Område Preciserat Ansvar Var

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Område Preciserat Ansvar Var"

Transkript

1 Sammanställning ämnesområden Vägar Område Preciserat Ansvar Var Riksvägen (E 16) Många farliga vänstersvängar. TrV Svårt för dem som kliver av bussen att komma över riksvägen På- och avfarter måste vara säkra mot Rv 16 Rv 293 Utfart Infart Tälnbäcken mot nya 293:an behöver TrV breddas Konsekvenser av nya 293:an måste belysas ytterligare. Ex.vis ökat trafiköde tung trafik, cykelvägar Bullerdämpning borde bekosta bullerdämpande åtgärder TrV Mitträcke Mitträcke kommer att klyva landskapet. Nya TrV anslutningsvägar förstör åkermark. Bra mitträcke, plankorsning bör till i. Mitträcke vill vi inte ha i Duvnäs. Nya tillfartsvägar kommer att förstöra naturvärden och boendet Vägbelysning Sätt upp belysning i vägkorsning Karlberg/Ludvikavägen TrV Lindan m Hastighetsbegrän sning Lindan avfarten - Skallerbacken Flytta 100km/h till efter ovannämnda avfart TrV Lindan m Trafiksäkerhet mot Haganäs iform av belysning, TrV farthinder, sänkt hastighet Skyltar ut Mildare regler för att sätta upp och ha skyltar TrV vägar (företagsskyltar) efter väg på landet mot i stan Fartkamera Fartkamera vid Sjebacksvägen TrV Cykelvägar Idag vågar man inte låta sina barn cykla/gå själva till sina kompisar där cykelbana saknas, vilket begränsar barnen. Cykelväg Romme, den vägen är väldigt trafikerad. Cykelväg Tronsjö natur- /turistväg, vidare mot Dalsjö/Milsbo. Cykelväg Tylla-Milsbo-Tronsjö Cykelväg Tingsrundan Cykelväg - Nagalarby TrV Hastighetsbegrän sning Begränsad genomfart, hastighetskontroller. Många buskör på vägarna (håller inte hastigheten) speciellt motorcyklar på sommaren. Sänkta hastigheter digitala skyltar, ev kameror TrV Broar När kommer nya broarna i TrV Bättre vägunderhåll Ny vägbeläggning från RV 50 till Morberget TrV Bättre vägar - TrV Ny väg Bygg ny väg Skinnarsveden Romme Alpin TrV Lindan m Cykelvägar Fortsätta cykelväg norr om Norr. Cykelvägar till Sifferbo. Cykelväg mot Vallbro, och Gimsbärke Frågan om cykelväg Ängesgårdarna N måste lösas TrV och 1

2 Vägunderhåll Förbättra vägen Spraxkya-Rågåker, en etapp i taget TrV, Infarten E16 Snygga till infarten vad gäller växtligheten invid TrV / Islingby infarten från Falun vid Islingby Cykelvägar Cykel väg till Dalsjö. Cykelväg mot Storsund. TrV Separat GC-väg till. Cykelväg - Dalsjö-Alsbäck. Gör cykelväg av järnvägen som kommer att läggas om. Gång o cykelvägar ut i byarna, det promeneras och springs mycket. Gärna andra typer av barnvagnsvänliga preomenadstråk Cykelväg belysning -TKS--Dalsjö Särskilj promenad, barnvagn, motion etc från TrV Belysning Nya vägar Trafikplatser (även kommande) Röjning ut vägarna motortrafik Belysning i Djupsängskurvor. Bättre belysning på cykelvägen Knopvägen dagis. Belysning under motorvägsbron (Faluvägen). Gör om vägen till Domnarvet, skärma av ena sidan -väg. Bygg rondell vid Fågelmyra vägen och ny påfart från den till Mastvägen. Justera utfarten till väg (808?) från centrum (vallen skymmer) Positivt ny fin väg till Tomnäs/Kyna mm, men kom ihåg att det fortfarande är 40 km/tim som gäller!!! Omdragning av sväg tar död på affären Trafikplatsen i är en katastrof - Belysning saknas - Gång-/cykeltrafik livsfarlig - Utfart livsfarlig till parallellvägen, ser inte på vilken väg trafiken går ( motorvägen eller parallellvägen. Hastigheten på parallellvgen hög vid utfarten -Avfarten snäv från (motorvägen) Trafiksäkerhet under, innan och efter motorvägen vägen mot Domnarvet, osäkert för cykel och promenad Parkering för både cykel och bil när man ska byta färdsätt ( t ex under viadukten mot Vassbo) Röjning efter vägen, gäller alla vägar, tidigare på året TrV TrV TrV TrV, genomfart, i byarna Lindan m Lindan m Snöröjning Siktröjning Snöröjning Det plogas för smalt på vägen. Reexpinnar eller band istället för torra pinnar Slyröjning. Fungerande väg året runt. Siktröjning ökar säkerheten, hyvla av dikeskanterna Paradisvägen-Lindanvägen, grävskopa Bättre snöröjning och plogning. Känns som att sträckan mellan Sellnäsvägen och TrV,, Vägförenin gar TrV,, Vägförenin gar TrV och Lindan m Lindan m 2

3 Gatubelysning Cykelvägar Sjebacksvägen(?) plogas sist av alla vägar i. kommun är väghållare. Gårdsbutik kunder/dag behöver bra snöröjning. För att ta sig till arbetet tidig morgon Röjning av sly efter vägarna måste bli bättre Måste fungera. Västansjö-Hansgårdarna är 1 km svartsträcka Mera belysning på vägarna. Omfördela gatubelysning, Robin Hood-princip Säkra cykelvägar in mot centrum. Det är livsfarligt att cykla i mörker. Cykelväg från Halvars till Romme. Längs Sjebacksvägen, så att baren kan ta sig till skolan, samt förenkla jobbpendling TrV och TrV och Bra vägar, underhåll Cykelvägar Farthinder Bättre underhåll, städning vid vägarna. Speciellt dikena längs cykelbanorna/busshållplatserna. Asfaltering av byvägarna samt dikning. Bra underhåll av byvägar förutom i Gimsbärke och Tälnbäcken Sammanhängande cykelvägsystem. Flera cykelvägar. Förläng cykelvägen från Rågåker ända till Mats Knuts. Cykelväg Romme-Sellnäs-Koppslahyttan. Säkra cykel/gångvägs överfart vid nya cykel- /gångvägen vid Saron (infart till Alderbäcken) Skylta cykelvägar bättre (cykelled samt ortsnamn) Hastighetsbegränsningar genom byarna. Vägbulor minskar hastigheten. Farthinder vid övergång cykelväg. Farthinder för att dämpa hastigheten. Lindan m Lindan m Underhåll Ploga inte upp snön på garageuppfarter Sunnanövägen behöver ny asfalt Kommunal Övergå till kommunalväghållning,väg till Tron Lindan m väghållning / VF Grusa vissa Grusa vissa delar av åkervägarna för gående och Resp Lindan m åkervägar hästar väghållare Underhåll Samordna gräsklippning ut vägarna. Snöröjning Resp väghållare Bättre Ökat antal hästar som nyttjar vägarna, sliter på Resp vägunderhåll grusvägarna väghållare Hastighetsbegrän Byarna borde kunna påverka hastighetsbegränsning i Lst sningar byn Trafikverke t Hansgårdarna bör få representant i Vägföreningsstyrelse. Nedskräpning Vår tomt i Strandbro är en soptunna Polisen Cykelväg Cykelväg mellan byarna, på gamla banvallen SJ, Markägare, Kommun 3

4 Kollektivtrafik Busstrafiken Utöka busstrafiken mellan tätorten och byarna. / Flexbuss Fungerande kollektivtrafik Flexlinje anropsstyrdtrafik Att exbussar ska kunna gå i hela kommun. Ska kunna åka kommunalt till (från) jobb/fritidsaktivitet. Bättre busstrafik generellt. Utökade avgångar under dygnets alla timmar. Nattbuss på helger. Ny ringlinje gamla Ludvikavägen-Åselby- Skräddarbacksvägen. Lokalslinga där Lindan/hjärpbo ingår. Utöka exlinjen till era områden.flexbussen längre ut i byarna. Anropsstyrd linjetrafik på kvällar, helger / / / och dagtid. Busshållplats Tillbaks busshållplats vid riksvägen / Busskort Busskurar/vindsk ydd Bekvämlighet Bra/bättre kommunikation Busskort till alla skolbarn i grundskolan. Varför ska det vara X antal km för att ta sig tryggt till skolan? Beslut bör baseras på era faktorer som t ex trafikmängd ut gång/cykelsträcka Bättre busskur vid skolan (belysning, större kur). Vindskydd vid hållplatser Man får inte er resenärer om det inte är bekvämt att resa buss: - Vinskydd saknas - Dåliga snabbförbindelser. Obegripligt att 253:an inte stannar i men i Samuelsdal (Falun). - Dålig synkning t ex tåg / /, resp väghållare / / Lindan m Lindan m Lindan m Lindan m Busstrafik Busstrafik Busstrafik Fler turer Ge möjlighet att nyttja skolbussen för andra att än skolbarnen. Låt vuxna åka skolbussen. Turlista på skolbussen för allmänheten Bättre och er bussförbindelser. Busstopp för 253:an någon gång per timme. Busstopp 253 vid Lilla. Snabbussar som komplement till lokaltrafik. Även extra hållplats vid västra påfarten mot Fler turer. Det är svårt idag att hitta busstider som fungerar för att ta sig till och från jobb. Åka buss hem sent går inte så bra. Risk för utytt pga busstrafiken. Tider på helger och kvällar Buss till Milsbo Buss -, ev en rundtur, slinga både Dalatrafik Dalatrafik / Dalatrafik 4

5 Busshållplatser - och motsols via vårdcentral. Byte av linje i Centrum misslyckas eftersom tiderna glappar en halvminut. Dra en busslinje - Naglarby--- Falun Bättre hållplatser, ex vis bussficka vid handelsträdgården. Busshållplatsen Tingsrundan yttas ut/upp till vägen på båda sidor / /Dalat rafik Byabuss Bussknutpunkt 293 Buss till och från. Någon busslinje till stan () kanske kopplad till skolskjutsar Rabatterad taxi som bussalternativ Utveckla så att långtradarchaufförer får möjlighet att vila, stanna trygga, och möjlighet till enklare handel. Bussknutpunkt bör ligga centralt i, ej i en by Möjligt Leaderproje kt /näringslive t Pendlarparkering Pendlarparkering i centrala Lindan m Busshållplatser Markera tydligare busshållplatserna reexer och bättre ljus så att bussarna ser att det står en person på hållplatsen Cykelställ tak vid busshållplats Toalett och soptunnor vid 1:a busshållplatsen efter Mellstabron TrV Pendlarparkering Gratisparkering i centrala för anslutning till bussåkande. Spårtaxi Spårtaxi (finns idag i Uppsala t ex) Busstrafik Busschaufförer Komplext rullator och barnvagn att åka buss. På bussgodsbussar måste dessa packas ihop och förvaras som bagage. Minska bussgodstrafiken till förmån för passagerartrafiken (53:an). Barnvagns och cykelvänliga chaufförer. Alla ska kunna åka alla bussar Dalatrafik Dalatrafik och dess entrepenöre r Turtäthet Mindre busstorlek, men oftare turer Dalatrafik Busstorlek Kör mindre storlek på buss Dalatrafik Kort som gäller både tåg och buss Kort som gäller både tåg och buss, oavsett korttyp Dalatrafik och Tåg i Bergslagen Fungerande kollektivtrafik (busstrafik) Bättre bussförbindelser Beställningsbuss Tätare bussförbindelser, bussturer. Helgbussar Bussar som går efter kl Särskilt till och från Ludvika Man ska kunna ta sig till och hem ifrån städerna Beställningsbuss, tur och retur, natt och även andra tider på dagen Nattbuss en gång per månad /kom munen Landstinget och Ludvika kommun och Ludvika 5

6 Direktbuss/tåg Bilpool/samåknin g Ersätt direktbussarna tåg Skippa en del av snabbussarna Ludvika- och kör lokalbussarna det innebär bara en liten tidsförlust. Via appar på nätet för samåkning kommun och Ludvika kommun stöd av Flytt av järnväg Butiksresor Samåkning, bilpool Järnväg Flytta järnvägen och frigör för bebyggelse åtminstone i Om järnvägsytt blir av behöver inte svägen dras om mot motorvägen i ny sträckning över åkrar och närmare annan bebyggelse i Dalsjö, Skjuts av äldre till affären Service, förvänta er inte fulla bussar. Handlarturer till närmaste mataffär en eller två gånger/vecka Bilpool, möjlighet att låna bil vid behov Rusta upp perrongen i Sellnäs för ett stopp där. Slipper åka till för att åka tåg (miljövänligare) TrV lt TrV Allmänt Finns det en fungerande kollektivtrafik finns det en Politik möjlighet för ensamma äldre eller sjuka att bo kvar och för yngre familjer att vilja ytta hit. Fri bensin för alla Idkerbergare Politik Boende Avgifter och regler Lägre avgift/skatt för boende vid vatten. Förenkling av byggvillkor- inte försvåring Detaljplanering Näringsliv/bostäd er Vi vill inte ha något detaljplanerat område, även fortsättningsvis, ett sätt att ta vara på småföretagsamhet. Jordbrukets villkor i näringslivs och byggande. (Flera jordbruksfastigheter nyttjas numera enbart för boende) Utveckla kombinationen boende och näringsverksamhet.? fråga Conny Bevarande Ta hänsyn till gamla byar, låt dem vara som de är Lindan m Pensionärslägenheter Så att de äldre slipper ytta från bygden, när de inte orkar sina hus Var rädd om Bygg ej på eller nära åkrar, dra inte cykelvägar åkermarken slösaktigt (breda, mark-krävande) Differentierat Olika typer av boende, t ex erfamiljs hus boende Byggregler Förenklade och tydliga byggregler. Policy för vad man får göra. Sanering av fastighet köper saneringsfastigheter och verkställer åtgärder. 6

7 Riv fastighet som brunnit efter Landsvägen. Städa tomter som är fulla av skrot Servicehus I Gruvstugan/Laven i Idkerberget ägs av kommunfastigheter, men håller på att förfalla. Önskas användas som tex servicehus, ungdomsgård, äldreboende, kontorshotell Boende Äldreboende Dialog Bättre dialog byggnadsnämnden ang nybyggnation Utveckla centrum och dess närområden istället för tätbyggning av landsbygden Olika former av boende Hyreslägenheter för singlar i behov av bra miljö. Billiga små lägenheter som lockar unga människor. Med närhet till bra kollektivtrafik Fritidsbebyggelse Permanent boende, villaområden Kommersie llt Kommersie Lekplats/boende miljö Lekpark Fler nya hus Bevarande av byggnader/-stilar Fler hus och andra boendeformer Omsorgshus Regelverk mm Lekplats, Bergkvarnsdammen i Gimsbärke Möjlighet att bygga nya hus. Nytt bostadsområde (era sådana småområden) Hyreshus, bostadsrätter. Hyresrätter där man har möjligheter att hålla en mindre mängd lantbruksdjur och att kunna olda Ta vara på äldre byggnadsstilar. Man ska vara rädd om gammal byggnads tradition vid renovering och nybyggnation. Försök att behålla gamla dalaby strukturen/miljön. Vårda men samtidigt inte ha för fyrkantiga regler. Fler tomter ner mot stan Ett omsorgshus, för olika åldrar, kök för att kunna erbjuda måltider, tillgång till distriktssköterska Förenkla och förkorta tiden för bygglovsansökning. Slopa kravet på 110,5 meter över havet, för byggnation kommun borde ha LIS-stämpel, för att få strandskyddsdispens vid nybyggnation (Förutsätter att det finns en gällande översiktsplan) i samspel i samspel / Kommersie llt /staten och privata markägare /kooperativ Lagstiftare Lindan m Upplåtelseformer Hyreshus och bostadsrätter Kommersie llt 7

8 Nyproduktion av hus Trygghet Samlingshus Gallring/Boende miljö Gärna nyproduktion av hus, i mindre omfattning, gärna generationsbyggen. Boenden för alla åldrar så att gammal och ung kan njuta av landsbygden, ex äldreboende. Bygg inga bostadsområden i byarna, se till att de nya bostäderna yter in i det befintliga Förtätning av hus i bymiljö istället för stora nya områden Grannsämja som främjar trygghet i boendet. Grannsamverkan Folkets Hus o Park, skulle kunna fungera olika samhällsservice-funktioner, exempelvis Försäkringskassa, terminal till Arbetsförling mm Gallring av sly och skog Kommersie llt Resp Markägare Lindan m Samhällsservice Skola Bevara skolan och barnomsorgen och utveckla lokalerna. m Barnomsorg Större lokaler för barnomsorg m Skola kvar Bevara byskolorna Lindan m Dagvatten Inget dagvatten i Lusbäcken, från Skräddarbacken Lindan m mm Investeringsbudget Omfördela investeringsbudget i kommun. Investera Lindan m mera i landsbygden- skola, vård o omsorg. Ej i industrimark Sopstation Närhet till såväl sopstation som återvinningsstation Lindan m Återvinningsstatio n VA Kommunalt avlopp norr och väster om m Barnomsorg Behåll barnomsorg. Närhet till barnomsorg. Främja boendekvalitet genom goda barnomsorgsmöjligheter. Detta ger en win-win situation, byarna blir mera attraktiva Lindan m Skola kvar Behåll byskola (Halvarsgårdarna) Barnomsorg Lokalt dagis för våra barn Upplys om var det finns dagmammor alt barnomsorg på s hemsida Äldreomsorg Glöm inte äldrevården Bad Behåll Tunets bad E-demokrati Utveckla former för E-demokrati, t ex följa dessa förslag och dess hantering på hemsidan Skola För de yngre. 1-9 år. Öppet 7 dagar i veckan för åringar. Allt i samma lokaler bibliotek, föreningar, aktivitetshall (sport, teater, film) En skola måste finnas, ett måste om det ska bli nåt av allt det vi skrivit ikväll ska bli av Förskoleplatser Förskola som har erplatser och skola attraherar barnfamiljer Skola kvar Att skolan i Idkerberget blir kvar Kommun 8

9 Barn från Baggboområdet borde höra till vårt skolområde. De umgås nu som förskolebarn (dagbarnvårdarträffar i Folkets Hus i Idkerberget) Bussa barn från, vid årskullstoppar, till billiga befintliga lokaler Kommun Kommun Barnomsorg Det behövs era dagbarnvårdare Kommun Äldreomsorg Fungerande äldreomsorg Kommun Områdesindelning Samordna områdesindelning Skola - omsorg Kommun Fjärrvärme, VA, el Önskar utbyggnad av fjärrvärme Kommun/ VA Vatten o avlopp Ojämn spänning i elnätet (Koppslahyttan) Rätt dimensionenering av VA-nätet. Stor belastning på det kommunala VA-nätet vintertid kring Romme Alpin Det behövs smidiga infrastrukturlösningar, t ex omdragning av väg till/från Romme Alpin för att minimera trafikkaoset vintertid. Det gäller även vatten och avlopp. Fungerande avlopp från Romme Alpin. Kommunalt avlopp till Tomnäs, Kyna, Dalsjö, Storsund Bra att de har börjat kommunalt avlopp mot TKS, fortsätt ända till Storsund Stärk upp VA-nätet. Ge oss normalt vattentryck, ny vattenledning, tryckstegring Kommun/ Kommun/ Kommun/ Kommun/ Kommun/ Lindan m Lindan m Lindan m Lindan m Skola Äldreomsorg Väntjänst Kontakt Skolan inte bara skola. Nyttja lokalerna bättre - Kurser, studiecirklar, nyttja t ex slöjdsalar - Samlingslokal Skollokaler ska kunna omdisponeras för andra aktiviteter och målgrupper när det inte är skolverksamhet i dem. Skapa äldreboende och äldreaktiviteter Samarbete mellan pensionärer och skolan, i syfte att ta vara på de äldres kunskaper och kännedom om lokala förutsättningar (t ex Peer Gynt grottan) Mat/Äta i skolmatsalen för äldre Ledsaga till frisör, lasarett mm. Bara fika, läsa tidningar för äldre. Regelbundna kontakter byområden och kommun representant i samspel ideella intressen I samspel ideella intressen I samspel ideella intressen i samspel i samspel m m m m 9

10 Vårdcentral/BVC Bra bussförbindelse till vårdcentralen. Alternativt distriktssköterska som gör hembesök Landstinget Samspel Församlingshemm et Behåll samarbetet mellan kyrkan och skolan. Skapa möjlighet att anpassa kyrkan till samhällets behov Lyft fram möjligheterna i kyrkan dop, bröllop och begravningar Använd ex.vis församlingshemmet som möjlighet till läxläsningpå kvällarna för lärare, föräldrar och barn Kyrkan Kyrkan Äldreboende Seniorboende lt Informationstavlor Informationstavlor vid rastplatserna TrV m Rastplats Utöka rastplatsen i Gagnbro för chaufförer TrV m Rensa trummor bättre.översvämning vid Strandbro- Tolsbo vid varje snösmältning Trv Post Sena utdelningar i dagsläget, hur kommer Posten Lindan m utvecklingen att se ut. Ska vi hämta posten själva Närmare till postlådorna från Tron Posten Lindan m Post Behåll post lokalt Posten Post Postgång/Utdelning. En fungerande lantbrevbärare Posten alt lokalt postutlämningsställe. Postutlämning på kaféet Postnummer Egna postnummer för våra byar Posten Hemkörning av varor Anslagstavla och brevlåda Matbil samt postens utlämningservice Anslagstavla och brevlåda i varje by Posten samt kommersiellt Posten m Möjlighet att beställa och få matvaror hemkörda lt exvis ICA Sellnäs Fast telefoni Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Resp Operatör Påtryckning genom kommun 10

11 Fritid Naturreservat Naturreservat i Gimsbärke måste skyddas och skötas Länsstyrelsen / m Hastighetsskyltar Sätt upp hastighetsskyltar (knop) efter älven Länsstyrelsen i älven Rusta våtmark EU-bidrag för våtmark, typ fågelskådning (Tälnbäcken) Länsstyrelsen m E 16 som fördöme Utveckla servicen till trafikanterna, ex-vis Baja major vid rastplatser, Soplämning Trafikverket Region m Dalarna lt Omarrondering Masenbadet-Himssjön, och övrig samfälld mark kommunalt övertagande vid omarrondering m Skötsel av dam Bergkvarnsdammen i Gimsbärke, skötsel av m Idrottshall Badplatser/Runn Bättre tillgång till den egna idrottshallen. IK får idag de tider som blir över för aktiviteter i idrottshallen, pga divisionsfördelning. Bästa lag får bästa tid. Borde vara mer förmånliga tider för lokala aktiviteter, första tjing. Om man hyr hallen ska tillgång till musikanläggning och övrigt material finnas. Saker är inlåsta och går inte att nås. Bättre bad Talludden, allmän badplats. Sjön ligger mitt i byn men allmän badplats saknas. Talludden har kommun lovat att utveckla, men inget händer, bara fina ord. Parkering vid badet, (parkerar idag i vägkanterna) m m Bad Rusta upp badet i Uvbergsviken Få bort kanadagässen, rusta upp bryggan - klämrisk Kartor Kartor som visar promenadstråk m Bättre information om gemensamma anläggningar t e x isrinken Amberg m Föreningsliv Utveckla mångfald av föreningar, klubbverksamhet stöd av Fritidsgård Samlingslokal Använd bystugorna mera till att ha föreläsningar, syjuntor, lan för ungdomar och julkransbindning mm Samlingslokal datorer som både unga och gamla kan nyttja stöd av stöd av Skidspår Spåras av maskin. Stöd till spårare stöd av Isbana Plogad bana på Gimmen, stöd stöd av Ridklubben Fortsatt utveckling ett ridhus stöd av m m m m m m Baden Avskjutning av canadagäss, underhåll av toaletter m 11

12 mm Vassröjning stöd av Motorstadion Behåll och utveckla motorstadion stöd av PR och marknadsföring Lokala anläggningar Vandringsleder mm Skapa möjligheter för mindre företag inom varierande branscher. Ex.vis turism och detaljhandel Utnyttja bystugorna som reklam för bröllop, föreläsningar, och festtillställningar. Marknadsföra strövområdena för t ex hundrastning, orientering, cykling liknade Mellsta Marknadsföra skoterområdets möjligheter Funktionella anläggningar för fritidsaktiviteter. Värna om lokala idrotts-/ fritidsanläggningar (IP, friluftsområden) Vandringsleder, ex.vis längs ån och Lustbäcken. Märk inte spår och leder på stenar stöd av i samspel föreningar i samspel föreningar Skoterleder Fungerade och uppskyltade skoterleder i samspel föreningar Motionsspår Elljusspår behövs, anslutning till skolan. Markfrågan måste lösas av. Motionsspår i Kråkbacken behövs. i samspel Ridhus Ridhus förläggning till i samspel ideella krafter Ridvägar mm Inte förstöra ridvägarna som vi har nu genom att bygga industriområden där. Vi blev lovade ridvägar när det blev industriområde på Rågåker, Vart är de? Vi vill ha ridvägar som är grusade, inte asfalterade. Det behövs belysning längs ridvägarna. Häst- och vandringsled, sammanhängande. Hästbadplats i ån. Ridbanor/hundplaner i samspel markägare m m Lindan m Lindan m Lindan m m m Lindan m Mats Arv (Peer Gynts grotta mm) måste skötas m Gimsbärke centrum Handel Marina Ösjön/Runn vintertid Utvecklas Möjlighet till en bensinstation lättare matinköp liknande Frendos i Gagnefs kyrkby. Marknadsföra böndernas produkter närodlat skyltar på åkrarna längs riksvägen Reklam för byn Mer resurser/engagemang vad gäller Ösjön/Runn vintertid från s sida. Ex.vis se till att lt lt stöd av lt lt m m m 12

13 stugans café hålls öppen. Spårknapp för långfärdsskridskor. Plogning av Runn/Ösjön Kanottävling Kanottävling, kanotstadion m Paintball Paintball verksamhet liknade den i Sifferbo. Möjlighet till camping ta vara på naturen, m landskapets fina utsikt. Skridskospår Anslutning till -Falun skridskoplogning Motionsspår Behövs ett skid-/löpspår belysning, idrottsplatsen-uvberget Föreningsliv Stötta det ideella arbete som utförs. Fortsatt fungerande föreningsliv Båtplatser Båtplatsbrygga för fritidsbåtar vid Holbacken m Skoterleder Bättre markerade skoterleder Skytteansläggnin g Byggs upp igen m Veteranbils och traktorträff m Vandringar Byvandringar, fäbodvandringar m Dala Kanal m Närhet till vatten Tillgänglighet till vattnet är bra; bad, båt, skridskor. Bevara och utveckla naturupplevelserna. Vattenvård i form av att motverka busåkning Bro över lilla kanalen Möjligt Leader projekt Natur och kulturvärden/ ta vara på Byinventeringar Bystorlek Landsbygd Byinventering av historiska, natur- och kulturella värden för att kunna skydda och bevara, Blir ett mervärde för bygden Det är lagom storlek på våra byar, begränsad utbyggnad är ok Landsbygd centralt (nära) två större städer. Härligt att man kan gå 500 m åt nåt håll och sen vara på landet Riksantikva riats nämnden (hemsida) Länsstyrels en Kommun Länsstyrels en Kommun Jordbruk Aktivt brukad jordbruksmark, inga slyområden Länsstyrels en Kommun lt Allé Västansjö Hansgårdarna, allén har stort kulturvärde. Björk allé bör planteras om. Ruttna träd. Länsstyrels en och 13

14 Rovdjur/vildsvin Utyktsmål Vattennivåer Sök bidrag från Länsstyrelsen omgående Hur hantera dem? Möjlighet att söka bidrag för rovdjursstängsel vid hästhållning och övriga lantbruksdjur (inte bara får). Det ger möjlighet att utveckla ev företag Röja och underhålla naturliga utyktsmål som t ex Hovbergs klack Grillplatser Spräng grundet i Våbäck. Om man inte spränger i Våbäck så riskerar man er översvämningar vid klimatförändringar i framtiden. Säkerhetsställa översvämningsrisken fortsättningsvis. ideella krafter Länsstyrels en lt Länsstyrels en lt Länsstyrels en Rullstolsramper Upprätta rullstolsramper i skogen Länsstyrels en *Leaderproj ekt Erosionen i älven Erosionsproblemen i älven, ha kontroll på det Länsstyelse n Vattenföret agen Båtförarna Jordbruk Lugnet på landet Naturen runt omkring oss Lyft fram böndernas verksamhet och ge dem bra förutsättningar. Omarrondering Förståelse för vad det innebär att bo i jordbruksbygd (dofter, buller mm) Bor på landet för att kunna ha häst- och strövområden. Behålla lugnet på landet. Låt landet vara landet. Det räcker Rågåkers industriområde. Ingen mera utbyggnad av industrimark. Bevara åkermarken! Vi vill inte ha nån bergtäkt i Skallerbacken Bevara naturen runt omkring oss Gyllbergets motionsspår vill alla ha kvar. Bättra på vandringslederna. Underhåll och skötsel av motionsspår främjar bevarande och framtida användning och utveckling EU Lantmäteri markägare Politik/kom munen Politik/kom munen Lindan m Lindan m F-9 skola Positivt F 9 skola Politik Tillgänglighet till Bevara tillgängligeten till stränderna för allmänheten stränder Länsstyrels en Allmänningar Bättre skötsel av allmänningar / Jordbruk/bebygge lse Hagudden Röjning Ej ökad bebyggelse på bekostnad av jordbruket. Bevara Hagudden som rekreationsområde, ingen byggnation Grängshammarsån markägare, mark mot ålandskapet bör röja och öppna landskapet mot jordbruksbygden efter anvisningar från Kommun och markägare 14

15 miljökontoret. Miljökontoret bör inventera och komma förslag. Skidspår Handikappanpassa Gyllbergsområdet Utsiktstorn Rusta upp Rösåstornet Rekreationsmöjli gheter Marknadsföra t ex fiskemöjligheterna /ideellt Öppna landskap Öppna landskap skall prioriteras Markägare i samspel Kartor Upprätta kartor över naturtillgångar, ex.vis strövområden, vattenkällor lt Lantmäterie t Jordbruk Fler småjordbruk, som t e x biodling, jordgubb, får lt Affären Affären ska vara kvar. Bevara affären i Sellnäs lt och kund Romme Alpin Romme Alpin är toppen lt och kund Affären Affären är viktig lt och kund Jordbruk, öppna landskap Bevara landsbygdens skönhet och kulturarv. lt Lindan m Lindan m Förståelse för att jordbruket ibland dånar, bullrar, dammar, sprutar, luktar för att kunna producera mat. Fiskevård Naturvärden som kan generera arbetstillfällen, god ekonomi och rekreation Fiskeutykter, kollektiva för dem som saknar egen bil Gemenskap Positiv gemenskap, byaktiviteter. cykel/mat- Ideella krafter Gemenskap, lär känna folket som bor i grannskapet Naturen Positivt sjön och skogen. Utnyttja allt som naturen har att erbjuda i, sjön mm Dramatiserade historiska vandringar Öppet landskap Uppmuntra skogsägare att röja och gallra. Bygg inte Markägare igen alla grönytor. intresse Rastplatser Rastplatser ut älven Föreningsliv IK:s aktiviteter Tystnaden Stjärnhimlen 15

16 Närheten till naturen Bredband/fiber Näringsliv Möjliggör för företag att etablera sig här Kommun Fibernät Kunna vara möjligt att som egen företagare jobba hemifrån och kunna vara uppkopplad m Beskriv var i man ska tillgodose fullgod kommunikation Att studenter får bättre möjligheter genom datorn och kunna plugga på distans. Slipper avfolkning, det blir attraktivt att stanna kvar i närmiljön Fibernät Fiberanslutningar Kommun/ Lindan Fibernät Bredband Fibernät Alla fastigheter är anslutna till stadsnät via fiber Satsa på bredband/optokabel. Prioritera bredband och TV-mottagning Fungerande bredband Behövs nu för företagande och att uppmuntra unga att vilja bo här ADSL räcker inte åt alla, finns inte att få utrymme för att koppla in Kommun/ Kommun/ Kommun/ Kommun/ Snabbt bredband Utveckla kommunal bredbandsstrategi Kommun/ Samordna andra ledningsdragningar Även till gamla områden. Moderna tider kräver bredband, underlätta billigare anslutning, gör området mera attraktivt. 3G-nät i hela området ( verklig täckning) Kommun/ Fibernätsförening Ge stöd till bredbandsföreningar Länsstyrels en/kommun Fibernätsförening Stötta byalag för byalagsprojekt. Byalag söker Länsstyrels Leaderbidrag, stöttar (ev borgenär) en/kommu nen/ Lindan Service Möjlighet att ta del av elektroniska tjänster och service, som t ex bio, sjukvårdsupplysning, arbetsförling mm Förbättra anslutning till Milsbo, sista halvåret har det försvunnit era veckor i sträck Om det är lättare att komma in/ut på nätet blir det /kom mun /kommersie llt Lindan 16

17 lättare att driva företag. Det skapar även möjligheter att sköta jobb på distans och att studera på distans Fibernät Billigare anslutning Operatörer Fibernät Behövs fibernät? Bygg ut 4G istället Operatörer Fast telefoni Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Resp Operatör Påtryckning genom kommun Mobilnät Bättre mobiltäckning Resp Operatör Användare tryck på Mobilmottagning Mobil mottagning måste förbättras, inte minst ur sjukvårds räddningssynpunkt Respektive operatör, påtryckning av Mobil Mobilnät TV-mottagning Dålig mobiltäckning Använd trådlöst nätverk! Mobil mottagning är en säkerhetsfråga. Måste även fungera inomhus Många i har fått lov att kosta på dyra lösningar för att överhuvudtaget kunna se på TV (mottagningsmöjligheter motsvarande fjällvärlden!) användare Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Resp Operatör Kund påpeka behov Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Mobilnät I väntan på bredband önskas full 4G-täckning Respektive operatör, påtryckning av användare Fibernät Kunna vara möjligt att som egen företagare jobba hemifrån och kunna vara uppkopplad Beskriv var i man ska tillgodose fullgod kommunikation Att studenter får bättre möjligheter genom datorn och kunna plugga på distans. Slipper avfolkning, det blir attraktivt att stanna kvar i närmiljön Fast telefoni Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Resp Operatör Påtryckning genom kommun 17

18 Fibernät Fiberanslutningar Lindan Om det är lättare att komma in/ut på nätet blir det Lindan lättare att driva företag. Det skapar även möjligheter att sköta jobb på distans och att studera på distans Ge stöd till bredbandsföreningar Lindan Mobilnät Bättre mobiltäckning Resp Operatör Användare tryck på Bredband TV-mottagning Mobil Satsa på bredband/optokabel. Prioritera bredband och TV-mottagning Många i har fått lov att kosta på dyra lösningar för att överhuvudtaget kunna se på TV (mottagningsmöjligheter motsvarande fjällvärlden!) Dålig mobiltäckning Använd trådlöst nätverk! Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Fibernät Mobilnät Fungerande bredband Behövs nu för företagande och att uppmuntra unga att vilja bo här ADSL räcker inte åt alla, finns inte att få utrymme för att koppla in Samordna andra ledningsdragningar Mobil mottagning är en säkerhetsfråga. Måste även fungera inomhus Resp Operatör Kund påpeka behov Södertun a Södertun a Södertun a Södertun a Även till gamla områden. Moderna tider kräver bredband, underlätta billigare anslutning, gör området mera attraktivt. 3G-nät i hela området ( verklig täckning) Behövs fibernät? Bygg ut 4G istället Operatörer Billigare anslutning Förbättra anslutning till Milsbo, sista halvåret har det försvunnit era veckor i sträck Snabbt bredband Utveckla kommunal bredbandsstrategi Möjlighet att ta del av elektroniska tjänster och service, som t ex bio, sjukvårdsupplysning, arbetsförling mm Fibernät Alla fastigheter är anslutna till stadsnät via Kommun fiber Möjliggör för företag att etablera sig här 18

19 Mobilmottagning Stötta byalag för byalagsprojekt Mobil mottagning måste förbättras, inte minst ur sjukvårds räddningssynpunkt I väntan på bredband önskas full 4G-täckning Byalag söker Leaderbidrag, stöttar (ev borgenär) Respektive operatör, påtryckning av användare Respektive operatör, påtryckning av användare Utvecklingsområden Kräftfiske Utlottning av s kräftfiskerätter Samlingslokal Bygdekontor Med plats för företags centrum, föreningslokaler, idrottslokaler Försäkringskassa, Arbetsförling via datorer. Lokal turistinformation Bibliotek, bokbytar bibliotek övergripand e Landsbygdsutvec Vem företräder landsbygden i? Det finns klare ett behov av en sådan resurs i. Lekpark Flantnanbadet o övriga bad Simskolor för alla barn Upprustning av omklädningsrum, leksaker, sanitet Slogbodar Flytta slogboden i Idkerberget till annan lämplig plats Banvallen Ställ i ordning Banvallen för aktiviteter Bynamnen Lyft fram bynamnen, på vägskyltar och s kartor (Lantmäteri Lindan PR och marknadsföring Skapa möjligheter för mindre företag inom varierande branscher. Ex.vis turism och detaljhandel Utnyttja bystugorna som reklam för bröllop, föreläsningar, och festtillställningar. Marknadsföra strövområdena för t ex hundrastning, orientering, cykling liknade Mellsta Marknadsföra skoterområdets möjligheter et?) stöd av Ridhus Ridhus förläggning till i samspel ideella krafter Information bladet, återkommande svenskprojekt för åk 9 att driva bladet information, intervjuer, vad händer/har hänt/ska hända. Ev sponsring av lokala näringsidkare Borde nog kalla Ösjöbladet så att alla i bygden känner sig berörda i samspel (skolan) Anslagstavlor Anslagstavlor, vid skolan, kiosken, affären 19

20 i samspel Marknadsföring Marknadsför. Mer reklam för Ösjön-is i samspel Hamnen stugan Utveckla hamnen småskaligt, fika/restaurang, uthyrning Ställplats för husvagnar/husbilar Utnyttja caféet vid stugan vintertid. Öppet via eller lokala aktörer. Locka skridskoåkare till Ösjön och via café möjlighet. Idag finns endast cafémöjlighet i Falun. Det kommer ju hit folk från hela Sverige för att åka skridskor. Turistattraktion Öppet även vintertid för skridskoåkare, fiskare, skidåkare m i samspel i samspel ideella intressen Skateramp Med möjlighet att skata på i samspel Mountainbike bana Vid skolan (typ den i Tallmon) i samspel Beachvolleyplan Vid sjön i samspel Kanotled Glöttret- Kårtyllsjöar-Kålsjön-Gerberg stöd av Slogbod + skoter Slogbodar ut skoterlederna *Kommune n i samarbete skoterklubb Slogbod och vandingsled Information om leder mm Utveckla Turismen Slogbod och vandringsled på Klacken Idkerberget Bättre information om skoterleder, motionsspår mm Karta, och uppmärkning av spår Rejäl satsning på turism, utveckling av besöksgruvan/äventyrsgruvan mer än djupdykning. Hissar för att möta olika gruppers behov Rejäl satsning på fisket inom Rämenbygden Kanotleder och plogade skridskobanor för *Kommun och förening *Kommun och förening, kommersiel lt i samarbete 20

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 BILDPROTOKOLL FRÅN WORKSHOPAR 3 torsdagar med kvällsworkshopar (ca 100) 1 workshop med tema koloni och odling (ca 50) 2 workshopar med klass 9, Grindtorpsskolan (ca 45)

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "36-50" Criteria #2 Ålder equals "51-65" Criteria #3 Ålder equals "66 -" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1

Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1 Rapportbilaga Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1 Bilageförteckning Bilaga 1 Karta över s tätort Bilaga 2 Karta över s tätort Bilaga 3 Karta över /Stensele tätort Bilaga 4 Karta över s tätort Bilaga

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Nu tar vi Tranemo in i framtiden!

Nu tar vi Tranemo in i framtiden! 3 Nu tar vi Tranemo in i framtiden! Vad kan en sådan här idékonferens betyda? Jag vill starta en grupp som jobbar med kultur för ungdomar. Räck upp handen ni som vill vara med! Håkan Blixt, gymnasiechef,

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012

Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012 Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012 genomförd nov 2011 till april 2012 Sammanfattning Inför revideringen av Krokoms kommunomfattande översiktsplan genomfördes

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E K R I N G N O R R A R Å S V A L E N G U L D S M E D S H Y T T A N, S

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Nacka Strand enkät januari 2013

Nacka Strand enkät januari 2013 Nacka Strand enkät januari 2013 Procent Antal Arbetsplats i Nacka Strand 23,9% 89 Boende i Nacka Strand 51,6% 192 Elev i Nacka Strand 1,6% 6 Annat (t ex boende i angränsande område, besökande etc) 17,7%

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Utdrag sida 41-49 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15

Utdrag sida 41-49 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07 Utdrag sida 41-49 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖP07 Näringsliv, turism och service Kapitlet Näringsliv, turism och service redogör för verksamheter och verksamhetsområden,

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer