Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt"

Transkript

1 Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning m. m. (för bättre kvinnliga sökande) Rikstelefon: 52 52, Allm. telefon: 84 40, Tjadess Byra. Brunkebergstorg 12

2 p- - P- - p p P- -- Damkonfektion och Trikåhandel Central-Badets hus RIKSTELEFON 88 A Drottninggatan 88 A A,LM. TEL,o, STOCKHOLM Rekommenderar sitt välsorterade lager af: 'Finare Trikåvaror, i Västar, Reformllf, ' Strumpor, Tröjor och Kalsonger, Kjolar af Siden, Moaré, 1 lösa Byxor och Blusar, ' Kläde och Panamavafnad,, Sportblusar, I akta Normalunderklader Flanell och stickade I Kladningar, l i II för Herrar och Damer, Schalar, I Normalsnörlif, i Badkortymer. l Bluslif, Trikålif, Koftor, Rid- och Gymnastik-byxor, I Förkläden. OBS.! Billiga priser! Goda varor! f P J!L p-p -- Allm w 'A' - Riks J r.- dl\ - Svensk Pörhvdninamassa p -d W I prisbelönt vid Halsingborgs Industriutst~lln5ng 1903, har hittills visat sig som det bästa golfbeläggningsmedel och oöfvertraffadt. Brand- och Dragfritt. Är under dagligt bruk å de flesta offentliga platser, såsom: Kungl. Flottan, Skolor,, Sjukhus, Ambetsverk, Affarslokaler, Fabriker, Förstugor, Balkonger, Vaggar, Bad- och BOningsrum. Profwer och Broschyrer gratis på begäran. d. SCHEJA, Stockholm.

3 rekommenderas. Utmärkta smörgåsar m. m. Billiga priser. Mastersam udlsgatan 21, 1. v. Gustava 'Andersson.

4 Tapetserare 6 Dekoratör. 2 Sto~a ~attu~atan 2 &= (invid Brunkebergstorg) STOCKHOLM. e Allm. Tel English Spaen. 4 Rekommenderar si$ till ett förstklassigt ar- bete och billiga prisel;. p ån gårig praktik i in- & utlandet. Bättre Möbler, Tyger, Gardiner & Mattor p. m. finnas på lager.

5 i GREFT~REGATAN i (Hörnhuset vid Birgerjarlsgatan) Riks trappa Allm MOTTAGNINGSTID kl INNEHMVARE FRU BEATA THYSELIUS f. LUNDQVIST STADS- och LANDTEGENDOMAR, AFFARER m. m. UTHYR MOBLERADE OCH OMOBLERADE VANI NGAR, 'RUM; AFFARSLOKALER, SOM MARNOJCEN etc. #

6 Stiftadt 1884, meddelar försäkring af spegelglas i fönster, dörrar, trymåer o. s. v. SIusspIan 63 B (Räntmästarehuset), Stockholm. Rikstel Allm. fel OBS.! Skyndsam och libeqal skadereglering. OBS.! Fasta och billiga premier.

7 STOCKHOLMS LANS (stiftad år 1862). HUFVUDKONTOR i Stockholm: 39 Drottninggatan öppet helgfria dagar kl. 10 f. m.-3 e. m. AFDGLNINGSKONTO'R: i Liljeholmen (skolhuset): fredagar kl. 6-8 e. m. i Gröndal (templarhuset): tisdagar kl. 6-8 e. m. i Sundbyberg (kommunalkontoret): lördagar kl. 4-6 e. m. i Kungsholms Villastad (Alviks skolhus): måndagar kl. 4-6 C. m. i Gustafsberg: (Brukskontoret). i Nynäs (blindhemmet): onsdagar kl. 5-7 e. m, Vid samtliga dessa kontor verkställas såväl insattningar som uttagningar å motböcker med sparbanken. Hemsparbössor tillhandahållas på begäran afgiftsfritt. Högsta å motbok innestående belopp, hvarå ränta godtgöres, utgör 10,000 kronor Ränta å insatta medel godtgöres från insättningsdagen. Motbok skall årligen under februari månad uppvisas för ränteinforing. Lan meddelas mot säkerhet af inteckningar i fastighet i Stockholm eller jokdbruksfastighet på landet; hvarjamte lan utlämnas till kommuner och samfäl- Vid 1908 års slut utgjorde insättarnes behallning Kr. 15,882,202: 80, fördelad å 30,836 motböcker. Sparbankens egna fonder, till hvilka all å rörelsen uppkommen vinst afsattes, utgjorde vid 1908 års slut Kr. 725,722: 61.

8 BRAND- Klarabergsgatan 23 l, Stockholm. Af Kungl. Maj:t stadfäst Billiga Premier I Stoc&holm endast 40 öre pr. tusen för lösegendom i vanligt 1:sta klassens stenhus. + Allm. Tel Riks Tel

9 ALB. STILLE. Kirurgisk Instrumentmallare och Bandagist. FABRIK, KONTOR och LAGER: Allm Kaplansbacken 3. Riks FORSALJ N I NGSLOKALER: Drottninggatan 3. St. Nygatan I. Allm Allm Halles ständigt lager af: Alla slags kirurgiska instrument, bandager samt allt hvad till sjukvården hörer. MIKROSKOPER af Cm Reicherf, Wien= Förfärdigar konstgjorda lemmar. e. o. Hofrättsnotarierna - Led. af Sveriges Advokatsamfund. Kontor: St. Nygatan 86, 2 tr. Rattegangap (äfven i landsorten), inkasseringar, konkurs- och stärbhusutredningar, testamenten, arfskiften, kontrakt, protokollsföring vid sammanträden, bolagsordningar, firmaregistreringar samt öfriga juridiska uppdrag. Riksfel. {,, Fastighetsförsäljning & Inteckningsplacering. Kontorstid: kl. 9-4., Personlig mottagnings-tid: kl ; 2-'/,4. 47' Allm. Tel w Telegrafadress: Lundwitt.

10 Förstklassig och tidsenlig a 1 A Hamngatan 1 A (vid Norrmalmstorg, ing. i porten n. b.) I. rekommenderar sig till utförande af a11 slags kamning (afven må- nadskamning) till moderata priser. Mjällbefriande spritschamponering. Vattenschampon För hårets skötsel och vård garanteras. II I O 6s. 1 Eleganta brudklädslar 06s. I 15 års praktik. utföra~. 15 års praktik. m Udrarbeten. BB - Särskild afdelning för Hygienisk ansiktsbehandling och Manicure II m för Damer och Herrar. n dl.i Allm. Telef Fru Magda Malmstedt.

11 RIKSTEL ALLM. TEL E 6 Storkyrkobrinken 6 6 Storkyrkobrinken 6 Aktiebolaget Leidesdorffska Fiskredskapsf abriken Rekommenderar till Herrar Amatbrer, Yrkesfiskare och Återflirsiiljare sitt stora sorterade lager af Endast prima fiskredskaper i parti och minut till platsens billigaste priser. Hangmattor såväl af v&f som knutna till billigaste priser. OBS.! Illustrerad priskurant för året gratis på begäran. OBS.! Aterförsäljare erhalla biista villkor. OBS.! Tillerkända Guld- och Silfvermedaljer såväl i Sverige som i utlandet. STOCKHOLM. =---. Allrn. telefon Rikstelefan Bitradande Jurist: ' Filosofie Doktor och vice Haradshöfding U* J? Fulgren. Kontorstid: kl. 11 f. m. till 3 e. m. By&n :tager sig rättegångars utförande vid alla svenska domstolar samt inkasseringar, förmedlar köp af fast egendom, inleder affarsföretag och upprättar bouppteckningar, testamenten och äktenskapsförord. Darjämte vill byrån använda synnerligt bemödande på att medla mellan tvistande, som vilja förlikas utan rättegång, samt att söka htadkomma ackord mellan gäldenärer och borgenärer atan konkurs. i

12 n Fogfria golf. nn Ufföres: Hvar, hur, nar som helst i olika färger, tjocklekar på underlag af beton och trä. Hamngatan 5 B. ~örsäljningsmagasin : 1 & 3 Humlegårdsgatan 1 & 3. Qförsfa lager af Sueqska, Franska, Zyska och Engelska Tapeter, Bårder och Dekorationer samt Takrosetter, Rullgardiner, Gardinkornischer, Portiär-Stanger, Gardinhållare och Papp m. m. tiii billigaste priser.

13 Guld-, Siifver- och Silke~~Broderier, såsom Mässhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Biblar, Hand- och Psalmböcker, Altardukar, Mass-skjortor;Prästksppo~, Vapen, Fanor, Standarer, Uniformer, Ordensdekorationer,Mössor, samt å Klädningar, Möbler, Krans- och Bouquetband förfiidigars fortf arande af P risbelönt med medalj i Stockholm. STOCKHOLN, Prisbelönt 21 6:la Kungsholmsbrog. 21. med i London, Telefon: Brunkeberg W Broderier och galoner eno over as sch transportepas. 31 H6gbergsga;taa Svariningar i tra alla slag utföras. Sarskild framhallas arbeten för Byggnader och Industrien, Käglor och Kägelklot, m. m. Partiarbeten af Ga~dinsrtatnger och Robietter utföras af såväl äkta träslag, shom Ek, Valnöt P och Mahogny etc., som i imiterad Valnöt, Ek, Ma- V hogny, svart, hvitt, grönt, guld, hvitt och guld, m. m. Katalog på begäran, Allm. tel dd*srskaaslzdsrn

14 F. JONSON & C" Kontor och brädgård: Liljeholmen. - R. t, 'A. t och t e * Ång&& och hyfleri: Igelsta, Södertalje och Ockelbo. j I nqiist, Pianofabri k, PIAN 7 Oxtorgsgatan 7, t STOCKHOLM, * erhöll vid industrints~llningen i Lund 1907: Ho i Vaisteras 19 r l ORGLA som belönats med Guldmedalj. w > Reparatimer af gamla instruinenf utföras! Telefoner: Riks 1% 79.

15 1 1., 1, \ s. DAHLBACKS Advaihathoxitor. Stochbolm, hl Vasagatan 4.2. Tel R Lidhöping, , 4-5. Mellbygatan 119. R. 265.

16 Elever mottagas daligen re Handelslaroverk, Sk~ff-, Sp~åk- 6 Handelsinstitutet, 20 Norrlandsgatan 20, STOCKHOLM. Rikstel Allm. Tel under bågaende termin. - A r S -, termins- och kortare kurser f& Handtverk o. Landtbruk. H andel, Ban k, 6tningskontor. Prospekt gratis. Platser rekommendel'ara- Stockholms R1IkensRaps- & Renskrifnings-Byra (Inneh. P. Th. Björstedt) 20 Norrlandsgatan 20. Rikstel. Si IS. u-i10 Allm. Tel. IS o k s l a t, Boworing, Revisioner, Kalkylering o. fverskttningar m. m. utföras fort, omsorgsfullt och billigt. '7 Arbeten, såsom Varu- och Möbeltransporter af alla slag, Emballeringar, Packningar, Budskick-. " ningar m. m., verkställas fort, vii1 och billigt af (Expressbyrå) EXP.: OLOFSGATAN 4 Allm. tel Rikstel

17 d, kinnberedningsaffär B 18ndt~erkare~atan B. Pä,lssEnn frgn de enklaste till de haste, för Körsniirer, Herr- & Damskrhddare, Modister, Sadelmakare m. fl. i parti och minut. Lager af fardiga palsvaror, endast egen tillverkning. Herr. & Dampklsar, palsjaquets samt alla slags' finare palsarbeten utföras p& bestillning efter praktiska råd. Xadeller, verktyger och tillbehsr för buntrnakeri tillkiandah%llas. Palsberedning och renovering af alla slags piilsskinn utföras efter valkand metod. Raf-, Mhd-, Utter-, Sal-, Katt-, Ekorr- h. fl. vilda djurs skinn uppköpas till högsta pris., anm. Tel. 70'66. Riketel l Ostermalm, Cturegatan g. n. b. Boutredningar, Bolagsbildningar, Inkasseringar, Riittegangar och ofriga Juridiska uppdrag. O B S.! Protokol1sfi)ring 'vid sammanträden, I Mottagningstid kl. 3-4 e. m. Riksfelefon *Allm. Telefon 71 75, f5j j K5JQ

18 Det absolut mest effektiua och därför ochså i verklig- heten blista och billigaste - annonsorgan i Sverige Tidningen, som utkommer i en daglig upplaga af öfver 130,000 exemplar ' och lases öfver hela Sverige.

19 Rekommenderas Drottn4mggatan 31, Stockholm..

20 P Sibyllegatan 37, STOCKHOLM. Allm. Tel Riks Tel Ombesörjer billigt flyttningar, emballering och pack- ning, förtullning m. m., transport af res- och fraktgods till och från järnvägar och &ngbiltar, Sjukbärningar med Stilles patenterade sjukbar, kassaskåp- och pianoflyttnin- gar, befordrar bref och paket, spridning af cirkulär och notiser, verkställer mattpiskning och vedsågning m. m. Rustvagnar och verkåkdon finnas. Allt till moderata pris eller efter WVerenskommelse, och beder fag om allmän- hetens benägna hågkomst. OBS.! Mdnggrig fackkunskap. Vördsammast C. J. STOLPE. I

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter ~ 63- PAUL ubergström ", 74 'o 76 Drottninggatan, 74 O 76 I _ Hörnet al Kungsgatan, n. b., 1. O. 2..tr. I.. Afdelningar för STOC KH o LM. Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti

Läs mer

Det trygga boendet, många värdefulla. för hemmet och familjen

Det trygga boendet, många värdefulla. för hemmet och familjen Det trygga boendet, många värdefulla tjänster för hemmet och familjen En vanlig försäkring är bra för hemmet Det trygga boendet är också bra för alla som bor där Det trygga boendet är ett unikt skydd,

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

a -XX3l National Library of Sweden

a -XX3l National Library of Sweden a -XX3l National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA TJTBEDNINGAB 1923:48 J O K D B EDKSBE I' A RTE5IESXET ANVISNINGAR BÖKANDE VISSA ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Redaktionens adress: Mikael Tegner PI 2631 441 96 Alingsås Telefon: 0322-50309 E-pos t: mikael.tegner(w,sprav.se W e b-adress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Bengt Almqvist

Läs mer

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg.

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg. Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok af Isidor Kjellberg. Anteckningar från författarens besök i Nya Verlden år 1890 om huru våra dervarande

Läs mer

ÅRSMÖTE. Föreningen för Fjällbacka håller årsmöte i Kyrkskolan tisdagen den 21 juli kl. 19.

ÅRSMÖTE. Föreningen för Fjällbacka håller årsmöte i Kyrkskolan tisdagen den 21 juli kl. 19. FJÄLLBACKA. i BLADET Juni 1959 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 6 Ändringar. l hamnkvarteren (------ ÅRSMÖTE Fjällbacka, som vänder ansiktet mot havet, får nu en välbehövlig ansiktslyftning.

Läs mer

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Nr 1 2015

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Nr 1 2015 Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 1 2015 Nya Fristadstorget Eskilstuna, med den omtalade pinnen. Foto: Richard Attered Innehåll Föreningsinformation... 2 Ordförandespalten...

Läs mer

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION ATT VARA GOD MAN/FÖRVAL- TARE GOD MAN FÖRVALTARE FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ANSÖKAN BYTE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

Viktor Klingbergs Afrikabrev 1894-1937

Viktor Klingbergs Afrikabrev 1894-1937 Viktor Klingbergs Afrikabrev 1894-1937 Förord Viktor Emanuel Klingberg föddes 14/9 1856 i Tidaholm. Han var andra barnet av nio till disponent Erland Theodor Klingberg (1821-1914) och Sophie (f. Baalack)

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg 1957 28:e årgången "HOCKEY" Grabbarnas smtszga SKO i BA VON eller softgrain Randsydd A B. L A S S E B U R E

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N

Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N 2012 I VÅR FÖRENING STYRMANNEN MEDVERKAR VI ALLA TILL EN GOD GEMENSKAP -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1. ATT BO I BRF SOLHAGA

1. ATT BO I BRF SOLHAGA 1. ATT BO I BRF SOLHAGA 1.1 Bo i bostadsrättsförening Att bo i bostadsrättsförening innebär att alla som är medlem i föreningen gemensamt äger hela bostadsområdet. Du blir medlem i föreningen genom att

Läs mer

lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på

lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på N:R 41 (980) TORSDAGEN DEN 12 OKTOBER 1905 lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på nationsbalerna. Filosofie kandidat

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

hantverket tema: Sömnad Skrädderi på hög nivå Det gäller att våga Kraftsamling för jobben

hantverket tema: Sömnad Skrädderi på hög nivå Det gäller att våga Kraftsamling för jobben hantverket h a n t v e r k / f ö r e t a g a n d e / u t b i l d n i n g Nr 1/ 2011 tema: Sömnad Skrädderi på hög nivå Det gäller att våga Kraftsamling för jobben Hantverket 1/2011 1 ledaren Innehåll 1/2011

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator på bordet Hon

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Hotell Gästis Ett hotells bakgrund och utveckling under drygt 100 år

Hotell Gästis Ett hotells bakgrund och utveckling under drygt 100 år Hotell Gästis Ett hotells bakgrund och utveckling under drygt 100 år Inledning och bakgrund För femton år sedan köpte min sambo Lasse hotell Gästis av sin äldre bror som tröttnat på att driva hotell, ett

Läs mer

Största omvandlingen. i modern tid... sid 13-16. Vävning... sid 12 Tingebro... sid 25. SOCIALA MEDIER... sid 4-5. LAN på sportlovet...

Största omvandlingen. i modern tid... sid 13-16. Vävning... sid 12 Tingebro... sid 25. SOCIALA MEDIER... sid 4-5. LAN på sportlovet... Nr 1 - januari 2015 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult SOCIALA MEDIER... sid 4-5 Största omvandlingen Foto: Gunilla C Johansson, FOJAB arkitekter i modern tid... sid 13-16 LAN på

Läs mer

En dröm går i uppfyllelse!

En dröm går i uppfyllelse! Nr 3 2013 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN At En dröm går i uppfyllelse! Medica Expo 2013 hela vårdens mässa Ingelas protesdagbok Historien får oss att förstå nuet Prova på att paddla kajak och

Läs mer

"'ii;,: K.r^fl K * f/.-.. ,*.*?'

'ii;,: K.r^fl K * f/.-.. ,*.*?' "'ii;,: K.r^fl K * ^ f/.-..,*.*?' Ä- c Med deua häfte följer som biltga Medd. från S{4iens Skogaforsöksangtilt h, 17 nr 3. FÖRENINGENS TIDSKCRIFT FACULTY OF FOfiESTRY JUL 1 1920 HAFT. 5-6 MAJ-JUNI 1920

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer