FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system"

Transkript

1 FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

2 Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får krav från sina kunder och andra intressenter att de skall ha ett kvalitets- och miljöledningssystem. Också andra viktiga delar av verksamheten bör ingå i ett ledningssystem, såsom arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning. Fördelar mot ISO-världen Systemet utgår från SS-EN ISO 9001:2000, SS-EN ISO 14001:2004 och SS samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. Lösningen för alla delar är ett integrerat ledningssystem! KOMPETENTA OCH MOTIVERADE MEDARBETARE - BRA ARBETSKLIMAT GER BÄTTRE DRIVKRAFT - FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Det kan användas av alla typer av organisationer. FR2000 finns som branschanpassade versioner. I dessa används respektive branschs egna begrepp och fokuserar på de krav som är speciellt viktiga i branschen. FR2000 har utvecklats av Företagarna i samarbete med olika branschförbund för att göra det enklare för små- och medelstora företag att införa ett kvalitets- och miljöledningssystem. FR2000 har ett enklare språk vilket gör det lättare att förstå och kommunicera. FR2000 är enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. Organisationen ska kunna införa systemet utan att vara beroende av extern hjälp. FR2000 är en tolkning av ISO-standarderna för kvalitet och miljö. Till skillnad från ISO är FR2000 flödes- och processorienterat och därför enklare att förstå och genomföra. Systemet följer dina processer från kundförfrågan, genom ditt företag till leverans. Enkelhet, affärsmässighet och regelbundet förbättringsarbete är den röda tråden genom hela systemet. FR2000 har en lägre kostnad för certifiering. 2 Läs mer om FR2000 på

3 Men om kunden kräver ISO? FR2000 är ett accepterat kvalitets- och miljöledningssystem. Det innehåller alla de krav som finns i motsvarande ISO-standarder. Skulle din kund ändå insistera på att du ska ha just ISO behöver du inte börja om. Det räcker att ringa ISO-revisorn! Branschanpassat för flertalet branscher 14 branschföreningar har i dagsläget anslutit sig till FR2000 och gjort egna anpassningar med specifika krav för branschen. På ser du vilka föreningar som har egna anpassningar. Miljöutredning Organisationen skall upprätta dokumenterade rutiner för att inventera och dokumentera alla miljösituationer som orsakas av organisationens verksamhet och produkter och bedöma vilka som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. Arbetsmiljö Organisationen skall upprätta dokumenterade rutiner för att undersöka, genomföra INVESTERING SOM GER TILLBAKA - NÖJD KUND och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöarbetet skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Brandskydd Organisationer som äger eller är nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall upprätta dokumenterade rutiner för brandskydd. Resultatet av brandskyddsarbetet skall dokumenteras och bevaras. Läs mer om FR2000 på 3

4 Omfattning Kraven i basversionen av FR2000 är generella och avsedda att kunna tillämpas av alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och vilken produkt som tillhandahålls. Organisationer i branscher där det finns giltiga branschanpassningar skall använda dessa, oavsett om organisationen är medlem av aktuellt branschförbund eller inte. Om organisationen har flera olika verksamheter och huvudverksamheten (mer än 50% av omsättningen) finns i en bransch med giltig branschanpassning, skall denna användas. Om något eller några krav i FR2000 inte är tillämpliga eller inte kan tillämpas skall organisationen beskriva varför. Utbildning Kunskap är en viktig förutsättning för att kunna utveckla organisationens verksamhet. Föreningen och de certifierade FR2000-konsulterna erbjuder olika former av stöd till organisationer som vill införa FR2000. Certifiering En organisation som uppfyller kraven i FR2000 kan få ett certifikat på detta. Rådet för FR2000 godkänner och utfärdar certifikatet efter granskning av en revisor som är godkänd av Rådet. När systemets rutiner är införda och tillämpas kan organisationen begära revision. Revisorn granskar dokumentationen och hur organisationen tillämpar rutinerna i sin verksamhet. Revisorn bedömer om organisationen kan godkännas. Om så är fallet, utfärdas ett certifikat som organisationen får använda i sin marknadsföring. Systemet följs upp genom årliga tillämpningsrevisioner. För närmare uppgifter om tillvägagångssätt och kostnader för certifiering, kontakta FR2000- kansliet. Revisorer garanterar kvaliteten Huvudmannaskapet för FR2000 har idag FR2000 i Sverige ekonomisk förening. Ett helt oberoende råd med ledamöter som representerar olika kompetenser som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, skydd mot olyckor, tjänsteverksamhet och tillverkande verksamhet är ansvariga för och fastställer kraven. Tillämpningsrevisioner sker varje år och vart tredje år kan certifikaten förnyas efter en grundlig revision. Revisorerna är fristående personer som godkänns av Rådet för FR2000. För att bli godkänd krävs att revisorn har revisionsledarutbildning och har genomfört revisioner tidigare inom samtliga områden. 4 Läs mer om FR2000 på

5 Så här kan det gå till En kortfattad beskrivning: FR2000 innehåller 16 avsnitt för verksamhetsbeskrivning och 53 avsnitt för verksamhetsledning. Det är mot dessa avsnitt organisationen revideras. Systemet är uppbyggt i 10 kapitel med en tydlig, flödesorienterad struktur. 1. En verksamhetsbeskrivning som speglar nuläget tas fram genom diskussioner med medarbetare och dokumenteras. 2. En nulägesanalys som kartlägger rutiner, funktioner, arbetsmetoder (oavsett om de är bra eller dåliga) tas fram genom intervjuer med personer i företaget, SWOT-analyser och arbetsflödesanalyser. Företagets olika miljösituationer kartläggs, liksom aktuella lagkrav samt riskanalyser. 3. En rapport som beskriver styrkor, svagheter, hot och möjligheter (SWOT) skrivs. Åtgärder föreslås på kort och lång sikt. Rapporten är underlag för en handlingsplan. 4. Nulägesanalysen fortsätter med externa kontakter, intervjuer med kunder och leverantörer. 5. Analyserna sammanställs och förslag till nya och förbättrade rutiner fastläggs. 6. En verksamhetshandbok med verksamhetsbeskrivning upprättas. Detta innebär att dokumentera affärsidé, policies och alla rutiner från förfrågan till leverans och slutligt omhändertagande av produkten. Kraven i FR2000 Verksamhetsledning 1. Ledningen Affärsidé, riktlinjer, mål, organisation, riskhantering, förbättringsarbete, kompetensförsörjning, miljöutredning samt hälsa och säkerhet. 2. Marknadsföring och försäljning Marknad, hantering av order och reklamationer, uppföljning av levererade produkter samt kundtillfredsställelse. 3. Produktutveckling Styrning, genomgång, utprovning och dokumentation av produktutvecklingsarbetet. 4. Inköp Leverantörsbedömning, produktval och mottagningskontroll. 5. Produktion Planering och styrning av arbetet, kontroll samt underhåll av fordon och utrustning. 6. Distribution och leverans Godsmottagning, leveransgenomgång, emballering, märkning, förvaring och distribution. 7. Installation och montage Val av personal, planering av utrustning och resurser, arbete hos kund och information till kund. 8. Service Service till kunder, underhåll och hantering av reservdelar etc. 9. Dokumentstyrning Styrning och förvaring av dokument samt informationssäkerhet. 10. Verksamhetsbeskrivning En översikt över systemet som visar hur organisationen och dess verksamhet ser ut. Läs mer om FR2000 på 5

6 Verksamhetsbeskrivning Systematiskt brandskyddsarbete Därför är det smart att välja FR2000! Enklare än ISO. Billigare än ISO-certifiering. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet, samt verksamhetsbeskrivning på samma gång. Kvalitetsledningssystem Miljöledningssystem Sparar tid, pengar och arbete. Enklare att införa. Lätt att förstå. Leder till konkreta handlingar. Är ingen pappersprodukt. Innebär effektivare arbetsrutiner. Tydliggör ansvarsområden. Ökar förtroendet hos din kund. Systematiskt arbetsmiljöarbete Skapar ordning och reda. Ger kontroll över felhantering. Alla i företaget är delaktiga. 6 Läs mer om FR2000 på

7 Foto: Åsa Lindeblad Goda exempel Här är exempel på organisationer som valt att certifiera sig enligt FR2000: Mälarvarvet Stålbyggnad AB, Stockholm U.R. Plåt & Smide AB, Stockholm Ingvars Trafikutbildning AB, Vetlanda Bennströms Solskyddsgruppen AB, Västerås Röstberg & Bengtsson AB, Gävle Sensum Lås & Larm AB, Katrineholm KGC Verktyg & Maskiner AB, Älvsjö Västkustmålarna i Varberg AB, Varberg Fallqvist Glasmästeri Eftr. AB, Karlskoga Företagarna i Varbergs kommun, Varberg Örebro Trädgårdshall AB, Örebro Tolkförmedlingen, Mariestads kommun Effect Management Development AB, Karlstad Crustocon AB, Örebro Spedab i Örebro IPTL AB, Örebro TMC Betongelement AB, Vara Skoogs Mek Verkstad AB, Gävle AB C. Edgren, Örebro Svenska Hus Förvaltning AB, Göteborg Ågrens Mekaniska AB, Strömsund Väner Tekno AB, Lidköping MEA AB, Mariestad Nike Tech AB, Mariestad Beros Verktygsslipning AB, Kalmar Thore Boström Maskin AB, Gävle Övriga certifierade organisationer hittar du på vår hemsida Läs mer om FR2000 på 7

8 För oss har certifiering inneburit att vi och våra kunder känner trygghet gällande kvalitetssäkringen av våra produkter. Idag är vi leverantör till ett av världens mest kvalitetskrävande företag, Toyota, tack vare FR2000. Åsa Gannå, VD, Nike Tech i Mariestad AB FR2000 har hjälpt oss att få ordning på våra interna rutiner så att vi gör färre fel, vilket i sin tur gynnar våra kunder. Urban Fors, VD, Reco Port AB Certifieringen ledde till att våra roller blev mycket tydligare. Alla vet vad respektive person ska göra och alla gör på så sätt rätt sak. Även om vi redan tidigare tyckte att vi hade en god struktur i arbetet, har det blivit mycket bättre efter processen med FR2000. Framförallt vågar man släppa ansvaret för vissa bitar i förvissning om att rätt person har kontroll. Även om nyckelpersonerna är tillfälligt borta fungerar arbetet på ett bra sätt. För våra kunder, som framför allt är kommuner, är det en trygghet att veta att vi är granskade av en utomstående part och att en mätning av kvaliteten sker kontinuerligt. Jag ser enbart fördelar med vår certifiering. Per Janson, VD Fristaden allgott AB Ungdoms & Familjevård FR2000 i Sverige ekonomisk förening Nybohovsbacken 23 25, STOCKHOLM Telefon Fax E-post Läs mer om FR2000 på

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Förord Med denna vägledning vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att underlätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem för

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer