Försvarshögskolan (nya)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarshögskolan (nya)"

Transkript

1 Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutet har Akademiska Hus utvecklat en modern arbets- och studiemiljö på KTH Campus. Vi hoppas att Ni med hjälp av denna husguide ska finna Er tillrätta och trivas i Era nya lokaler. Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Försvarshögskolan som hyresgäst. Är det något Du vill fråga om kring huset eller husguiden är Du alltid välkommen att kontakta Akademiska Hus husansvarig eller förvaltare, se kontakt till höger. För verksamhetsknutna frågor är Du välkommen att kontakta Försvarshögskolans ombud på telefon Vid önskemål om att bygga om eller förändra byggnadens installationer måste godkännande ske av Akademiska Hus och Försvarshögskolan. Felanmälan Felanmälan sker i första hand till Försvarshögskolans ombud som vid behov kontaktar Akademiska Hus. Sida 1

2 Alternativt kan felanmälan göras på Se även genvägen till Försvarshögskolans felanmälan här till höger. Akuta fel efter ordinarie arbetstid anmäls på telefon Se även anslagstavlor vid entréer. Vid felanmälan ska rumsnumret anges. Se utsida dörr. Parkering För bilburen personal och besökare finns avgiftsbelagda parkeringsplatser inom KTH Campus. Ett begränsat antal p-platser finns till förhyrning i byggnaden. För mer information se dokumentet "parkeringsinformation för hyresgäster och besökare" på sidan om KTH Campus. Cykelställ finns i anslutning till byggnaden samt ett cykelrum i garaget. Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns inom 50 m från byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan om KTH Campus. Trivselfaktorer Sida 2

3 För att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas och respekteras. Det är t.ex. inte tillåtet att: - röka inomhus - ha med sig husdjur - ställa möbler, utrustning m.m. i drift- och allmänna utrymmen - ställa tunga möbler framför installationsschakten i kontorsrum och andra utrymmen, då schakten ska vara åtkomliga - parkera cyklar inomhus, utom i cykelrum i garage - blockera dörrar till driftutrymmen och utrymningsvägar - bygga om eller förändra byggnadens installationer utan godkännande av Akademiska Hus och Försvarshögskolan - transportera, flytta eller placera tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus Kontrollera att fönster och dörrar är stängda vid arbetsdagens slut. Entréer och Tillträde Adress och telefon Försvarshögskolan Postadress: Försvarshögskolan Box 27805, Stockholm Entré/budadress: Drottning Kristinas väg 37 Leveransadress lastkaj/garagenedfart: Drottning Kristinas väg 39 Telefon växel: Telefon expedition: Fax expedition: Adress och telefon Utrikespolitiska Institutet Postadress: Utrikespolitiska Institutet Sida 3

4 Box 27035, Stockholm Entré/budadress: Drottning Kristinas väg 37 Leveransadress lastkaj/garagenedfart: Drottning Kristinas väg 39 Telefon växel: Fax expedition: Godsmottagning Hyresgäster ansvarar själva för mottagande av gods och borttransporterande av emballage. Nybyggnad 50:04 Vid norra trapphuset finns en garageport för interntransport till byggnaden. Inom huset ska transporter ske på plan 2 till respektive hiss upp i byggnaden. Ombyggnad 50:01 Vid södra gaveln finns en dörr för interntransport till byggnaden. Inom huset ska transporter ske på plan 1 via hissen upp i byggnaden. Kortläsare Huvudentrén är öppen under normal arbetstid, stora delar av plan 2 är då även öppet för allmänheten. Varje plan är avgränsat mot trapphusen med låsning som styrs av kortläsare för passerkort. Passage av låst dörr i huset sker med hjälp av kodat passerkort. Förlust av passerkort ska omgående anmälas till Försvarshögskolan. Bevakning och Inbrott Bevakning sker av vaktbolag med stationerad väktare. Du kan nå Försvarshögskolans larmcentral dygnet runt på telefon Inbrottslarm vidarekopplas till vaktbolag som gör en omedelbar utryckning. Sida 4

5 Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Entré Huvudentrén är försedd med ramp och tryckknapp för automatisk dörröppning. Hiss Hiss är försedd med tryckknapp för automatisk dörröppning. WC Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på samtliga verksamhetsplan. Byggnaderna Allmänt Försvarshögskolan består av två separata byggnader sammanbyggda med en glaslänk, en nybyggd del på kvm och en ombyggd del på kvm. Byggnaderna är i vardera sex våningsplan inklusive källarvåning. Nybyggnaden, hus 50:04, är ritad av Berg Arkitektkontor AB, med ansvarig arkitekt Jan-Erik Mattsson, som även ansvarat för ombyggnaden av 50:01. Denna byggnad, ritad 1920 av Arkitekt Charles Lindholm, uppfördes ursprungligen för Statens Provningsanstalt. Nybyggnad 50:04 Entréplanet benämns plan 2. Källaren, plan 1, är ett installationsplan som servar hela byggnaden. Vid norra trapphuset finns en garageport för interntransport till byggnaden. Inom huset sker transporten på plan 2 till respektive hiss upp i byggnaden. Ombyggnad 50:01 Entréplanet benämns plan 2. Plan 5, det översta, är ett installationsplan som servar hela byggnaden.vid södra gaveln finns en dörr för interntransport till byggnaden. Inom huset sker Sida 5

6 transport på plan 1 via hissen upp i byggnaden. Hissar och trapphus Byggnad 50:04 har fyra huvudtrapphus, T1, T2 och T3 samt T4 med tillhörande hisspar. Dessutom finns tre nödutrymningstrappor i husgavlarna. Byggnad 50:01 har en huvudtrapphall med hiss samt ett nödutrymningstrapphus. Rumsnummer För att man lättare ska kunna orientera sig i byggnaden är samtliga rum försedda med ett rumsnummer enligt följande princip: 4D32b - första siffran anger våningsplan - första bokstaven anger del av huset. 50:01 har endast en del - tredje och fjärde siffran avser rummets placering på planet - en bokstav efter rumsnummret anger att rummet är delat Rumsnummer ska anges vid felanmälan. Brandskydd och säkerhet Allmänt Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln: RÄDDA VARNA LARMA SLÄCK - Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker. - Varna andra som kan vara i fara. - Larma räddningstjänsten genom att ringa Släck branden om det är möjligt. Utrymningslarm vid brand Sida 6

7 Utrymningslarm vid brand utlöses via rökdetektorer placerade i utrymningsvägar, teknikutrymmen och i utrymmen där många personer samlas. Utlöst larm, dvs. signal till utrymning, ges via ringklocka och rött blixtljus i hela huset. Utlöst larm går till Akademiska Hus. Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. Du kan manuellt utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i anslutning till utrymningsvägarna. Sprinkler Byggnaden är försedd med ett heltäckande vattensprinklersystem. Utlöst sprinklerlarm går direkt till Akademiska Hus. Utrymning Se utrymningsplaner i korridorer. Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till Försvarshögskolans utrymningsmottagare och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort. Sida 7

8 Hissar vid brand Hissar kan inte användas vid brand. Vid brand går hissarna till entréplanet och stannar där med öppna dörrar. Vid brand på entréplanet styrs hissarna till annat plan. Räddningsstationer Det finns räddningsstationer i korridor på varje våningsplan. Där finns: - första hjälpen - brandsläckare - utrymningsplan - brandfilt Brandceller Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt ᴀ 戀 爀 愀 渀 搀 搀 爀 爀 猀 琀 渀 最 愀 爀 攠 ᴀ Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt! Belysning Kontor och arbetsplatser Lysrörsarmaturer är försedda med högfrekvensdriftdon (HF-don) för flimmerfritt ljus. Sida 8

9 Belysning tänds, släcks och ljusregleras via dragströmbrytare. Om belysning är tänd och ingen befinner sig i rummet släcks belysningen automatiskt via närvarodetektorer efter inställd tid. Belysning vid arbetsplatser ska förstärkas med platsorienterad belysning. Grupprum Armaturer i tak kan ljusregleras. Övriga utrymmen I korridorer utgör vissa lysrörsarmaturer s.k. ledbelysning. Armaturerna tänds och släcks tillsammans med ordinarie belysning. Efter inställd tid tänds dessa armaturer via närvarodetektorer. Belysning i toaletter styrs lokalt med rörelsedetektorer. Belysning i korridorer och trapphus är tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysningen via tryckknapp. Larm Nödsignal i hiss Samtliga hissar är utrustade med nödsignalsystem och nödtelefon med automatisk uppringning och tvåvägs talkommunikation till ständigt bemannad central. Vid brand går hissarna till entréplanet. Sida 9

10 Trygghetslarm I vilrum och på toaletter anpassade till funktionsnedsatta finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta nödsignal. Utlöst larm indikeras lokalt med ljud- och ljussignaler utanför respektive rum. Då larmet inte är vidarekopplat är det viktigt att Du som hör eller ser detta larm kontaktar vederbörande som behöver hjälp. Larm återställs lokalt inne i respektive rum genom att trycka på den gröna återställningsknappen. Inbrottslarm För information se avsnitt "Entréer och Tillträde". Utrymningslarm vid brand För information se avsnitt "Brandskydd och Säkerhet". Rumsklimat Kontor och grupprum Varje rumsmodul har takmonterade don för tillförsel av tilluft. Fastigheten är utförd med variabelflödessystem, VAV, vilket innebär att luftomsättningen är behovsstyrd. Lokaltemperaturen styrs via en givare i donet som automatiskt reglerar temperaturen i rummet genom att öka eller minska lufttillförseln. Rummet värms upp via radiator vid fasad. Lärosalar och grupprum Rumsstyrningen känner automatiskt av hur många personer som vistas i rummet och reglerar luftflödet efter detta. Kontorsrum Sida 10

11 Rumstemperaturen och luftflödet kan inte påverkas vid arbetsplatsen. Vid önskemål om temperaturreglering kontakta Försvarshögskolans ombud som därefter kontaktar Akademiska Hus. Avfallshantering Allmänt Vid garage/soprum på plan 2 sorteras avfall i följande fraktioner: - Färgat glas - Ofärgat glas - Hårdplast - Metall - Batterier - Mjukplast - Cellplast - Kartong och wellpapp - Hushållsavfall, i kylt avfallsrum plan 1 byggnad 50:01 - Lysrör, kvicksilver- och glödlampor - Elektronik, data Kontorspapper, tidningar och tidskrifter sorteras lokalt i huset. Använda tonerkassetter återsänds till leverantören. Hyresgäster ansvarar själva för mottagande av gods och borttransporterande av emballage. Sida 11

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Din Bofolder 2014. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder

Din Bofolder 2014. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Din Bofolder 2014 Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Innehållsförteckning Sidan 3 Välkommen Sidan 4 Vår Boservice Sidan 5 Vart vänder jag mig? Sidan 6 Felanmälan/Jourtjänst Sidan

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer Projektera och bygg för god avfallshantering Stockholms stads riktlinjer APRIL 2007 Innehållsförteckning Inledning 5 Vad ska samlas in och vem har ansvar? 6 Planering för långsiktigt hållbara lösningar

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer