Säker. tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun. var dag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker. tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun. var dag"

Transkript

1 Säker tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun var dag

2 Hej! Med den här foldern vill vi informera dig om hur Burlövs kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor. Vi vill också informera om vad du själv kan göra för att göra din vardag trygg och säker. Avsikten är inte att ge en fullständig bild över allt du kan behöva tänka på i din vardag. Det skulle bli en alldeles för omfattande skrift. Se den som en allmän informationsfolder kompletterad med hänvisningar till vart du kan vända dig för att få den information du söker och som inte finns angiven i denna skrift. Att vara väl förberedd är din bästa försäkring när något händer. Försök därför att se över riskerna i din vardag och ta bort dem om det går - en olycka händer så lätt och ofta sker den plötsligt och oväntat. Hälsningar Burlövs kommun 2

3 3

4 Trygghet och säkerhet i Burlövs kommun! Trygghet kopplat till risken att utsättas för olika typer av hot i vardagen är något kommunen arbetar aktivt med på flera plan. 4

5 I kommunen finns en central funktion för samordning av krisberedskaps- och säkerhetsfrågor och varje enskild verksamhet och medarbetare berörs i någon omfattning. Många risker är kända men inte alla, därför sker ett ständigt arbete med att försöka identifiera okända risker. Målsättningen är att upptäcka och ta bort risken innan den leder till en olycka och att hela tiden utveckla kommunens trygghetsoch säkerhetsarbete. Följande aktiviteter är några exempel på trygghetsskapande åtgärder. Fältgruppen Fältgruppen arbetar med öppen fritidsgårdsverksamhet, riktad gruppverksamhet och uppsökande verksamhet för ungdomar i åldern år. Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet Det lokala brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet består av representanter från såväl kommunen som polisen, det kommunala fastighetsbolaget och sjukvården. Råden träffas regelbundet i syfte att arbeta med folkhälsobefrämjande och brottsreducerande aktiviteter. Trygghets- och säkerhetslinjen Under rubriken Skydd och säkerhet på kommunens hemsida finns ett formulär som vi valt att kalla Trygghetsoch säkerhetslinjen. Där har du möjlighet att digitalt kommunicera med ansvariga för kommunens trygghetsoch säkerhetsarbete genom att skicka in synpunkter, ställa frågor eller informera om risker som påträffats på allmän plats i kommunen. Nättjänsten är ett komplement till den traditionella telefonen och det fysiska besöket. 5

6 Om något händer, vad gör kommunen då? Olyckor och kriser inträffar alltid, men även om de inträffar ska de inte behöva innebära att verksamheten stannar upp längre än nödvändigt. Därför är det viktigt att planera för det oväntade. Vid en händelse som allvarligt påverkar eller riskerar att allvarligt påverka Burlövs kommun kan en central krisledningsorganisation aktiveras. Krisledningsorganisationen består av politiker och tjänstemän från kommunens olika förvaltningar och hur stor del av organisationen som kallas in beror på omfattningen av händelsen. Kommunen har ett samordnings- och samverkansansvar med inblandade myndigheter och organisationer vid en kris. Kommunen har också ett informationsansvar vilket innebär att viktig information kommer att läggas ut på kommunens hemsida, men även förmedlas via radio, text-tv och tidningar beroende på vad som inträffat. Räddningstjänsten i Burlövs kommun bedrivs av Räddningstjänsten Syd tillsammans med Malmö, Lund, Eslöv och Kävlinge. Psykosocialt omhändertagande (POSOM) I kommunen finns en POSOM-organisation för psykiskt omhändertagande och socialt stöd som kan kallas in vid kriser eller allvarliga olyckor där de ordinarie resurserna inte räcker till. I POSOM-organisationen ingår representanter från kommunens olika krisgrupper samt stödpersoner från flera frivilligorganisationer, och tillsammans kan man t.ex. öppna upp ett stödcentrum på Församlingshemmet i Arlöv, dit drabbade och berörda kan vända sig för att få information, stöd, rådgivning och viss praktisk hjälp. POSOM kan aktiveras även om inte övriga delar av den kommunala krisledningen kallas in. 6

7 Om du berörts av en allvarlig händelse Hur just du påverkas av en allvarlig händelse är svårt att säga. Vi har alla olika förutsättningar att hantera svåra och chockartade situationer. Att känna förtvivlan och hjälplöshet är exempel på vanliga reaktioner, men även ångest, depression och sömnsvårigheter är vanligt förekommande. Många personer som drabbats av en allvarlig händelse har ett stort behov av att prata. Det är en naturlig del av kroppens sätt att hantera och bearbeta det inträffade. Kanske är det så också för dig - vänd dig i sådana fall till en person du har förtroende för. För de flesta anpassas vardagen till det normala efter ett tag, men låt det ta tid. Om dina reaktioner inte lägger sig utan istället tar över din vardag kan du behöva professionell hjälp. Kontakta sjukvården via vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen, så hjälper de dig. Till dig som stöder den berörda visa att du finns där för att hjälpa och att du är villig att lyssna. Om din vän eller den person som anförtror sig till dig inte pratar, respektera tysnaden. Det räcker att du finns närvarande. Om möjligt föreslå gärna någon varm dryck, lite varma kläder eller en filt över axlarna. Oavsett om du själv är drabbad eller om du stödjer en nära anhörig eller vän, tänk på att reaktionerna förmodligen är helt normala. Det är händelsen som är onormal! 7

8 Praktiska tips som du själv kan tänka på Allmänna risker i hemmet Hemmet är en riskfylld miljö. Vanliga olyckor är fallolyckor och förgiftning men även olika former av hemarbete med elektriska verktyg är vanligt liksom brandrisker orsakade bland annat av levande ljus, kvarglömda påslagna spisplattor och elkablar som ligger i kläm under soffor och bokhyllor. Se därför över riskerna i ditt hem och ta bort dem om det går. Har du barn i bostaden finns det anledning att vara extra uppmärksam, då barn är nyfikna och inte tänker på vad som kan hända på samma sätt som vuxna. Under rubriken Viktiga telefonnummer och hemsidor hittar du länkar till organisationer som kan ge dig fler tips om hur du gör ditt hem och närmiljö säkrare. Vid oväder och översvämning Se över din bostad och försök lösa problemen innan ovädret kommer. Ställ in saker som står ute eller förankra dem så att de inte riskerar att blåsa omkring och orsaka skador. Försök hålla dig inomhus så länge ovädret härjar. Tänk också på att oväder är den vanligaste orsaken till att el, vatten och telefon slutar fungera. Vid kraftigt regnväder eller extrem snösmältning kan ledningssystemet bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källare via golvbrunnar och avloppsanslutningar. Översvämning kan också orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande diskmaskin eller av att man spolat ner något olämpligt i avloppet, till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar m.m. Tänk därför på att inte spola ner sådant som kan orsaka stopp i avloppet. 8

9 För att undvika översvämning eller begränsa konsekvenserna av en översvämning bör du kontrollera att regnvatten avleds från fastigheten och installera bakvattenventiler eller stängbara golvbrunnar. Undvik också att förvara värdefulla och fuktkänsliga föremål i källare och framför allt inte direkt på golvet. Vid översvämning bryt strömmen till de översvämmade lokalerna och flytta om möjligt värdefulla och fuktkänsliga föremål. Kontakta ditt försäkringsbolag som även kan hjälpa till med kontakter till länspumpentreprenörer. Om vattnet stiger och hotar övriga delar av huset - kontakta räddningstjänsten via SOS Alarm 112. Var beredd på att de kan komma att behöva prioritera ner ditt behov av hjälp om de får in många larm samtidigt. Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten och anmäl översvämningen till kommunens VA-enhet. 9

10 Brand Se till att alltid ha minst en fungerande brandvarnare, det är en billig livförsäkring. Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren som ska se till att bostaden utrustas med brandvarnare. Däremot kan du själv behöva underhålla och kontrollera den. En handbrandsläckare är också bra att ha. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken modell de rekommenderar. En brandfilt eller något annat att täcka över en brandhärd med samt telefon att larma räddningstjänsten med är ytterligare exempel. 10

11 Strömavbrott När strömmen går slutar det mesta att fungera. Värme, vatten, mathållning och möjligheten att få information är det som påverkas mest. Maten förstörs snabbt när strömmen går, tänk därför på vad du äter så att du inte blir sjuk. En batteridriven radio är bra att ha till hands för att lyssna på nyheter, liksom stearinljus, tändstickor, filtar, varma kläder, ficklampa och extra batterier. 1 1

12 Om telefonen fungerar, använd den endast för viktiga samtal då telenätet blir lätt överbelastat vid en krissituation - samhället behöver alla förbindelser. Se även övriga råd som ges i foldern. Om du saknar värme Försök att endast använda ett rum, gärna i söderläge. Täck golvet med mattor och stäng dörren till övriga bostaden. Undvik att sitta direkt på golvet som ofta blir kallt. Försök också ta reda på hur länge värmen ska vara borta. Bor du i hyreshus, kontakta din hyresvärd. Har du fjärrvärme, lyssna på radio eller kontakta din fjärrvärmeleverantör. Eldar du eller använder gasolkamin för att hålla värmen är det extra viktigt med god ventilation. Glöm därför inte att vädra emellanåt. Om du saknar vatten eller om vattnet är förorenat Om vattenförsörjningen försvinner kör kommunen ut tankbilar till speciella tankställen. Vet du om att vattnet kommer att försvinna, tappa upp vatten i rena dunkar eller PET-flaskor. Spara på vattnet och använd bara det du absolut måste. Använd t.ex. engångsbestick och papptallrikar. Om du hämtar vatten från en sjö eller ett vattendrag är det viktigt att koka det i minst 5 minuter. Om du fått i dig förorenat vatten är risken stor att du blir dålig i magen och illamående, kontakta i så fall sjukvården. 12

13 Hur och var kan jag få information när något hänt? När en kris eller allvarlig olycka inträffat ökar belastningen på SOS Alarm, ring därför inte SOS eller räddningstjänsten i onödan. Lyssna på lokalradion, eller besök någon lokal nyhetssida på Internet om strömmen fungerar. Om strömmen inte fungerar använd en batteriradio. Har du bil som är utrustad med bilradio kan du också lyssna på nyheterna via bilradion. Om det behövs kommer Burlövs kommun att lägga ut information på hemsidan samt vid behov även förmedla information via Radio P4 Malmöhus 102,0 Mhz, TV och tidningar. Du kan också få information via kommunens växel eller receptionen på Medborgarhuset. Om stödcentrat på församlingshemmet har öppnats upp kan du även få information där. Viktigt meddelande till allmänheten Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett sätt att snabbt förmedla ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer. VMA hör du via radio eller på TV. Meddelandet föregås ofta av tyfonsignalen Viktigt Meddelande som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter. När du hör signalen ska du: 1. Söka skydd inomhus 2. Stänga dörrar, fönster och ventiler 3. Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion När faran är över startas signalen Faran Över - en ca 30 sekunder lång signal. Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. 1 3

14 Tips & råd mot stöld och inbrott Stöld och inbrott är tyvärr vardagsbrott idag, och att helt stänga ute tjuven är oftast svårt. Genom enkla åtgärder kan du själv förebygga risken att utsättas för dessa brott. Tipsa polisen! Tveka inte att höra av dig till polisen om du ser eller hör något som är eller kan vara brottsligt! Fundera några minuter över hur du brukar göra hemma, när du är ute, kör bil eller cyklar. Upptäck bristerna själv innan tjuven gör det åt dig! Tjuven är oftast ute efter föremål som är lätta att sälja vidare. De söker sig också hellre till mörka undanskymda platser som saknar insyn än väl upplysta platser med mycket människor i rörelse, där risken att bli upptäckt är större. Ficktjuvar däremot, arbetar gärna på folktäta platser. Oavsett skall brottet helst gå snabbt att utföra. Ta för vana att till exempel alltid låsa ytterdörren även när du är hemma. En del tjuvar är fräcka och öppnar dörren för att ta det de kommer åt omedelbart innanför dörren. Se över dörrar och fönster och utrusta dem gärna med ordentliga lås som gör att det tar längre tid för tjuven att ta sig in. Tiden kan vara avgörande! Sätt timers på några lampor i bostaden så att det ser ut som att du är hemma. Att undvika placering av åtråvärda föremål som datorer, smycken och kameror synligt och strax innanför fönstret är ytterligare exempel på enkla åtgärder. Tillfället gör tjuven är ett vanligt förekommande talesätt! Fler tips & råd hittar du på kommunens hemsida under rubriken Skydd och säkerhet. 14 Utsatt för brott! Har du blivit utsatt för brott uppmanas du att göra en polisanmälan. Polisanmälan kan du göra på polisens hemsida, per telefon eller genom att besöka den lokala polisstationen i kommunen. Vänta inte med anmälan ju förr polisen får kännedom om händelsen desto bättre är förutsättningarna för dem att utreda din anmälan.

15 Viktiga telefonnummer och hemsidor Nödsituation Ambulans (icke brådskande fall) Räddningstjänsten Syd (icke brådskande fall) Polisen (icke brådskande fall) Giftinformationscentralen (Vid akuta fall ring 112) Sjukvårdsrådgivningen Apoteket (frågor om läkemedel) Brottsförebyggande rådet Brottsofferjouren BRIS Jourhavande medmänniska Jourhavande präst Universitetssjukhuset MAS Universitetssjukhuset i Lund Allmän säkerhetsportal Nationell webbportal för krisinformation Civilförsvarsförbundet Trafikläget just nu Burlövs kommun Kommunens växel/reception Felanmälan - vatten och avlopp inom fastigheten Kontakta fastighetsägaren alternativt rörledningsentreprenör Felanmälan - gas- el- eller värmeledning Kontakta E.ON på telefon: Felanmälan - gatuledning, vattennät samt väghållning Kontorstid Kommunens växel: Övrig tid: Brottsförebyggande rådet/folkhälsorådet i Burlöv För barn: För vuxna:

16 tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun Burlövs kommun Besöksadress: Medborgarhuset. Kärleksgatan 6, Arlöv

Är du beredd när det händer?

Är du beredd när det händer? Är du beredd när det händer? Långt elavbrott Oväder Ingen telefon Ingen värme Inget vatten Går inte att laga mat 1 Hej. Jag heter Thomas Andersson och är ansvarig för Ystads kommuns krisledning och krishantering.

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

Viktig information från kommunen! Om din säkerhet

Viktig information från kommunen! Om din säkerhet Viktig information från kommunen! Om din säkerhet Vad handlar den här broschyren om? iinnehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jo, den handlar om säkerheten i samhället helt enkelt! Tanken är att du efter

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Kommuner i samverkan...............................................

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

Säker och trygg. motala.se. Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1

Säker och trygg. motala.se. Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1 motala.se Säker och trygg Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1 2 Säker och trygg i Motala Livet i Motala ska vara säkert och tryggt Vi arbetar för att skapa

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! - 1 -

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! - 1 - Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! - 1 - Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Textbearbetning: Thomas Östlund Produktion AB Foto: Två Bildare AB Per Westergård (omslag och sid 20)

Läs mer

Obs! Cykel- moped och motorcykelstölder. Skydda din moped/motorcykel. Skydda din cykel

Obs! Cykel- moped och motorcykelstölder. Skydda din moped/motorcykel. Skydda din cykel Cykel- moped och motorcykelstölder Skydda din cykel Skydda din moped/motorcykel Cykelstölder är det mest frekventa stöldbrottet. Vad kan du själv göra för att undvika stölder? Lås in cykeln när du inte

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott Råd till dig som bor i lägenhet Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta?

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar!

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 inger.mork@msb.se Grafisk form och produktion: Jerhammar &

Läs mer

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN INFORMATION TILL HUVUDKONTAKTOMBUD, KONTAKTOMBUD OCH HUSHÅLL GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Innehåll GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Detta är Grannsamverkan 1 Kort historik 2 Grannsamverkan fungerar 2 Organisation

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Kartläggning av problem och risker vid förlängt. kvarboende för äldre

Kartläggning av problem och risker vid förlängt. kvarboende för äldre för äldre En studie med syfte att kartlägga problemområden för äldre i ordinärt boende samt belysa om tekniska hjälpmedel kan minska problemen i vardagen. Studien är baserad på intervjuer med personer

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Lev säkert i vardagen. Tips och råd för dig som är äldre!

LÄTTLÄST SVENSKA. Lev säkert i vardagen. Tips och råd för dig som är äldre! LÄTTLÄST SVENSKA Lev säkert i vardagen Tips och råd för dig som är äldre! Lev säkert i vardagen Tips och råd för dig som är äldre! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 E-post: inger.mork@msb.se

Läs mer

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem!

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem! Välkommen Du har valt att flytta till en hyresrätt och det tycker vi du gör rätt i. Kanske anser du att det finns viktigare saker i livet än att underhålla och renovera din bostad. Eller lägger du hellre

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har Förord Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett skyltar med grannsamverkan i något bostadsområde. Det betyder att de som bor eller verkar

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Att drabbas av översvämning

Att drabbas av översvämning Att drabbas av översvämning 1 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer