Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September Träflasklöpet 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011"

Transkript

1 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011 Träflasklöpet år med SundbornsNytt I oktober 1981 utkom det första numret av den lokala tidskriften SundbornsNytt med Sundborns S- förening som utgivare. Det är alltså 30 år sedan och det är verkligen ovanligt, att en tidning med enbart ideella krafter har så lång livslängd. Texter, bilder, layout, distribution och annonsförsäljning, för att få pengar till tryckningen, allt är ideellt arbete. Distributionen eller utdelning av tidningens ex är uppdelad på olika personer, som har sina utdelningsdistrikt. Alla vet vad de skall göra. Det är så det hela kan fungera. Det är naturligtvis inspirerande, att tidningen efterfrågas. Även om man flyttar från Sundborn, händer det, att man vill ha tidningen även i fortsättningen. Det brukar kunna ordnas på något sätt. Det är många frågor som har belysts under åren. Det kan man se, när man bläddrar igenom de olika tidningarna. Med fyra nummer årligen blir det ett stort antal och man upplever mycket av historien i Sundborn. Forts på sidan 3

2 Dagen idag är en märkvärdig sak. Tänk, evighet fram och evighet bak. 2 Britt Källsröm ordförande Sundborns s-förening INNEHÅLL: Ledare sid 2 SundbornsNytt ubder 30 år.... sid 3 Sveriges största arbetsplats.... sid 4 Musik i sommarkväll sid 5 Sommarfestival sid 6 i Sundborn sid 7 Från Kartbacken till Shanghai.. sid 8 New York World Police and.... sid 9 Uppsnyggning sid 10 Hemtjänsten startar nattpatrull. sid 11 Sundborns Hembygdsförening. sid 12 Barnfattigdom sid 13 45:e Träflasklöpet sid 14 Allsångskväll i Karlsbyheden... sid 15 Annonser sid 16 SUNDBORNSNYTT Lokal områdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen till hushåll inom Sundborns postdistrikt. Utkommer med 4 nummer per år. Adress: Sundborns Nytt Gärd Hedlund Hobborn SUNDBORN Telefon: Annonser beställes av: Gärd Hedlund Christina Knutsson Barbro Norman Sundborns S-förening Postgiro Tryck: Strålin & Persson, Falun Så skriver författaren Alf Henriksson. Man måste stanna upp litet och reflektera. Visst är det tänkvärt. Det gäller att använda denna märkvärdiga dag till något man känner för. Att leva i nuet. Att leva se n, då missar man dagen. Det är dock lättare sagt än gjort. Men det kan ändå förtjänas att stanna upp litet. Ja, så har sommaren gått och hösten gjort sitt inträde. Hoppas att det blir en fin höst utan dessa våta regnskurar, som gör allt blött, blött. Turisterna har kommit till Sundbornsby även denna sommar och gått fram och tillbaka i byn och förhoppningsvis fått positiva upplevelser och gärna kommer tillbaka. Att uppleva andra miljöer är inspirerande. I denna tidning berättas från kortare pensionärsresor till resor ut i världen på stora evenemang. Som USA, Kina osv. Det händer en hel del Sommarfestivalen Positivt att Sundborns sommarfestival arrangerades av lokala initiativtagare i samarbete med idrottsföreningar. Triathlontävlingen var en kul grej. Abborrarna i ån borde ha blivit vettskrämda, när över hundra simmare plumsade i vid kyrkparkeringen och vispade runt i vattnet ner mot dansbanan. Kul att hela arrangemanget gav mersmak så att det återkommer nästa år. Om inte alltför många käppar sätts i hjulet, kan kanske turistparkeringen vid dansbanan vara uppsnyggad till nästa år. Och med toaletter/bajamajor som är välstädade. Det kan bara bli trevligare. För alla både närboende och besökande. Cykelled på gång Cykelleden Backabro Hosjöholmen har fått klartecken och finanisering från Trafikverket och Region Dalarna att byggas. Det är Backa Fritid som har initierat frågan och nu fått uppdraget. Det innebär att cykellederna från Falun, Hosjö och Vika binds samman med befintliga mindre vägar och kan bli ett bra cykelturiststråk till både Sundborn och Svärdsjö. Cykelturism kommer att utvecklas som en bra aktivitet, där både upplevelse och rörelse kan kombineras. Ett utvecklingsområde för Sundborn! Förstudie kursverksamhet målning och design Ett arbete till en förstudie för att utveckla Sundborn har inletts under sommaren. Det är några som har åtagit sig att fundera över hur flera skall lockas till Sundborn. Tyngdpunkten fokuserar på målning och design under ett veckoslut. Deltagarna skall därutöver äta och bo någonstans och även uppleva andra saker som ett gott minne från Sundborn. Konceptet skall nu utvecklas och en testhelg är aktuell på våren nästa år. Detta arbete stöds av Region Dalarna. Det visar sig, att utvecklingsplanen Leva och bo i Sundborn, som sockenbor arbetade med under förra året, ger ringar på vattnet. Ytterligare ett exempel på att det rör sig. Viktigt nu att sundbornsborna ger sitt fulla stöd till utvecklingen allt eftersom olika förslag presenteras. Mitt i detta skall inte heller glömmas de stora idrottsarrangemang som genomförs i Sundborn med både hundratals och tusentals deltagare, som kommer hit för att tävla och uppleva. Kan nämnas Träflasklöpet, SportEwa Cup och Dala-Dubbeln. Sedan kan vi se fram emot julmarknaden 11 dec, som kommittén nu som bäst håller på att förbereda. Denna märkvärdiga dag kan användas för en positiv framtid. Britt Källström

3 SundbornsNytt under 30 år Initiativtagare och utveckling från handarbete till digitalisering Initiativtagare till tidningen var Ivar Jonsson, Danholn och som nu tyvärr är bortgången. En enveten, idérik och hängiven tidningsmakare. Han samlade några personer hemma hos sig för att göra tidningen. Vid starten 1981 var det verkligen handarbete. Texter, som några lämnat in, skulle skrivas in. Sedan blev det räkning av tecken för att få in spalterna i rätt storlek. Det gick 37 tecken på enkel spalt och 78 tecken på dubbel spalt. Det räknades och skrevs och klistrades till långt in på natten för att få det klart. Några bilder blev det också och som Ivar framkallade i sin bastu, men det fick inte bli för många, för det kostade extra på tryckeriet. Efter ett antal år tog Erik Larsson och Göran Hermansson över ansvaret för att göra tidningen. Vi jobbade med tidningen till både klockan två och tre på nätterna, berättar Erik Larsson. Det krävdes att det sattes datum för manusstopp och det gäller fortfarande. Då har det tjatats en hel del på olika förväntade skribenter, som inte kunde förmå sig att lämna manus i tid. Vilket naturligtvis blev ett problem, när tider inte hölls. Så småningom kunde den digitala tekniken användas och då slapp man ifrån allt handarbete med klippa, klistra och räkna samt uppesittarkvällar långt in på natten. Med digitaliseringen blev det också bättre möjligheter att få med bilder, precis så många man vill ha utan extra kostnad. Ett axplock ur olika nummer av SundbornsNytt Att bläddra i de gamla tidningarna är en historieskrivning över vad som rört sig i Sundborn. En del frågor går igen. De tycks vara ständigt aktuella. Som vägstandard och lägenheter. Första numret i oktober 1981 innehöll ett välkomnande till nybyggarna på Sandsberg, som då bebyggdes med villor. Där hittar man också inbjudan till bymöte om vattnet i Blixbo och Danholn. Vattnet var av dålig kvalitet och blev bra så småningom genom intensiva påtryckningar från byborna genom Ivar Jonsson. Våren 1982 stod det något om vägen Hobborn Lilltäkt. Vägen skulle beläggas med oljegrus. "Äntligen kan man säga", uttryckte skribenten. Frågan om vägstandard känns igen, eller hur? Byggnation av barnstuga, nytt för Sundborn, beskrevs hösten Hyreslägenheter på Sandsberg skrevs det om Kan väl bara konstateras, att det i stort sett inte byggts några i Sundbornsby sedan dess. Det har varit politiska artiklar, rapporter från landstinget och kommunen, krönikor, musik, idrott, byskildringar, intervjuer med sockenbor, referat och rapporter. Marianne Hedenströms, Kårtäkt, historiska skildringar av Sundborns olika byar uppskattades mycket. Intervjuer med sundbornsungdomar, som vistats utomlands, medverkade till att föra in internationella vindar. Spännande att läsa. En tidning, som utkommer bara fyra gånger per år, kan aldrig vara aktuell, men ger läsarna en bild över vad som sig tilldragit haver. Idag läser inte alla en daglig papperstidning. I det perspektivet kan en tidning som SundbornsNytt komplettera nättidningen. Den ena varianten är snabb, den andra litet mindre snabb. Det har också skrivits om Sundborn i framtiden, konstfruset, skridskoskola, stadsnät. Ja, allt som man kunnat komma på. Under en trettioårsperiod händer det trots allt mycket, även om det känns som att man går i lunken. På landsbygden finns det mycket ideellt engagemang och det speglas också när man bläddrar i gamla tidningar. Britt Källström som bläddrat i gamla tidningar Flera nedslag i tidningar med tio års mellanrum år 1985, 1995 och 2005 År 1985 Semla-Mixen lagskidtävling på elljusspåret med 20 lag. Då var skidåkningen på topp. Dåvarande kommunalrådet Nils Dahlberg ställdes mot väggen och utfrågades om sin syn på energi-, ungdomsfrågor samt om miljön runt sjön Tisken och hur man skulle klara den framtida avfallshanteringen. År 1995 Artikel om Pers Hildur och utveckling av Sundbornsdräkten och Carl Larssonfilten. Glimtar från Rostberg var återkommande under några år. Hattparad på Stora Hyttnäs var aktuell den sommaren också. EU-val genomfördes året Marianne Hedenström berättade om byn Gallsjön vacker by i dalen. År 2005 Vägarna i Sundborn var en aktuell fråga. Landsbygden skall också utvecklas och leva var en rubrik. Butiken Palettens framtid lyftes fram. En enkät, som ställts till sockenborna, om boende, fritid, kollektivtrafik m m refererades. Det berättades om Per Resares affär i Danholn. Trubaduren Mats Paulson gästade Sundborn för 18:e gången. Konstfruset i Karlsbyheden berättades det också om. Nästa nummer av SundbornsNytt kommer i december Välkommen att annonsera! Bostäder på landsbygden Det finns ett beslut om att ett lägenhetsprojekt skall startas på landsbygden under det kommande året. Det byggs just nu lägenheter i centrum vid Norra Järnvägsgatan och på Gruvriset, men det behövs även utanför centrum. Tomtinventering lär ska ha skett i Sundbornsby, så det kan kanske hända något även här. Påtryckningar har skett till och från. Ordspråket Droppen som urholkar stenen kan ge resultat. 3

4 1,5 miljoner elever och knappt vuxna arbetar dagligen i skolan. Det eleverna upplever under sin skoltid kan betyda mycket för hur de kommer att uppfatta sina rättigheter och skyldigheter som vuxna arbetstagare. Det gör mitt arbete och lärarnas arbete mycket viktigt varje dag. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011; står att läsa i det inledande kapitlet: Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att alla elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Kunskap om den nya läroplanen, Lgr 11, är ett stort arbete. Nätverksarbete mellan skolorna är ett sätt att nå framgång i likvärdigheten skolorna emellan. Vi arbetar i dag mycket intensivt med att implementera Lgr 11 i skolan. Arbetet leds av en utvecklingspedagog på skolkontoret i Falun. Hon driver på arbetet för oss skolledare och de lärare som är utsedda att vara processstödjare på skolorna. Det finns en processstödjare på varje skola i kommunen. De har till uppgift att planera och strukturera implementeringsarbetet på våra pedagogiska konferenser. Ett viktigt arbete som skall komma eleverna till del. Eleverna kommer att märka skillnad genom ett förändrat arbetssätt där den största förändringen är att alla lärare skall föra en så kallad Måldialog med varje elev i varje ämne. Denna måldialog är viktig ur elevernas synpunkt då den beskriver vad eleverna skall klara i varje ämne för att nå 4 SUNDBORNS NYTT NR 3 SEPTEMBER 2011 Sveriges största arbetsplats En skön höst! önskar vi er alla STF Vandrarhem Sundborn Mobil: Reception: målet och bli godkända. De som är föräldrar kommer också att märka skillnad då dokumentationen från måldialogen finns med till varje utvecklingssamtal skolan ordnar mellan lärare elev förälder. Ett spännande arbete som kräver mycket energi och entusiasm och det är helt klart en utmaning att organisera detta arbete på tre skolor. Hur skall vi då arbeta för att skapa en livslång lust att lära? Jag tror att du som läser detta kan säga att även om du inte går i skolan längre så utsätts du för situationer varje dag som leder till ny kunskap och nya lärdomar! Du kanske läser tidningar, lyssnar på nyheter eller googlar på nätet. Du kanske gör något som blir fel och upptäcker efteråt hur du egentligen skulle ha gjort. Du kanske samtalar med någon nära vän som tar dig med på nya upptäckter. Ja, det finns så många olika situationer som leder till ny kunskap. Skolan i dag är inte som skolan var då jag var liten. Skolan i dag skall utbilda elever till att utveckla sin egna förmåga till att inhämta kunskap. Den livslånga lusten att lära finns hos var och en av oss om än i olika grader. Det är vi i skolan som skall utmana eleverna till att bibehålla lusten att lära. Undervisningen skall således vara saklig och allsidig. Att förena denna känsla av lust till ett ämne samtidigt som vi har en kravbild i de olika ämnena, gör vårt arbete mycket komplext. Kravbilden för varje ämne har förtydligats i den samlade nya läroplanen och det är genom måldialogen som kravbilden förtydligas. Är det fel med detta krav? Nej, det tycker inte jag. Det är viktigt med förväntningar, krav och en gemensam bild av vad vi alla behöver kunna för att fortsätta på den livslånga banan av ny kunskap. Genom detta kommer alla elever i Sverige att få ungefär samma grund att stå på. För att ge er en fördjupad bild av kraven i varje ämne ger jag er nu en bild av ämnet Idrott Hälsa: I årskurs 4-6 Rörelse o Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. o Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. o Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. o Simning i mag- och ryggläge. Hälsa livsstil o Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. o Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter. o Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. o Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. Friluftsliv och utevistelse o Att orientera i den närliggande naturoch utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler. o Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. o Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. o Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse. o Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälp av redskap. Allt detta skall komma eleven till del innan eleven har lämnat 6:an i grundskolan. Visst är det fantastiskt vad mycket skolan skall kunna ge i bara ett ämne det finns även 19 st ämnen till. Jag kommer löpande att delge er dessa i mina texter. Hoppas det kan ge er ny insikt och ny kunskap och förhoppningsvis öka den livslånga lusten att lära. Har du tänkt på hur olika fysiska aktiviteter kan stärka din självbild eller hur viktigt det är med uppvärmning innan du kastar dig på en träningsform för att förebygga skador? Ingrid Stenvall Rektor Sundborn- Danholn- och Toftaskolan

5 Musik i sommarkväll med Soundborns och Staffan Wiklander från Blå Grodorna Snart är det Julmarknad i Sundborn igen......nåja, om tre månader, söndagen den 11 december, Men det är hög tid för ett STORMÖTE: Söndagen den 2/10, kl i Klockargården. Kom och var med! Alla som kan tänkas vara intresserade av att delta i marknaden är välkomna. Era idéer behövs för att marknaden ska bli bättre och bättre. Varmt välkomna! Hälsar Julmarknadskommittén För att delta i årets Julmarknad: Betala in anmälningsavgiften, senast den 14/11 till Bg (Sundborns Hembygdsförening), På försommaren presenterade Soundborns sin CD med musik i folkviseton. Inspelningen skedde under vintern i kyrkan med Roberth Ekholm som producent. Soundborns består av åtta sjungande och spelande tjejer från Sundborn eller med anknytning till Sundborn. Med på skivan finns också Beatrice Paping, piano/orgel och Staffan Wiklander från Blå Grodorna på bas. I omslaget, som berättar om låtarna, finns härliga bilder på hela gänget. Här skrivs också "Att få möjlighet att spela in en skiva har varit helt fantastiskt. Helena Hellström visar upp CD:n En råkall helg i februari månad gjordes denna inspelning i Sundborns kyrka. Vilket previlegium att få tillbringa flera timmar inne i värmen i det vackra kyrkorummet och ägna sig åt sång och musik!" Skivan finns till försäljning på bl a Tempo Paletten, turistbyrån, Carl Larssongården, Engkvists och hos optikern i Svärdsjö. 500 ex togs fram i första omgången och de är nästan slut. Eftersom efterfrågan varit stor, kommer en ny upplaga att beställas och kommer att finnas för försäljning. En trevlig musikpresent till födelsedagar eller varför inte till julklapp. Företag 300 kr. Privatpersoner 200 kr. Märk med Julmarknad 2011 Kontakta även Julmarknadskommittén och lämna era kontaktuppgifter: E-post (Annika Petersson fd Larsson) Telefon Lena Engkvist Bord finns att hyra för 100 kr, som betalas till respektive uthyrare: Klockargården: Jenny Källberg, Kvarnen: Chia Jonsson eller Mia Korva Johansson,

6 Sommarfestivalen I slutet av augusti hölls det stor sommarfest i Sundbornsby vid dansbanan. Med uppträdande, dans och mat samt inte minst den första triathlontävlingen med drygt ett hundra deltagare. Man kunde tävla både individuellt och i lag. Genom lagtävlingen kunde ju många delta. I triathlon gäller simning, cykling och löpning. Simningen klarades av i Sundbornsån med simning 300 m från kyrkparkeringen ner till dansbanan. Sedan blev det cykling till Kårtäkt och tillbaka. Därefter ett par varvs löpning genom byn. Vinnare blev Clas Björling, som är triathlet och framgångsrik i sporten. Det fina med ett sådant här arrangemang är också, att alla kan vara med. Inte bara de som är elit. Dalregementets IF med Per Dicander som ledare arrangerade tävlingen. Per kände sig mycket nöjd med resultatet och lovade att komma igen också nästa år. Verkligen lyckat med både tävlingen och alla andra aktiviteter. Nu räknar man med att detta skall bli en återkommande sensommarfest. Sundbornsfestivalen tackar: Huvudsponsor: Hallton Samarbetspartners: Snow X Event, Hyttstugan, SportEwa, Ramirent, Polaris Mora, Erikssons tivoli, Sharp center Borlänge, Servera, Sia glass, Sundborns GoIF, EK Cement, Toyota Center i Dalarna, NW Screen, Bobergs tryckeri, Norkay, Däckvagnen vid ICA Maxi Nu siktar vi på Hocky-Bocky OS juldagen 2011 där överskottet går till att rusta upp Vitsands badplats 6

7 i Sundborn 7

8 Från Kartbacken till Shanghai för sundbornsgrabben En liten presentation: Här skall det berättas om Fredrik Croneborg, Freddie som han också kallas i vissa sammanhang och är 30 år. För att lättare sätta in honom i ett sammanhang, är Fredrik son till Ingrid och Nils Norgren på Kartbacken. Han är också kusin med Brita Norgren, duktig längdskidåkerska. Det är mycket idrott i den släkten. Fredrik har tävlat i triathlon sedan Han har varit svensk juniormästare i sporten. Tidigare var det skateboard, snowboard och golf som gällde. Också där var han framgångsrik. Nu är han med och slåss om de främsta placeringarna i triathlon internationellt. Det är inte så allom bekant hemma här. Därför kändes det extra spännande att träffa Fredrik och nu få berätta om honom. När jag träffar honom skall han om några dagar flyga till Las Vegas och tävla i Ironman 70,3 distansen World Cahmpionships. Triathlon som idrott Vad är då triathlon? Det handlar om att simma, cykla och springa olika distanser. Allt i en följd. Det var ju det som testades i samband med Sundborn Festival. På Triathlonförbundets hemsida beskrivs sporten så här: Det är en livsstilssport. Triathleter är målmedvetna och prioriterar en aktiv fritid, en sund livsstil och välbefinnande. Det är allsidigt och passar alla åldrar och kapacitet. En idealisk motionsidrott." Det är en riktig konditionsidrott alltså. Bekväm världen över Fredrik flyger världen över till tävlingar i USA, Finland, Filippinerna, Thailand, Malaysia, Japan, Korea och Kina, som är hans hemland. Det är där han bor och känner att det är där han hör hemma. Men han kommer till Sundborn också. Han deltog f ö i triathlontävlingen i Sundborn för några veckor sedan. När han är hemma här, blir det en löpvända över Löv-ängsberget i skogen. I Shanghai, där han har sin lägenhet, finns det ingen skog. Bara en park att löpträna i. När han är här tycker han också, att det kan vara trevligt att läsa i SundbornsNytt och i Hembygdsföreningens årsbok. Så han pendlar verkligen mellan olika världar. Att bo i Shanghai Jag har varit utomlands nu i tio år och bor nu i Shanghai, en 20-miljonersstad, berättar Fredrik. Vi kan ju tycka, att Stockholm är stort, men i den jämförelsen är Stockholm litet. 8 Jag har en lägenhet med balkong på 13:e våningen i ett 18-våningshus och som jag hyr möblerad. I Shanghai finns ingen värme i bostäderna, trots att det kan vara ganska kallt på vintern. Jag har i alla fall eget element som jag kan koppla på. Första tiden i Shanghai bodde jag hos en kinesisk familj och där fanns ju ingen värme. Då satt vi vid matbordet med jacka och mössa på. Andningen syntes som vita moln ur mun och näsa. Jag köper viss hemservice. En kvinna kommer tre gånger i veckan och sköter städning, matlagning, disk och tvätt. Det kostar bara 400 kronor per månad, så det är billigt. Jag har lön enligt svensk nivå och lägenhetshyran är c:a kronor. Att äta ute är också billigt. Det finns många goda grönsaker. Sedan blir det ris och nudlar. Kina och språket Shanghai är mycket västerländskt och man klarar sig bra med engelska, men jag kan vardagskinesiska. Det behövdes när man bodde i familj och är bra att ha när man handlar och skall pruta. Jag klarar mig med den kunskapen nu och tänker inte lägga tid på att lära mig mera kinesiska nu i alla fall, säger Fredrik. Fredrik professional triathlete Jag har proffslicens och kan delta i tävlingsklass på hög nivå och som också ger prispengar. Däremot har jag inte sponsorer. Jag har inte lagt kraft på att skaffa sådana, eftersom det också ställer krav på en och med det arbete jag har, klarar jag mig, berättar Fredrik. Jag gör ungefär 30 flygresor per år. Bara inom Kina är det långa avstånd. Det är intressant att vara i Asien. Triathlontävlingarna blir flera och det är roligt att resa och träffa andra som håller på med samma idrott. Träningsförutsättningar i Shanghai Konditionsidrottarna har ökat i antal. Nackdelarna i Shanghai är träningsmöjligheterna. Cykling är svårast. Man får kryssa sig fram bland alla fordon och människor. När man kommer längre ut i staden, går det lättare. Löpträning sker i en park, där jag springer flera varv. Simning kan jag träna på ett gym, där jag är medlem. Där finns en 25-meters bassäng. Nackdelen där, är att det inte finns markerade banor. Annars är jag medlem av Shanghai triathlonklubb, säger Fredrik. Hur är det med jobbet? Vad sysslar du med? Jag har det väl beviljat med flexibla arbetstider och jag kan jobba än var jag är genom att vara uppkopplad på nätet. Jag läste systemvetenskap med början 1999, då när efterfrågan på systemerare var stor. När jag var färdig 2002, hade it-bubblan brustit och det var inte så lätt att få jobb inom området. Då jobbade jag en tid på en golfresebyrå i USA. Sedan blev det assistentjobb till aktiemäklare i Florida. Ett tag jobbade jag på Philips i Eindhoven i Holland. Ett tag i Stockholm, fick en praktikplats i Shanghai. Det var så jag hamnade där. Nu delar jag min tid mellan Stockholm och Shanghai, men det är Shanghai, som är basen för mig. Jobbet handlar om att kundanpassa utbildningar på nätet. Kunder är företag av olika storlek, myndigheter osv. Ett sådant arbete innebär att man kan befinna sig var som helst, säger Fredrik. Det passar mig bra med mitt intresse för träning och tävling. Vad blir det här näst? Kanske litet framfusigt att fråga en kille som är 30 år, men drömmar kan ju finnas. Jag är nöjd med dagsläget så som jag

9 har det. Tänker fortsätta med triathlon så länge det är roligt. Man kan hålla på länge med den sporten Det är en verklig konditionsidrott och man blir bara mer härdad genom åren. Sedan finns det tävlingar som passar alla. SUNDBORNS NYTT NR 3 SEPTEMBER 2011 New York World Police and Fire Games 2011 En del kallar tävlingen försvenskat för Blåljus VM. Det är ingen liten samling tävlande i olika grenar. C:a deltagare samlades i New York för att göra upp om medaljerna. Fyra hamnade faktiskt inom Räddningstjänsten DalaMitt. Från DalaMitt deltog tävlande. En av dessa var Jon Norberg från Sundborns Boda. Till vardags arbetar han som brandman inom Räddningstjänsten DalaMitt. Jag hade för avsikt att tävla i motocross, men det visade sig alltför krångligt att ta med egen maskin och att hyra på plats var heller inte enkelt, berättar Jon. Därför deltog jag i grenen bucket brigade. Man är sex deltagare i laget och det handlar bl a om att ösa vatten i mjuka hinkar. Man blir väldigt blöt kan jag lova, säger Jon. Vi var 10 sekunder frånl bronsmedaljen och hde 20 sekunder till gudmedaljen. Det var mycket tätt mellan de lagen i resultatlistan. Det var i samma gren som jag deltog år 2002 vid Fire Fight Games på Nya Zeeland. Hur ofta arrangeras sådana här mästerskap? World Police and Fire Games genomförs vartannat år, medan Brandmanna VM hålls årligen. Världstävlingen ordnas nästa gång år 2013 och då i Belfast på Irland. Då skall vi vara med hela familjen och då skall jag En brandstationen i New York Fredrik är, som definitionen av triathlon anger, målmedveten och prioriterar sin tid på att träna och tävla och tycker att det är roligt. Han kommer att fortsätta att slåss om de främsta placeringarna i triathlon världen över länge än. Jon Norberg tävla med crossen, säger Jon. Sådana här tävlingar är ett tillfälle att träffa andra inom räddningstjänsten, känna kamratskap och umgås och ha roligt. Det är också värdefullt att besöka kollegor på deras brandstationer och uppleva deras vardag. Hur var själva tävlingsarrangemanget? Tävlingsområdena var utspridda med långa resor, så det var svårt att hinna med och heja på andra svenskar. Vid tävlingscentralen i centrum av New York avgjordes flera inomhussporter och de kunde man följa. Men New York är för stor stad för ett sådant här arrangemang. Organisationen var det också litet si och så med. Det saknades funktionärsvana eftersom allt byggde på volontärer utan erfarenhet. Det hade varit bättre om olika idrottsföreningar och klubbar skött den saken. Det är mycket som skall stämma när det handlar om så mycket folk. Falun Borlängeregionen med Lugnet skulle elegant klara av att genomföra tävlingarna. Vi pratade sinsemellan att Falun Borlänge kanske skulle söka VM. Stockholm var värd på 90-talet, så det borde vara dags igen för Sverige. Sverige är ju bra på organisation, så det skulle säkert fungera mycket bra, berättar Jon. Vi andra kan ju följa Fredriks resultat och framgångar på nätet än var han är någonstans. Verkligen spännande med en helt annan livsstil. Memorial Games World Police and Fire Games var också Memorial Games särskilt med tanke på terrorangreppet på World Trade Center, då bl a 343 brandmän omkom. Vid invigningen hölls en ceremoni till minne av dem som omkom 11 sept Vid invigningen fanns som påminnelse en balk, som hämtats från World Trade Center. Vi besökte självfallet Ground Zero för att uppleva platsen, där det hände för tio år sedan samt besökte museet där. Orkanen Irene När vi var i New York, blåste orkanen Irene in över staden. Vi befann oss i orkanens öga och där är det som bekant lugnt. Men vid andra platser närmare vattnet var det sämre, med översvämningar och kullfallna träd. Det innebar, att tävlingar ställdes in. Det vi märkte av det hela, var att tunnelbanan stängdes liksom butiker, vars fönster spikades igen med skivor. Vi hade bunkrat upp med mat och klarade oss bra på hotellet. Upplevelse Att delta i World Police and Fire Games är en stor upplevelse. Vi gör det här på vår semester, betalar resa och uppehälle själva. Det enda vi fått är i stort sett startavgiften. Men man får mycket tillbaka genom gemenskapen och kamratskapet med kollegor från andra länder. Så nu ser jag fram emot Belfast om två år, berättar Jon. Bild från tävlingen Britt Källström Britt Källström 9

10 Uppsnyggning av turistparkeringen vid dansbanan dröjer Under förra året var många sockenbor engagerade i utvecklingsfrågor av Sundborn. Ett förslag var att snygga upp turistparkeringen för ett bättre bemötande av besökande till Sundbornsby och även att göra det trevligare för byborna. Sockenrådet skickade in förslaget till kommunens Landsbygdsgrupp, som tilldelade Sundborn kronor till projektet för kommundelsutveckling. Andra kommundelar kommer också att få del av liknande stöd under kommande år. Ett informationsmöte hölls strax före midsommar för att informera närboende om planerna för parkeringen, som funnits på samma plats i decennier. De flesta på plats tyckte att förslaget var bra. Sakägaryttrande inlämnades till byggnadsnämnden. För uppsnyggning av befintlig plats kräver nämligen bygglov och dispens från strandskydd. Ytterligare sakägaryttrande har inlämnats, därför är det osäkert, när något händer med sockenbornas förslag. Det drar i alla fall ut på tiden. Det kanske inte är möjligt att genomföra något i år och ovisst inför turistsäsongen Att göra markarbeten med tjäle, är inte det mest optimala. Om Sundborn blir av med halvmiljonen, återstår att se. Britt Källström 10 Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst 50 personer Stora salen högst 150 personer sittande gäster Kontakta Peter Andersson Har din dator fått virus Eller behöver den bara uppdateras Hör av dig med dina datorproblem För snabb och billig service, FW:s Dataservice Tel: E-post: F-skattsedel finns Gör även hembesök

11 Hemtjänsten startar nattpatrull i Sundborn Sundbornsbor Stora Hyttnäs behöver er hjälp! På bilden: Birgitta Norberg, Gunilla Grälls. Övriga i nattpatrullen är Kristina Morén, Agneta Logren och Malin Danielsson. Nattpatrullen ska arbeta emot Sundborns, Hosjös och Vikas kunder alla dagar i veckan. Den kommer under oktober månad att utgå från Sundborns hemtjänsts grupplokal. Syftet är bland annat att komma mera nära kunderna, bättre kontinuitet och bättre trygghet för dem samt bättre samarbete med dag- och kvällspersonalen i de tre områdena. Som vi skrev i marsnumret av SundbornsNytt så är vi beroende av att många kan hjälpa till med verksamheten. Många har visat intresse och kommit hit med olika insatser. Nu är det dags igen att kunna stödja Stora Hyttnäs. Lördagen den 22 oktober blir den stora höststädningen ute och inne med start kl Vi bjuder på soppa och kaffe. Välkomna! Elinstallationer och reparationer inom egna hem, fritidshus, företag, hyresfastigheter och jordbruk Jörgen Finn Blixbo Återförsäljare för reservkraft Greenpower Säkrar värmen för vintern vid strömavbrott. Hög kvalité, fungerar även för värmepumpar Byggnadsarbeten stora som små Även byggritningar och bygglovhandlingar utförs av Elfström & Karlsson Bygg AB Skuggarvsvägen 11 E, Sundborn Tel Fax Mobil Alltek Elektriska Sundborn AB Vi utför allt inom el- och datanät I bostäder, jordbruk, kontor och industrier Jonas Persson Överbackavägen Sundborn Telefon

12 Höstupptakt Vad händer under hösten 2011 Då är det bara att acceptera, sommaren är över och hösten är här igen. Det är under hösten som vi försöker arrangera några utflykter. När ni läser det här så har vi förhoppningsvis redan upprepat förra årets uppskattade bussresa till Bäsna Ljuskväll. Vandringen upp till utsiktspunkten på Råberget flyttar vi fram till i vår. Då får vi uppleva ett annat intryck av berget med dess fantastiska blåsippsblommning. Lite information om vår dräktuthyrning: Nu är alla dräkterna upprustade och går att hyra. Vitt högtidsförkläde med sjal och vitt broderat brudförkläde med sjal. 2 st pojkdräkter 1 st kvinnodräkt storlek liten. Det kostar 500: att hyra/dräkt och 300: att hyra förkläde. Ring Iris Hansson för info om uthyrningen Tiden går som vi vet fort så det står inte på för än det är dags för Julmarknad i Sundborn igen. Söndagen den 11 december kl Då har vi som vanligt öppet på Bondes med våffelservering och kaffe. Kom och hämta era årsböcker och passa på att umgås en stund. Tobias Bylund hälsar er välkommen till sina fotokvällar som börjar onsdagen den 5 oktober och fortsätter med den 2 november och 7 december. Ni är välkomna att komma till Bondes Gård kl och titta på våra fotosamlingar eller skanna av gamla bilder. Titta in på vår hemsida, där finns information om vad som händer Ha en bra höst hälsar Hembygdsföreningens styrelse Foro: Monica Steinholtz Lördagen den 10 sep var den sedvanliga höstupptakten för PRO. Ett 70-tal medlemmar hade samlats i Folkets Hus. Gubbôle Gille inledde med några låtar. Birgitta Gradén informerade om kommande aktiviteter. En hel del resor erbjuds medlemmarna bl a julresa till Västmanland. Så åt man sill med mycket annat gott, sjöng några sånger tillsammans och delade ut vinsterna på de sålda lotterierna. Många cyklamen gladde lottköparna. Med önskan om livligt deltagande i höstens aktiviteter avslutades festen. Safe Communities i Falun och Sundborn Under dagarna 6 9 september samlades 450 delegater från över 20 olika länder för det internationella nätverket Safe Communities i Falun. Konferensen var ett samarbete med WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion och Karolinska Institutet i Stockholm. Så det var verkligen internationellt och satte Falun på kartan. Mötet behandlade säkerhetsfrågor inom vitt skilda områden. Avslutningen skedde på Carl Larssongården. Där visades en mobil vattenmur, som skyddar mot översvämningar. Dessutom visades en ny typ av livboj QuickSave. Åsa Magnusson i Falun fick tidigare pris som Årets kvinnliga uppfinnare för sin uppfinning. Livbojen kan tas med ner på djupt vatten och fästas på en person, livbojen blåses upp och personen flyter upp till ytan. Safe Communities började i Sverige med några kommuner för 35 år sedan. Nu finns sådana över hela världen, berättar Susanne Norberg. Falun utsågs till Säker och trygg kommun redan 1995 och det förnyades Det är ett bra kvitto på att säkerhetsarbetet utvecklas i kommunen att utses till Safe Community eller Säker och trygg kommun. Skolmatsalar öppna även för pensionärer med hemtjänst Beslut har tagits om att samtliga kommunens pensionärer, som har hemtjänst och/eller måltidsservice skall ges möjlighet att äta på kommunens skolor. Förslaget syftar till att erbjuda bra mat och sociala kontakter. Inte minst mellan generationerna, berättar Susanne Norberg. 12

13 Barnfattigdom barns ekonomiska utsatthet Enligt den rapport om barns ekonomiska utsatthet som skrivits via Rädda barnen påvisar den att avståndet till de som lever i knapphet tenderat att öka. Alltså ökar skillnaderna mellan fattiga och rikare barnhushåll. De allra rikaste barnhushållen drar ifrån vad gäller inkomststandard medan de fattigaste hushållen tenderar att halka efter om man jämför med medel- och högstandardhushållen. Risken för barn till ensamstående föräldrar är tre gånger så hög jämfört med barn till samboende föräldrar. En stor ekonomisk utsatthet har också barn med utländsk bakgrund, den är drygt fem gånger så hög. Rädda barnens rapport Barnfattigdomen i Sverige 2010 visar att av de barn, stycken, som levde i Falun 2008 räknas (10,5 %) som barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Då man tittar på siffror som gäller under 2011 i Falu kommun kan man konstatera att under perioden 1 januari 15 augusti fanns 889 barn vars föräldrar var berättigade till socialbidrag. Om man ska räkna fram siffror enligt Rädda barnen så är det cirka barn i Falun som lever i ekonomiskt utsatthet. Dock kan sägas att i Falun och övriga landet, barnfattigdom inte innebär att barn behöver svälta eller frysa av ekonomiska skäl. Det handlar om att inte ha samma möjligheter till t ex tillhöra en idrottsklubb, musikskola, dator hemma, åka på semester. Att växa upp under sådana omständigheter kan leda till socialt och ekonomiskt utanförskap. Man kan också se andra dimensioner än de rent ekonomiska. Barn påverkas också av föräldrars oro vad gäller ekonomin och osäkerhet kring deras boende och livssituation. Beroendet av samhälle, släkt och vänner kan leda till känslor av otillräcklighet och skam. Rädda barnens rapport visar också att barn i fattiga familjer tenderar att inte delta i organiserade fritidsaktiviteter. Att också se till hur mycket det kostar t ex att spela fotboll i en förening kan också spela en stor roll. Dessa siffror som kommer är ifrån min egen son som är 14 år. Medlemsavgift 300 kr/familj Träningsavgift 500 kr (max 700 kr familj) Cupavgift 200 kr Träningsställ 100 kr Matchställ 380 kr + efternamn på ryggen 100 kr Träningsoverall 680 kr Klubbväska 190 kr Fotbollsskor kr Benskydd 150 kr Till det kommer också att sälja fika till matcherna samt baka fikabröd. Fotbollsskola anordnas även för de mindre barnen och kostar ca 350 kr för en vecka. Att dessa siffror nämns är absolut inte att peka ut föreningen utan endast att påvisa vad det faktiskt kostar. Kan nämna att Sundborns GoIF har relativt låga träningsavgifter i förhållande till andra föreningar. En vuxen person klarar oftast att leva under ekonomiskt knappa förhållanden under en tid, men för ett barn innebär samma tid att en viktig period i livet går förlorad. Att t ex komma tillbaka till skolan efter sommarlovet och mötas av: Hur har ditt sommarlov varit? Kanske inte alltid uppskattas av de barn som inte haft möjlighet att kunna göra något under lovet. Hos många barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer är lovet förknippat med ångest och sysslolöshet. Ordförande i socialnämnden Renée Andersson har tillsatt en parlamentarisk grupp bestående av fem politiker och tjänstemän från socialtjänsten. Man ska titta över normen för socialbidrag (försörjningsstöd) och se vad som kan göras där. Den beräknas vara klar under början av nästa år. Europas största radio/tv-kedja Christina Knutsson (S) Välkommen in till oss! Svärdsjö Radio TV Industrivägen 1, Svärdsjö Trygghetsboende Trygghetsboende är också en aktuell boendeform. Under hösten kommer det första trygghetsboendet att öppna i Bjursås. Riktlinjer för ett Trygghetsboende är bl a att fastighetsägare eller förvaltare av fastighet har ansvar för att tillhandahålla lägenheter med god tillgänglighet samt tillhandahålla och bekosta utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och vid behov anpassningar av lägenheter. För att få tillgång till ett trygghetsboende ska man vara 70 år eller äldre. Sammanboende make eller maka som är under 70 år har också rätt till trygghetsboende. Något för Sundborn så småningom? Flexibilitet i förskolan Under innevarande termin skall ett första steg tas för att öka flexibiliteten i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga. Ytterligare ett alternativ inom den befintliga tidsramen på 15 timmar införs. Nu blir det fem timmar uppdelade på tre dagar. Tidigare fanns bara ett alternativ med tre timmar under fem dagar. Föräldrar har efterfrågat en annan lösning och nu blir det verklighet, säger Susanne Norberg, Sundborns kommunalråd. KIOSK

14 45:e Träflasklöpet Förutom värmepumpen får du ett roligt nyhetsbrev varje månad. Elräkningen. Att ha en bergvärmepump som alltid ger en optimal besparing det värmer såklart lite extra. Med en NIBE bergvärmepump sänker du dina värmekostnader med upp till 75 %. Investeringen betalar sig direkt i lägre månadskostnader. Inte nog med att en ny värmeanläggning från NIBE sänker dina värmekostnader rejält nu får du även 50 % rabatt på arbetskostnaden i form av skatteavdrag. På kan du läsa mer om våra värmelösningar och det nya ROT-avdraget. genomfördes söndagen 11 september med rekordmånga deltagare. Nästan fyrahundra sprang sina banor. Allt från småttingarna med föräldrar som avverkade 900 m till de allra mest tränade 18 km. Vinnare i herrklassen 18 km blev 21- åriga Marcus Lundqvist, Nässjö och studerande på Högskolan Falun Borlänge. 9 km banan herrar vanns av Magnus Lindberg, Ockelbo. Vinnarna fick en skål drejad vid Karlsbyhedens krukmakeri. Träflasklöpet har givetvis en kranskulla. I år blev det Emelie Bergström, (bilden) 15-årig fotbollstjej. Enar Steinholtz, veteranen i det här sammanhanget med 43 Träflasklopp av 45 möjliga, sprang 5 km banan. Denna gång med stavar eftersom han har en litet krånglande höft, som skall opereras. Det är verkligen strongt. PRO:s RESEHÖRNA 14 PRO Sundborn har återigen varit på resande fot. Denna gång i samarrangemang med Falun och Bjursås PRO föreningar. Färden gick mot Hälsingland med första stopp på Ol Anders i Alfta med information, kaffe och tunnbröd med ko-ost. Därefter blev det en mycket intressant guidad tur runt Hälsingegårdars väg med stopp på gårdarna Löka (bilden) och Mårtes. Lunchen intogs på Gästis i Alfta vilket kan rekommenderas varmt Vilken mat. Tillbaka igen på Ol Anders fick gruppen handla och gå igenom emigrantmuseet samt dricka kaffe med goda hembakade kakor. 47 mycket mätta och nöjda resenärer avslutade dagen med att inhandla tunnbröd och ost av olika slag innan färden åter gick till Dalarna igen.

15 Allsångskväll i Karlsbyhedens Folkets Hus Foro: Monica Steinholtz Alvar Källgren 90 år inom kort I över 30 år har det sjungits allsång en kväll i september. Inget undantag i år heller. Allsångskvällen är också upptakt på höstens och vinterns musikverksamhet i Gubbôle Gille och Sundbornskören. I begynnelsen var det Hembygdsföreningen, som arrangerade allsången. Sedan blev det ett samarbete mellan Hembygdsföreningen och Gubbôle Gille. Sedan några år tillbaka är det nu Gubbôle Gille som ensamt bjuder in till sångkvällen. C:a 100 personer i olika åldrar och från både Sundborn och närliggande trakter hittade stolar att sitta på och allsångsblad att sjunga ur. Gubbôle Gille med Kerstin Hermansson i spetsen stod för musiken och alla sjöng av hjärtans lust. Under sångkvällen uppmärksammades, att Alvar Källgren fyller 90 år inom kort och han hyllades med leven och sång. Strongt att vara 90 år och hantera fiolen i Gubbôle Gille. Bandy på Hedvallen Karlsbyhedens IK ser fram emot en säsong med bra is för skridskoskolan och för alla bandyentusiaster både bland barn, ungdomar och vuxna, säger KIK:s ordförande Karin Burgaz. Det som synts i media om pengaproblem för att hålla konstfrusetanläggningen igång, kommer vi att göra allt för att finna en lösning på, fortsätter Karin förhoppningsfullt. MOST AB F-skatt Dala Dubbeln Sveriges största ungdomsorientering 15 och 16 oktober är det åter dags för den populära tävlingen med Karlsbyhedens IK och Korsnäs som erfarna arrangörer. Tävlingplats i år är Årberget. Söndagen är också klädtävling, vilket brukar vara kul. Förra året startade 849 lag på lördagen och varje lag har två deltagare. På söndagen 868 lag. Övriga startande var över 300 löpare. Det kommer säkert att vara minst lika många i år, så det kommer att vara drygt orienterare på Årberget helgen i oktober. Välkommen till Alla förekommande byggarbeten Magnus Thomas Risänget 77, Sundborn Sundborns Lantbruk AB önskar er alla en härlig höst Annelie s Salong Husmansvägen 9 Sundborn Tel

16 intill Carl Larsson-gården JULBORD alla dagar från 26 november t o m 21 december Pris 495:- Barn under 5 år gratis, upp t o m 12 år 15: /år Välkomstglögg, kaffe och dessertbord ingår! ENDAST BORDSBESTÄLLNING Tel Välkommen önskar Anders Söderlund med personal Kombinera gärna julbordet med ett besök på Carl Larsson-gården PIZZA KEBAB SALLAD ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tis Fre Lör Sön DAGENS LUNCH Tis Fre Blomstervägen 2 Sundborn 16

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

Idrott & Hälsa åk 6-9

Idrott & Hälsa åk 6-9 8 veckor: 42 51 (44 höstlov) Dans: Åk 6 Lockinghälsning/Sittdans/Bolldans Åk 7 Afro Åk 8 Bugg Åk 9 Rep. bugg + Vals Åk 6 - Loggbok Åk 7-8 Instuderingsuppgift Träningsdagbok (6v) åk 9 TEMA 2 - Kropp & Genus

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti!

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! Varmt välkommen till en härlig cykelvecka i Dalarna med oss på Cykelklubben.se, YA Arena, Bancykelklubben och Cykelcity! I år är vi stolta över att få ge svenska

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 VÄLKOMMEN TILL START! LÖRDAG 24/8 KL 10.00

TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 VÄLKOMMEN TILL START! LÖRDAG 24/8 KL 10.00 www.teamsportiahuset.se TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 Succén återkommer missa inte årets löparfest! Passa på att springa i vackra Kiruna med Kebnekaise som kuliss. Ett lopp för alla! Löp, lunka ellergå. Välkommen!

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Betygskriterier med specificerade krav, år 6 Idrott och hälsa

Betygskriterier med specificerade krav, år 6 Idrott och hälsa Betygskriterier specificerade krav, år 6 Idrott hälsa Namn: Centralt innehåll Klass: Betyg E D Betyg C B Betyg A Kommentar Rörelse till viss del delta i övningar som omfattar sammansatta motoriska grundformer

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2012/2013 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

Sommarlov i Ale 2013

Sommarlov i Ale 2013 Sommarlov i Ale 2013 Utomhusbad i Ale Vi finns på plats för märkestagning >>Hultasjön v 28,32 och 33 >>Vimmersjön v. 33 Personalen i Skepplanda simhall hälsar alla barn välkomna till årets märkestagning.

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. IDROTT & HÄLSA Centralt innehåll Ämnet idrott och hälsa delas in i tre arbetsområden. Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Styrketräning,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor PM SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor SM-tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk. http://iof3.idrottonline.se/imagevaultfiles/id_40616/cf_104/reglermente_f-r_marathon_s

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Trevlig fortsatt sommar och

Trevlig fortsatt sommar och Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 7 Juli 2014 Hej igen Det blir visst en månad till som ni får dras med mig. Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med för alla våra

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Sandpappret. Countrydans

Sandpappret. Countrydans Sandpappret Nr 8 Augusti 2012 www.sanda-gotland.net Countrydans i Sanda bygdegårdspark (vid regn i bygdegården) Lördagen den 18 augusti kl 20:00 Kl 20:30 spelar Lennart Wahlman and the bad boys upp till

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

GOKART, LAZERGAME & 5-KAMP MED KONFERENS & RELAX. VI finns på Göteborgsvägen 35 i Borås Telefon: 033-10 55 02 www.actionochevent.

GOKART, LAZERGAME & 5-KAMP MED KONFERENS & RELAX. VI finns på Göteborgsvägen 35 i Borås Telefon: 033-10 55 02 www.actionochevent. GOKART, LAZERGAME & 5-KAMP MED KONFERENS & RELAX VI finns på Göteborgsvägen 35 i Borås Telefon: 033-10 55 02 www.actionochevent.se VÄLKOMMEN TILL ACTION&EVENT! På vår anläggning på Göteborgsvägen 35 i

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014 Bodsjö Diverse i farozonen Som många nog har hört så har Bräcke kommun sagt upp avtalet

Läs mer

NoT och centralt innehåll i Lgr 11

NoT och centralt innehåll i Lgr 11 Kroppen Kroppen Ljud Ljud Ljus Ljus Luft Luft Vatten Vatten NoT och centralt innehåll i Lgr 11 som delvis eller helt behandlas av NoT. KR KR LD LD LS LS LF LF VA VA Årskurser: F-3 4-6 F-3 4-6 F-3 4-6 F-3

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer