Område Preciserat Ansvar Var

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Område Preciserat Ansvar Var"

Transkript

1 Sammanställning ämnesområden Vägar Område Preciserat Ansvar Var Riksvägen (E 16) Många farliga vänstersvängar. TrV Svårt för dem som kliver av bussen att komma över riksvägen På- och avfarter måste vara säkra mot Rv 16 Rv 293 Utfart Infart Tälnbäcken mot nya 293:an behöver TrV breddas Konsekvenser av nya 293:an måste belysas ytterligare. Ex.vis ökat trafiköde tung trafik, cykelvägar Bullerdämpning borde bekosta bullerdämpande åtgärder TrV Mitträcke Mitträcke kommer att klyva landskapet. Nya TrV anslutningsvägar förstör åkermark. Bra mitträcke, plankorsning bör till i. Mitträcke vill vi inte ha i Duvnäs. Nya tillfartsvägar kommer att förstöra naturvärden och boendet Vägbelysning Sätt upp belysning i vägkorsning Karlberg/Ludvikavägen TrV Lindan m Hastighetsbegrän sning Lindan avfarten - Skallerbacken Flytta 100km/h till efter ovannämnda avfart TrV Lindan m Trafiksäkerhet mot Haganäs iform av belysning, TrV farthinder, sänkt hastighet Skyltar ut Mildare regler för att sätta upp och ha skyltar TrV vägar (företagsskyltar) efter väg på landet mot i stan Fartkamera Fartkamera vid Sjebacksvägen TrV Cykelvägar Idag vågar man inte låta sina barn cykla/gå själva till sina kompisar där cykelbana saknas, vilket begränsar barnen. Cykelväg Romme, den vägen är väldigt trafikerad. Cykelväg Tronsjö natur- /turistväg, vidare mot Dalsjö/Milsbo. Cykelväg Tylla-Milsbo-Tronsjö Cykelväg Tingsrundan Cykelväg - Nagalarby TrV Hastighetsbegrän sning Begränsad genomfart, hastighetskontroller. Många buskör på vägarna (håller inte hastigheten) speciellt motorcyklar på sommaren. Sänkta hastigheter digitala skyltar, ev kameror TrV Broar När kommer nya broarna i TrV Bättre vägunderhåll Ny vägbeläggning från RV 50 till Morberget TrV Bättre vägar - TrV Ny väg Bygg ny väg Skinnarsveden Romme Alpin TrV Lindan m Cykelvägar Fortsätta cykelväg norr om Norr. Cykelvägar till Sifferbo. Cykelväg mot Vallbro, och Gimsbärke Frågan om cykelväg Ängesgårdarna N måste lösas TrV och 1

2 Vägunderhåll Förbättra vägen Spraxkya-Rågåker, en etapp i taget TrV, Infarten E16 Snygga till infarten vad gäller växtligheten invid TrV / Islingby infarten från Falun vid Islingby Cykelvägar Cykel väg till Dalsjö. Cykelväg mot Storsund. TrV Separat GC-väg till. Cykelväg - Dalsjö-Alsbäck. Gör cykelväg av järnvägen som kommer att läggas om. Gång o cykelvägar ut i byarna, det promeneras och springs mycket. Gärna andra typer av barnvagnsvänliga preomenadstråk Cykelväg belysning -TKS--Dalsjö Särskilj promenad, barnvagn, motion etc från TrV Belysning Nya vägar Trafikplatser (även kommande) Röjning ut vägarna motortrafik Belysning i Djupsängskurvor. Bättre belysning på cykelvägen Knopvägen dagis. Belysning under motorvägsbron (Faluvägen). Gör om vägen till Domnarvet, skärma av ena sidan -väg. Bygg rondell vid Fågelmyra vägen och ny påfart från den till Mastvägen. Justera utfarten till väg (808?) från centrum (vallen skymmer) Positivt ny fin väg till Tomnäs/Kyna mm, men kom ihåg att det fortfarande är 40 km/tim som gäller!!! Omdragning av sväg tar död på affären Trafikplatsen i är en katastrof - Belysning saknas - Gång-/cykeltrafik livsfarlig - Utfart livsfarlig till parallellvägen, ser inte på vilken väg trafiken går ( motorvägen eller parallellvägen. Hastigheten på parallellvgen hög vid utfarten -Avfarten snäv från (motorvägen) Trafiksäkerhet under, innan och efter motorvägen vägen mot Domnarvet, osäkert för cykel och promenad Parkering för både cykel och bil när man ska byta färdsätt ( t ex under viadukten mot Vassbo) Röjning efter vägen, gäller alla vägar, tidigare på året TrV TrV TrV TrV, genomfart, i byarna Lindan m Lindan m Snöröjning Siktröjning Snöröjning Det plogas för smalt på vägen. Reexpinnar eller band istället för torra pinnar Slyröjning. Fungerande väg året runt. Siktröjning ökar säkerheten, hyvla av dikeskanterna Paradisvägen-Lindanvägen, grävskopa Bättre snöröjning och plogning. Känns som att sträckan mellan Sellnäsvägen och TrV,, Vägförenin gar TrV,, Vägförenin gar TrV och Lindan m Lindan m 2

3 Gatubelysning Cykelvägar Sjebacksvägen(?) plogas sist av alla vägar i. kommun är väghållare. Gårdsbutik kunder/dag behöver bra snöröjning. För att ta sig till arbetet tidig morgon Röjning av sly efter vägarna måste bli bättre Måste fungera. Västansjö-Hansgårdarna är 1 km svartsträcka Mera belysning på vägarna. Omfördela gatubelysning, Robin Hood-princip Säkra cykelvägar in mot centrum. Det är livsfarligt att cykla i mörker. Cykelväg från Halvars till Romme. Längs Sjebacksvägen, så att baren kan ta sig till skolan, samt förenkla jobbpendling TrV och TrV och Bra vägar, underhåll Cykelvägar Farthinder Bättre underhåll, städning vid vägarna. Speciellt dikena längs cykelbanorna/busshållplatserna. Asfaltering av byvägarna samt dikning. Bra underhåll av byvägar förutom i Gimsbärke och Tälnbäcken Sammanhängande cykelvägsystem. Flera cykelvägar. Förläng cykelvägen från Rågåker ända till Mats Knuts. Cykelväg Romme-Sellnäs-Koppslahyttan. Säkra cykel/gångvägs överfart vid nya cykel- /gångvägen vid Saron (infart till Alderbäcken) Skylta cykelvägar bättre (cykelled samt ortsnamn) Hastighetsbegränsningar genom byarna. Vägbulor minskar hastigheten. Farthinder vid övergång cykelväg. Farthinder för att dämpa hastigheten. Lindan m Lindan m Underhåll Ploga inte upp snön på garageuppfarter Sunnanövägen behöver ny asfalt Kommunal Övergå till kommunalväghållning,väg till Tron Lindan m väghållning / VF Grusa vissa Grusa vissa delar av åkervägarna för gående och Resp Lindan m åkervägar hästar väghållare Underhåll Samordna gräsklippning ut vägarna. Snöröjning Resp väghållare Bättre Ökat antal hästar som nyttjar vägarna, sliter på Resp vägunderhåll grusvägarna väghållare Hastighetsbegrän Byarna borde kunna påverka hastighetsbegränsning i Lst sningar byn Trafikverke t Hansgårdarna bör få representant i Vägföreningsstyrelse. Nedskräpning Vår tomt i Strandbro är en soptunna Polisen Cykelväg Cykelväg mellan byarna, på gamla banvallen SJ, Markägare, Kommun 3

4 Kollektivtrafik Busstrafiken Utöka busstrafiken mellan tätorten och byarna. / Flexbuss Fungerande kollektivtrafik Flexlinje anropsstyrdtrafik Att exbussar ska kunna gå i hela kommun. Ska kunna åka kommunalt till (från) jobb/fritidsaktivitet. Bättre busstrafik generellt. Utökade avgångar under dygnets alla timmar. Nattbuss på helger. Ny ringlinje gamla Ludvikavägen-Åselby- Skräddarbacksvägen. Lokalslinga där Lindan/hjärpbo ingår. Utöka exlinjen till era områden.flexbussen längre ut i byarna. Anropsstyrd linjetrafik på kvällar, helger / / / och dagtid. Busshållplats Tillbaks busshållplats vid riksvägen / Busskort Busskurar/vindsk ydd Bekvämlighet Bra/bättre kommunikation Busskort till alla skolbarn i grundskolan. Varför ska det vara X antal km för att ta sig tryggt till skolan? Beslut bör baseras på era faktorer som t ex trafikmängd ut gång/cykelsträcka Bättre busskur vid skolan (belysning, större kur). Vindskydd vid hållplatser Man får inte er resenärer om det inte är bekvämt att resa buss: - Vinskydd saknas - Dåliga snabbförbindelser. Obegripligt att 253:an inte stannar i men i Samuelsdal (Falun). - Dålig synkning t ex tåg / /, resp väghållare / / Lindan m Lindan m Lindan m Lindan m Busstrafik Busstrafik Busstrafik Fler turer Ge möjlighet att nyttja skolbussen för andra att än skolbarnen. Låt vuxna åka skolbussen. Turlista på skolbussen för allmänheten Bättre och er bussförbindelser. Busstopp för 253:an någon gång per timme. Busstopp 253 vid Lilla. Snabbussar som komplement till lokaltrafik. Även extra hållplats vid västra påfarten mot Fler turer. Det är svårt idag att hitta busstider som fungerar för att ta sig till och från jobb. Åka buss hem sent går inte så bra. Risk för utytt pga busstrafiken. Tider på helger och kvällar Buss till Milsbo Buss -, ev en rundtur, slinga både Dalatrafik Dalatrafik / Dalatrafik 4

5 Busshållplatser - och motsols via vårdcentral. Byte av linje i Centrum misslyckas eftersom tiderna glappar en halvminut. Dra en busslinje - Naglarby--- Falun Bättre hållplatser, ex vis bussficka vid handelsträdgården. Busshållplatsen Tingsrundan yttas ut/upp till vägen på båda sidor / /Dalat rafik Byabuss Bussknutpunkt 293 Buss till och från. Någon busslinje till stan () kanske kopplad till skolskjutsar Rabatterad taxi som bussalternativ Utveckla så att långtradarchaufförer får möjlighet att vila, stanna trygga, och möjlighet till enklare handel. Bussknutpunkt bör ligga centralt i, ej i en by Möjligt Leaderproje kt /näringslive t Pendlarparkering Pendlarparkering i centrala Lindan m Busshållplatser Markera tydligare busshållplatserna reexer och bättre ljus så att bussarna ser att det står en person på hållplatsen Cykelställ tak vid busshållplats Toalett och soptunnor vid 1:a busshållplatsen efter Mellstabron TrV Pendlarparkering Gratisparkering i centrala för anslutning till bussåkande. Spårtaxi Spårtaxi (finns idag i Uppsala t ex) Busstrafik Busschaufförer Komplext rullator och barnvagn att åka buss. På bussgodsbussar måste dessa packas ihop och förvaras som bagage. Minska bussgodstrafiken till förmån för passagerartrafiken (53:an). Barnvagns och cykelvänliga chaufförer. Alla ska kunna åka alla bussar Dalatrafik Dalatrafik och dess entrepenöre r Turtäthet Mindre busstorlek, men oftare turer Dalatrafik Busstorlek Kör mindre storlek på buss Dalatrafik Kort som gäller både tåg och buss Kort som gäller både tåg och buss, oavsett korttyp Dalatrafik och Tåg i Bergslagen Fungerande kollektivtrafik (busstrafik) Bättre bussförbindelser Beställningsbuss Tätare bussförbindelser, bussturer. Helgbussar Bussar som går efter kl Särskilt till och från Ludvika Man ska kunna ta sig till och hem ifrån städerna Beställningsbuss, tur och retur, natt och även andra tider på dagen Nattbuss en gång per månad /kom munen Landstinget och Ludvika kommun och Ludvika 5

6 Direktbuss/tåg Bilpool/samåknin g Ersätt direktbussarna tåg Skippa en del av snabbussarna Ludvika- och kör lokalbussarna det innebär bara en liten tidsförlust. Via appar på nätet för samåkning kommun och Ludvika kommun stöd av Flytt av järnväg Butiksresor Samåkning, bilpool Järnväg Flytta järnvägen och frigör för bebyggelse åtminstone i Om järnvägsytt blir av behöver inte svägen dras om mot motorvägen i ny sträckning över åkrar och närmare annan bebyggelse i Dalsjö, Skjuts av äldre till affären Service, förvänta er inte fulla bussar. Handlarturer till närmaste mataffär en eller två gånger/vecka Bilpool, möjlighet att låna bil vid behov Rusta upp perrongen i Sellnäs för ett stopp där. Slipper åka till för att åka tåg (miljövänligare) TrV lt TrV Allmänt Finns det en fungerande kollektivtrafik finns det en Politik möjlighet för ensamma äldre eller sjuka att bo kvar och för yngre familjer att vilja ytta hit. Fri bensin för alla Idkerbergare Politik Boende Avgifter och regler Lägre avgift/skatt för boende vid vatten. Förenkling av byggvillkor- inte försvåring Detaljplanering Näringsliv/bostäd er Vi vill inte ha något detaljplanerat område, även fortsättningsvis, ett sätt att ta vara på småföretagsamhet. Jordbrukets villkor i näringslivs och byggande. (Flera jordbruksfastigheter nyttjas numera enbart för boende) Utveckla kombinationen boende och näringsverksamhet.? fråga Conny Bevarande Ta hänsyn till gamla byar, låt dem vara som de är Lindan m Pensionärslägenheter Så att de äldre slipper ytta från bygden, när de inte orkar sina hus Var rädd om Bygg ej på eller nära åkrar, dra inte cykelvägar åkermarken slösaktigt (breda, mark-krävande) Differentierat Olika typer av boende, t ex erfamiljs hus boende Byggregler Förenklade och tydliga byggregler. Policy för vad man får göra. Sanering av fastighet köper saneringsfastigheter och verkställer åtgärder. 6

7 Riv fastighet som brunnit efter Landsvägen. Städa tomter som är fulla av skrot Servicehus I Gruvstugan/Laven i Idkerberget ägs av kommunfastigheter, men håller på att förfalla. Önskas användas som tex servicehus, ungdomsgård, äldreboende, kontorshotell Boende Äldreboende Dialog Bättre dialog byggnadsnämnden ang nybyggnation Utveckla centrum och dess närområden istället för tätbyggning av landsbygden Olika former av boende Hyreslägenheter för singlar i behov av bra miljö. Billiga små lägenheter som lockar unga människor. Med närhet till bra kollektivtrafik Fritidsbebyggelse Permanent boende, villaområden Kommersie llt Kommersie Lekplats/boende miljö Lekpark Fler nya hus Bevarande av byggnader/-stilar Fler hus och andra boendeformer Omsorgshus Regelverk mm Lekplats, Bergkvarnsdammen i Gimsbärke Möjlighet att bygga nya hus. Nytt bostadsområde (era sådana småområden) Hyreshus, bostadsrätter. Hyresrätter där man har möjligheter att hålla en mindre mängd lantbruksdjur och att kunna olda Ta vara på äldre byggnadsstilar. Man ska vara rädd om gammal byggnads tradition vid renovering och nybyggnation. Försök att behålla gamla dalaby strukturen/miljön. Vårda men samtidigt inte ha för fyrkantiga regler. Fler tomter ner mot stan Ett omsorgshus, för olika åldrar, kök för att kunna erbjuda måltider, tillgång till distriktssköterska Förenkla och förkorta tiden för bygglovsansökning. Slopa kravet på 110,5 meter över havet, för byggnation kommun borde ha LIS-stämpel, för att få strandskyddsdispens vid nybyggnation (Förutsätter att det finns en gällande översiktsplan) i samspel i samspel / Kommersie llt /staten och privata markägare /kooperativ Lagstiftare Lindan m Upplåtelseformer Hyreshus och bostadsrätter Kommersie llt 7

8 Nyproduktion av hus Trygghet Samlingshus Gallring/Boende miljö Gärna nyproduktion av hus, i mindre omfattning, gärna generationsbyggen. Boenden för alla åldrar så att gammal och ung kan njuta av landsbygden, ex äldreboende. Bygg inga bostadsområden i byarna, se till att de nya bostäderna yter in i det befintliga Förtätning av hus i bymiljö istället för stora nya områden Grannsämja som främjar trygghet i boendet. Grannsamverkan Folkets Hus o Park, skulle kunna fungera olika samhällsservice-funktioner, exempelvis Försäkringskassa, terminal till Arbetsförling mm Gallring av sly och skog Kommersie llt Resp Markägare Lindan m Samhällsservice Skola Bevara skolan och barnomsorgen och utveckla lokalerna. m Barnomsorg Större lokaler för barnomsorg m Skola kvar Bevara byskolorna Lindan m Dagvatten Inget dagvatten i Lusbäcken, från Skräddarbacken Lindan m mm Investeringsbudget Omfördela investeringsbudget i kommun. Investera Lindan m mera i landsbygden- skola, vård o omsorg. Ej i industrimark Sopstation Närhet till såväl sopstation som återvinningsstation Lindan m Återvinningsstatio n VA Kommunalt avlopp norr och väster om m Barnomsorg Behåll barnomsorg. Närhet till barnomsorg. Främja boendekvalitet genom goda barnomsorgsmöjligheter. Detta ger en win-win situation, byarna blir mera attraktiva Lindan m Skola kvar Behåll byskola (Halvarsgårdarna) Barnomsorg Lokalt dagis för våra barn Upplys om var det finns dagmammor alt barnomsorg på s hemsida Äldreomsorg Glöm inte äldrevården Bad Behåll Tunets bad E-demokrati Utveckla former för E-demokrati, t ex följa dessa förslag och dess hantering på hemsidan Skola För de yngre. 1-9 år. Öppet 7 dagar i veckan för åringar. Allt i samma lokaler bibliotek, föreningar, aktivitetshall (sport, teater, film) En skola måste finnas, ett måste om det ska bli nåt av allt det vi skrivit ikväll ska bli av Förskoleplatser Förskola som har erplatser och skola attraherar barnfamiljer Skola kvar Att skolan i Idkerberget blir kvar Kommun 8

9 Barn från Baggboområdet borde höra till vårt skolområde. De umgås nu som förskolebarn (dagbarnvårdarträffar i Folkets Hus i Idkerberget) Bussa barn från, vid årskullstoppar, till billiga befintliga lokaler Kommun Kommun Barnomsorg Det behövs era dagbarnvårdare Kommun Äldreomsorg Fungerande äldreomsorg Kommun Områdesindelning Samordna områdesindelning Skola - omsorg Kommun Fjärrvärme, VA, el Önskar utbyggnad av fjärrvärme Kommun/ VA Vatten o avlopp Ojämn spänning i elnätet (Koppslahyttan) Rätt dimensionenering av VA-nätet. Stor belastning på det kommunala VA-nätet vintertid kring Romme Alpin Det behövs smidiga infrastrukturlösningar, t ex omdragning av väg till/från Romme Alpin för att minimera trafikkaoset vintertid. Det gäller även vatten och avlopp. Fungerande avlopp från Romme Alpin. Kommunalt avlopp till Tomnäs, Kyna, Dalsjö, Storsund Bra att de har börjat kommunalt avlopp mot TKS, fortsätt ända till Storsund Stärk upp VA-nätet. Ge oss normalt vattentryck, ny vattenledning, tryckstegring Kommun/ Kommun/ Kommun/ Kommun/ Kommun/ Lindan m Lindan m Lindan m Lindan m Skola Äldreomsorg Väntjänst Kontakt Skolan inte bara skola. Nyttja lokalerna bättre - Kurser, studiecirklar, nyttja t ex slöjdsalar - Samlingslokal Skollokaler ska kunna omdisponeras för andra aktiviteter och målgrupper när det inte är skolverksamhet i dem. Skapa äldreboende och äldreaktiviteter Samarbete mellan pensionärer och skolan, i syfte att ta vara på de äldres kunskaper och kännedom om lokala förutsättningar (t ex Peer Gynt grottan) Mat/Äta i skolmatsalen för äldre Ledsaga till frisör, lasarett mm. Bara fika, läsa tidningar för äldre. Regelbundna kontakter byområden och kommun representant i samspel ideella intressen I samspel ideella intressen I samspel ideella intressen i samspel i samspel m m m m 9

10 Vårdcentral/BVC Bra bussförbindelse till vårdcentralen. Alternativt distriktssköterska som gör hembesök Landstinget Samspel Församlingshemm et Behåll samarbetet mellan kyrkan och skolan. Skapa möjlighet att anpassa kyrkan till samhällets behov Lyft fram möjligheterna i kyrkan dop, bröllop och begravningar Använd ex.vis församlingshemmet som möjlighet till läxläsningpå kvällarna för lärare, föräldrar och barn Kyrkan Kyrkan Äldreboende Seniorboende lt Informationstavlor Informationstavlor vid rastplatserna TrV m Rastplats Utöka rastplatsen i Gagnbro för chaufförer TrV m Rensa trummor bättre.översvämning vid Strandbro- Tolsbo vid varje snösmältning Trv Post Sena utdelningar i dagsläget, hur kommer Posten Lindan m utvecklingen att se ut. Ska vi hämta posten själva Närmare till postlådorna från Tron Posten Lindan m Post Behåll post lokalt Posten Post Postgång/Utdelning. En fungerande lantbrevbärare Posten alt lokalt postutlämningsställe. Postutlämning på kaféet Postnummer Egna postnummer för våra byar Posten Hemkörning av varor Anslagstavla och brevlåda Matbil samt postens utlämningservice Anslagstavla och brevlåda i varje by Posten samt kommersiellt Posten m Möjlighet att beställa och få matvaror hemkörda lt exvis ICA Sellnäs Fast telefoni Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Resp Operatör Påtryckning genom kommun 10

11 Fritid Naturreservat Naturreservat i Gimsbärke måste skyddas och skötas Länsstyrelsen / m Hastighetsskyltar Sätt upp hastighetsskyltar (knop) efter älven Länsstyrelsen i älven Rusta våtmark EU-bidrag för våtmark, typ fågelskådning (Tälnbäcken) Länsstyrelsen m E 16 som fördöme Utveckla servicen till trafikanterna, ex-vis Baja major vid rastplatser, Soplämning Trafikverket Region m Dalarna lt Omarrondering Masenbadet-Himssjön, och övrig samfälld mark kommunalt övertagande vid omarrondering m Skötsel av dam Bergkvarnsdammen i Gimsbärke, skötsel av m Idrottshall Badplatser/Runn Bättre tillgång till den egna idrottshallen. IK får idag de tider som blir över för aktiviteter i idrottshallen, pga divisionsfördelning. Bästa lag får bästa tid. Borde vara mer förmånliga tider för lokala aktiviteter, första tjing. Om man hyr hallen ska tillgång till musikanläggning och övrigt material finnas. Saker är inlåsta och går inte att nås. Bättre bad Talludden, allmän badplats. Sjön ligger mitt i byn men allmän badplats saknas. Talludden har kommun lovat att utveckla, men inget händer, bara fina ord. Parkering vid badet, (parkerar idag i vägkanterna) m m Bad Rusta upp badet i Uvbergsviken Få bort kanadagässen, rusta upp bryggan - klämrisk Kartor Kartor som visar promenadstråk m Bättre information om gemensamma anläggningar t e x isrinken Amberg m Föreningsliv Utveckla mångfald av föreningar, klubbverksamhet stöd av Fritidsgård Samlingslokal Använd bystugorna mera till att ha föreläsningar, syjuntor, lan för ungdomar och julkransbindning mm Samlingslokal datorer som både unga och gamla kan nyttja stöd av stöd av Skidspår Spåras av maskin. Stöd till spårare stöd av Isbana Plogad bana på Gimmen, stöd stöd av Ridklubben Fortsatt utveckling ett ridhus stöd av m m m m m m Baden Avskjutning av canadagäss, underhåll av toaletter m 11

12 mm Vassröjning stöd av Motorstadion Behåll och utveckla motorstadion stöd av PR och marknadsföring Lokala anläggningar Vandringsleder mm Skapa möjligheter för mindre företag inom varierande branscher. Ex.vis turism och detaljhandel Utnyttja bystugorna som reklam för bröllop, föreläsningar, och festtillställningar. Marknadsföra strövområdena för t ex hundrastning, orientering, cykling liknade Mellsta Marknadsföra skoterområdets möjligheter Funktionella anläggningar för fritidsaktiviteter. Värna om lokala idrotts-/ fritidsanläggningar (IP, friluftsområden) Vandringsleder, ex.vis längs ån och Lustbäcken. Märk inte spår och leder på stenar stöd av i samspel föreningar i samspel föreningar Skoterleder Fungerade och uppskyltade skoterleder i samspel föreningar Motionsspår Elljusspår behövs, anslutning till skolan. Markfrågan måste lösas av. Motionsspår i Kråkbacken behövs. i samspel Ridhus Ridhus förläggning till i samspel ideella krafter Ridvägar mm Inte förstöra ridvägarna som vi har nu genom att bygga industriområden där. Vi blev lovade ridvägar när det blev industriområde på Rågåker, Vart är de? Vi vill ha ridvägar som är grusade, inte asfalterade. Det behövs belysning längs ridvägarna. Häst- och vandringsled, sammanhängande. Hästbadplats i ån. Ridbanor/hundplaner i samspel markägare m m Lindan m Lindan m Lindan m m m Lindan m Mats Arv (Peer Gynts grotta mm) måste skötas m Gimsbärke centrum Handel Marina Ösjön/Runn vintertid Utvecklas Möjlighet till en bensinstation lättare matinköp liknande Frendos i Gagnefs kyrkby. Marknadsföra böndernas produkter närodlat skyltar på åkrarna längs riksvägen Reklam för byn Mer resurser/engagemang vad gäller Ösjön/Runn vintertid från s sida. Ex.vis se till att lt lt stöd av lt lt m m m 12

13 stugans café hålls öppen. Spårknapp för långfärdsskridskor. Plogning av Runn/Ösjön Kanottävling Kanottävling, kanotstadion m Paintball Paintball verksamhet liknade den i Sifferbo. Möjlighet till camping ta vara på naturen, m landskapets fina utsikt. Skridskospår Anslutning till -Falun skridskoplogning Motionsspår Behövs ett skid-/löpspår belysning, idrottsplatsen-uvberget Föreningsliv Stötta det ideella arbete som utförs. Fortsatt fungerande föreningsliv Båtplatser Båtplatsbrygga för fritidsbåtar vid Holbacken m Skoterleder Bättre markerade skoterleder Skytteansläggnin g Byggs upp igen m Veteranbils och traktorträff m Vandringar Byvandringar, fäbodvandringar m Dala Kanal m Närhet till vatten Tillgänglighet till vattnet är bra; bad, båt, skridskor. Bevara och utveckla naturupplevelserna. Vattenvård i form av att motverka busåkning Bro över lilla kanalen Möjligt Leader projekt Natur och kulturvärden/ ta vara på Byinventeringar Bystorlek Landsbygd Byinventering av historiska, natur- och kulturella värden för att kunna skydda och bevara, Blir ett mervärde för bygden Det är lagom storlek på våra byar, begränsad utbyggnad är ok Landsbygd centralt (nära) två större städer. Härligt att man kan gå 500 m åt nåt håll och sen vara på landet Riksantikva riats nämnden (hemsida) Länsstyrels en Kommun Länsstyrels en Kommun Jordbruk Aktivt brukad jordbruksmark, inga slyområden Länsstyrels en Kommun lt Allé Västansjö Hansgårdarna, allén har stort kulturvärde. Björk allé bör planteras om. Ruttna träd. Länsstyrels en och 13

14 Rovdjur/vildsvin Utyktsmål Vattennivåer Sök bidrag från Länsstyrelsen omgående Hur hantera dem? Möjlighet att söka bidrag för rovdjursstängsel vid hästhållning och övriga lantbruksdjur (inte bara får). Det ger möjlighet att utveckla ev företag Röja och underhålla naturliga utyktsmål som t ex Hovbergs klack Grillplatser Spräng grundet i Våbäck. Om man inte spränger i Våbäck så riskerar man er översvämningar vid klimatförändringar i framtiden. Säkerhetsställa översvämningsrisken fortsättningsvis. ideella krafter Länsstyrels en lt Länsstyrels en lt Länsstyrels en Rullstolsramper Upprätta rullstolsramper i skogen Länsstyrels en *Leaderproj ekt Erosionen i älven Erosionsproblemen i älven, ha kontroll på det Länsstyelse n Vattenföret agen Båtförarna Jordbruk Lugnet på landet Naturen runt omkring oss Lyft fram böndernas verksamhet och ge dem bra förutsättningar. Omarrondering Förståelse för vad det innebär att bo i jordbruksbygd (dofter, buller mm) Bor på landet för att kunna ha häst- och strövområden. Behålla lugnet på landet. Låt landet vara landet. Det räcker Rågåkers industriområde. Ingen mera utbyggnad av industrimark. Bevara åkermarken! Vi vill inte ha nån bergtäkt i Skallerbacken Bevara naturen runt omkring oss Gyllbergets motionsspår vill alla ha kvar. Bättra på vandringslederna. Underhåll och skötsel av motionsspår främjar bevarande och framtida användning och utveckling EU Lantmäteri markägare Politik/kom munen Politik/kom munen Lindan m Lindan m F-9 skola Positivt F 9 skola Politik Tillgänglighet till Bevara tillgängligeten till stränderna för allmänheten stränder Länsstyrels en Allmänningar Bättre skötsel av allmänningar / Jordbruk/bebygge lse Hagudden Röjning Ej ökad bebyggelse på bekostnad av jordbruket. Bevara Hagudden som rekreationsområde, ingen byggnation Grängshammarsån markägare, mark mot ålandskapet bör röja och öppna landskapet mot jordbruksbygden efter anvisningar från Kommun och markägare 14

15 miljökontoret. Miljökontoret bör inventera och komma förslag. Skidspår Handikappanpassa Gyllbergsområdet Utsiktstorn Rusta upp Rösåstornet Rekreationsmöjli gheter Marknadsföra t ex fiskemöjligheterna /ideellt Öppna landskap Öppna landskap skall prioriteras Markägare i samspel Kartor Upprätta kartor över naturtillgångar, ex.vis strövområden, vattenkällor lt Lantmäterie t Jordbruk Fler småjordbruk, som t e x biodling, jordgubb, får lt Affären Affären ska vara kvar. Bevara affären i Sellnäs lt och kund Romme Alpin Romme Alpin är toppen lt och kund Affären Affären är viktig lt och kund Jordbruk, öppna landskap Bevara landsbygdens skönhet och kulturarv. lt Lindan m Lindan m Förståelse för att jordbruket ibland dånar, bullrar, dammar, sprutar, luktar för att kunna producera mat. Fiskevård Naturvärden som kan generera arbetstillfällen, god ekonomi och rekreation Fiskeutykter, kollektiva för dem som saknar egen bil Gemenskap Positiv gemenskap, byaktiviteter. cykel/mat- Ideella krafter Gemenskap, lär känna folket som bor i grannskapet Naturen Positivt sjön och skogen. Utnyttja allt som naturen har att erbjuda i, sjön mm Dramatiserade historiska vandringar Öppet landskap Uppmuntra skogsägare att röja och gallra. Bygg inte Markägare igen alla grönytor. intresse Rastplatser Rastplatser ut älven Föreningsliv IK:s aktiviteter Tystnaden Stjärnhimlen 15

16 Närheten till naturen Bredband/fiber Näringsliv Möjliggör för företag att etablera sig här Kommun Fibernät Kunna vara möjligt att som egen företagare jobba hemifrån och kunna vara uppkopplad m Beskriv var i man ska tillgodose fullgod kommunikation Att studenter får bättre möjligheter genom datorn och kunna plugga på distans. Slipper avfolkning, det blir attraktivt att stanna kvar i närmiljön Fibernät Fiberanslutningar Kommun/ Lindan Fibernät Bredband Fibernät Alla fastigheter är anslutna till stadsnät via fiber Satsa på bredband/optokabel. Prioritera bredband och TV-mottagning Fungerande bredband Behövs nu för företagande och att uppmuntra unga att vilja bo här ADSL räcker inte åt alla, finns inte att få utrymme för att koppla in Kommun/ Kommun/ Kommun/ Kommun/ Snabbt bredband Utveckla kommunal bredbandsstrategi Kommun/ Samordna andra ledningsdragningar Även till gamla områden. Moderna tider kräver bredband, underlätta billigare anslutning, gör området mera attraktivt. 3G-nät i hela området ( verklig täckning) Kommun/ Fibernätsförening Ge stöd till bredbandsföreningar Länsstyrels en/kommun Fibernätsförening Stötta byalag för byalagsprojekt. Byalag söker Länsstyrels Leaderbidrag, stöttar (ev borgenär) en/kommu nen/ Lindan Service Möjlighet att ta del av elektroniska tjänster och service, som t ex bio, sjukvårdsupplysning, arbetsförling mm Förbättra anslutning till Milsbo, sista halvåret har det försvunnit era veckor i sträck Om det är lättare att komma in/ut på nätet blir det /kom mun /kommersie llt Lindan 16

17 lättare att driva företag. Det skapar även möjligheter att sköta jobb på distans och att studera på distans Fibernät Billigare anslutning Operatörer Fibernät Behövs fibernät? Bygg ut 4G istället Operatörer Fast telefoni Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Resp Operatör Påtryckning genom kommun Mobilnät Bättre mobiltäckning Resp Operatör Användare tryck på Mobilmottagning Mobil mottagning måste förbättras, inte minst ur sjukvårds räddningssynpunkt Respektive operatör, påtryckning av Mobil Mobilnät TV-mottagning Dålig mobiltäckning Använd trådlöst nätverk! Mobil mottagning är en säkerhetsfråga. Måste även fungera inomhus Många i har fått lov att kosta på dyra lösningar för att överhuvudtaget kunna se på TV (mottagningsmöjligheter motsvarande fjällvärlden!) användare Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Resp Operatör Kund påpeka behov Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Mobilnät I väntan på bredband önskas full 4G-täckning Respektive operatör, påtryckning av användare Fibernät Kunna vara möjligt att som egen företagare jobba hemifrån och kunna vara uppkopplad Beskriv var i man ska tillgodose fullgod kommunikation Att studenter får bättre möjligheter genom datorn och kunna plugga på distans. Slipper avfolkning, det blir attraktivt att stanna kvar i närmiljön Fast telefoni Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Resp Operatör Påtryckning genom kommun 17

18 Fibernät Fiberanslutningar Lindan Om det är lättare att komma in/ut på nätet blir det Lindan lättare att driva företag. Det skapar även möjligheter att sköta jobb på distans och att studera på distans Ge stöd till bredbandsföreningar Lindan Mobilnät Bättre mobiltäckning Resp Operatör Användare tryck på Bredband TV-mottagning Mobil Satsa på bredband/optokabel. Prioritera bredband och TV-mottagning Många i har fått lov att kosta på dyra lösningar för att överhuvudtaget kunna se på TV (mottagningsmöjligheter motsvarande fjällvärlden!) Dålig mobiltäckning Använd trådlöst nätverk! Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Fibernät Mobilnät Fungerande bredband Behövs nu för företagande och att uppmuntra unga att vilja bo här ADSL räcker inte åt alla, finns inte att få utrymme för att koppla in Samordna andra ledningsdragningar Mobil mottagning är en säkerhetsfråga. Måste även fungera inomhus Resp Operatör Kund påpeka behov Södertun a Södertun a Södertun a Södertun a Även till gamla områden. Moderna tider kräver bredband, underlätta billigare anslutning, gör området mera attraktivt. 3G-nät i hela området ( verklig täckning) Behövs fibernät? Bygg ut 4G istället Operatörer Billigare anslutning Förbättra anslutning till Milsbo, sista halvåret har det försvunnit era veckor i sträck Snabbt bredband Utveckla kommunal bredbandsstrategi Möjlighet att ta del av elektroniska tjänster och service, som t ex bio, sjukvårdsupplysning, arbetsförling mm Fibernät Alla fastigheter är anslutna till stadsnät via Kommun fiber Möjliggör för företag att etablera sig här 18

19 Mobilmottagning Stötta byalag för byalagsprojekt Mobil mottagning måste förbättras, inte minst ur sjukvårds räddningssynpunkt I väntan på bredband önskas full 4G-täckning Byalag söker Leaderbidrag, stöttar (ev borgenär) Respektive operatör, påtryckning av användare Respektive operatör, påtryckning av användare Utvecklingsområden Kräftfiske Utlottning av s kräftfiskerätter Samlingslokal Bygdekontor Med plats för företags centrum, föreningslokaler, idrottslokaler Försäkringskassa, Arbetsförling via datorer. Lokal turistinformation Bibliotek, bokbytar bibliotek övergripand e Landsbygdsutvec Vem företräder landsbygden i? Det finns klare ett behov av en sådan resurs i. Lekpark Flantnanbadet o övriga bad Simskolor för alla barn Upprustning av omklädningsrum, leksaker, sanitet Slogbodar Flytta slogboden i Idkerberget till annan lämplig plats Banvallen Ställ i ordning Banvallen för aktiviteter Bynamnen Lyft fram bynamnen, på vägskyltar och s kartor (Lantmäteri Lindan PR och marknadsföring Skapa möjligheter för mindre företag inom varierande branscher. Ex.vis turism och detaljhandel Utnyttja bystugorna som reklam för bröllop, föreläsningar, och festtillställningar. Marknadsföra strövområdena för t ex hundrastning, orientering, cykling liknade Mellsta Marknadsföra skoterområdets möjligheter et?) stöd av Ridhus Ridhus förläggning till i samspel ideella krafter Information bladet, återkommande svenskprojekt för åk 9 att driva bladet information, intervjuer, vad händer/har hänt/ska hända. Ev sponsring av lokala näringsidkare Borde nog kalla Ösjöbladet så att alla i bygden känner sig berörda i samspel (skolan) Anslagstavlor Anslagstavlor, vid skolan, kiosken, affären 19

20 i samspel Marknadsföring Marknadsför. Mer reklam för Ösjön-is i samspel Hamnen stugan Utveckla hamnen småskaligt, fika/restaurang, uthyrning Ställplats för husvagnar/husbilar Utnyttja caféet vid stugan vintertid. Öppet via eller lokala aktörer. Locka skridskoåkare till Ösjön och via café möjlighet. Idag finns endast cafémöjlighet i Falun. Det kommer ju hit folk från hela Sverige för att åka skridskor. Turistattraktion Öppet även vintertid för skridskoåkare, fiskare, skidåkare m i samspel i samspel ideella intressen Skateramp Med möjlighet att skata på i samspel Mountainbike bana Vid skolan (typ den i Tallmon) i samspel Beachvolleyplan Vid sjön i samspel Kanotled Glöttret- Kårtyllsjöar-Kålsjön-Gerberg stöd av Slogbod + skoter Slogbodar ut skoterlederna *Kommune n i samarbete skoterklubb Slogbod och vandingsled Information om leder mm Utveckla Turismen Slogbod och vandringsled på Klacken Idkerberget Bättre information om skoterleder, motionsspår mm Karta, och uppmärkning av spår Rejäl satsning på turism, utveckling av besöksgruvan/äventyrsgruvan mer än djupdykning. Hissar för att möta olika gruppers behov Rejäl satsning på fisket inom Rämenbygden Kanotleder och plogade skridskobanor för *Kommun och förening *Kommun och förening, kommersiel lt i samarbete 20

Bo och verka på Borlänges landsbygd

Bo och verka på Borlänges landsbygd Rapport Bo och verka på Borlänges landsbygd Kartläggning av servicebehov bland Borlängebor på landsbygden Genomförd november 2012 februari 2013 Processledare Hans-Erik Bergman H-Eva Lifelike HB Inledning

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29 PJÄTTERYD Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd 2014-05-20 Samrådsredogörelse,

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015

Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015 Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015 Kommunen och länsstyrelsen har för tillfället yttrat negativt gentemot förtätningen, den nuvarande är okej, förändring i denna med. (viktigt) Tomter: Förtätningsmöjligheter

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O.

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1 Bakgrund Fokus

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision Gemensam målbild Vision Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla Våra ledord är: Samverkan Trygghet Rekommendation. 2015-05-27 Attraktiva Berg 2015 Projekt som

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

Sammanfattning av synpunkterna från möteskvällar. Vad är bra med Smedjebacken idag?

Sammanfattning av synpunkterna från möteskvällar. Vad är bra med Smedjebacken idag? Sammanfattning av synpunkterna från möteskvällar. Vad är bra med Smedjebacken idag? Natur Naturen Vandringsleden Relativt bra insjöskärgård Naturen, vackert Naturtillgångarna Hamnen / sjön Natur/kultur

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun Bom Dnr.11.925 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00

Läs mer

Checklista för urbant friluftsliv

Checklista för urbant friluftsliv Checklista för urbant friluftsliv Beskrivning och kartläggning av området Faktorer som enligt dokumenterad forskning främjar urbant friluftsliv och som är avgörande för användningen av grönområden, är

Läs mer

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Handläggare Datum Ann Gustafsson 2014-10-17 0480-45-29-03 Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan

Läs mer

Områdesutveckling Orrviken, sorterade förslag Stjärnan (*) efter förslaget anger hur många röster/prioriteringar förslaget fick

Områdesutveckling Orrviken, sorterade förslag Stjärnan (*) efter förslaget anger hur många röster/prioriteringar förslaget fick Områdesutveckling Orrviken, sorterade förslag Stjärnan (*) efter förslaget anger hur många röster/prioriteringar förslaget fick Tema Böle-Orrviken-Hara 2020 Infrastruktur Orrviken Kollektivtrafik varje

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Börjelsbyn Kalix kommun, Norrbottens län November 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV STEHAGSENKÄTEN 2013 2014

SAMMANSTÄLLNING AV STEHAGSENKÄTEN 2013 2014 Enkäten är en del i det byutvecklingsprojekt inom Leader MittSkåne som Stehag är med i under 2013/14. SAMMANSTÄLLNING AV STEHAGSENKÄTEN 2013 2014 I ungefär ett halvårs tid har det funnits möjlighet för

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Skolbarnens önskemål Visionsenkäten gav många kreativa svar Larsbergsborna har svarat på enkäter

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Trygghetsvandring. Anteckningar. Fagerängen H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET

TRELLEBORGS KOMMUN. Trygghetsvandring. Anteckningar. Fagerängen H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Fagerängen 2012 H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET 1 Innehåll Arrangör... 2 Deltagare... 2 Sammanfattning... 2 Sträckan som vandrades... 3 Synpunkter som kom fram

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Övre Ullerud Forshaga kommun, Värmlands län September 2010 Klarälven Lokal Utvecklingsplan Ett processarbete som utgår från fem olika utvecklingsområden: samverkan och gemenskap,

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad.

Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Till årsmöte 2012-03-13. Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Verksamhetsplanen grundas på stadgar budget arrendeavtal beslut på årsmöte Planen sammanfattar föreningens vilja om gemensamma intressen,

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Grödinge Dialogforum Botkyrka kommuns nya Översiktsplan (ÖP)

Grödinge Dialogforum Botkyrka kommuns nya Översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Grödinge Dialogforum Botkyrka kommuns nya Översiktsplan (ÖP) Dag och tid 18 April, kl. 19-21 Plats Malmsjöskolans matsal Närvarande Ledamöter i dialogforum

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Tid: kl 19 21.30 Plats: Bokelundaskolan Antal stämmodeltagare: 27 KS repr: SHB-nämnden: Tjänstemän: Carina Zachau, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Thomas

Läs mer

Sammanställning av visionsarbetet Siljansnäs 2022 Turism

Sammanställning av visionsarbetet Siljansnäs 2022 Turism Sammanställning av visionsarbetet Siljansnäs 2022 Turism Hjulbäcks ångbåtsbrygga används mer Öppningsbar bro vid Fornbybanken Dala kanal till Runn Upplogad isbana för långfärdsskridskor samt skidspår på

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

TOMTER OCH TOMTRÄTTSAVTAL

TOMTER OCH TOMTRÄTTSAVTAL BYGG SJÖNÄRA PÅ EDÖ TOMTER OCH TOMTRÄTTSAVTAL För vackrare boende. Vi samarbetar med ÅV-Bygg i Åsbro AB. 1 EDÖ På Edö får du svårslagen utsikt! Tack vare höjden kan du få sjöutsikt åt två håll samt vacker

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Bakgrund Under sommaren 2009 genomförde stadsbyggnadskontoret en undersökning för att mäta

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Pilotkommun. Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Kommunerna Malå och Norsjö VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Barnomsorg?

Pilotkommun. Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Kommunerna Malå och Norsjö VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Barnomsorg? Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Kommunerna Malå och Norsjö VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Dagligvaror? Kollektivtrafik? Bibliotek? Hälsovård? Barnomsorg? Brandförsvar? Mobil

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer