tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning"

Transkript

1 tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning

2 Att lägga ett tegeltak är inte så svårt, om du läser igenom och följer Lafarge Roofings läggningsanvisningar. Var noga med förberedelserna och se till att du har alla specialpannor och tillbehör hemma, så går själva läggningen smidigt. Upplyft på tak Lafarge Roofing erbjuder servicen Upplyft på tak som innebär att du får takpannorna transporterade upp på taket. Med taklyft behöver du bara hantera pannorna en gång, och materialet slipper lagras på byggarbetsplatsen. Upplyft på tak medför mindre bräckage och minskar risken för onödigt spill. Denna läggningsanvisning är uppdelad i tre avsnitt: Del 1 Förberedelser, taksäkerhet och tillbehör Del 2 Läktning och läggning av ofalsat taktegel Vittinge Tegel av modell Vittinge Original E13 och T11 Dan Tegl av modell DK 12 och DK 14 Del 3 Läktning och läggning av falsat taktegel Nortegl RuppKeramik av modell Rubin KDN av modell VH 410 Lafarge Roofings taktegel tillverkas och kvalitetskontrolleras enligt Svensk standard SS EN 1024 och SS EN Undantaget är ytfel, enligt SS EN 1304: blåsbildning, i vårt våtsträngpressade taktegel. Det finns ett antal förutsättningar som gäller för att ett taklyft ska kunna utföras. När leveransen anländer måste taket vara väl förberett. Allt gammalt material ska vara borta från taket och läggning av nytt underlagstak och ny läkt ska vara klart. Det krävs att det finns två personer på plats som kan ta emot godset på taket och portionera ut takpannorna i lämpliga mängder inför läggningen. Våra erfarna chaufförer ger råd och anvisningar. Upplyft på tak beställer du i samband med att du köper takmaterialet hos din byggmaterialhandlare. Se till att ha tillräcklig ventilation Innan läggning av takpannor kan påbörjas behöver du förbereda för ventilation. I Nybyggnadsreglerna 7:2 står följande att läsa: Vindsutrymmen med tak av råspont bör förses med till- och frånluftsöppningar med en sammanlagd area av minst 0,2 kvm per 100 kvm bjälklagsyta. Öppningarna bör placeras så att en jämnt fördelad genomluftning uppnås. Förutsättning för läggningsanvisning Vi behandlar här läktning och läggning av taktegel med utgångspunkt från att följande är klart: undertaket är helt färdigt fotplåtar, rännkrokar och dylikt är monterade underbeslag till genomföringar är på plats nockplankan är monterad 1 Förberedelser Kontrollera undertaket Innan du lägger nytt tak på ett äldre hus är det viktigt att du först gör en bedömning av det gamla undertakets kvalitet. Om du upptäcker svarta fläckar eller blåträ på undertakets insida är det troligen skadat och behöver repareras eller bytas ut. Observera särskilt hur det ser ut kring skorstenar, vinkelrännor, etc. Då ditt nya tegeltak ska ligga i många år framöver är detta ett bra tillfälle att byta läkt och papp. Använd lägst pappkvalitet YAP För byggnader som utsätts för stora påfrestningar under byggtiden rekommenderas pappkvalitet YEP Följ anvisningarna på papprullen. Figur 1 Ventilation av vindsutymme Vid otillräcklig ventilation rekommenderar Lafarge Roofing ett ventilationsbeslag i varje takstolsfack vid nock och vid takfot, se Figur 1. Frisk luft släpps då in i vindsutrymmet via ventilationsbeslagen vid takfot. Luften släpps ut från vindsutrymmet via ventilationsbeslaget vid taknock och ventileras bort via luftspalten mellan underlagspapp och takpannor. Ø 70 Figur 2 Ventilationsbeslag Mottagningskontroll Glöm inte mottagningskontroll av taktegelleveransen. Se till att specialpannor och tillbehör såsom nocktätning, fågellist, infästningar, taksäkerhet och ventilation är beställda och levererade. Ventilationsbeslaget monteras mellan strö- och bärläkt. Borra 3 st hål med dosborr Ø 70 mm tätt intill varandra, genom papp och råspont, se Figur 2. Skär en slits i pappen ovanför hålen. För in ventilationsbeslaget i slitsen. Släta ut nätet och spika fast ventilationsbeslaget med pappspik. 2

3 Olika takvarianter Det vanliga sadeltaket (Figur 3) kan ibland utföras som ett valmat tak (Figur 4). En annan variant av sadeltaket utgör mansardtaket (Figur 5), vars brutna takfall ger större rymd åt vindsvåningen. På ett mansardtak ska den nedersta pannraden på övre takytan vara väl förankrad och skjuta ut så långt att den väl täcker den övre avslutningen på nedre takytan. Fasadhöjd 4 8 meter, taklutning >6 Utvändig stege ska vara fast monterad i väggen. Fasta stegar ska avslutas nertill så att barn inte kan nå dem från marken. Säkerhetssele/lina ska fästas i nockräcke. Vid fasadhöjd över 8 m och taklutning >14 Taket ska kunna nås från en invändig förbindelse. Uppstigningsöppningen ska förses med ett 0,5 m högt skyddsräcke på utsidan. Gångväg och livlineinfästning längs taknock ska utgöras av en takbrygga längs hela taket. Taket ska förses med fotstöd om taklutningen är >18. Figur 3 Sadeltak Figur 4 Valmat tak Tillbehör Till takteglet finns kompletterande tillbehör som gör taket till en funktionell helhetslösning. Tillbehören monteras enligt tillhörande monteringsanvisningar. Figur 5 Mansardtak Viktig information om taksäkerhet Boverkets Byggregler innehåller bestämmelser om fasta taksäkerhetsanordningar. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att sotaren, eller du själv, går säkert på taket. Det betyder att du måste se till att det finns vissa fasta takskydd som t.ex. taksteg, samt att dessa underhålls. Takarbetaren måste använda nödvändig skyddsutrustning såsom livlina, vilket förutsätter att du som fastighetsägare ser till att det finns någon form av livlinefäste. Nock- och takfotsräcke Snöräcke Takbrygga Glidskydd Taksteg Taklucka Takstege Ventilationshuv Rör- och antenngenomföring Avloppsluftare Nocktätning Fågellist Taktegellim Infästningar Har du frågor angående läggningen av ditt tak är du alltid välkommen att tala med din byggvaruhandlare, eller ring vår kundtjänst på telefon Gemensamt för alla lutande tak är följande: Från uppstigningsstället till taknock och serviceställen krävs en gångväg om avståndet är mer än 1 meter. Gångvägen ska utgöras av takstege eller takbrygga. Takstegen utformas efter taklutningen. Taköppningar som kan trampas igenom ska förses med ett 0,5 m högt skyddsräcke upptill och vid sidorna. Är öppningen längre än 4 m krävs räcke runt om. Dessutom gäller följande beroende på fasadhöjd och taklutning: Fasadhöjd under 4 meter, taklutning >6 Lös stege med fast glidskydd godtas. Byggnadsnämnden kan kräva att fästanordningar för livlina i form av brygga eller räcke monteras vid nock. 3

4 2 Läktning och läggning av ofalsat taktegel Underlagstaket Vid läggning av ofalsat taktegel ska undertaket bestå av råspont och takpapp. Förenklade underlagstak (Armerad Takboard) är endast lämpligt vid läggning av falsat taktegel. Ströläkt Ventilationsbeslag Kontroll av takmåtten För att undvika besvärliga korrigeringar under arbetets gång bör du kontrollera takets mått i förväg, se Figur 6. Mät avståndet mellan överkanten på översta bärläkten och överkanten på näst nedersta bärläkten. Avståndet ska vara jämt delbart med läktavståndet, se Tabell 1. Översta pannan ska ligga nära intill nockplankan, se Figur 7, och nedersta pannan ska skjuta ut mm nedanför takfotens kant. Ta hänsyn till hängrännans placering. Stämmer inte måtten måste jämkning ske, se sid 5. Kontrollera takbredden så att jämnt antal pannor får plats respektive täcker hela bredden, se Tabell 1. Vi avråder från takfotslösning med så kallad takfotskil eftersom den försämrar ventilationen, samt omöjliggör korrekt montage av fågellist. Nockplankans höjd Nockplankans höjd anpassas så att nockpannorna vilar på nockplankan och samtidigt stödjer på takpannorna. I annat fall kan nockpannan hänga och skallra. Nockplankan ska ta upp eventuell belastning på nockpannan. Höjden mäts enligt figur 7 och Tabell 2. S T Bärläkt L L n x L Figur 7 Pannklack och Nockplanka N Figur 6 Takmått n = Antal pannrader L = Bärläktavstånd, se Tabell 1 T = Läkt Takfot, se Tabell 1 N = Utrymme för pannklack, ca 40 mm S = Språng vid takfot, mm n x L + T + N = Takfallets längd Nockplankans höjd i mm, se Tabell 2 Tabell 1: Byggmått (mm) L = Bärläktavstånd Täckande bredd Modell = Bygglängd Bredd = Byggbredd ca T = Läkt-takfot Vittinge Original, E /- 2 mm 235 mm 200 mm mm Vittinge Original, T /- 2 mm 266 mm 240 mm mm Dan Tegl, DK mm 236 mm 207 mm mm Dan Tegl, DK mm 236 mm 207 mm mm Tabell 2: Nockplankans minsta höjd i mm, för respektive Nockpanna. TYP AV NOCKPANNA Typ 1 Typ 1 Typ 1A Typ 1A Dan Tegl Dan Tegl Taklutning E13 T11 E13 T11 DK 12 DK mm 135 mm 140 mm 140 mm mm 128 mm 136 mm 136 mm mm 125 mm 133 mm 133 mm mm 118 mm 129 mm 129 mm mm 112 mm 171 mm 128 mm 125 mm 125 mm mm 105 mm 166 mm 121 mm 120 mm 120 mm > mm 105 mm 166 mm 121 mm 120 mm 120 mm 4

5 Mätning av läktavstånd Om läktning sker efter tegelleverans kan läktavstånd tas fram genom mätning: Lägg ut två vertikala rader med 11 tegelpannor i vardera rad på ett plant underlag. Se till att hörnavskärningarna ligger tätt och att raderna är raka, se Figur 8. Tänk på att blanda pannor från olika pallar då en viss variation i storlek kan förekomma (ett genomsnittligt urval). Mät avståndet från nederkant på första pannan till nederkant på sista pannan (x) och dividera med 10. Lägg till 2 mm, så får du optimalt läktavstånd (y), se Figur 9. Figur 8 Hörnavskärning (x) mm 10 +2mm= (y) mm Figur 9 Läktavstånd. Läktning Ströläkt På undertak av råspont läggs ströläkt med c/c ca 600 mm. En ströläkt över varje takstol och en emellan. Första och sista ströläkten placeras ca 20 mm från den trekantlist som bör finnas intill vindskivorna. Läkten fästs med galvad spik upptill och nedtill, men spika inte igenom fotplåten. Bärläkt Spikas genom ströläkten och in i, men ej igenom, råsponten. Skarvar läggs mitt på ströläkt. Det lönar sig att montera bärläkten med omsorg, då förebyggs störningar vid läggningen. Nedersta bärläkten fästes i liv med takfotens kant och sätts på högkant för att ge rätt lutning åt den sista pannraden, se Figur 6. Vid skråkant kan en bärläkt monteras längs kanten. När papp och läkt monterats städa taket noga! Minska inte läktdimensionerna; de är ett garantikrav och föreskrivs i HusAMA. Dessutom är våra tillbehör dimensionerade efter angivna mått. Bärläkt 25x38 mm lägst sort V Ströläkt 25x25 mm lägst sort V Takpapp Råspont Takfotsläkt 38x25 mm lägst sort V Figur 10 Läktning Nockplanka, 38 mm bred c/c 600 mm Jämkning av läktningen Om takfallet inte är anpassat till takteglets mått måste jämkning göras. En liten differens kan ibland justeras med språnget vid takfoten. Ökar du avståndet vid nocken får det inte medföra att nockteglet täcker dåligt. Om en liten justering inte räcker anpassas avståndet mellan de två översta bärläkterna, och pannorna till översta raden kapas, se sid 6. Jämkning av breddavståndet En liten jämkning av pannornas täckande bredd kan göras enligt Figur 11. Kontrollera i så fall att glappet i hörnen inte blir för stort eller att pannorna kärvar. Till Vittinge Original E13 och T11 finns speciella skarvpannor för läktavstånd 250 och 130 mm. Även modellen Vittinge Original GammelSvensk (en kortare variant av Vittinge Original normalpanna) som finns i längderna 400 respektive 380 mm, kan användas som skarvpanna. Vid användande av skarvpannor kan den översta bärläkten behöva höjas något för att skarvpannan ska få samma lutning som övriga pannor. För tätt Korrekt För glest Figur 11 Jämkning Fågellist Innan du börjar lägga tegelpannorna spikar du fast fågellisten på takfotsläkten. Fågellisten förhindrar att löv, barr och fågelbon sätter stopp för den viktiga ventilationen under takpanneskiktet. OBS, fågellisten ska spikas så att den viks utåt, se figur 12. E13 skarvpanna Längd ca 290 mm. 250 mm läktavstånd. Finns även för T11. T11 skarvpanna Längd ca 170 mm. 130 mm läktavstånd. Finns även för E13. Figur 12 Montering av fågellisten 5

6 Taktegel får sin färg av lerans mineraler. Det är därför naturligt att det förekommer små variationer i nyansen. För att få en jämn färgspridning bör man blanda pannor (styck- eller buntvis) från flera olika pallar vid läggningen. Ibland kan det bildas porer och luftkörtlar i pannans yta. Detta är helt naturligt och får förekomma på äkta tegelpannor, precis som sättmärken från torkhyllor och variation i pannornas storlek (kan skilja med upp till 2%). Se även Svensk Standard SS EN 1024 och SS EN 1304 för tillverkning av taktegel. Läggning av taktegel Börja med att lägga ut 6 pannor från höger <1> i vardera av de två nedersta raderna, se Figur 13. Justera så att pannorna ligger rätt och hörnavskärningarna inte kärvar eller glappar för mycket. Tag måttet från högerkant på första pannan till högerkant på sjätte pannan och dividera med fem. Därmed bestäms byggbredden, som lämpligen märks ut vid nockens och takfotens hela längd. Lägg därefter den yttre högra vertikala raden <2> samt några pannor längs övre bärläkten <3>. Dessa justeras till samma breddmått som nertill. Fortsätt läggningen och håll bredden med hjälp av en riktbräda eller ett riktsnöre. Kapning av taktegel Om jämt antal pannrader inte stämmer med takfallet ska pannorna i översta raden kapas. Takteglet kapas i nederkant, därmed sparar du upplagsklacken. Kapa även nytt hörn. Om många pannor ska kapas kan du använda en kapmaskin. Det kan vara praktiskt att rigga upp en enkel mall med anhåll och en list vid snittet. Spänn fast pannorna med en skruvtving under kapningen. Figur 13 Läggningsordning Lämna inte kvar skrot från klippning och kapning på taket. Vid utläggning av det taktegel som ska kapas kan man tillfälligt behöva ta bort nockplankan. Denna fästs därför permanent först när alla kapade pannor är på plats. Infästning av taktegel Antalet infästningar beror på takets lutning och på hur utsatt taket kan bli för hård vind. På speciellt utsatta takavsnitt rekommenderas att infästningarna ökas. Rätt infästningar håller inte bara takteglet på plats, utan förbättrar också takets täthet och gångbarhet. Infästningar är dessutom ett försäkringsvillkor vid stormskada. Specialpannor ska spikas med rostfri nockspik med gummibricka. Figur 14 Infästning HusAMA rekommenderar följande: Taklutningen >55 Alla pannor ska fästas in. Taklutning <55 Minst två rader vid kanterna (nock, gavlar, takfot) ska fästas in. Dessutom ska alla passbitar och pannor vid genomföringar fästas in. På takytan i övrigt rekommenderar vi att var tredje panna fästes in. Infästningarna förskjuts ett steg för varje rad, så att ett diagonalt mönster bildas. Då får infästningarna effekt på samtliga pannor i och med att varje panna har minst en granne som är infäst, se Figur 14. På takavsnitt som är speciellt utsatta för hård vind bör samtliga pannor fästas in. 6

7 Användningsområde för olika typer av infästningar Typ av infästning Taktegelmodell Beskrivning U-kramla Vittinge Original E13, T11 Enkel typ av infästning. Underspänne/ Vittinge Original E13, Smidig infästning som JP-bindere Dan Tegl DK 12, DK 14 monteras utan verktyg genom stödklacken. S-kramla Vittinge Original E13, T11 Avancerad infästning som bör användas vid utsatta lägen. Nockspik Vittinge Original E13, T11 Nocktegel Typ 1 och 1A Nockclips Dan Tegl DK 12, DK 14 Nocktätning Enligt HusAMA ska nocktätning monteras mellan nockpannor och takpannor, se Figur 15. Lägg ut nocktätningen över nockplankan. Nocktätning ska medge ventilation men förhindra att snö, vatten och löv kommer in i takkonstruktionen. Läggning av nockpannor Nocken ska täckas med nockpannor, se Figur 16, till avslutningar och förgreningar används specialpannor. Samtliga Vittinge Original nock- och specialpannor ska spikas med rostfri nockspik med gummibricka. Nockpannor borras med Ø 4 mm koromantborr nära nockens överfals. Slå inte i spiken hårdare än att gummibrickan får god anliggning. Eventuell kapning av nockpannor sker i änden med underfals. Dan Tegl nock infästes med nockclips och tillhörande skruv. Figur 15 Nocktätning Figur 16 Nockpannor På valmade tak läggs nocken nedifrån, med ändnock nederst. Vid valmkrysset läggs en Y-nock (45 ), och vid andra vinklar skär man till vanliga nockpannor och tätar vid geringen med fogmassa. Ändnockar används även på tak utan vindskiva. En skarvnockpanna används för att få överfals och underfals rätt vid båda ändnockarna. Vinkelränna Skråkanter På valmade tak och vid vinkelrännor, se Figur 17, måste pannorna snedskäras. Vid skrånock (valmat tak) ska de skurna pannorna ligga så nära nockplankan att nockpannorna täcker väl. Vid vinkelränna ska de skurna pannorna nå väl ut över underlagspappens avslutning. Små passbitar limmas. Grennockpanna Valmning Ändnockpanna T-nockpanna Figur 17 Vinkeltak 7

8 mm mm c g b 8

9 Nockplankans höjd Nockplankans höjd anpassas så att nockpannorna vilar på nockplankan och samtidigt stödjer på takpannorna. I annat fall kan nockpannan hänga och skallra. Nockplankan ska ta upp eventuell belastning på nockpannan. Höjden mäts enligt figur 19 och Tabell 3. Läktning Ströläkt På undertak av råspont läggs ströläkt med c/c ca 600 mm. En ströläkt över varje takstol och en emellan. Första och sista ströläkten placeras ca 20 mm från den trekantlist som bör finnas intill vindskivorna. Läkten fästs med galvad spik upptill och nedtill, men spika inte igenom fotplåten. Bärläkt Spikas genom ströläkten och in i, men ej igenom, råsponten. Skarvar läggs mitt på ströläkt. Det lönar sig att montera bärläkten med omsorg, då förebyggs störningar vid läggningen. Skillnader mellan de olika takpannorna: Nortegl Använd dubbla bärläkt vid takfot och nock, se Figur 21. RuppKeramik och KDN Fäst nedersta bärläkten i liv med takfot, på högkant, för att ge rätt lutning åt sista takpanneraden, se Figur 22. Bärläkt 25x38 mm lägst sort V Ströläkt 25x25 mm lägst sort V Takpapp Råspont Takfotsläkt 38x25 mm lägst sort V Figur 20 Läktning Nockplanka, 38 mm bred c/c 600 mm Minska inte läktdimensionerna; de är ett garantikrav och föreskrivs i HusAMA. Dessutom är våra tillbehör dimensionerade efter angivna mått. Figur 21 Takfotsläkt, Nortegl Figur 22 Takfotsläkt, RuppKeramik och KDN Läktning vid förenklade underlagstak Vid förenklade underlagstak används bärläkt med minsta dimension 45x70 mm vid takstolsavstånd max mm. Ströläkt behöver bara användas om det särskilt anges. Skillnader mellan de olika takpannorna: Nortegl Vid takfot och nock läktas med stående 45x70 mm läkt, eller på annat sätt så att dessa läkt blir 25 mm högre än övriga. RuppKeramik och KDN Nedersta bärläkten i liv med takfot. Denna läkt ska vara ca 15 mm högre än övriga bärläkt för att få rätt lutning på den nedersta takpanneraden. Fågellist Innan du börjar lägga tegelpannorna spikar du fast fågellisten på takfotsläkten. Fågellisten förhindrar att löv, barr och fågelbon sätter stopp för den viktiga ventilationen under takpanneskiktet. OBS! Fågellisten ska spikas så att den viks utåt, se Figur 23. Figur 23 Montering av fågellisten I övrigt se anvisningar i HusAMA kapitel HSD. 14. När papp och läkt monterats städa taket noga! 9

10 Taktegel får sin färg av lerans mineraler. Det är därför naturligt att det förekommer små variationer i nyansen. För att få en jämn färgspridning bör man blanda pannor (styck- eller buntvis) från flera olika pallar vid läggningen. Läggning av normalpannor och nockanslutningspannor Börja läggningen i nedersta högra hörnet <1>. Lägg ut hela raden vid takfot för att kontrollera takbredden, se Figur 24. (Nortegls falsar tillåter förskjutning av pannorna ca 1 mm i sidled.) Därefter läggs pannor från takfot till nock <2> med början från takets högersida. Var noggrann så att det blir en rät vinkel mellan takfotsraden och första gavelraden. För Nortegl: Glöm inte att den sista pannraden vid nock ska läggas med nockanslutningspannor <3>. Kapning av falsat taktegel Om jämt antal pannrader inte stämmer med takfallet ska pannorna i översta raden kapas. Takteglet kapas i överkant, varefter nytt skruvhål borras. Därmed sparas framkanten med tätningsklackar och kapsnittet blir ej synligt. Om många pannor ska kapas kan du använda en kapmaskin. Det kan vara praktiskt att rigga upp en enkel mall med anhåll och en list vid snittet. Spänn fast pannorna med en skruvtving under kapningen. Figur 24 Läggningsordning Lämna inte kvar skrot från klippning och kapning på taket. Vid utläggning av det taktegel som ska kapas kan man tillfälligt behöva ta bort nockplankan. Denna fästs därför permanent först när alla kapade pannor är på plats. Infästning av taktegel Antalet infästningar beror på takets lutning och på hur utsatt taket kan bli för hård vind. På speciellt utsatta takavsnitt rekommenderas att infästningarna ökas. Rätt infästningar håller inte bara takteglet på plats utan förbättrar också takets täthet och gångbarhet. Infästningar är dessutom ett försäkringsvillkor vid stormskada. Figur 25 Infästning HusAMA rekommenderar följande: Taklutningen >55 Alla pannor ska fästas in. Taklutning <55 Minst två rader vid kanterna (nock, gavlar, takfot) ska fästas in. Dessutom ska alla passbitar och pannor vid genomföringar fästas in. På takytan i övrigt rekommenderar vi att var tredje panna fästes in. Infästningarna förskjuts ett steg för varje rad, så att ett diagonalt mönster bildas. Då får infästningarna effekt på samtliga pannor i och med att varje panna har minst en granne som är infäst, se Figur 24 På takavsnitt som är speciellt utsatta för hård vind bör samtliga pannor fästas in. 10

11 Gavelavslutningar Alternativ 1, Dubbelvingad panna Om du använder dubbelvingade pannor, se Figur 26 och 27, startar läggningen från höger med en normalpanna. För att få en likformig avslutning vid vänster gavel avslutas där med en dubbelvingad panna, som fästes med skruv för specialpannor. För Nortegl: För anslutning mot nock användes dessutom dubbelvingad nockanslutningspanna. Alternativ 2, Gavelpannor Om du använder gavelpannor, se Figur 28 och 29, startar läggningen från höger med gavelpannor höger. Därefter läggs normalpannorna för att till sist avsluta med gavelpannor vänster. För Nortegl: För anslutning mot nock användes dessutom nockanslutningspanna vänster gavel. Nocktätning Enligt HusAMA ska nocktätning monteras mellan nockpannor och takpannor, se Figur 30. Lägg ut nocktätningen över nockplankan och anpassa mot överkanten på takpannorna på båda sidorna. Nocktätning ska medge ventilation men förhindra att snö, vatten och löv kommer in i takkonstruktionen. Figur 26 Nortegl dubbelvingad panna Figur 27 RuppKeramik, modell Rubin, dubbelvingad panna Figur 28 Nortegl Gavelpanna, höger Figur 29 Nortegl Gavelpanna, vänster 314 mm 259 mm 291 mm 296 mm 215 mm 259 mm 259 mm 100 mm 314 mm 259 mm 100 mm Läggning av nockpannor Justera in nockplankans höjd efter det faktiska förhållandet på byggplatsen. Börja med att lägga nockpannorna, se Figur 31. Mät in den första så att det stämmer med att använda startnock. Fäst in nockpannorna med fästklammer och specialskruv. För Nortegl och RuppKeramik: Fortsätt och lägg nockpannor och avsluta med en skarvnockpanna och en slutnock. För KDN: Ingen skarvnockpanna behövs eftersom man använder en särskild början- respektive slutnock. Figur 30 Nocktätning Skråkanter På valmade tak och vid vinkelrännor måste pannorna snedskäras, se Figur 32. Vid skrånock (valmat tak) ska de skurna pannorna ligga så nära nockplankan att nockpannorna täcker väl. Vid vinkelränna ska de skurna pannorna nå väl ut över underlagspappens avslutning. Små passbitar limmas. Glaserat tegel är känsligt för stötar. Mindre skador som inte är synliga från mark åtgärdas inte. Bättringsfärg används vid större skador och vid skråkanter. Vinkelränna Figur 31 Nockpannor Grennockpanna Valmning Ändnockpanna T-nockpanna Figur 32 Vinkeltak 11

12 Spinn Action Marketing. SE Monier Roofing AB ~ Box 7 ~ Jönåker Försäljningskontor: Björnbäcksvägen Tel: ~ Fax: Konsumentkontakt:

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G Flat Carisma betongtakpanna För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders Carisma betongtakpanna.

Läs mer

Monteringsanvisning Tegel- och betongtak

Monteringsanvisning Tegel- och betongtak Monteringsanvisning Tegel- och betongtak Innehållsförteckning 6 13 Bra att veta och göra innan montering 4 Hälsa och säkerhet 5 Grundförutsättningar 5 Planering av leverans 6 Mottagningskontroll 7 Skyddstext

Läs mer

Anvisningar för dig som skall lägga tak MONTERINGSANVISNING BENDERS TAK PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA

Anvisningar för dig som skall lägga tak MONTERINGSANVISNING BENDERS TAK PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA Läs hela monteringsanvisningen före arbetet påbörjas! Anvisningar för dig som skall lägga tak Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Carisma Börjannock, Slutnock, Börjanvalm

Läs mer

HÖJSLEV & LAUMANS TAKTEGEL

HÖJSLEV & LAUMANS TAKTEGEL Läggningsanvisning HÖJSLEV & LAUMANS TAKTEGEL Innehåll 2 Generellt 3 Tagstensfakta 4-7 Takbeläggningens bredmått 8-11 Läktavstånd 12 Provläggning 13 Läggning 14 Infästning 15-16 Mått nockpannor 17 Montering

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING FALSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE I TAKSKYDD fotplatta CARISMA I SNÖRÄCKE NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE I TAKBRYGGOR I fasadstege I SKYDDSRÄCKE FÖR TAKLUCKA Mer om

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING STRÄNGPRESSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak MONTERINGSANVISNING Diffusionsöppna underlagstak enklaste vägen till nytt tak 2. innehåll generella Förberedelser 2 Grundförutsättningar 2 Transport och lagring 2 Säkerhet 2 Byggdetaljer 3 Byggdetaljer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer CLASSIC ELEGANCE STRATOS Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på

Läs mer

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend Monteringsanvisning TREND 42 Monteringsanvisning Plannja Trend FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning.

Läs mer

Bilagor. Till exempelkontrakt för takarbeten

Bilagor. Till exempelkontrakt för takarbeten Bilagor Till exempelkontrakt för takarbeten Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

Monteringsanvisning för tvåkupiga betongtakpannor

Monteringsanvisning för tvåkupiga betongtakpannor Innehåll Kontrollera undertaket 2 Läktning 2-3 Läggning takpannor 3-4 Nock och Nockavslutning 5 Valmnock 6 Vinkelränna 6 Avloppsluftare och Ventilationsbeslag 7 Frånluftshuv 8 Självdragshuv 9 Wakaflex

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR Enkelt att lägga tak Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning.

Läs mer

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering BSAB N5 Sfb Nh2 Feb 2001 Katalog KAMI Flik 3 RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering Innehåll sid. 2. Allmänt om renovering 4. Vågeternit Metod 1 6. Vågeternit Metod 2 7. Planeternit Metod

Läs mer

MONTERINGSANVISNING M-203 1002 TAKBRYGGA. cwlundberg.se

MONTERINGSANVISNING M-203 1002 TAKBRYGGA. cwlundberg.se M-203 1002 TAKBRYGGA Takbrygga Minst 3 st konsoler monteras per sammanhängande längd. Max C-avstånd konsoler 1200 mm. Utstick max 200 mm från konsol. Använd skruvsats art. 420009P Skarvning av takbrygga

Läs mer

TAK I TIDEN S:T ERIKS KOMPLETTA TAKSORTIMENT

TAK I TIDEN S:T ERIKS KOMPLETTA TAKSORTIMENT TAK I TIDEN S:T ERIKS KOMPLETTA TAKSORTIMENT De flesta byter tak av en enda anledning. De måste. Vi vill ge dig några anledningar till. Taket är något som håller regnet ute och värmen inne. Och när det

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar Mataki Haloten P och Tenotak U20 OKTOBER 2002 A Denna monteringsanvisning gäller för både Haloten P och Tenotak U20. Observera att skarvning och klistring för Haloten P görs med Mataki

Läs mer

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11 Sida 1(10) Teknisk beskrivning Totalentreprenad Sida 2(10) Entreprenaden Byggnadens tegeltak skall bytas till nytt tak av tegelpannor. Ny underlagspapp med tillhörande läkt monteras. Nytt regnvattensystem

Läs mer

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller

Läs mer

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se TAKPRODUKTER TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se TJB Takfot 15,6 m/kartong 1,2 m/st, svart 150020 39 kr/m Allt i ett, ersätter takfotsplåt, (13

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

säker SNABBT ENKELT SÄKERT Tak

säker SNABBT ENKELT SÄKERT Tak P-märkta svenska produkter från Pelican Cert.nr: Pelican säkerhetsfästen SNABBT ENKELT SÄKERT Monteras genom takkonstruktionen Tak säker het Pelicans taksäkerhetsfästen är i rostfritt stål och uppfyller

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak Byggboken på Paroc.se Januari 2013 Allmänt Takfotsutformningen bör noga beaktas, för att förhindra snö från att ta sig in mellan takpannor och underlagstak. Efter montaget skall underlagstaket täckas med

Läs mer

LÄGGNINGS ANVISNING. 30 års produktgaranti NIBRA KERAMISKA TAKTEGEL. S:t Eriks AB Nibra H14 1-kupig.

LÄGGNINGS ANVISNING. 30 års produktgaranti NIBRA KERAMISKA TAKTEGEL. S:t Eriks AB Nibra H14 1-kupig. LÄGGNINGS ANVISNING NIBRA KERAMISKA TAKTEGEL 30 års produktgaranti Nibra DS-5 Storformat 2-kupig Nibra H10 Nibra F 10 Ü Nibra G10 slät Nibra H14 Nelskamp ofalsad S:t Eriks AB 0771-500 400 www.steriks.se

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabTaksäkerhet Lindab Coverline Ta det säkra före det osäkra

lindab vi förenklar byggandet LindabTaksäkerhet Lindab Coverline Ta det säkra före det osäkra lindab vi förenklar byggandet LindabTaksäkerhet Lindab Coverline Ta det säkra före det osäkra 2 Säkerhet i alla väder Få ställen är så utsatta för vädrets makter som taket. Ändå är det en vanlig arbetsplats

Läs mer

Den lätta taklösningen

Den lätta taklösningen Den lätta taklösningen Med MetroBond erbjuder MetroTile skandinavien AB ett av marknadens mest genomtänkta och hållbara tak och det ger vi års garanti på. Scandinavien AB Produkten MetroBond FÄRGER, LJUD

Läs mer

Läggningsanvisning. Höjslev. 2-kupigt ofalsat taktegel. Ströläkt. Ventilation. Val av takpannor. Bärläkt. Undertaket

Läggningsanvisning. Höjslev. 2-kupigt ofalsat taktegel. Ströläkt. Ventilation. Val av takpannor. Bärläkt. Undertaket Läggningsanvisning Höjslev 2-kupigt ofalsat taktegel Vers 1.1 - Juni 2010 Höjslev 1-kupigt ofalsat 55 RT 804 RT 819 Röd Höjslev 2-kupigt ofalsat Svart Höjslev 2-kupigt ofalsat Täckbredd Läktavstånd 253

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Tegel- och Betongtak ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING. www.monier.se 1

MONTERINGSANVISNING. Tegel- och Betongtak ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING. www.monier.se 1 MONTERINGSANVISNING Tegel- och Betongtak ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING www.monier.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR 2 HÄLSA OCH SÄKERHET 3 Ansvar 3 Undvik fallskadeolyckor! Använd

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Reg no: CWL0003 Issue: 6 Underhållsinstruktion Underhållinstruktion innehållande kontrollinstruktioner, underhållsplan och besiktningsprotokoll. Som fastighetsägare är man skyldig enligt Lagen om tekniska

Läs mer

BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING. 1- och 2-kupiga betongtakpannor. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. benders.se

BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING. 1- och 2-kupiga betongtakpannor. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. benders.se BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor. Plan kryssnock Valmklocka

Läs mer

I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s. underlagstäckt tr

I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s. underlagstäckt tr Sida 1 av 5 Branschstandard Taksektionen Branschstandard för taktäckning med betongtakpannor 0. Förutsättningar I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR Enkelt att lägga tak Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning.

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40

MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40 1/6 MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40 Allmänt ivarskiffer Diagonal 40x40 kan användas som takskiva vid en taklutning av minst 18 på ett hel brädat tak med undelagspapp eller som ventilerad

Läs mer

Lindab. Takpannor. Halvrund hängränna 20 Tillbehör halvrund ränna 20 Stuprör 24 Tillbehör stuprör 24 Rektangulär ränna med tillbehör 30

Lindab. Takpannor. Halvrund hängränna 20 Tillbehör halvrund ränna 20 Stuprör 24 Tillbehör stuprör 24 Rektangulär ränna med tillbehör 30 Lindab Takpannor Stål som tål snyggt som tegel Halvrund hängränna 20 Tillbehör halvrund ränna 20 Stuprör 24 Tillbehör stuprör 24 Rektangulär ränna med tillbehör 30 Omvikningskupor 20 Krokar21 Stuprör,

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

MONTERINGSANvISNING Tegel- och betongtak

MONTERINGSANvISNING Tegel- och betongtak monteringsanvisning Tegel- och betongtak Innehållsförteckning Bra att veta och göra innan montering 2 Hälsa och säkerhet 3 Grundförutsättningar 3 Planering av leverans 4 Mottagningskontroll 5 Skyddstext

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar Återförsäljare: COPYRIGHT CWL 2016-05 Denna broschyr är skyddad av upphovsrätt och får inte kopieras eller reproduceras utan skriftlig tillåtelse från CW Lundberg AB. Kopieringsförbudet

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PIANO FALSAT LERTEGEL. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PIANO FALSAT LERTEGEL. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PIANO FALSAT LERTEGEL För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Infästningsskena till kopplade taksteg

Läs mer

BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders Carisma betongtakpanna. Infästningsskena

Läs mer

Anvisningar för dig som skall lägga tak MONTERINGSANVISNING BENDERS TAK HANSA OCH TVILLING FALSAT LERTEGEL

Anvisningar för dig som skall lägga tak MONTERINGSANVISNING BENDERS TAK HANSA OCH TVILLING FALSAT LERTEGEL BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING HANSA OCH TVILLING FALSAT LERTEGEL Läs hela monteringsanvisningen före arbetet påbörjas! Anvisningar för dig som skall lägga tak Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak GrönaTak Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak FUKTSPÄRRTEKNIK erbjuder Dig olika system som fungerar vid alla tillfällen, vi har lösningen på de fl esta fuktproblemen. Ekonomi. System Fuktspärren

Läs mer

MATAKI LISTTAK SYSTEMBESKRIVNING MED MONTERINGSANVISNING

MATAKI LISTTAK SYSTEMBESKRIVNING MED MONTERINGSANVISNING MATAKI LISTTAK SYSTEMBESKRIVNING MED MONTERINGSANVISNING PRODUKT Listtak är ett svetsbart tätskikt uppbyggt av SBS-modifierad bitumen och en kraftig armering av polyester. Ett skyddande lager av kristallsvart

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

Örebro slott. Omläggning av skiffertak samt ny vattenavrinning på nordöstra tornet 2012. Örebro kn, Örebro län. Anneli Borg Rapport 2012:18

Örebro slott. Omläggning av skiffertak samt ny vattenavrinning på nordöstra tornet 2012. Örebro kn, Örebro län. Anneli Borg Rapport 2012:18 Örebro slott Örebro kn, Örebro län Omläggning av skiffertak samt ny vattenavrinning på nordöstra tornet 2012 Anneli Borg Rapport 2012:18 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

43 JSC. Taktäckningar Underlagsskikt av duk. Underlagstäckning med vattenavskiljande skikt av diffusionstät duk med klisterremsa.

43 JSC. Taktäckningar Underlagsskikt av duk. Underlagstäckning med vattenavskiljande skikt av diffusionstät duk med klisterremsa. 43 JSC Taktäckningar Underlagsskikt av duk Underlagstäckning med vattenavskiljande skikt av diffusionstät duk med klisterremsa Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Monteringsanvisning Isolertak

Monteringsanvisning Isolertak Monteringsanvisning Isolertak 10 MM / Plastprofilsystem 2015-2 WT10 X-struktur 10 mm Polykarbonat U-värde 2,5 Skivbredd 1050 mm c/c 1070 mm Skivorna är gjorda av UV-beständig polykarbonatplast. Isolerplastskivorna

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1019 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1019 sida 1(2) TIMMERFÖRRÅD 7,6 (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2007-10-04 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 30 x 30. Taklutning ca 17 o.

Läs mer

Plannja Regola. Verktyg. Underlag. Mät upp taket. Kapa plåten så här. Monteringsanvisning

Plannja Regola. Verktyg. Underlag. Mät upp taket. Kapa plåten så här. Monteringsanvisning Monteringsanvisning Plannja Regola Verktyg Dessa verktyg behöver du: Borrmaskin med steglöst varvtal och backgång + hylsa för skruvdragning Hammare Såg (för kapning av läkt) Nibblingsmaskin, sticksåg eller

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker.

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Takavvattning UNIgavel Combigavel Omvikningskupa Rännskarv Hängränna Kortkrok Compactkrok Överspolningsskydd (finns

Läs mer

43 JUC.1. Taktäckning Betongpannor. Montering av tak- och nockpannor av betong. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll.

43 JUC.1. Taktäckning Betongpannor. Montering av tak- och nockpannor av betong. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. 43 JUC.1 Taktäckning Betongpannor Montering av tak- och nockpannor av betong Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM MONTERINGSNVISNING FÖR RUNDDE TKVVTTNINGSSYSTEM 1 6 5 8 7 10 3 11 9 4 14 2 12 13 11 14 17 Produktlista Nr Produkt 1 Pisko hängränna 2 Pisko ytterhörn 90 3 Pisko innerhörn 90 4 Pisko ränngavel, höger och

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Läggningsanvisning. Laumans Ideal-Variabel. 1-kupigt dubbelfalsat taktegel. Ströläkt. Ventilation. Val av takpannor. Bärläkt.

Läggningsanvisning. Laumans Ideal-Variabel. 1-kupigt dubbelfalsat taktegel. Ströläkt. Ventilation. Val av takpannor. Bärläkt. Läggningsanvisning Laumans Ideal-Variabel 1-kupigt dubbelfalsat taktegel Vers 1.2 - Juni 20 Laumans Ideal-Variabel 1-kupigt dubbelfalsat Täckbredd Läktavstånd 202 mm 333-342 mm Längd under upplagsklack

Läs mer

Mataki Självtäck 5000

Mataki Självtäck 5000 Mataki Självtäck 5000 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 5000 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3,6 taklutning (6 cm/m eller mer). Du

Läs mer

Reparation av tak Valla tingshus 2014

Reparation av tak Valla tingshus 2014 Reparation av tak Valla tingshus 2014 Text och foto av: Björn Frodin, Timmerbjörn Datum: 2014-11-05 Husets bakgrund: Tingshuset ägs av Töreboda kommun och förvaltas av MTG tekniska förvaltningen. Byggnaden

Läs mer

Goda råd när du väljer lertegelpannor från Benders

Goda råd när du väljer lertegelpannor från Benders Goda råd när du väljer lertegelpannor från Benders Lertegel, en naturprodukt Strängpressade pannor är gjorda av lera och är brända i ugn, varför viss variation förekommer på bredd och längd på pannorna.

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2) JABO TRIVAS 25 m² (Svenska 2014-10-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 45 x 195, limträbalk 56 x 270, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbrädor 22 x 170, dubbla 22 x 145 och nockbräda

Läs mer

Taket är huvudsaken. höga träd nära huset eller hänger grenar från träd in över taket. Löv och löst skräp borstar du bort

Taket är huvudsaken. höga träd nära huset eller hänger grenar från träd in över taket. Löv och löst skräp borstar du bort Taket är huvudsaken Taket är husets viktigaste del. Det skyddar från nederbörd men materialet, lutningen och takfotens utformning ger också huset karaktär. Om du som hyresgäst ansvarar för takets underhåll

Läs mer

lindab coverline teknisk information taksäkerhet Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Teknisk information

lindab coverline teknisk information taksäkerhet Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Teknisk information lindab coverline teknisk information taksäkerhet Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Teknisk information Dimensionering Takbrygga Val av konsoler Konstruktion för infästning Tätskikt Läkt för lätta

Läs mer

TRP20 reglas enligt bild nedan. Regelavståndet A väljs till c/c 500-600 mm för takplåtstjocklek 0,5 mm.

TRP20 reglas enligt bild nedan. Regelavståndet A väljs till c/c 500-600 mm för takplåtstjocklek 0,5 mm. VÄNNÄS PLÅT 2013-01-28 MONTGENVISNING VP20 Montage av läkt TRP20 reglas enligt bild nedan. Regelavståndet väljs till c/c 500-600 mm för takplåtstjocklek 0,5 mm. För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd

Läs mer

Enklaste vägen till ett nytt tak Produktkatalog

Enklaste vägen till ett nytt tak Produktkatalog Enklaste vägen till ett nytt tak Produktkatalog 2 INNEHÅLL 7 40 36 24 Monier Vackra, hållbara och naturliga material 4 Unik garanti 6 Vittinge tegelbruk 8 Taktegel med tillbehör Vittinge 10 Nova 16 Nortegl

Läs mer

Monteringsanvisning Attefall 25

Monteringsanvisning Attefall 25 Monteringsanvisning Attefall 25 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

www.ruukkitak.se MONTERINGSANVISNINGAR MONTERREY OCH ELITE Monteringsanvisning TAKPANNOR MONTERREY OCH ELITE

www.ruukkitak.se MONTERINGSANVISNINGAR MONTERREY OCH ELITE Monteringsanvisning TAKPANNOR MONTERREY OCH ELITE www.ruukkitak.se MONTERINGSANVISNINGAR MONTERREY OCH ELITE MONTERREY och elite Monteringsanvisning TAKPANNOR MONTERREY OCH ELITE Design som gör livet lättare Gratulerar! Du har just köpt ett Ruukki ståltak,

Läs mer

Trebolit Glaciär 141. Arbetstempertur: Över 10 C

Trebolit Glaciär 141. Arbetstempertur: Över 10 C Trebolit Glaciär 141 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 141 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1131 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1131 sida 1(1) LEKSTUGA HAPPY MAXI 7,2 m² (Svenska 2013-11-11) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 34 x 70, vindskiva 16 x 95, takfot/nock bräda 16 x 95. Taklutning 9 o YTTERVÄGG Färdigspikade väggsektioner

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se Svesol Premium www.svesol.se Ovanpåliggande och fristående montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK Användning Hunton Underlagstak är en 4,5 mm hård träfiberskiva i format 1200x2460 mm och används som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla

Läs mer

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Favorit www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 6

Monteringsanvisning Örnen 6 Monteringsanvisning Örnen 6 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

Takavvattning - montering

Takavvattning - montering MONTERINGSANVISNING Takavvattning - montering MONT-Takavvattning-2013.pdf /.indd Datum 2014-06-25 Version 1.1 Verktyg Du behöver hammare, tumstock, bågsåg, riktsnöre, enklare plåtsax och falstång. Dessutom

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 01-95452 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 01-95452 sida 1(2) TOFTALYCKAN 10 m 2 (Svenska 2013-07-02) LEVERANSBESKRIVNING 2006-10-26 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 43 x 145. Dubbla vindskivor 22 x 95 + 22 x 145. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Liggande svansjöpanel

Läs mer

Ekonomibyggnad Bondevrak 1:9

Ekonomibyggnad Bondevrak 1:9 Ekonomibyggnad Bondevrak 1:9 Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av vasstak 2014 Anneli Borg Rapport 2014:13 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01

BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01 BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Ritningar 1119 A 01 - A 08 JABO Wood Products AB JABO FARSTUKVIST

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS 2016-1

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS 2016-1 LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS 2016-1 ALLTID PÅ HUDIKHUS - VÅR STANDARD Välisolerad yttervägg 185-190 mm med bruten köldbrygga Osb-skivor till alla inner- och ytterväggar bakom gipsen för att ytterligare

Läs mer

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas.

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas. Forserum 131024 Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas Version 6 Montering av Pergola glastak OBS! bilderna som visas i monteringsanvisningen

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1134 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1134 sida 1(2) JABO VEGBY 15 m² (Svenska 2013-10-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 145 och 43 x 145, dubbla vindskivor. Taklutning ca 16 o. YTTERVÄGG Timmerprofil 43 x 145, kapade

Läs mer

BENDERS TAK BETONG OCH LERTEGEL. Det naturliga valet. Mer om Benders www.benders.se

BENDERS TAK BETONG OCH LERTEGEL. Det naturliga valet. Mer om Benders www.benders.se BENDERS TAK BETONG OCH LERTEGEL Det naturliga valet Mer om Benders www.benders.se KUNSKAP OCH TRADITIONER långt utanför fabriksväggarna VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BENDERS Ända sedan starten, hemma på gården

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-12-07 Upprättad av: Thomas 1 (5) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Renovering av yttertak med tillhörande plåtarbete och snörasskydd, byte

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1117 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1117 sida 1(1) LEKSTUGA POPPE 3,5 + 1,0 m² (Svenska 2014-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 28 o YTTERVÄGG Färdigspikade väggsektioner

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal takavvattning Monteringsanvisning Monteringsanvisning Tack för att du har valt takavvattning från Icopal! För att skydda ditt hus måste du ha en väl fungerande takavvattning

Läs mer