Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium"

Transkript

1 Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium Kortfakta Adress: Nobels väg 12a,12b Anläggninsnummer: A Byggår: Arkitekt: Ture Ryberg för till- och ombyggnad Ahlsén arktite Historik Allmänt Wargentinhuset är en f.d. laboratoriebyggnad som ursprungligen uppfördes 1945 ጀ 㤀 㐀 㘀 och ritades då av arkitekt Ture Ryberg. Huset har tidigare inrymt Anatomiska och Histologiska Institutionen. I samband med ombyggnaden har en mindre f.d. hörsal rivits (husdel 4) och en tillbyggnad bestående av husdel 5, 6 samt 7 uppförts. Byggnaden består numera av laboratorier i husdel 1, kontor i husdel 2, 5 och 6, två hörsalar i husdel 3 samt en glasad gård i husdel 7. Byggnaden, som togs i bruk 2003, är ritat av Ahlsénarkitekterna och kallas efter ombyggnaden för Wargentinhuset. Wargentin Pehr Wilhelm Wargentin, 1717 ጀ 㠀 アハ ートⰀ var en av 1700-talets främsta vetenskapsmän inom astronomi och meteorologi och har kallats den svenska befolkningsstatistikens fader. Han gjorde även mätningar av solparallaxen, observerade Venuspassagen 1761 och utförde teoretiska beräkningar av Jupiter-månarnas rörelser. Sida 1

2 Wargentin övertog sekreterarbefattningen i Akademien i slutet av 1740-talet och insåg vikten av att förbättra tillgången på frisk arbetskraft. Som underlag för att nå detta mål insamlade han från och med 1751 olika vitalstatistiska uppgifter såsom födelsetal, spädbarnsdödlighet, förväntad livslängd vid födelsen och befolkningsutvecklingen. Eftersom 30 procent av alla levande födda barn befanns avlida före vuxen ålder insåg han att förbättrad barnhälsa skulle öka tillgången på arbetskraft. Inom Vetenskapsakademien väcktes den geniala tanken att hälsoupplysning skulle spridas i den i hela riket distribuerade almanackan som Akademien 1747 fått privilegiet att publicera. Allmänt Husansvar Wargentinhuset ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet (KI) som hyresgäst. Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information om era lokaler. Är det något du vill fråga om gällande byggnaden eller husguiden är du alltid välkommen att kontakta Akademiska Hus på telefon Husansvarig drifttekniker och förvaltare hittar du på anslagstavla i huvudentré och till höger på webbsidan under Kontakt. För verksamhetsknutna frågor är du välkommen att kontakta KI Fastighetsavdelning och på telefon Vid önskemål att bygga om eller förändra byggnadens installationer måste godkännande ske av Akademiska Hus och KI Fastighetsavdelning. Felanmälan Felanmälan görs i första hand på Akuta fel efter ordinarie arbetstid anmäls på telefon Se även anslagstavla vid huvudentré. Vid felanmälan ska rumsnumret anges, se utsida dörrkarm. Sida 2

3 För felanmälan gällande AV-utrustning i hörsalarna ring Salservice på telefon Fönsterputsning Institutionerna ansvarar för invändig och utvändig fönsterputsning på sina egna ytor. Bokning av hörsalar För bokning av hörsalar ring Förhållningsregler För att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas och respekteras. Det är t.ex. inte tillåtet att: - röka inomhus - ha med sig husdjur - ställa möbler, utrustning m.m. i drift- och allmänna utrymmen - ställa tunga möbler framför installationsschakten i kontorsrum och andra utrymmen, då schakten ska vara åtkomliga - parkera cyklar inomhus - blockera dörrar till driftutrymmen och utrymningsvägar - transportera, flytta eller placera tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus. Ingen åverkan på systemväggarna får förekomma. Kontrollera att dörrar och fönster är stängda och låsta vid arbetsdagens slut. Kaffeautomater finns vid pausutrymmen mellan hus 5, 6 och 7 på plan 2-4 samt i lunchrummet vid ljusgården. Parkering Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsautomater som medger kortbetalning finns bl.a. vid infarterna till Campus. Se gärna dokumentet parkeringsinformation för hyresgäster och besökare på campussidan. Sida 3

4 Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns vid huvudentrén. Se Campuskarta. Konst Konstverket Blomma, skulptur av Eva Lange i huggen granit placerad utanför huvudentrén. Entréer och tillträde Adress och Telefon Huvudentré, trapphus T1: Nobels väg 12a Entré hörsalar, jourrum: Nobels väg 12b Övrig entré: Nobels väg 12c Lastkaj, avfallsrum: Nobels väg 12d Postadress: Karolinska Institutet, Stockholm Telefon KI:s växel: Webbplats: Godsmottagning Leveranser, t.ex. pallar med kontorsmateriel, ska ske via lastkajen för vidare transport i hiss till respektive hyresgäst. Hyresgästerna ansvarar själva för mottagande av gods och borttransportering av emballage. Passerkort och nycklar Huvudentrén är alltid låst och kräver kort och kod. Passerkort och nycklar administreras av KI Fastighetsavdelning. Nyckel till arbetsrum och gemensamma lokaler kvitteras ut av ansvarig på respektive institution och får inte kopieras. Utrymningsdörrar Sida 4

5 Utrymningsdörrar har gröna utrymningshandtag som endast får användas vid nödutrymning. Vid felaktig passage aktiveras inbrottslarm och utryckning från vaktbolag sker. Använd istället öppningsknapp med nyckelsymbol. Bevakning och Inbrott Bevakning av lokalerna utförs av vaktbolag med rondering. Inbrottslarm vidarekopplas och omedelbar utryckning sker. Vissa fönster är öppningsbara för vädring. Var noga med att stänga dessa efter avslutat arbetsdag då inbrottslarmet annars aktiveras. Porttelefon Porttelefon finns vid samtliga entréer. Vid huvudentrén sker öppning via receptionen. Vid övriga porttelefoner kan telefonanknytningar ringas upp. Öppning sker genom att uppringd person går och öppnar och efter avslutat besök följs besökaren till utgången. Byggnaden Allmänt Wargentinhuset har lokalarean ca kvm och består av sex husdelar benämnda 1-3 och 5-7. Tidigare husdel 4 revs i samband med ombyggnationen. I husdel 1 ligger byggnadens huvudentré och två hissar. Husdel 5, 6 och 7 binds samman av en entré till hörsalarna med pausutrymmen och ljusgård. Lunchrum med möjlighet till uppvärmning av mat finns i ljusgården plan 2 och i husdel 1 på plan 5. Sida 5

6 Omklädningsrum för personal finns på respektive avdelning. Vilrum finns i husdel 5 plan 1. Husdel 1 Husdel 1 består av fem plan. Plan 1 är ett installationsplan med drift- och förrådsutrymmen. Plan 2-5 är verksamhetsplan med kontor, pausrum, mötesrum och lab. På plan 2 finns byggnadens godsmottagning med lastkaj och avfallsrum. Husdel 2 Husdel 2 består av tre plan (plan 2-4) med kontor och konferensrum. Här är byggnadens huvudentré med reception och post/kopiering. Husdel 3 Husdel 3 har tre plan (plan 2-4). Plan 1 är installationsplan med rampentré för driften. Plan 3 har två hörsalar benämnda Atrium och Petrén för 54 respektive 90 personer. Plan 4 har ett mötesrum med pentry. Husdel 5 Husdel 5 har fem plan med kontor och konferensrum i Norrpilen (plan 2-4). Husdel 6 Husdel 6 består av tre plan (plan 2-4) med kontor. På plan 4 finns ett konferensrum/lektionssal benämnt Wargentin för 40 personer. Husdel 7 Husdel 7 har ett fläktrum på plan 1. Här finns också en utomhusgård och den inglasade ljusgården på plan 2. Sida 6

7 Rumsnummer För att lättare kunna orientera sig i byggnaden är samtliga rum försedda med ett rumsnummer enligt följande princip: 2406A första siffran avser husdel 2406A andra siffran avser våningsplan 2406A tredje och fjärde siffran avser rummets placering på planet 2311A en bokstav efter siffrorna anger att rummet är delat Rumsnummer ska anges vid felanmälan. Stomme Det är inte tillåtet att transportera, flytta eller placera ut tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus. Hissar Allmänt Huset har två hissar, hiss 1 i huvudentrén och hiss 2 vid entrén från lastkaj. Hiss 1 har dörrmåttet B900 x H2000 mm, invändiga korgmått B1100 x D2100 x H2200 mm och tar en last på 1000 kg. Hiss 2 har dörrmått B1100 x H2000 mm, invändiga korgmått B1200 x D2100 x H2200 mm och klarar en last på 1200 kg. Hissar vid brand Sida 7

8 Hissarna kan inte användas vid brand. Vid brand går hissarna till entréplanet och stannar där med öppna dörrar. Brinner det på entréplanet går hissarna till annat våningsplan. Hissar vid strömavbrott Vid strömavbrott går hissarna till entréplanet och stannar där med öppna dörrar. Vid ett eventuellt hisstopp mellan våningsplanen hålls nödsignalknapp intryckt i minst 15 sekunder tills kontakt med vaktbolag erhålls via nödtelefonen. Sirén ljuder med ett pulserande ljud och utryckning sker för att undsätta nödställd person. Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns vid huvudentrén. Se aktuell karta på sidan för Campus Solna. Entré Huvudentrén vid Nobels väg 12a är försedd med ramp och automatisk dörröppnare. Hörsalar I hörsalarna finns hörslinga och avsedd plats för rullstolsburna. Hiss Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol. RWC Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns i huset. Brandskydd och säkerhet Sida 8

9 Utrymningslarm vid brand Byggnaden är försedd med utrymningslarm vid brand. Vid brandrök utlöser rökdetektorer ett utrymningslarm i hela huset och signal till utrymning ges via ringklocka och/eller blixtljus. Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten. Du kan själv manuellt utlösa larmet med hjälp av tryckknappar i trapphusen. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln: RÄDDA VARNA LARMA SLÄCK - rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker - varna andra som kan vara i fara - larma räddningstjänsten genom att ringa släck branden om det är möjligt Utrymning Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar och från varje arbetsplats kan man nå minst två trapphus. Utrymningsvägarna är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar och får aldrig blockeras. Utrymningsskyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. Sida 9

10 Utrymningsplaner visar utrymningsvägar, återsamlingsplatsen samt var handbrandsläckare är placerade. Återsamlingsplatsen är vid skulpturen Enkla former. Om brandalarmet utlöses ska all personal stänga fönster och dörrar efter sig, lämna byggnaden och samlas vid återsamlingsplatsen. Hissarna kan inte användas vid brand. Brandceller Huset är indelat i ett antal brandceller för att förhindra att brand sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar, dörrar och rökgasspjäll i ventilationssystemet. I princip är varje våningsplan, husdel, datahall, arkiv, hörsalar och trapphus egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser har magnetuppställning, som vid utlöst utrymningslarm stänger dörren. Dessa kan även stängas manuellt via tryckknapp märkt dörrstängare. Dörrarna i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt. Räddningsstationer Det finns räddningsstationer placerade på varje plan mitt i labkorridorerna i husdel 1. Där finns bl. a: - första hjälpen - handbrandsläckare - utrymningsplan - brandfilt I kontorsdelarna har Akademiska Hus placerat ut ytterligare handbrandsläckare för husets allmänna skydd. Larm Trygghetslarm I vilrummet och på toaletter för funktionsnedsatta finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta ᴀ 渀 搀 猀 椀 最 渀 愀 氠 ᴀ Utlöst larm indikeras lokalt med ljud- och röd blinkande lampa utanför Sida 10

11 respektive rum. Trygghetslarm är endast lokala varför det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte vidarekopplas. Larm återställs lokalt inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. Klimat- och vätskelarm I grundnätsrum finns larm vid vätska på golvmatta eller för hög rumstemperatur. Utlöst klimat- och vätskelarm indikeras lokalt i rummet och är vidarekopplat till Akademiska Hus beredskap. Larm återställs inne i grundnätsrummet. Övrigt För information gällande utrymningslarm vid brand se Brandskydd och säkerhet. Gällande nödsignal i hiss, se avsnitt Hissar. Kraftförsörjning Allmänt Kraftförsörjningen bygger på två olika anläggningar, A-kraft respektive B-kraft. Läs gärna Akademiska Hus skrift "Eltillgänglighet och larm". B-kraft, normalkraft B-kraft är normalkraft och försörjer i princip all utrustning och installation t.ex. belysning, eluttag och uttagsstavar. Vid strömavbrott eller utlöst säkring måste felet åtgärdas innan B-kraften åter är i funktion. A-kraft, reservkraft A-kraften matas av en reservkraftanläggning vid avbrott på den normala kraftförsörjningen. Denna anläggning är inte helt avbrottsfri utan det blir ett avbrott på ca 15 sekunder innan reservkraftanläggningen är i funktion. Sida 11

12 Till reservkraftanläggningen ansluts följande: - larmsystem - led- och utrymningsbelysning - centrala ventilationssystem för hus 1 - centrala pumpsystem för hus 1 - ventilerade arbetsplatser - hissar - av hyresgästen prioriterad utrustning Önskemål om anslutning av utrustning till reservkraft görs i samråd med Akademiska Hus. UPS, avbrottsfri kraft Vid behov av helt avbrottsfri kraft kan en UPS (Uninterupted Power Supply) installeras. UPS bekostas och driften sköts av brukaren själv. Elektriska och magnetiska fält För att minimera elektriska och magnetiska fält är all installation TN-S-system, vilket även kallas 5- ledarsystem. Detta innebär åtskilda neutral- och skyddsledare genom hela systemet. Användarens utrustning måste vara anpassad till 5-ledarsystemet för att det ska fungera, dvs. nolla och jord får inte vara ihopkopplade. Tänk på att utrustning ska vara anpassad för husets elsystem vid upphandling. Alla ledningar och kablar ska vara av skärmat utförande. Ett omfattande jordnings- och potentialutjämningssystem (PUS) är installerat i byggnaden. Till PUS har fastighetens alla större metalliska installationer anslutits, t.ex. samtliga kabelstegar och kabelrännor. PUS-skenor finns installerade bl.a. i el- och teleschakten. El, telefoni och data Allmänt Sida 12

13 På varje våningsplan finns låsta el- och teleschakt märkta "EL", som försörjer våningsplanet med fastighetsel. Uttag i lab I lab finns s.k. KB-skenor med eluttag i tak. Till skenan ansluts uttagsstavar monterade på väggskenor samt annan elutrustning. Uttag för belysning I lab ansluts belysningsarmaturer i tak till belysningsuttag i tak. Till dessa uttag får endast belysningsarmaturer anslutas, inte någon annan typ av utrustning, då uttagen är tidsstyrda. Uttag telefoni och data Telefoni- och datauttag är kopplade till KI:s brukarnät för telefoni- och datadistribution via ett installationsschakt märkt DATA på varje våningsplan. För inkoppling av telefoni och data i uttagen ska institutionens dataansvarige kontaktas. Belysning Allmän belysning I trapphus styrs belysningen automatiskt via tidur och är tänd under ordinarie kontorstid. Övrig tid erhålls full belysning via akustiska detektorer som känner av stegljud och dörröppningar. I allmänna utrymmen så som korridorer och pausutrymmen är belysningen också tidsstyrd och tänd under ordinarie kontorstid. Utöver inställd tid tänds och släcks belysningen via närvarodetektor. Dygnet runt lyser några armaturer per plan i trapphus och korridorer, s.k. ledbelysning. Kontor, lab och konferensrum Belysning i kontor och konferensrum tänds och släcks automatiskt via närvarodetektorer. Sida 13

14 I lab tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknapp innanför dörr. Önskas släckning av enstaka takarmaturer kan dragströmbrytare på armaturerna används. Tänk då på att takarmaturen manuellt måste tändas igen när belysning åter önskas. Ljusgård Den stora ljuskronan i glasgården kan hissas upp och ner för service och byte av ljuskällor. Rumsklimat Allmänt För huset är ett webbövervakat bussystem installerat som övervakar husets system för värme och ventilation. För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. Vid mycket hög utomhustemperatur sommartid kan avvikelser i inomhusklimatet uppstå. Tänk på att när du öppnar ett fönster vid hög utomhustemperatur, höjs även temperaturen inomhus vilket skapar obalans i klimatsystemet. Kontor och lab Temperaturen i kontor och lab styrs automatiskt via det webbaserade bussystemet. Konferensrum Ventilationen i konferensrum styrs automatiskt via CO2 och temperaturgivare. Det innebär att luftomsättningen anpassas automatisk efter person- och värmebelastningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde. Forcerad ventilation Sida 14

15 I mötesrum finns möjlighet att forcera ventilationen via tryckknapp. Luftflödet ökar då under inställd tid. Drifttid ventilation Ventilationen i lab i husdel 1 är behovsstyrd. Utöver ett kontinuerligt grundflöde ändras luftomsättningen vid lucköppningar under arbete vid ventilerade arbetsplatser. Ventilationen är reservkraftmatad för att säkerställa grundflödet. Ventilationen i övriga husdelar är avstängd nattetid. Önskas förlängd drifttid kan tryckknappar placerade i korridor användas. Ventilationen fortsätter då under inställd tid. Solskydd För att upprätthålla ett bra rumsklimat är fastighetens glasfasader försedda med markiser mot syd och väst. Markiserna är inte tänkta som mörkläggning och bländskydd utan endast för klimatet i rummet. Markiserna styrs automatisk av sol och vind och är inställda så att de inte ska reagera för snabbt. För bländ- och insynsskydd finns även manuella persienner alternativt mörkläggningsgardiner. I hörsalarna samt konferensrum i Norrpilen finns tryckknappar för att styra mörkläggningsgardiner. Sida 15

16 Vatten och avlopp Allmänt Vattenavstängning till tappventiler och blandare sker via avstängningsventiler till varje labkorridorvägg och våningsplan. Spillvatten är uppdelat i ett system som betjänar labverksamheten och ett som betjänar allmänna utrymmen som omklädningsrum, wc etc. Avfallshantering Miljöstationer Vid miljöstationer på varje verksamhetsplan källsorteras avfall i olika fraktioner innan vidare transport till avfallsrum husdel 1 plan 1. Avfallsrummet på Nobels väg 12d nås av brukaren via trapphus eller källarplanet. Avfall sorteras i följande fraktioner: - Papper och tidningar - Kartong och wellpapp - Metall - El-avfall - Hårdplast - Mjukplast/krymp- och sträckfilm - Ofärgat glas - Färgat glas - Hushållsavfall - Brännbart avfall - Batterier - Ljuskällor - Toner Övrigt avfall Sida 16

17 Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall mellanlagras i avsedda rum i husdel 1 plan 1 och hanteras enligt specialbestämmelser. Gällande grovsopor och beställning av container kontaktas avfallsentreprenören. Sida 17

Försvarshögskolan (nya)

Försvarshögskolan (nya) Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A0050004 Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med

Läs mer

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler.

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler. KISP Beta Kortfakta Adress: Tomtebodavägen Anläggninsnummer: A0095072 Byggår: Arkitekt: Allmänt Husansvar KISP, Karolinska Institutet Science Park, ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet

Läs mer

HUSINFORMATION. Datum: 2012-09-25 Version: 2012.01

HUSINFORMATION. Datum: 2012-09-25 Version: 2012.01 HUSINFORMATION Datum: 2012-09-25 Version: 2012.01 Innehåll Fastigheten... 3 Felanmälan och kontaktinformation... 3 Utrymning och brandskydd... 4 Kommunikationer... 4 Reception... 5 Modernt konferenscenter...

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter!

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Ditt golv. Någon annans tak. 1933 skrev Nils Ferlin: Man dansar däruppe klarvaket är huset fast klockan är tolv. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak,

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Din Bofolder 2014. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder

Din Bofolder 2014. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Din Bofolder 2014 Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Innehållsförteckning Sidan 3 Välkommen Sidan 4 Vår Boservice Sidan 5 Vart vänder jag mig? Sidan 6 Felanmälan/Jourtjänst Sidan

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem!

Välkommen till ditt nya hem! Inflyttningsguide Inflyttnings- guiden Välkommen till Järfällahus! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende. 1. Välkommen till ditt nya hem! Järfällahus AB är ett fastighetsbolag

Läs mer

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia.

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Vägledande information för din tid som hyresgäst här på Studievägen i Linköping. Din digitala boendepärm uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Välkommen till

Läs mer

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Innehållsförteckning Inflyttning s. 3-4 För ett trivsamt boende s. 5-16 Avflyttning s. 17-19 Sopsortering och återvinning s. 20-26 Hur vi arbetar s. 27-29 Övrigt

Läs mer

Välkommen till Brf Engelsmannen 4!

Välkommen till Brf Engelsmannen 4! Välkommen till Brf Engelsmannen 4! i I det här brevet hittar du viktig information som är bra att känna till. Du hittar även kontaktuppgifter till styrelsen. Information om vad som händer i föreningen...

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer