Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13"

Transkript

1 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version

2 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion är det här? Redigerat i denna version 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till och redigera medlemsdata Lägg till adress Redigera adress Underfliken Mina medlemsskap Redigera medlemskap Underfliken Mina fakturor Underfliken Mina arrangemang Underfliken Mina utmärkelser Underfliken Mina utbildningar 3. Huvudflik Organisation s.11 Kårens sida Underfliken Kåruppgifter Lägg till och redigera kårfakta Lägg till adress Redigera adress Avdelningar Patruller Underfliken Kårfunktionärer Underfliken Kommunikation Webbkoppling Underfliken Medlemmar Skapa ny medlem Alla medlemmar Medlemmar som inte godkänts Hantera medlemmar Avregistrera medlemmar Underfliken Ekonomi Avgifter Fakturor Utbetalning Fakturatext Medlemmars medlemsavgifter Distriktets sida Förbundets sida 4. Huvudflik Aktiviteter s.19 Skapa ny aktivitet Underflikar Ändra uppgifter 5. Huvudflik Rapportcenter s.21 Betalande medlemmar Underflikar 6. Behörigheter s.21 Tilldela och redigera behörighet Behörigheter fördelade på funktioner 7. Sökning s.22 Genväg och mina favoriter 8. Övrigt s.22 Länkar 9 Kontakt s.22 2

3 1. För att komma igång Vårt nya medlemsregister är webbaserat, och därför behöver du inte ladda hem något för att få systemet att fungera. Medlemsregistret fungerar med webbläsare som Firefox, Internet Explorer och Safari, samt är kompatibelt med operativsystemen Windows, Linux och Mac OS. Det nya medlemsregistret heter Scoutnet. Den här manualen är tänkt att ge dig en överblick över medlemsregistret Scoutnet. Inloggning Inloggning till medlemssystemet hittar du på Svenska Scoutförbundets hemsida, eller via den här länken: För att logga in måste du först generera ett lösenord. Klicka på länken Har du glömt lösenordet och på den nya sidan som visas anger du ditt medlemsnummer eller din mejladress. Följ sedan de instruktioner som följer. Den mejladress som du skall uppge är den du angivit i det gamla medlemsregistret Melker. Om du inte haft någon mejladress registrerad, inte kan ditt medlemsnummer eller inte kan generera ett lösenord, måste du kontakta din medlemsregistrerare eller förbundskansliet för att få en inloggning. Om det fungerar som det ska, skickas ett lösenord till din mejladress. Kopiera detta lösenord och återvänd till länken för medlemsregistret ovan. Ange din mejladress eller medlemsnummer i fältet Användarnamn och klistra in ditt nya lösenord i fältet Lösenord. Denna procedur upprepar du om du i framtiden glömmer ditt lösenord eller vill byta lösenord. Om du vill byta lösenord när du väl är inloggad i systemet, klickar du på länken Byt lösenord på Mina sidor. Det går inte att ange ett eget lösenord, medlemsregistret kommer att skapa ett åt dig. Vilken manualversion är det här? Den här manualen uppdateras allt eftersom systemet utvecklas. Varje manualversion identifieras av ett versionsnummer på framsidan. Du kommer i fortsättningen också kunna se vad som är redigerat i just den här versionen. Redigerat i denna version: Kapitel 2 - Mina sidor, Kapitel 3 - Organisation Redigerat i föregående version: sid 7-8 Utmärkelser och utbildningar Medlemssystemet manövreras genom ett fliksystem. De övre flikarna anger systemets huvudområden, vilka är: 1. Mina sidor (dina egna sidor) 2. Organisation (Scouternas organisationshierarki - din kår, ditt distrikt) 3. Aktiviteter (utbildning, läger etc.) 4. Rapportcenter (listor och rapporter) Den här manualen är uppdelad efter dessa huvudområden. Inom varje huvudområde finns underflikar som exempelvis Medlemskap och Fakturor på Mina sidor. Alla sidor i hela systemet skall påminna om varandra ha liknande struktur. Det betyder exempelvis att kårens sida, avdelningarnas sidor och patrullernas sidor har ett liknande utseende. 3

4 2. Huvudflik Mina sidor Startsida När du loggar in i systemet hamnar du på din egna startsida. Denna sida är tänkt som en översiktssida där du ska kunna hitta den viktigaste informationen från dina profilsidor. De olika fälten på startsidan Viktiga meddelanden Här kommer viktiga meddelanden för dig att visas, exempelvis ifall du har fakturor som är obetalda. Tillgängliga arrangemang I dagsläget är inte aktivitetsmodulen fullt införd men när den väl är det så kommer de arrangemang som är möjliga för dig att anmäla dig till att visas här. Användbara genvägar Här har vi samlat några genvägar till olika sidor under Min profil. Mina genvägar Här kan du själv lägga in genvägar till olika sidor som du besöker ofta. Genvägarna hittar du också under fliken Genväg i övre högra hörnet. Mer om genvägar hittar du under punkt 7 Sökning. Godkända medlemskap Här visas de olika kårer eller distrikt som du har medlemskap eller roller i. Har du flera medlemskap är förstakåren markerad med en gul asterisk (stjärna). Ni som har roller där ni har möjlighet att redigera era egna medlemskap hittar länken att göra detta under knappen Handlingar. Läs mer om detta under stycket Fältet Godkända medlemskap på sidan 8. 4

5 Min profil När du klickar på Min profil hamnar du på huvudsidan för dina profilsidor. Denna sida hanterar all medlemsinformation, inklusive ett obegränsat antal kontaktuppgifter till sig själv och till anhöriga. Klickbart på dessa sidor Tabell med penna: redigera Soptunna: ta bort Tabell med plustecken i grön cirkel: lägg till Handlings-knappar: meny för olika alternativ De olika fälten på huvudsidan Medlemsuppgifter Då det ibland kan bli mycket kontaktuppgifter för en medlem som visas har vi gjort som så att ni direkt kan se er eller en annan medlems e-postadress, mobiltelefonnummer och hemtelefonnummer. Klickar ni på länken Show/hide more details fälls ett fält med mer kontaktuppgifter ut. Översikt Denna ruta är främst avsedd för att andra (exempelvis en ledare) som tittar på er profilsida ska kunna få en snabb överblick, mer information kommer att läggas till här så småningom. Godkända medlemskap Detta är samma fält som på startsidan. Här ser ni dock lite mer information såsom avdelningar ni är medlem i, roller du har och när du blev medlem i en viss kår. 5

6 Lägg till och redigera medlemsdata Du kommer till vyn för att redigera all medlemsdata utom adresser, via den orangea knappen Handlingar uppe i högra hörnet. I den här redigeringsvyn kan du lägga till och ändra fyra typer av information - Medlemsinformation, Kontaktuppgifter, Bild och Lösenord. Kontaktuppgifterna till höger går att öronmärka med vem kontaktinformationen tillhör. Lösenordet måste bestå av minst 6 tecken varav 1 stor bokstav och 1 siffra. Om du har behörighet att ändra andra medlemmars lösenord är det bara på dig själv du måste ange nuvarande lösenord. Lägg till adress Klicka på den orangea knappen Handlingar och välj Lägg till adress för att lägga till en adress. Det går att lägga till ett obegränsat antal adresser. Välj en lämplig rubrik för adressen, som exempelvis bostadsadress, faktureringsadress eller annat. Om det är en tillfällig adress kan du lägga in datum för denna period. Spara genom att klicka på knappen Spara. Tillvalet Primär anger vilken adress som skall gälla över de andra adresserna. Den fullständiga prioriteringsordningen av adresser sker enligt följande vid fakturering: 1. Tillfällig adress (om datumet är inom angivet intervall) 2. Primär Faktura-adress 3. Faktura-adress 4. Primär Postadress 5. Postadress 6. Primär Hemadress 7. Hemadress Vid uttagande av medlemslistor gäller följande prioriteringsordning: 1. Tillfällig adress (om datumet är inom angivet intervall) 2. Primär Postadress 3. Postadress 4. Primär Hemadress 5. Hemadress 6. Primär Faktura-adress 7. Faktura-adress 6

7 Redigera adress Du redigerar en adress genom att klicka på ikonen Tabell med penna till höger om den adress du vill ändra, redigeringsvyn ser ut som bilden ovan. Registrering av befintliga medlemmar Medlemmar som redan finns registerade i Scoutnet går inte att nyregistrera. Kåren kan inte heller registrera dessa som medlemmar i kåren, utan SSF-kansli hjälper till med detta. Maila till eller ring till

8 Redigera medlemskap För att redigera medlemskap/roll klickar du på knappen Handlingar bredvid kårens eller distriktets namn och väljer i menyn som kommer fram vilket medlemskap du vill redigera. Nedan är ett exempel på sidan där du kan redigera medlemskap på både avdelning och kår: Som du ser på bilden här ovan kan man på den här sidan redigera den aktuella medlemmens behörigheter kopplade till funktioner (roller), redigera medlemmens avdelning/-ar, avsluta en medlems medlemskap via knappen Avregistrera, samt redigera vilken kåravgiftsgrupp som den här medlemmen tillhör. Redigera funktioner för den valda medlemmen Överst på sidan ser du två olika redigeringsvyer för funktionsstyrda (roller) behörigheter på både kårnivå samt avdelningsnivå. Det är funktionen (rollen) som styr vilken behörighet medlemmen får. Redigera patrull för den valda medlemmen Under funktionsvyerna kan du redigera patrulltillhörighet. 8

9 Redigera avdelning för den valda medlemmen Här kan du lägga till och ta bort avdelningar för aktuell medlem. Knappen Avregistrera leder alltså inte till att medlemskapet avregistreras helt, utan endast för vald avdelning. Avsluta medlemskapet helt gör du via nästa knapp (se nedan). Du kan även redigera avdelning och patruller på underfliken Kåruppgifter, Medlemmar och Hantera medlemmar. Redigera kårmedlemskap för den valda medlemmen Här kan du avregistrera medlemmen från kåren. Det gör du genom att klicka på knappen Avregistrera under rubriken Redigera kårmedlemsskap. Du kan även avregistrera medlemmar under fliken Medlemmar och Hantera medlemmar. Det går även att komma till denna flik från kårens sida på underfliken Medlemmar och Alla medlemmar genom att klicka på en av ikonerna till höger. Underfliken Mina fakturor Här visas medlemmens fakturor i pdf-format till höger. Fakturorna kommer fortfarande att skickas ut av förbundskansliet. Här kan du eller medlemmen välja att skriva ut en kopia på medlemsavgiften eller se om medlemmen betalat sin avgift. Underfliken Mina Arrangemang Här skall de arrangemang som medlemmen ska delta eller har deltagit i synas. Underfliken Mina Utmärkelser På denna flik finns en lista över medlemmens utmärkelser. Klickbara ikoner på Mina utmärkelser Tabell med penna: redigera Tabell med plustecken i grön cirkel: lägg till Soptunna: ta bort Överst finns en lista över medlemmens utmärkelser. Informationen som sparas är utmärkelsens namn, beskrivning, noteringar, vem som registrerat utmärkelsen på medlemmen samt datum då utmärkelsen registerats. Varje utmärkelse är placerad på en egen rad. Längst till höger på raden, under rubriken Handlingar, finns ikoner för att redigera informationen som är inskriven samt en ikon för att helt ta bort utmärkelsen från medlemmen. För att registrera en utmärkelse på en medlem väljs till att börja med utmärkelsens namn i rullgardinsmenyn. 9

10 Lägg till en notering (valfritt), justera datum (valfritt) och tryck på ikonen Tabell med plustecken. Den som genomför registeringen sparas automatiskt i fältet Registrerad av. Det går inte att registrera en utmärkelse på sin egen medlemsprofil. För att redigera en redan registrerad utmärkelse, klicka på ikonen som ser ut som en tabell med en liten penna på. Då finns möjlighet att redigera informationen på utmärkelsen. I formuläret finns två knappar - en grön med vit bock som sparar dina ändringar, samt en röd med ett kryss som avbryter. Informationen från gamla medlemssystemet Melker är överförd, men kan i vissa fall behöva redigeras av kåren p.g.a. dubletter i Melker. Underfliken Mina Utbildningar På denna flik finns en lista över medlemmens genomförda utbildningar. Klickbara ikoner på Mina utbildningar Tabell med gul blyertspenna: redigera Tabell med plustecken i grön cirkel: lägg till Soptunna: ta bort Den här funktionen är mycket lik den för utmärkelser. Kårfunktionären väljer aktuell utbildning från rullgardinsmenyn under Namn, fyller i noteringar (valfritt), justerar datum (valfritt) och sparar. Det som är lite speciellt är utbildningen som heter Övrig utbildning. Detta är en generell utbildning som kan användas av kåren för egna utbildningar på kårplan. Det som skiljer denna från övriga är att fältet Noteringar får inte lämnas tomt, utan måste fyllas i med en förklarande text om utbildningen. Det går inte att registrera en utbildning på sin egen medlemsprofil. Även här är informationen från gamla medlemssystemet Melker överförd, men kan behöva korrigeras av kåren. 10

11 3. Huvudflik Organisation Huvudfliken Organisation visar hela Scoutorganisationen i det omfång du har behörighet att se den. Klickbara ikoner under fliken Organisation Flik med grön pil: öppna översikt i nytt fönster Figur i mapp: hitta mig i organisationsöversikten K Mapp med bokstäverna F, D, K, A eller P: visar var i hierarkin du befinner dig På den här sidan kan du antingen själv klicka dig fram i den mappstruktur som visas på vänster sida, eller klicka på ikonen Figur i mapp till höger i bild. Via denna ikon visas din kår i mappträdet. När du markerat en mapp på vänster sida, så visas innehållet på höger sida. Allt som visas till höger är klickbart och via dessa länkar kan du ta dig vidare till önskad sida som den kår eller det distrikt du söker. Du kan också klicka på ikonen Flik med grön pil, som du hittar bredvid varje mapp på vänster sida om du för muspekaren över mapparna utan att klicka. Om du använder den här ikonen öppnas den sida du valt i ett nytt fönster. Kårens sida Du kan nå din kårs sida på flera olika sätt. Förutom att klicka dig fram under huvudfliken Organisation (se ovan), kan du hitta din kår genom att klicka på din kårs namn under fliken Mina kårer på Min sida, eller genom att söka din kår i någon av sökfunktionerna. Underfliken Kåruppgifter Under den här fliken finns all fakta om kåren samt vilka avdelningar som kåren har. 11

12 Klickbara ikoner på kårens sida Handlings-knapp: meny för olika alternativ Plustecken i grön cirkel med eller utan tabell bakom: lägg till Figur med penna: redigera medlemmens profil Tabell med penna: redigera Soptunna: ta bort Figur: person Figur med plustecken: bevilja den här personen medlemskap Figur med förbudstecken: avslå den här personen medlemskap Figur med pil: sätt den här personen i väntelista Lägg till och redigera kårfakta Du kommer till redigera kårfakta genom att klicka på knappen Handlingar i det övre högra hörnet och väljer redigera information om en här kåren, då hamnar du på kårens redigeringssida. Här kan du lägga till eller ändra din kårs grunddata. Lägg till adress Klicka på ikonen Lägg till en ny adress för att lägga till en adress. Det går att lägga till obegränsat antal adresser. Välj en lämplig rubrik för adressen, som exempelvis faktureringsadress eller annat. Om det är en tillfällig adress kan du lägga in datum för denna period. Spara genom att klicka på knappen Spara. Tillvalet Primär anger vilken adress som skall gälla över de andra adresserna. Redigera adress Du redigerar en adress genom att klicka på ikonen Tabell med penna till höger om den adress du vill ändra. Avdelningar Längre ned på sidan listas kårens avdelningar. För att skapa en avdelning klickar du på Grön cirkel med plustecken under Avdelningar. Lägg in önskad information och klicka på skapa avdelning. Om du klickar på 12

13 en avdelning i listan kommer du till avdelningens sida. Här listas alla avdelningens patruller. Klickar du på en patrull kommer du till patrullens sida. Klicka på Rött kryss för att ta bort avdelning. När du klickat på en avdelning får du upp denna vy: För att lägga till medlemmar i avdelningar går du till kårens sida, fliken Medlemmar och Alla medlemmar eller Hantera medlemmar. Patruller För att skapa en patrull går du först in på den avdelning som patrullen skall tillhöra. Klicka på Grön cirkel med plustecken för att skapa en ny patrull. Ange patrullens namn och om du vet vem som är ledare i patrullen, klicka sedan på Skapa patrull. Om du inte vet ledarens namn går detta att lägga till senare. Patrullen skall nu synas under Patruller på avdelningens sida. Klicka på namnet på patrullen för att gå in i patrullen. Du kan nu lägga till medlemmar i patrullen via patrullens sida eller lägga till flera medlemmar samtidigt via Medlemmar och Hantera medlemmar. Underfliken Kårfunktionärer Här listas alla medlemmar i kåren som har tilldelats en funktion i bokstavsordning efter funktion. Här kan du lägga till en funktion på en medlem. Klicka på Grön cirkel med plustecken. Ange vilken medlem du vill tilldela en funktion och ange vilken funktion det gäller. Underfliken Kommunikation Webbkoppling På en webbplats, till exempel kårens hemsida, finns det möjlighet att visa information från Scoutnet. Det går att visa information om vilka kårfunktionärer ni har, och vilka projekt ni har aktiva. Vill du aktivera denna funktion klickar du på knappen Tillåt. Det går att avaktivera funktionen igen genom att klicka på knappen Stäng av. Den knappen visas först efter att funktionen är aktiverad. Ett API eller Application Programming Interface är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. Informationen om gruppen och projekten skickas via en metod som heter JSON. JSON är ett sätt att märka information så att andra datasystem kan efterfråga och avläsa 13

14 informationen. Denna information kommer bland annat att kunna användas med de hemsidor som ligger under Klickar du på knappen Regenerate key nollställs dina uppgifter och eventuella hemsidor som använder kopplingen slutar fungera. För att presentera denna information måste ni själva utveckla funktionalitet för detta. Är ni med i Svenska Scoutförbundets webblösning kommer en funktionalitet att utvecklas under hösten 2011/våren 2012 där det på ett enkelt sätt kommer att gå att visa informationen. Underfliken Medlemmar Här kan du administrera medlemmar uppdelat under följande rubriker: Skapa ny medlem Du kan lägga till en medlem i kåren på två sätt. Antingen klickar du på Grön cirkel med plus och Skapa ny medlem. Du kan också klicka på Skapa ny medlem i det vita fältet ovanför alla underflikar. Ange informationen i formuläret som sedan visas. Information som är obligatorisk att fylla i är markerad med en röd asterisk (*). Personnummer måste anges med tolv siffror (ÅÅÅÅ-MM-DD-NNNN). Välj vilken medlemsstatus den nyregistrerade personen ska ha. Alternativen är: Godkänn i din kår personen blir direkt godkänd medlem i kåren Sätt i väntelista personen placeras i kårens väntelista Väntar på godkännande personen har möjlighet att prova på scouting utan att bli fakturerad. Om du väljer att direkt godkänna personen som medlem i kåren måste du även ange en medlemsavgift. En person som registrerats med status Väntar på godkännande blir medlem först när du godkänner personen som medlem i kåren. Detta gör du genom att gå till underfliken Medlemmar/Medlemmar som inte godkänts. Där under rubriken Medlemmar som väntar på godkännande hittar du alla som har medlemsstatus Väntar på godkännande. Om du vill registrera fler medlemmar på en gång trycker du på Spara och lägg till ny så får du fram ett nytt tomt formulär. Detta upprepar du tills du registrerat alla medlemmar. När du registrerat färdigt trycker du på knappen Spara. Om du endast registrerat en medlem kommer du att hamna på den nya medlemmens sida, om du registrerat fler medlemmar hamnar du på sidan Medlemmar där alla kårens medlemmar visas. Du godkänner här personen som medlem i kåren genom att klicka på en av ikonerna till höger. Du kan nu välja att godkänna medlemskap, avslå medlemskap och lägga medlem i väntelista. Om du väljer att godkänna medlemskapet får du möjlighet att ange vilken medlemsavgift medlemmen skall ha. Om du väljer att godkänna medlemskapet får du möjlighet att ange vilken medlemsavgift medlemmen skall ha och ett mejl kommer att skickas till den nya medlemmen. Skriv in den text du vill ha i mejlet och klicka på Godkänn. Alla medlemmar Listar kårens samtliga medlemmar. Du kan även välja att få listan i Excel eller CSV (Comma Seperated Values). CSV är till för dem som vill överföra datan till ett annat system. För att se vilka medlemmar som har betalat sin medlemsavgift eller inte, hänvisar vi till denna Excelfil. Här kan du även redigera de avdelningar som medlemmarna tillhör. Om du vill redigera medlemmars roller eller medlemsinformation kan du göra det härifrån. Klicka på ikonen Tabell med penna för att redigera medlemskap/ roll eller för att redigera medlemsinformation. För mer information om detta se kapitel 2. Medlemmar som inte godkänts Här visas alla medlemmar som ännu inte fått sitt medlemskap godkänt i kåren. Medlemmarna syns i tre listor: 14

15 Medlemmar i väntelista: De medlemar som ännu inte vill eller kan bli medlemmar. Medlemmar som väntar på att avregistreras: Om en medlem hör av sig till Förbundskansliet och säga upp sitt medlemskap lägger Förbundskansliet medlemmen i denna lista. Det är sedan upp till kåren att ta bort medlemmen från kåren eller lägga tillbaka medlemmen som medlem. Medlemmar som väntar på att bli godkända: När du lagt in en ny medlem på kåren hamnar medlemmen i denna lista. Du väljer att godkänna eller avslå ansökan om att bli medlem med hjälp av ikonerna till höger om varje person. Gör du inget ligger medlemmen kvar i denna lista, och är ännu inte medlem i kåren. Hantera medlemmar Denna sida är till för redigera flera medlemmar i kåren samtidigt, som att flytta medlemmar mellan avdelningar och patruller samt uppdatera medlemsavgifter. Markera vilken eller vilka medlemmar som du vill hantera i rutan till höger. Välj sedan med vilken funktion du vill hantera medlemmarna du valt i rutan längst ner på sidan. Avregistrera medlemmar För att avregistrera en medlem ur kåren markerar du den medlem du vill ta bort, genom att kryssa i rutan precis framför medlemssymbolen, därefter väljer du alternativet Upphäv medlemskap i rullistan längst ned. Sedan kryssar du i rutan Ja, jag är säker och klickar på spara. 15

16 Underfliken Ekonomi Avgifter Under fliken Avgifter kan du redigera vilka avgifter som kårens medlemmar skall faktureras centralt, detta gäller dock endast för metod 2 och 3. Sidan är uppdelad i två delar. Den översta delen har kårens val av metod förinställt metod 1, 2 eller 3. Metod kan endast ändras av Förbundskansliet. I den undre delen kan du skriva in vilka eller vilken terminsavgift din kår skall ha om du har valt metod 2 eller 3. Här visas vilken förbunds- och distriktsavgift som gäller för din kår. Totalsumman på fakturan visas under beräknad summa när du angett en kåravgift. Fakturor Här visas alla fakturor som skickats till kåren. Inga fakturor från det gamla medlemsregistret Melker syns här. Rapport 2010 Visar alla medlemmar som under hela 2010 har betalat sin medlemsavgift. Utbetalning När Svenska Scoutförbundet har tagit emot en betalning och läst in denna i Scoutnet kommer betalninegen att synas här. Förbundet kommer sedan att göra utbetalningar till scoutkåren och distrikten kontinuerligt under terminen. När förbundet har gjort en utbetalning syns även det här. Medlemsavgifter för 6 scouter och beloppet 550 kr visar antal medlemmar som idag har betalat sin medlemsav- 16

17 gift. Denna siffra kommer att öka ju fler medlemmar som betalar sin medlemsavgift. Subventionering visar om kåren har rabatterat medlemsavgifter eller lagt in en negativ kåravgift på vissa medlemmar. Denna summa dras från utbetalningen till kåren. Summa att erhålla från förbundet visar totala summan som kåren kommer att få, denna siffra kommer att öka ju fler medlemmar som betalar in sin medlemsavgift. Utbetalning från förbundet visas när förbundet har gjort en utbetalning till kåren. Då syns datum för utbetalningen samt den summa som betalats ut i grönt till höger. OCR-numret är det nummer som kåren kommer att se på utbetalningen på sitt konto. Detta för att se vad utbetalningen avser. Vi arbetar på att få layouten mer användarvänlig och den kan komma att förändras i framtiden. Fakturatext Här kan kåren välja att skriva in ett eget meddelande på medlemsfakturan som skickas ut centralt. Om du väljer att inte ange någon text, så kommer inget meddelande att gå ut till era medlemmar från er kår. Förbundets text på fakturan kommer alltid med, om kåren anger text här eller inte. För att lägga till en text klicka på Tabell med penna till höger, ange din text och klicka spara. Medlemmars medlemsavgifter Denna flik syns endast om kåren har metod 3 och listar alla medlemmars avgifter. Här kan du markera vilken medlem som skall ha vilken avgift. För att spara ändringar måste du klicka på Ändra bredvid varje avgift du ändrat. Avgifterna anges under fliken Avgifter. Distriktets sida Du kan se distriktets sida om du har behörighet att göra så. För att nå distriktets sida kan du göra på följande sätt. Förutom att klicka dig fram under huvudfliken Organisation, kan du hitta distriktet genom att klicka på distriktets namn på underfliken kåruppgifter, eller genom att söka distriktet i någon av sökfunktionerna. Klickbara ikoner på distriktets sida Handlings-knapp: meny för olika alternativ Figur med penna: redigera medlemmens profil Tabell med penna: redigera Soptunna: ta bort Plustecken i grön cirkel med eller utan tabell bakom: lägg till Distriktets sida listar bland annat alla kårer som tillhör distriktet i fråga. Namnen på kårerna länkar dig vidare till den specifika kårens sida, om du har behörighet att se den. 17

18 Förbundets sida Du kan se ditt förbunds sida om du har behörighet att göra så. För att nå förbundssidan kan du göra på följande sätt. Förutom att klicka dig fram under huvudfliken Organisation, kan du hitta förbundet genom att klicka på förbundets namn på underfliken kåruppgifter eller distriktets sida, eller genom att söka efter förbundet i någon av sökfunktionerna. Klickbara ikoner på förbundets sida Handlings-knapp: meny för olika alternativ Figur med penna: redigera medlemmens profil Tabell med penna: redigera Soptunna: ta bort Grön cirkel med plustecken med eller utan tabell bakom: lägg till Förbundets sida listar bland annat alla distrikt som tillhör förbundet i fråga. Namnen på distrikten länkar dig vidare till det specifika distriktets sida, om du har behörighet att se den. 18

19 4. Huvudflik Aktiviteter Huvudfliken Aktiviteter innehåller alla arrangemang. Denna funktion är i nuläget inte justerad, utan helt utformad av Norges Speiderförbund. Därför finns det vissa detaljer i funktionen som vi kanske inte vill använda oss av, eller inte vet hur vi vill använda dem. Det finns också oklarheter i vissa delar av översättningen på grund av detta. Eftersom funktionen Aktiviteter i skrivande stund inte är färdigutvecklad, är den här delen av manualen inte så detaljerad som hade varit önskvärt. Under hösten 2010 påbörjas arbetet med granskning och förändring av den här funktionen. Efter hand kommer denna manual att uppdateras med aktuell information. Skicka gärna förändringsförslag och framtidsvisioner till den mejladress som står sist i manualen. Klickbara ikoner Grön cirkel med plustecken: lägg till Tabell med penna: redigera Figur med penna: redigera den här medlemmen Kalender: aktivitet Soptunna: ta bort Första sidan av Aktiviteter visar en lista över samtliga Aktiva aktiviteter. Det finns också en flik för Arkiverade aktiviteter. Du kan bara redigera de aktiviteter du själv skapat, samt kan anmäla dig och andra i den mån du har behörighet. Om du har behörighet att anmäla till ett arrangemang, och aktiviteten är aktuell för anmälan, är den gröna knappen Anmälan till höger om aktiviteten synlig. 19

20 Skapa en ny aktivitet Du skapar ett ny aktivitet genom att klicka på länken Skapa nytt projekt, vilken du finner nedanför listan med alla aktiva aktiviteter. I den ruta som kommer upp ska all grundfakta om aktiviteten skrivas in. När du sparat kommer du till sidan för din aktivitet. I rutan till vänster ändrar du grunduppgifterna för aktiviteten. I rutorna till höger fyller du i adresser och andra kontaktdetaljer, samt eventuella avgifter. Underflikar på aktuell aktivitetssida Underprojekt och aktiviteter: eventuella undernivåer av aktiviteten Projektmedlemmar: Direkta projektdeltagare: Arbetsgrupper: Rapporter: Ändra uppgifter Vill du ändra i grunduppgifterna för aktiviteten klickar du på Tabell med penna bredvid aktivitetens namn. Du kommer då till denna sida. Här kan du ändra: Grundläggande information samt Pris och Kontaktuppgifter Deltagande och registrering Gruppfrågor 20

21 5. Huvudflik Rapportcenter Under den här huvudfliken finns de funktioner som kallas listor och rapporter. Just nu finns det färdiga listor kopplade till din kår sorterade under flikarna som anges nedan. Tanken är att fler listor skall läggas till under augusti och september Så småningom skall det också finnas möjlighet att själv välja kriterier för vad som skall vara med i en rapport. Skicka gärna in dina önskemål, både för färdiga listor och för kriterier till rapporter, till mejladressen som står sist i denna manual. Vilka rapporter du kan ta ut är kopplat till din roll/funktion. Betalande medlemmar Under fliken Rapportcenter kan du se vilka av kårens medlemmar som betalat medlemsavgift. Det gör du genom att klicka på Medlemslista kår. Den information du får fram visas både i Scoutnet och finns i excelfilen som ligger längst ner till vänster i den första rutan. Underflikar på sidan för rapporter Medlemskap 6. Behörigheter Behörigheter redigeras via länk på medlemmens sida, eller via kårens sida. Se tillvägagångssätt på Redigera medlemskap på sida 6. Tilldela och redigera behörighet Alla medlemmar kan logga in i medlemsregistret. Alla medlemmar utan någon funktion (roll) tilldelas automatiskt en grundbehörighet som tillåter dem att se all sin egen information på Min sida, och redigera sina egna kontaktuppgifter. De kan även se kårens adress på kårens sida. Om en medlem har funktionen kårordförande har han automatiskt fått vissa behörigheter i medlemsregistret och kan därmed göra och se mer än en vanlig medlem. Rollerna Vice Avdelningsledare samt Ledare kan se kontaktuppgifter till medlemmarna på sina respektive avdelningar, men inte redigera dessa. En medlems medlemskap kan redigeras antingen genom Min sida, eller via kårens sida. När du är på medlemmens sida klickar du på kårens eller avdelningens namn under fliken Mina medlemskap. Då hamnar du på en sida som låter dig ändra både behörighet och medlemskap, läs mer om detta på sida 6. Hur du redigerar medlemskap via kårens sida kan du läsa mer om under Alla medlemmar på sida 11. Behörigheter fördelade på funktioner Behörighetsdokumentet beskriver alla behörigheter och fördelningen av dessa på samtliga funktioner, det ligger uppladdat som pdf tillsammans med denna manual. 21

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

Manual. Lokalavdelning. Bekräfta. Anmäl. Avdelning. Patrull. Version

Manual. Lokalavdelning. Bekräfta. Anmäl. Avdelning. Patrull. Version Manual Lokalavdelning Bekräfta Anmäl Avdelning Patrull Version 4.1 2011-11-30 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Regler för statsbidrag Vilken manualversion är det här? Redigerat

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret. Samma medlemsregister används också för

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Lathund Ff-torget Försäkringsinformatörerna

Lathund Ff-torget Försäkringsinformatörerna Lathund Ff-torget 2016 Försäkringsinformatörerna Innehåll Inledning... 2 Logga in... 3 Registrera dig... 4 Glömt lösenord... 4 Byta lösenord... 4 Support... 5 Utbildningsversionen... 5 Översikt... 5 Registrera

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen.

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. Version 1.2 maj 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna i VFUportalen.

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

Administrera behörighet

Administrera behörighet Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet 3.1.1 091116 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Handbok Mäklare Direkt Innehåll

Handbok Mäklare Direkt Innehåll Handbok Mäklare Direkt Innehåll Inledning... 2 Registrering... 3 Köpa objekt... 5 Fakturaköp... 5 Kortköp... 5 Aktivera objekt... 6 Objekt... 7 Mitt konto... 7 Priser och villkor... 7 Kontaktinformation...

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Manual Version För registrering av aktiviteter på

Manual Version För registrering av aktiviteter på Manual Version 2013-01-23 För registrering av aktiviteter på www.postenfritid.se 1. Gå in på adressen http://info.citybreak.com och logga in med era användningsuppgifter* 2. Klicka på Skapa ny produkt,

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Manual tidrapportering i Personec ESS

Manual tidrapportering i Personec ESS Manual tidrapportering i Personec ESS Detta är en kort genomgång av hur du kommer igång med att tidrapportera via Aditros webbsystem. 1. Öppna Internet Explorer. Ange adressen: https://asp.aditro.com/candyking/

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

IdrottOnline Förbund Administrera behörighet. Administrera behörighet

IdrottOnline Förbund Administrera behörighet. Administrera behörighet IdrottOnline Förbund Administrera behörighet Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2013-06-20 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Finlands svenska Marthaförbund rf SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Version 2 28.04.2014 Marika Seger Innehåll 1. INLOGGNING... 3 1.1 Hur loggar jag in?... 3 1.2 Lösenord... 3 1.3 Jag har glömt

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

Ny startsida i Marknadsplatsen

Ny startsida i Marknadsplatsen Regionservice, område Inköp Ny startsida i Marknadsplatsen Information till dig som är extern kund Akuta kommunala läkemedelsförråd Ny Startsida/Välkomstsida i Marknadsplatsen Marknadsplatsen har fått

Läs mer

Föreningen Nordens medlemsregister KomMed

Föreningen Nordens medlemsregister KomMed 1 Guide till Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2017-02-17 2 Denna lathund är utformad för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera medlemsregistret KomMed. KomMed

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

Lärarmanual bingel 1

Lärarmanual bingel 1 Lärarmanual bingel 1 Innehåll Om bingel sid 3 Första inloggningen till bingel sid 4 Lärarens startsida sid 5 Menyraden sid 5 Genvägar resultat sid 6 Elevinformation sid 6 Meddelanden sid 6 Mina läromedel

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer