Vattenvärmeaggregat. Verkstadshandbok. Thermo 90 S Thermo 90 S-ADR. (riskgodstransporter) Thermo 90 ST Thermo 90 ST-ADR. (riskgodstransporter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenvärmeaggregat. Verkstadshandbok. Thermo 90 S Thermo 90 S-ADR. (riskgodstransporter) Thermo 90 ST Thermo 90 ST-ADR. (riskgodstransporter)"

Transkript

1 Vattenvärmeaggregat Verkstadshandbok Thermo 90 S Thermo 90 S-ADR (riskgodstransporter) Thermo 90 ST Thermo 90 ST-ADR (riskgodstransporter) 08/004

2 Thermo 90 S / Thermo 90 ST Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning. Innehåll och syfte Markeringarnas innebörd Om den dokumentation som ska användas Säkerhetsanvisningar och säkerhetsbestämmelser Allmänna säkerhetsbestämmelser Lagbestämmelser om montering Förbättrings- och ändringsförslag... 0 Allmän beskrivning. Föränningsluftfläkt Värmeöverföring Temperatursensor Temperaturbegränsare Brännarinsats Glödstift Flamvakt Brännrör Cirkulationspump Styrenhet Doseringspump... 0 Funktionsbeskrivning. Start Uppvärmningsdrift Reglerad drift Avstängning Värmeaggregatets funktioner i ADR-fordon Fel Avstängning vid fel Diagnos vid avstängning pga. fel Thermo 90 S och Thermo 90 ST Tekniska data Felsökning och felavhjälpning 5. Allmänt Allmänna felsymtom Felsymtom vid felavstängning Granskning för bedömning ännaren Brännarhuset Bakvägg med metallförångare Föränningskammare Komplett ännare I

3 Innehållsförteckning Thermo 90 S / Thermo 90 ST 6 Funktionskontroller 6. Allmänt Inställningar Inställning av CO -halten Provning av enstaka komponenter Motståndsprov av temperatursensorn Motståndsprov av glödstiftet Motståndsprov av flamvakten Provning av föränningsluftfläkten Kopplingsscheman 7. Allmänt Servicearbeten 8. Allmänt Arbeten på aggregatet Arbeten på bilen Provkörning av aggregatet Servicearbeten Synkontroll respektive monteringsbestämmelser Anslutning till fordonets kylsystem Anslutning till fordonets änslesystem Doseringspump med dämpare Bränslefilter Föränningsluftförsörjning Avgasledning Demontering och montering Värmeaggregat, demontering och montering Byta cirkulationspump Byta temperaturbegränsare Byta temperatursensor Byta föränningsluftfläkt Idrifttagning II

4 Thermo 90 S / Thermo 90 ST Innehållsförteckning 9 Reparation 9. Allmänt Åtgärder på komponenter i isärtaget tillstånd Isärtagning och sammansättning Elektriska förbindningar (Thermo 90 S) Byta cirkulationspump Byta temperaturbegränsare Byta temperatursensor Byta föränningsluftfläkt Byta ännare, flamvakt och glödstift Byta ännarhuvud Byta värmeöverföring Förpackning, lagring och transport 0. Allmänt III

5 Bildförteckning Thermo 90 S / Thermo 90 ST Bildförteckning 0 Funktionsförlopp Allmänna felsymtom Felsymtom vid avstängning pga. fel Granskning, ännarens bakvägg Granskning, pilotflammans utloppsöppning Granskning, komplett ännare Systemkoppling för Thermo 90 S, och 4 V, med standardtidur Systemkoppling för Thermo 90 S, och 4 V, med standardtidur och separat styrning av cirkulationspumpen Systemkoppling för Thermo 90 S-ADR, 4 V, med omkopplare Systemkoppling för Thermo 90 S-ADR, 4 V, med omkopplare utan sidodrift Systemkoppling för Thermo 90 S, och 4 V, med standardtidur Systemkoppling för Thermo 90 ST, och 4 V, med standardtidur och separat styrning av cirkulationspumpen Systemkoppling för Thermo 90 ST-ADR, 4 V, med omkopplare Systemkoppling för Thermo 90 ST-ADR, 4 V, med omkopplare utan sidodrift Monteringsexempel för värmeaggregat i lastbil Bränsleförsörjning Webasto-änsleupptagare Bränsleuttag från plasttank (uttag via avtappningsskruv) Bränsleuttag från plasttank (uttag via tankarmatur) Webasto änsleupptagare Rör/slangförbindning Doseringspump, monteringsläge och infästning Avgasrörets mynning, monteringsplats Elektriska förbindningar (Thermo 90 S) Byta cirkulationspump Byta temperaturbegränsare och temperatursensor Byta föränningsluftfläkt Byta ännare, flamvakt och glödstift Byta ännarhuvud IV

6 Thermo 90 S / Thermo 90 ST Inledning Inledning. Innehåll och syfte Denna verkstadshandbok är ett stöd för utbildad personal när det gäller att reparera vattenvärmeaggregatet Thermo 90 S och Thermo 90 ST i bensin- och dieselutförande. Värmeaggregatet får endast användas med angivet änsle (diesel eller eldningsolja EL) och bara med respektive föreskrivna elektriska anslutning.. Markeringarnas innebörd I denna handbok har markeringarna SE UPP, VARNING och följande betydelse: SE UPP! Denna ruik används i situaitoner som kan leda till skada eller dödsfall, när man avviker från eller inte alls följer anvisningar eller metoder. VARNING! Denna ruik används i situaitoner som kan leda till skada på komponenter, när man avviker från eller inte alls följer anvisningar eller metoder. Denna ruik används för att uppmärksamma en viss företeelse.. Om den dokumentation som ska användas Denna verkstadshandbok innehåller all nödvändig information och alla anvisningar för reparation av vattenvärmeaggregaten Thermo 90 S och Thermo 90 ST. Ytterligare dokumentation behövs normalt inte. Vid behov kan monteringsanvisningen, monteringsförslaget för respektive bil och uksanvisningen även användas..4 Säkerhetsanvisningar och säkerhetsbestämmelser I princip ska de allmänna olycksfallsförebyggandeföreskrifterna och gällande arbetsskyddsanvisningarna beaktas. "Allmänna säkerhetsföreskrifter som går utanför ramen för dessa föreskrifter redovisas i det följande. De särskilda säkerhetsbestämmelser som gäller för denna handbok markeras i de enskilda avsnitten med särskila markeringar..4. Allmänna säkerhetsbestämmelser Året för det första idriftagandet måste markeras varaktigt på typskylten genom att det aktuella årtalet avlägsnas. Värmeaggregaten är tillåtna för uppvärmning av bilmotorer och förarhytt, men inte för uppvärmning av lasten i lastrummet. Värmeaggregatet får endast monteras i fordon eller i oberoende värmesystem med ett minsta kylvätskeflöde på 6 liter. Värmeaggregatet får inte monteras i förar- eller passagerar utrymmet i fordon. Om värmeaggregatet ändå monteras i ett sådant utrymme, måste monteringslådan vara tätt tillsluten mot kupén (förarhytten). Utifrån måste monteringslådan vara tillräckligt ventilerad, så att en maximal temperatur på 60 C i lådan inte överskrids. Om denna temperatur överskrids kan det förekomma funktionsstörningar. SE UPP! På grund av förgiftnings- och kvävningsrisken får värmeaggregatet inte användas i slutna rum som garage eller verkstäder utan avgasutsugning, inte ens med tidur eller fjärrkontroll. Vid bensinstationer och tankanläggningar måste värmeaggregatet stängas av på grund av explosionsrisken. VARNING! Där ännbara ångor eller damm kan bildas (t.ex. i närheten av änsle-, kol-, sågspåns-, sädeslager eller liknande), måste värmeaggregatet stngas av på grund av explosionsrisken. Vid styrenheten får en temperatur på 85 C (lagertemperatur) inte överskridas (t.ex. vid lackeringsarbeteen på bilen). Om denna temperaturgräns överskrids kan det uppstå bestående skador på elektroniken. Vid kontroll av kylvattennivån ska man följa biltillverkarens anvisningar. Vattnet i värmeaggregatets värmesystem måste innehålla minst 0 % av ett välkänt frostskyddsmedel. Om monteringsanvisningen och den där förekommande informationen inte följs, påtar sig Webasto inte något produktansvar. Detsamma gäller för reparationer som inte är fackmannamässigt utförda eller där andra delar än originaldelar använts vid reparation. Detta medför att det allmänna typgodkännandet för värmeaggregatet upphör att gälla liksom bilens allmänna typgodkännande. 0

7 Inledning Thermo 90 S / Thermo 90 ST.5 Lagbestämmelser om montering De rättsliga föreskrifter framgår vid behov av monteringsanvisningen..6 Förbättrings- och ändringsförslag Anmärkningar, förbättringar eller förslag om rättelser av denna tekniska handbok kan skickas till Webasto Thermosysteme International GmbH Abt. Technische Dokumentation D-8 Stockdorf Telefon: +49 (89) / Fax: +49 (89) /

8 Thermo 90 S / Thermo 90 ST Allmän beskrivning Allmän beskrivning Vattenvärmeaggregaten Thermo 90 S och Thermo 90 ST ansluts till bilens eget värmeaggregat för att värma upp hytten, för att avfrosta fordonets rutor samt för att förvärma vattenkylda motorer. Vattenvärmeaggregatet fungerar oberoende av fordonets motor och ansluts till dess kylsystem, änslesystem och elsystem. Värmeaggregatet som är konstruerat enligt förångarprincipen arbetar intermittent, reglerad av temperatursensorn. Beroende på den aktuella kylvätsketemperaturens avvikelse från börvärdet på temperatursensorn regleras ännareffekten inom gränserna,8 7,6 kw för dieselvärmeaggregat och,8 7,6 kw för bensinaggregat. Vid särskilt högt värmebehov (förvärmning) presterar dieselvärmeaggregat efter påslagning av apparaten en maximal effekt på 9, kw upp till timmar. Värmeaggregatet Thermo 90 S och Thermo 90 ST består i huvudsak av föränningsluftfläkten värmeöverföraren ännarinsatsen med ännrör cirkulationspunpen. För styrning och övervakning finns en styrenhet (extern) en flammvakt ett glödstift en temperatursensor en temperaturbegränsare i värmeaggregatet. När det gäller värmeaggregat Thermo 90 S kan styrenheten även vara monterad på föränningsluftfläkten. När det gäller värmeaggregat Thermo 90 ST är styrenheten monterad på föränningsluftfläkten redan vid leveransen. Bränsleförsörjningen säkerställs externt via en doseringspump. 4 Thermo 90 S Föränningsluftfläkt Bränsleanslutning Temperatursensor 4 Temperaturbegränsare 5 Värmeöverförare 6 Inlopp, kylvätska 7 Cirkulationspump 8 Utlopp, kylvätska 9 Utlopp, avgas 0 Inlopp, föränningsluft Styrenhet (kan även vara monterad externt, i bilen) 0 Värmeaggregat Thermo 90 S 0

9 Allmän beskrivning Thermo 90 S / Thermo 90 ST Föränningsluftfläkt Bränsleanslutning Temperatursensor 4 Temperaturbegränsare 5 Värmeöverförare 6 Inlopp, kylvätska 7 Cirkulationspump 8 Utlopp, kylvätska 9 Utlopp, avgas 0 Inlopp, föränningsluft Styrenhet Värmeaggregat Thermo 90 ST. Föränningsluftfläkt Föränningsluftfläkten matar den luft som behövs för föränningen från föränningsluftinloppet till ännarinsatsen.. Värmeöverförare I värmeöverföraren överförs den värme som alstrats genom föränning, till kylvätskekretsloppet. Temperaturbegränsare Temperatursensor Föränningsluftfläkt Värmeöverförare 0

10 Thermo 90 S / Thermo 90 ST Allmän beskrivning. Temperatursensor Temperatursensorn registrerar kylvätsketemperaturer vid kylmedelsutloppet på värmeaggregatet som elektriskt motstånd. Denna signal leds till styrenheten och bearbetas där..8 Brännrör I ännröret sker föränning av bandningen av änsleluft, och påverkar därmed uppvärmningen av värmeöverföring/cirkulationspumpen..4 Temperaturbegränsare Överhettningsskyddet (bimetall) sskyddar värmeaggregatet mot otillåtet höga driftstemperaturer. Överhettningsskyddet utlöses vid en värmeöverföringstemperatur som är högre än 7 ±7 C och stänger av aggregatet..5 Brännarinsatsen I ännarinsatsen fördelas änslet via ännartvärsnittet i ännröret..6 Glödstift Via glödstiftet tänds blandningen av änsle och luft vid start av värmeaggregagtet. Glödstiftet som fungerar som ett elektriskt motstånd är monterad på den sida som är vänd från flamman. Brännrör.9 Cirkulationspump Cirkulationspumpen garanterar matningen av kylvätska i bilens respektive värmeaggregatets kretslopp. Pumpen kopplas in via styrenheten och går under värmeaggregatets hela drift (även under regleringspauser). Brännarinsats Glödstift.0 Styrenhet Cirkulationspump.7 Flamvakt Flamvakt Flamvakten är ett låg-ohmigt PTC-motstånd som ändrar sitt motstånd beroende på uppvärmningen genom flamman. Signalerna leds till styrenheten och bearbetas där. Via flamvakten övervakas flammans tillstånd under hela driften. Styrenheten är den centrala komponenten och den garanterar funktionsförlopp och övervakningen av föränningen. Den är monterad på föränningsluftfläkten, men kan anordnas externt med Thermo 90 S i bilen.. Doseringspump Bränsleförsörjningen och doseringen för värmeaggregatet säkerställs externt via en doseringspumpt. Dessutom fungerar de som spärrorgan när värmeaggregatet är avstängt. Pulserna får doseringspumpens magnetspole från styrenhetens mikropocessor. 0

11 Allmän beskrivning Thermo 90 S / Thermo 90 ST Plats för anteckningar 04

12 Thermo 90 S / Thermo 90 ST Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning (bild 0). Start När man trycker på knappen "Snabbuppvärmning" tänds "Driftindikeringen" på tiduret. eller när man startar med omkopplaren tänds den driftindikering som finns inbyggd i den. Cirkulationspump, glödstift och föränningsluftfläkt startar.. Uppvärmningsdrift Efter ca sekunder startar föränningen. Den automatiskt reglerade uppvärmningen börjar och körs med full effekt i max timmar. Bilens egen fläkt startar först när värmebäraren (kylvätska) har blivit tillräckligt varm. När den förprogrammerade börtemperaturen (se tabellen över reglertemperaturer) uppnås, följer en värmeeffektreglering i små steg till den lägsta delbelastningsdriften.. Reglerad drift Om temperaturen i kylvätskan stiger till regleringspausens övre gränsvärde, kopplar värmeagrgegatet om till regleringspaus. Cirkulationspumpen, bilens egen fläkt och driftindikeringen är i drift under regleringspausen. Efter att kylvätskan har svalnat till den förprogrammerade påslagningstemperaturen startar värmeaggregatet på nytt. Diesel-värmeaggregat Om vattentemperaturen i aggregatet är över börtemperaturen, men ännu inte har nått tröskeln till reglerpausen och temperaturen därefter inom 0 minuter åter sjunker till börtemperaturen (efter att den uppnåtts första gången), då kopplar aggregatet åter om till uppvärmningsnivå 9,0 kw. Om börtemperaturen uppnås, kopplas åter automatiskt om till uppvärmningsnivån 7,6 kw. Bensin-värmeaggregat Den maximala värmeeffekten för bensinvärmeaggregat är alltid 7,6 kw. 0

13 Funktionsbeskrivning Thermo 90 S / Thermo 90 ST A B 0 / * Om ingen flamma bildas, upprepas starten automatiskt (0 sek förglödning, 90 sek säkerhetstid). C D E F G / / * C o Möjliga programmerbara reglertemperaturer framgår av nedanstående tabell Säkerhetstid Bild 0 Funktionsförlopp.4 Avstängning Med avstängning av aggregatet slocknar driftindikeringen på tiduret/omkopplaren. Föränningen avslutas då och och eftergången påbörjas. Cirkulationspumpen och föränningsluftfläkten fortsätter emelelrtid att gå för att kyla aggregatet (eftergång) och stängs av automatiskt efter ca 05 sekunder. Det är tillåtet att starta aggregatet under eftergången. Rumstemperaturregleringen via bilens egen värmefläkt kan dessutom ske via en rumstermostat..5 Värmeaggregatets funktioner i ADR-fordon Värmeaggregatet startas med omkopplaren. Ett ADR-fall (tvångsfrånslagning) utlöses när bilens motor stängs av, en matningsanordning startas, varvid den korta eftergången avslutas efter 0 sekunder (Thermo 90 S) och efter 40 sekunder (Thermo 90 ST). Därefter är aggregatet i läge "störningsspärr". Innan det kan startas på nytt måste man ställa in till/ frånomkopplaren på "Från". Brytaren (nödstoppsytaren) får tryckas endast i en nödsituation, eftersom aggregatet stängs av utan eftergång (risk för överhettning). Funktionsförlopp för Thermo 90 S och ST Start Komponentavfrågning Förglödning 40 sek (taktad) Doseringspump frammatning 5 7 sek () Doseringspump/delbelastning (/4) Flamvaktövertagande Stabiliseringstid Fullast Bilfläkt "Till" Reglerområde Regleringspaus Flamvakt "kall" (0) Eftergång avslutad Förglödning 5-0 sek (taktad) Doseringspump frammatning 5 7 sek () Doseringspump/delbelastning (/4) Flamvaktövertagande Stabiliseringstid Kylvätsketemperatur sjunkit Fullast Frånslagning (eftergång) Flamvakt "kall" (0) Eftergång avslutad 0

14 Thermo 90 S / Thermo 90 ST Funktionsbeskrivning A B C D E F G Glödstift Doseringspump Föränningsluftfläkt Flamvakt Lampa för driftindikering Cirkulationspump Bilens fläkt.6 Fel.6. Avstängning vid fel Om ingen flamma bildas matas änsle i max 40 sekunder. Om flamman slocknar under drift matas änsle i max 40 sekunder. Vid överhettning (temperaturbegränsaren aktiveras) avyts änslematningen. I samband med överhettning måste temperaturbegränsarens knapp ställas tillbaka. Efter att felorsaken avhjälpts kvitterar man genom att stänga av värmeaggregatet och sedan starta det på nytt. Vid avstängning genom underspänningsskyddet Thermo 90 S och Thermo 90 ST V 0,5 V - 0,5 V 4 V V - V längre än 0 sekunder, avyts änslematningen. VARNING Om temperaturbegränsaren nollställs i varmt tillstånd kan komponenten skadas. 0

15 Funktionsbeskrivning Thermo 90 S / Thermo 90 ST.6. Diagnos vid avstängning pga. fel Thermo 90 S och Thermo 90 ST Kontrollera säkringar och stickkontakter..6.. Utrustning med tidur Vid utrustning med standardur kommer ett felmeddelande upp på tidurets display efter att felet inträffat. F 0 Ingen start (efter startförsök) F 0 Flamavott F 0 Underspänning eller överspänning F 04 För tidig flamregistrering F 05 Flamvakt avott eller flamvakt kortslutning F 06 Temperatursensorn avott eller temperatursensorn kortslutning F 07 Doseringspump avott eller doseringspump kortslutning F 08 Fläktmotor avott eller fläktmotor kortslutning eller fläktmotor fel varvtal F 09 Glödstift avott eller glödstift kortslutning F 0 F Överhettning Cirkulationspump avott eller cirkulationspump kortslutning.6.. Utrustning med omkopplare Vid drift med omkopplare visas felets art genom en blinkkod på driftindikeringslampan under värmeaggregatets eftergångstid. Efter fem korta signaler kommer de långa blinkpulserna: x x x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 0x x Ingen start (efter startförsök) Flamavott Under- eller överspänning För tidig flamregistrering Flamvakt avott eller flamvakt kortslutning Temperatursensor avott eller temperatursensor kortslutning Doseringspump avott eller doseringspump kortslutning Fläktmotor avott eller fläktmotor kortslutning eller fläktmotor fel varvtal Glödstift avott eller glödstift kortslutning Överhettning Cirkulationspump avott eller cirkulationspump kortslutning 04

16 Thermo 90 S / Thermo 90 ST Funktionsbeskrivning Plats för anteckningar 05

17 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 4 Tekniska data 4 Tekniska data För nedanstående tekniska data gäller om inga gränsvärden anges de vanliga toleranserna för värmeaggregat på ± 0 % vid en omgivningstemperatur på + 0 C och vid märkspänning. Elektriska komponenter Styrenhet, motorer för föränningsluftsfläkt och cirkulationspump, glödstift, omkopplare och tidur (ingen tidsinställning vid ADR-drift) är konstruerade antingen för Volt eller 4 Volt. Komponenterna temperaturbegränsare, temperatursensor och flamväktare är lika för både V och 4 V värmeaggregat. Bränsle för Thermo 90 S / Thermo 90 ST och Thermo 90 S-ADR /Thermo 90 ST-ADR (diesel): Som änsle lämpar sig det dieselänsle som fordonstillverkaren föreskriver. En negativ påverkan av tillsatser är inte känd. Om änslet tas direkt från tanken skall fordonstillverkarens blandningsföreskrifter följas. Vid en övergång till köldtåliga änslen måste värmeaggregatet tas i drift i ca 5 minuter, så att änsleledningen och änslepumpen fylls med nytt änsle. Bränsle för Thermo 90S / Thermo 90 ST bensin: Som änsle lämpar sig det änsle som fordonstillverkaren föreskriver. Man kan använda både blyat och blyfritt änsle. Värmeaggregat Drift Thermo 90 S Bensin Thermo 90 ST Bensin Thermo 90 S Diesel Thermo 90 S-ADR Thermo 90 ST Diesel Thermo 90 S-ADR EG-typkontrollmärke ~S99 ~S98 Konstruktion Vattenvärmeaggregat med Ferro-tec-teknik Värmeflöde Max. 9, kw reglerområde,0 kw - 7,6 kw,8 kw - 7,6 kw Bränsle Bensin Diesel Bränsleförukning Max., l/h reglerområde 0,5 l/h -,0 l/h 0,9 l/h - 0,9 l/h Märkspänning V eller 4 V Driftspänningsområde V eller V Märkeffektupptagning med cirkulationspump (utan fordonsfläkt) Max. reglerområde 7 W - 8 W 90 W 7 W - 8 W Tillåten omgivningstemperatur: Värmeaggregat: - drift C (90 C med styrenhet monterad på värmeaggregatet) - Lager C (90 C med styrenhet monterad på värmeaggregatet) Styrenhet: - drift C C C C - Lager C Doseringspump: - Drift C C - Lager C Tillåtet driftövertryck (värmebärare) Max.,0 bar Påfyllningsmängd värmeväxlare 0,5 l Max. temperatur föränningsluftintag + 40 C Minsta vätskemängd i kretsloppet 6,00 l Cirkulationspumpens volymström 650 l/h till 0,5 bar CO i avgaserna (tillåtet funktionsområde) Max. 0...,0 volym-% CO -inställningsvärde vid ca. + 0 C och geografisk höjd över havsytan Dimensioner värmeaggregat (tolerans ± mm) * Styrenhet monterad på värmeaggregat Vikt Max. 0 m 500 m 000 m 0 % 0,6 %, % L 0 (55*) mm B mm H mm L 07 (5*) mm B mm H mm L 0 (55*) mm B mm H mm 4,8 kg L 07 (5*) mm B mm H mm 40

18 4 Tekniska data Thermo 90 S / Thermo 90 ST Plats för anteckningar 40

19 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 5 Felsökning och felavhjälpning 5 Felsökning och felavhjälpning 5. Allmänt I detta avsnitt beskrivs felsökning och felavhjälpning på värmeaggregaten Thermo 90 S och Thermo 90 ST. VARNING! Felsökning och felavhjälpning förutsätter goda kunskaper om hur de enskilda komponenterna i värmeaggregatet är uppbyggda och hur de fungerar och får endast utföras av utbildad personal. Om man är osäker kan man läsa om de funktionella sammanhangen i avsnitt och. Felsökningen begränsas i regel till att man lokaliserar de felaktiga komponenterna. Följande felorsaker tas inte upp i genomgången men bör i princip kontrolleras för att utesluta ett fel av följande skäl: Korrosion på kontakten Glappkontakt på stickkontakten Kontaktpressfel på stickkontakten Korrosion på ledningar och säkringar Korrosion på batteripolerna Otillåtet hög omgivningstemperatur Efter varje felavhjälpning ska en funktionskontroll i bilen genomföras; dessförinnan ska aggregatet stängas av och startas. 5. Allmänna felsymtom Följande tabell (bild 50) omfattar de möjliga, allmänna felsymtomen. Felsymtom Möjlig orsak Åtgärd Aggregatet stängs av automatiskt Ingen föränning efter start och upprepad start Flamman slocknar under drift Aggregatet överhettas pga. ist på kylvätska/kylvätskeförlust Spanningsbortfall längre än 0 sekunder Avstängning genom temperaturbegränsaren Ingen flamregistrering vid start Styrenheten går över i felspärr Stäng av aggregatet och starta på nytt Om ingen värmedrift följer, uppsök en Webasto-serviceverkstad Fyll på kylvätska. Efter avsvalning av aggregatet tryck in temperaturbegränsarens knapp före start eller byt temperaturbegränsare Kontrollera säkringar, stickförbindningar och batteriladdning Efter avsvalning av aggregatet tryck på temperaturbegränsarens knapp före start eller byt temperaturbegränsare Kontrollera flamvakt och flamförbindningar Bild 50 Allmänna felsymtom En orsak kan i många fall vara ännaren. Utför en granskning enligt

20 5 Felsökning och felavhjälpning Thermo 90 S / Thermo 90 ST 5. Felsymtom vid felavstängning Vid drift med omkopplare visas störningens art genom en blinkkod på driftindikeringslampan under värmeaggregatets eftergångstid. Efter fem korta signaler kommer de långa blinkpulserna: Med värmeaggregat Thermo 90 S med standardur visas felet på tidurets display (se.6.). Följande tabell kan användas på motsvarande sätt. Felsymtom Möjlig orsak Åtgärd Ingen funktion Blinkpuls (utebliven start) Blinkpulser (flamavott under föränning) Blinkpulser (underspänning) 4 Blinkpulser (flamvakten kontinuerligt het) 5 Blinkpulser (flamvakt defekt) 6 Blinkpulser (temperatursensor defekt) 7 Blinkpulser (doseringspump defekt) (överhettningsskydd defekt) 8 Blinkpulser (föränningsluftfläkt defekt) Elkablar, säkringar Styrenhet defekt Bränslesystem Föränningsluft/avgasledning Brännare Bränsleförsörjning Brännare Elförsörjning Flamvakt defekt Kablar Flamvakt defekt Kablar Temperatursensor defekt Kylvätskekretslopp Kablar Doseringspump defekt Kablar Föränningsluftfläkt defekt Kontrollera säkringarna Kontrollera batterianslutningarna: + på / på 9 / + på, stickkontakt X (Thermo 90 S) + på / på 9 / + på, stickkontakt X8 (Thermo 90 ST) Byt styrenhet Kontrollera änslenivå Kontrollera änslefilter Lufta änslesystemet Kontrollera föränningsluft/avgasledning med avseende på främmande partiklar och rengör vid behov Rengör ännaren eller byt den vid behov Kontrollera änslenivå Kontrollera änslefilter Lufta änslesystemet Rengör ännaren eller byt den vid behov Kontrollera batteriet Kontrollera de elektriska förbindningarna Byt flamvakt Undersök om kablar är skadade, avott och kortslutning Byt flamvakt Undersök om kablar är skadade, avott och kortslutning Byt temperatursensor Kontrollera klylvätskenivå Lufta kylvätskekretsloppet Återställ temperaturbegränsaren Undersök om kablar är skadade, avott och kortslutning Byt doseringspump Undersök om kablar är skadade, avott och kortslutning Byt föränningsluftfläkt Bild 50 Felsymtom vid avstängning pga. fel (sidan av ) 50

21 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 5 Felsökning och felavhjälpning Felsymtom Möjlig orsak Åtgärd 9 BlinkpulserGlödstift defekt Kablar Undersök om kablar är skadade, avott och kortslutning 0 Blinkpulser (överhettning) Blinkpulser (cirkulationspump defekt) Glödstift defekt Aggregatet överhettat Kablar Cirkulationspump defekt Byt glödstift Kontrollera kylvätskenivå och fyll på vid behov Efter avsvalning av aggregatet tryck in temperaturbegränsarens knapp före start eller byt temperaturbegränsare Undersök om kablar är skadade, avott och kortslutning Byt cirkulationspump Bild 50 Felsymtom vid avstängning pga. fel (sidan av ) 5.4 Granskning för bedömning ännaren Brännaren och förångaren i aggregatet har specifika kännemärken, om de måste bytas eller är felfria. I det följande anges kriterierna för en korrekt kontroll Brännarhuset Startlufthålet (bild 50) måste vara öppet annars sker ingen start. Åtgärd Ta bort smuts från startlufthålet (t.ex. med en tråd med en diameter på,5 mm). Ta först bort glödstiftet. 50

22 5 Felsökning och felavhjälpning Thermo 90 S / Thermo 90 ST Bränslerör Rundtätning Flamvakt 4 Isolering 5 Glödstift 6 Hus 7 Skruv 8 Bygel 9 Startlufthål Bild 50 Granskning, ännarens bakvägg 5.4. Bakvägg med metallförångare Pilotflammans utgångshål (bild 504) måste vara öppet annars sker ingen start. Pilotflammans utloppsöppning Åtgärd Byt ännare Sprickor, avflagningar eller missfärgningar på förångaren leder inte till att ännaren stoppar och har ingen betydelse. Koksavlagringar på förångarens yta (med undantag av pilotflammans utloppsöppning) är vanlig; genom belastningsövergång från full belastning till delbelastning rengörs i regel ännaren av sig själv. Metallförångare, bensin 504

23 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 5 Felsökning och felavhjälpning Pilotflammans utloppsöppning Komplett ännare Kablarna från glödstiftet måste vara dragna som framgår av bild 50. Förskruvningen av huset och föränningskammaren (bild 505) måste vara fast. Huset och föränningskammaren (bild 505) måste vara fast förbundna och får inte ha något glapp (kontrollera genom lätt rörelse av änsleröret). Rundtätningsringen (bild 50) måste omsluta änsleröret jämnt och vara tät. Metallförångare, diesel Avståndet (spalten) mellan husets kant och föränningskammarens överkant (bild 505) måste inte vara lika över hela omfånget. Isoleringen (bild 50) måste finnas. Bild 504 Granskning, pilotflammans utloppsöppning 5.4. Föränningskammare Föränningskammare Täckplåt Föränningskammaren (bild 505) bör inte vara skadad (t.ex. buckligt). En bucklig föränningskammare kan leda till dålig föränning respektive förkoksning av aggregatet. Åtgärd Byt ännare Lufthålen (bild 505) i föränningskammaren får inte vara igensatta av koks. Lufthål som är igensatta med koks kan leda till att aggregatet inte startar eller till att föränningen blir dålig. Åtgärd Skrapa upp lufthålen försiktigt Lufthål Spalt mellan hus och föränningskammare Bild 505 Granskning, komplett ännare 505

24 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 6 Funktionskontroller 6 Funktionskontroller 6. Allmänt I detta avsnitt beskrivs aggregatets provningar och inställningar i monterat och demonterat tillstånd för att kontrollera dess funktionsduglighet. SE UPP! Värmeaggregatet får inte användas i slutna rum som garage eller verkstäder utan avgasutsugning. 6. Inställningar 6.. Inställning av CO -halten En ändring av den faiksinställda mängden föränningsluft är tillåten och kan utföras genom att man vrider på luftregleringsskruven. Inställning Högervridning: CO -värdet blir lägre (före mätningen låt aggregatet gå ca 5 minuter). Grovinställning: Vrid inställningsskruven längst åt höger och vrid tillbaka ett varv. 6. Provning av enstaka komponenter 6.. Motståndsprov av temperatursensorn 6.. Motståndsprov av flamvakten Vid elektrisk provning med en digital multimeter ska flamvakten uppvisa följande värden: Kallprovning: Motstånd vid 5 C:,0 ±0,4 Ω Provström: < 5 ma Varmprovning: Motstånd vid 800 ±0 C: 8 ±,0 Ω (keramikstav rödglödande på en längd av ca 0 mm) Provström: < 5 ma 6..4 Provning av föränningsluftfläkten Provningen av motorvarvtalet måste utföras med aggregatet monterat och i driftspänningsområdet. Därvid ska man vara uppmärksam på slipande ljud. För provning av motorvarvtalet måste locket tas av fläkten. Före monteringen ska tätningen bytas ut. VARNING! Se till att låstapparna inte går av. Om låstapparna har gått av måste lock och tätning bytas. Varvtal i regleringsområdet minst 800 min - (± 9 %) Varvtal i regleringsområdet max 5600 min - (± 9 %) Om varvtalen ligger utanför toleransområdet ska föränningsluftfläkten byta ut (se 9..5). Vid elektrisk provning med en digital multimeter ska temperatursensorn uppvisa följande värden vid rumstemperatur: Motstånd vid 5 C: Provström: Ω < ma 6.. Motståndsprov av glödstiftet Vid elektrisk provning med en digital multimeter ska glödstiftet uppvisa följande värden: Glödstift: V (röd) 4 V (grön) Motstånd vid 5 C: 0,... 0,6 Ω,...,44 Ω Provström: < 5 ma < 5 ma 60

25 6 Funktionskontroller Thermo 90 S / Thermo 90 ST Plats för anteckningar 60

26 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 7 Kopplingsscheman 7 Kopplingsscheman 7. Allmänt Kopplingschemana (bild ) visar de möjliga kopplingarna av värmeaggregatet Thermo 90 S med Standardtidur Standardtidur och separat styrning av cirkulationspumpen ADR-utrustning med omkopplare ADR-utrustning med omkopplare, utan sidodrift Kopplingschemana (bild ) visar de möjliga kopplingarna av värmeaggregatet Thermo 90 ST med Standardtidur Standardtidur och separat styrning av cirkulationspumpen ADR-utrustning med omkopplare ADR-utrustning med omkopplare, utan sidodrift 70

27 7 Kopplingsscheman Thermo 90 S / Thermo 90 ST E B X B X X X5 X6 X (ST ) X (ST ) X (ST ) M 58 5 B M F F X6 F rt P H 0 H 7 4 S8 H6 8 X sw ws X (ST ) 4 rt X (ST ) ge ge rt sw bl bl ws/bl vi vi/bl gr or or gn sw M M bl K5 gn/ws rt/bl a E ϑ ϑ Y M M M B B B A M vi vi gr gr gn gn X (ST ) X A X5 B rt 0 sw 0 4 Temperaturkodning (temperatur vid vattenutloppet): se tabell sidan 0 Tidur P: med plus vid anslutning 0 = kontinuerlig drift vid snabbvärmning Anslutning 0 ledig = uppvärmningstiden kan programmeras (0 till 0 min) grundinställning 0 min Bilens säkring Bilens fläktomkopplare Kabeltvärsnitt < 7,5 m 7,5-5 m 0,75 mm,0 mm 0,75 mm,0 mm,0 mm,5 mm,5 mm,5 mm,5 mm 4,0 mm 4,0 mm 6,0 mm bl ge gn gr or rt sw vi ws Kabelfärger blå un gul grön grå orange röd svart violett vit Pos. Beteckning Kommentar A Värmeaggregat A Styrenhet B Flamvakt B Temperatursensor B Temperaturbegränsare / överhettningsskydd B4 Rumstermostat E Glödstift F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 5 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 H Symbol för Uppvärmning på Driftsvisning (i position P) displayen H Symbolbelysning Lampa (i pos. P) H6 LED röd Belysning snabbvärmningsknapp, beredskapsvisning, inkopplingskontroll (i pos. P) K5 Relä för fordonsfläkt M Motor Föränningsluftfläkt Pos. Beteckning Kommentar M Motor Cirkulationspump M Motor fordonsfläkt P Standardtidur för tidsinställd drift S8 Tryckomkopplare snabbvärme fjärrkontroll X Stickförbindning polig vid pos. A X Stickförbindning polig vid pos. P X5 Stickförbindning polig till Y X6 Stickförbindning polig Diagnos X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) Y Doseringspump Bränslepump för värmeaggregat Bild 70 Systemkoppling för Thermo 90 S, och 4 V, mit standardtidur 70

28 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 7 Kopplingsscheman E B X B X X X5 X6 X (ST ) X (ST ) X (ST ) M 58 5 B M F F X6 F P H 0 H 7 4 S8 rt H6 8 X S9 sw ws K a a 85 X (ST ) 4 rt rt ge rt sw bl ws/bl vi vi/bl gr or or 0 85 sw X (ST ) ge bl E ϑ ϑ Y M M M B B B A M gn sw M M vi vi gr gr gn gn X (ST ) X bl A X5 B4 K5 gn/ws rt/bl 4 rt 0 sw 0 4 Temperaturkodning (temperatur vid vattenutloppet): se tabell sidan 0 Tidur P: med plus vid anslutning 0 = kontinuerlig drift vid snabbvärmning Anslutning 0 ledig = uppvärmningstiden kan programmeras = (0 till 0 min) = grundinställning 0 min Bilens säkring Bilens fläktomkopplare Kabeltvärsnitt < 7,5 m 7,5-5 m 0,75 mm,0 mm 0,75 mm,0 mm,0 mm,5 mm,5 mm,5 mm,5 mm 4,0 mm 4,0 mm 6,0 mm bl ge gn gr or rt sw vi ws Kabelfärger blå un gul grön grå orange röd svart violett vit Pos. Beteckning Kommentar A Värmeaggregat A Styrenhet B Flamvakt B Temperatursensor B Temperaturbegränsare / överhettningsskydd B4 Rumstermostat E Glödstift F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 5 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 H Symbol för Uppvärmning på Driftsvisning (i position P) displayen H Symbolbelysning Lampa (i pos. P) H6 LED röd Belysning snabbvärmningsknapp, beredskapsvisning, inkopplingskontroll (i pos. P) K Relä för cirkulationspump, fjärrstyrning K5 Relä för fordonsfläkt Pos. Beteckning Kommentar M Motor Föränningsluftfläkt M Motor Cirkulationspump M Motor fordonsfläkt P Standardtidur för tidsinställd drift S8 Tryckomkopplare snabbvärme fjärrkontroll S9 Omkopplare Uppvärmning/ cirkulationspumpstyrning X Stickförbindning polig vid pos. A X Stickförbindning polig vid pos. P X5 Stickförbindning polig till Y X6 Stickförbindning polig Diagnos X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) Y Doseringspump Bränslepump för värmeaggregat Bild 70 Systemkoppling för Thermo 90 S, och 4 V, med standardtidur och separat styrning av cirkulationspumpen 70

29 7 Kopplingsscheman Thermo 90 S / Thermo 90 ST E B X B X X5 X6 X (ST ) X (ST ) X (ST ) M B 58 5 D+/6 0 S5 M D+/6 F F X6 S7 F rt rt X (ST ) B4 A F S4 S5 H B E sw ws X (ST ) ge ge rt sw M bl bl ws/bl M vi vi/bl gr or or gn E sw M M vi B vi gr gr ϑ gn gn ϑ X B B A X (ST ) bl Y A X5 H5 Y K5 gn/ws rt/bl a 85 4 rt 0 sw M 0 M 4 Temperaturkodning (temperatur vid vattenutloppet): se tabell sidan 0 Bilens säkring Bilens fläktomkopplare Kabeltvärsnitt < 7,5 m 7,5-5 m 0,75 mm,0 mm 0,75 mm,0 mm,0 mm,5 mm,5 mm,5 mm,5 mm 4,0 mm 4,0 mm 6,0 mm bl ge gn gr or rt sw vi ws Kabelfärger blå un gul grön grå orange röd svart violett vit Pos. Beteckning Kommentar A Värmeaggregat A Styrenhet B Flamvakt B Temperatursensor B Temperaturbegränsare / överhettningsskydd B4 Rumstermostat E Glödstift F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 5 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 H Lampa max W Driftsvisning (i position S4) H5 Lampa minst, W Driftkontrollampa matningsanordning K5 Relä för fordonsfläkt M Motor Föränningsluftfläkt M Motor Cirkulationspump M Motor fordonsfläkt S4 Omkopplare till/från Pos. Beteckning Kommentar S5 Brytare - eller -polig Nödomkopplare elektrisk eller pneumatisk S7 Omkopplare till plus matningsanordning X Stickförbindning polig vid pos. A X5 Stickförbindning polig till Y X6 Stickförbindning polig Diagnos X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) Y Doseringspump Bränslepump för värmeaggregat Y Magnetventil för matningsanordning Bild 70 Systemkoppling för Thermo 90 S-ADR, 4 V, med omkopplare 704

30 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 7 Kopplingsscheman E B X B X X5 X6 X (ST ) X (ST ) X (ST ) M B 58 5 D+/6 0 S5 M D+/6 F F X6 F rt rt X (ST ) B4 A F S4 S5 H B E sw ws X (ST ) ge ge rt sw M bl bl ws/bl M vi vi/bl gr or or gn E sw M M vi B vi gr gr ϑ gn gn ϑ X B B A X (ST ) bl Y A X5 K5 gn/ws rt/bl a 85 4 rt 0 sw M 0 M 4 Temperaturkodning (temperatur vid vattenutloppet): se tabell sidan 0 Bilens säkring Bilens fläktomkopplare Kabeltvärsnitt < 7,5 m 7,5-5 m 0,75 mm,0 mm 0,75 mm,0 mm,0 mm,5 mm,5 mm,5 mm,5 mm 4,0 mm 4,0 mm 6,0 mm bl ge gn gr or rt sw vi ws Kabelfärger blå un gul grön grå orange röd svart violett vit Pos. Beteckning Kommentar A Värmeaggregat A Styrenhet B Flamvakt B Temperatursensor B Temperaturbegränsare / överhettningsskydd B4 Rumstermostat E Glödstift F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 5 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 H Lampa max W Driftsvisning (i position S4) K5 Relä för fordonsfläkt M Motor Föränningsluftfläkt M Motor Cirkulationspump M Motor fordonsfläkt S4 Omkopplare till/från S5 Brytare - eller -polig Nödomkopplare elektrisk eller pneumatisk Pos. Beteckning Kommentar S7 Omkopplare till plus matningsanordning X Stickförbindning polig vid pos. A X5 Stickförbindning polig till Y X6 Stickförbindning polig Diagnos X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X Stickförbindning polig till pos. A (ST ) Y Doseringspump Bränslepump för värmeaggregat Bild 704 Systemkoppling för Thermo 90 S-ADR, 4 V, med omkopplare utan sidodrift 705

31 7 Kopplingsscheman Thermo 90 S / Thermo 90 ST ϑ ϑ 4 Temperaturkodning (temperatur vid vattenutloppet): se tabell sidan 0 Tidur P: med plus vid anslutning 0 = kontinuerlig drift vid snabbvärmning Anslutning 0 ledig = uppvärmningstiden kan programmeras (0 till 0 min) = grundinställning 0 min Bilens säkring Bilens fläktomkopplare Kabeltvärsnitt < 7,5 m 7,5-5 m 0,75 mm,0 mm 0,75 mm,0 mm,0 mm,5 mm,5 mm,5 mm,5 mm 4,0 mm 4,0 mm 6,0 mm bl ge gn gr or rt sw vi ws Kabelfärger blå un gul grön grå orange röd svart violett vit Pos. Beteckning Kommentar A Värmeaggregat A Styrenhet B Flamvakt B Temperatursensor B Temperaturbegränsare / överhettningsskydd B4 Rumstermostat E Glödstift F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 5 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 H Symbol för Uppvärmning på Driftsvisning (i position P) displayen H Symbolbelysning Lampa (i pos. P) H6 LED röd Belysning snabbvärmningsknapp, beredskapsvisning, inkopplingskontroll (i pos. P) K5 Relä för fordonsfläkt M Motor Föränningsluftfläkt M Motor Cirkulationspump M Motor fordonsfläkt Pos. Beteckning Kommentar P Standardtidur för tidsinställd drift S8 Tryckomkopplare snabbvärme fjärrkontroll X Stickförbindning 4 polig vid pos. A X Stickförbindning polig vid pos. A X Stickförbindning polig vid pos. A X4 Stickförbindning polig vid pos. A X5 Stickförbindning polig vid pos. A X6 Stickförbindning polig Diagnos X8 Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X9 Stickförbindning polig vid pos. P X0 Stickförbindning polig Diagnos W-buss X Stickförbindning polig till Y Y Doseringspump Bränslepump för värmeaggregat Bild 705 Systemkoppling för Thermo 90 ST, och 4 V, mit standardtidur 706

32 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 7 Kopplingsscheman ϑ ϑ 4 Temperaturkodning (temperatur vid vattenutloppet): se tabell sidan 0 Tidur P: med plus vid anslutning 0 = kontinuerlig drift vid snabbvärmning Anslutning 0 ledig = uppvärmningstiden kan programmeras = (0 till 0 min) = grundinställning 0 min Bilens säkring Bilens fläktomkopplare Kabeltvärsnitt < 7,5 m 7,5-5 m 0,75 mm,0 mm 0,75 mm,0 mm,0 mm,5 mm,5 mm,5 mm,5 mm 4,0 mm 4,0 mm 6,0 mm bl ge gn gr or rt sw vi ws Kabelfärger blå un gul grön grå orange röd svart violett vit Pos. Beteckning Kommentar A Värmeaggregat A Styrenhet B Flamvakt B Temperatursensor B Temperaturbegränsare / överhettningsskydd B4 Rumstermostat E Glödstift F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 5 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 H Symbol för Uppvärmning på Driftsvisning (i position P) displayen H Symbolbelysning Lampa (i pos. P) H6 LED röd Belysning snabbvärmningsknapp, beredskapsvisning, inkopplingskontroll (i pos. P) K Relä för cirkulationspump, fjärrstyrning K5 Relä för fordonsfläkt Pos. Beteckning Kommentar M Motor Föränningsluftfläkt M Motor Cirkulationspump M Motor fordonsfläkt P Standardtidur för tidsinställd drift S8 Tryckomkopplare snabbvärme fjärrkontroll S9 Omkopplare Uppvärmning/ cirkulationspumpstyrning X Stickförbindning 4 polig vid pos. A X Stickförbindning polig vid pos. A X Stickförbindning polig vid pos. A X4 Stickförbindning polig vid pos. A X5 Stickförbindning polig vid pos. A X6 Stickförbindning polig Diagnos X8 Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X9 Stickförbindning polig vid pos. P X0 Stickförbindning polig Diagnos W-buss X Stickförbindning polig till Y Y Doseringspump Bränslepump för värmeaggregat Bild 706 Systemkoppling för Thermo 90 ST, och 4 V, med standardtidur och separat styrning av cirkulationspumpen 707

33 7 Kopplingsscheman Thermo 90 S / Thermo 90 ST ϑ ϑ 4 Temperaturkodning (temperatur vid vattenutloppet): se tabell sidan 0 Bilens säkring Bilens fläktomkopplare Kabeltvärsnitt < 7,5 m 7,5-5 m 0,75 mm,0 mm 0,75 mm,0 mm,0 mm,5 mm,5 mm,5 mm,5 mm 4,0 mm 4,0 mm 6,0 mm bl ge gn gr or rt sw vi ws Kabelfärger blå un gul grön grå orange röd svart violett vit Pos. Beteckning Kommentar A Värmeaggregat A Styrenhet B Flamvakt B Temperatursensor B Temperaturbegränsare / överhettningsskydd B4 Rumstermostat E Glödstift F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 5 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 H Lampa max W Driftsvisning (i position S4) H5 Lampa minst, W Driftkontrollampa matningsanordning K5 Relä för fordonsfläkt M Motor Föränningsluftfläkt M Motor Cirkulationspump M Motor fordonsfläkt S4 Omkopplare till/från Pos. Beteckning Kommentar S5 Brytare - eller -polig Nödomkopplare elektrisk eller pneumatisk S7 Omkopplare till plus matningsanordning S0 Omkopplare Batteriomkopplare i plus X Stickförbindning 4 polig vid pos. A X Stickförbindning polig vid pos. A X Stickförbindning polig vid pos. A X4 Stickförbindning polig vid pos. A X5 Stickförbindning polig vid pos. A X6 Stickförbindning polig Diagnos X8 Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X0 Stickförbindning polig Diagnos W-buss X Stickförbindning polig till Y Y Doseringspump Bränslepump för värmeaggregat Y Magnetventil för matningsanordning Bild 707 Systemkoppling för Thermo 90 ST-ADR, 4 V, med omkopplare 708

34 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 7 Kopplingsscheman ϑ ϑ 4 Temperaturkodning (temperatur vid vattenutloppet): se tabell sidan 0 Bilens säkring Bilens fläktomkopplare Kabeltvärsnitt < 7,5 m 7,5-5 m 0,75 mm,0 mm 0,75 mm,0 mm,0 mm,5 mm,5 mm,5 mm,5 mm 4,0 mm 4,0 mm 6,0 mm bl ge gn gr or rt sw vi ws Kabelfärger blå un gul grön grå orange röd svart violett vit Pos. Beteckning Kommentar A Värmeaggregat A Styrenhet B Flamvakt B Temperatursensor B Temperaturbegränsare / överhettningsskydd B4 Rumstermostat E Glödstift F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 5 A flatsäkring SAE J 84 F Säkring 0 A flatsäkring SAE J 84 H Lampa max W Driftsvisning (i position S4) K5 Relä för fordonsfläkt M Motor Föränningsluftfläkt M Motor Cirkulationspump M Motor fordonsfläkt S4 Omkopplare till/från S5 Brytare - eller -polig Nödomkopplare elektrisk eller pneumatisk Pos. Beteckning Kommentar S0 Omkopplare Batteriomkopplare i plus X Stickförbindning 4 polig vid pos. A X Stickförbindning polig vid pos. A X Stickförbindning polig vid pos. A X4 Stickförbindning polig vid pos. A X5 Stickförbindning polig vid pos. A X6 Stickförbindning polig Diagnos X8 Stickförbindning polig till pos. A (ST ) X0 Stickförbindning polig Diagnos W-buss X Stickförbindning polig till Y Y Doseringspump Bränslepump för värmeaggregat Bild 708 Systemkoppling för Thermo 90 ST-ADR, 4 V, med omkopplare utan sidodrift 709

35 7 Kopplingsscheman Thermo 90 S / Thermo 90 ST Plats för anteckningar 70

36 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 8 Servicearbeten 8 Servicearbeten 8. Allmänt I detta avsnitt beskrivs de tillåtna servicearbetena på aggregatet i monterat tillstånd. 8. Arbeten på aggregatet Innan arbete utförs på värmeaggregatet ska i princip huvudströmkabeln lossas vid bilens batteri. Batteriets huvudström får inte avytas på grund av överhettningsrisk och därmed följande utlösning av överhettningsskyddet, så länge aggregatet är i drift eller eftergång. Om omfattande reparationer ska utföras på aggregatet kan det vara mest praktiskt att demontera det. Efter arbeten på värmekretsloppet måste man fylla på en kylvätskeblandning bestående av vatten och frostskyddsmedel enligt biltillverkarens anvisningar och värmekretsloppet ska luftas omsorgsfullt. Vid reparationer som kräver en ändring av monteringsplats, ska tillhörande monteringsanvisning och fordonsspecifika monteringsförslag beaktas. 8. Arbeten på bilen VARNING! I området vid värmeaggregatet får en temperatur på 90 C inte överskridas (t.ex. vid lackering på bilen) (se avsnitt 4). 80

37 8 Servicearbeten Thermo 90 S / Thermo 90 ST 8.4 Provkörning av aggregatet Värmeaggregatet får inte användas i slutna rum som garage eller verkstäder utan avgasutsugning, inte heller med tidur. 8.5 Servicearbeten Före och efter varje uppvärmningsperiod ska följande servicearbeten genomföras för funktionssäkerhetens skull: Rengör aggregatet utvändigt (undvik inträngning av vatten). Undersök om det finns korrosion på elektriska anslutningarna, och om de sitter fast ordentligt. Undersök om avgas- och föränningsluftledningar är skadade och kontrollera att de inte innehåller några hinder. Kontrollera om änsleledning och änslefilter är täta. Kontrollera om kylvätskekretslopp och cirkulationspump är täta. Undersök om det finns sprickor i slangarna. Byt änslefilter om det har monterats. 80

38 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 8 Servicearbeten På Thermo 90 S och Thermo 90 ST har faiken monterat styrenheten på föränningsluftfläkten. Med backventil och termostat Kabelstam Bränsleledning Avgasledning Kylvätskekretslopp Värmeväxlare Bilvärmeaggregat Omkopplare för fläkt i bilvärmesystemet Relä för fordonsfläkt 4 Tidur 5 Säkringslist i bilen 6 Backventil med Dropphål 7 T-stycke 8 Fordonsmotor 9 Värmeaggregat 0 Cirkulationspump Vattenpump Kylare Reglerventil 4 Avgasljuddämpare 5 Doseringspump 6 Föränningsluftsugledning 7 Termostat 8 Styrenhet (alternativt vid Thermo 90 S) 9 Styrenhet (monteringsplats Thermo 90 ST och valfritt vid Thermo 90 S) Utan backventil Bild 80 Monteringsexempel för värmeaggregat i lastbil 80

39 8 Servicearbeten Thermo 90 S / Thermo 90 ST 8.6 Synkontroll respektive monteringsbestämmelser 8.6. Anslutning till fordonets kylsystem I termostatkretslopp får man endast använda termostater som öppnar vid < 65 C. Värmeaggregatet bör placeras så lågt som möjligt så att självurluftningen fungerar. Detta gäller särskilt på grund av att cirkulationspumpen inte suger. Värmeaggregatet ansluts till bilens kylsystem enligt bild 80. Mängden kylvätska i kretsloppet måste vara minst 6 liter. I normalfall ska de vattenslangar som följer med i leveransen från Webasto användas. Om inte, måste slangarna motsvara minst DIN 74. Slangarna ska dras utan böjningar och om möjligt riktade uppåt för att säkerställa fullgod avluftning. Slanganslutningarna måste vara säkrade med slangklämmor. högsta änslenivå över doseringspumpen H (m) vid ett max övertryck (bar) i änsleledningen 0,00 0,0,00 0,,00 0,0 Lägsta änslenivå under doseringspumpen S (m) vid ett max undertryck (bar) i änsletanken 0,00 0,0 0,50 0,06,00 0,0 Endast för ADR: Observera ADR-bestämmelserna om dragning av avgasledning del 9, punkt Ett meddelande som anger att värmaren måste stängas av innan änsle fylls på skall fästas vid påfyllningsröret. Slangklämmorna ska dras åt med ett åtdragningsmoment på 4 Nm. Före det första idrifttagande av värmeaggregatet eller efter byte av kylvätska måste kylstemet avluftas. Värmeaggregat och ledningar ska vara så monterade att en statisk avluftning sker. En god avluftning kännetecknas av en nästan ljudlöst arbetande cirkulationspump. Bristande avluftning kan leda till att den återkopplingsbara temperaturbegränsaren aktiveras Anslutning till fordonets änslesystem Bränslet hämtas antingen från fordonets tank eller från en separat änslebehållare. Uppgifter om det tillåtna trycket vid änsleupptagningsställena finns i tabellen nedan. l +l l l 0,0 m, m 8,8 m Bild 80 Bränsleförsörjning 804

40 Thermo 90 S / Thermo 90 ST 8 Servicearbeten Bränsleuttag Fordon med dieselmotor Bränsleuttaget måste ske från änsletanken eller en separat tank (se bild 80, 804 och 805). Bränsleintag Tätring Borrhål 5 Använd endast änsleuttag tillsammans med änsletank av metall Tankarmatur > 5 mm Bild 80 Webasto-änsleupptagare Bild 805 Bränsleuttag från plasttank (uttag via tankarmatur) INFORMATION Armaturen skall vara tillverkad av plåt! Plasttank Gränssnittet på änsleuttaget måsta gradas av efter avsågningen och metallspån avlägsnas. Bilar med bensinmotorer Bränsleanslutningen av värmeaggregatet ska utföras i returledningen vid förgasar- respektive insprutningsmotorer med returledning. Vid förgasarmotorer utan returledning ska värmeaggregatets änsleanslutning utföras i ledningen mellan bilens änsletank och pump. Ett sätt att identifiera motorns tilloppsledning är att denna normalt har försetts med änslefilter. Tätring Bild 804 Bränsleuttag från plasttank (uttag via avtappningsskruv) Om en utgasningsbehållare är monterad i bilen måste änsleuttaget ske före utgasningsbehållaren. Bränsleuttaget från till- och frånloppsledningar får endast ske med den speciella Webasto-änslavtappningen (se bild 806). Bränsleuttaget ska monteras så att luft- eller gasblåsor automatiskt leds mot tanken (se bild 806). Anslutning i motorrum rekommenderas i princip inte, bl.a. beroende på motorns strålningsvärme. Bränsleuttaget får inte ske i motorrummet, eftersom det här kan uppstå gasblåsor i ledningarna till följd av motorns värmeavstrålning, vilket kan leda till föränningsstörningar. 805

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Radiofjärrkontroll. Eberspächer. Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning

Radiofjärrkontroll. Eberspächer. Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

Monteringsanvisning. Luftvärmare Air Top Evo 40 Air Top Evo 55. Svenska

Monteringsanvisning. Luftvärmare Air Top Evo 40 Air Top Evo 55. Svenska Monteringsanvisning Luftvärmare Svenska Innehållsförteckning 1 Om detta dokument 4 1.1 Målet med detta dokument 4 1. Hur du använder detta dokument 4 1.3 Användning av symboler och markerad text 4 1.4

Läs mer

Felaktig installation eller reparation av Webasto uppvärmnings- och kylsystem kan orsaka brand eller läckage av giftig koloxid som ger allvarliga

Felaktig installation eller reparation av Webasto uppvärmnings- och kylsystem kan orsaka brand eller läckage av giftig koloxid som ger allvarliga för parkeringsvärmare Monterings- och Bruksanvisning Felaktig installation eller reparation av Webasto uppvärmnings- och kylsystem kan orsaka brand eller läckage av giftig koloxid som ger allvarliga eller

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 Installationsanvisningar för båtvärmare Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 1 Inledning Handbokens uppgift Denna handbok strävar till att ge all den information som behövs för installation av Eberspächer

Läs mer

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl (säkerhets-/avtappningsventil) Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Användningsområde... 2 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 26 Modell... 26 Användningsändamål... 26 Bruksanvisning Viktig användarinformation...

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll:

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll: Flödesmätare digital för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmän information 1.1 Föreskriven användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 2. Allmänna

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Handbok Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Våt och torr dammsugare Denna instruktion förser Er med all nödvändig information som behövs för ett korrekt och säkert användande av dammsugaren. Användande

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Eberspächer AB 6 20:30

Eberspächer AB 6 20:30 Monteringsanvisning nr 900 Eberspächer Sats nr: 08 00 00 00 Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Ombyggnad av HYDRONIC DW Z till Parkeringsvärmare i FORD Focus Di Modellår

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll.

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. 250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer

Läs mer

Radonett AirGap 60/5

Radonett AirGap 60/5 Radonett AirGap 60/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållsförteckning 1 Funktionsbeskrivning...3 1.1 Manöverpanelen...4 1.1.1 Drift indikations dioder...4 1.1.2 Larmdioder...5 1.1.3

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KONTROLLERA...3 KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50

OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50 OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Oljebrännarens huvuddelar 4 Måttskisser 5 Ett-rörs, två-rörs anläggning 8 LED Panel 14 Hjälp vid fel 15 Sprängskisser 24 2 Denna instruktion ska förvaras

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

TEB-3 / TN-3. Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3. Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 8 7 26 24 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 11 14 13 14 10 21 22 2 Fläkt TEB-3 / TN-3 Använda symboler Symbolen anger

Läs mer

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera

Läs mer

SANJUAN FÄRSKVATTENKYLSYSTEM

SANJUAN FÄRSKVATTENKYLSYSTEM SANJUAN FÄRSKVATTENKYLSYSTEM Remove automatic drain, (a) Locate the automatic drain reservoir (ADR) on the front, right side and mounted low. (Gray plastic unit with blue plastic drain plug). 4.3/5.0/5.7

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

Användningsinstruktion

Användningsinstruktion Användningsinstruktion Art nr 27 070 Uppsamlingsaggregat för spillolja 75 l Art nr 27 070 890 Uppsamlingsaggregat för spillolja 95 l 04 573 A 405 Innehåll 1. Allmänna uppgifter 2 1.1. Ändamålsenlig användning

Läs mer

Bruksanvisning Styrning EX

Bruksanvisning Styrning EX Bruksanvisning Styrning EX Index 004 10987074 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 Figur 1 typ 6102-51, instrument i rackutförande Figur 2 typ 6102-52, instrument i rackutförande Figur

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren Bruksanvisning Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 För användaren Viktig allmän information Använd endast värmepannan ändamålsenligt och följ bruksanvisningarna.

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Skötselinstruktion LF322E

Skötselinstruktion LF322E Skötselinstruktion LF322E Utgåva Feb-13 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

italk2 Instruktioner och förslag till användning av Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information

italk2 Instruktioner och förslag till användning av Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Instruktioner och förslag till användning av italk2 Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 e-mail: info@rehabcenter.se Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Monterings- och skötselanvisningar

Monterings- och skötselanvisningar Monterings- och skötselanvisningar E VAT T E V Ä R M A R E S V R W 0/ 0/8 0/ 0 0 0 8 U 9 9 R e v. F U K T I O S B E SKRIVIG Thermia SVR är en förrådsvattenvärmare med elektrisk uppvärmning. Uppvärmningen

Läs mer

FLIK 5:90 Dec 1998 WIRSBO. Wirsbo Golvvärme. Drift- och skötselanvisningar

FLIK 5:90 Dec 1998 WIRSBO. Wirsbo Golvvärme. Drift- och skötselanvisningar WIRSBO Wirsbo Golvvärme Drift- och skötselanvisningar FLIK 5:90 Dec 1998 Allmänt Wirsbo golvvärme består av tre separata system, Wirsbo Golvvärme 20, Wirsbo Golvvärme 17 och Wirsbo Golvvärme 12. Wirsbo

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

Handbok CompAlbu El (Rev 2) EL-COMPALUBE HANDBOK

Handbok CompAlbu El (Rev 2) EL-COMPALUBE HANDBOK EL-COMPALUBE HANDBOK COMPALUBE automatiskt smörjsystem Ditt fordon är utrustat med ett centralsmörjsystem från STS. Systemet är konstruerat för att automatiskt smörja alla punkter som anslutits till det.

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Isfria rutor och behagligt uppvärmd kupé för alla! Sätt dig i bilen, njut av hur bra det känns och kör iväg så härlig kan vintern vara för alla bilförare om

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer