nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun"

Transkript

1 nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

2 Inflyttarservice Som nyinflyttad dyker många frågor och funderingar upp. Det kan handla om skolor, barnomsorg, kultur- och fritidsaktiviteter och mycket annat. Vem ska man vända sig till för att få hjälp? I Sandviken är det enkelt vi har arbetat med inflyttarservice i 15 år så nu törs vi säga att vi kan hjälpa dig och din familj med det mesta. Boka tid för ett besök eller ta allt per telefon eller mejl. Välj det som passar bäst för dig. Inflyttarservice ordnar informationsträffar med bussrundtur ett par gånger per år. I samarbete med SAIK Bandy och lokala företag arrangerar vi också den årliga Inflyttarbandyn. Personlig inbjudan kommer direkt hem till dig i brevlådan. Välkommen till oss! Ingrid Palm, Inflyttarservice Telefon , Kontakt a gärna oss! Sandvikens kommun Sandviken Växel Fax Några telefonnummer Arena Jernvallen Bibliotek Budgetrådgivning och skuldsanering Energirådgivning Göransson Arena Högbo Bruk Inflyttarservice Konsumentvägledning mån fre Kungsberget Sandvikenhus uthyrning Parkbadet Turistbyrån Arbetslivsförvaltningen Arbetsmarknads-, flykting- och integrationsfrågor, centrum för vuxnas lärande (CVL), särvux och svenska för invandrare (SFI). Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och miljöfrågor, planering för bostadsförsörj ning, exploateringsfrågor, parker samt övrig samhällsplanering. Kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Ansvarar för ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- och familjearbete, insatser för vuxna, familjerätt. Här finns också ansvaret för den brottsförebyggande verksamheten samt folkhälsofrågorna. Kommunstyrelseförvaltningen Arbetar med stöd och service till förtroendevalda samt kommunens övriga verksamheter bedrivna i förvaltnings- eller bolagsform. Här arbetar man med näringslivs- och turismfrågor och här hittar du kommunlednings-, ekonomi-, informations-, inköps-, IT-, personalservice och tekniska kontoret. Kulturoch fritidsförvaltningen Kulturskola, bibliotek, museer, konsthall, föreningsbidrag, kulturhistoriska miljöer, idrott och friluftsliv. Kunskapsförvaltningen Förskola, grundskola inkl. särskola samt gymnasium. Omsorgsförvaltningen Omsorg om personer med funktionshinder, LSS, hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet, hemsjukvård m.m. Samtliga kontor nås via kommunens växel Korta fakta om kommunen Folkmängd: (2013) Yta: km 2 Invånare/km 2 : 31.9 Förskolor/skolor Centrum för vuxnas lärande 1 Folkhögskolor 3 Förskolor 31 Grundskolor 20 Gymnasieskolor 3 Kulturskola 1 Öppen förskola 2 Kultur och fritid Kungsberget alpin 1 skidort (19 nedfarter) Bandyplaner 2 (konstfrusna) Mandatfördelning kommunfullmäktige Bassängbad, utomhus 1 Bibliotek 6 Elljusspår 9 Friidrottsarena, BJ Arena 1 Friluftsbad 9 Frisbeegolf 1 Golfbana 2 Kulturcentrum 1 Idrottsplatser 17 och inomhushallar Multiarena, 1 Göransson Arena Ishall 1 Konstfruset skidspår 1 Konstgräsplan 1 Konsthall 1 Museer 5 Ridanläggning 3 Skatepark 1 Streetbasketplan 1 Teater 1 Ungdomsgårdar 7 Äventyrsoch familjebad 1 Parkbadet Nyistan. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Camilla Grener. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: MEDLEMSBEVIS Nyistan är resultatet av ett samarbete mellan Sandvikens kommun, Informationskontoret och Storstadspress AB. Omslagsfoto: Stéfan Estassy, Lars Bygdemark och Sandvikens kommun. Nyistan distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden december 2014 november 2015 i Sandvikens kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2014, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 62 2

3 Välkommen kära Sandvikenbo! Det finns de som hävdar att det kan ta lång tid innan man som nyinflyttad har rätt att kalla sig Sandvikenbo. Det låter lite konstigt i mina öron Sandviken är ju till stor del byggt av människor som kommit från annat håll för att skapa sig en framtid här. Bruksorten Sandviken har vuxit upp omkring det som från början var Sandvikens Jernverk och i dag är verkstadskoncernen Sandvik AB. Ett växande företag och en ny stad behöver inflyttning och Sandviken var inget undantag. Till oss har många kommit från hela Europa för att arbeta. Så när kommunen tog fram en vision för framtiden Vision 2025 var det ingen tillfällighet att underrubriken löd I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Till skillnad från de flesta andra bruksorter i Sverige har Sandviken under långa perioder haft en positiv utveckling, tack vare ortens starka världsledande företag Sandvik. De senaste tio åren har befolkningskurvan pekat uppåt och redovisat en ökning av antalet inflyttade för varje år. Du tillhör alltså en växande skara som upptäckt Sandviken som bostadsort. Jag vet inte vad som fick just dig att flytta hit. Jag hoppas att det kanske var ett intressant arbete, möjligheten till en aktiv fritid, våra skolor och förskolor eller att du hittat ditt drömboende. Eller så fann du helt enkelt kärleken här i Sandviken. Din kärlek till Sandvikens kommun hoppas jag ska växa sig starkare för varje dag som du bor här. En del av det som vi kan erbjuda kan du läsa om i den här tidningen. Annat kommer du att upptäcka så småningom. Men för att det inte ska råda några tvivel om att du är accepterad och synnerligen välkommen här hos oss, vill jag en gång för alla slå fast att du härmed har rätt att kalla dig Sandvikenbo! Peter Kärnström Kommunstyrelsens ordförande 1993 arbetspendlade cirka personer till eller från Sandviken hade antalet ökat till cirka pendlade in och pendlade ut. Fler pendlar från Gävle till Sandviken än tvärtom. Sandviken en viktig del i en expanderande region Samhällsutvecklingen har i praktiken redan sprängt kommungränserna. Allt fler pendlar och rör sig inom betydligt större områden än den egna kommunen när det gäller jobb, barnomsorg, skolgång, inköp, nöjen och kulturliv. En Sandvikenbo bor förvisso i Sandvikens kommun men lever i en stadigt expanderande region. Gästrikeregionen består av de fyra gästrikekommunerna (Sandviken, Gävle, Ockelbo och Hofors) samt Älvkarleby kommun. Regionens pulsådrar är E16 och E4 samt järnvägarna. Naturligtvis har också internet och mobiltelefoner bidragit till rörligheten. Valmöjligheterna har ökat och man kan gå i skola och till och med få barnomsorg i den kommun man önskar. Att pendla från Sandviken till Gävle, eller till Falun, är numera lika enkelt som att pendla från en förort utanför Stockholm till centrum. Gästrikeregionen hyser närmare invånare. Involverar man även Falun-Borlänge blir det en region med elva mil mellan ändpunkterna och en dryg timmes restid. Området omfattar omkring invånare fullt jämförbart med Malmö och hyser mängder av företag, flygplats, hamn, kulturinstitutioner, två högskolor och inte minst en otrolig variation av boendemiljöer. Befolkningsutvecklingen i gästrikeregionen visar en stadig ökning. Bor man i Sandviken så bor man alltså mitt i en expansiv region trots rationaliseringarna inom skogs- och stålindustrin, nedläggningen av Norrsundets bruk, Ericssons flytt från Gävle, stängningen av godisfabriken i Gävle och flytten av Sandvik AB:s huvudkontor till Stockholm. Trots det skapas det nya jobb och det sker en tillväxt allt inom pendlingsavstånd, vilket är en bild som lätt fördunklas av svarta tidningsrubriker och när man redogör för befolkningssiffror för enskilda kommuner. Med förbättrade kommunikationer stärks banden inom regionen och gör det ännu lättare att pendla. Det är svårt att påverka urbaniseringen, men vi måste förhålla oss till den och göra det bästa i varje situation. Text: Dan Törnström Bild: Sandviken Energi AB 3

4 Så växte staden fram Från jordkojor till världsberömd arkitektur Planeringen av Sandviken var inledningsvis enkel. Konsul Göransson ville bygga ett stålverk och hittade en jungfrulig plats intill Storsjöns strand, nära den nya järnvägen mot Gävle och hamnen. Via en kanal kunde man få kylvatten och Storsjön erbjöd transportmöjligheter för malm och kol startade kanalbygget, vars arbetare inledningsvis bodde i enkla baracker och jordkojor av timmer. Nu gjorde bolaget förmodligen Sandvikens första stadsplan, Gamla bruket. Det hela var välordnat med envåningshus i prydliga rader. Familjerna skulle ha egen ingång och huvudgatorna drogs i nord-sydlig riktning, vilket gav husens långsidor både förmiddags- och kvällssol. Färgsättningen var inspirerad av bruket i Horndal. Fram till ungefär 1890 växte Gamla Bruket och Yttre Sandviken, fram. Bortom gränsen för Gamla bruket (bruksrån) ägdes inte längre marken av företaget och Yttre Sandviken fylldes med privat bebyggelse av varierad form och storlek, bitvis ganska enkelt och fattigt. Här fanns bostäder, hantverkare, handlare, matställen och pubar. I dag är det Sandvikens centrum. Embryot till dagens Sandviken var alltså en blandning av välordnad stadsplanering och vildvuxen omkringliggande bebyggelse. Från slutet av 1880-talet till 1910-talet byggdes Sandviken ut med Nya bruket. Samtidigt växte Yttre Sandviken norrut längs Högbovägen. Omkring 1915 började egnahemrörelsen få sitt genombrott och villaområden och mindre flerfamiljshus dök upp. Parallellt med Sandvikens expansion sker under hela 1900-talet flera omtag i staden. Förslummade områden saneras, särskilt under perioder av bostadsbrist. Ett exempel är HSB (Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening) som på 1930-talet och några decennier framåt rustade stora delar av Sandvikens centrum och byggde flerfamiljshus i bland annat Hantverkarbacken och Promenaden vid Sveavägen. Sandvik AB främjade bostadsproduktionen, till exempel genom att gå i borgen för de lån som HSB behövde. Bolaget drev också Sandvikens Egnahems Aktiebolag som förmedlade lån till anställda och privatpersoner. Bolaget sålde även tomter men enbart den mark som huset skulle täcka. Resten av tomten arrenderades ut billigt. Avsikten var att hindra okontrollerad bebyggelse och oönskade verksamheter. När Sandviken fick köping-status 1927 avskaffades detta system kom den första bygglagen och kommunen fick veto i byggnads- och planfrågor. Sandvik som ju hela tiden ville försäkra sig om bostäder åt arbetskraften kunde gradvis släppa ansvaret för stadsplaneringen. På 1950-talet sålde bolaget stora delar av sitt centrala markinnehav till kommunen, vilket möjliggjorde bland annat HSB:s Promenaden och Körkarlen (som Anders Diös byggde) med flera. Ett viktigt verktyg för kommunen blev Stiftelsen Sandvikenhus bildat Ryckigheten i bostadsproduktionen var ett problem. Vid lågkonjunktur ville inte byggföretagen investera och i högkonjunkturer uppstod bostadsbrist. Sandvikenhus skulle jämna ut detta. Ett annat problem var bristen på hyresrätter, som uppstått när allt fler villaägare ville bo ensamma och produktionen av flerfamiljshus varit inriktad på bostadsrätter. Sandvikenhus blev snabbt en dominerande aktör på bostadsmarknaden och tog över stora delar av Sandviks bostadsbestånd. För att lösa det till synes omättliga behovet av bostäder på 1960-talet krävdes stortag. Inom ramen för miljonprogrammet byggde Sandvikenhus hela 674 lägenheter i Norrsätra till 1967 och lägenheter i Björksätra till Senare började man också bygga Vallhov, men planerna kom av sig när det först fördröjdes av Nya brukets ombyggnation och sedan när man insåg att den väntade industriexpansionen uteblev. Flera delar av Sandviken är i dag kända för sin planering och formgivning. Ralph Erskine är en av arkitekterna. En annan namnkunnig arkitekt var Gösta Åbergh som bland annat ritade Folkets hus, förskolor och två konsthallar. Han både planlade och ritade Promenaden och låg även bakom läroverket, det som nu är Kulturcentrum, och Bessemerskolan. I modern tid har Håkan Wickström, San Ark, ritat bland annat Sandbacka Park och Göransson Arena. Text: Dan Törnström Dalslänningen ett av våra bästa lägen. Nu kvalitetsstämplat. Hej! Mer information på 4

5 Välkomna till Sandviken Centrum Smultronbacken Provinsfastigheter erbjuder trivsamma lägenheter i naturskön miljö i centrum av Sandviken och även i Smultronbacken. Ring eller maila 5

6 Erskine Nya Bruket höghus Erskine Knuten Ralph Erskine i Sandviken Den kände arkitekten Ralph Erskine kom till Sverige redan Lockad av funktionalismen tog hans karriär fart i mitten av 1940-talet. De följande decennierna kom att resultera i en exempelsamling från hela hans verksamma tid här hos oss under närmare 60 år. Ralph Erskine har satt sin prägel på en stor del av vår kommun och 2014 var det 100 år sedan han föddes. Det var den svenska funktionalismen som lockade Ralph Erskine till Sverige från England våren Stockholmsutställningen 1930 var en stor händelse och väckte stor uppmärksamhet. Svensk arkitektur och design blev känt under benämningen Swedish Modern. Här integrerades arkitekturen med ett socialt engagemang, något som Erskine kommit att sakna i den mer akademiskt styrda engelska arkitekturen. Erskine i Gästrike Hammarby Redan i slutet av 40-talet ritade Erskine bostäder -- kedjehus, radhus, tjänstemannavillor och pensionärsbostäder -- i Gästrike Hammarby. Arbetet fortsatte in på 50-talet med allt från massafabrik till telefonkiosk och vattentorn. Erskine i Sandviken När det var dags att bygga i centrala Sandviken, kvarteret Barberaren, på 60-talet tog man kontakt med Ralph. Man hade goda erfarenheter från samarbetet i Hammarby och ville nu återknyta bekantskapen. Ralph hade den bestämda uppfattningen att man i en stad av Sandvikens storlek bör eftersträva en blandning av bostäder och arbetsplatser, kontor och butiker. Marken ska vara fri och tillgänglig för alla, och bilarna parkeras under den. Erskine tillämpade här som på många andra håll sina tankar om byggande i ett subarktiskt klimat. Vi återfinner t.ex. den slutna muren mot norr och de hängande balkongerna, som inte tillåts bryta igenom ytterväggens värmeisolering. Kvarteret Barberaren fick sin fortsättning på västra sidan av Plangatan i kvarteret Tapetseraren. Nya Bruket och Vallhov 1970 fick Ralph Erskine kommunens uppdrag att rita en ny plan för området på västra sidan om kanalen (Nya Bruket). Han tog fasta på det existerande planmönstret men förtätade bebyggelsen kraftigt. Området belönades redan det första året med Ytong-priset. Tidskriften Allt i Hemmet utsåg Nya Bruket till årets bostadsområde En av Sandvik förväntad kraftig ökning av antalet anställda i slutet av 60-talet fick kommunen att inleda planarbetet med ett bostadsområde väster om Barrsätra, innan nybebyggelsen på Bruket hade kommit igång. Området fick namnet Vallhov och första etappen upphandlades 1971 och innehöll 289 lägenheter. Den förväntade expansionen inom industrin uteblev och området kom att bebyggas i långsammare takt än beräknat. I det kvarter, Säterjäntan, som avsågs inrymma de flesta servicefunktionerna formades planen vackert och livfullt av Ralph Erskine, som också ritade husen Ralph Erskine avled den 16/3 2005, 91 år gammal. Erskine i närområdet Sandviken Kv. Barberaren, Hyttgatan 29-31, byggår 62-64, Kv. Rullstenen, Sanderängsgatan 5, byggår Kv. Släggsmeden, Hyttgatan 18, byggår Nya Bruket, byggår Kv. Säterjäntan, Killingvägen, byggår 77 Kv. Tapetseraren, Plangatan 7, byggår Gästrike Hammarby - Storvik Villa Nilsson, enfamiljshus Villa Nordstrand, enfamiljshus 1950 Jädraås 1951 fick Ralph Erskine i uppdrag att rita skogsarbetarhus i Jädraås. Hedesunda 1990 ritade Ralph Erskine Skaparbyn i Hedesunda för Hedesundavävarna, som bl a har ett intensivt utbyte med Egypten tack vare sin konstnärlige ledare Birger Forsberg. I maj 2001 invigde Ralph Skaparbyn. Lästips Martin Åhrén har skrivit två böcker om Erskines arkitektur. Det nedlagda mönstersamhället - Ralph Erskine och Gästrike Hammarby Ralph Erskine - ArkitekTur i Gästrikland och Bergslagen. Erskine Plangatan Välkommen till Kanalkyrkan - En öppen kyrka för alla åldrar Odengatan 56, Sandviken tel:

7 Göransson Arena Att Göransson Arena är en mötesplats för alla handlar inte bara om Sandvikens egna arrangemang och fritids- och kulturverksamhet. Arenan är tre gånger större än Globen. Med artister som 50 Cent och Scorpions, internationella turneringar och som värd för stora TV-evenemang är arenan en mötesplats för Sverige och världen. Det är nog, om sanningen ska fram, först det senaste året det börjat gå upp för Sandvikenborna vilken monumental tillgång som Sandviken har fått bokstavligt talat. 265-miljonersbygget är nämligen en gåva från de Göranssonska stiftelserna. Men förhoppningen att det därmed skulle vara en enkel match att få ekonomi på en sådan jättearena visade sig vara gruvligt fel. Under några år omgärdades bygget av en hel del debatt och tunga nyhetsrubriker. Till för några år sedan, då nya arenabasen, Fredrik Granting, tillträdde. Han kom från restaurang- och nöjesbranschen en värld som varken fondförvaltare eller kommunal personal kände till. Det var nog få som hade förstått vad en sådan här jättearena betyder och hur den ska drivas. Vissa trodde nog att det bara var frågan om en ny sporthall. Men det här är en multiarena av internationell klass. Den är en regional tillgång och jag skulle gärna se ett ökat samarbete med Gavlerinken och Konserthuset i Gävle, säger Fredrik. Göransson Arena fyller inte sig själv. Och det var också utgångspunkten för Fredrik Grantings arbete. Det gällde att få upp Sandvikenbornas ögon för den unika tillgång de fått till skänks samt omvärldens ögon för den arena i världsklass som bara stod och väntade på att tas i bruk. Förändringen kom snabbt, inte bara i form av aktiviteter i arenan, utan också i nya attityder hos Sandvikenborna. På frågan om vad Sandvikenborna tyckte om arenans image så svarade 20 procent bra eller mycket bra år Ett år senare var drygt 60 procent positiva. I mina ögon var det rena katastrofen att ett sådant betydande antal dömde ut en av regionens finaste arenor, säger Granting och fortsätter. När vi fick hugg på 50 Cent kände vi omedelbart att det var rätt och att det skulle skaka om. Det var ju det vi ville. Men jag blev ändå förvånad över hur stor effekten blev. Över personer kom till 50 Centkonserten När världsartisten från andra sidan Atlanten tackade ja till Sandviken var det många Sandvikenbor som tog nyheten som ett skämt. Och på nöjesredaktioner över hela lan- det höjdes åtskilliga förvånade ögonbryn. Året därpå blev publiksiffran när Sandvikensonen Tomas Ledin hade konsert. Efter det har Scorpions, Deep Purple, Jesus Christ Superstar med Ola Salo och Ms Lauryn Hill dragit både lokalbefolkning och mer långväga besökare till Göransson Arena. Nu vet Sandvikenborna att det är allvar. Det händer även här i Sandviken. Det är hård konkurrens om tiderna, berättar Fredrik. Arenan ska vara just en multiarena för alla åldrar. Bandyn, allmänhetens åkning, cuper av olika slag, mässor och kultur - allt ska finnas här. I bakgrunden ligger både ägardirektiv (kommunen) och direktiv i gåvobrevet från de Göranssonska stiftelserna. Där framgår att arenan ska användas av barn, ungdomar och funktionshindrade, samt i mån av plats för elitidrott och kommersiell verksamhet. Text: Dan Törnström Göranssonska stiftelserna stöttar på många sätt De Göranssonska stiftelserna, tre till antalet, är instiftade av Sandviks grundare Göran Fredrik Göransson och hans ättlingar. Gemensamt för dem är inriktningen mot Sandviken och våra kommuninvånare samt det sociala engagemanget. Unga som äldre, enskilda personer eller föreningar kan ansöka om bidrag enligt vissa regler och efter behovsprövning. Även samhället som sådant får gåvor, till exempel den stora gåvan Göransson Arena. Göranssonska Fonden Ger stöd till studerande, långvarigt sjuka och funktionshindrade bosatta i Sandvikens kommun samt till föreningar och organisationer. Vad kan man söka: Studiebidrag Sjukbidrag (för personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder) Tandvård Glasögon Albert & Annas Minne Underlättar levnadsvillkoren för Sandvikenbor i olika åldrar. Bland målgrupperna finns pensionärer, sjukpensionärer och rörelsehindrade. Stiftelsen bedriver dagverksamheterna Estersgården och Anna & Albertgården för äldre. Anställd personal besöker äldre i deras hem. Stiftelsen lämnar bidrag till vård av barn och kan på olika sätt stödja personer som behöver utbildning. Sigrid Göranssons Stiftelse Stödjer främst barn- och ungdomsverksamhet med kulturell och kristen inriktning. Har aktiviteter i Sigridsgården för barn, ungdomar och nyblivna föräldrar. Föreningar och organisationer i Sandvikens kommun kan söka bidrag till kurser, läger och utbildningar för barn och unga. Mer information: 7

8 Fritid i Sandviken Fritid i Sandviken Drömfabriken För utvecklingsstörda och normalstörda. Musik och fika varje onsdagkväll. Drömfesten i juni inleds med ett karnevalståg som går genom hela centrala Sandviken. 2 Parkbadet Medelhavsvärme året om. Äventyrsdel med vågbassäng och rutschbanor. Mamma Mu och Kråkan har egen bassäng. 3 Kulturcentrum Äntligen! sa kulturskolan när beslutet kom att de skulle få nya lokaler i centrala Sandviken. Genom att öppna upp mellan Folkets Hus och f.d. Hammargymnasiet hittar du här i vårt nya Kulturcentrum! på ett och samma ställe; kulturskola och estetiska programmet, bibliotek, konsthall, två teatersalonger, turistbyrå samt Folkets Hus. 4 BJ Arena Friidrottsarenan invigdes i maj Högbo GIF:s hemmaarena. 5 Smedsgården Bostadsmiljöer från sekelskiftet 1800/1900 till 50-talet. Museet ligger i stadsdelen Gamla Bruket. Programverksamhet i Smedsgårdens annex. 6 Storsjön Långa sandstränder, blanka fjärdar, fiske året om Emma förstås som kör passagerarturer under sommaren. 7 Göransson Arena/Jernvallen Bowling, tennis och gymnastik är några av de ca 50 olika idrotter du kan utöva här. Göransson Arena är en multiarena i tre plan med plats för upp till personer. Hemmaarena för Sandvikens AIK Bandy och SIF Fotboll. Ny skatepark invigdes sommaren Stadsparken Stadens gröna lunga. Platsen för det årliga nationaldagsfirandet samt internationella jazzfestivalen Bangen i slutet av juni. Här hittar du streetbasketplan och bana för frisbeegolf. Häftig klätter-ställning invigdes Fria P-platser i hela stan! Mer info hittar du på: sandviken.se 8

9 Stadsparken mitt i stan Stadsparken är vår gröna lunga för promenader, sport, lek och festligheter av olika slag. Här firar vi varje år Sveriges nationaldag som vuxit till en riktig folkfest. Hälsans Stig går genom parken och kommunen vill att så många som möjligt ska kunna tillbringa tid och känna sig trygga i parken även under kvällarna. De senaste åren har belysningen förbättrats och skymmande träd och buskar har gallrats bort. I parken finns både Parkbadet, lekplats, stor klätterställning, streetbasketplan och bana för discgolf. Här finns också Drömfabriken med aktiviteter för utvecklingsstörda, musikkvällar varje onsdag och Drömfesten helgen före midsommar. Vackra promenad- och cykelstråk Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, barngrupper och pensionärer. Hälsans stig är 7 km lång och den följer kanalen in i stadsparken, övergår i pensionärsstigen som sedan följer Högbovägen och Storgatan för att knyta ihop slingan vid Dal-Britas damm. Varje kilometer är utmärkt med skyltar och Hälsans stig är belyst kl på morgnarna och kl kvällstid. I Sandvikens centralort har vi ca 35 km gång- och cykelbanor både längs med våra större gator och genom parker och bostadsområden. Norr om Sandviken går en cykelbana förbi Högbo till Öjaren och härom året invigdes en ny sträcka längs väg 272 söder om Sandviken ner till Bångs vid Storsjön. Separata cykelbanor är viktiga med tanke på trygghet och tillgänglighet. Många nyinflyttade i Sandviken nämner ordet närhet på frågan vad som är bra med Sandviken. Det känns tryggt att barnen kan cykla till skola och fritidsaktiviteter. Kanalen det blå bandet genom stan För att förse Sandvikens järnverk med vattenkraft grävdes, med början i mars 1862, en drygt tre km lång kanal från Jädraån till Storsjön där fallhöjden utnyttjades för att ge kraft. Arbetet sysselsatte över 300 personer, män och kvinnor, under ett år. Kanalen var en viktig kraftkälla men användes också som transportled under en lång period. På den tiden försåg den även hushållen med vatten. Kanalen förlorade sin betydelse som kraftkälla redan före sekelskiftet 1900, då först ångkraften och sedan elektriciteten kom. Nu rinner den stilla genom Gamla Bruket, Stadsparken och längs Hälsans Stig. Skidspår i Högbo innan snön faller En stor attraktion vintertid är de konstfrusna skidspåren, som fått Högbo att etablera sig som skidort på bekvämt dagstursavstånd från Mälardalen och några kilometer från E16. Det är här Vasaloppsträningen börjar, sägs det. Den spåransvarige, Per-Åke Hadin, har upplevt en extremt torr och varm sommar Frågan är om hösten skulle fortsätta i samma stil. Eller kan man kan dra igång skidåkningen sista oktober som planerat? Den milda hösten kan sätta käppar i hjulet. Vi behöver kalla nätter och regnfritt. 4 5 minusgrader räcker för snökanonerna och för att vi ska kunna bygga spåren. Sedan håller kylanläggningen snön frusen, berättar Per-Åke. Som start har han kubikmeter snö som förvarats sedan förra vintern i en stor hög, täckt med sågspån. Innan spånet försiktigt skrapas av och snön körs ut i spåren ska det asfalterade underlaget vara fritt från löv, annars blir snön lätt smutsig och geggig. Vi köpte sågspån förra året för kronor. Man kan tro att det skulle vara billigare, men numera är sågspån hårdvaluta för värmeverk och byggvarutillverkare, konstaterar Per-Åke. Skidspåren körs igång etappvis: Först en 700-metersslinga runt en bergsknalle, sedan 700 meter till och slutligen ytterligare 600 meter. Det är viktigt att snabbt få de två första etapperna åkbara. Då kommer de långväga gästerna. 700 meter lockar förvisso lokalbefolkningen, men är för lite för att åka från Stockholm för, berättar Per-Åke. För att i någon mån få kostnadstäckning tar man in pengar via Pay & Ski. Detaljerna finns på Men om det lyckas återstår att se. Det ska vara en tillräckligt dålig vinter för skidåkare med tanke på snötillgång, men ändå tillräckligt bra förvinter för att kunna hålla en konstfrusen bana. Förra året var våra konstfrusna spår öppna hela vintern från slutet av oktober, eftersom det var en extremt snöfattig vinter, säger Per-Åke. Och blir det en snörik vinter i år betyder det full aktivitet i Högbos övriga skidspår. För elljusspåren på 7,5 kilometer, dagspåren på 15 kilometer, familjespåret och pulkabacken går inte av för hackor de heller. Text: Dan Törnström 9

10 Info Besöksadress: Köpmangatan 7 Reception, Konferens & Turistbyrå Mån Tors 8 18, Fre 8 17 Tel: , Folkbiblioteket Mån Tors 10 19, Fre 10 18, Lör Sön Tel: Konsthallen Tis Ons 12 17, Tors Fre Sön Tel: Ett helt kvarter kultur Kulturcentrum i Sandviken är ett kulturhus för alla åldrar och finns mitt i stadens centrum, öppet årets alla dagar. Här kan du ta del av ett brett utbud av kulturaktiviteter och själv prova på olika former av skapande. På Kulturcentrum finns något för alla: bibliotek, konsthall, kulturskola, litteraturhuset Trampolin och en öppen kulturverksamhet med bland annat musikscen och ett brett utbud av arrangemang och utställningar. Huset är också hemvist för gymnasieeleverna på Bessemerskolans estetiska program med musikinriktning och för de mindre barnen på kulturförskolan Flygande Draken. Under samma tak finns café och Folkets Hus med teater, restaurang och konferensverksamhet. Ambitionen är att Kulturcentrum ska vara ett levande kulturhus för alla som vill uppleva och skapa kultur. Men det ska också finnas plats för att upptäcka, att lära sig nya saker och för att umgås en stund, kanske med en tidning eller en kopp kaffe som sällskap. Välkommen! -Vi finns p theoutsider.fi/sv sandviken.riks facebook.com/sandvikensteaterforening Välkommen till Sandviken Åk in i Gävle! Hamiltongatan 1 & 3, Gävle För öppettider och program se sverigesfangelsemuseum.se Rädda gorillan Bli Djungelfadder på wwf.se/djungelfadder NaturePL.com / T.J. Rich / WWF WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll 10

11 I Sandviken finns Sveriges första litteraturhus för barn och unga En trampolin hjälper dig att hoppa lite längre än vad du tror och ger dig en känsla av mod och våghalsighet. Sandvikens litteraturhus för barn och unga, det enda i sitt slag i Sverige, öppnade i april 2014 och heter just Trampolin. Här får barn och ungas berättelser liv genom olika estetiska uttrycksformer. Litteraturhus är relativt ung företeelse. Det första öppnades i Tyskland på 80-talet och sedan dess har idén spridit sig till fler tyska städer liksom till övriga Mellaneuropa: Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien och Belgien. Det första litteraturhuset i Sverige finns på Kulturcentrum i Sandviken och är en plats för barn, föräldrar och pedagoger att besöka och utvecklas på. Syftet är att skapa en läs- och språkstimulerande verksamhet för och med barn och unga. Karin Forsgren-Anderung, som är en av verksamhetsledarna på Trampolin, berättar: Med vår verksamhet vill vi bidra till barns och ungas framtidstro. På individnivå handlar det om att ge barn och unga möjligheter att uttrycka sig, att någon lyssnar och att man har möjlighet till inflytande. Miljön hos oss ska inspirera till berättande och det ska vara roligt och lustfyllt att skapa här, säger Karin Forsgren- Anderung. Barnens berättande i fokus Att det blev just Sandviken som blev först i Sverige med ett litteraturhus har flera förklaringar. Planerna på kulturkvarteret Kulturcentrum och engagemanget från Sandvikens Folkbibliotek, som dessutom utsågs till Årets Bibliotek 2010, gjorde att förutsättningarna i Sandviken var goda. Inspirationen till litteraturhuset i Sandviken kommer framför allt från litteraturhuset Lesart i Berlin. Där, liksom i Sandviken, är det barnens berättande som står i fokus och mycket utrymme ges för barnens egen fantasi, tankar och idéer. Det är viktigt att barnen ser och har tillgång till materialet och verktygen i form av färger, papper, böcker, filmer, ritväggar, ritbord, utklädningskläder och filmstudio, säger Karin Forsgren-Anderung. Bara för att vi är ett litteraturhus så innebär det inte att slutprodukten måste vara berättande i form av det skrivna ordet. Vi vill att barnen ska använda många olika estetiska uttrycksformer för sitt berättande och förhoppningsvis bli inspirerade till både skrivande och läsning. En unik och kreativ miljö För att lokalerna ska bidra till kreativitet och skaparlust har man lagt ned ett omfattande arbete med utformningen. Under ledning av barnkulturdesigner Eva-Johanna Isestig och personal från Kulturcentrum har barn och unga i Sandviken deltagit i designprocessen. Karin Forsgren-Anderung beskriver miljön som unik. Stället är väldigt speciellt eftersom barnen varit en så viktig del i processen. Och vi märker redan att det funkar. Barnen sätter igång och skapar direkt när de kommer in. Vi märker att även vuxna blir inspirerade när de kommer hit. Förhoppningsvis kan det leda till att fler vill utveckla sina skapandemiljöer för barn i sina verksamheter. Verksamheten på Trampolin är öppen för alla och kostnadsfri för barn och ungdomar. Aktuella öppettider och mer information hittar du på Text: Cecilia Klang Parkbadet så mycket mer än ett bad! Foto: Kasper Dudzik Träna i grupp Träna själv Simma Lek Hoppa och dyk Relaxa Konferera Ät Njut För mer information: Res med oss i tiden Sveriges Järnvägsmuseum 100 år 23 maj År

12 Vatten, vatten, bara vanligt vatten Nej, det är inte så bara med tillgång till rent och friskt vatten. I Sverige är vi bortskämda med att bara vrida på kranen och dricka och duscha i fullkomligt rent vatten. Så har det förstås inte alltid varit. När staden Sandviken var ung, i slutet av 1800-talet, var det lite si och så med möjligheterna att hålla sig ren byggdes det första varmbadhuset och det lär ha varit det första badet med inomhusbassäng utanför Stockholm. Nu förbättrades folkhälsan och badhuset, precis som dagens Parkbadet, blev en uppskattad träffpunkt. På sommaren lockar vattnet till många olika aktiviteter. Sandvikens kommun har hela 75 mil stränder och vattendrag. Här kan du hitta på mycket roligt som har med det våta elementet att göra, vare sig du är en badnymf, storfiskare, naturdyrkare eller båtentusiast. Någon har sagt att Storsjön har 365 öar, en för varje dag på året. Det stämmer kanske inte riktigt men det speglar känslan man får när man ger sig ut på sjön. Sandvikens eget innanhav bjuder på kilometerlånga badstränder, skyddade vikar och öppna vyer. Många av öarna är sommartid bebodda, men det finns goda möjligheter att hitta en plats för ett strandhugg och en fikapaus. På 1000-talet, när vikingarna var bosatta på Brudberget och runt om det nuvarande Årsunda var vattenståndet i Storsjön mycket högre än i dag. Men Brudberget och en nyuppförd vikingagård kan du besöka och leva vikingaliv för en dag. Men vi fortsätter på temat vatten. I Västerdalarna rinner Dalälven upp och efter att ha slingrat sig genom södra delarna av landskapet fortsätter hon sin färd mot havet via södra Gästrikland. Vid Österfärnebo och Hedesunda breder de stora fjärdarna ut sig och när älvfåran smalnar av i Gysinge forsar hon fram. Förr i tiden var det här området ett centrum för flottning men nu fraktas timret på väg eller järnväg och forsen står helt till förfogande för bland andra kajakpaddlare och sportfiskare. Och naturligtvis för alla som bara vill njuta av naturen och de vackra vyerna. Har du tur kan du få se både slagugglor, fiskgjusar, lodjur, bäver och havsörn. FISKE Flugfiska öring Järbo fiskevårdsområde bildades 1985 och omfattar 22 sjöar och 35 km vattendrag. Jädraån är det dominerande vattendraget och Lillån det största biflödet. Två av sjöarna är de populära inplanteringsvattnen Svarttjärn och Djuptjärn. Dessa fiskesjöar är lättillgängliga och ligger några km nordost om Järbo, längs vägen mot Kalltjärn/Medskog. Här finns både öring och regnbåge och sjöarna ligger bredvid varandra med gemensam parkeringsplats. Området runt tjärnarna har tillgänglighetsanpassade kastplatser och här finns även handikappanpassade toaletter, vindskydd och informationstavlor. Vid Svarttjärn är endast flugfiske tillåtet. Stora fångster Storsjön är en av Gästriklands största sjöar. Här lever 19 fiskarter och rekordfiskar som abborre på 2 kg, gädda på 12 kg och gös över 10 kg har fångats här. Storsjön har ett starkt gösbestånd med stort inslag av grov gös. Storleksstrukturen på beståndet följs årligen och regelverket anpassas för att behålla ett starkt gösbestånd även i framtiden. Populär regnbågstjärn Hamptjärn är en skogssjö som är tillgänglig för alla fiskeintresserade. Här finns vindskydd, murad eldstad och handikapptoalett. Längs stranden löper en 80 meter lång ramp med små bryggor med räcken, där det även går bra att fiska från rullstol. Hamptjärn är ett put and take-vatten för regnbåge och sköts av Vallbyåns fiskevårdsområdesförening. Från Storvik tar man Korsåvägen mot Korså Bruk. Kör vidare mot Korså. Följ skyltarna efter Glasbokorset mot Gäddtjärn/ Hamptjärn ca m. Ädelfisk i Dalälven Nedre Dalälven är ett variationsrikt fiskeområde. Älven består omväxlande av stora örika sjöar/fjärdar som åtskiljs av ström- och forsområden. Vid sidan av älven finns inbjudande större och mindre sjöar. Artrikedomen är ovanligt stor med ett 30-tal fiskarter. I fjärdar och sjöar är det i första hand gädda, abborre och gös som lockar till fiske och i strömmarna fiskas harr och öring. BÅT Båtplatser och fiskeguider Öppna iläggningsplatser för båtar finns vid Strandbaden, Årsunda, samt vid Korsika, Kungsgården. Ytterligare ramper finns i regi av båt & bryggföreningar, bl.a. Sandvikens Segelsällskap. Vid medlemskap i Segelsällskapet får man tillgång till ramp vid Trebo & Stenbryggan. Båtar och boende vid sjön finns att hyra vid bl.a. Sjösunda och Strandbaden i Årsunda samt Camp Kungsgården. Fiskeguide finns att boka genom bl.a. Outbackfishing.se, Berglunds fiskeguider och Gävle Fiskeredskap. Båten M/F Emma Redan på 1850-talet trafikerades Storsjön av ångbåtar för att frakta stångjärn från bruken till Forsbacka för vidare transport till Gävle. Den nuvarande Emma-båten har funnits i Storsjön sedan Emma, som från början var en ångslup, fick i mitten av 30-talet ångmaskinen utbytt och blev motorfartyg. Sommartid trafikeras Storsjön med turer från Stenbryggan till Årsunda, rundtur från Strandbaden, rundtur på Österfjärden samt turer till Korsika och Strandbaden. Det går även att boka Emma för egna turer från maj till september. Lyskväll Lyskvällen arrangeras sista lördagen i augusti. Med M/F Emma i täten åker en båtkaravan med över 100 båtar runt på Storsjön. Alla som har en båt med lanternor är välkomna att delta och stugfolk på öar och runt stränderna tänder lyktor. BAD Anländ med båt eller cykel Årsunda Strandbad, 15 km söder om Sandviken, består av en 2 km lång barnvänlig sandstrand, perfekt för bad och vattenlekar. Här finns både kiosk och restaurang samt tillfälliga båtplatser för de som kommer med båt. Dessutom går turbåten M/F Emma enligt turlista från Strandbaden. Vissa båtturer fortsätter till Korsika i Kungsgården. Bredvid båtbryggan där finns en naturskön badplats, Korsikabadet, med grässtrand. Hedåsbadet, Sandviken, är ett barnvänligt bad som också gillas av tonåringar. Här finns en lång sandstrand, badbrygga, beachvolleybana och servering samt båt- och husvagnsplatser. 12

13 Barnvänliga sandstränder I Sandviken finns Sörtuttsbadet, en barnvänlig badplats med sandstrand och brygga. Alsjöbadet, lugnt, fint och omtyckt av barnfamiljer. Här finns både sand- och grässtrand, badbrygga och toalett. Badet ligger i Åshammar ca 15 km väster om Sandviken. Idyllen Hålldammens badplats i Järbo, 20 km norr om Sandviken, har brygga, livbojar och grässlänt. Högbo badplats är ett populärt bad med bryggor och kiosk. För barnen finns både lekpark med Lilla Anna och Långa Farbrorn samt en mängd djur att gosa med och titta på i den lilla djurparken. Bad i älv Edsviken bjuder på sköna bad i Dalälvens vatten, intill Färnebofjärdens camping i Österfärnebo. Vid badplatsen finns bryggor. Bad & vatten = lek, hälsa & säkerhet Här finns gott om sjöar och vattendrag och säkerhet och trygghet är viktigt. Så därför, inga dyk från bryggorna. Flytväst på sjön är en bra livförsäkring. PADDLA & SEGLA Testa kanot, vattenskidor och jolle Sandvikens Segelsällskap håller prova på-kvällar under försommaren. Vattenskidsektionen anordnar träningskvällar varje vecka, då det finns båtförare/instruktörer på plats. Jolle- och juniorsegling anordnas vid Bångs ett par kvällar i veckan. För barn/ungdom med funktionshinder finns en accessjolle med plats för två, där en erfaren seglare kan sitta jämte nybörjaren. Kanotleder Från Högbo når man enkelt 70 km kanotled i varierande miljö. Kanotuthyrning finns vid Dammsjön i Högbo. Det finns drygt 10 iläggningsplatser för att paddla i Storsjön. Vill man hellre paddla i en å är Jädraån ett ypperligt paddlingsvatten. Du kan t.ex. börja färden i Kungsfors, 20 km norr om Sandviken, eller i Ockelbo för att avsluta i Högbo. Genom Paddla Gästrikland kan du ta del av kartor över minst 12 olika paddlingsområden med 200 rast- och iläggningsplatser. NATIONALPARK Vid Dalälvens forsande vatten i Gysinge ligger naturum, porten till Färnebofjärdens nationalpark. Här kan du se på film om nationalparken, besöka Herr Bäver i hans hydda och lyssna på hackspettar. Eller varför inte följa med på en bäversafari på älven, gå på blomstervandring eller delta på en fladdermuskväll? Du kan också lära dig mer om områdets djur, växter, geologi och kulturhistoria. Eller få råd och tips om utflyktsmål och vandringar i trakten. Naturum är en upplevelse för alla åldrar. Text: Ingrid Palm, Sara Wennerqvist Bild: Sara Wennerqvist, Lars Bygdemark För mer information: Tillsammans har vi ett gemensamt intresse. Framtiden. Vi tar hand om ditt avfall och gör det lätt för dig att göra rätt! Gör dina kundärenden dygnet runt på Där hittar du också svar på frågor om: Dina sophämtningsdagar. Öppettider på återvinningscentralen. Olika abonnemang och tjänster. Vad som ska slängas var. Var du kan slänga eller skänka. Avfall och miljö. Miljösmarta tips. För en värld som räcker längre Tel

14 Högbo har något för alla I Sandviken bor och jobbar man, men i Högbo lever man livet, leker, njuter och laddar batterierna. När Arne Anderstedt, vd för Högbo Bruks AB, ska definiera brukets målgrupp blir det lite svårt att dra gränserna: Den aktiva familjen, livsnjutare, barn, frisksportare, konst- och kulturintresserade. Det blir till slut alla. Jag vet, det är ingen vidare definition, men i Högbos fall blir det lätt så. Jag har svårt att föreställa mig någon människa som inte någon gång under året hittar något intressant i Högbo, säger Arne. Högbo Bruk ligger Sandvikenborna mycket varmt om hjärtat. Historiskt är det gamla bruket Sandvikens vagga. Men stånggången och de gamla järnhammarna har tystnat förutom hos Smé Johan förstås. Numera är det idylliska bruket en oas och ett fritidsområde. Här finns badplats, butiker, stall med arbetshästar, konstfrusna skidspår, motionsspår, gym, kanotleder, mountainbike-banor, golfbana och minigolf, en liten djurpark, en välfylld lekplats med Långa farbrorn och lilla Anna från Inger Sandbergs böcker, pulkabacke, äventyrsverksamhet, bastu, konstgallerier, kiosk, många rastplatser, kaféer och restauranger och mycket mer. Allt inramat av en bedövande vacker parkmiljö, gamla kulturbyggnader, vatten och stora gräsytor där det varje år ordnas mängder av arrangemang hundutställningar, jätteloppisar, marknader, barnens dag, midsommarfirande, Högbodagen, högtidsfester, bilträffar och artistuppträdanden m.m. Till det ska man lägga Högbo Brukshotell, känt som ett gastronomiskt centrum med härproducerade råvaror från odlingar inom området. Det pågår en ständig diskussion om hur Högbo Bruk ska utvecklas. Intressenter står på kö för att komma in, men det är inte bara att bygga nytt. Vår attraktionskraft beror i grunden på områdets speciella miljö. Det är inte vilken verksamhet som helst som passar här och vi kan inte utan vidare bygga inom ett kulturområde. Det vore ganska lätt att göra Högbo till nåt tivoli med tingel tangel men det är inte det vi vill ha, säger Arne. Så det gäller att använda det man har och välja bland företagarna. Det är därför doftföretaget Björk&Berries som använder naturliga ingredienser till sina hudvårdsprodukter finns på plats. Äventyrsservice, som ordnar allt från äventyr till fester, stämmer väl in i bilden. I samma anda verkar gymmet som erbjuder styrketräning även utomhus samt alla hantverkare. All besöksnäring har ett inslag av shopping. Vi vill inte ha ett nytt köpcentrum, men vi kan inte heller klara oss utan butiker, kaféer med mera. Folk vill ha det, men det ska vara balans och känsla, menar Arne. Idyllen gör sig kanske bäst om sommaren, men vintern är absolut ingen lågsäsong. En av de större satsningarna på senare tid är de konstfrusna skidspåren som fått Högbo att etablera sig som skidort. Det är det enda konstfrusna spåret utomhus i Sverige. Det är här Vasaloppet börjar, sägs det. Med två kilometer konstfrusna skidspår från slutet av oktober kan Vasaloppsåkarna få många mil skidor i kroppen innan starten i Sälen. Högbo skall utvecklas på ett sätt så att det bevaras men ändå används på ett förståndigt sätt, Högbo ska upplevas och vara öppet för alla! Text och bild: Dan Törnström Sandbacka Park främjar utveckling, företagande och innovationer 14

15 Högbo - cykelmecka På brukspatronernas tid var det nog inte cykel och skidor som var de givna transportmedlen på Högbo Bruk. Men utvecklingen går framåt och nutida besökare vill ha både fysiska aktiviteter, lugn och ro, god mat och upplevelser. Något som Högbo aktivt jobbar för att tillgodose. Satsningen på cykel startade i samband med att intresset för Cykelvasan ökade. Högbo är på god väg att bli cyklisternas mecka. Här samlas mountainbike-åkare (MTB) från alla klasser för att träna teknik, avancerad körning eller bara ta en fikarunda. Satsningarna startade i samband med att Cykelvasan började bli populär. Vi har länge varit en officiell anläggning för Vasaloppsträning. Genom Cykelvasan startades en ny folkrörelse och vi valde att hänga på, förklarar Högbo Bruks hotelldirektör Tomas Lindqvist. Goda träningsmöjligheter Hotellet har tillsammans med Högbo Bruk och OK Hammarens cykelsektion byggt och utvecklat en anläggning för MTB-åkare, med olika långa och avancerade slingor. I dag finns banor på 9, 10 och 15 km samt en teknikslinga och en sprintbana på vardera 1 km. Ambitionen är att även en slinga mellan Sandviken och Högbo på 20 km ska vara färdig under denna säsong. På området finns inom kort också en pumptrack-bana samt en cykellekplats. Dessutom planeras en BMX-bana för MTB. Det är viktigt att det finns något som passar alla, från barnfamiljer till elitåkare, menar Tomas. I dag är MTB populärt och OK Hammarens cykelsektion har växt enormt. Under byggnationen av banorna ställde närmare 30 personer upp ideellt, vilket visar det stora intresset, menar Magnus Palmberg, svensk mästare i crosscountry och delansvarig för banornas utseende. Magnus har cyklat i flera länder och i olika terränger men anser ändå att hans hemområde är riktigt bra. Gästrikland har ett stort grusvägsnät med mycket stigar och snäll kupering. Dessutom kan man hitta tuffare utmaningar i hela distriktet. Oavsett vad man har för cykel kan man testa Högbos 10 km-slinga. Den som vill kan stanna och fika i ett vindskydd. Spåret går längs med vattnet så man kan även välja att bara njuta av den fantastiska miljön. Aktiva livsnjutare Vår ambition är att bli lika stora inom cykling som vi är inom skidåkning. Kombinationen med samarbeten, alla utomhusaktiviteter som bjuds och hotellets bekvämlighet, spa och erkända mat gör att vi är unika, menar Tomas. De flesta gästande privatpersoner önskar en mix av bekvämt boende, fina måltider, spa-behandlingar och aktiviteter såsom cykling, golf eller skidåkning. Därför har vi satsat på Den Aktiva Livsnjutaren. I dag har vi träningshelger inom skidor, mountainbike och allt från zumba till spinning, berättar Tomas. I maj hölls en teknik- och träningshelg med Magnus Palmberg och Eurosportikonen Roberto Vacchi. Deltagarna fick då lära sig teknik, cykelmek och träning i allmänhet. Och naturligtvis fick de sova gott på hotellet samt bli serverade fyrarätters middag framställd av lokalproducerade råvaror. Ut och cykla Pumptrack är en bana med kurvor och gupp. Genom att hjälpa till med hela kroppen kan man ta sig runt genom att hoppa sig fram och inte trampa ett enda varv på pedalerna. Ivantjärnsheden, strax norr om Kungsberget, bjuder på härliga vandrings- och cykelstigar på sandhedar i trollskog. Gästrikeleden är närmare 270 km lång. Man kan starta/sluta på olika platser och kan därmed bestämma längden på vandringen/cyklingen själv. BMX- och tandemcyklar går att hyra genom Äventyrsservice i Högbo. Högbo Brukshotell ligger 4 km norr om Sandviken. Här kan du hyra MTB. Text: Sara Wennerqvist Vi vill ha dig. Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. Vi kan se till så att det fortfarande går att bada i en fin insjö. Att du kan ta en promenad i skogen. Eller kanske bara plocka lite friska blåbär. Vi kan se till att bin inte dör ut på grund av farliga bekämpningsmedel. Vi kan se till att det finns fisk kvar i haven. Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan se till att flera hundra år gamla naturskogar inte huggs ned på bara några dagar. Och ju fler vi blir desto större skillnad kan vi göra. Då kan vi få politiker att förstå att det är dags för en förändring. Vi kan säga ifrån och visa på konkreta lösningar. Vi kan sätta press på företag. Och vi kan göra det lättare för dig att välja rätt i butiken. Vill du vara med? Sms:a medlem till eller gå in på Ett medlemskap kostar 24 kr/mån. 15

16 Kort väg till långa åk Kungsbergets historia börjar med entusiastiska krafttag från lokalbefolkningen. Med enkla medel och ideella krafter har Kungsbergets kapacitet nyttjats av skidföreningar och motorintresserade. I dag är Kungsberget en modern skidanläggning med skiddagar per säsong och nybyggda lägenheter som kan inhysa drygt personer. I mitten av 1930-talet började skidentusiasten Johan Larsson från Norrby bygga Kungsbergets första slalombacke. Den låg till grund för dagens nedfart vid namn Johans backe hölls den första slalomtävlingen och i mitten av 50-talet byggde Johan Larsson Gästriklands första skidlift. Kungsberget har även en historia som motorbacke, vilken startade redan Nordiskt mästerskap för motorcyklar hölls i Kungsberget 1931 och kommande motortävlingar blev stora folkfester. Ideella krafter På 60-talet började det diskuteras att bygga ut Kungsberget för friluftsliv året runt byggdes en bygellift med ideella krafter och i januari 1968 invigdes den. Då fanns 300 personer på plats för att åka utför. 15 år senare gjordes ännu en kraftansträngning av Järbo IF då man ideellt byggde en 260 meter lång lift, vilket tog arbetstimmar. Redan 1974 började bergets moderna utbyggnad ta form. Frivilliga trampade liftspåret och det byggdes värmestuga och parkering. Fram till mitten av 80-talet växte anläggningen, då det fanns åtta nedfarter och sex liftar. Utbyggnaden fortsatte med ännu en lift, större parkering och husvagnsparkering. Men i slutet av 80-talet var vintrarna så dåliga att man fick slå igen mitt under säsongen och följande år var ibland tuffa. Mer boende I dag består anläggningen av tio liftar och 19 nedfarter samt restaurang, bar och mycket mer. I år står även ännu fler övernattningsmöjligheter färdiga. 300 nya sängplatser finns i de fyra nya byggnaderna med totalt 46 lägenheter. Även skiduthyrningen har vuxit, från 400 kvadratmeter till Platschef Catharina Utanskog berättar att man även har genomfört flera förbättringar i skidområdet, som har varit krävande och som man hoppas kommer att uppskattas av skidgästerna. Västliftarna börjar numera längre ner, det har avverkats skog och snökanonkapaciteten har förbättrats. Även externa byggprojekt pågår. Just nu byggs hus på den så kallade Hyllan, som också ska bli lägenheter samt ytterligare hus längs ån. Full beläggning Förra säsongen var boendet fullbokat varje helg och alla lovveckor. Drömmen är förstås att ha fullbelagt varje dag. Vi jobbar för att hitta underlag för söndag eftermiddag till torsdag. Tanken är att vända oss till grupper, företag och skolklasser. Vi har fina och bra konferensanläggningar i området, så det är bättre för oss att samarbeta med de som finns än att ge oss på det själva. Kungsberget är ungt som boendeanläggning och det tar ett tag att bygga upp detta koncept. Men vi tror på det och många med oss, säger Catharina. Året runt Än så länge är det vintersäsongen som det satsas på, men anläggningen har redan i dag öppet för boende året runt. Till sommaren 2015 ska vi ha ett tänk kring Kungsberget året runt. Det tar tid att arbeta fram en plan för barmarken och det är inget som vi vill hasta fram. Till sommaren 2014 är vårt mål att bygga ett nytt skidområde på södra sidan av Kungsberget samt att flytta liftar och bygga ny lift på framsidan, vilket gör att Kungsberget kommer att vara en stor byggarbetsplats även nästa sommar. Från Åre till Kungsberget Catharina är ursprungligen från Göteborg och har sedan 1993 jobbat i fjällvärlden. Till Kungsberget kom hon efter nio år som eventchef i Åre. Den största skillnaden på jobbet i Åre och i Kungsberget är att i Åre hade alla bokat på förhand och man hade koll på antalet personer. I Kungsberget dyker det plötsligt upp daggäster och jag har fått lära mig att titta på faktorer såsom väder, lönehelger och hur körvänligt det är på vägarna. Allt detta spelar in när skidåkare väljer att åka hit över en dag. Tryggt och personligt Kungsbergets största målgrupp är barnfamiljer och det jobbas kontinuerligt med barnvänligheten. Här finn allt från mat, pallar och små toalettstolar till aktiviteter och lekrum för att barnen ska trivas, vilket förenklar för både dem och vuxna. Kungsberget blev förra året utsett till tredje bästa vinteranläggning för barnfamiljer. Vi jobbar med fyra värdeord som ska genomsyra hela verksamheten och vårt sätt att vara: Tryggt, Lätt, Roligt, Personligt. Både mot personal och gäster ska vi vara välkomnande, familjära, professionella och kompetenta, förklarar Catharina. Sandviken för alla Under tiden i Åre föddes Catharinas och hennes man Bengts två döttrar, Moa 5 år och Molly 7 år. Catharina sökte jobbet i Kungsberget delvis på grund av den barnvänliga inställningen. Vi fick mer än vi hade räknat med. Det är inte bara Kungsberget som jobbar för barnfamiljer i detta område. Sandvikens kommun har ett fantastiskt utbud med bio, Parkbadet, kultur och lekkamrater. Det finns en blandning av intressen, folk och kulturer i Sandviken som ger en mångfald och spännande bredd, menar Catharina som även själv har hittat tillbaka till ett 25 år gammalt intresse, nämligen hästar och ridning. Text: Sara Wennerqvist 16

17 Ett livslångt lärande I Sandvikens kommun har Centrum för Vuxnas Lärande, CVL, hand om utbildning och kompetensförsörjning för vuxna. CVL finns för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskole- och gymnasienivå eller med eftergymnasiala studier. Den kommunal vuxenutbildningen är i huvudsak utformad som kurser, vilket innebär att du som studerar väljer utifrån dina behov och intressen. Svenska för utrikesfödda SFI, Svenska för invandrare, i Sandviken arbetar flexibelt och lärstilsanpassat. Vi har individuella val där vi plockar in information om omvärlden och demokratiska värderingar. Studietakten bestäms gemensamt. Vi har kontinuerlig antagning och kursstart varje månad. Antal platser: 340. CVL och SFI har sina lokaler i Norrsätra i Sandviken. I Högbo, några kilometer norr om Sandviken, testas nya inlärningsmetoder i en språkstudio med 40 platser för utrikesfödda i västra Gästrikland. Arbetet i språkstudion bygger på individuell inlärning med delvis nya metoder som dataprogram för ljud, lästeknik, dramatik med mera som kan anpassas för varje studerandes egen nivå. Samtalet har också en central roll sitt modersmål använder man bara på rasterna. Studierna varvas med praktik på arbetsplatser. Yrkeshögskola Vid yrkeshögskolan i Sandviken finns två utbildningar på eftergymnasial nivå: Kvalificerad automationstekniker Kvalificerad verkstadstekniker Det betyder att du har motsvarande gymnasiekompetens inom el/automation eller verkstad/cnc när du börjar utbildningen. Dessa förkunskaper kan du även ha fått genom yrkeserfarenhet. Utbildningarna är utformade tillsammans med näringslivet för att tillgodose det behov av kompetens som finns i regionen. Lärcentrum för distansstudier Funderar du på att börja plugga, kanske på distans, är du välkommen till Lärcentrum. Ett lärcentrum är en resurs och en service främst för distansstuderande på högskole/universitetsnivå, oavsett utbildningsanordnare. Det är kostnadsfritt och öppettiderna är generösa och flexibla. I Sandviken erbjuder Lärcentrum: Studievänlig och social miljö Guidning i utbudet av distansutbildningar Studieplatser En mötesplats där du kan träffa andra distansstuderande Lokaler för grupparbeten Möjlighet att skriva din tentamen Föreläsningar via videokonferens E-möten med webbkamera/headset Tillgång till videokonferens Tillgång till internetuppkoppling Lärcentrum ingår i det nationella nätverket för kommunala lärcentra, Nitus. Folkhögskolor I Sandvikens kommun finns tre folkhögskolor. Västerbergs folkhögskola ligger utanför Storvik och har bland annat följande inriktningar: Allmän kurs, dramapedagog, hantverk och musik. Färnebo folkhögskola ligger i Österfärnebo och drivs av freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen. I Österfärnebo bedrivs resande kurser och distanskurser. PRO:s folkhögskola ligger i Gysinge och vänder sig främst till den äldre generationen. Pensionärernas Riksorganisation är huvudman och skolan har ett nära samarbete med PRO för utveckling av kursutbudet. Högskola Vår närmaste högskola ligger i Gävle. Här kan du välja mellan ett 50-tal program och mer än kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan Dalarna erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och ca kurser. Studiecirklar, kurser och kultur Välkommen som både deltagare eller cirkelledare! Vägen till jobbet kommer att förändras. Bli medlem nu! Läs mer på friskissvettis.se/gavle Studieförbundet Vuxenskolan Gävle: Studiecirklar, Drottninggatan kurser och kultur 6 Sandviken: Högbovägen 3 Välkommen som både deltagare eller ledare! Hofors: Hantverkargatan 21 Studieförbundet Vuxenskolan Gävle: Drottninggatan 6 Sandviken: Högbovägen 3 Hofors: Hantverkargatan

18 En lättillgänglig webbplats Lättillgänglig, kan användas när som helst på dygnet och med ständig uppdatering av nyheter. Så ser Sandvikens kommuns webbplats ut i dag. En webbplats som ständigt förbättras så att den ska vara så enkel som möjlig att använda för medborgarna. Ett kvitto på det arbetet är att sandviken.se de senaste åren har placerat sig i toppskiktet i granskningen av Sveriges kommunala webbplatser. Det finns många sandvikenbor som har placerat kommunens webbplats under favoriter på sin dator. För de vet att det varje dag finns en ny färsk nyhet på förstasidan. Vårt mål är att publicera en nyhet på morgonen och en på eftermiddagen. Men det kan också bli fler om det till exempel kommer någon akut information, berättar Mikael Nordgren, webbredaktör på Sandvikens kommun. Flera skribenter Det är Mikael som ansvarar för webbplatsen och ser till att den ständigt uppdateras och förbättras utifrån synpunkter och önskemål. Till sin hjälp har han ytterligare ett antal skribenter som sitter på olika förvaltningar runt om i kommunen. Vi har satt upp lite olika kriterier för vad texterna ska handla om och skribenterna skickar regelbundet in nyheter till webben, berättar Mikael. Den som tittat in på webbplatsen vet att nyheterna kan handla om allt möjligt, stort som smått. Från ett nytt uttalande av kommunstyrelsens ordförande till att det är öppet hus på någon skola i kommunen. Vi har också en aktiv evenemangskalender där arrangörer själva kan informera om sina evenemang, säger Mikael Nordgren. Via vår evenemangskalender kan man även få tips om vad som är på gång i våra grannkommuner. E-tjänster När man ska uträtta ärenden hos Sandvikens kommun är man inte hänvisad till enbart kontorstid. På webbplatsen finns en mängd e-tjänster som kan användas när som helst på dygnet. Man kan söka barnomsorgsplats eller ändra barnens tider på förskolan, om de redan har fått en plats. Det går också att ha koll på vilken skolmat som serveras samt vilka lovdagar skolorna har, säger Mikael. Biblioteket erbjuder också en rad e-tjänster som lån av e-böcker, språkkurser, film och musik. Man kan också söka och låna om böcker. Flera e-tjänster är på gång under det närmaste året. Inflyttarservice har en egen del på webbplatsen där du som är på väg att flytta hit, eller nyss har kommit, hittar information om förskolor, boende, kommunikationer, hälsa och sjukvård. Du kan se vilka lediga jobb som finns i Sandvikens kommun och skicka en ansökan. Mikael Nordgren, webbredaktör, Sandvikens kommun. Är du intresserad av att ta del av föreningslivet i kommunen kan du gå in under rubriken Kultur & fritid. Här hittar du föreningsregistret med adresser och telefonnummer till alla föreningar i kommunen, berättar Mikael. Sandvikens kommun arbetar ständigt med att förbättra kommunikationen med medborgarna. Därför kan vem som helst när som helst lämna synpunkter, beröm eller klagomål via hemsidan. De åsikterna är väldigt viktiga eftersom kommunen hela tiden strävar efter att förbättra servicen mot medborgarna. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle Medborgarförslag Alla som bor i Sandvikens kommun, unga som gamla, kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det är ett sätt för dig att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Förslagen ska avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde men de får inte beröra ärenden som handlar om myndighetsutövning mot enskilda. De får inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd. När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Det är bra om ditt medborgarförslag innehåller ett förslag till beslut. Lämna medborgarförslag via ny e-tjänst Du kan lämna ditt förslag via kommunens e-tjänster eller skicka det med posten. När behandlas mitt medborgarförslag? Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde som ger den nämnd som har hand om frågan i uppdrag att utreda. Svar från nämnden skall helst lämnas inom sex månader men allra senast inom ett år från att förslaget kom till kommunen. Medborgardialog via webben På kommunens webbplats finns olika möjligheter för dig som bor i kommunen att fråga och diskutera. Du kan också följa kommunen på Facebook, Twitter och YouTube. Frågepanelen Frågepanelen är en plats för dig som vill komma i kontakt med något av de politiska partierna som finns representerade i kommunstyrelsen i Sandvikens kommun. Du kan ställa en fråga till ett eller flera av partierna. Innan du ställer en fråga kan du söka bland tidigare ställda frågor. Kanske hittar du svaret där? Synpunkter Kommunen vill ge så bra hjälp och service som möjligt. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker om den kontakt du haft med oss. På bl.a. biblioteken och i stadshusets reception finns blankett att hämta. Du kan även fylla i formuläret på Skriv ner dina synpunkter, klagomål eller förslag till förändring och posta eller mejla till oss. Dina åsikter kommer att sammanställas, registreras och användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service. Om din synpunkt gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer sekretesslagen. Tack för din hjälp! Välkommen till Sandviken! Följ oss på vår blogg Kontakta oss Helena Sjöberg, ordf Helena Sjöberg, ordf Vill du vara med och utveckla vår stad? Bli medlem i Folkpartiet! när jag blir stor ska jag läsa tjocka, jättetråkiga böcker Hjälp barn med cancer Tack vare forskningens framsteg botas idag ca 75 procent av alla cancersjuka barn. Vi fortsätter stödja forskningen med sikte på att inga barn ska drabbas av cancer. postgiro:

19 En science park där företag, idéer och individer kan växa På Sandbacka Park i Sandviken står utveckling, företagande och innovationer i fokus. Här erbjuds en kreativ miljö där både företag, idéer och individer utvecklas. Sandbacka Park med teknik och IT i fokus Sandbacka Park är en av 65 science parks runt om i landet. Här arbetar man efter ett koncept som stödjer och utvecklar det regionala näringslivet i Gävleborg. Teknik och IT ligger i fokus och tanken är att Sandbacka Park ska fungera som ett utvecklingsnav som hjälper regionens företag att bland annat hitta samarbetsmöjligheter, intressanta produkter och tjänster. I dagsläget huserar 53 företag och cirka 900 medarbetare i parken, och ett 70-tal studenter läser på yrkeshögskoleutbildningen inom skärande bearbetning och automation. FindIT ökad lönsamhet med hjälp av IT FindIT är en kraftfull satsning på vidareutveckling av ett kompetenscenter inom industriell IT sammanhållet av Sandbacka Park. Satsningen görs inom Gävleborg och Dalarna där FindIT supportar de regionala IT-företag som behöver stöd eller hjälp att utveckla sin verksamhet med IT som verktyg. Det sker bland annat genom besök hos företag och inventering av just deras behov av skräddarsydda insatser, utvecklingsprojekt eller seminarier. Nätverket har i dag cirka 250 olika aktörer, vilket skapar en unik möjlighet till ett brett nätverkande med etablerade företag. Kreativa krockar skapar möjligheter Möten företagare emellan skapar innovation. Creative Office är namnet på ett regionalt pilotkoncept som Sandbacka Park utvecklar, som skapar förutsättningar till spontana företagarmöten eller som de kallas kreativa krockar. Creative Office erbjuder ett öppet kontorslandskap med service för nystartade företag att sitta i. Det skapar i sin tur en stor tillgänglighet entreprenörer emellan, möjlighet till nätverkande och stora utvecklingsmöjligheter. Med ett antal partnerorganisationer stöttar Creative Office på Sandbacka Park ett innovativt arbetssätt och samarbeten som gynnar utvecklingen av regionens näringsliv och dess kompetens. Välbefinnande med stödjande service I Sandbacka Park finns ett stort serviceutbud kopplat till företags utveckling men man erbjuder också ett attraktivt arbetsklimat för medarbetare och studerande. Detta är något som går helt i linje med konceptet att stötta etablerade och nya företag samt studenter att lägga krutet på sin kärnverksamhet. Utöver stödet riktat till affärsprocessen läggs stor vikt vid att Sandbacka Park ska vara en trevlig och väl fungerande plats att sköta sin verksamhet från. Tjänster kopplade till välbefinnande, hälsa och logistik är därför något som ses som en självklarhet att tillhandahålla. I miljön finns såväl ett hälsocenter och en rygg- och ledmottagning som två restauranger som serverar frukost, fika och lunch. Andra tjänster som kan vara nyttiga för mindre eller medelstora företag erbjuds av Sekreterarjouren som även driver konferensverksamheten och receptionerna. Distansstudier på Sandvikens Lärcentrum Lärcentrum är en resurs på Sandbacka Park för att skapa en väl fungerande studiemiljö för de som studerar på högskole- och universitetsnivå. Oavsett vilken utbildningssamordnare som håller i utbildningen erbjuder Lärcentrum bland annat teknikstöd, möjlighet till tentamensskrivningar och en god studiemiljö. Forskning i fokus på en neutral plattform Stålindustrins forskarskola har en handfull forskare baserade på Sandbacka Park som jobbar med utveckling av materialteknik genom ett nära samarbete mellan Jernkontoret, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Sandvikens kommun, Länsstyrelsen Gävleborg och Regionförbunden. Det finns planer på att utöka forskarmiljön inom andra discipliner, bland annat logistik och försörjningskedjor. Sandbacka Park verkar för att som neutral plattform öka kontakterna mellan näringsliv och forskning med målet att ytterligare stärka innovation och utveckling. Text: Daniel Cederlund Välkommen till Moderaterna i Sandviken! Vi hoppas att du och din familj kommer att trivas här i Sandviken. Är du ny i stan? Vi skapar arenor där människor möts! Välkommen till Studieförbundet NBV Vi erbjuder föreläsningar, teater och musikprogram, studiecirklar Kontakta oss, vi hjälper dig att komma igång Studiekonsulent Sarah Karlsson Storgatan Sandviken Besök oss redan i dag på så får du veta mera om hur vi jobbar för att Sandviken ska utvecklas och bli ännu bättre. Vill du vara med och påverka kommunens framtid är du välkommen att bli medlem. Jansasgatan 6 Tel

20 Ett levande centrum En naturlig mötesplats i Sandviken är alltid centrum och Krysset. Centrum består av flera kvarter och här hittar du 65 butiker, 25 restauranger och tio caféer samt systembolag, apotek och banker. Känner du inte för att shoppa kanske stadsparken lockar med promenadstråk, blomsterprakt och kanalens stilla vatten. Är du ute efter lite mer action finns både streetbasketplan och discgolf (frisbeegolf). Det är därför korgarna finns utplacerade här och där, ifall du undrar. För barnen finns lekpark och en stor klätterställning som kom på plats 2012 när Sandviken firade 150 år. Fika och sen lite kultur Känner du dig sugen på kaffe efter promenaden finns det gott om uteserveringar och caféer i centrum. Skönt att bara slå sig ner och se på folklivet och kanske kolla in några av stans skulpturer och den spännande arkitekturen som bland andra Ralph Erskine ritat åt oss. Intresserad av mer kultur? Inga problem, i Kulturcentrum hittar du både konsthall, folkbibliotek och Folkets hus. Passa på att se en spännande utställning i konsthallen när du ändå är inne i Kulturcentrum. Kanske kan vi sedan locka med en Sound Walk genom centrum? Ladda ner eller låna hörlurar och mp3-spelare på biblioteket. Parkbadet Går solen i moln och det regnar finns alltid medelhavsvärme på Parkbadet, som ligger vid kanalen i stadsparken. Här har Mamma Mu både eget badkort och en bassäng för de yngsta. Letar du mer action finns det också rutschbanor och vågmaskin. Om du befinner dig här, är vi snart där. Sandvikens största arbetsplats Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem. Koncernen hade den 31/ en fakturering på över 87 miljarder kronor. Sandvik har försäljning i mer än 130 länder och 95 % av försäljningen sker utanför Sverige. I Sandviken finns omfattande produktion samt forskning och utveckling. Koncernen har omkring anställda, varav cirka i Sandviken. 20 Vi har frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli medlem vi får inga bidrag från staten. Läs mer på sjoraddning.se eller ring Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. * Storslagen Storslagen * Upptäck. Upplev. Upplev. Utforska. Utforska. Upptäck. Upplev. Utforska. * natur. Smultronställen. Storslagen natur. Smultronställen. natur. Smultronställen. Livet runt omkring oss. Hjälp till Livet runt omkring Livet runt omkring oss. Hjälp oss. till Hjälp till att bevara vår natur och miljö för att bevara vår att bevara natur vår och natur miljö och för miljö för framtida framtida generationer. generationer. framtida generationer. Bli medlem Bli i medlem Svenska i Svenska Naturskyddsföreningen medlem föreningen i Svenska eller stöd eller Naturskydds- vårt stöd arbete vårt arbete Naturskydds- Bli föreningen med gåva. eller med en För stöd gåva. privatpersoner vårt För arbete privatpersoner med finns en flera gåva. finns olika För flera stödformer privatpersoner olika stödformer och som och som företag kan ni bli Företagsfadder. finns företag flera kan olika ni stödformer bli Företagsfadder. och som Läs mer på företag Läs mer kan på ni bli Företagsfadder. Läs mer på * * Färgglada höstlöv * Färgglada höstlöv

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

NYinflyttad 2013. En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

NYinflyttad 2013. En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun NYinflyttad 2013 En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun Välkommen kära Sandvikenbo! Det finns de som hävdar att det kan ta lång tid innan man som nyinflyttad har rätt att kalla sig Sandvikenbo.

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun 2013 2014 NYinflyttad En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun Välkommen kära Sandvikenbo! Det finns de som hävdar att det kan ta lång tid innan man som nyinflyttad har rätt att kalla

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Till salu i Stöten Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Investera i Stöten Pistbyn Fjällbyn Ranc Projekterad golfbana Lite fakta: Stöten ligger i Sälenområdet

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Stöten är till salu!

Stöten är till salu! Stöten är till salu! Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSNÖBYN RANCHEN Investera i Stöten bo mitt i pisten! Pistbyn Fjällbyn Projekterad golfbana Ranchen Yrsnöbyn

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING.

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING www.stoten.se VI SES VÄL I VINTER? Så var det snart dags för en ny härlig säsong i Stöten i Sälen. För att säsongen ska bli sådär riktigt

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet.

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. Nära hem Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. AV T O M A S H A G F E L D T 3 0 Golf Digest woodlands2.indd

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

66 dagar långt sommarlov, hur fantastiskt är inte det?

66 dagar långt sommarlov, hur fantastiskt är inte det? Sommar 2015 66 dagar långt sommarlov, hur fantastiskt är inte det? Här kommer förslag på vad du och dina kompisar kan hitta på de här dagarna och kvällarna, alltifrån att spela minigolf gratis till att

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Upplev underbar skidåkning i Alperna 10 dagar Följ med på årets skidresa till fantastiska Alpendorf- St. Johann i Österrike.

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Det nya Öland Björkviken

Det nya Öland Björkviken Det nya Öland Björkviken www.gbjbygg.se Med havet som bästa granne. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG ÖLAND björkviken svårslaget läge Det nya Öland ligger lite bättre till redan från början. Nära

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats den stora FÖRdELEN med vintercamping är att man kommer nära backen med sitt boende till ett rimligt pris. Ett halvårs uppställning kostar ungefär som en

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling travcentrum för uppfödning och träning under utveckling Rundbana Tränlingsanläggning Fornminne Rakbana Sisyfos Välkommen till Sisyfos på Söderby Gård, en anläggning för människor och travhästar. Gården

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer Nummer 4 1/2015 FISKE Populär fritidsaktivitet PARKEN Härligt landskap VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll BROPROJEKTET Ny bro över Krokån Digitalt magasin med information

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Åre eller Sälen i vinter? Fundera en gång till. Det finns närmare ett 20-tal andra vinteranläggningar som gärna är med och konkurrerar om dina semesterpengar. En

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Fyrishov. eventarena. i Uppsala

Fyrishov. eventarena. i Uppsala Fyrishov eventarena i Uppsala Möjligheternas arena Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål med ca 1,7 miljoner besökare under 2011. Varje år genomförs 250 300 event av olika

Läs mer

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stöten, med Sälens högsta fallhöjd. Stöten har Sälenfjällens högsta fallhöjd på skidbackarna och erbjuder det bästa du kan tänka dig av vinteraktiviteter.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2015

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2015 www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2015 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur. Semesterverksamhet, sommaren 2015! Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor med föräldrar,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer