LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN"

Transkript

1 psalm tid titel LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN 1 16:00:00 Gud, vår Gud, vi lovar dig 2 16:01:30 Herren, vår Gud, är en konung 3 16:03:00 Helig, helig, helig 4 16:04:30 hela världen fröjdes Herran 5 16:06:00 Nu tacka Gud, allt folk 6 16:07:30 Lova Gud i himmelshöjd 7 16:09:00 Lova Herren, sol och måne 8 16:10:30 Lova vill jag Herran, Herran 9 16:12:00 Min själ skall lova Herran 10 16:13:30 Lov ära och pris 11 16:15:00 O store Gud 12 16:16:30 Brist ut, min själ, i lovsångsljud 13 16:18:00 Min Gud, när jag betänker 14 16:19:30 Högtlovad vare Jesu namn 15 16:21:00 Halleluja! Sjung om Jesus 16 16:22:30 Kom, låt oss nu förenas här 17 16:24:00 Ge Jesus äran FADER SON OCH ANDE Treenigheten 18 16:25:30 Allena Gud i himmelrik 19 16:27:00 Du för vars allmaktsord 20 16:28:30 Helige Fader, kom och var oss nära 21 16:30:00 Måne och sol Gud, vår Skapare och Fader 22 16:31:30 Dig skall min själ sitt offer bära 23 16:33:00 Tack, gode Gud, för allt som finns 24 16:34:30 Med tacksam röst och tacksam själ 25 16:36:00 Hög i stjärnehimlen 26 16:37:30 Tränger i dolda djupet ner 27 16:39:00 Du är större än mitt hjärta 28 16:40:30 Så älskade Gud världen all 29a 16:41:30 Kärlek från vår Gud 29b 16:42:30 Kärlek från vår Gud 30 16:43:30 Gud är trofast 31a 16:44:30 Låt oss glada och i tro 31b 16:45:30 Låt oss glada och i tro Jesus, vår Herre och broder 32 16:46:30 O gläd dig Guds församling 33 16:48:00 O Jesus Krist, som mänska blev 34 16:49:30 Vänligt över jorden glänser 35 16:51:00 Din spira, Jesus, sträckes ut 36 16:52:30 O Kriste, oss benåda

2 37 16:54:00 Kristus är världens ljus 38a 16:55:00 För att du inte tog det gudomliga 38b 16:56:00 För att du inte tog det gudomliga 39 16:57:00 Jesus från Nasaret går här fram 40 16:58:30 Kristus vandrar bland oss än 41 17:00:00 Vem är det som kommer på vägen 42 17:01:30 Se, Jesus är ett tröstrikt namn 43 17:03:00 Jesus är min vän den bäste 44 17:04:30 O giv mig tusen tungors ljud 45 17:06:00 Jesus för världen givit sitt liv 46 17:07:30 Låt mig få höra om Jesus 47 17:09:00 Säg, känner du det underbara namnet 48 17:10:30 Vilken vän vi har i Jesus 49 17:12:00 Det är sant att Jesus lever Anden, vår hjälpare och tröst 50 17:13:30 Kom, Skaparande, Herre god 51 17:15:00 Kom, helge Ande, Herre Gud 52 17:16:30 Herre, se vi väntar alla 53 17:18:00 Livets Ande, kom från ovan 54 17:19:30 Vinden ser vi inte KYRKAN OCH NÅDEMEDLEN Kyrkan 55 17:21:00 Vi lovar dig, o store Gud 56 17:22:30 Gammal är kyrkan 57 17:24:00 Sin enda grund har kyrkan 58 17:25:30 Hjärtan, enigt sammanslutna 59 17:27:00 Med Gud och hans vänskap 60 17:28:30 En Fader oss förenar 61 17:30:00 Lågorna är många 62 17:31:30 Än finns det en värld Ordet 63 17:33:00 Dig, ljusens Fader, vare pris 64 17:34:30 En dyr klenod, en klar och ren 65 17:36:00 Omkring ditt ord, o Jesus 66 17:37:30 En såningsman går där 67 17:39:00 Som torra marken dricker Dopet 68 17:40:30 Jag tror på Gud som med sitt ord 69 17:42:00 Göad kag städse vill bekänna Nattvarden 70 17:43:30 O Jesus, än de dina 71 17:45:00 Som spridda sädeskornen 72 17:46:30 Du sanna vinträd, Jesus kär

3 73 17:48:00 Vi till ditt altarbord bär fram 74 17:49:30 Du som gick före oss 75 17:51:00 När vi delar det bröd 76 17:52:30 Gud, vår lösta tunga Helg och gudstjänst 77 17:54:00 Hör hur tempelsången stiger 78 17:55:30 O Jesus Krist, dig till oss vänd 79 17:57:00 Gud är mitt ibland oss 80 17:58:30 Hur ljuvt det är att komma 81 18:00:00 Herre, samla oss nu alla Vigsel 82 18:01:30 Gud, se i nåd till dessa två 83 18:03:00 Som klaraste vattuflöden 84 18:04:30 Vi lyfter våra hjärtans 85 18:06:00 Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans Vittnesbörd 86 18:07:30 O Guds kärlek, dina höjder 87a 18:08:30 Våga vara den du i Kristus är 87b 18:09:30 Våga vara den du i Kristus är 88 18:10:30 Räds ej bekänna Kristi namn 89 18:12:00 Se jag vill bära ditt budskap, Herre 90 18:13:30 Blott i det öppna 91 18:15:00 Din kärlek, Jesus, gräns ej vet 92 18:16:30 Kärlek av höjden värdes beskära 93 18:18:00 Jesus, Guds Son, träd in i denna skara 94 18:19:30 Du som av kärlek varm 95 18:21:00 Ditt verk är stort, men jag är svag 96 18:22:30 Öppna mig för din kärlek 97 18:24:00 Jag behövde en nästa 98 18:25:30 Ett vänligt ord kan göra under 99 18:27:00 Gud, vår Gud, för världen all :28:30 Tillkomme ditt rike :30:00 Vår store Gud gör stora under :31:30 Tung och kvalfull vilar KYRKOÅRET Advent :33:00 Bereden väg för Herran :34:30 Gläd dig, du Kristi brud :36:00 Hosianna, Davids son :37:30 Jerusalem, höj upp din röst :39:00 Gör porten hög, gör dörren bred :40:30 Gå, Sion, din konung att möta :42:00 Det susar genom livets strid :43:30 Han kommer i sin kyrka

4 111 18:45:00 Kristus kommer - Davids son Jul :46:30 Världens frälsare kom här :48:00 Det är en ros utsprungen :49:30 Stilla natt :51:00 O Betlehem, du lilla stad :52:30 Nu tändas tusen juleljus :54:00 När Jesusbarnet låt en gång :55:30 Fröjdas vart sinne :57:00 Var hälsad, sköna morgonstund :58:30 Se natten flyr för dagens fröjd :00:00 När juldagsmorgon glimmar :01:30 Dagen är kommen :03:00 Lyss till änglasångens ord :04:30 En jungfru födde ett barn i dag :06:00 Från himlens höjd jag bringar bud :07:30 Ett barn är fött på denna dag :09:00 O du saliga, o du heliga :10:30 Vid Betlehem en vinternatt :12:00 Och det hände vid den tiden Trettondedag Jul :13:30 En stjärna gick på himlen fram :15:00 Stå upp, o Sion, och lovsjung :16:30 Nu segrar alla trognas hopp :18:00 Himlen är så härligt blå :19:30 Gläns över sjö och strand Fastan :21:00 Se, vi går upp till Jerusalem :22:30 Du går, Guds Lamm, du rena :24:00 Den kärlek du till världen bar :25:30 Jesus, du mitt liv, min hälsa :27:00 Den stunden i Getsemane :28:30 Du bar ditt kors, o Jesu mild :30:00 Han på korset, han allena :31:30 Skåda, skåda nu här alla :33:00 Guds rena Lamm :34:30 O huvud, blodigt, sårat :36:00 När världens Frälsare jag ser Påsk :37:30 Vad ljus över griften :39:00 Upp, min tunga, att lovsjunga :40:30 Jesus Kristus är uppstånden :42:00 Detta är den stora dagen :43:30 Du segern oss förkunnar

5 151 19:45:00 Denna dag stod Kristus opp :46:30 Kristus lever - underbara ord :48:00 Livet vann, dess namn är Jesus :49:30 Dina händer är fulla av blommor :51:00 Herren lever :52:30 Det trodde att Jesus var borta :54:00 Den korta stund jag vandrar här Kristi Himmelsfärds dag 158a 19:55:00 Till himlen Herren Jesus for 158b 19:56:00 Till himlen Herren Jesus for :57:00 Till härlighetens land igen Pingst :58:30 Guds Ande kom från himlen ner :00:00 Helige Ande, låt nu ske :01:30 Som sol om våren stiger Övriga helgdagar :03:00 På lidande byggd är Guds kyrka (Annandag jul) :04:30 På tröskeln till Marias hem (Jungfru Marie bebådelsedag) :06:00 Vår blick mot helga berget går (Kristi förklaringsdag) :07:30 Sorlet har dött (Kristi förklaringsdag) :09:00 Gud låter sina trogna här (Den helige Mikaels dag) :10:00 Kom inför Herren (Tacksägelsedagen) 169a 20:11:00 I himmelen, i himmelen (Alla helgons dag) 169b 20:12:00 I himmelen, i himmelen (Alla helgons dag) :13:30 Den stora vita skaran där (Alla helgons dag) 171a 20:15:00 För alla helgon, som i kamp för tron (alla helgons dag) 171b 20:16:00 För alla helgon, som i kamp för tron (alla helgons dag) :17:00 De ska gå till den heliga staden (Alla helgons dag) :18:00 Dein frid skall aldrig vika (De hädangångnas minne) :19:30 Herre, när din dag är inne (Vid kyrkoårets slut) DAGENS OCH ÅRETS TIDER Morgon :21:00 Den signade dag som vi nu här se :22:30 Din klara sol går åter upp :24:00 Pris vare Gud, som låter :25:30 Som skimret över hav och sky :27:00 Morgon mellan fjällen :28:30 Var dag är en sällsam gåva :30:00 Nu är det morgon :31:30 Det ljusnar sakta Under dagen :33:00 Som sådden förnimmer Guds välbehag :34:30 Jesus kär, var mig när

6 Kväll :36:00 O Kriste, du som ljuset är 186a 20:37:30 Nu vilar folk och länder 186b 20:38:30 Nu vilar folk och länder :39:30 Nu är en dag framliden :40:30 Så går en dag än från vår tid :42:00 Bliv kvar hos mig :43:30 Bred dina vida vingar :45:00 Den dag du gav oss, Gud, är gången :46:30 Nu sjunker bullret :48:00 Gud som haver barnen kär Årsskifte :49:30 Giv, o Jesus, fröjd och lycka :51:00 O Gud, vår hjälp i gångna år :52:30 Låt mig börja med dig, o min Frälsare Årstiderna :54:00 Den blida vår är inne :55:30 Likt vårdagssol i morgonglöd :57:00 Den blomstertid nu kommer :58:30 I denna ljuva sommartid :00:00 En vänlig grönskas rika dräkt :01:30 De blomster som i marken bo :03:00 Fram skrider året i sin gång :04:30 Kornet har sin vila ATT LEVA AV TRO Stillhet - meditation :06:00 Vila i din väntan :07:30 Herre, jag vill bida :09:00 En liten stund med Jesus :10:30 Det tänds ett ljus Bönen :12:00 O Gud, all sannings källa :13:30 Jag lyfter ögat mot himmelen :15:00 Jesus kär, gå ej förbi mig :16:30 Långt bortom rymder vida :18:00 Att bedja är ej endast att begära 214a 21:19:30 Lär mig att bedja av hjärtat 214b 21:20:30 Lär mig att bedja av hjärtat Sökande - tvivel :21:30 Mitt hjärta, fröjda dig :22:30 Att be till Gud han själv oss lär :24:00 Gud, för dig är allting klart

7 218 21:25:30 Jag har ofta frågor, Herre :27:00 Jag skulle vilja våga tro Kallelse :28:30 Till den himmel som blir allas :30:00 Skynda till Jesus, Frälsaren kär :31:30 Just som jag är, ej med ett strå :33:00 Jag vet en port som öppen står :34:30 Lämna dig helt åt Jesus :36:00 Jesus är ute och söker Bättring - omvändelse :37:30 O gränslösa frälsning :39:00 O du som ser, o du som vet :40:30 I tro under himmelens skyar :42:00 I Adam är vi alla ett Skuld - förlåtelse :43:30 Klippa, du som brast för mig :45:00 Oändlig nåd mig Herren gav :46:30 Frälsare, du som äger läkedomen :48:00 Fader, du vars hjärta gömmer :49:30 O salighet, o gåtfullhet :51:00 Som en härlig gudomskälla :52:30 Guds källa har vatten tillfyllest Förtröstan - trygghet :54:00 Vår Gud är oss en väldig borg 238a 21:55:30 Jag lyfter mina händer 238b 21:56:30 Jag lyfter mina händer :57:30 Av hjärtat håller jag dig kär :58:30 Uti din nåd, o Fader blid :00:00 Bort med tanken, sorgsna hjärta :01:30 Jag vill dig, Gud, med glädje prisa :03:00 Vi kristna bör tro och besinna :04:30 Säll är den som sina händer :06:00 Jag nu den säkra grunden vunnit :07:30 Här en källa rinner :09:00 Befall i Herrens händer :10:30 Tryggare kan ingen vara :12:00 Blott en dag :13:30 Är det sant att Jesus är min broder :15:00 Var jag går i skogar, berg och dalar :16:30 Hela vägen går han med mig :18:00 O giv oss, Herre, av den tro :19:30 Löftena kunna ej svika :21:00 Alla har brått :22:30 Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken

8 Glädje - tacksamhet :24:00 Pris vare Gud! Allena han :25:30 O liv, som blev tänt :27:00 Saliga visshet, Jesus är min :28:30 Jag kan icke räkna dem alla :30:00 Tack, min Gud, för vad som varit :31:30 O sällhet stor, som Herren ger :33:00 Det är saligt på Jesus få tro :34:30 Mitt i en värld av mörker Vaksamhet :36:00 Ingen hinner fram 266a 22:37:30 Säg mig den vägen som drager till livet 266b 22:38:30 Säg mig den vägen som drager till livet :39:30 Bed för mig, Herre kär :40:30 Hur underlig är du i allt vad du gör :42:00 Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans :43:30 När ingen ljusning alls jag finner :45:00 Närmare, Gud, till dig :46:30 Nu gläd dig, min ande, i Herran Efterföljd - helgelse :48:00 Jesus, du mitt hjärtas längtan :49:30 Jesus, gör mig så till sinnes :51:00 Led, milda ljus :52:30 Herre, med kraft ifrån höjden :54:00 Så tag nu mina händer :55:30 Frälsare, tag min hand 279a 22:57:00 Lev för Jesus, intet annat 279b 22:58:00 Lev för Jesus, intet annat :59:00 Jesus, min Herre, dig vill jag älska :00:00 Mer helighet giv mig :01:30 Bar du min börda, led du min nöd :03:00 Med Jesus fram i de bästa åren :04:30 Ord av evighet :06:00 Det finns djup i Herrens godhet :07:30 Kom, heliga Ande, från höjden :09:00 Guds värld är en skimrande gåva :10:30 Gud, från ditt hus, vår tillflykt :12:00 Guds kärlek är som stranden :13:30 Herre, din dag var också lik :15:00 Sänd av himlens sol en strimma 292a 23:16:30 Pris vare Gud, pris vare Fadern 292b 23:17:30 Jublande lyfter vi här våra händer :18:30 Sanningens Ande, himmelskt ljus du tänder :19:30 Välsigna, Herre, alla dem :21:00 Glädjens Herre, var en gäst

9 296 23:22:30 Välsigna, Herre, vad du ger FRAMTIDEN OCH HOPPET Pilgrimsvandringen :24:00 Härlig är jorden :25:30 Gud, ditt folk är vandringsfolket :27:00 Ur djupet av mitt hjärta :28:30 O, hur salig att få vandra :30:00 Hur ljuvligt det är att möta :31:30 Min framtidsdag är ljus och lång :33:00 Det finns en väg till himlen Livets gåva och gräns :34:30 Lär mig, du skog, att vissna glad 305a 23:36:00 Var är den Vän 305b 23:37:00 Var är den Vän :38:00 Salig de som ifrån världens öden :39:00 Från våra kära, från våra vänner :40:30 När jag lever har jag dig :42:00 Nu vilar ett hjärta :43:30 O Gud, du mig ej äverger :45:00 Jag ska gråtande kasta mig ner :46:30 Städse på Sion jag tänker :48:00 Min Frälsare lever Kristi återkomst :49:30 Ack saliga dag, som i hoppet vi bidar :51:00 En herrdag i höjden :52:30 Nu dagen är till ända :54:00 Vakna upp! En stämma bjuder :55:30 Nattens skuggor sakta viker Himlen :57:00 Så skön går morgonstjärnan fram :58:30 Tänk, när en gång det töcken har försvunnit :00:00 Det dukas i himlarnas rike ett bord :01:30 Jag är en gäst och främling :03:00 De kommer från öst och väst :04:30 Med lust och glädje tänker :06:00 I hoppet sig min frälsta själ förnöjer

Förslag på psalmer vid begravningsgudstjänsten

Förslag på psalmer vid begravningsgudstjänsten Förslag på psalmer vid begravningsgudstjänsten Foto: Peter Ebbesson 113 1. Det är en ros utsprungen av Davids rot och stam, av fäderna besjungen, en ros i Juda land, en blomma skär och blid, mitt i den

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Högmässogudstjänst med lysning för H.K.H. PRINS CARL PHILIP OCH FRÖKEN SOFIA HELLQVIST Slottskyrkan, Stockholms slott Söndagen före Pingst den 17 maj

Högmässogudstjänst med lysning för H.K.H. PRINS CARL PHILIP OCH FRÖKEN SOFIA HELLQVIST Slottskyrkan, Stockholms slott Söndagen före Pingst den 17 maj Högmässogudstjänst med lysning för H.K.H. PRINS CARL PHILIP OCH FRÖKEN SOFIA HELLQVIST Slottskyrkan, Stockholms slott Söndagen före Pingst den 17 maj 2015, kl. 11.00 Samlingsmusik Johann Sebastian Bach

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

LUCIA. Stigtomta 2013

LUCIA. Stigtomta 2013 LUCIA Stigtomta 2013 Tomte läser: Ni sitta så tysta, vad är det ni väntar? Vem är det som sjunger, vem är det som gläntar i gryningen/skymningen på Eder dörr? Den sången och synen ni minns från förr. Det

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395. A. Vigsel Ett villkor för vigsel är att man har intyg över hindersprövning. Detta intyg får utfärdas tidigast den sjunde dagen från det hindersprövningen begärdes och är i kraft i fyra månader. De som

Läs mer

Jesu födelse Sankt Pauli kyrka 25 dec 2013

Jesu födelse Sankt Pauli kyrka 25 dec 2013 Juldagen Jesu födelse Sankt Pauli kyrka 25 dec 2013 Psalmer: 127:-, 124:-, 121:-, 122:3-5, 125:14-15 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1287 Söndagsskola för de yngre under predikan i rummen

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Att leda lovsång. Ett material för lovsångsteamen på Livskraft

Att leda lovsång. Ett material för lovsångsteamen på Livskraft Att leda lovsång Ett material för lovsångsteamen på Livskraft Att leda lovsång är såväl en konst som en vetenskap konsten består i att känna vad som ligger på Guds hjärta och vetenskapen i att det finns

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

Påskdagen Kristus är uppstånden Sankt Pauli kyrka 5 april 2015

Påskdagen Kristus är uppstånden Sankt Pauli kyrka 5 april 2015 Påskdagen Kristus är uppstånden Sankt Pauli kyrka 5 april 2015 Psalmer: 146:1-3, 147, 386, 117 (ur sångboken), 153, 149:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan Söndagsskola för de yngre under

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

Kristi Konungsliga Välsignelseprocession Pragprocessionen

Kristi Konungsliga Välsignelseprocession Pragprocessionen Kristi Konungsliga Välsignelseprocession Pragprocessionen Litanian till Jesu Heliga Namn Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig Herre, förbarma Dig, Herre,

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud

Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud - C-O Rosenius 1818 - Det är så bedrövligt, att det icke kan med bittra tårar nog beklagas, att väckta själar, som söka att ingå genom den

Läs mer

Bön på kyrkogården. Böner och andakter att be vid våra avlidnas gravar. Ave Maria Publikationer

Bön på kyrkogården. Böner och andakter att be vid våra avlidnas gravar. Ave Maria Publikationer Bön på kyrkogården Böner och andakter att be vid våra avlidnas gravar Ave Maria Publikationer 1 Särskilda Böner vid Gravar Efter Vespern idag hade kommuniteten en procession till kyrkogården. Jag kunde

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2011 Ett barn blir oss fött Ett barn blir oss fött, så ljuder Julens glada budskap över hela världen. Ett stort under har

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf

Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf I tron på att en predikan inte ska vara så dålig att den inte kan predikas mer än en gång och i tron på att nattens tankar som kom till mig ändå kan

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

1. Vad hette platsen där Jesus korsfästes? 1. Vad hette Jungfru Marias föräldrar?

1. Vad hette platsen där Jesus korsfästes? 1. Vad hette Jungfru Marias föräldrar? 1. Vad hette platsen där Jesus korsfästes? Golgata 2. I vilken månad firas Jungfru Marias bebådelsefest? I mars månad 3. När firas påsken? Första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen 1.

Läs mer

Sångpostillan - Den helige Mikaels dag

Sångpostillan - Den helige Mikaels dag Sångpostillan - Den helige Mikaels dag Bidrag från Bengt Pleijel 2009-09-20 Senast uppdaterad 2015-09-27 Bibelskolan.com Den helige Mikaels dag Änglarna Låt oss be om Guds änglars beskydd. Tystnad. O Gud,

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Läsning: Rom 4:20 25

Läsning: Rom 4:20 25 TJUGONIONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 19 oktober Läsning: Rom 4:20 25 Inför Guds löfte tvivlade Abraham inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat

Läs mer

FÖRSTA VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 15 februari. Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18

FÖRSTA VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 15 februari. Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18 FÖRSTA VECKAN I FASTAN MÅNDAG 15 februari Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18 Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Julbetraktelse. Då sände Gud sin Son, född av kvinna, född under lagen, på det att han skulle friköpa dem, som voro under lagen (Gal. 4:4).

Julbetraktelse. Då sände Gud sin Son, född av kvinna, född under lagen, på det att han skulle friköpa dem, som voro under lagen (Gal. 4:4). Julbetraktelse Då sände Gud sin Son, född av kvinna, född under lagen, på det att han skulle friköpa dem, som voro under lagen (Gal. 4:4). Har du märkt vad detta språk innehåller? Och tror du det? Har

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Sions framtid Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.

Sions framtid Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Advent Jesus kommer Första söndagen i advent (år A) (1 december 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelium är Matteus 24:37-44 eller Matteus 21:1-9. Med hänsyn till barnens ålder väljer vi här att

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

JULENS GUDSTJÄNSTER 2011 4 i advent 1 efter Trettondedagen

JULENS GUDSTJÄNSTER 2011 4 i advent 1 efter Trettondedagen JULENS GUDSTJÄNSTER 2011 4 i advent 1 efter Trettondedagen Yngve Kalin, Hyssna 4 i advent Luk 1:46-55 Fjärde söndagen i Advent, som vi firar i dag, vill med sina läsningar leda oss naturligt in i julens

Läs mer

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham:

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Ta upp Din penna och skriv! En kväll, då jag sökte Herren, sade Den Helige Ande till mig att ta upp min penna och skriva. Då jag grep pennan för att

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

B. Välsignelse inför skolstarten

B. Välsignelse inför skolstarten B. Välsignelse inför skolstarten De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren strax före skolstarten på hösten. Välsignelsehandlingen leds av en präst en annan församlingsanställd. Välsignelsen

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

MÅNDAG 4 januari. Läsning 1 Joh 3:7 10

MÅNDAG 4 januari. Läsning 1 Joh 3:7 10 MÅNDAG 4 januari Läsning 1 Joh 3:7 10 Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Del 3 Andakter vid olika tillfällen

Del 3 Andakter vid olika tillfällen Del 3 Andakter vid olika tillfällen 20 Grundformulär för andakterna GRUNDFORMULÄR FÖR ANDAKTERNA 9 Detta formulär följer i huvuddrag Gudstjänstbokens formulär för kort tidebön och utgör grundstommen för

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Bön som grund Av: Johannes Djerf

Bön som grund Av: Johannes Djerf Bön som grund Av: Johannes Djerf När man har gjort en sak väldigt länge, så pass länge att det blivit en god vana så tror jag att man ständigt behöver återkomma till varför man gör det och varför det är

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

Kärlekens törst En kyriemässa om längtan

Kärlekens törst En kyriemässa om längtan Kärlekens törst En kyriemässa om längtan Detta är en kyriemässa med Eldkvarns sånger samt texter från Job och Psaltaren. Det är törsten som driver oss framåt. Törsten efter vatten, efter rättvisa och inte

Läs mer

FJÄRDE VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 7 mars. Läsning Jes 65:17 21

FJÄRDE VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 7 mars. Läsning Jes 65:17 21 FJÄRDE VECKAN I FASTAN MÅNDAG 7 mars Läsning Jes 65:17 21 Så säger Herren: Se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni skall

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Kyrkoår och evangeliebok

Kyrkoår och evangeliebok Introduktion till avsnittet Evangelieboken i Psalmer och Sånger Kyrkoår och evangeliebok Den första kristna församlingen samlades från början till gudstjänst på söndagen, Herrens dag (t.ex. 1 Kor 16:2).

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Att vara en givare. Fil.4:10 22. Av: Johannes Djerf

Att vara en givare. Fil.4:10 22. Av: Johannes Djerf Att vara en givare Fil.4:10 22 Av: Johannes Djerf Det finns en berättelse om en amerikansk teveevangelist som ville öka intäkterna i sin kyrka och lät koppla in elledningar i kyrkbänkarna. Alla som är

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

(Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord.

(Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord. PROGRAM 183. LUKAS 1: 26-80. (Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord. Och därför kunde han inte utlysa

Läs mer

Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong.

Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong. 201 3 Timoteus- B Förlag står för portot Timoteus-Förlag AB SVARSPOST 20492032 545 20 Töreboda Så får du tag på almanackan för 2014 Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong.

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING December 2015 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Tankar & Ord. Av: Johannes Djerf

Tankar & Ord. Av: Johannes Djerf Tankar & Ord Av: Johannes Djerf Min dator har under de senaste veckorna börjat gå lite saktare. Det märks helt enkelt att jag har haft den i 1,5 år nu. Därför så har jag de senaste dagarna ägnat tid till

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

VI FIRAR PINGST PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

VI FIRAR PINGST PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. VI FIRAR PINGST Dagens evangelieläsning är antigen Johannes 14 kapitel eller Johannes 20 kapitel (se hänvisning nedan), men eftersom kyrkoårets

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

I Guds hus får jag vara. Ögonstenar. I Guds hus vill jag vara, i Guds hus vill jag bo. Jag kan inte förklara, jag kan bara tro.

I Guds hus får jag vara. Ögonstenar. I Guds hus vill jag vara, i Guds hus vill jag bo. Jag kan inte förklara, jag kan bara tro. I ditt stora hjärta I ditt stora hjärta har du mig. I ditt stora hjärta har du rum för mig. Du bryr dig om mig, du ser, du hör. I ditt stora hjärta har du mig. (T o M: Sara Flodström ) I Guds hus får jag

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

FEMTE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 8 februari. Läsning 1 Kung 8:1 7, 9 13

FEMTE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 8 februari. Läsning 1 Kung 8:1 7, 9 13 FEMTE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 8 februari Läsning 1 Kung 8:1 7, 9 13 Salomo samlade de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till kung Salomo i Jerusalem för

Läs mer

Tabergs Missionskyrka

Tabergs Missionskyrka TABERGS MISSIONSFÖRSAMLING består av människor i olika åldrar och skeende i livet. Det vi har gemensamt är tron på Jesus Kristus. Vi vill vara en växande församling i ständig förändring med ett oföränderligt

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Bibeln berättar. Lukas berättar om den sista måltiden:

Bibeln berättar. Lukas berättar om den sista måltiden: Måltiden När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Måltiden 85 86 Steg

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag FÖDD AV JUNGFRU MARIA Predikotext: Luk. 1:26-38 26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Program 125. 2 Mos. kap. 33 och 34. (Introd. 0:35)

Program 125. 2 Mos. kap. 33 och 34. (Introd. 0:35) Program 125. 2 Mos. kap. 33 och 34. (Introd. 0:35) Vi har nu hunnit fram till kapitel 33 i Andra Mosebok. Där vi möter Herrens befallnig till Israels barn, att dom skall dra vidare från Horebs berg. Och

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Sångpostillan - Andra söndagen i Fastan

Sångpostillan - Andra söndagen i Fastan Sångpostillan - Andra söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2010-01-22 Senast uppdaterad 2016-02-14 Bibelskolan.com Andra söndagen i FastanReminiscere -Latinsk benämning på denna söndag efter begynnelseorden

Läs mer

Jungfru Maria, trons och hoppets Moder

Jungfru Maria, trons och hoppets Moder Jungfru Maria, trons och hoppets Moder Predikan och föredrag vid vallfärd till Oskarström den 25 maj 2013 Biskop Anders Arborelius ocd Predikan (Predikan är nedskriven efter bandinspelning) Kära bröder

Läs mer

1 sankt barrind berättar för brendan om de heligas land

1 sankt barrind berättar för brendan om de heligas land 1 sankt barrind berättar för brendan om de heligas land Sankt Brendan, Findlugs son, ättling till Alte, föddes i släkten Eogonacht av Loch Léin i landet Munster. Det var en man känd för sin stora återhållsamhet,

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer