Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT SAMARBETE INOM TRANSFUSIONSMEDICIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT SAMARBETE INOM TRANSFUSIONSMEDICIN"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT SAMARBETE INOM TRANSFUSIONSMEDICIN Inom UPPSALA-delen av Uppsala-Örebroregionen ger sedan 1985 specialiststöd till den transfusionsmedicinska verksamheten i Västmanland, Dalarna och Gävleborg., bestående av regionöverläkare, regionsamordnare och regionassistent, har samordnat Uppsalaregionens transfusionsmedicinska verksamhet genom besök, telefonkontakt, e-post och via gemensam webbplats. Under årens lopp har nya tekniska möjligheter för arbetet bejakats och introducerats. förändrades 2014 när regionassistent Marianne Wall går i pension Efter gemensam bedömning beslöts att verksamheten omvandlats så att regionassistenttjänsten kunde konverteras då till Regionsamordnare med särskild inriktning på Hemoterapi. Under året har sammanlagt 56 arbetsdagar genomförts i Västmanland (17), Dalarna (20) och Gävleborg (19). Egeninspektioner enligt God tillverkningssed har genomförts. Föreläsningar och utbildningar har hållits för olika personalkategorier på plats; Utbildning enligt God tillverkningssed har givits och dubblerats, visats parallellt på videolänk och spelats in för de som ej kunnat närvara på plats. Utbildningar har även givits i Uppsala. Deltagit vid läns- eller planeringsmöten samt vid enstaka verksamhetsmöten av annan karaktär. Sakkunnig/Ansvarig person Regionöverläkaren har varit sakkunnig/ansvarig person under hela året, enligt separat avtal. Medicinskt ansvar vid utformning och implementering av instruktioner och metoder innebär också arbetet med godkännande av instruktioner och beskrivningar på plats och framför allt via fjärrskrivbord. Godkännande av avvikelsehantering och externa kontrollverksamhet. Stöd till ledningens genomgång. Ansvarig/sakkunnig person har varit närvarande när Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och plasmaköpare genomför inspektioner. Svar på avvikelserapporter med åtgärdsplaner ingår i efterarbetet. Årlig rapport till plasmaköparen. Arbetet dokumenteras enligt ett särskilt protokoll (bilaga 1). Läkarjour Jourhavande läkare i Uppsala har uppehållit läkarjour i transfusionsmedicin under hela året. Samverkans- och ledningsgruppen för blodfrågor i Uppsala-Örebroregionen (SUÖ-blod) Gruppen, bestående av representanter från Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland, Örebro och Uppsala har sammanträtt 4 gånger under året: , , , Minnesanteckningar har skickats ut. Regionöverläkaren har varit ordförande. Avslutad upphandling av Blodgruppsserologiska analyser och reagens Avtalen gäller från och med Maskinella analyser Det företag som tilldelades upphandlingen erbjöd också tillgång till en nyare utrustning och under 2014 förbereddes och startade utvärderingen av utrustningen Vision. Uppsala är den första blodcentralen i Norden som testar utrustningen och den första som testar kommunikationen med ett bloddatasystem. När

2 instrumentet är färdigt för lansering kommer instrumentansvariga från regionen också att få ta del av erfarenheterna i Uppsala samt bedöma dess användarvänlighet Manuella analyser Regionen har tillsammans med företaget tagit fram en mjukvaruanpassning och ett avtal om detta. Därefter har regionsamordnare med från föregående regionöverläkare testat funktionen i avläsningsutrustningen Banjo. Ytterligare behörighetsnivåer har tagits fram och testats under hösten Instrumentet är nu redo för en bred implementering. Pågående upphandling av blodcentralsmaterial Under 2014 blev det tydligt att den mångåriga rutinen med sammanhållna upphandlingar mellan 6 landsting i hela Uppsala-Örebro regionen bröts för denna typ av upphandling. I stället fortsatte arbetet med 4 landsting som hade ett flertal möten, framför allt videomöten. Inom ramen för upphandlingen genomfördes i två steg förhandlingar med de godkända leverantörerna för att slutligt kunna fastställa kravspecifikationen. Anbuden mottogs i december och det fanns alltså inget nytt avtal på plats och utvärderingen planeras för januari-februari så att beslut kan tas snarast under Därefter görs ytterligare en upphandling av de andra två landstingen eftersom parallella processer ej var möjliga. Gemensamma avtal och inköp tidigare och pågående Blodgruppsserologiska analyser och reagens Blodpåsar , förlängt 1 år Plasmaferesutrustning Patogeninaktiverade trombocyter Försäljning av plasma till fraktionering Överenskommelse om leverans av blod från Dalarna och Gävleborg Akademiska sjukhuset. Inköp av informationsmaterial samt avtackningsgåva till blodgivare. Marknadsföring/rekrytering och information Samordning av blodgivarrekryteringsmaterial och informationsbroschyrer. Samarbete inom Nationella Informationsgruppen med bl.a. gemensam hemsida, GeBlod.nu. Diarieförda informationsbrev har skickats ut, samt även lagt ut på gemensam webbplats. Dnr , Dnr , Dnr och Dnr Metodanvisningar och instruktioner Akademiska sjukhusets metodanvisningar och instruktioner för Immunhematologi och Hemoterapi har kontinuerligt lagts ut på gemensam webbplats. Hemoterapi Akademiska sjukhuset har köpt 3396 enheter erytrocyter från andra sjukhus i Uppsalaregionen enligt separat överenskommelse. Kvalitetskontroller har genomförts på blodkomponenter. Resultaten har publicerats på gemensam webbplats i enlighet med överenskommelse om köp av blodkomponenter. Immunhematologi Akademiska sjukhuset har distribuerat färdigberedda 0,8 % testceller, paneler, kontrollreagens och reagens. 13 blodcentraler använder identiska kontroller och testerytrocyter.

3 Regional serologisk kvalitetskontroll utförs årligen av alla BMA. Samtliga BMA (240 st) ska vara samstämmiga i bedömningarna. Avvikande bedömningar följs upp med ytterligare prov. 3 Regiondagar inom Transfusionsmedicin Regiondagar för samtliga blodcentraler inom Uppsala-Örebroregionen anordnades på Örebro slott. (bilaga 2). Planeringsmöten med länssamordnare Uppsala 9/5,21/8 Planeringsmöte med länssamordnare och dess ställföreträdare för Dalarna, Gävleborg och Västmanland. (bilaga 3). Utbildning i Regionen Falun 23/10 Utbildning enligt God tillverkningssed (GMP), för samtlig personal Västerås 10/11 Utbildning enligt God tillverkningssed (GMP), för samtlig personal Gävle 14/11 Utbildning enligt God tillverkningssed (GMP), för samtlig personal Interaktiv utbildning med självstudier Jourutbildning för ffa BMA som arbetar kvällar, nätter och helger samt GMP utbildning. Utbildning i Uppsala 5-6/3 Utbildning Utredningslab 1 person från Västerås 3/9 Studiedag Manual för ej godkänd förenlighetsprövning, 10 personer (bilaga 4) 9/9 Studiedag Komponentkontroller, 11 personer (bilaga 5) 13-14/10 Utbildning akutlab 1 person från Gävle 24/10 Arbetsmöte Nationell statistik (bilaga 6) 2/12 Studiedag Utredningar i samband med transfusionsreaktioner, Ferritinrutiner samt kosttillskottet Hemofer, 23 st deltagare (bilaga 7). Uppsala Rut Norda Åsa Englund Helena Löf Regionöverläkare Regionsamordnare Regionsamordnare Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Akademiska sjukhuset, UPPSALA

4 4 Bilaga 1

5 5 Bilaga 2 Program Regiondagar mars 2014 på Örebro slott för Blodcentraler i Uppsala Örebro regionen Tisdag 18 mars 12:00 Lunch 13:00 Välkomstord Mohammad Abedi, Örebro 13:05 13:30 Vävnadsinrättning i Örebro länslandsting Helena Sävenstrand, Örebro 13:30 14:00 Webbokning för blodgivare Pernilla Karlefors/Malin Joelsson, Örebro 14:00 14:30 Blodgivare med nyupptäckt hepatit C Hur testar vi våra blodgivare? Sören Andersson, Örebro 14:30 Kaffe 15:00 15:45 Nya blodgruppssystem Fokus på FORS och Vel Annika Hult, Lund 15:45 16:30 Fetal och neonatal alloimmun trombocytopeni Jens Kjeldsen Kragh, Lund 16:30 17:00 Evans syndrom Fallbeskrivning Virginia Strineholm, Örebro 18:30 Middag Onsdag 19 mars 08:30 09:15 Automatisering av komponentframställning Jens Kjeldsen Kragh, Lund 09:15 10:00 ECMO behandling: Indikation, teknik och behov till blodkomponenter Mathias Sandin, Örebro 10:00 Kaffe 10:30 11:15 Intrauterina transfusioner vid svåra erytrocytimmuniseringar Magnus Westgren, Huddinge 11:15 11:30 Nytt från kapitel 2 av Handbok för Blodcentraler Per Olof Forsberg, Karlstad 11:30 12:15 Etik vid livshotande sjukdom Stella Cizinsky, Örebro 12:15 Avslutning Tommy Hysing, Örebro 12:30 Lunch

6 Planeringsdagar med länssamordnare & ställföreträdare Tisdagen den 27 maj 2014 kl ca Bilaga 3 6 Kallade: Helena Brus, IngaLill Hansson, Lisbeth Bohlin, Kristina Georgsson, Åsa Englund, Rut Norda, Marianne Wall och Pernilla Malmros Eiderbrant Efter lunch kl 13.00: Karin Vikholm, Anna-Lena Strömbäck, Norbert Lubenow, Helena Löf Dagordning: 1. Avvikelser från Baxter (utbildning/upplärning), Pernilla Malmros Eiderbrant 2. Titt in i Centuri? Pernilla M-E 3. Rapporter från länen 4. Besökskalender 5. Ekonomisk redovisning 6. VaccinationsGuiden hur har det gått? 7. Övriga frågor 8. Komponentkontroller 9. QA-tracer. Hur går det? 10. GMP-föreläsning hösten 11. Avläsning/gradering gelkort 12. BIS titta tillsammans i Uppsalamappen Måndagen den 25 augusti 2014 kl , Dagordning: 13. Rut är tf sektionschef för KITM Uppsala Kvarstår som regionöverläkare och sakkunnig/ansvarig person. Konsekvenser? 14. Marianne går i pension Tjänsten regionassistent görs om till regionsamordnare 16. Två st regionsamordnare - hemoterapi och immunhematologi 17. Regionsamordnare hemoterapi ger ökat stöd vid aktuell upphandling 18. Ändrade kontaktvägar frågor ställs först till resp. regionsamordnare 19. Tillgång till Centuri: En tjänstemobil är nödvändig. Meddela Uppsala vilka som ska ha behörighet 20. Besökskalendern ändrade dagar för egeninspektioner 21. Information från immunhematologi och hemoterapi: - Johanna Almgren är inte längre ansvarig för AutoVue. Nu endast Pernilla Lindvall - Ny AC på hemoterapi fro m 1 september Johanna Almgren, tel Övriga frågor

7 PROGRAM Bilaga 4 7 Studiedag Manual för ej godkänd förenlighetsprövning 3 september 2014 kl Högmanrummet Blodcentralen ing 61 1tr Akademiska sjukhuset Välkommen Kompetenshöjning av personalen för säkrare blod till patienten Manual - Ej godkänd förenlighetsprövning Övningar Fenotypning av blodlager Frågor kring Ändringsmanual AutoVue (maila gärna dina frågor i förväg till Avslutning Kaffe från 9.30, lunch och eftermiddagskaffe Deltagarförteckning: Ingalill Hansson Falun Maud Wigh Falun Sofia Westbergh Gävle Kristina Georgsson Gävle Gertrud Wiklander Sundsvall Lea Gabrielsson Uppsala Pernilla Lindvall Uppsala Karin Vikholm Uppsala Lisbeth Bohlin Västerås Pia Widell Västerås

8 8 Bilaga 5 Studiedag Komponentkontroller Tisdagen den 9 september 2014 kl Högmanrummet Blodcentralen ingång 61 1tr, Akademiska sjukhuset Program Kaffe och smörgås Välkomna Rut Norda Rapport från resa i regionen Helena Löf Handbok för Blodcentraler Folke Knutson Kapitel 5 Blodkomponenter: Kvalitetssäkring och kontroll Promenad till datasalen Sprutan ingång 17 2tr Praktik, ta hand om komponentkontrollresultat, Helena Löf & registrera och diskutera Åsa Englund Avslutning Rut Norda Deltagarförteckning Helena Brus Falun Gunnel Nordqvist Falun Kristina Georgsson Gävle Carin Rickeskär Gävle Elisabet Wikner Hudiksvall Gudrun Jansson Uppsala Karin Lejskog Uppsala Siriporn Pongrugthai Uppsala Ingrid Vedin Uppsala Maria Bergsten Västerås Helena Saha Västerås

9 Arbetsmöte om nationell statistik Bilaga 6 9 Datum: kl Plats: Uppsala Konsert och kongress PROGRAM Genomgång alla enkätfrågor i Pivot OLAP DoReMi Frågor från statistikgruppen Definitioner och registrering av: - Nyanmälan respektive nyprovtagning - Falskt reaktiva tester Behov av flera definitioner? Att lämna uppgifter: Volym plasma: uppgifter från komponentkontroller Antal trombocyter i en dos: uppgift från komponentkontroller Frågor från deltagare anmäl gärna i förväg Ny statistik: EHD, SBS ta in i kartläggningen? Presentation andra enkäter f.f.a. skillnader mot vår egen o o o o SoS/LV CoE WHO EBA Tidsschema för 2014 Kvalitetsregistret blod från givare till patient Deltagare Lisbeth Bohlin Per-Olof Forsberg Mohammad Abedi Ingela Johansson Leena Andersson Beatrice Diedrich Kristina Nejström Norbert Lubenow Karin Schneider Sara Svenberg Jimmy Holmberg Marie Stenberg Görel Edgren Birgitta Birkestam Nils Persson Annica Elb Cia Cedervall Lena Göransson Anna Kronmar Anna Thelander Stefan Jacobsson landsting Västmanland Värmland Örebro Databyrån Dalarna Stockholm Stockholm Uppsala Uppsala Uppsala Växjö Gotland Kalmar Unilabs Umeå Halmstad Gävleborg Örebro Blekinge Värmland Göteborg

10 Program för studiedag 2 dec 2014 Tid: 2 december 2014, kl Plats: Báránysalen, ingång tr Akademiska sjukhuset, Uppsala Ferritinprovtagning Förändring av provtagning för ferritin i Uppsala (K Schneider) Införande i Dalarna, Gävleborg och Västmanland (M Aldrimer, spec.ansvariga, R Norda,) Rutin i Värmland och Örebro? Utvärdering i Uppsala (K Schneider, R Norda) Utvärdering på andra blodcentraler (M Aldrimer) Förslag till ny rutin (K Schneider) Förslag till nya frågor och kontrollfrågor (R Norda) Diskussion och sammanfattning (alla) Hemoferstudie (M Aldrimer) Upplägg Utvärdering och fortsättning Diskussion och sammanfattning (alla) Transfusionskomplikationer (N Lubenow) Gemensam utredning och handläggning Erfarenheter och lärdomar Rekommendationer Diskussion och sammanfattning (alla) Anmälda deltagare Gertrud Wiklander Sundsvall Kristina Henriksson Hudiksvall Maha Mustafa Örebro Lina Nilsson Hudiksvall Mattias Karlman Västerås Christina Kvick Bollnäs Lisbeth Bohlin Västerås Carin Fredin Gävle Rigmor Wenna Västerås Sofia Westbergh Gävle Anita Nordström Falun Kristina Georgsson Gävle Mattias Aldrimer Falun Margaretha Asplund Uppsala Helena Brus Falun Sara Svenberg Uppsala Maud Wigh Falun Helena Fällgren Uppsala Folke Knutsson Uppsala Norbert Lubenow Uppsala Karin Schneider Uppsala Lea Gabrielsson Uppsala Pernilla Lindvall Uppsala Bilaga 7 10

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2014:13 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg delrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Foto: Anna Nordblad Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Innehåll Förord... 2 Projektorganisation... 3 Bakgrund... 4 Projektmål och avgränsningar... 4 Utvärdering av mål... 5 Projektmål

Läs mer

Minnesanteckningar 3 april 2013

Minnesanteckningar 3 april 2013 1(4) Dokumentkategori/Dokumenttyp Minnesanteckningar Från Möte med Regionala tjänstemannagruppen och Kontaktpersonerna vid universitetssjukhusen Löpnummer 2 /2013 Ordförande/Sekreterare Lars-Erik Holm/Alexander

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer