Irland Resdagbok for arkeologiska institutionens exkursion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Irland 2012. Resdagbok for arkeologiska institutionens exkursion"

Transkript

1 Irland 2012 Resdagbok for arkeologiska institutionens exkursion Per Nilsson, Anna Sörman og Marte Spangen Juni 2012

2 Resdagbok for arkeologiska institutionens exkursion till Irland 2012 Deltagarlista: Reseledare och guide: Stefan Bergh, Lecturer, Dept. of Archaeology National Univ. of Ireland, Galway Hans Ahlgren, doktorand, AFL Ingrid Berg, doktorand, allmän arkeologi Mats Burström, professor, allmän arkeologi Anders Carlsson, docent, allmän arkeologi Christos Economou, doktorand, AFL Elin Engström, doktorand, allmän arkeologi Ny Björn Gustafsson, doktorand, AFL Lena Holmquist, lektor, AFL Sven Isaksson, forskare, AFL Johnny Karlsson, doktorand OFL Kerstin Lidén, professor, AFL Nanouschka Myrberg, forskare, allmän arkeologi Per Nilsson, doktorand, allmän arkeologi Marte Spangen, doktorand, allmän arkeologi Anna Sörman, doktorand, allmän arkeologi Dagbok onsdag 16/5: (Per Nilsson, Anna Sörman og Marte Spangen) Resan började med en lyckad boarding på Air Lingus flight till Dublin. Väl i Dublin möttes vi upp av Stefan Bergh och vår chaufför, Richard. Första stoppet på vår Irlandsresa var vid Brú na Bóinne mer känt som den jättelika megalitgraven Newgrange. Som besökare till Newgrange leds man via ett informativt Visitor Centre där man kan fördjupa sig i en mängd information om själva Newgrange och megalitgravstraditionen på Irland, inklusive de närliggande megalitgravarna vid Knowth och Dowth. Efter att några av oss passat på att lägga en lott i Winter Solstice Lottery -urnan var det dags att borda en av de små bussarna för vidare färd upp mot själva graven. Innan inträdet i gravkammaren gav Stefan oss en genomgång av såväl Newgranges arkeologiska tolkningshistoria liksom dess rekonstruktionshistorik och gav oss en inledande inblick i den irländska megalittraditionens utbredning och datering. 2

3 Anna och Ny Björn på väg in mot Newgrange (Brú na Bóinne) Visitor Centre. Newgrange tillhör enligt Stefans tolkning den senare delen av megalittraditionen och dateras till ca f Kr. En lokal guide ledde oss sedan in i gravkammaren och berättade mer om gravens konstruktion och tillkomst samt vad som framkommit vid utgrävningar av de små kamrarna längst in i graven. Förutom dess storlek är Newgrange särskilt berömd för att det endast är vid vintersolståndet som det kommer in solljus i själva gravkammaren. Vi fick dock möjlighet att uppleva detta då man gjort en artificiell ljusrekonstruktion av hur detta fenomen ter sig. Det var en mäktig upplevelse att stå i den först nedsläckta gravkammaren och se hur den svaga ljusstrålen letade sig in för att sedan lysa upp delar av gången med ett svagt, mjukt ljus. Newgrange liksom flera intilliggande megaliter är även kända för sina hällbilder som finns såväl inne i gravkammaren som på några av kantkedjestenarna samt på den stora sten som täckte ingången till gravkammaren. Dessa består framför allt av spiraler, skålgropar, cirklar och olika typer av geometriska mönster. Men inne i själva kammaren fanns även ett naturalistiskt avbildat löv vid en av gravkamrarna. Efter besöket vid Newgrange äntrade vi bussen och for vidare på de smala, stenmurskantade vägarna mot Tara. 3

4 Newgrange. Hällbilder på en av kantkedjestenarna vid Newgrange. 4

5 Ved Hill of Tara ble vi mött av Edel Bhreathnach fra University College Dublin, som er historiker, men har hatt et langvarig samarbeid med arkeolog Conor Newman om undersökelser av dette sagnomsuste stedet (närmest nasjonalhelligdom og obligatorisk reisemål for irske skolebarn). Hill of Tara nevnes svärt ofte i de skriftlige kildene, og Edel har gått gjennom samtlige referanser for å lappe sammen et bilde av stedet betydning, bruk og mytene knyttet til det. Siden de i Irland er så heldige å ha kilder som går tilbake til 600-tallet, er dette selvfölgelig et ganske omfattende arbeid. Edel Bhreathnach guider på Hill of Tara Tara er et av fire store kongedömmer som nevnes i middelalderkildene og Hill of Tara var etter alt å dömme stedet der kongene av Tara ble initiert. Kampen om å bli konge av Tara pågikk jevnt mellom de fem mindre kongedömmene i området, og det var en forutsetning for å ha denne makten at man ble hyllet av de andre kongene på Hill of Tara. Dette innebar blant annet også en form for forening med en mytisk dronning og gudinneskikkelse, Medb/Maeve. Vi kommer tilbake til dette i forbindelse med det mytisk kongedömmet i vest, Rathcroghan. Parallelt med Edels historiske forskning har Conor Newman drevet arkeologisk forskning på stedet, med geofysiske undersökelser og kartlegging av landskapet. Hill of Tara består av en rekke strukturer, hvorav bare en er utgravd: En haug som er anlagt over en bronsealdergrav der rundt 300 kremerte individer er gravlagt. Haugen kan väre stedet for selve initieringen av kongene. 5

6 Haug på Hill of Tara med rundt 300 kremasjonsgraver Opp mot denne haugen leder det en slags gröft, med voller på hver side som er gjennombrutt av åpninger. Dette antas å väre en form for prosesjonveg. Anlegget på Hill of Tara består av flere strukturer og det er også kartlagt blant annet flere ringfort (se beskrivelse i forbindelse med Rathmore) i landskapet rundt, innenfor en radius på ca. 3 km. I kristen tid ble det forbud mot initiering av konger på Hill of Tara denne seremonien ble flyttet til en av de tidlige kirkene som omkretser området. Merkelig nok er ingen tidlige kirker anlagt i umiddelbar närhet. Den kirken som ligger på selve Hill of Tara har bare rötter tilbake til 1200-tallet, noe som er sent i irsk sammenheng. Man kan undres over hvilken betydning dette har om det har värt en vedvarende respekt for en för-kristen helligdom inn i kristen tid, eller om det var snakk om en motsetning og maktkamp mellom kongene av Tara og kirken i tidlig middelalder. Det var ihvertfall fortsatt kotyme for kongene å dra opp til Hill of Tara for å samle styrke för viktige slag etc. til langt opp i middelalderen. På kvällen vankades det middag på Furey s pub i Moyvalley. Där fick vi oss en genuin pub-upplevelse med rikliga irländska pubklassiker, en pint Guinness och kunde dessutom passa på att värma oss vid den öppna spisen. Därefter begav vi oss mätta och belåtna vidare mot västkusten och Sligo 6

7 På vei opp prosesjonsvegen mot Hill of Tara Dagbok torsdag 17/5: (Per Nilsson) Besökta platser: - Tobernalt holy well ( utomhuskyrka fr 1700-tal till idag) - Magheraboy causeway enclosure (neolitisk hägnad) - Carrowmore passage tomb complex (neolitiska megaliter) - Creevykeel court tomb (neolitiskt långröse) - Lisnalurg henge (vallbyggnad från SN/ÄBRÅ) Dagen började med att vi lämnade Sligo stad och The Glasshouse Hotel. Ett första kort stopp gjordes vid Sligos nybyggda och första rondell, komplett med en megalit i mitten samt några kors och andra kristna symboler. Intressant att konstatera är att det inte bara är i Falköping som det finns megaliter mitt i trafiken. 7

8 Rondell i Sligo Efter att ha studerat detta moderna historiebruk fortsatte vi vidare mot Tobernalt Holy Well. Stefan Bergh gav en beskrivning av hur engelsmännen under 1700-talet förföljde irländska katoliker och hur de blev tvungna att fira gudstjänster på hemliga platser ute i terrängen. Även här finns intressanta paralleller till liknande platser i Sverige, tex i Tivedsskogarna. Jag tyckte det var spännande att reflektera över det sätt naturen tas i bruk och vilka platser som väljs ut, vad har de för kvalitéer (mer än att vara utom synhåll för överheten)? Holy Well är en plats dit människor fortfarande beger sig för att be och meditera och kanske framför allt för att knyta fast band eller lämna ett litet föremål i något av träden (rag trees) på platsen i förhoppning om att man själv eller någon närstående ska tillfriskna från sjukdom. Förutom fastknutna band och diverse småföremål fanns det också korta böner och texter skrivna på inplastade papper eller direkt på föremålen vilket vittnar om människors tilltro till platsens magi. 8

9 Anna o Marte vid Tobernalt Holy Well Ny Björn vid Tobernalt Holy Well 9

10 Rag Tree Nästa stopp var Magheraboy Causeway Enclosure, en neolitisk hägnad som det idag inte finns många spår kvar av. Delar av den kom dock att undersökas i samband med ett av alla de motorvägsbyggen som utförts på Irland under senare år. Den ca 160 m breda hägnaden är den hittills äldsta daterade på Irland (ca f Kr). Hägnaden bestod av två diken och en pallisad och utifrån de utgrävningar som gjorts verkar den varit i princip tom inuti. Själv tyckte jag det var intressant att den var placerad i anslutning till en naturlig åssträckning i landskapet som i mångt och mycket påminde om en långhög i gigantformat. Från den neolitiska hägnaden hade vi en magnifik utsikt mot en havsvik som ledde in till Sligo stad och som en fond i bakgrunden reste sig det platåliknande berget Knocknarea. På toppen av berget fanns ett neolitiskt storröse, i vars närhet bland andra Stefan Bergh och Anders Carlsson undersökte bosättningar på 1970-talet. Berg med rösen eller megaliter på toppen återkommer på ett flertal platser i landskapet kring Sligo. Stefans tolkning av landskapet är att det har en tydlig tredelning, bestående av; berg med röse/megalit på toppen, megalitgravar i det flacka landskapet nedanför och hägnader i form av enclouseres. 10

11 Magheraboy enclosure Efter att ha äntrat bussen fortsatte vi vidare mot Carrowmore. Carrowmores megalitgravar har haft en särskild betydelse för studenter och forskare vid Inst. i Sthlm pga Göran Burenhults och Stefan Berghs arbeten i området. Många svenska studenter och arkeologer har varit med vid utgrävningarna vid olika tillfällen, något som gör sig påmint än idag. Ett exempel är att jag fick ett stort antal nostalgiska kommentarer från andra arkeologer när jag la ut bilder från platsen på Facebook och ett annat att pubägare i Sligo fortfarande minns tiden då svenska arkeologer brukade besöka dem. Ytterligare ett exempel var att den äldre gentlemannen i Sligos främsta tweedaffär hade full koll på vilka olika kvalitéer som föredrogs av olika ledande arkeologer. Själva Carrowmore är ett ca 500 m x 1 km stort område med ett stort antal megalitgravar (dösar och gånggrifter) från neolitisk tid. Sammanlagt finns ett 60-tal megalitgravar och ett röse i området. De ligger placerade i landskapet på ett sätt som gör det troligt att de legat i anslutning till någon form av färdväg. Vi gjorde ett kort besök i det lilla EU-sponsrade besökarcentret innan Stefan guidade oss till några av de mest markanta och delvis även undersökta megaliterna i landskapet. Ett 10-tal av megaliterna har grävts ut under ledning av Göran Burenhult som arbetat i området i omgångar ( , ). Stefan gav oss en god och reflekterande inblick i problematiken kring såväl dessa undersökningar som problematiken i att datera megalitgravar. Flera av de undersökta gravarna hade gett mesolitiska dateringar, vilket gjorde att man under en period tolkade dem som gravar från en jägar/samlarkultur och inte en jordbrukskultur. 11

12 Megalit vid Carrowmore Stefan Bergh med megalit o berget Knocknarea i bakgrunden 12

13 Stefan poängterade att det är i princip omöjligt att datera själva tillblivelsen av megaliterna, då det är mycket osäkert varifrån det kol man använder sig av egentligen kommer. Dessutom finns få tecken som tyder på att det funnits träkonstruktioner i megaliterna. Han hade därför arbetat mer med att datera själva användningsperioderna, fr a utifrån brända bennålar. Baserat på dessa dateringar menar Stefan att megaliterna använts ca f Kr och att mindre megaliter (som de på Carrowmore) är föregångarna till de enorma megaliterna som tex Newgrange. Intressant var också att man trots alla undersökningar vid Carrowmore ännu inte hittat några kremeringsplatser. Dock har de flesta undersökningar varit inriktade på området innanför den avgränsande stencirkeln, varför mycket skulle sägas om platsen om det fanns möjlighet att ta upp sökschakt i megaliternas närområde. Carrowmorebesöket avslutades med vid ett enormt, rekonstruerat röse från neolitisk tid. Mitt inne i röset fanns en liten gravkammare som gjorts tillgänglig för besökare genom att en gång tagits upp. Stefan gav oss en intressant berättelse kring rösets rekonstruktionsproblematik, och hur man lämpligast kan visa upp denna typ av lämningar för besökare utan att förstöra upplevelsen av fornlämningarnas placering i landskapet. Röset har undersökts men få fynd påträffades. På några av blocken i röset fanns hällbilder, bl a en ankarliknande figur på insidan av gravkammaren. Röset hade använts även under senare perioder vilket såväl koldateringar som en tärning från järnåldern visade. Något jag särskilt bär med mig från besöket vid Carrowmore är diskussionen kring det landskap som ursprungligen omgav megaliterna. Pollenanalyser i intilliggande mossar har visat att de troligen var placerade i en ekblandskog, vilket starkt måste ha påverkat såväl deras tillgänglighet som visibilitet. Det är nästan svårt att föreställa sig en tät ekskog när man rör sig i dagens hårt betade och lätt framkomliga landskap. Ingång i röset 13

14 Stefan berättar om röset i bakgrunden Gravkammare med hällbilder i röset 14

15 Lunchen avnjöts i den lilla kustbyn Strandhill där jag själv åt Seafood chowder, en redd fisksoppa som återfanns på de flesta pubmenyerna i området. Vid vårt bord fick vi även lyssna till vår irländske chaufför Richards ungdomsminnen kring Guinnessindränkta tjuvfiskafängen i den intilliggande viken. Färden ledde sedan vidare utmed den dramatiska kustlinjens skivformiga klippor. Mot horisonten skymtade ett diminhöljt slott från 1800-talet, där enligt ryktet vår nuvarande monark tillbringat ett antal kalla nätter tillsammans med sin blivande gemål. Nätterna lär ha varit så kalla att han köpte en tweednattskjorta av den ovan nämnde gentlemannen i Sligo. Nästa fornlämningsstopp var vid Creevykeel, ett så kallat Court Cairn (av långrösetyp) från neolitisk tid. Då dagen dessutom var Norges nationaldag hade Marte Spangen vänligheten att bjuda på champagne och i sann systra/brödrafolksanda stämde vi upp i Ja vi elsker dette landet till de amerikanska turisternas förvåning. (Jodå Marte, det är förevigat på film). Röset hade under järnålder/medeltid utnyttjats för att anlägga en smedja, vilket som på så många andra platser på Irland återspeglar det kontinuerliga återbrukandet av äldre platser i landskapet. Chowder och julmust av irländsk typ 15

16 Slottet där Estelles morfar bodde Creevykeel court cairn 16

17 Marte bjuder på 17-maj-champagne Medeltida smedja inne i långröset 17

18 Stefan visar Lisnalurge henge Sista platsen för dagen var Lisnalurge Henge, en vallanläggning belägen i en annan landskapskontext än megaliterna. Vallanläggningen daterades till SN/ÄBRÅ och var 160 m i diameter med enormt tjocka yttre vallar och även inre vallar inuti. I mitten fanns en fördjupning som troligen varit vattenfylld, något som är vanligt inom henges från denna tid. Antingen har de vatten inuti, eller vallgravar runt. På samma sätt som megaliterna fanns dock en koppling till det ständigt närvarande berget Knocknarea då ingångarna i vallanläggningen vette mot berget. Den sena eftermiddagen avslutades med shopping inne i Sligo. Vissa lyckades bättre än andra och kom åter till Glasshouse Hotel stilfullt draperade i ulltröjor och vaxbehandlade huvudbonader. Själv misslyckades jag helt med mina planerade inköp men fick i alla fall prova på en klassisk irländsk sausage roll, (uttalad zo ro ). Den mikrovärmda delikatessen inmundigades med bränd tunga i kontemplation framför en staty av Sligos store son, poeten William Butler Yeats. Statyn över Yeats står placerad framför Ulster Bank och har faktiskt en direkt koppling till Sverige och Stockholm. Yeats fick nobelpriset i litteratur 1923 och lär ha sagt om utsikten från sitt rum på Grand Hotel att Stockholms slott påminde honom om Ulster Bank i barndomsstaden Sligo. 18

19 Staty av Yeats Kvällsaktiviteterna startade med After-dös hemma hos Stefan Bergh, som bor i ett vackert beläget gammalt stenhus i nära anslutning till en havsvik med kökkenmöddingar åt ena hållet och en brant klippväg åt den andra. I det Berghska residenset bjöds frikostigt på goda viner och tilltugg innan bussen rullade åter mot byn Strandhill där vi åt middag på restaurangen The Venue. Själv tog jag en hummer- och mangofylld kyckling och provade en pint av den lokala alen, Smithwicks. Efter en välmatad och diskussionsfylld middag lyssnade vi en kort stund på en lokal pubmusikant som enligt Sven (tror jag det var som sa det?) hade spelat med The Waterboys. Åter vid hotellet återvände de flesta av oss till sina rum via korridorens sjögångsmatta medan några få tappra med Stefan Bergh i spetsen avslutade kvällen med besök på den traditionella Hargadons Pub, vars ägare höll extra öppet efter den tidiga stängningen och underhöll gästerna med berättelser om tidigare arkeologers besök i Sligo. /Per Nilsson 19

20 Anna, Marte o Ingrid på Afterdös Berghska residenset 20

21 Hotellmatta med sjögångskänsla Dagbok fredag 18/5: (Marte Spangen) Stoppesteder: -Rathcroghan Mound (mulig sted for initiering av kongene i vest) -Den andre verden (hull i jorden med mytisk innhold) -Rathmore (spesielt ringfort som må ses i sammenheng med Rathcroghan Mound) -Roscommon Friary (dominikanerkloster fra 1200-tallet) -Roscommon Castle (imponerende slottsruin fra 1200-tallet) First things first: 18. mai startet utmerket i Sligo med at hotellet hadde glemt å registrere mitt kjöp av cava dagen för og derfor böd på begge flaskene 17. mai-spruddel i stedet for bare en av dem. Takk til The Glasshouse! Oppmuntret av denne glade starten, hoppet jeg inn i bussen og vi satte kursen mot Rathcrogan i Roscommon County. Som under hele turen guidet Stefan også underveis i bussen med mange interessante opplysninger om både fornminner og nyere historie i området. Vi kjörte blant annet forbi Markree Castle, som ble anlagt på 1500-tallet da Cromwell tok land fra katolikkene i Irland og samlet til store gods. Vi fikk også noe mer informasjon om kartleggingen og utgravningene på fjellet Carrowkeel, der det er gravd ut en rekke döser. Like ved disse dösene er det registrert 153 runde hustufter som er hugd ut i et kalksteinsplatå. I de senere år er flere av dem utgravd. Husene har vært brukt i perioden ca BC, 21

22 bronsealder og dessuten i middelalder. En lignende bosetning med 150 hus er registrert på Turlough Hill. Vi kjørte dessuten forbi en såkalt crannóg, en menneskebygd øy, som jeg skal komme tilbake til. På veien mötte vi også professorene John Waddel og Charlotte Damm fra Universitetet i Galway (NUIG). John skulle være vår guide første del av dagen. Förste stopp var det mytiske kongedömmet i vest. I likhet med Hill of Tara, som vi besökte den förste dagen rett etter at vi landet i Dublin, er Rathcroghan, eller Ráth Crúachan, et av fire store kongeseter som nevnes i de irske middelalderkildene. Stedet beskrives der som et samlingssted/tingsted ( assembly ) og en viktig gravplass. Crúachain betyr muligens sted med gravhauger og Ráth er et irsk ord for et såkalt ringfort, en form for sirkulär befestet struktur fra jernalderen/tidlig middelalder (se under). Mange av mytene om Rathcroghan er knyttet til den berömte fortellingen Tain Bó Cúailnge, eller The Cattle Raid of Cooley, som går tilbake til minst 700-tallet. Her fortelles det hvordan dronning Medb (eller Maeve) diskuterer med sin mann Ailill hvem som brakte mest inn i ekteskapet. De kommer fram til at begge eide nöyaktig like store verdier, bortsett fra at Ailill hadde en större og bedre okse. Det kan ikke Maeve leve med, og dermed starter et kapplöp og en rekke stridigheter for å få tak i en berömt stor okse i Ulster. Prof. John Waddel guider på Rathcroghan Mound. 22

23 Ailill fikk kongemakten i Connacht (navnet på området) på grunn av ekteskapet med Medb, som tidligere hadde värt gift med en rekke andre konger av Connacht og Ulster. Hun antas å ikke väre en historisk person, men en gudinne hvis navn også er knyttet til beruselse (for eksempel eng.: mead). Man ser derfor for seg at Connachts konger ble innsatt gjennom et mytisk ekteskap med Medb, kanskje gjennom en seremoni med en form for hellig beruselse. Denne foreningen var en forutsetning for å kunne ta makten, og gudinnerollen skal visstnok forklare Medbs mange ekteskap. Den samme historien om innsettelse gjennom ekteskap med Medb ble også fortalt om kongene på Tara, men der ble det antydet at det var snakk om en seksuell forening, ikke bare et drikkerituale. Det var imidlertid ikke så lett å fiske ut hva det sto i kildene som ledet til en slik tolkning. Vi fikk selvfølgelig bare en overfladisk gjenfortelling av historien, men på meg virket tolkningene litt preget av en nåtidig oppfatning av det sömmelige. Det slo meg som underlig at det var så usannsynlig at en kvinne i förkristen tid kunne ha flere suksessive ektemenn at det måtte forklares med en gudinnestatus, uten at tolkningen nødvendigvis er feil av den grunn. Rathcroghan Mound Vårt förste stopp i Rathcroghan var Rathcroghan Mound, en stor rundhaug med avflatet topp. I öst og vest var det spor av ramper som var kuttet inn i haugen, antagelig for å gi lett adgang til flaten, der det lå en lav haug på toppen. Det er ikke gjort utgravninger her, men geofysiske undersökelser har vist at haugen omfatter minst to konsentriske sirkelstrukturer av stein. I tillegg kan en dobbel sirkel av groper representere en monumental struktur av trepåler på toppen av haugen. Anlegget omsluttet av en gröft på 360 m i diameter som er kuttet ned i 23

24 kalksteinsgrunnen. Det er sannsynlig at materiale fra denne ble brukt til å bygge haugen, da det ellers bare er rundt 30 cm torv over grunnfjellet i området. Det antas at denne haugen kan ha vært stedet der kongene i vest ble initiert. I nærheten ligger en avlang steinblokk, antagelig en veltet bautastein, som på folkemunne kalles Miosgan Meva. Den kan også ha värt knyttet til de kongelige inistieringene. I kildene heter det at de skulle sette foten på Medbs stein. Rathcroghan Mound er sentrum for et större landskap med en rekke andre strukturer i umiddelbar närhet. Neste stopp var inngangen til den andre verden. I motsetning til hva man kunne forestille seg er denne ganske unnselig. Et lite hull i bakken er murt opp med tre steinheller. Det var imidlertid mange myter knyttet til åpningen, som i tidlige skriftlige kilder benevnes Oweynagat/Úaim na Cat, Kattehulen. Her kunne det komme ut grusomme skapelser som hunvarulver og ondsinnede fugler og svin. Beliggenheten nær kongesetet stemmer bra med tanke på at de kongelige var ansvarlige for å kommunisere med guder og ånder og for å opprettholde balansen i verden. Miosgan Meva 24

25 John presenterer Úaim na Cat Hulen var også knyttet til den fryktinngytende krigsgudinnen Morrígan, og i en oghaminnskrift (en form for irske runer) på innsiden av overliggeren til inngangen står det: [the stone] of Fraoch, son of Medb. Fraoch var en legendarisk kriger. Tre andre mytiske krigere skal også ha blitt testet i denne hulen gjennom kamp med et trehodet monster. Samlet kan opplysningene tyde på at hulen ble brukt til initiering av krigere. Etter å ha fått beskrivelsen av strukturen som en inngang som förer ned til en större naturlig hule i kalksteinsgrunnen, forsvant fem av ekspedisjonsmedlemmene ned i hullet. De kom heldigvis opp igjen, formodentlig ferdig initierte, og kunne melde tilbake om gjörmete forhold og lite lys. Såkalte souterrains er for övrig en vanlig struktur å stöte på under tidligmiddelalderske ringfort i Irland og regnes vanligvis som lagringsrom. Denne hulen ville imidlertid egne seg dårlig for lagring, siden den er så fuktig. Derimot kan den ha vært knyttet til en form for lagringsritualer. Det fantes myter om at the fruits of summer kom ut av hulen 1. november (siden alt er motsatt og opp-ned i den andre verden). 25

26 Fryktlöse svensker på vei til den andre verden Neste stopp langs veien var det spesielle ringfortet på Rathmore. Det skal finnes av disse ringfortene i Irland, men Rathmore har en særegen utforming. Det består av en oppbygd rund haug omgitt av en gröft som er skåret og hugd ut av steingrunnen. Toppen er relativt flat, men med rester av en steinmur langs ytterkanten og en mindre sirkulär forhöyning midt på. Geofysiske undersökelser har vist at det også har stått en sirkulär tömmerpalisade rundt denne forhöyningen. Det er en åpning i vollen på haugen der det er bygd en opphöyd vei over gröfta rundt og ned til bakkenivå (en slags causeway ). 26

27 Ringfortet Rathmore Elin på vei opp til toppen av ringfortet/haugen Rathmore 27

28 Elin og Ny-Björn rusler rundt Rathmore John antok at ringfortet var anlagt i middelalderen, basert på en sammenligning med en pålestruktur i Skottland som var datert til 1300-tallet. Det var ikke gjort noen arkeologiske undersökelser i Rathmore utover den geofysiske kartleggingen. Dette er en påfallende forskjell mellom irsk og skandinavisk arkeologi. Et gjennomgangstema på hele turen i Irland var geofysiske undersökelser, mens det sjelden var utfört utgravninger eller andre undersökelser. Dette virker litt underlig på for eksempel Rathmore, der en mindre sjakt gjennom den registrerte trestrukturen burde kunne gi både materiale for datering og mye annen interessant informasjon. I fölge Stefan gjöres det i liten grad forundersökelser eller slike små inngrep i Irland. Her står man tydeligvis ovenfor to helt forskjellige fagtradisjoner. Fra Rathmore bar det til Roscommon og en solid buffetlunsj på The Abbey Restaurant, der dr. Kieran O Conor, lektor ved NUIG, sluttet seg til selskapet. Han skulle guide oss på de to neste stoppestedene, Roscommon Friary og Roscommon Castle. Passende nok er Kieran etterkommer etter O Conor-kongene som henholdsvis anla og innehadde klosteret og slottet. Roscommon Friary ble anlagt i 1253 i det som allerede var en liten by. Klosteret var dominikansk, og ble initiert av den davärende kongen i området, Feilim O Conor. Klosteret lå på grensen mellom de davärende irske og anglonormanniske områdene. Dominikanerne var stöttespillere for de anglonormanniske kongene og kan ha blitt brakt inn av O Conor for å demonstrere godvilje i forhold til disse og dermed bevare freden. 28

29 Roscommon Friary Kieran guider i Roscommon Friary 29

30 Kieran viser fram forfaderens grav I dag står bare ruinene av kirken igjen. Den har minst to bygningsfaser, som avsløres av blant annet huggmerkene på steinblokkene: De eldre fra 1200-tallet har skrå huggmerker, mens de yngre fra 1400-tallet er prikkhugde. De originale smale lansettvinduene er synlige som gjenmurte spor i steinveggene, men ble erstattet större vinduer over inngangen i vest og koret i öst på 1400-tallet. Deler av rammene til store glassmalerier er bevart. I en nisje i nordveggen i koret sto sarkofagen til Feilim O Conor, d. 1265, med en forseggjort statue av ham på lokket og en senere tilföyd frontal med soldater i 1400-talls ringbrynjer og hjelmer. Selve klosterdelen er kun synlig som voller i marken sør for kirken. Det ble i teorien opplöst av engelskmennene sent på 1500-tallet, men den dominikanske ordenen ble opprettholdt og dominikanske munker har faktisk fremdeles tilhold i området. 30

31 A series of small walls... (for de som kjenner Eddie Izzards parodi...). Kieran beskriver hvor munkene har gått, sovet, spist, hatt hage og kontemplert. Området er undersökt med georadar og grunnplanen for klostre i middelalderen var standardisert Sörsiden av kirken til Roscommon Friary. På veggen synes restene av gavlen til et av husene i klosteret som lå inntil kirken i sör, og forsenkningene og vollene i gressmatten markerer andre bygningsdeler 31

32 Turen gikk nå videre til Roscommon Castle, en imponerende slottsruin. Kieran lot seg ikke affisere av et tett og gjenstridig regnvär, men fortalte detaljert om slottets historie. En vennligsinnet grunneier kom til og tilböd ham å stå under en paraply, men som han sa: It s too late now, anyway. Det er for øvrig grunneier som må gi tilgang og tillatelse til undersøkelser av kulturminner i Irland og ikke alle var nødvendigvis av den hjelpsomme sorten, fikk vi forståelsen av. Området ved Roscommon Castle har antagelig värt et viktig politisk og ökonomisk senter allerede för byggingen av slottet startet. Det er gjort funn fra yngre bronsealder og av flere mynter fra vikingtid. Vest for slottet var det opprinnelig en innsjö, Lough Nea, der det tidligere lå en såkalt crannóg, en menneskebygd liten öy. Vi så som nevnt en slik fra bussen samme morgen. Andre steder har slike öyer blitt datert helt tilbake til mesolittikum. Fra bronsealder har de vært befestet, og i jernalder og middelalder synes det å ha värt forbundet med höy status å bo på disse öyene. Det er sannsynlig at kongeslekten O Conor hadde sin residens på crannóg en i Lough Nea. Det var imidlertid anglonormannerne som anla det sterkt befestede slottet ved bredden av selvsamme sjø. Roscommon var som nevnt et grenseområde med mange sammenstöt mellom irer og anglonormannere. Per tråkker akkurat i gröfta som opprinnelig var en vollgrav rundt Roscommon Castle Mens Feilim O Conor hadde prövd å holde seg inne med anglonormannerne, blant annet ved å anlegge dominikanerklosteret, var sönnen Aedh en mer opprörsk sjel som angrep de anglonormanniske bosetningene i området så snart han fikk sjansen. 32

33 Byggingen av slottet startet i 1269 for å stagge angrepene fra Aedh og for å beskytte to nye anglonormanniske bosetninger i området. Aedh angrep slottet flere ganger under byggingen, men etter hans död fikk de det endelig ferdig. Fölgende O Conor-generasjoner fortsatte imidlertid å angripe slottet, fram til det kom på O Conor-slektens egne hender på midten av 1300-tallet. De holdt det i 200 år, en periode der det skjedde få endringer i bygget. Dette kan forklares med at den irske arveordningen ikke prioriterte eierens egne barn. Dermed var det lite attraktivt å investere i verdier som bygninger, som til syvende og sist kunne havne i hendene på en hvilken som helst fetter av en fetter. Heldigvis var slottet helt fra begynnelsen av relativt komfortabelt etter tidens standard, med ildsteder og latriner i hver etasje. Det var også solid befestet, blant annet med et såkalt Murder Hole i taket over inngangsporten, der man kunne slippe steiner eller kokvarm olje i hodet på inntrengere (etter alt å dömme som regel en O Conor). Rundt slottet lå det en vollgrav som ble fylt med vann fra den davärende sjöen. Slottet hadde også en såkalt barbican, en ytre beskyttende mur foran inngangen. Mudrer Hole over inngangsporten 33

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

Allsang med Terje og Ann-Kristin

Allsang med Terje og Ann-Kristin Allsang med Terje og Ann-Kristin E - dur DE NÆRE TING DITT SINN MONNE FLYVE SÅ VIDE OMKRING DET ER SOM DU GLEMMER DE NÆRE TING DET ER SOM DU ALDRI EN TIME HAR FRED DU LENGTER BESTANDIG ET ANNET STED DU

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR.

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori, Relation Gemenskap Kommunikation Bön Sång Gud

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Irlandsresan MMWS 12-17 maj 2010. Resedokument MMWS Irlandsresa 2010. Agenda. Onsdag 12 maj

Irlandsresan MMWS 12-17 maj 2010. Resedokument MMWS Irlandsresa 2010. Agenda. Onsdag 12 maj Resedokument MMWS Irlandsresa 2010 Agenda Onsdag 12 maj Samling Kastrup 08:30, Terminal 2. GLÖM IINTE PASSET!!!!!!!!!! Flyg Köpenhamn Dublin 10:30 11:40 Flight DY3692 Norwegian Airlines Incheckat bagage

Läs mer

UPPLEV DUBLIN & IRLAND TILLSAMMANS MED FÖRETAGARNA SUNDSVALL & TIMRÅ 22-25 OKTOBER 2015

UPPLEV DUBLIN & IRLAND TILLSAMMANS MED FÖRETAGARNA SUNDSVALL & TIMRÅ 22-25 OKTOBER 2015 UPPLEV DUBLIN & IRLAND TILLSAMMANS MED FÖRETAGARNA SUNDSVALL & TIMRÅ 22-25 OKTOBER 2015 Dublin är som ett komprimerat London. Lika bra shopping och nöjesliv, fast med allt inom behagligt gångavstånd. Att

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta

Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta Orust förhistoria Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta Vad händer efter döden? Det är en fråga som de flesta människor någon

Läs mer

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun 1(6) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen avser till att göra det möjligt

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Södra Rhône och Châteauneuf-du- Pape

Södra Rhône och Châteauneuf-du- Pape En Tur & Retur vinresa i samarbete med BKWine Södra Rhône och Châteauneuf-du- Pape Vinresa med ekologiska förtecken! 29 juni 3 juli 2011 Följ med och njut av fina sommardagar innan den stora turistinvasionen

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE

ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att följa med på en helande alkemisk pilgrimsresa till Katarernas, tempelriddarnas och Maria Magdalenas magiska

Läs mer

1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t Stephen

1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t Stephen 1. Han är Irlands skyddshelgon, som kristnade irländarna på 400- talet och det sägs att han befriade ön från ormar. Irlands nationaldag bär hans namn. Vad hette han? 1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR PALACE PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VINPROVNING Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för att förstå

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs. Beslutsfattande Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.se Det er et pussig fenomen detta med att ta bestemmelser. I det

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Samiska traditioners roll i svensk rätt

Samiska traditioners roll i svensk rätt Samiska traditioners roll i svensk rätt Universitetslektor dr. juris Eivind Torp Nord-Nordiskt Juristmöte, Kautokeino 2009-06-15 Jag skall: 1. Kort redovisa Höyesteretts inställning vad gäller betydelsen

Läs mer

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarna på Västmannagatan och i Fruängen inbjuder till olika program under våren och sommaren 2010. Mer information får ni på vår nya hemsida

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VIN Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling travcentrum för uppfödning och träning under utveckling Rundbana Tränlingsanläggning Fornminne Rakbana Sisyfos Välkommen till Sisyfos på Söderby Gård, en anläggning för människor och travhästar. Gården

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Reseberättelse av. på Island

Reseberättelse av. på Island Reseberättelse av på Island Tisdag - Ankomstdagen På tisdagen träffades vi på Arlanda runt klockan 11 för att droppa vårt bagage samt växla till Isländska kontanter. Gruppen började bli hungrig och vi

Läs mer

Stensättningen som ni står på är en grav. Försök se vilken form graven har.

Stensättningen som ni står på är en grav. Försök se vilken form graven har. Lärarhandledning och karta för rundvandring med skolklasser bland museets fornlämningar Äldre stenålder 10 000-4100 f.kr. Yngre stenålder 4000-1800/1700 f.kr. Bronsålder ca 1800/1700-500 f.kr. Järnålder

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se Vi ses i Glasriket! Glasriket är ett resmål som är öppen året runt och kan erbjuda spännande sevärdheter för såväl gammal som ung. Här finns många fina besöksmål från glaset och shopping, till utvandrarbygden

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

SKOLPrOgram vår/sommar 2015

SKOLPrOgram vår/sommar 2015 SKOLProgram vår/sommar 2015 innehållsförteckning skolprogram 2015 Utställningar 1-4 Visningar 5-6 medeltida hantverk & dans 7-8 på egen hand 8-9 allmän information 10 1 utställningar utställningar 2 DET

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Motiverande samtal. Mål

Motiverande samtal. Mål Varför behöver vi en samtalsmetod i tandvården? Det kommer fortfarande in patienter på våra kliniker med destruerade tänder och stödjevävnader, trots att orsakerna till tandsjukdomarna karies, parodontit

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer