LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus"

Transkript

1 1

2 Centralt innehåll tema 2: Rörelse Hälsa livsstil Friluftsliv utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap andra redskap. Olika idrotter, inomhus utomhus, samt danser rörelser till musik. Takt rytm i lekar, danser rörelser till musik. Kroppsliga mentala effekter av några olika träningsformer. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. Ord begrepp för samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning självbild. Säkerhet hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott,( natur- utevistelser.) Komplexa rörelser i idrotter, inomhus utomhus, samt danser rörelse till musik Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan hälsan. Traditionella moderna danser samt rörelse- träningsprogram till musik Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. Ord begrepp för samtal om upplevelser effekter av olika fysiska aktiviteter träningsformer. Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost hälsa sambandet mellan beroendeframkallande medel ohälsa. Kroppsideal inom idrotten i samhället i övrigt. Dopning vilka lagar regler som reglerar detta. Hur individens val av idrotter andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön. Fokus: Konditions- styrkeeffekter av olika träningsformer Kroppsideal doping (åk 7-9) Kost Metoder (exempel på aktiviteter): Konditionsträning (åk 6 + 9) Styrketräning Cirkelträning (åk 7-8) Målspel Redskapsgymnastik Dans & rytmik Kost Kroppsideal samt doping (åk 7-9) Inlämningsuppgifter: Åk 6 Loggbok Åk 7-8 Reflektion kring samband mellan rörelse, kost hälsa Åk 9 Träningsdagbok 2

3 Bedömningsmatriser åk 6: RÖRELSE: Det som bedöms inom varje moment med rörelse fysisk aktivitet är kvalitén i rörelserna graden av kvalité. röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang förebygga risker vid fysisk aktivitet BEDÖMS Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap andra redskap. Olika lekar, spel idrotter, inomhus utomhus Kroppsliga mentala effekter av några olika träningsformer. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. Säkerhet hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur utevistelser. grundformer i olika miljöer varierar anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. grundformer i olika rörelser relativt väl till aktiviteten. grundformer i olika miljöer varierar anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. - Fortlöpande under lektionstid. Du deltar aktivt i olika moment, provar på försöker. Ibland har du kontroll på kroppen övningar kan anpassa med- motspel, teknik utförande (Tex hur hårt) lite grann till andra. Det kan behövas flera försök för att utföra rörelsen. Du har för det mesta kvalité i dina rörelser gör flera olika aktiviteter med tex teknik, kroppskontroll, spelförståelse regler. Till större delen kan du välja övningar utifrån dina förutsättningar. Du gör oftast liknande rörelser med samma resultat. Ibland får du hjälp att utvecklas. Du har alltid kvalité i dina rörelser gör flera olika aktiviteter med tex teknik, kroppskontroll, spelförståelse, att följa regler. Det är flyt i rörelserna du kan upprepa dem med samma resultat. Du kan se, välja använda lämpliga relevanta övningar för situationen, tex hur snabbt, hårt, var utifrån regler kompisar 3

4 RÖRELSE med boll i olika lagsporter: Det som bedöms inom varje moment med rörelse fysisk aktivitet är kvalitén i rörelserna graden av kvalité. röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang förebygga risker vid fysisk aktivitet BEDÖMS Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap andra redskap. Olika lekar, spel idrotter, inomhus utomhus Kroppsliga mentala effekter av några olika träningsformer. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. Säkerhet hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur utevistelser. Eleven kan delta i grundformer i olika miljöer varierar anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. grundformer i olika rörelser relativt väl till aktiviteten. grundformer i olika rörelser väl till aktiviteten. - Fortlöpande under lektionstid. Du är delaktig medverkar lite grann till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett begränsat samspel med andra personer Du är delaktig kan genom spelförståelse välja strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett samspel med andra personer Du är delaktig i väsentliga spelfaser väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett utvecklat samspel med andra personer 4

5 RÖRELSE i dans rytmik: Det som bedöms inom varje moment med rörelse fysisk aktivitet är kvalitén i rörelserna graden av kvalité. röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang förebygga risker vid fysisk aktivitet Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap andra redskap. Olika lekar, spel idrotter, inomhus utomhus, samt danser rörelse till musik. Takt rytm i lekar, danser rörelser till musik. Kroppsliga mentala effekter av några olika träningsformer. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. grundformer i olika miljöer varierar anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. I rörelser till musik i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt rytm. grundformer i olika rörelser relativt väl till aktiviteten. I rörelser till musik i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt rytm. grundformer i olika rörelser väl till aktiviteten. I rörelser till musik i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt rytm. BEDÖMS - Fortlöpande under lektionstid. Ibland kan du röra dig i förhållande till musikens takt med olika rytmer, samt anpassa rörelserna till den valda musiken. Ibland kan du anpassa rörelsen till syfte sammanhang. Du kan för det mesta anpassa rörelserna till den valda musiken rör dig i förhållande till musikens takt med olika rytmer. Till större delen kan du anpassa rörelsen till syfte sammanhang välja strategi för detta. Du kan anpassa rörelserna till den valda musiken rör dig i förhållande till musikens takt med olika rytmer. Du anpassar även rörelsen till syfte sammanhang väljer en fungerande strategi för detta 5

6 LOGGBOKEN ÅK 6: planera, praktiskt genomföra värdera idrott andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse livsstil, Ord begrepp för samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning självbild. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter för då enkla till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter för då utvecklade relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter för då välutvecklade väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan den fysiska förmågan. BEDÖMS - Med en loggbok efter praktiska moment - Fortlöpande med muntliga diskussioner under lektionstid. Du berättar ytligt om hur du upplever olika aktiviteter nämner hur de påverkar dig. När du berättar om din upplevelse av att träna så ger du exempel på hur du påverkas vad som påverkar Du beskriver hur vad varför du påverkas av träning, ger exempel kan tala om förändringar 6

7 Bedömningsmatriser åk 7-9: RÖRELSE: Det som bedöms inom varje moment med rörelse fysisk aktivitet är kvalitén i rörelserna graden av kvalité. röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang förebygga risker vid fysisk aktivitet Komplexa rörelser i idrotter, inomhus utomhus, samt danser rörelse till musik Styrketräning konditionsträning, rörlighetsträning mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan hälsan....rörelse träningsprogram till musik. förebyggande av skador, genom t.ex. allsidig träning. komplexa rörelser i olika rörelser till viss del till aktiviteten idrotter som komplexa rörelser i olika miljöer varierar anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten komplexa rörelser i olika rörelser väl till aktiviteten BEDÖMS - Fortlöpande under lektionstid. Du deltar aktivt i olika moment, provar på försöker. Ibland har du kontroll på kroppen övningar kan anpassa med- motspel, teknik utförande (Tex hur hårt) lite grann till andra. Det kan behövas flera försök för att utföra rörelsen. Du har för det mesta kvalité i dina rörelser gör flera olika aktiviteter med tex teknik, kroppskontroll, spelförståelse regler. Till större delen kan du välja övningar utifrån dina förutsättningar. Du gör oftast liknande rörelser med samma resultat. Ibland får du hjälp att utvecklas. Du har alltid kvalité i dina rörelser gör flera olika aktiviteter med tex teknik, kroppskontroll, spelförståelse, att följa regler. Det är flyt i rörelserna du kan upprepa dem med samma resultat. Du kan se, välja använda lämpliga relevanta övningar för situationen, tex hur snabbt, hårt, var utifrån regler kompisar 7

8 RÖRELSE MED BOLL I OLIKA LAGSPORTER: Det som bedöms inom varje moment med rörelse fysisk aktivitet är kvalitén i rörelserna graden av kvalité. röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang förebygga risker vid fysisk aktivitet Komplexa rörelser i lekar, spel idrotter, inomhus utomhus Styrketräning konditionsträning, rörlighetsträning mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan hälsan. förebyggande av skador, genom t.ex. allsidig träning. Eleven kan delta i komplexa rörelser i olika miljöer varierar anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten komplexa rörelser i olika rörelser relativt väl till aktiviteten komplexa rörelser i olika rörelser väl till aktiviteten BEDÖMS - Fortlöpande under lektionstid. Du är delaktig medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett begränsat samspel med andra personer Du är delaktig kan genom spelförståelse välja strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett samspel med andra personer Du är delaktig i väsentliga spelfaser väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett utvecklat samspel med andra personer 8

9 RÖRELSE I DANS OCH RYTMIK: Det som bedöms inom varje moment med rörelse fysisk aktivitet är kvalitén i rörelserna graden av kvalité. röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang förebygga risker vid fysisk aktivitet Komplexa rörelser i lekar, spel idrotter, inomhus utomhus, samt danser rörelse till musik Traditionella moderna danser samt rörelse- träningsprogram till musik. förebyggande av skador, genom t.ex. allsidig träning. komplexa rörelser i olika miljöer varierar anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten I danser rörelse- träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm sammanhang. komplexa rörelser i olika rörelser relativt väl till aktiviteten I danser rörelse- träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm sammanhang. komplexa rörelser i olika miljöer varierar anpassar sina rörelser väl till aktiviteten I danser rörelse- träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm sammanhang. BEDÖMS - Fortlöpande under lektionstid. Du kan ibland anpassa rörelserna till den valda musiken i mindre utsträckning röra dig i förhållande till musikens takt med olika rytmer. I liten grad kan du anpassa rörelsen till syfte sammanhang. Du kan för det mesta anpassa rörelserna till den valda musiken rör dig i förhållande till musikens takt med olika rytmer. Till större delen kan du anpassa rörelsen till syfte sammanhang välja strategi för detta. Du kan anpassa rörelserna till den valda musiken rör dig i förhållande till musikens takt med olika rytmer. Du anpassar även rörelsen till syfte sammanhang väljer en fungerande strategi för detta, tex lägger på en egen känsla eller stil. 9

10 TEORETISK INLÄMNINGSUPPGIFT ÅK 7-8: planera, praktiskt genomföra värdera idrott andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse livsstil Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan hälsan. Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, t.ex. förbättring av konditionen. Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost hälsa Hur individens val av idrotter andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, t.ex. av kön. Ord begrepp för samtal om upplevelser effekter av olika fysiska aktiviteter träningsformer. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser föra enkla till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost andra faktorer kan påverka hälsan den fysiska förmågan. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser föra utvecklade relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost andra faktorer kan påverka hälsan den fysiska förmågan. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser föra välutvecklade väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost andra faktorer kan påverka hälsan den fysiska förmågan. BEDÖMS: - Skriftlig inlämningsuppgift med mål, planering genomförande av planeringen. - Hur väl uppgiften är fördjupad med, resonemang analys av mål träningsupplägg. Du för ett grundläggande rent faktabaserat resonemang om effekter. Du kan ge mer konkreta exempel på hur olika faktorer påverkar DIN hälsa träning utifrån DITT upplägg. Du kommer till slutsatser utifrån ditt grundläggande resonemang. Du analyserar resonerar på en djupare nivå genom att utveckla dina slutsatser utifrån hur, vad varför kan ge konkreta exempel på förändringar, motivera dessa. 10

11 TRÄNINGSPLANERING ÅK 9: planera, praktiskt genomföra värdera idrott andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse livsstil BEDÖMS: Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan hälsan. Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, t.ex. förbättring av konditionen. Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost hälsa Hur individens val av idrotter andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, t.ex. av kön. Ord begrepp för samtal om upplevelser effekter av olika fysiska aktiviteter träningsformer. Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för planera träning andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser föra enkla till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost andra faktorer kan påverka hälsan den fysiska förmågan. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för planera träning andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser föra utvecklade relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost andra faktorer kan påverka hälsan den fysiska förmågan. Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för planera träning andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser föra välutvecklade väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost andra faktorer kan påverka hälsan den fysiska förmågan. - Skriftlig inlämningsuppgift med mål, planering genomförande av planeringen. - Hur väl uppgiften är fördjupad med, resonemang analys av mål träningsupplägg. Du sätter mål planerar genomför aktiviteter för att nå detta. Ditt resonemang om effekter är till större delen faktabaserat grundläggande. Dvs du berättar vad du ska göra hur. Du kan ge mer konkreta exempel på hur olika faktorer påverkar DIN hälsa träning utifrån DITT upplägg. Du motiverar. Du analyserar resonerar på en djupare nivå kan ge konkreta exempel på förändringar 11

12 Inlämningsuppgift Tema 2 Åk 6 Under tema 2 ska du föra en loggbok, eller en processbeskrivning, efter varje delmoment. Det du i loggboken ska fundera kring är: - Hur kändes det att genomföra aktiviteten? - Vilken typ av träning har vi genomfört? (Kondition /eller styrka? Låg-, medel-, eller högintensiv träning? Explosiv eller uthållig?) - Vad finns det som kan ha påverkat ditt genomförande? - Finns det några risker med aktiviteterna som vi genomfört? Exempel. Motivera. - Ska du göra något annorlunda nästa gång? 12

13 Inlämningsuppgift Tema 2 Åk 7 Max två sidor till del A. Använd Times New Roman, 12 Pt 1.5 radavstånd. DEL A 1. Förklara följande begrepp ge även exempel på aktiviteter (som du har genomfört under tema 2) där dessa träningsformer tränas: Statisk träning, dynamisk träning, explosiv träning uthållig träning. Motivera varför. 2. Olika idrotter ger olika träningseffekter. Jämför två aktiviteter som du genomfört under tema 2. Vilka likheter /eller olikheter finns det när det gäller konditionsrespektive muskeleffekter? Vad kan det finnas för risker? Motivera utifrån dig själv, hur varför. Om du utförde dessa aktiviteter regelbundet under en längre tid hur skulle det påverka dig? Max två sidor till del B. Använd Times New Roman, 12 Pt 1.5 radavstånd. DEL B 1. Gå in på fyll i testet för kost. Kopiera över Resultat i din inlämningsuppgift. Kommentera resultatet från kosttestet: - Tycker du att resultatet stämmer överens med dig? Motivera. - Vilka förändringar kan du göra varför? - Hur påverkar dina kostvanor din hälsa din träning. Motivera hur varför. Inlämning senast vecka 49, fredag. Lycka till! TIPS FRÅN COACHEN: Utgå från dig själv! Utveckla resonemanget - Ställ frågorna: Vad, Hur Varför? OM du hämtar fakta från annat ställe än lektionerna ange källor! 13

14 Inlämningsuppgift Tema 2 Åk 8 Max två sidor till del A. Använd Verdana, 11 Pt 1.5 radavstånd. DEL A 1. Gå in på fyll i testet för motion. Kopiera över Resultat i din inlämningsuppgift. Kommentera resonera kring resultatet: Stämmer det? Motivera. Kan du göra förändringar fick du bra tips? Motivera. Hur påverkar dina motionsvanor din hälsa ditt välbefinnande? Motivera Vilka risker kan det finns med träning att inte träna? Motivera utifrån dig själv. 2. Välj någon av de aktiviteter vi gjort i tema 2. För ett resonemang (spekulera/vad tror du?) motivera varför: Hur denna aktivitet skulle påverka din hälsa ditt välbefinnande, om du utför den regelbundet under en längre tid? Vad finns det för risker? Hur påverkar kroppsideal våra träningsvanor vår hälsa? Max två sidor till del B. Använd Verdana, 11 Pt 1.5 radavstånd. DEL B 1. Gå in på fyll i testet för kost. Kopiera över Resultat i din inlämningsuppgift. Tycker du att resultatet stämmer? Motivera. Vilka förändringar kan du göra varför? Fick du bra tips från resultat motivera. Hur påverkar dina kostvanor din hälsa din träning. Motivera hur varför. Inlämning senast vecka 49, fredag. Lycka till! TIPS FRÅN COACHEN: Utgå från dig själv! Utveckla resonemanget - Ställ frågorna: Vad, Hur Varför? OM du hämtar fakta från annat ställe än lektionerna ange källor! 14

15 Inlämningsuppgift Tema 2 Åk 9 1) Träningsplanering samt träningsdagbok via FunBeat. ( Med början i tema 1 så ska du via FunBeat ha gjort en träningsplanering, med: - Mål - Metod - Genomförande (Detaljplanering samt dagbok varje vecka) - Utvärdering Träningsplaneringen ska du ha fört in i FunBeat senast vecka 43. Eventuell revidering ska vara gjord v. 46 v. 49 har du slutinlämning med en utvärdering av din planering ditt mål. Lycka till! 15

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus 1 Centralt innehåll tema 2: Rörelse Hälsa och livsstil Friluftsliv och utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Olika idrotter, inomhus och

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus 1 Centralt innehåll tema 2: Rörelse Hälsa livsstil Friluftsliv utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap andra redskap. Olika idrotter, inomhus utomhus, samt danser

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 4 Samhälle och utevistelser

LPP Idrott och hälsa Tema 4 Samhälle och utevistelser 1 Centralt innehåll tema 4: Åk 6 Åk 7-9 Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Olika idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Takt

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 3 Samhälle och vinterliv

LPP Idrott och hälsa Tema 3 Samhälle och vinterliv 1 Centralt innehåll tema 3: Rörelse Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Olika idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Takt

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 3 Arbetsbelastning och vinterliv

LPP Idrott och hälsa Tema 3 Arbetsbelastning och vinterliv 1 Centralt innehåll tema 3: Rörelse Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Olika idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Takt

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

3.4 IDROTT OCH HÄLSA

3.4 IDROTT OCH HÄLSA 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor be tydelse för

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Syfte IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om

Läs mer

Idrott & Hälsa. Lgr11. Kent Andersson, Kumla

Idrott & Hälsa. Lgr11. Kent Andersson, Kumla Idrott & Hälsa Lgr11 Syfte Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse

Läs mer

Idrott och hälsa bedömning. Kommentar

Idrott och hälsa bedömning. Kommentar Idrott och hälsa bedömning Elevens namn Personnummer Rörelse i olika miljöer Rörelser inomhus (t.ex. bollsporter, lek, kondition, styrka, koordination) Bristfällig rörelseförmåga. Behöver utveckla: Kan

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 1 Kondition och Utevistelser

LPP Idrott och hälsa Tema 1 Kondition och Utevistelser 1 Centralt innehåll tema 1: Rörelse Hälsa livsstil Friluftsliv utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med (gymnastikredskap ) andra redskap. Olika lekar, spel idrotter, inomhus

Läs mer

Idrott & Hälsa åk 6-9

Idrott & Hälsa åk 6-9 8 veckor: 42 51 (44 höstlov) Dans: Åk 6 Lockinghälsning/Sittdans/Bolldans Åk 7 Afro Åk 8 Bugg Åk 9 Rep. bugg + Vals Åk 6 - Loggbok Åk 7-8 Instuderingsuppgift Träningsdagbok (6v) åk 9 TEMA 2 - Kropp & Genus

Läs mer

Arbetsområde: Planera, genomföra, utvärdera kondition-, styrka-, rörlighetsträning

Arbetsområde: Planera, genomföra, utvärdera kondition-, styrka-, rörlighetsträning Sida 1 av 5 Arbetsområde: Planera, genomföra, utvärdera kondition-, styrka-, rörlighetsträning Allmän information Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig planera, genomföra och utvärdera fysisk

Läs mer

Kursupplägg Idrott och Hälsa Årskurs 9

Kursupplägg Idrott och Hälsa Årskurs 9 ESS Gymnasiet Kursupplägg Idrott och Hälsa Årskurs 9 Idrott och Hälsa Martin Nyman 2015 Kursplan - Idrott och hälsa Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.

Läs mer

Hälsoprojekt. - att arbeta mot en egen målsättning. Adolf Fredriks musikklasser åk 9

Hälsoprojekt. - att arbeta mot en egen målsättning. Adolf Fredriks musikklasser åk 9 Hälsoprojekt - att arbeta mot en egen målsättning Adolf Fredriks musikklasser åk 9 Hälsoprojekt Den personliga hälsan bygger på livsstil och levnadsvanor. Motion och träning är en viktig del av levnadsvanorna

Läs mer

IDH 3.4 IDROTT OCH HÄLSA. Syfte

IDH 3.4 IDROTT OCH HÄLSA. Syfte 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor be tydelse för

Läs mer

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. IDROTT & HÄLSA Centralt innehåll Ämnet idrott och hälsa delas in i tre arbetsområden. Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Styrketräning,

Läs mer

CENTRALT INNEHÅLL RÖRELSE åk 4-6

CENTRALT INNEHÅLL RÖRELSE åk 4-6 Namn: Klass: CENTRALT INNEHÅLL RÖRELSE åk 4-6 en kan delta i en kan delta i en kan delta i lekar, spel och lekar, spel och lekar, spel och idrotter som idrotter som idrotter som innefattar innefattar innefattar

Läs mer

Ämnet Idrott och hälsa i Måsöskolan

Ämnet Idrott och hälsa i Måsöskolan Ämnet Idrott och hälsa i Måsöskolan Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor

Läs mer

Idrott & Hälsa HT-16 Vecka Aktivitet LEKAR & SAMARBETSÖVNINGAR Rörelse Sammansatta grovmotoriska grundformer genom olika lekar utomhus.

Idrott & Hälsa HT-16 Vecka Aktivitet LEKAR & SAMARBETSÖVNINGAR Rörelse Sammansatta grovmotoriska grundformer genom olika lekar utomhus. Idrott & Hälsa HT-16 Vecka Aktivitet 34-35 LEKAR & SAMARBETSÖVNINGAR Sammansatta grovmotoriska grundformer genom olika lekar utomhus. - att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 1 Kondition & Utevistelser

LPP Idrott och hälsa Tema 1 Kondition & Utevistelser 1 Centralt innehåll tema 1: Rörelse Hälsa och livsstil Friluftsliv och utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med (gymnastikredskap och) andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter,

Läs mer

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner

Läs mer

MH A (D306) Mån Skogslek - Friidrott - Kast. 36 Friluftsliv - Fridrott - Hopp. 37 Friluftsliv - Friidrott - Löpning

MH A (D306) Mån Skogslek - Friidrott - Kast. 36 Friluftsliv - Fridrott - Hopp. 37 Friluftsliv - Friidrott - Löpning Idrott och Hälsa Klass: 6A HT-12 Centralt innehåll & Naturvistelse Sammansatta grundformer i kombination med (gymnastikredskap och) andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och Hälsa & Livsstil:

Läs mer

Rapport Skapande Skola

Rapport Skapande Skola Rapport Skapande Skola 2014-15 1 Sammanfattning av grunderna för ansökan 2 Hur insatsen stödjer målen i Läroplanen 3 Sammanfattning av Skapande Skola 2014-15 Delprocesser med syften 4 Uppföljning Hur gick

Läs mer

Idrott & Hälsa åk 4-6

Idrott & Hälsa åk 4-6 8 veckor: 42 51 (44 höstlov) Dans: Åk 4-5 Danslekar/Sittdans Åk 6 Lockinghälsning/ /Bolldans/ Åk 6 - Loggbok TM 2 - Kropp & Genus - Redskap - Dans & Rytmik - irkelträning - Målspel/bollskolan - Rockringsutmaningen

Läs mer

Ingen Idrott - 4-5:an på utflykt. Kondition: "Kämpen" Parken. Konditionslek: "Flaggan" Parken. Friidrott: Hopp/Löp.

Ingen Idrott - 4-5:an på utflykt. Kondition: Kämpen Parken. Konditionslek: Flaggan Parken. Friidrott: Hopp/Löp. Idrott och Hälsa Klass: 4A HT-15 (gymnastikredskap och) andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och Hälsa & Livsstil: Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i idrott och hälsa

Lokal pedagogisk planering i idrott och hälsa Lokal pedagogisk planering i idrott och hälsa Moment: Rörelse årskurs 1-3 - röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt skapa ett bestående intresse - samarbeta och visa respekt för andra - Grovmotoriska

Läs mer

Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa. lars-ake.backman@skolverket.se

Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa. lars-ake.backman@skolverket.se Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa lars-ake.backman@skolverket.se Varför idrott och hälsa i grundskolan? Varför idrott och hälsa? Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har

Läs mer

Arbetssätt: Åk 1-3 Genom de flesta uppvärmningar träna takt och rörelse till musik. Träna några enkla danser som Sids dans.

Arbetssätt: Åk 1-3 Genom de flesta uppvärmningar träna takt och rörelse till musik. Träna några enkla danser som Sids dans. Bedömningsmatris Idrott och hälsa VAD NÄR VAD/HUR Gradering A-F Kommentar I rörelse till musik i danser anpassar eleven till viss del/relativt väl/väl sina rörelser till takt och rytm Åk 1-6Enkla lekar

Läs mer

Undervisningen ska utformas så att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra.

Undervisningen ska utformas så att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra. IDROTT OCH HÄLSA Ämnet idrott och hälsa behandlar sambanden mellan människans livsstil, hälsa och välbefinnande. I ämnet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus. Ämnets syfte

Läs mer

MH A (D306) Mån Skogslek - Friidrott - Kast. 36 Friluftsliv - Fridrott - Hopp. 37 Friluftsliv - Friidrott - Löpning

MH A (D306) Mån Skogslek - Friidrott - Kast. 36 Friluftsliv - Fridrott - Hopp. 37 Friluftsliv - Friidrott - Löpning Idrott och Hälsa Klass: 6A HT-12 & Naturvistelse (gymnastikredskap och) andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och Hälsa & Livsstil: Kroppsliga och mentala effekter av några olika Kulturella

Läs mer

KG F-4 UNDRE MÅN13.20 V Nätspel. Badminton 1. 4 Nätspel. Badminton 2. 5 Klubbspel. Innebandy 1. 6 Klubbspel. Innebandy 2.

KG F-4 UNDRE MÅN13.20 V Nätspel. Badminton 1. 4 Nätspel. Badminton 2. 5 Klubbspel. Innebandy 1. 6 Klubbspel. Innebandy 2. Idrott och Hälsa Klass: 6A VT-14 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt dans och rörelse till musik Takt

Läs mer

Betyg och bedömning i idrott och hälsa, åk 6. Läsåret

Betyg och bedömning i idrott och hälsa, åk 6. Läsåret Idrott och hälsa Vaxmoraskolan Betyg och bedömning i idrott och hälsa, åk 6. Läsåret 2015-2016 Elevens namn: XX Idrott och Hälsa F E D C B A Terminsbetyg i slutet av ht 2015. Terminsbetyg i slutet av vt

Läs mer

Terminsplanering för Idrott och hälsa HT 2014 ÅK1

Terminsplanering för Idrott och hälsa HT 2014 ÅK1 HT 2014 ÅK1 Samarbetslekar. Friluftsliv, orientering, slagbollspel, skogslek, frisbee Orientering: Titta på en massa olika kartor V. 38 Friidrott (stafett). * utomhus * V. 39 Friidrott (löpning). * utomhus

Läs mer

KG F-4 UNDRE MÅN13.20 V Nätspel. Badminton 1. 4 Nätspel. Badminton 2. 5 Klubbspel. Innebandy 1. 6 Klubbspel. Innebandy 2.

KG F-4 UNDRE MÅN13.20 V Nätspel. Badminton 1. 4 Nätspel. Badminton 2. 5 Klubbspel. Innebandy 1. 6 Klubbspel. Innebandy 2. Idrott och Hälsa Klass: 6A VT-14 Takt och rytm i lekar, och rörelse till musik Simning i mag och ryggläge Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Badvett och säkerhet vid vattnet

Läs mer

KG 6-9 Mån V. 34

KG 6-9 Mån V. 34 Idrott och Hälsa Klass: 6A HT-14 & Naturvistelse (gymnastikredskap och) andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och Hälsa & Livsstil: Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön

Läs mer

KG 6-9 Mån V. 34

KG 6-9 Mån V. 34 Idrott och Hälsa Klass: 6A HT-14 & Naturvistelse (gymnastikredskap och) andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och Hälsa & Livsstil: Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön

Läs mer

Min träningsplanering

Min träningsplanering Min träningsplanering 1. Nuläge Beskriv kort hur din vardag ser ut idag med träning och fysisk aktivitet. Resonera kring om du tränar allsidigt d.v.s. kondition, styrka och rörlighet. tränar du dessa kvalitéer.

Läs mer

Kursplanen i ämnet idrott och hälsa

Kursplanen i ämnet idrott och hälsa DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet idrott och hälsa Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Lokal kursplan. Idrott och hälsa Vår förhoppning är att alla elever på Sjöstadsskolan efter avslutad grundskola ska:

Lokal kursplan. Idrott och hälsa Vår förhoppning är att alla elever på Sjöstadsskolan efter avslutad grundskola ska: Sjöstadsskolan 1 Lokal kursplan Idrott och hälsa 2011-2012 Vår förhoppning är att alla elever på Sjöstadsskolan efter avslutad grundskola ska: Ha ett godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Ha en tilltro

Läs mer

Planera din konditionsträning

Planera din konditionsträning Planera din konditionsträning Idrott och hälsa 1 Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter

Läs mer

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis..

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför kan det vara bra att planera sin träning? Diskutera med bänkkompisen Den bästa träningen är den som blir av Så välj en aktivitet/aktiviteter

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12

Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12 Namn: Klass: Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12 Förmågor i fokus: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang Praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån

Läs mer

Lek, idrott, orientering, simning, motorik

Lek, idrott, orientering, simning, motorik Lek, idrott, orientering, simning, motorik Årskurs och tidsperiod Grundsärskolan v. 35-43. Övergripande mål från läroplanen - Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till

Läs mer

KG F-4 (Un.) Mån 13.20

KG F-4 (Un.) Mån 13.20 Idrott och Hälsa Klass: 6A HT-13 & Naturvistelse (gymnastikredskap och) andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och Hälsa & Livsstil: Kroppsliga och mentala effekter av några olika Kulturella

Läs mer

Om ämnet Idrott och hälsa

Om ämnet Idrott och hälsa Om ämnet Idrott och hälsa Bakgrund och motiv Ämnet idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne där eleven ska utveckla färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse Idrott och Hälsa Rytm & rörelse Idrott och Hälsa - Rytm och rörelse Checklista Att sätta ihop ett rytm och rörelsepass 1. Gör en grovplanering Bestäm vilka som ska ta med musik till skolan. Fundera på

Läs mer

Idrott och hälsa - Kunskapskrav

Idrott och hälsa - Kunskapskrav Idrott och hälsa Kunskapskrav Betyget E i slutet av årskurs 6 1. Deltagande: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014 Lokal pedagogisk planering för s förskoleklass, läsår 2013/2014 Syfte: Skolans uppdrag: Mål: Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Betygskriterier med specificerade krav, år 6 Idrott och hälsa

Betygskriterier med specificerade krav, år 6 Idrott och hälsa Betygskriterier specificerade krav, år 6 Idrott hälsa Namn: Centralt innehåll Klass: Betyg E D Betyg C B Betyg A Kommentar Rörelse till viss del delta i övningar som omfattar sammansatta motoriska grundformer

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Betygskriterier Idrott och Hälsa - Risbroskolan

Betygskriterier Idrott och Hälsa - Risbroskolan Betygskriterier Idrott och Hälsa - Risbroskolan Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Läs mer

Lokal kursplan för idrott och hälsa Wallerska skolan

Lokal kursplan för idrott och hälsa Wallerska skolan Lokal kursplan för idrott och hälsa Wallerska skolan Inledning Varje moment kommer igen i alla årskurser och utvecklas efter elevernas mognadsnivå. För att få en röd tråd i utvecklingen stegras alltså

Läs mer

Pedagogisk Planering. Tappströmsskolan. IDH v (enligt lpo 94)

Pedagogisk Planering. Tappströmsskolan. IDH v (enligt lpo 94) Varför ska vi arbeta med det här Att utveckla allsidiga rörelser är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av

Läs mer

Dans och rörelse till musik

Dans och rörelse till musik Jag kan hitta "ettan" i taktfast musik. Jag kan oftast utföra enkla röresler i takt till musik som är långsam och taktfast. Takt & rytm Dans och rörelse till musik Jag kan ofta utföra mer komplexa röresler

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM Ämnets syfte

TRÄNINGSPROGRAM Ämnets syfte TRÄNINGSPROGRAM Ämnets syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter

Läs mer

Eleven kan på ett i huvudsak (E) fungerande sätt

Eleven kan på ett i huvudsak (E) fungerande sätt Centralt innehåll Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, t ex kön.

Läs mer

syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,!

syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,! fit For Life en presentation av ett arbetsområde från planeringsstadiet med Lgr 11! till slutbedömning och dokumentation.! Å lite till...!!!!! IDROTT & HÄLSA! sammanfattningsvis ges syfte förutsättningar

Läs mer

För årskurs 1 50 poäng IDH

För årskurs 1 50 poäng IDH 2012 Del 1 av 2 Idrott och Hälsa 1 För årskurs 1 50 poäng IDH Två terminer där sex projekt ska genomföras innan sommarlovet. I samarbete med: Alexander Persson Idrottslärare Stockholms Tekniska Gymnasium

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Upplevelser av fysisk aktivitet

Läs mer

RÖDA TRÅDEN IDROTT OCH HÄLSA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN IDROTT OCH HÄLSA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN IDROTT OCH HÄLSA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS ÅK 1 ÅK 2 Eleven deltar och provar på rörelse till musik och jenka. Eleven deltar i skattjakt med enkel karta Eleven kan berätta något om allemansrätten

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 TUMMEN UPP! Ç Idrott och hälsa ÅK 3 Chris Qwist KARTLÄGGNING LGR 11 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till

Läs mer

Elevens val Johan Skytteskolan

Elevens val Johan Skytteskolan Elevens val Johan Skytteskolan Kurskatalog LÅ 16/17 ÅK 8-9 The Capital of Scandinavia ÅK 8 Sid 2 Trä- och metallslöjd. Tillverka din egen lampa Du kommer att i elevens val trä och metallslöjad att få möjligheten

Läs mer

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan LOKAL KURSPLAN I Idrott och Hälsa Mål som eleverna lägst ska ha uppnått uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå denna. De

Läs mer

Ingen Idrott - 4-5:an på utflykt. Kondition: "Kämpen" Parken. Konditionslek: "Flaggan" Parken. Friidrott: Hopp/löp.

Ingen Idrott - 4-5:an på utflykt. Kondition: Kämpen Parken. Konditionslek: Flaggan Parken. Friidrott: Hopp/löp. Idrott och Hälsa Klass: 4A HT-15 (gymnastikredskap och) andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och Hälsa & Livsstil: Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och

Läs mer

DANS RÖRELSE TILL MUSIK

DANS RÖRELSE TILL MUSIK DANS RÖRELSE TILL MUSIK Arbetsområde I detta arbetsområde ska vi jobba med olika former av dans och rörelse till musik. Vad är takt, rytm och sammanhang. Hur sätter man ihop en gruppdans? Vilka moment

Läs mer

Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem

Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem Luossavaaraskolans fritidshem; planen uppförd juni 2014 Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem Ett dokument med fritidsverksamhetens syfte, mål och metod. Luossavaaraskolans fritidshem, juni 2014

Läs mer

Strävansmål för de olika arbetsområdena.

Strävansmål för de olika arbetsområdena. Idrott och hälsa Glanshammars skola Glanshammar Lokal kursplan i idrott och hälsa Glanshammars skola, Åk 6 9 Glanshammar Ämnet skall ge förutsättningar och möjligheter att eleven: - utveckla sina fysiska,

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TRÄNINGSLÄRA Ämnet träningslära har sin grund i humanbiologi och idrottsvetenskap. I ämnet behandlas hur kroppen påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssammanhang. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om

Läs mer

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15 ANNERSTA FOOTBALLL ACADEMY Annerstaskolan Kursplan Fotboll Åk 6-9 STRIVE TO BE THE BEST 1 2011-11-15 Fotboll Kursplan Fotboll Ämnets syfte Grundskolans utbildning i fotboll syftar till att fördjupa och

Läs mer

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Träningsdagbok Träningsdagboken har många fördelar Du kan följa din egen utveckling i träningen och vet hur du tränat tidigare. Du kan jämföra träningen med tidigare resultat och få reda på vilken träningsform

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion: Följande provlektion är ett utdrag

Läs mer

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet:

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Personlig Tränare Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt till att medverka till en god folkhälsa På individnivå

Läs mer

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Ämnets

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering. Läsåren 2015/16 och 2016/17

Idunskolans lokala pedagogiska planering. Läsåren 2015/16 och 2016/17 Idunskolans lokala pedagogiska planering Läsåren 2015/16 och 2016/17 Kommunikation Språket är elevens främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar eleven sin identitet,

Läs mer

Dans och rörelse till musik

Dans och rörelse till musik Dans och rörelse till musik Skolverket Lgr 11: I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del/relativt väl/väl sina takt, rytm och sammanhang. Takt Behöver hjälp att

Läs mer

Utveckla resonemang om musicerande

Utveckla resonemang om musicerande Utveckla resonemang om musicerande Nivå E: Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Nivå C: Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Nivå A: Eleven

Läs mer

Särskild Utbildning För Vuxna

Särskild Utbildning För Vuxna Engelska 1, 100 p (ENSENG51) Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven ges förutsättningar att utveckla följande: Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. Förmåga

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM Ämnets syfte

TRÄNINGSPROGRAM Ämnets syfte TRÄNINGSPROGRAM Ämnets syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Skapande och estetiska uttrycksformer Du lär dig att:

Skapande och estetiska uttrycksformer Du lär dig att: Du lär dig att: Prata och lyssna med kompisarna. Berätta om dina egna tankar om olika saker. Prata om olika texter som till exempel tidningar, böcker och berättelser. Använda dator och Ipad för att berätta

Läs mer

Vad står det i kursplanen om hälsa och livsstil åk 7-9?

Vad står det i kursplanen om hälsa och livsstil åk 7-9? TRÄNINGSPROGRAM Vad står det i kursplanen om hälsa och livsstil åk 7-9? Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. UPPGIFT Planering, genomförande & utvärdering

Läs mer

Explosiv Fotbollsträning

Explosiv Fotbollsträning Snabbhet och explosivitet Snabbhet är en mycket viktig fysisk egenskap för alla fotbollsspelare och fotbollsspecifik snabbhet är beroende av ett bra samspel mellan ett antal faktorer, t ex koordination,

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering

Lokal Pedagogisk planering Lokal Pedagogisk planering Europas grönaste stad Ämne: biologi- kroppen Årskurs/termin: åk 5 vt 2016 Undervisande lärare: Martina Malmgren Inledning syfte Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till

Läs mer

Idrottsval. PROLYMPIA åk 2-5 Läsåret Information

Idrottsval. PROLYMPIA åk 2-5 Läsåret Information Idrottsval PROLYMPIA åk 2-5 Läsåret 2016-2017 Information 2 Välkommen till Prolympias Idrottsval Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda dig som elev på Prolympiaskolan ett extra idrottstillfälle där

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Lgr 11 Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Tränarutbildning i förening

Tränarutbildning i förening Tränarutbildning i förening Svenska Fotbollsakademin 2010 Information om tränarutbildningarna i Svenska Fotbollsakademins utbildningsprogram Tränarutbildning - Fotbollsträning Barn- och ungdomsträning

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

Läs mer

Skriftliga omdömen och betygssättning i praktiken

Skriftliga omdömen och betygssättning i praktiken Skriftliga omdömen och betygssättning i praktiken Hur ser vägen från kursplaner till skriftliga omdömen och betyg ut i praktiken? Vilka tankesteg tar läraren på vägen? Referenspunkter för skriftliga omdömen

Läs mer

Broskolans röda tråd i Idrott och hälsa

Broskolans röda tråd i Idrott och hälsa Broskolans röda tråd i Idrott och hälsa Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Hälsa en uppgift för alla på skolan Vad betyder social bakgrund, livsstil och fysisk aktivitet för hälsa och skolprestationer?

Hälsa en uppgift för alla på skolan Vad betyder social bakgrund, livsstil och fysisk aktivitet för hälsa och skolprestationer? Hälsa en uppgift för alla på skolan Vad betyder social bakgrund, livsstil och fysisk aktivitet för hälsa och skolprestationer? Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Smak för motion Fysisk

Läs mer

Arbetshäfte År 7 Namn Klass

Arbetshäfte År 7 Namn Klass Idrott och Hälsa Arbetshäfte År 7 Namn Klass Kunskapsblock 1 Spel och lekar Mål som eleven skall ha nått i år 9 Eleven skall kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Vad är hälsa? Meningsfull tillvaro Sömn Mat och dryck Rörelse Kropp Relationer Individuella hälsomål - vad är det? - Långsiktiga förändringar! - Förändringar som

Läs mer