Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September Träflasklöpet 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011"

Transkript

1 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011 Träflasklöpet år med SundbornsNytt I oktober 1981 utkom det första numret av den lokala tidskriften SundbornsNytt med Sundborns S- förening som utgivare. Det är alltså 30 år sedan och det är verkligen ovanligt, att en tidning med enbart ideella krafter har så lång livslängd. Texter, bilder, layout, distribution och annonsförsäljning, för att få pengar till tryckningen, allt är ideellt arbete. Distributionen eller utdelning av tidningens ex är uppdelad på olika personer, som har sina utdelningsdistrikt. Alla vet vad de skall göra. Det är så det hela kan fungera. Det är naturligtvis inspirerande, att tidningen efterfrågas. Även om man flyttar från Sundborn, händer det, att man vill ha tidningen även i fortsättningen. Det brukar kunna ordnas på något sätt. Det är många frågor som har belysts under åren. Det kan man se, när man bläddrar igenom de olika tidningarna. Med fyra nummer årligen blir det ett stort antal och man upplever mycket av historien i Sundborn. Forts på sidan 3

2 Dagen idag är en märkvärdig sak. Tänk, evighet fram och evighet bak. 2 Britt Källsröm ordförande Sundborns s-förening INNEHÅLL: Ledare sid 2 SundbornsNytt ubder 30 år.... sid 3 Sveriges största arbetsplats.... sid 4 Musik i sommarkväll sid 5 Sommarfestival sid 6 i Sundborn sid 7 Från Kartbacken till Shanghai.. sid 8 New York World Police and.... sid 9 Uppsnyggning sid 10 Hemtjänsten startar nattpatrull. sid 11 Sundborns Hembygdsförening. sid 12 Barnfattigdom sid 13 45:e Träflasklöpet sid 14 Allsångskväll i Karlsbyheden... sid 15 Annonser sid 16 SUNDBORNSNYTT Lokal områdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen till hushåll inom Sundborns postdistrikt. Utkommer med 4 nummer per år. Adress: Sundborns Nytt Gärd Hedlund Hobborn SUNDBORN Telefon: Annonser beställes av: Gärd Hedlund Christina Knutsson Barbro Norman Sundborns S-förening Postgiro Tryck: Strålin & Persson, Falun Så skriver författaren Alf Henriksson. Man måste stanna upp litet och reflektera. Visst är det tänkvärt. Det gäller att använda denna märkvärdiga dag till något man känner för. Att leva i nuet. Att leva se n, då missar man dagen. Det är dock lättare sagt än gjort. Men det kan ändå förtjänas att stanna upp litet. Ja, så har sommaren gått och hösten gjort sitt inträde. Hoppas att det blir en fin höst utan dessa våta regnskurar, som gör allt blött, blött. Turisterna har kommit till Sundbornsby även denna sommar och gått fram och tillbaka i byn och förhoppningsvis fått positiva upplevelser och gärna kommer tillbaka. Att uppleva andra miljöer är inspirerande. I denna tidning berättas från kortare pensionärsresor till resor ut i världen på stora evenemang. Som USA, Kina osv. Det händer en hel del Sommarfestivalen Positivt att Sundborns sommarfestival arrangerades av lokala initiativtagare i samarbete med idrottsföreningar. Triathlontävlingen var en kul grej. Abborrarna i ån borde ha blivit vettskrämda, när över hundra simmare plumsade i vid kyrkparkeringen och vispade runt i vattnet ner mot dansbanan. Kul att hela arrangemanget gav mersmak så att det återkommer nästa år. Om inte alltför många käppar sätts i hjulet, kan kanske turistparkeringen vid dansbanan vara uppsnyggad till nästa år. Och med toaletter/bajamajor som är välstädade. Det kan bara bli trevligare. För alla både närboende och besökande. Cykelled på gång Cykelleden Backabro Hosjöholmen har fått klartecken och finanisering från Trafikverket och Region Dalarna att byggas. Det är Backa Fritid som har initierat frågan och nu fått uppdraget. Det innebär att cykellederna från Falun, Hosjö och Vika binds samman med befintliga mindre vägar och kan bli ett bra cykelturiststråk till både Sundborn och Svärdsjö. Cykelturism kommer att utvecklas som en bra aktivitet, där både upplevelse och rörelse kan kombineras. Ett utvecklingsområde för Sundborn! Förstudie kursverksamhet målning och design Ett arbete till en förstudie för att utveckla Sundborn har inletts under sommaren. Det är några som har åtagit sig att fundera över hur flera skall lockas till Sundborn. Tyngdpunkten fokuserar på målning och design under ett veckoslut. Deltagarna skall därutöver äta och bo någonstans och även uppleva andra saker som ett gott minne från Sundborn. Konceptet skall nu utvecklas och en testhelg är aktuell på våren nästa år. Detta arbete stöds av Region Dalarna. Det visar sig, att utvecklingsplanen Leva och bo i Sundborn, som sockenbor arbetade med under förra året, ger ringar på vattnet. Ytterligare ett exempel på att det rör sig. Viktigt nu att sundbornsborna ger sitt fulla stöd till utvecklingen allt eftersom olika förslag presenteras. Mitt i detta skall inte heller glömmas de stora idrottsarrangemang som genomförs i Sundborn med både hundratals och tusentals deltagare, som kommer hit för att tävla och uppleva. Kan nämnas Träflasklöpet, SportEwa Cup och Dala-Dubbeln. Sedan kan vi se fram emot julmarknaden 11 dec, som kommittén nu som bäst håller på att förbereda. Denna märkvärdiga dag kan användas för en positiv framtid. Britt Källström

3 SundbornsNytt under 30 år Initiativtagare och utveckling från handarbete till digitalisering Initiativtagare till tidningen var Ivar Jonsson, Danholn och som nu tyvärr är bortgången. En enveten, idérik och hängiven tidningsmakare. Han samlade några personer hemma hos sig för att göra tidningen. Vid starten 1981 var det verkligen handarbete. Texter, som några lämnat in, skulle skrivas in. Sedan blev det räkning av tecken för att få in spalterna i rätt storlek. Det gick 37 tecken på enkel spalt och 78 tecken på dubbel spalt. Det räknades och skrevs och klistrades till långt in på natten för att få det klart. Några bilder blev det också och som Ivar framkallade i sin bastu, men det fick inte bli för många, för det kostade extra på tryckeriet. Efter ett antal år tog Erik Larsson och Göran Hermansson över ansvaret för att göra tidningen. Vi jobbade med tidningen till både klockan två och tre på nätterna, berättar Erik Larsson. Det krävdes att det sattes datum för manusstopp och det gäller fortfarande. Då har det tjatats en hel del på olika förväntade skribenter, som inte kunde förmå sig att lämna manus i tid. Vilket naturligtvis blev ett problem, när tider inte hölls. Så småningom kunde den digitala tekniken användas och då slapp man ifrån allt handarbete med klippa, klistra och räkna samt uppesittarkvällar långt in på natten. Med digitaliseringen blev det också bättre möjligheter att få med bilder, precis så många man vill ha utan extra kostnad. Ett axplock ur olika nummer av SundbornsNytt Att bläddra i de gamla tidningarna är en historieskrivning över vad som rört sig i Sundborn. En del frågor går igen. De tycks vara ständigt aktuella. Som vägstandard och lägenheter. Första numret i oktober 1981 innehöll ett välkomnande till nybyggarna på Sandsberg, som då bebyggdes med villor. Där hittar man också inbjudan till bymöte om vattnet i Blixbo och Danholn. Vattnet var av dålig kvalitet och blev bra så småningom genom intensiva påtryckningar från byborna genom Ivar Jonsson. Våren 1982 stod det något om vägen Hobborn Lilltäkt. Vägen skulle beläggas med oljegrus. "Äntligen kan man säga", uttryckte skribenten. Frågan om vägstandard känns igen, eller hur? Byggnation av barnstuga, nytt för Sundborn, beskrevs hösten Hyreslägenheter på Sandsberg skrevs det om Kan väl bara konstateras, att det i stort sett inte byggts några i Sundbornsby sedan dess. Det har varit politiska artiklar, rapporter från landstinget och kommunen, krönikor, musik, idrott, byskildringar, intervjuer med sockenbor, referat och rapporter. Marianne Hedenströms, Kårtäkt, historiska skildringar av Sundborns olika byar uppskattades mycket. Intervjuer med sundbornsungdomar, som vistats utomlands, medverkade till att föra in internationella vindar. Spännande att läsa. En tidning, som utkommer bara fyra gånger per år, kan aldrig vara aktuell, men ger läsarna en bild över vad som sig tilldragit haver. Idag läser inte alla en daglig papperstidning. I det perspektivet kan en tidning som SundbornsNytt komplettera nättidningen. Den ena varianten är snabb, den andra litet mindre snabb. Det har också skrivits om Sundborn i framtiden, konstfruset, skridskoskola, stadsnät. Ja, allt som man kunnat komma på. Under en trettioårsperiod händer det trots allt mycket, även om det känns som att man går i lunken. På landsbygden finns det mycket ideellt engagemang och det speglas också när man bläddrar i gamla tidningar. Britt Källström som bläddrat i gamla tidningar Flera nedslag i tidningar med tio års mellanrum år 1985, 1995 och 2005 År 1985 Semla-Mixen lagskidtävling på elljusspåret med 20 lag. Då var skidåkningen på topp. Dåvarande kommunalrådet Nils Dahlberg ställdes mot väggen och utfrågades om sin syn på energi-, ungdomsfrågor samt om miljön runt sjön Tisken och hur man skulle klara den framtida avfallshanteringen. År 1995 Artikel om Pers Hildur och utveckling av Sundbornsdräkten och Carl Larssonfilten. Glimtar från Rostberg var återkommande under några år. Hattparad på Stora Hyttnäs var aktuell den sommaren också. EU-val genomfördes året Marianne Hedenström berättade om byn Gallsjön vacker by i dalen. År 2005 Vägarna i Sundborn var en aktuell fråga. Landsbygden skall också utvecklas och leva var en rubrik. Butiken Palettens framtid lyftes fram. En enkät, som ställts till sockenborna, om boende, fritid, kollektivtrafik m m refererades. Det berättades om Per Resares affär i Danholn. Trubaduren Mats Paulson gästade Sundborn för 18:e gången. Konstfruset i Karlsbyheden berättades det också om. Nästa nummer av SundbornsNytt kommer i december Välkommen att annonsera! Bostäder på landsbygden Det finns ett beslut om att ett lägenhetsprojekt skall startas på landsbygden under det kommande året. Det byggs just nu lägenheter i centrum vid Norra Järnvägsgatan och på Gruvriset, men det behövs även utanför centrum. Tomtinventering lär ska ha skett i Sundbornsby, så det kan kanske hända något även här. Påtryckningar har skett till och från. Ordspråket Droppen som urholkar stenen kan ge resultat. 3

4 1,5 miljoner elever och knappt vuxna arbetar dagligen i skolan. Det eleverna upplever under sin skoltid kan betyda mycket för hur de kommer att uppfatta sina rättigheter och skyldigheter som vuxna arbetstagare. Det gör mitt arbete och lärarnas arbete mycket viktigt varje dag. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011; står att läsa i det inledande kapitlet: Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att alla elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Kunskap om den nya läroplanen, Lgr 11, är ett stort arbete. Nätverksarbete mellan skolorna är ett sätt att nå framgång i likvärdigheten skolorna emellan. Vi arbetar i dag mycket intensivt med att implementera Lgr 11 i skolan. Arbetet leds av en utvecklingspedagog på skolkontoret i Falun. Hon driver på arbetet för oss skolledare och de lärare som är utsedda att vara processstödjare på skolorna. Det finns en processstödjare på varje skola i kommunen. De har till uppgift att planera och strukturera implementeringsarbetet på våra pedagogiska konferenser. Ett viktigt arbete som skall komma eleverna till del. Eleverna kommer att märka skillnad genom ett förändrat arbetssätt där den största förändringen är att alla lärare skall föra en så kallad Måldialog med varje elev i varje ämne. Denna måldialog är viktig ur elevernas synpunkt då den beskriver vad eleverna skall klara i varje ämne för att nå 4 SUNDBORNS NYTT NR 3 SEPTEMBER 2011 Sveriges största arbetsplats En skön höst! önskar vi er alla STF Vandrarhem Sundborn Mobil: Reception: målet och bli godkända. De som är föräldrar kommer också att märka skillnad då dokumentationen från måldialogen finns med till varje utvecklingssamtal skolan ordnar mellan lärare elev förälder. Ett spännande arbete som kräver mycket energi och entusiasm och det är helt klart en utmaning att organisera detta arbete på tre skolor. Hur skall vi då arbeta för att skapa en livslång lust att lära? Jag tror att du som läser detta kan säga att även om du inte går i skolan längre så utsätts du för situationer varje dag som leder till ny kunskap och nya lärdomar! Du kanske läser tidningar, lyssnar på nyheter eller googlar på nätet. Du kanske gör något som blir fel och upptäcker efteråt hur du egentligen skulle ha gjort. Du kanske samtalar med någon nära vän som tar dig med på nya upptäckter. Ja, det finns så många olika situationer som leder till ny kunskap. Skolan i dag är inte som skolan var då jag var liten. Skolan i dag skall utbilda elever till att utveckla sin egna förmåga till att inhämta kunskap. Den livslånga lusten att lära finns hos var och en av oss om än i olika grader. Det är vi i skolan som skall utmana eleverna till att bibehålla lusten att lära. Undervisningen skall således vara saklig och allsidig. Att förena denna känsla av lust till ett ämne samtidigt som vi har en kravbild i de olika ämnena, gör vårt arbete mycket komplext. Kravbilden för varje ämne har förtydligats i den samlade nya läroplanen och det är genom måldialogen som kravbilden förtydligas. Är det fel med detta krav? Nej, det tycker inte jag. Det är viktigt med förväntningar, krav och en gemensam bild av vad vi alla behöver kunna för att fortsätta på den livslånga banan av ny kunskap. Genom detta kommer alla elever i Sverige att få ungefär samma grund att stå på. För att ge er en fördjupad bild av kraven i varje ämne ger jag er nu en bild av ämnet Idrott Hälsa: I årskurs 4-6 Rörelse o Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. o Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. o Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. o Simning i mag- och ryggläge. Hälsa livsstil o Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. o Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter. o Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. o Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. Friluftsliv och utevistelse o Att orientera i den närliggande naturoch utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler. o Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. o Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. o Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse. o Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälp av redskap. Allt detta skall komma eleven till del innan eleven har lämnat 6:an i grundskolan. Visst är det fantastiskt vad mycket skolan skall kunna ge i bara ett ämne det finns även 19 st ämnen till. Jag kommer löpande att delge er dessa i mina texter. Hoppas det kan ge er ny insikt och ny kunskap och förhoppningsvis öka den livslånga lusten att lära. Har du tänkt på hur olika fysiska aktiviteter kan stärka din självbild eller hur viktigt det är med uppvärmning innan du kastar dig på en träningsform för att förebygga skador? Ingrid Stenvall Rektor Sundborn- Danholn- och Toftaskolan

5 Musik i sommarkväll med Soundborns och Staffan Wiklander från Blå Grodorna Snart är det Julmarknad i Sundborn igen......nåja, om tre månader, söndagen den 11 december, Men det är hög tid för ett STORMÖTE: Söndagen den 2/10, kl i Klockargården. Kom och var med! Alla som kan tänkas vara intresserade av att delta i marknaden är välkomna. Era idéer behövs för att marknaden ska bli bättre och bättre. Varmt välkomna! Hälsar Julmarknadskommittén För att delta i årets Julmarknad: Betala in anmälningsavgiften, senast den 14/11 till Bg (Sundborns Hembygdsförening), På försommaren presenterade Soundborns sin CD med musik i folkviseton. Inspelningen skedde under vintern i kyrkan med Roberth Ekholm som producent. Soundborns består av åtta sjungande och spelande tjejer från Sundborn eller med anknytning till Sundborn. Med på skivan finns också Beatrice Paping, piano/orgel och Staffan Wiklander från Blå Grodorna på bas. I omslaget, som berättar om låtarna, finns härliga bilder på hela gänget. Här skrivs också "Att få möjlighet att spela in en skiva har varit helt fantastiskt. Helena Hellström visar upp CD:n En råkall helg i februari månad gjordes denna inspelning i Sundborns kyrka. Vilket previlegium att få tillbringa flera timmar inne i värmen i det vackra kyrkorummet och ägna sig åt sång och musik!" Skivan finns till försäljning på bl a Tempo Paletten, turistbyrån, Carl Larssongården, Engkvists och hos optikern i Svärdsjö. 500 ex togs fram i första omgången och de är nästan slut. Eftersom efterfrågan varit stor, kommer en ny upplaga att beställas och kommer att finnas för försäljning. En trevlig musikpresent till födelsedagar eller varför inte till julklapp. Företag 300 kr. Privatpersoner 200 kr. Märk med Julmarknad 2011 Kontakta även Julmarknadskommittén och lämna era kontaktuppgifter: E-post (Annika Petersson fd Larsson) Telefon Lena Engkvist Bord finns att hyra för 100 kr, som betalas till respektive uthyrare: Klockargården: Jenny Källberg, Kvarnen: Chia Jonsson eller Mia Korva Johansson,

6 Sommarfestivalen I slutet av augusti hölls det stor sommarfest i Sundbornsby vid dansbanan. Med uppträdande, dans och mat samt inte minst den första triathlontävlingen med drygt ett hundra deltagare. Man kunde tävla både individuellt och i lag. Genom lagtävlingen kunde ju många delta. I triathlon gäller simning, cykling och löpning. Simningen klarades av i Sundbornsån med simning 300 m från kyrkparkeringen ner till dansbanan. Sedan blev det cykling till Kårtäkt och tillbaka. Därefter ett par varvs löpning genom byn. Vinnare blev Clas Björling, som är triathlet och framgångsrik i sporten. Det fina med ett sådant här arrangemang är också, att alla kan vara med. Inte bara de som är elit. Dalregementets IF med Per Dicander som ledare arrangerade tävlingen. Per kände sig mycket nöjd med resultatet och lovade att komma igen också nästa år. Verkligen lyckat med både tävlingen och alla andra aktiviteter. Nu räknar man med att detta skall bli en återkommande sensommarfest. Sundbornsfestivalen tackar: Huvudsponsor: Hallton Samarbetspartners: Snow X Event, Hyttstugan, SportEwa, Ramirent, Polaris Mora, Erikssons tivoli, Sharp center Borlänge, Servera, Sia glass, Sundborns GoIF, EK Cement, Toyota Center i Dalarna, NW Screen, Bobergs tryckeri, Norkay, Däckvagnen vid ICA Maxi Nu siktar vi på Hocky-Bocky OS juldagen 2011 där överskottet går till att rusta upp Vitsands badplats 6

7 i Sundborn 7

8 Från Kartbacken till Shanghai för sundbornsgrabben En liten presentation: Här skall det berättas om Fredrik Croneborg, Freddie som han också kallas i vissa sammanhang och är 30 år. För att lättare sätta in honom i ett sammanhang, är Fredrik son till Ingrid och Nils Norgren på Kartbacken. Han är också kusin med Brita Norgren, duktig längdskidåkerska. Det är mycket idrott i den släkten. Fredrik har tävlat i triathlon sedan Han har varit svensk juniormästare i sporten. Tidigare var det skateboard, snowboard och golf som gällde. Också där var han framgångsrik. Nu är han med och slåss om de främsta placeringarna i triathlon internationellt. Det är inte så allom bekant hemma här. Därför kändes det extra spännande att träffa Fredrik och nu få berätta om honom. När jag träffar honom skall han om några dagar flyga till Las Vegas och tävla i Ironman 70,3 distansen World Cahmpionships. Triathlon som idrott Vad är då triathlon? Det handlar om att simma, cykla och springa olika distanser. Allt i en följd. Det var ju det som testades i samband med Sundborn Festival. På Triathlonförbundets hemsida beskrivs sporten så här: Det är en livsstilssport. Triathleter är målmedvetna och prioriterar en aktiv fritid, en sund livsstil och välbefinnande. Det är allsidigt och passar alla åldrar och kapacitet. En idealisk motionsidrott." Det är en riktig konditionsidrott alltså. Bekväm världen över Fredrik flyger världen över till tävlingar i USA, Finland, Filippinerna, Thailand, Malaysia, Japan, Korea och Kina, som är hans hemland. Det är där han bor och känner att det är där han hör hemma. Men han kommer till Sundborn också. Han deltog f ö i triathlontävlingen i Sundborn för några veckor sedan. När han är hemma här, blir det en löpvända över Löv-ängsberget i skogen. I Shanghai, där han har sin lägenhet, finns det ingen skog. Bara en park att löpträna i. När han är här tycker han också, att det kan vara trevligt att läsa i SundbornsNytt och i Hembygdsföreningens årsbok. Så han pendlar verkligen mellan olika världar. Att bo i Shanghai Jag har varit utomlands nu i tio år och bor nu i Shanghai, en 20-miljonersstad, berättar Fredrik. Vi kan ju tycka, att Stockholm är stort, men i den jämförelsen är Stockholm litet. 8 Jag har en lägenhet med balkong på 13:e våningen i ett 18-våningshus och som jag hyr möblerad. I Shanghai finns ingen värme i bostäderna, trots att det kan vara ganska kallt på vintern. Jag har i alla fall eget element som jag kan koppla på. Första tiden i Shanghai bodde jag hos en kinesisk familj och där fanns ju ingen värme. Då satt vi vid matbordet med jacka och mössa på. Andningen syntes som vita moln ur mun och näsa. Jag köper viss hemservice. En kvinna kommer tre gånger i veckan och sköter städning, matlagning, disk och tvätt. Det kostar bara 400 kronor per månad, så det är billigt. Jag har lön enligt svensk nivå och lägenhetshyran är c:a kronor. Att äta ute är också billigt. Det finns många goda grönsaker. Sedan blir det ris och nudlar. Kina och språket Shanghai är mycket västerländskt och man klarar sig bra med engelska, men jag kan vardagskinesiska. Det behövdes när man bodde i familj och är bra att ha när man handlar och skall pruta. Jag klarar mig med den kunskapen nu och tänker inte lägga tid på att lära mig mera kinesiska nu i alla fall, säger Fredrik. Fredrik professional triathlete Jag har proffslicens och kan delta i tävlingsklass på hög nivå och som också ger prispengar. Däremot har jag inte sponsorer. Jag har inte lagt kraft på att skaffa sådana, eftersom det också ställer krav på en och med det arbete jag har, klarar jag mig, berättar Fredrik. Jag gör ungefär 30 flygresor per år. Bara inom Kina är det långa avstånd. Det är intressant att vara i Asien. Triathlontävlingarna blir flera och det är roligt att resa och träffa andra som håller på med samma idrott. Träningsförutsättningar i Shanghai Konditionsidrottarna har ökat i antal. Nackdelarna i Shanghai är träningsmöjligheterna. Cykling är svårast. Man får kryssa sig fram bland alla fordon och människor. När man kommer längre ut i staden, går det lättare. Löpträning sker i en park, där jag springer flera varv. Simning kan jag träna på ett gym, där jag är medlem. Där finns en 25-meters bassäng. Nackdelen där, är att det inte finns markerade banor. Annars är jag medlem av Shanghai triathlonklubb, säger Fredrik. Hur är det med jobbet? Vad sysslar du med? Jag har det väl beviljat med flexibla arbetstider och jag kan jobba än var jag är genom att vara uppkopplad på nätet. Jag läste systemvetenskap med början 1999, då när efterfrågan på systemerare var stor. När jag var färdig 2002, hade it-bubblan brustit och det var inte så lätt att få jobb inom området. Då jobbade jag en tid på en golfresebyrå i USA. Sedan blev det assistentjobb till aktiemäklare i Florida. Ett tag jobbade jag på Philips i Eindhoven i Holland. Ett tag i Stockholm, fick en praktikplats i Shanghai. Det var så jag hamnade där. Nu delar jag min tid mellan Stockholm och Shanghai, men det är Shanghai, som är basen för mig. Jobbet handlar om att kundanpassa utbildningar på nätet. Kunder är företag av olika storlek, myndigheter osv. Ett sådant arbete innebär att man kan befinna sig var som helst, säger Fredrik. Det passar mig bra med mitt intresse för träning och tävling. Vad blir det här näst? Kanske litet framfusigt att fråga en kille som är 30 år, men drömmar kan ju finnas. Jag är nöjd med dagsläget så som jag

9 har det. Tänker fortsätta med triathlon så länge det är roligt. Man kan hålla på länge med den sporten Det är en verklig konditionsidrott och man blir bara mer härdad genom åren. Sedan finns det tävlingar som passar alla. SUNDBORNS NYTT NR 3 SEPTEMBER 2011 New York World Police and Fire Games 2011 En del kallar tävlingen försvenskat för Blåljus VM. Det är ingen liten samling tävlande i olika grenar. C:a deltagare samlades i New York för att göra upp om medaljerna. Fyra hamnade faktiskt inom Räddningstjänsten DalaMitt. Från DalaMitt deltog tävlande. En av dessa var Jon Norberg från Sundborns Boda. Till vardags arbetar han som brandman inom Räddningstjänsten DalaMitt. Jag hade för avsikt att tävla i motocross, men det visade sig alltför krångligt att ta med egen maskin och att hyra på plats var heller inte enkelt, berättar Jon. Därför deltog jag i grenen bucket brigade. Man är sex deltagare i laget och det handlar bl a om att ösa vatten i mjuka hinkar. Man blir väldigt blöt kan jag lova, säger Jon. Vi var 10 sekunder frånl bronsmedaljen och hde 20 sekunder till gudmedaljen. Det var mycket tätt mellan de lagen i resultatlistan. Det var i samma gren som jag deltog år 2002 vid Fire Fight Games på Nya Zeeland. Hur ofta arrangeras sådana här mästerskap? World Police and Fire Games genomförs vartannat år, medan Brandmanna VM hålls årligen. Världstävlingen ordnas nästa gång år 2013 och då i Belfast på Irland. Då skall vi vara med hela familjen och då skall jag En brandstationen i New York Fredrik är, som definitionen av triathlon anger, målmedveten och prioriterar sin tid på att träna och tävla och tycker att det är roligt. Han kommer att fortsätta att slåss om de främsta placeringarna i triathlon världen över länge än. Jon Norberg tävla med crossen, säger Jon. Sådana här tävlingar är ett tillfälle att träffa andra inom räddningstjänsten, känna kamratskap och umgås och ha roligt. Det är också värdefullt att besöka kollegor på deras brandstationer och uppleva deras vardag. Hur var själva tävlingsarrangemanget? Tävlingsområdena var utspridda med långa resor, så det var svårt att hinna med och heja på andra svenskar. Vid tävlingscentralen i centrum av New York avgjordes flera inomhussporter och de kunde man följa. Men New York är för stor stad för ett sådant här arrangemang. Organisationen var det också litet si och så med. Det saknades funktionärsvana eftersom allt byggde på volontärer utan erfarenhet. Det hade varit bättre om olika idrottsföreningar och klubbar skött den saken. Det är mycket som skall stämma när det handlar om så mycket folk. Falun Borlängeregionen med Lugnet skulle elegant klara av att genomföra tävlingarna. Vi pratade sinsemellan att Falun Borlänge kanske skulle söka VM. Stockholm var värd på 90-talet, så det borde vara dags igen för Sverige. Sverige är ju bra på organisation, så det skulle säkert fungera mycket bra, berättar Jon. Vi andra kan ju följa Fredriks resultat och framgångar på nätet än var han är någonstans. Verkligen spännande med en helt annan livsstil. Memorial Games World Police and Fire Games var också Memorial Games särskilt med tanke på terrorangreppet på World Trade Center, då bl a 343 brandmän omkom. Vid invigningen hölls en ceremoni till minne av dem som omkom 11 sept Vid invigningen fanns som påminnelse en balk, som hämtats från World Trade Center. Vi besökte självfallet Ground Zero för att uppleva platsen, där det hände för tio år sedan samt besökte museet där. Orkanen Irene När vi var i New York, blåste orkanen Irene in över staden. Vi befann oss i orkanens öga och där är det som bekant lugnt. Men vid andra platser närmare vattnet var det sämre, med översvämningar och kullfallna träd. Det innebar, att tävlingar ställdes in. Det vi märkte av det hela, var att tunnelbanan stängdes liksom butiker, vars fönster spikades igen med skivor. Vi hade bunkrat upp med mat och klarade oss bra på hotellet. Upplevelse Att delta i World Police and Fire Games är en stor upplevelse. Vi gör det här på vår semester, betalar resa och uppehälle själva. Det enda vi fått är i stort sett startavgiften. Men man får mycket tillbaka genom gemenskapen och kamratskapet med kollegor från andra länder. Så nu ser jag fram emot Belfast om två år, berättar Jon. Bild från tävlingen Britt Källström Britt Källström 9

10 Uppsnyggning av turistparkeringen vid dansbanan dröjer Under förra året var många sockenbor engagerade i utvecklingsfrågor av Sundborn. Ett förslag var att snygga upp turistparkeringen för ett bättre bemötande av besökande till Sundbornsby och även att göra det trevligare för byborna. Sockenrådet skickade in förslaget till kommunens Landsbygdsgrupp, som tilldelade Sundborn kronor till projektet för kommundelsutveckling. Andra kommundelar kommer också att få del av liknande stöd under kommande år. Ett informationsmöte hölls strax före midsommar för att informera närboende om planerna för parkeringen, som funnits på samma plats i decennier. De flesta på plats tyckte att förslaget var bra. Sakägaryttrande inlämnades till byggnadsnämnden. För uppsnyggning av befintlig plats kräver nämligen bygglov och dispens från strandskydd. Ytterligare sakägaryttrande har inlämnats, därför är det osäkert, när något händer med sockenbornas förslag. Det drar i alla fall ut på tiden. Det kanske inte är möjligt att genomföra något i år och ovisst inför turistsäsongen Att göra markarbeten med tjäle, är inte det mest optimala. Om Sundborn blir av med halvmiljonen, återstår att se. Britt Källström 10 Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst 50 personer Stora salen högst 150 personer sittande gäster Kontakta Peter Andersson Har din dator fått virus Eller behöver den bara uppdateras Hör av dig med dina datorproblem För snabb och billig service, FW:s Dataservice Tel: E-post: F-skattsedel finns Gör även hembesök

11 Hemtjänsten startar nattpatrull i Sundborn Sundbornsbor Stora Hyttnäs behöver er hjälp! På bilden: Birgitta Norberg, Gunilla Grälls. Övriga i nattpatrullen är Kristina Morén, Agneta Logren och Malin Danielsson. Nattpatrullen ska arbeta emot Sundborns, Hosjös och Vikas kunder alla dagar i veckan. Den kommer under oktober månad att utgå från Sundborns hemtjänsts grupplokal. Syftet är bland annat att komma mera nära kunderna, bättre kontinuitet och bättre trygghet för dem samt bättre samarbete med dag- och kvällspersonalen i de tre områdena. Som vi skrev i marsnumret av SundbornsNytt så är vi beroende av att många kan hjälpa till med verksamheten. Många har visat intresse och kommit hit med olika insatser. Nu är det dags igen att kunna stödja Stora Hyttnäs. Lördagen den 22 oktober blir den stora höststädningen ute och inne med start kl Vi bjuder på soppa och kaffe. Välkomna! Elinstallationer och reparationer inom egna hem, fritidshus, företag, hyresfastigheter och jordbruk Jörgen Finn Blixbo Återförsäljare för reservkraft Greenpower Säkrar värmen för vintern vid strömavbrott. Hög kvalité, fungerar även för värmepumpar Byggnadsarbeten stora som små Även byggritningar och bygglovhandlingar utförs av Elfström & Karlsson Bygg AB Skuggarvsvägen 11 E, Sundborn Tel Fax Mobil Alltek Elektriska Sundborn AB Vi utför allt inom el- och datanät I bostäder, jordbruk, kontor och industrier Jonas Persson Överbackavägen Sundborn Telefon

12 Höstupptakt Vad händer under hösten 2011 Då är det bara att acceptera, sommaren är över och hösten är här igen. Det är under hösten som vi försöker arrangera några utflykter. När ni läser det här så har vi förhoppningsvis redan upprepat förra årets uppskattade bussresa till Bäsna Ljuskväll. Vandringen upp till utsiktspunkten på Råberget flyttar vi fram till i vår. Då får vi uppleva ett annat intryck av berget med dess fantastiska blåsippsblommning. Lite information om vår dräktuthyrning: Nu är alla dräkterna upprustade och går att hyra. Vitt högtidsförkläde med sjal och vitt broderat brudförkläde med sjal. 2 st pojkdräkter 1 st kvinnodräkt storlek liten. Det kostar 500: att hyra/dräkt och 300: att hyra förkläde. Ring Iris Hansson för info om uthyrningen Tiden går som vi vet fort så det står inte på för än det är dags för Julmarknad i Sundborn igen. Söndagen den 11 december kl Då har vi som vanligt öppet på Bondes med våffelservering och kaffe. Kom och hämta era årsböcker och passa på att umgås en stund. Tobias Bylund hälsar er välkommen till sina fotokvällar som börjar onsdagen den 5 oktober och fortsätter med den 2 november och 7 december. Ni är välkomna att komma till Bondes Gård kl och titta på våra fotosamlingar eller skanna av gamla bilder. Titta in på vår hemsida, där finns information om vad som händer Ha en bra höst hälsar Hembygdsföreningens styrelse Foro: Monica Steinholtz Lördagen den 10 sep var den sedvanliga höstupptakten för PRO. Ett 70-tal medlemmar hade samlats i Folkets Hus. Gubbôle Gille inledde med några låtar. Birgitta Gradén informerade om kommande aktiviteter. En hel del resor erbjuds medlemmarna bl a julresa till Västmanland. Så åt man sill med mycket annat gott, sjöng några sånger tillsammans och delade ut vinsterna på de sålda lotterierna. Många cyklamen gladde lottköparna. Med önskan om livligt deltagande i höstens aktiviteter avslutades festen. Safe Communities i Falun och Sundborn Under dagarna 6 9 september samlades 450 delegater från över 20 olika länder för det internationella nätverket Safe Communities i Falun. Konferensen var ett samarbete med WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion och Karolinska Institutet i Stockholm. Så det var verkligen internationellt och satte Falun på kartan. Mötet behandlade säkerhetsfrågor inom vitt skilda områden. Avslutningen skedde på Carl Larssongården. Där visades en mobil vattenmur, som skyddar mot översvämningar. Dessutom visades en ny typ av livboj QuickSave. Åsa Magnusson i Falun fick tidigare pris som Årets kvinnliga uppfinnare för sin uppfinning. Livbojen kan tas med ner på djupt vatten och fästas på en person, livbojen blåses upp och personen flyter upp till ytan. Safe Communities började i Sverige med några kommuner för 35 år sedan. Nu finns sådana över hela världen, berättar Susanne Norberg. Falun utsågs till Säker och trygg kommun redan 1995 och det förnyades Det är ett bra kvitto på att säkerhetsarbetet utvecklas i kommunen att utses till Safe Community eller Säker och trygg kommun. Skolmatsalar öppna även för pensionärer med hemtjänst Beslut har tagits om att samtliga kommunens pensionärer, som har hemtjänst och/eller måltidsservice skall ges möjlighet att äta på kommunens skolor. Förslaget syftar till att erbjuda bra mat och sociala kontakter. Inte minst mellan generationerna, berättar Susanne Norberg. 12

13 Barnfattigdom barns ekonomiska utsatthet Enligt den rapport om barns ekonomiska utsatthet som skrivits via Rädda barnen påvisar den att avståndet till de som lever i knapphet tenderat att öka. Alltså ökar skillnaderna mellan fattiga och rikare barnhushåll. De allra rikaste barnhushållen drar ifrån vad gäller inkomststandard medan de fattigaste hushållen tenderar att halka efter om man jämför med medel- och högstandardhushållen. Risken för barn till ensamstående föräldrar är tre gånger så hög jämfört med barn till samboende föräldrar. En stor ekonomisk utsatthet har också barn med utländsk bakgrund, den är drygt fem gånger så hög. Rädda barnens rapport Barnfattigdomen i Sverige 2010 visar att av de barn, stycken, som levde i Falun 2008 räknas (10,5 %) som barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Då man tittar på siffror som gäller under 2011 i Falu kommun kan man konstatera att under perioden 1 januari 15 augusti fanns 889 barn vars föräldrar var berättigade till socialbidrag. Om man ska räkna fram siffror enligt Rädda barnen så är det cirka barn i Falun som lever i ekonomiskt utsatthet. Dock kan sägas att i Falun och övriga landet, barnfattigdom inte innebär att barn behöver svälta eller frysa av ekonomiska skäl. Det handlar om att inte ha samma möjligheter till t ex tillhöra en idrottsklubb, musikskola, dator hemma, åka på semester. Att växa upp under sådana omständigheter kan leda till socialt och ekonomiskt utanförskap. Man kan också se andra dimensioner än de rent ekonomiska. Barn påverkas också av föräldrars oro vad gäller ekonomin och osäkerhet kring deras boende och livssituation. Beroendet av samhälle, släkt och vänner kan leda till känslor av otillräcklighet och skam. Rädda barnens rapport visar också att barn i fattiga familjer tenderar att inte delta i organiserade fritidsaktiviteter. Att också se till hur mycket det kostar t ex att spela fotboll i en förening kan också spela en stor roll. Dessa siffror som kommer är ifrån min egen son som är 14 år. Medlemsavgift 300 kr/familj Träningsavgift 500 kr (max 700 kr familj) Cupavgift 200 kr Träningsställ 100 kr Matchställ 380 kr + efternamn på ryggen 100 kr Träningsoverall 680 kr Klubbväska 190 kr Fotbollsskor kr Benskydd 150 kr Till det kommer också att sälja fika till matcherna samt baka fikabröd. Fotbollsskola anordnas även för de mindre barnen och kostar ca 350 kr för en vecka. Att dessa siffror nämns är absolut inte att peka ut föreningen utan endast att påvisa vad det faktiskt kostar. Kan nämna att Sundborns GoIF har relativt låga träningsavgifter i förhållande till andra föreningar. En vuxen person klarar oftast att leva under ekonomiskt knappa förhållanden under en tid, men för ett barn innebär samma tid att en viktig period i livet går förlorad. Att t ex komma tillbaka till skolan efter sommarlovet och mötas av: Hur har ditt sommarlov varit? Kanske inte alltid uppskattas av de barn som inte haft möjlighet att kunna göra något under lovet. Hos många barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer är lovet förknippat med ångest och sysslolöshet. Ordförande i socialnämnden Renée Andersson har tillsatt en parlamentarisk grupp bestående av fem politiker och tjänstemän från socialtjänsten. Man ska titta över normen för socialbidrag (försörjningsstöd) och se vad som kan göras där. Den beräknas vara klar under början av nästa år. Europas största radio/tv-kedja Christina Knutsson (S) Välkommen in till oss! Svärdsjö Radio TV Industrivägen 1, Svärdsjö Trygghetsboende Trygghetsboende är också en aktuell boendeform. Under hösten kommer det första trygghetsboendet att öppna i Bjursås. Riktlinjer för ett Trygghetsboende är bl a att fastighetsägare eller förvaltare av fastighet har ansvar för att tillhandahålla lägenheter med god tillgänglighet samt tillhandahålla och bekosta utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och vid behov anpassningar av lägenheter. För att få tillgång till ett trygghetsboende ska man vara 70 år eller äldre. Sammanboende make eller maka som är under 70 år har också rätt till trygghetsboende. Något för Sundborn så småningom? Flexibilitet i förskolan Under innevarande termin skall ett första steg tas för att öka flexibiliteten i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga. Ytterligare ett alternativ inom den befintliga tidsramen på 15 timmar införs. Nu blir det fem timmar uppdelade på tre dagar. Tidigare fanns bara ett alternativ med tre timmar under fem dagar. Föräldrar har efterfrågat en annan lösning och nu blir det verklighet, säger Susanne Norberg, Sundborns kommunalråd. KIOSK

14 45:e Träflasklöpet Förutom värmepumpen får du ett roligt nyhetsbrev varje månad. Elräkningen. Att ha en bergvärmepump som alltid ger en optimal besparing det värmer såklart lite extra. Med en NIBE bergvärmepump sänker du dina värmekostnader med upp till 75 %. Investeringen betalar sig direkt i lägre månadskostnader. Inte nog med att en ny värmeanläggning från NIBE sänker dina värmekostnader rejält nu får du även 50 % rabatt på arbetskostnaden i form av skatteavdrag. På kan du läsa mer om våra värmelösningar och det nya ROT-avdraget. genomfördes söndagen 11 september med rekordmånga deltagare. Nästan fyrahundra sprang sina banor. Allt från småttingarna med föräldrar som avverkade 900 m till de allra mest tränade 18 km. Vinnare i herrklassen 18 km blev 21- åriga Marcus Lundqvist, Nässjö och studerande på Högskolan Falun Borlänge. 9 km banan herrar vanns av Magnus Lindberg, Ockelbo. Vinnarna fick en skål drejad vid Karlsbyhedens krukmakeri. Träflasklöpet har givetvis en kranskulla. I år blev det Emelie Bergström, (bilden) 15-årig fotbollstjej. Enar Steinholtz, veteranen i det här sammanhanget med 43 Träflasklopp av 45 möjliga, sprang 5 km banan. Denna gång med stavar eftersom han har en litet krånglande höft, som skall opereras. Det är verkligen strongt. PRO:s RESEHÖRNA 14 PRO Sundborn har återigen varit på resande fot. Denna gång i samarrangemang med Falun och Bjursås PRO föreningar. Färden gick mot Hälsingland med första stopp på Ol Anders i Alfta med information, kaffe och tunnbröd med ko-ost. Därefter blev det en mycket intressant guidad tur runt Hälsingegårdars väg med stopp på gårdarna Löka (bilden) och Mårtes. Lunchen intogs på Gästis i Alfta vilket kan rekommenderas varmt Vilken mat. Tillbaka igen på Ol Anders fick gruppen handla och gå igenom emigrantmuseet samt dricka kaffe med goda hembakade kakor. 47 mycket mätta och nöjda resenärer avslutade dagen med att inhandla tunnbröd och ost av olika slag innan färden åter gick till Dalarna igen.

15 Allsångskväll i Karlsbyhedens Folkets Hus Foro: Monica Steinholtz Alvar Källgren 90 år inom kort I över 30 år har det sjungits allsång en kväll i september. Inget undantag i år heller. Allsångskvällen är också upptakt på höstens och vinterns musikverksamhet i Gubbôle Gille och Sundbornskören. I begynnelsen var det Hembygdsföreningen, som arrangerade allsången. Sedan blev det ett samarbete mellan Hembygdsföreningen och Gubbôle Gille. Sedan några år tillbaka är det nu Gubbôle Gille som ensamt bjuder in till sångkvällen. C:a 100 personer i olika åldrar och från både Sundborn och närliggande trakter hittade stolar att sitta på och allsångsblad att sjunga ur. Gubbôle Gille med Kerstin Hermansson i spetsen stod för musiken och alla sjöng av hjärtans lust. Under sångkvällen uppmärksammades, att Alvar Källgren fyller 90 år inom kort och han hyllades med leven och sång. Strongt att vara 90 år och hantera fiolen i Gubbôle Gille. Bandy på Hedvallen Karlsbyhedens IK ser fram emot en säsong med bra is för skridskoskolan och för alla bandyentusiaster både bland barn, ungdomar och vuxna, säger KIK:s ordförande Karin Burgaz. Det som synts i media om pengaproblem för att hålla konstfrusetanläggningen igång, kommer vi att göra allt för att finna en lösning på, fortsätter Karin förhoppningsfullt. MOST AB F-skatt Dala Dubbeln Sveriges största ungdomsorientering 15 och 16 oktober är det åter dags för den populära tävlingen med Karlsbyhedens IK och Korsnäs som erfarna arrangörer. Tävlingplats i år är Årberget. Söndagen är också klädtävling, vilket brukar vara kul. Förra året startade 849 lag på lördagen och varje lag har två deltagare. På söndagen 868 lag. Övriga startande var över 300 löpare. Det kommer säkert att vara minst lika många i år, så det kommer att vara drygt orienterare på Årberget helgen i oktober. Välkommen till Alla förekommande byggarbeten Magnus Thomas Risänget 77, Sundborn Sundborns Lantbruk AB önskar er alla en härlig höst Annelie s Salong Husmansvägen 9 Sundborn Tel

16 intill Carl Larsson-gården JULBORD alla dagar från 26 november t o m 21 december Pris 495:- Barn under 5 år gratis, upp t o m 12 år 15: /år Välkomstglögg, kaffe och dessertbord ingår! ENDAST BORDSBESTÄLLNING Tel Välkommen önskar Anders Söderlund med personal Kombinera gärna julbordet med ett besök på Carl Larsson-gården PIZZA KEBAB SALLAD ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tis Fre Lör Sön DAGENS LUNCH Tis Fre Blomstervägen 2 Sundborn 16

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Midsommar i Karlsby Fäbodar

Midsommar i Karlsby Fäbodar Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2006 Midsommarfirande i Sundborn! Torsdag 22 juni 18.00 Bondes Gård inför midsommar. Vi binder blomsterkransar och lövrumpor.

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16 Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #42 Flygstolen från Viken SID. 12 Allt om Vikenfesten MITTUPPSLAGET Montessori fyller 20 år SID. 16 1 Hjältar i stort och smått Utgiven av

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006. Glad Påsk! Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006. Glad Påsk! Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006 Glad Påsk! Finngärdets fäbodar mars 2006. Det är säkert inte bara majstången som väntar på sommaren. DU ÄR VÄRD ETT

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Är tv-spel något för seniorer?

Är tv-spel något för seniorer? Är tv-spel något för seniorer? Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje 1 Jag tänker på när pensionärerna först ser mig spela. Då ser de på mig med förvånade

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2009

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2009 PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2009 Bilen stannade försäkringen löste det Roberth Landers har hittat flytet i bankens gamla lokaler Stiftelsen utrustade

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Del 2 av vår miniserie om några av våra in- och utpendlande kommun- och icke kommuninvånare och deras koppling till Högsby kommun.

Del 2 av vår miniserie om några av våra in- och utpendlande kommun- och icke kommuninvånare och deras koppling till Högsby kommun. Nr 3 Mars 2013 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult Innehåll önskar alla läsare en Glad Påsk Del 2 av vår miniserie om några av våra in- och utpendlande kommun- och icke kommuninvånare

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer