Område Preciserat Ansvar Var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Område Preciserat Ansvar Var"

Transkript

1 Sammanställning ämnesområden Vägar Område Preciserat Ansvar Var Riksvägen (E 16) Många farliga vänstersvängar. TrV Svårt för dem som kliver av bussen att komma över riksvägen På- och avfarter måste vara säkra mot Rv 16 Rv 293 Utfart Infart Tälnbäcken mot nya 293:an behöver TrV breddas Konsekvenser av nya 293:an måste belysas ytterligare. Ex.vis ökat trafiköde tung trafik, cykelvägar Bullerdämpning borde bekosta bullerdämpande åtgärder TrV Mitträcke Mitträcke kommer att klyva landskapet. Nya TrV anslutningsvägar förstör åkermark. Bra mitträcke, plankorsning bör till i. Mitträcke vill vi inte ha i Duvnäs. Nya tillfartsvägar kommer att förstöra naturvärden och boendet Vägbelysning Sätt upp belysning i vägkorsning Karlberg/Ludvikavägen TrV Lindan m Hastighetsbegrän sning Lindan avfarten - Skallerbacken Flytta 100km/h till efter ovannämnda avfart TrV Lindan m Trafiksäkerhet mot Haganäs iform av belysning, TrV farthinder, sänkt hastighet Skyltar ut Mildare regler för att sätta upp och ha skyltar TrV vägar (företagsskyltar) efter väg på landet mot i stan Fartkamera Fartkamera vid Sjebacksvägen TrV Cykelvägar Idag vågar man inte låta sina barn cykla/gå själva till sina kompisar där cykelbana saknas, vilket begränsar barnen. Cykelväg Romme, den vägen är väldigt trafikerad. Cykelväg Tronsjö natur- /turistväg, vidare mot Dalsjö/Milsbo. Cykelväg Tylla-Milsbo-Tronsjö Cykelväg Tingsrundan Cykelväg - Nagalarby TrV Hastighetsbegrän sning Begränsad genomfart, hastighetskontroller. Många buskör på vägarna (håller inte hastigheten) speciellt motorcyklar på sommaren. Sänkta hastigheter digitala skyltar, ev kameror TrV Broar När kommer nya broarna i TrV Bättre vägunderhåll Ny vägbeläggning från RV 50 till Morberget TrV Bättre vägar - TrV Ny väg Bygg ny väg Skinnarsveden Romme Alpin TrV Lindan m Cykelvägar Fortsätta cykelväg norr om Norr. Cykelvägar till Sifferbo. Cykelväg mot Vallbro, och Gimsbärke Frågan om cykelväg Ängesgårdarna N måste lösas TrV och 1

2 Vägunderhåll Förbättra vägen Spraxkya-Rågåker, en etapp i taget TrV, Infarten E16 Snygga till infarten vad gäller växtligheten invid TrV / Islingby infarten från Falun vid Islingby Cykelvägar Cykel väg till Dalsjö. Cykelväg mot Storsund. TrV Separat GC-väg till. Cykelväg - Dalsjö-Alsbäck. Gör cykelväg av järnvägen som kommer att läggas om. Gång o cykelvägar ut i byarna, det promeneras och springs mycket. Gärna andra typer av barnvagnsvänliga preomenadstråk Cykelväg belysning -TKS--Dalsjö Särskilj promenad, barnvagn, motion etc från TrV Belysning Nya vägar Trafikplatser (även kommande) Röjning ut vägarna motortrafik Belysning i Djupsängskurvor. Bättre belysning på cykelvägen Knopvägen dagis. Belysning under motorvägsbron (Faluvägen). Gör om vägen till Domnarvet, skärma av ena sidan -väg. Bygg rondell vid Fågelmyra vägen och ny påfart från den till Mastvägen. Justera utfarten till väg (808?) från centrum (vallen skymmer) Positivt ny fin väg till Tomnäs/Kyna mm, men kom ihåg att det fortfarande är 40 km/tim som gäller!!! Omdragning av sväg tar död på affären Trafikplatsen i är en katastrof - Belysning saknas - Gång-/cykeltrafik livsfarlig - Utfart livsfarlig till parallellvägen, ser inte på vilken väg trafiken går ( motorvägen eller parallellvägen. Hastigheten på parallellvgen hög vid utfarten -Avfarten snäv från (motorvägen) Trafiksäkerhet under, innan och efter motorvägen vägen mot Domnarvet, osäkert för cykel och promenad Parkering för både cykel och bil när man ska byta färdsätt ( t ex under viadukten mot Vassbo) Röjning efter vägen, gäller alla vägar, tidigare på året TrV TrV TrV TrV, genomfart, i byarna Lindan m Lindan m Snöröjning Siktröjning Snöröjning Det plogas för smalt på vägen. Reexpinnar eller band istället för torra pinnar Slyröjning. Fungerande väg året runt. Siktröjning ökar säkerheten, hyvla av dikeskanterna Paradisvägen-Lindanvägen, grävskopa Bättre snöröjning och plogning. Känns som att sträckan mellan Sellnäsvägen och TrV,, Vägförenin gar TrV,, Vägförenin gar TrV och Lindan m Lindan m 2

3 Gatubelysning Cykelvägar Sjebacksvägen(?) plogas sist av alla vägar i. kommun är väghållare. Gårdsbutik kunder/dag behöver bra snöröjning. För att ta sig till arbetet tidig morgon Röjning av sly efter vägarna måste bli bättre Måste fungera. Västansjö-Hansgårdarna är 1 km svartsträcka Mera belysning på vägarna. Omfördela gatubelysning, Robin Hood-princip Säkra cykelvägar in mot centrum. Det är livsfarligt att cykla i mörker. Cykelväg från Halvars till Romme. Längs Sjebacksvägen, så att baren kan ta sig till skolan, samt förenkla jobbpendling TrV och TrV och Bra vägar, underhåll Cykelvägar Farthinder Bättre underhåll, städning vid vägarna. Speciellt dikena längs cykelbanorna/busshållplatserna. Asfaltering av byvägarna samt dikning. Bra underhåll av byvägar förutom i Gimsbärke och Tälnbäcken Sammanhängande cykelvägsystem. Flera cykelvägar. Förläng cykelvägen från Rågåker ända till Mats Knuts. Cykelväg Romme-Sellnäs-Koppslahyttan. Säkra cykel/gångvägs överfart vid nya cykel- /gångvägen vid Saron (infart till Alderbäcken) Skylta cykelvägar bättre (cykelled samt ortsnamn) Hastighetsbegränsningar genom byarna. Vägbulor minskar hastigheten. Farthinder vid övergång cykelväg. Farthinder för att dämpa hastigheten. Lindan m Lindan m Underhåll Ploga inte upp snön på garageuppfarter Sunnanövägen behöver ny asfalt Kommunal Övergå till kommunalväghållning,väg till Tron Lindan m väghållning / VF Grusa vissa Grusa vissa delar av åkervägarna för gående och Resp Lindan m åkervägar hästar väghållare Underhåll Samordna gräsklippning ut vägarna. Snöröjning Resp väghållare Bättre Ökat antal hästar som nyttjar vägarna, sliter på Resp vägunderhåll grusvägarna väghållare Hastighetsbegrän Byarna borde kunna påverka hastighetsbegränsning i Lst sningar byn Trafikverke t Hansgårdarna bör få representant i Vägföreningsstyrelse. Nedskräpning Vår tomt i Strandbro är en soptunna Polisen Cykelväg Cykelväg mellan byarna, på gamla banvallen SJ, Markägare, Kommun 3

4 Kollektivtrafik Busstrafiken Utöka busstrafiken mellan tätorten och byarna. / Flexbuss Fungerande kollektivtrafik Flexlinje anropsstyrdtrafik Att exbussar ska kunna gå i hela kommun. Ska kunna åka kommunalt till (från) jobb/fritidsaktivitet. Bättre busstrafik generellt. Utökade avgångar under dygnets alla timmar. Nattbuss på helger. Ny ringlinje gamla Ludvikavägen-Åselby- Skräddarbacksvägen. Lokalslinga där Lindan/hjärpbo ingår. Utöka exlinjen till era områden.flexbussen längre ut i byarna. Anropsstyrd linjetrafik på kvällar, helger / / / och dagtid. Busshållplats Tillbaks busshållplats vid riksvägen / Busskort Busskurar/vindsk ydd Bekvämlighet Bra/bättre kommunikation Busskort till alla skolbarn i grundskolan. Varför ska det vara X antal km för att ta sig tryggt till skolan? Beslut bör baseras på era faktorer som t ex trafikmängd ut gång/cykelsträcka Bättre busskur vid skolan (belysning, större kur). Vindskydd vid hållplatser Man får inte er resenärer om det inte är bekvämt att resa buss: - Vinskydd saknas - Dåliga snabbförbindelser. Obegripligt att 253:an inte stannar i men i Samuelsdal (Falun). - Dålig synkning t ex tåg / /, resp väghållare / / Lindan m Lindan m Lindan m Lindan m Busstrafik Busstrafik Busstrafik Fler turer Ge möjlighet att nyttja skolbussen för andra att än skolbarnen. Låt vuxna åka skolbussen. Turlista på skolbussen för allmänheten Bättre och er bussförbindelser. Busstopp för 253:an någon gång per timme. Busstopp 253 vid Lilla. Snabbussar som komplement till lokaltrafik. Även extra hållplats vid västra påfarten mot Fler turer. Det är svårt idag att hitta busstider som fungerar för att ta sig till och från jobb. Åka buss hem sent går inte så bra. Risk för utytt pga busstrafiken. Tider på helger och kvällar Buss till Milsbo Buss -, ev en rundtur, slinga både Dalatrafik Dalatrafik / Dalatrafik 4

5 Busshållplatser - och motsols via vårdcentral. Byte av linje i Centrum misslyckas eftersom tiderna glappar en halvminut. Dra en busslinje - Naglarby--- Falun Bättre hållplatser, ex vis bussficka vid handelsträdgården. Busshållplatsen Tingsrundan yttas ut/upp till vägen på båda sidor / /Dalat rafik Byabuss Bussknutpunkt 293 Buss till och från. Någon busslinje till stan () kanske kopplad till skolskjutsar Rabatterad taxi som bussalternativ Utveckla så att långtradarchaufförer får möjlighet att vila, stanna trygga, och möjlighet till enklare handel. Bussknutpunkt bör ligga centralt i, ej i en by Möjligt Leaderproje kt /näringslive t Pendlarparkering Pendlarparkering i centrala Lindan m Busshållplatser Markera tydligare busshållplatserna reexer och bättre ljus så att bussarna ser att det står en person på hållplatsen Cykelställ tak vid busshållplats Toalett och soptunnor vid 1:a busshållplatsen efter Mellstabron TrV Pendlarparkering Gratisparkering i centrala för anslutning till bussåkande. Spårtaxi Spårtaxi (finns idag i Uppsala t ex) Busstrafik Busschaufförer Komplext rullator och barnvagn att åka buss. På bussgodsbussar måste dessa packas ihop och förvaras som bagage. Minska bussgodstrafiken till förmån för passagerartrafiken (53:an). Barnvagns och cykelvänliga chaufförer. Alla ska kunna åka alla bussar Dalatrafik Dalatrafik och dess entrepenöre r Turtäthet Mindre busstorlek, men oftare turer Dalatrafik Busstorlek Kör mindre storlek på buss Dalatrafik Kort som gäller både tåg och buss Kort som gäller både tåg och buss, oavsett korttyp Dalatrafik och Tåg i Bergslagen Fungerande kollektivtrafik (busstrafik) Bättre bussförbindelser Beställningsbuss Tätare bussförbindelser, bussturer. Helgbussar Bussar som går efter kl Särskilt till och från Ludvika Man ska kunna ta sig till och hem ifrån städerna Beställningsbuss, tur och retur, natt och även andra tider på dagen Nattbuss en gång per månad /kom munen Landstinget och Ludvika kommun och Ludvika 5

6 Direktbuss/tåg Bilpool/samåknin g Ersätt direktbussarna tåg Skippa en del av snabbussarna Ludvika- och kör lokalbussarna det innebär bara en liten tidsförlust. Via appar på nätet för samåkning kommun och Ludvika kommun stöd av Flytt av järnväg Butiksresor Samåkning, bilpool Järnväg Flytta järnvägen och frigör för bebyggelse åtminstone i Om järnvägsytt blir av behöver inte svägen dras om mot motorvägen i ny sträckning över åkrar och närmare annan bebyggelse i Dalsjö, Skjuts av äldre till affären Service, förvänta er inte fulla bussar. Handlarturer till närmaste mataffär en eller två gånger/vecka Bilpool, möjlighet att låna bil vid behov Rusta upp perrongen i Sellnäs för ett stopp där. Slipper åka till för att åka tåg (miljövänligare) TrV lt TrV Allmänt Finns det en fungerande kollektivtrafik finns det en Politik möjlighet för ensamma äldre eller sjuka att bo kvar och för yngre familjer att vilja ytta hit. Fri bensin för alla Idkerbergare Politik Boende Avgifter och regler Lägre avgift/skatt för boende vid vatten. Förenkling av byggvillkor- inte försvåring Detaljplanering Näringsliv/bostäd er Vi vill inte ha något detaljplanerat område, även fortsättningsvis, ett sätt att ta vara på småföretagsamhet. Jordbrukets villkor i näringslivs och byggande. (Flera jordbruksfastigheter nyttjas numera enbart för boende) Utveckla kombinationen boende och näringsverksamhet.? fråga Conny Bevarande Ta hänsyn till gamla byar, låt dem vara som de är Lindan m Pensionärslägenheter Så att de äldre slipper ytta från bygden, när de inte orkar sina hus Var rädd om Bygg ej på eller nära åkrar, dra inte cykelvägar åkermarken slösaktigt (breda, mark-krävande) Differentierat Olika typer av boende, t ex erfamiljs hus boende Byggregler Förenklade och tydliga byggregler. Policy för vad man får göra. Sanering av fastighet köper saneringsfastigheter och verkställer åtgärder. 6

7 Riv fastighet som brunnit efter Landsvägen. Städa tomter som är fulla av skrot Servicehus I Gruvstugan/Laven i Idkerberget ägs av kommunfastigheter, men håller på att förfalla. Önskas användas som tex servicehus, ungdomsgård, äldreboende, kontorshotell Boende Äldreboende Dialog Bättre dialog byggnadsnämnden ang nybyggnation Utveckla centrum och dess närområden istället för tätbyggning av landsbygden Olika former av boende Hyreslägenheter för singlar i behov av bra miljö. Billiga små lägenheter som lockar unga människor. Med närhet till bra kollektivtrafik Fritidsbebyggelse Permanent boende, villaområden Kommersie llt Kommersie Lekplats/boende miljö Lekpark Fler nya hus Bevarande av byggnader/-stilar Fler hus och andra boendeformer Omsorgshus Regelverk mm Lekplats, Bergkvarnsdammen i Gimsbärke Möjlighet att bygga nya hus. Nytt bostadsområde (era sådana småområden) Hyreshus, bostadsrätter. Hyresrätter där man har möjligheter att hålla en mindre mängd lantbruksdjur och att kunna olda Ta vara på äldre byggnadsstilar. Man ska vara rädd om gammal byggnads tradition vid renovering och nybyggnation. Försök att behålla gamla dalaby strukturen/miljön. Vårda men samtidigt inte ha för fyrkantiga regler. Fler tomter ner mot stan Ett omsorgshus, för olika åldrar, kök för att kunna erbjuda måltider, tillgång till distriktssköterska Förenkla och förkorta tiden för bygglovsansökning. Slopa kravet på 110,5 meter över havet, för byggnation kommun borde ha LIS-stämpel, för att få strandskyddsdispens vid nybyggnation (Förutsätter att det finns en gällande översiktsplan) i samspel i samspel / Kommersie llt /staten och privata markägare /kooperativ Lagstiftare Lindan m Upplåtelseformer Hyreshus och bostadsrätter Kommersie llt 7

8 Nyproduktion av hus Trygghet Samlingshus Gallring/Boende miljö Gärna nyproduktion av hus, i mindre omfattning, gärna generationsbyggen. Boenden för alla åldrar så att gammal och ung kan njuta av landsbygden, ex äldreboende. Bygg inga bostadsområden i byarna, se till att de nya bostäderna yter in i det befintliga Förtätning av hus i bymiljö istället för stora nya områden Grannsämja som främjar trygghet i boendet. Grannsamverkan Folkets Hus o Park, skulle kunna fungera olika samhällsservice-funktioner, exempelvis Försäkringskassa, terminal till Arbetsförling mm Gallring av sly och skog Kommersie llt Resp Markägare Lindan m Samhällsservice Skola Bevara skolan och barnomsorgen och utveckla lokalerna. m Barnomsorg Större lokaler för barnomsorg m Skola kvar Bevara byskolorna Lindan m Dagvatten Inget dagvatten i Lusbäcken, från Skräddarbacken Lindan m mm Investeringsbudget Omfördela investeringsbudget i kommun. Investera Lindan m mera i landsbygden- skola, vård o omsorg. Ej i industrimark Sopstation Närhet till såväl sopstation som återvinningsstation Lindan m Återvinningsstatio n VA Kommunalt avlopp norr och väster om m Barnomsorg Behåll barnomsorg. Närhet till barnomsorg. Främja boendekvalitet genom goda barnomsorgsmöjligheter. Detta ger en win-win situation, byarna blir mera attraktiva Lindan m Skola kvar Behåll byskola (Halvarsgårdarna) Barnomsorg Lokalt dagis för våra barn Upplys om var det finns dagmammor alt barnomsorg på s hemsida Äldreomsorg Glöm inte äldrevården Bad Behåll Tunets bad E-demokrati Utveckla former för E-demokrati, t ex följa dessa förslag och dess hantering på hemsidan Skola För de yngre. 1-9 år. Öppet 7 dagar i veckan för åringar. Allt i samma lokaler bibliotek, föreningar, aktivitetshall (sport, teater, film) En skola måste finnas, ett måste om det ska bli nåt av allt det vi skrivit ikväll ska bli av Förskoleplatser Förskola som har erplatser och skola attraherar barnfamiljer Skola kvar Att skolan i Idkerberget blir kvar Kommun 8

9 Barn från Baggboområdet borde höra till vårt skolområde. De umgås nu som förskolebarn (dagbarnvårdarträffar i Folkets Hus i Idkerberget) Bussa barn från, vid årskullstoppar, till billiga befintliga lokaler Kommun Kommun Barnomsorg Det behövs era dagbarnvårdare Kommun Äldreomsorg Fungerande äldreomsorg Kommun Områdesindelning Samordna områdesindelning Skola - omsorg Kommun Fjärrvärme, VA, el Önskar utbyggnad av fjärrvärme Kommun/ VA Vatten o avlopp Ojämn spänning i elnätet (Koppslahyttan) Rätt dimensionenering av VA-nätet. Stor belastning på det kommunala VA-nätet vintertid kring Romme Alpin Det behövs smidiga infrastrukturlösningar, t ex omdragning av väg till/från Romme Alpin för att minimera trafikkaoset vintertid. Det gäller även vatten och avlopp. Fungerande avlopp från Romme Alpin. Kommunalt avlopp till Tomnäs, Kyna, Dalsjö, Storsund Bra att de har börjat kommunalt avlopp mot TKS, fortsätt ända till Storsund Stärk upp VA-nätet. Ge oss normalt vattentryck, ny vattenledning, tryckstegring Kommun/ Kommun/ Kommun/ Kommun/ Kommun/ Lindan m Lindan m Lindan m Lindan m Skola Äldreomsorg Väntjänst Kontakt Skolan inte bara skola. Nyttja lokalerna bättre - Kurser, studiecirklar, nyttja t ex slöjdsalar - Samlingslokal Skollokaler ska kunna omdisponeras för andra aktiviteter och målgrupper när det inte är skolverksamhet i dem. Skapa äldreboende och äldreaktiviteter Samarbete mellan pensionärer och skolan, i syfte att ta vara på de äldres kunskaper och kännedom om lokala förutsättningar (t ex Peer Gynt grottan) Mat/Äta i skolmatsalen för äldre Ledsaga till frisör, lasarett mm. Bara fika, läsa tidningar för äldre. Regelbundna kontakter byområden och kommun representant i samspel ideella intressen I samspel ideella intressen I samspel ideella intressen i samspel i samspel m m m m 9

10 Vårdcentral/BVC Bra bussförbindelse till vårdcentralen. Alternativt distriktssköterska som gör hembesök Landstinget Samspel Församlingshemm et Behåll samarbetet mellan kyrkan och skolan. Skapa möjlighet att anpassa kyrkan till samhällets behov Lyft fram möjligheterna i kyrkan dop, bröllop och begravningar Använd ex.vis församlingshemmet som möjlighet till läxläsningpå kvällarna för lärare, föräldrar och barn Kyrkan Kyrkan Äldreboende Seniorboende lt Informationstavlor Informationstavlor vid rastplatserna TrV m Rastplats Utöka rastplatsen i Gagnbro för chaufförer TrV m Rensa trummor bättre.översvämning vid Strandbro- Tolsbo vid varje snösmältning Trv Post Sena utdelningar i dagsläget, hur kommer Posten Lindan m utvecklingen att se ut. Ska vi hämta posten själva Närmare till postlådorna från Tron Posten Lindan m Post Behåll post lokalt Posten Post Postgång/Utdelning. En fungerande lantbrevbärare Posten alt lokalt postutlämningsställe. Postutlämning på kaféet Postnummer Egna postnummer för våra byar Posten Hemkörning av varor Anslagstavla och brevlåda Matbil samt postens utlämningservice Anslagstavla och brevlåda i varje by Posten samt kommersiellt Posten m Möjlighet att beställa och få matvaror hemkörda lt exvis ICA Sellnäs Fast telefoni Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Resp Operatör Påtryckning genom kommun 10

11 Fritid Naturreservat Naturreservat i Gimsbärke måste skyddas och skötas Länsstyrelsen / m Hastighetsskyltar Sätt upp hastighetsskyltar (knop) efter älven Länsstyrelsen i älven Rusta våtmark EU-bidrag för våtmark, typ fågelskådning (Tälnbäcken) Länsstyrelsen m E 16 som fördöme Utveckla servicen till trafikanterna, ex-vis Baja major vid rastplatser, Soplämning Trafikverket Region m Dalarna lt Omarrondering Masenbadet-Himssjön, och övrig samfälld mark kommunalt övertagande vid omarrondering m Skötsel av dam Bergkvarnsdammen i Gimsbärke, skötsel av m Idrottshall Badplatser/Runn Bättre tillgång till den egna idrottshallen. IK får idag de tider som blir över för aktiviteter i idrottshallen, pga divisionsfördelning. Bästa lag får bästa tid. Borde vara mer förmånliga tider för lokala aktiviteter, första tjing. Om man hyr hallen ska tillgång till musikanläggning och övrigt material finnas. Saker är inlåsta och går inte att nås. Bättre bad Talludden, allmän badplats. Sjön ligger mitt i byn men allmän badplats saknas. Talludden har kommun lovat att utveckla, men inget händer, bara fina ord. Parkering vid badet, (parkerar idag i vägkanterna) m m Bad Rusta upp badet i Uvbergsviken Få bort kanadagässen, rusta upp bryggan - klämrisk Kartor Kartor som visar promenadstråk m Bättre information om gemensamma anläggningar t e x isrinken Amberg m Föreningsliv Utveckla mångfald av föreningar, klubbverksamhet stöd av Fritidsgård Samlingslokal Använd bystugorna mera till att ha föreläsningar, syjuntor, lan för ungdomar och julkransbindning mm Samlingslokal datorer som både unga och gamla kan nyttja stöd av stöd av Skidspår Spåras av maskin. Stöd till spårare stöd av Isbana Plogad bana på Gimmen, stöd stöd av Ridklubben Fortsatt utveckling ett ridhus stöd av m m m m m m Baden Avskjutning av canadagäss, underhåll av toaletter m 11

12 mm Vassröjning stöd av Motorstadion Behåll och utveckla motorstadion stöd av PR och marknadsföring Lokala anläggningar Vandringsleder mm Skapa möjligheter för mindre företag inom varierande branscher. Ex.vis turism och detaljhandel Utnyttja bystugorna som reklam för bröllop, föreläsningar, och festtillställningar. Marknadsföra strövområdena för t ex hundrastning, orientering, cykling liknade Mellsta Marknadsföra skoterområdets möjligheter Funktionella anläggningar för fritidsaktiviteter. Värna om lokala idrotts-/ fritidsanläggningar (IP, friluftsområden) Vandringsleder, ex.vis längs ån och Lustbäcken. Märk inte spår och leder på stenar stöd av i samspel föreningar i samspel föreningar Skoterleder Fungerade och uppskyltade skoterleder i samspel föreningar Motionsspår Elljusspår behövs, anslutning till skolan. Markfrågan måste lösas av. Motionsspår i Kråkbacken behövs. i samspel Ridhus Ridhus förläggning till i samspel ideella krafter Ridvägar mm Inte förstöra ridvägarna som vi har nu genom att bygga industriområden där. Vi blev lovade ridvägar när det blev industriområde på Rågåker, Vart är de? Vi vill ha ridvägar som är grusade, inte asfalterade. Det behövs belysning längs ridvägarna. Häst- och vandringsled, sammanhängande. Hästbadplats i ån. Ridbanor/hundplaner i samspel markägare m m Lindan m Lindan m Lindan m m m Lindan m Mats Arv (Peer Gynts grotta mm) måste skötas m Gimsbärke centrum Handel Marina Ösjön/Runn vintertid Utvecklas Möjlighet till en bensinstation lättare matinköp liknande Frendos i Gagnefs kyrkby. Marknadsföra böndernas produkter närodlat skyltar på åkrarna längs riksvägen Reklam för byn Mer resurser/engagemang vad gäller Ösjön/Runn vintertid från s sida. Ex.vis se till att lt lt stöd av lt lt m m m 12

13 stugans café hålls öppen. Spårknapp för långfärdsskridskor. Plogning av Runn/Ösjön Kanottävling Kanottävling, kanotstadion m Paintball Paintball verksamhet liknade den i Sifferbo. Möjlighet till camping ta vara på naturen, m landskapets fina utsikt. Skridskospår Anslutning till -Falun skridskoplogning Motionsspår Behövs ett skid-/löpspår belysning, idrottsplatsen-uvberget Föreningsliv Stötta det ideella arbete som utförs. Fortsatt fungerande föreningsliv Båtplatser Båtplatsbrygga för fritidsbåtar vid Holbacken m Skoterleder Bättre markerade skoterleder Skytteansläggnin g Byggs upp igen m Veteranbils och traktorträff m Vandringar Byvandringar, fäbodvandringar m Dala Kanal m Närhet till vatten Tillgänglighet till vattnet är bra; bad, båt, skridskor. Bevara och utveckla naturupplevelserna. Vattenvård i form av att motverka busåkning Bro över lilla kanalen Möjligt Leader projekt Natur och kulturvärden/ ta vara på Byinventeringar Bystorlek Landsbygd Byinventering av historiska, natur- och kulturella värden för att kunna skydda och bevara, Blir ett mervärde för bygden Det är lagom storlek på våra byar, begränsad utbyggnad är ok Landsbygd centralt (nära) två större städer. Härligt att man kan gå 500 m åt nåt håll och sen vara på landet Riksantikva riats nämnden (hemsida) Länsstyrels en Kommun Länsstyrels en Kommun Jordbruk Aktivt brukad jordbruksmark, inga slyområden Länsstyrels en Kommun lt Allé Västansjö Hansgårdarna, allén har stort kulturvärde. Björk allé bör planteras om. Ruttna träd. Länsstyrels en och 13

14 Rovdjur/vildsvin Utyktsmål Vattennivåer Sök bidrag från Länsstyrelsen omgående Hur hantera dem? Möjlighet att söka bidrag för rovdjursstängsel vid hästhållning och övriga lantbruksdjur (inte bara får). Det ger möjlighet att utveckla ev företag Röja och underhålla naturliga utyktsmål som t ex Hovbergs klack Grillplatser Spräng grundet i Våbäck. Om man inte spränger i Våbäck så riskerar man er översvämningar vid klimatförändringar i framtiden. Säkerhetsställa översvämningsrisken fortsättningsvis. ideella krafter Länsstyrels en lt Länsstyrels en lt Länsstyrels en Rullstolsramper Upprätta rullstolsramper i skogen Länsstyrels en *Leaderproj ekt Erosionen i älven Erosionsproblemen i älven, ha kontroll på det Länsstyelse n Vattenföret agen Båtförarna Jordbruk Lugnet på landet Naturen runt omkring oss Lyft fram böndernas verksamhet och ge dem bra förutsättningar. Omarrondering Förståelse för vad det innebär att bo i jordbruksbygd (dofter, buller mm) Bor på landet för att kunna ha häst- och strövområden. Behålla lugnet på landet. Låt landet vara landet. Det räcker Rågåkers industriområde. Ingen mera utbyggnad av industrimark. Bevara åkermarken! Vi vill inte ha nån bergtäkt i Skallerbacken Bevara naturen runt omkring oss Gyllbergets motionsspår vill alla ha kvar. Bättra på vandringslederna. Underhåll och skötsel av motionsspår främjar bevarande och framtida användning och utveckling EU Lantmäteri markägare Politik/kom munen Politik/kom munen Lindan m Lindan m F-9 skola Positivt F 9 skola Politik Tillgänglighet till Bevara tillgängligeten till stränderna för allmänheten stränder Länsstyrels en Allmänningar Bättre skötsel av allmänningar / Jordbruk/bebygge lse Hagudden Röjning Ej ökad bebyggelse på bekostnad av jordbruket. Bevara Hagudden som rekreationsområde, ingen byggnation Grängshammarsån markägare, mark mot ålandskapet bör röja och öppna landskapet mot jordbruksbygden efter anvisningar från Kommun och markägare 14

15 miljökontoret. Miljökontoret bör inventera och komma förslag. Skidspår Handikappanpassa Gyllbergsområdet Utsiktstorn Rusta upp Rösåstornet Rekreationsmöjli gheter Marknadsföra t ex fiskemöjligheterna /ideellt Öppna landskap Öppna landskap skall prioriteras Markägare i samspel Kartor Upprätta kartor över naturtillgångar, ex.vis strövområden, vattenkällor lt Lantmäterie t Jordbruk Fler småjordbruk, som t e x biodling, jordgubb, får lt Affären Affären ska vara kvar. Bevara affären i Sellnäs lt och kund Romme Alpin Romme Alpin är toppen lt och kund Affären Affären är viktig lt och kund Jordbruk, öppna landskap Bevara landsbygdens skönhet och kulturarv. lt Lindan m Lindan m Förståelse för att jordbruket ibland dånar, bullrar, dammar, sprutar, luktar för att kunna producera mat. Fiskevård Naturvärden som kan generera arbetstillfällen, god ekonomi och rekreation Fiskeutykter, kollektiva för dem som saknar egen bil Gemenskap Positiv gemenskap, byaktiviteter. cykel/mat- Ideella krafter Gemenskap, lär känna folket som bor i grannskapet Naturen Positivt sjön och skogen. Utnyttja allt som naturen har att erbjuda i, sjön mm Dramatiserade historiska vandringar Öppet landskap Uppmuntra skogsägare att röja och gallra. Bygg inte Markägare igen alla grönytor. intresse Rastplatser Rastplatser ut älven Föreningsliv IK:s aktiviteter Tystnaden Stjärnhimlen 15

16 Närheten till naturen Bredband/fiber Näringsliv Möjliggör för företag att etablera sig här Kommun Fibernät Kunna vara möjligt att som egen företagare jobba hemifrån och kunna vara uppkopplad m Beskriv var i man ska tillgodose fullgod kommunikation Att studenter får bättre möjligheter genom datorn och kunna plugga på distans. Slipper avfolkning, det blir attraktivt att stanna kvar i närmiljön Fibernät Fiberanslutningar Kommun/ Lindan Fibernät Bredband Fibernät Alla fastigheter är anslutna till stadsnät via fiber Satsa på bredband/optokabel. Prioritera bredband och TV-mottagning Fungerande bredband Behövs nu för företagande och att uppmuntra unga att vilja bo här ADSL räcker inte åt alla, finns inte att få utrymme för att koppla in Kommun/ Kommun/ Kommun/ Kommun/ Snabbt bredband Utveckla kommunal bredbandsstrategi Kommun/ Samordna andra ledningsdragningar Även till gamla områden. Moderna tider kräver bredband, underlätta billigare anslutning, gör området mera attraktivt. 3G-nät i hela området ( verklig täckning) Kommun/ Fibernätsförening Ge stöd till bredbandsföreningar Länsstyrels en/kommun Fibernätsförening Stötta byalag för byalagsprojekt. Byalag söker Länsstyrels Leaderbidrag, stöttar (ev borgenär) en/kommu nen/ Lindan Service Möjlighet att ta del av elektroniska tjänster och service, som t ex bio, sjukvårdsupplysning, arbetsförling mm Förbättra anslutning till Milsbo, sista halvåret har det försvunnit era veckor i sträck Om det är lättare att komma in/ut på nätet blir det /kom mun /kommersie llt Lindan 16

17 lättare att driva företag. Det skapar även möjligheter att sköta jobb på distans och att studera på distans Fibernät Billigare anslutning Operatörer Fibernät Behövs fibernät? Bygg ut 4G istället Operatörer Fast telefoni Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Resp Operatör Påtryckning genom kommun Mobilnät Bättre mobiltäckning Resp Operatör Användare tryck på Mobilmottagning Mobil mottagning måste förbättras, inte minst ur sjukvårds räddningssynpunkt Respektive operatör, påtryckning av Mobil Mobilnät TV-mottagning Dålig mobiltäckning Använd trådlöst nätverk! Mobil mottagning är en säkerhetsfråga. Måste även fungera inomhus Många i har fått lov att kosta på dyra lösningar för att överhuvudtaget kunna se på TV (mottagningsmöjligheter motsvarande fjällvärlden!) användare Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Resp Operatör Kund påpeka behov Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Mobilnät I väntan på bredband önskas full 4G-täckning Respektive operatör, påtryckning av användare Fibernät Kunna vara möjligt att som egen företagare jobba hemifrån och kunna vara uppkopplad Beskriv var i man ska tillgodose fullgod kommunikation Att studenter får bättre möjligheter genom datorn och kunna plugga på distans. Slipper avfolkning, det blir attraktivt att stanna kvar i närmiljön Fast telefoni Gör konsekvensanalys före avveckling av fast telefoni Resp Operatör Påtryckning genom kommun 17

18 Fibernät Fiberanslutningar Lindan Om det är lättare att komma in/ut på nätet blir det Lindan lättare att driva företag. Det skapar även möjligheter att sköta jobb på distans och att studera på distans Ge stöd till bredbandsföreningar Lindan Mobilnät Bättre mobiltäckning Resp Operatör Användare tryck på Bredband TV-mottagning Mobil Satsa på bredband/optokabel. Prioritera bredband och TV-mottagning Många i har fått lov att kosta på dyra lösningar för att överhuvudtaget kunna se på TV (mottagningsmöjligheter motsvarande fjällvärlden!) Dålig mobiltäckning Använd trådlöst nätverk! Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Resp Operatör Uppvakta som kund Samordna genom Fibernät Mobilnät Fungerande bredband Behövs nu för företagande och att uppmuntra unga att vilja bo här ADSL räcker inte åt alla, finns inte att få utrymme för att koppla in Samordna andra ledningsdragningar Mobil mottagning är en säkerhetsfråga. Måste även fungera inomhus Resp Operatör Kund påpeka behov Södertun a Södertun a Södertun a Södertun a Även till gamla områden. Moderna tider kräver bredband, underlätta billigare anslutning, gör området mera attraktivt. 3G-nät i hela området ( verklig täckning) Behövs fibernät? Bygg ut 4G istället Operatörer Billigare anslutning Förbättra anslutning till Milsbo, sista halvåret har det försvunnit era veckor i sträck Snabbt bredband Utveckla kommunal bredbandsstrategi Möjlighet att ta del av elektroniska tjänster och service, som t ex bio, sjukvårdsupplysning, arbetsförling mm Fibernät Alla fastigheter är anslutna till stadsnät via Kommun fiber Möjliggör för företag att etablera sig här 18

19 Mobilmottagning Stötta byalag för byalagsprojekt Mobil mottagning måste förbättras, inte minst ur sjukvårds räddningssynpunkt I väntan på bredband önskas full 4G-täckning Byalag söker Leaderbidrag, stöttar (ev borgenär) Respektive operatör, påtryckning av användare Respektive operatör, påtryckning av användare Utvecklingsområden Kräftfiske Utlottning av s kräftfiskerätter Samlingslokal Bygdekontor Med plats för företags centrum, föreningslokaler, idrottslokaler Försäkringskassa, Arbetsförling via datorer. Lokal turistinformation Bibliotek, bokbytar bibliotek övergripand e Landsbygdsutvec Vem företräder landsbygden i? Det finns klare ett behov av en sådan resurs i. Lekpark Flantnanbadet o övriga bad Simskolor för alla barn Upprustning av omklädningsrum, leksaker, sanitet Slogbodar Flytta slogboden i Idkerberget till annan lämplig plats Banvallen Ställ i ordning Banvallen för aktiviteter Bynamnen Lyft fram bynamnen, på vägskyltar och s kartor (Lantmäteri Lindan PR och marknadsföring Skapa möjligheter för mindre företag inom varierande branscher. Ex.vis turism och detaljhandel Utnyttja bystugorna som reklam för bröllop, föreläsningar, och festtillställningar. Marknadsföra strövområdena för t ex hundrastning, orientering, cykling liknade Mellsta Marknadsföra skoterområdets möjligheter et?) stöd av Ridhus Ridhus förläggning till i samspel ideella krafter Information bladet, återkommande svenskprojekt för åk 9 att driva bladet information, intervjuer, vad händer/har hänt/ska hända. Ev sponsring av lokala näringsidkare Borde nog kalla Ösjöbladet så att alla i bygden känner sig berörda i samspel (skolan) Anslagstavlor Anslagstavlor, vid skolan, kiosken, affären 19

20 i samspel Marknadsföring Marknadsför. Mer reklam för Ösjön-is i samspel Hamnen stugan Utveckla hamnen småskaligt, fika/restaurang, uthyrning Ställplats för husvagnar/husbilar Utnyttja caféet vid stugan vintertid. Öppet via eller lokala aktörer. Locka skridskoåkare till Ösjön och via café möjlighet. Idag finns endast cafémöjlighet i Falun. Det kommer ju hit folk från hela Sverige för att åka skridskor. Turistattraktion Öppet även vintertid för skridskoåkare, fiskare, skidåkare m i samspel i samspel ideella intressen Skateramp Med möjlighet att skata på i samspel Mountainbike bana Vid skolan (typ den i Tallmon) i samspel Beachvolleyplan Vid sjön i samspel Kanotled Glöttret- Kårtyllsjöar-Kålsjön-Gerberg stöd av Slogbod + skoter Slogbodar ut skoterlederna *Kommune n i samarbete skoterklubb Slogbod och vandingsled Information om leder mm Utveckla Turismen Slogbod och vandringsled på Klacken Idkerberget Bättre information om skoterleder, motionsspår mm Karta, och uppmärkning av spår Rejäl satsning på turism, utveckling av besöksgruvan/äventyrsgruvan mer än djupdykning. Hissar för att möta olika gruppers behov Rejäl satsning på fisket inom Rämenbygden Kanotleder och plogade skridskobanor för *Kommun och förening *Kommun och förening, kommersiel lt i samarbete 20

Bo och verka på Borlänges landsbygd

Bo och verka på Borlänges landsbygd Rapport Bo och verka på Borlänges landsbygd Kartläggning av servicebehov bland Borlängebor på landsbygden Genomförd november 2012 februari 2013 Processledare Hans-Erik Bergman H-Eva Lifelike HB Inledning

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov Lokal plan för Skölvene bygd Som att bo mitt i ett sommarlov Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen... 3 2 Vem har tagit fram planen och hur... 3 3 Beskrivning av Skölvene bygd...3 4 Vad

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro 2017-11-08 Den 8/11 hölls den femte medborgardialogen av fem för Lindesbergs kommuns nya översiktsplan. Detta är vad deltagarna i Fellingsbro

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd Sammanställning Resultat av workshop genomförd 2014-10-22 Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort Förslag poäng Övernattning Utökade bäddplatser 0 Total summa 0 Kulturmiljö Bevara den genuina

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Fors 0 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 59 59,00%. Man 4 4,00% Totalt 00 00,00% Medelvärde,4.

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

MEDBORGARDIALOG DEN 11 APRIL 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN

MEDBORGARDIALOG DEN 11 APRIL 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN MEDBORGARDIALOG DEN 11 APRIL 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad dem som bor i området tycker är viktigast bjöd Luleå

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Lokal Utvecklings Plan (LUP)

Lokal Utvecklings Plan (LUP) Projekt LISA Leader Småland Sydost Lokal Utvecklings Plan (LUP) Lokal Utvecklingsgrupp: Lenhovda med omnejd Kommun: Uppvidinge Reviderad 2010-11-10 Bjud in till stormöte i byn/tätorten/socknen och börja

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Just nu arbetar Varbergs kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för det norra kustområdet som sträcker sig från kommungränsen i norr till och med

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Attraktionskraft Siljansnäs - sammanställning av idéer och tankar från workshops augusti-september 2015

Attraktionskraft Siljansnäs - sammanställning av idéer och tankar från workshops augusti-september 2015 Attraktionskraft - Allmänt Vägarna Cykelväg Buss/Tåg/Taxi Samåkning/ Transportsamordning Support, datorutbildning Att kommunikationerna går att använda Bygga upp från grunden Bra kommunikationer är grunden

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27 Handläggare Datum Sofie Nyström 13 2013-09-27 Det här är Trekanten Trekanten ligger mellan Kalmar och Nybro och det är ungefär 15 kilometer till båda städerna. Namnet Trekanten kommer från den trekantsyta

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2 Kvällen den 8 december 2011 samlades medborgare i Rengsjöbygden och tjänstemän från Bollnäs

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Hällingsjö? Det är viktigt att det blir en utveckling av byggnationen på orten och VA-arbetet är en förutsättning

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Pendlingsmöjligheter 8 Brett handelsutbud 8 Kvällsaktiviteter

Läs mer

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka?

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Här tas ämnen upp som medborgarna vill vara med och diskutera, påverka och vara delaktiga i. Skola & omsorg Barnomsorg Äldreomsorgen

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HINDÅS

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HINDÅS 1 (6) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HINDÅS Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Hindås? De unika miljöerna som Roskullen, Stationshuset och Bockahalvön. Bygg inte höghus på Bockahalvön. Bygg

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

GRUPPERADE IDÉER INKL. ICKE REDOVISADE

GRUPPERADE IDÉER INKL. ICKE REDOVISADE GRUPPERADE IDÉER INKL. ICKE REDOVISADE BJURÅKER WORKSHOP 2016-04-10 OMSTÄLLNING 1. Vandringsleder och skoterleder kostar att drifta och det är svårt att dra in pengar, men vi måste våga ta betalt för sådant

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Fors,%. Kön Antal Procent. Kvinna 5 36,59%. Man 6 63,% Totalt,% Medelvärde,63. Kön 5 5 5 3

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus ÖDEBORG DIALOGMÖTE Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna BOENDE Antal Kommentarer, önskemål, förslag För lite bostäder, för få lägenheter, varför byggs inte nytt? Avsaknad av byggnation,

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Medborgardialog - Södra staden

Medborgardialog - Södra staden Medborgardialog - Södra staden Var: Rinkabyholmsskolans matsal När Tisdagen den 13 nov 2012, kl:18.00-20.30 Vilka: Dialog med representanter från närings- och föreningsliv, skola och kyrka. Det var ca.

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan 20xx-xx-xx Skolvägsplan för Malsta skolan Innehåll 1. Fakta om skolan 3 2. Vi som tagit fram planen 3 3. Resvanor 3 4, Skolvägen 4 5. Trafikmiljön vid skolan 4 6. Mål 5 7. Övergripande syfte 5 8. Insatser

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Utveckla Hemsjö! Dokumentation från medborgarforum

Utveckla Hemsjö! Dokumentation från medborgarforum Utveckla Hemsjö! Dokumentation från medborgarforum Kommunledningsförvaltningen Daniel Ottosson Datum: 2016-12-22 2 (7) Sammanfattning Olofströms kommun påbörjade 2015 ett arbete med att utveckla parker,

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

Kommundelsstämma i Ödsmål

Kommundelsstämma i Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Kommundelsstämma i Ödsmål Datum: 2013-04-10 Tid: 18.30-21.00 Plats: Ödsmåls bygdegård Ordförande: Annette Bergholtz (M) 1:e vice ordförande: - 2:e vice ordförande: - Sekreterare: Elin

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Att skapa en Hälsans Stig

Att skapa en Hälsans Stig www.halsansstig.se Att skapa en Hälsans Stig Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan 2012-2017. Värne - Mellby Eksjö Kommun

Lokal Utvecklingsplan 2012-2017. Värne - Mellby Eksjö Kommun Lokal Utvecklingsplan 2012-2017 Värne - Mellby Eksjö Kommun Innehållsförteckning Inledning Bygdeprofil Viktiga frågor för bygden Swot-analys Handlingsplan Hur går vi vidare Sammanfattning Inledning Värne

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Sammanfattning medborgardialoger i tätorterna Ausås, Hjärnarp, Munka Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand och Össjö

Sammanfattning medborgardialoger i tätorterna Ausås, Hjärnarp, Munka Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand och Össjö Sammanfattning medborgardialoger i tätorterna Ausås, Hjärnarp, Munka Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand och Össjö Bor i tätorten 173 Bor inte i tätorten 32 Vad saknas i tätorterna? (gemensamt) Kollektivtrafik

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen

Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-09-12 Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen i Tvärskog Måndagen den 10 september samlades ungefär 35 vuxna och 10-15 barn som bor i Tvärskog vid

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Sollerön 3,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 33,33% 2. Man 22 66,67% Totalt 33,% Medelvärde,67

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN ÖNSKEMÅL FÖR MIG PERSONLIGEN -Bättre bussförbindelser -Kunna bygga ut -Planera mer för Jutvikens badplats -Satsa på fritidsboende istället för åretrunt

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29 PJÄTTERYD Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd 2014-05-20 Samrådsredogörelse,

Läs mer

Datum:2016-04-11. Önskemål framfördes om en gummimatta i mellanrummet vid landgången så rullstolar kan komma ner.

Datum:2016-04-11. Önskemål framfördes om en gummimatta i mellanrummet vid landgången så rullstolar kan komma ner. Datum:2016-04-11 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar Järpåsrådet Tid och plats Järpås 2016-04-11 Deltagare Närvarande: Från Järpås personer 28 personer. Från Lidköpings kommun Kjell Hedvall, Bertil Jonsson,

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19

Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19 Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19 Alla gruppers samtliga synpunkter återges ordagrant i denna sammanställning. De är kategoriserade utifrån rubriker satta av kommunens tjänstemän. Syftet

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

BO För att kunna locka nya invånare att bosätta sig i Kil behöver nya bostadstomter ligga i attraktiva lägen med exempelvis vattenutsikt.

BO För att kunna locka nya invånare att bosätta sig i Kil behöver nya bostadstomter ligga i attraktiva lägen med exempelvis vattenutsikt. 14038 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KILS KOMMUN Fördjupning för Nedre Fryken Resultat workshop 2 Workshopen hölls onsdagen den 1 oktober 2014 på Stora Kils hembygdsgård och ett drygt 30-tal personer deltog. Under

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Hängde uppe 17 mars 23 mars Mötesplatser Behövs bättre mötesplatser (inomhus/utomhus)? För vem och var någonstans? Nåt ställe

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer