årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense"

Transkript

1 årsredovisning 2013 Powering the SUPERHIGHWAYS of the gigabit society Making light make sense

2 transmode I korthet Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska nät. Transmode fokuserar på marknadssegmentet metro WDM vilket innefattar metronät och regionala nät baserade på teknik för våglängdsmultiplexering. Segmentet uppgår till cirka 5 miljarder USD och förväntas växa med 12 procent per år i genomsnitt mellan 2013 och Innovativa produkter Transmodes lösningar ökar överföringshastigheten i näten upp till 80 gånger. Operatörer av fasta och mobila nät kan därmed kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den explosiva tillväxten i video- och datatrafiken. Effektiv verksamhet Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm, hade vid utgången av 2013 totalt 284 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företaget har fler än 550 kunder i över 50 länder världen över. Bland kunder återfinns både företag och nätoperatörer som antingen äger eller har tillgång till fibernät. Försäljningen sker via egen säljkår samt via återförsäljare och partners. 1 Källa: Infonetics Research Optical Hardware Market Share 4Q2013 Innehåll Året i korthet 1 VD-ord 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Marknad 8 Geografisk utblick 10 Verksamheten 14 Produkter och tjänster 16 Hållbarhet 20 Medarbetare 22 Transmode-aktien 25 Förvaltningsberättelse 27 Räkenskaper 36 Noter 44 Flerårsöversikt 65 Definitioner 66 Styrelsens försäkran 67 Revisionsberättelse 68 Styrelse 69 Ledande befattningshavare 70

3 Genomsnittlig tillväxttakt, Kundnöjdhetsindex 2 Antal anställda % 66 16% Marknaden Transmode Branschsnitt Transmode Offentliggjorda kontrakt 2013 Ett nytt optiskt stamnät i Hongkong för hastigheter upp till 100 Gbit/s för Hutchison Global Communications. Optisk nätutrustning för en avsevärd ökning av överföringskapaciteten i näten för MegaFon, en av Rysslands största teleoperatörer. Ett flexibelt optiskt nät med hög kapacitet för Telemach, Sloveniens ledande leverantör av kabel-tv, telefoni och bredband. Ett paketbaserat optiskt nät för Setia Haruman Technology Sdn Bhd, en ledande leverantör av metro-fiber och bredbandstjänster för Cyberjaya i Malaysias Multimedia Super Corridor. Uppgradering och ökning av flexibiliteten i ett optiskt nät för SpringNet, en amerikansk leverantör av höghastighetstjänster i metronät. 1 Källa: Infonetics Research Optical Network Hardware 2 Källa: CFI Group

4 Geografisk expansion, Intäkter per region från , MSEK MSEK EMEA 771,8 807,6 858,4 MSEK Americas 124,4 185,6 123,7 MSEK APAC 20,7 17,7 47,0 Nya produkter/tjänster 2013 Nya Ethernet-muxpondrar som gör det mer effektivt att hantera ethernettrafik. Mobile Fronthaul-lösning för mobiloperatörer som tillämpar C-RAN-arkitekturer i sina nät. iaccess gör det möjligt för nätoperatörer att bygga skalbara och kostnadseffektiva Ethernet-accesser för en mängd tillämpningar. Enlighten Portal, ett verktyg som i realtid ger full information om tjänsternas kvalitet i ett paketbaserat optiskt nät. Strategi för stegvis införande av Software Defined Networking SDN i paketbaserade optiska transportnät. Förkonfigurering (Pre-Staging) som hjälper teleoperatörer att bygga ut sina nät snabbare och mer effektivt. Transmode blev som en av de första leverantörerna certifierat av Metro Ethernet Forum (MEF) för den nya standarden Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0).

5 året i korthet Intäkterna uppgick till 1 029,1 MSEK (1 010,9) vilket motsvarar en ökning med 1,8 procent eller med 4,7 procent justerat för valutakursförändringar. Rörelseresultatet uppgick till 148,5 MSEK (170,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,4 procent (16,9). Periodens resultat uppgick till 123,3 MSEK (139,2). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,44 SEK (5,01). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 174,7 MSEK (176,7). Ny finansdirektör, FoU-direktör och personaldirektör anställdes under året. Ny regional försäljningsorganisation etablerades. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en ordinarie utdelning om 1,80 SEK (1,80) per aktie och mot bakgrund av bolagets starka kassaposition, även en extrautdelning om 4,70 SEK ( ) per aktie, totalt en utdelning om 6,50 SEK (1,80) per aktie. Försäljning per region, % av totala intäkter Totala intäkter och rörelsemarginal 5% MSEK % 20 12% % EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) Americas (Nord- och Sydamerika) APAC (Asien och Stillahavsområdet) Rörelsemarginal, % Totala intäkter, MSEK Nyckeltal Totala intäkter, MSEK 1 029, ,9 916,9 699,3 570,1 Rörelseresultat, MSEK 148,5 170,7 149,1 107,6 57,4 Rörelsemarginal, % 14,4 16,9 16,3 15,4 10,1 Årets resultat, MSEK 123,3 139,2 116,3 81,4 44,3 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 174,7 176,7 139,4 133,6 154,9 Antal anställda vid årets slut Transmode Årsredovisning

6 VD-ORD Transmode ÄR VÄlposITIonerat för FortsaTT lönsam tillväxt Under 2013 fortsatte Transmode att växa med god lönsamhet. Våra intäkter ökade med 5 procent till MSEK, och vi uppnådde ett rörelseresultat på 148,5 MSEK. Samtidigt gjorde vårt starka fokus på kostnadseffektivitet att vi bibehöll vår stabila och branschledande bruttomarginal på runt 50 procent blev ett genombrottsår i APAC, samtidigt som vi stärkte våra marknadsandelar i EMEA. Den snabba trafikökningen i tele- och data näten fortsätter, med åtföljande investeringsbehov för kapacitetsutbyggnad hos alla som äger eller har tillgång till fiber. De viktigaste drivkrafterna är fortsatt den kraftigt ökande överföringen av video, ökande krav på mobilitet samt den växande användningen av molntjänster. Den globala marknaden för metro WDM utrustning växte med 6 procent, men utvecklingen varierade en hel del mellan regionerna där Americas och APAC växte medan EMEA minskade. För Transmodes del utvecklades inte försäljningen i Americas i den takt vi räknat med, bland annat beroende på en svagare volymutveckling hos befintliga kunder i Nordamerika samt att den regulatoriska osäkerheten hämmat investeringsviljan i Mexico. Dock blev 2013 ett genombrottsår för APAC, där vi växte betydligt snabbare än marknaden. Även på vår huvudmarknad EMEA stärkte vi våra marknadsandelar. Den underliggande efterfrågan på vår marknad är fortsatt mycket stark. När jag talar med våra kunder hör jag dem berätta om datamängder som ökar med procent per år, och jag ser ingen avmattning i operatörernas behov av att öka kapaciteten i fibernäten. Vårt huvudfokus under 2014 och framöver är att ta del av den kapacitetsökningen. Därför ökade vi under året ytterligare våra investeringar i forskning och utveckling samt i vår försäljningsorganisation. Det är investeringar som stärker våra långsiktiga tillväxtmöjligheter. Våra finansiella mål Vår rörelsemarginal blev 14,4 procent vilket innebär att lönsamheten även under 2013 låg över vårt mål på 12 procent över en konjunkturcykel. Transmodes tillväxt under året stannade på 5 procent, och vi nådde därmed inte riktigt vårt mål att växa snabbare än den globala marknadstillväxten som Källa: Infonetics Research Optical hardware Market Share 4Q Transmode Årsredovisning 2013

7 VD-ORD 5 14,4 6,50 Intäktsökning i %, 2013 Rörelsemarginal i %, 2013 Föreslagen total utdelning per aktie i SEK var på 6 procent under Huvudorsaken var vår minskning i Americas. Vad gäller utdelning föreslår vi även i år en utdelning om 1,80 kronor per aktie, inom ramen för vår policy. Mot bakgrund av bolagets starka finansiella ställning föreslår vi även en extra utdelning om 4,70 kronor per aktie. Vi kommer även efter den föreslagna utdelningen ha en mycket stark finansiell ställning och kassa för att stödja vår fortsatta tillväxt. Ny regional organisation För att öka tempot i den fortsatta geografiska expansionen införde vi under året en ny försäljningsorganisation bestående av fyra regioner: Amerika, Europa, Norden inklusive CIS/MEA samt Asien och Stillahavsområdet. Detta ger ett ökat fokus på varje region, samtidigt som vi stärker teknik- och produktkompetensen nära kunderna. Nöjda kunder ger nya kunder En viktig del av våra tillväxtambitioner är att nå nya kunder på nya marknader. Under 2013 offentliggjorde vi kontrakt med bland annat MegaFon i Ryssland och Hutchison Global Communications i Hongkong. Båda dessa avtal är viktiga brohuvuden för vår fortsatta expansion. Vi driver också avancerad affärsutveckling för att via nischapplikationer ta oss in hos de stora operatörerna, och genomför för närvarande labbtester hos ett antal stora teleoperatörer i Europa. Vid kontakter med potentiella nya kunder är det värdefullt att kunna peka på hur nöjda våra befintliga kunder är. I 2013 års kundundersökning uppnådde vi åter ett resultat i "världsklass" som bekräftade hur nöjda kunderna är med våra produkter och medarbetare, vår leveransprecision, innovationsgrad och kvalitet. Fortsatta investeringar i forskning och utveckling Parallellt med investeringarna i geografisk expansion fortsatte vi att investera i forskning och utveckling. Dessa gör att vi kan skapa en mera heltäckande produktportfölj för metro-näten och bredda vår adresserbara marknad med hjälp av våra Ethernet-produkter. Nya produkter gör det möjligt för oss att växa hos existerande kunder och vinna nya. Innovativa lösningar Vi fortsatte att flytta fram våra positioner genom att lansera innovativa produkter och tjänster som exempelvis Mobile Fronthaul-lösningar för mobiloperatörer som tillämpar C-RAN-arkitekturer, samt iaccess som gör det möjligt för nätoperatörer att bygga skalbara och kostnadseffektiva Ethernet-accesser. Dessutom lanserade vi en strategi för stegvis införande av Software Defined Networking - SDN i paketbaserade optiska transportnät. Effektiv produktion Vårt starka fokus på kostnadseffektivitet i produktionen gjorde att vi bibehöll en hög och stabil bruttomarginal. Produktionen sker helt genom kontraktstillverkare, huvuddelen i Sverige men även i Polen och Kina. En effektiv produktion skapar också korta ledtider mellan order och leverans. Aktivt hållbarhetsarbete Transmode driver ett systematiskt och aktivt hållbarhetsarbete där jag speciellt vill framhålla vår uppförandekod och vår Low Power Design. Under året fortsatte implementeringen av våra uppförandekoder, både vad gäller den egna verksamheten, våra leverantörer och återförsäljare. Miljö blir en allt viktigare fråga i branschen, och där är vi väl positionerade inte minst genom att låg energiförbrukning har hög prioritet i vår produktutveckling. Fortsatt tillväxt Jag är övertygad om att tillväxten på vår marknad kommer att vara fortsatt stark. Vi är på väg mot The Gigabit Society, där enskilda hushåll kommer att ha uppkopplingar på upp till 1 Gbit/s. För att nå dit krävs mycket kraftiga kapacitetsökningar i näten, och vi ska vara en viktig spelare i den uppbyggnaden. Hela tiden med fortsatt fokus på metro-wdm, det vill säga det mest snabbväxande segmentet. Genom att se till att ha de mest nöjda kunderna, de bästa medarbetarna och de mest nöjda aktieägarna ska vi vara en stjärna på den globala telekommarknaden, vi summerar därför vår vision som The Global Optical Star. Karl Thedéen, CEO Transmode Årsredovisning

8 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER STRATEGI FÖR lönsam tillväxt Transmode är ett svenskt telekomföretag som expanderar globalt från sin europeiska hemmamarknad. Transmode fokuserar på de alternativa operatörerna och har öppnat support- och servicecenter i Dallas, USA. Transmode stärkte sina marknadsandelar i EMEA EMEA står för 83 procent av intäkterna. I Asien sker försäljningen främst genom partners. Americas = Nord- och Sydamerika EMEA = Europa, Mellanöstern och Afrika APAC = Asien och Stillahavsområdet Affärsidé Att erbjuda paketbaserade optiska nätlösningar som ökar nätkapaciteten på ett kostnadseffektivt sätt så att våra kunder blir framgångsrika, idag och imorgon. Värderingar Transmode har en stark företagskultur byggd på värderingarna: Kompetens, Innovation, Öppenhet, Engagemang och Affärsfokus. Överordnade mål Att växa snabbare än marknaden. Att växa lönsamt. Att ha mycket nöjda kunder. Att vara en attraktiv arbetsgivare. Att bidra till ett hållbart samhälle. Finansiella mål Att bolagets årliga intäktstillväxt ska vara högre än den årliga tillväxten för världsmarknaden för metro WDM-utrustning. Att ha en rörelsemarginal (exklusive extraordinära poster) på 12 procent eller mer över en konjunkturcykel. Att föreslå en årlig utdelning som över tid uppgår till mellan 25 och 50 procent av årets resultat för det föregående räkenskapsåret. 4 Transmode Årsredovisning 2013

9 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Vision Transmodes vision är att genom innovation och effektivitet bli The Global Optical Star, med de mest nöjda kunderna, de bästa medarbetarna och de mest nöjda aktieägarna på den globala telekommarknaden. Strategier Strategierna för att uppnå dessa mål är: Fokus på kärnsegmentet alternativa operatörer och metro WDM Tillväxten är hög i detta segment i alla världsdelar och det finns ett stort antal alternativa operatörer och kabel-tv-operatörer med behov av flexibla, skalbara och kostnadseffektiva nätlösningar. Geografisk tillväxt expansion utanför hemmamarknaden Europa Transmode har redan en betydande försäljning i Europa. För fortsatt tillväxt är det viktigt att ytterligare stärka närvaron i framförallt Americas och APAC. Transmode gör detta genom att utöka antalet säljresurser och fördjupa och utöka samarbeten med återförsäljare och partners. Leda integrationen av Ethernetfunktionalitet i optiska metronät Större delen av trafikökningen i näten, såväl fasta som mobila, sker i form av Ethernetbaserad datatrafik. För flertalet av Transmodes kunder har det därför hög prioritet att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hantera denna trafik. En stor andel av Transmodes produktutveckling inriktas på detta område. Utnyttja produkternas flexibilitet för att växa in i nya kundsegment Transmodes produkter kan liknas vid byggblock som kan kombineras för att lösa specifika problem för många olika typer av kunder. Denna flexibilitet används till exempel för att tillvarata nya möjligheter utanför kärnsegmentet. Stora operatörer kan till exempel adresseras genom nischlösningar som hjälper dem att hantera det snabbt växande kapacitetsbehovet i accessnäten på ett kostnadseffektivt sätt. Ett annat exempel är företagskunder inom den finansiella sektorn som har nytta av lösningar med låg fördröjning. Fokus på kostnader låga fasta kostnader, höga marginaler och effektiv kapitalanvändning Transmode har framgångsrikt hållit nere sina egna och kundernas kostnader genom att fokusera på kostnadseffektivitet i alla delar av verksamheten. En enkel organisation och en centraliserad verksamhet skapar hög effektivitet och minskade administrativa kostnader. Kostnadskontroll har alltid varit en del av företagets DNA och en nyckelfaktor när det gäller att bibehålla de goda bruttomarginalerna. Fokus på organisk tillväxt Transmode fokuserar på organisk tillväxt, men utvärderar kontinuerligt potentiella värdeskapande förvärv inom områden som kompletterar den existerande produktportföljen, ger tillträde till nya geografiska marknader och/eller ökar möjlig heterna i utvalda kundsegment. Transmode Årsredovisning

10

11 Drivkraft #1 on-demand VIDEO Video står idag för mer än 50 procent av all data trafik i världens metro och långdistansnät, och är den absolut största drivkraften bakom det snabbt växande behovet av kapacitet. Den primära förklaringen är att ett hushåll tidigare bara tittade på video på familjens gemensamma TV. Nu har allt oftare varje familjemedlem istället en egen videoström, till dator, läsplatta, mobiltelefon eller traditionell TV. Den videoströmmen levereras oftast över Internet och allt oftare i HD, vilket kräver extra mycket bandbredd. Transmode har en mycket stark ställning hos kabel- TV-bolagen, vars primära affär är att leverera video både via kabel och via Internet, och den ökande videotrafiken ger dessa ett stort behov av att bygga ut sin kapacitet. Källa : Cisco Visual Networking Index (VNI) 2013

12 marknad KrafTIg ökning av trafiken i näten Växande datatrafik Tillväxten på Transmodes marknad drivs av den snabba trafikökningen i de mobila och fasta tele- och datanäten över hela världen. Den enskilt största förklaringen till trafikökningen är den kraftigt ökande överföringen av video, som är mycket bandbreddskrävande. Vidare vill användarna i allt större utsträckning kunna nå informationen var som helst, vilket leder till att allt mer trafik levereras mobilt. Ytterligare en viktig pådrivande faktor är användningen av lokala datacenter som ökar trafikmängden inom metronäten. Dessutom ansluts betydligt fler och mer avancerade terminaler, som surfplattor, smart phones, spelkonsoler och bärbara datorer. En av effekterna blir att den globala IP-trafiken beräknas växa med i genomsnitt cirka 23 procent årligen från 2012 till 2017 och trafiktillväxten i metronäten beräknas vara över 40 procent per år.* Den ökande trafiken gör att våra kunder behöver öka kapaciteten i sina nät samtidigt som de behöver hålla kostnaderna nere. Dessutom ökar fiberutbyggnaden rent allmänt och den optiska fibern används i ökande utsträckning allt längre ut i näten och når ända fram till företaget, mobilnätets basstation eller en anslutningspunkt i bostadsområdet. Transmode hjälper kunderna att hantera dessa utmaningar genom att erbjuda kraftigt ökad överföringskapacitet och flexibilitet i befintliga och nya optiska fibernät. Kunder Transmode har en bred kundbas som främst består av kabel-tv-operatörer och alternativa operatörer, men även av mobiloperatörer, traditionella/stora teleoperatörer och företag. Företaget har installerat mer än system hos fler än 550 nätoperatörer. De fem största kunderna stod under året för sammanlagt 53,3 procent av faktureringen. Under året offentliggjordes ett antal viktiga kontrakt, bland annat med Hutchison Global Communications i Hongkong och MegaFon i Ryssland. En avgörande framgångsfaktor för Transmode är att kunderna genomgående är mycket nöjda, vilket bland annat framgår av att de i stor utsträckning regelbundet köper utrustning från Transmode. Ytterligare ett bevis på att kunderna är nöjda erhölls genom 2013 års kundnöjdhetsundersökning där Transmode uppnådde ett förbättrat kundnöjdhetsindex på 82 på en skala 0 100, vilket är ett resultat i världsklass enligt analysföretaget CFI Group. Konkurrenter Transmodes konkurrenter varierar i storlek från mindre nischade marknadsaktörer till stora multinationella aktörer med diversifierade portföljer. De konkurrenter som Transmode oftast möter är ADVA, Alcatel- Lucent, Ciena, Cisco och Huawei. Fokus på metronät Transmode inriktar sig på utrustning för de paketbaserade optiska näten som binder samman städer och regioner metronät. Metronäten kan delas upp i regionala nät, aggregeringsnät och accesnät. Segmentet växer snabbt och bland de potentiella kunderna finns ett stort antal nätoperatörer vars krav på flexibla och skalbara produkter passar Transmode mycket bra. * Källa: Cisco Visual Networking Index 2013 Transmodes kundbas Stora teleoperatörer Mobiloperatörer Kabel-tv-operatörer Alternativa operatörer Företagskunder Transmode fokuserar på kabel-tv-operatörer och alternativa operatörer men har kunder i alla segment ovan. 8 Transmode Årsredovisning 2013

13 marknad Transmodes erbjudande i de optiska näten ultra Long haul (långdistansnät) Metro Regional (regionala nät) < 1,500 km Metro aggregation (aggregeringsnät) Metro access (accessnät) Metro access (accessnät) Mobile Backhaul Bredband/TV/Telefoni via: Telejacket Kabel-tv Fiber Datalagring och molntjänster Företagsnät Från början användes WDM-teknik enbart för överföring av trafik över långa avstånd i long haul eller långdistansnäten. Idag når fibern längre, och WDM-tekniken används hos företag, i en basstation i mobilnätet och i anslutningspunkter i bostadsområdet. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för operatörerna att erbjuda sina kunder alltmer avancerade tjänster. Transmodes erbjudande Transmode Årsredovisning

14 geografisk utblick Ny organisation stödjer fortsatt expansion Marknadsexpansion Transmode gör affärer över hela världen och strävar kontinuerligt efter att expandera in i nya geografiska marknader och affärssegment. För att stödja en fortsatt geografisk expansion infördes vid halvårsskiftet 2013 en ny försäljningsorganisation indelad i fyra regioner; Amerika, Europa, Norden inklusive CIS/MEA*, samt Asien och Stillahavsområdet. Syftet är att accelerera den geografiska expansionen och stärka kundrelationerna genom att fler kompetenser och resurser placeras nära kunderna. Regioncheferna ansvarar för försäljningen, relationerna med kunder och regionala partners samt uppbyggnaden av regional närvaro. Under året förstärktes den regionala närvaron genom investeringar i bland annat säljstöd, teknisk support samt leverans- och orderhantering. Transmode kommer även fortsättningsvis att rapportera intäkter nedbrutet på EMEA, Americas och APAC. Produkter och tjänster säljs via egna säljare samt återförsäljare och partners. Den största partnern är japanska NEC som erbjuder Transmodes produkter på global basis. Totalt har företaget mer än 50 återförsäljare varav Cygate, Telindus, Axians, Opnet och SAK Data är några exempel. Under året fortsatte utvecklingen av samarbetet med återförsäljare och partners, bland annat genom förenklade rutiner och utökad support. Andelen försäljning via egen säljkår respektive återförsäljare varierar mellan regionerna, men för företaget som helhet var andelen direktförsäljning 81 procent under * Commonwealth of Independent States (Ryssland och tidigare Sovjetrepublikerna)/Mellanöstern och Afrika ** Infonetics Research Optical Hardware Market Share Q % andel av världsmarknaden** 12% andel av Transmodes försäljning Americas 2013 motsvarade Americas (Nord- och Sydamerika) 46 procent av den globala marknaden inom metro WDM. Datatrafiken per person i fasta nät är ungefär tre gånger så hög i Nordamerika jämfört med Europa. Transmodes intäkter i regionen minskade under året med 33 procent, bland annat beroende på en svagare volymutveckling hos befintliga kunder i Nordamerika samt att den regulatoriska osäkerheten på telekommarknaden i Mexico hämmade investeringsviljan hos en av Transmodes stora kunder. Americas stod under 2013 för 12 procent av Transmodes försäljning. Det support- och servicecenter som etablerades i Dallas, USA, under 2012 utvidgades under 2013 och totalt hade bolaget vid slutet av året mer än 20 anställda i regionen. Etableringen bidrog till stärkta relationer med partners och kunder, som i Nordamerika främst består av alternativa operatörer. För tillväxt i Americas ligger fokus fortsatt på alternativa operatörer i kombination med affärsutveckling in i nya kundsegment, samt ytterligare förstärkning av den regionala närvaron. 10 Transmode Årsredovisning 2013

15 geografisk utblick 26% andel av världsmarknaden** 83% andel av Transmodes försäljning 28% andel av världsmarknaden** 5% andel av Transmodes försäljning EMEA EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) är Transmodes hemmamarknad, och står för 26 procent av den totala världsmarknaden inom metro-wdm. Transmodes försäljning i regionen ökade under året med 6 procent och företaget stärkte sina marknadsandelar och är nu den fjärde största leverantören i regionen. EMEA står därmed för 83 procent av Transmodes försäljning. Transmode har en stark ställning i Europa, med mer än 400 kunder och höga marknadsandelar framförallt i Norden. Under året skedde en sammanslagning mellan två av Transmodes större kunder, genom Liberty Globals förvärv av Virgin Media. Detta hade viss inverkan på orderingång och intäkter under senare delen av året men Transmodes ställning är fortsatt stark inom det nya Liberty Global. I samarbete med NEC levererade Transmode under året utrustning till MegaFon, en av Rysslands största teleoperatörer. I Mellanöstern och Afrika bedrivs affärsutvecklingen på projektbasis för närvarande i ett mindre antal länder som Sydafrika, Nigeria och Kenya. Försäljningen sker till stor del i samarbete med partners. För fortsatt tillväxt i EMEA ligger fokus på ökad försäljning hos befintliga kunder, ökad närvaro bland de stora teleoperatörerna samt ett ytterligare utökat och förbättrat samarbete med partners. Exempelvis öppnade Transmode under året ett kontor för British Telecoms räkning i Adastral Park, Storbritannien. Nätverket av partners byggdes ut i hela regionen och under året tecknades specifikt avtal med tre nya återförsäljare i Storbritannien. APAC APAC (Asien och Stillahavsområdet), motsvarar 28 procent av världsmarknaden. Transmodes försäljning i regionen ökade under året med 166 procent, vilket till stor del förklaras av ett avtal med Hutchison Global Communications för leverans av ett ROADM-baserat flexibelt optiskt stamnät i Hongkong för hastigheter upp till 100 Gbit/s. APAC stod under 2013 för 5 procent av Transmodes försäljning. Transmodes verksamhet i regionen är i första hand inriktad på Malaysia, Indonesien, Singapore, Thailand, Japan, Taiwan och Hongkong. Marknaden domineras i högre utsträckning än i andra regioner av stora kunder, vilket gör att expansionen där tar lite längre tid, men marknaden kommer att bli allt viktigare för Transmode. För fortsatt stark tillväxt är fokus på att öka försäljningen till befintliga kunder, investera i förstärkt lokal närvaro samt att nå nya kunder genom utvecklade partnerkontakter. Avtalet med Hutchison Global Communications bedöms få stor betydelse som referensprojekt i regionen. Transmode Årsredovisning

16 Drivkraft #2 mobilitet Alla användare vill idag kunna vara mobila, och nå informationen när som helst, var som helst. Det leder till att allt mer trafik levereras mobilt, antingen via en fast anslutning i kombination med en trådlös router, eller via mobilnäten. Totalt sett går mer än 40 procent av världens datatrafik idag från mobila enheter, men bara 2 procent av all datatrafik levereras över mobilnäten. Den andelen förväntas emellertid växa kraftigt eftersom datatrafiken i mobilnäten växer snabbare än i övriga nät. Den primära affärsmöjligheten för Transmode är att samtliga mobiloperatörer behöver bygga ut kapaciteten till och från sina basstationer i mobilnäten, det vill säga investera i så kallad mobile backhaul/fronthaul, för att kunna hantera de allt större datamängderna. Källa : Cisco Visual Networking Index 2013

17

18 VERKSAMHETEN Kostnadseffektivitet i alla delar av verksamheten Produktutveckling Transmodes produktutveckling fokuserar på fem områden; ökad kapacitet och räckvidd, ökad flexibilitet, integrerad Ethernetfunktionalitet, WDMaccess samt drift- och underhållssystem. I metronätens optiska fiber är den vanligaste överföringshastigheten fortfarande 1 10 Gbit/s (Gigabit per sekund) per våglängd men kundernas behov av kapacitet ökar ständigt. Transmode levererade i början av 2013 de första produkterna som möjliggör 100 Gbit/s per våglängd. Flexibilitet är mycket viktigt för att kunna fjärrstyra ljus- och dataströmmar samt förbättra funktionaliteten i ett nät efter hand som behoven förändras. Transmodes produkter erbjuder de här möjligheterna. Utvecklingen av Ethernetprodukter syftar till att ytterligare förbättra styrningen av datatrafik, och att integrera denna i optiska nät på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Efterfrågan på denna typ av produkter växer snabbt och området har hög prioritet för Transmode. Inom accessområdet utvecklar Transmode produkter för de behov som uppstår när fiber används allt längre ut i näten. Kombinationen av intelligenta accessprodukter och kostnadseffektiva optiska filter möjliggör högre kapacitet till lägre pris. Transmodes drift- och underhållssystem Enlighten gör det möjligt för kunderna att effektivt driva och utveckla sina nät. Systemet utvecklas kontinuerligt för att kunderna ska kunna dra nytta av nya produkter och funktioner. Tyngdpunkten i företagets forskning och utveckling fortsatte att förskjutas mot mjukvara. Ungefär två tredjedelar av företagets utvecklare arbetar nu med mjukvara. Transmode har därmed en bred kompetens inom samtliga teknikområden som är centrala för verksamheten; mjukvara, hårdvara, optik och Ethernet. En bekräftelse på företagets höga kompetens inom mjukvaruutveckling var att Transmode under 2013 som en av de första leverantörerna blev certifierat av Metro Ethernet Forum för den nya standarden Carrier Ethernet 2.0 som möjliggör avancerade Ethernet-tjänster. Kostnaden för forskning och utveckling uppgick till 155,6 MSEK, motsvarande 15,1 procent av företagets intäkter och en ökning med 19,2 procent. Effektiv utveckling Transmode säkerställer en effektiv produktutveckling genom en stor egen utvecklingskompetens, samt genom att FoU-avdelningens arbete är nära kopplat till såväl produktion som kunder och underleverantörer. Förståelse för kundens behov är fundamentalt för en effektiv produktutveckling. Nya behov och önskemål från kunderna avspeglas snabbt i utvecklingsarbetets inriktning och produkterna anpassas redan från början för att kunna produceras effektivt. Transmode strävar kontinuerligt efter att utvecklingsarbetet i ännu högre grad ska möta kundernas behov. Under året vidareutvecklades det agila arbetssättet inom hela FoU-avdelningen som innebär att nya lösningar och funktioner kvalitetssäkras med betydligt kortare intervaller än tidigare, och att förbättringar därmed också kan levereras till kund avsevärt snabbare och oftare. Genom en nära dialog med underleverantörerna kan Transmode dra nytta av deras FoU-kapacitet, påverka deras inriktning och därmed snabbt lansera innovativa lösningar. En viktig bidragande orsak till den höga effektiviteten, både i utvecklingsarbetet och i företaget som helhet, är att verksamheten i hög grad är samlad till en enda byggnad huvudkontoret i Stockholm. Där finns bland annat enheterna för forskning och utveckling, leverans och logistik, marknadsföring, Utvecklingsområden i fokus ökad KAPACITET OCH RÄCKVIDD ÖKAD FLEXIBILITET INTEGRERAD EtherNET- FUNKTIONALITET WDM ACCESS drift- OCH UNDERHÅLLS- SYSTEM 14 Transmode Årsredovisning 2013

19 VERKSAMHETEN försäljningsstöd, teknisk kundsupport, ekonomi, administration samt företagsledning. Att alla dessa funktioner kan nås med ett par minuters promenad underlättar ett nära samarbete mellan olika avdelningar. Det möjliggör också snabb feedback, skapar korta beslutsvägar och en tydlig förståelse för de olika delarnas betydelse för helheten. Effekten blir att rätt produkter, som innehåller de funktioner kunderna efterfrågar, utvecklas på kort tid. Tillverkning Samtliga Transmodes hårdvaruprodukter tillverkas av kontrakterade globala underleverantörer vid anläggningar i Sverige, Polen och Kina. Tillverkning i flera länder ger flexibilitet, riskspridning och låga kostnader, samtidigt som samarbetet med kontraktstillverkarna ger Transmode möjlighet att växa utan att investera betydande resurser i tillverkning. Genom att en stor del av produktionen fortfarande sker i Sverige underlättas utvecklingen och introduktionen av nya produkter som sker i nära samarbete med kontraktstillverkarna. Samarbetet med leverantörerna effektiviserades ytterligare under året vilket ledde till kostnadsbesparingar och fortsatt korta ledtider. Leveransprecisionen och leveranssäkerheten till kund fortsatte att ligga på en stabil och hög nivå under året. Service/Eftermarknad Tjänster blir en allt viktigare del av Transmodes erbjudande och de största tjänsteområdena är för närvarande teknisk kundsupport och reservdelsförsörjning. Det support- och servicecenter i Dallas, USA, som etablerades 2012 byggdes ut ytterligare under Under senare delen av 2013 etablerades ett mindre supportcenter i Hongkong för att stödja den växande verksamheten i regionen. Utmärkelser Transmode uppmärksammades under året genom ett antal utmärkelser. Företaget blev finalist i Light Readings Leading Light Awards 2013 i kategorin Årets publika företag, och tilldelades Global Telecom Business pris för innovation av fast nätinfrastruktur för utbyggnaden av ett optiskt nät åt Surf Telecoms. Transmode vann även kategorin Årets stamnätsprojekt i Telecom Asia Readers Choice & Innovation Awards 2013 tillsammans med kunden Hutchison Global Communications (HGC). Teknik Transmode erbjuder paketbaserade optiska nätlösningar baserade på WDM- (Wavelength Division Multiplexing eller våglängdsmulitiplexering) och transporttekniker, som till exempel Ethernet, för transport av data, röst- och videotrafik. De grundläggande tekniska fördelarna är: WDM ökar överföringskapaciteten i fibern kraftigt, upp till 80 gånger i metronäten. Genom användning av olika våglängder kan olika typer av trafik samtidigt över föras i samma fiber. Ethernet är ett protokoll som är optimerat för att hantera den ökande datatrafiken. WDM- och Ethernetteknik används i hela världen av både företag och operatörer. Transmode Årsredovisning

20 produkter och tjänster Lösningar för effektivare nät Lösningar Transmodes kostnadseffektiva lösningar skapar värde för operatörerna på flera olika sätt genom att göra det möjligt att öka kapaciteten, minska driftkostnaderna, erbjuda nya tjänster samt att nå ut till nya kunder. Vårt breda utbud av produkter och tjänster skapar stort kundvärde inom flera olika delar av kundernas organisation som teknik- och försäljningsavdelningen. Produkter Transmodes produkter är inriktade på metronäten där kundernas behov av datakapacitet ökar och där kravet på kostnadseffektivitet är högt. Det behovet möts av transpondrar och muxpondrar som i dag kan överföra upp till 100 Gbit/s per våglängd. De första produkterna med denna höga överföringshastighet levererades under Andra produkter ökar flexibiliteten i näten, som till exempel ROADM (Reconfigurable optical add/ drop multiplexer) med vars hjälp man kan fjärrstyra ljus och våglängder. Ungefär hälften av bolagets försäljning går till kunder med ROADM-försedda flexibla optiska nät. Vissa produkter hjälper operatörerna att flytta WDM-tekniken längre ut i nätet, till en basstation eller ett företag. Det kan handla om filter som gör att man kan slå ihop och dela upp ljus i våglängder eller om intelligenta accessprodukter. Under 2013 lanserades iaccess som gör det möjligt för nätoperatörer att bygga skalbara och kostnadseffektiva Ethernetaccesser för en mängd av dessa tillämpningar. Transmode erbjuder också enheter som kan hantera och tolka Ethernet-trafik, till exempel intelligenta muxpondrar som bland annat innehåller funktionalitet för att växla sådan trafik. Under året vidareutvecklades dessa så kallade Native Packet Optical 2.0-produkter som hjälper nätoperatörer att vidareutveckla tjänsterna i sina nät och som gör näten ännu mer flexibla och skalbara. Transmodes lösningar inom området är mycket framgångsrika, och mer än 50 procent av bolagets största kunder använder redan denna teknik. För att kunderna på ett effektivt sätt ska kunna driva och utveckla sina nät erbjuder Transmode drift- och underhållssystemet Enlighten TM. Systemet utvecklades ytterligare under 2013, bland annat genom lanseringen av Enlighten Portal som är ett verktyg som i realtid ger full information om tjänsternas kvalitet i ett paketbaserat optiskt nät. Inom Enlighten återfinns även Transmode Planning Tool som ger stöd för att planera optiska WDM-nät. Kostnadseffektivitet och skalbarhet är en genomgående egenskap hos Transmodes produkter, som gör det möjligt för kunderna att successivt bygga ut Transmode s lösningar Transmodes Kundvärde Gränssnitt bidrar med strategiska värden lösningar mot kund Access Paketbaserade optiska nät Ökad kundbas Nya tjänster Företagsledning och försäljning Flexibla optiska nät WDM teknik Minskade driftskostnader Ökad kapacitet Teknik 16 Transmode Årsredovisning 2013

WE BOOST NETWORK CAPACITY

WE BOOST NETWORK CAPACITY ÅRSREDOVISNING 2012 WE BOOST NETWORK CAPACITY Making light make sense TRANSMODE I KORTHET Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska nät. Transmode fokuserar

Läs mer

Making light make sense Årsredovisning 2010

Making light make sense Årsredovisning 2010 Making light make sense Årsredovisning 2010 Möjligheter till tillväxt 2014 63.9 Exabyte/månad Global IP trafik. Mängden datatrafik, och då specifikt trafik som använder IP protokoll, ökar explosionsartat

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015

Delårsrapport januari-mars 2015 Transmode AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 Intäkterna uppgick till 289,3 MSEK (231,3), vilket motsvarar en ökning med 25,1 procent eller med 11,0 procent justerat för valutakursförändringar.

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016 Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling Delårsrapport för perioden jan-sep 216 Publicerad 15 november 216 INTEGRERAD I 24 MOBILA ENHETER I kvartal tre lanserades 24 mobila enheter med Precise

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Verksamhet...3 VD har ordet...4 Finansiell översikt...5 Resultaträkning, Balansräkning och kassaflödesanalys, koncernen...6 Redovisnings- och värderingsprinciper...10

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Micronic Mydata Årsstämma 2012 Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Agenda Micronic Mydata för framtidens elektronik Verksamhetsåret 2011 Strategin håller Starka underliggande affärer Summering

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013 Aktiespararna Trollhättan 13 mars 213 Fredrik Johansson Investerarrelationer TeliaSonera har drygt 55 aktieägare År 2 utförsäljning och börsnotering År 22 samgående med finska Sonera År 27 lanseras Triple-play

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer