Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset"

Transkript

1 Dnr: AN 16/ Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel Trelje (S) Kommunstyrelsen Birgitta Ahlgren (MP) Kultur- och fritidsnämnden Kjell Larsson (M) Stadsbyggnadsnämnden Sven Erik Westermark Gunvor Kyller Gösta Håxell Urban Staaf Leif Kjellstrand (ersätter Evert Johansson) Ove Nordström (ersätter Agneta Hermansson) Kristina Andersson SPF Kristina Löttiger-Carlsson SPF Hans Bildsten SPF (ersätter Eva Thorén) Monica Nyholm SPF Margareta Sutton SPF Pirkko Sinkkonen HPR Ritva Virolainen HPR Ewa Kardell Anita Kindberg Rose-Marie Geijer Madeleine Carlström Rolf Ljungström Margareta Picano Kommunstyrelseförvaltningen, p 1-3 samt 6 1. Upprop Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med ändringen att punkt 6 tas direkt efter punkt Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningar från föregående möte den 20 februari 2013 läggs till handlingarna. 6. Tematimme - Marknadsföring, idéer och tankar Margareta Picano, chef för enheten kommunikation och marknadsföring på kommunstyrelseförvaltningen, delar ut information om marknadsföringskanaler och går igenom de kanaler som kommunen använder.

2 Dnr: AN 16/ Det går bra att sända e-post till webbredaktörerna på om det är material som man önskar få hjälp med att lägga in. E-post till ovanstående e- postadress kontrolleras varje dag. På hemsidan finns också en evenemangskalender där man själv kan lägga information om vad som är på gång. Enheten kan också hjälpa till om det är material som man önskar få in i Mitt i Haninge. Haninge idag utkommer två gånger per år. Man kan kontakta redaktören om man har något som man vill föreslå som ämne för artikel i tidningen. Radio haninge får pressmeddelande från pressinformatör men kan också kontaktas direkt per e-post. Facebook och Twitter går via facebookredaktör. På den anslagstavla som finns vid receptionen i kommunhuset ska i första hand information om vad som händer i kommunhuset affischeras. Pressmeddelande skrivs tillsammans med de politiska sekreterarna. Det finns ca 40 anslagstavlor i kommuner där det går att sätta upp affischer. Per Ryhd (S) undrar om man kan vända sig till kommunikations- och marknadsföringsenheten när det gäller affischer. Margareta Picano ger besked att det går bra att sända e-post till eller kontakta formgivarna på plan 6. Det gäller också om man vill boka plats för hissinformationen. Gösta Håxell () undrar vilken information som finns i växel och reception t ex när det gäller pensionärsorganisationer eftersom felaktig information har lämnats. Margareta ger besked att information finns på Hemsidan. Växeln och receptionen ska gå in där för att kunna ge besked. Margareta kommer att tydliggöra för växeln att information finns på Hemsidan. Gösta undrar vidare om det kommer att samarbetas kring affischer inför Haningedagen. På föregående års affisch stod inte pensionärsorganisationerna med bland utställarna. Margareta framför att det är Sanna Rantamäki som är projektledare för Haningedagen och att ansvar för innehåll etc är Sannas. Gösta ställer också fråga om får lägga information om sin organisation i kommunhuset och på bibliotek. Margareta ger besked att det går bra. Leif Kjellstrand () framför att berörda grupper sällan blir inbjudna till t ex invigningar och att det ofta är kommunen som bestämmer vilka grupper som inbjudan ska gå till. Monica Nyholm (SPF) undrar hur enheten arbetar organisatoriskt, är det enheten som kommer med förslag till information och impulser eller får de uppdrag från nämnder/förvaltningar? Margareta ger besked att enheten arbetar utifrån kommunfullmäktiges mål & budget och på uppdrag från förvaltningar och politiken men också, till viss del, ger impulser själva. Samråds- och dialogmöten annonseras oftast i Mitt i Haninge.

3 Dnr: AN 16/ När det gäller den digitala skylten vid väg 73 har kommunen avtal med HRC. Kommunen har också avtal för TV-skyltar i Haninge centrum. Martin Lundqvist (FP) framför att kommunen har information om Seniorvänlig kommun på den digitala skylten. Den informationen kommer att finnas kvar en tid. Inget avtal finns med Magasin Haninge, men enheten brukar ge dem tips. Margareta Sutton (SPF) undrar till vilka Magasin Haninge distribueras. Margareta ger besked att den distribueras till alla kommuninvånare i Haninge. Lyktstolpsaffischering sker vid stora evenemang. Om någon önskar mer information går det bra att sända e-post till Margareta Picano, Martin Lundqvist (FP) tackar Margareta för informationen och bra dokumentation. Margareta Sutton (SPF) framför att SPF har fått samtal med anledning av utmärkelsen Seniorvänlig kommun. Monica Nyholm lägger till att det tog ett par veckor efter det att utmärkelsen till Haninge hade delats ut innan samtalen kom. Monica framför att SPF också berömmer KPR. Margareta Sutton (SPF) framför att vissa kommuner inte ens har KPR. Martin Lundqvist (FP) ger besked att kommuner måste ha KPR, men att de kanske har valt att ha det i en annan form. 4. Ärenden från äldrenämnden Ordförande Martin Lundqvist (FP) informerar om följande punkter: - Träffpunkter Äldrenämnden fattade i april beslut om att inrätta en träffpunkt i Brandbergens centrum. I samma lokal kommer också hemtjänsten för Brandbergen och Vendelsö och dagverksamhet att vara lokaliserade. Det finns också en stor samlingslokal, som kommer att kunna lånas för möten. Inbjudan till invigning kommer när lokalen är färdigställd. Hemtjänsten för Brandbergen och Vendelsö finns i dag i två lokaler, en i Brandbergen och en i Sågen. När inflyttning sker i Brandbergen centrum kommer lokalen i Sågen, som pilotverksamhet, att inrättas till träffpunkt för att se om det fungerar bra med träffpunkt där. Gunvor Kyller () undrar vad taxan för att hyra träffpunktslokal är. Rose-Marie Geijer ger besked att nuvarande taxa är i fyra nivåer, men att man ska se över taxan. Sven-Erik Westermark () framför att det är bra med träffpunkter i olika kommundelar, men att det inte finns någon träffpunkt i Tungelsta. Martin Lundqvist (FP) ger besked att träffpunkt i Tungelsta har diskuterats, men att denna gång bestämdes att gynna områdena Brandbergen/Vendelsö/Sågen. Martin tar gärna emot förslag på lokal i Tungelsta. Han framför också att det kostar pengar att etablera träffpunkter Gunnel Trelje (S) framför att det inte finns någon träffpunkt i Vendelsömalm, vilket hon menar borde finns i området. Gunnel framför att hon gärna hjälper till att hitta lämplig lokal i Vendelsömalm.

4 Dnr: AN 16/ Ewa Kardell informerar om att det har varit stort tryck från boende i Sågen att få en träffpunkt där och eftersom vi har gällande hyreskontrakt på lokalen i Sågen är det bra att ha ett pilotprojekt i den lokalen. Avsikten är att ha träffpunkter över hela kommunen. De som idag går på träffpunkterna kommer med all sannolikhet att fortsätta med det även om 10 år och där ha ett socialt nätverk och gemensam lunch. Det är bra att få tips om lämpliga lokaler framför Ewa. Gösta Håxell () framför att har försökt att få buss till Djurgårdsplan och till vårdcentralen. Gunnel Trelje (S) ger besked att hon har motionerat om det och att det ska vara på gång. Martin Lundqvist (FP) framför att kollektivtrafik är en landstingsfråga. Margaret Sutton (SPF) ger lokalförslag i Tungelsta där det finns en pingstkyrka som inte längre används. Per Ryhd (S) framför att församlingsgården är upptagen av gymnastik- och barnverksamhet. Martin Lundqvist (FP) framför att Pingstkyrkan även har diskuterats för musikverksamhet. - Budget 2014 Beslut om budget fattas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni. Äldrenämnden (ÄN) får medel för volymökning. Utfallet i budget baseras på tre delar; volym, pris/lönekompensation (ÄN har äskat 2 % höjning, men kommer få 1 %) och kvalitetsförbättringar (mer effektivt arbete). Volymökningen verkar fortsätta att öka. Margareta Sutton (SPF) undrar om överskott/underskott tas med till nästa år. Martin Lundqvist (FP) ger besked att överskott/underskott tas med till nästa år. - Utdelning av broddar Äldrenämnden har fattat beslut att upphandla och dela ut broddar. Utdelning kommer att ske på träffpunkterna där man också kommer informera om hur broddarna ska användas. Mer information om broddar vid möte i höst. Martin Lundqvist (FP) tar med anledning av Leif Kjellstrands inlägg om inbjudningar upp inbjudan till invigning av Baldersro Plaza. Både Martin och Ewa Kardell har framfört till dem som sände inbjudan att pensionärsorganisationerna borde bjudas in. Pirkko Sinkkonen (HPR) informerar om att inbjudan, från byggföretaget, nu har kommit till visning av Baldersro Plaza. När de var hos Reipas framförde de att de kan ta emot mindre grupper för möten. Martin Lundqvist (FP) informerar om att tanken var att ha dagens KPR på Baldersro Plaza, men de kunde tyvärr inte ta emot en sådan stor grupp. 5. Ärenden från äldreförvaltningen: - Information om ändrad modell för hyressättning av lägenhet i vård- och omsorgsboende Ewa Kardell ger besked att Kurt Johansson vid dagens KPR skulle ha informerat om ändrad modell för hyressättning av lägenhet i vård- och omsorgsboende, men hyresmodellen är inte klar, vilket beror på hyresgästföreningen, så därför utgår punkten. Beslut i äldrenämnden skjuts upp till september.

5 Dnr: AN 16/ Hyran har inte höjts på många år. Den höjning som kommer att ske av hyra i vårdoch omsorgsboende kommer troligtvis inte beröra så många boenden eftersom flera av dem redan idag har bostadsbidrag. Förhoppningen är att kunna ge mer information på nästa möte i KPR. - Kvalitetsdeklarerade tjänster och värdighetsgaranti Rolf Ljungström informerar om de fyra kvalitetsdeklarerade tjänster som omfattas av värdighetsgarantin. Information håller på att utarbetas och kommer att finnas på hemsidan under maj månad. För att kunna ha en uppdaterad information och av miljöskäl kommer inga broschyrer att tryckas upp. Margareta Sutton (SPF) ställer frågan hur man kan få informationen om man inte kan få den via hemsidan. Rolf ger besked att den information som finns på hemsidan ska kunna skrivas ut och delas ut. Monica Nyholm (SPF) undrar om pensionärsorganisationerna själva måste trycka upp broschyrerna. Rolf ger besked att om pensionärsorganisationerna kontaktar äldreförvaltningen så kan förvaltningen trycka upp dem. - Brukarundersökning Rolf Ljungström informerar. För ca en månad sedan kom resultatet av den brukarundersökning som var sänd till brukare. Enkäten sändes till fem grupper. Svarsprocenten var 89 %, vilket är en ökning. Det bra resultatet beror dels på att företaget som anlitas för att göra brukarundersökningen gör arbetet på ett bra sätt och dels för den respons som alla som deltar får genom brev från hemtjänsten och brev eller träff när det gäller dem som bor på vård- och omsorgsboendena. Nöjd brukarindex (NBI) har ökat. Måluppfyllelse är till viss del kopplad till kommunfullmäktiges mål. Rolf redogör för tre frågor. Gösta Håxell () undrar om resultatet för hemtjänst gäller enbart kommunens hemtjänst. Rolf ger besked att resultatet är totalt för kommunens hemtjänst och hemtjänst genom LOV-entreprenör. Monica Nyholm (SPF) tar upp resultat för bemötande och delaktighet på vård- och omsorgsboende, där resultatet är lågt för delaktighet. Rolf ger besked att spannet är stort mellan olika enheter. Rapporter och deltagande kommer att läggas ut på hemsidan. Ewa Kardell framför att det gäller att inte övertolka resultaten. När det gäller demens är det t ex ofta anhöriga som svarar. Hur kan vi bjuda in anhöriga till delaktighet och behöver man vara delaktig om bemötandet är bra. I enkäten finns också möjlighet att lämna förslag till förbättring. Förslag har kommit in. Socialstyrelsen har också sänt ut en undersökning till våra kunder. Resultatet på den får vi sent i höst. Den brukarundersökning som vi själva gör är mer färskvara. Ewa Kardell framför att äldreförvaltningen har gått ut med information om att det är Socialstyrelsen som har sänt ut brukarundersökningen, så att våra

6 Dnr: AN 16/ kunder inte undrar över att det kommer både återkoppling och ny undersökning samtidigt. gör brukarundersökning för att få veta vad kunderna tycker om det arbete vi gör och för att kunna förbättra oss. Margareta Sutton (SPF) ger feedback genom att informera om på vilket bra sätt som hemtjänsten hade hjälpt en drabbad familj. - Äldremässa1 oktober 2013, tema trygghet och säkerhet Rose-Marie Geijer informerar. Den 1 oktober hålls äldremässa i Haninge kommunhus. Temat är trygghet och säkerhet. Seminarier kommer att hållas och utställare kommer att informera om sin verksamhet. tittar också på möjligheten att ha buss från strategiska platser till mässan. Någon form av smakprov kommer att erbjudas. Arbetsgruppen, som består av Rose-Marie Geijer, Rolf Ljungström och Anita Kindberg har inför årets mässa samlat synpunkter från tidigare utställare och besökare. Tanken är att mässan ska vara öppen kl Gösta Håxell framför att har fått i uppdrag att ta kontakt med föreläsare för utbildningsprojektet Tryggare ekonomi på äldre dar om att föreläsa på äldremässan. Gösta Håxell återkommer om föreläsare och tid. - Inbjudan visning av Baldersro Plaza Se punkt 4. - Äldrelots införs från 1 maj 2013 samt ändrade rutiner för Äldre direkt Ewa Kardell informerar. Ewa Ahlström, äldrelots från 1 maj 2013, utifrån speciellt projekt Hot & Våld, har under den här korta tiden redan haft tre akuta ärenden och tre andra ärenden. Det verkar som om ett uppdämt behov finns när det gäller dessa ärenden. kan göra professionella insatser. Hot & Våld handlar inte enbart om fysiskt våld utan även om t ex ekonomiskt våld. Äldre direkt (äldreförvaltningens direkttelefon) bemannas enligt nya rutiner av Ewa Ahlström (äldrelotsen) två dagar/vecka, Inger Wallin en dag/vecka, Yvonne Nyman en dag/vecka. På fredagarna bemannar antingen Ewa Kardell eller någon av avdelningscheferna (Rose-Marie Geijer, Yvonne Elo Rydén, Marzieh Etaati eller Maria Stålhammar) direkttelefonen. Telefonnumret är Värdefull input ges till dem som svarar i direkttelefonen och gör att arbetet kan utvecklas framöver och tjänsten kan ersätta en äldreombudsman. Pirkko Sinkkonen undrar om de som svarar är flerspråkiga. Ewa Kardell ger besked att äldreförvaltningen har tillgång till finska lotsar. - Hembesök/larm/fixarservice Madeleine Carlström informerar om den nya upphandlingen som har gjorts för trygga larm och visar hur larmet fungerar. Kunden behöver endast ha ström. Larmet har batterifunktion. Det behövs ingen telefon för att kunna använda larmet.

7 Dnr: AN 16/ Antalet kunder med larm är 850. Arbete pågår med att byta ut alla larm. Företaget som sköter detta heter Tunstall och är upphandlade. Statistik kommer att erhållas. Tunstall håller även i larmmottagningen. Larm är en viktig trygghetsskapande del. Det kostar 150:-/månad att ha larm. Larm kan erhållas antingen genom att man anmäler önskemål om att få larm eller genom biståndsbeslut. Rose-Marie Geijer informerar om, enl önskemål från tidigare möte i KPR, att förebyggande avdelningen vid sina uppsökande besök hos 75-, 80-, 85-åringar är uppmärksamma på om behov finns av vård- och omsorgsboende, anhörighjälp, hjälpmedel etc. De som håller i de uppsökande besöken har alltid med sig informationsmaterial som de kompletterar om behov finns. Kylskåpsmagnet med direkttelefonens nummer delas ut vid besöken. När det gäller fixarservicen så görs 2-3 besök/dag (522 besök på ett år). Det är i första hand kvinnor som kontaktar fixarservice. Av de 522 besöken görs 470 besök till kvinnor som bor i lägenhet, resterande besök görs hos dem som bor i villa. 514 av besöken sker i fallförebyggande syfte och en del gäller tunga lyft. 7. Utspel KPR: - Handens sjukhus Martin Lundqvist (FP) informerar. Martin och Per Ryhd (S) har haft i uppdrag att göra ett utspel kring Handens sjukhus. Enligt information från Stockholms läns landsting behöver inget utspel göras eftersom verksamheten kommer att vara kvar i Haninge och sannolikt utökas. Ambitionen är att flytta in på Haningeterrassen och sälja lokalerna där Handens sjukhus har sin verksamhet idag. Försäljning av nuvarande lokaler kommer att ske först när verksamheten har flyttat in i nya lokaler. 8. Information från pensionärsorganisationerna : - Fråga till ledamöter i stadsbyggnadsnämnden ang vad som händer med planer/byggnation vid Statoil/Babyland och i Vega Gösta Håxell önskar besked om vad som händer när det gäller äldreboenden. Kjell Larsson (M), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, kommer att sända besked till ang Statoil/Babyland. När det gäller Vega har kommunfullmäktige fattat ytterligare detaljplanebeslut. Arbete pågår, men takten är långsam. Gunnel Trelje (S) informerar om att byggnation av pendeltågstation är uppskjuten samt att all service har fördröjts. Martin Lundqvist (FP) framför att 250 radhus är under byggnation i Vega. Hans Bildsten (SPF) undrar varför arbetet går så långsamt. Martin ger besked att det beror på att detaljplaner överklagas. - Rapport LOV-entreprenörer Gösta Håxell framför att av de 34 LOV-entreprenörerna inte har haft kunder. menar att de entreprenörer som inte har kunder borde tas bort som valmöjlighet. Ewa Kardell ger besked att det inte går eftersom det finns lagstiftning ang detta. Hon informerar om att en prövning kommer att ske när det nya förfrågningsunderlaget är klart. De företag som fyller kraven enl förfrågningsunderlaget har rättighet att bli entreprenörer. De entreprenörer som inte har kunder i Haninge har kunder i andra kommuner.

8 Dnr: AN 16/ Gösta Håxell framför att aktiviteter på s föreningar trappas av inför sommaren. SPF: - Trygghetsprojektet Monica Nyholm informerar om det trygghetsprojekt som SPF s tre föreningar arbetar med. Benny Nilsson är projektledare och de tre ordförandena är styrgrupp. De arbetar med kommunkontakt, näringsliv, samhällskontakter t ex Polisen, äldreförvaltningen. Avstämning görs med kommunen. Tidsplan är fulltecknad t o m augusti i år. - Problem med AKKA Problemen med AKKA består framför Margareta Sutton. Det är framförallt bemötandet från den övergripande chefen och kompetensen hos vikarier som är problemen. Ewa Kardell framför att kommunen tyvärr inte kan göra så när det gäller AKKA. - Övrigt Monica Nyholm framför att bouleplanen har blivit så fin. Margareta Sutton framför att röjning av Jordbro gravfält pågår. Kristina Löttiger-Carlsson framför att samarbete runt trygghet sker inför äldremässan. HPR - Parkeringsplatser m m Pirkko Sinkkonen tar upp problem med p-platser och att de behöver få hjälp med den frågan. Hon framför också att Reipas gärna har kvar den kvinna som idag hjälper dem. 9. Information från övriga nämnder - Haningedagen Birgitta Ahlgren (MP) tar med sig kritik till kultur- och fritidsförvaltningen ang att pensionärsföreningarna inte stod med bland utställarna på Haningedagen föregående år. Gösta Håxell () framför att tält är bra och att det bör finnas en hjärtstartare i tältet. I övrigt inget att rapportera från övriga nämnder. 10. Återrapportering i ärenden - Ersättning KPR Martin Lundqvist (FP) har lyft frågan med Raymond Svensson (C). Beredning för frågor om mänskliga rättigheter (MR-beredningen) kommer att se över reglementen och i samband med det kommer även ersättningsfrågor att ser över. 11. Övriga frågor - Almedalen Martin Lundqvist (FP) informerar om att äldreförvaltningen/äldrenämnden kommer att delta i Almedalen. håller i tre seminarier (seniorvänlig kommun, Nestor och kravmärkt yrkesroll) och utbildningsförvaltningen håller i ett seminarium.

9 Dnr: AN 16/ Haningedagen 2014 Martin Lundqvist (FP) har tagit upp plats för Haningedagen 2014 och ev kommer det bli en annan plats än tidigare. Datum för dagen diskuterades också och ett förslag är att ha Haningedagen den 6 juni, vilket inte pensionärsföreningarna ansåg vara ett bra datum då många andra aktiviteter pågår på Nationaldagen. - Inbjudan invigning av korttidsboendet på Johanneslund Ewa Kardell inbjuder muntligen till invigning av korttidsboendet på Johanneslund den 29 maj, kl varmt välkomna. Gösta Håxell () tackar för vårens samarbete och önskar trevlig sommar. Gunnel Trelje (S) framför att det vore trevligt att ha KPR-möte på någon av äldreförvaltningens träffpunkter, vilket Martin Lundqvist (FP) menar är ett bra förslag. Martin Lundqvist (FP) avslutar mötet och tackar för dagen. Mötet avslutas kl. 17:05. Minnesanteckningar Anita Kindberg Bilaga: Presentation brukarundersökning

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 december 2015, Tallhöjden

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 december 2015, Tallhöjden Dnr: ÄN 2015/18.3 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 december 2015, Tallhöjden Närvarande: Annett Haaf (S) Suzanne Kickan Enman (KD) Ulla-Britt Öhman (C) Ove Andersson

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 10 februari 2016, kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 10 februari 2016, kommunhuset Dnr: ÄN 2016/3.1 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 10 februari 2016, kommunhuset Närvarande: Annett Haaf (S) Ulla-Britt Öhman (C) Pia Lublin (L) Gunnel Trelje (S) Kjell

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 13 maj 2015, i Ks-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 13 maj 2015, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Dnr: ÄN 2015/18.1 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 13 maj 2015, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Annett Haaf (S) Suzanne Kickan Enman (KD) Ulla-Britt Öhman (C)

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 september 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 september 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 15/2014 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 september 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Josef Kovács (KD) Äldrenämnden

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 14 maj 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 14 maj 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 15/2014 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 14 maj 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Gunnel Trelje (S) Birgitta

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 november 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 november 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 november 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Åke Holmström (KD) Per Ryhd (S) Gunnel Trelje

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 mars 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 mars 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. 2 mars 2011 Sam Norryd Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 mars 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Gunnel Trelje (S) Åke Holmström

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 22 februari 2012 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 22 februari 2012 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 22 februari 2012 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Per Ryhd (S) Gunnel Trelje (S) Birgitta Ahlgren(MP)

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 18 MAJ 2010 I SPFs LOKALER PÅ PARKVÄGEN 41

MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 18 MAJ 2010 I SPFs LOKALER PÅ PARKVÄGEN 41 19 maj 2010 MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 18 MAJ 2010 I s LOKALER PÅ PARKVÄGEN 41 Närvarande: Kjell Bjerrehorn (FP) Kerstin Hedin Lindholm (S) Lars-Olof Malm (S) Sedat

Läs mer

Minnesanteckningar från gemensamt möte med Handikapprådet och Pensionärsrådet och därefter Pensionärsråd torsdagen den 8 september 2016, kommunhuset

Minnesanteckningar från gemensamt möte med Handikapprådet och Pensionärsrådet och därefter Pensionärsråd torsdagen den 8 september 2016, kommunhuset Dnr: ÄN 2016/3.3 1 Minnesanteckningar från gemensamt möte med Handikapprådet och Pensionärsrådet och därefter Pensionärsråd torsdagen den 8 september 2016, kommunhuset Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAM- MANTRÄDE ONSDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2009

MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAM- MANTRÄDE ONSDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2009 8 september 2009 MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAM- MANTRÄDE ONSDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2009 Närvarande: Kjell Bjerrehorn (FP) Kerstin Hedin Lindholm (S) Michael Fridebäck (M) Gösta Håxell Ragnar

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 16 september 2015, Johanneslunds vård- och omsorgsboende

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 16 september 2015, Johanneslunds vård- och omsorgsboende Dnr: ÄN 2015/18.2 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 16 september 2015, Johanneslunds vård- och omsorgsboende Närvarande: Annett Haaf (S) Suzanne Kickan Enman (KD) Ulla-Britt

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 14.00-16.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Gert Larsson, PRO Ulla Turemark, SPF Verena

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) Demokratiberedningen

PROTOKOLL 1 (10) Demokratiberedningen PROTOKOLL 1 (10) Fört vid sammanträde med Plats och tid: Kommunhuset, Stora sammanträdesrummet, kl 13.00 16.20 Närvarande: Liselott Nilsson ( C ), ordförande Agneta Stjärnlöf (M) Margareta Ingemansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00 Beslutande: Jan Skog Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Ritva Jansson PRO Surte/Bohus Hans Hellman,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-05-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, plan 8, Vilundarummet Onsdagen den 11 maj 2011, klockan 09:30-12.00 Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Eckert (M) Ann-Mari

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9) 1(9) Plats och tid: C-salen, medborgarhuset, Alafors Kl. 13:00-16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-11.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Birger Svensson Malin Norfall Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 24-32

Underskrifter Paragrafer 24-32 Sida 1 av 5 Tid och plats 2 december 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Patric Åberg (M), ordförande Inger Kjellberg Ingolf

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 14 april 2016

Kommunalt pensionärsråd 14 april 2016 1 (7) Plats och tid Bällstarummet, Vallentuna. Kl 14.00-17.15 ande Björn Furugren Beselin KS (C), ordförande, Sven-Olof Ekström MSN (S), Margareta Svanström FN (M) 12-30, Eleanor Rydén ÖN (KD), Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2010-08-17

Sammanträdesprotokoll 2010-08-17 ida 1 Plats och tid ammanträdesrum Eken, Långbackagatan 1, Motala Tisdag 17 augusti 2010, kl 08:30 11:30 Beslutande Martina Axene KD ordf iv Ludén Jan Arvidsson C Hans Hollander PI Ingeman vensson Carl-Gunnar

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare Tid och plats Torsdagen den 5 mars, kl 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 1-13 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand (spf) Gun Bodén (pro) Hannu

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

Lokala Diarienummer: Datum:

Lokala Diarienummer: Datum: Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Öster Protokoll 201 s-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015 kl. 10.00-12.00 ÖREBRO Plats Dojan, Ringgatan 32 Ledamöter och ersättare Ordi11a1ie Urban Boström,

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet. Sida 2014-06-12 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet. Sida 2014-06-12 1 2014-06-12 1 Plats och tid Lokal Fegen Gislaved, kl. 08.30-11.10 Beslutande Bengt Petersson, ordförande Kjell Thelin, socialnämnden Lennart Kastberg, kommunstyrelsen Lennart Häger, SKPF Ulla Petersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2016-11-18 1(7) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 10.00 11.00, D-salen i Folkets hus Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Carina Sätterman (S) Karl-Axel Svensson, PRO Degerfors Barbro Vindahl, SPF

Läs mer

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, 10 Jan Olsson, tekniska avdelningen, 2

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, 10 Jan Olsson, tekniska avdelningen, 2 1-11 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 13.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Ulla Turemark Kjell Andersson Närvarande ersättare

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen Protokoll Sida 1 (6) 2016-11-16 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2016-11-15 Närvarande: Rolf

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 17.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Sonja Andersson, PRO, vice ordförande Lars Holmström KS Bengt Grönwall, SN Rosa Willmarsson,

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund 1(10) Sammanträdesdatum: 2015-02-16 Plats och tid C-salen, kl 13:30-16:30 Beslutande Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

Läs mer

Ingvar Öhrn, SPF/KOM Margareta Bergström, PRO Marianne Tomaszewski, Kårsta PRO Bengt-Olof Andersson, SPF/Attunda Leif Nilsson, RPG

Ingvar Öhrn, SPF/KOM Margareta Bergström, PRO Marianne Tomaszewski, Kårsta PRO Bengt-Olof Andersson, SPF/Attunda Leif Nilsson, RPG Pensionärsrådet 13 september 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 11, Vallentuna torsdagen den 13 september kl. 13.00 15.00. Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

22 mars 2016 kl , Sessionssalen i kommunhuset i Broby

22 mars 2016 kl , Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 22 mars 2016 kl. 14.30 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sofia Nilsson (C) Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Margareta Nicklasson

Läs mer

1. Sammanträdet öppnas Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och läste tänkvärda ord om barns tankar.

1. Sammanträdet öppnas Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och läste tänkvärda ord om barns tankar. UPS styrelseprotokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen den 2 februari 2011 kl. 9.00-12.00 på Storgatan 11 Närvarande: Percy Westerlund, ordförande Roland Edwardsson Sven-Olov

Läs mer

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna r ö f k o handb m u r o f g dialo 1 Varför behövs en handbok? Med hjälp av handboken blir du bättre på att genomföra dialoger i dialogforum. Handboken ger dig kunskap om hur du kan arbeta på ett systematiskt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 ida 1 Plats och tid Anhörigcenter, Bispmotalagatan 33, Motala Tisdag 2 februari 2010, kl 08:30 12:00 Beslutande Martina Axene KD ordförande iv Ludén Marianne Elf Hans Hollander Margaretha eger Carl-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-21 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sekreterare... Paragrafer 31-41

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Pensionärsrådet 2004-09-07

KALLELSE. Justerande:... Pensionärsrådet 2004-09-07 Pensionärsrådet 2004-09-07 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 7 september 2004 kl. 14.00. Hemvårdschef Karin Peters

Läs mer

Högsby kommun Protokoll 1(7) Pensionärsrådet

Högsby kommun Protokoll 1(7) Pensionärsrådet Högsby kommun Protokoll 1(7) Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2016-02-26 Plats och tid Mogården, fredagen den 26 februari 2016 kl 09.00-11.15 Närvarande Marcus Schön, ordförande Hans Birgersgård Bror

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare Sida 1 av 5 Tid och plats 12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sofia Nilsson (C), ordförande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-11.45 Beslutande Martina Axene (kd) ordförande Siv Ludén (s) Ingalill Sondell (fp) Inger Hedin (s) Jan Arvidsson (c) Marianne Elf

Läs mer

Kommunstyrelsesalen

Kommunstyrelsesalen Kommunala pensionärsrådet 2016-11-16 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 9.00-10.30 Närvarande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson socialnämnden, Pirjo Karlsson socialnämnden, Kristina Fogwall Bjurström

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-32

Landstingets pensionärsråd 21-32 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-08 Landstingets pensionärsråd 21-32 Tid: Fredagen den 8 september, kl 09.30-12.00 Plats: Sammanträdesrum Biblioteket, Vårdcentralen Centrum Falkenberg Närvarande ledamöter

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-09-08 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-12-08

Sammanträdesprotokoll 2009-12-08 Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 8 december 2009, kl 08:30 12:00 Beslutande Martina Axene KD ordf Siv Ludén S Bertil Carlzon C Ingeman Svensson S Carl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 1 september 2009, kl 08:30-12:15 Beslutande Martina Axene KD Välfärdsberedningen Siv Ludén S Välfärdsberedningen Jan Arvidsson

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl. 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), och Åke T Carlestam (MP) Bengt Edling SPF/KOM,

Läs mer

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-17.15. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Rose-Marie Ahlström, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Orestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 10.00-12.00. Eva Appelqvist, sektorchef 35-39 Maritha Hallgren, verksamhetschef, 35-39

Orestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 10.00-12.00. Eva Appelqvist, sektorchef 35-39 Maritha Hallgren, verksamhetschef, 35-39 Plats och tid Mark SAMMANTRADESTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Orestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 10.00-12.00 Beslutande Ej beslutande Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Socialnämnden SPF SPF

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Extra sammanträde Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-06 1 (6) Plats och tid Mogården, onsdag 6 februari 2013, kl 13:00-15:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund,

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-19

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-19 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidan 1 av 5 Plats och tid: KPR - Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Aspen Stationsgatan 12 kl. 18.00-19.40 Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda Mats Hansén (M), äldrenämnden, Caroline

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan kommunhuset kl 09.30-11.00 Beslutande Kajsa Heed (S), SN, ordf Håkan Karlsson (C), SN Ingemar Jacobson (FP), SN tjg Elof Jonsson

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Jeanette Sander, vård- och omsorgschef Sandra Eriksson, nämndsekreterare

Jeanette Sander, vård- och omsorgschef Sandra Eriksson, nämndsekreterare Pensionärsrådet Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 15.00 16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) ande Roger Eklund (S), vård- och omsorgsnämnden, ordförande Seija Eriksson (S), vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Sekreterare paragraf 1 Lotta Karlsson. Ordförande Jan-Olof Sewring. Justerande

Sekreterare paragraf 1 Lotta Karlsson. Ordförande Jan-Olof Sewring. Justerande Plats och tid Stadshuset, Gråa rummet kl. 13.30 14.45 Beslutande: Jan-Olof Sewring, ordförande Mikael von Krassow, ledamot socialnämnden Eva Kullenberg, ledamot kommunstyrelsen Greta Lemminge, ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-11-02, kl. 13:30-15:00 ande: Susanne Jönsson, ordförande, ledamot kommunstyrelsen Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot kommunstyrelsen Hans Bengtsson,

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2007-09-12. Kommunförvaltningens sessionssal kl 10.00 12.30

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2007-09-12. Kommunförvaltningens sessionssal kl 10.00 12.30 1 (7) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal kl 10.00 12.30 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Sonja Andersson, PRO, vice ordförande Knut Erik Skogh, PRO Jan Lindberg, PRO Birgit Hamfeldt,

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2012-05-31 1 (10) Plats och tid Munkberga, kl 13:00-16:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO JaanEric Lundqvist, SKPF Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2014-02-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2014-02-13 Plats och tid Lokal Gripen Gislaved, kl. 08.30-11.50 Beslutande Lis Melin, ordförande Magdalena Forsbäck, socialnämnden Kjell Thelin, socialnämnden Lennart Kastberg, Kommunstyrelsen Lennart Häger, SKPF

Läs mer

Ringsbergsgården, sammanträdesrummet Västergatan 21, Växjö

Ringsbergsgården, sammanträdesrummet Västergatan 21, Växjö 2016-01-13 Plats Tid Beslutande Ledamöter Ringsbergsgården, sammanträdesrummet Västergatan 21, Växjö Kl.14.00-15.50 Ulf Hedin, (M) omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell, (S) omsorgsnämndens vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Kenneth Österberg informerar 5 Förhållandena på Hällebo 6 Extra möte

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8) 1(8) Plats och tid: Hövdingasalen, medborgarkontoret, Nödinge Kl. 13:00 16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte

Kommunala pensionärsrådets möte VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2016-04-27 Rådmannen: kl. 08.30 11.45 Ledamöter: Ingela Svensson, SN ordf. Peter Johansson,

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 12 maj Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), Ulf Lundström (S) och Åke T Carlestam (MP)

Kommunalt pensionärsråd 12 maj Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), Ulf Lundström (S) och Åke T Carlestam (MP) 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), Ulf Lundström (S) och Åke T Carlestam (MP) Bengt

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet 1(10) Plats och tid Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Ledamöter Conny Svensson (S), ordförande Bo Jönsson (V) Gudrun Bengtsson (SD) Bengt Nilsson (PRO Bromölla) Maj-Britt Haker (SPF) Solveig

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

Extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning Extern kvalitetsgranskning 2012 Elizabeth Lindholm Hahne Ewa Ahlström - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för EXKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen... 5

Läs mer

För kommunen Roland Åkesson, kommunstyrelsen, ordförande Robert Rapakko, kommunstyrelsen. Kommunkontoret, Mönsterås

För kommunen Roland Åkesson, kommunstyrelsen, ordförande Robert Rapakko, kommunstyrelsen. Kommunkontoret, Mönsterås Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2014-12-08 1 (8) Plats och tid PRO-huset, Mönsterås, den 8 december 2014, kl. 09.30-12.00. Beslutande För pensionärsföreningarna Inger Danielsson, PRO Mönsterås Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

Thomas Brandell, socialchef Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och handikappade Caroline Uttergård, sekreterare

Thomas Brandell, socialchef Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och handikappade Caroline Uttergård, sekreterare HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet, KPR Tid och plats. Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 09.00, Kahnanummet, kommunhuset, Bålsta Maj Angman, PRO Monica

Läs mer

Länspensionärsrådet 1 9

Länspensionärsrådet 1 9 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-02-26 Länspensionärsrådet 1 9 Tid: Fredag den 26 februari 2010, kl. 09:30 12:00 Plats: Sammanträdesrummet Hörsalen, Hylte kommunhuset, Hyltebruk Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Ordförande Bo Silverbern

Ordförande Bo Silverbern PROTOKOLL Kommunala Tid och plats: Klockan 09.00 12.00, Quality Grand Hotell Beslutande Bo Silverbern (m) ordförande Marianne Eriksson (s) vice ordförande Pensionärsrådets ledamöter Knut Welander, PRO

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tillgänglighetsrådet 2016-02-17 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 15.00 16.25 Beslutande: Arnold Carlzon, Omsorgsnämnden, ordförande Kent Blixt, Omsorgsnämnden Gottlieb Granberg, Kommunstyrelsen

Läs mer