Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium"

Transkript

1 Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium Kortfakta Adress: Nobels väg 12a,12b Anläggninsnummer: A Byggår: Arkitekt: Ture Ryberg för till- och ombyggnad Ahlsén arktite Historik Allmänt Wargentinhuset är en f.d. laboratoriebyggnad som ursprungligen uppfördes 1945 ጀ 㤀 㐀 㘀 och ritades då av arkitekt Ture Ryberg. Huset har tidigare inrymt Anatomiska och Histologiska Institutionen. I samband med ombyggnaden har en mindre f.d. hörsal rivits (husdel 4) och en tillbyggnad bestående av husdel 5, 6 samt 7 uppförts. Byggnaden består numera av laboratorier i husdel 1, kontor i husdel 2, 5 och 6, två hörsalar i husdel 3 samt en glasad gård i husdel 7. Byggnaden, som togs i bruk 2003, är ritat av Ahlsénarkitekterna och kallas efter ombyggnaden för Wargentinhuset. Wargentin Pehr Wilhelm Wargentin, 1717 ጀ 㠀 アハ ートⰀ var en av 1700-talets främsta vetenskapsmän inom astronomi och meteorologi och har kallats den svenska befolkningsstatistikens fader. Han gjorde även mätningar av solparallaxen, observerade Venuspassagen 1761 och utförde teoretiska beräkningar av Jupiter-månarnas rörelser. Sida 1

2 Wargentin övertog sekreterarbefattningen i Akademien i slutet av 1740-talet och insåg vikten av att förbättra tillgången på frisk arbetskraft. Som underlag för att nå detta mål insamlade han från och med 1751 olika vitalstatistiska uppgifter såsom födelsetal, spädbarnsdödlighet, förväntad livslängd vid födelsen och befolkningsutvecklingen. Eftersom 30 procent av alla levande födda barn befanns avlida före vuxen ålder insåg han att förbättrad barnhälsa skulle öka tillgången på arbetskraft. Inom Vetenskapsakademien väcktes den geniala tanken att hälsoupplysning skulle spridas i den i hela riket distribuerade almanackan som Akademien 1747 fått privilegiet att publicera. Allmänt Husansvar Wargentinhuset ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet (KI) som hyresgäst. Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information om era lokaler. Är det något du vill fråga om gällande byggnaden eller husguiden är du alltid välkommen att kontakta Akademiska Hus på telefon Husansvarig drifttekniker och förvaltare hittar du på anslagstavla i huvudentré och till höger på webbsidan under Kontakt. För verksamhetsknutna frågor är du välkommen att kontakta KI Fastighetsavdelning och på telefon Vid önskemål att bygga om eller förändra byggnadens installationer måste godkännande ske av Akademiska Hus och KI Fastighetsavdelning. Felanmälan Felanmälan görs i första hand på Akuta fel efter ordinarie arbetstid anmäls på telefon Se även anslagstavla vid huvudentré. Vid felanmälan ska rumsnumret anges, se utsida dörrkarm. Sida 2

3 För felanmälan gällande AV-utrustning i hörsalarna ring Salservice på telefon Fönsterputsning Institutionerna ansvarar för invändig och utvändig fönsterputsning på sina egna ytor. Bokning av hörsalar För bokning av hörsalar ring Förhållningsregler För att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas och respekteras. Det är t.ex. inte tillåtet att: - röka inomhus - ha med sig husdjur - ställa möbler, utrustning m.m. i drift- och allmänna utrymmen - ställa tunga möbler framför installationsschakten i kontorsrum och andra utrymmen, då schakten ska vara åtkomliga - parkera cyklar inomhus - blockera dörrar till driftutrymmen och utrymningsvägar - transportera, flytta eller placera tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus. Ingen åverkan på systemväggarna får förekomma. Kontrollera att dörrar och fönster är stängda och låsta vid arbetsdagens slut. Kaffeautomater finns vid pausutrymmen mellan hus 5, 6 och 7 på plan 2-4 samt i lunchrummet vid ljusgården. Parkering Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsautomater som medger kortbetalning finns bl.a. vid infarterna till Campus. Se gärna dokumentet parkeringsinformation för hyresgäster och besökare på campussidan. Sida 3

4 Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns vid huvudentrén. Se Campuskarta. Konst Konstverket Blomma, skulptur av Eva Lange i huggen granit placerad utanför huvudentrén. Entréer och tillträde Adress och Telefon Huvudentré, trapphus T1: Nobels väg 12a Entré hörsalar, jourrum: Nobels väg 12b Övrig entré: Nobels väg 12c Lastkaj, avfallsrum: Nobels väg 12d Postadress: Karolinska Institutet, Stockholm Telefon KI:s växel: Webbplats: Godsmottagning Leveranser, t.ex. pallar med kontorsmateriel, ska ske via lastkajen för vidare transport i hiss till respektive hyresgäst. Hyresgästerna ansvarar själva för mottagande av gods och borttransportering av emballage. Passerkort och nycklar Huvudentrén är alltid låst och kräver kort och kod. Passerkort och nycklar administreras av KI Fastighetsavdelning. Nyckel till arbetsrum och gemensamma lokaler kvitteras ut av ansvarig på respektive institution och får inte kopieras. Utrymningsdörrar Sida 4

5 Utrymningsdörrar har gröna utrymningshandtag som endast får användas vid nödutrymning. Vid felaktig passage aktiveras inbrottslarm och utryckning från vaktbolag sker. Använd istället öppningsknapp med nyckelsymbol. Bevakning och Inbrott Bevakning av lokalerna utförs av vaktbolag med rondering. Inbrottslarm vidarekopplas och omedelbar utryckning sker. Vissa fönster är öppningsbara för vädring. Var noga med att stänga dessa efter avslutat arbetsdag då inbrottslarmet annars aktiveras. Porttelefon Porttelefon finns vid samtliga entréer. Vid huvudentrén sker öppning via receptionen. Vid övriga porttelefoner kan telefonanknytningar ringas upp. Öppning sker genom att uppringd person går och öppnar och efter avslutat besök följs besökaren till utgången. Byggnaden Allmänt Wargentinhuset har lokalarean ca kvm och består av sex husdelar benämnda 1-3 och 5-7. Tidigare husdel 4 revs i samband med ombyggnationen. I husdel 1 ligger byggnadens huvudentré och två hissar. Husdel 5, 6 och 7 binds samman av en entré till hörsalarna med pausutrymmen och ljusgård. Lunchrum med möjlighet till uppvärmning av mat finns i ljusgården plan 2 och i husdel 1 på plan 5. Sida 5

6 Omklädningsrum för personal finns på respektive avdelning. Vilrum finns i husdel 5 plan 1. Husdel 1 Husdel 1 består av fem plan. Plan 1 är ett installationsplan med drift- och förrådsutrymmen. Plan 2-5 är verksamhetsplan med kontor, pausrum, mötesrum och lab. På plan 2 finns byggnadens godsmottagning med lastkaj och avfallsrum. Husdel 2 Husdel 2 består av tre plan (plan 2-4) med kontor och konferensrum. Här är byggnadens huvudentré med reception och post/kopiering. Husdel 3 Husdel 3 har tre plan (plan 2-4). Plan 1 är installationsplan med rampentré för driften. Plan 3 har två hörsalar benämnda Atrium och Petrén för 54 respektive 90 personer. Plan 4 har ett mötesrum med pentry. Husdel 5 Husdel 5 har fem plan med kontor och konferensrum i Norrpilen (plan 2-4). Husdel 6 Husdel 6 består av tre plan (plan 2-4) med kontor. På plan 4 finns ett konferensrum/lektionssal benämnt Wargentin för 40 personer. Husdel 7 Husdel 7 har ett fläktrum på plan 1. Här finns också en utomhusgård och den inglasade ljusgården på plan 2. Sida 6

7 Rumsnummer För att lättare kunna orientera sig i byggnaden är samtliga rum försedda med ett rumsnummer enligt följande princip: 2406A första siffran avser husdel 2406A andra siffran avser våningsplan 2406A tredje och fjärde siffran avser rummets placering på planet 2311A en bokstav efter siffrorna anger att rummet är delat Rumsnummer ska anges vid felanmälan. Stomme Det är inte tillåtet att transportera, flytta eller placera ut tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus. Hissar Allmänt Huset har två hissar, hiss 1 i huvudentrén och hiss 2 vid entrén från lastkaj. Hiss 1 har dörrmåttet B900 x H2000 mm, invändiga korgmått B1100 x D2100 x H2200 mm och tar en last på 1000 kg. Hiss 2 har dörrmått B1100 x H2000 mm, invändiga korgmått B1200 x D2100 x H2200 mm och klarar en last på 1200 kg. Hissar vid brand Sida 7

8 Hissarna kan inte användas vid brand. Vid brand går hissarna till entréplanet och stannar där med öppna dörrar. Brinner det på entréplanet går hissarna till annat våningsplan. Hissar vid strömavbrott Vid strömavbrott går hissarna till entréplanet och stannar där med öppna dörrar. Vid ett eventuellt hisstopp mellan våningsplanen hålls nödsignalknapp intryckt i minst 15 sekunder tills kontakt med vaktbolag erhålls via nödtelefonen. Sirén ljuder med ett pulserande ljud och utryckning sker för att undsätta nödställd person. Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns vid huvudentrén. Se aktuell karta på sidan för Campus Solna. Entré Huvudentrén vid Nobels väg 12a är försedd med ramp och automatisk dörröppnare. Hörsalar I hörsalarna finns hörslinga och avsedd plats för rullstolsburna. Hiss Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol. RWC Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns i huset. Brandskydd och säkerhet Sida 8

9 Utrymningslarm vid brand Byggnaden är försedd med utrymningslarm vid brand. Vid brandrök utlöser rökdetektorer ett utrymningslarm i hela huset och signal till utrymning ges via ringklocka och/eller blixtljus. Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten. Du kan själv manuellt utlösa larmet med hjälp av tryckknappar i trapphusen. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln: RÄDDA VARNA LARMA SLÄCK - rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker - varna andra som kan vara i fara - larma räddningstjänsten genom att ringa släck branden om det är möjligt Utrymning Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar och från varje arbetsplats kan man nå minst två trapphus. Utrymningsvägarna är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar och får aldrig blockeras. Utrymningsskyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. Sida 9

10 Utrymningsplaner visar utrymningsvägar, återsamlingsplatsen samt var handbrandsläckare är placerade. Återsamlingsplatsen är vid skulpturen Enkla former. Om brandalarmet utlöses ska all personal stänga fönster och dörrar efter sig, lämna byggnaden och samlas vid återsamlingsplatsen. Hissarna kan inte användas vid brand. Brandceller Huset är indelat i ett antal brandceller för att förhindra att brand sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar, dörrar och rökgasspjäll i ventilationssystemet. I princip är varje våningsplan, husdel, datahall, arkiv, hörsalar och trapphus egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser har magnetuppställning, som vid utlöst utrymningslarm stänger dörren. Dessa kan även stängas manuellt via tryckknapp märkt dörrstängare. Dörrarna i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt. Räddningsstationer Det finns räddningsstationer placerade på varje plan mitt i labkorridorerna i husdel 1. Där finns bl. a: - första hjälpen - handbrandsläckare - utrymningsplan - brandfilt I kontorsdelarna har Akademiska Hus placerat ut ytterligare handbrandsläckare för husets allmänna skydd. Larm Trygghetslarm I vilrummet och på toaletter för funktionsnedsatta finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta ᴀ 渀 搀 猀 椀 最 渀 愀 氠 ᴀ Utlöst larm indikeras lokalt med ljud- och röd blinkande lampa utanför Sida 10

11 respektive rum. Trygghetslarm är endast lokala varför det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte vidarekopplas. Larm återställs lokalt inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. Klimat- och vätskelarm I grundnätsrum finns larm vid vätska på golvmatta eller för hög rumstemperatur. Utlöst klimat- och vätskelarm indikeras lokalt i rummet och är vidarekopplat till Akademiska Hus beredskap. Larm återställs inne i grundnätsrummet. Övrigt För information gällande utrymningslarm vid brand se Brandskydd och säkerhet. Gällande nödsignal i hiss, se avsnitt Hissar. Kraftförsörjning Allmänt Kraftförsörjningen bygger på två olika anläggningar, A-kraft respektive B-kraft. Läs gärna Akademiska Hus skrift "Eltillgänglighet och larm". B-kraft, normalkraft B-kraft är normalkraft och försörjer i princip all utrustning och installation t.ex. belysning, eluttag och uttagsstavar. Vid strömavbrott eller utlöst säkring måste felet åtgärdas innan B-kraften åter är i funktion. A-kraft, reservkraft A-kraften matas av en reservkraftanläggning vid avbrott på den normala kraftförsörjningen. Denna anläggning är inte helt avbrottsfri utan det blir ett avbrott på ca 15 sekunder innan reservkraftanläggningen är i funktion. Sida 11

12 Till reservkraftanläggningen ansluts följande: - larmsystem - led- och utrymningsbelysning - centrala ventilationssystem för hus 1 - centrala pumpsystem för hus 1 - ventilerade arbetsplatser - hissar - av hyresgästen prioriterad utrustning Önskemål om anslutning av utrustning till reservkraft görs i samråd med Akademiska Hus. UPS, avbrottsfri kraft Vid behov av helt avbrottsfri kraft kan en UPS (Uninterupted Power Supply) installeras. UPS bekostas och driften sköts av brukaren själv. Elektriska och magnetiska fält För att minimera elektriska och magnetiska fält är all installation TN-S-system, vilket även kallas 5- ledarsystem. Detta innebär åtskilda neutral- och skyddsledare genom hela systemet. Användarens utrustning måste vara anpassad till 5-ledarsystemet för att det ska fungera, dvs. nolla och jord får inte vara ihopkopplade. Tänk på att utrustning ska vara anpassad för husets elsystem vid upphandling. Alla ledningar och kablar ska vara av skärmat utförande. Ett omfattande jordnings- och potentialutjämningssystem (PUS) är installerat i byggnaden. Till PUS har fastighetens alla större metalliska installationer anslutits, t.ex. samtliga kabelstegar och kabelrännor. PUS-skenor finns installerade bl.a. i el- och teleschakten. El, telefoni och data Allmänt Sida 12

13 På varje våningsplan finns låsta el- och teleschakt märkta "EL", som försörjer våningsplanet med fastighetsel. Uttag i lab I lab finns s.k. KB-skenor med eluttag i tak. Till skenan ansluts uttagsstavar monterade på väggskenor samt annan elutrustning. Uttag för belysning I lab ansluts belysningsarmaturer i tak till belysningsuttag i tak. Till dessa uttag får endast belysningsarmaturer anslutas, inte någon annan typ av utrustning, då uttagen är tidsstyrda. Uttag telefoni och data Telefoni- och datauttag är kopplade till KI:s brukarnät för telefoni- och datadistribution via ett installationsschakt märkt DATA på varje våningsplan. För inkoppling av telefoni och data i uttagen ska institutionens dataansvarige kontaktas. Belysning Allmän belysning I trapphus styrs belysningen automatiskt via tidur och är tänd under ordinarie kontorstid. Övrig tid erhålls full belysning via akustiska detektorer som känner av stegljud och dörröppningar. I allmänna utrymmen så som korridorer och pausutrymmen är belysningen också tidsstyrd och tänd under ordinarie kontorstid. Utöver inställd tid tänds och släcks belysningen via närvarodetektor. Dygnet runt lyser några armaturer per plan i trapphus och korridorer, s.k. ledbelysning. Kontor, lab och konferensrum Belysning i kontor och konferensrum tänds och släcks automatiskt via närvarodetektorer. Sida 13

14 I lab tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknapp innanför dörr. Önskas släckning av enstaka takarmaturer kan dragströmbrytare på armaturerna används. Tänk då på att takarmaturen manuellt måste tändas igen när belysning åter önskas. Ljusgård Den stora ljuskronan i glasgården kan hissas upp och ner för service och byte av ljuskällor. Rumsklimat Allmänt För huset är ett webbövervakat bussystem installerat som övervakar husets system för värme och ventilation. För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. Vid mycket hög utomhustemperatur sommartid kan avvikelser i inomhusklimatet uppstå. Tänk på att när du öppnar ett fönster vid hög utomhustemperatur, höjs även temperaturen inomhus vilket skapar obalans i klimatsystemet. Kontor och lab Temperaturen i kontor och lab styrs automatiskt via det webbaserade bussystemet. Konferensrum Ventilationen i konferensrum styrs automatiskt via CO2 och temperaturgivare. Det innebär att luftomsättningen anpassas automatisk efter person- och värmebelastningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde. Forcerad ventilation Sida 14

15 I mötesrum finns möjlighet att forcera ventilationen via tryckknapp. Luftflödet ökar då under inställd tid. Drifttid ventilation Ventilationen i lab i husdel 1 är behovsstyrd. Utöver ett kontinuerligt grundflöde ändras luftomsättningen vid lucköppningar under arbete vid ventilerade arbetsplatser. Ventilationen är reservkraftmatad för att säkerställa grundflödet. Ventilationen i övriga husdelar är avstängd nattetid. Önskas förlängd drifttid kan tryckknappar placerade i korridor användas. Ventilationen fortsätter då under inställd tid. Solskydd För att upprätthålla ett bra rumsklimat är fastighetens glasfasader försedda med markiser mot syd och väst. Markiserna är inte tänkta som mörkläggning och bländskydd utan endast för klimatet i rummet. Markiserna styrs automatisk av sol och vind och är inställda så att de inte ska reagera för snabbt. För bländ- och insynsskydd finns även manuella persienner alternativt mörkläggningsgardiner. I hörsalarna samt konferensrum i Norrpilen finns tryckknappar för att styra mörkläggningsgardiner. Sida 15

16 Vatten och avlopp Allmänt Vattenavstängning till tappventiler och blandare sker via avstängningsventiler till varje labkorridorvägg och våningsplan. Spillvatten är uppdelat i ett system som betjänar labverksamheten och ett som betjänar allmänna utrymmen som omklädningsrum, wc etc. Avfallshantering Miljöstationer Vid miljöstationer på varje verksamhetsplan källsorteras avfall i olika fraktioner innan vidare transport till avfallsrum husdel 1 plan 1. Avfallsrummet på Nobels väg 12d nås av brukaren via trapphus eller källarplanet. Avfall sorteras i följande fraktioner: - Papper och tidningar - Kartong och wellpapp - Metall - El-avfall - Hårdplast - Mjukplast/krymp- och sträckfilm - Ofärgat glas - Färgat glas - Hushållsavfall - Brännbart avfall - Batterier - Ljuskällor - Toner Övrigt avfall Sida 16

17 Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall mellanlagras i avsedda rum i husdel 1 plan 1 och hanteras enligt specialbestämmelser. Gällande grovsopor och beställning av container kontaktas avfallsentreprenören. Sida 17

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Stockholms Universitet (SU) som hyresgäst.

Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Stockholms Universitet (SU) som hyresgäst. Södra huset, hus C Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10C, 14C Anläggninsnummer: A0133014 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Allmänt Husansvar Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Stockholms

Läs mer

KI Administration. Historik. Allmänt. Kortfakta. Adress: Nobels väg 5. Anläggninsnummer: A0095008. Byggår:

KI Administration. Historik. Allmänt. Kortfakta. Adress: Nobels väg 5. Anläggninsnummer: A0095008. Byggår: KI Administration Kortfakta Adress: Nobels väg 5 Anläggninsnummer: A0095008 Byggår: Arkitekt: Ture Ryberg för total om- och tillbyggnad Ahlsén a Historik Egen rubrik År 1937 vann arkitekt Ture Rudberg

Läs mer

Electrum 3. Allmänt. Kortfakta. Adress: Isafjordsgatan 28. Anläggninsnummer: A0276002. Byggår: 1998. Arkitekt: White Arkitekter.

Electrum 3. Allmänt. Kortfakta. Adress: Isafjordsgatan 28. Anläggninsnummer: A0276002. Byggår: 1998. Arkitekt: White Arkitekter. Electrum 3 Kortfakta Adress: Isafjordsgatan 28 Anläggninsnummer: A0276002 Byggår: 1998 Arkitekt: White Arkitekter Allmänt Husansvar Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med KTH, Swedish ICT och

Läs mer

Cell & Molekylärbiologi, CMB

Cell & Molekylärbiologi, CMB Cell & Molekylärbiologi, CMB Kortfakta Adress: von Eulers väg 1 Anläggninsnummer: A0095034 Byggår: Arkitekt: Ture Ryberg, för ombyggnad HLLS Arkitektkontor Allmänt Husansvar Byggnad 95:34 ägs och förvaltas

Läs mer

Cell & Molekylärbiologi, CMB

Cell & Molekylärbiologi, CMB Cell & Molekylärbiologi, CMB Kortfakta Adress: Berzeliusväg 33 Anläggninsnummer: A0095033 Byggår: Arkitekt: Ture Ryberg, för ombyggnaden HLLS Arkitektkontor Allmänt Husansvar Byggnad 95:33 ägs och förvaltas

Läs mer

Skanska, etableringskontor

Skanska, etableringskontor Skanska, etableringskontor Kortfakta Adress: Nobels väg 8 Anläggninsnummer: A0095012 Byggår: Arkitekt: Ture Ryberg, Rosenbergs Arkitekter AB Allmänt Husansvar Byggnad 95:12 ägs och förvaltas av Akademiska

Läs mer

Försvarshögskolan (nya)

Försvarshögskolan (nya) Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A0050004 Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med

Läs mer

Med denna husguide vill vi ge information om husets funktioner på ett lättläst sätt. Vi hoppas att Ni trivs i Era lokaler.

Med denna husguide vill vi ge information om husets funktioner på ett lättläst sätt. Vi hoppas att Ni trivs i Era lokaler. Alfred Nobels Allé 8 Kortfakta Adress: Alfred Nobels Allé 8 Anläggninsnummer: A0198001 Byggår: Arkitekt: Allmänt Husansvar Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus Stockholm AB med Karolinska Institutet

Läs mer

Akademiska Hus förvaltningskontor finns på Drottning Kristinas väg 25.

Akademiska Hus förvaltningskontor finns på Drottning Kristinas väg 25. Byggnad 43:10 Kortfakta Adress: Teknikringen 10A Anläggninsnummer: A0043010 Byggår: Arkitekt: Erik Lallerstedt Allmänt Husansvar Byggnad 43:10 ägs och förvaltas av Akademiska Hus med hyresgästerna KTH

Läs mer

Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Stockholms Universitet (SU) som hyresgäst.

Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Stockholms Universitet (SU) som hyresgäst. Studenthuset Kortfakta Adress: Anläggninsnummer: A0133011 Byggår: Arkitekt: Allmänt Husansvar Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Stockholms Universitet (SU) som hyresgäst. Vi hoppas att

Läs mer

För verksamhetsknutna frågor är Du välkommen att kontakta Dans- och cirkushögskolans ombud på mail infra@doch.se eller telefon +46 856227431.

För verksamhetsknutna frågor är Du välkommen att kontakta Dans- och cirkushögskolans ombud på mail infra@doch.se eller telefon +46 856227431. Cirkushall Kortfakta Adress: Brinellvägen 30-36 Anläggninsnummer: A0043034 Byggår: 1972 Arkitekt: Gunnar Henriksson Allmänt Husansvar Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus och denna husguide

Läs mer

ECDC (62:02) Historik. Kortfakta. Adress: Granits väg 8. Anläggninsnummer: A0062002. Byggår: 1898. Arkitekt: Oskar Erikson.

ECDC (62:02) Historik. Kortfakta. Adress: Granits väg 8. Anläggninsnummer: A0062002. Byggår: 1898. Arkitekt: Oskar Erikson. ECDC (62:02) Kortfakta Adress: Granits väg 8 Anläggninsnummer: A0062002 Byggår: 1898 Arkitekt: Oskar Erikson Historik Allmänt Initiativet till den första undervisningen av blinda och döva i Sverige togs

Läs mer

Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med KTH som hyresgäster. Akademiska Hus förvaltningskontor finns på Drottning Kristinas väg 25.

Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med KTH som hyresgäster. Akademiska Hus förvaltningskontor finns på Drottning Kristinas väg 25. Kemi Kortfakta Adress: Teknikringen 40-42 Anläggninsnummer: A0043017 Byggår: 1950 Arkitekt: Nils Ahrbom Allmänt Husansvar Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med KTH som hyresgäster. Vi hoppas

Läs mer

KTHB bibliotek. Historik. Kortfakta. Adress: Osquars backe 31. Anläggninsnummer: A0043006. Byggår: Arkitekt: Erik Lallerstedt.

KTHB bibliotek. Historik. Kortfakta. Adress: Osquars backe 31. Anläggninsnummer: A0043006. Byggår: Arkitekt: Erik Lallerstedt. KTHB bibliotek Kortfakta Adress: Osquars backe 31 Anläggninsnummer: A0043006 Byggår: Arkitekt: Erik Lallerstedt Historik Allmänt Biblioteket på Kungliga Tekniska Högskolan (KTHB) är ett ansvarsbibliotek

Läs mer

Innehåll. Allmän information... 2. Besöksadresser... 2. Tillgänglighet... 5. Parkering... 6. Brandskydd... 6. Nödlarm från hissar och RWC...

Innehåll. Allmän information... 2. Besöksadresser... 2. Tillgänglighet... 5. Parkering... 6. Brandskydd... 6. Nödlarm från hissar och RWC... BioCentrum HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Besöksadresser... 2 Tillgänglighet... 5 Parkering... 6 Brandskydd... 6 Nödlarm från hissar och RWC... 6 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö... 7 Rumsklimat...

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

HUSGUIDE. Namn och telefonnummer till kontaktperson för återrapporteringens eller återkoppling under arbetets gång.

HUSGUIDE. Namn och telefonnummer till kontaktperson för återrapporteringens eller återkoppling under arbetets gång. Husguide Blåsenhus Allmän information... 3 Felanmälan... 3 Besöksadresser... 3 Tillgänglighet... 6 Parkering... 7 Brandskydd... 7 Nödlarm från hissar och RWC... 7 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö... 7 Rumsklimat...

Läs mer

Berzeliuslaboratoriet

Berzeliuslaboratoriet Berzeliuslaboratoriet Kortfakta Adress: Huvudentré Berzelius väg 3. Kvällsentré till KIB Berzelius väg 7. Entré till Vinterträdgården Berzelius väg 9 och Retzius väg 20 Anläggninsnummer: A0095022 Byggår:

Läs mer

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler.

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler. KISP Beta Kortfakta Adress: Tomtebodavägen Anläggninsnummer: A0095072 Byggår: Arkitekt: Allmänt Husansvar KISP, Karolinska Institutet Science Park, ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket Kortfakta Adress: Svante Arrhenius väg 28, Universitetsvägen 14D, 14E, 14F Anläggninsnummer: A0133022 Byggår: 1982 Arkitekt: Ralph Erskine Arkitektens ord Egen rubrik Byggnadsstyrelsen

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Husguiden är en handling som tillkommit med syfte att beskriva Virushuset och byggnadens funktioner på ett enkelt sätt.

Husguiden är en handling som tillkommit med syfte att beskriva Virushuset och byggnadens funktioner på ett enkelt sätt. Virushuset Kortfakta Adress: Nobels väg 21 Anläggninsnummer: A0095062 Byggår: Arkitekt: ETV Arkitekter,Tillbyggnad Xotén arkitekter Allmänt Allmän information Akademiska Hus ska vara Sveriges ledande fastighetsbolag

Läs mer

Vägledning för hyresgäster

Vägledning för hyresgäster O000706 Husguide för Matematiska vetenskaper Vägledning för hyresgäster 2005-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän information Arbetsmiljö och trivsel Arkitektens ord Avfallshantering Belysning Brandlarm Brandskydd

Läs mer

Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC och Universitetsdjursjukhuset, HUSGUIDE

Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC och Universitetsdjursjukhuset, HUSGUIDE Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC och Universitetsdjursjukhuset, UDS HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Adresser... 2 Situationsplan... 3 Plan 2, entréplan. Hus 1, 2 och

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Husguide för Katarinagården Vägledning för personal

Husguide för Katarinagården Vägledning för personal Husguide för Katarinagården Vägledning för personal Katarinagården Katarinagården ligger vid Tideliusgatans norra del invid Rosenlundsparken. Två entréer från Tideliusgatan leder in till bostadsvåningarna

Läs mer

C a m p u s U l t u n a, S t o r a L o g e n. H u s g u i d e

C a m p u s U l t u n a, S t o r a L o g e n. H u s g u i d e C a m p u s U l t u n a, S t o r a L o g e n H u s g u i d e 2012-11-29 Allmän information... 2 Beskrivning... 2 Besöksadresser... 2 Plan 1 / Entréplan... 3 Tillgänglighet... 4 Parkering... 4 Brandskydd...

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Husguide för Världskulturmuseet Statens fastighetsverk

Husguide för Världskulturmuseet Statens fastighetsverk katarinagruppen Husguide för Världskulturmuseet Statens fastighetsverk katarinagruppen Åsögatan 95c 118 29 Stockholm telefon: 08-640 30 71 www.katarinagruppen.se Husguide för Sjöstadsgården Vägledning

Läs mer

Histologi. Allmänt. Kortfakta. Adress: Medicinaregatan 3-11. Anläggninsnummer: O0009007B. Byggår: Arkitekt: Klas Anshelm.

Histologi. Allmänt. Kortfakta. Adress: Medicinaregatan 3-11. Anläggninsnummer: O0009007B. Byggår: Arkitekt: Klas Anshelm. Histologi Kortfakta Adress: Medicinaregatan 3-11 Anläggninsnummer: O0009007B Byggår: Arkitekt: Klas Anshelm Allmänt Husansvar Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Göteborgs universitet som

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

INNEHÅLL........................

INNEHÅLL........................ NIAGARA EN HUSGUIDE INNEHÅLL Hitta rätt... 6 Kortet är din nyckel... 10 Service, mat och dryck... 12 IT och teknik... 16 Säkerhet... 20 Ta sig hit... 24 För dig med särskilda behov... 28 Register... 30

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand Henrik Ericsson Innehållsförteckning: Byggnader - Bakgrund sid 3 - Karta över Campus Härnösand sid 3 - Hus D - Seminariet sid 4 - Hus E

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset!

Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset! Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset! Här finns viktig information till dig som ska arbeta inom studioanläggningen. En del av informationen berör brandskyddsregler som alla måste följa och

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011.

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011. 1(5) Ert dnr 131 8396-11/1211 Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten Skatteverket, Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, inkom den 14 februari 2011 med begäran om inspektion

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Andreas Paulsson, LnU & Lennart Ericson, Kalmar Brandkår http://intranet.lnu.se/verksamhetsstod/lokaler/brand-och-utrymning Film om Lnu:s u:sbrandskyddsarbete

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning PM Tillfällig övernattning 1/8 Syfte: Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga räddningstjänstens syn i inom specifika områden.

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Underlag till konsekvensutredning för Vk3B gemensamhetsboende Wuz risk consultancy AB har på uppdrag av Boverket tagit fram en konsekvensutredning för

Läs mer

8 Kontrollsystem - 1 -

8 Kontrollsystem - 1 - 8 Kontrollsystem Checklista för brandskydd 2 Uppföljningsrutiner 3 Brandfilt 4 Brandlarm, centralapparat 5 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare 6 Handbrandsläckare 7 Inomhusbrandpost 8 Brandlarmsknapp

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06 GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakulteten Rev 2011-09-07 Plan för det systematiska brandskyddsarbetet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Innehåll Fördelning av uppgifter inom det systematiska

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

TACK FÖR ATT NI HYR AV OSS /Styrelsen för Kilafors biografförening

TACK FÖR ATT NI HYR AV OSS /Styrelsen för Kilafors biografförening Rev. april 2015 GÄLLANDE REGLER VID UTHYRNING Ska läsas innan varje hyrestillfälle. Uthyrare är Kilafors biografförening som äger fastigheten och driver verksamheten i Biografteatern med ideella krafter.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler Innehållsförteckning 1. spolicy 2. Beskrivning av brandskydd 3. Information kring brandskyddsregler 4. Kontroll och underhåll av brandskydd 5. Checklista 6. Ansvarsfördelning 7. Byggnads-, brandskydds-

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

IHC Checklista för planering av IHC-installation.

IHC Checklista för planering av IHC-installation. Checklista för planering av IHC-installation. I nedanstående schema får du en överblick över de flertal funktioner som IHC erbjuder. Schemat är uppdelat i två avsnitt; komfort och säkerhet. Komfortavsnittet

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Tillsyn LSO Checklista

Tillsyn LSO Checklista Anläggning: Objektsnummer Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Före tillsynsbesök: Granskade dokument Objektsregister Alarmos Skriftlig redogörelse för brandskyddet Brandskyddsdokumentation Brandskyddsritningar

Läs mer

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se Institutioner och enheter i Blåsenhus Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Läs mer

Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan

Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan Inspektionsprotokoll 1(4) Bevarandeavdelningen Sebastian Grette Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan Datum: 2005-06-22 Tid: Kl 13.30-14.30 Plats: Skeppsholmen, Stockholm Närvarande: NN,

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Leif Wulff Säkerhetssamordnare 2009-01-05 Reviderad 2009-01-28 Reviderad 2012-11-01 Reviderad 2013-12-04 1(7) Brandskyddsregler Innehållsförteckning

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp.

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Drottninggatan 71 D 211 kvm Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Mötesrum Öppet landskap Omgivning Lokalen

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20 Eventvillkor Kontaktpersoner Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com Technical Manager Colin

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida.

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida. Systematisk brandskyddarbete 4 november 2008 Närvarande: Matilda Silva / CFAB Peder Stärnman /Akademiska Hus Maria Liritsi / Husansvarig KB 0. Plan 9. Plan 8. Plan 7 Plan 5 FORSKARHUS I 1. Byta lysrör

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer