Betygskriterier med specificerade krav, år 6 Idrott och hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betygskriterier med specificerade krav, år 6 Idrott och hälsa"

Transkript

1 Betygskriterier specificerade krav, år 6 Idrott hälsa Namn: Centralt innehåll Klass: Betyg E D Betyg C B Betyg A Kommentar Rörelse till viss del delta i övningar som omfattar sammansatta motoriska grundformer i kombination gymnastikredska p andra redskap under ökad kontroll, precision säkerhet. relativt väl delta i övningar som omfattar sammansatta motoriska grundformer i kombination gymnastikredskap andra redskap under ökad kontroll, precision säkerhet. väl delta i övningar som omfattar sammansatta motoriska grundformer i kombination gymnastikredskap andra redskap under ökad kontroll, precision säkerhet. konditions- redskapsbanor konditions redskapsban or konditions/ redskapsban or

2 Ex. på övningar: Lina: svänga från bänk till bänk. Ringar: rotera eller hänga upp ner. Räck: upphopp till jämvägande + nedrullning. Bom: gå balansgång framåt bakåt. Matta: kullerbytta framåt, stå på händer mot vägg. Hopp: regelmässigt höjdhopp, avstämt sidhopp över hinder farttillsats. till viss del delta i lagspel inriktning på att utveckla den egna tekniken samarbetsförmågan. Ex. på övningar: Lina: svinga sig upp på förhöjning. Ringar/rep: flå katt. Räck: hänga i knäveck. Bom: arm / Pendelgång längs hela bommen. Matta: kullerbytta bakåt i lutande plan. Hopp: trampetthopp fart kontrollerad landning. relativt väl delta i lagspel inriktning på att utveckla den egna tekniken samarbetsförmågan. Ex. på övningar: Lina: klättra upp till taket ner, alt. klättra från lina till lina. Ringar: kullerbytta framåt, sittande i ringar. Räck: överkast. Matta: kullerbytta bakåt på plan matta, hjula, stå på händer kontroll. Hopp: mellanhopp. handboll, basketboll, fotboll handboll, basketboll, fotboll väl delta i lagspel inriktning på att utveckla den egna tekniken samarbetsförmågan. handboll, basketboll, fotboll

3 : Kunna passningar, skott rörelser i enlighet spelets idé. : Kunna passningar, skott rörelser kontrollerad riktning fart, till avsett mål. Kunna utnyttja sina färdigheter för lagets bästa ta ansvar för att alla blir delaktiga i spelet. till viss del, i grupp, anpassa utveckla sin rörelseförmåga till musik, både vad gäller social förmåga tekniskt. stegkombination er, ring pardanser relativt väl, i grupp, anpassa utveckla sin rörelseförmåga till musik, både vad gäller social förmåga tekniskt. stegkombinationer, ring pardanser väl, i grupp, anpassa utveckla sin rörelseförmåga till musik, både vad gäller social förmåga tekniskt. stegkombinationer, ring pardanser

4 : Klara enkla stegkombination er, anpassade till musiken. Klara grundsteg enkla turer i bugg, parvis anpassat till musiken. Klara grundsteg i vals. Genomföra Amerikansk Polka. simma 200 m, varav 50 m i ryggläge. Se ovan. Klara enkla stegkombinat ioner i takt till musiken. Klara grundsteg i bugg enklare turer, parvis i takt till musiken. Klara grundsteg i vals, parvis anpassat till musiken. Genomföra polkasteg i takt till musiken. simma 200 m, varav 50 m i ryggläge. Hoppa i på djupt vatten, komma under vattnet därefter, marginal god teknik, simma 200m. varav 50m ryggsim. : Kunna sätta ihop 5 stegkombinationer, anpassade till vald musik, enskilt eller i grupp, samt visa upp för klassen. simma 200 m, varav 50 m i ryggläge. Dyka i på djupt vatten därefter, god marginal bibehållen teknik, simma 200 m, varav 50 m ryggsim.

5 Hälsa livsstil till viss del insikt om hur individen har möjlighet att påverka ta ansvar för sin egen säkerhet i samband fysisk aktivitet. relativt god insikt om hur individen har möjlighet att påverka ta ansvar för sin egen säkerhet i samband fysisk aktivitet. god insikt om hur individen har möjlighet att påverka ta ansvar för sin egen säkerhet i samband fysisk aktivitet. uppvärmning, klädsel, ergonomi uppvärmning, klädsel, ergonomi uppvärmning klädsel, ergonomi : Kunna visa 5 uppvärmningsövningar, lämpliga för år 6. Enskilt eller delat ansvar, kunna planera, leda aktivitet klassen. Enskilt eller delat ansvar, kunna planera, leda, en riskbedömd aktivitet klassen., enkelt till viss del, uttrycka samtala om olika fysiska aktiviteter träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning självbild. föra utvecklade relativt väl samtal om olika fysiska aktiviteter träningsformer, levnadsvanor kroppsuppfatt ning självbild. föra välutveckla de väl underbyggda samtal om olika fysiska aktiviteter, träningsformer, levnadsvanor kroppsuppfattning självbild.

6 ergonomi, kost, träningslära : klädsel utrustning anpassad till aktiviteten., skriftligt muntligt, visat grundläggande kunskaper i hälsa, träningslära ergonomi. ergonomi, kost, träningslära, skriftligt muntligt, visat fördjupade kunskaper i hälsa, träningslära ergonomi. ergonomi, kost, träningslära : föra ett utvecklat individanpas sat resonemang kring hälsa, träningslära ergonomi. Friluftsliv utevistelse viss säkerhet, individuellt, orientera sig i närliggande natur utemiljö. skogsorientering relativt god säkerhet, individuellt, orientera sig i närliggande natur utemiljö. skogsorientering god säkerhet, individuellt, orientera sig i närliggande natur utemiljö. skogsorientering : klara en orienteringsbana enligt ledstångsprincipen klara en stjärnorientering. klara en fri orienteringsbana kontroller, utan ledstång.

7 viss grundläggande kunskap om kartans symboler, skala färger. kartteckenstafett : tillräcklig kartförståelse för att klara en orienteringsbana enligt ledstångsprincip en relativt god grundläggand e kunskap om kartans symboler, skala färger. kartteckenstafett tillräcklig kartförståelse för att klara en stjärnorientering. god grundläggan de kunskap om kartans symboler, skala färger. kartteckenstafett tillräcklig kartförståels e för att klara en fri orienteringsbana, utan ledstång. viss förmåga att ta ansvar för egen utveckling i lekar andra fysiska aktiviteter i skiftande natur utemiljöer under olika årstider, samt att prova på att leda olika aktiviteter utomhus. relativt god förmåga att ta ansvar för egen utveckling i lekar andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- utemiljöer under olika årstider, samt att prova på att leda olika aktiviteter utomhus. god förmåga att ta ansvar för egen utveckling i lekar andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- utemiljöer under olika årstider, samt att prova på att leda olika aktiviteter utomhus.

8 skogsvandring, samarbetsövning ar Kunna delta i gruppens arbete att lösa given uppgift i naturen olika aktiviteter i natur utemiljö viss anpassning till olika förhållande till allemansrättens regler. klädsel efter väder aktivitet skogsvandring, samarbetsövningar Aktivt delta i gruppens arbete att lösa given uppgift i naturen. olika aktiviteter i natur utemiljö relativt god anpassning till olika förhållande till allemansrättens regler. klädsel efter väder aktivitet skogsvandring,samarbetsövningar Aktivt delta i utvärdera gruppens arbete att lösa given uppgift i naturen. olika aktiviteter i natur utemiljö god anpassning till olika förhållande till allemansrättens regler. klädsel efter väder aktivitet

9 :, balans kontroll, åka skridskor. Eleven deltager aktivt i lekar i skogsmiljö, utifrån Allemansrättens principer. ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador, som är förknippade lekar, spel idrotter, t ex att ha förståelse för ta hänsyn till övriga deltagare vid olika lagspel andra aktiviteter. Eleven deltager aktivt i lekar på skridskor. Eleven deltager aktivt i vandringar i skogsmiljö. ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador, som är förknippade lekar, spel idrotter, t ex att ha förståelse för ta hänsyn till övriga deltagare vid olika lagspel andra aktiviteter. åka skridskor snabba riktningsförändringar kontrollerat stopp. Eleven planerar, leder genomför någon aktivitet i naturen, anpassning till rådande förhållanden till Allemansrättens regler, enskilt eller i grupp. ge välutveckla de beskrivningar av hur man förebygger skador, som är förknippade lekar, spel idrotter, t ex att ha förståelse för ta hänsyn till övriga deltagare vid olika lagspel andra aktiviteter.

10 kunna följa regler förebygga risk för skador. kunna följa regler förebygga risk för skador kunna följa regler förebygga risk för skador Kunna gällande regler vid olika uteaktiviteter använda kunskaperna för minskad skaderisk. : Enskilt eller delat ansvar kunna planera, leda en aktivitet klassen, riskbedömning i utemiljö. Skriftligt göra en riskbedömning för en tänkt uteaktivitet.

11 hantera nödsituationer vid vatten hjälpredskap i olika situationer. bad- båt- isvett : Eleven genomför teoretisk test i bad, båt isvett, godkänt resultat. hantera nödsituatione r vid vatten hjälpredskap i olika situationer. bad- båt isvett. Eleven genomför livräddning docka på grunt vatten, samt ta sig upp på isflak i simhallen. hantera nödsituatione r vid vatten hjälpredskap i olika situationer. bad- båt isvett : : Eleven genomför livräddning docka på djupt vatten. Betyget D innebär att en för betyget E till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att en för betyget C till övervägande del för A är uppfyllda.

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 TUMMEN UPP! Ç Idrott och hälsa ÅK 3 Chris Qwist KARTLÄGGNING LGR 11 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE 5 1 5 NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE Detta formulär belyser på ett detaljerat sätt en rad färdigheter och beteenden hos barn. Barn är olika. Det innebär att deras förmågor

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

7-10 år. Ditt ledarskap. Swedish Legends. Allmänna tips i Ditt fortsatta ledarskap:

7-10 år. Ditt ledarskap. Swedish Legends. Allmänna tips i Ditt fortsatta ledarskap: Ditt ledarskap 1 Allmänna tips i Ditt fortsatta ledarskap: Instruktion Barn lär sig bäst när dom leker och härmar andra. Skapa aktivitet - UNDVIK KÖER! Korta muntliga instruktioner. Visa! Pröva! Instruera!

Läs mer

Krafter märkbara men osynliga

Krafter märkbara men osynliga Krafter märkbara men osynliga Arbeta med hypotes och prövning Lärarhandledningen, uppgift 7, sida 231 (elevblad på sida 247), elevboken sida 70. Utvecklar förmåga Genomföra systematiska undersökningar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

mytologerna & tro och väsen

mytologerna & tro och väsen mytologerna & tro och väsen lärarhandledning för år 1-6 Inledning: I radioserien Tro och väsen och tv-serien Mytologerna får vi stifta bekantskap med tio olika väsen från nordisk folktro. Radioserien tar

Läs mer

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET Barn som får springa, krypa, hoppa och balansera, växer och blir starka och kloka. Mycket spring i benen är en förutsättning för barns inlärning.

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

- Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp

- Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp ATT UTVECKLA AKK OCH SJÄLVBESTÄMMANDE HOS ELEVER MED FLERFUNKTIONSHINDER - Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp Maja Sigund Pilesjö Gudrun Einarsdottir Liselotte Lindbladh Team Munkhättan, Malmö,

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer