sedan tidigare utbildning från el- eller byggprogrammet förkortas din utbildningstid. Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande kunskaper, alternativt godkänt betyg i Sfi-kurs D, (nationellt prov). Kursstart: Hösttermin och vårtermin samt kontinuerliga intag. För ansökningshandlingar kontakta Nässjö Lärcenter på /-63/-64 eller läs mer på Om du inte är bosatt i Nässjö kommun kontaktar du först din egen kommun angående möjligheten att läsa hos oss. brinellgatan nässjö tel , , fax

14 OMVÅRDNADSPROGRAMMET Omvårdnadsprogrammet är ett självklart val för dig som vill ha kunskap och kompetens för att arbeta inom hälso- och sjukvård samt inom social omsorg. Hos oss möter du behöriga lärare som tillsammans har lång yrkes - och lärarerfarenhet. Deras kompetens spänner över stora delar av vårdsektorn. Samtliga lärare har god förståelse för och inblick i branschens förutsättningar. Under utbildningen följer du ett veckoschema och en gemensam utbildningsplan tillsammans med övriga studerande. Självstudier, eget arbete och APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ingår i utbildningen. Det går också bra att läsa programmet på distans. Då erbjuds du möjligheten att gå på föreläsningar och delta i diskussionsgrupper. Dina lärare bokar du träffar med för uppföljningsmöten, genomgångar, examination med mera. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ingår även om du studerar på distans. Studieformer Vi erbjuder olika studieformer beroende på din bakgrund samt efter dina önskemål och behov. Validering Har du redan arbetat i fl era år i omsorgsbranschen kartlägger vi ditt kunnande genom intervjuer och tester, det vill säga vilka kurser/ kompetenser du har och vad du eventuellt behöver komplettera. Efter genomförd validering får du betyg i de kurser dina kunskaper motsvarar. Extra svenska Har du en invandrarbakgrund kan vi erbjuda extra svenskundervisning i samband med att du går en yrkesutbildning.

15 OMVÅRDNADSPROGRAMMET Omvårdnadsprogrammet består av 1350 poäng varav 700 läses gemensamt av alla inriktningar och 650 poäng är yrkesspecifi ka. Gemensamma kurser Poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 Medicinsk grundkurs 100 Datorkunskap 50 Vård och omsorgsarbete 200 Psykologi A 50 Människan socialt och kulturellt 100 Etik och livsfrågor 100 Du kan välja mellan följande inriktningar: Psykiatri Utvecklingsstörning och funktionshinder Sjukvård Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande kunskaper, alternativt godkänt betyg i Sfi -kurs D, (nationellt prov). Kursstart: Hösttermin och vårtermin samt kontinuerliga intag. För ansökningshandlingar kontakta Nässjö Lärcenter på /-63/-64 eller läs mer på Om du inte är bosatt i Nässjö kommun kontaktar du först din egen kommun angående möjligheten att läsa hos oss. brinellgatan nässjö tel , , fax

16 INDUSTRIPROGRAMMET TRÄTEKNIK Småland är ett skoglandskap. Vad kan då passa bättre än att läsa din trätekniska utbildning mitt i träindustrins centrum? Här formar vi råmaterialet trä till sköna möbler och inredningar. Under utbildningen får du kunskap om träbearbetning och alla närliggande moment. Dessutom får du ett helhetsperspektiv på hur form, funktion, tillverkning och material samverkar till ett gott produktionsresultat. Industriprogrammet, gren trä, består av studier på skolan där teori och praktik varvas samt av arbetsplatsförlagd utbildning. Genom den arbetsplatsförlagda utbildningen knyter du värdefulla branschkontakter inför framtiden. Utbildningslokalerna fi nns i Träcentrums moderna lokaler och trivsamma miljö. Verkstaden är modern, ljus och rymlig och vår park håller hög maskinklass. Studieformer Vi erbjuder olika studieformer beroende på din bakgrund samt efter dina önskemål och behov. Validering Har du redan arbetat i fl era år inom träindustrin kartlägger vi ditt kunnande genom intervjuer och tester, det vill säga vilka kurser/ kompetenser du har och vad du eventuellt behöver komplettera med. Efter genomförd validering får du betyg på de kurser dina kunskaper motsvarar. Extra svenska Har du en invandrarbakgrund kan vi erbjuda extra svenskundervisning i samband med att du går en yrkesutbildning. Har du något övrigt behov? Tveka inte att kontakta oss.

17 INDUSTRIPROGRAMMET TRÄTEKNIK Brinellgymnasiet är ett certifi erat Teknikcollege. Det innebär att vi erbjuder industritekniska kvalitetssäkrade utbildningar. Läs mer på Många av våra utbildningar ges i samarbete med Träcentrum i Nässjö. Industriprogrammet består av 1350 poäng, varav 350 poäng är gemensamma för alla inriktningar och 1000 poäng är yrkesspecifi yrkeska. Gemensamma kurser Poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 Projekt och företagande 50 Datorkunskap 50 Kvalitetsteknik 50 Produktionsprocessen 50 Styrteknik introduktion 50 Industriell teknologi 50 Du kan välja mellan följande inriktningar: CNC-teknik Träteknik I utbildningen ingår också inslag angående CAD-CAM, fanering, materialkunskap, planmöbler, ytbehandling och underhåll. Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande kunskaper, alternativt godkänt betyg i Sfi -kurs D, (nationellt prov). Kursstart: Hösttermin och vårtermin samt kontinuerliga intag. För ansökningshandlingar kontakta Nässjö Lärcenter på /-63/-64 eller läs mer på Om du inte är bosatt i Nässjö kommun kontaktar du först din egen kommun angående möjligheten att läsa hos oss. brinellgatan nässjö tel , , fax

18 Brinellgymnasiet är ett certifierat Teknikcollege. Det innebär att vi erbjuder industritekniska kvalitetssäkrade utbildningar. Läs mer på Många av våra utbildningar ges i samarbete med Träcentrum i Nässjö. VI PÅ BRINELL- GYMNASIETS VUXENUTBILDNINGAR: möjliggör nya yrkesval. ger kompetenshöjande kurser inom flera yrkesområden. erbjuder behörighet för vidare studier. utfärdar behörighetsgivande betyg och slutbetyg. brinellgatan nässjö tel , , fax studievägledning: vägledningscentret

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T! PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Bygg- och anläggningsprogrammet BA DACKESKOLAN Bygg- och anläggningsprogrammet BA Här bygger du din framtid med brett yrkeskunnande Vill du ha en utbildning som är både praktisk och teoretisk och som leder till ett skapande och rörligt

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Vuxenutbildningen 2015

Vuxenutbildningen 2015 Vuxenutbildningen 2015 Välkommen till Vuxenutbildningen! Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Med den här broschyren vill vi inspirera dig att lära mer. Välj det som lockar dig mest,

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer